006 Urnesportalen - portalen til Urnes

Page 1

Eksteriørperspektiv fra fjordsiden Fra global til lokal

Urnesportalen - portalen til Urnes Urnesportalen blir til grendas levende historie. Prosjektets mål er å innlemme bygningen i den lokale infrastrukturen i Ornesgrenda. Det skal være en lokal vei som leder til globale spørsmål og til verdenskulturarv. Portalen til Urnes er oppstått ved å tøye ut formen til nordportalen og gjør Verdensarvsenteret til et lineært system.

Urnesportalen - idéskjema

Bærebjelker

Takkonseptet

Den vannrette formen

Portalens tradisjonelle form fikk en moderne vri takket være støttene som bærer en del av taket. Bygningen begynner med loddrette kolonner og en høyde som i private hus. Jo lengre kolonnene blir jo mer sprer taktekkingen seg. På den måten retter konstruksjonen den besøkende mot Stavkirken og knytter kaféens interiør sammen med Urneshagens eksteriør. Turen gjennom bygget blir til en prosess og rotasjonen i konstruksjonen forandrer perspektivet. Urnesportalen bytter fra det globale perspektivet (i Vestibylen) til det lokale (Urneshagen) og leder oss til stedets fortid – Urnes Stavkirke. Dermed settes det viktigste idékonseptet – «Verden inn i tunet» ut i livet.

Taket ble designet i noe som minner om en avdukingsgest. Designet ble inspirert av de flytende formene som er muliggjort av takspon som minner om de som er brukt på stavkirketaket. Formen er en fortsettelse av skråningens geometri. Sammen med skråningen danner taket en naturlig beskyttelse mot vind og andre værforhold. Støtten dannet av bærebjelker i et logisk konstruksjonssystem (et nett på 5x5m) gir fleksible bruksmuligheter av rommene innenfor Urnesportalen.

Sett fra Solvorn blir Urnesportalen en vannrett linje. I tillegg betoner en lyslinje dannet av LED-lys som blir montert på den nederste takkanten plasseringen av Urnes stavkirke. Lyssystemløsningen setter linjesymbolikken ut i livet og reduserer lysforurensingen til det nødvendige.

Den primært synlige konstruksjonen minner om vikingenes langhus. Samtidig blir bygget fra et fugleperspektiv til en geometrisk fortsettelse av frukthagen. Den andre støtteraden skaper et utvendig integrasjonssted – et «amfi». Den naturlige utformingen av omgivelsene gjør at bygget får et sted som minner om et amfiteater med sitteplasser som muliggjør undervisning, offentlige debatter og skaper et møtested som integrerer alle sosiale grupper.

01

02

03

04

05

Taket vender mot vest. Dette minimaliserer overopphetning av bygget om sommeren og verner utstillingsområdene fra direkte lys. Bygningen er tenkt å være i bruk året rundt, takket være dens flerfunksjonalitet. Funksjonene som er forutsett i kravene, ble lokalisert i to moduler som man kan helt ekskludere fra bruk eller stenge. Det forblivende takdekkede mellom-rommet (dannet av vestibyle og den innvendige hagen) blir til et møtested for alle besøkende. Når modulene er stengte (utenfor sesongen) kan mellom-rommet være et møtested for den lokale befolkningen.

Bygningen blir fuglevennlige takket være bruken av et «zen wind curtain»-mønster på vinduene. Den lille formen til en-etasje-bygningen skriver seg godt inn i skalaen til grenda og tilpasser seg til omgivelsene. En-etasje-oppbygningen gir en direkte forbindelse med naturen og rasjonaliserer byggeprisen. Den dominerer ikke over frukthagen, men blir dens fortsettelse. Urnesportalen er plassert på tomta på en skånsom måte slik at den ikke krever store inngrep i miljøet siden den ikke har en kjeller. Dermed setter Urnesportalen idékonseptet av bærekraftig bygging ut i livet. Den henter inspirasjon fra den lokale byggestilen og materialer som stammer fra området. Infrastrukturen til Urnes - veisystem

21282128


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.