Barnas Bibel

Page 1

Sören Dalevi Marcus-Gunnar Pettersson


JESUS BLIR FØDT Det var en gang ei jente som het Maria. Hun bodde i en liten by som het Nasaret. Snart skulle hun gifte seg med Josef. Bryllupet gjorde henne ganske nervøs, men hun gledet seg også. En dag skjedde det noe som forandret Marias liv for alltid. Plutselig strøk en kraftig vind opp mot henne, og hun hørte en stemme fra himmelen. Selv om hun aldri hadde sett noe lignende før, visste hun med en gang at det var en engel. Engelen, som het Gabriel, sa: «Maria, vær ikke redd! Gud er med deg.» Og så fortalte engelen at Maria skulle få barn. «Barnet du skal føde er Guds sønn.»

8Da englene hadde fart opp til himmelen, skyndet gjeterne seg til det stedet som englene hadde fortalt om. Lengst inne i stallen, bak varme esler og drøvtyggende kyr, fant de Maria og det nyfødte barnet. Gjeterne fortalte Maria om englene og sangen deres. Maria hørte nøye etter, for å huske alt de fortalte. Og hun tok vare på ordene deres i hjertet sitt. Josef og Maria ga barnet navnet Jesus, slik engelen hadde sagt.


17NOAH Menneskene fortsatte å være slemme mot hverandre. De brydde seg verken om andre mennesker eller om naturen. Gud så at ondskapen på jorden var stor. Ja, det gikk så langt at Gud angret på at han hadde skapt menneskene. Derfor valgte Gud ut én person. Han het Noah. En dag sa Gud til Noah: «Menneskene som jeg har skapt, ødelegger jorden, og de fyller den med vold. Jeg vil utrydde menneskene fra jordens overflate. Jeg angrer på at jeg skapte dem.»

51Så ba Gud Noah om å bygge en stor båt, en ark. Den skulle være 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høy. «I den skal du ta med deg familien din», sa Gud til Noah. «Og jeg vil at du samler sju par av alle dyr som finnes på jorden, så hver dyreart kan overleve. Ta med deg mat til alle i båten, for jeg kommer til å sende en stor flom over jorden. Det kommer til å regne i 40 dager og 40 netter. Alt på jorden kommer til å forsvinne.»

53


Noah gjorde som Gud hadde sagt. Den dagen Noah var klar og alle dyrene var kommet inn i arken, stengte Gud døren. Og det tok til å regne. Det regnet og regnet. Det kom så mye vann at arken begynte å flyte av sted over jorden. Og vannet fortsatte å stige. Det steg og steg i 150 dager.

54


55En dag slapp Noah ut en due fra arken for å se om vannet hadde sunket. Men duen kom snart tilbake. Den hadde ikke funnet noe sted å hvile, og Noah forsto at vannet fortsatt var overalt. Noah ventet sju dager til, og slapp duen ut igjen. Om kvelden kom duen tilbake, og denne gangen hadde den med seg et olivenblad i nebbet. Noah forsto at vannet hadde sunket. Da sa Gud til Noah: «Nå kan du gå ut av arken, for

vannet er borte. Slipp alle dyrene ut.»


Gud satte regnbuen på himmelen for å minne menneskene om det som hadde skjedd. «Regnbuen er et tegn på mitt løfte til alle», sa Gud. «Jeg skal aldri mer utrydde alt levende på jorden. Nå begynner vi på nytt, og håper at det går bedre denne gangen! Pass godt på hverandre, pass godt på dyrene, og pass godt på jorden.» Noah, familien hans og alle dyrene gikk ut i verden.

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! FJERDE MOSEBOK 6 : 2 4 – 2 6JESUS OG BARNA Sammen med de tolv disiplene gikk Jesus rundt i hele landet og fortalte om Guds rike. Overalt hvor de kom, var det mange mennesker som ville lytte. Mange barn var også nysgjerrige, og mange foreldre kom med barna sine til Jesus for at han skulle velsigne dem. Disiplene syntes at barna forstyrret, og forsøkte å jage dem bort. Men da ble Jesus sint. Det ble han ikke ofte, men nå snudde han seg mot disiplene og kjeftet på dem.


«La barna komme til meg, og ikke stopp dem! For Guds rike tilhører dem som er som barn. Barn er ærlige og rett frem, de bryr seg ikke om penger og eiendeler … Slik er Guds rike også. Så la barna komme til meg!» Og Jesus løftet barna opp i fanget og velsignet dem. 175


176


En mann som hadde sett og hørt det Jesus sa om at Guds rike tilhørte barna, falt på kne og spurte: «Mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» Jesus svarte: «Du kan jo De ti bud. Følg dem.» Mannen svarte: «Jeg har fulgt dem siden jeg var liten.» «Da mangler det bare én ting», sa Jesus. «Selg alt du eier, og gi til de fattige. Da får du en rikdom i himmelen. Kom, følg meg.» Men det viste seg å være vanskelig. For mannen eide mye og var veldig glad i tingene sine. Han ble lei seg, og gikk derfra. Jesus så på disiplene sine og sa: «Tenk så vanskelig det er for en med mange penger å komme inn i Guds rike.» Disiplene spurte: «Men hvem kan da komme inn i Guds rike?» Jesus sa: «For mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig.»

177


J E S U S G Å R PÅ VA N N E T Jesus ville være i fred. Nå hadde han gått alene opp på et fjell for å be. Disiplene bestemte seg for å ta båten til den andre siden av sjøen. Men ganske snart begynte det å blåse. Da de var midt ute på vannet, hadde det blåst opp til storm. Vinden ble så kraftig og bølgene så høye at båten var nær ved å kantre. Disiplene var livredde. «Sitt rolig i båten, alle sammen!» ropte Peter. Johannes og Andreas gjorde det de kunne for å holde seilet i den kraftige stormen. Det måtte ikke blåse i stykker! 206


Plutselig begynte Tomas å hale og dra i armen til Andreas. «Et gjenferd!» ropte Tomas og pekte. «Et gjenferd!» Disiplene stirret livredde utover sjøen. Noen kom gående mot dem. På vannet! «Nå er det ute med oss!» ropte Tomas. Men gjennom stormen hørte de Jesus si til dem: «Ro dere ned, ikke vær redde, det er meg.» Peter reiste seg. «Hvis det virkelig er deg, Jesus, så be meg da komme til deg på vannet.» «Ja, Peter», sa Jesus. «Det er meg. Kom!» 207


Disiplene gispet da Peter klatret over relingen, ned i vannet. Det virket! Han gikk på vannet, han også! Han tok ett skritt av gangen på vannet. Sakte, sakte. Men da han begynte å se seg omkring, og la merke til den sterke vinden og de høye bølgene, ble han redd og begynte å synke. «Hjelp! Redd meg! Jesus, hjelp meg!» ropte han i panikk. Straks rakte Jesus ut hånden og hjalp Peter tilbake. Og i samme stund som de kløv om bord i båten, la vinden seg. Jesus så på Peter og sa: «Hvorfor tvilte du, Peter?» Disiplene falt ned på kne foran Jesus og sa: «Du er virkelig Guds sønn!»


Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. JESAJA, 41,10


Velkommen til en helt spesiell barnebibel! Les de spennende historiene om Adam og Eva i Paradis, Noah og arken, Moses i sivet og David som utfordret Goliat til kamp. Og bli med til Betlehem, der Jesus fødes, før han senere blir så populær at mange kaller ham konge. En fin bok å lese sammen, med flotte illustrasjoner som tar pusten fra deg. Teksten er oversatt av Håvard Rem, som også har jobbet med den nye norske bibeloversettelsen.

ISBN: 978-82-8373-120-0

9 788283 731200

www.fontini.no