Page 1

1 Kursprogram HĂśsten 2012 Stockholm

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


2

3

4

13 Personal Ledarskap

27 Språk

32 Konst

36

39 Musik Teater Dans

Textil

Keramik

Folkuniversitetet i Stockholm: Vi finns på Kungstensgatan 45 i Stockholms innerstad, samt i bland annat Järfälla, Solna och på Värmdö.

Alla har en dröm, liten eller stor. Kanske vill du bredda kompetensen, kanske börja en helt ny karriär. Eller så vill du bara göra något nytt på tisdagkvällar mellan sju och åtta. Träffa nya vänner. Lära dig ett nytt språk. Ta bättre foton. Eller göra världen lite bättre.

OM OSS

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Folkuniversitetet i Stockholm innehar Stockholm stads miljödiplom. Vi är dessutom kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Nästan oavsett vad det gäller, tar du första

steget hos oss. Välj bland våra tusentals kurser, intressanta föreläsningar, längre utbildningar och stimulerande seminarier. Välkommen!

Ekonomi marknadsföring juridik

4 5

Bokföring och redovisning 5 Ekonomistyrning 5 Företagsekonomi 6 Entreprenörskap 6 Privatekonomi 6 Marknadsföring 7 Juridik 7 data it

8

It för seniorer

9

Kommunikation Media Skrivande

10

Information och kommunikation 10 Skrivarkurser 11

gratis prova på-dag 29/8 lä s mer på ite te t.se fo lkunivers /sto ckho lm

FOLKUNIVERSITETET STOCKHOLM BESÖKSADRESS: KUNGSTENSGATAN 45 POSTADRESS: BOX 6901, 102 39 STOCKHOLM KUNDSERVICE: 08-789 42 00 VÄXEL: 08-789 41 00 E-POST: DIREKT@FOLKUNIVERSITETET.SE WWW.FOLKUNIVERSITETET.SE/STOCKHOLM FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ FOLKUNIVERSITETETSTOCKHOLM MARKNADSANSVARIG: MONA LANNESKOG PRODUKTIONSLEDNING: KRISTINA ROZENBEEK PRODUKTION: HUMMINGBIRDS FOTO: Robert Berggren, Eveline Johnsson, Anders J Larsson och Fotoskolan STHLM

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

Personal ledarskap

Språk 13

Engelska 13 Franska 15 Italienska 17 Spanska 18 Tyska 18 Hela världens språk 18 Svenska som främmande språk 20 kultur hälsa personlig utveckling 22

Kultur 22 Hälsa och personlig utveckling 23 miljö naturvetenskap

24

Jakt 24

foto film

25

Grund- och fortsättningskurser i foto 25 Fördjupningskurser i foto 26 Film 26 Konst 27

Teckning och måleri 27 Skulptur 30 Mosaik och betong 31 Grafisk konst 31 konsthantverk textil inredning

32

Keramik 32 Glas 33 Silversmide och smycken 33 Smycken – övriga tekniker 34 Övrigt konsthantverk 35 Textil 36 Inredning och arkitektur 38 musik DANS teater

39

Sång 39 Instrument 40 Musikteori 41 Musikproduktion 41 Dans 41 Teater 42 Kalendarium kostnadsfria föreläsningar

43

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


4

5

personal ledarskap

ekonomi marknadsföring juridik Vi har kurserna för dig som vill få ny kunskap eller förnya och fördjupa den du har. Oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet.

Led dig själv och andra i allt från kreativa idéprocesser till projekt. Eller satsa på en karriär inom HR där människan står i fokus.

Coachning – bli en bättre ledare Lär dig grunderna i coachning för att kunna tillämpa det som verktyg i olika situationer. Målet är att kunna lyssna, ställa frågor och ge feedback.

Personlig effektivitet utan stress Lär dig metoder för realistisk tidsplanering, att skapa effektiva arbetssätt och strukturera uppgifter och information så att det underlättar ditt arbete. Andra tillfället är den 28/9.

ORT Innerstad

ORT Innerstad

DAG TID on 09:00-16:00

GGR START PRIS 2 17/10 3.975:-

Föreläsningar med karriärcoachen Charlotte Hågård Bli din egen coach – Livs- och karriärplanering: Den 19/9 kl. 18:00. Hitta din talang!: Den 13/11 kl. 18:00. Pris 250 kr per föreläsning. Läs mer på hemsidan. Strategisk verksamhetsutveckling För dig som är chef och behöver få överblick över en komplex verksamhet och leda strategiska förändringar. Här får du verktyg att strukturera verksamhetsinformation och återkommande arbete från vision till genomförande. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 14:30-17:45 8 26/9 8.275:-

Kreativitet och idéutveckling Lär dig olika sätt att främja din och andras kreativitet och praktiska metoder för idégenerering och idéutveckling. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:15 3 20/11 2.475:-

Ledarskap Kursen vänder sig till dig som är chef och vill utveckla och förstärka ditt ledarskap. ORT Innerstad

DAG TID to 14:30-17:45

GGR START PRIS 8 19/9 7.975:-

Personaladministration Kursens syfte är att ge dig en översikt inom PA-området. Du får grundläggande kunskaper om bland annat rekrytering, anställningsvillkor och kompetensförsörjning. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 17/9 7.975:-

DAG TID fr+ 09:00-16:00 fr 09:00-12:15

GGR START PRIS 2 7/9 2.825:-

Praktisk arbetsrätt Lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera i arbetsrättsliga frågor. ORT Innerstad

DAG TID må 15:30-17:45

GGR START PRIS 6 17/9 5.975:-

Projektledning Kursen fokuserar på ledarskapet i en grupp och att få gruppen att fungera för att uppnå uppsatta mål. ORT Innerstad

DAG TID ti 18:00-21:15

GGR START PRIS 10 11/9 8.175:-

Systematiskt arbetsmiljöarbete Kursen fokuserar på den praktiska tillämpningen av den svenska arbetsmiljölagstiftningen. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 09:00-16:00 1 25/10 2.975:-

Talent management Hur gör du för att behålla talangfulla personer på ditt företag? Här får du de verktyg som behövs för att attrahera, underhålla och behålla personalen, så kallad Talent Management. ORT Innerstad

DAG TID to 14:30-17:45

GGR START PRIS 4 8/11 4.975:-

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare UGL är en av Sveriges mest populära ledarskapsutbildningar. Kursen går fem dagar på internat. Handledarna är UGL-certifierade (UGL2008) av Försvarshögskolan. Kurspriset är inklusive moms. ORT Stockholm

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG DGR START PRIS må-fr 5 3/9, 15/10, 3/12 28.750:-

BOKFÖRING OCH REDOVISNING Beskattning Här får du kunskaper om vårt skattesystem och regler kring näringsverksamhet för att kunna arbeta löpande med bokföring och administration i eget företag eller som anställd. ORT Innerstad

DAG TID to 09:00-16:00

GGR START PRIS 3 27/9 5.675:-

Bokföring och redovisning Lär dig grunderna i bokföring och redovisning för samtliga bolagsformer. Du får lära dig bokföra verifikationer och göra bokslut i enskild firma och handelsbolag. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:15 7 11/9, 6/11 3.975:Innerstad on 18:00-21:15 7 3/10 3.975:Innerstad to-fr, må-ti 14:30-17:45 4 30/8 2.775:Innerstad lö-sö 09:00-16:00 2 29/9 2.775:Solna må 18:00-21:50 7 15/10 3.975:Solna to 18:00-21:15 7 13/9 3.975:Solna lö-sö 09:00-16:00 2 20/10 2.775:-

Bokföring för företagare För dig som planerar att starta ett företag eller som redan har ett företag och som vill lära dig sköta den egna bokföringen samt upprätta ett bokslut på egen hand. ORT Innerstad

DAG TID må+on 18:00-21:15

GGR START PRIS 4 20/8 3.575:-

Bokslut och årsredovisning Här lär du dig att upprätta bokslut och årsredovisningar. Du får kunskaper så att du självständigt kan genomföra avskrivningar, beräkningar av bolagsskatt, avstämningar och andra bokslutsförberedande aktiviteter. ORT Innerstad

DAG TID fr 09:00-15:00

GGR START PRIS 4 5/10 5.975:-

Deklaration – komplement till bokföring För dig med enskild firma eller handelsbolag. Vi går igenom hur det redovisade resultatet beskattas samt hur du lägger upp din bokföring för att förenkla deklarationen. ORT Innerstad Solna

DAG TID fr 09:00-15:00 lö-sö 09:00-15:00

GGR START PRIS 2 7/12 2.575:2 17/11 2.575:-

Ekonomiassistent Kursen ger dig bra kunskaper i ekonomi för att du ska kunna hantera flera av de dagliga uppgifterna på en ekonomiavdelning inom både ett litet privat företag, en myndighet eller en förvaltning. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15 on 18:00-21:15

GGR START PRIS 15 10/9 10.975:15 12/9 10.975:-

EKONOMISTYRNING Budgetering och kalkylering Den här kursen ökar din förståelse för ekonomiska beslut inom företaget och hjälper dig göra korrekta ekonomiska bedömningar. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15

GGR START PRIS 4 1/10 4.975:-

Projektekonomi Vilka kostnader belastar ett projekt? Här lär du dig att sätta upp projekt- och investeringskalkyler. Fokus ligger på styrning och uppföljning av både projektets mål, likviditet och ekonomiska resultat. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-21:15

GGR START PRIS 4 26/9 4.975:-

Projektmetodik Kursen fokuserar på projektmetodik och projektplanering. Hur ser en bra projektplan ut och hur kan den följas upp på ett bra sätt? ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 18:00-21:15 4 7/11 4.975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


7 Socialt entreprenörskap – Business for good Kursen ger dig en inspirerande introduktion till hur du genom att identifiera behov i samhället kan gå från idé till handling. I samarbete med www.se-forum.se

FÖRETAGSEKONOMI Att starta och driva företag Planerar du att starta eller har du redan startat ett företag? Här lär du dig sköta momsrapporteringen, den löpande bokföringen och hur du upprättar en relevant budget för din verksamhet. ORT Solna

DAG TID fr 09:00-15:00

GGR START PRIS 4 14/9, 9/11 4.775:-

CSR – företagens samhällsansvar CSR – Corporate Social Responsibility – får allt mer uppmärksamhet. Under kursen får du träffa företag för att förstå vad CSR innebär i ett nytt företagsklimat. Ges i samarbete med nätverket CSR Sweden. Gratis frukostseminarium den 18/9, anmälan via hemsidan. ORT Innerstad

DAG TID to 13:00-16:45

GGR START PRIS 3 18/10 5.275:-

Företagets ekonomi – helhet, begrepp och samband Här lär du dig ekonomiska begrepp och terminologi, men också att praktiskt utföra några av de grundläggande momenten, exempelvis att göra en kalkyl och en projektbudget samt att tyda och förstå årsredovisningar. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:15 6 2/10 4.975:Innerstad to+ti 12:30-17:00 4 27/9 4.975:-

Företagsekonomi från början Här får du kunskaper om sådant som företagets organisation, olika företagsformer, lagstiftning, budgetering och marknadsföring. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID ti 18:00-21:15 ti+to 15:00-18:15

GGR START PRIS 7 11/9, 6/11 4.775:4 28/8 3.575:-

Löneadministration Här går vi igenom regler vad gäller bruttolön, skatteavdrag, traktamenten och olika sorters frånvaro samt gör enklare beräkningar. ORT Innerstad

DAG TID ti 18:00-21:15

GGR START PRIS 10 4/9 7.575:-

ENTREPRENÖRSKAP

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 18:00-20:15 5 7/11 2.975:-

PRIVATEKONOMI

DAG TID ti 18:00-21:15 on 18:00-21:15 lö 09:00-16:00 sö 09:00-16:00

GGR START PRIS 4 6/11 2.975:4 19/9 2.975:1 10/11 1.775:1 25/11 1.775:-

Aktiekunskap – teknisk analys Gör din egen prognos med hjälp av en teknisk börsanalys. Lär dig hitta mönster och trender i aktiers kursutveckling. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 4 8/11 2.975:-

Bli Fairtrade-ambassadör Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Lär dig om rättvis handel och hur Fairtrade fungerar. Efter kursen avgör varje ambassadör själv om och hur de vill engagera sig för Fairtrade. ORT Innerstad

DAG TID GGR START PRIS sö 09:00-16:00 2 18/11 775:-

Trygga din ekonomiska framtid Här får du en kvalificerad genomgång av olika sparformer, såsom aktier och fonder samt lär dig mer om de olika delarna i pensionssystemet. Föreläsningen är ett samarbete med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. För mer information om projektet läs nedan. ORT Innerstad Innerstad Innerstad

Föreningskunskap För dig som är eller ska bli styrelseledamot eller funktionär i en ideell förening, till exempel revisor och valberedning. Eller för dig som funderar på att starta en ideell förening. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:15 3 11/9 3.975:-

Kom igång-helg för blivande entreprenörer Funderar du på att starta eget? Låt denna intensiva helg bli en kickstart. Du får insikter, verktyg och mängder av tips. Läraren Hannes Dernehl är själv entreprenör och coachar vid bland annat Handelshögskolan. Miniföreläsningar med entreprenörer som delar med sig av värdefulla erfarenheter ingår. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad fr+ 18:00-20:15 3 9/11 lö-sö 09:00-16:00 2.275:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

Marknadsföring från grunden Lär dig grundläggande begrepp och teori inom marknadsföring. Kursen vänder sig till dig som vill få en bred förståelse för ämnets hörnstenar och en inblick i dagens marknadsföring. ORT Innerstad

Aktiekunskap Här får du lära dig hur aktiemarknaden fungerar och vad som styr aktiekurserna, hur aktien värderas och hur du praktiskt köper och säljer aktier. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

MARKNADSFÖRING

DAG TID GGR START PRIS ti 15:30-17:45 1 2/10, 13/11 195:ti 18:00-20:15 1 20/11 195:on 18:00-20:15 1 5/9, 17/10, 28/11 195:-

Tycker du också att det är svårt att räkna ut hur ditt lån påverkas om räntan ökar med 1 procent? Vet du hur du kan påverka din framtida pension? För att öka medborgarnas kunskaper om privatekonomi genomför Folkuniversitetet tillsammans med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten ett folkbildningsprojekt kring privatekonomi. Föreläsningarna finns både som öppna föreläsningar (se ovan) och som föreläsningar på arbetsplatser där de erbjuds till arbetsgivare för en låg kostnad. Låter det intressant? För mer information kontakta eva.arnek@folkuniversitetet.se

TID 18:00-21:15

GGR START PRIS 7 24/9 5.575:-

PR och kommunikation Hur når du ut med ditt budskap, oavsett om det är positivt eller negativt? Här lär du dig de olika verktygen bland annat genom praktiska övningar och via olika gästföreläsares personliga erfarenheter. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-21:15

GGR START PRIS 7 27/9 6.175:-

Personlig försäljning Lär dig vad som utmärker en skicklig säljare och hur du utvecklar dessa egenskaper och färdigheter. Du får praktiska metoder och verktyg att använda i ditt säljarbete. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 14:00-17:00 6 19/9 5.775:-

Att vara god man En god man eller förvaltare hjälper en person som inte själv har möjlighet att tillvarata sina rättsliga intressen. Det kan handla om förvaltning av egendom, deltagande i rättshandling, bevakning av rätten vid dödsbo och ekonomisk förvaltning. Den längre kursen går in djupare på viktiga moment du behöver känna till som god man. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 18:00-20:15 lö 09:30-14:00

GGR START PRIS 5 26/9, 7/11 1.775:1 8/9, 13/10 675:-

Förberedelse för Högskoleprovet Hösten 2012 äger högskoleprovet rum den 27 oktober. Sista anmälningsdag till provet är den 15 september. Här är ett ypperligt tillfälle att ge dig själv bättre förutsättningar för ett toppresultat på provet! Lärarna som undervisar på kursen har själva haft 2.0 på högskoleprovet. DAG TID lö 09:00-16:00

GGR START PRIS 1 6/10, 21/10 875:-

Juridisk översiktskurs, 15 hp I samarbete med Stockholms universitet erbjuder vi en universitetskurs i juridik på kvällstid. Kursen ges på halvfart och följer samma studieplan som vid Stockholms universitet. Målet är att ge kännedom om den juridiska systematiken och översiktliga kunskaper om rättsreglerna inom ett flertal områden. ORT Innerstad

Vill du ge dig in på en ny arena eller kanske vidareutveckla dig i din yrkesroll? Våra diplomutbildningar ges på dag- eller eftermiddagstid en eller två dagar per vecka under en eller två terminer. Diplomerad PR-kommunikatör Här får du lära dig praktiska verktyg för att kunna arbeta inom kommunikationsbranchen. Vi betonar vikten av att integrera PR med reklam för maximalt genomslag i kommunikationen. Målet är att du ska förstå vad som krävs för att lyckas som PR- och marknadskommunikatör. ORT Innerstad

DAG TID må+to 15:30-17:45

GGR START PRIS 60 10/9 18.975:-

Diplomerad Inköpare Utbildningen ger dig en praktisk förståelse för hur du bör arbeta med inköp. Du får lära dig att göra affärsmässiga inköp, hur du förhandlar, väljer förhållningssätt till leverantörer, gör inköpskalkyler och ekonomiska bedömningar. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on+fr 14:00-16:30 31 12/9 19.975:-

Diplomerad Redovisningsekonom Det här är utbildningen för dig som vill kunna arbeta med företagets bokförings- och redovisningssystem.

JURIDIK

ORT Innerstad

Gilla din ekonomi

DAG må

Bygg på ditt cv med en diplomutbildning

längre utbildningar

Ekonomi Marknadsföring Juridik

Ekonomi Marknadsföring Juridik

6

DAG TID on 18:00-21:15

GGR START PRIS 18 12/9 8.975:-

ORT Innerstad

DAG TID må+on 15:30-17:45

GGR START PRIS 60 10/9 32.500:-

Diplomerad Fastighetsförvaltare Här får du en kvalificerad utbildning med fokus på de juridiska, ekonomiska, administrativa och fastighetstekniska frågor som utgör grunden för en effektiv förvaltning av fastigheter. ORT Innerstad

DAG TID ti+to 15:30-17:45

GGR START PRIS 60 11/9 35.500:-

ORT Innerstad

DAG TID må+to 14:30-17:45

GGR START PRIS 26 10/9 19.975:-

Diplomerad Key Account Manager Att arbeta som Key Account Manager innebär att du är ansvarig för företagets viktigaste kunder. Ett nyckelkundsansvar ställer höga krav på affärsmässighet i arbetet med att skapa och utveckla relationer mellan det egna företaget och kunden. Utbildningen förbereder dig inför de utmaningar en nyckelkundssäljare ställs inför.

Diplomerad Grafisk Formgivare Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om redigeringsprogrammen för tryckproduktion. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID må 09:00-16:00 on 09:00-16:00

GGR START PRIS 13 17/9 15.975:13 7/11 15.975:-

Diplomerad Webmaster En bred och kvalificerad utbildning för dig som vill lära dig att designa, underhålla och administrera en webbplats. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID ti 09:00-15:00 fr 09:00-15:00

GGR START PRIS 18 4/9 16.975:18 14/9 16.975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


8

9 InDesign CS5 InDesign är marknadens mest använda program för layout av annonser och broschyrer. Lär dig grunderna i text- och bildhantering, enklare ritteknik, färgval, formatmallar och sidhantering. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

DAG TID må 09:00-16:00 ti 18:00-21:15 on 09:00-16:00 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 2 3/9 3.975:4 11/9, 20/11 3.975:2 17/10 3.975:2 13/10, 8/12 3.975:-

InDesign och Illustrator CS5 På den här kursen lär du dig både InDesign och Illustrator och hur du kan kombinera de två programmen på ett optimalt sätt.

Layouta en broschyr, bygg en proffsig hemsida eller utnyttja Officepaketets finesser. Vad vill du lära dig?

Börja blogga med Wordpress Bygg enkelt din egen blogghemsida med publiceringsverkyget Wordpress. Lär dig hur du driver trafik till bloggen, använder sökmotorer och olika regler kring publicering. Du får tips om hur du organiserar innehållet och hur du kan förhålla dig till kommentarer. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 3 10/10 2.175:-

Bygg din egen webbutik i Wordpress Realisera dina planer på en egen webbutik. Lägg upp bilder med varor, koppla in betallösning med mera. Du kan gå kursen även om resten av din hemsida inte är uppbyggd i Wordpress. ORT

DAG TID

GGR START PRIS

Innerstad

lö*

2

09:00-14:00

6/10

3.475:-

*

Varannan vecka.

Med Windows

Datorkunskap från början Här lär du dig att använda din PC snabbare. Vi går bland annat igenom persondatorns olika delar samt grundläggande e-posthantering och informationssökning på Internet. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15

GGR START PRIS 4 2/10 2.975:-

Dreamweaver CS5 Med hjälp av Dreamweaver kan du på ett enkelt sätt skapa och underhålla en hemsida. Här lär du dig grunderna i programmet såsom textformatering, länkar, bilder, filformat och bakgrunder. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 2 20/10, 17/11 3.975:-

Excel Lär dig analysera siffror samt beräkna och skapa grafiska presentationer av kalkyler och budgetar. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15 on 09:00-16:00 to 18:00-21:15 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 4 10/9 3.975:2 19/9 3.975:4 22/11 3.975:2 1/12 3.975:-

Excel – fördjupning Här lär du dig att ta fram mer innehållsrika ekonomiska kalkyler genom att använda en större del av Excels funktionalitet. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 2 10/11 3.975:-

Få fler besökare till din hemsida Lär dig mer om vad du kan göra för att hittas via andra sajter. Maximera effekten genom upplägg, strategi och kommunikationsvägar. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-21:15

GGR START PRIS 1 6/12 475:-

Få ut mer av Internet i arbetet Spara tid och arbeta effektivare med hjälp av smidiga applikationer på nätet. Du lär dig projektverktyg, att omvärldsbevaka med RSSflöden, bygga egna nätverk med mera. ORT Innerstad

DAG TID fr 09:00-12:15

GGR START PRIS 1 19/10 475:-

ORT Innerstad Innerstad

DAG TID må 18:00-20:15 lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 7 15/10 4.975:3 22/9 4.975:-

Layout med Indesign och Photoshop CS5 Lär dig grunderna inom layout, typografi och bildbehandling med Photoshop och att skapa trycksaker i InDesign. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-21:15

GGR START PRIS 15 3/10 10.975:-

Ny på Mac En kurs för dig som nyligen tagit steget in i Macvärlden och vill lära dig hur operativsystemet samt programmen iPhoto och iMovie fungerar. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 3 24/10 1.975:-

Officepaketet Lär dig grunderna i Word, Excel, PowerPoint och Outlook. ORT Innerstad

DAG TID ti 18:00-21:15

GGR START PRIS 6 6/11 4.975:-

Photoshop CS5 Photoshop är marknadens ledande program i bildbehandling. På grundkursen går vi igenom hur du kan markera, omforma och retuschera dina bilder.

Grundkurs i iPhone, iPad och iPod Touch Är du ny användare av iPhone, iPad eller iPod Touch? Lär dig mer om hur det mobila operativsystemet iOS fungerar och dess möjligheter.

ORT Innerstad Innerstad

ORT Innerstad

Wordpress för kreatörer – visa din portfolio Skapa en hemsida där du visar din portfolio med foto, hantverk eller konst. Inspireras av olika grafiska modeller och designmöjligheter för portfolios. Hemsidan gör du i Wordpress.

DAG TID ti 18:00-20:15

GGR START PRIS 2 3/12 1.375:-

Gör egen hemsida med Wordpress Lär dig göra en hemsida som du kan sköta helt på egen hand, utan mellanhänder. Designval gör du i programmet Wordpress, där det finns färdiga alternativ. Facebook och e-handelsvertyg kan länkas in.

DAG TID to 18:00-21:15 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 4 20/9 3.975:2 6/10, 24/11 3.975:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to* 12:15-17:15 2 15/11 3.775:*

Varannan vecka.

formge bokomslag Lär dig att göra dina egna bokomslag. Vi går igenom den kreativa processen från idé till utförande. ORT Innerstad

ORT Innerstad

DAG TID sö 10:00-17:00

GGR START PRIS 2 11/11 3.975:-

Gör din egen app Gör en egen app eller mobil webbsida på två dagar med publiceringsverktyget OpenRatio. Kursen passar webbredaktörer, organisationer, företag och föreningar. Spel och animationer kan lyftas in i appen om de gjorts i andra program. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on-to 09:00-16:00 2 5/9 4.875:Innerstad lö-sö 09:00-16:00 2 17/11 4.875:-

Webbutveckling med Dreamweaver CS5 Efter kursen ska du kunna skapa webbplatser från grunden, strukturera och lägga in avancerade funktioner såsom bildgalleri, skapa menyer samt positionera och formatera sidan med hjälp av CSS. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-21:15

GGR START PRIS 10 27/9 5.975:-

Word Lär dig behärska de vanligaste funktionerna i Word och bli mer självgående i ditt ordbehandlingsarbete.
 ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15

GGR START PRIS 5 24/9 2.975:-

IT FÖR SENIORER Grundkurs om datorns funktioner Här får du grundläggande kunskaper om hur datorn och IT fungerar. Du lär dig använda datorns tangentbord och mus, skriva enkla texter, ge dem snyggt utseende, ordna dem i datorn och skriva ut dokument. Kursen ger många tillfällen till frågor och repetition. ORT Innerstad

DAG TID to 09:00-11:15

GGR START PRIS 4 13/9 1.975:-

Surfa och söka på Internet Lär dig söka information på Internet och surfa till intressanta hemsidor, skicka e-post, handla säkert på nätet och uträtta bankärenden på ett säkert sätt. Kursen förutsätter genomgången grundkurs eller motsvarande kunskaper. ORT Innerstad

*

ORT Innerstad

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

GGR START PRIS 2 24/11 2.975:-

Skapa en webbplats med Joomla Bygg en egen komplett och körklar webbplats med hjälp av Joomla CMS, som är ett gratis innehållshanteringssystem för att enkelt och snabbt kunna hantera och publicera information på webben.

ORT DAG TID GGR START PRIS 09:00-14:00 2 29/8 3.475:Innerstad on* Innerstad on 18:00-21:15 3 12/9 3.475:-4/10 3.475:Innerstad to* 12:15-17:15 2 8/11 3.475:Innerstad to* 12:15-17:15 2 Innerstad to 18:00-21:15 3 3/12 3.475:09:00-14:00 2 8/9 3.475:Innerstad lö* 09:00-14:00 2 27/10 3.475:Innerstad lö* 09:00-14:00 2 24/11 3.475:Innerstad lö* Varannan vecka.

DAG TID lö-sö 09:30-16:30

data it

data it

DAG TID to 09:00-11:15

GGR START PRIS 4 11/10 1.975:-

Bli bättre på dator och Internet Här får du repetera och fördjupa dina datakunskaper. Du får lära dig skapa dokument med former och färger och organisera innehållet i datorn. Dessutom får du lära dig smarta sätt att söka information på Internet samt skicka e-post med bilagor och bilder.
 DAG TID to 09:00-11:15

GGR START PRIS 4 8/11 1.975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


10

11

Kom igång och skriv Lär känna språkets möjligheter och hitta din inspiration och kom igång och skriv!

ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 13/9 5.975:-

Framgångsrik kommunikation i arbetslivet Vill du bli medveten om ditt och andras sätt att kommunicera, få bättre gehör för dina idéer och träna din presentationsförmåga? Här varvas teori med övningar då vi bland annat går igenom kommunikationsmönster, att ge och ta kritik, aktivt lyssnande, samtalsstilar och framförandeteknik. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 11 26/9 6.475:-

Praktiskt skrivande i arbetslivet Här får du lära dig att skriva olika typer av texter, till exempel PM, rapporter och kallelser. Vi går även igenom olika språkstilar såsom talspråk, skriftspråk och kanslisvenska. Kursen ges delvis på distans. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-20:15 3 17/9 5.975:-

Presentationsteknik Bredda ditt personliga register – ringa in dina styrkor, plocka fram dolda talanger, testa nya metoder. Kursen tar sikte på personlig utveckling inom presentations- och framställningsteknik och dina erfarenheter från yrkeslivet är kärnan i kursen. ORT Innerstad

DAG TID fr 09:00-16:00

GGR START PRIS 3 21/9 4.875:-

Förhandla framgångsrikt Vill du bli bättre på att förhandla, både i och utanför arbetet? Lär dig strategier, modeller, teori och psykologi. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad fr 09:00-12:15 3 9/11 3.275:-

Retorik – tala väl och övertygande Lär dig förbereda och bygga upp ett övertygande tal som väcker andras intresse. Här får du verktygen du behöver för att känna dig säkrare både yrkesmässigt och privat. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 6 20/9 4.875:-

Skriv för webben På den här kursen får du lära dig vad som skiljer nätet från traditionella medier och att få maximal effekt med journalistiska metoder. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 4 19/9 4.975:-

Finslipa ditt skrivande En kurs för dig som vill utveckla ditt professionella skrivande. Målet är att det ska bli roligare att skriva på jobbet, samtidigt som dina texter blir mer effektiva. Vi arbetar praktiskt och processinriktat med egna texter. Kursen ges i samarbete med Språktidningen. ORT Innerstad

Våra skrivarkurser är öppna för dig som vill utveckla ditt skrivande. Alla våra lärare är yrkesverksamma författare. Skrivarakademin fyller 20 år i år – och det kommer vi att fira stort under hösten!

LÄRARE VECKA DAG TID Inga-Lina Lindqvist varje må 13:00-16:15 M-M Henriksson udda ti 13:00-16:15 M-M Henriksson jämn ti 18:00-21:15 Erik Grundström udda on 18:00-21:15 Eva Lejonsommar jämn ti 18:00-21:15 Eva Lejonsommar jämn to 18:00-21:15

DAG TID fr 09:00-12:15

GGR START PRIS 5 12/10 5.775:-

LÄRARE VECKA DAG TID Camilla Wittmoss varje må 18:00-21:15 Camilla Wittmoss varje on 18:00-21:15

GGR START PRIS 10 17/9 3.995:10 3/10 3.995:-

anskurs

Att skriva Finns även som dist Prova på olika genrer, tyngdpunkten ligger på prosa men även dramatik och lyrik berörs. Lärare: Marianne Sällström. NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund jämn ti 13:00-16:15 8 4/9 3.795:Grund udda to 13:00-16:15 8 28/8 3.795:Grund distans – – 8 17/9 3.875:Fördjupning jämn to 13:00-16:15 8 6/9 3.795:-

Att skriva – terapeutisk inriktning Kursen vänder sig till dig som är intresserad av förhållandet mellan skrivandet och psykologi/psykoterapi, och som genom skrivandet också är intresserad av att utforska dig själv. Lärare: Marianne Sällström. NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund udda ti 13:00-16:15 8 11/9 3.995:Fördjupning jämn ti 18:00-21:15 8 4/9 3.995:-

Att skriva sitt liv För dig som vill arbeta med ett självbiografiskt eller biografiskt material. Du får hjälp med att strukturera materialet och hitta ditt eget språk. Lärare: Inga-Lina Lindqvist. NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund jämn on 18:00-21:15 8 5/9 3.795:Grund udda to 13:00-16:15 8 13/9 3.795:Fördjupning udda on 18:00-21:15 8 12/9 3.795:Fördjupning jämn to 13:00-16:15 8 6/9 3.795:-

GGR START PRIS 10 10/9 3.995:8 11/9 3.795:8 4/9 3.795:8 12/9 3.795:8 4/9 3.795:8 6/9 3.795:-

Roman och novell – fördjupning Lektionerna ägnas i huvudsak åt textsamtal och föreläsningar. LÄRARE VECKA DAG TID Erik Grundström udda må 18:00-21:15 Eva Lejonsommar jämn ti 13:00-16:15 Lennart Hagerfors varje ti 18:00-21:15 M-M Henriksson udda ti 18:00-21:15 Eva Lejonsommar jämn on 18:00-21:15

GGR START PRIS 8 10/9 3.795:8 4/9 3.795:10 18/9 3.995:8 11/9 3.795:8 5/9 3.795:-

kommunikation media skrivande

Copy – säljande ord Hur skriver man säljande och övertygande? Här får du grunden till vad en effektiv text ska innehålla. Du lär dig skriva så att texten berör och får önskad effekt.

Roman och novell Här får du lära dig grunderna i att skriva en skönlitterär bok.

Vill du skriva säljande eller poesi? Våra kurser i skrivande och kommunikation spänner över ett brett område.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

SKRIVARKURSER

kommunikation media skrivande

kommunikation media skrivande

Kriminalroman och thriller Lär dig hur man skriver spännande och bygger upp intriger. Lärare: Annica Wennström. NIVÅ VECKA DAG TID Grund jämn ti 18:00-21:15 Fördjupning jämn ti 13:00-16:15 Fördjupning udda on 18:00-21:15

GGR START PRIS 8 11/9 3.795:8 11/9 3.795:8 5/9 3.795:-

Att skriva dramatik Med skrivövningar, samtal och egna texter får du utveckla din förmåga att skriva för scenen. Lärare: Erik Lindhé. NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund varje to 18:00-21:15 10 27/9 3.995:Fördjupning jämna må 18:00-21:15 8 3/9 3.795:-

Att skriva skräck LÄRARE VECKA DAG TID Anders Fager udda ti 18:00-21:15

GGR START PRIS 8 11/9 3.795:-

Att skriva fantasy, sci-fi och skräck – fördjupning LÄRARE VECKA DAG TID Anders Fager jämna ti 18:00-21:15 Anders Fager jämna to 18:00-21:15

GGR START PRIS 8 4/9 3.795:8 6/9 3.795:-

Tala och vara utan ängslan Här lär du dig att uttrycka din personlighet bättre och förstå varför blockeringar uppstår samt hur du kan hantera dem. Via kreativitet, där bild, drama och röst ingår, arbetar vi gemensamt för att öka säkerheten. ORT Innerstad

DAG TID on 18:30-21:00

GGR START PRIS 12 26/9 4.875:-

Våga tala enligt Södertörnsmodellen Här får du träna dig att tala inför andra med stöd av retorikens tankemönster. Övningarnas svårighetsgrad höjs stegvis när du är redo för det. Vi övar, övar och övar. Lyssnandet och att ge konstruktiv respons är viktigt. Metoden är utvecklad av retoriklärare på Södertörns Högskola. ORT Innerstad

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 27/9 4.575:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


kommunikation media skrivande

12

13 Filmmanus Har du en idé till ett filmmanus? Här utvecklar du din idé och lär dig grunderna i att skriva för film. Lärare: Peter Bull-Simonsen. NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund varje må 18:00-21:15 10 24/9 3.995:Fördjupning var 4:e v to 18:00-21:15 4 20/9 2.195:-

distanskurs

Issues in Novel Writing – Advanced Course Participants write novels-in-progress, and meet once every four weeks to give reader-feedback on each others’ story mechanics, linguistic structures and relationships to various genres. TEACHER WEEK DAY TIME Kevin Frato every 4th Thu 18:00-21:15

DURATION START FEE 5 13/9 2.795:-

Barn- och ungdomsboken Finns även som Lär dig grunderna och vad man särskilt bör tänka på i litteratur som vänder sig till de yngre. Lärare: Ylva Carlsdotter Wallin.

Författarskolan Vill du ha hjälp att utveckla ditt manus? I en liten grupp och under handledning går du på djupet med ditt material.

NIVÅ VECKA DAG TID Grund varje to 18:00-21:15 Grund distans – – Fördjupning jämna må 18:00-21:15

LÄRARE VECKA DAG TID Erik Grundström varje må 10:00-15:15 Inga-Lina Lindqvist udda må 18:00-21:15 Erik Grundström jämna ti 18:00-21:15 Erik Grundström udda ti 18:00-21:15 Anna Schulze udda on 18:00-21:15 Eva Lejonsommar jämn to 13:00-16:15 Inga-Lina Lindqvist jämn to 18:00-21:15

GGR START PRIS 10 27/9 3.995:8 10/9 3.895:8 10/9 3.795:-

Skrivarkurs för föräldralediga För nyblivna föräldrar förändras livet. Ta vara på den mycket speciella tiden och släpp loss dina känslor i skrivandet. Ta med dig ditt barn på upp till 12 månader. Lärare: Maja-Maria Henriksson. NIVÅ Grund

DAG TID må 10:00-12:15

GGR START PRIS 10 26/9 3.395:-

Poesi Är du nyfiken på poesi och vill utforska dess uttryck och möjligheter? Här får du inspiration och letar dig fram till ett eget poetiskt uttryckssätt. LÄRARE VECKA DAG TID Anna Hallberg jämna on 18:00-21:15

LÄRARE VECKA DAG TID Martin Högström udda ti 18:00-21:15

NIVÅ VECKA DAG TID GGR START PRIS Grund udda on 18:00-21:15 10 12/9 3.995:Fortsättning udda to 18:00-21:15 10 13/9 3.995:-

GGR START PRIS 8 11/9 3.795:-

LÄRARE VECKA DAG TID Erik Grundström udda to 18:00-21:15 och Petra König Erik Grundström jämna on 18:00-21:15 och Petra König

DURATION START FEE 10 weeks 24/9 3.995:-

Plocka upp ett språk du nästan glömt, upptäck ett helt nytt eller förfina dina kunskaper. Genom att studera språk får du ut mer av semestern eller affärsmötet.

Litterär Fördjupning Det här är en avancerad skrivarkurs för dig som vill fördjupa dina insikter i litteraturens konstnärliga frågeställningar. Kursen går varannan vecka. Max 8 deltagare. Lärare: Anna Hallberg och Ola Nilsson.

Manusbearbetning med manusbedömning Sitter du med ett färdigskrivet manus och behöver en sista grundlig genomgång? Vi arbetar oss igenom ditt manus med målet att det ska bli helt publiceringsklart. Max 3 deltagare.

Creative Writing and Narrative Theory – in English Worksho p English is one of the world’s major literary languages. Do you want to write in English, and learn its major narrative theories? Then this workshop is for you. TEACHER WEEK DAY TIME Kevin Frato every Mon 18:00-21:15

GGR START PRIS 12 17/9 6.395:8 10/9 3.995:8 4/9 3.995:8 28/8 3.995:8 29/8 3.995:8 6/9 3.995:8 6/9 3.995:-

GGR START PRIS 8 5/9 3.795:-

Poesi, fördjupning

språk

GGR START PRIS 5 30/8 6.295:5

5/9

LÄRARE VECKA DAG TID

GGR START PRIS

Erik Grundström

6

18:00-21:15

1/10

Beskrivningarna nedan visar kursens målnivå, inte utgångsläget. Om du är nybörjare ska du läsa på nivå A1. Om du kan det som står under A1, bör du läsa en kurs på nivå A2, och så vidare.

Jag kan förstå mycket enkla meningar och hjälpligt samtala med någon som pratar långsamt och tydligt.

b2

Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

A2

Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

c1

Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

b1

Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

c2

Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument samt använda stilvariationer.

Testa dig gratis på www.folkuniversitetet.se/ spraktest Din muntliga nivå kan du testa hos oss den 29/8 kl. 17.00-19.00 Då finns våra språklärare i engelska, franska, spanska, italienska, tyska, grekiska och ryska på plats. Du kan även göra ett muntligt test per telefon under vecka 35 och 36. Läs mer på www.folkuniversitetet.se/gratisspraktest

Mer utförliga beskrivningar finns på www.folkuniversitetet.se/sprakniva

4.995:-

English in the Morning Startdatum: 3/9, 1/10, 29/10 och 26/11.

ENGELSKA

ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A2, B1, B2, C1 må+on 09:00-11:15

English for total beginners ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad A1 må-fr 09:00-12:30 10 20/8 3.375:Innerstad A1 må+on+fr 12:15-14:30 12 5/11 3.290:Innerstad A1 on 18:00-20:15 12 19/9 3.290:-

English once a week ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1 Innerstad B2 Innerstad C1 Innerstad C1 advanced

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

Osäker på din språknivå?

A1

6.295:-

Andra boken Är du på gång att skriva din andra bok och känner att du vill ha feedback och stöd från andra? Vi träffas i liten grupp och ger varandra inspiration, löser upp skrivkramp och ger varandra konstruktiv kritik.

jämna

OUI!

europarådets nivåskala

DAG TID on 18:00-20:15 må 18:00-20:15 ti 18:00-20:15 ti 09:00-11:15

GGR START PRIS 12 12/9 2.990:12 10/9 2.990:12 11/9 2.990:12 18/9 2.990:-

GGR START PRIS 8 3/9 2.290:-

English in the Evening Startdatum: 4/9, 2/10, 30/10 och 27/11. ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A2, B1, B2, C1 ti+to 18:00-20:15

GGR START PRIS 8 4/9 2.290:-

Intensive English Startdatum: 3/9, 1/10, 29/10 och 26/11. ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A2, B1, B2, C1 må-to 14:45-17:00

GGR START PRIS 16 3/9 3.990:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


14

15

Språk

How to prepare your students for the CAE exam Det här är en kurs för gymnasielärare i engelska som behöver förbereda sina studenter till Cambridge Advanced Certificate exam (CAE).

Working in English

English six Saturdays Kursen går varannan vecka. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1,B2,C1

DAG TID lö 10:00-13:30

English Pronunciation and Conversation Lär dig förbättra uttalet av enskilda ljud, att betona rätt samt hur uttalet påverkas när ord länkas samman. GGR START PRIS 6 15/9 2.390:-

English for Teenagers 14 -16 år För dig som vill utveckla din engelska på ett avkopplande och roligt sätt. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 16:00-17:30 8 2/10 1.500:-

DAG TID GGR START PRIS ti 12:45-14:15 10 18/9 1.600:må 12:45-14:15 10 17/9 1.600:må 16:00-17:30 12 17/9 1.990:-

Dare to speak English Känns det obehagligt och ovant att prata engelska trots att du har en del kunskaper? Steg för steg tränar vi oss genom muntliga övningar och konversation. Liten grupp, max 6 deltagare. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1 Innerstad B2

DAG TID GGR START PRIS ti 12:00-13:30 8 11/9 2.990:fr 09:00-10:30 8 5/10 2.990:-

Brush up your English Ägna två helger åt att stärka din förmåga att tala engelska genom effektiva muntliga övningar, konversationsträning och ordförrådsbyggande. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2

DAG TID lö-sö 9:30-12:30

GGR START PRIS 4 10/11 1.990:-

English Conversation and Vocabulary ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1 Innerstad B1 Innerstad B1 Innerstad B2 Innerstad B2 Innerstad B2 Innerstad C1 Innerstad C1 Innerstad C1 advanced Huddinge B1 Huddinge B2 Nacka B1 Nacka B2 Solna B1 Solna B2 Solna B2 Solna C1 Täby B1 Täby B2 *

Liten grupp, max 6 deltagare.

DAG TID GGR START PRIS 2.990:må* 18:00-19:30 8 8/10 ti 18:00-19:30 6 18/9, 6/11 1.190:on 12:00-13:30 6 19/9, 7/11 1.190:on 18:00-19:30 6 19/9, 7/11 1.190:to 12:00-13:30 6 20/9, 8/11 1.190:2.990:to* 18:00-19:30 8 11/10 to 08:50-10:20 6 20/9, 8/11 1.190:to 18:00-19:30 6 20/9, 8/11 1.190:må 18:00-19:30 10 1/10 1.900:må 19:15-20:45 12 17/9 1.990:må 17:45-19:15 12 17/9 1.990:on 19:00-20:30 12 19/9 1.990:on 17:30-19:00 12 19/9 1.990:on 18:00-19:30 12 19/9 1.990:må 18:00-19:30 12 17/9 1.990:on 19:30-21:00 12 19/9 1.990:må 19:30-21:00 12 17/9 1.990:må 19:15-20:45 12 17/9 1.990:må 17:30-19:00 12 17/9 1.990:-

DAG TID ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 6 13/11 1.390:-

Get that Swenglish out of your English Har du en bra nivå på din engelska men begår alltid samma fel? Är du omedveten om att du pratar svengelska? Fixa till din engelska med tips från vår erfarna lärare Morty McCarthy. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2

English for Seniors ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2 Innerstad C1 Solna B2

ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 4 12/9, 21/11 1.130:-

Advance your English Förbättra din muntliga förmåga genom intressanta diskussionsövningar, finslipa grammatiken och dina skrivkunskaper samt utöka ditt ordförråd. ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1 advanced

DAG TID må 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 24/9 2.890:-

Perfect your English Vi fokuserar på det som fortfarande kan behöva finslipas. ORT MÅLNIVÅ Innerstad C2

DAG TID ti 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 25/9 2.890:-

Academic writing För dig som behöver utveckla din förmåga att skriva akademiska texter på engelska.

ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad B2 må 18:00-20:15 Innerstad B2 ti 12:00-13:30 Innerstad C1 on 18:00-20:15 Innerstad C1 to 12:00-13:30 Solna B2 on 16:00-17:30

Advance your Business English ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1 advanced Innerstad C1 advanced Innerstad C1 advanced Innerstad C1 advanced *

DAG TID GGR START PRIS to 18:00-20:15 6 20/9 1.730:-

DAG TID GGR START PRIS ti 12:00-13:30 10 25/9 1.990:on 18:00-20:15 10 12/9 2.890:to 18:00-20:15 10 27/9 2.890:to* 15:30-17:00 8 18/10 2.990:-

Liten grupp, max 6 deltagare.

INDIVIDUELL UNDERVISNING Språkbesiktning Under tre individuella möten à 1,5 timme åt gången får du feedback kring hur just du kan förbättra ditt språk när det gäller uttal, ordval, grammatik och typiskt svengelska misstag. ORT MÅLNIVÅ Innerstad alla nivåer

GGR START PRIS 3 löpande 4.650:-*

Exklusive moms.

*

Exklusive moms.

Cambridgekurser Våra Cambridgekurser riktar sig i första hand till dig som ska göra Cambridgeprov. OBS! Anmälan till examensprov är frivillig och ingår inte i kursavgiften.

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad C1 on 18:00-20:15 6 17/10 1.730:-

Discussing the US 2012 Presidential Election Öva dig på engelsk konversation samtidigt som du uppdaterar dina kunskaper om presidentvalet i USA. Sista tillfället är efter valet så att gruppen kan diskutera valresultatet. ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID GGR START PRIS to 18:00-19:30 4 18/10 790:-

*

Du måste vara på minst nivå B2 på den Europeiska nivåskalan för att kunna anmäla dig.

INTERNATIONELLA SPRÅKDIPLOM I ENGELSKA Cambridgediplom Cambridgediplom finns med tre inriktningar: Allmän engelska, affärsengelska (BEC) och juridisk engelska (ILEC) och på olika nivåer. Läs mer på www.folkuniversitetet.se/cambridge IELTS-prov Folkuniversitetet är ensam anordnare i Sverige av det internationellt erkända språkprovet IELTS (International English Language Testing System), som godtas av ett stort antal utländska universitet. För mer information och anmälan: www.folkuniversitetet.se/ielts

Franska – nybörjare

GGR START PRIS 10 löpande 15.500:-*

ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1 advanced

English through improvisation För dig som vill utveckla din engelska på ett spännande sätt. Genom rollspel och improvisation lär du dig uttrycka dig på ett spontant sätt på engelska.

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS må+on 18:00-20:15 8 27/8 2.090:Innerstad C1* må+on 18:00-20:15 6 24/9 1.570:Innerstad C1*

ORT MÅLNIVÅ Innerstad valfri

FÖRBEREDANDE KURSER TILL INTERNATIONELLA SPRÅKDIPLOM

GGR START PRIS 6 8/11 1.730:-

IELTS preparation courses Våra IELTS-kurser riktar sig i första hand till dig som ska göra IELTS-prov. OBS! Anmälan till examensprov är frivillig och ingår inte i kursavgiften. Startdatum 27/8, 24/9, 15/10 och 12/11.

FRANSKA

Lost in translation Arbetar du med svenska dokument som behöver översättas till engelska? Denna kurs hjälper dig att hitta de korrekta uttrycken samt att bli säkrare på engelsk grammatik och meningsuppbyggnad. DAG TID to 18:00-20:15

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad C1 fr 13:00-16:00 2 7/9 1.290:-

Skräddarsydd individuell undervisning Många väljer individuell undervisning när de står inför nya arbetsuppgifter eller har svårt att studera regelbundet en fast tid varje vecka. Tio möten à 1,5 timme åt gången. Innehållet planeras utifrån dina förkunskaper och behov.

*

ORT MÅLNIVÅ Innerstad C2

GGR START PRIS 10 24/9 2.890:10 25/9 1.990:10 26/9 2.890:10 27/9 1.990:12 19/9 2.290:-

Cambridge First Certificate (FCE) ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad B2 on 18:00-20:15 12 12/9 3.240:-

Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad C1 ti 18:00-20:15

GGR START PRIS 12 11/9 3.240:-

Cambridge Proficiency (CPE) ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad C2 må 18:00-20:15

GGR START PRIS 12 10/9 3.240:-

Språk

ENGELSKA FÖR ARBETET

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Huddinge A1 del 1 Nacka A1 del 1 Solna A1 del 1

DAG TID må 19:30-21:00 on 18:00-20:15 on 19:30-21:00 to 18:00-19:30 to 11:30-13:00 on 18:00-20:15 må 18:00-20:15 on 18:00-20:15

GGR START PRIS 12 17/9 2.290:8 21/11 2.290:12 19/9 2.290:12 20/9 2.290:12 20/9 2.290:8 19/9 1.990:8 1/10 1.990:8 19/9 1.990:-

Franska – fortsättning ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 3 Innerstad A2 del 3 Innerstad A2 del 3 Innerstad A2 del 3 Innerstad B1 del 3 Innerstad B1 del 3

DAG TID ti 18:00-19:30 on 18:00-19:30 to 18:00-20:15 må 18:00-19:30 ti 11:30-13:00 må 18:00-19:30 ti 19:30-21:00 on 15:00-17:15 må 19:30-21:00 ti 18:00-19:30 on 18:00-20:15 to 18:00-19:30 må 18:00-19:30 on 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 11/9 2.290:12 12/9 2.290:8 13/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:12 12/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:8 12/9 2.290:12 13/9 2.290:12 10/9 2.290:12 12/9 2.290:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


16

17

Språk

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2

Dessa kurser ges i samarbete med Alliance Française och L’institut Français de Suède. Undervisningen sker helt och hållet på franska. Du får ta del av Alliance Françaises kulturevenemang till rabatterat pris samt får tillgång till biblioteket på L’institut Français de Suède för halva priset. Max 12 deltagare per grupp. DAG TID må 19:00-20:30 ti 19:00-20:30 on 11:30-13:00 on 17:30-19:00 må 17:30-19:00 må 11:30-13:00 må 17:30-19:00 må 17:30-19:00 on 11:30-13:00 on 17:30-19:00 ti 17:30-19:00 on 19:00-20:30 on 17:30-19:00 må 11:30-13:00

GGR START PRIS 8 1/10 2.190:8 5/11 2.190:-

Franska – sex lördagar

Franska på franska

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 3 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 2 Innerstad B1 del 2 Innerstad B1 del 3 Innerstad B1 del 3 Innerstad B2 del 4 Innerstad B2 del 6

DAG TID må+to 15:00-17:15 må+to 15:00-17:15

GGR START PRIS 12 10/9 2.390:12 11/9 2.390:12 12/9 2.390:12 12/9 2.390:12 10/9 2.390:12 10/9 2.390:12 10/9 2.390:12 10/9 2.390:12 12/9 2.390:12 12/9 2.390:12 11/9 2.390:12 12/9 2.390:12 12/9 2.390:12 10/9 2.390:-

Franska – konversation och grammatik Max 6 deltagare.

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1

DAG TID lö 10:00-13:30 lö 10:00-13:30 lö 10:00-13:30

GGR START PRIS 6 22/9 2.290:6 10/11 2.290:6 15/9 2.290:-

Franska – för dig som tror att du är nybörjare För dig som har läst franska för länge sedan och tror att du glömt allt. Snabbrepetition under två helger i oktober: Den 13-14/10 och den 27-28/10. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2

DAG TID GGR START PRIS lö-sö 10:00-15:50 4 13/10 2.290:-

Franska – snabbrepetition grammatik ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1/B2

DAG TID on 15:30-17:45

GGR START PRIS 4 5/10 1.150:-

Franska – konversation i liten grupp Max 8 deltagare.

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad B2 ti 17:30-19:00 12 11/9 2.490:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2 Innerstad B1 Innerstad B2 Innerstad C1

Franska – konversation i liten grupp Max 6 deltagare

Franska – konversation och grammatik Vi arbetar utifrån texter från tidningar eller Internet. Max 12 deltagare.

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad B1 to 17:30-19:00 12 20/9 2.490:Innerstad B2 on 15:30-17:00 12 12/9 2.490:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1

Franska för barn, 7-10 år ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A1 del 1 ti 16:30-17:30 Innerstad A2 må 16:30-17:30

GGR START PRIS 12 11/9 1.900:12 10/9 1.900:-

Franska för barn, 11-13 år ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A1 del 1 to 16:00-17:30

Examensförberedande kurs i franska – DELF DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) är en internationellt erkänd examen och kan jämföras med en Cambridgeexamen i engelska. ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad B2 må 18:00-20:15 10 10/9 2.990:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1

GGR START PRIS 12 13/9 2.290:-

DAG TID GGR START PRIS 11/10 1.520:to* 11:30-13:00 8

Uppehåll vecka 44.

Franska – vardagskonversation Du kanske kan diskutera kultur och politik men vet du vad dammsuga eller tända brasan heter? Det här är kursen för dig som vill berika ditt ordförråd med vardagstermer. Max 8 deltagare. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2 Innerstad B2 *

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-20:15 8 28/11* 2.490:to 18:00-20:15 8 13/9 2.490:-

Uppehåll för jul och nyår den 26/12-2/1.

Franska – extraintensiv Studera intensivt varje dag i en vecka. ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A1 del 1 må-fr 9:00-13:00 Innerstad A1 del 2 må-fr 9:00-13:00

DAG TID to 18:00-19:30

Franska – konversation ”En route pour les temps modernes” À partir de l’exposition du Musée National osez voyager dans l’autre siècle à travers la peinture et la littérature.

*

GGR START PRIS 12 13/9 1.900:-

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-19:30 12 19/9 2.490:må 18:00-19:30 12 10/9 2.490:ti 18:00-19:30 12 18/9 2.490:ti 13:00-14:30 12 11/9 2.490:-

ITALIENSKA

Per modi di dire – föreläsning Kom och lyssna på en föreläsning på lätt italienska om italienska uttryck, ordspråk och talesätt. Lär dig mer om kulturen runt detta.

Italienska – nybörjare

ORT NIVÅ Innerstad minst A2

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Järfälla A1 del 1 Sollentuna A1 del 1 Täby A1 del 1

DAG TID GGR START PRIS må 19:30-21:00 12 17/9 2.290:ti 18:00-19:30 12 18/9 2.290:on 14:00-15:30 12 19/9 2.290:on 18:00-19:30 10 3/10 1.910:to 18:00-20:15 8 22/11 2.290:15/9 2.290:lö* 10:00-13:30 6 må 18:00-19.30 12 10/9 1.990:må 19:00-20:30 12 10/9 1.990:ti 18:00-19:30 12 18/9 1.990:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

GGR START PRIS 1 5/12 150:-

Italienska – Stasera cantiamo in italiano Favorit i re pris! Välkommen till en kväll där du kan träna din italienska under lättsamma former. ORT NIVÅ Innerstad alla

DAG TID GGR START PRIS fr 18:00-19:30 1 7/12 175:-

*

Varannan vecka.

Italienska – fortsättning Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 del 2 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 2 Innerstad B1 del 2 Innerstad B2 del 1 Innerstad B2 del 2 Innerstad B2 del 2 Solna A1 del 1 Solna A2 del 1 Täby A2 del 1 *

må to fr må on to må fr ti ti fr* må to on må on to to ti

19:30-21:00 12 18:00-20:15 8 09:00-11:15 8 18:00-19:30 12 09:00-11:15 8 18:00-20:15 12 18:00-19:30 12 11:30-13:45 8 11:30-13:00 12 18:00-20:15 8 09:00-11:15 8 18:00-19:30 12 09:00-11:15 8 18:00-20:15 8 11:30-13:00 12 18:00-20:15 8 19:30-21:00 12 18:00-19:30 12 19:45-21:15 12

10/9 13/9 21/9 10/9 12/9 20/9 17/9 14/9 11/9 11/9 14/9 10/9 13/9 12/9 10/9 12/9 13/9 13/9 18/9

2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:2.490:2.290:2.290:2.290:2.290:2.290:1.990:1.990:1.990:-

Liten grupp, max 8 deltagare.

Italienska – Intensiv Nytt för hösten är också repetitionskursen med tyngdpunkt på grammatik och konversation. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1/A2 rep *

DAG TID må+to 16:00-17:30 må+to 16:00-17:30 ti+to* 14:00-15:30

GGR START PRIS 10 24/9 1.825:10 5/11 1.825:12 6/11 2.190:-

ITALIENSKA PÅ ITALIENSKA Dessa kurser ges i samarbete med Italienska Kulturinstitutet. Medlemskap på Italienska kulturinstitutet ingår. Du får lånekort till biblioteket, gratis inträde till institutets olika kulturevenemang, tidskriften Cartaditalia om italiensk samtida kultur samt ett festivalpass till Italienska filmfestivalen. Italienska på Italienska ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A1 må 18:00-19:30 Innerstad A1 ti 18:00-20:15 Innerstad A1 on 13:15-15:30 Innerstad A1 on 18:00-19:30 Innerstad A1 del 2 ti 18:00-20:15 Innerstad A2 del 1 on 18:00-19:30 Innerstad A2 del 2 må 12:00-13:30 Innerstad A2 del 2 on 18:00-20:15 Innerstad B1 del 2 ti 18:00-19:30 Innerstad B2 del 1 må 18:00-20:15 Innerstad B2 del 2 må 18:00-19:30 Innerstad B2 del 2 on 09:30-11:45 Innerstad C1 Viva l`Italia må 10:00-11:30

GGR START PRIS 12 17/9 2.340:8 9/10 2.340:8 12/9 2.340:12 12/9 2.340:8 11/9 2.340:12 12/9 2.340:12 17/9 2.340:8 12/9 2.340:12 11/9 2.340:8 10/9 2.340:12 17/9 2.340:8 19/9 2.340:12 17/9 2.340:-

Italienska – Parliamo Italiano Lätt konversation Lär dig de mesta användbara fraserna så att du kan uttrycka dig väl på italienska i vardagliga situationer.

Fokus på grammatik och konversation.

Italienska – konversation i liten grupp Max 8 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad A2 Innerstad B1 Innerstad B1 Innerstad C1 Innerstad C1 del 2 Järfälla A2 Nacka C1 Sollentuna C1

DAG TID GGR START PRIS ti 18:30-20:00 6 25/9 1.245:må 16:00-17:30 12 17/9 2.490:on 18:00-19:30 12 26/9 2.490:ti 18:00-19:30 12 18/9 2.490:to 18:00-19:30 12 13/9 2.490:må 19:30-21:00 10 17/9 1.660:to 19:30-21:00 10 13/9 1.660:må 17:30-19:00 10 17/9 1.660:-

Italienska på distans Läs mer om innehållet på www.folkuniversitetet.se GGR START PRIS 5 15/10 2.390:5 22/10 2.390:-

DAG TID on 18:00-19:30

Språk

Franska – intensivkurs

KURS MÅLNIVÅ GGR START PRIS Parliamo Italiano A2 8 10/10 1.525:Storia e cultura italiana B1 10 3/9 och löpande 2.290:-

ORT NIVÅ Innerstad A2

DAG TID GGR START PRIS on 14:00-15:30 8 19/9 1.610:-

Italienska – Parliamo Italiano più Använd de vardagliga fraser du redan kan och fördjupa din italienska så att du även kan beskriva känslor, framtidsdrömmar och önskningar. ORT NIVÅ Innerstad B1

DAG TID on 12:00-13:30

GGR START PRIS 8 19/9 1.610:-

Italienska – Kända svenskar i Italien Vi konverserar på italienska om kända svenskar som har bott i Italien, till exempel drottning Christina, Axel Munthe och Alfred Nobel. Vi lär oss mer om deras liv, kulturen och städerna de bodde i. ORT NIVÅ Innerstad B2

DAG TID GGR START PRIS ti 11:30-13:00 10 25/9 1.975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


19 SPANSKA

TYSKA

Spanska – nybörjare

Tyska

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Huddinge A1 del 1 Järfälla A1 del 1 Solna A1 del 1

DAG TID må 18:30-20:00 on 18:00-19:30 to 18:00-20:15 fr 09:00-11:15 10:00-13:30 lö* ti 18:00-19:30 to 19:30-21:00 ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 17/9 2.290:12 19/9 2.290:8 4/10, 22/11 2.290:8 21/9 2.290:6 15/9 2.290:12 18/9 1.990:12 13/9 1.990:12 18/9 1.990:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1* Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 3 Innerstad A2 del 2 Innerstad B2 del 1 Innerstad B2 del 3 *

Uppehåll vecka 51, 52 och 1

Spanska – fortsättning

Tyska – repetition

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2, B2 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1, A2 del 2 Innerstad C1 del 2 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 2 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 2 Innerstad B2 del 2 Huddinge A1 del 2 Järfälla B2 del 1 Täby A1 del 2 Täby B2 del 2

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2

DAG TID GGR START PRIS må 17:00-18:30 12 10/9 2.290:ti 18:00-19:30 12 11/9 2.290:on 11:30-13:45 8 12/9 2.290:to 18:00-20:15 8 13/9 2.290:må 18:00-19:30 12 10/9 2.290:må 18:00-19:30 12 10/9 2.290:ti 18:00-19:30 10 11/9 1.910:10:00-13:30 6 15/9 2.290:lö* on 09:00-10:30 12 12/9 2.290:fr 11:30-13:00 10 14/9 1.910:må 18:30-20:00 12 10/9 2.290:må 11:30-13:00 12 10/9 2.290:ti 19:30-21:00 12 18/9 1.990:to 18:00-19:30 12 13/9 1.990:ti 19:30-21:00 12 11/9 1.990:ti 18:00-19:30 12 11/9 1.990:-

DAG TID GGR START PRIS må 18:00-20:15 8 22/11 2.290:on 19:30-21:00 12 12/9 2.290:ti 18:00-19:30 12 11/9 2.290:on 18:00-19:30 12 12/9 2.290:ti 18:00-19:30 12 12/9 2.290:må 18:00-19:30 12 10/9 2.290:ti 19:30-21:00 12 11/9 2.290:-

DAG TID GGR START PRIS må 18:00-19:30 12 10/9 2.290:-

Tyska – för dig som tror du är nybörjare För dig som har läst tyska för länge sedan och tror att du glömt allt. Snabbrepetition under två helger: Den 13-14/10 och den 27-28/10. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2

DAG TID lö-sö 10:00-15:15

GGR START PRIS 4 13/10 2.290:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad B2

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:-

Varannan vecka.

Spanska på spanska DAG TID to 18:00-19:30 må 17:00-18:30 ti 18:00-19:30

Grammatiklördag den 20 oktober

GGR START PRIS 12 13/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:-

Vissa grammatikmoment tycks svårare än andra när du läser språk. Denna lördag övar vi extra på kniviga avsnitt i grammatiken i engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Pris 150 kr. Se mer information på www.folkuniversitetet.se/stockholm

Spanska – intensiv Nytt för hösten är repetitionskurserna med fokus på grammatik och konversation. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 repetition Innerstad B2 repetition

DAG TID må+to 16:00-17:30 må+to 16:00-17:30 må+to 14:30-16:00 må+to 14:30-16:00

GGR START PRIS 12 17/9 2.190:12 5/11 2.190:12 5/11 2.190:12 17/9 2.190:-

Spanska – konversation i liten grupp Max 8 deltagare. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2 Innerstad B1 Innerstad B2 Innerstad C2 Solna B1

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-19:30 6 19/9 1.245:fr 14:30-16:00 10 14/9 2.075:to 18:00-19:30 12 20/9 2.490:ti 18:00-19:30 12 18/9 2.490:ti 19:30-21:00 10 2/10 1.660:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2 del 2 Innerstad B2 del 2

DAG TID on 16:00-17:30 on 16:00-17:30

GGR START PRIS 6 19/9 1.245:6 7/11 1.245:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innersatd A1 del 2 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 2

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

DAG TID må 19:30-21:00 må 18:00-19:30 ti 18:00-19:30 ti 19:30-21:00

GGR START PRIS 12 10/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:12 11/9 2.290:-

DAG TID ti 18:00-19:30 on 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:12 12/9 2.290:-

Danska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2

Danska – språk och kultur Lär dig danska genom dansk litteratur och danska filmer. ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1

DAG TID on 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 12/9 2.290:-

Finska för andra generationens finländare i Sverige En kurs för dig som behöver öva på att läsa och skriva på finska. Vi tränar även konversation. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2

DAG TID GGR START PRIS ti 18:00-19:30 12 18/9 2.290:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2

DAG TID on 18:00-19:30 ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:12 11/9 2.290:-

Grekiska – introduktion En introduktion till det grekiska språket, kulturen och traditionerna. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

DAG TID må 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 17/9 2.290:-

Innerstad A1 del 3 Innerstad A2 del 1

må on

19:30-21:00 18:00-19:30

12 12

10/9 12/9

2.290:2.290:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

Arabiska

Japanska Finns även som dist På flera av kurserna finns möjlighet till webbstöd mellan lektionerna.

*

*

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:-

anskurs

DAG TID ti 17:30-19:00 on 17:30-19:00 ti 17:30-19:00 ti 19:15-20:45 må 19:15-20:45 19:15-20:45 on* ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 11/9 2.290:12 26/9 2.290:12 10/9 2.290:12 11/9 2.290:12 10/9 2.290:6 19/9 1.345:12 18/9 1.990:-

Liten grupp max 6 deltagare, varannan onsdag.

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 3

DAG TID on 18:00-19:30

DAG TID lö 10:30-12:00 19:15-20:45 on*

GGR START PRIS 8 6/10 2.290:6 26/9 1.345:-

ORT MÅLNIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad A1 del 1 to 18:00-20:15 8 20/9, 22/11** 2.290:Innerstad A1 del 2 on 19:30-21:00 12 12/9 2.290:Innerstad A1 del 3 må 19:30-21:00 12 10/9 2.290:Innerstad A1 del 4 ti 19:30-21:00 12 11/9 2.290:Innerstad A2 del 1 ti 18:00-19:30 12 11/9 2.290:Innerstad A2 del 1 lö 11:00-13:15 8 15/9 2.290:Innerstad A2 del 2 ti 18:00-19:30 12 11/9 2.290:Innerstad A2 del 3 ti 18:00-19:30 12 11/9 2.290:2.490:Innerstad A2 del 5 må* 18:00-19:30 12 10/9 Innerstad B1 del 2 må 18:00-19:30 12 10/9 2.290:distans A1 del 1 2.290:*

Liten grupp, max 6 deltagare. Uppehåll vecka 51, 52 och 1.

**

GGR START PRIS 5 29/10 1.500:-

DAG TID to 17:00-18:00

GGR START PRIS 4 25/10 950:-

DAG TID on 18:00-19:30 ti 18:00-19:30 to 18:00-19:30 ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:12 11/9 2.290:12 13/9 2.290:12 11/9 2.290:-

Kinesiska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 3 Innerstad A1 del 4

Kinesiska för adoptivbarn 6-9 år ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

DAG TID sö 14:00-16:15

GGR START PRIS 6 30/9 1.650:-

Kinesiska för seniorer – språket och Tai-Chi DAG TID on 13:30-15:00

GGR START PRIS 8 3/10 1.530:-

DAG TID ti 18:00-19:30 må 17:30-19:00

GGR START PRIS 12 18/9 2.290:12 10/9 2.290:-

Koreanska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 3

Nederländska

*

DAG TID GGR START PRIS 18/9 1.145:ti* 17:30-19:00 6 ti 19:00-20:30 12 18/9 2.290:-

Med möjlighet att gå ytterligare sex gånger.

Persiska

HELA VÄRLDENS SPRÅK ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 4 Innerstad B1 del 1 Innerstad B1 del 2 Solna A1 del 1

ORT Innerstad

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A2 del 2

Grekiska

DAG TID må-fr 10:00-12:15

Japansk grammatikstuga Kom och få hjälp med grammatiken! Läs mer på www.folkuniversitetet.se/stockholm

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

Hindi Hindi är det mest talade språket i Indien och därmed ett av världens största språk.

Libanesisk arabiska – talspråk

Spanska – grammatikkurs Vi fokuserar på rätt meningsbyggnad.

Japanska för tonåringar Höstlovskurs

Finska Tyska – konversation Vi diskuterar aktuella ämnen från dagstidningar och facktidskrifter.

*

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1

Bosniska, kroatiska, serbiska och montenegrinska

Språk

Språk

18

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2

DAG TID on 18:00-19:30 må 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:12 10/9 2.290:-

Persiska – föreläsning med Akram Monfaed Araya Möt Akram Monfaed Araya från Iran, den flygande poeten, författaren och konstnären! Hör henne berätta om sitt spännande liv. Föreläsningen ges på svenska. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 18:15-19:15 1 8/11 150:-

Vill du läsa språk utomlands? IS internationella skolorna www.is.se

Liten grupp max 6 deltagare, varannan onsdag.

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


20

21

Språk

POLSKA – SPRÅK OCH KULTUR Kurser i samarbete med Polska institutet. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda något lägre priser än våra övriga språkkurser. Deltagarna får även ta del av kulturella evenemang. Polska ORT MÅLNIVÅ DAG TID Innerstad A1 del 1 ti 18:00-19:30 Innerstad A1 del 2 on 18:00-19:30 Innerstad A2 del 1 to 18:00-19:30 Innerstad A2 del 2 må 18:00-19:30 Innerstad B1 del 1 ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 16/2 2.025:12 12/9 2.025:12 13//9 2.025:12 10/9 2.025:12 11/9 1.790:-

Polska – konversation Innerstad

B1

to

18:00-20:15

8

20/9

1.790:-

Portugisiska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1

DAG TID må 18:00-19:30 lö 10:00-15:15 to 19:30-21:00 to 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 17/9 2.290:4 13/10 2.290:12 13/9 2.290:12 13/9 2.290:-

portugisiska och brasiliansk portugisiska – Konversation ORT MÅLNIVÅ Innerstad B1

DAG TID GGR START PRIS to 18:00-19:30 8 4/10 1.530:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 3

DAG TID to 19:00-20:15 to 17:30-19:00

GGR START PRIS 12 20/9 2.290:12 13/9 2.290:-

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 2

DAG TID ti 18:00-19:30 to 18:30-20:00 må 18:00-19:30

Ryska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 1* Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1 Innerstad A2 del 2 Innerstad A2 rep Innerstad B1 del 1 *

DAG TID on 19:30-21:00 on 18:00-20:15 to 18:00-19:30 ti 18:00-19:30 må 19:00-20:30 to 18:00-19:30 må 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:8 21/11 2.290:12 13/9 2.290:12 11/9 2.290:12 10/9 2.290:12 10/9 2.290:12 10/9 2.290:-

Uppehåll veckorna 51, 52 och 1

Ryska – konversation ORT MÅLNIVÅ Innerstad C1

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-19:30 12 19/9 2.290:-

somalia och Somaliska språket Här får du en introduktion i det afroasiatiska språket somaliska. Du får höra om landets historia, dess befolkning, natur och religion. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

DAG TID lö 15:00-17:00

GGR START PRIS 6 13/10 2.500:-

DAG TID ti 18:00-19:30 on 18:00-19:30 19:30-21:00 on*

GGR START PRIS 12 18/9 2.290:12 12/9 2.290:12 12/9 2.490:-

Swahili ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A2 del 1 *

TID GGR PRIS 10:00-13:30 7 2.675:-

Svenska – konversation Vill du bli säkrare på att uttrycka dig på svenska? På denna kurs diskuterar vi olika ämnen från dagstidningar, fackskrifter, radio och TV. Max 10 deltagare.

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 2

DAG TID ti 17:30-19:00

GGR START PRIS 6 7/2 1.345:-

ORT NIVÅ Innerstad B1 Innerstad B2-/B2 Innerstad B2+/C1-

DAG TID on 19:00-20:15 ti 17:30-19:00 on 17:30-19:00

GGR START PRIS 12 12/9 2.290:12 12/9 2.290:12 14/2 2.490:-

Svenska – konversation med inriktning på Sveriges historia och nutid Lär dig mer om Sveriges historia och nutid genom att diskutera vad som har gjort Sverige till det moderna och demokratiska land det är idag. Du får läsa in dig på ett tema som föreslås, presentera det på ett valfritt sätt och sedan diskutera detta tillsammans med gruppen.

GGR START PRIS 4 2/10 765:-

ORT NIVÅ Innerstad B2+/C1-

Turkiska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 Innerstad A1 del 2 Innerstad A1 del 3

Turkiska – repetition av grammatik ORT MÅLNIVÅ Innerstad A2

DAG TID on 19:00-20:15

Tjeckiska ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1

ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1 del 1 GGR START PRIS 12 18/9 2.290:12 13/9 2.290:12 10/9 2.290:-

ORT MÅLNIVÅ DAG Innerstad A1, A2, B1 lö

Thai – skriftspråket från grunden Reser du till Thailand på semester eller i tjänsten och behöver kunna läsa och skriva på thailändska? Det här är en kurs för dig som har läst cirka 24 lektioner eller motsvarande.

DAG TID on 18:00-19:30

GGR START PRIS 10 3/10 1.900:-

DAG TID on 18:00-19:30

GGR START PRIS 12 19/9 2.290:-

Ungerska Brasiliansk portugisiska

Svenska – en gång i veckan Start: 1/9 och 27/10.

SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK Allmänna kurser All undervisning sker på svenska, även på nybörjarnivå vilket gör att du snabbt kommer in i språket. Tyngdpunkten ligger på den muntliga kommunikationen. Alla våra lärare har relevant utbildning och erfarenhet. De har svenska som modersmål eller motsvarande kompetens. Max 15 deltagare om inget annat anges. Kurserna är indelade efter Europarådets referensram och varje nivå motsvarar cirka 60 studietimmar à 45 minuter. Vi rekommenderar att du gör vårt språktest så att du hamnar på rätt nivå. För utförlig förklaring av våra nivåer se sid 13 eller vår hemsida, där du också kan läsa mer om kurserna. Tänk på att det krävs att du lägger ner ett par timmar på hemarbete inför varje kurstillfälle.

DAG TID on 18:00-19:30 to 18:00-19:30 to 18:00-19:30

GGR START PRIS 7 12/9, 31/10 1.575:7 13/9, 1/11 1.575:7 13/9, 1/11 1.575:-

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-20:15 7 4/10 1.975:-

Svenska för föräldralediga Ta med ditt barn på upp till 12 månader och gå på kurs i svenska. Ta chansen att lära känna andra föräldrar med barn och samtidigt lära dig mer svenska! Vi diskuterar olika ämnen med utgångspunkt från dina och de andra deltagarnas intressen. Max 10 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad B1-B2

DAG TI D ti 12:30-14:00

GGR START PRIS 6 11/9, 6/11 1.125:-

Finslipa din svenska Den här kursen är på en avancerad nivå och du får finslipa dina kunskaper utifrån dina specifika behov och önskemål. Du får möjlighet att lära dig att nyansera din svenska och bekanta dig med olika stilar och varianter av svenska, både i tal och skrift. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov. Max 10 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad C1

DAG TI D GGR START PRIS to 18:00-20:15 10 13/9, 1/11 3.375:-

Svensk grammatik med skriftlig produktion Förbättra dina skriftliga kunskaper i svenska. Vi fokuserar på grammatik och olika typer av textproduktion. Max 10 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad B2 Innerstad B2

DAG TID GGR START PRIS 18:00-20:15 6 13/9, 1/11 2.675:to* to 18:00-20:15 6 11/10 2.675:-

*

Varannan torsdag

Svenska – intensivkurs Start: 27/8, 24/9, 22/10 och 19/11. ORT MÅLNIVÅ Innerstad Alla Innerstad A1, A2, B1

DAG TID må-fr 09:00-11:15 må-fr 12:15-14:30

GGR PRIS 20 5.225:20 5.225:-

Svenska – två gånger i veckan Start: 27/8, 28/8, 1/10, 2/10, 5/11 och 6/11. ORT MÅLNIVÅ Innerstad A1, A2 Innerstad A1, A2, B1 Innerstad B1+, B2-, B2, B2+, C1-

DAG TID ti+to 09:00-11:15 ti+to 18:00-20:15 må+on 18:00-20:15

Svenska på jobbet En specialkurs för dig som behöver använda svenska på arbetsplatsen. Kursen är allmänt inriktad och behandlar teman som svensk arbetsplatskultur, koder och jobbrelaterade mejl. Max 12 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad B1 Innerstad B1

GGR PRIS 10 2.675:10 2.675:10 2.675:-

DAG TI D ti+to 16:15-17:45 lö 10:00-13:30

GGR START PRIS 7 9/10 2.675:7 27/10 2.675:-

Svenska för vårdpersonal För dig som arbetar eller kommer att arbeta inom vården. Här får du bland annat lära dig att samtala med patienter, anhöriga och kollegor samt utöka ditt yrkesspecifika ordförråd. Du får också öva att förklara och beskriva sjukdomar, symptom och behandlingar. Kursen finns på nivå B1 och B2. Se respektive nivå för kursbeskrivning. Kursen passar inte för veterinärer. Max 12 deltagare. ORT NIVÅ Innerstad B1 Innerstad B2 Innerstad B2

DAG TI D ti-to 12:15-14:30 ti-to 12:15-14:30 må-fr 09:00-11:15

Språk

Thailändska – inför resan

GGR START PRIS 10 28/8, 2/10, 6/11 2.885:10 28/8, 2/10, 6/11 2.885:20 24/9, 19/11 5.775:-

DISTANSKURSER Vi erbjuder olika distanskurser i svenska. Fördelarna med att läsa på distans är många. Du kan själv välja när du vill börja, du kan enklare planera dina studier och framförallt kan du befinna dig var som helst i världen. Avancerad svenska Kursen vänder sig till dig som har uppnått nivå B2 i svenska. På kursen övar du på olika sätt de fyra färdigheterna läsa, skriva, höra och tala. Du får också individuell hjälp med grammatiska svårigheter. Stor vikt läggs på att utöka ordförrådet. Den här kursen passar även dig som planerar att göra TISUS-prov. NIVÅ START PRIS B2 Löpande kursstart 4.475:-

SVENSKA – SKRIVKURS En distanskurs för dig som vill förbättra din skrivna svenska. Du lär dig att bli säkrare, effektivare och snabbare på att skriva olika typer av texter och att kunna variera din svenska beroende på syfte och mottagare. Individuell handledning. NIVÅ START PRIS B2 Löpande kursstart 2.975:-

Läs mer om våra distanskurser på www.folkuniversitetet.se/distans Sök efter kursnamnet.

EXAMINA Swedex Vill du studera i Sverige? Eller arbeta på ett svenskt företag här eller utomlands? Då är dokumenterade språkkunskaper ofta en fördel. Swedex är en internationell examen i svenska som främmande språk och finns på nivå A2, B1 och B2. Läs mer på www.swedex.info

FÖRETAGSUTBILDNING Har du medarbetare som behöver förbättra sina kunskaper i svenska? Vi erbjuder skräddarsydda kurser för både företag och privatpersoner. Här kan ni själva bestämma innehåll, upplägg, dagar och tider. Undervisningen sker i våra lokaler centralt i innerstan eller hos er på arbetsplatsen. Vi skapar en lösning just för er! För mer information besök vår hemsida eller kontakta Lisa James: 08-789 42 66, eller lisa.james@folkuniversitetet.se.

Liten grupp, max 6 deltagare.

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


22

23

Mode ur ett globalt perspektiv På denna föreläsning får du en inblick i förhållandet mellan det globala och lokala i relation till modeveckor, nya modemärken, second hand-marknaden, fast fashion, hållbarhet, tradition och homogenisering: Den 31/10 kl. 18:00-19:30. Pris 195 kr.

Ge dig tid för något nytt. Pröva populära mindfulness eller fördjupa dina kulturella kunskaper. Höstens kurser bjuder på en massa spännande nyheter inom hälsa.

Stockholmsfasader Vill du veta mer om Stockholm och dess arkitektur? Här går vi igenom olika stadsdelar och epoker. ORT Innerstad

KULTUR En värld under jord Upptäck tunnelbanans konst och design på den blå, gröna och röda linjen. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-19:30

GGR START PRIS 4 5/11 795:-

Konst och arkitektur i tre nya bostadsområden Under tre vandringar får vi närmare bekanta oss med tre bostadsområden från 1990-talet, 2000-talet och 2010-talet. Vandringarna utgår från områdenas konst och arkitektur med inslag av stadsplanering och urban design. ORT Innerstad

DAG TID ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 3 4/9 595:-

Konstvandringar på två av Stockholms gröna öar Vi vandrar på Djurgården och Skeppsholmen och studerar den konst och arkitektur som finns i riklig mängd bland grönskan. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-19:30

GGR START PRIS 2 3/9 395:-

Svensk konsthistoria Kursen består av tre delar som kan läsas som fristående kurser eller som en helhet. Förutom ren historia och stildefinitioner ingår diskussioner kring frågorna: Var och hur uppstår konst och vilken funktion har den? Kurserna är på 10 ggr vardera. KURS Från vikingarna till stormaktstiden Från frihetstiden till 1900 Från 1900 till idag

DAG TID START PRIS to 18:00-20:15 27/9 2.250:to 13:00-15:15 27/9 2.250:fr 13:00-15:15 28/9 2.250:-

KURS Från antiken till nyklassicismen Den västerländska konsten – Från romantiken till idag

DAG TID START PRIS ti 13:00-15:15 25/9 2.250:on 18:00-20:15 26/9 2.250:-

Möbelkonsten – En introduktion Vi studerar möbelkonstens ursprung fram till idag. Du lär dig olika begrepp inom möbelkonsten, hur den har fungerat i ett historiskt och samtida perspektiv. ORT Innerstad

DAG TID on 15:00-17:15

GGR START PRIS 7 12/9 1.875:-

Den islamiska konsten Här får du lära dig den islamiska konstens grunddrag, hur den har fungerat i ett historiskt och samtida perspektiv. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-20:15

GGR START PRIS 7 5/11 1.875:-

Mattor Från Orienten och Kina Lär dig mer om mattornas historia och olika textila strukturer, färger och mönster. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-20:00

GGR START PRIS 2 17/10 395:-

Modevetenskap Här får du en övergripande genomgång av modevetenskap som akademiskt ämne samt en inblick i modehistorien. ORT Innerstad

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID ti 18:00-20:15

GGR START PRIS 8 9/10 2.150:-

GGR START PRIS 6 7/11 1.675:-

De stora religionerna Vi studerar kristendom, judendom och islam med särskild hänsyn till jämförelser mellan deras olika syn på Gud. ORT Innerstad

Västerländsk konsthistoria Kursen består av två delar som kan läsas som fristående kurser eller som en helhet. Vi studerar den västerländska konstens ursprung i antiken fram till nyklassicismen under 1700-talet. Därefter studerar vi den västerländska konstens “moderna” ursprung i romantiken och hur den omformuleras under 1900-talet. Kurserna är på 10 ggr vardera.

DAG TID on 15:00-17:30

DAG TID må 18:00-20:15

GGR START PRIS 10 1/10 2.550:-

Filosofins historia Kursen ger dig en allmän orientering kring några betydande filosofer samt deras tankar – från de första naturfilosoferna fram till den moderna språkfilosofin. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 8 18/10 2.150:-

Stärk hälsan med kinesisk medicin i vardagen Lär dig vad traditionell kinesisk medicin är och hur den används. Varför är den intressant för oss svenskar år 2012? En kurs med Suzanne Schönström, som har studerat medicinsk antropologi. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 18:00-20:15 3 3/10 860:-

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning Olycksfall kan inträffa när som helst och var som helst. Med rätt kunskap kan du rädda liv. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-21:00 1 8/10 700:-

Konsten att vårda sin parrelation Lär dig mer om varför vi blir kära, tröttnar, skiljer oss och få tips om hur du vårdar din parrelation bättre. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 18:00-20:15 4 19/9 1.150:-

Konsten att förstå människor Lär dig förstå andra människor och ”läsa mellan raderna” – att förstå det undermedvetna språket. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-20:15 6 18/9 1.720:-

Den nya tidens föräldraskap En serie föreläsningar om hur man hittar ett fungerande familjeliv i dagens samhälle.

Idéhistoria Med utgångspunkt i konsten och andra estetiska uttryck belyser kursen idéernas historia. En kurs för dig som är nyfiken på att veta mer om vad som drivit människans utveckling framåt i historien.

ORT TEMA Innerstad Barn 1-5 år Innerstad Barn 6-12 år Innerstad Tonår 13 år

ORT Innerstad

Sex och samlevnad för vuxna Man vet inte allt om sex bara för att man är vuxen och har egna sexuella erfarenheter. Vi tar upp tankar och frågor kring sexualitet, identitet och kropp. En kurs i samarbete med RFSU.

DAG TID ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 6 9/10 1.500:-

Postmodernism Kursen ger dig grundläggande kunskaper om postmodernismen som fenomen. Vi diskuterar och reflekterar över postmodernismens påstående att de ”stora berättelsernas” tid är förbi. ORT Innerstad

DAG TID to 18:00-20:15

GGR START PRIS 6 11/10 1.975:-

HÄLSA och personlig utveckling Mindfulness Med hjälp av mindfulness kan du öka din medvetna närvaro i nuet. Du ökar din koncentrationsförmåga och får en inre balans. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-20:15 10 10/9 3.475:-

kultur hälsa

Föreläsning om Elsa Sciaparelli Vi tittar närmare på den italienska modeskaparen Elsa Schiaparellis värld och hennes intressanta samarbeten med kända konstnärer som Salvador Dal´ı och Jean Cocteau under 1930-talet: Den 26/9 kl. 18:00-19:30. Pris 195 kr.

DAG TID ti 18:00-19:30 ti 18:00-19:30 ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 1 2/10 200:1 9/10 200:1 16/10 200:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-20:15 6 9/10 200:-

Öka din kreativitet – The artist´s way Här får du konkreta övningar och tips för att hitta självförtroendet att fullt utnyttja dina kreativa talanger och färdigheter. Kursen bygger på den mycket populära boken Öka Din Kreativitet – The Artist’s Way och är uppbyggd i 12 steg. ORT Innerstad

DAG TID ti 18:00-19:30

GGR START PRIS 10 25/9 2.350:-

FÖRELÄSNINGAR INOM HÄLSA OCH PERSONLIG UTVECKLING Nära döden-upplevelser: Den 21/11 kl. 18:00-21:00. Effektiv andning: Den 3/10 kl. 18:00-20:30. Sötsug: Den 7/11 kl. 18:00-20:30. Hur man botar med afrikansk medicin: Den 24/10 kl. 18:00-20:15. Pris 200 kr per föreläsning.

Parapsykologisk forskning Om telepati, healing, slagruta, nära döden-upplevelser och reinkarnation med mera. Ta del av vad forskningen säger om dessa fenomen. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 8 25/9 2.700:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


24

25

miljö naturvetenskap

foto film

Odla, skörda eller jaga! Höstens kurser inom miljö och natur lär dig odla urbant eller på naturens egna sätt. Du kan också lära dig mer om rymden och dess yttersta gräns.

I samarbe te m

ed året

Sp Urban odling och permakultur Trädgård På Vill du ha inspiration till hur du kan göra din trädgård, din balkong eller till och med ditt liv mer hållbart och produktivt? Permakultur handlar om att härma naturens egna sätt – som att kombinera växter som stödjer varandra och dra nytta av platsens förutsättningar. ORT Innerstad Innerstad

DAG TI D on 18:00-20:15 lö-sö 09:00-16:00

DAG TID lö-sö 09:00-16:00

GGR START PRIS 2 29/9 1.875:-

Kvantum, kosmos och kaos Lär dig om naturens innandöme – atomerna, partiklarna och naturkrafterna. Du får också lära dig om rymden och dess yttersta gräns samt om kvantfysik, människans plats i kosmos och Einsteins teorier. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-21:15

GRUND- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER I FOTO

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 18:00-19:30 1 8/11 0:-

På våra fotokurser lär du dig kamerateknik, bildkomposition och bildbehandling. Stor vikt läggs vid bilddiskussioner. Vi arbetar i Mac-miljö och redigerar i Photoshop CS6. På vissa kurser arbetar vi även i fotostudio.

JAKT

Fota med kompaktkamera Med några enkla knep kan dina bilder nå nya nivåer! Vi utgår från den enkla digitala kompaktkamerans möjligheter och du får tips på hur du använder den för bästa resultat.

GGR START PRIS 4 5/9 1.475:2 15-16/9 1.875:-

Skörd och kompostering hos Trädgård på spåret Lär dig om permakultur – att odla på naturens egna sätt – med fokus på hösten. En del av kursen äger rum hos Trädgård På Spåret, på Södermalm. Vi skördar grönsaker tillsammans och förbereder trädgården inför vintern och nästa odlingssäsong. Du får även tips på hur du bevarar grödor genom mjölksyrning. ORT Innerstad

Den svenska skogsbruksmodellen Kostnadsfri föreläsning med Fredrik Ingemarsson, Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Semesterfotograf, fotofantast eller cineast? Vi har kurser inom foto och film för alla smaker. I höst fortsätter även våra populära fotoföreläsningar. Håll utkik på vår hemsida.

Jägarskola Kursen vänder sig till dig som vill avlägga jägarexamen för bland annat licensansökan då även högviltsdelen ingår. Även för dig som är allmänt intresserad av djur och natur. ORT Innerstad Innerstad

GGR START PRIS 10 24/9 2.375:-

Rennäringen i ett förändrat klimat Kostnadsfri föreläsning med Anette Löf, doktorand vid Umeå universitet. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 18:00-19:30 1 6/9 0:-

Förvaltning av vargstammen i Sverige: hot eller hotad? Kostnadsfri föreläsning med Serena Cinque, doktor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 18:00-19:30 1 18/10 0:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID må 18:00-20:30 to 18:00-20:30

GGR START PRIS 13 10/9 2.950:13 13/9 2.950:-

ORT NIVÅ Innerstad grund

DAG TID on 18:00-20:15

GGR START PRIS 3 19/9 1.250:-

Foto, introduktion med systemkamera Lär dig vilka möjligheter du får när du använder manuella inställningar av bländare och slutartid. Kursen innehåller en kort introduktion till bildkomposition. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 3 27/11 1.650:Innerstad on 17:30-20:30 3 17/10 1.650:-

Klassiska fotografikursen Här fokuserar vi på bildkomposition och bildanalys. Du lär dig hur du arbetar i olika ljusförhållanden samt att fotografera med manuella inställningar av bländare och slutartid. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund ti 13:00-15:45 8 18/9 3.450:Innerstad grund to 17:30-19:45 8 11/10 3.450:-

Foto med bildbehandling Här får du lära dig att fotografera med manuella inställningar av bländare och slutartid. Du lär dig arbeta i olika ljusförhållanden samt grunderna i bildkomposition och bildredigering. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund ti 18:00-20:15 Innerstad grund lö 10:00-16:30 Innerstad grund lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 8 11/9 3.900:2 24/11 2.650:2 15/9, 13/10 2.650:-

Foto, intensiv En kurs i snabb takt där du når en hög nivå på en termin. Du lär dig grunderna och redigerar dina bilder digitalt. Stor vikt läggs på bilddiskussioner. Vi avslutar med en fotoutställning. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund må 17:30-21:15 12 10/9 6.950:Innerstad grund ti 18:00-21:45 12 25/9 6.950:Innerstad grund on 13:00-16:45 12 17/10 6.950:Innerstad grund to 18:00-21:45 12 18/10 6.950:Innerstad grund fr 09:00-12:45 12 21/9 6.950:Innerstad forts må 18:00-21:45 12 24/9 6.950:-

Foto för ungdomar 14 -18 år För dig som vill söka dig vidare till en fotoutbildning eller vill utveckla din fotografering för att du tycker att det är roligt. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund on 17:00-19:15 Innerstad grund må-fr* 09:00-12:45 *

GGR START PRIS 6 12/9 1.975:5 29/10 2.250:-

Höstlovskurs, lunch ingår i priset.

Bebisfoto Ta med dig ditt barn på upp till 12 månader och lär dig fotografins grunder. Fortsättningskursen innehåller mer avancerad kamerateknik och ytterligare fokus på bildinnehåll. ORT NIVÅ Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad forts Innerstad forts Innerstad forts

DAG TID må 10:30-12:00 må 12:30-14:00 må 14:30-16:00 on 10:30-12:00 on 12:30-14:00 on 14:30-16:00 må 10:30-12:00 on 10:30-12:00 on 14:30-16:00

GGR START PRIS 5 20/8, 8/10 1.250:5 20/8, 8/10, 3/12 1.250:5 20/8, 8/10, 3/12 1.250:5 22/8 1.250:5 22/8, 10/10 1.250:5 10/10 1.250:5 3/12 1.250:5 10/10 1.250:5 22/8 1.250:-

Photograph your baby – in English Would you like to learn how to take better pictures of your baby? Bring your child (up until 12 months old) and learn the basics of photography. LOCATION LEVEL DAY TIME City Centre Beg Thu 13:30-15:00

DURATION START FEE 5 20/9 1.250:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


foto film

26

27 Fest- och bröllopsfotografi Här lär du dig att ta mingel-, porträttbilder och grupporträtt. Vi går igenom tekniska lösningar och diskuterar hur du får fram intressanta och spännande festbilder.

fota med blixt Worksho p Lär dig hur du använder blixt när du fotograferar. Vi går dels igenom kamerans inbyggda blixt, dels “hot shoe-blixtar”, alltså blixtar som monteras direkt på kameran. Vi arbetar inte med studioblixtar.

ORT NIVÅ Innerstad grund

ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad forts må 18:00-21:00 2 22/10 1.150:-

DAG TID lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 2 27/10 2.250:-

Naturfotografi Vi repeterar och fördjupar grundläggande kamerateknik och ställer den i relation till motivet – oavsett om det är landskap, växter, fåglar, däggdjur eller miljöaspekter. Vi pratar bild, komposition och ljus. ORT NIVÅ Innerstad grund

DAG TID to 17:30-19:45

Street Photography – gatufotografering Fotografering där du lär dig att ta ögonblicksbilder. Vi fotograferar gatulivet i Stockholm och diskuterar och analyserar våra bilder. ORT NIVÅ Innerstad forts

DAG TID lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 2 1/9 2.250:-

GGR START PRIS 6 6/9 2.550:-

Fota med din Iphone Lär dig ta bättre bilder med din iPhone! Vi fotograferar och redovisar bilderna samt tittar på de vanligaste apparna på marknaden. Lunchsmörgås ingår i kursavgiften.

Kurser och workshops Fotoskolan STHLM arrangerar kvalificerade workshops och kurser med tonvikt på bildkommunikation och personlig fotografisk utveckling. Läs mer på www.fotoskolansthlm.se

GFU, grundkurs för fotografisk utbildning GFU är en ettårig grundläggande fotoutbildning på deltid för dig som vill arbeta på ett personligt sätt med fotografisk bild inom det konstnärliga, dokumentära eller kommersiella området. Hos oss får du utvecklas som fotograf och upptäcka möjligheterna med den samtida fotografin.

photography without photoshop Would you like to take great pictures but don’t have enough basic skills? Do you have a digital SLR but don’t really know how to handle it? If so, this is a suitable course for you. DURATION START FEE 8 24/10 3.450:-

ORT Innerstad

DAG TID GGR START PRIS to+fr 09:00-16:00 46 6/9 42.000:-

FÖRDJUPNINGSKURSER I FOTO Rörelsefoto Lär dig hur du bättre fångar en rörelse med kameran och hur du kan skapa en rörelse av ett stillastående objekt. Vi tittar också närmare på oskärpa som en del av bildkomposition och panorering. Du lär dig använda blixt på ett nytt sätt tillsammans med rörliga motiv. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad forts lö-sö 10:00-16:30 2 8/9 2.250:-

Porträttfoto Lär dig att ta kreativa och intressanta porträttbilder. Vi diskuterar bland annat vinklar, placering, ljus och fokus. Arbete med modell ingår. ORT NIVÅ Innerstad forts

DAG TID on 18:00-21:00

GGR START PRIS 5 26/9 2.800:-

FILM

GGR START PRIS 2 22/9 1.675:-

ORT NIVÅ Innerstad grund

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 13:00-16:00 6 17/9 1.975:Innerstad må 17:30-20:30 5 3/9 1.750:Innerstad on 17:00-19:15 6 19/9 1.575:Innerstad on 19:30-21:45 6 7/11 1.575:Innerstad to 17:00-19:15 6 20/9 1.575:19:00-21:15 5 18/9, 6/11 1.075:Järfälla ti* Solna to* 10:00-12:15 10 20/9 2.400:Solna to* 18:30-20:45 10 20/9 2.400:-

DAG TID on 18:00-21:00

GGR START PRIS 3 12/9 1.900:-

l Cut Pro X

Filmredigering Vi redigerar i Fina Har du en digital videokamera eller systemkamera med filmfunktion och vill lära dig hur du redigerar det färdiga materialet? Under en helg får du lära dig grunderna i digital filmredigering. ORT NIVÅ Innerstad grund

DAG TID lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 2 29/9 2.550:-

ORT NIVÅ Innerstad grund

Pro X

DAG TID on 17:30-19:45

GGR START PRIS 10 10/10 4.200:-

Produktfotografi för webb och tryck På den här kursen lär du dig att fotografera ett föremål så att det ser intressant ut eller blir så korrekt återgivet som möjligt. Kursen passar dig som vill ta bilder för produkter i en katalog eller för publicering på Internet.

VJ – bildprojektion Som VJ (Video Jockey) använder du dig av bilder och film som projiceras tillsammans med musik. Denna kurs inspirerar dig till vad som går att göra med en dator och en projektor. Vi går igenom program, filmar eget material och avslutar med en egen show.

ORT NIVÅ Innerstad forts

ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund lö-sö 11:00-16:00 2 6/10 1.950:-

GGR START PRIS 2 17/3 2.250:-

DAG TID lö-sö 09:30-16:00

Teckning Teckna med blyerts, kol, krita och tusch. Vi går igenom moment som syftning, perspektiv, valörer, gråskala och mellanrumsformer. Vi arbetar med stilleben, porträtt, modellstudier och egna idéer.

ORT NIVÅ Innerstad forts

DAG TID lö-sö 10:00-16:30

Teckning – prova på På den här kursen får du prova olika teckningsmaterial och tekniker. Du arbetar praktiskt med grundläggande moment som perspektiv, syftning, skugga, volym och komposition. Material ingår.

Filma med systemkamera Lär dig filma knivskarpa HD-filmer med din DSLR-kamera. Vi går igenom kamerateknik, hur du arbetar med skärpedjup och hur du berättar med bilder.

Filmproduktion – kortfilm Vi redigerar i Final Cut Här lär du dig allt från att skriva manus, göra en storyboard, filma och redigera filmen.

GGR START PRIS 5 23/9 2.800:-

Klassisk teckning En omfattande kurs i klassisk akademisk teckning där du genom övningar från Konstakademien i Paris steg för steg får träna ditt seende. Kursdatum 21-23/9, 19-21/10 samt 16-18/11.

TECKNING OCH MÅLERI

ORT Innerstad

Ljussättning i studio Här lär du dig att ljussätta för olika ändamål och effekt. Vi går igenom befintligt ljus, konstljus och blixt samt ljussättningar av porträtt och stilleben/produktfotografi. DAG TID sö 10:00-13:00

Utveckla din kreativitet hos oss. Vi har konstkurser och utbildningar på alla nivåer. Satsa ett år på Konstskolan, välj en halvtidsutbildning eller teckna en kväll i veckan för nöjes skull.

längre utbildningar

ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund fr 11:30-13:00 2 7/9 725:-

LOCATION LEVEL DAY TIME City Centre Beg Thu 17:30-19:45

Konst

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

*

Ej modellstudier

Teckning – fortsättning Fördjupningskurs i teckning med bland annat mer avancerad perspektivlära, nya tekniker och material samt modellteckning med studier av människokroppen. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 17:00-19:15 6 8/11 1.575:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad fr-sö 09:00-16:00 9 21/9 6.475:Innerstad lö-sö 09:00-16:00 2 6/10 1.575:-

Skiss- och ritteknik Lär dig skiss- och rittekniker som konstnärligt uttryck och som hjälpmedel inom design och formgivning. Komposition, perspektiv, linjeteckning, skuggteknik samt konstruktionsritning för hand ingår. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 8 2/10 3.275:-

Design och Produkt Är du intresserad av att utveckla och ta fram ett föremål eller en idé? Kursen tar upp designprocessens olika delar. Teori varvas med praktiska moment som skiss- och ritteknik, ergonomi och modellteknik. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-21:00 10 1/10 4.275:-

Porträtteckning Grundkurs i porträtteckning där vi går igenom både klassiska tekniker med penna, rödkrita och tusch samt moderna blandtekniker med färgkritor, akryl och papper. Modell 3 ggr. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 15:00-17:15 8 25/9 2.250:Innerstad on 18:00-21:00 8 26/9 3.150:-

Teckning, kroki och måleri för nybörjare En konstkurs för dig som längtat efter att teckna och måla men inte vågat prova. Under 6 fredagar kommer du att få prova på såväl teckning, kroki som måleri. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad fr 09:00-14:00 6 21/9 2.975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


29 Teckning och kroki Vi arbetar med moment som form, volym, ljus, skugga och perspektiv. Hälften av tiden arbetar vi efter modell och lär oss grunderna i krokiteckning. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 17:00-19:15 10 25/9 2.775:Innerstad to 19:30-21:45 10 20/9 2.775:29/9 1.450:Innerstad lö* 10:30-12:45 5 *

Varannan vecka.

Kroki Vi tecknar efter levande modell för att öva upp förmågan att se och uppleva form, volym, rörelse och balans i bilden. Du arbetar med olika material, exempelvis blyerts, kol, svart- och rödkrita. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

DAG TID må 13:00-16:00 må-on 09:15-12:15 on 17:00-19:15 on 19:30-21:45 to 13:15-15:30

GGR START PRIS 6 5/11 2.300:3 3/9 1.150:6 7/11 1.875:6 19/9 1.875:5 27/9 1.450:-

Teckning och måleri Här får du arbeta med såväl teckning som måleri i olja eller akryl. Teoretiska genomgångar av färg- och materiallära samt bildkomposition ingår. Vi studerar bildrum, färg, ljus och volym och arbetar med stilleben, modellstudier och fria övningar eller egna bildidéer. ORT DAG TID Innerstad ti 19:30-21:45 Innerstad to 17:30-21:15 13:30-16:30 Innerstad lö*

GGR START PRIS 6 18/9, 6/11 1.675:10 20/9 4.100:5 29/9 1.750:-

*

Varannan vecka

Måleri – prova på Lär dig olika tekniker för att måla med vattenbaserade oljefärger. Vi går igenom färg- och materiallära samt bildkomposition. Du får måla efter stilleben och egna bildidéer. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 09:30-16:00

GGR START PRIS 2 20/10 1.875:-

Måleri Vi går igenom grundläggande tekniker i olje- eller akrylmåleri med färg- och materiallära samt bildkomposition. Du får arbeta med stilleben, givna uppgifter samt efter egna bildidéer. Kursupplägget varierar mellan kurserna, se hemsidan för mer information. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-21:00 9 17/9 3.150:Innerstad ti 12:45-16:30 6 18/9, 6/11 2.350:17:30-20.30 6 19/9, 26/9 2.250:Innerstad on* 30/9 2.250:Innerstad sö* 13:00-16:00 6 Solna må 10:00-12:15 10 17/9 2.400:Solna må 18:30-20:45 10 17/9 2.400:*

Varannan vecka

Oljemåleri ORT NIVÅ Järfälla alla Järfälla alla Järfälla alla Järfälla alla Järfälla forts Järfälla forts

DAG TID må 10:00-12:15 må 19:00-21:15 ti 19:00-21:15 lö 10:00-12:15 ti 10:00-12:15 to 19:00-21:15

GGR START PRIS 10 17/9 2.150:10 17/9 2.150:10 18/9 2.150:10 22/9 2.150:10 18/9 2.150:10 20/9 2.150:-

Oil Painting – In English Speak English whilst you learn to paint. For beginners and those with experience of painting. Participants should have at least a basic knowledge of English. LOCATION DAY TIME Järfälla Thu 19:00-21:15

DURATION START FEE 10 20/9 2.150:-

Måleri – fördjupning Du arbetar utifrån givna uppgifter med individuell handledning och gemensamma genomgångar. Vi arbetar med allt från skissarbete och bildkomposition till färdig målning i olja eller akryl. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 13:00-16:00 10 3/9 3.275:Innerstad må 13:00-16:00 3 19/11 975:Innerstad to 10:00-14:30 8 6/9 3.875:Innerstad to 10:00-14:30 4 8/11 1.950:Innerstad fr 13:00-16:00 6 28/9 1.950:Gustavsberg fr* 13:00-15:15 10 14/9 2.630:* Olja, akryl och akvarell.

Måleri – Skiktmåleri Vi målar i olja på klassiskt vis: Tecknar först med kol, målar därefter kompositionen i tempera (undermålning) och laserar sedan med oljefärg i två skikt för att få en vacker färgton.

Konstateljé för föräldralediga Här får du teckna, måla eller skulptera efter modell. Du får individuell handledning och behöver inga förkunskaper. Ta med dig ditt barn på upp till 12 månader i barnvagn in i ateljén. Material ingår.

ORT Innerstad Innerstad

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 10:00-12:15 4 19/9, 7/11 1.250:13:00-15:15 4 21/11 1.250:Blackeberg* on

*

DAG TID må 18:00-21:00 sö* 11:00-15:30

GGR START PRIS 8 8/10 2.675:5 30/9 2.550:-

*

Kursen går varannan vecka.

Akvarell och teckning – prova på En kurs för dig som vill börja måla akvarell. Vi provar blyerts, kol och tusch samt går igenom olika akvarelltekniker, papperskvaliteter och pigment. Material ingår.

ORT Innerstad Innerstad Innerstad

ORT DAG TID Innerstad lö-sö 09:30-16:00 09:30-16:00 Innerstad lö-sö*

GGR START PRIS 6 17/9 2.850:12 18/9 5.675:12 14/9 5.675:-

*

GGR START PRIS 2 17/11 1.875:2 1/12 1.875:-

Fördjupningskurs.

Konstateljén Utveckla ditt konstnärskap och prova på olika tekniker i teckning, akvarell, måleri, collage och oljepastell. Du arbetar både med ett eget projekt och utifrån ett gemensamt tema.

Akvarell Lär dig grunderna i att måla akvarell. Vi går igenom olika akvarelltekniker, papperskvaliteter och pigment samt målar efter givna uppgifter eller egna idéer.

ORT NIVÅ Järfälla grund Järfälla grund Järfälla forts

ORT Innerstad Innerstad Järfälla Järfälla Järfälla

DAG TID fr 10:00-12:15 fr 13:00-15:15 fr 10:00-15:15

GGR START PRIS 10 21/9 2.090:10 21/9 2.090:10 21/9 3.950:-

Porträttmåleri Med utgångspunkt från skissen upptäcker vi ansiktets uppbyggnad och karaktär. Vi arbetar efter modell i olja, akryl eller teckningsmaterial. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 13:15-16:15 10 12/9 3.975:Innerstad to 17:45-20:45 5 27/9 2.175:-

Klassiskt porträttmåleri Intensivkurs i klassiskt akademiskt porträttmåleri. Här lär du dig hela processen från skiss till färdig målning. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må-to 09:00-16:00 4 29/10 3.275:-

Modellmåleri Modellstudier i akryl eller vattenbaserade oljefärger. Vi utgår från en klassisk modelluppställning och studerar färg- och formlära, perspektiv, ljus och skugga. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

DAG TID må-on 10:00-16:00 må 18:00-21:00 on 13:15-16:15 lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 3 20/8 1.950:3 26/11 1.275:3 28/11 1.175:2 20/10 1.475:-

Modell- och textilmåleri Lär dig att teckna och måla kläder i olika material. Vi tecknar och målar en påklädd modell i porträttstudie eller helfigursstudie. Fokus ligger på att framställa klädernas form och struktur men det ingår även grundläggande teori om modell- och porträttmåleri. ORT Blackeberg

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

Ej skulptur.

Målarateljén För dig som redan har en del erfarenhet av att måla med olja eller akryl och som vill fördjupa dina kunskaper och utveckla din teknik. Vi arbetar med intensiva studier i måleri, teckning och kroki. DAG TID må 09:00-14:00 ti 09:00-14:00 fr 09:00-14:00

DAG TID on 13:00-16:00

GGR START PRIS 8 19/9 3.200:-

*

konst

konst

28

DAG TID må-to 10:00-15:00 ti 17:30-20:30 må 19:00-21:15 on 10:00-12:15 to* 10:00-12:15

GGR START PRIS 4 29/10 1.975:6 6/11 2.100:10 17/9 2.150:10 19/9 2.150:10 20/9 2.150:-

Fortsättningskurs.

Kreativt måleri – inre bilder Vi arbetar med att frigöra leken i måleriet och att hitta det unikt egna bildskapandet. Under kursen presenteras olika tekniker och teman. Material ingår. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 15:00-17:15 10 17/9 2.875:Innerstad må 18:00-20:15 10 17/9 2.875:Innerstad lö-sö 09:45-16:00 2 27/10 1.675:-

hitta glädjen och självkänslan i skapandet En inspirerande och engagerande helgkurs som väver ihop liv och konst med olika konstnärliga övningar inom måleri och/eller skulptur. Det blir givande samtal, reflektioner, god mat och innerlig samvaro. Material och lunch ingår. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 09:30-16:00

GGR START PRIS 2 17/11 1.975:-

Frigörande måleri Här kan du upptäcka din kreativitet och konstnärliga originalitet. Du får utforska din fantasi och hitta ditt eget genuina uttryck och ditt personliga sätt att måla. Kursen går varannan lördag. ORT NIVÅ Solna alla

DAG TID lö 10:00-17:00

GGR START PRIS 5 29/9 3.150:-

Måleri till klassisk musik Upptäck glädjen i att måla! Vi målar med akryl och olja till klassisk musik. ORT NIVÅ Solna alla

DAG TID fr 10:00-12:15

GGR START PRIS 5 21/9, 9/11 1.200:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


31 Collage och blandade tekniker Här får du göra konstnärliga kompositioner av flera olika material, föremål och färger. Du skapar unika bilder med kartong, snöre, trä, nät, plast, papper och färg. ORT Järfälla

DAG TID ti 19:00-21:15

GGR START PRIS 5 18/9, 6/11 1.075:-

Ikonmåleri Bysantiskt ikonmåleri på träpannå där vi arbetar traditionellt med äggtemperateknik och bladguld. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID må 18:00-21:00

GGR START PRIS 8 1/10 3.325:-

Illustration Vi lär oss att metodiskt arbeta från skiss till original, att välja ut underlag för en slutlig bildkomposition för till exempel diktsamlingar, bokomslag, barnböcker, tidningar och läromedel. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 10 18/9 3.350:Innerstad lö-sö 10:00-16:00 2 27/10 1.250:-

Illustration – fortsättning Vi fördjupar oss i sammanhanget bild-text-trycksak och hur man kan förstärka uttrycket och dynamiken dem emellan. Du får arbeta med uppgifter som bokomslag, affisch, egen text eller bilderbok för barn. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 18:00-21:00 10 27/9 3.350:-

Airbrushmåleri Lär dig grunderna i airbrushmåleri, en mångsidig teknik där man sprutmålar sina motiv. Tekniken kan användas till allt från att dekorera modeller och bilar till att skapa väggmotiv och illustrationer. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 5 25/9 3.350:Innerstad lö-sö 10:00-15:00 2 1/12 2.150:Innerstad sö 13:00-16:00 4 27/9 2.875:-

TECKNA OCH MÅLA i DIN IPAD En nybörjarkurs där du får prova att teckna kroki och måla stilleben i din Ipad. Du tränar ditt seende och din känsla för färg och form. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 09:30-12:30

WARHAMMER/FIGURMÅLNING Intresset för figurspel har under de senaste åren blivit allt större i Sverige. Warhammer och Warhammer 40k är bara några exempel på dessa spel. Att måla figurer är en annorlunda konstform. Vi går igenom penselteknik, basningsteknik, färglära och hur man arbetar med referenser och inspiration.

Skulptur – porträttstudier På den här kursen går vi igenom porträttskulpturens anatomi och grunder. Vi tittar på proportioner och karaktärsdrag och arbetar i lera efter modell. Material och modell ingår.

ORT Innerstad

Innerstad lö-sö 10:00-16:00 2 10/11

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START 2 6/10

PRIS 1.675:-

Konstateljén för unga Måleri, teckning och skulptur för barn och ungdomar. Här får man utveckla sin lust att skapa. Allt material ingår. ORT ÅLDER DAG TID Innerstad 6-12 år lö 10:00-12:15 Innerstad 7-12 år må-to* 09:00-15:00 *

GGR START PRIS 9 15/9 2.350:4 29/10 2.450:-

Skaparverkstad för stora och små Hit är du välkommen med ditt barn eller barnbarn. Vi arbetar med olika teckningsmaterial, akrylfärger, papier maché, lera och gips. Allt material ingår. Priset avser en vuxen och ett barn 4-12 år. ORT Innerstad

DAG TID lö 13:00-15:15

GGR START PRIS 5 22/9, 10/11 1.975:-

Konst för barn Vi målar, syr, stickar, klipper, klistrar, formar, viker, flätar, blandar färg, tecknar och skapar under gemensamt tema. Kursen går varannan lördag. ORT ÅLDER Solna 4-6 år Solna 7-12 år

DAG TID lö 10:00-11:30 lö 12:15-14:30

GGR START PRIS 6 22/9 970:6 22/9 1.500:-

Mangateckning Lär dig att bygga upp en karaktär – från kroppens anatomi och ansiktsuttryck till perspektivritning. ORT NIVÅ Solna 1+2 Solna 3+4

DAG TID sö 11:00-13:15 sö 14:00-16:15

GGR START PRIS 5 16/9 1.250:5 16/9 1.250:-

SKULPTUR

Japansk konstnärlig kalligrafi Studera japansk kalligrafi ur ett konstnärligt perspektiv. Du som är nybörjare lär dig grunderna och du som redan har mer erfarenhet fördjupar dina kunskaper och vidareutvecklar din teknik. ORT Innerstad

ORT Innerstad

Japanskt tuschmåleri Här får du lära dig grundläggande tekniker i japanskt tuschmåleri. Vi målar traditionella motiv som bambu och utsiktsbilder. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad lö-sö 10:00-16:00 2 24/11 1.250:-

GGR START PRIS 6 7/11 2.150:1.550:-

DAG TID sö 13:00-16:00

GGR START PRIS 5 23/9 2.150:-

Skulptur – modellstudier Upptäck hur kul det är att skulptera och lär dig förstå och uppleva tredimensionell form. Vi arbetar framförallt i lera men det finns även tillgång till gips och ståltråd. Inga förkunskaper krävs. Material och modell ingår. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID må 09:30-12:30 må 09:30-12:30 on 17:30-20:30 lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 6 17/9 2.550:6 5/11 2.550:6 19/9 2.550:2 13/10 1.550:-

Grafik – Prova på Nyfiken på grafisk konst? Under en dag i vår grafikverkstad kan du prova på olika trycktekniker för att skapa bilder som du trycker på tjockt papper i vår grafikpress. Material ingår. ORT Innerstad

Starta din egen studiecirkel! Läs mer på hemsidan.

Fri skulptur Tredimensionellt arbete i valfria tekniker. Här får du förverkliga dina idéer i olika material som till exempel gips, lera, ståltråd och papper eller göra en enkel form för gjutning i gips eller betong. Inga förkunskaper krävs. Grundmaterial ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on-fr 09:00-15:00 fr 09:00-14:15

GGR START PRIS 3 31/10 2.450:6 9/11 3.500:-

Skulptur – gipskurs Gips är ett mångsidigt skulpturmaterial. Du kan hugga, gjuta, modellera, kombinera ståltråd och gasväv eller göra stora former med kycklingnät. Här finns alla möjligheter att skapa fritt i gips. Material ingår. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad to 13:00-16:45 4 8/11 1.875:-

MOSAIK OCH BETONG Betong – introduktion Vi arbetar med mindre objekt och enklare formtagning. Du får lära dig olika betongblandningar samt hur du använder olika formmaterial som till exempel lera och sand. Material ingår.

GGR START PRIS 2 29/9 950:-

GGR START PRIS 8 27/9 2.750:-

DAG TID on 17:30-20:30

Höstlovskurs där även lunch ingår.

Skulptur och kroki Vi tränar ögat att se och upptäcka den tredimensionella formen, tecknar snabba modellställningar och gör skisser i ståltråd eller lera för att därefter göra en längre modellstudie i lera. Inga förkunskaper krävs. Material och modell ingår.

DAG TID to 18:00-21:00

ORT Innerstad

GRAFISK KONST

ORT Innerstad

DAG TID GGR START PRIS fr+ 15:00-18:00 3 31/8, 19/10, 23/11 lö-sö 10:00-16:00 1.975:-

Mosaik och betong Vi återanvänder krossat porslin, kakelskärvor och pärlor och skapar fantastiska bruksföremål i form av krukor, fruktfat, fågelbad, ljusstakar eller fria skapelser. Grundmaterial ingår. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 09:00-14:00 6 5/11 3.550:Innerstad må-to 09:00-14:00 4 27/8 2.375:-

konst

konst

30

DAG TID lö 09:30-16:30

GGR START PRIS 1 15/9 975:-

Grafik – workshop Vi arbetar med tekniker som till exempel kartongtryck (collografi, papptryck och limtryck), torrtryck på plast och koppar, högtryck i linoleum samt med akvatint- och linjeetsning. Material ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 17:30-21:15 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 4 19/9 2.175:2 8/12 1.975:-

Grafik – collografi Collografi är en experimentell teknik för att ta fram grafiska bilder. Genom att använda kartong, papper, tyg, spets, trälim och annat kan man skapa nya uttryck. Material ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 17:30-21:15 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 4 21/11 2.175:2 22/9 1.975:-

Grafik – Fotopolymer plåt En spännande kurs där du får lära dig att kombinera nya och gamla tekniker för att skapa grafiska blad. Med UV-ljus kan du överföra fotografier och teckningar till en ljuskänslig plåt. Plåten framkallas i vatten och trycks som ett djuptryck med samma teknik som för kopparetsningar. Grundmaterial och en fotopolymerplåt ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 17:30-21:15 lö-sö 09:30-16:30

GGR START PRIS 4 17/10 2.450:2 6/10 2.175:-

längre utbildStora Konstkursen ningar Stora Konstkursen vänder sig till dig som vill skaffa dig en gedigen grund för fortsatta studier inom konst, arkitektur och design eller till dig som vill utveckla din egen kreativitet för nöjes skull. Teckning, kroki, måleri, skulptur och grafik ingår. Inga förkunskaper krävs. ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad må-fr 09:00-12:00 12 10/9 18.500:-

Konstskolans kvällslinjer Grundläggande konstutbildning för dig som vill utveckla dina konstnärliga talanger. Färglära, bildkomposition och materiallära ingår. Utbildningen ger dig också en bra grund för fortsatta studier. Välj mellan två inriktingar: Teckning och måleri (TM) samt Teckning, måleri och skulptur (TMS). ORT LINJE DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad TM må-on 18:00-21:00 12 10/9 9.750:Innerstad TMS må-on 18:00-21:00 12 10/9 9.950:-

Konstskolans heltidsutbildning startar den 3 september. Läs mer på konstskolan.se

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


32

33

konsthantverk textil inredning

Keramikstudion I vår keramikstudio gör du och läraren en individuell studieplan utifrån din nivå. Du arbetar med olika uppgifter och fördjupar dig i de tekniker som du själv väljer för att hitta ditt personliga uttryck. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 09:00-12:45 9 3/9 4.250:Innerstad ti 09:00-14:00 7 4/9, 23/10 3.975:Innerstad on 09:00-12:45 8 5/9 3.775:Innerstad on 09:00-12:45 7 7/11 3.300:-

Keramik special För dig som har goda förkunskaper. Du arbetar självständigt med egna uppgifter och fördjupar dig i olika tekniker. Det individuella arbetet varvas med gemensamma genomgångar.

Upptäck glädjen i att göra något eget. Smycken, möbeltapetsering eller glasblåsning, vad passar dig?

Drejkurs Här får du möjlighet att skapa dina egna föremål på drejskivan. Du arbetar utifrån din egen nivå under ledning av erfarna kursledare.

KERAMIK Innerstadskurserna ges i vår keramikverkstad på Kungstensgatan 45. Verkstan är utrustad med tio elektriska drejskivor och rejäla arbetsytor. Här finns alla verktyg du behöver samt ett stort utbud av unika glasyrer och engober. Kurserna i Gustavsberg ges i Gamla Porslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. I Gustavsberg har vi sex drejskivor. Keramik – alla tekniker Du arbetar utifrån din egen nivå och i din egen takt under ledning av erfarna kursledare. På de allmänna keramikkurserna arbetar du med tekniker som tumning, ringling, kavling och drejning.

ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Gustavsberg

DAG TID må 09:00-12:45 ti 14:15-17:15 ti 17:30-21:15 on 17:45-21:30 to 09:00-12:00 to 09:00-12:00 sö 10:00-14:30 sö 11:15-16:15

GGR START PRIS 5 12/11 2.475:7 4/9, 23/10 2.775:7 11/9, 6/11 3.600:7 5/9, 24/10 3.600:7 13/9 2.775:6 8/11 2.375:6 9/9, 28/10 3.600:1 18/11 700:-

ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 13:00-17:30 fr 09:00-15:00

GGR START PRIS 7 5/9, 7/11 3.950:13 7/9 8.475:-

Öppen keramikverkstad Under lärarhandledning får du möjlighet att arbeta med dina egna idéer i valfria tekniker. Här väljer du själv hur många gånger du vill gå. Om du anmäler dig till minst 5 ggr är priset 550 kr/gång. ORT Innerstad

DAG TID lö 10:00-16:00

GGR START PRIS valfritt 22/9 600:-/gång

LERA OCH PORSLINSLERA I GUSTAVSBERG Skapa stora fat och krukor eller forma lätta skulpturer, fina koppar och ljuslyktor. Information om inriktningen på de olika kurserna hittar du på vår hemsida. ORT DAG TID GGR DATUM PRIS Gustavsberg lö 11:15-16:15 1 17/11 700:Gustavsberg sö 11:15-16:15 1 23/9 700:Gustavsberg lö+ 12:15-16:30 3 6/10 1.600: sö+sö* 12:15-16:30 *

Sista gången är den 21/10.

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 13:30-17:15 9 27/8 4.200:Innerstad må 13:30-17:15 6 5/11 2.800:Innerstad må 17:30-20:30 8 27/8, 22/10 3.150:Innerstad to 13:00-16:45 7 13/9 3.265:Innerstad to 13:00-16:45 6 8/11 2.800:Innerstad to 17:30-21:15 8 6/9 3.950:Innerstad to 17:30-21:15 7 8/11 3.450:Gustavsberg on 18:15-21:15 10 26/9 3.700:Gustavsberg to 14:15-17:15 8 27/9 2.960:Gustavsberg to 18:15-21:15 6 27/9 2.450:-

DAG TID sö 14:45-17:00 10:15-12:30 lö* 13:00-15:15 lö* fr-sö 13:15-15:30

GGR START PRIS 6 9/9 2.850:5 29/9 2.450:5 29/9 2.450:3 2/11 1.650:-

*

Varannan lördag.

Keramik för barn 6-11 år Barnen får arbeta med lera och göra skålar, muggar eller figurer. Vi kavlar, drejar och tummar, gör mönster och glaserar. ORT Innerstad

DAG TID sö 14:45-17:00

ORT Nacka

DAG TID må 18:00-21:00

GGR START PRIS 1 1/10, 5/11, 3/12 950:-

Glassmycken i fusingteknik – prova på Här får du prova att göra glassmycken med hjälp av fusingteknik. Grundmaterial ingår. ORT Innerstad

DAG TID on 11:00-15:30

GGR START PRIS 1 10/10, 21/11 895:-

Glaspärlor/Lampwork Vill du göra pärlor, smycken och dekorationer i glas? Med så kallad lampwork-teknik värms glaset till en honungsliknande konsistens och viras runt en metallstav. Material ingår. ORT NIVÅ Innerstad grund Innerstad forts

DAG TID lö-sö 10:00-16:00 lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 8/9, 6/10 1.925:2 27/10 1.925:-

SILVERSMIDE OCH SMYCKEN I vår välutrustade silversmedja erbjuder vi ett stort antal kurser och längre utbildningar. Här kan du designa och skapa dina egna smycken eller större föremål, corpus. Vi arbetar framförallt i silver, men även i andra material. Du kan även kombinera material samt göra infattningar av stenar. De flesta kurserna har blandad nivå, men det finns även särskilda fortsättningskurser. Silversmide – smycken ORT DAG TID Innerstad må 09:00-12:00 Innerstad ti 14:15-17:15 Innerstad ti 17:30-20:30 Innerstad ti 17:30-20:30 Innerstad ti 18:15-21:15 Innerstad on 10:00-13:00 Innerstad on 13:30-16:30 Innerstad on 13:30-16:30 Innerstad on 18:00-21:00 Innerstad on 18:00-21:00 Innerstad on 17:30-21:15 10:00-13:00 Innerstad lö* 10:00-15:00 Innerstad sö* 10:00-15:00 Innerstad sö*

GGR START PRIS 7 10/9, 5/11 2.675:5 25/9, 6/11 1.900:8 4/9 3.350:6 6/11 2.500:7 11/9, 6/11 2.925:6 19/9, 7/11 2.275:8 5/9 3.050:7 7/11 2.675:8 5/9 3.350:7 7/11 2.925:4 5/9, 3/10, 7/11 2.100:8 1/9 3.300:5 2/9 3.075:3 11/11 1.850:-

*

Keramik för liten och stor Var kreativ tillsammans med ditt barn! Arbeta med lera och forma skulpturer, skålar, krukor och muggar i olika tekniker som kavling, tumning och drejning. Priset avser en vuxen och ett barn 6-11 år. ORT Innerstad Gustavsberg Gustavsberg Gustavsberg

Glasblåsning – prova på mini En kort introduktion till glasblåsning där du kommer att få göra ett glas och en kula. Inga förkunskaper krävs.

Varannan vecka

Silversmide – smycken, fortsättning

INTENSIVKURSER I KERAMIK/DREJNING Intensivkurser för både nybörjare och erfarna. Du får arbeta med tekniker som tumning, ringling, kavling och drejning. Efter kursen träffas ni ytterligare en gång för glasering, cirka 3 lektionstimmar. ORT DAG TID Innerstad må-to 09:30-15:30 17:30-21:15 Innerstad ti-to* 10:00-16:00 Innerstad lö-sö* *

GGR START PRIS 4 29/10 2.800:3 30/10 1.675:2 20/10, 15/12 1.875:-

ORT Innerstad

GLAS

GGR START PRIS 6 18/9, 6/11 3.450:-

Silversmide – smycken och corpus Glasblåsning – prova på Här får du formge, blåsa och färdigställa ett antal egna glasföremål. Kurserna ges i glashyttan vid Dieselverkstan i Sickla. Inga förkunskaper krävs. Under hösten kommer vi att ha fyra helgkurser: 18-19/8, 15-16/9, 13-14/10 och 24-25/11.

Endast drejning.

GGR START PRIS 6 28/10 1.650:-

DAG TID ti 09:00-13:30

ORT Nacka

DAG TID GGR PRIS lö+ 14:00-17:45 2 sö 11:00-14:45 2.150:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 13:00-16:00 7 10/9 2.675:Innerstad må 13:00-16:00 6 5/11 2.300:Innerstad må 18:00-21:00 8 3/9 3.350:Innerstad må 18:00-21:00 7 5/11 2.925:3.350:Innerstad må** 18:00-21:00 8 27/8 2.925:Innerstad må** 18:00-21:00 7 22/10 18:00-21:00 7 13/9, 20/9 2.925:Innerstad to* 3.300:Innerstad lö* 13:30-16:30 8 1/9 *

Varannan vecka. Fortsättningskurs.

**

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


35 Silversmide – intensivkurs Kursen passar både nybörjare och de som redan har stor erfarenhet av silversmide.

Smycken i fusingteknik och silverlera Här får du prova på att göra smycken med hjälp av fusingteknik och silverlera i kombination eller var för sig. Grundmaterial ingår.

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti-to 10:00-15:00 3 30/11 1.700:Innerstad lö-sö 09:45-16:30 2 1/9, 22/9, 13/10, 17/11 1.825:-

ORT Innerstad

Silversmide – Titan Under denna kurs tillverkar vi smycken och smyckesdetaljer i titan. Titan är en hård och lätt metall som kan bli till mycket fina detaljer i ett silversmycke. Vi kommer också prova på att färga titan med vanlig gaslåga. ORT Innerstad

DAG TID GGR START PRIS lö-sö 10:00-15:00 2 24/11 1.450:-

DAG TID lö-sö 11:00-15:30

GGR START PRIS 2 20/10 1.995:-

Även höstlovskurs för ung-

Smyckeskurs – skapa med silvertråd domar 14-19 år Med tänger formar du exempelvis hjärtan, gubbar och kors som kan bli berlocker. Du kan också göra cirklar eller kvadrater som sedan löds ihop till en kedja. Material ingår. ORT DAG TID Innerstad må-ti* 10:00-16:00 Innerstad lö-sö 11:00-16:00 *Höstlovskurs för ungdomar 14-19 år

GGR START PRIS 2 29/10 1.495:2 10/11 1.495:-

Smyckeskurs – traditionellt pärlhalsband Gammal klassiker och tidlöst modern. Lär dig knyta armband och halsband med äkta pärlor och pärlsilke som ingår i kursen. På detta sätt kan du även laga trasiga smycken. Material ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID må 17:30-21:30 lö 12:00-16:00

GGR START PRIS 1 26/11 875:1 20/10 875:-

Smyckesdesign med pärlor och stenar En kurs för dig som vill skapa egna smycken. Här får du inspiration och kunskaper i hur man kan göra smycken av pärlor, stenar och silvertråd. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 12:00-16:00

GGR START PRIS 2 17/11 1.475:-

Silversmide – sandgjutning Genom att trycka ner ett hårt föremål i gjutsand gör du en gjutform. Silvret smälts och hälls därefter i formen. Det gjutna objektet bearbetas sedan vidare med traditionella silversmidestekniker. ORT Innerstad

Sista helgen är den 22-23/9.

SMYCKEN – ÖVRIGA TEKNIKER Silverlera – prova på Silverlera är silver i en konsistens som går att bearbeta som lera och sedan brännas till rent massivt finsilver. Gör ett smycke i finsilver och upptäck hur kul det är med silverlera! Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID on 17:00-21:30

GGR START PRIS 1 10/10, 21/11 995:-

Silverlera 1 På grundkursen får du göra tre olika smycken för att lära dig att använda olika former av silverlera. Du får också lära dig att fatta in en sten och bränna ditt smycke med gasbrännare. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 11:00-15:30

GGR START PRIS 2 29/9, 24/11 2.575:-

Silverlera 2 Här får du göra en ring och ett smycke med hjälp av en spruta samt ett ihåligt smycke. Förkunskap: Silverlera 1. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID on-to 17:00-21:30

GGR START PRIS 2 5/12 2.650:-

ORT Järfälla Järfälla Solna Solna Solna Solna Solna Solna

DAG TID GGR START PRIS ti 14:00-16:15 10 2/10 2.260:on 14:00-16:15 10 3/10 2.260:ti 14:30-17:30 6 18/9 & 6/11 1.970:ti 18:00-21:00 6 18/9 & 6/11 1.970:on 14:30-17:30 6 19/9 &7/11 1.970:on 18:00-21:00 6 19/9 &7/11 1.970:to 18:00-21:00 6 20/9 & 8/11 1.970:lö-sö 10:00-16:00 4 15/9,20/10,24/11 2.290:-

ORT NIVÅ DAG TID Solna 1 må-on+fr 09:00-16:00 Solna 2 må-on+fr 09:00-16:00

GGR START PRIS 4 27/8 2.650:4 24/9 2.650:-

Tapetsering – Resårhusknytning För dig som har förkunskaper i möbeltapetsering.

Silversmide – Vaxmodellering och slunggjutning Lär dig olika tekniker för att ta fram modeller i vax. Du får bland annat göra en ring, skulptera och modellera en fri form samt lära dig ta form på ett redan existerande föremål. Vi lär oss grunderna i hur man slunggjuter med den så kallade förlorat vax-metoden. Inga förkunskaper krävs. Grundmaterial ingår.

*

Tapetsering – möbelomklädsel Ge din gamla möbel ett nytt liv! Som nybörjare lär du dig tekniken för stoppning och omklädsel på en enkel stol eller pall med stoppad sits. Deltagare med erfarenhet kan arbeta med karmfåtöljer.

Tapetsering – Grundstoppning

DAG TID GGR START PRIS lö-sö 09:45-16:30 2 20/10 2.100:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on-sö 10:15-16:00 5 31/10 3.900:Innerstad ti+ 17:30-21:15 5 4/9 lö-sö+ 10:00-16:30 3.675: lö-sö* 11:00-16:00

ÖVRIGT KONSTHANTVERK

konsthantverk textil inredning

konsthantverk textil inredning

34

ORT NIVÅ DAG TID Solna 1 må-on+fr 09:00-16:00 Solna 2 må-on+fr 09:00-16:00

Smyckeskurs – trendiga armband Makramé är på modet igen. Lär dig olika knutar i läder, lin och polyester. Du kan göra enkla armband med bara knutar eller piffa till dem med vackra stenar, pärlor och silverdetaljer. Material ingår. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 12:00-16:00 lö 12:00-16:00

GGR START PRIS 1 29/8 850:1 27/10 850:-

Wraparmband Lär dig skapa armband med en annorlunda teknik, inspirerade av designern Chan Luus smycken. Med nål och tråd ”syr” vi ihop läder, pärlor, ädelsten och silver. ORT

DAG TID

GGR START PRIS

Innerstad

1

12:00-16:00

26/8, 21/10

750:-

Tenntrådsarmband – traditionell samisk teknik Skapa armband med den traditionella samiska tekniken. Du kan välja mellan läder i flera olika färger. På så vis blir ditt armband både traditionellt och modernt. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID on 17:30-21:30 sö 12:00-16:00

GGR START PRIS 1 29/8 750:1 28/10 750:-

Kompisarmband – för ungdomar Gammal teknik som blivit populärt bland ungdomar. Ta med en kompis och gör armband åt varandra eller ge bort till någon närstående efter kursen. Material ingår. ORT Innerstad Innerstad

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID on 12:00-16:00 lö 12:00-16:00

GGR START PRIS 1 31/10 650:- 1 25/8 650:-

längre utbildningar

Metallinjen En gedigen ettårig grundutbildning på deltid inom silversmide och smyckeskonst. Här får du lära dig om silversmide som traditionellt hantverk och även arbeta i andra metaller. Läs mer om innehållet på hemsidan. ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad to+ 18:00-21:00 30 20/9 fr 09:00-16:00 30.500:-

Smyckeslinjen Inspirerande grundutbildning inom smyckeskonst med det kreativa skapandet i fokus. Praktiskt arbete kombineras med teori. Du får formge dina egna smycken och lära dig att arbeta i olika guld- och silversmidestekniker. Nu startar vi även en kvällslinje med samma innehåll. Dagutbildningen startar med en intensivvecka den 27/8. Kvällslinjen inleds med fyra heldagar den 30/8-2/9. ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad må-fr+ 09:00-16:00 1 27/8 fr 09.00-16.00 15 7/9 16.500:Innerstad to-sö+ 09:00-16:00 1 30/8 on+to 18:00-21:00 15 5/9 16.500:-

GGR START PRIS 4 22/10 2.650:4 26/11 2.650:-

Möbelrestaurering och Tapetsering Du får arbeta med en egen möbel och lär dig under arbetets gång relevanta tekniker och tillvägagångssätt under lärarnas handledning. ORT Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla Järfälla

DAG TID ti 10:00-13:00 ti 19:00-21:15 on 10:00-13:00 on 19:00-21:15 to 19:00-21:15 lö-sö 10:00-16:30

GGR START PRIS 10 2/10 2.860:10 2/10 2.260:10 3/10 2.860:10 3/10 2.260:10 4/10 2.260:2 29/9 1.250:-

Möbelrestaurering – Gör om gamla möbler Gör om dina möbler och få dem precis som du vill ha dem. Kanske en ny design och funktion till bokhyllan, hallbyrån eller köksbordet? Du kan också lära dig att återställa en gammal möbel i originalskick. ORT Järfälla

DAG TID må 10:00-13:00

GGR START PRIS 10 1/10 2.860:-

Konstnärlig möbelmålning Är du nyfiken på träådring, marmorering eller schablonmålning? Här lär du dig att blanda filmjölklasyr, äggtempera och oljefärg och återställa dina möbler eller måla om dem på ett nytt kreativt sätt. ORT Järfälla Järfälla

DAG TID on 19:00-21:15 lö 10:00-12:15

GGR START PRIS 10 19/9 2.050:10 22/9 2.050:-

Silversmide – påbyggnad Kursen vänder sig till dig som har gått någon av våra längre utbildningar; Silversmide & Smyckesdesign, Metallinjen eller Smyckeslinjen och som nu vill fördjupa dina kunskaper. ORT Innerstad

DAG TID GGR START PRIS to 09:00-16:00 12 20/9 8.750:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


37 Möbelsnickeri Här får du arbeta med dina egna möbelprojekt i en välutrustad snickeriverkstad. Du lär dig alla steg från egen formgivning till färdig möbel. Genomgång av olika träslag, verktyg och metoder ingår. ORT Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad Innerstad

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-21:45 8 5/9 on 18:00-21:45 6 7/11 to 18:00-21:45 8 6/9 to 18:00-21:45 6 8/11 fr 09:00-16:00 6 21/9, 9/11 lö-sö 09:30-16:15 2 24/11

4.175:3.150:4.175:3.150:4.850:1.750:-

Bokbinderi Lär dig reparera eller binda om en gammal bok. Nybörjare får binda ett enkelt klotband, sedan lär du dig andra tekniker, bland annat arbete med skinn. På grundkursen gör alla en egen bok från grunden. ORT NIVÅ Aspudden grund Aspudden forts Järfälla alla Järfälla alla *

DAG TID GGR START PRIS ti 18:00-21:00 7 18/9 2.700:-* ti 18:00-21:00 7 6/11 2.300:må 19:00-21:15 10 17/9 2.150:on 09:00-11:15 10 19/9 2.150:-

Material ingår.

Fina askar och pärmar – Cartonnage Skapa funktionella och dekorativa askar, skrin och mappar av kartong som kläs med vackert papper eller tyg – så kallad cartonnage. På novemberkursen gör vi vackra böcker och mappar. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 30/9, 10/11 1.350:-

Pappersslöjd En kreativ helgkurs där vi använder papper för att bland annat skapa pärlor, smycken, skålar och korgar av pappersremsor. Papper är ett fantastiskt mångsidigt och billigt material. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 6/10 1.350:-

Arbeta skulpturalt med Papier-maché Vi bygger egna skulpturala former och lär oss göra pappersmassa att klä in skulpturerna med. Det finns även möjlighet att göra läckra inredningsdetaljer såsom skålar och lampor av pappersmassan. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 17/11 1.350:-

Luffarslöjd – prova på Luffarslöjd är en spännande svensk hantverkstradition som även kallas trådslöjd eller trådjack. På kursen lär du dig den grundläggande tekniken och gör mindre järntrådsarbeten. Material ingår. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 11:00-15:00

GGR START PRIS 2 1/12 1.200:-

Möbeltapetseringslinjen En utbildning i ett traditionellt hantverk där du lär dig grunderna i tapetsering. Du lär dig göra olika typer av stoppningar och klä om stolar och fåtöljer på ett yrkesmässigt sätt. ORT NIVÅ DAG TID Solna grund to 09:00-16:00 Solna forts to 09:00-16:00

GGR START PRIS 17 23/8 12.590:17 23/8 12.590:-

längre utbildningar

Drapering Kreativ mönsterkonstruktion med inriktning mot lyxmodeindustrin. Här lär du dig grunderna för hur en designer och skräddare utvecklar sina idéer.

textil Klädsömnad Sy dina egna kläder som passar dig med den form, färg och det mönster som du själv har valt. På vår söndagsworkshop kan du få hjälp med ett redan påbörjat projekt eller hjälp med att komma igång med ett nytt. ORT NIVÅ Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund Innerstad grund

DAG TID ti 18:30-21:30 to 18:30-21:30 lö 10:00-13:00 lö-sö 10:00-16:00 sö 10:00-15:00

GGR START PRIS 8 4/9, 6/11 2.675:8 6/9, 8/11 2.675:5 15/9, 3/11 1.750:2 25/8, 17/11 1.250:1 21/10 495:-

Sy din egen BH Här lär du dig att utarbeta mönster som uppfyller dina önskemål om passform och modell samt att kunna kombinera det med passande material. Du bör ha viss sömnadsvana. ORT NIVÅ Innerstad forts

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 29/9 1.250:-

Skräddarsydd kavaj Det här är en fortsättningskurs för dig som tidigare har gått vår grundkurs “Skrädderidetaljer”. Under kursen kommer vi att sy en skräddarsydd kavaj från början till slut, med alla dess moment. ORT NIVÅ Innerstad forts Innerstad grund

DAG TID ti 18:00-21:00 ti 18:00-21:00

GGR START PRIS 12 11/9 3.900:12 VT13 3.900:-

Mönsterkonstruktion Här får du konstruera en grundkjol och grundbyxa efter egna mått, samt olika mönster för kjol och byxa. Vi arbetar med damkonstruktion. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund må 18:00-21:00 15 10/9 4.875:Innerstad forts on 18:00-21:00 15 12/9 4.875:-

Vintage och redesign Under denna kurs får du redesigna/omarbeta second hand- eller vintagekläder. Det kreativa praktiska arbetet varvas med enklare materiallära. Du behöver ha viss sömnadsvana. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad forts må 18:00-21:00 10 8/10 2.150:-

Garderobssömnad Har du kläder undangömda i garderoben som du behöver laga? Ta med dina sömnadsprojekt till oss och få hjälp med det du länge har tänkt fixa, men aldrig får till där hemma. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund lö 11:00-16:00 1 27/10 495:-

Modehistoria Vi presenterar några av de mest betydelsefulla designers och modeskapare genom tiderna och förklarar på vilket sätt de har påverkat och bidragit till modets utveckling från sekelskiftet fram till idag. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad må 18:00-20:15 3 26/11 1.050:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-21:00

GGR START PRIS 6 3/10 2.050:-

Screentryck/textiltryck Lär dig konsten att trycka på tyg och tryck dina egna mönster och motiv på tröjor, tyg och annat. Du ritar mönster och lär dig rapportering, mönsteröverföring, färgblandning och tryckning. ORT Innerstad Innerstad

DAG TID ti 18:00-21:00 lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 7 11/9, 6/11 2.575:2 13/10, 17/11 1.575:-

Mönsterdesign Skapa dina egna mönster för att trycka på tyg. Blommor, prickar, ränder, rutor – skapa efter egen lust! Du får lära dig mönsterteckning och färgsättning. Teori blandas med praktiska övningar i färg och form. På fortsättningskursen får du utveckla dina kunskaper och bland annat lära dig flerfärgstryck. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund må 18:00-21:00 6 10/9 2.150:Innerstad forts må 18:00-21:00 6 5/11 2.150:-

Hattkurs Här får du inblick i det gamla hantverket att tillverka hattar. Du får kunskap om olika material och arbetssätt och utifrån en idé tillverkar du en färdig hatt.

Virkning för föräldralediga Ta med ditt barn på upp till 12 månader och lär dig virkningens grunder. Vi fokuserar på barnkläder. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund to 13:00-14:30 6 13/9 975:-

Stickning Här lär du dig grunderna i stickning. På fortsättningskursen provar vi på att sticka olika mönster: med struktur, med aviga och räta maskor, med hålmönster och att lyfta maskor. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund lö-sö 11:00-16:00 Innerstad forts lö-sö 11:00-16:00

GGR START PRIS 2 8/9 975:2 20/10 975:-

konsthantverk textil inredning

konsthantverk textil inredning

36

Stickning för föräldralediga Ta med ditt barn på upp till 12 månader och lär dig stickningens grunder. Vi fokuserar på barnkläder. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund to 13:00-14:30 6 8/11 975:-

Gotländsk sticksöm Gotland är ett landskap med anrika sticktraditioner. Under två lördagar får du möjlighet att prova på och lära dig mer om denna spännande handarbetestradition. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund lö 11:00-16:00 2 15/9 975:-

ORT DAG TID GGR START PRIS Midsommarkransen on+ 18:00-21:00 3 3/10 lö-sö 10:00-16:00 2.485:-

Gör din egen coiffe / hårdekoration Här lär du dig att tillverka en coiffe – en liten hatt utan brätte. En coiffe kan göras och dekoreras i nästan vilket material som helst, det är bara fantasin som avgör! ORT DAG TID GGR START PRIS Midsommarkransen lö-sö 10:00-16:00 2 10/11 1.900:-

Virkning För dig som vill lära dig virka och för dig som redan kan lite grann, men vill komma vidare. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund lö-sö 10:00-15:00 Innerstad forts lö-sö 10:00-15:00

GGR START PRIS 2 6/10 975:2 24/11 975:-

Virkning – mormorsrutor och blommor Lär dig grundmönstret och några roliga varianter. Lek med färg och form. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund lö 10:00-15:00

GGR START PRIS 1 1/12 495:-

Virkning – amigurumi Amigurumi, små virkade figurer, är roliga maskotar och lätta att göra. ORT NIVÅ DAG TID Innerstad grund lö-sö 11:00-16:00

GGR START PRIS 2 27/10 975:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


konsthantverk textil inredning

38

39 Stickning – ett hantverk att utveckla Upptäck stickningens obegränsade möjligheter och få ny inspiration! Under denna kurs får du som redan kan sticka testa nya idéer och tekniker. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad forts lö-sö 11:00-16:00 1 10/11 475:-

Tovning – helgkurs Är du nyfiken på den gamla tekniken att tova i ull? När du väl kan grunderna kan du tova allt från ett par tofflor till ett smycke, det är bara din fantasi som sätter gränserna. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 29/9, 27/10 1.375:-

Modeteckning Vi arbetar med modefotografier för att lära oss grunderna om kroppens och ansiktets anatomi, proportioner och linjer. Kursen vänder sig till dig som har ett stort klädintresse. Det är en fördel om du har grundkunskaper i kroki. ORT NIVÅ DAG TID GGR START PRIS Innerstad grund to 18:00-21:00 10 13/9 2.900:Innerstad forts to 18:00-21:00 6 29/11 1.750:-

Styling och designmedvetenhet Fördjupa dina kunskaper om kläder och styling. Du kanske arbetar som butikssäljare, vill starta eget klädmärke eller börja jobba på designkontor? Du får lära dig mer om kläddesign, hur en kollektion skapas och hur du läser av kundens potential. ORT Innerstad

DAG TID må 09:00-12:00

GGR START PRIS 4 17/9 1.375:-

Plaggskiss i Illustrator Lär dig att rita plaggskisser på smidigaste och bästa sätt i Illustrator. Du får lära dig grunderna och hur verktygslådan fungerar så att du sedan själv kan komma igång med att arbeta i programmet. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 13/10 2.250:-

Gör din egen provdocka Vill du sy eller ändra dina egna kläder? Under två intensiva dagar tillverkar du din egen provdocka efter dina egna mått. Materialkostnad tillkommer. ORT DAG TID Innerstad lö-sö 09:00-16:00

GGR START PRIS 2 15/9 1.800:-

INREDNING OCH ARKITEKTUR Inredning – kreativa lösningar Vill du lära dig mer om inredning? Här får du kunskap och inspiration till att arbeta fram kreativa lösningar för din hemmiljö. På kvällskursen går vi även igenom inredningsarkitekturens grunder. ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad ti 18:00-21:00 10 25/9 5.275:Innerstad lö-sö 10:00-16:00 2 20/10 2.050:-

musik dans teater

Planera din trädgård, terass eller balkong Lär dig hur du kan utforma en trädgård hela vägen från dröm till verklighet. Hösten är en utmärkt tid för dig att sätta igång med planeringen och skissa på dina drömmar!

När sjöng du senast? Uttryck dig genom din röst eller ett instrument. Vi har också kurser för dig som vill utveckla dig inom musikproduktion och drama.

ORT DAG TID GGR START PRIS Innerstad on 13:00-16:00 6 19/9 3.675:-

Homestaging Framhäv ditt hem med dess bästa sida inför en bostadsvisning. Här lär du dig rensa bort, organisera, möblera samt att välja rätt belysning och plocka in viktiga detaljer. ORT Innerstad

DAG TID to 09:00-12:00

GGR START PRIS 4 20/9 2.050:-

Feng shui Här går vi igenom grunderna i hur man skapar balans i hemmet. ORT Innerstad

DAG TID to 09:00-12:00

GGR START PRIS 4 8/11 2.050:-

SketchUp – inredning i 3D Här har du möjlighet att arbeta i datorn med enklare rumsliga problem i tredimensionell gestaltning. Vi utgår från ett gemensamt problem för att lära ut grunderna i programmet SketchUp. ORT Innerstad

DAG TID lö-sö 10:00-16:00

GGR START PRIS 2 10/11 2.275:-

Arkitekturkursen Här får du en introduktion till ämnet arkitektur. Du lär dig bland annat förenklad byggnadskonstruktionslära, grundläggande ritteknik, projektlära och praktisk skissteknik. ORT Innerstad

DAG TID on 18:00-21:00

GGR START PRIS 10 26/9 5.375:-

Våga sjung! En kurs för dig som är nybörjare och vill ta det allra första steget mot att våga sjunga. ORT NIVÅ Innerstad nyb

längre utbildningar

Mode- och designlinjen Vill du bli kläddesigner och skapa dina egna plagg? Under en termin arbetar du med alla moment som ingår i en modedesigners yrkesroll. Du designar en egen kollektion från idéskisser till färdigt plagg. Se vår hemsida för mer information och anmälan.

Inredningslinjen Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av rumsgestaltning och är en bra grund för fortsatta studier inom inredning och design. Här står den egna kreativiteten och ditt skapande i fokus. Se vår hemsida för mer information och anmälan.

ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad to-fr 09:00-17:15 16 3/9 26.000:-

ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad må-ti 09:00-16:00 12 3/9 21.550:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID on 18:00-19:30

GGR START PRIS 8 5/9 1.695:-

Sång för seniorer En kurs för dig som är 55+ där vi sjunger tillsammans – allt från visor till rock och pop. Du lär dig sångteknik, stämsång och uttryck och gör musikaliska övningar. ORT NIVÅ Innerstad alla

DAG TID to 09:30-11:00

GGR START PRIS 8 4/10 1.365:-

Sånger i advent Här botaniserar vi i den vackra sångskatten dedikerad till den mörkaste årstiden och sjunger julhelgernas vackra sånger. Kursen avslutas med en stämningsfull konsert på vår julmarknad den 8/12. ORT NIVÅ Innerstad alla

längre utbildningar

Sjung på lunchen! Här får du en annorlunda form av lunchupplevelse när vi sjunger gamla godingar och nya hits. Släpp loss i 45 minuter och bli full av energi!

sång

DAG TID ti 19:10-20:40

GGR START PRIS 5 6/11 950:-

Sångensemble En populär sångkurs för dig som gillar att sjunga tillsammans med andra. Du utvecklar din röst och provar på olika musikstilar som visa, pop, rock, jazz, schlager och musikal. ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad nyb Innerstad forts Innerstad forts

DAG TID ti 17:30-19:00 ti 19:15-20:45 ti 17:30-19:00 ti 19:15-20:45

GGR START PRIS 8 11/9 1.695:8 6/11 1.695:8 6/11 1.695:8 11/9 1.695:-

ORT NIVÅ Innerstad alla

DAG TID fr 11:45-12:30

GGR START PRIS 5 27/9, 8/11 475:-

Folksång Är du nyfiken på vår vackra svenska sångtradition? Här sjunger vi svenska traditionella visor och utvecklar förmågan att smycka ut dem, med för genren typiska stilmedel. Traditionen innehåller svarta ballader, dansanta polskor och längtande kärleksvisor. ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad nyb

DAG TID GGR START PRIS ti 17:30-19:00 10 18/9 1.695:lö-sö 10:00-16:00 2 24/11 1.450:-

Sångcoachning – Masterclass Ta chansen att finslipa ditt framträdande! Det här är en spännande kurs för dig som vill utvecklas individuellt i Masterclassform – i en liten grupp med sångcoachning inför varandra, med ackompanjatörer. Kurserna avslutas med en konsert. ORT NIVÅ Innerstad forts 3 Innerstad forts 4

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-20:15 7 31/10 2.950:sö 10:00-16.00 2 14/10 2.200:-

Körsång Upplev den sköna känslan av att vara en del av en kör, samtidigt som du tränar din röst och din musikalitet. Vi sjunger ensemblesång och stämsång samt tränar på sång- och röstteknik. ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad forts Innerstad forts 2

DAG TID on 17:30-19:00 on 19:15-20:45 må 18:00-20:15

GGR START PRIS 12 19/9 2.050:12 19/9 2.050:12 27/8 1.300:-

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


41 MUSIKPRODUKTION

Damkör Känn glädjen i att brista ut i sång tillsammans med andra och upptäck din röst och musikaliska förmåga. ORT NIVÅ Innerstad alla

DAG TID må 17:15-18:45

Allt en låtskrivare behöver veta Worksho p En underhållande och engagerande workshop som kretsar kring den kreativa processen låtskriveri. Eva Hillered berättar hur du gör för att få nya låtidéer och hur du hittar ditt unika språk som låtskrivare. Se vår hemsida för mer information och anmälan.

GGR START PRIS 10 10/9 1.695:-

ss

Voicefulness Sång + mindfulne Att sjunga tillsammans med andra ger gemenskap, sänker din stressnivå, stärker ditt immunförsvar och gör dig glad och avspänd! Att sjunga är mindfulness i dess renaste form! ORT Innerstad Innerstad

DAG TID to 18:30-20:45 lö 09:30-12:30

Låtskrivarkurs Här lär du dig att utveckla låtidéer, skriva text och melodi samt arrangera bakgrundssång till de låtar du skriver under kursens gång. Du får möjlighet att spela in och producera en egen låt. Från idé till färdig produkt i en och samma kurs!

GGR START PRIS 3 11/10 1.250:1 15/9 475:-

Ljud- och toningsmeditation – Sjung in helgen Starta helgen med en välgörande ljudmeditation. Första fredagen i varje månad under hösten kan du låta rösternas ljudvågor kicka igång kropp och själ. Vetenskapen bekräftar röstens helande kraft. Stressnivåer sänks och dopaminet och glädjen ökar. Missa inte upplevelsen av en grupp fria röster som ljudar tillsammans. Se hemsidan för mer information. längre utbildningar

Sångverkstan Sångverkstan är en spännande utbildning som ges i Masterclassform. Undervisningen ligger på fredagar och är en möjlighet för dig som vill deltidsarbeta att samtidigt utveckla din sångteknik och musikalitet. Du får också lära dig enklare musikteori, låtskriveri, ensemblesång samt att kompa dig själv på piano. Sångverkstan är utmärkt för dig som vill förbereda dig för vidare studier och ge sången en riktig chans att utvecklas. Se vår hemsida för mer information och anmälan. ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad fr 09:00-16:00 12 21/9 19.500:-

INSTRUMENT a

Gitarr Även i Solna och Årst Vi har kurser på olika nivåer för både barn, ungdomar och vuxna som vill börja lära sig spela gitarr och utveckla sin musikaliska ådra. I små grupper lär du dig ackord och att kompa. Vi har även individuell undervisning och kurser på engelska. Kurserna startar löpande under hösten, se vår hemsida för hela vårt kursutbud. Välkommen att utveckla ditt gitarrspel! Guitar In English We offer guitar classes in English for you who don´t speak Swedish or for you who want to practice English. Example of guitar courses given in English: Group teaching, individual guitar lessons and courses for those who are on parental leave. Please check our website for more information www.folkuniversitetet.se/stockholm. och 13 -16 år

Gitarrensemble för ungdomar 10 -1 2 år Här får du lära dig spela bruksgitarr, det vill säga spela enkla låtar och kompa dig själv eller andra - och inte minst ha kul! Se vår hemsida för mer information.

musik teater dans

musik teater dans

40

ORT NIVÅ Innerstad nyb

Gitarrkurs för föräldralediga Är du föräldraledig? Passa på att gå en rolig och utvecklande gitarrkurs. Du och ditt barn på upp till 12 månader är välkomna till kursen.

Slagverksensemble – Cumbia för alla Cumbia är en musikstil som ingår i de latinska danserna tillsammans med salsa och samba. Här får du uppleva glädjen, kraften och känslan i den medryckande musiken från Colombia.

ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad forts

ORT NIVÅ Innerstad nyb

DAG TID ti 10:00-11:30 ti 10:00-11:30

GGR START PRIS 5 4/9 1.095:5 16/10 1.095:-

ell underv även individu

Piano eller elgitarr i liten grupp Vi har Våra populära kurser vänder sig till dig som enkelt och snabbt vill lära dig att spela piano eller elgitarr. Undervisningen sker i grupp med 2-3 deltagare. Välkommen att utveckla ditt musicerande! Genomgångar varvas med övningar och hemuppgifter. d

isnin g

r Un plugge Spela i band Pop- och rockband elle Det ultimata sättet att musicera är att göra det tillsammans med andra. Ett roligt sätt att lära sig spela instrument är att börja spela i band. Här får du enklare undervisning i elgitarr, elbas, trummor, keybord och sång. Unplugged-ensemblen är en sammansättning av akustiska instrument. Möjliga instrument är bas, gitarr och slagverk. Grupperna sätts ihop utifrån anmälan och erfarenhet. Samla ihop en grupp och anmäl er tillsammans eller anmäl dig individuellt. Kontakta oss eller se vår hemsida för mer information.

Individuell undervisning Det här är ett bra val för dig som vill satsa lite mer under en period eller mucisera i din egen takt. Våra välutbildade och populära pedagoger skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål. Du väljer själv hur långa lektionerna ska vara, 30 eller 45 minuter. För barn upp till 13 år erbjuder vi 20 minuters lektioner. Kontakta oss eller se vår hemsida för mer information. Välj bland följande kurser. • Sång • Sjung – må bra! Årsta • Gitarr Även i Solna och • Guitar in English Årsta • Elgitarr Även i Solna och sta År h oc • Elbas Även i Solna • Piano • Kompa dig själv på piano • Fiol/violin • Tvärflöjt

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

DAG TID GGR START PRIS to 18:15-19:45 10 27/9 1.875:-

Lär dig spela congas Congas är huvudinstrument i Rumba från Kuba och är mycket vanligt i latinsk musik, som salsa och andra former av amerikansk populärmusik. Här får du lära dig teknik och olika ljud för att hålla en gemensam puls och olika “marcha” grooves att kompa till. ORT NIVÅ Innerstad nyb

DAG TID GGR START PRIS to 20:00-21:30 10 27/9 1.875:-

ORT NIVÅ Innerstad grund Innerstad grund Innerstad forts

DAG TID GGR START PRIS on 17:30-20:30 5 14/11 3.575:lö 10:00-14:00 3 29/9 3.575:lö 10:00-14:00 2 10/11 2.275:-

Musikproduktion i studio Här får du lära dig hur du sammanställer en professionell musikinspelning i studio. Vi går igenom hela inspelningskedjan – från inspelning till mastring. ORT NIVÅ Årsta nyb

DAG TID GGR START PRIS lö+ 11:00-13:15 3 29/9 lö+lö 11:00-12:30 1.250:-

DANS

MUSIKTEORI Gehör och notläsning Vill du förbättra dina teorikunskaper? Här får du möjlighet att under en termin öka dina teoretiska kunskaper för att utvecklas musikaliskt. Vi arbetar med allt från grundläggande notläsning till transponering av tonarter, hur ackord är uppbyggda och annat matnyttigt. DAG TID GGR START PRIS ti 19:10-20:40 10 18/9 1.875:ti 17:30-19:00 10 18/9 1.875:-

Planka låtar Det är inte alltid man kan hitta noter till favoritlåten man vill spela eller sjunga. Här fokuserar vi på grundläggande musiklära i syfte att enkelt kunna skriva ner musiken för att användas. Det är en praktisk kurs där läraren ger många exempel och övningsuppgifter att träna på. ORT NIVÅ Innerstad forts 2

Musikproduktion i Cubase Här är en kurs för dig som vill lära dig att komponera och producera musik i datorn. Du får lära dig hur en mjukvara och sequenser fungerar, hur du samplar och använder inspelade ljud och hur du arrangerar en hel låt. Musikstil väljer du själv.

ORT NIVÅ Innerstad grund Innerstad forts

DAG TID GGR START PRIS må 18:00-19:30 10 17/9 1.895:-

Vill du dansa i höst? Balettakademien, som är en del av Folkuniversitetet, erbjuder ett stort utbud danskurser för dig som är ung, gammal, nybörjare eller proffs. Här finns allt från balett, hiphop, jazz och commercial till etniskt, Body and Mind och modern/nutida dans. Är du osäker på vilken stil du ska välja? Välkommen till oss på gratis prova på-dagar den 20-22 augusti! Läs mer på www.balettakademien.se/stockholm

DAG TID GGR START PRIS to 18:30-20:00 10 20/9 1.875:-

Musikföreläsningar Missa inte höstens musikföreläsningar. Se vår hemsida för mer information.

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


musik teater dans

42

43 TEATER Drama En omtyckt kurs för dig som vill släppa fram kreativiteten och fantasin, utveckla din personliga uttrycksförmåga och inte minst ha roligt! Den här kursen är ett bra steg för dig som har funderat på att börja spela teater eller för dig som behöver drama i yrket. ORT NIVÅ Innerstad nyb

DAG TID GGR START PRIS lö-sö 10:00-15:00 2 15/9 1.275:-

Teater Här arbetar vi med grunderna i teater, tryggheten i gruppen samt hur du lär dig att lita på din egen fantasi och kreativitet. ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad nyb Innerstad nyb Innerstad forts Innerstad forts Nacka alla

DAG TID GGR START PRIS ti 18:00-19:30 10 25/9 1.575:on 18:00-19:30 10 14/11 1.575:lö 09:00-16:00 2 3/11 1.375:ti 19:45-22:00 10 25/9 2.375:on 19:35-21:50 8 5/9 2.375:on 18:00-20:15 10 26/9 2.150:-

Teater – Showtime! Det här är en fördjupningskurs i teater för dig som vill satsa lite mer. Vi arbetar med övningar, scenisk gestaltning och dramatiska texter för att sätta upp en föreställning. ORT NIVÅ Innerstad forts 2

DAG TID GGR START PRIS on 19:35-21:55 10 7/11 2.375:-

Teater för ungdomar Här är en kurs för dig som längtar efter att prova på teater och vill stå på scen. Vi övar mod, trygghet och samspel. ORT ÅLDER Innerstad 10-12 år Innerstad 10-12 år Innerstad 13-16 år Nacka 13-16 år *

DAG TID må-fr* 09:00-12:45 to 16:30-18:00 må-fr 13:00-16:00 to 17:00-18:30

GGR START PRIS 5 29/10 1.750:10 6/9 1.500:5 29/10 1.500:10 27/9 990:-

Inklusive lunch.

Improvisation och teatersport Utveckla din fantasi och inlevelseförmåga! Här arbetar du med din egen spontanitet och utmanar dig själv att våga leva dig in i olika roller. Teatersport är kanske den mest kända formen och det finns en rad olika andra varianter och former av improvisationsteater både för scen, radio och tv. ORT NIVÅ Innerstad nyb Innerstad alla Nacka forts

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-19:30 10 5/9 1.575:lö-sö 09:30-16:30 2 24/11 1.595:to 18:45-21:00 14 27/9 2.350:-

skådespelare – skriv din egen pjäs För dig som är skådespelare och även bär på egna idéer till pjäser, filmer, radiodramatik med mera. Välkommen att undersöka dramatikens hantverk, den sceniska dramaturgin och hur man skriver en text. ORT NIVÅ Innerstad forts 3

DAG TID GGR START PRIS on 18:00-21:15 10 7/11 3.150:-

Method Acting För dig som redan har arbetat en del med teater och är nyfiken på att prova nya inriktningar. Skådespelare som ofta förknippas med “The Method” är bland andra Dustin Hoffman, Al Pacino och Robert De Niro. ORT NIVÅ Innerstad forts 2

kalendarium kostnadsfria föreläsningar

DAG TID GGR START PRIS sö 10:00-16:45 6 23/9 3.150:-

Under hösten 2012 erbjuder vi spännande forskningsföreläsningar om stressforskning, naturresursförvaltning samt om August Strindberg. Anmäl dig i god tid till föreläsningarna. Samtliga evenemang är kostnadsfria. Plats: Kungstensgatan 45 om inget annat anges.

Stand-up Comedy Höstlovskurs Här får du lära dig grunderna i underhållningsformen som bör vara rolig, drastisk och överraskande samt, inte minst, påtagligt mycket här och nu. ORT NIVÅ Innerstad nyb

DAG TID GGR START PRIS må-fr 10:00-16:00 5 29/10 4.800:-

Introduktion till Psykodrama Det här är en introduktion till den psykodramatiska dramaturgin. Se vår hemsida för mer information. Vi erbjuder även intensiva grundkurser i augusti och i januari. ORT Innerstad

DAG TID ti 16:30-19:30

GGR START PRIS 5 6/11 2.000:-

Teateraftnar Få ut mer av dina teaterbesök genom att delta i vår föreläsningsserie Teateraftnar. Här får du all fakta du behöver innan föreställningen. Kostnad för biljetter tillkommer. Se vår hemsida för mer information. Acting for beginners In English This course is given in English for you who don´t speak Swedish or for you who want to practice your English in the way to be more spontaneous. The course will help you to be more confident in yourself, have fun on stage and learn some theatre keys with a mix of improvisation and drama methods. Please visit our website for more information. Teatersmink Worksho p Vad gör en maskör? Vill du prova på att göra teatersminkningar och få veta lite mer om yrket? Nu har du chansen! Här får du bland annat prova på olika material, göra ett sår samt olika karaktärssminkningar. Läs mer på vår hemsida.

längre utbildningar

Scenografilinjen Det här är utbildningen för dig som är nyfiken på begreppet scenografi och vill vidga dina vyer. Du är förmodligen intresserad av att arbeta med film, teater, TV, show, cirkus, kläder eller arkitektur. Se vår hemsida för mer information och anmälan. ORT DAG TID VECKOR START PRIS Innerstad to-fr 09:00-16:00 14 6/9 23.950:-

FRI ENTRÉ OCH ÖPPET FÖR ALLA

gr atis prova pådag 29/8

En av Folkuniversitetets uppgifter är att göra aktuell forskningsinformation begriplig och tillgänglig för alla. En spännande utmaning! Därför samarbetar vi med bland annat Stockholms universitet och Södertörns Högskola.

20-22 AUGUSTI Prova på olika danskurser gratis. På Balettakademien, Birger Jarlsgatan 70. För aktuellt program se www.balettakademien.se/stockholm

26 AUGUSTI KL. 11:15-16:15

22 NOVEMBER kl. 18:00-19:30

Augusts arkiv – några sidor av Ockulta dagboken. Föreläsare: Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Om Strindbergsmuseet och personmuséer. Föreläsare: Stefan Bohman, chef för Strindbergsmuseet.

4 OKTOBER kl. 18:00-19:30

29 NOVEMBER kl. 18:00-19:30

Om förhållanden som kan påverka stress Föreläsare: Töres Theorell, professor emeritus på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Hur påverkar ljuset vår dygnsrytm och sömn? Föreläsare: Arne Lowdén, docent på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

10 oktober kl. 18:00-19:30

Samverkan i EU:s vattendirektiv Föreläsare: Katarina Eckerberg, professor i offentlig förvaltning, Umeå universitet.

Om universums mörka sida. Föreläsare: Rahman Amanullah, forskare i astrofysik och kosmologi vid Stockholms universitet.

Prova på att teckna och måla eller skapa i vit porslinslera. I Gamla Porslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. Endast materialkostnad på 50 kr tillkommer.

11 OKTOBER kl. 18:00-19:30

29 AUGUSTI

18 OKTOBER kl. 18:00-19:30

Gratis prova på-dag. Kom och prova på olika kurser. Se hela programmet på www.folkuniversitetet.se/stockholm

29 AUGUSTI KL. 17:00-19:00 Testa din språknivå gratis i engelska, franska, spanska, italienska, tyska, grekiska och ryska.

6 SEPTEMBER kl. 18:00-19:30 Rennäringen i ett förändrat klimat. Föreläsare: Anette Löf, doktorand vid Umeå universitet.

12 september kl. 18:00-19:30 Om svenska språket och dess toner. Föreläsare: Tomas Riad, professor i nordiska språk, Stockholms universitet.

13 SEPTEMBER kl. 18:00-19:30 Europas dilemma i eurokrisen. Föreläsare: Kjell Torbjörn, Syracuse University, Strasbourg.

Genus på Strindbergs tid. Föreläsare: Yvonne Hirdman, professor emerita i genushistoria vid Stockholms universitet.

Förvaltning av vargstammen i Sverige: hot eller hotad? Föreläsare: Serena Cinque, doktor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitetet.

25 OKTOBER kl. 18:00-19:30 Stress och inflammation - det goda, det onda och det vackra. Föreläsare: Mats Lekander, professor på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

8 NOVEMBER kl. 18:00-19:30 Den svenska skogsbruksmodellen. Föreläsare: Fredrik Ingemarsson, Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

14 november kl. 18:00-19:30 Om den snabba uppvärmningen i Arktis och i molnen. Föreläsare: Caroline Leck: professor i kemisk meteorologi.

15 NOVEMBER kl. 18:00-19:30

Frukostföreläsning om CSR. Föreläsare: Marianne Bogle, ledare för nätverket CSR Sweden.

Hur kan forskare (och andra) hantera sin egen stress? Föreläsare: Walter Osika, forskare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

20 SEPTEMBER kl. 18:00-19:30

15 NOVEMBER

18 SEPTEMBER kl. 08:00-08:55

Tv-spel, stress och sömn hos unga individer. Föreläsare: Malena Ivarsson, doktorand i psykologi på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm

27 SEPTEMBER kl. 18:00-19:30

Vårens kurser finns på hemsidan.

6 DECEMBER kl. 18:00-19:30

8 DECEMBER kl. 11:00-15:00 Kreativ julmarknad. Fynda personliga och fantasifulla julklappar skapade av elever och lärare från våra estetiska skolor.

= I samarbete med Forskning & Framsteg.

Forskardagarna 3-4 oktober Den 3-4 oktober anordnar Stockholms universitet Forskardagarna, då nydisputerade forskare berättar om sin forskning i korta populärvetenskapliga föredrag. Kom och lyssna på föreläsningar om bland annat: • Hur produceringen av bananer och kaffebönor påverkar miljön i Costa Rica • En studie av skolgång, fritid och kamrat relationer bland unga i familjehem • Idéerna som låg till grund för Svenska Institutet: år 1945-1970 • Receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg Föreläsningarna är 45 minuter långa med chans till att ställa frågor. Vissa föreläsningar hålls på svenska, andra på engelska. Varmt välkomna! Plats: Södra huset vid Stockholms universitet Datum: 3-4 oktober Fri entré – Öppet för alla. Välkomna! För mer information besök www.su.se/forskardagarna

mer information och anmälan 08 - 789 42 00 eller www.folkuniversitetet.se/stockholm


Box 6901, 102 39 Stockholm Tel: 08 - 789 42 00 E-post: direkt@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se/stockholm

Folkuniversitetets katalog hösten 2012  

Kursutbudet för Folkuniversitetet Stockholm, hösten 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you