Page 1

På svenska! 2 Ulla Göransson · Annika Helander · Mai Parada

Övningsbok · Svenska som främmande språk · B1


Ulla Göransson · Annika Helander · Mai Parada

På svenska! 2 B1 ÖVNINGSBOK


Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund  Sweden Tel. +46 46 14 87 20 info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Omslag: John Wasden & Dan Abelin Omslagsbild: Marcus Lindström/iStockphoto.com Omslagskarta: BOLDG/Shutterstock.com Andra upplagan, första tryckningen © 2017 Ulla Göransson, Annika Helander, Mai Parada och Folkuniversitetets förlag ISBN 978-91-7434-703-6 Kopiering förbjuden Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervis­ningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access.   Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till uppphovsman/rättsinnehavare. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Folkuniversitetets förlag.

Tryckt hos KOPA, Litauen 2017


Förord På svenska! 2 är ett fortsättningsmaterial i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som redan har uppnått nivå A2 enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet är lämpligt att använda både i klassrumsundervisning och vid självstudier. Efter avslutade studier beräknas man ha uppnått en god B1-nivå. På svenska! 2 består av: • lärobok med mp3-cd • övningsbok med facit • ljud på nätet. Ljudet till lärobokens texter och hörövningar ingår som mp3-cd men finns även på webbplatsen www.pasvenska123.se Till läromedlet hör också På svenska! Grammatik där grammatiska moment förklaras och fördjupas med tabeller och rikligt med exempel. Texterna i lärobokens tio avsnitt tar upp ämnen inom områden som språk, familj, historia, geografi, livsstil, samhällsliv, kultur, miljö och traditioner. Materialet ger en god inblick i den svenska kulturen, det svenska samhället och vardagslivet. Läroboken är rikt illustrerad med bilder som uppmuntrar till samtal. Till varje text i läroboken finns dels diskussionsuppgifter för arbete i par eller smågrupper och olika typer av skrivuppgifter, dels grammatiska övningar och ordövningar i övningsboken. I slutet av läroboken finns en samling miniporträtt av ett antal kända svenskar inom kultur och historia. Porträtten kan man plocka in i undervisningen som till exempel underlag till såväl muntliga som skriftliga presentationer. Det är också tänkt att porträtten ska stimulera till att gå vidare och söka mer fakta. Längst bak i läroboken finns en alfabetisk ordlista på cirka 1 200 ord. Här hittar man böjningsformer och sidhänvisningar till de nya ord som finns i texterna. I ordlistan finns även en del uttryck, verbfraser och partiklar.


I övningsboken hänvisas till paragrafer som finns i På svenska! Grammatik. Vi rekommenderar att man läser dessa innan man gör en övning. De nya orden till varje text finns i övningsboken. Man förbereder en ny text genom att i förväg slå upp de nya orden och skriva en översättning på sitt modersmål. Detta ger en förförståelse när man lyssnar på och går igenom den nya texten. Orden kan också användas för olika typer av muntliga övningar och repetition. Lycka till i arbetet med boken! Annika Helander & Mai Parada (Under arbetet med boken avled vår författarkollega Ulla Göransson. Hon finns med oss i våra tankar.)

§ XX =  hänvisning till paragraf i På svenska! Grammatik     


Innehåll

Avsnitt 3

Hur lär du dig ett nytt språk? 1:1 Prepositioner och partiklar  8 1:2 Samordnande konjunktioner  9 1:3 Kombinera huvudsatser  9 Farmor och engelska språket 1:4 Ord och uttryck  10 1:5 Indirekt tal  11 1:6 Prepositioner och partiklar  11 Lär dig ett nytt språk! 1:7 Ordföljd satsadverb  12x 1:8 Ordföljd i huvudsats  12 1:9 Samordnande konjunktioner  13 Lite om svenska språket Daniels dilemma 1:10 Ordföljd bisats  14 1:11 Sammansatta ord  15 1:12 Prosodi  15 1:13 Korsord  16

Vikingarna Runor – nordbornas skrivtecken 3:1 Ord och uttryck  28 3:2 Indirekt tal, vem – vem som  28 En vecka som viking Lite om nordisk mytologi 3:3 Pronomen, man  30 3:4 Partiklar  30 Daniels farfars farfars far 3:5 Som, vars  32 3:6 Prepositioner och partiklar  32 Daniels farfar 3:7 Ord och uttryck  33 3:8 Motsatser  34 En dag i familjen Lindströms liv Åsas släktträd 3:9 Ordföljd, satsadverb  35 3:10 Bisats och huvudsats  36 3:11 Prosodi  36 3:12 Korsord  37

Avsnitt 2

Avsnitt 4

Avsnitt 1

Ingen gör någonting 2:1 Ord och uttryck  17 2:2 Ingen – inte någon  18 Dagens fråga: Stress 2:3 Indirekt tal  19 2:4 Verb  19 Bröllopsbesvär 2:5 Ord och uttryck  20 2:6 Vem – vem som  21 Familjeliv 2:7 Ord och uttryck  23 2:8 Indirekt tal, ingen – inte någon  23 Vad är en familj? Två ungdomar Åsas dilemma 2:9 Indirekt tal, vem – vem som  24 2:10 Verb  25 2:11 Prosodi  25 2:12 Korsord  26

Några turistmål i Sverige 4:1 Adjektiv och substantiv  39 4:2 Kombinera adjektiv och substantiv  39 Jag tror att vi känner varandra En äventyrlig resa 4:3 Ord och uttryck  41 4:4 Komparativ  44 4:5 Kommatecken  42 Snö, is och kyla Kallbadhus, Vinterbadare 4:6 Pronomen, man  44 4:7 Adjektiv och substantiv  45 Den röda stugan med vita knutar Drömhuset 4:8 Sammansatta ord  47 4:9 Skriv annonser  48 4:10 Pronomen, man  49 4:11 Prosodi  49 4:12 Korsord  50 PÅ SVENSKA! 2  5


Avsnitt 5

Avsnitt 7

Det är farligt att vara polis! 5:1 Ord och uttryck  52 5:2 Perfekt particip  53 Vad hände sedan? 5:3 Perfekt  54 5:4 Perfekt particip  55 Semester med förhinder 5:5 Ord och uttryck  57 5:6 Sammansatta ord  58 Tro inte på allt du hör! Daniel minns 5:7 Perfekt particip  59 5:8 Perfekt  60 5:9 Prosodi  60 5:10 Korsord  61

Hallå, var är du? Daniels nya dator 7:1 Partiklar  75 7:2 Ord och uttryck  75 Nödvändiga prylar? Vad lägger vi våra pengar på? 7:3 Verb  76 7:4 Relativa pronomen, adverb  77 7:5 S-passivformer  77 Alfred Nobel 7:6 Ord och uttryck  80 7:7 Perfekt particip  80 7:8 S-passiv  81 Den viktigaste uppfinningen Köpsugen 7:9 Ord och uttryck  82 7:10 Sammansatta ord  83 7:11 Prosodi  83 7:12 Korsord  84

Avsnitt 6 Modernt eller tidlöst? 6:1 Ord och uttryck  62 6:2 S-passiv  63 Bärnsten 6:3 Från passiv till aktiv form  64 6:4 S-passiv  66 Om mode 6:5 Prepositioner och partiklar  67 6:6 Pronomen, man en ens sina  68 Om utseende 6:7 Superlativ bestämd form  69 6:8 S-passiv  70 6:9 Från passiv till aktiv form  70 Vad ska jag ta på mig? Åsa minns 6:10 Superlativ bestämd form  72 6:11 Perfekt particip  72 6:12 Prosodi  72 6:13 Korsord  73

6  PÅ SVENSKA! 2

Avsnitt 8 Om jag vann en miljon 8:1 Ord och uttryck  85 8:2 Konditionalis  86 Dagens fråga: Kärlek 8:3 Verb  87 8:4 Diskutera  87 Att välja yrke Utbildning, yrke och lön 8:5 Adjektiv och substantiv  89 8:6 Relativa pronomen, adverb  90 Skratt – rena hälsokuren 8:7 Konditionalis  92 8:8 Possessiva pronomen  93 8:9 Komplettera orden  94 Vad gör dig lycklig? Att skaffa husdjur 8:10 Ord och uttryck  95 8:11 Prepositioner och partiklar  96 8:12 Prosodi  96 8:13 Korsord  97


Avsnitt 9

Öva mer!

Två bullar med traditioner Två svenska favoriter 9:1 Tidsprepositioner  99 9:2 Sönderklippt text  100 Från brännvinsbord till smörgåsbord 9:3 Verb  101 9:4 Relativa pronomen, något som  102 9:5 Komplettera orden  102 Vem har rätt? 9:6 Ord och uttryck  103 9:7 Prepositioner och konjunktioner  104 Dagens fråga: Dryck Mästerkocken 9:8 Tidsprepositioner  105 9:9 Perfekt particip  106 9:10 Verb  106 9:11 Prosodi  106 9:12 Korsord  107

Komplettera orden 1  119 Komplettera orden 2  119 Komplettera orden 3  120 Luckövning 1  121 Luckövning 2  122 Luckövning 3  123 Facit till övningsboken  125–142 Nivå B1 (som checklista)  143

Avsnitt 10 Hur ska man få plats med allt? 10:1 Presens particip  108 10:2 Prepositioner och konjunktioner  109 Massturism – ett hot mot miljön Export och import till och från Sverige 10:3 Ord och uttryck  110 10:4 Adjektiv och adverb  111 10:5 Komplettera orden  112 Dagens fråga: Resvanor 10:6 Intransitiva och transitiva verb  113 10:7 Därför, därför att  114 Dagens fråga: Klimatet Att längta bort 10:8 Intransitiva och transitiva verb  115 10:9 Övertyga varandra  116 10:10 Perfekt particip  116 10:11 Prosodi  117 10:12 Korsord  118

PÅ SVENSKA! 2  7


1

Lär dig ett nytt språk! Skriv orden på ditt eget språk. Nya ord till sidan 12 i läroboken.

inspirerad -t -de ...............................................

utlandet ............................................................

fräscha -r -de -t upp .........................................

arbetstillstånd -et = .........................................

nätet (= internet) .............................................

visum -et = .......................................................

annons -en -er ..................................................

takt: i sin egen takt ..........................................

volontär -en -er ................................................

via .....................................................................

samtidigt (som) ................................................

passa -r -de -t ...................................................

intensivkurs -en -er .........................................

språkundervisning -en ....................................

infö/dd -tt -dda .................................................

målning -en ......................................................

1:7 Placera ett satsadverb i huvudsatsen och ett satsadverb i bisatsen 

§ 29, 32, 35

Markera med en flagga (se exempel).

a

  1. Nu vet jag att jag befinner mig i Sverige.

a. säkert b. verkligen

  2. Vi har bestämt oss för att vi ska köpa onödiga produkter.

a. äntligen b. inte

  3. Hennes arbetsgivare anser att hon är för gammal.

a. förmodligen b. redan

  4. De skriver på engelska så att vi kan förstå.

a. kanske b. också

  5. Jag håller med dig om att man kan säga det på svenska.

a. nog b. faktiskt

1:8 Ordföljd i huvudsatser 

§ 29

Skriv meningar med rätt ordföljd.

  1. Jag åka inte på vill språkresa

utan vill jag på hellre gå kurs

..........................................................................................................................................................

12  PÅ SVENSKA! 2


1

  2. Han komma kunde inte

för var inte han frisk

..........................................................................................................................................................   3. Jag i går hem kom sent

så pigg är inte jag särskilt i dag

..........................................................................................................................................................   4. Jag gärna dig hjälpa vill

men har jag inte faktiskt tid

..........................................................................................................................................................   5. Vill läsa spanska du

eller du vill hellre italienska läsa

..........................................................................................................................................................

1:9 Svara på frågorna 

§ 31

Ta gärna hjälp av orden i rutan. Använd: varken – eller, antingen – eller, både – och.   spanska   kinesiska

kaffe  jacka te  stövlar

  1. Vad talar du för språk när du handlar? ..........................................................................................................................................................   2. Vad dricker du när du fikar? ..........................................................................................................................................................   3. Vad vill du köpa för kläder? .......................................................................................................................................................... Skriv också två egna frågor och svar efter samma modell.

 4. .................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................  5. .................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

AVSNITT 1  13


4

Jag tror att vi känner varandra + En äventyrlig resa Skriv orden på ditt eget språk. Nya ord till sidan 38–39 i läroboken.

kän/na -ner -de -t ............................................. känna igen ....................................................... lära känna ........................................................ känna till .......................................................... känna sig ..........................................................

äventyrlig -t -a .................................................

ström -men -mar ..............................................

ingenjör -en -er .................................................

för/a för -de -t ...................................................

polarforskare -n = ............................................

läg/er -ret =: slå läger ......................................

polarexpedition -en -er ....................................

isbjörn -en -ar ...................................................

medarbetare -n = .............................................

säl -en -ar .........................................................

ballong -en -er ..................................................

valross -en -ar ..................................................

dyrbar -t -a .......................................................

dokumentera -r -de -t .......................................

projekt -et = ......................................................

noggrant ...........................................................

stö/dja -der -dde -tt ..........................................

dagboksanteckning -en -ar ...............................

fyll/as -s -des -ts ...............................................

anteckning -en -ar ............................................

vätgas -en .........................................................

dag/bok -boken -böcker ....................................

lyf/ta -ter -te -t .................................................

framkalla -r -de -t ............................................

kraschlanda -r -de -t ........................................

begrav/a -er -de -t ............................................

is -en -ar ..........................................................

hjält/e -en -ar ....................................................

släd/e -en -ar ....................................................

ballongfärd -en -er ...........................................

driv/a -er drev -it ..............................................

40  PÅ SVENSKA! 2


4

4:3 Fyll i ord och uttryck Välj bland orden i rutan. Du ska inte använda alla orden.   medarbetare stödja  anteckningar dyrbara

driva dagbok

noggrann strömmar

isbjörn hjältar

  1. Vi hade ett möte på jobbet med alla våra ..................................   2. Efter föreläsningen kan jag ibland inte läsa mina ..................................   3. Hur ska vi finansiera detta ................................. projekt?   4. Vi har sökt någon som vill ................................. projektet.   5. Därför har vi gjort en mycket ................................. planering.   6. Ingen annan har läst min gamla ..................................   7. När världsmästarna kom hem togs de emot som ..................................   8. Bada inte här! Det finns starka ................................. i vattnet.

4:4 Adjektiv i komparativ 

§ 19

Svara med motsatsen.

  1. Är det kallare i augusti än i februari? Nej, det är .................................   2. Är cykeln snabbare än bilen? Nej, cykeln är .................................   3. Är dagarna kortare på sommaren än på vintern? Nej, dagarna är .................................   4. Är Abisko större än Stockholm? Nej, Abisko är .................................   5. Är du äldre än din mamma? Nej, jag är ................................. Skriv tre exempel med komparativ:

 6. ....................................................................................................................................................  7. ....................................................................................................................................................  8. ....................................................................................................................................................

AVSNITT 4  41


4

4:12 Korsord 4 Lös korsordet med hjälp av förklaringarna. 1 2 3

4

5

6

8

9

10

11 12

Vågrätt

Lodrätt

  2. Kallas landet längs havet   8. Kollega   9. Substantiv till kall 10. Blir man kanske när man tänker på hur det var förr i tiden 12. Gör man när man använder något för första gången

  1. Ett litet hus   3. Är det som man skriver i ett block   4. Är något som kostar mycket   5. Gör isen när den blir vatten   6. Gör man när man gör ett gammalt hus modernt   7. En person som målar tavlor 11. Är något som man inte ser ofta

50  PÅ SVENSKA! 2

7


På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). På svenska! 2 består av   •  lärobok med mp3-cd   •  övningsbok med facit   •  ljud på www.pasvenska123.se Lärobokens tio avsnitt tar upp såväl aktuella före­ teelser i samhället som svensk historia och kultur. Texterna har stor variation för att väcka nyfikenhet på språket och kulturen och stimulera till egen muntlig och skriftlig produktion. Övningsboken innehåller skriftliga och muntliga övningar som utvecklar och befäster ordförrådet och tränar grammatiken. I det kompletterande läromedlet På svenska! Grammatik förklaras och fördjupas grammatiska moment med tabeller och rikligt med exempel. På svenska! 2 är lämplig att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier.

På svenska! 2 övningsbok  

Ny upplaga. På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala.

På svenska! 2 övningsbok  

Ny upplaga. På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala.

Advertisement