RUUTISET 2/2023

Page 1

12 | 2023

oy forcit ab:n asiakaslehti s.4

s.10

s.18

Pohjoismainen toimija

Tasaista laatua ja uusi tuote

VAK-lainsäädännön muutokset


sisällys

3

Pääkirjoitus

4

Forcit – Pohjoismainen toimija

8

Dragon Mining Jokisivun kulta­kaivos

9

O-PitEco – kohti kestävämpää liiketoimintaa

10

Louhintakorneri Happo ­tasaamaan kaasuuntumista Esittelyssä tuotevalikoiman uusi erikoisdynamiitti Fordyn P

12

Forcit matkalla kohti hiili­neutraaliutta

14

Sähköisten laukaisu­järjestelmien uudet versiot

16

FORCIT Consulting Dronekuvaukset ja ­siirtymämittaukset ­ työmaan tukena

toimitus: Forcitintie 37 10900 Hanko Puh. 0207 440 400 Faksi: 0207 440 225 Vastaava julkaisija: Joakim Westerlund Toimituspäällikkö: Oy Forcit Ab / Mari Halonen Yhteydenotot: mari.halonen@forcit.fi / 040 8690 417 Agency: BMAB Creative Taitto: Days Agency Oy Painopaikka: Newprint Oy ISSN 1796-0193 (painettu) ISSN 2737-1794 (verkkojulkaisu) Kansikuva: Pasi Lehto, Rudus Oy

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astui voimaan 1.9.2023

19

Ilmoitusasiat

22

Kurssit

OY FORCIT AB PL 19, 10901 Hanko www.forcit.fi


ruutiset 12 | 2023

3

Hyvä Ruutisten lukija,

T

änä vuonna olemme Forcitilla juhlistaneet yrityksemme 130-vuotista taivalta. Juhlavuosi on sopiva ajankohta itsepohdiskeluun ja osin filosofointiinkin siitä, mikä on meidän roolimme tässä yhteiskunnassa. Pandemia laittoi tulevaisuuteen liittyvät ajatukset ja myös monen arjen rutiinit uusiksi vuosina 2020 ja 2021. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja sitä seuranneet energian voimakas kallistuminen, inflaatio ja nouseva korkotaso värittivät monella tavalla vuotta 2022. Vuoden 2023 osalta kaksi meitä kaikkia koskettavaa ilmiötä on noussut erityisen ajankohtaisiksi, ja ne ovat samalla kirkastaneet meille Forcitilla rooliamme tässä yhteiskunnassa. Nämä megatrendit ovat vihreä (puhdas) siirtymä, sekä geopolitiikan nousu. Geopolitiikan nousuun liittyen meillä Forcitilla on osana Euroopan puolustusinfrastruktuuria ollut helppo todeta, mikä roolimme on: Tehtävämme on vahvistaa Euroopan puolustusta luomalla vahvempi pidäke tai pelote vihamielisille valtioille hyökätä Eurooppaan. Tämä tarkoittaa konkreettisesti meidän osaltamme sitä, että lisäämme kapasiteettia, kehitämme ja lanseeraamme yhä kiihtyneellä vauhdilla uusia puolustusjärjestelmiä ja panostamme tuotantomme tehokkuuteen. Näillä toimenpiteillä on suora vaikutus Euroopan puolustuksen vahvistamiseen. Demokratiaa, sääntöihin perustuvaa yhteiskuntaa, sananvapautta ja tasa-arvoa pitää puolustaa, kriittisinä aikoina jopa asein. Vihreän siirtymän osalta koemme tärkeäksi tehtäväksemme tukea Suomen ja Pohjoismaiden kaivosteollisuutta, jonka rooli on erittäin tärkeä selvitäksemme vihreän siirtymän vaatimista mineraali- ja metallitarpeista liittyen muun muassa sähköistämisen vaatimiin akkuteknologioihin ja kriittisten raaka-aineiden omavaraisuuteen. Meillä on myös tärkeä rooli tukiessamme infrarakentamista, jolla mahdollistetaan esimerkiksi kestävän kehityksen kulkuyhteydet, uuden puhtaan energian tuotanto ja siirto, kestävä rakentaminen ja paljon muuta. Kestävän kaupunkirakentamisen ympäristövaikutusten mittaaminen ja arviointi sekä niihin liittyvä konsultointi onkin Consulting-liiketoimintamme ydin. Vihreän siirtymän mahdollistavien asiakkaiden tukeminen ei meille yksistään riitä. Ansaitaksemme paikkamme tässä arvoketjussa haluamme asettaa rimamme korkealle joka päivä: olla edelläkävijä vastuullisuudessa ja sitä myöten paras yhteistyökumppani asiakkaillemme. Oman kestävän kehityksen tiekarttamme osalta olemme jatkaneet määrä-

tietoista työtä kohti tavoitettamme olla hiilineutraali omassa toiminnassamme vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen mukaisesti toimintamme ja tuotteittemme kehittäminen on jatkunut vahvana myös tänä vuonna. Näistä edistysaskelista onkin tähän Ruutisten numeroon nostettu hyviä esimerkkejä, kuten esimerkiksi Louhintakornerin jutut uudesta Fordyn P -tuotteesta louhinnan optimointiin sekä laatutyön tuloksista ja käännös vastuullisuusraporttimme osiosta ”Matkalla kohti hiilineutraaliutta”. Meille on merkityksellistä olla osana arvoketjua, jolla on kriittinen rooli paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Meillä suomalaisilla on tapana olla nöyriä, emmekä turhaan paukuttele henkseleitämme, mutta ehkä voimme nyt tuoreena NATO-maana myös ottaa oppia amerikkalaisilta liittolaisiltamme ja olla rohkeasti ylpeitä itsestämme. Tässä hengessä haluan kiittää kaikkia teitä asiakkaita paitsi luottamuksestanne tänä vuonna, myös tärkeästä työstänne paremman tulevaisuuden puolesta. Arvoketjumme todella on osa ratkaisua usean yhteiskuntaamme haastavan ongelman ratkaisemisessa. Voitte olla varmoja, että tulemme myös ensi vuonna tekemään kaikkemme ansaitaksemme luottamuksenne uudelleen – joka päivä! Suurkiitokset tästä vuodesta ja rauhallista joulua!

Joakim Westerlund CEO, FORCIT Group


ruutiset 12 |2023

4

FORCIT: POHJOIS­MAINEN TOIMIJA Teksti Mari Halonen


5

ruutiset 12 | 2023

Vielä 2000-luvun alussa toimintamme oli vahvasti kotimaista. Olimme kotimainen dynamiitin valmistukseen keskittynyt räjähdysaineiden toimittaja, joka oli hankkinut emulsio-osaamista, rakentanut strategisilla valinnoillaan vahvan kotimaisen toimitusverkoston ja omisti konsultointiyritystä osuudellaan Suomessa. Nyt sama toimitusvarmuus ja palveluverkoston laajuus kattaa Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan. POHJOISMAISET ARVOT OHJAAVAT LIIKETOIMINTAAMME

Kun aloitamme keskustelun Pohjoismaisista arvoista, kysyy moni mitä arvoja niillä tarkoitamme. Onko kyseessä kenties luotettavuus, josta olemme täällä pohjoismaissa tunnettuja. Vai ehkä laatu? Pohjoismaiset arvot ovat monessa maanosassa tunnistettu käsite ja usein ne merkitsevät hieman eri asioita keskustelukumppanista riippuen. Pohjoismaalaiset ovat tunnettuja suoruudestaan ja luotettavuudestaan. Olemme teknisesti edellä monissa sovelluksissa ja sanaamme voi luottaa. Usein sopimukset pohjoismaisten toimijoiden kanssa ovat kevyempirakenteellisia kuin kollegoidemme sopimuksen esim. Amerikassa ja organisaation päätöksiä tekevä taho on lähempänä käytännön tasoa, tai jopa yksi ja sama tekijä. Kun päivitimme juhlavuotemme kunniaksi yrityksemme arvoja, niistä muotoutui kolmen sanan tehokas kokonaisuus, joka kuvaa hyvin pohjoismaisia arvoja: Lähellä – Luotettava – Sitoutunut. LÄHELLÄ: INVESTOINTINA LAAJA JA NYKYAIKAINEN PALVELU­A SEMIEN VERKOSTO

Olemme viime vuodet tehneet väsymättä työtä laajentaaksemme palveluasemiemme verkostoa markkina-alueellamme. Laajentuminen on vaatinut isoja investointeja ja niiden suhteen viimeiset vuodet ovat olleet kiireisiä. Erityisesti olemme viime vuosina vahvistaneet läsnäoloamme Norjassa ja Ruotsissa, jotta voimme tarjota myös naapurimaissamme nopeita ja joustavia toimituksia. Laajentunut palveluasemien verkosto tuo meidät lähelle asiakasprojekteja. Tällä on iso merkitys pyrkiessämme joustavaan toimintaan ja pyrkiessämme reagoimaan asiakkaittemme nopeastikin muuttuviin tarpeisiin. Suomessa palveluasemien verkosto on jo ennestään ollut varsin kattava ja haaste on enemminkin ollut asemien ikääntyminen. Asemien ylläpito vaatii säännöllistä tarvearviointia

ja jatkuvia toimenpiteitä. Viimeisimmät isot projektit ovat olleet yhteistyössä jälleenmyyjämme, Veskun Poran, kanssa rakennettu uusi varastoalue Mynämäelle, josta edellisissä Ruutisissa kirjoitimme, sekä Nokian varastoalueelle rakennettu uusi, nykyaikaiselle kalustolle sopiva lisärakennus, joka on juuri valmistumassa. Samalla olemme päivittäneet asemien turvallisuusratkaisuja ja erityisesti kestävän kehityksen piiriin kuuluvia energiaratkaisuja. Lisäksi kaupunkien jatkuva laajentuminen on haaste asemaverkoston kehitykselle, sillä varastoalueemme luonnollisesti vaativat riittävät suojaetäisyydet kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin nähden. LUOTETTAVA: ALANSA HUIPPUOSAAJAT, JOTKA TEKEVÄT AINA PARHAANSA

Palveluverkostomme tekijät saavat asiakaskyselyissämme henkilökohtaista palautetta, joka on yleensä osaamiseen ja sitoutuneeseen tekemiseen liittyvä kiitos. Näin kävi tänäkin vuonna toteutetussa asiakaskyselyssämme ja tästä olemme luonnollisesti erityisen ylpeitä. Henkilöstömme joustavuus kaikessa toiminnassa, tekninen asiantuntemus, tuoteosaaminen ja halu kehittyä omassa työssään ovat elementtejä, jotka näkyvät aina yrityskuvassa saakka. Siksi palaute aidosti välittävistä osaajista, jotka ottavat asiakseen toimittaa asiakkaille laadukasta palvelua sekä oikea-aikaisia toimituksia, on yrityksemme kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää ja paras palaute, jonka voimme saada.


ruutiset 12 |2023

6

SITOUTUMISEMME PAREMPAAN HUOMISEEN JA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ VALOISAMPAAN TULEVAISUUTEEN ON MYÖS TOIMINTAMME JATKUVASSA KESKIÖSSÄ.

Luotettavuus on myös teknologiakysymys. Aikojen saatossa automaation ja järjestelmien määrä tuotantolaitoksillamme on kasvanut jatkuvasti. Rakentamamme laitteistot, kuten ECM-panostusyksiköt ja Kemiittiautot, ovat lukuisten teknologisen ratkaisun kokonaisuuksia. Varmuutta teknologisiin ratkaisuihin haetaan paikallisesti työkohteissa olosuhteisiin ja uusimpiin teknologiaratkaisuihin tutustuen, mutta myös yhteistyökumppanien kanssa kehitystyön merkeissä. Luotettavuus on alallamme tietenkin myös laatuasia. Viime aikoina olemme keskittäneet paljon resursseja tuotteiden teknisen toimintakyvyn parantamiseen luotettavuuden parantamiseksi entisestään. Työmailla on suoritettu laajasti mittauksia sekä tuotteiden kemiallisiin reaktioihin että räjäytysominaisuuksiin liittyen. Mittausten perusteella on ollut mahdollista sekä kehittää tuotteita ja valikoimaa sekä antaa käytännön ohjeita tuotteiden optimaaliseen käyttöön. Laatua valvotaan työkohteissa tehtävien varmistustoimenpiteiden lisäksi myös tuotantolaitosten laboratorioissa tapahtuvilla testauksilla ja mittauksilla. Tarkka laadunvalvonta raaka-aineiden osalta varmistaa tuotantoprosessien onnistumisen tuotannossa, mutta tuotantolaitosten laboratorioilla on myös iso merkitys valmiiden tuotteiden testauksessa ja valvonnassa. SITOUTUNUT: TOIMINNOT AINA LÄHELLÄ LOPPUKÄYTTÄJÄÄ, TAVOITTEET TULEVASSA

Kun suunnitellaan kalustomme koneteknistä kehitystä, mukana on aina myös tuotekehityksen kemian osaajat. Sitoutuminen pitkäaikaisiin ratkaisuihin on kaiken suunnittelutyön perusta. Ratkaisujen on kestettävä aikaa ja niiden on täytettävä pohjoismainen turvallisuusajattelun vaatimustaso kuten tunnettu laatutasomme. Sitoutumisemme näkyy hyvin myös laitevalmistuksemme puolella. Tunnelipanostamiseen suunnitellun ECM3-panos-

tusyksikön uuden konseptin suunnittelun pohjana on ollut rakentaa paras versio aiemmista laitteista, mutta huomioiden paikalliset tarpeet. Lisäksi loppukäyttäjien toiveet on pyritty ottamaan mahdollisimman laajasti huomioon käyttöliittymien suunnittelussa. Kaikki kehitysideat on pyritty kuuntelemaan ja ne on otettu konseptissa huomioon joustavasti, jotta lopputulos on mahdollisimman dynaaminen. Räjähdysaineiden toimittajana emme halua katsoa vaan tähän hetkeen, vaan huomattavasti kauemmas rakentaessamme kumppanuutta asiakkaittemme kanssa. Tänä vuonna olemme tuoneet markkinoillemme monta uutta tuoteversiota (Fordyn P ja Kemix A MP) sekä räjähdysliitokset, jotka innovatiivisesti hyödyntävät räjähtävän tulilangan valmistuksessa syntyvää hukkaa. Näiden aiemmin mainittujen esimerkkien varjolla on helppo todeta, että sitoutumisemme parempaan huomiseen ja pitkällä tähtäimellä valoisampaan tulevaisuuteen on myös toimintamme jatkuvassa keskiössä. Kun koneiden ja laitteiden päästöt tulevat vähenemään teollisuudenalallamme sähköisiin ratkaisuihin siirtyessä, tulee katse kohdistumaan seuraaviin askeliin ilmanlaatumme parantamiseksi. Siksi olemme myös mukana VTT:n koordinoimassa hankkeessa nimeltä NEX-EL (Non-exhaust emissions in electrifying mining and urban environment), joka tutkii haitallisia hiukkas- ja kaasupäästöjä sekä niiden vaikutuksia ilman laatuun kaivostoiminnassa ja katuympäristössä sekä päästöjen vähennyskeinoja. Voit nyt jo tutustua projektin tavoitteisiin ja tutkimussuunnitelmiin verkkosivujen kautta osoitteessa www.nexel.fi. Ennen kaikkea sitoutuminen tarkoittaa meille pyrkimystä läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa niin päivittäisten toimitusten koordinoimisessa kuin myös turvallisuusasioiden kehittämisessä kenttätoiminnassa ja uusien tuotteiden ideoinnissa. y


7

ruutiset 12 | 2023

Norjan upeissa maisemissa saa toimituksia työmaille aiempaa joustavammin.


ruutiset 12 |2023

Työmaa esittelyssä:

Dragon Mining Jokisivun kulta­kaivos Teksti Jussi Saavalainen Kuva SK-Kaivin

8

D

ragon Mining Ltd:n omistama Jokisivun kultakaivos on yksi Suomen kolmesta aktiivisessa tuotannossa olevasta maanalaisesta kultakaivoksesta. Se sijaitsee noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Huittisten taajamasta ja 40 km etäisyydellä Sastamalasta, jonne kaivoksen tuottama malmi kuljetetaan rikastettavaksi. Ensimmäiset viitteet Jokisivun esiintymästä saatiin jo vuonna 1964 ja vuonna 1985 Outokumpu Oy aloitti alueella tarkemmat tutkimukset. Dragon Mining hankki kaivosoikeudet itselleen vuonna 2003. Kaivoksen tuotanto alkoi vuonna 2009 avolouhoksella ja maan alle tuotanto siirtyi vuonna 2011 vinotunnelin valmistuttua. Tällä hetkellä vinotunneli on jo tasolla 590 m. Vuosittainen kokonaislouhintamäärä on ollut noin 500 000 tonnia. Vuodesta 2010 Jokisivun kaivoksen pääurakoitsijana on toiminut SK-Kaivin Oy suorittaen kaikkia maanalaisia tunneli- ja tuotantotöitä. Vuodesta 2013 alkaen SK-Kaivin on myös kuljettanut kaivoksen tuottaman malmin Sastamalan rikastamolle.

DRAGON MINING JA FORCIT:

xxx

Yhtiöiden välinen syvällisempi yhteistyö aloitettiin vuonna 2010, kun kaivosyhtiö toimi vielä Polar Mining nimellä. Paria vuotta ennen Jokisivua yhteistoimintaa oli jo aloiteltu saman yhtiö Oriveden kaivoksella. Vuonna 2010 käyttöönotettu kaivoksen pääasiallinen räjähdysaine on Kemiitti 810 -bulkemulsio, jonka panostamisesta vastaa SK-Kaivin. SK-Kaivimella on käytössään kotimaisen laitetoimittajan valmistamat, Kemiitti 810 -panostusmoduuleilla varustetut kaivosajoneuvot. Tällä kalustolla panostetaan kaikki kaivoksen tunneliräjäytykset sekä ylä- ja alakätiset tuotantoreiät. Forcit huolehtii bulkemulsiojärjestelmän viranomaisvaatimuksista vastaten muun muassa luvituksesta, räjähdysaineen valmistuksesta ja sen raaka-aineiden varastoinnista. Forcitin tuotteiden ja palveluiden käyttö on sujunut loistavasti Dragon Miningin, SK-Kaivimen ja Forcitin kolmikantaisessa yhteistyössä. Forcit on toimittanut räjähteet ja niihin liittyvät palvelut Jokisivun kaivokselle sen koko toiminnan ajan. Pitkä yhteistyö on kantanut hedelmää. Forcitin Jokisivun kaivoksen vastuuhenkilöt haluavatkin julkisesti kiittää sekä kaivosyhtiötä että SK-Kaivinta ehkäpä Suomen parhaiten hoidetusta Kemiitti 810 -panostusjärjestelmän käytöstä. y


ruutiset 12 | 2023

9

O-PitEco

– kohti kestävämpää liiketoimintaa Teksti Mari Halonen, Jami Kangasoja Kuva O-Pitblast

P

sityiskohtaiset ympäristöön liittyvät päästöluvut miltei mistä erinteisiin kaivosmenetelmiin kuuluu joukko erilvaan prosessin vaiheesta: porauksesta, panostuksesta aina lisiä toimintoja, joista aiheutuu erilaisia päästöjä. lastaukseen saakka. Alamme yhteisenä tavoitteena on tehokkaan tuotantonopeuden ylläpitäminen, mutta samalla myös turvallisuuPanostustiedot voidaan mm. syöttää yksityiskohtaiden sekä vastuullisuuden priorisoiminen prosessin kaikissa sesti valittu sytytysjärjestelmä, käytetyt patrunoidut ja/ vaiheissa. Digitalisaatio on kaivosalalla merkittävä muutostai bulk-emulsioräjähdysaineet sekä tarvittaesa räjähtävän tulilangan käyttö huomioiden mahdollisimman tarkan lopvoima, ja sähköisten optimointityökalujen avulla voidaan merkittävästi parantaa poraus- ja räjäytystoiminnan tuottaputuloksen laskemiseksi. Kun olet syöttänyt taustatiedot tietokantaan, pääset vertailemaan, millaisia ympäristövaivuutta ja vastuullisuutta. Jotta käytännön toimissa onnistutaan, on tärkeää löytää kutuksia eri toteutusvaihtoehdoilla on (eri tuotevalinnat, O-PITBLAST PRESENTS tehokas menetelmä porauksen ja räjäytyksen aiheuttamien muutokset kentän räjäytysparametreissä kuten reiän koko, päästöjen, erityisesti CO2-, CO- ja NOx -päästöjen, laskemiruutukoko, poramerit yms.). seen, seurantaan ja raportointiin. Näin louhinta- ja kaivosalan O-PitEcon tuottama data mahdollistaa vaivattoman ymyrityksiä voidaan auttaa vähentämään ympäristövaikutuksiaan päristövaikutusten arvioinnin ja raportoinnin. Ajan saatossa ja täyttämään kestävän kehityksen vaatimukset kannattavasti. tietokantaan kertyvä tieto helpottaa myös yrityksen pitkäaikaisten trendien raportointia sekä tulevaisuuden suunnitteO-PitEco on digitaalinen työkalu, jonka avulla voidaan lua matkalla yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen. laskea, arvioida ja seurata louhinnasta aiheutuvia ympärisO-PitEco on osa O-Pitblastin tuoteperhettä ja sen saatatövaikutuksia työmaa- ja kenttäkohtaisesti. Voit lisätä Ovuudesta lisätietoja antaa Forcitin myyntitiimi.y PitEco-ohjelmiston tietokantaan laskennan perusteeksi yk-


ruutiset 12 |2023

10

LOUHINTAKORNERI

Happo ­tasaamaan kaasuuntumista

L

ouhintakornerissa on aiemminkin kerrottu Kemiittitoiminnan kehitystyöstä, uusien pohjapanosten ja vihreämpien raaka-aineiden testaamisesta. Näiden lisäksi talvella 2022 aloitimme panostusvaiheessa lämpötilan mukaan lisätyn hapon kenttätestamiseen Kemiitti 610 -tuotteella. Tänä syksynä olemme ottaneet lisähapon käyttöön lähes kaikissa RP-autoissa.

Kemiitti 610 herkistetään kemiallisesti kaasuttamalla. Kaasutusliuoksen reagoidessa matriisin kanssa tuotteeseen syntyy kaasukuplia, jolloin tuotteen tiheys alenee ja matriisi herkistyy valmiiksi räjähdysaineeksi. Panostuksen aikana operaattorit säätelevät tuotteen tiheyttä porareiän syvyyden mukaan varmistaen, että tuotteen tiheys on oikealla tasolla myös porareiän pohjalla. Matriisin lämpötila vaikuttaa Kemiitin kaasuuntumisnopeuteen. Etenkin talvisaikaan matriisi voi olla viileämpää, jolloin kaasuuntuminen hidastuu. Kemiitin herkistyksen yhteydessä lisättävän hapon avulla saamme viileämmänkin matriisin kaasuuntumaan nopeasti. Näin voimme vakioida kaasuuntumisnopeuden vaihtelevissa olosuhteissa. Näin pystymme toimittamaan entistä laadukkaampaa Kemiittiä sekä talven paukkupakkasilla että keskikesän kuumimmilla helteillä. y


ruutiset 12 | 2023

11

LOUHINTAKORNERI

Esittelyssä tuotevalikoiman uusi erikoisdynamiitti

FORDYN P Teksti Lari Laine

O

lemme tuoneet myyntiin uuden erikoisdynamiitin nimeltään Fordyn P. Tämä tuote on kehitetty erityisesti räjäyttimeksi Kemiitti-tuotteille avolouhintatyömaille, sekä vedenalaiseen louhintaan. Fordyn P:n paineenkesto on huomattavasti normaaleja dynamiitteja suurempi. Fordyn P:tä on saatavissa 43 mm x 560 mm ja 55 mm x 560 mm dimensioina. Ruutiset 12/2022 -lehdessä kirjoitimme mikropalloilla herkistetystä Kemix A 50 mm patruunasta ja syistä sen kehittämiseen. Samat syyt ovat myös Fordyn P:n kehittämisen

t­ akana. Yli 15 metriä korkeilla Kemiitti-patsailla paine reiän pohjalla kasvaa liian suureksi monille perinteisille räjähdysaineille, kuten kaasuttamalla herkistetyille emulsiopatruunoille, sekä perinteisille dynamiiteille. Myös veden alla syvemmällä, kuin 25 m pinnan alla tehtävissä louhinnoissa tarvitaan tavallisia tuotteita parempaa paineenkestoa. Fordyn P:n tiheys on sama, kuin tavallisella Fordynillä, joten se uppoaa erinomaisesti vettä täynnä oleviin reikiin. Fordyn P:n palonopeus on suurempi ja siinä on noin 15 % enemmän räjähdysenergiaa, kuin tavallisessa dynamiitissa. y

Fordyn P-patruunan massa on sinertävää ja väri kuultaa patruunan kalvon läpi.


ruutiset 12 |2023

Forcit matkalla kohti hiili­ neutraaliutta Teksti Saila Savolainen, FORCIT Sustainability in Short

12


ruutiset 12 | 2023

13

H

iilijalanjälkitietojen kartoitus on keskeinen menetelmä olennaisuuden analysoinnissa. Näin ollen olennaisuusperiaatteen mukaisesti määritimme hiilineutraaliuden tiekartan sisältämään Explosives- ja Defence-liiketoimintayksiköiden tuotannon toiminnot. Hiilineutraaliuden etenemissuunnitelma (Roadmap) alkaa toimilla, jotka on esitetty Scopeissa 1 ja 2. Tarkoituksena on ensin korvata fossiiliset öljylämmittimet fossiilivapailla teknologioilla. Samalla asetamme tavoitteet taloudelliselle ajamiselle kaikessa logistiikassa ja materiaalien kierrätykselle toimipisteissämme. Molempia edellä mainittuja tekijöitä tulisi parantaa vähintään 5 %. Kuljetushinnastostamme löytyy uusiutuva diesel ja kompensoidut toimitukset asiakaskohteisiin. Näin FORCIT tarjoaa jo nyt asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida jatkokuljetusten CO2-päästöjä. Nykyiset ADR-määräykset kieltävät sähköajoneuvojen käytön tuotteittemme logistiikassa. Suunnitelmana on kuitenkin siirtyä muiden ajojen osalta sähköajoneuvojen käyttöön. INVESTOINTEJA PAREMPIIN ENERGIARATKAISUIHIN

Ruotsin Karlskogassa asematiloja päivitetään mm. parantamalla rakenteiden eristyksiä ja ottamalla käyttöön aurinko­paneeleja osana energiaratkaisuja. Aurinkoenergian lisääminen on huomioitu pitkän aikavälin suunnittelussa. Kaikissa tulevissa investointiprojekteissa panostetaan energiatehokkuuteen ja lämmitysjärjestelmävalintoihin.

Fossiilivapaan sähkön osuuden lisääminen on ensisijaisen tärkeää. Ensisijainen tavoitteemme on päästöjen vähentäminen Scopeissa 1 ja 2. Haemme vuosittain 6–10 % vähennyksiä päästöihimme vuoden 2021 tasoon verrattuna. Suunnitelmana on saavuttaa hiilineutraalius omassa tuotannossa viimeistään vuonna 2035. Vaarallisten jätteiden ja ADR-määräysten vuoksi varaudumme kompensoimaan päästöjämme 100 t CO2 ekv/vuosi. Päätös ADR-kaluston muuttamisesta vetypohjaiseen teknologiaan on jo tehty, kunhan alamme tekniset ratkaisut ja määräykset sen sallivat. Tavoitteemme ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi ovat osittain jopa Pariisin ilmastosopimuksen ja ilmastotieteilijöiden tavoitetasoa kunnianhimoisempia. TULEVAISUUDEN PROJEKTIT

Oman tuotantomme kehittämisen lisäksi jatkamme toimia Scope 3-päästöjen vähentämiseksi. Vastuulliset alihankinta- ja logistiikkaketjut ovat tässä työssä olennaisessa roolissa. Keskitymme jatkossakin vastuullisuutta ja kestävyyttä parantaviin hankkeisiin (typetön emulsioräjähdysaine, emulsion kierrätys, pakkausten kierrätys ja muovin käytön minimointi jne.). Nämä hankkeet vastaavat suoraan olennaisuusanalyysissä esiin tulleisiin tarpeisiin. Tiekartan laatimiseen osallistui suuri joukko ammattilaisia eri taustoista. Voit tutustua vuoden 2022 vastuullisuus­ raporttiimme verkkosivuillamme. y Forcit on tehnyt tarkan suunnitelman hiilineutraaliuden tavoitteiden saavuttamiseksi (Scope 1-3). Ensin valmistuu energian ja energiatehokkuuden tavoitteet, sitten materiaalitehokkuuden optimointi. Kolmantena valmistuu arvion mukaan hiilineutraaliuden tavoitteet logistiikan osaltaja lisäksi saadaan tuotevalikoima vastaamaan näitä tavoitteita. Tiekartalla oman tuotannon hiilineutraaliuden tavoite saavutetaan jatkuvalla työllä 2035 mennessä.


Elektronisten laukaisu­ järjestelmien uudet versiot haastavat nonel-järjestelmät tunnelityömailla Teksti referoituna Saila Pesonen Kuvat Mari Halonen


ruutiset 12 | 2023

15

H

iljattain julkaistu ja EFEE-konferenssissakin esitelty tutkimus ”Drill and blast tunnelling cycle time improvement using latest generation of Electronic Initiation System in Norwegian projects” vertaili elektronisia laukaisujärjestelmiä impulssiletkujärjestelmiin (non-el) erityisesti ajankäytön näkökulmasta tunnelilouhinnassa. Perinteisesti elektroniset laukaisujärjestelmät on koettu tunneliprojekteissa liian aikaa vieviksi. Valmistajat ovat kuitenkin kehittäneet elektronisista laukaisujärjestelmistä uusia prosessia nopeuttavia versioita. Nämä uuden sukupolven laukaisujärjestelmät, kuten Davey Bickford Enaexin DaveyTronic Swift® ja Orican eDev™ II, mahdollistavat lyhyemmän operaatioajan tunnelityömailla, joissa voidaan käyttää hyväksi räjäytysten toisteisuutta. Tutkimuksessa verrattiin aikaa, joka eri laukaisujärjestelmiä käyttäen kuluu ensimmäisen rei’än panostamisesta laukaisuun tunnelilouhinnassa. Tutkimustulosten mukaan lyhin keskimääräinen operaatioaika oli edelleen noneljärjestelmillä, 73 minuuttia. Uuden sukupolven elektronisiin laukaisujärjestelmiin kuuluva DaveyTronic Swift® ei kuitenkaan jäänyt kauas taakse, sillä sen operaatioaika ensimmäisen reiän panostamisesta laukaisuun oli 85 minuuttia, eli vain 16 % pidempi. Perinteisempi maanalaisiin räjäytyksiin suunniteltu sähköinen laukaisujärjestelmä

­ aveyTronic® UG on tutkimuksen mukaan aikaa vievin 116 D minuutin operaatioajalla. Kirjoittajien arvion mukaan DaveyTronic Swift®laukaisujärjestelmän ja impulssiletkujärjestelmien käytöstä aiheutuva aikaero saattaisi kutistua entisestään, jos tutkittaisiin koko prosessia ensimmäisestä panostetusta rei’ästä aina räjäytykseen ja kiviaineksen poiskuljetukseen asti, sillä elektronisten laukaisujärjestelmien käyttö yleensä parantaa kiven lohkaroitumista (lastattavuutta). Vaikka operaatioaika olisikin hieman pidempi, on elektronisissa laukaisujärjestelmissä joka tapauksessa nonel-järjestelmiin verrattuna merkittäviä etuja, joiden ansiosta ne ovat usein parempi ja kustannustehokkaampi valinta myös tunnelityömaille. Elektroniset laukaisujärjestelmät ovat turvallisempia, ja niiden avulla räjäytystuloksen ja tärinän hallinta on helpompaa. Järjestelmät myös antavat palautetta kytkennästä jo ennen laukaisua, mikä mahdollistaa kytkentöjen korjaamisen tarvittaessa. FORCIT Explosives osallistui tutkimuksen toteuttamiseen: Davey Tronic Swift® -laukaisujärjestelmän osalta aineisto koostui 349:stä räjäytyksestä, jotka FORCITin työntekijät toteuttivat Norjassa Forbordfjelltunnelen-moottoritietunneliprojektissa. Tutkimuksen kirjoittajat ovat Benjamin Chaillou ja Maxime Cruz Enaexiltä sekä Vegard Olsen FORCITilta. y

Kaikki Swift- järjestelmän nallit kytketään yhteen runkolinjaan räjäytystä varten.


ruutiset 12 |2023

16

FORCIT CONSULTING Case P-Paraati, Jyväskylä

Dronekuvaukset ja ­siirtymämittaukset ­työmaan tukena Teksti Veikko Sottinen

J

yväskylän keskustan katukuvaa ja liikennejärjestelyjä on määrittänyt viimeisen vuoden ajan erittäin vahvasti Peab Oy:n parkkihallityömaa P-Paraati. Uusi maanalainen parkkihalli rakennetaan osittain Vapaudenkadun alle aivan Jyväskylän Kirkkopuiston viereen. Yksitasoinen parkki­halli tulee valmistuessaan kesällä 2024 sisältämään hieman yli 200 parkkipaikkaa sekä uudet huoltoyhteydet läheiseen Forumin kauppakeskukseen. LAAJAT KATSELMUKSET SEKÄ DRONEKUVAUKSEN ­H YÖDYNTÄMINEN

Uuden maanalaisen parkkihallin rakennustyöt aloitettiin jo syksyllä 2022 valmistelevilla kunnallistekniikan siirroilla, jota ennen tuli suorittaa kiinteistökatselmukset työmaan läheisyydessä oleville kiinteistöille. Mittavat katselmukset suoritettiin Jyväskylän ja Kuopion konsulttien yhteistyönä, mikä mahdollisti niin aikataulutehokkaat kuin myös laadullisesti hyvät katselmukset. Tätä hyväksi todettua tapaa on käytetty jo aiemmin usein niin sairaalahankkeissa kuin monilla muillakin työmailla, joissa on katselmusmäärältään paljon työtä. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsee paljon vanhaa rakennuskantaa. Kahden 1800-luvulla rakennetun historiallisesti arvokkaan ja edelleen käytössä olevan kiinteistön (Jyväskylän Kaupungintalo, Kaupunginkirkko) osalta katselmuksissa hyödynnettiin ilmakuvausta eli dronetekniikkaa. Dronen avulla pystyimme katselmoimaan sekä dokumentoimaan kivirakenteiden kunnon esimerkiksi seinärakenteiden yläosasta, minne normaalisti digikameraa käyttäen ei ole mahdollisuutta hyvälläkään zoomilla yltää. Myös piippujen

Tärinä- ja siirtymämittausten tärkeys korostuu työmaan läpiviennissä, kun kaivuutasot ulottuvat lähikiinteistöjen perustamistason alapuolelle.


ruutiset 12 | 2023

17

FORCIT CONSULTING

Dronen avulla voidaan katselmoida korkeat kohteet, kuten Jyväskylän Kaupunginkirkko työmaan läheisyydessä.

sekä kattorakenteiden osalta päästiin ennalta kattavampaan ja laadukkaampaan digitaaliseen dokumentointiin. SIIRTYMÄMITTAUKSET TÄRINÄMITTAUSTEN TUKENA ­T YÖMAAN LÄPIVIENNISSÄ

Parkkihallin työmaata edeltävän maanalaisen kunnallistekniikan valmistelun ja siirtotöiden alkuvaiheessa aloitettiin työmaan lähikiinteistöjen osalta seurantamittaukset etäluettavalla tärinämittauskalustollamme. Enimmillään työmaan lähiympäristössä on ollut yli kymmenen tärinämittauspistettä. Suurimmat tärinää aiheuttavat työvaiheet olivat varsinaiseen pysäköintihalliin liittyvät ponttaus- ja paalutustyöt. Merkittävää tärinää työmaalla aiheuttivat lisäksi koneellisesti suoritetut kaivuutyöt sekä tela-alustaisten työkoneiden liikennöinti. Maanrakennustöiden alusta saakka suoritettu työmaalta ympäristöön välittyvän tärinän seuranta on ollut tärkeä osa työmaan läpivientiä, ja sillä on ollut naapuri­ suhteita parantava vaikutus.

Maankaivuutöiden osalta parkkihallin kaivauksia on täytynyt ulottaa jopa yhdeksän metrin syvyyteen, ja tämän syvyinen kaivutaso ulottuu läheisten rakennusten perustamistason alapuolelle. Tärinän lisäksi työkohteessa on mitattu jo olemassa olevien halkeamien ja rakojen liikkumista etäkäyttöisillä siirtymäantureilla, joiden tuloksia on seurattu tärinämittareiden osalta tutuksi tulleesta VipNordic-­seurantajärjestelmästämme. Jatkuvatoimisten siirtymäanturien lisäksi osassa lähiympäristön kiinteistöjä siirtymämittauksia on suoritettu myös manuaalisesti. Tärinän ja rakenteiden siirtymän seurannan lisäksi projektissa hyödynnetty myös melumittauksia. Työmaan meluvaikutuksia on toimestamme mitattu Kaupungintalon toimisto- ja kokoustilojen osalta. Melumittausten avulla selvitettiin melutasot suhteessa kyseisille tiloille määritettyihin ohjearvoihin sekä arvioitiin tilojen käyttäjille tietoa huoneista, joissa työmaan meluvaikutukset olivat kaikkein vähäisimmät. y


ruutiset 12 |2023

18

FORCIT CONSULTING

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta astui voimaan 1.9.2023 – ota nämä asiat huomioon! Teksti Harry Rantahakala

U

udessa VAK-lainsäädännössä on useita muutoksia ja tarkennuksia aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna. Tähän artikkeliin on pyritty kokoamaan VAK-lainsäädännön merkittävimmät muutokset vaarallisten aineiden käsittelyä ja kuljetuksia suorittavien yritysten osalta.

KULJETTAJAN HUOLELLISUUS JA VAROVAISUUS

Uusi laki korostaa entisestään kuljettajan roolia ja vastuuta kuljetusturvallisuuden varmistajana myös kuormauksen ja pakkaamisen osalta. Vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja siihen liittyvässä toiminnassa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi kuljettajan on huolehdittava omalta osaltaan siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA ANNETTAVA KOULUTUS

Vaarallisten aineiden tiekuljetukseen liittyviä tehtäviä suorittavalla on oltava suoritettuna henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuva koulutus. Työnantajan on varmistettava, että sen palveluksessa olevalla henkilöllä on tarvittava koulutus tai muu pätevyys tehtävään. Työnantajalla tulee olla tiedot annetusta koulutuksesta ja koulutusta koskevat tiedot on säilytettävä kolme vuotta viimeisimmän hyväksytyn koulutuksen suorittamisesta. Koulutusta koskevat tiedot on oltava pyynnöstä työntekijän ja toimivaltaisen viranomaisen saatavilla. TURVALLISUUSNEUVONANTAJA

Vaarallisten aineiden tiekuljetusta tai vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen on nimettävä turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle (Liikenne- ja viestintävirasto).

Turvallisuusneuvonantajaa ei tarvitse nimetä, jos käsittelee vain pieniä määriä vaarallisia aineita, eli alle vapaarajan. RÄJÄHTEIDEN KESKINÄINEN YHTEEN KUORMAUS

Tiettyjen räjähteiden, räjäytysnallien ja sytytysvälineiden yhteen kuormaamiseen ja aineiden erotteluun tuli muutoksia. Räjäytysnalleja (UN 0029, 0030, 0255, 0267, 0511, 0512) ja sytytysvälineitä (UN 0360, 0361) saa kuormata yhteen louhintaräjähdysaineiden (UN 0081, 0082, 0083, 0084, 0241, 0331, 0332) kanssa enintään 500 kpl ja edellyttäen, että ne ja räjähdysaineet on väliseinillä erotettu vähintään metrin päähän toisistaan, väliseinien rakenteen on oltava vähintään 1 cm paksuista muottivaneria tai vastaavaa rakennetta. Kokonaisräjähdysainesisältö saa tällaisissa kuljetuksissa olla enintään 300,5 kg. TURVATOIMIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Luokan 1 räjähdysaineiden kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot tulee jatkossa varustaa laitteilla, välineillä tai järjestetyillä, jotka estävät kuljetusvälineen ja sen rahdin varkauden. Ajoneuvon kuljettavan vastuulla on, että nämä laitteet ovat jatkuvasti kunnossa ja tehokkaita. Nämä vaatimukset ovat voimassa myös luokan 1 vaarallisten aineiden kuljetuksissa riippumatta siitä, ylittyykö kuljetuksen vapaaraja. Turvauhkaan liittyvissä kuljetuksissa (luokka 1) tulee työantajan huolehtia, että työntekijälle on annettuna erillinen turvatoimia koskeva koulutus. KULJETUSRAJOITUKSET

Edellä mainittujen asioiden lisäksi myös vaarallisten aineiden kuljetusten rajoituksia koskeviin liikennemerkkeihin on tullut muutoksia, ja muun muassa liikennemerkin lisäkilpien H14 (A-VAK) ja H15 (B-VAK) käyttö loppuu siirtymäajan jälkeen 1.3.2025. Uuden lain mukaisia kuljetusrajoituksia osoittavia liikennemerkkejä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön jo 1.9.2023 alkaen. y


19

ruutiset 12 | 2023

ILMOITUKSET Terveiset menneistä tapahtumista FEM , eli Fennoscandian Explosration & Mining, keräsi tänä

MAXPOSSA vieraili tänä vuonna järjestäjän tilastojen mu-

vuonna ennätysyleisön Leville Kittilään. Kansainvälisen tapahtuman parasta antia oli monipuolinen osallistujakunta sekä laadukkaat esitykset aina malmin etsinnästä, uusien kaivosten hankkeisiin ja olemassa olevien kaivosten kehitystyöhön.

kaan yhteensä lähes 13 000 kävijää, ja tapahtumaa oli yleisen mielipiteen mukaan selkeästi odotettu. Valitettavasti kelit eivät kävijöitä tänä vuonna suosineet, mutta lämmin tunnelma oli silti koko viikonlopun läsnä ja sateenvarjojen alla löytyi hymyileviä kasvoja. Forcitin teltassa oli erityisen lämmin tunnelma, kun messuvieraat ottivat toisistaan vertaa Speden pelien tutun hermojakin raastaneen nopeustestin parissa. Paras voitti tälläkin kertaa ja lohdutuspalkintojakin jaettiin. Lämmin kiitos kaikille, jotka kävitte tervehtimässä Forcitin messutiimiä!

EFEE , eli European Federation of Explosives Engineers, puolestaan lennätti räjäytysalan asiantuntijat tänä vuonna tapahtumaansa Dubliniin, Irlantiin. Paikan päällä kuultiin tieteellisiä esityksiä kolmen päivän ajan sekä teknologioiden kehitykseen, menetelmäkehitykseen sekä vastuullisiin alan ratkaisuihin liittyen. Tapahtumassa mukana oli myös esitys, jonka Forcitin Norjan tiimi oli tehnyt tutkimushankkeestaan yhteistyössä Enaexin/Davey Bickfordin kanssa. Tutkimuksen lyhennelmän löysitkin jo varmaan edellisiltä sivuilta!

Vasen kuva: Avainasiakaspäällikkö Jussi Saavalainen hymyilee osastollamme FEM:ssä. Oikea kuva: MAXPO, Hyvinkää


ruutiset 12 |2023

20

ILMOITUKSET Kesän kalakisan voitto jaettiin yllättäen kahdessa sarjassa HALUSIMME TÄNÄ VUONNA haastaa kaikki Ruutisten lukijamme pitkästä aikaa kunnon kesäaktiviteettiin, eli (leikkimieliseen) kalastuskilpailuun. Kalastusaika päättyi elokuun loppuun ja saimme iloksemme todisteita kaikenlaisista kalastussaaliista. Arvovaltainen tuomaristo päätti, että jaamme kalakisan palkinnot kolmessa sarjassa, sekä lasten sarjaan osallistuneita olemme myös muistaneet henkilökohtaisella kiitoksella. Yleisen sarjan suurimman lohen nappasi Marko Vanhatalo perinteisin menoin, lohensoudulla. Lohi painoi 7,3 kg ja se nostettiin Torniojoelta, Pellosta, 7. heinäkuuta. Toiseksi kilpasarjaksi nousi yllättäen kaikkien tuntema ahven. Kilpailun suurimman ahvenen, jonka puntari osoitti painavan 615 g nosti virvelillä Kari Korhonen. Ahven nousi heinäkuun puolivälissä Rantasalmelta osana isompaa kalasaalista. Mainittakoon vielä, että Forcitin sisäisen sarjan voitto meni Johannes Jääskeläiselle, Kemiin. Soutu-uistelemalla kalastetulla lohella, oli painoa 9,3 kg ja se nousi 4.6.2023 klo 21.30 Isohaarassa, Kemissä. Kiitokset kaikille osallistujille!

Vuoden Panostaja valitaan jälleen VUODEN PANOSTAJA VALITAAN jälleen alan

toimijoiden jättämien ehdotusten perusteella. Valinnan suorittaa perinteiseen tapaan infraalalla toimivista vaikuttajista koostuva arvovaltainen raati. Vuoden Panostaja voi olla kunnostautunut monella eri tavalla. Hänellä voi olla erityisen pitkä kokemus räjäytystöistä tai kyky suoriutua erittäin vaativista louhinnoista. Hän voi toimia esimerkiksi alan turvallisuutta, tunnettavuutta tai teknologiaa kehittävästi. Hän voi myös ansaita ehdokkuuden innovatiivisuudellaan tai esimerkillään innostaa muita työntekijöitä.

EHDOTA OMAA SUOSIKKIASI

Voit ehdottaa omaa suosikkiasi joko sähköisellä lomakkeella, jonka löydät verkkosivuiltamme forcitexplosives.fi tai lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen m ­ ari.halonen@forcit.fi. EHDOTUKSESTA ON KÄYTÄVÄ ILMI AINAKIN SEURAAVAT ASIAT:

ß Vuoden Panostaja -ehdokkaan nimi, ß hänen yhteystiedot sekä ß mahdollisimman perusteellinen selvitys ja kattavat perustelut, miksi juuri hän olisi paras valinta. Vuoden Panostaja palkitaan Tampereella INFRAn Ammattipäivillä maaliskuussa, joten aikaa ehdotusten jättämiselle on aina helmikuuhun saakka.


ruutiset 12 | 2023

21

ILMOITUKSET Tulevat tapahtumat vuonna 2024 AIEMMIN LOUHINTA-JA KALLIOTEKNIIKAN päivänä tunnet-

tu INFRA ry:n järjestämä tapahtuma saa uuden ja varmasti tervetulleen buustin, kun INFRA lanseeraa uudet INFRAn ammattipäivät. Tapahtuma yhdistää aiemmin erillään olleet 7 toimialatapahtumaa yhdeksi isoksi tapahtumaksi ja kohtaamiskaupungiksi on valikoitunut Tampere. INFRAn ammattipäivät järjestetään maaliskuun 13.–14. päivänä. Lisätietoa tapahtumasta löytyy INFRAn verkkosivuilta, joissa myös ilmoittautuminen tapahtuu. Toinen isompi tapahtuma on tietenkin kaivosalan yhteen tuova Finnmateria 2024, joka järjestetään perinteisesti ­Jyväskylän Paviljongissa 5.–7.11.2024. Matkailusta kiinnostuneille muistutamme naapurimaan tapahtumista. Pohjoismaissa louhinta-alan tapahtumia ovat ensi vuonna: ß Arctic Entrepreneur 23.–25.1.2024, Oslo, NO ß Bergsprängardagarna 25.–26.1.2024, Tukholma, SWE ß Bergdagarna 2024 19.–20.3.2024, Tukholma, SWE ß Euro Mine Expo 28.–30.5.2024, Skellefteå, SWE ß MassMin 2024 17.–19.9.2024 Kiiruna, SWE ß Fjellsprengningskonferansen marraskuussa, Oslo, NO Lisätietoja löydät tapahtumien omilta verkkosivuilta.

Ajantasaiset tuotedokumentit verkkosivuillamme OLEMME JÄLLEEN PÄIVITTÄNEET tuotedokumentteja vastaamaan sekä käyttäjien tarpeisiin, että tuotekehityksemme tekemien kehitystoimien huomioimiseksi. Uusimmat tuotedokumentit löydät kätevästi verkkosivuiltamme osoitteesta: www.forcitexplosives.fi/tuotteet.

Myös käyttöturvallisuustiedotteisiin tulee aika-ajoin muutoksia mm. muuttuvien lain vaatimusten muuttuessa, joten tarkistathan säännöllisin väliajoin, että työmaasi käytössä on aina ajantasaiset tiedotteet!

Kiitokset kaikille asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneille asiakkaillemme

Saimme vastauksia kiitettävän määrän sekä kattavasti eri asiakasryhmiltämme, mistä olemme hyvin kiitollisia. Vastausten joukossa oli rakentavaa palautetta ja kehityskohteita tuotteisiin ja palveluihin liittyen, jotka olemme ottaneet käsittelyyn. Lämmin kiitos myös positiivista palautetta antaneille!


Louhinta- ja räjäytystekniset koulutukset KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Vanhemman panostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

15.1.–13.2.2024

Vanhemman panostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

15.1.–2.3.2024

Vanhemman panostajan kurssi

Sedu

040 680 7128

Ilmajoki

16.1.– 8.3.2024

Vanhemman panostajan kurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

29.1.– 23.2.2024

Ylipanostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

15.1.–2.3.2024

Ylipanostajan kurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

29.1.–23.2.2024

Ylipanostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

31.1.–13.2.2024

Panostajapäivät

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

8.2.2024

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

22.01.2024

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095,050 473 6405

Keuruu

29.1.2024

Panostajan kertauskurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

9.2.2024

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

0440556669

Rusko

18.03.2024

Panostajan kertauskurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Etäkurssi

9.4.2024

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Helsinki

22.4.2024

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

20.05.2024

Panostajan kertauskurssi

Sedu

040 680 7128

Ilmajoki

27.5.2024

Lappeenranta

Panostajan kertauskurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

28.5.2024 3.6.2024

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

19.8.2024

Panostajan kertauskurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Etäkurssi

10.9.2024

Panostajan kertauskurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

29.10.2024

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

22.–26.1.2024

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

11.–15.3.2024

Räjäytystyön vastuuhenkilön koulutus

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

08-–12.4.2024

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Helsinki

22.–26.4.2024

Nuoremman panostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

15.–19.4.2024

Nuoremman panostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

22.4.–26.4.2024

Nuoremman panostajan kurssi

AEL-Amiedu, Taitotalo

050 343 2095, 050 473 6405 Keuruu

19.–23.8.2024

ADR-, TNA ja ammattipätevyyden koulutukset KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

ADR Peruskurssi P/YP, Helsinki

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

2.–5.1.2024

Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

8.–9.1.2024

ADR täydennyskoulutus(lähi/verkko)

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Tuusula

19.1.2024

Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma, Helsinki

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

15.–16.2.2024

ADR täydennyskoulutus (lähi/verkko)

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Tuusula

23.2.2024

ADR Peruskurssi P/YP

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

4.3.–7.3.2024

ADR täydennyskoulutus (lähi/verkko)

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Tuusula

9.3.2024

ADR Peruskurssi P/YP

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

8.4.–11.4.2024

Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

22.4.–23.4.2024

ADR täydennyskoulutus (lähi/verkko)

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Tuusula

26.4.2024

ADR Peruskurssi P/YP

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

13.5.–16.5.2024

Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Helsinki

20.5.–21.5.2024

ADR täydennyskoulutus (lähi/verkko)

Forcit Consulting Oy

010 832 1353

Tuusula

24.5.2024


Rauhallista joulun aikaa sekä Onnea Uudelle Vuodelle! Kiitämme asiakkaitamme, toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme tästä vuodesta.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.