012 Framtid Urnes

Page 1

‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

0

2.5

5

10

20

Utvendig perspektiv fra fjordsiden

0

5

10

30

Konsept Tomta i Urnes skaper en unik ramme for et nybygg. Konseptet vårt for et nytt museum og kulturarvsenter var inspirert av enkle folkelige bygninger. En beskjeden arkitektonisk idé som gir direkte forbindelser med området rundt. Selv om den er tenkt som en ny type arkitektur, er den en som er kjent. Tonalitet, farge, form, gavler, tak og tømmerdetaljer skaper abstraherte formelle og materielle assosiasjoner til lokalområdet og den historiske stavkirken som den er designet for å støtte.

Lokaliseringsplan - målestokk 1:1250

00

25

50 50

100 100

Illustrasjon som viser Urnes stavkirke

Bygningen, som formelt sett er to etasjer høy, er plassert i vertikaliteten til stedet, og hviler på en ny scene. Den presenterer seg utvendig som tre lineære, men sammenhengende volumer, som strekker seg over hele bredden av tomten fra veikryss til frukthage. Et tredelt takform klemmer og samhandler med det umiddelbare forhøyede landskapet.

1

1 1. Urnes stavkirke 2. Nytt kulturminnesenter

Det nye Kulturarvsenteret og museet vil gi et sted for besøkende og lokalbefolkningen å samles, forfriske, søke og få kunnskap, eller bare hvile og nyte utsikten over fjorden og til nabobygda Solvorn. Stavkirkens kulturarvsenter, et nytt reisemål for byen Urnes, smelter sømløst inn i sitt nye hjem, arkitekturen og utvidelsen av landsbyen, et motpunkt mellom ankomst og destinasjon.

2

2

Konseptdiagram

Nettstedseksjon - ikke i skala

1/6


‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

8

1

B

B

2

3

4

7

5

A

Utvendig perspektiv fra bunnvegen mot hovedhøyden

A

6

Tilgang og landskap Besøkende til bygget ankommer med ferge fra Solvorn eller med kjøretøy, hvor de parkerer en kort spasertur fra Kulturminnesenterets foreslåtte plassering. Nøkkelen til våre ideer var orientering, å opprettholde et forhold til den eksisterende topografien, åpne direkte koblinger til frukthagen og bevare utsikten vestover ut over fjorden. Ved å skjære ut og manipulere landskapet skapes et nytt langstrakt podium, det gir en offentlig terrasse som forbinder ankomst og adkomst, med de eksterne funksjonene knyttet til frukthagen og kaféterrassen. Ved ankomst til stedet trekker den lineære fasadens form deg sørover langs bygningen, halvveis på tvers av fasadens lengde gir en innglasset innfelt inngang deg muligheten til å gå inn i hovedfoajeen til bygningen eller fortsette til frukthagen og sørlige trappetrinn.

0

+ 9.00m

+ 3.00m

Områdeplan - målestokk 1:500

+ 1.50m

En sekundær trasé, opp gjennom sentrum av bygget gir en mer direkte vei mellom stavkirken og kulturminnesenteret. Minimalt landskapsinngrep er foreslått, villblomsteng og ekstra frukttrær er planlagt over hele området. Disse nye trærne vikler seg subtilt rundt bygningens sørlige fløy, tegner en forbindelse med frukthagen og gir en kobling mellom bygning, terrasse og landskap. Store åpninger mellom den offentlige kafeteriaen og podiet skaper en funksjonell forbindelse med landskapet, mens de terrasserte inngrepene mot sør skaper rom for utendørs læring og engasjement med naturen i et artsrikt, kulturelt habitat.

00

2.5

55

5

10

10 10

20

30 30

+ 0.00m

Seksjon AA - målestokk 1:200

1. Bilparkering / Forplass 2. Hovedinngang 3. Vestibyle / billettsalg 4. Utvendig gårdsplass 5. Utvendig terrasse 6. ‘Urneshagen’ 7. Sekundær tilgang 8. Hovedparkeringsplass 00

2.5 2.5

55

10 10

20 20

0

25

50

100

1:200

2/6 0

5

10

30

1:500


‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

Arkitektur Bygningens karakter og identitet skapes gjennom et ensemble av tre langstrakte lineære volumer. Nordlige og sørlige forhøyninger består av gavltak, dekket, overlappet og omsluttet av en serie flytende takplan. Eksponert tømmerstruktur dukker opp fra undertakstaket og gir hint om den strukturelle integriteten til bygningen under, inspirert fra språket i stavkirken interiør. Kontrasterende eksterne materialer er foreslått; svarte, grovstøpte teksturerte gjengitte vegger, resirkulert kobbermetalltak. Den mørke fasaden gir et nøytralt volum i det pulserende fjordlandskapet. En svart kappe omslutter fasaden for å skape en rolig upretensiøs bygning, mens kobbertak gir enda et fargerikt tillegg til landsbyen, en som glitrer om høsten, men som vil anløpe og eldes over tid, og etterligne tømmerforvitringen til dens fornemme, høye nabo. Lavtliggende, underdanig og respektfull arkitektur. Komponenter som brukes for å bidra til å redusere massen, forbedre dens underkastelse til stavkirken og for å integreres i stedets kontekst. Offset sidegavler gir en skala som er i tråd med de nærliggende boligeiendommene, men mens den prøver å respektere naboene, skaper den en ny moderne bygning, et moderne stykke arkitektur som støtter sin historiske nabo.

Konseptskisse

Utvendig visning av hovedhøyden

B

A

17

16

16

B

A

15 5

6

7

14

7

11

12

13 7

11

5

4

2

3

4 1

2

3 4

11

9

10

8 1

Første etasje plan 1. Hovedinngang 2. Vestibyle / billettsalg 3. Utstilling - UNESCO 4. Utstilling - Midlertidig 5. Utstilling - Kirke 6. Utstilling lager 7. lager 8. Butikk - Museum / Lokale råvarer 9. Aktivitetsrom

B 10. Kafe 11. WC / Garderobe 12. Kontor 13. Møte/pauserom 14. Kontorsjef 15. Lager (utendørs) 16. Plante rom 17. Skulpturgård

Øvre etasjeplan

A

0

0

2.5

5

55

10

10 10

20

30

1:200

1:500

1. Utstilling - Skog 2. Gangvei 3. Filmrom 4. Kjøkken / Lager 5. Sekundær tilgang til kirken

B

A

0

0

2.5

5

55

10

10 10

20

30

3/6


‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

Plandiagram som viser ruten tatt av en “betalt” besøkende

Plandiagram som viser ruten tatt av en “ikke-betalende” besøkende

Plandiagram som viser plassene som brukes av lokalsamfunnet Interiørperspektiv som viser vestibylen

Interne rom Den foreslåtte arkitekturen gir et format som inneholder detaljene i den programmatiske briefen. Interne funksjoner er delt på hver side av en offentlig foaje i første etasje for å skape to separate symmetriske fløyer, lagt ut over tre delte nivåer, hver 1,5 m høye. Inngangshallen er tenkt som et stort offentlig rom og sted for offentlig engasjement. I hjertet er et resepsjonsområde hvor en besøkendes reise begynner. På baksiden strekker en åpen ekstern privat gårdsplass bygningen utover dets indre miljø, og skaper et sted å ly for vinden, hvile eller samles. Funksjonelt bringer det naturlig lys dypt inn i planen og gir et rom som kan brukes som en utvidelse av galleriene som et eksternt skulpturgalleri eller et eksternt aktivitetsrom. Den nordlige delen av bygningen rommer en betalt galleriopplevelse og er stort sett innelukket og skjult for innsyn. På den tilstøtende siden av foajeen er konstruksjonsveggene erstattet med store bindingsverk i tømmer, noe som skaper et åpent, sammenhengende indre rom, det avslører kafé, aktivitetsrom og museumsbutikker bak. Laminert tømmer brukes til å konstruere takformene, ledetråder hentet fra den eksisterende kirkebygningen for å lage tømmerstolper og bjelkeelementer, kryssavstivende elementer og synlige tømmerdetaljer.

strukturen til Urnes stavkirke

3D snittmodell gjennom vestibylen

Interiørperspektiv av kafeen med utsikt mot fjorden

4/6


‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

Interiørperspektiv av UNESCOs utstillingsgalleri

Interiørperspektiv av utstillingsgalleriet ‘Kirken’

Interiørperspektiv av utstillingsgalleriet ‘skog’

Utstillinger Utstillingsområdene er plassert sammen og er direkte tilgjengelig fra hovedfoajeen. Den kuratoriske tilnærmingen støtter de forskjellige temaene til UNESCO, Church & Forest-utstillingen. Galleriene er presentert over tre separate nivåer, hver endring i nivå dempes av en rampe og relaterer opplevelsen tilbake til den ytre topografien. Tre gallerier er plassert i enden av de nordlige fløyene, forbundet med et sentralt sirkulasjonsrom, dette er et sted for kontemplasjon, hvile eller kan huse midlertidige utstillinger. Galleriene er fleksible og gir et proporsjonalt og materiellt forhold, et bakteppe for kunst og utstilling – rom designet for offentlig opplevelse og samhandling.

5

Reisen gjennom utstillings- og gallerirommene ender i en forhøyet åpen brostruktur med utsikt over foajeen og bakgårdshagen. Artikulasjonen refererer til søyle- og bjelkestrukturene som finnes i kirken. Med utsikt østover tilbake opp mot kirken og tilbake ned til fjorden, bringer dette dynamiske rommet de programmatiske elementene sammen, og gir en minneverdig og engasjerende avslutning på en besøkende galleriopplevelse.

+ 9.00m

3 4

Hvert rom kan klimakontrolleres, åpninger i fasaden eller veggene kan brukes til belysning eller skjermes for å gi et rom uten vindu. Rommene er designet for offentlig opplevelse og interaksjon, men er fleksible nok til å endres eller tilpasses galleriets behov. Rekkefølgen av gallerirom utfolder seg mens du går gjennom hvert rom,og avslutter med de tre og tro,gjennom en tusenårs utstilling (portal)utstilling. Dette er et klimakontrollert rom som feirer betydningen av «Norportalen». Her kan besøkende interagere med utstillingen, stoppe for bilder eller ta en pause og beundre.

6

3

1

7

8

2

+ 3.00m + 1.50m

1

4

+ 0.00m

2

Aksonometrisk diagram som viser den arkitektoniske “promenaden”

1. Vestibyle 2. UNESCO galleri 3. Midlertidig galleri 4. ‘Kirke’ galleri 5. ‘Skog’ galleri 6. Filmrom 7. Aktivitetsrom 8. Kafe 9. Butikk

9

Seksjon BB

1. UNESCO galleri 2. Midlertidig galleri 3. ‘Skog’ galleri 4. Utstilling lager

00

0

0

2.5 2.5

5

55

10 10

10

25

20 20

30

50

100

5/6


‘Framtid Urnes’ - Et nytt kulturarv- og kultursenter

3D strukturell modell 1

Vesentlighet og bærekraft

Oppvarming/kjøling

Drevet av et ønske om å være innebygd og i ett med sitt miljø, er [Future Urnes] drevet av miljøkompatible byggematerialer og av energi generert nesten utelukkende fra fornybare ressurser, sammen med lave investerings- og driftskostnader. Lavkarbon og passive aspekter er sentrale i bærekraftsmodellen. Construction

Ved å maksimere bruken av passive systemer vil det aktive energibehovet til senteret være ekstremt lavt. Toppoppvarmings- og kjølebehov vil bli supplert ved å bruke en luftkildevarmepumpe, absorbere varme fra luften og overføre denne internt. Mekaniske ventilasjonsvarmegjenvinningsenheter vil gi frisk filtrert luft inn i en bygning mens de beholder mesteparten av energien som allerede er brukt til å varme opp bygningen. Åpningsbare clerestory-vinduer vil bli gitt som et backupsystem for sommermånedene.

Hugget inn i landskapet vil alt utgravd materiale fra åssiden bli omfordelt på stedet og danne en anlagt terrasse. Aggregater vil bli gjenbrukt i pukkveier og steintrapper for å holde anleggstrafikken og avfallshåndteringen til et minimum. All betong vil bli avkarbonisert, og redusere dens innvirkning. Den bærende, tverrlaminerte tømmerkonstruksjonen med limtrebjelker reflekterer stavkirken og vil være i harmoni med skogen rundt. Dette, sammen med isolasjon av trefiber av cellulose, vil ha en netto negativ innvirkning på karbon. Alt tre vil bli hentet og produsert lokalt. I kraft av å være en ekstern bygning, vil byggetiden bli drastisk redusert, ettersom mengden materiale som trengs for å frakte til stedet også vil bli betydelig redusert. Passiv energi Bygningsskjermen er utviklet ved bruk av passive prinsipper, ved bruk av layout, stoff og form for å redusere energibehovet. Høye nivåer av isolasjon og tredoblet glass med høy ytelse reduserer varmetilskudd og tap. Takformen er designet for å skygge for den varme sommersolen, men la den nedre solen i kjøligere måneder varme opp betonggulvet, som fungerer som et termisk varmelager og regulerer den indre temperaturen.

8

4 2

9 3 2

3

1

Vann

5

4

Regnvann skulle høstes og brukes til nesten alle bygningens behov. Grått vann vil bli brukt til spyling av toaletter, mens resten desinfiseres klar til daglig bruk.

7

5

6

Splass Byggets program sammenfaller arv og natur. I likhet med kirken som bokstavelig talt ble bygget fra landet den ligger i, er forslagene iboende knyttet til deres miljø. Bygget er forankret i landskapet, er i harmoni med miljøet, og fremmer meningsfulle forbindelser mellom åssiden, stavkirken, fjorden og samfunnet der. Ved å skape dynamiske rom av høy kvalitet, oppmuntrer bygget til læring, vekst og samspillet mellom fortid og nåtid: en fremtid for Urnes. `

6 10

Detaljsnitt - målestokk 1:50

Detaljert høyde - målestokk 1:50

0

0

1. Stående søm resirkulert kobbertak 2. Skjult boksrenne 3. Takkonstruksjon av synlig tre 4. Svart grov kalkpuss 5. Vinduer i naturlig eik 6. Konkret avsløring

11

22

55

1. CLT struktur, trefiber ytterveggisolasjon med kalkbasert pusssystem 2. Tørrforet med lagkappe og gipsplater. 50 mm isolert tjenestetomrom 3. Takkonstruksjon av synlig tre 4. SIP panelsystem over sperrer, med underlag og stående søm resirkulert kobberfinish 5. Kobber regnvann varer 6. Utvendig avrettingsmasse over betongplate og resirkulert hardcore 7. Tjenestegrøft for kanalnett, vanntjenester, elektrisk og data 8. Tredobbelt glasert kleshusfylling til lineære bindingsverksbjelker i tømmer 9. Skjult boksrenne 10. Isolert RC plate; resirkulert hardcore, DPM, RC plate, sekundær barriere, 200 mm stiv isolasjon og avrettingsmasse

3

4

4

2

5 2

5

4

6 3 2 1 1

1

Solenergi og ventilasjon

Oppvarming

Regnvann og vann sirkulasjon

1. Termisk masse 2. Naturlig stabelventilasjon 3. Baldakinskygge om sommeren / tillater sol om vinteren 4. Automatisk åpning av clerestory-vinduer

1. Luftvarmepumpe 2. Mekanisk varmegjenvinningsenhet 3. Varmt vann 4. Frisk lufttilførsel 5. Returluft 6. Kombinert varme- og kraftverk

1. Oppsamlingstank for regnvann 2. Desinfeksjon 3. Varmelager 4. Mikro avløpsvannfiltrering 5. Varmt vann 6. Gråvann retur

3

6

Exterior view from upper road towards the Fjord

6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.