023 HOBBITHULEN

Page 1

HOBBITHULEN

URNES VERDENSARVSENTER Konkurranseforslaget har som ambisjon å etablere en robust idé som danner grunnlag for videre bearbeiding i nært samarbeid med oppdragsgiver og andre interessenter i prosjektet. Forslaget er et konseptuelt utkast, med rom for tilpasninger og justeringer uten at redusere sentrets konseptuelle kraft. Forslaget har som ambisjon å etablere et robust, funksjonelt og rasjonelt bygg som spiller godt sammen med landskapet på Urnes. Den lave bygningen underordner seg stavkirken og kulturlandskapet samtidig som den skaper et landmerke fra når man kommer fra fjorden og leder besøkere naturlig mot kirken. Tomtas plassering knytter sammen sentret med havna og kirken og bidrar positivt til å skape et nytt tyngdepunkt i Urnes. Verdsarvssentret har høye ambisjoner og både arkitektur og utstillinger skal være av høy internasjonal klasse. Dette innebærer også at byggets konstruksjonsprinsipper, tekniske løsninger og materialvalg understøtter en realiserbar økonomi og ambisiøse miljøløsninger. Verdensarvssentret på Urnes skal bli en unik bygning som i seg selv forteller en historie som leder de besøkende på en oppdagelsesreise gjennom tid og rom. Verdensarvsentret skal være et lokalt møtested for Urnes og et internasjonalt møtested for alle kultur- og historieinteresserte verden over. Her skal vitenskap, kunst og myter forenes i et åpent og levende senter. Samtidig skal verdensarvsentret bli et viktig bidrag til den framtidige utviklingen av Urnes som bygd. Sammen med stavkirken skal verdensarvsentret bli et nytt identitetsmerke for Urnes, både nasjonalt og internasjonalt.


HOBBITHULEN

URNESHAGEN På vestsiden av bygget, i le og med gode solforhold etableres et torg med lekemuligheter, amfi og utstillinger. For å koble sammen sentret med stavkirken er torgets utforming inspirert av kirkens tredetaljer. Det bidrar til å skape en leken og dynamisk plass med identitet. Det skal etableres en belysningsplan for å gjøre torget attraktivt i mørketid.

Parkering

bygningen vel integrert i terrenget. De epletrær som må flyttes planteres om på taket til bygningen og skaper en god kobling mellom bygning og hage. Bygningen har to nivåer av tak og det lavere taket består av en takterrasse med mulighet til dyrking og opphold og vil være en utsiktspunkt mot torget, fjellene og fjæra.

Torgets sitt mønster vil træde frem gjennom naturstein i ulike UNIVERSELL TILGJENGELIGHET nyanser sammen med cortenstål. Høydeforskjeller tas opp med støttemur i naturstein for å gjenspeile atmosfæren ved kirken. Landskapsbehandlingen rundt bygget gjøres så skånsomt som mulig med minimale inngrep og masseforflytninger. Det legges Hovedinngangen er under tak og det finns plass for opphold og til rette for enkle terrengtilpassede stier rundt bygget og inn i møter. Sitteplasser er integrert i fasaden og amfiet er delvis under Eplehagen.Eplehagen vil være en plattform for kunnskapsformidling tak for å skape en god samlingspunkt tilpasset alle værforhold. om bærekraft gjennom interaktive utstillinger og aktiviteter. Nåværende parkeringsplass med kapasitet til 22 biler og 2 busser videreføres og gangvei etableres til sentrets hovedinngang. Oppstillingsplass for av/påstigning for sentrets transport til og fra kirken etableres nært sentret. For å beholde tomte og omgivelsene så uberørt som mulig er det et ønske å minimere kjøretrafikk helt frem til bygget. Likevel tilrettelegges det for vareleveringer, driftsparkering og HC-parkering ved bygget.

Varemottak

Tomta har relativt store høydeforskjeller og det er en utfordring å gjøre hele sentret universelt utformet. Det vil fordre større terrenginngrep for å sikre tilfredsstillende stigningsforhold på gangstiene. Sentret sikrer allikevel allmenn og universell tilgjengelighet til større deler av uteområdet uavhengig av byggets åpningstider.

31+

Gangvei

P

Sykel-p

Nye trær

30+

Grønn takterasse

Busslomme

Gresstak

30+

Utsiktspunkt

Lek Unesco

Amfi Trapp til Kafé og butikk

Sti eplehage

1m

5m

10m

Situasjonsplan 1:500 A1

Forslag til material på torget.


HOBBITHULEN

Eksis

tere

nde

høyd

e

39+

34+

+30

1m 1:200

5m

10 m


HOBBITHULEN

Takterasse 39+

Kafé

+34

Amfi +31

Varemottak +30

1m 1:200

5m

10 m

30+


HOBBITHULEN

ARKITEKTONISK KONSEPT 16.

Bygget sitt arkitektoniske konsept består av de to horisontale landskapstakene. Formen skaper en smal silhuett som underkaster seg eksisterende landskap, gjennom den avlange formen plassert mellom to veier lander bygget vel i landskapet.Takene gis samme type vegetasjon som finnes på plassen for at skape en overflate der landskapet kan fortsette over bygget. På det nedre taket kan besøkere vandre i en sansehage med lokale arter og lære seg mer om Urnes lokale fauna. Fra en punkt på taket åpner rekkverket opp seg mot en storslagen utsikt over det nye torget og fjord og fjell moter besøkeren. På det ovre taket tas de epletrær som ikke kunde spares videre og låter eplehagen fortsette over bygget for at ytterligere late bygningen underkaste seg landskapet.

15. 21. 12. 11.

17.

13.

3.

14.

10.

18. 2. 19.

9.

5. 8.

20. 1.

7.

4.

+ 34 Etasje 0 Skale : 1:200 1. Lobby / resepsjon 2. Museumsbutikk 3. Museumsbutikk Lager 4. garderobe & WC 5. Unesco utstilling 6. Hovedutstilling 7. Filmrom 8. Aktivitetsrom barn 9. Møterom 10. Kontor daglig leder 11. Kontorlandskap 12. Garderobe kontor 13. WC 14. Kopirom 15. Varemottak 16. Renhold 17. Lager 18. Lager 19. Medierom 20. Teknisk 21. Søppelrom 22. Lager utemøbler (atkomst utifra)

3.

2.

6. 1.

+ 30

22. 5. 4.

7. Etasje 1 Skale : 1:200 1. Cafè 2. kjøkken 3. cafè lager 4. Butikk lokal mat 5. Teknisk 6. Åpen areal for utstilling og sammenkomster 7. Balkong

Bygningens program fordeles over to etasjer med en svar vestibyle som møter besøkeren. I dette åpne rom kan grupper samles i en amfi eller rundt guide stående sentralt i vestibylen. Her finner man også museumibutikk og resepsjon. I direkte kobling til vestibylen finns aktivitetsområdet for unge. Disse to rom kan åpnes opp eller lukkes beroende på hvilken funksjon man vill åt. Utforminger på utstillingen. Dess imponerende takhøyde avsluttes med et modernt vavlet tak for at fore tankene tilbake til den tid da Urnes stavkirke var nybygd. Fra utstillingen fortsetter man side in til et filmrom og siden kan man velge om man vil ta en sving innom muse butikken eller gå videre til andre etasjen der kafé og den lokale salgsrommet er lokalisert. På den ovre etasje finner man Kafé og salgsrom for lokalprodusert mat. Disse to rommen er koblete rundt heisen for at gi beste mulig tilgang fra første etasje. Det er og mulig at gå opp den store sentrale trappen. Fra kafé kan man velge om man vil ta med seg sin mat ut på den svare balkongen med panorama utsikt mot fjorden eller sitte i kaféen med utsikt over vestibyle og landskap. Fra den andre etasjen kan man ta seg videre opp gjennom landskapet til Eplehagen og videre til Stavkirken. Det har vart et viktig rep i bygget at man skal kunne gå gjennom bygget og ta seg videre til stavkirken.

6.

Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag xxxxxxxxxx

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI

1m

5m

Nord

10 m 1:200

Resepsjon/vestibyle

145

Kafé

50

Kjøkken, oppvask mv.

25

Lagre kafé

28

Publikumstoaletter

13

Museumsbutikk

20

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita

Sone indeling Publikt Personal Teknikk

Rørelse diagram Besøker Personal

Sone indeling Publikt Personal Teknikk Videre til Kirken og Eplehagen

m2 (FUA)

372

Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

Rørelse diagram Besøker Personal

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Publikumsfunksjoner

Lager museumsbutikk

Ned til lobby

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

6 30 35 20

150 60 26 30 12 20 9 30 37 24

232 60

62

140 12

144 12

8

10

12

12

92 8

8

24

Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak

20

24 5 22

5

2

5

Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

15 70

5 20 15

5

10

SUM FUNKSJONSAREAL 696 MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

739 1020


HOBBITHULEN

Det foreslås at bruke lokale material i stor utstrekking, den del av bygget som vender seg ut mote landskapet lages i massiv tre med en bærende konstruksjon i limtre. Utstillingsrommene og veggen som tar kraften fra jorda lages i betong. Her er en forhåpning at man kan bruke resirkulert betong i stor utstrekking. Bygget er veldig åpent med glass både mot fjorden men også med et stort atriumlys som for lys langt in i vestibylen og de andre publike funksjonene. For at kunne kontrollere utstillingsarealet på best måte finnes det ikke noe naturlig lysinslipp i utstillingsrommene.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.