Turkiska 1

Page 1

När Karl XII lämnade dåvarande Turkiet efter kalabaliken i Bender, lär han ha fått några turkiska ord med till Sverige, såsom kalabalik, dolmar, tulpan, kaviar. Turkiska 1 är ett introduktionsmaterial för vuxna studerande. Målet är att ge liga situationer under en vistelse i Turkiet. Tolv kapitel med texter, dialoger och övningar stimulerar till aktiv inlärning och användning av det turkiska språket. Kortfattade realiatexter ger en översiktlig bild av Turkiet. Ordlistor och facit ingår i boken. Inspelade texter ger möjlighet att träna hörförståelse och uttal. Dessa finns på cd. Turkiska 1 är en reviderad upplaga av Turkiska för nybörjare och följs av en fortsättning, Turkiska 2. Ann Lindvall är fil.dr i allmän språkvetenskap och har mångårig erfarenhet av vuxenundervisning och språkforskning. Janine Sages kommer ursprungligen från Turkiet och har sin grundutbildning i Istanbul. Janine har under flera år undervisat vuxna studerande i turkiska språket. ISBN 978-91-7434-587-2

9 789174 345872

TURKISKA 1 FÖR NYBÖRJARE · Ann Lindvall · Janine Sages

sådana kunskaper att man klarar vardag-Ann Lindvall  •  Janine Sages

Turkiska 1

1


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 Lund tel +46 46 14 87 20 info@folkuniversitetetsforlag.se Bildförteckning Sidan 6 Gavin Hellier, Robert Harding World Imagery, Gettyimages Sidan 9 Travel Ink, Gallo Images, Gettyimages Sidan 18 Lynsey Addario, Corbis Sidan 22 Greek, The Bridgeman Art Library, Gettyimages Sidan 30 Adrian Beesley, iStockphoto Sidan 39 Göran Börge Sidan 42 Överst: Glen Allison, IBL Underst: Burak Pekakcan, iStockphoto Sidan 53 Lesjak Rok, iStockphoto Sidan 54 Ian McKinnell, Taxi, Gettyimages Sidan 68 Mücahit Kömür, iStockphoto Sidan 77 Kord.com, IBL Sidan 80 Renaud Visage, IBL Sidan 90 Serdar Yagci, iStockphoto Sidan 98 Janine Sages Sidan 102 Göran Börge Sidan 110 Gavin Hellier, Photographer’s Choice, Gettyimages Sidan 120 Neil Overy, Gallo Images, Gettyimages Sidan 125 James L. Stanfield, National Geographic, Gettyimages Sidan 131 Christopher Pillitz, Reportage, Gettyimages Sidan 134 Göran Börge

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersätttning till upphovsman/rättsinnehavare. Tredje upplagan, 2009 © 1995 Ann Lindvall, Janine Sages och Folkuniversitetets förlag ISBN: 978-91-7434-633-6 Tryck: KOPA, Litauen 2013


Innehåll Alfabetet 4 Förord 5 1 Merhaba! 7 Att hälsa på turkiska – Alfabetet – Räkneord 1–10 2 Kahve 19 På kafé och konditori – Vokalharmoni I – Pluralbildning – Räkneord 11–20 3 Alışveriş 31 Att handla i Turkiet – Räkneord 20–100 – Vokalharmoni II – ”Konsonantharmoni” – Personändelser, 3:e person 4 Lokanta 43 På restaurang – Personliga pronomen – Personändelser, 1:a och 2:a person – I, på, hos – Räkneord 100–1.000.000 5 Geziler 55 Turkiet då och nu – Verb i presens – Till 6 Postane 69 På post och bank – Från – Negering I – Frågebildning I 7 Otogar 81 Att resa i Turkiet – Verb, imperativ 8 Giysiler 91 Turkisk klädedräkt – Adjektiv, komparation – Verb, preteritum – Possessiv I 9 Eğlence 103 Nöjesliv i Turkiet – Verb, futurum 10 Eczane ve Doktor 111 Turkisk sjukvård – Bestämt objektskasus 11 Gelenekler 121 Seder och traditioner – Frågebildning II – Negering II 12 Türkiye 135 Befolkning och näringsliv – Verb, aorist – Possessiv II Karta över Turkiet 145 Grammatisk översikt 146 Alfabetisk ordlista 169 Turkisk-svensk ordlista 169 Svensk-turkisk ordlista 179 Facit 190 3


uAlfabetet Bokstaven: Uttalas som: Aa B b C c Ç ç D d E e F f G g Ğ ğ

a a i artig, alltid be b i bok ce engelskans j i John çe engelskans ch i church de d i duk e e i ess, ätt fe f i fin ge g i gata yumuşak g ”mjuka” g, uttalas inte men hjälper till att göra föregående vokal längre, förekommer aldrig först i ett ord H h he h i hus I ı ı ungefär som ö i mörker men med isärdragna läppar och med tungan högt uppdragen bakåt i svalget İ i i i i inne J j je engelskans s i pleasure eller som franskans j i jeunesse K k ke, ka k i kan L l le l i lampa M m me m i man N n ne n i nu O o o o, å i oss, åtta Ö ö ö ö i önska P p pe p i penna R r re r i ro S s se s i sula Ş ş şe engelskans sh i shine eller ungefär som upp svenskans rs i fors T t te t i tur U u u o i ost Ü ü ü tyskans ü, alltså något mitt emellan svensk- ans y i yr och u i ur V v ve v i vecka Y y ye j i hej Z z ze uttalas tonande, som engelskans z i zero, eller som när man härmar en geting 4


Förord Boken du håller i din hand, Turkiska 1, är till för dig som vill lära dig turkiska från grunden. Boken och ljudillustrationen är avsedda både för studiecirklar och för självstudier. Tonvikten är lagd på det talade vardagsspråket som du möter som tillfällig besökare och turist i Turkiet eller i den turkiska delen av Cypern. Eftersom samma alfabet används i turkiskan och svenskan, är det också lätt att läsa enkel skriven text. Turkiska 1 är indelad i tolv kapitel med olika ämnesområden som kan vara intressanta för besökaren, såsom mat och dryck, inköp, sevärdheter, seder och traditioner. Varje kapitel inleds med en faktatext på svenska. Därefter följer dialoger med nyttiga ord och fraser. Dessa övas in genom olika aktiverande övningar. Vissa grammatiska regler, som är nödvändiga för att man ska kunna använda orden och fraserna, förklaras kort. Till varje kapitel hör också uttalsövningar, först av de enskilda ljuden och sedan satsmelodin. Flera kapitel innehåller också hörövningar, där du med hjälp av inspelningen får lyssna på text och svara på frågor. I det sista kapitlet finns en faktatext på turkiska. Boken avslutas med en grammatisk översikt, där språkreglerna är samlade, en turkisk-svensk och en svensk-turkisk ordlista samt ett facit, där du själv kan kontrollera svaren till övningarna. I facit återfinns även texten till hörövningarna. Studerar du på egen hand bör du först arbeta med boken och de inspelade texterna och därefter kontrollera svaren i facit. Syftet med boken är att utveckla en aktiv användning av det talade språket. Genom ökad kommunikativ förmåga underlättas kontakten med människor du möter på resan såväl som med invandrade turkar i Sverige. Av den anledningen presenterar vi även några enkla umgängesregler som kan vara bra att känna till. Vi hoppas också att Turkiska 1 ska väcka intresse för vidare studier i turkiska språket och kulturen. Turkiska 1 är en reviderad upplaga av den tidigare Turkiska för nybörjare. Den första revideringen motiverades främst av omvandlingen av den turkiska valutan år 2005 där sex nollor ströks. För att vidareutveckla den språkliga nivå som man kan uppnå med denna bok, finns även en fortsättning, Turkiska 2. Så, Merhaba och Hoşgeldiniz! Lund i maj 2013 Författarna

5


Utsikt Ăśver Bosporen och torget Sultanahmet Meydani frĂĽn Galatornet, Istanbul.

6


1 Merhaba! Att hälsa på turkiska När människor träffas säger man merhaba, vilket motsvarar vårt hej eller goddag. Man kan också säga det mer ålderdomliga günaydın, god morgon eller goddag, till äldre och när man vill vara extra artig. När man skiljs säger den som går allahaısmarladık, vilket betyder ”jag lämnar dig i Guds beskydd”. Den andre svarar güle güle, gå leende. Ett annat sätt att ta farväl är att tillönska den andre, och här beror det på tidpunkten, iyi günler, goda dagar, iyi akşamlar, goda kvällar, och iyi geceler, goda nätter. Liksom på svenska finns det två tilltalsformer, en du-form och en niform. Allmänt kan sägas, att du-formen är reserverad för unga människor och inom familjen. Att dua en äldre okänd är otänkbart. De två formerna dyker upp i frågan nasılsın, hur mår du, och nasılsınız, hur mår ni, där -sın och -sınız är speciella personändelser, som läggs till frågeordet nasıl, hur. Turkarna är ett artigt folk, vilket visar sig i mängden uttryck för tack; sağol, teşekkürler, teşekkür ederim … Vill man vara extra artig kan man lägga till efendim, min herre, eller hanımefendi, min dam.

Övning

Kan du redan lite turkiska eller kan du gissa dig till rätt betydelse? Kanske du redan av orden på nästa sida kan avgöra betydelsen? Om inte, sök i den alfabetiska ordlistan!

7


1. kilo____________________ 9. domates __________________ 2. telefon__________________ 10. postane __________________ 3. Avrupa_________________ 11. sigara ____________________ 4. limonata________________ 12. polis ____________________ 5. bira____________________ 13. servis ____________________ 6. otobüs__________________ 14. tuvalet___________________ 7. film____________________ 15. banka ____________________ 8. müzik__________________ 16. kahve ____________________

Turkiska ord i svenskan

Den historieintresserade känner till kalabaliken i Bender. Det var Karl XII, som kom hem med en del turkiska ord i bagaget. Kalabalık finns och betyder trängsel.Vem känner inte till kåldolmar? Dolma betyder full, fylld och används om maträtter. Ett besläktat ord, dolmuş, är namnet på de små (fulla) minibussar, som trafikerar Turkiet. Turkiet är ett utmärkt vinland, men tyvärr har bara ett fåtal märken nått Sverige, bland annat Beyaz, vilket helt enkelt betyder vit.

Alfabetet Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh I ı İi Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz Det turkiska alfabetet har tjugoen konsonanter (medljud): Bb Cc Çç Dd Ff Gg Ğğ Hh Jj Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Şş Tt Vv Yy Zz Det finns åtta vokaler (självljud): Aa Ee Iı İi Oo Öö Uu Üü

8


En båttaxi åker mot hamnen i Fethiye. Det är en stad och ett distrikt i provinsen Muğla som ligger i Turkiets Egeiska region. Staden är ett av Turkiets stora turistmål och är speciellt populärt under sommaren.

9


På sidan 4 finns en komplett uppställning av det turkiska alfabetet. De bokstäver och ljud som skiljer sig från svenska språkets ska vi öva i kommande kapitel. Märk! Svenskans konsonanter kan ibland uttalas olika, t.ex. k i kan och känna. Men på turkiska uttalas de alltid på samma sätt. Märk!

Svenskans vokaler kan uttalas långa eller korta, t.ex. e i heta och hetta. Men på turkiska har de alltid samma uttal. Ordens betoning är ganska jämnt fördelad, med en viss tyngdpunkt på ordets sista stavelse, till exempel kahve, otobüs. Turkiskan skiljer sig från många andra språk, svenskan inbegripen, genom att orden nästan alltid uttalas som de stavas.

Lite om det turkiska språket

Turkiskan, Türkçe, tillhör den altaiska språkgruppen med rötter i Centralasien. Det var under 1000-talet som turkarna nådde sin bosättning i nuvarande Turkiet. Språket är inte besläktat med svenskan, men det hindrar inte att många ord låter likadant. Det är låneord som utväxlats genom kontakter med Europa under många århundraden. Det latinska alfabetet ersatte på 1920-talet det tidigare arabiska. Det typiska för turkiskan är att man staplar ändelse på ändelse, i synnerhet efter verb. Det gör att man kan ge uttryck åt de finaste nyanser. Substantiven böjs mycket sparsamt enligt enkla regler. Man skiljer i princip inte på obestämd och bestämd form. Adjektiven böjs inte alls. I turkiskan skiljer man inte heller på genusformerna han, hon, den eller det; alla heter o. Ordföljden bereder inte heller några större problem, bortsett från att verben nästan alltid står sist.

10


uMerhaba!

Ayşe och Mehmet träffas på gatan: Ayşe Mehmet Ayşe Mehmet Ayşe Mehmet Ayşe

– Merhaba Mehmet! – Merhaba Ayşe! – Nasılsın? – İyiyim, sağol! Ya sen? – Şöyle böyle! – Allahaısmarladık! – Güle güle!

En kväll träffas fru Özek och herr Türkoğlu på gatan: Bay Bayan Bay Bayan

– Günaydın Bayan Özek! – Günaydın Bay Türkoğlu! – Nasılsınız? – İyiyim, teşekkürler efendim.Ya siz? 11


Bay Bayan Bay

– Ben de iyiyim, teşekkür ederim. – İyi akşamlar! – İyi akşamlar!

Två herrar träffas och kommenterar vädret: Bay Türkoğlu – Merhaba! Bay Özek – Merhaba! Bay Türkoğlu – Nasılsınız? Bay Özek – İyiyim, teşekkürler efendim. Hava güzel, değil mi? Bay Türkoğlu – Evet öyle. Bay Özek – Allahaısmarladık! Bay Türkoğlu – Güle güle!

Ordlista

Ayşe Ayşe, kvinnonamn Mehmet Mehmet, mansnamn iyiyim jag mår bra iyi bra, god ya sen? och du? du då? sen du şöyle böyle så där, si och så Bay herr, herre Bayan fru, fröken Özek Özek, efternamn Türkoğlu Türkoğlu, efternamn ya siz? och ni? ni då? siz ni ben jag de också hava väder güzel fin, vacker değil mi? inte sant? eller hur? değil inte evet ja öyle så är det

12


Övningar

A. Hälsa på dina kurskamrater på turkiska, fråga hur de mår och ta avsked! B. Du har just mött ord som du känner igen. Slå upp dem annars. Skriv dem på turkiska vid motsvarande bild!

1.__________________________ 2.__________________________

3.__________________________ 4.__________________________

5.__________________________ 6.__________________________ 13


7__________________________

8.__________________________

C. Här kommer några nya ord. Kan du, med hjälp av ordlistan i slutet av boken eller på annat sätt, para ihop det turkiska ordet med det svenska? ____ pul

____ kartpostal

____ gazete

____ bardak

____ pasta

____ kalem ____ kutu

14

____ kitap

____ dondurma ____ anahtar


uRäkneord 1–10 1 bir 6 altı 2 iki 7 yedi 3 üç 8 sekiz 4 dört 9 dokuz 5 beş 10 on Turkiska ord har särskilda ändelser i plural (se kapitel 2), men efter räkneord använder man singularformen. Svenskans ”tre pennor” heter alltså üç kalem, d.v.s. ”tre penna”.

Övning

Türkçesi nedir? Vad heter det på turkiska? är en mycket användbar fras! Peka på ett föremål i taget, fråga varandra och svara: Türkçesi nedir? – Pul. Kaç kalem var? Hur många pennor finns det? Kaç betyder ”hur många, hur mycket” och även efter det ordet använder man singular. Var betyder ”finns”.

15


Övningar

A. Fråga varandra hur många det finns av en viss sak: Kaç kalem var? – Dört. B. Lämna nu boken och se dig om i det rum du befinner dig. Fråga vad olika föremål heter på turkiska och hur många det finns av dem!

16


C. Skriv en passande dialog till bilden!

17


När Karl XII lämnade dåvarande Turkiet efter kalabaliken i Bender, lär han ha fått några turkiska ord med till Sverige, såsom kalabalik, dolmar, tulpan, kaviar. Turkiska 1 är ett introduktionsmaterial för vuxna studerande. Målet är att ge liga situationer under en vistelse i Turkiet. Tolv kapitel med texter, dialoger och övningar stimulerar till aktiv inlärning och användning av det turkiska språket. Kortfattade realiatexter ger en översiktlig bild av Turkiet. Ordlistor och facit ingår i boken. Inspelade texter ger möjlighet att träna hörförståelse och uttal. Dessa finns på cd. Turkiska 1 är en reviderad upplaga av Turkiska för nybörjare och följs av en fortsättning, Turkiska 2. Ann Lindvall är fil.dr i allmän språkvetenskap och har mångårig erfarenhet av vuxenundervisning och språkforskning. Janine Sages kommer ursprungligen från Turkiet och har sin grundutbildning i Istanbul. Janine har under flera år undervisat vuxna studerande i turkiska språket. ISBN 978-91-7434-587-2

9 789174 345872

TURKISKA 1 FÖR NYBÖRJARE · Ann Lindvall · Janine Sages

sådana kunskaper att man klarar vardag-