Page 1

VI ÄLSKAR SPRÅK


Hej! Det ska vara roligt att studera språk. Det ska också vara roligt att undervisa i språk. Det är själva grunden när vi utvecklar och ger ut läromedel. I Mot målet har vi tagit fasta på de fem färdig­heterna. Det är som gjort för individanpassning – eleven övar på just den färdighet hen behöver. I Svenska steg för steg är det uttalet som har fått extra uppmärksamhet, med tydlig pedagogik och fina illustrationer. Bjud på en läsupplevelse! Novellserien Hand i hand är full av spännande vändningar och förvecklingar. Vi har också kommit ut med vår första app! En app som både har och heter Ord i fokus. Även i franska har vi kommit ut med ett nytt läromedel – à vous!

Så här beställer du: Ring oss på telefon 046-14 87 20 Skicka e-post till order@folkuniversitetetsforlag.se Faxa din beställning till 046-13 29 04 Beställ via hemsidan www.folkuniversitetetsforlag.se Eller kontakta din läromedelsdistributör.

Vi har ett roligt jobb och ett viktigt jobb. Precis som du! Som alltid vill vi gärna höra vad du tycker. Vad fungerar bra och vad kan bli ännu bättre? Kanske har du en idé på ett helt nytt läromedel? PS. Gilla oss på Facebook så missar du inget.


Innehåll Mot målet Övningar ur Mot målet Svenska steg för steg Hand i hand Tala svenska direkt Form i fokus På svenska! Ord i fokus Översikt med förlagets böcker i sfi, svenska som andraspråk & svenska som främmande språk

2 4 6 8 10 11 12 13 14

Finska för nybörjare Vägar till danska språket Comunicare à vous Arabiska för nybörjare Japanska för nybörjare Översikt med förlagets böcker i övriga språk

Smakprov ur förlagets böcker finns bl.a. på issuu.com/folkuniforlag

f Gilla förlaget på www.facebook.com/folkuniversitetetsforlag

16 17 18 19 20 21 22 1


lyssna • läsa • tala • samtala • skriva • lyssna • läsa • tala • samtala • skriva

•  Mot målet 1 nivå B (A1/A2) •  Mot målet 2 nivå C (A2/A2+) •  Webbplats med färdighets-

Mot målet

övningar, hörförståelse, grammatik och ljud • Lärarhandledning

av Camilla Flom och Ola Ryen Söberg

Att lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är själva grunden i Mot målet. Mot målet 1 och 2 är ett nytt läromedel för sfi kurs B och C. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper.

t Mot måle

1

Mot målet

t Mot måle

2

are för invandr i svenska Utbildning

Mot målet

Utbildning i svenska

2

för invandra

re

2

1

Man får följa Lydia, 27 år, när hon studerar sfi, flyger till ett bröllop, är på språkpraktik och mycket mer. Till läromedlet hör också omfattande övningar på webben där språkfärdigheterna övas ytterligare. Lärarvägledningen ger bra stöd för individanpassad undervisning. 978-91-7434-667-1 Mot målet 1 978-91-7434-668-8 Mot målet 2 ISBN 978-91-7434-681-7 Mot målet lärarhandledning ISBN ISBN

m Camilla Flo Söberg Ola Ryen

Camilla Flo Ola Ryen Sö m berg

5 färdigheter

lyssna • läsa • tala • samtala • skriva • lyssna • läsa • tala • samtala • skriva

STUDIEVÄG 2


lyssna • läsa • tala • samtala • skriva • lyssna • läsa • tala • samtala • skriva • lyssna • läsa • tala • samtala • skriva • lyssna • läsa • tala • samtala • skriva 1b

a b c

Kapitel 8 Fest med familj och vänner

•  Kompetensmål:

Dessa är hämtade från kursplanen och visar vilket delmål som deltagarna ska arbeta mot i det aktuella avsnittet. Intill varje kompetensmål finns en färdighetssymbol som visar vilken färdighet som övas i det aktuella avsnittet.

a b

Carla delar ut inbjudningskort

Jag kan läsa och förstå ett kort.

a

Kompetensmål

Sara är på språkpraktik på Regn­ bågens förskola. Carla fyller snart 5 år. Hon delar ut inbjudningskort till alla barnen på den blå avdelningen.

Hej Kristian! Jag fyller fem år den 26 september. Vill du komma på mitt kalas? Jag ska fira lördagen den 29 september. Kalaset varar från klockan 14.30 till 16.30. Adressen är Älgstigen 77.

•  Språkhandling:

•  Checklistor:

Checklistorna sammanfattar vilket kompetensmål deltagarna har arbetat mot i av­­ snittet. Avsikten med kontrollen är att träna del­­ tagarna i att värdera sig själva. Checklistan hän­visar till webbplatsen för dem som behöver öva mer.

Jag har lärt mig att skriva ett vykort om vädret. Jag ska öva mer på att prata med folk om vädret. Jag ska öva på uttryck om vädret.

Språkhandling

Kram från Carla (Ring till mamma på tel. 45 96 62 om du inte kan komma.)

94

Uppgift Svara på frågorna. 1

När har Carla födelsedag?

2

När ska hon fira födelsedagen?

3

Hur länge varar kalaset?

4

Vad måste föräldrarna göra om barnet inte kan gå på kalaset?

JAG K A N

Ja

3

Delvis Nej

Jag kan förstå ett inbjudningskort. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Checklistor

Läsa vykort

Kapitel 8: Fest med familj och vänner Uppgift Prata med varandra om utbildning och jobb. Vad säger ni?

Uttryck och begrepp

1

Skapa ett samtal.

2

Öva samtalet.

3

Spela upp samtalet för någon i klassen.

UTTRYCK

Språkhandlingsexemplet visar hur personerna i boken utövar sin språkliga kompetens i en given kontext, där de antingen använder en receptiv färdighet (lyssna, läsa) eller en produktiv färdighet (skriva, prata, samtala). Språkhandlingstexterna kan användas på olika sätt och utnyttjas på text-, sats- eller ordnivå. De kan även användas för att härleda regler och se mönster i språket.

Vi berättar vad vi gjorde tidigare, vad vi gör nu, och vad vi vill göra senare. Vi använder verb som beskriver dåtid, nutid och framtid.

Vad för slags skola har du gått?

Jag har gått grundskolan.

Hur många år har du gått i skolan?

Jag har gått tio år i skolan.

Vad har du jobbat med?

Jag har varit sjöman. Jag har inte jobbat.

Hur många år har du jobbat?

Jag har jobbat i åtta år.

i

Faktarutor

Heltid = Du jobbar 100 %.

Jag kommer inte ihåg ordet hemmafru. Jag säger: Jag jobbar hemma och passar mina barn.

Deltid = Du jobbar mindre än 100 %. Halvtid = Du jobbar 50 %.

JAG KAN

Ja

Delvis Nej

Jag kan hälsa på en vän och prata om utbildning och jobb. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Inlärningsstrategier

Hälsa på och prata med folk

Kapitel 12: Utbildning och arbete

127


Förnamn och efternamn Förnamn: Lydia Efternamn: Artes

A

4

Svara på frågorna.

Jörgen Johansson bor på Solvägen 3 B i Åsen. Postnumret är 322 48. Han är född 18 juli 1977. Personnumret är 770718-4292 Han har telefonnummer 031-725924

C

Använd informationen om Jörgen och svara på frågorna.

Vad heter du i förnamn?

Vad är förnamnet? Jörgen

Jag heter Lydia.

Vad är efternamnet? ___________________

Vad heter du i efternamn?

Vad är adressen? ______________________

Jag heter Artes.

Vad är postnumret? ____________________

Vad heter du i förnamn?

Vad är telefonnumret? __________________

Jag heter ________________________

Vad är personnumret? __________________

Vad heter du i efternamn?

Prata med dina klasskamrater. Fråga vad de heter.

Mot målet

Utbildning i svenska för invandrare

1

1

B

Mot målet

Jag heter ________________________

Denna övning är hämtad ur boken Mot målet 1 (av Camilla Flom & Ola Ryen Söberg) utgiven på Folkuniversitetets förlag 2013.

Camilla Flom Ola Ryen Söberg


Skriv in rätt substantiv. en sallad en kopp te en fralla en äpplekaka en kopp kaffe en chokladkaka en baguette en meny ett glas läsk ett glas vatten 5

Mot målet

Mot målet

Utbildning i svenska för invandrare

1

1

Vad vill du äta? Vad vill du dricka?

Denna övning är hämtad ur boken Mot målet 1 (av Camilla Flom & Ola Ryen Söberg) utgiven på Folkuniversitetets förlag 2013.

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Titta på bilden och skriv meningar.


•  Svenska steg för steg 1 lärobok

nivå B (A1/A2) •  Svenska steg för steg 1 övnings bok nivå B (A1/A2)

6 steg till svenska språket: • Varierade, metodiska övningar • Utförlig grammatik • Lättbegripliga uttalsövningar • Tydliga illustrationer • Självbedömningstest i varje kapitel • Hörövningar (mp3-filer)

Översätt till ditt modersmål!

6

_________________

en natt, nätter _____________

_________________ Det finns mångavaken uttalsövningar utarbetade efter __________________ till __________________ Agneta Westergrens lättbegripliga metod. Läroboken __________________ öppet __________________ har utförlig grammatik, varierade övningar, tydliga __________________ öppna -r __________________ illustrationer, styckeordlistor, självbedömningstest, __________________ säkert __________________ hörövningar m.m. Cd ingår (följer med läroboken).

tyck/a -er _________________

vart

mer

_________________

väck!

varför

_________________

sov/a -er

_________________

åk/a -er

ju

_________________

gå -r upp __________________

ensam

_________________

Ett dygn = en dag + en natt

Uttal

av Monica Tanner Krantz, Inger Edwardsson och Agneta Westergren Ett heltäckande läromedel för sfi kurs B anpassat efter senaste kursplanen. Det passar även bra inom andra skolformer. Läroboken är indelad i teman. Texterna är vardagsnära och följs av metodiska övningar.

Nya ord redan

Svenska steg för steg

Ett dygn 05.00 – 09.00 = morgon 09.00 – 12.00 = förmiddag 12.00 – 18.00 = eftermiddag 18.00 – 23.00 = kväll 23.00 – 05.00 = natt

__________________

978-91-7434-645-9 Svenska steg för steg 1 lärobok 978-91-7434-646-6 Svenska steg för steg 1 övningsbok

ISBN

UTTAL 18

Vi skriver:

Vi säger:

morgon

[mårrån]

förmiddag

[förmidda]

eftermiddag

[eftermidda]

kväll

[kfäll]

>

>

>

>

>

>

>

I kväll eller i morgon.

Fråga om tid När?

mitt

vid alla frågor om tid

– När slutar du i dag?

– Klockan tolv.

STUDIEVÄG 2


UTTAL

•  Metodiska

uttalsövningar: Uttalsövningar med fokus på vokaler och prosodi. Övningarna utgår från Agneta Westergrens välbeprövade metod.

16

mycket lång

•  Vardagsnära

språk: I dialoger är språket vardagsnära med vardagliga fraser och uttryck. illustrationer: De tydliga illustrationerna underlättar förståelsen av texten.

•  Tydliga

•  Checklistor/Kan

du?: Checklistorna samman­ fattar vad deltagaren bör kunna efter varje kapitel. De hjälper också deltagaren att utvärdera sina kunskaper.

Vokalen å

17

ganska lång

en konsonant efter a

två konsonanter a

mat i dag

matte halv

å sist

a sist i korta ord

a i slutet av längre ord

två gå då

ha bra

klocka, klockan fyra

Tåget går två i två. Det är måndag. Åke är tråkig. En gånger åtta är åtta.

Ali sa ja. Maten var bra.

Anna kan matte. Han heter Kalle.

åtta gånger måste

vaken

_________________

tyck/a -er _________________

vart

__________________

till

__________________

mer

_________________

väck!

__________________

öppet

__________________

varför

_________________

__________________

öppna -r __________________

sov/a -er

_________________

åk/a -er

__________________

säkert

__________________

ju

_________________

gå -r upp __________________

mitt

__________________

ensam

_________________

Ett dygn = en dag + en natt Ett dygn 05.00 – 09.00 = morgon 09.00 – 12.00 = förmiddag 12.00 – 18.00 = eftermiddag 18.00 – 23.00 = kväll 23.00 – 05.00 = natt

Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt: Åke: Britt:

Är du redan vaken? Ja. Hur mycket är klockan? Tio över sju. Inte mer! Varför sover du inte? Det är ju morgon. Nej, det är mitt i natten! Klockan sju är väl inte mitt i natten. Jo, morgonen börjar klockan tio, tycker jag. Väck mig tio! Nu vill jag sova. Nää, klockan tio är ju mitt på dagen. Då åker jag ensam. Vart ska du åka? Till IKEA och kanske till Svenssons Möbler. De har inte öppet klockan sju på morgonen. Jag vet det, men de öppnar säkert klockan nio. Tror du? OK, jag går upp nu.

Vi skriver:

Vi säger:

morgon

[mårrån]

förmiddag

[förmidda]

eftermiddag

[eftermidda]

kväll

[kfäll]

>

>

Vilken tid? Hur dags? När?

>

o är mycket långt

o är ganska långt

en konsonant efter

två konsonanter efter

fot bor lektion

onsdag ost Oslo

Tora bor i Trosa. Victoria har ingen krona.

Olle åker till Oslo.

o sist i korta ord

o i slutet av långa ord

sko bo tro

tavlor klockor

Man kan bo i Bro.

Mormor har en dator.

>

7

Checklistor/Kan du?

>

KAN DU?

Tydliga illustrationer

– Klockan tolv.

– Vilken tid börjar dina lektioner? – Halv nio. – Hur dags kommer du? – Klockan sju.

Vardagsnära Vokalen o språk

>

vid alla frågor om tid

vid klocktider

UTTAL

>

I kväll eller i morgon.

– När slutar du i dag?

25

UTTAL 18

Fråga om tid När?

Metodiskt

Morgon eller natt?

Översätt till ditt modersmål! en natt, nätter _____________

Metodiska uttalsövningar

ganska lång

Åke tåg språk

Nya ord _________________

mycket lång

en konsonant efter å två konsonanter efter å

34

redan

Vokalen a

Delvis Nej

Fråga och svara om klockan och datum

När kommer du?

Vilken tid kommer tåget?

Ja

Prata lite om matematik Berätta vad du gör under ett dygn, t.ex. på dagen och på natten Förstå en programtablå

Klockan åtta.

Läsa och förstå ord för tid och några ord för vad man gör (verb) Prata om årstider och väder 35

Uttala a-, o- och å-ljuden

45


•  Hand i hand 1 – Ali och Eva •  Hand i hand 2 – Babak och Malin •  Hand i hand 3 – Sara och Tomas

Hand i hand av Ylva Olausson

Hand i hand är tre fristående noveller – Ali och Eva, Babak och Malin, samt Sara och Tomas. Novellernas karaktärer återkommer och böckerna kan läsas som en serie (se paket nedan). Språket är enkelt och passar sfi och sva (CEFR A2 – Ali och Eva – samt A2/B1). Novellerna är spännande och fulla av förvecklingar. Sist i böckerna finns uppgifter som stödjer läsförståelsen och inspirerar till att diskutera och berätta.

8

På www.handihand123.se finns novellerna inlästa och dessutom fler övningar. Ylva Olausson är läromedelsförfattare och lärare i svenska som andraspråk. 978-91-7434-678-7 Ali och Eva – Hand i hand 1 978-91-7434-679-4 Babak och Malin – Hand i hand 2 978-91-7434-680-0 Sara och Tomas – Hand i hand 3 978-91-7434-677-0 Hand i hand 1 + 2 + 3 (paket) ISBN

Spännande förvecklingar

SFI/SVA/SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK


Läsupplevelse! Ali & Eva Ali och Eva träffas av en slump på en restaurang. De blir kära. Allt borde vara bra. Men Alis före detta flickvän beter sig konstigt. Hon ringer honom. Hon kommer hem till honom, fast han inte vill. Hon verkar ha blivit besatt. En morgon kidnappar hon ett barn! Bara för att få träffa Ali igen. Babak & Malin Babak tänker ofta på Malin. Malin sitter i fängelse. Men hon är snäll och söt tycker Babak. Kommer Malin att komma ut ur fängelset och kommer Babaks familj att kunna acceptera henne? Och hur kommer det att gå för Ali och Eva när de ska bli föräldrar? Sara & Tomas Tomas flyttar från Kiruna till Västerås. Han flyttar hem till Babaks och Alis föräldrar. Men Tomas trivs inte. Han saknar Sara och sina kompisar. Varför har han tvingats flytta mot sin vilja? En dag slutar Sara att svara på Tomas sms …

Eva tittar förvånat på Malin. Hon sträcker fram handen och presenterar sig. Alla tre går sedan över Klarabergsgatan mot Kafferepet. Det är Evas favoritkafé, för där finns det goda kanelbullar och gott kaffe.   När de kommer in på Kafferepet, går Malin på toaletten. Eva frågar Ali vem Malin är. Ali förklarar att det är hans ex. Han berättar att de bodde ihop men Malin gjorde slut. Ali säger att han inte förstår varför Malin är tillsammans med dem nu. Han vill inte träffa henne. Han vill träffa Eva. Han pussar Eva på kinden. – Ursäkta mig, men i dag vill Ali och jag vara ensamma, säger Eva till Malin när hon kommer tillbaka från toaletten.   – Varför det? frågar Malin och ser ledsen ut.   – Äh, vi kan väl fika alla tre en stund. Men sedan ska Eva och jag gå på bio, säger Ali.

9


•  Tala svenska direkt Bildordbok

inklusive två cd-skivor •  Tio läshäften •  Lärarens bok

Tala svenska direkt av Ellen Hanssen Tala svenska direkt är ett läromedel som bygger upp muntliga färdigheter i svenska som andraspråk. Syftet är att ge vuxna studerande en god kommunikativ kompetens i svenska utan att ta vägen om skrift­ språket. Läromedlet är temabaserat och spänner över områden som mat, kläder, bostad, affärer, yrken, kommunikationer, hälsovård, natur. Bildordboken med sina över 700 färgfoton och teckningar ger ett ordförråd på cirka 1300 ord.

10

Tala svenska direkt vänder sig i första hand till studerande inom den grundläggande utbildningen i sfi (studieväg 1). Till bildordboken finns tio läshäften som ger lästräning på lätt svenska. Huvudpersonerna i bildordboken presenteras i var sitt häfte. 978-91-7434-672-5 Tala svenska direkt Bildordbok Tala svenska direkt Läshäfte 1–5, 6–10 978-91-7434-529-2 Tala svenska direkt – Lärarens bok

700 talande bilder STUDIEVÄG 1


Form i fokus

•  Form i fokus A •  Form i fokus B •  Form i fokus C •  3 x facit

av Cecilia Fasth och Anita Kannermark

Form i fokus är tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. De är avsedda för vuxna som nyligen börjat studera svenska eller som vill ha en repetition av grunderna i grammatiken från nybörjarnivå.

Mängdträning

Form i fokus lär ut hur det svenska språket är uppbyggt och hur det används med hjälp av enkla regler, tydliga mönsterexempel och övningar av olika slag. Övningarna är rikt varierade, vilket gör grammatik­ träningen stimulerande. Varje bok innehåller både fria och bundna övningar. Språket är vardagligt och idiomatiskt. 978-91-7434-397-7 Form i fokus A 978-91-7434-399-1 Form i fokus A facit ISBN 978-91-7434-400-4 Form i fokus B ISBN 978-91-7434-402-8 Form i fokus B facit ISBN 978-91-7434-408-0 Form i fokus C ISBN 978-91-7434-409-7 Form i fokus C facit ISBN ISBN

SFI/SVA/SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK

grammatik • grammatik • grammatik • grammatik • grammatik • grammatik grammatik • grammatik • grammatik • grammatik • grammatik • grammatik

11


•  På svenska! 1

lärobok, övningsbok & studiebok •  På svenska! 2 lärobok & övningsbok •  På svenska! 3 lärobok & övningsbok

På svenska!

av Ulla Göransson, Annika Helander och Mai Parada På svenska! 1 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i ett vardagssamtal. Läromedlet täcker nivå A1 och A2 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Studiebok finns på engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska och tyska.

12

På svenska! 2 bygger vidare på kunskaperna från nybörjarboken. Läromedlet vänder sig till dig som redan har goda baskunskaper. På svenska! 3 är ett läromedel för forsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala.

Studieböcker på studenternas egna språk

978-91-7434-637-4 På svenska! 1 lärobok (med cd) 978-91-7434-638-1 På svenska! 1 övningsbok På svenska! 1 studiebok engelska, franska, kinesiska, nederländska, spanska, tyska …

Svenska som främmande språk


•  Ord i fokus

– iPad & iPhone-app Köp i App Store.

Ord i fokus iPad- & iPhone-app

Det är lättare att lära sig ett språk om det samtidigt är roligt. Med Ord i fokus kan man förbättra och bredda sitt ordförråd i svenska på ett lekfullt och utmanande sätt. Applikationen är baserad på böckerna Bygg upp ditt ordförråd (med teckningar av Sven Nordqvist) som ända sedan 1980-talet framgångsrikt hjälpt tusentals människor att bli duktiga i svenska.

13

Spelet är enkelt. Man har tre kategorier att välja mellan, den lättaste varianten är ”bild till ord”. En bild visas och olika ord faller nedåt i strid ström. Upp­ giften är att klicka på det ord som passar till bilden. Väljer man rätt ord så får man höra ordet uttalas, varpå det hamnar i ens ordlista. På samma sätt men tvärtom fungerar kategorin ”ord till bild”. När man förbättrat sitt ordförråd kan man utmana sig själv med den tredje kategorin – att hitta rätt synonym till det ord som visas.

AM AM

Passbook Pa assbook 10

11 12 1

8

2

3

9

7

6 5

4

Clock

SFI/SVA/SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK

”Appen innehåller väldigt vardagliga ord vilken gör att den lämpar sig väldigt väl för andraspråksinlärning men också för lästräning.” iPad-appar i skolans värld

N

Phone

S S

Safari


Studieväg 1

Studieväg 2 Utbildning i svenska för invandrare

Mot målet

Mot målet

Mot målet

Studieväg 3

1

Mot målet

Utbildning i svenska för invandrare

2

2

1 Camilla Flom Ola Ryen Söberg

Camilla Flom Ola Ryen Söberg

14 Komplettera med: Min mening

Katalogen visar bara delar av förlagets utbud. För utförliga beskrivningar av hela sortimentet se förlagets hemsida: www.folkuniversitetetsforlag.se

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 1, Mångt och mycket, Ord i fokus, Bygg upp ditt ordförråd

Välj ditt läromedel här!

Komplettera med: Form i fokus, Hand i hand 2 & 3, Ord i fokus, Fuzias flykt, Svenska idiom, Kort och lätt, Bygg upp ditt ordförråd


Kompletterande material

Svenska som andraspr책k, avancerade niv책er

Hand i hand

15

Yrkessvenska


•  Finska •  Finska •  Finska •  Finska

16

för nybörjare 1 textbok för nybörjare 1 cd audio för nybörjare 2 textbok för nybörjare 2 cd audio

1 yksi 2 kaksi 3 kolme 4 neljä 5 viisi 6 kuusi 7 seitsemän 8 kahdeksan 9 yhdeksän 10 kymmenen

Finska för nybörjare av Eeva Haapalehto Finska för nybörjare ger grunderna i finska språket. Stor vikt läggs vid det som i ordförråd, uttal och grammatik är särskilt svårt för en svenskspråkig nybörjare. Böckerna omfattar tolv avsnitt vardera, som är upplagda efter samma modell: korta dialoger, ordoch frasförråd, elementära grammatiska moment, övningar och repetition av föregående avsnitt. För den intresserade finns även ett avsnitt i Finska för nybörjare 1 om det finska språket: ursprung och utveckling, struktur, skillnader i tal- och skriftspråk, uttal. Facit och alfabetisk ordlista ingår i böckerna som är rikt illustrerade. Finska för nybörjare 2 befäster och bygger upp grammatikkunskaperna och ger ett utökat ordförråd. ISBN 978-91-7434-499-8 Finska för nybörjare 1 978-91-7434-467-7 Finska för nybörjare 1 cd audio ISBN 978-91-7434-634-3 Finska för nybörjare 2 978-91-7434-472-1 Finska för nybörjare 2 cd audio

FINSKA


Vägar till danska språket av Maj Holm Svensson Vägar till danska språket vänder sig till dig som via studier i grammatik och uttal vill lära dig danska språket. Målet är att få en praktisk nytta av kun­ skaperna och förstå hur man använder språket i olika situationer.

20 tyve 21 enogtyve 30 tredive/tredve 40 fyrre 50 halvtreds 60 tres 70 halvfjerds 80 firs 90 halvfems

•  Vägar till danska språket

textbok, övningsbok, facit & cd audio.

Bokens genomgång av språkförståelse, uttal och grammatik bygger på skillnaderna mellan det svenska och danska språket. Problemområden lyfts fram, förklaras och sammanfattas i en uppsättning tumregler.

17

För en svensk upplevs det danska uttalet ofta som en större utmaning än skriftspråket. Genom att lyssna till de inspelade texterna övar man upp förmågan att lättare förstå och uttrycka sig på danska. 978-91-7434-615-2 Vägar till danska språket textbok 978-91-7434-621-3 Vägar till danska språket övningsb. 978-91-7434-628-2 Vägar till danska språket facit 978-91-7434-596-4 Vägar till danska språket cd audio

danska

blommer dyrke frøer høst purløg

plommon odla grodor skörd gräslök

blommor blomster dyrka dirke fröer frø höst efterår purjolök porre


•  Comunicare 1 textbok med cd •  Comunicare 2 textbok med cd • www.comunicare.se

1 uno 2 due 3 tre 4 quattro 5 cinque 6 sei 7 sette 8 otto 9 nove 10 dieci

Comunicare av Donatella Prete och Pierangelo Sassola

Comunicare 1 och 2 är ett läromedel i italienska steg 1 och 2 för studerande på gymnasienivå eller mot­ svarande inom vuxenutbildningen. Comunicare består av två böcker med ljudinspelningar för hörövningar, samt en fristående webbplats. Böckerna innehåller åtta avsnitt per bok, mini­grammatik och ordlistor – italiensk-svensk, svensk-italiensk och sidordlista. Grammatikdelen ger en kort översikt över italiensk grammatik. Dessutom finns övningar i uttal och betoning genomgående i hela boken. På webbplatsen finns möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övningar och ljudövningar.

18

978-91-7434-652-7 Comunicare 1 978-91-7434-664-0 Comunicare 2 www.comunicare.se ISBN ISBN

La Repubblica Italiana Fondata nel 1946. Superficie: circa 300.000 kmq Popolazione: circa 60 milioni Capitale: Roma L’Italia è divisa in 20 regioni. italienska


à vous

av Janine Sages och Pierangelo Sassola à vous 1 är ett läromedel i franska steg 1 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen.

1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix

à vous består av en bok med ljudinspelningar för hörövningar, samt en fristående webbplats. Boken innehåller åtta avsnitt, minigrammatik och ord­listor – fransk-svensk, svensk-fransk och sidordlista. Grammatikdelen ger en kort översikt över fransk gramma­ tik. Dessutom finns övningar i uttal och be­toning genomgående i hela boken. På webbplatsen finns möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av både interaktiva övningar och ljudövningar.

19

978-91-7434-674-9 à vous 1

Fransmän duar sällan varandra. När man träffas frågar man comment allez-vous ? och när man skiljs åt säger man au revoir !

franska

•  à vous 1 • www.avous.nu

När man möter någon hälsar man med bonjour fram till sena eftermiddagen, därefter används bonsoir. Ungdomar och personer som känner varandra använder ofta salut.


•  Arabiska för nybörjare textbok •  Arabiska för nybörjare cd audio •  Arabiska för nybörjare facit

med ordlista

Arabiska för nybörjare av Birgitta Jungbeck och Mounir Obeid Arabiska för nybörjare ger en introduktion till modern standardarabiska för deltagare i studiecirklar och universitetsstuderande samt för dem som avser att arbeta eller resa i arabvärlden. Boken syftar till att lära nybörjare att läsa och använda enkla kommunikativa texter. Den består av tjugo avsnitt som vardera innehåller kommunikativa lästexter, dialoger och övningar. Två realiaavsnitt presenterar islam och beskriver umgängesformer i arabvärlden med nyttiga fraser för olika tillfällen. Sist en kortfattad grammatik.

20

Separat facit med ordlista finns. Boken innehåller ett rikt bildmaterial. 978-91-7434-636-7 Arabiska för nybörjare textbok 978-91-7434-563-6 Arabiska för nybörjare cd audio 978-91-7434-371-7 Arabiska f. nyb. ordlista & facit

  Arabiska talas av över 300 miljoner människor i mer än 20 länder, från Marocko i väster till Irak i öster. Den talade arabiskan är i grunden samma språk men varierar både nationellt och lokalt vad gäller uttal och ordförråd.

ARABIska


•  Japanska för nybörjare textbok •  Japanska för nybörjare cd audio

Japanska för nybörjare av Adam Beije Japanska för nybörjare vänder sig till dig som saknar förkunskaper i japanska och som studerar i vuxen­ utbildning eller i gymnasieskolan. Bokens mål är att lära ut talad japanska i vanliga vardagssituationer, vilket innebär att inte enbart den artiga stilen lärs ut utan även den familjära. Samtidigt får läsaren en gedigen kunskap om det japanska språkets struktur, en vana att tänka grammatiskt och kulturellt annorlunda. Boken omfattar tretton avsnitt med dialoger och texter. Dessa följs av olika typer av övningar. Fakta­ texter på svenska beskriver livet och kulturen i Japan. Tillsammans med många färgfoton ger texterna en god bild av det japanska samhället.

1 ichi 2 ni 3 san 4 yon (yo-)/shi 5 go 6 roku 7 nana/shichi 8 hachi 9 kyu/ku 10  ju (ju-)

21

978-91-7434-661-9 Japanska för nybörjare textbok 978-91-7434-593-3 Japanska för nybörjare cd audio   Uppemot 125 miljoner människor har japanska som modersmål, vilket placerar detta språk som nummer nio i storleksordning i världen. JAPanska


Danska

Finska

Vi 채lskar spr책k

22

Polska

Tjeckiska

Ryska

Portugiska


Italienska

Nygrekiska

Franska

Turkiska

23

Vilka spr책k 채lskar du? Arabiska

Kinesiska

Japanska

Thai


Direkt från Folkuniversitetets förlag har avtalskunder möjlighet att handla. Med avtalskunder menas skolor, utbildningsföretag, återförsäljare, bokhandlare och andra företag som har en överenskommelse med Folkuniversitetets förlag om att kunna köpa direkt från oss. Privatpersoner hänvisas till bokhandeln för köp. Länkar till olika internetbokhandlare finns på vår hemsida.

Köpvillkor

24

Leveranser till förlagsnettopris (f-pris) sker direkt från förlaget till återförsäljare, statliga och kommunala skolor, erkända studieförbund samt efter förlagets bedömning i varje enskilt fall till andra organisationer och företag som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl. mervärdesskatt, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. Förlags­ nettopriset utgör basen för fakturering och rabattsättning. Med en order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett tillfälle. Rabattens storlek är beroende av ordervärdet.   Till privatpersoner och elever säljs förlagets läromedel endast via återförsäljare, d.v.s. lokala bokhandlar och internetbokhandlare. Priserna sätts då av respektive återförsäljare.

Rabatt Ordervärde Rabatt % 0–9.999 0 10.000–14.999 2 15.000–19.999 3 20.000–24.999 4 25.000–49.999 5 50.000–99.999 7 100.000– 9

Frakt och orderavgift

Returadress

För att underlätta expediering kan artikelnummer eller ISBN-nummer anges på beställningen. Ingen orderavgift uttas för order inom Sverige. För leveranser till utlandet (utom Norden) utgår en orderavgift på 60 SEK. Frakten betalas alltid av köparen, alltså även vid restleveranser.

Returer skickas som brev eller paket till Varulagret Folkuniversitetets förlag Ågatan 37 233 31 SVEDALA

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid, är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad påminnelseavgift för nuvarande 50 SEK.

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart eller senast inom sju arbetsdagar göra anmälan om denna till transportföretaget. Om något kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.   Om en leverans är felaktig i något annat avseende ska anmärkning om detta göras till Folkuniversitetets förlag snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande av förlaget, som även ger besked om hur återsändande ska ske. Fraktkostnaden för sådan retur betalas av Folkuniversitetets förlag.

Lärarexemplar Lärare har möjlighet att direkt från förlaget köpa enstaka exemplar. Lärarexemplar säljs till f-pris plus moms och frakt. Betalningsvillkor: Kontant genom insättning till vårt plusgiro eller mot postförskott. Vissa kategorier av böcker säljs inte som lärarexemplar, t.ex. fristående lärarhandledningar och liknande.

Datorprogram Vid köp av datorprogram gäller utöver ovan också Folkuniversitetets förlags allmänna avtalsvillkor för nyttjande av datorprogram inom undervisningsområdet. Dessa översänds i samband med köp eller efter anmodan.

Kommentarer Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdet och debiteras ursprungsorderns rabatt vid leveransen. Beställda artiklar, som ännu ej utkommit och som ej beräknas utkomma inom sex månader, medräknas dock ej i ordervärdet.

Returer Retur av böcker kan ske inom tre månader från faktura­ datum. Returnerade varor som är felfria och omärkta krediteras till f-pris minus 25 % hanteringskostnad. Returfrakten betalas av köparen. Retur av cd-skivor, digitala läromedel och datorprogram medges inte. Det åligger kunden att styrka att inköp skett under den angivna perioden genom att med varorna bipacka faktura eller följesedel.

Beställningar Folkuniversitetets förlag Skomakaregatan 8 223 50 Lund Telefon: 046-14 87 20 Fax: 046-13 29 04 E-post: order@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se


Förlagets medarbetare: Periann Daut, Henrik Killander, Peter Larsson, Anna-Lena Andersson Ehn & Dan Abelin.

Henrik Killander förlagschef & ansvarig för läromedel i moderna språk 046-14 87 35  •  0736-44 77 82

Peter Larsson ekonomiansvarig 046-14 87 22

Dan Abelin webb & digital produktion 046-14 87 20

Anna-Lena Andersson Ehn förlagsredaktör & ansvarig för läromedel i sfi och svenska som andraspråk 046-14 87 10

Periann Daut order & kundtjänst 046-14 87 20

E-post: fornamn.efternamn@folkuniversitetetsforlag.se


B

Folkuniversitetets förlag  ·  Skomakaregatan 8  ·  223 50 Lund Kundtjänst 046-14 87 20  ·  Fax 046-13 29 04 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se · www.folkuniversitetetsforlag.se

SVERIGE

P O R T O B E TA LT

Vi älskar språk  

Katalog över förlagets läromedel.