004 STEINGARDEN

Page 1

STEINGARDEN

ILLUSTRASJON - ANKOMST TIL URNES VERDENSARVSENTER

EN TRÅD I HISTORIEN K U LT U R M I N N E O G L A N D S KA P S H E N S Y N På Ornes er kulturlandskapet et sammenvevet teppe av tråder som rekker langt tilbake i tid. I renningen legger naturens premisser vilkår for menneskets innslag. Det er i dette teppe at det nye besøkssenter for kirken skal flettes inn. De tradisjoner og natursyn som både kirken og de omkringliggende landbruksnæringer bygger på, knytter seg til det

natursyn som vi ser i nasjonalromantikkens landskapsmalerier. Her blir naturen opphøyet og besjelet. I de pastorale motiver kan vi se hvordan mennesket underordner seg landskapet – eller kanskje rettere sagt; spiller på lag med landskapet.

Verdensarvsenteret ønsker derfor å passe seg inn i det miljø som langsomt har vokset frem i en symbiotisk utveksling mellom menneske og natur. Steingarden skal være et solid verdensarvsenter som skal guide den besøkende rundt i historien om en av Norges viktigste kulturskatter.

STEINGARDEN


HOLDEPLASS FOR BILER

HOLDEPLASS FOR BUSS

ILLUSTRATION ANKOMST FRA SOLVORN

STEINGARDEN, EPLEHAGEN OG KLYNGETUNET: O V E R O R D N E T G R E P O G A R K I T E KT O N I S K KVA L I T E T

På den andre siden av Solvorn i Lustrafjorden ligger Ornes. Ornes vokser, som navnet tilsier, opp av fjorden og på toppen troner Norges eldste stavkirke, Urnes Stavkirke.

ORNES FERGEKAI MØTEPUNKT

Fra fergeleie kan den besøkende orientere seg opp mot det nye besøkssenter langs den krappe svingen mellem eplehager og gårdstun. Ved veikrysset er det anlagt en sti i massiv naturstein som, foruten å vise vei, også bidrar til å holde landskapet på plass, likesom de gamle steingardane på vestlandet. For enden kan man skimte inngangen til senteret gjennom epletrerne. Ved inngangen reiser steingarden seg opp for å danne rygg til det nye verdenarvssenteret. En taktfast rammekonstruksjon av fyretræ fortsetter den systematiske rytmen fra epletrærne inn i tunet og viser vei for huset hovedakse. Denne aksen utgjør husets markedsplass, vestbylen, hvorfra man lett kan orientere seg og komme til de øvrige funksjonene. På østsiden av vestbylen, hviler huset mot fjellet og en verden av mystiske og mindre opplyste rom åpenbarer seg. Her ligger filmvisningsrom og et stort fleksibelt rom for de tre utstillinger, samt praktiske funksjoner som publikumstoaletter, garderobe og teknikkrom. Mot fjorden, på vestsiden, ligger senterets administrative avdeling og kjøkken samt et aktivitetsrom og en kafé som romlig fungerer som utposninger på gaterommet som oppstår mellom de to lenger.

STEINGARDEN - LANDSKAPET HOLDES PÅ PLASS

TUNET - ET ROM MELLOM VOLUMER P-P LAS S P-P LAS S P-P LAS S P-P LAS S HC P-P LAS S HC P-P LAS S

Utenfor, for enden av senterets hovedakse, åpner et nytt gårdrom seg. Gårdrommet rammes dels inn av husets fasade og dels av eplehagens stammer og trekrones. Gårdrommet fasiliterer utendørs sitteplasser til kaféen og kan brukes som læringsrom for den bæredyktige fruktproduksjonen i bygden. Utover og være et verdensarvsenter rommer bygningen også muligheten for andre begivenheter (filmvisning, seremonier, konferanser etc). Disse kan eksistere både parallelt og simultant med de øvrige funksjonene og vil styrke stedets karakter som en mangfoldig og aktiv arena for lokalområdet. På denne måten er huset en fleksibel beholder for ulike funksjoner.

INNGANG

VARELEVERING

EPLEHAGEN

SYLLESTEIN “BRUDEFÆRD I HARDANGER”

GÅRDHAGE

KLYNGETUN

BAKKEMUR, LINDÅS

Kernerne og Lyset

URNESHAGEN

Vognhal 374 M2

Forplads 482 M2

28000

29950

Flow for besøgende

STOKKEPLASS Vaskehal 85 M2

OMRÅDETS HISTORISKE REFERANSER

SITUATIONSPLAN 1:500

N

såbninger 0M

5M

STEINGARDEN 0M

5M

0M

5M

10 M

10 M

15 M

20 M

25 M


60 MOH.

55 MOH.

50 MOH.

45 MOH.

41 MOH. 40 MOH.

35 MOH.

35 MOH.

SNITT A-A 1:200

AREALSKEMA

204 Teknisk Rom Uts.

108 Filmrom

202 Utstilling Skogsrommet

105 Toaletter Garderobe

201 Basisutstilling

Udstilling info

202 Utstilling Vannpost

Kirkerommet

Billetsalg

110 Lokal Mat

309 Teknisk Rom

205 Lager Formidling

106 butikk

101 Vestibyle

35 MOH.

A

35 MOH.

Sti til Urnes Stavkirke

Heis

109 Aktivitetsområde

HC

P-P la

301 Daglig Leder

304 Møterom

Te-Kjøkken

Trappe

302 Arbeidssplasser

dse

HC

Trappe

DIF.

Total programert areal (brutto)

1000 (B/N FAKTOR 1,43)

- 998 (B/N FAKTOR 1,30)

-2

Total programert areal (netto)

691 (+ 70 M² Teknik)

- 698 (+75 M² Teknik)

+7

1

PUBLIKUMSFUNKSJONER

367

369

+2

101

Resepsjon / vestibyle

145

142

-3

102

Kafé

50

52

+2

103

Kjøkken, oppvask mv.

25

26

+1

104

Lagre Kafé

23

25

+2

105

Publikumstoaletter

13

13

+0

106

Museumsbutikk

20

20

+0

107

Lager Museumsbutikk

6

6

+0

108

Filmrom

30

32

+2

109

Aktivitetsområde for barn og unge

35

34

-1

110

Salgsrom lokalprodusert mat

20

19

-1

2

UTSTILLINGER

232

234

+2

201

Basisutstilling Norges verdensarv

60

61

+1

140

141

+1

203 Lager utstilling

12

12

+0

204 Teknisk rom utstilling

8

8

+0

205 Lager utstillinger, formidlingsutstyr

12

12

+0

3

ANSATTE- og DRIFTSAREALER

92

95

+3

301

Kontor daglig leder

8

8

+0

302 Åpne arbeidsplasser; 4stk á 6m2

24

24

+0

303 Kopirom, lager rekvisita

5

5

+0

304 Møterom, pauserom

20

305 Toaletter og garderobe, personale

5

8

+3

306 Renholdsrom, lager renholdsutstyr

5

5

+0

307 Felles varemottak

10

10

+0

308 Lager redskap, utemøbler etc.

15

15

+0

309 Tekniske rom.

70

75

+5

202 Utstilling “Urnes stavkirke Urneshagen

tre og tro gjennom tusen år”

Servering Teknik

103 Kjøkken Oppvask

Te-Kjøkken

Lift

305 Toalett & Garderobe

INDTEGNET M2

A

Uteplass 306 Ren303 holdsrom Kopirom

AREALBEHOV M2

C

B

Eplehage - Ankomst

ROMKATEGORI

102 Kafé

Udeservering

Produksjon

(utstyr ifm. utstillinger)

r

C

B

203 Lager Udstilling

107 Lager Butikk

Heis

Trappe

Flow for besøgende 20

+0

Tørrvarer

Frys

Kjøl

104 Lagre Kafé Kjølt rom matavfall

Varemottakk

307 Felles Varemottak

308 Lager Redskab Utemøbler

(Foreløpig forutsatt)

309 Teknisk Rom

Avfall

N

Nedre Plan

PLAN 1:200

0M

5M

10 M

0M

5M

10 M

0M

5M

15 M

20 M

STEINGARDEN

25 M


FURET VÆRBITT, OVER VANNET MILJØLØSNINGER Husets primære gestus er et ønske om å tufte videre på de unike kvalitetene som allerede eksisterer i kulturlandskapet på Ornes. Dette gjør vi først og fremst ved å ta fatt på noen gjenkjennelige typologier i det byggede miljø. Urnes stavkirke, som verdensarvsenteret skal formidle, er i seg selv et vitne om hvor holdbart trehus kan være, når noen har gjort seg umake. Kirken har gjennom 1000 år vært utsatt for vind og vær, men står stadig den dag i dag velbevart, til glede for lokale og besøkende. Derfor ønsker vi med bygget og viderebringe de bærekraftige tradisjoner, også til fremtiden.

60 MOH.

55 MOH.

50 MOH.

”Det skal være tydeligt at vi fuldførte vores etape med respekt for de som gik før os” Det nye verdensarvsenter har en avklart og veldefinert materialeholdning, som tar utgangspunkt i lokale naturnære byggematerialer. Ryggen i huset, natursteinsmuren, vil være bygget av gneissteinen som ligger på tomten. Vi forestiller oss at man kan bruke massen man blir nødt til å fjerne for å planere byggegrunnen. Videre kommer huset til å være konstruert i FSC-sertifisert furutømmer. Rammekonstruksjonen er blottet i vestibylen og kaféen. Husets overflater kommer til å bekles i douglas gran. Veggene og taket vil være behandlet med hvitpigmentert lut og gulvene vil være oljet sorte. Steingardens fremtoning undersøker pastoralmotivet og romantikkens forhold til naturen. I 1800-tallet endres menneskets natursyn drastisk fra en rasjonell tilgang til en opphøyelse og verditilleggelse. Man tillagte naturen en ny estetisk, åndelig og sanselig dimensjon, som resulterte i en fredning av naturområder. Siden er dette forholdet til naturen blitt utfordret, og i takt med at våres viten om klimakrisen vokser, må vi i høyere grad forholde os til bæredyktighet og økologi. Dette gjelder også for steingarden, som har i alle sine elementer har gode miljøløsninger for øye. Bygningen legger seg delvis inn i den epleplantasjen som finnes på tomten. Vi ønsker derfor å reetablere epletrerne på forsiden av huset. Dette vil styrke formidlingen av den lokale næringsvirksomhet som hovedsak dreier seg om frukt og bær produksjon.

45 MOH.

41 MOH. 40 MOH.

40 MOH. 39 MOH.

38,5 MOH.

Flow for besøgende 35 MOH.

35 MOH.

32,5 MOH.

32 MOH.

30 MOH.

25 MOH.

20 MOH.

0M

5M

10 M

0M

5M

10 M

0M

5M

15 M

20 M

SNITT B-B 1:200

HØYTSITTENDE SIDELYS

MØRKT TRE

ILLUSTRATION – VESTIBYLE

STEINGARDEN

25 M


RURAL PRAGMATIKK GJENNOMFØRBARHET 60 MOH.

Med tiden og den industrielle utvikling, har det oppstått en herskende pragmatisme i landbruket. Det nye besøkssenteret skal derfor møte landskapet med samme bevissthet som i de tradisjonsrike husene, og samtidig ha et pragmatisk indre program. Tomtens unike plassering mellom fergeleie, eplehagen og kirken gir en unik utsikt til fjorden. Utfordingen ved å bygge på en så bratt bakke som er tilfellet her, imøtekommes av husets montasjelignende trestruktur. Mens stenene til den tunge basen oppstår som byggemateriale lokalt på grunden, fraktes furutømmer-konstruktionen til tomten, hvor den let kranes og fastmonteres - ét fag om gangen. Vinduer monteres dypt mellom rammemodulene for å fjerne mest mulig refleksjon. Det er velkjente byggematerialer og -metoder, som lokale håndtverkere gjennom generasjoner har vært - og er - eksperter i å bruke og oppføre flotte byggerier i. Bygningen arbieder med tre overordnerede målgrupper; besøkende gjester, personale og lokale brukere uten for senterets lukketid. Disse tre gruppene har hver forkskjellige bevegelser gjennom bygningen og måter å innta rommene på. Prosjektet omfavner denne diversitet og skaper fleksible fellesarelaer med høy arealeffektivitet. Som resultat av Steingardens optimale utnyttelse av kvadratmeter og logiske romdisposisjon, får man en lav brutto/netto faktor på 1,3. Fra Ornes større vei mot vest får fraktbiler lett adgang til senterets varemottak i nederste etasje. Herfra forbinder en sentrallokalisert heis underetasjen med 1. etasje, hvor varer til kjøkken og museumsbutikk lett flyttes rundt på det nivåfrie torg. Tettest på hovedinngangen finnes to HC-parkeringsplasser, hvorfra kjørestolsbrukere og funksjonsvarierte mennesker kan komme innendørs og oppleve senteret på lik linje med alle andre.

55 MOH.

50 MOH.

45 MOH.

41 MOH. 40 MOH.

40 MOH.

39 MOH. 38,5 MOH.

Flow for besøgende 35 MOH.

35 MOH.

33 MOH.

30 MOH.

25 MOH.

20 MOH.

SNITT C-C 1:200

0M

5M

10 M

0M

5M

10 M

0M

5M

15 M

20 M

KLINKBEKLEDNING

NATURSTEIN

ILLUSTRATION – EPLEHAGEN

STEINGARDEN

25 M


ILLUSTRATION – FRA VEIEN OPP TIL KIRKEN

SKIFERTAK

RAMME OG UTFYLDNING

ÅPNINGSTID – VERDENSARVSENTER

STEINRYGGEN

BASEN

LUKKET – FORSAMLINGSHUS

ILLUSTRATION – UTSTILLING

SCENARIER

BYGNINGSELEMENTER

STEINGARDEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.