Hvis du kommer til jorda

Page 1

A D R u O d s i v H J L I R T M E O M K U D VH IS k ommer Sophie Blackall

t il jo r da

av Sophie Blackall
Kj ær e d u so m b o r et e l le r ann et s t e d i ve r d e nsromm

!

et

d u b ø r v i t e ... g n i t n e o n Her er


. . . hv i s d u k o m m e r t i l j o r d a .


Vi bor nær en kjempestor sol ...

... og en bitte liten måne ...

... og en haug med andre planeter. Vår er den blå og grønne .Alt det blå er nemlig vann ,


og de grønne og brune greiene er land .Havet ser tomt ut ...


... men egentlig er det stappfullt av fisk .


Fiskene i havet kan svømme, men de kan ikke gå .


De fleste dyrene på land kan gå eller svømme eller galoppere eller hoppe ...


... men de kan ikke fly.

kan Je g

f ly

!


Jeg kan ikke fly!

Men det finnes fugler som kan svømme og gå og fly ...


... så hvis jeg måtte velge , ville jeg vært en fugl . (Hvilket dyr ville du vært?)


Fuglene kan dessuten synge .

Se for deg at det kommer noen på besøk fra verdensrommet. Hva er det viktig at romvesenet vet om jorda vår?

Aron skriver et velkomstbrev til en utenomjordisk skapning. Resultatet er en Det kan hvalene ogsåsjeldent ... vakker barnebok om jordas mangfold og likhetene som binder oss sammen.

... og menneskene, selvfølgelig.

ISBN: 978-82-8373-118-7

9 788283 731187

www.fontini.no

Boka er skrevet av den prisbelønte forfatteren og illustratøren Sophie Blackall, og er et lite kunstverk som vil glede både små og store lesere.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.