Page 1

Euro pass

pažymėjimo priedėlis


Švietimo ir kultūros GD

Mokymosi visą gyvenimą programa Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2008 Lietuvoje už Europass projekto įgyvendinimą atsakingas

Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas (8 5) 249 7137 www.europass.lt, www.smpf.lt El. paštas europass@smpf.lt


Kas yra Europass pažymėjimo priedėlis? Tai specialus dokumentas asmenims, baigusiems įvairių tipų profesinio rengimo mokyklas arba papildomo profesinio ugdymo kursus ir turintiems atitinkamą išsilavinimą. Europass pažymėjimo priedėlyje detaliai aprašomi mokymosi metu asmens įgyti profesiniai įgūdžiai.

Kam reikalingas Europass pažymėjimo priedėlis? Šiame dokumente pateikiama papildoma informacija apie asmens profesines žinias ir kompetenciją. Taigi Europass pažymėjimo priedėlyje galima išsamiai pristatyti savo profesinius gebėjimus.

Kuo naudingas Europass pažymėjimo priedėlis? Šis dokumentas yra oficialiai patvirtintas visose Europos Sąjungos šalyse. Dokumente pateikiama išsami informacija apie: • • • • • • •

profesiją, kurią žmogus įgijo mokydamasis, konkrečius darbus, kuriuos asmuo gali atlikti pagal savo specialybę, asmens turimo pažymėjimo lygmenį pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją, aukštesnį mokymosi lygmenį, kur asmuo gali tęsti mokslus, nacionalines arba regionines institucijas, pripažįstančias asmens turimą pažymėjimą, asmens žinių vertinimo skale, teorinio ir praktinio mokymo trukme.

Kas gali gauti Europass pažymėjimo priedėlį? Šį dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, baigęs profesinio mokymo programą ir turintis tai patvirtinantį pažymėjimą.

Kur gauti Europass pažymėjimo priedėlį? Europass pažymėjimo priedėlį galima rasti internete, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Atviroje informavimo ir konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS): http://www.aikos.smm.lt.

Kiek kainuoja Europass pažymėjimo priedėlis? Nieko, išskyrus laiką, skirtą rasti Europass pažymėjimo priedėlį internete ir atsispausdinti.


Kodėl verta turėti Europass pažymėjimo priedėlį? Europass pažymėjimo priedėlis asmeniui, turinčiam šį dokumentą, padeda: • paprastai ir suprantamai pateikti svarbią informaciją apie profesinį pasirengimą, • rasti darbą Lietuvoje ir Europoje, • ieškoti papildomo mokymosi galimybių Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Darbdaviui arba mokymo institucijos vadovui šis dokumentas padeda įvertinti: • asmens profesines žinias ir kompetenciją, • tinkamumą imtis tam tikro darbo, • pasirengimą pradėti aukštesnio lygmens mokymo programą.


Ši informacija apie Europass pažymėjimo priedėlį jums gali būti įdomi Pažymėjimo priedėlis yra vienas iš penkių dokumentų, sudarančių Europass aplanką. Jis sukurtas siekiant, kad bet kuris ES pilietis galėtų pateikti informaciją apie savo gebėjimus ir kompetenciją aiškią ir visoje ES pripažįstama forma.

Europass dokumentų aplanką sudaro: • Europass gyvenimo aprašymas, • Europass kalbų pasas, • Europass mobilumo dokumentas (tarptautinę darbo arba mokslo patirtį patvirtinantis dokumentas), • Europass pažymėjimo priedėlis (dokumentas, paaiškinantis įgytą profesiją), • Europass diplomo priedėlis (dokumentas, suteikiantis papildomos informacijos apie kvalifikaciją).


B큰k suprastas su Europass! www.europass.lt

pass pazym. pried 2008  

Euro pass pažymėjimo priedėlis Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komis...