Page 1


Ann Lindvall

โ€ข

Janine Sages

Turkiska 2

Folkuniversitetets fรถrlag

1


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 223 51 Lund tel +46 +46 148720 fax +46 +46 132904 forlag@folkuniversitetetsforlag.se Foton: iStockphoto.com, s 10 Anil Akduygu, s 22 ö. Serdar Yagci, s 22 n. Korhan Isik, s 34 Brian Pamphilon, s 46, s 100 t.h. John Peacock, s 68 Pabis Studio, s 82 Richard Cano, s 87 Kirmizi Tanitim, s 97 Cenap Refik, s 100 överst t.v. Sarpmurat, I mitten Jacek Chabraszewski, nederst t.v. Tulay Over, t.h. Elena Elisseeva, s 113 Damir Cudic, s 122 Hakan German, s 156 Bulent Ince, s 157 Adrian Beesley IBL, s 50, 130 Abbas/ Magnum, s 55, 143 Age, s 21, 114, 153 Gamma, s 129 Rex, s 134 Mary Evans Janine Sages s 33, 144

Kopieringsförbud

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för u­t-bildningsanordnadre t.ex. kommuner/universitet. För informatin om avtalet hän-visas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

© 2008 Ann Lindvall, Janine Sages och Folkuniversitetets förlag Omslag: John Wasden Omslagsillustration: Per Silfverhjelm Illustrationer: Tina Käll Illustration Kartor: Mikael Källman Layout: Ola Sturesson [bröd] Granskning: Youssef Zahiri Tryckt hos Elanders Sverige, Malmö 2008 ISBN: 978-91-7434-618-3

2


Förord Om du håller denna bok i handen betyder det troligen att du redan kan en del turkiska. Turkiska 2 bygger på Turkiska 1, utgiven på samma förlag. Boken och den separata ljudillustrationen är avsedda både för studiecirklar och för självstudier. Tonvikten i Turkiska 2 är liksom Turkiska 1 lagd på det talade vardagsspråket, men här presenteras också andra språkformer, t.ex. brev, annonser och tidningsartiklar. Turkiska 2 är indelad i tio kapitel med olika ämnesområden såsom bostäder, släktförhållanden, yrkesliv och kultur. Varje kapitel inleds med en faktatext på svenska. Därefter följer en turkisk text med nyttiga ord och fraser, följd av ordlista och aktiverande övningar. Några grammatiska regler, som är nödvändiga för att man ska kunna språket, förklaras kort. En andra text i slutet av kapitlet kan läsas i form av överkurs. Till varje kapitel hör övningar av uttalet, mest av satsmelodin. Flera av kapitlen innehåller hörövningar, där texten finns i facit. Boken avslutas med en grammatisk översikt med en schematisk exempelsamling, en turkisksvensk och en svensk-turkisk ordlista samt ett facit. Många tips och idéer är hämtade från Margareta Fausts & Ann Lindvalls bok Välkommen hit! Syftet med boken är att vidareutveckla den språkliga nivå som uppnåddes genom Turkiska 1. Från det enkla vardagsspråket ska inläraren kunna behärska svårare texter i andra sammanhang. Vi hoppas att Turkiska 2 ska väcka intresse för det turkiska språket och den turkiska kulturen som helhet.

Så, Merhaba och Hoşgeldiniz! Lund våren 2008

Ann Lindvall och Janine Sages

3


Innehåll 1

Förord Detaljplan 6–7 Alfabetet 8 Geriye bakış – Återseende 11 Hälsningsfraser – Anna’nın mektubu I – Rep: ägande – dativ, lokativ, ablativ – ackusativ – infinitiv, imperativ, presens, preteritum, futurum, aorist – vokalharmoni – Küçük bir şehir

2

Konutlar – Bostäder 23 Bostäder i Turkiet – Rüya ev – Lägesbeskrivningar – Verb: dubitativ -miş – Nasrettin Hoca – Ev kiralamak

3

Düğün – Bröllop 35 Bröllop – Evlenme teklifi – Verb: abilitativ/potentialis -ebil – Ordbildning: verbalsubstantiv -me – Geleneksel düğün

4

Aile – Släkt 51 Familj och släkt – Pınar’ın ailesi – Adverb – Nödvändighet: necessitativ -meli – lâzım/gerek – Aslında ’aile’ nedir?

5

Meslekler – Yrken 69 Arbete i Turkiet – Bir meslek edinmek istiyorum – Ordbildning: ändelsen -ci – ändelsen -lik – Adjektiv: motsatser – jämförelser – İşe alınma görüşmesi

6

Tatil – Semester 83 Se Turkiet – Ne dersin, Mavi Yolculuğa çıkalım mı? – Nödvändighet: necessitativ preteritum – Medgivande: ’trots’ – Karadeniz bölgesi

7

Yemek – Mat 101 Turkisk mat – Yemek masasında – Verb: presens particip -en – Ordbildning: ändelsen -le – Yemek tarifi

4


Innehåll

8

Spor – Sport 115 Sport och fritid – Spor Haberleri – Verb: ’bindande länk’ -ip – Översikt: negering – Futbol

9

Eğitim – Utbildning 131 Utbildning i Turkiet – Adım Suna! – Verb: pågående preteritum – aorist preteritum – futurum preteritum – Hangi üniversiteyi seçsem

10

Kültür – Kultur 145 Kultur i Turkiet – Anna’nın mektubu II – Verb: konditionalis -se – perfekt particip -dik – İstanbul’da kültür Grammatisk översikt 158

Alfabetisk ordlista 172 Turkisk-svensk ordlista 172 Svensk-turkisk ordlista 191

Facit 211

5


Detaljplan Kapitel

Realia

1 Geriye Hälsningsfraser bakış – Återseende

Text 1

Övningar

Anna’nın mektubu I A

Tanıtma B C – Ne denir? D

2 Konutlar – Bostäder

3 Düğün – Bröllop Evlenme teklifi A Bröllop

4 Aile – Familj och släkt Pınar’ın ailesi A Aile ağacı B C D Släkt

Bostäder i Rüya ev A Turkiet

Konutlar B – Bir oda C – İyi konut D E

Düğün B C D – Babanın nutuğu E

5 Meslekler – Arbete i Turkiet Bir meslek Yrken edinmek istiyorum A

Meslekler B C – Aletler D E – Hayatta en önemli olan nedir? F – Kişi bilgileri G

6 Tatil – Se Turkiet Ne dersin, Mavi Semester Yolculuğa çıkalım mı? A

Görülmeye değer şeyler B – Kayık … C – Tatilim! D – Kartpostallar E F – Oda kiralamak G H

7 Yemek – Turkisk mat Yemek masasında Mat A

Yemek pişirme B – Yiyecekler C D E F – Mutfak aletleri G – Ölçü H – Ne seversin? I J

8 Spor – Sport och fritid Spor Haberleri A Sport

Spor dalları B C D – Spor taraftarı E – Hava raporu F G – Kim neyle ne yapabilir? H

9 Eğitim – Utbildning Adım Suna! A – Utbildning i Turkiet Kemal Atatürk B

Suna’nın şeması C D – Okul malzemesi E F – Çalışma mı, okuma mı? G

10 Kültür – Kultur i Turkiet Anna’nın mektubu Kultur II A B

Nereye gidilir? C D – Serbest zaman uğraşısı E F – Güzel bir gece G

6


Innehåll

Språkets struktur

Text 2

Till sist

Sidan 11

Rep: ägande E F G – Rep: dativ, lokativ, ablativ Atasözü L – H – Rep: ackusativ I – Rep: infinitiv, imperativ, Küçük bir presens, preteritum, futurum, aorist J K – Rep: şehir M N vokalharmoni

Uttal O – Senin yaşantın PQ

Lägesbeskrivningar F – Verb: dubitativ ‑miş G H I – Nasrettin Hoca J

Uttal N – Senin konutun O P

23

Ev kiralamak K L – Atasözü M

Verb: abilitativ/potentialis -ebil F G H I J – Ordbildning: verbalsubstantiv -me K

Geleneksel düğün L – Atasözü M

Uttal N – Başka bir düğün O

35

Adverb E – Nödvändighet: necessitativ -meli F G – lâzım/gerek H I – Sibel’in cep takvimi J

Aktarma K – Aslında ’aile’ nedir? L

Uttal M – Senin ailen N

51

Ordbildning: ändelsen -ci H – Ordbildning: ändelsen -lik I – Adjektiv: motsatser J – Adjektiv: jämförelser K

Atasözü L – İşe alınma görüşmesi M N

Uttal O – Rüya meslek P Q

69

Nödvändighet: necessitativ preteritum I J – Medgivande: ’trots’ K

Uttal N – Güzel bir yer O P

83

Karadeniz bölgesi L – Atasözü M

Verb: presens particip -en K – Ordbildning: ändelsen -le L

Atasözü M – Yemek tarifi N

Uttal O – Evinde P Q

101

Verb: ’bindande länk’ -ip I – Översikt: Futbol L – negering J K Atasözü M

Uttal N – Sevdiğim sporlar OPQ

115

Verb: pågående preteritum H I – Verb: aorist preteritum J K – Verb: futurum preteritum L M

Hangi üniversi- teyi seçsem??? N – Atasözü O

Uttal P – Okuyucu mektubu Q R

131

Verb: konditionalis: -se H I – Verb: perfekt particip -dik J

Atasözü K – İstanbul’da kültür L

Uttal M – Türkiye’de bir hafta N

145

7


Alfabetet Bokstaven:

Uttalas som:

A a a B b be C c ce Ç ç çe D d de E e e F f fe G g ge Ğ ğ yumuşak ge H h he I ı ı İ i i J j je K k ke, ka L l le M m me N n ne O o o P p pe R r re S s se Ş ş şe T t te U u u Ü ü ü V v ve Y y ye Z z ze

något mittemellan a i artig, allt b i bok engelskans j i John engelskans ch i church d i duk e i ess, ätt f i fin g i gata ”mjuka” g, uttalas inte men hjälper till att göra föregående vokal längre; förekommer aldrig först i ett ord h i hus ungefär som ö i mörker men med isärdragna läppar och med tungan högt uppdragen bakåt i svalget i i inne engelskans s i pleasure eller som franskans j i jeunesse k i kan l i lampa m i man n i nu o, å i oss, åtta p i penna r i ro s i sula engelskans sh i shine eller ungefär som uppsvenskans rs i fors t i tur o i ost tyskans ü, alltså något mitt emellan svenskans y i yr och u i ur v i vecka j i hej uttalas tonande, som engelskans z i zero, eller som när man härmar en geting

8


0

Uludağ *

AKDENİZ

Fethiye

Bodrum Marmaris

İZMİR

Balıkesir

Bursa

MARMARADENİZİ

İSTANBUL

100 km

YUNANİSTAN

B

BULGARİSTAN

Z

A

Ğ

O

9

Antalya

Samsun

LÜBNAN

Adana

k ma

ır

zıl

TO R O S D AĞ LAR I

Tuz Gölü

ANKARA

KIBRIS

Sakarya

Adapazarı

Zonguldak

KARADENİZ

SURİYE

F

t ıra

Rize h ru Ço

Dicle

Diyarbakır

Trabzon

IRAK

Van Gölü

Van

Ağrı Dağı *

İRAN

ERMENİSTAN

GÜRCİSTAN


F채rja p책 Bosporen, Istanbul.

10


1 Geriye bakış – Återseende Hälsningsfraser

Vi är glada att se dig igen, och det är säkert dina turkiska vänner också. Vid ett återseende säger man merhaba eller günaydın, precis som första gången. Man kan tillägga çoktan beri görüşmedik, vi har inte setts på länge. Den första texten i kaptiel 1 består av ett brev till en vän. Sådana brev inleds gärna med sevgili, käre/kära, och förnamnet. Mer formella brev inleds med Sayın bay resp. Sayın bayan, möjligen också Sayın beyefendi resp. Sayın hanımefendi ung. ärade herre resp. ärade dam. Turkiskan är ett språk där sociala mönster spelar stor roll. Som betonades i nybörjarboken Turkiska 1 duar man inte gärna okända vuxna, och absolut inte äldre. Många fraser kan tyckas uppstyltade i jämförelse med svenskan, men turktalande sätter stort värde på korrekt titulering. Informella brev avslutas med candan sevgiler, ung. hjärtliga hälsningar, ordagrant ”från själen kärlekar”. Du kanske redan har märkt att turkiskan ofta använder plural i hälsningsfraser där svenskan använder singular, t.ex. iyi günler, goddag, ordagrant ”goda dagar”, iyi yolculuklar, lycklig resa, ordagrant ”lyckliga resor”. Fast ”hälsningar” är ju plural också på svenska förstås. Mer formella brev avslutas med saygılarımla, med all min respekt, med för- och efternamn.

11


1 Geriye bakiş

OAnna’nın mektubu I Sevgili Ayşen, Sana çok güzel bir haberim var: yakında Türkiye’ye geliyorum!!! Seni İstanbul’da ziyaret etme sırası bende şimdi! Çoktan beri görüşmedik. Tatilim temmuz ayında başlayacak … acaba senin tatilin ne zaman? Denk düşer mi?? Bir sürü planlarım var: türkçemi geliştirmek, arkadaşlarımı ziyaret etmek ve seninle türkçe konuşmak ve gezmek vesaire, vesaire … Kışım epey zordu: annemin hastalığı ve çalışma saatlerimin düzensizliği beni çok ama çok yordu. Tatile çok ihtiyacım var Ayşen! Sana hiç türkçe öğreniyorum, dedim mi? Bu mektubu yazan ben değilim ama, burada türkçeyi iyi konuşan ve yazan bir arkadaş var, o yazıyor! Geçen dönem her hafta türkçe dersine gittim. Kitabımızda değişik bölümler vardı. En sevdiğim bölüm “Eğlence” bölümüydü!!”: sinema, konser, tiyatro, gece kulübü, dans, diskotek, göbek dansı, halk oyunu, opera, bale, tavla, nargile, düğün ve sünnet! Nasıl? Çok bilgili bir arkadaşın var şimdi değil mi? “Gelenekler” bölümü de çok ilginçti. Ne yazık ki, bütün bayramlarınızı kaçıracağım: 19 mayıs Gençlik ve Spor bayramını kaçırdım; 30 ağustos Zafer bayramını da, 29 ekim Cumhuriyet bayramını da kaçıracağım. Başka bir sefere inşallah! Bana çabuk cevap ver lütfen … mektubunu sabırsızlıkla bekliyorum. Biletimi almak istiyorum. Candan sevgiler, Anna 12


1 Återseende

Ordlista

haber yakında ziyaret etme sırası denk düşmek sürü geliştirmek gezmek epey zor hastalık çalışma düzensizlik çok ama çok yormak ihtiyacım var hiç yazan

nyhet snart, inom kort (ung.) tur att besöka passa hop, skock utveckla promenera, ströva rätt så svår, hård, besvärlig sjukdom arbete oregelbundenhet så mycket trötta ut jag behöver, (eg.) mitt behov finns (här:) någonsin skrivande, som skriver

konuşan geçen dönem ders bölüm en sevdiğim bilgili ilginç ne yazık ki ki kaçırmak başka bir sefere cevap sabırsızlıkla

talande, som talar gången, förgången, som passerat period, termin lektion, ämne kapitel, avsnitt, avdelning mitt mest omtyckta lärd, bildad, kunnig intressant vad synd! så synd! ju (förstärkande, som separat ord eller ändelse) missa till en annan gång svar otåligt, (eg.) med otålighet

Textförståelse

A. Kryssa i Rätt, Doğru, eller Fel, Yanlış, om följande påståenden: 1. Anna’nın tatili temmuz ayında başlayacak.

Doğru Yanlış

2. Anna İstanbul’a gitmek istemiyor.

3. Arkadaşlarını ziyaret etmek istiyor. 4. Türkçe konuşmak istemiyor. 5. Bu mektubu Anna yazdı.

6. Kitapta en çok eğlence bölümünü seviyor. 7. Anna bayramları kaçırmıyacak.

13


1 Geriye bakiş

Tanıtma

B. Lär känna varandra i en presentation, tanıtma. Fråga t.ex. Adın ne? Senin ana dilin ne (-dir)? Försök skapa en dialog. C. Repetera månaderna, aylar. Ställ sedan frågorna nedan till varandra. 1. Tatilin hangi aydadır? 2. Yaşgünün hangi aydadır? 3. Noel hangi aya düşer? 4. En son hangi ayda Türkiye’deydin?

Ne denir?

D. Vad säger man? Ne denir? Här ser du några fraser som man säger i en viss situation, liksom några fraser som någon annan svarar. Kan du para ihop rätt fraser? 1. Evde misiniz yarın acaba? 2. Nasılsın bugün? 3. Hava ne kadar güzel değil mi? 4. Türkçemi geliştirmek istiyorum. 5. Biletimi almak istiyorum. 6. Çoktan beri görüşmedik.

14

a. Evet, gel çıkalım o zaman! b. Galiba evdeyiz. c. Çok iyi olur! d. Evet öyle! e. Sana yardım ederim! f. Şöyle böyle, başım ağrıyor biraz.


1 Återseende

Repetition: ägande I detta kapitel repeterar vi något av det som ingick i Turkiska 1. Som du minns saknar man i turkiskan verbet ”ha”. Hur gör man i stället? Repetera genitiv- och possessivändelser. E. I brevet från Anna till Ayşen finns tre exempel på konstruktioner för ”ha”. Vilka? Hur översätter man till svenska?

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

F. Översätt följande fraser från svenska till turkiska.

1. min semester ________________________________________________

2. din semester ________________________________________________

3. min mors sjukdom ___________________________________________

4. mina arbetstiders oregelbundenhet _____________________________

___________________________________________________________

5. vår bok _____________________________________________________

G. Fundera på din egen tillvaro. Nämn fem saker/företeelser som du har och fem som du inte har.

Repetition: dativ, lokativ, ablativ Turkiskan saknar som du vet prepositioner som talar om var någonting finns. I stället har man kasusändelser på substantiven. De motsvarar ungefär de svenska prepositionerna till (dativ), i/på (lokativ) och från (ablativ). Sök upp två exempel var på de tre i brevet och skriv dem här. H.

Dativ ”till”

Lokativ ”i/på”

Ablativ ”från”

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

15


1 Geriye bakiş

Repetition: ackusativ I turkiskan har man en särskild ackusativändelse när ett objekt är bestämt. Ibland föregås den av plural- och possessivändelser. Sök upp åtta exempel i brevet (det finns fler). Dela upp orden så man ser var gränserna går. Ange både ackusativ och grundformen (nominativ). I. Ackusativ

Grundform

türkçe-m-i ________________________

türkçe ________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Repetition: infinitiv, imperativ, presens, futurum, preteritum, aorist Här kan du repetera verbformer från Turkiska 1. I Annas brev förekommer det flera tempusformer. Försök sortera dem under respektive rubrik. J. Infinitiv _________________

Imperativ _________________

Presens _________________

_________________

_________________

_________________

Preteritum

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Futurum

_________________

Aorist

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

16


1 Återseende

K. Avsluta följande meningar med verben i passande form!

1. Türk müziğini çok sev- ____________________________________

2. Paket geçen hafta gel- ____________________________________

3. Şimdi o uzun bir mektup yaz- ______________________________

4. Buyrun şu iskemleye otur- _________________________________!

Repetition: vokalharmoni Främre/bakre Som du vet består turkiska språket av ordstammar med mängder av ändelser. Dessa ändelser anpassar sig som bekant till ordstammen. Vissa ändelser har en växling mellan främre -e och bakre -a. Om stammen slutar på en främre vokal (i e ü ö) blir också ändelsen främre (-e). Om däremot stammen slutar på bakre vokal (ı a u o) blir också ändelsen bakre (-a). Det gäller:

pluraländelsen dativändelsen lokativändelsen ablativändelsen instrumentalisändelsen ’med’ verbets infinitivändelse verbets futurumändelse

-ler/-lar -e/-a -de/-da -den/-dan -le/-la -mek/-mak -ecek/-acak

Rundning Andra ändelser har en växling dels mellan främre och bakre men också en växling mellan orundade och rundade vokaler. Om stammen slutar på en främre orundad vokal (i e) blir ändelsen -i; för främre rundad (ü ö) blir den -ü, för bakre orundad (ı a) blir den -ı; för bakre rundad (u o) blir den -u. Sådana ändelser är:

personändelsen (1:a pers sing) genitivändelsen ackusativändelsen possessivändelsen (1:a pers sing) verbets presensändelse verbets preteritumändelse frågepartikeln

-im/-üm/-ım/-um -in/-ün/-ın/-un -i/-ü/-ı/-u -im/-üm/-ım/-um -iyor/-üyor/-ıyor/-uyor -di/-dü/-dı/-du mi/mü/mı/mu

17


1 Geriye bakiş

”Konsonantharmoni” Ordet konsonantharmoni finns inte, men det beskriver på ett bra sätt hur också konsonanterna rättar sig efter om de är tonande eller tonlösa. Om ordstammen slutar på en vokal eller en tonande konsonant (här: ğ j l m n r v z) börjar också ändelsen på en tonande konsonant (-d). Om stammen däremot slutar på en tonlös konsonant (ç f h k p s ş t) blir också ändelsen tonlös (-t). Det gäller: -dir/-tir -de/-te -den/-ten -di/-ti

personändelsen (3:e pers sing) lokativändelsen ablativändelsen verbets preteritumändelse

Vissa ändelser på vokal påverkar ibland ordstammen: personändelsen possessivändelsen genitivändelsen dativändelsen ackusativändelsen

p-im ç-im p-im p-in p-e p-i

4 4 4 4 4 4

bim cim bim bin be bi

k-im t-im k-im k-in k-e k-i

4 4 4 4 4 4

ğim, dim ğim etc. ğin etc. ğe etc. ği etc.

Om ordstammen slutar på vokal och ändelsen börjar på vokal skjuts olika hjälpkonsonanter in. Det kan vara -y (-y räknas som konsonant på turkiska) eller -n: personändelsen växlingen grundform / ackusativ växlingen grundform / genitiv

-y -y -n

Atasözü: Damlaya damlaya göl olur.

L. Diskutera! Vad betyder talesättet? När passar sådana talesätt? Finns det någon motsvarighet på svenska? Se översättning i Facit.

18


1 Återseende

Küçük bir şehir

Ayşen Balıkesir’de doğdu. Bu küçük şehri çok seviyor o. Gelin bu şehri onun ağzından dinliyelim. Ben Balıkesir’de doğdum. Bu şehri çok severim … sebebi mi? Her tarafı cennet sayılır, halkımız çok hoşgörülü ve sevecendir. Bizim yöremize herkes hayrandır. Denize yakındır. Nerede bulabilirsin ki böyle kumu, böyle denizi! Doğasıyla, termal kaynaklarıyla, tarihiyle, kültürüyle, insanlarıyla bir tanedir memleketim! Şirin şehrimizin sokakları pırıl pırıl temizdir. Bu şehirde yaşamak ne kadar kolay ve rahat! İstanbul’da yaşıyorum şimdi ama o atasözdeki kuş gibiyim: “Kuşu altın kafese koymuşlar, yine ‘vatanım’ demiş”. Ben kendi vatanım için ölürüm!

Ordlista

doğmak gelin dinlemek sebep cennet sayılır halk hoşgörülü sevecen yöre hayran bulabilirsin kum doğa termal kaynaklar tarih kültür

vara född kom (ni) höra, lyssna på, lyda orsak, anledning paradis det räknas folk välvillig, tolerant mild, vänlig trakt, ort beundrande du kan hitta sand natur varma källor historia, datum kultur

insan memleket şirin pırıl pırıl yaşamak kolay rahat atasözü kuş gibi kafes koymuşlar vatan kendi ölmek

människa, individ, person hemland, hembygd söt, fin skinande, glänsande bo, leva, uppleva lätt, enkel lugn, behaglig, bekväm talesätt, ordspråk fågel som, nästan, på sätt och vis bur de må ha satt in fosterland, hemland själv, sig, egen dö

Textförståelse

M. Berätta, på svenska eller turkiska, vad texten Küçük bir şehir handlar om.

19


1 Geriye bakiş

N. Besvara följande frågor: 1. Ayşen nerede doğdu? 2. Balıkesir’i niye seviyor? Üç sebep bul. 3. Ayşen’in kullandığı (här: citerade) atasözünü açıkla. 4. İsveççede öyle bir atasözü var mıdır?

X

Uttal

O. Lyssna på de inspelade meningarna och säg efter. Lägg särskild vikt vid satsmelodin. 1. Acaba senin tatilin ne zaman? 2. En son hangi ayda Türkiye’deydin? 3. Hava ne kadar güzel değil mi? 4. Türkçemi geliştirmek istiyorum. 5. Kuşu altın kafese koymuşlar, yine ‘vatanım’ demiş.

Senin yaşantın

P. Berätta om ditt liv, yaşantın, vad du gjort det senaste året, vad du gör nu och vilka dina planer är. Använd de olika tempusformerna. Fråga varandra och använd de olika frågefraserna. Q. Skriv ett svarsbrev från Ayşen till Anna! Bodrum

Gökova

Gökova Körfezi

Antalya

Marmaris Fethiye Datça

20

Hisaronu Körfezi

Kas


1 Ă…terseende

21


Turkiska 2  

Turkiska 2 bygger vidare på den första boken (Turkiska 1) och utvidgar begreppet "det talade vardagsspråket".

Turkiska 2  

Turkiska 2 bygger vidare på den första boken (Turkiska 1) och utvidgar begreppet "det talade vardagsspråket".

Advertisement