RUUTISET 1/2020

Page 1

06 | 2020

oy forcit ab:n asiakaslehti s.4

s.18

s.26

Räjäytysteknologiat ja -sovellukset

Forcit Consulting 50 vuotta

Fordyn -tuoteperhe kasvaa

Turvallisuussuunnittelua s. 12


sisällys

3

Pääkirjoitus

4

Louhintaa parantavat räjäytysteknologiat ja -sovellukset

10

Poraus- ja räjäytysprosessin auditointi Kevitsan Kaivokselle

Vastaava julkaisija: Joakim Westerlund

Forcit pyöräilee terveyden ja ympäristön puolesta!

Toimituspäällikkö: Oy Forcit Ab / Mari Halonen Yhteydenotot: mari.halonen@forcit.fi

11

12 Näkökulmia louhintakohteen turvallisuussuunnitteluun

toimitus: Forcitintie 37 10900 Hanko Puh. 040 869 0417 Faksi: 0207 440 225

Agency: BMAB Creative Taitto: Days Agency Oy

14

16

Urheilutoimen johtaja – työmaan heikoin lenkki? Forcit International Toimintaa kansainvälisillä markkinoilla

Kansikuva: Suvi Suovaara / Cuvaya Painopaikka: Premedia Helsinki Oy ISSN 1796-0193

17

Forcitin yhteistyö Bolidenin kanssa jatkuu ja laajene

18

Forcit Consulting Forcit Consulting aloitti juhlavuotensa kehitystyön merkeissä

Raide-Jokeri – Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa

Korona-epidemian tuottamat lisähaasteet Oulun yliopistollisen sairaalan rakennusprojektissa

Kokemuksia ensimmäisiltä Panostajapäiviltä

26

Ilmoitusasiat

28

Hokikorneri

30 Kurssit

OY FORCIT AB PL 19, 10901 Hanko www.forcit.fi


ruutiset 06 | 2020

3

Koronan kyydissä, mutta hyvässä vauhdissa – antaa mennä vaan!

A

rvoisa Ruutisten lukija ja virustautitorjunnan armoitettu ammattilainen. Vauhti Suomen louhintarintamalla on kaikesta huolimatta ihan hyvä. Korona jarruttaa Suomen louhintaprojekteja jossain määrin, mutta kaivosten ja infra-hankkeiden ollessa valtiomme erityissuojelussa, niiden toimintamahdollisuudet pyritään aina varmistamaan myös nykyisenkaltaisissa poikkeusoloissa. Tämän johdosta olemme onnellisessa asemassa. Lisäksi hallituksemme tulee antamaan Oy Suomi Ab:n talouden uudelleen käynnistämiselle starttiapua erityyppisten elvytysprojektien muodossa. Kun tähän lisätään vielä pidempiaikainen tavoitteemme pienentää kansallisen inframme korjausvajetta, niin voimme iloksemme todeta, ettei tulevaisuudennäkymä kaikesta huolimatta olekaan niin synkkä kuin ensiarvauksella olettaa saattaisi. Toivokaamme vain, että muutama muukin asia loksahtaisi kohdalleen; metallien hinnat eivät painuisi aivan alamaastoihin, tilaajiemme ja alamme yritysten kassat ja niiden myötä myös yritysten toimintakyky, pysyisivät kunnossa. Lopuksi se kaikkein tärkein; että pysyisimme itse terveinä. Tehkäämme koronan väistelystä uusi kansallisharrastus seuraavaksi puoleksi vuodeksi! Kun tilanne koronan osalta syksyn myötä helpottunee, niin väistelkäämme taas hirviä pimeillä teillämme ja metsästäkäämme pokemoneja (tai toisinpäin). Tämä kohtuullinen markkinatilanne on vallitseva myös naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsin tautitilastot näyttävät vielä jutun kirjoitushetkellä synkiltä (verrattuna omaan tilanteeseemme Suomessa), mutta louhintarintamalla eroa ei vielä juurikaan huomaa. Norjassa muutama tunnelityömaa suljettiin työmaalle ilman asianmukaista karanteenia saapuneen ulkomaisen työvoiman vuoksi. Tässä tilanteessa työmaiden sulkeminen oli ainoa turvallinen vaihtoehto. Tartuntoja kyseisillä työmailla ei tietojeni mukaan kuitenkaan ole tapahtunut. Kuten kaikki tiedämme, Norjan valtiolla on rahaa ja nyt on mahdollista, että sitä ryhdytään käyttämään entistä enemmän. Suuret urakat eivät tule siellä loppumaan! Meidän kotimaisten urakoitsijoiden kannalta hyvä asia on, että Norjan valtio tulee jatkossa pilkkomaan urakkansa pienempiin osiin, tarjotakseen norjalaisille yrityksille paremmat mahdollisuudet saada niitä suurten eurooppalaisten yritysten sijasta. Tämä sopii vallan mainiosti myös meille suomalaisille

­urakoitsijoille. Pysyttehän hereillä, Norjassa saattaa pian olla jotain sopivaa tarjolla! Meillä muuten on Norjassa jo varsin kattava palveluverkosto, joten pystymme sielläkin auttamaan teitä mainiosti, jos urakoita jää laariin. Koronahässäkkä on kuitenkin tässä vaiheessa saanut aikaan jo sen, että viruksentorjuntakykymme on ottanut aimoharppauksen eteenpäin. Menneinä vuosikymmeninä torjuimme innokkaasti viruksia tietokoneistamme ja puhelimistamme, mutta nyt on ollut tervettä todeta huomion siirtyneen jälleen siihen kaikkein tärkeimpään, ihmisten suojeluun. Asialla tulee vääjäämättä olemaan huimia vaikutuksia koko kansamme terveyteen ja sen myötä kansakuntamme kilpailukykyyn. Jatkossa muidenkin pöpöjen on vaikeampi iskeä meihin, koska tarttuminen tähän käsiään jatkuvasti pesevään, välillä myöskin peppujaan pyyhkivään ja pullokaupalla itseään desinfioifaan porukkaan lienee mahdotonta. Sellainenkin mukava juttu tässä vielä on, että kotona puolisomme tykkäävät, kun tulemme töistä kotiin puhtain käsin. Turvavälistä saa kuitenkin käsittääkseni kotonaan ehtoolla hieman tinkiä, juuri ennen kymppiuutisia. Ja jos sitä perjantaiehtoona pikkaisen haiskahtaisikin alkoholille, niin nyt voi aina sanoa, että ”rakas, sipaisin juuri hieman käsidesiä hyppysiini, etteivät pöpöt sinuun kultaseni tarttuisi”. Lukaiskaahan lehtemme kannesta kanteen. Tässä jäljempänä on tarjolla ihan asiaakin. Tsemppiä!

Kesää, kärpäsiä ja rajoituksetonta elämää odotellen, Tommi Halonen COO Forcit Group


ruutiset 06 |2020

4

Louhintaa ­parantavat räjäytysteknologiat ja -sovellukset Teksti: Dr Hector Parra Käännös: Tomi Kouvonen

Tuottavuuden ja ympäristövaikutusten hallinta tehokkaalla tavalla on ratkaisevaa tavoitteeksi asetetun kannattavuuden saavuttamiseksi tai jopa ylittämiseksi. Siksi ei liene yllättävää, että mainitut asiat ovat maailmanlaajuisesti avainasemassa louhintaa optimoidessa.

K

oska räjäytys on koko kiviainestuotannon prosessin keskeisin osa, sillä on mahdollisuus vaikuttaa kokonaistuottavuuteen tuotantoasteen (tonnia/ pvä) muodossa ja operatiivisen panoksen ja tuloksen väliseen suhteeseen (¤/tonni). Nykytietämyksellä on selvää, että optimoidulla lohkaroitumisella ja louheen liikkumisella on positiivisia vaikutuksia kiviainestuotannon tärkeimpiin indikaattoreihin kuten kuormaajien käyttöasteeseen ja kuorma-autojen hyötykuormaan sekä jatkojalostusvaiheen läpimenoaikaan ja energiankulutukseen, johtaen näin korkeampaan tuotantokapasiteettiin pienemmillä kustannuksilla. Niin ikään, tehokas resurssienhallinta (esim. porauslaitteet, panostajat, panostusyksiköt) ja toimintojen aikatauluttaminen voivat vahvasti vaikuttaa louhintatyön kiertoihin ja tämän myötä kasvattaa louhosten tuottavuutta. Laatu ja turvallisuus ovat optimaalisen suorituskyvyn ja kasvaneen tuottavuuden kulmakiviä, vaikkakin räjähdysai-

neiden ja panostusyksiköiden korkea laatu sekä lastausprosessin tehokkuus ovat onnistuneen louhintaprosessin perusedellytyksiä. Yllä mainittujen lisäksi, tehokkaan räjäytystoiminnan voidaan odottaa minimoivan ympäristöön kohdistuvia häiriöitä. Niistä mainittakoon erityisesti louhosten kohdalla huolta aiheuttavat myrkylliset päästöt, melu sekä tärinä, louhosten sijaitessa joko kaupunkiympäristöissä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Tämän artikkelin tavoite on kuvailla räjäytysteknologioita, joiden avulla voidaan vaikuttaa yhden tai useamman edellä mainitun näkökohdan parantamiseen. Artikkeli myös perehdyttää Forcitin valmistamiin ja markkinoimiin tuotteisiin sekä palveluihin, jotka vastaavat mainittuihin louhintahaasteisiin. Emulsiopohjaiset räjähteet Prillatut emulsiot ovat osoittautuneet ensiluokkaisiksi tuotteiksi haastaviin olosuhteisiin. Tämäntyyppisen tuotteen parantunut stabiliteetti louhoksilla aiemmin käytettyihin räjähteisiin kuten ANFOon ( ja Heavy ANFOon maailmalla) verrattuna, takaa tuotteen toimivuuden mm. kohteissa, joissa on märät olosuhteet tai suuret lämpötilavaihtelut. Tämä ominaisuus ei ainoastaan tarjoa korkeampaa toiminnallista turvallisuutta, mutta myös vähäisempiä päästöjä ympäristöön, millä on yhteys suoraan myös energiatehokkuuteen.


ruutiset 06 | 2020

5

Lisäksi prillatut emulsiot mahdollistavat suuremmat tiheyden ja räjähdysnopeuden aiemmin käytettyihin bulk-tuotteisiin verrattuna. Tämä voi parhaimmillaan johtaa parantuneeseen lohkaroitumiseen ja lastattavuuteen, millä taas on positiivinen vaikutus kuormaajien ja murskainten toimintaan. Useat tutkimukset osoittavat, että räjähteen impedanssin tulisi pyrkiä sopimaan kiven impedanssiin räjähdysprosessin energiasiirron tehokkuuden maksimoimiseksi. Kuvassa 1 on bulk-räjähdysaineiden impedanssisuhteen kaava, verrattuna ANFOn, Heavy ANFOn (70/30), prillatun emulsion (30/70) ja prillaamattoman emulsion käyttöön kovassa kivessä. Laskelmat osoittavat, että mitä korkeampi emulsiopitoisuus tuotteessa on, sitä parempi sen soveltuvuus on kovalle kiviainekselle. Teoreettisesta näkökulmasta tällainen tilanne on helposti selitettävissä emulsion korkeammalla tilavuusenergialla sekä muodostuneiden iskuaaltojen tehokkaammalla rikkomisella ANFOon verrattuna

IMPEDANSSIN SUHDE (IR)

de x VoD dr x Cp

de Räjähdysaineen tiheys VoD Räjähdysnopeus dr Kalliomassan tiheys Cp kallion pitkittäisen aallon nopeus

Kallion ominaisuudet de (g/cc) Kova kivi 2.5

Cp (m/s) 4,000

Räjähteiden ominaisuudet ANFO Heavy ANFO Prillattu emulsio ja Prillaamaton emulsio

de (g/cc) 0.9 1 1.1 1.2

IMPEDANSSISUHTEEN LUKUARVOT:

ANFO Heavy ANFO Prillattu emulsio Prillaamaton emulsio

IR 0.3 0.4 0.5 0.7

Kuva 1: Impedanssilaskelmia erilaisille ­bulk-räjähteille kovassa kivessä.

Forcit tarjoaa monipuolisesti prillattuja emulsioita avolouhintaan ympäri Suomen, mutta myös laajasti Ruotsissa ja Norjassa, mahdollistaen kuhunkin kohteeseen paikallisesti optimoidun räjäytystuloksen. Elektroniset sytytysjärjestelmät Vaikkakin elektroniset sytytysjärjestelmät ovat olleet markkinoilla yli kaksi vuosikymmentä, niiden käyttö louhinnassa on edelleen hyvin rajallista ja yleensä niiden käyttöä harkitaan vasta louhittaessa haastavissa olosuhteissa, kuten hyvin lähellä asutusta tai hyvin vaikeissa kallio-olosuhteissa. Yksi merkittävimmistä elektronisten sytytysjärjestelmien räjäytykseen tuomista eduista on joustavuus. Mahdollisuus ohjelmoida hidasteita 1 ms: n välein jopa yli 14 sekuntiin saakka ja erittäin korkea syttymistarkkuus (> 99,9%) tarjoaa panostajalle työkalut ratkaista useita räjäytykseen liittyviä haasteita kerralla. Esimerkiksi porareikien välisen lyhyen viiveen (1–10 ms) ja rivien välillä käytetyn pitkän viiveen (100–400 ms) yhdistelmää voidaan käyttää tehokkaasti lohkaroitumisen, lastattavuuden ja lopullisen seinämäpinnan eheyden parantamiseksi. Samalla voidaan olla varmoja, että syttymisjärjestys on oikea ja että kytkentälinjojen vaurioitumisen vuoksi räjähtämättömiä räjähdysaineita ei esiinny. Lisäksi elektronisten nallien käytöllä voi vähentää melua räjäytysten aikana ja vaikuttaa positiivisesti toiminnan ympäristövaikutuksiin. Suurin osa elektronisista sytytysjärjestelmistä mahdollistaa langattoman teknologian kentän laukaisuun ja tarkastuksiin. Myös Forcitin välittämä DaveyTronic -sytytysjärjestelmä mahdollistaa langattoman laukaisun turvalliselta etäisyydeltä sekä tarvittaessa useiden räjäytysten ajoittamisen joko samanaikaisesti tai porrastetusti halutulla aikaväillä. Näin vältytään sytytyskaapeleiden vedoilta laukaisupaikalta räjäytettäville kentille. Parantuneen räjäytystuloksen lisäksi elektronisten sytytysjärjestelmien käytöllä voidaan vähentää henkilöstön ajankäyttöä panostuskohteessa, mahdollistaa odottamattomien poikkeamien tehokkaampi ratkaisu ja siten parantaa koko prosessin tuottavuutta. Yksi parhaista eduista elektronisten sytytysjärjestelmien käytössä on niiden mahdollistavat totuttua suuremmat kertaräjäytykset ympäristönäkökohdat huomioiden. Näissä räjäytyksissä kentän valmisteluun menee aikaa, mutta samalla kokonaissäästö on suurempi, kun erilliset tuotantokatkokset (kuten räjäytysikkunoiden haitat muille toiminnoille) vähenevät selvästi. Teknisesti huomioiden suuri merkitys on myös kenttien välisten rajapintojen vähenemisellä, joissa räjäytyksen haasteita ilmenee usein eniten (mm. ylisuuret lohkareet).


ruutiset 06 |2020

6

REIKÄPANOKSEN ­R AKENNEKUVA

(kaasulla täyttyvää tulpaa käyttäen)

Korkeampi lohkaroitumisaste johtuen räjähteen sijainnista ylempänä reiässä, mikä johtaa voimakkaampaan iskuaaltojen vaikutukseen lähellä kallion pintaa. Kuva 2: Keskelle tulpalla tehtävän ilma-aukon (airdecking) vaikutus.

Yhtäläinen lohkaroituminen jaetun panoksen aiheuttamien kaasujen ja iskuaaltojen yhteisvaikutuksesta.

PERINTEINEN REIKÄPANOKSEN ­R AKENNEKUVA

Kuva 3: Ilma-kaasutulppien vaikutus räjähdysaineen menekissä pehmeässä kivessä (neljän tuuman porareikä ja räjähteen tiheys 1.05 kg/l).

REIKÄPANOKSEN RAKENNEKUVA

REIKÄPANOKSEN RAKENNEKUVA

(käytössä tulppa panoksen pinnalla)

(käytössä tulppa panoksen pohjalla)

(ilman tulppaa)

3m

3m

3m

1,5 m

6,5 m 7,5 m 6m

1m

64.4 kg/porareikä

51.5 kg / porareikä

55.8 kg / porareikä

-20% säästö käytetyssä räjähdysainemäärässä

-13.3 % säästö käytetyssä räjähdysainemäärässä


ruutiset 06 | 2020

7

Räjäytystarvikkeet Nykyään on olemassa laaja valikoima louhintatarvikkeita, jotka helpottavat panostamisen suorittamista ja parantavat avolouhinnan räjäytystuloksia kokonaisuudessaan. Louhintatarvikkeiden hyödyistä on tehty jonkin verran maailmalla käytännön tutkimuksia, mutta usein ne katsotaan välttämättömiksi ja kustannustehokkaiksi tuotteiksi räjäytysprosessin parantamiseen kiviaineksen tuotannossa. Tässä kappaleessa esitellään muutamia louhintatarvikkeita ja niiden hyötyjä. Ilmalla tai kaasulla täytettyjä tulppia käytetään yleisesti räjähdysenergian tasaisempaan jakoon kivessä. Tulppien avulla voidaan helposti jakaa panos tarvittaviin osiin ja jättää tarvittaessa ilmaa välille (kuva 2). Ilmavälitäytteen avulla saadaan panostamatonta osaa pienemmäksi, ilman tarvetta lisätä räjähteen kokonaismäärää. Mikäli ylisuuret lohkareet tulevat pinnasta auttaa tämä menetelmä vähentämään niitä. Joissain tapauksissa on etutäytemateriaalin lisäksi käytetty näitä tulppia tehostamaan etutäytteen vaikutusta. Tällä saadaan tehostettua räjähdyskaasujen vaikusta kiven sisällä ja usein myös vähennettyä kiven heittoja. Kaasutäytteisiä tulppia (gasbag) on maailmalla käytetty myös tyypillisesti vähentämään räjähdysaineen kulutusta korvaamalla joko pohjalta tai pinnasta osa räjähteestä kaasulla täyttyvällä tulpalla (gasbag), tämä on tyypillinen menetelmä pehmeässä/ huokosessa kivessä (kuva 3). Kaasulla itsestään täyttyvät tulpat (kuva 4) ovat osoittautuneet paljon käyttäjäystävällisemmiksi, kuin perinteiset ilmalla täytettävät tulpat, koska työmaalla ei tarvita erillistä pumppua tulpan täyttämiseen. Kaasutulppa saadaan aktivoitua täyttymään itsestään. Lisäksi kaasutulppien materiaali on perinteisiä ilmatäytteisiä tulppia kestävämpi. Ohuesta muovikalvosta valmistetut panostussukat (kuva 5) ovat toinen tehokas apuväline louhintaan. Panostussukkien avulla vältetään veden vaikutus panostukseen, mikä vähentää myrkyllisten räjähdyskaasujen syntymistä ja epätäydellisessä detonaatiossa syntyvää energiahukkaa. Panostussukka mahdollistaa pidempiaikaisen säilyvyyden räjähteelle panostustilassa. Forcit tarjoaa panostustyömaille Australialaisen MTi Groupin tarvikkeita, jotka ovat osoittautuneet laadultaan erinomaisiksi maailmalla. Louhinnan digitaaliset ratkaisut Globaali louhintatrendi on menossa kohti digitalisaatiota, jossa kehitetään tuotteita louhinnan optimointiin ja tulosten seurantaan. Forcit on osana tätä trendiä kehittänyt oman Fordex-tuoteperheen poraus-räjäytysprosessin tueksi.

Kuva 4. MTi Groupin kaasulla täyttyvät tulpat.

Kuva 5. MTi Groupin panostussukka.

O-PITBLAST, 3D suunnitteluohjelma, joka mahdollistaa porauksen ja panostuksen suunnittelussa erilaisten taustaaineistojen hyödyntämisen, kuten olemassa oleva topografia, suunnitellut pinta ja pohjamallit tai geologisesti poikkeamat louhintakohteessa. O-Pitblastin data voidaan integroida sujuvasti useiden muiden datan tuottajien aineistojen kanssa (kuva 6), kuten porausdata, elektroniset räjäytysjärjestelmät tai nykyisin myös VipNordic palvelusta saatavan datan kanssa. Lisäksi ohjelmaan liittyy kiinteästi analyysipalvelu Analytics, jossa voidaan seurata projektin KPI lukuja ja kustannustehokkuutta sujuvasti. ForDEX datankeruu järjestelmä kerää panostusyksiköstä kaiken panostusaikaisen datan, kuten panostetut kilot, tuotteen lämpötilan, pumppausnopeuden ja paineen. Järjestel-


ruutiset 06 |2020

mään kuuluu pilvipalvelu, jossa voidaan analysoida ja raportoida tietoja myöhemmän päätöksenteon tueksi. Panostus data on hyödynnettävissä mm. O-Pitblast ohjelmassa kentän raportointiin ja tulosten seurantaan. ForAware on digitaalinen järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon keräämisen louhinnan erivaiheista ja tarjoaa reaaliaikaisen tiedon kaikille projektin osapuolille porattavista ja panostettavista kentistä ja niiden tilasta. Digitaalinen tilausten hallinta Louhinta on hyvin hektinen ja hetkessä elävä ala, joka vaatii nopeata päätöksentekokykyä ja reagointia eri asioihin. Monellakaan toimijalla ei ole työkaluja tukemaan varastonhallintaa ja tilauksia tehokkaasti. Tähän tarkoitukseen Forcit on kehittänyt Forcit Go:n, joka mahdollistaa nopean ja joustavan tavan tehdä tilauksia ja seurata toimituksia reaaliajassa kännykästä tai tietokoneelta. Forcit Go ja Forcitin tarjoamat varastointipalvelut vähentävät tarvetta omille varastoille ja tekevät toiminnasta joustavampaa.

Kuva 6: O-Pitblast mahdollistaa sujuvan projektien jakamisen.

8

Edistynyt louhinnan suunnittelu (advanced engineering) Vaikka edellä esitetyt tekniikat ja työkalut auttavat louhinnan suunnittelussa ja toteutuksessa, niin ne eivät korvaa hyvää ihmisen tekemää suunnittelua (=insinöörityötä/Engineering), kun halutaan pitkänajan hyötyjä toiminnan optimoinnista. Edistynyt suunnittelu sisältää jatkuvaa toimintojen mittausta ja data-analyysiä kentältä sekä järjestelmistä saadusta ja mitatusta tiedosta. Näiden tietojen avulla voidaan tehdä päätökset niistä tekniikoista ja menetelmistä, joita halutaan viedä käytäntöön. “Mine to Mill” eli penkalta lopputuotteeksi on viimevuosina maailmalla yleistynyt optimointi konsepti, jossa pyritään koko tuotantoketjun tehostamiseen, eikä vain yhden osapalasen, kuten räjäytys. Näissä kehitysprojekteissa on ositettu porauksen ja panostuksen olevan keskeisin osa kokonaisuutta ja se paikka missä voidaan parhaiten vaikuttaa koko ketjun tuottavuuteen. Mitä suurempi ja keskitetympi toiminta louhintakohteessa on, sen paremmin räjäytysten tärkeys on ymmärretty. Pienemmissä kohteissa poraus ja panostus vaiheen satsauksia ei ole tyypillisesti pidetty merkittävinä.


ruutiset 06 | 2020

9

RÄJÄYTYKSEN MALLINNUS

• Suunnitelman parametrit

Räjäytyksen raekokojakauma Lastattavuus

• Implementointi; standardit ja käytännöt

KALLION OMINAISUUDET

• Lohkaroitumisen ja lastattavuuden käytössä oleva toteumatieto

• Geologiset ominaisuudet ja minerologia

LASTAUKSEN JA KULJETUKSEN MALLINNUS

• Lastattavuus

• Kalliomassan tiheys

• Hyötykuorma

• Kalliomassan kovuus (UCS, PLT, DWi)

• Kokonaissyklin aika • Lohkaroitumisen toteumatieto

• Kallion rakenteet (FF, RQD)

MURSKAUKSEN MALLINNUS

• Käytössä olevat asetukset • Kenttätiedot

Kuva 7: Optimointi prosessi tuotantokapasiteetin maksimointiin

Lopputuotteen raekokojakauma Läpimeno (ton/h)

Tyypillisessä “Mine to Mill” projektissa kiviaineksen tuotannossa pyritään määrittämään parhaat suunnitteluparametrit ja käytänteet kentälle, huomioiden lohkaroitumistavoitteet ja lastattavuus, jotta saavutetaan paras tuottavuus (ts. ton/vrk ja ¤/tn) koko prosessin näkökulmasta, huomioiden samalla ympäristönäkökohdat. Kuvassa 7 esitetään tyypillinen optimointi prosessi kiviaineksen tuotantoon penkalta murskalle. Forcit tarjoaa edistyneiden työkalujen lisäksi yhteistyössä Forcit Consultingin kanssa, niin päivittäistä teknistä tukea parhaiden käytänteiden löytämiseksi, kuin edistyneiden Mine to Mill -projektien toteutukseen. Edistyneen suunnittelun tuki voi olla myös keskittynyt eri osakokonaisuuksiin, kuten

Ï

Louhittavan kohteen ominaisuuksien määrittely panostussuunnittelua varten

Ï Ï Ï Ï Ï

Tuki räjähdevalintoihin Lohkaroitumisen ja lastattavuuden optimointi Tärinän hallinta louhinnassa Seinämien tarkkuuslouhinta menetelmät Poraus ja panostus projektien auditoinnit y

Syötteen raekokokojakauma Tuotanto (ton/h)

Tämän artikkelin kirjoittaja tohtori Hector Parra on työskennellyt muutaman vuoden Forcitilla, mutta omaa yli 10 vuoden kokemuksen toimimisesta kilpailijoilla ja kansainvälisissä kaivosprojekteissa. Hector on tehnyt väitöskirjan kiven lohkaroitumisesta räjäytysten yhteydessä ja lisäksi hän on ollut toteuttamassa useita tekstissä mainittuja Mine to Mill -optimointiprojekteja ja tehnyt poraus panostus auditointeja maailmanlaajuisesti. Hectorin tietotaito on valjastettu koko Forcitin käyttöön. Alkuperäinen artikkeli on saatavilla englanniksi pyydettäessä. Kääntäjänä olen käyttänyt hieman taiteellista vapautta, jotta viesti säilyy alkuperäisenä, mutta istuisi paremmin suomalaiseen ajattelutapaan.


ruutiset 06 |2020

10

Poraus- ja räjäytys­ prosessin auditointi Kevitsan Kaivokselle Teksti ja kuva Jouko Salonen

B

oliden Kevitsa tilasi poraus- ja räjäytysprosessin arvioinnin Oy Finnrock Ab:lta tammikuussa 2020. Työhön kuului laajaan ennakkomateriaaliin tutustumisen jälkeen 10.–11.3.2020 toteutettu kaivoskäynti. Työ oli tekijöilleen erittäin mielenkiintoinen, haastava ja palkitseva. Yleisvaikutelma kaivoksen toiminnasta oli, että prosessia on toiminnan aikana pyritty ja kaiken aikaa pyritään entisestään parantamaan. Kaivoksen työntekijöillä on suuri määrä ammattitaitoa ja halua prosessin kehittämiseen mikä näkyi avoimuutena ennakkomateriaalin toimittamisessa ja haastatteluissa. Lähtötietoja toimittivat erityisesti vanhempi suunnitteluinsinööri (poraus, räjäytys, kalliomekaniikka) Pekka Bergström, räjäytystyön johtaja, kaivosesimies Jukka Manninen sekä useat kaivoksen suunnittelijat. Kaikille iso kiitos. Kiviolosuhteet Kevitsan kaivoksessa tiedetään haastaviksi muun muassa kivilajien ja rakoilun vaihtelevuuden

sekä ”vaikean räjäytettävyyden” suhteen. Kiven ominaisuuksista mielenkiintoisimmiksi nousivat korkeat puristuslujuuden UCS, poissonin luvun v, tiheyden δ ja P-aallon nopeuden cp arvot. Nämä yhdessä kaivoksella käytetyn pengerkorkeus/etu -suhteen kanssa johtavat siihen, että on käytettävä varsin suurta ominaispanostusta. Tämä toisaalta palvelee myös louhintaa seuraavaa rikastusprosessia. Allekirjoittaneella oli päävastuu auditoinnista mutta koko konsernin osaamista hyödynnettiin laajasti, etenkin Suomen ulkopuolella toimivat asiantuntijat (Hector Parra / Forcit International, Vegard Olsen / Forcit Norway jne.) antoivat voimakkaan panoksensa prosessin analysointiin ja suositusten laatimiseen. Raportissa annettiin suosituksia mm. porauksesta, reikien laadusta, panostuksesta ja lastauksesta sekä erityisesti rakolinjojen toteutuksesta ja laadun varmistuksesta. y


ruutiset 06 | 2020

11

Forcit pyöräilee terveyden ja ympäristön puolesta!

K

uluva, hyvin poikkeuksellinen kevät sai meidät miettimään tapoja tehdä muuttuneesta arjestamme liikkuvampaa, vastuullisesti. Päädyimme perustamaan urheilullisen joukkueen tämän vuoden Kilometrikisaan, yritykselle suunnattuun vuosittaiseen pyöräilyhaasteeseen. Kilometrikisan myötä pyrimme kohottamaan kuntoamme taittamalla mahdollisimman suuren osan matkoista pyöräillen. Kisaan haastoimme koko kollegaverkostomme kaikilta toimipisteiltämme. Lisäpotkua pyöräilyhaasteeseen otamme Punaisen Ristin ”Ketjureaktio” -keräyksen muodossa. Osallistumalla keräykseen lahjoitamme 1 ¤/ jokaisesta pyöräillystä 25 kilometristä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Viime vuonna Kilometrikisassa oli mukana 235 Ketjureaktio-joukkuetta, jotka keräsivät Punaiselle Ristille ennätykselliset yli 110 000 euroa. Jokaista poljettua 25 kilometriä kohden hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 4 kg! Pysyäksemme kunnossa pian lähestyvää, parempaa tulevaisuutta varten, haastamme kaikki yhteistyökumppanimme mukaan kisaan polkemaan parempaa kuntoa itselle ja ympäristölle! y


ruutiset 06 |2020

12

Näkö­kulmia louhinta­kohteen turvallisuus­ suunnitteluun Teksti Ari Rahkonen Kuva Suvi Suovaara, Cuvaya

T

ukes on havainnut tarkastuskäynneillään kehityskohteita etenkin kaivosten pelastussuunnitelmissa, ja pyytänyt välittämään viestiä alan toimijoille, jotta nämä ryhtyisivät arvioimaan tarkemmin panostusajoneuvoihin liittyviä riskejä. Räjäytystyön johtajia ja muita turvallisuussuunnittelusta vastaavia kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota riskienarviointiin ja varautumiseen. Suurimmat panostusajoneuvoihin liittyvät vaarat ovat tulipalo, räjähdys, myrkylliset kaasut ja valumat ympäristöön. Tulityöt kannattaa suunnitella etukäteen. Työ tulee luonnollisesti suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen ja samalla muun ympäristössä tapahtuvan toiminnan huomioiden. Mainitsinko jo tulityösuunnitelman? Hieman jos lavennetaan tulityö-käsitettä, niin suunnitelmissa tulee huomioida myös tupakointi ja ”avotulen teko”, joista jälkimmäistä ei joka paikassa ja kaikkina aikoina saa toteuttaa ihan omalla luvalla, vaikka olisi kuinka hyvä suunnitelma. Käytännössä avotulen teko tarkoittaa räjähdepakkausten hävittämistä polttamalla avolouhintakohteissa. Ajoneuvon rengaspalo on aina vakava juttu. Kriittiseksi se tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun rengas palaa ajoneuvossa, jossa on vaarallisia aineita. Vaikeuskerrointa voi halutessaan tai tahtomattaan lisätä ottamalla

Työ tulee luonnollisesti suorittaa erityistä varovaisuutta noudattaen ja samalla muun ympäristössä tapahtuvan toiminnan huomioiden.

mukaan vaikkapa maanalaiset kaivosolosuhteet. Jokaisen on hyvä tiedostaa, että kaikista panostusajoneuvoista löytyy automaattinen moottoritilan sammutin sekä useampi käsisammutin ensihätään, mutta niiden riittävyys on rajallinen. Ympäristö saattaa kärsiä laitteen väärästä käytöstä tai rikkoontumisesta aiheutuvista valumista. Näistä voi myös aiheutua vakavia ongelmia silloin, kun näitä päästöjä siivotaan. Turvallisuussuunnittelussa tulisi huomioida laitteen / räjähteen valmistajan antamat ohjeet jätteen käsittelystä. Kipinöivät työvälineet ovat oma riskinsä, mutta tuntemattomampi uhka saattaa muodostua kontaminaatiosta. On tunnistettu mahdollisuus sille, että samaan jäteastiaan päätyy aineita, jotka alkavat reagoimaan keskenään, ja tämä saattaa johtaa vakaviin seurauksiin, esimerkiksi myrkyllisen kaasun muodostumiseen. Kaasut voivat syntyä joko palon seurauksena tai kuten edellä kuvailtiin, toisiinsa reagoivien kemiallisten yhdisteiden muodostamana. Suunnitelmissa olisi hyvä arvioida ainakin tuulen suunnan vaikutus työntekijöiden suojapaikkojen määrittelyssä ja mahdollisesti toteutettavassa lähialueen evakuoinnissa. Maanalaisessa louhintakohteessa ohjeistuksen arvoinen asia on huomioida tuuletuksen vaikutus sekä suojakonttien kunto ja sijainti sekä niiden käytön harjoittelu. Räjähdys tulee huomioida sekä uhkana että tapahtumana. Sortumat saattavat estää pelastusteiden käytön, jolloin meistä kaikista varmaan olisi kiva, jos olisi myös jonkinlainen varasuunnitelma. Sama koskee luonnollisesti myös panostuslaitteen paloa, jolloin vaihtoehtoiset toimintamallit tulevat tarpeeseen. Maanpäällisessä panostustyössä räjäytystyön johtajan on määriteltävä vaarallinen alue. Usein tuo määrittely tehdään


13

sillä perusteella, mikä katsotaan olevan turvallinen raja kiven sinkoilulle, kun tuotantonappia on painettu. En arvanne pahasti väärin, jos veikkaan yleisimmän suojaetäisyyden asutun alueen ulkopuolella tehtävissä ammuissa olevan 200 metriä. Saattaa aiheuttaa työmaille pientä muutostarkastelun painetta, kun nyt kerronkin, että vaarallinen alue, tai suomeksi evakuointietäisyys, joka tulisi ottaa työkohteenkin turvallisuussuunnittelussa huomioon on 700 metriä. Näin siis silloin kun panostusajoneuvo on kalliolla, ja oletuksena on, että se syttyy palamaan eikä tulipaloa saada sammutusyrityksistä huolimatta sammumaan. Tuolloin tilanne etenee niin pitkälle, että työmaan tulee varautua räjähdykseen. Koskee muuten myös ns. kappaletavara-räjähdekuormia. Sitten kun perävalot näkyvät, voidaan alkaa hengittää normaalisti, ja palata ”helpommin hallittavaan” suojaetäisyyteen. Korostettakoon kuitenkin sitä, että tämä 700 metrin evakuointietäisyys on huomioitava enemmänkin tiedostettuna riskinä, kuin aktiivisena varautumisena. Työmaiden arkeen tämä ei vaikuta, vaan siellä keskitytään edelleen Vaarallisen alueen määrittelyssä kiven sinkoutumiseen varautumiseen. Ennakointi on osa turvallisuutta. Usein kannattaa varautua jo ennen kuin mitään tapahtuu, ja varautumiskeinojakin on monenlaisia. Helpoimmasta päästä lienee huolehtia, että liikennejärjestelyt ovat kunnossa: tiestö pidetään liikennöintikelpoisena, saattoautot opastavat vaarallisten aineiden kuljetukset perille kohteessa, etuajo-oikeudet on määritelty ja että kuljetuksen aikainen viestintä toimii. Ajoneuvojen säilytys tulee olla suunniteltu siten että tulipalon riski ja evakuointitoimet

Jokaisessa Forcitin panostuslaitteessa sekä ajoneuvossa on sammutin, jonka sijainti on merkitty asianmukaisin tunnuksin.

ruutiset 06 | 2020

tulevat huomioiduiksi. Panostuslaitteen tai EX- / MEMU-ajoneuvon sijoittaminen panostuksen ajaksi tulee olla sellainen, että työkoneiden tai ”muun liikenteen” kolarointi laitteeseen tai laitteen lähistöllä saadaan estetyksi. Tähänkin tarvitaan ohjeet, rutiinit ja välineet. Työntekijöillä tulee olla koulutus paitsi omiin työtehtäviinsä, niin myös pelastautumiseen liittyviin toimiin ja välinesiin. Pelastusharjoituksia voi muuten pitää, vaikka kukaan ei pakottaisikaan, ja ne kannattaa toteuttaa yhdessä paikallisen pelastustoimen kanssa. y


ruutiset 06 |2020

14

Urheilutoimen johtaja – työmaan heikoin lenkki? Teksti Ari Rahkonen

O

n taas se aika toimituksellisessa kiertokulussa, jolloin pääsee purkamaan pahaa oloaan julkisesti. Muistetaan kuitenkin kahden metrin suojaetäisyys. Tätä kirjoittaessa koronavirus on pysäyttänyt koko maailman, mutta meillä Suomessa ei ole mitään hätää, sillä me olemme varautuneet ja kerrankin olleet liikkeellä hyvissä ajoin. Koko Suomi nimittäin pysähtyi jo syksyllä 2019. Menikö kiireessä ohi? Ei se mitään, sillä vielä ehtii mukaan; koronakin saadaan aikanaan kuriin, mutta rivien välistä tulkitsen meidän kohdanneen vielä sitäkin pidempiaikaisen haasteen. Muistellaanpa. Syksyllä 2019 saimme valta- ja muiden meedioiden kautta seurata lähes katastrofaaliseksi eskaloitunutta sekoilua, jonka lopullisia seurauksia on vielä tässä vaiheessa liian aikaista arvioida. Tilanne saatiin näennäisesti rauhoittumaan yhden henkilön irtisanoutumisella ja toiselle annetuilla potkuilla. Lisävihjeenä vielä se, että kyseessä ei ole ns. Posti-jupakka, jonka seurauksena kevennettyyn työhön ohjattiin pääministeri Antti ja omistajaohjausministeri Sirpa. Nyt varmaan jo alkaa palautua mieliin, mutta tässä vielä jälkipolville evankeliumi, kuten se meni noin niin kuin omasta mielestäni. ”Ja tapahtui niinä päivinä, että jääkiekon SM-liiga- ja kriisiseura TPS:n urheilutoimen johtaja Antero Niittymäki ilmoitti irtisanoutuvansa tehtävästään. Tämäkös sai valtakunnan tutkivat journalistit ja muut tiedustelutoimintaa hoitavat tahot hälytystilaan: mitä muinaisessa suurseurassa oikein on meneillään? Eikä kestänyt kauaakaan, kun kansalaisille alettiin syöttää näkemyksiä tilanteesta ja siihen johtaneista tapahtumista. Tapausta oli toki itse kriisipesäkkeessä normaaliin tapaan yritetty peitellä, mutta todennäköisimmin tapahtumaketju on saanut alkunsa Turun torilta tai Vierumäellä sijaitsevasta huippu-urheilun tutkimuslaitoksesta”. Niin tai näin, tämän verran kuitenkin tiedetään: entinen huippumaalivahti Niittymäki oli viisi vuotta aiemmin, intoa

täynnä kuin ilmapallo, pyydettäessä ottanut vastaan pestin TPS:n urheilutoimenjohtajana. Työnkuvaan kuului mm. vastata pelaajahankinnoista ja sitä kautta seuran kestävästä kehityksestä ja menestymisestä. Jääkiekossakaan kaikki ei aina mene kuten läppitaululle on piirrustettu, ja tämän sai nyt vuorostaan TPS kokea. Homma ei toimi ja katsojat kaikkoavat. Jääkiekko tosin on siitä kiva työpaikka, että huonojen aikojen koittaessa tehdään toimenpiteitä; joku saa lähteä, ja valmentaja on yleensä se, joka ensimmäisenä menee vaihtoon tai kierrätykseen. Peruskuvio, ja tätä Niittymäkikin vastuitaan hoitaessaan yritti. Tämä ei kuitenkaan maistunut TPS:n hallitukselle, joka totesi, että päävalmentaja KK nauttii hallituksen täyttä luottamusta. Niittymäki vetäytyi toimistokomeroonsa tutkimaan työsopimustaan, ja totesi etteivät kirjatut vastuut ja vaikutusmahdollisuudet kohdanneet käytännössä. Tästä seurasi pari päivää kestänyt kehityskeskustelu seuran hallituksen kanssa, jonka jälkeen Niittymäki totesi, ettei hänellä ollut edellytyksiä jatkaa tehtävässään ja teki päätöksen irtisanoutua. Hieman myöhemmin TPS irtisanoi päävalmentaja KK:n työsopimuksen1. Näin kätevästi päästiin kahdesta ongelmasta eroon yhdellä pyyhkäisyllä. JOKU SAATTAA TÄSSÄ kohtaa pysähtyä miettimään, että miten tämä tieto vaikuttaa yksilöön tai ihmiskuntaan. Vastaan, että ei aavistustakaan, mutta olettaisin hyvään johtamistapaan kuuluvan analysoida tekemiset silloin kun menee huonosti, ja etenkin silloin kun menee hyvin. Joten kaikkien Suomen jääkiekkopiireissä toimivien urheilutoimen johtajien ja Ruutisten lukijakunnan edun nimissä analysoidaan hieman. 1 Viite: Aamulehti 13.11.2019 Nyt puhuu Antero Niittymäki: Tämän takia urheilupomo lähti TPS:stä – ”Tuli näkemysero hallituksen kanssa".


15

ruutiset 06 | 2020

Täällä Suomessa urheilutoimen johtajaksi päädytään MIKÄ NEUVOKSI? Ennen työtehtävän vastaanottamista henuseimmiten sattumalta. En mitenkään jaksa uskoa, että se kilön kannattaa käydä työnantajan kanssa tarkkaan läpi teholisi tietoinen uravalinta kenellekään. Tehtävään nimetyltä tävään liittyvät vastuut ja velvollisuudet, mitkä eivät ole ihan yleensä edellytetään kohtalaisesti kokemusta urheiluseuravähäiset. Tämän jälkeen seuraa se vaikeampi vaihe, kun pitoiminnasta, mutta myös koulutuksen ja tutkinnon kautta täisi pohtia millä oikeuksilla ja menetelmillä vastuut tulevat hommiin on jouduttu. Tässä yhteydessä muistutettakoon, täytetyiksi ja varmistua siitä, että tahtotila ja suunta molemettä tehtävään ei voida pakottaa, vaan on oltava asianomaimilla osapuolilla on yhteinen, ja että siitä löytyy allekirjoitetsen suostumus. tu manifesti. Tietyltä kantilta katsottaessa kokemuksessa on se huono Jos olisin yhtään ammattiyhdistyspainotteinen, suositpuoli, että sitä karttuu ns. kantapään kautta, ja vain ajan myötelisin urheilutoimen johtajia muodostamaan ammattiliiton tä. Tai poikkeuksellisen nopeasti, mikäli on riittävästi rohkepuolustamaan omia oikeuksiaan, mutta koska en ole, niin jääutta ja omia visioita. Tutkinnoissa taas se haittaa, että todelköön toiseen kertaan. lisuus ja kirjanoppineisuus eivät kohtaa ns. kaukalon laidalla. Jääkiekkoliitto ja sen alaiset jäsenseurat ovat tiedostaneet ongelmat johtamisen ja lajia kohtaan Kun urheiluseurassa mietitään urheiasetettujen odotusten välillä. Osittaisena lutoimen johtajan nimeämistä, ei kokeratkaisuna onkin lähdetty kehittämään muksella ja tutkinnolla välttämättä ole paiResurssien rajat erikoiskoulutusta urheilutoimen johtonoarvoa. Vähän sama asia kuin sotaväessä tehtävissä toimiville henkilöille, ja hyvä erikoisjoukkosotilaaksi valituilla: ei valita eivät välttämättä niin. Ratkaisu on kuitenkin vain puolitvälttämättä tilastollisesti parasta, vaan määräydy osaamisen tainen, jos sitäkään, mikäli samalla estyy sopivin. TPS:n tapauksessa sopivin lienee tehtävän tuloksekas hoitaminen. Tällöin tarkoittanut sitä, että henkilön ei odoteja tietämyksen urheilutoimen johtajasta tuleekin ketjun ta asettuvan vastahankaan johdon kanssa mukaan. heikoin lenkki. Pelkkä syntipukki. silloin kun näkemyseroja toiminnan johtaAmmattiliittoa ei tule, mutta jotenkin misen suhteen tulee. Virheitä sattuu, ja nyt pitäisi urheilutoimen johtajienkin ääni taisi seulan läpäistä väärä henkilö. saada kuuluviin. Olen itsekin toiminut urheilutoiminnan johtotehtävissä. Ehdotankin että määräajoin, ei kuitenkaan vuosittain, vaEn ole siitä ylpeä, mutta olin nuori ja tarvitsin rahaa. Nyt littaisiin vuoden urheilutoimen johtaja. Henkilöhaastattelusvanhempana ja kokeneempana seuraan edelleen jääkiekkoa, sa tämä nimetty voisi sitten valaista millaiset taistot on tullut mutta en enää niinkään pelinä, vaan kiinnostus on enemmänkoettua uran varrella. Äänestyksen järjestäjänä voisi toimia kin seurojen taustatyössä. Röyhkeämpi voisi CV:ssään maivaikka Oy Forcit Ab, joka tunnetaan suorituksistaan mm. työnita, että olen saanut osallistua myös lajisääntöjen kirjoittapaikkajääkiekon parissa, ja jolla on jo kokemusta hieman samiseen. Tämänhetkisen ymmärryksen valossa ei kuitenkaan matyyppisestä työtehtävään liittyvästä arvon nostatuksesta. tulisi mieleenkään lähteä mihinkään seuraan urheilutoimen johtajaksi, ellei nykymeno muutu. Ruoansulatusjätteen osuVarsinaisesti tähän piti tuottaa artikkeli louhintatyömaiessa tuulettimeen paikalta löytyy vain yksi henkilö, jonka nisden näkymistä, mutta siellä on nyt niin rauhallista, että käsikaan liete valuu, ja se on aina urheilutoimen johtaja. tellään muita aiheita. Jotta palstatila ei ihan hukkaan menisi, päädyn lopuksi kysymään itseltäni, onko louhinta-alalla miLUKIJAN EI PIDÄ HARHAUTUA luulemaan, että kritisoin tästään opittavaa tästä tarinasta, ja vastaan itselleni, että ei niin sä millään tavalla urheilutoimen johtajia. Jokainen siellä mitään. y varmaankin parhaansa yrittää ja toimii omien resurssiensa rajoissa, mistä saatetaankin pikkuhiljaa päästä varsinaiseen asiaan, ellei annettu palstatila lopu kesken. Urheilutoimen johtajia on toki monenlaisia, mutta yhteistä kaikille lienee se, että resurssien rajat eivät välttämättä Kirjoittaja on Forcitin turvallisuuspäällikkö, jolla on yli 35-vuotinen kokemus räjäyttelyalasta, kymmenmääräydy osaamisen ja tietämyksen mukaan, vaan ulkopuovuotinen kokemus urheiluseuran johtotehtävistä lista vaikuttamista ja painetta tulee monelta suunnalta. Lisekä vanhentunut Työturvallisuuskortti. säksi vaikuttaa siltä, että kaikki seurat eivät toimi samoilla säännöillä, mitä esim. urheilutoimen johtamiseen tulee.


ruutiset 06 |2020

16

Forcit International

Toimintaa kansain­välisillä markkinoilla

F

orcitin kansainvälistyminen on edennyt viimeisen vuoden aikana mukavasti eteenpäin. Hinnalla millä hyvänsä tapahtuvan, vauhdikkaan maailmanvalloituksen sijasta kasvustrategiamme on pitkään perustunut tarkkaan harkittuihin projekteihin ja olemassa oleviin asiakassuhteisiin. Pääpainopisteemme on Pohjolan jo olemassa olevat, vakiintuneet asiakassuhteet ja niiden laajentaminen sekä syventäminen mahdollisuuksien mukaan. Yksi kuluneen vuoden merkkipaaluistamme tapahtui kuitenkin aivan toisella puolella maailmaa, kun yhteistyömme Australiassa toimivan yhteistyökumppanimme Downer Blasting Servicen (DBS) kanssa laajentui entisestään. Luovutimme viime vuoden lopulla menestyksekkäästi Australian Itärannikolle toisen matriisivalmistusyksikön, jonka testauksissa ja asennuksissa olimme vahvasti mukana. Lisäksi viime vuoden aikana käynnistimme DBS:lle myös Forprime-tuotteittemme toimitukset. Vuoden 2019 aikana myimme Australian maanalaisille kaivoksille yli miljoona Forprimea ja tänä vuonna määrä on kasvanut entisestään. Vuoden alusta DBS:lle toimitettujen Forprimien määrä on jo nyt noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Ihan kaikkia suunnitelmia en kuitenkaan voi tässä vaiheessa paljastaa, mutta sen voi sanoa, että tulevaisuus kansainvälisillä kentillä näyttää ihan valoisalta ja kun aika koittaa julkaisemme taas lisää kuulumisia tulevissa Ruutiset lehdissä. y

Hyvää kesää toivottaen, Tomi Kouvonen CEO Forcit International


ruutiset 06 | 2020

17

Forcitin yhteistyö Bolidenin kanssa jatkuu ja laajenee BOLIDEN ON TEHNYT Forcitin kanssa viiden vuoden sopi-

muksen räjähteiden palvelu- ja materiaalitoimituksista ajalle 1.1.2021–31.12.2025. Sopimus koskee Bolidenin kaivoksia Ruotsissa sekä Bolidenin Kevitsan kaivosta Suomessa. ”Sopimuksen jatkaminen on selkeä luottamuksen osoitus asiakkaaltamme ja osoittaa että olemme tehneet oikeita asioita ja myös onnistuneet niissä”, toteaa Explosives-liiketoiminnan operatiivinen johtaja ja VP Tommi Halonen, ja jatkaa: ”Sopimuksen myötä Forcitin asema pohjoismaiden johtavana räjähdetoimijana vahvistuu entisestään, antaen meille samalla mahdollisuuden laadukkaan palvelun ja saatavuuden turvaamiseen muillekin asiakkaillemme. Tärkeää on huomioida myös tämäntyyppisten sopimusten työllistämisvaikutus. Sopimuksen myötä varmistamme asemamme kotimaisena työllistäjänä Suomessa ja Ruotsissa.”

Nyt solmittu sopimus on jatkoa vuonna 2011 alkaneelle yhteistyölle ja kattaa 6 kaivosta. Forcit Explosives on noussut 127 vuoden aikana pienestä dynamiittitoimittajasta kokonaisvaltaiseksi räjähteiden palvelutoimittajaksi ja alan edelläkävijäksi. Pohjoismaalaiselle arvopohjalle perustuvan toiminnan lähtökohtana on saumaton yhteistyö asiakkaiden kanssa yhteisen onnistumisen saavuttamiseksi. Boliden AB on ruotsalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien uusiokäyttö. Bolidenin päätuotteet ovat sinkki ja kupari, minkä lisäksi se tuottaa kultaa, hopeaa, nikkeliä ja lyijyä. Lisätietoa osoitteesta: www.boliden.com. y


ruutiset 06 |2020

18

FORCIT CONSULTING

Forcit Consulting aloitti juhlavuotensa kehitystyön merkeissä Teksti Mari Halonen ja Mona Takkinen

Forcit konsernin Consulting -liiketoiminta ja sen ensimmäinen yritys Oy Finnrock Ab täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 50 vuotta. Vuosi­ kymmeniin on mahtunut paljon kehitystä, ja erityisesti kasvua.

F

orcit Consulting on jo nyt kaikilla mittareilla Pohjoismaiden suurin palveluntarjoaja erikoisalallaan louhinta- ja maanrakennustöiden konsultoinnissa. Tulevaisuuden tavoitteena on kasvaa ja kehittyä markkinajohtajaksi myös jokaisessa toimintamaassa, joita on tällä hetkellä kolme. ”Viisikymppisen” Finnrockin kasvutarina Suomessa sekä pari vuotta nuoremman ruotsalaisen sisaryrityksen, Bergsäkerin, kasvutarina Ruotsissa ovat vertaansa vailla. Nuorin Consulting –perheen yritys Norjaan perustettu sisaryritys Bergcon, jonka tarina alkoi 2014. Tänä vuonna yrityksen resursseja ja myyntiä kasvatetaan n. 50% matkalla kohti Norjan markkinakärkeä. Laajentumisten myötä forcitlaisia on konsultoinnin liiketoiminnassa enemmän kuin koskaan aiemmin, yli 100, ja he sijaitsevat laajemmalla maantieteellisellä alueella kuin koskaan. Kuitenkin ammattitaitoon liittyvät vaatimukset ja toimintaympäristö ovat Pohjoismaissa hyvin samankaltaisia. Juhlavuoden kunniaksi johtoryhmä teki poikkeuksellisen rohkean päätöksen ja koko liiketoiminta-alueen henkilöstö

päätettiin kutsua mukaan kehitystyöhön. Näin ollen ensimmäistä kertaa historiansa aikana koko Forcit Consultingin henkilöstö kerättiin yhteiseen konferenssiin, joka järjestettiin Prahassa 29.1.–2.2.2020. Tavoitteenaan, ei sen enempää eikä vähempää kuin, mahdollistaa seuraavien 50 vuoden vielä kovempi kehityskulku kuin edellisten 50 vuoden on ollut. Konferenssin kaksi ensimmäistä päivää vietettiin tiiviisti ryhmätöitä tehden. Ryhmätöiden aiheena oli tulevaisuuden näkymät, yritysten väliset synergiat, sekä keinot palvella asiakkaita vielä entistäkin paremmin ja joustavammin kaikilla kotimarkkinoilla. Esiin nousi paljon hyviä ideoita, yhteistyömuotoja sekä konkreettisia parannusehdotuksia, joita olemme jo lähteneet viemään eteenpäin ja joita tulemme hyödyntämään jo lähitulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan yksi tapahtuman merkittävimmistä lopputulemista oli konsulttien aito verkostoituminen. Vahvuuksien jakamisen ja toisilta oppimisen ehdoton perusta on inhimillisyydessä. Kun samanhenkisiä, samojen haasteiden kanssa painivia ja ratkaisuihin pyrkiviä henkilöitä laitetaan samaan tilaan, on lopputulema usein positiivisessa mielessä hurjempi kuin haaveilla saattaa. Yhteistyö maiden välillä nousi tapahtuman myötä aivan uudelle tasolle. Kun mietitään Forcit Consultingin tulevaisuutta, on selvää, että teknologioiden kehittyessä niiden painoarvo tulee kasvamaan. Tehokkuuden vaatimukset ja synergiat pakottavat joustavuuteen ja verkoston entistä parempaan yhteistyöhön. Henkilökohtaisen ammattitaidon suhteen asiantunti-


ruutiset 06 | 2020

19

FORCIT CONSULTING

Forcit Consultingin asiantuntijoita on jo reilusti yli sata Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tässä heistä noin 90, jotka olivat mukana konferenssissa avaamassa 50-vuotisjuhlavuotta Prahassa.

Esiin nousi paljon hyviä ideoita, yhteis­työ­muotoja sekä konkreettisia parannus­ ehdotuksia, joita olemme jo lähteneet viemään eteenpäin ja joita tulemme hyödyntämään jo lähitulevaisuudessa.

joiden vaatimukset eivät tule vähenemään, vaan päin vastoin. Keskeisin kysymys lienee, miten asiakkaalle tuotettua arvoa voidaan lisätä? Nyt jo voimme hyvillä mielin luvata asiakkaillemme korkean palvelutason perinteisen louhintakonsultoinnin saralla kaikissa kotimarkkinan maissamme, joten jos olet aikeissa pakata poralaitteesi ja myydä suomalaista osaamista Pohjoismaissa, valitse meidät mukaan projektiisi. Toisaalta, jos haasteisiisi ei tunnu löytyvän ratkaisua, niin kysäise ihmeessä meiltä apua – voi olla, että omat asiantuntijamme Ruotsissa tai Norjassa ovat kykeneväisiä auttamaan. Palvelutarjontamme, ammattitaitomme ja tällä hetkellä lähes 20 kpl toimipisteverkostomme ei ainakaan tule vähentymään, kaventumaan ja kevenemään tulevaisuudessa, se on varmaa. y


ruutiset 06 |2020

20

FORCIT CONSULTING

RAIDE-JOKERI Pääkaupunkiseudun suurin liikennetyömaa Teksti Terhi Klami ja Joni Ruuth Kuva Joni Ruuth


21

ruutiset 06 | 2020

FORCIT CONSULTING

Raide-Jokeri on Espoon Keilaniemen ja ­Helsingin Itäkeskuksen välille rakennettava noin 25 kilometriä pitkä pika­raitio­tie. Raitio­ tie­linja tulee korvaamaan jatkossa runko­bussi­ linjan 550 (Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussi­linja), jonka kuljetus­ kapasiteetti ei pysty enää tulevaisuudessa vastaamaan kasvaviin ­matkustaja­määriin.

R

aide-Jokerin rakentaminen alkoi kesäkuussa 2019. Rakentaminen toteutetaan ns. allianssimallilla. Osapuolina projektissa ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, NRC Group Finland ja YIT Suomi Oy. Oy Finnrock Ab toimii hankkeessa louhinta- ja tärinäteknisenä asiantuntijana vastaten kiinteistökatselmuksista, tärinävaimennuksista ja tärinämittauksista. Mittava raideurakkatyömaa on tullut varmasti tutuksi kaikille Helsingin ja Espoon liikkujille. Raitiolinjaa varten rakennetaan mm. neljä suurta siltaa ja louhitaan uusi kalliotunneli. Raide-Jokerin on tarkoitus valmistua käyttöön vuonna 2024. Urakan alkuperäinen hinta-arvio on runsaat 380 miljoonaa euroa. Kaupungistuminen ja muuttuvat liikkumistarpeet aiheuttavat sen, että Raide-Jokerilla on ennustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2050 matkoja on jo ennusteen mukaan 125 000 arkivuorokaudessa. Raide-Jokeri tulee kulkemaan pääosin omalla kaistallaan. Tavoitteena on noin 25 km/h keskimääräinen matkanopeus. Rataa liikennöidään kahteen suuntaan ajettavilla pikaraitiovaunuilla ja niihin mahtuu 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin telibusseihin. Oy Finnrock Ab toimii tärinäkonsulttina koko projektin osalta. Finnrockin Tampereen osasto toimi Tampereen ratikan tärinäkonsulttina aikaisempina vuosina. Ennen RaideJokerin aloitusta saimmekin Tampereen toimistolta hyviä

Urakan yleisnäkymä ylikulkusillalta Viilarintieltä kohti Itäkeskusta. Tulevien raiteiden alta poistettiin merkittävä määrä kalliota.

vinkkejä projektin hallintaan. Meidän osaltamme Raide-­ Jokerin työ alkoi vuonna 2018 lokakuussa louhintatyön riski­ analyysin laatimiselle. Kiinteistökatselmukset aloitettiin keväällä vuonna 2019 ja työtunteja on kertynyt ensimmäisen vuoden aikana useita tuhansia tunteja. Tällä hetkellä projekti etenee suunnitellusti. Tärinäseurantajärjestelmään on kirjattu jo useita satoja tärinämittauspisteitä. Projekti edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä työn seurantaa asioiden sujuvaksi rullaamiseksi. Jokerilla on oma Big Room toimitila, jossa kaikki hankkeen työntekijät työskentelevät samassa tilassa. Finnrockilla on myös oma Jokerihuone, jossa pidämme seurantapalavereita kahden viikon välein. Pysyäksemme askeleen edellä urakoitsijan aikatauluista ja toiveista, arviomme ja jaamme tietoja tulevista mittaritarpeista ja katselmusten aikatauluista. Työ vaatii suurta organisointia myös tiedottamisen ja katselmuspöytäkirjojen suhteen. Jokerihuoneen suurta seinää peittää ”Jokeri-kartta”. Kartalle kirjataan sovitut ja suoritetut kiinteistökatselmukset sekä käynnissä olevat tärinämittaukset ja päätetyt mittaukset. Kaikesta tehdystä työstä jää kirjaukset muistiin kartalle. Ylläpitoa vaatii myös netissä VipNordicissa oleva vastaavanlainen kartta, joka palvelee myös urakoitsijan edustajia lähes reaaliajassa. Ennakoiva työ auttaa vähentämään reklamointeja ja vauriotarkastuskäyntejä merkittävästi. Välillä tuntuu, että Jokeri hankkeen Big Room on levinnyt Finnrockin tiloihin. Finnrockin toimistolta on myös näköyhteys tulevalle ratikkalinjalle. Tällä hetkellä Raide-Jokerin rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja ensimmäiset kiskot asennetaan jo toukokuussa. y

Työ vaatii suurta organisointia myös tiedottamisen ja katselmuspöytäkirjojen suhteen.


ruutiset 06 |2020

22

FORCIT CONSULTING

Korona-epidemian tuottamat lisähaasteet Oulun yliopistollisen sairaalan rakennusprojektissa Teksti ja kuva Antti Rahko

O

y Finnrock Ab:n Oulun toimisto aloitti toimintansa vuoden 2019 syyskuussa, jonka jälkeen olemme olleet mukana useissa merkittävissä projekteissa niin Oulun läheisyydessä kuin Lapin ja Kainuun seudulla. Tällä hetkellä toimipisteemme kaikkein työllistävin, mutta samalla myös haasteidensa kautta antoisin projekti sijaitsee Oulussa Kiviharjuntiellä. Yliopistollisella sairaalalla toteutettavassa katu- ja vesijohtosaneerausprojektissa suoritetaan pontitus- ja maanrakennustöitä hyvin lähellä tärinäherkkiä kohteita, haastavia rakennuksia ja maanalaisia rakenteita. Syvimmillään pontit ulottuvat 9 metrin syvyyteen sijaiten noin metrin päässä lähimmästä rakennuksesta. Projektin suorittamiseen omat vaikutuksensa ovat tuoneet myös tällä hetkellä vallitsevat korona-epidemian rajoitustoimet. Maaliskuussa heti hallituksen rajauksia asettavan linjauksen jälkeen pääsy sairaalalle kiellettiin kaikilta ulkopuolisilta toimijoilta. Tällä oli aluksi merkittäviä vaikutuksia projektiin, sillä katselmusten ja mittariasennusten oli tarkoitus alkaa juuri samalla viikolla. Projektin toteuttaminen ilman katselmuksia olisi vielä mahdollista, mutta ilman mittauksia työ olisi äärimmäisen haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Mittauspisteisiin lukeutuu useita tärinäherkkiä laitteita, jotka ovat kriittisiä sairaalan toiminnan kannalta. Näiden seurantaan kohdistetaan erityistä huomiota. Sairaalan yhteyshenkilöiden kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta pääsimme asentamaan mittarit tarkkaan mää-

PROJEKTIN ERIKOISPIIRTEET:

• Tärinäherkkiä laitteita - 3 magneettikuvauslaitetta - 4 natiivikuvauslaitetta - serverilaitetila - sairaalakaasut • Tärinäherkkiä toimintoja - leikkaussaleja - robottileikkaus - silmäkirurgia • Pontitustyö hyvin lähellä tärinälle altista ­rakennusta • Maanalainen parkkihalli


23

ruutiset 06 | 2020

FORCIT CONSULTING Maaliskuussa heti hallituksen rajauksia asettavan linjauksen jälkeen pääsy sairaalalle kiellettiin kaikilta ulkopuolisilta toimijoilta.

Projektin tärinämittaukset painottuivat pontituksen aiheuttamiin tärinöihin.

ritetyissä suojavarusteissa. Näihin lukeutuivat muun muassa suojavisiiri, P3-luokan hengityssuojain ja suojahanskat. Myös kaikki sairaalaan vietävä mittauskalusto pestiin ja desinfioitiin. Lisäehtona sairaalan puolelta työn suorittamiseen oli myös aika: yö, jotta tilat olivat tyhjät ja ne voidaan puhdistaa huolella. Yön aikana sairaalassa asennettiin yhteensä kahdeksan v12 anturia ja 4 kuituoptista-akselia tärinäherkkien laitteiden läheisyyteen. Tavanomaisten antureiden laitemittausten asennukset kävivät sujuvasti tyhjässä sairaalassa. Magneettikuvauslaitteita sisältäviin sairaalatiloihin asennettavien kuituoptisten antureiden asennuksissa on aina omat haasteensa, etenkin läpivientien suhteen näiden sijaitessa usein haastavissa paikoissa. Itse kuituoptinen anturi voidaan asentaa laitetilan sisälle laiterunkoon, sillä se ei sisällä metallia. Lähetysyksikkö tulee kuitenkin sijoittaa tilan ulkopuolelle, jolloin anturin kuituoptinen kaapeli tulee saada vedettyä läpivientien kautta yksikköjen välille. Anturin toiminta perustuu värekarvan aiheuttaman varjon optiseen tutkintaan, jonka avulla anturin kokema kiihtyvyys saadaan määritettyä. Magneettikuvauslaitteet ovat niin mittausteknisesti kuin alhaisten ohjearvojen kannalta yksi sairaaloiden haastavimmista laitteista vieressä tapahtuvan rakennustyön kannalta. Ajan haasteista huolimatta myös katselmukset voitiin suorittaa mukautetun katselmussuunnitelman mukaisesti, rajaten tai muuttaen kiinteistöjen katselmointitapaa. Myös katselmukseen kuuluvien tilojen osalta jouduttiin tekemään muutoksia, niin sairaalan kuin läheisten kerrostalojen kohdalla. Katselmuksia voidaan kompensoida kattavammilla tärinämittauksilla, joilla vallitsevan tärinän voimakkuus saadaan määritettyä koko työmaan kestolle. Mittausten rooli nousee tavanomaista tärkeämpään asemaan tulevan kesän ajaksi, vaikka vaurioitumisriskin minimoiminen ja vaurioepäilyjen käsittely jo nykyisillään nojaa vahvasti työmaan käytössä oleviin reaaliaikaisiin mittaustuloksiin. Kaiken kaikkiaan projekti on edistynyt aikataulun mukaisesti ympäristön asettamista rajoituksista huolimatta. y


ruutiset 06 |2020

24

FORCIT CONSULTING

Kokemuksia ensimmäisiltä Panostajapäiviltä Teksti Jouko Salonen Kuva Mari Halonen

S

uomalaisten louhintakoulutusten saralla aloitettiin uusi vuosittainen perinne, Panostajapäivät. Tulevina vuosina tapahtuma tullaan järjestämään aina viikon 6 torstaina ja perjantaina. Vuoden 2020 Panostajapäivät järjestettiin Nurmijärven Kiljavalla 6.–7.2.2020 lähes 70 henkilön voimin, joten kysyntää tämän kaltaiselle tapahtumalle on selkeästi havaittavissa. Tulijoita olisi ollut vielä enemmänkin, mutta kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet mukaan. Ja mikäpäs Panostajapäivillä oli ollessa, kun paikalla oli vastaanottava, motivoitunut ja keskusteleva yleisö valmiina haastamaan Suomen parhaat kouluttajat. Esityksiä –tai ehkäpä enemmänkin keskustelun alustuksia– pitivät kokeneet louhijat ja kouluttajat seuraavasti: Tuomo Hänninen: Aikahistoriakuvaajan käyttö nykyaikaisessa tärinänhallinnassa Jarkko Manninen: Räjäytyssuunnitteluohjelmiston mahdollisuudet tärinänhallinnassa Jouko Salonen: Ominaispanostus avolouhinnassa Paula Noopila: Pienen urakoitsijan haasteet Jussi Luoma: Kokeneen panostajan pohdiskelua Jorma Leinonen: Louhintavahinkojen oikeudelliset seuraamukset

Esimerkkejä kurssilaisten palautteista: ”Hyviä esimerkkejä, kokemus puhuu. Hyvä ”muistutus” kuole­vaisuudesta! Erinomainen ja havainnollinen esitys. Seikkaperäinen esitys, jota oli helppo seurata. Aina tasokas ja vakaa esitys. Hyvä käytännönläheinen asenne yhdistettynä teoriaan. Pitkä kokemus heijastuu. Kattava esitys, jossa uusia asioita itselle ainakin. Hyödyllistä pohdiskelua.” Keskustelu jatkui oleskelutiloissa vireänä heti luentojen jälkeen ja voimistui entisestään saunomisen ja ruokailun lomassa. Osa kurssilaisista jatkoi opintoja seuraavana päivänä Panostajan kertauskurssin merkeissä. Tapahtuman tulevaisuus näyttää todella valoisalta. Muistutuksena: Vuoden 2021 Panostajapäivien ohjelma ja esiintyjät ovat samat kuin tänä vuonna. y


PANOSTAJAPÄIVÄT 11.–12.2.2021 (VK6) NURMIJÄRVI ● KILJAVA

Opetuksesta vastaavat maan parhaat kouluttajat: • • • •

Tomi Kouvonen Jouko Salonen Jorma Leinonen Tuomo Hänninen

• Paula Noopila • Juhani Luoma

HUOM! Voit osallistua vain yhteen koulutuspäivään tai molempiin päiviin.

Lisäksi vierailevia luennoitsijoita! Torstaina pidetään Edistyneen louhinnan koulutus­ päivä kehityshakuisille Ylipanostajille ja muille menestyksekästä työuraa tavoitteleville panostajille. Teemoina mm. tärinänhallinta ja louhintavahinkojen oikeudelliset seuraamukset (samat esitykset kuin 2020). Torstai-iltana saunotaan!

Perjantaina on ohjelmassa Panostajien kertauskurssi, joka on pakollinen kaikille pätevyyskirjaluokille viiden vuoden välein. Kertauskurssin voi suorittaa 2 vuotta ennen uuden pätevyyskirjan hakemista. Jos pätevyyskirjasi on myönnetty ennen 1.9.2016, sen voimassaolo päättyy 1.9.2021.​

Early Bird -kurssimaksu 175 €/päivä (voimassa 31.10.2020 asti) sisältäen aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvit. Normaalihinta 1.11.2020 alkaen 215 €/päivä. Majoitus 1hh 68 € tai 2hh 40 €/hlö. Torstain iltaohjelma 45 € sisältäen saunaillan ruokailuineen.

Kurssin johtajana toimii Jouko Salonen YP/RTV, DI Louhintatekninen asiantuntija Koulutuspäällikkö

LISÄTIEDOT JA ­ILMOITTAUTUMINEN 31.1.2021 MENNESSÄ OSOITTEESSA: FINNROCK.FI/KOULUTUS

PALAUTETTA 2020 PANOSTAJAPÄIVILTÄ: ” Hyvä käytännönläheinen asenne yhdistettynä teoriaan. ” Ammattilaisen pohdintaa, hyvää kokemustietoa. ” Loistava ja selkeä esitys! Ei parannettavaa. ” Hyviä esimerkkejä, kokemus puhuu.


ruutiset 06 |2020

26

ILMOITUSASIAT

Uusia tulokkaita Fordyn -tuoteperheeseen FORDYN -TUOTERYHMÄ LAAJENEE kahdella uudella tuot-

teella, kun kokoluokaltaan pienten (Ø 25-35 mm) paperipatruunoiden ja isojen (Ø 43-85 mm) muovikalvoon pakattujen patruunoiden väliin sijoittuvien uusien dimensioiden, Ø 36 x 560 mm ja Ø 40 x 560 mm, patruunoiden tuotanto käynnistyy Hangossa. Forprime 1700 -valmistuksen päätyttyä dynamiittiosastollamme on rakennettu vapautuneisiin tiloihin uusi patrunointikone, joka on työnimeltään MD (Medium Diameter). MD koneella pystymme uusien Ø36 mm ja Ø40 mm Fordyn -patruunoiden lisäksi valmistamaan myös tuttuja Ø43 mm dynamiittipatruunoita. Uusien tuotteiden myötä saamme siis myös lisäkapasiteettia jo valikoimassa oleville Fordyn -patruunoille.

Huhti-toukokuun aikana MD-koneella on tehty koeajoja inertillä testausmassalla. Koeajot jatkuvat edelleen. Koeajojen aikana pyrimme, eri erikoistilanteita simuloimalla, löytämään mahdollisimman monta potentiaalista häiriökohtaa ja tekemään näiden havaintojen perusteella tarvittavat parannustoimenpiteet. Testausvaiheeseen panostetaan, jotta tuotanto varsinaisella räjähdysaineella olisi alusta lähtien mahdollisimman turvallista, laadukasta ja häiriötöntä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan tuotanto oikealla dynamiittimassalla päästään aloittamaan kesäkuun aikana. Uusien tuotteiden ollessa tilattavissa, laitamme tietoa tulemaan sekä myynnin, tilausten vastaanottajien, että nettisivujemme kautta.


ruutiset 06 | 2020

27

ILMOITUSASIAT

Panostajan pätevyyskirjojen uusiminen ja ­kertauskurssin käyminen koronarajoitusten aikana KAIKKIEN PANOSTAJAN PÄTEVYYSKIRJALUOKKIEN uusimi-

nen edellyttää kertauskurssin käymistä ja siihen liittyvän kurssikokeen läpäisyä 5 vuoden välein. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi kertauskurssien tarjonta on tällä hetkellä rajallista. Mikäli hakija ei voi osallistua kertauskurssille pätevyyskirjan voimassaoloaikana koronaepidemian aiheuttamien kurssien saatavuusongelmien tai peruutusten vuoksi, on kertauskurssi ja siihen liittyvä kurssikoe suoritettava kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusintamishakemus muine liitteineen on kuitenkin toimitettava lupaviranomaiselle nykyisen luvan voimassaoloaikana, jotta lupahakemus tulee vireille.

INFRA ry:n jäsenyrityksistä ainakin Oy Finnrock Ab järjestää kertauskursseja jatkuvasti erikoisjärjestelyin ja viranomaisten määräämien kokoontumisrajoituksien puitteissa.

ILMOITTAUTUMISET:

www.finnrock.fi/koulutus tai minna.kuisma@finnrock.fi

Uusi Firex M -sähkönalli markkinoille FIREX A KORVAUTUU uudella Firex M –tuotteella, jonka val-

mistaa MAXAM. Vaihto tehdään saatavuus- ja laatusyistä johtuen. Johdinpituudella 4m olevat nallit vaihtuvat ensimmäisinä tuoko-kesäkuun aikana. Johdinpituudet 6 m ja 10 m korvautuvat loppukesän aikana. Lisätietoa niiden saatavuudesta saa myynniltämme tai tilausnumerostamme Firex A:n myynti keskittyy jatkossa Tuusulan Orikorpeen, jossa saatavilla on myös Firex M:ää. Muilla paikkakunnilla ja kauppiailla Firex M on saatavilla kaikissa johdinpituuksissa jo kesän aikana. Muutoksen yhteydessä käytettävissä olevat numerot lisääntyvät 10 kappaleella. Saataville tulevat nume-

rot 21–30, joissa hidastusaika on porrastettu 50 ms välein. Sähkönallin vastus pysyy samana kuin aiemmin, ollen 3,6 ohmia. Kytkinholkkeja on paranneltu ja ne ovat eri johdin­ pituuksissa eri värisiä.

MUISTUTUS:

Samassa virtapiirissä saa käyttää vain saman valmistajan valmistamia, samaan nalliryhmään kuuluvia sähkönalleja. Firex A:ta ja Firex M:ää ei saa käyttää samassa virtapiirissä. Firex M:n käyttöturvallisuustiedote ja käyttöohje löytyvät omalta tuotesivulta. Firex M:n käyttöturvallisuustiedote ja käyttöohje liitteenä. Samat tuotetiedot löytyvät myös osoitteesta forcit.fi. LISÄTIEDOT:

Lari Laine, lari.laine@forcit.fi 040 869 0574 Janne Järvinen, janne.jarvinen@forcit.fi 040 869 0554


ruutiset 06 |2020

28

HOKIKORNERI

K-kuppi Torniossa PERINTEINEN MUTTA LEGENDAARINEN louhinta-alan jää-

kiekkoturnaus K-Kuppi pelattiin tälläkin vuonna ja entistä laajempana. Mukana oli peräti viisi joukkuetta Kolarin Kumin mukaan tulon myötä. Talvea etsittiin aina Torniosta asti ja löytyihän se sieltä. Turnauksen ajankohta tammikuussa oli onnekas, koska koronasta ei vielä ollut siinä vaiheessa pohjoisen retkeä estämään. Laajentunut turnaus vietiin läpi yhdessä iltapäivässä erittäin onnistuneesti Tapojärven loistavien järjestelyiden ansiosta. Kiitokset siitä. Bolidenin joukkuetta vahvisti tässäkin turnauksessa viime vuonna eläköitymisturnaustaan pelannut Karttusen Paavo ja hyvinhän se putkikin kulki. Tosin suu kävi vielä vikkelämmin. Kiitokset Tapojärvelle komiasta palkintogaalasta ja kaikille osallistuneille loistavasta tunnelmasta. Seuraavan turnauksen lupasi järjestää Kolarin Kumi valitsemassaan paikassa, joten se voi olla jopa Kolarissa… Turnauksessa maalejakin laskettiin ja voitosta sai pisteitä. Päivän päätteeksi todettiin, että isännät olivat koko lailla ylivoimaisia peliesitykseltään, taisi Tapojärvelle jäädä pientä näyttöhalua edellisvuoden turneesta. Onnea voittajille! Muut osallistuneet joukkueet tulivat maaliin seuraavassa järjestyksessä: Kolarin kumi, Boliden, Forcit ja Palin Granit. Ensi kesän kiekkoilijat käyttävät tietysti harjoitteluun, ko-

ronan asettamissa rajoissa. Varsinkin Palinin joukkueen on syytä harjoitella muutakin kuin makkaran syöntiä. Turneen pistepörssin parhaita olivat: Henri Snäll, Tapojärvi 10p, Niko Oksman, Boliden 9p ja Tomi Pekkala Tapojärvi 8p. Kiitokset Tapojärvelle ja hyvää kesää kaikille tilanteesta huolimatta! Janne Järvinen


29

ruutiset 06 | 2020


Tulevat kurssit KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

1.6.2020

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu

050 343 2095

Helsinki

1.9.2020

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

7.9.2020

Panostajan kertauskurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

21.9.2020

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

21.–25.9.

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

24.–26.9.

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Tampere

2.10.2020

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

2.–3.10.2020

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

5.–9.10.2020

Nuoremman panostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

5.–9.10.2020

Vanhemman panostajan kurssi

AEL-Amiedu

050 343 2095

Keuruu

5.10.–13.11. 2020

Ylipanostajan kurssi

AEL-Amiedu

050 343 2095

Keuruu

5.10.–13.11. 2020

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

10.10.2020

Vanhemman panostajan kurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

19.10.– 20.11.2020

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Turku

26.10.2020

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

23.11.2020

Panostajan kertauskurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

23.11.2020

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

23.–27.11.2020

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

1.12.2020

FINNROCK 50-vuotis juhlaristeily

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

HEL-STO-HEL

2.–4.12.2020

Ylipanostajan kurssi

Riveria

050 430 0530

Outokumpu

7.–12.12.2020

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

AEL-Amiedu

050 343 2095

Helsinki

14.–18.12. 2020

Panostajan kertauskurssi

AEL-Amiedu

050 343 2095

Helsinki

22.12.2020

Ylipanostajan (maanalainen- ja ­maan­päällinen työ) kurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Nurmijärvi

1.–12.2.2021

Panostajapäivät

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Nurmijärvi

11.–12.2.2021

Panostajan kertauskurssi (Panostajapäivien yhteydessä)

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Nurmijärvi

12.2.2021

Räätälöityjä louhintakursseja asiakkaan tarpeen mukaan

Oy Finnrock Ab

010 832 1301
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.