Utställningskatalog It's in the Details

Page 1

Exame Yrkesh Ăś

nsutst ällning 2019

gskole utbildn Bildbe handla ingen Fotosk re olan S THLM


Tryckt hos Digaloo i Stockholm, december 2019. ISBN 978-91-982154-4-1


Vad är retusch? It’s in the Details är en utställning om bildbehandling av fotografier, från obehandlad bild till slutprodukt. Yrket har funnits i 150 år och i utställningen berättar vi om dess historia från mitten av 1800-talet, då kunskapen som mörkrumsteknikerna förde med sig började spridas, fram till nutid då bildbehandlingen sker digitalt. På utställningen presenterar avgångsklassen 2019, från Fotoskolan STHLMs bildbehandlarlinje, en bredd av retuscherade bilder. Utifrån visioner och obearbetade bilder visar nitton bildbehandlare upp smakprov på slutresultat och diskuterar arbetsprocessen. Debatten om retusch pågår ständigt. Med utställningen vill vi berätta om vad det innebär att arbeta med bildbehandling, bemöta kritiken mot retusch och fortsätta diskutera retusch – på utställningen, i branschen och i samhället. Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare är en 2,5-årig heltidsutbildning. Som bildbehandlare arbetar du digitalt med de moment som ingår inom postproduktion av fotografisk och rörlig bild; som bildbehandling, retusch, tryckanpassning och color grading. Vi har ett nära samarbete med fotografer och andra uppdragsgivare. Vår utbildning är unik och den enda yrkesinriktade postproduktionsutbildningen i sitt slag i Sverige.

Fotoskolan STHLM är en del av Folkuniversitetet. Utställningsproducent: Mikael Cronwall Huvudlärare: Julia Hallengren Formgivning av utställning: Jonas FrankAstrid Lindroos Fotograf / Emma Grann Schön! Magazine Dessa bilder är ett utdrag ur en större serie som publicerades i Schön Magazine. I bilderna jobbades en känsla fram och hudtonerna jämnades till så att de skulle kännas enhetliga genom hela serien.


Thomas Blumenthal Fotograf / Angelina Bergenwall Kund / Jeanerica Jeans Analoga negativ inskannades av fotografen innan en generell känsla jobbades fram. Damm och repor från inskanningen och annat estetiskt onödigt smuts/hårstrån målades bort. Sedan jämnades för starka ljusskillnader i bakgrund, tröja och hud ut för att ge bilden en mjukare känsla. Till sist skärptes bilden och ett korn lades till.Goro Bertz Fotograf / Kaneko Tsuneharu “Kaneko Forever” Denna bild är en avfotograferad kopia av ett gammalt svartvitt fotografi. Bilden handkolorerades i Photoshop och som referens användes retuschörens mors kimono samt förnimmelser om japansk kultur. Utmaningen var att till slut begränsa det spektrum av färgtoner som användes i arbetet.Dejan Petrovic Fotograf / Beatrice Jakobsson Kund / Idun Minerals Under arbetet med denna bild hade fotografen fria händer med kundens produkt. I retuschen städades produkten upp genom att ta bort märken, kladd och damm. Produkten skärptes även, gjordes ljusare och färgerna förstärktes.


Fotograf / Beatrice Jakobsson Kund / Apoteket Denna bild gjordes på uppdrag av Apoteket som en del av en bildserie. Bilden städades upp, gjordes ljusare och färgerna förstärktes en aning.


Arvid Holmdahl Bild ovan Detta montage består av tre bilder. En bild på en legobil, ett barn och en miljöbild som köptes som stockbild. Bilen och barnet fotograferades av retuschören själv med så likt perspektiv och ljus som miljöbilden som möjligt. Till sist matchades alla bilder ihop med liknande färg och kontrast.

Bild t.h. Denna bild skapades i ett 3D-program. Där byggdes produkterna, texturer adderades och allt ljussattes. Därefter gjorde datorn alla matematiska uträkningar för att få ut bilden. Inom retusch av fotografier städas alla oönskade saker oftast bort, i 3D är det tvärtom, fulheter läggs istället till för att öka realismen.Adalheidur Hoblyn Mårtensson Fotograf / Walter Hirsch Denna bild är en av många bilder från Walters Hirschs reklamkampanjer för Dobber som pågick under 80-talet. Bilden skannades in från en print som lånades ut av Link Image Art Edition. Därefter färgställdes den och damm och report städades bort.


Fotograf / Tuija Lindström ”Gemma” Detta är ett negativ som lånades ut av Link Image Art Edition och skannades in på en Imacon-skanner. Bilden inverterades, färgställdes och damm och repor städades bort.


Karin Eriksson Fotograf / Frida-My Sundqvist “Come sit with us”, Make it Last Bilder ur en redaktionell bildserie fotograferad av Frida-My för Make it Last, en plattform för hållbart mode. I arbetet med bildserien var det viktigt att skapa en naturlig och analog känsla med varsam retusch och fokus på att hitta rätt ljus och ton i bilderna.
Ida Sidén Fotograf / Linus Morales Denna bildserie var ett samarbete med fotografen Linus Morales. Totalt handlade det om en serie på åtta bilder som skulle ställas efter instruktioner från fotografen gällande retuschen. Retuschen gjordes och därefter satte fotografen själv känslan och färgtonen på bilderna.


Linnéa Olsson Fotograf / Magnus Torsne Vanity Fair Denna bild är en del av en serie skapad åt The Vanity Fair Watch Report. I retuschen lades fokus främst på klockorna genom att sätta in extra blänk/gradienter. Smuts och damm togs bort. Efter referenser från fotograf/kund gjordes lokala justeringar, exempelvis raketens röda eld och ljusheten i vattnet.
Linn Helmersson Fotograf / Olov Karlsson I retuschen togs all smuts och ovälkomna reflektioner på bilen bort. Färger och små detaljer lyftes fram genom att jobba med ljuset i de specifika områdena. Asfalten byggdes ut åt sidorna och störande element i bakgrunden retuscherades bort för att skapa ett mer minimalistiskt helhetsintryck.


Elin Jonsson “The Nutty Circus” Detta montage består av ett 20-tal stockbilder. Arbetet omfattade, förutom retusch, mycket målande med egenskapade penslar. Målet med denna bild var att få betraktaren att ta del av en historia, likt ett fryst ögonblick ur en film. Inspirationen kom från barnböckernas värld, fulla av talande illustrationer och roliga detaljer.Christopher Bornander Fotografer / Dejan Sokolovski & Per Norberg Denna bild består av delar från flera bilder tagna med olika ljussättningar. I retuschen sattes allt ihop i Photoshop med målet att få till ett fint och jämnt ljus i hela bilden. Slutligen fick bilden en mer spännande färgton och känsla och den städades upp.Johannes Berglund Bild ovan ...Terror, when you come home and notice everything you own had been taken away and replaced by an exact substitute. - Stephen King Detta är ett personligt montageprojekt som består av ett 50-tal olika exponeringar. Samtliga bilder fotograferades och sattes samman av retuschören själv.

Bild t.h. Detta är ett bidrag till 2019 års upplaga av Wacom-tävlingen. Primär inspirationskälla till bilden var H.G. Wells ”Världarnas krig”. Montaget består fämst av bilder fotograferade av retuschören själv samt ett fåtal stockbilder – däribland himmeln, flygplanen, samt enstaka texturer. Trefotingens ben är modellerade och renderade av Karl Johan Larsson.Axel Hejdenberg Fotograf / Marcus Kurn “A Guitar is Born” Detta är ett bidrag till årets upplaga av Wacom-tävlingen. Bilden består av cirka 40 bilder totalt. Inspirationskällan för denna bild var ljud och därför fotograferades en gitarr och annat material som lånades från en lokal musikaffär. Alla logotyper byttes ut till namn inspirerade av de som hjälpte till under arbetets gång.


Fotograf / Olov Karlsson Under arbetets gång testades en mängd olika ljussättningar för att komma fram till ett resultat. Fotografen hade köpt tvålar som matchades med fond och blommor. För varje motiv gjordes en ny ljussättning. Dessutom gjordes även rörligt material med en matchande färgton där ljuset rörde på sig.


Jayden Hallin Fotograf / Erik Ögnelooh Målet med bildserien var att skapa en analog känsla med hård kontrast. Det var viktigt att få till ett djup i huden, ljuset och ansiktsformen i bilderna. I retuschen lades mest fokus på att behålla en naturlig känsla genom att inte överarbeta huden.
Josefin Andersson Fotograf / Christopher Nielsen Denna serie var ett samarbete med fotografen Christopher Nielsen. Uppgiften var att förverkliga fotografens vision av bilden och detta gjordes genom att förändra färger och ljus.


Henrik Andersson Fotograf / Enzo Paredes Detta är en ytterst sparsamt retuscherad bildserie där uppgiften var att bevara bilderna så långt som möjligt som vid fotograferingen. För att behålla en naturlig känsla var det viktigt att inte överarbeta huden. Mycket tid lades ned på att få alla bilder att stämma färgmässigt samt förmedla samma känsla.Linnéa Söderberg Fotograf / Linda Ydemar Kund / Wishful by Nina Bilderna var ett samarbete med fotografen Linda Ydemar. Syftet var att ta fram marknadsföringsmaterial till företaget Wishful by Nina. Under samarbetet genomfördes moodboard, planering samt fotografering och styling gemensamt. I retuschen fick bilderna höjd kontrast, lokala färgjusteringar gjordes och smuts och dåliga kanter städades bort.


Bidrag till Wacom-tävlingen 2019 Detta montage växte fram bit för bit under en längre tid. Inspirationskällan för bilden var förkärleken till det surrealistiska samt till Harry Potter. Bilden skapades med hjälp av cirka 30 stockbilder, olika penslar, grafik och färgjusteringar.


Ramin Golrokh Fotograf / Jonas Carmhagen I retuschen togs tillfälliga utslag i ansiktet bort. Hårda övergångar i huden i ansiktet och på kroppen jämnades ut. Hudtonen matchades och kontrasten förstärktes i huden samt överlag i bilden. De vita målade strecken i ansiktet lyftes fram och retuschen avslutades med att sätta en ton på bilden.Utställare Utbildningsgruppen YHB17 vid YrkeshÜgskoleutbildningen Bildbehandare. Andersson, Henrik henrik.andersson78@gmail.com Instagram: @haretouch www.behance.net/haretouch

Bornander, Christopher cbornander.retouch@gmail.com Instagram: @cbornander_retouch www.cbornander.com

Andersson, Josefin josefinandersson993@gmail.com Instagram: @jaretuch www.jaretuch.com

Eriksson, Karin karinelvy@gmail.com Instagram: @karineretouch

Berglund, Johannes contact@johannesberglund.com Instagram: @berglundimage www.johannesberglund.com

Golrokh, Ramin ramin.golrokh@gmail.com Instagram: @ramin.golrokh www.ramingolrokh.com

Bertz, Goro g@bertz.se www.gorobertz.com

Hallin, Jayden jayden.hallin@gmail.com www.jayden-hallin.webnode.com

Blumentahl, Thomas thmsblmnthl@gmail.com Instagram: @retouchbythomas www.retouchbythomas.com

Hejdenberg, Axel axelhejdenberg@hotmail.com Instagram: @hejdenbergretusch


Helmersson, Linn helmerssonlinn@gmail.com Instagram: @linnretouch

Olsson, Linnéa linnea@studiolynx.se Instagram: @studiolynx.se www.studiolynx.se

Hoblyn Mårtensson, Adalheidur ahoblyn@hotmail.com Instagram: @heida.hoblyn.retusch

Petrovic, Dejan hello@dejanpetrovic.se Instagram: @retouchbydejan www.dejanpetrovic.se

Holmdahl, Arvid arvidholmdahl@gmail.com Instagram: @arvidholmdahl_bild www.arvidholmdahl.com

Sidén, Ida ida@sidens.se

Jonsson, Elin freakoutcreations@gmail.com Instagram: @freakoutcreations www.freakoutcreations.com

Söderberg, Linnéa linneasoderbergg@gmail.com Instagram: @linneapixels

Lindroos, Astrid astrid.lindroos@gmail.com Instagram: @lindroosastrid.retouch www.astridlindroos.com

Instagram: @fotoskolansthlm www.fotoskolansthlm.seTack till:

COOLEVENTS