Butlletí número 63 octubre, novembre i desembre

Page 1

DE DIA EN DIA

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ DE FONTCOBERTA

Acabada

Tal com estava programat a primers de desembre, amb la retirada dels pals que portaven el fluid elèctric a Melianta, es va acabar aquesta obra de tanta magnitud que ha suposat la connexió, de manera soterrada, de les dues línies d’alta tensió: la que ve de l’Empordà i la que ve de Girona i conflueixen al nou transformador instal lat a can Jan Una obra que l’empresa Agrienergia ha realitzat per millorar i assegurar el subministrament al nostre poble ja que a partir d’ara el fluid elèctric ens podrà arribar per les dues bandes Resta encara acabar de refer totes les carreteres que han estat afectades pel soterrament de les línies elèctriques De moment s’han tapat provisionalment però s’han de deixar en perfecte estat, cosa que s’anirà fent de manera continuada A més, dir-vos que aquest mes de gener o de febrer és previst que comencin les obres de soterrament de la línia d’alta tensió a Vilavenut.

DOS PASSOS DE VIANANTS ELEVATS A VILAVENUT Esperant la resposta

Atenent la demanda d’alguns veïns de reduir la velocitat dels cotxes que hi circulen, vàrem posar en coneixement als responsables de Xarxa Viaria de la Diputació de Girona la necessitat de construir dos passos de vianants elevats dins el tram de carretera que passa pel nucli de Vilavenut Un estaria ubicat a la sortida, més o menys, del carrer que puja de cal Paleta i l’altre, abans o després del trencant de la Serra Pelada En aquests moments estem pendents de la resposta i de la ubicació exacta que ens diguin els tècnics de la Diputació

OBRES DE MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL Finalitzades

Aquestes obres constaven de diverses actuacions: la consolidació d’un mur que es va esquerdar degut a la sequera, la construcció d’una ossera, uns passadissos interiors i un espai d’aparcament pavimentat, millores a l’edifici annex i un portal nou d’accés al recinte Per

dur-les a terme, comptaven amb una subvenció de la Diputació de Girona que ens cobria prop del 80% del cost L’obra s’ha acabat aquest mes de desembre passat

L'AJUNTAMENT INFORMA 2
EL BUTLLETÍ 63
L’entrada al cementiri pavimentada Les obres el 7 de novembre 2022 Els passadissos interiors acabats L’ossera del cementiri

SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A MELIANTA 1ª part acabada

REMODELACIÓ DE LA RECTORIA DE VILAVENUT Comença el gener

Aquesta obra consisteix en fer operatiu aquest edifici i condicionar-lo per poder-hi fer reunions, presentacions, xerrades i tallers S’hi faran uns serveis que seran oberts al públic cada vegada que es faci qualsevol esdeveniment al poble, es millorarà l’aïllament amb uns tancaments nous amb doble vidre i s’hi instal·larà un ascensor Aquesta obra també es va incloure i és subvencionada pel PUOSC L’empresa que va guanyar la licitació va ser Construccions Ferrer i és previst que es pugui inaugurar a finals d’abril.

CARRETERA DE CAN MAS

Per aquesta primavera

Si no hi ha cap entrebanc de darrere hora, aprofitant que l’empresa Agrienergia ha de refer els camins on va soterrar la línia d’alta tensió, hem arribat a un acord amb la mateixa per sumar esforços i refer el paviment que ja estava força malmès Si tot va com ha d’anar aquesta obra es realitzarà aquesta primavera. Val a dir que, en el transcurs de les obres de soterrament, vàrem aprofitar per fer més recta aquesta carretera justament a l’alçada de can Mas, eliminant aquells dos revolts tant tancats que hi havia Aprofitem per donar les gràcies al propietari que ens va posar totes les facilitats en cedir-nos els terrenys

La primera part, que consistia en fer els passos de vianants adaptats, ja s’ha acabat Ha estat una obra complexa, en paral lel a la complexitat de l’entramat urbà de Melianta Com que la urbanització es va fer per parts, cada vegada que se’n feia una es feia segons les normes subsidiàries del moment Això fa que hi hagi voreres, carrers i serveis amb amplades i mides diverses depenent del moment que es varen construir, de manera que hem hagut d’adaptar les normes actuals al que ens hem trobat sobre el terreny El resultat, però, ha estat prou satisfactori i podem assegurar que s’ha pogut homologar la part més antiga de la urbanització, on no es tenien en compte les barreres arquitectòniques, amb la part més nova que sí que estava contemplat. Aquesta obra que per la seva complexitat i cost (uns 90 000€) es va incloure en una convocatòria del PUOSC Ha tingut una subvenció al voltant del 75% del cost total Ara ja hem iniciat la segona fase que consisteix en construir totes les voreres que encara estan per fer La tercera fase serà eliminar la resta d’elements que impedeixen la mobilitat per les voreres Aquestes darreres fases aniran a càrrec dels mateixos propietaris i de l’Ajuntament. Esperem complir els terminis i poder afirmar, cap al mes de maig, que a Melianta no hi ha barreres arquitectòniques.

L'AJUNTAMENT INFORMA 3 EL BUTLLETÍ 63

CARRER DE LA FARRÈS

També per aquesta primavera

Com en la carretera de can Mas, i amb el mateix acord contret amb l’empresa Agrienergia, aquesta primavera procedirem a reparar l’asfalt d’aquest carrer Esperem que abans ja haurem desencallat el petit pla parcial de la Farrès i tindrem clar on hauran de connectar-se les clavegueres i els punt d’aigua i llum de cada parcel la i es pugui asfaltar amb tots els serveis resolts Ja anirem informant

CAMÍ DE CAN SARAIA I LA BRONZA

Solucionada una reivindicació històrica

FRANGES DE SEGURETAT

Hem fet els deures

Les franges de seguretat són una bona mesura per evitar desgràcies en cas d’incendis Aquestes franges són d’obligat compliment i les han de fer tots els propietaris que tinguin terrenys forestals a prop d’edificis i sobretot de nuclis habitats Han de tenir una amplada mínima de 25 m, una densitat baixa d’arbrat i sense sotabosc La zona més visible ha estat la del bosc d’Espolla. Val a dir que ja hi ha alguns propietaris que ho utilitzen però n’hi molts que encara no Sapigueu que si ens ho delegueu, l’Ajuntament se’n pot cuidar de mantenir-les cada any a un preu molt assequible Si hi esteu interessats truqueu a l’Ajuntament i us ho explicarem

ASFALTATGE DE LA

Ho hem comentat moltes vegades La destinació turística esportiva de Banyoles ens porta moltes competicions que utilitzen les carreteres de la comarca i bloquegen els nuclis habitats dels pobles dels voltants Melianta n’ha estat especialment perjudicat Per això des del Consell Comarcal hem demanat, manta vegades, solucionar aquest problema habilitant, reparant i obrint camins alternatius per tal que funcionin com a vàlvula d’escapament en cas de tenir les princ i p a l s c a r r e t e r e s bloquejades per aquestes competicions. Nosaltres vàrem posar damunt la taula la carretera que va de Melianta a Banyoles per Canaleta i a l’institut Josep Brugulat Aquesta carretera la compartim amb Banyoles i l’oportunitat d’arranjar-la ha sigut possible per les obres de la C-66 Vàrem arribar a un acord amb l’ajuntament de Banyoles Nosaltres hem fet una reparació important de Melianta fins a can Saraia i Banyoles la faran al març quan s’acabin les obres d’asfaltatge de la C-66 En les pròximes reparacions, aquesta carretera es tractarà com una unitat, considerant-la com una sola des de Melianta fins al giratori de la sortida de Canaleta Per fer aquest reparació, que ha costat sobre 18 000€, hem rebut una subvenció de Presidència de la Diputació que cobreix el 90% del cost

Feia un any i escaig que els serveis tècnics de la Xarxa Viària de la Diputació ens van demanar fer una prova pilot amb un asfalt nou on hi ha barrejat un component plàstic que té diverses propietats: rebaixa el cost de l’asfalt i redueix el soroll dels rodaments dels vehicles que hi circulen Com que s’havia de comprovar quin comportament tenia amb els rodaments, amb la calor, etc, la prova es va fer en dos punts: a prop del Farga i a l’entrada de Vilavenut. Els resultats varen ser molt positius i, per tant, la Diputació de Girona, donades les facilitats que els vàrem donar per fer la prova, ens varen regalar un

L'AJUNTAMENT INFORMA 4 EL BUTLLETÍ 63
CARRETERA DEL NUCLI URBÀ DE VILAVENUT Ha quedat molt bé

trosset d’asfaltatge en un nucli del municipi El tram escollit, com no podia ser d’una altra manera, va ser el tram de carretera que travessa el nucli de Vilavenut Aquesta actuació es va fer a primers de desembre

MINI DEIXALLERIA I ÀREES D’APORTACIÓ D’EMERGÈNCIA Esperant l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya

Tenim presentades les memòries de les dues àrees d’emergència, la de Vilavenut i la de Melianta La de Vilavenut previsiblement serà la primera que es posarà en marxa perquè la de Melianta va lligada amb la construcció de la mini deixalleria Tot i així, la previsió és que cap el març estiguin a punt

ANTIC DIPÒSIT D’AIGUA DE MELIANTA

Quina solució hi donem?

Molta gent en ho pregunta: què n’hem de fer de l’antic dipòsit d’aigua de Melianta? Hi ha hagut diferents idees i aportacions: des de convertir-lo en un mirador fins a un observatori, passant per sales d’exposicions o mini tallers per artistes. Totes aquestes utilitats podrien ser viables El que hem fet des de l’Ajuntament, ha estat fer un encàrrec a un bufet d’arquitectura per veure les possibilitats d’aquest edifici De moment la cosa no pinta gaire bé perquè aquest dipòsit està afectat per aluminosi i primer cal veure si es pot reparar Per tant, esperem el diagnòstic final i després veurem si cal salvar-lo o caldrà enderrocar-lo. Us mantindrem informats.

SUBVENCIONS NEXT GENERATION I DAS 5000 Denegades

Fa temps que aquest Ajuntament ha optat per l’estalvi i l’eficiència energètica Fa anys vàrem instal lar plaques solars fotovoltaiques i millorar els tancaments amb doble vidre a les finestres de diferents equipaments; vàrem posar en marxa una planta de biomassa per calefactar l’escola, la llar d’infants i els vestidors del pavelló; hem adquirit una furgoneta híbrida, hem substituït bona part de les bombetes al lògenes per la tecnologia LED, etc Seguint en aquesta línia, ens vàrem acollir als programes europeus Next Generation i DAS 5000 per acabar d’instal·lar plaques solars d’autoconsum a diferents equipaments com l’escola, el Casal, el dispensari, la rectoria de Vilavenut, el pavelló i acabar d’instal lar lluminàries LED a

tot el municipi. El cost total de la inversió superava els 50 000€, però n’hem quedat exclosos Això ha passat a prop d’un centenar de municipis de la demarcació i no sabem per què En aquests moments la delegació del govern de la Generalitat a Girona està liderant la reclamació conjunta que hem fet tots els municipis exclosos al govern central que és qui rep els recursos de la UE Veurem com acaba

C A M I Ó N O U P E R A L A

R E C O L L I D A

D ’ E S C O M B R A R I E S

Una millora evident

L’empresa concessionària de la recollida d’escombraries, de seguida que va guanyar el concurs va comprar els camions nous però els problemes de subministrament de materials, degut a la pandèmia i agreujats per la guerra d’Ucraïna, han fet que no es pogués estrenar el camió nou fins aquest mes de novembre Ara quedarà col·locar els armaris i els “postes” a la part rural per poder funcionar al cent per cent Amb aquest nou sistema de recollida, que està sent un èxit, ja que hem passat del 40% a superar el 70% en la recuperació dels residus NOTA: Aquest camió és força més ample que el que funcionava fins ara i segons a quins llocs té dificultats per passar. Perquè el camió pugui passar bé per tots els carrers i facilitar-los la feina, us demanem que us abstingueu d’aparcar a prop de les cruïlles i procureu NO aparcar a les dues bandes del carrer, sobretot en els carrers més estrets. Moltes gràcies.

L'AJUNTAMENT INFORMA 5 EL BUTLLETÍ 63
Vista lateral del camió nou fent el porta a porta el 24 de desembre a la plaça de la Roureda El darrere del camió

Rates de grans dimensions a Melianta?

Efectivament, alguns veïns es varen posar en contacte amb l’Ajuntament o amb l’alcalde i regidors per advertir-nos que havien vist rates molt grosses voltant per Melianta Quan això passa, sobretot quan es fan obres i es remenen les clavegueres, avisem l’empresa FORAPLAGUES que tenim contractada i ens fa el control de rates i altres insectes La solució passa per reforçar els punts de control amb més dosis de verí i se sol solucionar amb pocs dies Aquesta vegada no ha estat així i fins i tot ens varen enviar fotos i un vídeo on es veia un animal molt més gros que una rata normal.

S’hi assemblava però no era una rata Ho vàrem consultar i resulta ser que és un Coipú una espècie invasora procedent de Sud-Amèrica Aquest animal ja fa uns tres anys que es té constància que és a la comarca, sobretot en zones d’aigua i humides El Consorci de l’Estany fa temps que lluita per erradicar-lo de l’Estany i dels estanyols del voltant Segurament ha arribat aquí pujant per la riera de Melianta No és perillós ni ataca a les persones Si en veieu algun, si us plau, aviseu-nos que ho comunicarem a la direcció del Consorci Moltes gràcies

Bossa de mà

Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament s’ha lliurat a cada domicili, de manera gratuïta, una senzilla bossa de mà amb el lema KM0 / FONTCOBERTA És una bona manera de col laborar i incentivar el consum de productes locals dels nostres mercats i botigues

Un detall de la bossa de mà

Nota informativa

Hem modificat la pàgina web de l’Ajuntament per fer-la més àgil i operativa i, per tant, més útil a tots els veïns i persones que vulguin informació del municipi Hi trobeu informació sobre horaris de l’Ajuntament, les parròquies i el dispensari; sobre restaurants, cases de turisme, senders, festes, indrets d’interès, etc Una de les mancances, però, era l’absència d’informació sobre professionals diversos

Una compradora amb la bossa de mà a la parada de fruita del mercat setmanal

Sovint se’ns adrecen a l’Ajuntament per demanar-nos si hi ha algun paleta, lampista, guixaire, mecànic, alguna perruqueria o botiga de queviures, també algun advocat, algun fissio, etc Per tant, tothom qui estigui interessat en figurar en un llistat de serveis pot posar-se en contacte a l’Ajuntament per poder confeccionar el llistat

La masia de can Jan

La fotografia que acompanya el text correspon a can Jan quan encara era habitada pels Bech, els últims estadants Per aquest motiu, i durant uns quants anys, també es coneixia per can Bech La va fer mossèn Agustí Piferrer, rector de Fontcoberta, segurament quan passava per les cases de la parròquia a fer el salpàs durant la Setmana Santa de 1971 És una còpia i no és de massa qualitat però

és un bon testimoni La porxada i l’era de la masia tenien un aspecte ben diferent abans de la compra i restauració de l’edifici per part de l’Ajuntament Recordem que des del mes de febrer del 2021 can Jan acull d’Ajuntament de Fontcoberta, primer de manera provisional i des del 18 de juny del mateix any de manera definitiva com a resultat del procés participatiu endegat per l’Ajuntament per decidir on ubicar-lo

L'AJUNTAMENT INFORMA 6 EL BUTLLETÍ 63

Aquest regal de Nadal que ens ha fet l’Ajuntament, aquesta bossa de roba amb el lema KM 0 / FONTCOBERTA, simbolitza perfectament els valors que entre tots ens cal adoptar, si no ho hem fet ja, per aconseguir una qualitat de vida que ens permeti gaudir al màxim de tot el que tenim a prop Sí que a vegades hem de fer coses una mica més lluny i que ja entenem que no es poden fer al poble, com per exemple anar plegats a gaudir d’una òpera al Liceu, però n’ha hi moltes altres que les tenim a casa i en podem gaudir sense gastar res La proximitat ha sigut aquest darrer any la paraula que s’ha fet servir més, si deixem de banda sedició i malversació, que ja les tenim amortitzades Proximitat, les coses de prop, les decisions de prop, les coses que passen al nostre voltant i que fan que la vida ens passi més tranquil lament Ara caminem més, anem més amb bicicleta i el pla de Martís ja sembla el jardí de casa

Molt sovint ens fixem en les coses que passen lluny i que no ens afecten i ens oblidem de les coses que sí que ens afecten Per a tots nosaltres és molt més important saber com es gestionen les escombraries a Fontcoberta que si Barcelona està més o menys bruta Ja s’ho faran, nosaltres preocupemnos del que tenim a prop, si els carrers estan bé, si tenim op-

PRESSUPOST

Com hem anat veient aquests últims anys, el pressupost municipal sembla que vol complir, estrictament, el fet que els veïns i les veïnes del municipi no hagin de destinar més diners del seu sou a pagar els impostos pels serveis municipals Sembla lògic degut a l’estat actual de pujada de preus del sector energètic i que genera més despeses a les nostres llars

Repassant les partides pressupostades, s’observa que és un pressupost continuista, que no projecta propostes de futur a llarg termini sinó que, simplement, va solucionant el dia a dia del nostre municipi, cosa per altra banda, molt important per als nostres veïns i veïnes.

cions properes de posar plaques solars o si la nostra canalla té bones opcions d’anar a col legi o fer extraescolars, o si podem estar tots tranquils a casa, ja que el nivell de seguretat és molt alt

Coses senzilles que no passen per casualitat sinó que són la conseqüència de decisions que es prenen a prop, per part de gent propera, de gent de casa Prendre decisions per decidir coses que afecten la gent en diuen governar i d’això, com tots sabem, se n’encarreguen aquells que, a vegades amb un cert menyspreu, anomenem “els polítics” De fet aquests “polítics” són gent normal i, especialment els dels pobles, són els nostres veïns i veïnes, aquells que ens trobem a La Brasa o a ca l’Àngel fent el cafè, comprant el pa a can Maula o el pollastre a l’ast i el diari a ca l’Estrella o la grana i les botifarres a ca la Lídia Gent normal que dedica temps a fer possible els seus anhels de millora i que posa el seu gra de sorra per tal que tot vagi bé

El maig arriba l’hora del relleu d’uns quants i calen noves llavors i sang nova per tal que tot això que tenim a prop segueixi bé, amb noves propostes i sensacions Ara és un bon moment per pensar si no seria hora que, tal com passa a l’associació de famílies, al club de bàsquet o de futbol, els que us agrada una mica la “política” local, féssiu un pas endavant i dediquéssiu un temps a treballar per als altres No cal experiència prèvia

Ara bé, també ens cal observar el fet que no s’han apujat les taxes als contribuents i, en conseqüència, serà l’Ajuntament qui assumirà la pujada d’alguns serveis Per tant, ens hem de preguntar: quines són les inversions (o projectes) municipals que requeriran més aportació econòmica per part de l’Ajuntament? I d’on sortiran els ingressos per poder-les dur a terme? Cal que fem una reflexió per valorar el grau d’importància d’aquestes inversions

També és important destacar que al llarg de l’exercici 2022, hem vist com els romanents s’han utilitzat per solucionar partides que han quedat faltades de pressupost, cosa que minora les finances municipals a mig i llarg termini i condiciona futurs exercicis Ens preguntem que passarà l’any 2024 si les taxes continuen sense posar-se al dia

I no veiem cap partida, cap proposta, ni cap inversió a llarg termini que marqui una línia de futur de progrés pel nostre municipi, per la qual cosa el grup de “Junts per Fontcoberta i Vilavenut” ens vàrem abstenir

Ens agradaria pensar que el 2023 serà millor, i amb aquesta confiança us volem desitjar un bon any nou!

GRUPS MUNICIPAL S 7 EL BUTLLETÍ 63

Xerrada de Banyoles Solidària a l’escola

La tarda del passat 20 d’octubre, integrants de Banyoles Solidària van visitar l’Escola Alzina Reclamadora per explicar als alumnes de cicle superior les tasques de cooperació que s’estan realitzant des de la ONG en diversos països Van aprofundir els projectes que estan duent a terme a El Salvador, concretament a la comunitat de Segundo Montes amb qui l ’Ajuntament de Fontcoberta hi està agermanat El nostre Ajuntament fa possible unes beques per a infants amb necessitats educatives que pertanyen a famílies sense recursos que assisteixen a l’escola d’educació especial La Escuelita que Banyoles Solidària va construir a la comunitat de Segundo Montes Aquesta visita a l’escola de Fontcoberta ha propiciat una relació d’agermanament entre les dues escoles i al mes de

gener intercanviaran correspondència entre els alumnes dels dos centres educatius

Aplec de Santa Caterina d’Espasens

El tradicional aplec de Santa Caterina d’Espasens es va celebrar el 13 de novembre amb la celebració de la missa amb acompanyament de la coral Fontcoberta Canta i un refrigeri a continuació Aquesta trobada anual ressalta la capella romànica que va ser restaurada el 1988 amb la implicació de molts veïns del municipi i l’impressionant paisatge i les vistes que ens ofereix aquest indret

Activitats del Casal de la Gent Gran

IV OLIMPÍADES FÍSICO-COGNITIVES DEL PLA DE L’ESTANY

El dijous 3 de novembre es va gaudir d’una jornada plena d’activitats al Parc de Salut de Borgonyà (Can Font) on es van posar a prova les diferents habilitats físiques i cognitives de cadascun dels participants L’activitat que es va organitzar des del Servei Fem Companyia de l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany va aplegar una cinquantena de persones Els representants de Fontcoberta van quedar en tercer lloc i van aconseguir la medalla de bronze Felicitats!!!

DINAR DE LA CASTANYADA DEL CASAL DE LA GENT GRAN

El dissabte 12 de novembre el Casal de la Gent Gran va organitzar el dinar de la castanyada. La jornada va ser tot un èxit! Amb molt bon dia i bona companyia es va gaudir de l’entremès i de la carn a la brasa que havien preparat Tot seguit es van menjar castanyes que van arrodonir la celebració

ENTITATS I FES TES 8 EL BUTLLETÍ 63

El passat dimecres 16 de novembre es va celebrar el Fem Ruta Aquesta vegada els nos-tres veïns i veïnes van visitar Cornellà del Terri on els esperaven els cornellencs i el regidor de cultura de Cornellà els va oferir una visita a l’Ajuntament, a l’església i a la capella de Sant Antoni En acabat, tots junts van gaudir d’un berenar de germanor a l’Ateneu, antic casal

El Gran Recapte d’Aliments

Durant la setmana del 21 al 27 de novembre va tenir lloc a Fontcoberta la campanya del Gran Recapte d’Aliments que aquest any va recuperar el format tradicional Els punts de recollida d’aliments i productes de primera necessitat van ser l’Escola Alzina Reclamadora, ca l’Estrella i el supermercat ca la Lídia Es van poder recollir un total de 43 kg d’aliments Des de l’Ajuntament volem agrair la implicació dels punts de recollida i la solidaritat de les persones que van col laborar en el Gran Recapte d’enguany.

La Marató 2022

El diumenge 18 de desembre el nostre municipi es va omplir d’activitats, un any més, per poder recaptar fons per a la Marató, enguany dedicada a la Salut Cardiovascular Des de ben aviat el pavelló va començar a omplir-se de patinadores del club de patinatge que ens van oferir una exhibició Moltes famílies en van gaudir i van passar pel bar que la gent gran del nostre municipi havia preparat Tot seguit, l’afició va animar el partit de bàsquet i la gent més balladora amb ganes de posar ritme al seu cor van gaudir de la zumba que va oferir l’Odra Els joves de La Clicka estaven enfeinats amb un intensiu escape room que va posar a prova als nombrosos grups que hi van passar Davant del pavelló va començar la caminada encapçalada per l’Albert i en Rafel que van acompanyar el grup de caminaires a gaudir del nostre entorn tan privilegiat En aquells moments a la pista exterior del pavelló la Clàudia i Salta Catalunya feien bategar el cor dels nombrosos participants del kangoo jumps Vam comptar amb la presència de TV3 que va oferir una connexió en directe d’aquesta activitat En aquells moments a l’església de Melianta la coral Fontcoberta Canta va oferir un concert de Nadal que va ser grat dels assistents nombrosos Al pavelló es va celebrar el dinar de la Marató i els comensals van passar-s’ho d’allò més bé amb l’actuació musical de Viatjant Sons Seguidament va començar la Gran Quina on es van sortejar un bon nombre de lots i regals dels establiments, empreses, entitats del municipi i d’altres que hi van voler col laborar un any més En acabar, per celebrar el repartiment de premis, els més llaminers van poder tastar xocolata desfeta acompanyada d’un tall de coca que va contribuir a omplir la guardiola dels donatius Ben entrada la tarda, a Vilavenut, se celebrava una altra sessió del Pessebre Vivent que, un any més, molts visitants van poder gaudir i van poder fer un donatiu per a la Marató

Moltes gràcies a tothom per fer possible, un any més, aquesta Marató!! La solidaritat del nostre municipi va recollir un total de 1 978,28€!!!

ENTITATS I FES TES 9 EL BUTLLETÍ 63
FEM RUTA Exhibició de patinatge El dinar Participants al Kangoo jumps

VII Concert de Nadal de la coral Fontcoberta Canta

Els components de la coral Fontcoberta Canta després de valorar el concert de l’any passat, celebrat en la diada de la Marató de TV3, ens vàrem proposar tornar-lo a celebrar de nou per aquesta data. Per això, el dia 18 de desembre, a l’església de Melianta, tornàrem a interpretar cançons populars i nadalenques per a donar la benvinguda a les festes de Nadal, al mateix temps que, amb la col laboració de tots els components de la coral, oferíem en sorteig quatre lots de productes Els beneficis d’aquests sorteig, que varen ser 225 euros, varen anar a la caixa de la recaptació de les activitats que durant tot el dia es varen anar portant a terme en el pavelló municipal. La coral F ontcoberta C anta va comptar amb la col laboració d’un grup de músics i cantants de l’AEiG Pla de l’Estany, que varen acompanyar en la interpretació d’algunes de les cançons del concert, fent més participatiu i amè tot l’acte. Des de la coral Fontcoberta Canta volem donar les gràcies a totes les persones assistents, així

FESTA DE SANT SADURNÍ

com a l’Ajuntament de Fontcoberta i a la parròquia de Fontcoberta, que varen donar el seu suport per portar a terme aquest acte nadalenc

Dolors Bustins Serarols

Festes nadalenques a Vilavenut

Com cada any a Vilavenut es dona el tret de sortida de les festes de Nadal amb la festivitat de Sant Sadurní, la festa petita del poble, on es va celebrar l’ofici acompanyat de la coral Fontcoberta Canta Tot seguit, un dinar de germanor a les antigues escoles amb tots els figurants i col laboradors del pessebre vivent 2021 Acabat el dinar el mag Raül Black ens va fer gaudir d’una divertida sessió de màgia Abans d’acabar el dia els figurants s’anaven apuntant pel proper pessebre amb les ganes de tornar a celebrar un pessebre dins la normalitat, una vegada acabada la pandèmia

PESSEBRE VIVENT DE VILAVENUT

Reunida la Comissió del Pessebre Vivent va acordar repetir les representacions del pessebre la setmana abans de Nadal, i així poder gaudir dels dies de Nadal amb la família o fent altres activitats Es va començar a preparar les escenes a representar, un canvi de recorregut, repartir les tasques a fer, preparar els cartells, les pancartes, penjar-les i com ja fa uns anys, la de la cruïlla del pont de Garrumbert, algun amic invisible la va fer malbé, sort que tenim prou recursos i en poca estona ja estava reparada Deixant apart aquest lamentable fet, la resta va anar com una seda, temps perfecte, molts visitants, tot i que el diumenge n’hi va haver menys per

ENTITATS I FES TES 10 EL BUTLLETÍ 63

la final del mundial de futbol, que per més inri, el partit es va empatar i seguidament pròrroga i penals Tot i això, les dues representacions varen sortir genials acabant-se amb una bona xocolata i coca i desitjant un bon Nadal i Any Nou a tothom

TALLER DE FANALETS I CARTES ALS REIS

La següent activitat va ser un taller de fanalets i cartes als Reis a càrrec de Rejuga Es va realitzar a l’escola vella el dia 3 de gener i es varen omplir les 30 places que s’havien preparat Va ser un taller molt distès i amb ambient nadalenc on els nens i nenes s’ho varen passar molt bé. Acabat el taller es va fer un berenar de coca i sucs.

ENTITATS I FES TES 11 EL BUTLLETÍ 63

ELS REIS D’ORIENT

I per últim, els Tres Reis varen arribar a Vilavenut en cavalls i acompanyats de patges i de la batucada Rovell d’ou, fent una rua fins a la tenda Reial, on els nens i nenes varen poder gaudir de la seva companyia una bona estona, i els varen obsequiar amb molts caramels La festa es va acabar també amb xocolata, coca i melindros

Totes les activitats s’han portat a terme a càrrec de persones voluntàries que dediquen una part del seu temps a fer feliços i/o contents a altra gent Cal donar-los les gràcies i que aquesta motivació i voluntariat continuï per molts anys Agrair, doncs, a totes les persones que han col laborat perquè tot sortís fantàsticament bé, als figurants, a la bri-gada municipal, a l’Ajuntament de Fontcoberta i als nostres amics d’Alma Cubrae

Molt bon any i molta salut !!!!

ENTITATS I FES TES 12 EL BUTLLETÍ 63

47è Pessebre Vivent de Fontcoberta

Atocar la 50a edició, el pessebre d’aquest any no l’oblidarem mai, sens dubte Ha sigut el primer pessebre post covid amb format tradicional i sense cap restricció Aquest fet ens emocionava i ens tornava a il lusionar No ens ha calgut fer grups bombolla, ni la cita prèvia; ens hem pogut agrupar com sempre havíem fet, amb amics, familiars, coneguts i veïns del poble, sense cap limitació

El d’aquest any, ha estat un pessebre de contrastos: emoció, nostàlgia, il lusió, ensurt i èxit Nostàlgia molt especial en el cartell de l’edició d’enguany per en Marc, que ens va deixar prematurament, i la seva família, col laboradors del pessebre des de fa anys El cartell d’aquesta edició mantindrà el seu record per sempre més entre nosaltres

L’ensurt ens el va donar l’Anna, el nostre àngel de sobre la portalada de l’església, quan es va desmaiar i es va quedar penjada Va protagonitzar, sense voler-ho, un dels moments que més ens va fet patir i que ens va deixar a tots amb l’ai al cor, durant l’estona que l’Albert juntament amb unes persones que havien vingut a visitar el pessebre pujaven sense por, de manera altruista, i ens ajudàvem a baixar-la i, un cop ja a terra, les infermeres i metgessa visitants, juntament amb la Creu Roja, l’atenien Sens dubte tots ells van ser durant una estona herois per nosaltres i van fer possible que tot quedés en un ensurt Moltíssimes gràcies de nou a tots i a totes

I a tu Anna, gràcies pel teu caràcter i per la teva empatia un cop tot va haver passat

ENTITATS I FES TES 13 EL BUTLLETÍ 63

I finalment, l’èxit. L’èxit d’haver estat una de les edicions que més visitants ha aplegat

Una edició on ens hem adonat que la feina, si es fa bé, té recompensa. On hem comprovat que no només hi ha bona gent fent i muntant el pessebre o col laborant-hi d’una manera o altra, sinó que, també, la bona gent ve a visitar-lo

Moltíssimes gràcies a tots, perquè sense vosaltres no ho hauríem pogut tornar a fer I com sempre us esperem a tots l’any vinent, a la 48a edició Feliç 2023

NOTA: Les fotografies de l’Anunciació, els angelets, el flequer, el naixement i el mercat són de Lluís Pou

Junta Pessebre Vivent de Fontcoberta

ENTITATS I FES TES 14 EL BUTLLETÍ 63

Activitats infantils nadalenques

Per iniciar la vetllada, la tarda del divendres 30 de desembre hi va haver una actuació infantil a càrrec del grup País de Xauxa amb l’espectacle “Amb la llum del fanalet” al pavelló municipal Tot seguit van arribar la Melis i els Bufets que van distribuir cartes a tots els infants per tal que poguessin escriure als Reis La trobada es va acabar amb un berenar de xocolata per a tots els assistents

Les quines de les festes nadalenques

Durant les festes nadalenques s’han celebrat diverses quines al pavelló municipal organitzades per diferents entitats: 25 i 26 de desembre (Ajuntament de Fontcoberta, Club Bàsquet Fontcoberta, Futbol Sala Fontco-

La quina del dia de Reis organitzada per l’AEiG Pla de l’Estany (fotografia de Josep Bustins) berta, LaClika); 1 de gener (Ajuntament de Fontcoberta, Club Bàsquet Fontcoberta, Futbol Sala Fontcoberta, LaClika, alumnes de 6è de l’Escola Alzina Reclamadora), 6 de gener (AEiG Pla de l’Estany)

39è concurs de pessebres de la parròquia de Fontcoberta

Ens fa il lusió comprovar que el concurs de pessebres que ja arriba a la trenta-novena edició, encara manté el seu esperit de fer el pessebre, en família o individual I aquest fet ens acosta a la vena artística dels seus creadors La imaginació, cada any guanya adeptes, perquè tant la confecció de les figures amb materials diversos com la seva posada en escena, enmig de molsa, terra, herbes, plantes, o dins una casa, o envoltats d’idees creatives, fan una veritable meravella per anar a visitar L’esperit d’aquella família tan humil de Betlem, que ens fa viure la nit de Nadal, és el mateix que es viu a l’hora de recrear aquella història amb la pròpia imaginació Des de l’organització del concurs de pessebres i des de la parròquia de Fontcoberta volem donar-vos les gràcies perquè cada any és un goig celebrar aquestes festes amb la vostra participació Us esperem l’any vinent que celebrarem la quarantena edició!

VEREDICTE DEL 39è CONCURS DE PESSEBRES

El jurat format per la Sra Mercè Juanola, Sr Josep Banal i Sr Miquel Rustullet, reunits el dia 17 de desembre de 2022, varen emetre el veredicte següent:

CATEGORIA PESSEBRES TRADICIONALS: Primer premi: Grup catequesi - segon premi: Pau Colomer Roura - tercer premi: Dolors Renart

ENTITATS I FES TES 15 EL BUTLLETÍ 63
Primer premi artístics: Nuri Berga (Fotografia de Dolors Bustins)

CATEGORIA PESSEBRES ARTÍSTICS: Primer premi: Nuri Berga - segon premi: Jaume Fañanàstercer premi: Anna Bustins, Nil i Pol Bustins i Mònica Alsina

PREMI A L’ORIGINALITAT: Engràcia Aradas, Arnau i Jordi Palomer

Participants: Pilar Planas, Dolors Bustins, Ariana Lia, Natàlia Costabella, Teresa Llàcer i Martí Bustins Col laboració: Francesc Figueras

Dolors Bustins, en nom de l’organització del Concurs de Pessebres

Els Reis Mags arriben a Fontcoberta

Co m c a d a a n y, S e s m a j e s t a t s E l s R e i s M a g s d ’ Orient han arribat a Fontcoberta A Vilavenut van fer u n a e n t r a d a a m b c a v a l l s a c o m p a n y a t s d e l s p a tges i el grup de batucada M a r a c u y à L’alcalde els va rebre a l a p l a ç a d e M o s s è n S a l v a d o r P a g è s , o n t e n i e n i n st a l l a d a l a t e n d a d e l c a m p a m e n t r e i a l , i e l s v a l l i u r a r l e s c l a u s d e l p o b l e

A F o n t c o b e r t a e s v a p o d e r s e g u i r l a c a v a l c a d a d e R e i s q u e v a s o r t i r d e d a v a n t l a l l a r d ’ i n f a n t s O b r i a c a m í l a b a t u c a d a M a r a c u y à i s e g u i e n e l s v e h i c l e s h i s t ò r i c s q u e p o r t a v e n u n m u n t d e r e g a l s p e r a l s i n f a n t s d e l n o s t r e p o b l e L a M e l i s i e l s B u f e t s t a m b é v a n a c o m p a n y a r e l s e g u i c i , a i x í c o m t o t l ’ e q u i p d e p a t g e s q u e p r e c e d i e n l a c a r r o s s a r e i a l E l r e c o r r e g u t v a f i n a l i t z a r a p l a ç a d e

ENTITATS I FES TES 16 EL BUTLLETÍ 63
Primer premi tradicionals: Grup catequesi (Fotografia de Dolors Bustins) Premi a l’originalitat: Engràcia Aradas, Arnau i Jordi Palomer (Fotografia de Dolors Bustins) Organitzadors, jurat, concursants i catequistes del 39è Concurs de Pessebres Nadal 2022 (Fotografia de Josep Bustins)

C a t a l u n y a o n h i h a v i a l e s t e n d e s d e l c a m p a m e n t r e i a l

Tots els infants van poder visitar Ses Majestats a la tenda, c o n v e r s a r - h i , d o n a r - l o s l e s c a r t e s s i n o h a v i e n t i n g u t temps anteriorment Es va oferir una xocolatada a tots els a s - s i s t e n t s

U n a n y m é s , l a i l l u s i ó d e l a n i t m é s m à g i c a d e l ’ a n y v a a r r i b a r a F o n t c o b e r t a

N O TA : L e s f o t o s c o r r e s p o n e n a l a c a v a l c a d a d e l s R e i s M a g s a M e l i a n t a

ENTITATS I FES TES 17 EL BUTLLETÍ 63

Les Salines

Muntanyes de Maçanet o les Salines? Roc de Fraussa, Roc de Frausa o Roc de França? Quan ens referim a aquestes muntanyes ens ballen pel cap diferents noms En el primer cas creiem que el nom és indiferent, però en el segon de ben segur que hauríem d’utilitzar les dues esses Un altre equívoc que hi ha és que sovint s’atribueix al Roc de Fraussa (1 421 m) la condició de cim culminant de l’Alt Empordà, quan en realitat, el més alt és el Roc del Comptador (1 451 m), molt menys conegut i situat ben a prop seu, juntament amb un altre, el Moixer (1 443 m), que és on hi ha les antenes

Desfet aquest embolic, el que sí està clar és que aquestes muntanyes marquen el límit actual entre casa nostra i la Catalunya Nord i que des de dalt es pot gaudir d’una magnífica panoràmica sobre el Pirineu Oriental, presidida per l’imponent massís del Canigó Actualment l’espai natural protegit de les Salines té 4 107 ha de superfície i pertany als municipis de Maçanet de Cabrenys, Agullana, la Vajol i Albanyà, sense comptar amb els municipis del Vallespir

Aquestes muntanyes presenten una gran diversitat d’hàbitats forestals amb predomini dels boscos de coníferes, alzinars muntanyencs i arbres caducifolis com fagedes, rouredes i freixenedes i compta amb alguns arbres monumentals de renom Pel que fa a la fauna, hi destaca l’abundància de mamífers senglars, guineus… i d’aus, entre les quals hi destaquen rapinyaires com l’esparver, el xoriguer o l’aligot

Molts són els caminaires atrets per aquest lloc No és d’estranyar, doncs, que hi hagi nombroses rutes que hi transcorrin. Aquests cims que hem esmentat són els més freqüentats, però si quan som al coll dels Pous seguim pel caire tenim l’oportunitat de gaudir encara d'una altra perspectiva assolint el puigde les Pedrisses dit també Pic de les Salines (1.333 m), situat a l’extrem de llevant de la serra Tanmateix, a part de l’atracció que suposa la bellesa dels seus indrets, els cromatismes tardorencs o les enfarinades hivernals, també s’ho val la seva riquesa patrimonial, exemplificada sobretot pel santuari de la Mare de Déu de les Salines i el castell de Cabrera

El santuari reformat el segle XVII és en realitat un conjunt de construccions adossades format per la capella, l’hostatgeria, l’antiga casa de l’ermità i el refugi L’església (s XIII), de petites dimensions, és d’una nau de volta apuntada i sobre la façana s’alça el petit campanar de cadiretad’un sol arc L’hostatgeria funciona a l’estiu i part dels edificis són destinats a refugi del Centre Excursionista Empordanès

El castell o el que resta d’ell és una fortificació medieval de l’antic comtat de Besalú Està situat damunt d’un escarpat granític i ofereix una gran visibilitat sobre l’Alt Empordà i part de l’Alta Garrotxa Se sap que al segle XVII ja estava enrunat i que les seves restes serviren de refugi a bandolers i desertors Una llegenda ens explica el perquè de les seves ruïnes i us la voldria explicar

Conta que, una vegada expulsats els sarraïns del Pirineu, el ge-

gant Rotllà heroi carolingi va decidir desfer-se de la seva maça de ferro Va dir que «ja estava massa net» i la va llançar amb força sobrehumana des del castell de Serrallonga n’hi ha que diuen des del pont de Ceret tot dient que on caigués es diria precisament Maçanet de Cabrenys Doncs bé, la maça va rebotar violentament sobre la roca de Cabrera destruint el castell i va caure on ara hi ha la plaça major del poble de Maçanet I allà es conserva ben dreta la Maça d’en Rotllà des del 1834, una vara de ferro gruixuda, de més de 5 metres d’alçada, amb una anella al capdamunt

Si no us ho acabeu de creure, ho podeu anar a comprovar vosaltres mateixos Però no hi aneu només per això: aprofiteu per passejar pels carrers d’aquest bonic poble i també pels seus encontorns, on hi trobareu una gran quantitat de gorgs que de ben segur us satisfaran si el que cerqueu és la frescor durant els dies més calorosos de l’estiu

ENTITATS I FES TES 18 EL BUTLLETÍ 63
Contemplant la vista des del puig de les Salines El Triops Marxaire Esmorzant al peu del cim (2009)

Maria Bouabdellah, presentadora del nou magazín del Súper 3

El 10 d’octubre va arrencar el SX3, el nou Súper 3 desdoblat: S3 per als més petits i X3 per als més grans També es pot seguir el canal infantil renovat de TV3 amb les noves aplicacions per a mòbil, tauleta i smartTV

Maria Bouabdellah és la presentadora de ‘Ràndom’, el nou magazín diari i en directe del Súper 3 on s’hi tracten els temes que interessen i preocupen als més petits L’objectiu que tenen és divertir-se, però també incloure moments de reflexió i debat amb col laboradors que parlin de sèries, de literatura o de videojocs

La Maria va viure uns anys a Melianta i va anar a l’Escola Alzina Reclamadora i va ser jugadora de l’Atlètic Club Bàsquet Fontcoberta Ara viu a Banyoles

En una entrevista a Ràdio Banyoles, la Maria, que estudia periodisme, va assegurar que està molt contenta pel nou repte que té davant, però reconeix que l’afronta amb respon-

sabilitat i amb ganes de fer-ho bé A l’entrevista també va parlar del fet que hi hagi persones racialitzades a la televisió pública En aquest sentit, assegura que suposa fer un pas endavant que permet acostar altres realitats als més petits

Va de llibres

POESIES REUNIDES

Salvador Oliva, veí de Melianta, acaba de publicar Poesies reunides, un recull de la seva obra poètica El volum, editat per Edicions 62, és una selecció dels poemes escrits per l’autor al llarg de prop de cinquanta anys, la majoria ja publicats anteriorment, però també inclou unes quaranta obres inèdites Poesies reunides inclou obres de poesia narrativa, lírica i també hi té un pes important la poesia satírica, sigui política o social Al final del llibre, l’autor també inclou una mostra de l’art de traduir, expertesa que ha adquirit durant els anys que ha dedicat a la traducció al català de tota l’obra de Shakespeare

AIGUA A DOJO!

Aigua a dojo! és el quart volum de la col lecció Llegat Patrimonial del Pla de l'Estany editat per MMV Edicions i escrit per Miquel Campos, Joan A Abellán, Ramon Casadevall i David Brusi Ha rebut el suport dels ajuntaments de Banyoles, Camós, Fontcoberta, Porqueres Sant Miquel de Campmajor i Serinyà Seguint en la línia dels tres volums anteriors, aquest llibre pretén ser un inventari molt acurat dels diferents estanys, estanyols, brolladors, llacunes i surgències del Pla de l’Estany La zona lacustre de l'Estany de Banyoles està formada pel mateix Estany, el més gran de Catalunya, i una sèrie d’estanyols i llacunes temporànies que, en conjunt, constitueixen el sistema càrstic més important de l’estat espanyol Actualment s’han pogut catalogar 113 elements hidrogeològics en aquesta àrea formada per tres sectors clarament diferenciats: el pla de Banyoles, el pla de MartísUsall i la vall de Campmajor Cada un d’ells és tractat en una fitxa amb les seves coordenades, descripció i característi-

FETS I GENT 19 EL BUTLLETÍ 63
La Maria i en David, copresentadors de ‘Ràndom’ Captura dels informatius de Banyoles Televisió ques, acompanyada d’una fotografia El municipi de Fontcoberta hi té 17 referències inventariades

Actuació de la Brigada de Voluntaris de Fontcoberta

El dissabte 12 de novembre la Brigada de Voluntaris de Fontcoberta va fer una escala amb troncs en un tram costerut del sender de Fontcoberta a prop del pont de la Palanca al paratge de la Mare de Déu de la Font També va fer dues actuacions a la font del Capellà: es va netejar la cubeta on surt l’aigua de la font per preparar les parets per a la seva remodelació i es va fer una escala vora el viver, en un petit tram de molt pendent

Millores a l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu de la Font

La Comissió de l’Aplec de la Mare de Déu de la Font va voler condicionar el que és l’entorn més immediat a l’ermita i va demanar la col laboració dels voluntaris que formen el Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni La idea consistia en recuperar i millorar els espais que antigament havien estat utilitzats com a casa de l’ermità

El tècnic i dibuixant Joan Manel Fernàndez, dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, va plasmar sobre el paper la idea i proposta de la Comissió Fou així com aquest equip de persones, sota l’empara del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i del Centre Excursionista de Banyoles, junt

amb la incorporació d’altres voluntaris de Fontcoberta, van formar un grup de treball ampli, un fet que ha permès donar una resposta més professional al conjunt d’aquesta intervenció

Les feines fetes han consistit en recuperar i aixecar un metre, aproximadament, els murs de la casa de l’ermità que es va enderrocar el 1963 A la paret s’hi ha col locat l’aigüera de la casa i la llinda de la porta amb la inscripció recuperada A més s’ha construït un mur al dessota, per la banda de llevant i de migdia, amb les pedres sobreres de l’esmentada casa per atalussar una petita feixa, que era l’hort de l’ermità

FETS I GENT 20 EL BUTLLETÍ 63
Voluntaris que han participat a recuperació de l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu de la Font durant 14 matinals del 2022 Drets d’esquerra a dreta: Joan Reig, Jaume Colomer, Martí Jutglar, Enric Serarols, Francesc Xavier Carreras, Francesc Tarafa, Miquel Rustullet, Ramir Coma, Josep Canadell, Carles Puncernau, Mateu Butinyà; asseguts: Joan Esparch, Pere Fauró, Jordi Pujol, Manel Prat, Miquel Serramontmany Falten: Xavier Bosch, Eloi Comas, Joan M Fernández, Josep Galceran, Joan Masó, Facundo Palomo i Roser Masgrau

També s’ha construït un petit mur al costat del camí d’arribada, una rampa per accedir a la feixa de baix i una escala per poder anar a tot el recinte.

Els treballs han durat catorze jornades de l’any 2022, sempre els dimarts al matí Van començar el 26 d’abril i es van allargar fins el 29 de novembre, després de la interrupció dels mesos de calor forta de l’estiu En conjunt s’ha fet una bona feina estretament lligada amb els principals objectius d’aquest grup que estima i valora tot allò que forma part de la

FETS I GENT 21 EL BUTLLETÍ 63
El 4 d’octubre El 25 d’octubre El 8 de novembre Feines amb l’excavadora el 26 de novembre Col locant novament la llinda de la porta, 29 de novembre Les obres efectuades a la casa de l’ermità Mur acabat dessota l’ermita Mur petit que delimita el camí i la feixa

Una altra vista del mur acabat nostra història i del patrimoni comarcal L’Ajuntament de Fontcoberta i la Comissió de l’Aplec de la Mare de Déu de la Font es van fer càrrec dels subministres i el finançament del material per a l’obra, el portland, el ciment i l’aigua

El Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni és una brigada de voluntaris jubilats que es dediquen a recuperar i ne-

tejar el patrimoni natural, popular i arquitectònic del Pla de l’Estany, la majoria de vegades en coordinació amb els ajuntaments Així han netejat i recuperat fonts, pous de glaç, rajoleries, paratges, vivers, esglésies, camins, etc Ara s’ha actuat a la Mare de Déu de la Font però abans van treballar durant gairebé dos anys, amb unes quantes interrupcions, en la recuperació de l’església de Sant Miquel de Centenys

Restaurant El Brot a can Salvi

Des de principis de novembre és obert El Brot, el nou r e s t a u r a n t d e Vi l a v e n u t u b i c a t o n e r a e l d e c a n

Salvi El traspàs l’han assumit l’Isacc Jover i Sergi

Fàbregas Els menús es fan amb productes de l’entorn, de projectes sostenibles i ecològics, sempre que es pot Ofer e i x e n q u a t r e t i p u s d e m e n ú s U n p a r e l l d e m i g d i a e n t r e

setmana (de dimecres a divendres) i dos de nits i caps de setmana Els plats estan treballats i varien molt Hi ha una aposta pels vins naturals i les cerveses artesanes A més, pensen portar a terme una oferta cultural rica i variada Si voleu més informació podeu visitar la seva web

Coral Vergés a TV3

La meliantina Coral Vergés Pla, que cursa 1er d’ESO, va participar al programa A t r a p a ’ m s i p o t s de TV3 en els especials júniors de les festes nadalenques junt amb 4 companys més La Coral va aconseguir arribar a l m i n u t f i n a l , d e s p r é s d e d i v e r s e s f a s e s , p e r ò n o e l v a poder superar per una sola resposta Tot i així va aconseguir un bon premi per a ella i els seus pares El programa es va emetre al vespre de la nit de Cap d’Any La Coral va haver d’anar a Saragossa per gravar el programa

FETS I GENT 22 EL BUTLLETÍ 63

El tortell republicà de can Maula

La fleca Pa de Can Maula de M e l i a n t a a F o n t c o b e r t a h a creat el tortell republicà, que conté un caganer en lloc de la tradicional figura del rei Es podia encarregar a la fleca i recollir el 5 de gener La frase que acompanya el s e u p r o d u c t e é s “ A c a n M a u l a n o t e n i m r e i ” A l b e r t S e r r a l v o n ’ é s e l creador i afirma que a l’establiment es fan tortells republicans amb fava i barretina La barretina, que ocupa el lloc de la típica corona del tortell, la fa a mà el mateix flequer Fa quatre anys que fan el ‘tortell republicà’ a l a f l e c a , p e r ò n o h a e s t a t f i n s a q u e s t a n y q u e s ’ h a f e t e l l l a n ç ament oficial Es tracta d’un tortell de quilòmetre zero Tant la massa com l a b a r r e t i n a s ’ e l a b o r e n a l a f l e c a i t o t s e l s i n g r e d i e n t s q u e s ’ u t i l i t z e n són ecològics, artesanals i de prox i m i t a t L e s f i g u r e t e s d e c a g a n e r q u e c o n t é e l b r i o i x l e s compra Serralvo a una parada instal lada durant aquestes festes de Nadal a Girona. S’han fet dues mides de tortell i el farcit de massapà, de nata i de trufa

Demografia octubre, novembre, desembre 2022

NAIXEMENTS

Nota: La demografia correspon als registres de l'Ajuntament

20/10//2022: Mariona Casas Bendek

13/11/2022: Pau Rojas Ametller

15/11/2022: Eloi Massanas Soler

01/12/2022: Debora Kiss Daraban

CASAMENTS

02/12/2022: Òscar Salguero Rivero i Ariadna Cervera Esteve

DEFUNCIONS

02/10/2022: Francisca Pons Salvador

10/10/2022: Miguel López Reinoso

04/11/2022: Marc Riera i Castellà

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE CARTES I ARTICLES

EL BUTLLETÍ agraeix les cartes i articles dels seus lectors i escull amb preferència per a la seva publicació les cartes breus fins a 20 línies mecanografiades i els articles d’unes 45 amb lletra Times New Roman 12 Tots els escrits hauran d’anar signats amb el nom i cognoms, encara que si es desitja es publicaran amb pseudònim L’únic responsable del seu contingut és l’autor Les cartes i els articles s’hauran de lliurar abans de tancar EL BUTLLETÍ preferiblement a l’adreça de correu electrònic butlleti@fontcoberta cat o a través d’algun altre suport EL BUTLLETÍ es tanca el dia 10 del mes següent de cada trimestre Queda prohibida la reproducció total o parcial de la revista sense autorització prèvia de l’Ajuntament de Fontcoberta o els autors

EL BUTLLETÍ

Núm 63 (segona època) – Octubre – Novembre – Desembre 2022

Dipòsit legal: GI-745/1983

EDITA: Regidoria d’Hisenda, Esports i Comunicació de l’Ajuntament de Fontcoberta

COORDINACIÓ: Jaume Colomer

DISSENY i IMPRESSIÓ: Bàcula Editors SL

DIFUSIÓ: 550 exemplars

COL LABORA: Diputació de Girona

FETS I GENT 23 EL BUTLLETÍ 63
Mariona Casas Bendek

MIQUEL SERRAMONTMANY MOLAS, paleta jubilat

En Miquel, de 79 anys, ens explica records i vivències Moltes gràcies

NOTA: Podeu llegir l’entrevista completa a la web de l’Ajuntament

On vas néixer?

Vaig néixer a cal Ferrer del veïnat d’en Faras, una casa ara enrunada al costat de ca la Carme Hi vaig viure fins als 25 anys, moment que vaig anar a viure a Banyoles quan em vaig casar

Parla’ns del veïnat d’en Faras.

Del meu record, al veïnat d’en Fares hi havia tres propietaris A casa, cal Music i ca la Carme eren propietat de Francisco Coll (el Mut de Salt), un cosí d’en Faras; al veïnat de Dalt hi havia can Cigala, can Zet, can Salvi i cal Nando d’en Durall de Banyoles; en Faras tenia la casa pairal, cal Masover i cal Fonso Segons m’han explicat, per fer la casa pairal de can Faras van treure la pedra de la Devesa de Figueroles, allà a can Pascol La gent hi va treballar només pel menjar baixant pedra fins a can Faras en una drecera ben recte

Com és que vares acabar fent de paleta?

Acabada la mili als anys seixanta, com la majoria de cases teníem unes 30 vessanes per menar i va venir la moda de comprar tractors El meu pare em va dir: –Nen, no comprem tractor doncs som masovers, ves a treballar a Banyoles i amb el sou que guanyis en tenim de sobres per fer llaurar els camps Tenia una visió de futur acollonant I així ho vàrem fer Primer vaig anar a treballar amb un magatzem que feien pinso que tenien porcs, en Cinto Ramió En Cinto va llogar mas Freixenet per tenir-hi porcs i anava allà a condeir els porcs amb la moto que ja tenia Però vaig veure que no era cap ofici En Sitjà de Banyoles, una empresa de construcció, va venir a Fontcoberta i a prop de l’alzina reclamadora del Poble l’amo de cal Ferrer del poble, on hi havia l’hostal, va decidir fer-hi unes granges (ara tampoc hi són, es varen esgavellar) Van venir els paletes i vaig anar a trobar en Sitjà i li vaig dir per fer de paleta, primer de manobre Em va dir: –Noi, ja pots començar demà mateix Treballava molt i molt doncs era el manobre de tres paletes Havia de fer la pasta no amb màquina sinó fer un cràter a terra per barrejar el pòrland i la sorra i llavors servir-ho i, també, els rajols De seguida vaig fer de paleta Amb en Sitjà vaig treballar-hi quasi 22 anys Ens vam fer amics amb un altre noi que hi treballava, en Joan Teixidor de Miànigues, i vam decidir parar-nos pel nostre compte i formar l’empresa Procon JoanMiquel (Promocions i Construccions Joan-Miquel) i així pràcticament durant 30 anys fins que em vaig jubilar

Vares ser, junt amb en Pere de ca la Carme, un dels últims escatidors de les aulines reclamadores. Ens ho expliques?

Sí, sí, me’n sento orgullós En Pere era un bon home i hi vaig aprendre moltes coses Les aulines ja estaven formades i s’havien de mantenir cada dos anys En Maurici de cal Carreter de Vilavenut ja feia l’escala expressa que arribava de baix a dalt Anava a tallar un arbre blanc o un pollancre recte que li anava bé a Farga, a les plantacions d’en Faras Aquesta escala la penjaven a la cabanya de can Faras Per posar l’escala dreta per fora havíem d’ajudar-nos amb un llivant que estiràvem des d’una certa alçada des de dins l’arbre Llavors, amb una mà tenies les tisores de podar i amb l’altra t’aguantaves a

l’esgraó i feies un rem de baix a dalt Llavors baixaves i la giraves amb compte perquè era de mal maneig I d’aquesta manera anaves fent rems Al final fèiem el barret de dalt des de dins, enfilats a les branques robustes Cada rem que fèiem reposàvem i en Pere feia el cigarro perquè arribava un moment que els peus et feien mal amb els esgraons rodons i no portàvem sabates com ara, a vegades espardenyes de treneta La poda d’una aulina solia durar més d’una setmana entre el febrer i el març Era un moment que anava bé perquè hi havia poca feina a pagès Per portar l’escala des de can Faras a l’aulina no hi havia problema perquè el camí és força recte A vegades la posàvem damunt d’un carro que sortia per davant i per darrere També l’havíem portada al muscle tres o quatre homes Caçar a les aulines no ho havia fet mai ni ho havia vist tampoc En Pere m’ho explicava i, per tant, com si ho hagués vist Les aulines reclamadores estaven preparades per reclamar els tords o les grives El tord era l’ocell més abundant que venia a menjar les olives, sobretot a l’hivern, perquè estava tot envoltat d’oliveres A tres quartes parts d’alçada de l’aulina hi obrien unes 4-5 finestres d’uns 40 cm en branques en les quals posaven una base feta amb brocs, llistó o altres herbes amb vesc, una matèria enganxosa Una persona es posava a dins de l’aulina a reclamar els tords Hi havia qui ho feia amb un reclam artificial o bé amb la boca, com en Pere de ca la Carme Els tords femelles eren els que entraven en sentir el reclam del suposat mascle Els ocells entraven per les finestres i quedaven enganxats amb el vesc Remenaven per escaparse i com més ho feien més enganxats quedaven de les ales i al final cabien a terra llassats de moure’s per poder-se escapar Llavors venia l’amo de la finca o el mosso a recollir els tords En Pere m’havia dit que n’havien fet hasta mitja saca Era un tall exquisit per a tota la família o altres que devien convidar Per tot plegat, i pel seu valor patrimonial, seria bo que l’Ajuntament fes créixer alguna aulina podada com a reclamadora en algun indret de Fontcoberta

El teu pare, en Ramon Serramontmany, va ser alcalde de Fontcoberta del 1957 al 1973 Què en destacaries d’aquella època?

Per la seva part va ser positiva perquè el veia content En aquella època els alcaldes eren assenyalats amb el dit, no com ara A pagès, eren alcaldes la gent que traspuntava més, com els terratinents En aquell moment, l’alcalde que hi havia hagut va morir d’accident i el municipi va quedar una temporada sense Van dir que seria alcalde en Manel Alemany de can Faras però no volia ser-ne Un dia al vespre en Manel va venir a casa i va dir al pare: –Tu Ramon seràs alcalde Diu: –No, no, com vols que sigui alcalde? El pare aquella nit no va dormir I anar pressionant, pressionant, al final va ser alcalde Li va dir: –Ramon, no pateixis que totes les gestions que hagis de fer jo t’ajudaré El meu pare era un home que sabia de lletra i ja es defensava, però d’experiència política no en tenia pas, que de fet no se’n necessitava gaire En ser alcalde no va canviar com altres que els hi puja el fum al cap Ningú de casa o de la família es va immutar perquè era alcalde Vam seguir essent humils com abans Als ajuntaments no hi havia projectes com ara, hi havia poc a fer En aquella època hi va haver dues vessants, una de trista i una de maca La trista era que s’anava morint el poble vell, la gent anava marxant La maca és que va néixer un altre poble, el veïnat de Melianta La majoria dels pobles de pagès no han tingut la sort de viure-ho perquè s’ha mort el poble vell i no n’ha nascut cap Podem estar orgullosos perquè a Fontcoberta va néixer un altre poble Melianta es va formar gràcies gràcies a dos senyors de Banyoles, l’advocat Jordi Masgrau i el comerciant Llorenç Riera Van comprar la finca de can Valls de Melianta i altres de l’entorn per fer la urbanització Quan va estar acabada s’havia de donar d’alta a l’Ajuntament abans de vendre les parcel les i el meu pare va ser qui va firmarla De seguida va tenir molt d’èxit No sé qui va posar els noms als carrers, només sé que van posar el nom de Manel Alemany a un carrer en agraïment per haver cedit terreny per fer el camp de futbol i algun altre per fer zona verda Veient l’èxit inicial de Melianta, els mateixos promotors es van animar i van comprar terrenys al pla de Martís on hi havia hagut el camp d’aviació per urbanitzar-los, varen fer un pou –amb aigua abundant– , varen obrir un carrer i el van engravar però va quedar tot parat suposo que per falta de permisos

Vols afegir alguna cosa més?

Agrair-te que et preocupis d’aquestes coses perquè això amb el temps, si no hi ha ningú que ho recalqui, va quedant esborrat i és una llàstima Són records per a la història Si algú se sent ofès pel que he dit, demano perdó, i si agrada, em sentiré orgullós

L’ENTREVIS TA 24 EL BUTLLETÍ 63
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.