011 SKYEN I HUSET

Page 1

SKYEN I HUSET

På det fremskudte næs ligger Urnes. Færgehavnen og Stavkirken der står i hver sin ende af byen som to kontraster i historien. Den ene højt på bakken og for foden af klippen og skuer mæjestatisk ud over det dramatiske fjordlandskab, mens den anden hårdt knoklende læsser turister af og på flere gange dagligt. Kulturen mod maskinen. Men det fungerer. For Urnes er et samfund der stadig er i gang. I højere grad er det turismen som byen lever på, fremfor landbrug og fiskeri som det, som så mange andre små landsbyer og bygder, lever af. Turismen det kommer af dets storslåede natur, det autentiske liv men særligt; Urnes Stavkirke.

Det er høj grad vigtig at vi i dagens samfund stadig værner opretholder vores viden og interesse angående vores historie og kultur. Det er derfor vigtig med et projekt som dette besøgscenter som kan varetage formidlingen for kirken således at samfundet kan blive ved med at leve af turister men også at kirken aflastes. Og ikke mindst at alle andre kan få glæde af at besøge den lille by.

Skyen i huset


N

KONTEKSTEN Dette projekt og forlsag forsøger at varetage disse interesser. Dette prøver at finde sin plads i tiden, historien og stedet. Urnes er en lille by og enhver ændring på bakken vil være tydelig og mærkbar. Det er derfor vigtigt at man i høj grad forholder sig til den kontekst man bygger i. Men det er også vigtigt man ikke ikke er tilbageskuende eller bare stagnerer i måden at indtænke den nye arkitektur på. Balancen om at trække på forrige traditioner og samtidig bygge til de fremtidige generationer og krav er utrolig vigtig til et sted som dette. Husene i Urnes er af traditionel karakter. Mindre og større træhuse det det ligger med facaden ud mod fjorden rundt omkring på bakken. Alle med sadeltag på 1545° ofte i bølgede stålplader der i dag fremstår slidte og rustede. Husene varierer i forskellige farver men særligt den klassikes røde og hvid går igen og giver byen karaketer.

Dette er blot en ydre observation. Men en sand observation. Med dette forslag forsøges det at viderebygge denne tradition. Der foreslås et tradionelt bygværk der ligesom husene omkring ligger sig solidt på bakken med fronten mod fjorden. Sadeltaget på huset tæller 15° og vinduerne i gavle og facade er kvardratiske i skiftende størrelse. Dette er at trække på traditionen og indskrive sig områdets karakter og stil. Men for at balancere mellem historien og fremtiden i et arkitektonisk øjemed brydes huset af en 60° sadeltag i husets centrale akse. Dette træk kommer af et hus kvist, som ses flere steder i Urnes. I tilfældet af besøgscenteret overdrives denne, og gøres til husets seregne kendetegn. Der balanceres dermed mellem tradiotenen og det fremtidige.

P

Fiskerhus

Fotos fra Urne

Villa

Offentlig bygning

Situationsplan 1:500

Skyen i huset


Besøgscenterets ankomst fra fjordsiden

Skyen i huset


HOVEDANS LAG Repræsentation af omgivelserne

Urne Stavkirke

Stavkirke

Genstande

Lustrafjorden

Vejrfænomener

Besøgscenteret fra øst

Rumlig og materiel repræsentation

Publikumsfunktioner Ansatte og driftfunktioner

Bygninger i Urnes

Offentligheden

Fortolkning

Moderne brydning

Huset er opbygget af de lag der udgør Urnes. Stavkirken, Fænomænologien i form af morgentågen og disen. De trditionelle huse og de mennesker som skaber samfundet. Dette er repræsenteret i form af to store kerner der indeholder hver der udstillingsrum. Disse kerne er er udformet i bløde former som leder tankerne hen på en sky man træder ind i for at opleve kirken. Opstrammet af det frosne glas som gør udtrykket difust, som det hårde vejr der omgiver bygningen. Ved ankomsten indtræder man i vestibulen som er et stort og åbent søjlerum. I centrum af alle funktionerne. Man træder enten direkte ind i udstillingens to rum. Eller også om man går langs facaden ankommer man til cafëen eller butikken. På den anden side er de ansattes arealer. Isometri

Vestibule

Skyen i huset


udstil

BYGNINGEN

www.autodesk.com/revit

40215

6250

HC-Toilet

Teknik

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Lager café

3565

Description

Date

No.

6825

No. 18280

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Toilet

Toilet

Basisudstilling

Udstilling

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

11500

Teknisk rum udstilling

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

7900

Lager udstilling og formidlingsudstyr

Lager Museumsbutik

Toilet

www.autodesk.com/revit

Description

Date

Køkken

Reception

Café

Garderobe

Vestibule Reol

Museumsbutik Reol

Salgsrum for lokalpruduceret mad

Terrasse, Café

Udstilling

Ankomst

Owner Snit AA 1:200 Project Name

Opstalt Nord 1:200

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Consultant Address Project number Address Phone Fax Datee-mail

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Unnamed www.autodesk.com/revit

40025

Fælles kontor

Leder

Møderum/pauserum

Checked by Consultant Address Address Phone Fax e-mail Toilet

Kopirum

Lagerrum

Varemodtag

Filmrum

Unnamed

0001

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

Issue Date Author

Checker Consultant

A101

Address Address Phone Fax e-mail

Scale

1 : 100

0001

Issue Date Author

Drawn by

Checker

Checked by

21-12-2021 17:06:44

Project number Consultant Address DateAddress Phone Fax Drawn by e-mail

Project Name

Consultant Address Address Phone Fax e-mail

A101 1 : 100

Scale

21-12-2021 17:11:58

Plan0 1:200

Owner

www.autodesk.com/revit

40025

Urnes verdensarvsenter Basisudstilling

Romprogram konkurransegrunnlaget

Aktivitetsrum

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

ROMKATEGORI

18025

No.

Description

Date

Reception

Udstilling

Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget

ROMKATEGORI Ankomst

Plan1 1:200

Urnes verdensarvsenter Romprogram konkurransegrunnlaget

ROMKATEGORI

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

Arealoversikt innsendt forslag Skyen I Huset

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

390 140 55 25 30 15 30 5 30

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232

230

60

65

140

135 10

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder

35 20

12

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

30 Ansatte- og driftsarealer 30

8

10

12

10

92 8

91 8

Date

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Café

Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. AREAL Prosjekterte nettoarealer Lagre kafé (funksjonsareal) Publikumstoaletter Museumsbutikk m2 (FUA) Lager museumsbutikk Filmrom Snit BB 1:200 Owner Aktivitetsområde for barn og 390 unge 372 Project Name Salgsrom lokalprodusert mat 140 145 55 50 Utstillinger 25Unnamed 25 Basisutstilling Norges 30 28 verdensarv 13 Project15 number Utstilling «Urnes0001 stavkirke – tre 30 20 og tro gjennom tusen Date Issue Date år» 5 Lager utstilling 6 Drawn by Author 30 Teknisk rom utstilling 30 (utstyr ifm. Checked by utstillinger) Checker 35 30 Lager utstillinger, A101 30 formidlingsutstyr 20

Arealoversikt innsendt forslag 11313

232 60 140 12

1 : 100

Scale

21-12-2021 17:05:11

Garderobe

Vestibule Reol

Museumsbutik Reol

Salgsrum for lokalpruduceret mad

Description

230 Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder

65 Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 135 10

m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

8

10

12

10

92 8

91 8

24

28 5 SUM FUNKSJONSAREAL 22

5 20 5

5

5

5 8 10

10 15 70

60

372 145 50 25 28 13 20 6 30

390 140 55 25 30 15 30 5 30

35 20

30 30

232

230

60

65

140

135 10

12 8

10

12

10

92 8

91 8

24

28 5 22

5 20 5

5

5

5 8 10

10 15 70

Owner Project Name Opstalt Vest 1:200

Unnamed 0001

Project number Date

Issue Date Author

Drawn by

Checker

Checked by

A101 Scale

1 : 100

21-12-2021 17:12:15

Udstilling

No.

Arealoversikt innsendt forslag 11313

Husets primære materialitet er træ. Den konstruktive del er konstruktionstræ til udforming af spær og søjler. Udvendigt er bygningen beklædt med hvidmalet træ og på taget hovedbygnignen er det beklædt med tjæremalet træ. Tværbygningen er beklædt med bølgede metalplader. Indvendigt er gulvene en mørk terazzo fra lokale sten. Udstillingskernerne er beklædt med matteret glas og kernerne er i træ og tekstil. Stål og glas spiller en mindre rolle med bliver brugt til indgangsparter, trapper, søjlesko og trækstænger. Alle materiale tænkes som lokale.

60 696

711

Skyen i huset


Facade udsnit fra Nordvest

Offentligt rum mod fjorden

Udstillingsrum

Udkig fra Caféen

Skyen i huset


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.