Page 1

Mot mรฅlet

Utbildning i svenska fรถr invandrare

2

Camilla Flom Ola Ryen Sรถberg


Camilla Flom och Ola Ryen Sรถberg

Mot mรฅlet 2 Utbildning i svenska fรถr invandrare


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 223 51 Lund Tel: 046-14 87 20 e-post: info@folkuniversitetetsforlag.se www.folkuniversitetetsforlag.se

Mot målet 2. Utbildning i svenska för invandrare Copyright originalutgåva © 2011 Fagbokforlaget Copyright svensk utgåva © 2013 Folkuniversitetets förlag

Författare: Camilla Flom & Ola Ryen Söberg Översättning & bearbetning: Maria Löfstedt, Birgitta Melén & Karin Sjöbeck Illustratör: Paulina Sroczyńska Illustrationer s. 15, 23, 143, 287: Mateusz Pęk Foto och övriga illustrationer: se s. 296

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Första upplagan Tryck: John Grieg AS, 2013 ISBN: 978-91-7434-668-8


Förord Mot målet är ett färdighetsbaserat läromedel som bygger på kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (2012). Läromedlet motsvarar nivåerna B och C. Det täcker alla mål i kursplanen, med ett särskilt fokus på arbetslivet. I textdelen övas de fem språkfärdigheterna var för sig med utgångspunkt i språkhandlingar. Det är dessa språkhandlingar som Mot målets övningar baseras på. Efter varje språkhandling finns en checklista – ”jag kan” – som ger deltagarna möjlighet till utvärdering och reflektion över det egna lärandet. Läromedlet bygger på att språkinlärning sker genom aktivt språkutövande i olika sammanhang. Det präglas av verklighetsnära skildringar, där deltagarna får öva sig i att kommunicera i realistiska situationer som de kan möta i vardagen. I textdelen är handlingen koncentrerad till tre familjer. Den första familjen är svensk, den andra kommer från Iran. Läsaren får även möta filippinska Lydia som är gift med en svensk man. Lydia är bokens huvudperson, och man följer henne under hennes första år i Sverige, från sfi-kurs mot jobb. Verket är anpassat efter systematisk användning av formativ bedömning. Det presenterar ett tredelat inlärningssystem (a, b, c), med stigande svårighetsgrad inom olika områden. Checklistornas kartläggningsfunktion utgör en bra utgångspunkt för att urskilja vad deltagaren behöver träna på mer av de olika språkhandlingarna. Med hjälp av checklistan blir deltagarna medvetna om vad de kan och vad de behöver öva mer på. Behöver deltagaren öva mer på någon språkhandling hänvisas till fler övningar på Mot målets webbplats. På så sätt blir inlärningen individualiserad. Färdighetsträningen gör det lämpligt att använda någon sorts språkportfölj. Det som deltagarna producerar under kursen kan då sparas så att deras utveckling blir tydlig, och deltagaren blir därmed själv medveten om sin progression. I övningsdelen kan deltagaren vidareutveckla sin språkliga kompetens genom att arbeta med grammatik och utveckla sitt ordförråd. För att synliggöra deltagarens aktiva roll i processen uppmanas deltagaren att systematiskt reflektera över ord och grammatik och att använda en egen skrivbok och glosbok. Ett stort tack till fackkunniga och redaktörer för nyttiga synpunkter under processens gång! Ca­mil­la Flom och Ola Ryen Sö­berg


Innehåll 8

Nivå kurs C

9

Färdigheter

a b c

a b

Sida

Nivå 2a

Textdel

a

Övningsdel Kompetensmål

Sida

Ord och grammatik

181 183

Familjeord Substantiv i obestämd och bestämd form, singular och plural Possessiva pronomen Familjeord Adjektiv: äldst och yngst Ord för möbler och saker Rum i huset Prepositioner Ordningstal Schema Skolord Verb: tycker och tror Punkt och stor bokstav Jag skriver texter På väg mot jobb!

Kapitel 1 – Familjeliv 11 13 14 16 18 19 21 23 25

4

Min familj

Berätta om mig själv och andra Min släkt Skriva en text om min familj Vad betyder skyltarna? Förstå skyltar Flyttlasset Förstå när någon berättar något eller frågar mig Soffa till salu! Skriva meddelanden Har ni soffor på rea? Hitta information i kataloger Bor du också här? Inleda och fortsätta ett samtal När är det föräldramöte? Förstå brev Vad tycker ni? Säga vad jag tycker i en grupp

184 186 187 187 188 189 189 191 192 192 193 194 194

Kapitel 2 – Hälsa och kost 27

Var har du ont?

29

Telefonsvararen

30 32

Josef byter vårdcentral Trafikolycka på E6

33

Kan du komma på en gång? Mer frukt och grönt! Jag tänker på min hälsa Hur håller du dig i form?

35 37 38 40 41 43

En hälsosam dryck Vill du må bättre? Kan jag få mer information?

Prata med andra om vardagliga saker Förstå meddelanden på telefonsvarare

195 196 197 198

Fylla i formulär Känna igen namn och förstå huvudpunkterna i en nyhet Prata i telefon

198

208 209 210

Fritidsaktiviteter Hur ofta? Adverb Verb i infinitiv

211

Adjektiv. Vad är motsatsen?

199 201 201 203 Hitta information i texter 204 Berätta om något jag gör 205 Prata med andra om 205 vardagliga saker 206 Förstå instruktioner 206 Förstå anslag 207 Skriva e-brev

Var har du ont? Hälsoord Översikt över verb – tempus Verb i presens och preteritum Verb i futurum, presens och perfekt Verb i perfekt Verb i perfekt och adverb Tidsuttryck Ordföljd Vad är bra för hälsan? Bisatser med för att Ja eller jo Jag skriver texter På väg mot jobb!

Kapitel 3 – Fritid 45

Följer du med?

Skriva sms

46

Vad gillar du att göra på fritiden? Våra husdjur

Prata med andra om vardagliga saker Berätta om något jag har gjort

48

Innehåll


50 51 53 55 56

Vad gjorde du på fritiden i Manila? Så härligt det ser ut! Aram behöver skidor När kan vi gå ombord? Hur kan du undvika skavsår?

Skriva en text om mitt hem­land och min hemort Förstå vykort Fråga i affärer och på kontor Förstå högtalarutrop Förstå anvisningar

212 214 215 216 216

Adjektiv i obestämd och bestämd form Bisatser med när Adverb för tid Jag skriver texter På väg mot jobb!

9.362 mm Kapitel 4 – Fester och familjetraditioner

217 219 219 220 220 221 221 222 223 223

Ord om dop, namngivnings­ ceremoni, bröllop och begravning Vad kan du ge i present? Vad önskar de sig? Adjektiv i obestämd form Ord om nationaldagen 6 juni Vad har ni gjort? Genitiv (ägandeform) Bisatser med när Jag skriver texter På väg mot jobb!

69

Förstå vad folk pratar om när jag lyssnar till ett samtal Hitta information i listor Hur många blir döpta och tabeller och konfirmerade? Pappa betydde så mycket Hålla tal för mig! Hur firar ni bröllop i Skriva personliga brev Sverige? Hur firar ni national­ Förstå när någon dagen? förklarar något för mig Vem ska göra vad? Delta i en diskussion för att lösa ett problem Anteckna Kan ni anteckna detta?

Sida

Nivå 2b

Sida

Ord och grammatik

224 225 225 226 227

På biblioteket Verb i perfekt Bisatser med om Kortsvar På barnavårdscentralen (BVC) Hos tandläkaren Verb i pluskvamperfekt Jag skriver texter På väg mot jobb!

58 59 61 63 65 67

Så fort tiden går!

a b

Kompetensmål

Kapitel 5 – Samhällsservice 71

Vad ska du låna?

74

Hur ska jag göra för att låna böckerna själv? Mäta och väga Hur mycket D-droppar ska hon ha? Passar tandläkartiden? Aram är rädd för tandläkaren! Vad är bäst för barnet?

76 78 79 80 82

Inleda och fortsätta ett samtal Förstå instruktioner Fylla i formulär Förstå anvisningar

229 Förstå meddelanden 230 Berätta om mig själv och 231 andra 231 Säga vad jag tycker i en grupp

Kapitel 6 – Högtider 84

Vilken stuga ska vi hyra?

86

Vad ska vi ta med oss?

88

Goda påskerbjudanden!

90 92

Glad påsk! Det är ingen hemma!

93

Vilka högtider firar ni?

94

Hur firar ni påsk?

96

Påsklunchen

Hitta information i kataloger Delta i en diskussion för att lösa ett problem Hitta information i reklamtexter Skriva ett personligt brev Förstå meddelanden på telefonsvarare Förstå vad folk pratar om när jag lyssnar till ett samtal Prata med andra om vardagliga saker Hålla tal

232 233 234 235 235 236 236

Jul Sammansatta ord Verb i preteritum Pronomen i reflexiv form Många eller mycket? Jag skriver texter På väg mot jobb!

Innehåll

5


Kapitel 7 – Kultur 98 100 102 103 104 106 108 110 111

Nya filmer Följer du med på bio? Passar det en annan dag? En bra fotbollsmatch

Förstå anslag Prata i telefon Skriva sms

237 238 238 239 Berätta om något jag 239 har gjort 240 Vill ni komma på Skriva e-brev 241 kulturkvällen? 243 Vilka erbjudanden har Hitta information i texter 244 kulturskolan? 244 Vad händer denna vecka? Hitta information i listor Basket och körsång Skriva en text om min familj och mitt liv En berömd tavla Förstå när någon berättar något eller frågar mig

Ord för kultur Verb och substantiv På konsert Substantiv i olika former Prepositioner Adjektiv Adjektiv – komparation Bisatser Jag skriver texter På väg mot jobb!

Kapitel 8 – Sverige runt

6

113

Hur ser Sverige ut?

114

Kan du kolla det här åt mig?

115 117 118

Från Göteborg till Stockholm med tåg Mot Drottningholm Mälarens pärla

120

Skeppet Vasa

121 123

Sida

Förstå när någon förklarar något för mig Skriva meddelanden

245 246 246

9.362 mm Skriva en text om en plats Förstå högtalarutrop Förstå brev

247 249 250 251 252 252

Natur i Sverige Adjektiv i singular och plural Adjektiv i superlativ bestämd form Adverb för rörelse och plats Verb i olika tempus Verb i imperativ Från direkt till indirekt tal Jag skriver texter På väg mot jobb!

Sida

Ord och grammatik

253 254 255 256 256 257 258 258 258 259 260 260

Ord om ekonomi Konjunktioner: och, men, för, eller Substantiv i olika former Verb i olika tempus Inkomster och utgifter Satsadverb Ordföljd Finn fel i texten Huvudsatser med därfor Bisatser med eftersom Jag skriver texter På väg mot jobb!

261 262 262 263

Ord om utbildning Meningar om utbildning Verb i olika tempus Annan

Känna igen namn och förstå huvudpunkterna i en nyhet Minnen från Björsund Berätta om något jag har gjort Svenska Turistföreningen Fråga i affärer och på kontor

Nivå 2c

a b c

Kompetensmål

Kapitel 9 – Ekonomi 126 128 130 132 133 135 137

Hur ska vi klara att spara Delta i en diskussion för att lösa ett problem pengar? Fråga i affärer och på Kan vi få lån? kontor Begagnad bil på webben Hitta information i reklamtexter Kan jag få provköra bilen? Skriva e-brev Vad lägger ni era pengar Prata med andra om vardagliga saker på? Det är dyrt att bo i Skriva ett personligt Sverige brev Trängselskatt Känna igen namn och förstå huvudpunkterna i en nyhet Kapitel 10 – Skola och utbildning

139 141

Innehåll

Vad behöver du öva mer Delta i en diskussion för på? att lösa ett problem Hur är skolan uppbyggd i Hitta information i texter Sverige?


143 145

Var är studievägledarens kontor? Jag saknar min skola

146

Håkan gick på universitetet

147

149

Jag vill utbilda mig i Sverige! Vad för slags kursutbud har de? Vart vill ni åka?

151

Vi glömmer dig aldrig!

148

Förstå skyltar Skriva en text om min skola Förstå när någon berättar något eller frågar mig Berätta om mig själv

264 264 266 266

Ingen Ordföljd Jag skriver texter På väg mot jobb!

267 268 269

Var jobbar de? Vilket yrke har jag? Vilka arbetsuppgifter har de? Vad har du gjort i dag? Ord om jobb Sammansatta ord Adjektiv om egenskaper Cv Pronomen i reflexiv form Som Tidsbisatser när – innan Jag skriver texter På väg mot jobb!

Förstå meddelanden på telefonsvarare Säga vad jag tycker i en grupp Hålla tal

Kapitel 11 – På jobbet 153

Vad vill du jobba med?

154

Nytt jobb?

156 158

162

Josef söker jobb Tack, vi har tagit emot din ansökan Varför passar du för det här jobbet? Vi har bra erbjudanden på verktyg En bra praktik

164 166 167

Hur ska jag laga kalops? Hur ska jag göra det? Varför har vi rutiner?

168

171

Arbetsregler i lunch­ restaurangen Jag kan tyvärr inte komma Nya erfarenheter

172

Samtal på lunchen

175 176

Kan du göra mig en tjänst? Sverige behöver mig!

279

Minigrammatik

160 161

169

Förstå vad folk pratar om när jag lyssnar till ett samtal Hitta information i kataloger Förstå brev Prata i telefon Berätta om något jag har gjort Förstå högtalarutrop Prata med andra om vardagliga saker Förstå anvisningar Förstå instruktioner Förstå när någon förklarar något för mig Förstå anslag

270 271 271 272 273 274 275 276 277 277

Skriva sms Skriva en text om mitt arbete Inleda och fortsätta ett samtal Skriva meddelanden Känna igen namn och förstå huvudpunkterna i en nyhet

Innehåll

7


2c 2b 2a MÅL: Nivå kurs C

Lyssna Läsa Samtala                = fem färdigheter Skriva Tala


Textdel Jag läser.

 

Jag lyssnar. Jag skriver.

Jag  talar.

 

Jag tänker.

Jag samtalar.

 Jag lär mig svenska!


2b

Kapitel 7

a b c

Kul­tur

a b

Nya fil­mer Ly­dia gillar att se bra fil­mer både hemma och på bio. Hon följer med i vad som går på bio, och hon lä­ser ofta annonserna som hän­ger utan­för bion. I dag lä­ser hon om två nya fil­mer som hon har lust att se.

98

Jag förstår ett anslag.

Vilka film ­ er kan

du se på bio? Dra­ma Thril­ler/rysare Även­tyr­sfilm Romantisk film Ko­me­di Ac­tionfilm Bar­n­film

Tit­el: Hyresgästen

Filmen handlar om en

Regi: Sanne Madsen

familj som får stora

Pro­duk­tions­år: 2012

problem med en besvärlig

Genre: Thriller/rysare

hyresgäst. Filmen bygger

Land: Danmark

på en sann historia.

Åldersgräns: 15 år Pas­sar för: Ung­dom/vuxen Läng­d: 2 timmar 5 minuter

Tit­el: Den stränga barnvakten

Filmen handlar om en

Regi: Peter Valin

sträng barnvakt. Barn-

Pro­duk­tions­år: 2012

vakten ska passa några

Genre: Komedi

”omöjliga” barn. Men snart

Land: Sverige

bestämmer hon också över

Ål­ders­gräns: 7 år

föräldrarna.

Pas­sar för: Alla Läng­d: 1 timme 45 minuter

Kapitel 7: Kul­tur

a


Uppgift Svara på frågorna. 1 Vad för slags film är Hyresgästen? 2 Vad för slags film är Den stränga barnvakten? 3 När är Hyresgästen gjord? 4 Kan barn se Hyresgästen? 5 Vem kan se Den stränga barnvakten? 6 Vem har regisserat fil­men Den stränga barnvakten? 7 Vad hand­lar Hyresgästen om?

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag kan förstå två anslag om nya fil­mer. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Förstå anslag

Kapitel 7: Kul­tur

99


Följer du med på bio? Ly­dia tror att Hyresgästen är en spän­nan­de film. Där­för rin­ger hon till Sara för att fråga om hon vill följa med på bio.

Jag kan prata i telefon.

Sara: Hallå! Det är Sara! Ly­dia: Hej! Det är Ly­dia! Hur är det? Sara: Tack, det är bra, men jag är lite trött. Ly­dia: Har Jo­sef job­bat mycket? Sara: Ja, han har job­bat mycket över­ tid, och jag har varit ensam med bar­nen. Men hur har du det? Ly­dia: Jo tack, bara bra. Följer du med på bio i mor­gon? Sara: I mor­gon? Ja, det är en bra idé! Jag behöver vara ledig lite. Jo­sef jobbar inte i mor­gon, så han kan vara hemma med bar­nen. Ly­dia: Så bra! Vilka fil­mer gillar du att se? Sara: Jag gillar olika fil­mer, men jag gillar att se roliga fil­mer när jag är på gott hu­mör. Jag gillar att se sorgliga fil­mer när jag är på dåligt hu­mör. Ly­dia: Samma här, men jag älskar också rysare. Sara: Ska vi se en thriller? Ly­dia: Ja, det har precis kommit en ny dansk thriller. Sara: Det låter bra! Vad hand­lar fil­men om? Ly­dia: Den hand­lar om en skum hyresgäst som plågar familjen han hyr av. Sara: Ja, den fil­men har jag hört talas om! Den vill jag gärna se! Ly­dia: Fint! Då be­ställer jag två bil­jet­ter. Pas­sar det i mor­gon klockan sju? Sara: Ja, det gör det. Ly­dia: Fint. Då ses vi. Ha det så bra! Sara: Detsamma!

BIOBILJETT

10 0

Kapitel 7: Kul­tur


Uppgift Prata med varandra och bestäm att ni ska gå på bio. Vad säger ni? 1 Skriv ett te­le­fon­sam­ta­l. 2 Öva på te­le­fon­sam­ta­let. 3 Spela upp te­le­fon­sam­ta­let för klas­sen.

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag kan prata i te­le­fo­n och komma överens om att gå på bio. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Prata i te­le­fo­n

101

Kapitel 7: Kul­tur


Pas­sar det en an­nan dag?

Sara måste ändra träffen med Ly­dia eftersom Jo­sef ska på fotbolls­match. Sara vill gå på bio en an­nan dag och skickar ett sms till Ly­dia.

MOBIL

10 2

Hej! Kan tyvärr inte gå på bio i mor­gon. L Jo­sef ska på fot­boll. Kan fre­dag ef­ter 18. J Pas­sar d? Be­stäl­ler du bilj.på nätet? Sara

Jag kan skriva ett sms.

Uppgift 1 Skriv ett sms till en vän. Meddela att du måste ändra en träff som ni kommit överens om och berätta varför. Vad skriver du? 2 Läs sms:et och förbättra språket (du/klasskamrat/lärare). 3 Skriv sms:et en gång till.

JAG K AN

Ja

Delvis

Jag kan skriva ett sms för att ändra en tid jag kommit överens om. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Kapitel 7: Kul­tur

Nej

Skriva sms


En bra fot­bollsmatch Jo­sef hade en fin kväll på Ul­le­vi. När han kom hem, berättade han för Sara om fot­bollsmatchen.

Jag kan berätta om något jag har gjort.

Jo­sef: GAIS var bättre än IFK i kväll. De vann med 2–1. Först gjorde IFK mål, och sedan gjorde GAIS ett. Fem mi­nuter innan matchens slut­gjorde GAIS ett mål till. Bäg­ge la­ge­n hade många målchanser. Det var otroligt spän­nan­de! Det var 15 000 som såg matchen, och det var riktigt bra stäm­ning! I pau­sen mötte jag några kol­le­gor. Vi pratade om att gå på nästa match tillsammans. GAIS mö­ter Häcken nästa sön­dag. Är det okej för dig att jag går på den matchen?

Uppgift Berätta om ett evenemang (en kon­sert, en tea­terpjäs, en film, en handbollsmatch etc.) som du har varit på. Vad säger du? 1 Skriv några stödord.

Ad­jek­tiv (kom­pa­ra­tion) GAIS var bättre än IFK i kväll. Se Minigrammatik s. 289.

103

2 Öva på att berätta.

Uttryck

3 Berätta för någon i klas­sen.

Teaterpjäsen var urdålig! Skådespelarna var inte bra. Kon­ser­ten var jättebra! Stäm­nin­gen var på topp. Handbollsmatchen var tråkig! Bäg­ge la­ge­n var lika dåliga. Ut­stäl­lnin­gen var bra. Tavlorna var väldigt fina!

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag kan berätta om ett evenemang jag har varit på. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Berätta om något jag gör eller har gjort

Kapitel 7: Kul­tur


Vill ni kom­ma på kul­tur­kvällen? En fre­dag i månaden är det kultur­­kväll på vuxenutbildningen. Den­här månaden är Jo­sef med och ar­ran­ge­rar kul­turkvällen. Han skickar e-post till alla som går på sko­lan.







Jag kan skriva ett e-brev.

Jo­sef ”punkt” Ah­ma­di ”snabel-a” yahoo ”punkt” se

  Svara             Svara alla          Vidarebefordra       Radera

10 4

Från:

josef.ahmadi@yahoo.se

Till:

Studerande våren 2013

Ämne:

Kulturkväll

Hej alla! Fredag 26 ap­ril (kl. 19–22) ska vi ha kul­tur­kväll igen. Vi bjuder in till en gemensam mål­tid som några deltagare ska laga. Sko­lan bjuder på dricka, kaf­fe och te. Un­der­hållning: – Bo­ris Mirković från Ser­bien och Mus­ta­fa Gül från Turkiet spelar flöjt och key­board tillsammans. – Amaris Sánches från Panama dan­sar. – Isa­bel­la Jack­son från Li­be­ria sjunger af­ri­kan­ska fol­k­sån­ger. – Ulf Stor­m spelar gi­tarr och sjunger sån­ger av Evert Taube. Det finns plats för några fle­ra kul­tur­in­slag. Vi behöver också hjälp att städa efter fes­ten. Om du vill uppträda på fes­ten el­ler städa efteråt kan du sva­ra på detta e-brev. Vänliga hälsningar Jo­sef Ah­ma­di (för skol­rå­det)

Kapitel 7: Kul­tur


Uppgift 1 Skriv ett e-brev och bjud in till ett ar­ran­ge­mang på en sko­la el­ler ett företag. Vad skriver du? 2 Läs e-brevet och förbättra språket (du/klasskamrat/lärare).

Jag in­for­me­rar om tid och plats för ar­ran­ge­manget. Jag skri­ver vad vi ska göra och vad vi behöver hjälp med.

3 Skriv e-brevet en gång till.

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag kan skriva ett e-brev om ett ar­ran­ge­mang. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Skriva e-brev

105

Kapitel 7: Kul­tur


Vilka erbjudanden har kul­tur­sko­lan?

Jag kan hitta information i en text.

Aram Ah­ma­di gillar att vara med på ak­ti­vi­te­ter på ef­ter­mid­da­ gen. Han tränar friidrott en dag i veckan, och nu vill han börja spela saxo­fon. Sara letar efter information om Centrums kul­tur­ sko­la på nätet.

10 6

Centrums kul­tur­sko­la Kul­tur­sko­lan erbjuder un­der­vis­ning i olika in­stru­men­t. Vi undervisar i pia­no, gi­tarr, trum­mor och blå­s­in­stru­men­t (flöjt, kla­ri­nett, trum­pet, saxo­fon och tuba). Nytt för i år är un­der­vis­ning i fio­l, cel­lo och kon­tra­bas. Vi är också glada att kunna erbjuda nya dan­sk ­ urser (hip­hop och street­dan­ ce) med er­far­na och duktiga dan­s­lärare. Dessutom star­tar vi fem teatergrupper för barn som vill spela teater. Sig­ge Backe är ledare. Alla barn i kom­mu­nen som fyllt sex år kan börja på Centrums kultur­ sko­la. Du behöver inte kun­na spela ett in­stru­ment för att gå på kultur­skolan. Alla kur­ser kos­tar 200 kronor per termin. Vi har kurser både på nybörjarnivå och fortsättningsnivå. Du som spelar stråk- eller blåsinstrument kan hyra in­stru­ment hos oss. Det kos­tar 250-400 kronor per termin att hyra ett instrument. Un­der­vis­nin­gen sker mellan klockan 14 och 20 varje dag. Gå in på www.goteborg.se för information om ti­der och anmälan. På nätet hittar du också bil­der från kulturskolans föreställningar, kon­ser­ter och resor. Deltagarna i teatergrup­pe­rna och i mu­sik­gruppe­n av­slut­ar all­tid med en föreställning innan jul och innan sommar­lovet.

Kapitel 7: Kul­tur


Uppgift Svara på frågorna. 1 Vem kan gå på Centrums kul­tur­sko­la?

Jag lä­ser texten fle­ra gånger och stryker un­der nya ord. Jag skri­ver or­de­n i glosboken. Jag tittar i ord­lis­tan.

2 Vem kan hyra in­stru­men­t på kul­tur­sko­lan? 3 Vad hittar du på kul­tur­sko­lans webbplats? 4 Vad kan barn göra på kul­tur­sko­lan om de inte vill spela ett in­stru­ment? 5 Vad brukar mu­sik- och teater­grup­pe­rna göra två gånger om året?

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag hitta information om kul­tur­sko­lan i en text. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Hitta information i texter

Kapitel 7: Kul­tur

107


Vad händer den­na vecka? I Åsens kom­mu­n har invånarna ett bra kul­tur­ut­bud, och Ly­dia tar reda på vad som händer i kom­mu­nen varje vecka. Hon tittar i kultur­ kalendern på nätet.

Jag kan hitta information i en lista.

Kul­tur­ka­len­der för Åsens kom­mu­n Här hittar du en över­sikt över olika ar­ran­ge­mang i Åsens kom­mu­n. Ar­ran­ge­mangen är utlagda efter datum. Klicka på ar­ran­ge­mangen för mer information. Har du frågor när det gäller kul­tur­ kalendern? Ta kon­takt via e-post: kulturkalender@asen.se Vad händer? Vecka 20 Mån­dag 13 maj

Film­klub­ben vi­sar Lot­to­mil­jonären på Åsens bio. Läxhjälp för vuxna in­vand­ra­re i Röda Korsets lokaler. Seniorsång på äld­re­cen­tret.

10 8

Tisdag 14 maj

Bok­ka­fé på bib­lio­te­ket. Sig­ne Han­sson (84) berättar om Åsen förr i tiden. Föreningen Ung gör en ka­no­ttur på Säveån. För med­lem­mar under 25 år.

Ons­dag 15 maj

Vår­kon­sert med Åsenkören på kul­tur­hu­set. Sy- och stickkafé på församlingshemmet. Information om frivilligarbete i scouterna. Vi behöver nya scoutledare (över 18 år). Seniorgympa i Åsen­hal­len.

Tors­dag 16 maj

Fo­to­ut­ställning öppnar i Gal­le­ri X. Fred­rik Her­man­sson vi­sar na­tur­bil­der från Lappland (till 31 maj). Kon­sert med unga talanger (12 till 18 år) från Åsens kul­tur­sko­la. Kul­tur­sko­lans lo­ka­ler. Års­möte i Åsens IF på klubb­hu­set.

Fredag 17 maj

Åsens ama­tör­tea­ter vi­sar En midsommarnattsdröm. Föreställning i Klockar­ gården. Bil­ut­ställning på id­rotts­plat­sen. Ve­te­ran­bi­lar från 1930- och 1940-talet.

Lör­dag 18 maj

Dis­ko­tek och bord­ten­nis i källaren på Klubb­hu­set. 14–16 år (drogfritt). Lör­dags­ka­fé i Klockargården. Mat från hela världen. Revyn Da­gen därpå! spelas för sis­ta gången i gymnastik­sa­len på Åsens gymnasium.

Sön­dag 19 maj

Åsens lant­bruks­mu­se­um bjuder in till familje­dag. Lär om li­vet på en gård för 100 år sedan. Lop­p­mar­knad på Åsenskolan. Åsenskolans föräldraförening ar­ran­ge­rar.

Kapitel 7: Kul­tur


Uppgift Svara på frågorna. 1 Vad händer i Klockargården 18 maj? 2 När kan du gå på konsert i vecka 20? 3 Vilka bil­der kan du se på fo­to­ut­ställningen 16 maj? 4 Vad kan du göra om du är intresserad av bi­lar? 5 Vilka erbjudanden har Åsens kom­mu­n för ung­domar (12–18 år)? 6 Vad är Da­gen därpå!? 7 Vilka erbjudanden är riktade till äld­re? 8 Vilka ak­ti­vi­te­ter vill du gå på och varför?

JAG KAN

Ja

Delvis

Jag kan hitta in­for­ma­tion i en lis­ta med kul­tur­arrangemang. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Nej

Hitta in­for­ma­tion i lis­tor

Kapitel 7: Kul­tur

109


Bas­ket­ och körsång

Jag kan skriva På kvällen skriver Ly­dia en text en text om min familj om kul­tur­ak­ti­vi­te­ter när hon växte upp. Hon förbättrar språ­ket och och mitt liv. skriver sedan texten en gång till. På sko­lan rät­tar läraren hen­nes text och Ly­dia skriver texten igen. Den fär­di­ga texten läg­ger hon i språk­map­pen. Kul­tur­ak­ti­vi­te­ter Vi hade ett bra bas­ket­lag där jag växte upp, och det var all­tid mycket folk på matcherna . Spelarna var duktiga, och la­get vann ofta. Ett år vann de se­ri­en , och då hade vi en stor fest på tor­get. I närheten av vårt hu­s låg det en stor biograf. Den visade många bra fil­mer. Jag tittade ofta på affischerna utanför bion .

11 0

I Sankt An­tho­ny-kyr­kan i Sampaloc hade vi en kyrkokör. Di­ri­gen­ten var nunna. Hon var väldigt duktig men också sträng. Kören hade ofta kon­ser­ter. Jag sjöng i kören från det jag var 10 tills jag var 18. Jag gillar att sjunga och vill börja i Åsenkören .

Uppgift Jag skri­ver verbet på plats två i meningarna. Jag börjar några meningar med tid och plats.

1 Skriv en text om kul­tur­ak­ti­vi­te­ter där du kommer ifrån. Vad skriver du? 2 Läs texten och förbättra språket (du/klasskamrat/lärare). 3 Skriv texten en gång till.

JAG K AN

Ja

Jag kan skri­va om kul­tur­ak­ti­vi­te­ter när jag växte upp. Vil du öva mer? Gå til webbplatsen www.motmalet.nu

Delvis

Nej

Skri­va texter om min familj och mitt liv

Kapitel 7: Kul­tur


En berömd tavla

Jag förstår när någon

Jo­sef tittar ofta i konstböcker och berättar något eller vill gärna gå på konstutställ­ningar. frågar mig. Där­för blir han väldigt glad när hans klas­s på sfi-kursen ska åka till Göteborg för att besöka Konstmuseet. En guide vi­sar runt på mu­se­et. Nu står de framför en tavla som he­ter Flickan och ljuset. Guiden berättar om tavlan.

111

u

På Konstmuseet

Jag fort­sät­ter att lyssna även om jag inte förstår allt.

Uppgift Lyssna till texten och svara på frågorna. 1 När målade konstären tavlan? 2 Var bodde han?

4 Vilka motiv använde konstnären ofta?

3 Varför visade hans konst både livslust och nedstämdhet?

5 Konstnären skrev en barnbok. Vad heter den? Kapitel 7: Kul­tur


JAG K AN

Ja

Delvis

Nej

Jag förstår när en guide berättar om Flickan och ljuset. Vill du öva mer? Gå till webbplatsen www.motmalet.nu

Förstå när någon berättar något el­ler frågar mig

Jag lär mig! Uppgift Skriv en logg. Hur övar du på att lyssna?

Jag lyssnar på olika platser (på bus­sen, på sko­lan, på gymmet, på kaféet, i affären), och jag säger till när jag inte förstår.

11 2

När jag lyssnar på nyheterna försöker jag förstå vad som har hänt och vem som har gjort något.

Kapitel 7: Kul­tur


Övningsdel 

Jag lär mig ord och grammatik!


2b

Kapitel 7

a b c

Kul­tur

1

Lär dig ord

Verb sjunga spela öva ordna ställa in gå (gå på match)

2

a b

a

Ord­bank en ut­ställning Sub­stan­tiv en tea­ter en bio (biograf) en pjäs en film en match en kör en scout en orkester en loppis en kon­sert en fritidsgård ett mu­se­um

Ord för kul­tur

Vad he­ter det? Skriv ord. kör – kon­ser­t – loppis – ut­ställningar – matcher – mu­se­um – bio – tea­ter

Ad­jek­tiv tråkig kul spännande fan­tas­tisk bra dålig

JAG KAN

Ja

Nej

Jag förstår or­de­n. Jag kan uttala or­de­n. Jag kan skri­va or­de­n. Jag kan böja or­de­n. Jag kan använda or­de­n i meningar.

1 Jag gillar mu­sik och går ofta på kon­ser­t. ___ 2 Jag gillar ­pjäser och går ofta på _________________________________________. 3 Jag gillar att titta på fot­boll och går ofta på _______________________________. 4 Jag gillar att se bra fil­mer och går då och då på ____________________________. 5 Jag gillar his­to­ria och brukar gå på _____________________________________. 6 Jag gillar att köpa gamla och begagnade saker och går på ___________________. 7 Jag gillar att sjunga och sjunger i _______________________________________. 8 Jag gillar att titta på konst och går ofta på ________________________________.

3

Vad gör de?

Vad hör ihop? Skriv rätt bok­stav. 1

De spelar hand­boll.

2

Han sjunger tillsammans med and­ra.

E

A Fritidsgård B Scouter Kapitel 7: Kul­tur

237


3

Han so­ver i tält och är ute i na­tu­ren.

C Orkester

4

Hon spelar kla­ri­nett med andra musiker.

D Kör

5

De lyssnar till musik och spelar bil­jard.

E Id­rott

4

Verb och sub­stan­tiv

Skriv verb och sub­stan­tiv. Verb

Sub­stan­tiv

att spela

ett spel

att sjunga en dans att leka en dryck att fiska en tävling

23 8

5

På kon­sert

Skriv svar med ut­tryck och meningar från rutan. Två ti­mmar. – Senast en timme innan konserten börjar. – Den kostar 350 kro­nor. – Ja, om ni är fler än tio personer. – Nej, det är utsålt. – Ja, om du har stu­dentkort. – Ja, vi har tre platser på rad 10. 1 Hur mycket kostar biljetten? Den kostar 350 kronor. 2 Finns det några lediga platser mitt i salongen? ____________________________ ____________________________________________________________________ 3 Finns det biljetter kvar till kon­ser­ten? ___________________________________ 4 Kan man få grup­p­ra­batt? ______________________________________________ 5 Kan jag få studerande­ra­batt? ___________________________________________

Kapitel 7: Kul­tur


6 Hur lång är föreställningen? ____________________________________________ 7 När måste jag hämta biljetterna? ________________________________________ ____________________________________________________________________

6

Sub­stan­tiv

A

Skriv sub­stan­tiv i rätt form.

pjäs – film – fot­bollsmatch – tavla – bok 1 Ali ser en pjäs. Pjäsen he­ter Ett dockhem. 2 De ser __________________. ___________________ hand­lar om Na­po­le­on. 3 De ser _________________. ___________________ är mellan AIK och Kalmar FF. 4 Sven tittar på ________________. __________________ hän­ger på ett mu­se­um. 5 Han läste ___________________. __________________ var spän­nan­de.

B

Skriv in sub­stan­tiv i rätt form.

239

Jag såg _____________ på bio i går. ______________ var bri­ttisk och hand­lade om film

film

en polis. Jag gillar bri­tti­ska ___________. Jag tycker också om att gå på __________. film

teater

Nästa vecka ska jag gå på _____________ med min fru. Vi har köpt ______________ teater

biljett

på in­ter­net. _________________ var dyra. biljett

7

Pre­po­si­tio­ner

Skriv meningar med pre­po­si­tio­ner (P): på – i – om – till – från – för. 1 Anna var P en konst­ut­ställ­ning P mars.

Anna var på en konstutställning i mars.

2 Det är en bra kon­sert P kyrkan P kväll. ___________________________________

___________________________________________________________________

Kapitel 7: Kul­tur


3 Sko­lan ska ordna diskotek P mellanstadiet. _______________________________ ___________________________________________________________________ 4 Hon ska ge biljetterna P sin man. _______________________________________ ___________________________________________________________________ 5 Det var 2 000 per­so­ner P kon­sert­hu­set P söndags. __________________________ ___________________________________________________________________ 6 Tavlan hänger P ett gal­le­ri P Malmö. _____________________________________ ___________________________________________________________________ 7 Linnea ska börja P en dan­s­kurs P barn P en vecka. ______________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 24 0

8 Josef kun­de inte gå P bio eftersom Sara skul­le gå P fot­boll. __________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 9 Han tog tåget hem P bion. _____________________________________________ ___________________________________________________________________

8

Ad­jek­tiv

Läs högt. Hur var fil­men?

Den var spännan­de.

Hur var fot­bollsmatchen?

Den var tråkig.

Hur var boken?

Den var dålig.

Hur var kon­ser­ten?

Den var bra.

Hur var utställningen?

Den var fantastisk.

Hur var pjäsen?

Den var kul.

Kapitel 7: Kul­tur


Ad­jek­tiv (komparation) Po­si­tiv

Kom­pa­ra­tiv

Su­per­la­tiv

kort

kortare

kor­tast

dyr

dy­ra­re

dy­rast

bil­lig

bil­li­ga­re

bil­ligast

bra

bättre

bäst

stor

stör­re

störst

ung

yng­re

yngst

gam­mal

äldre

äldst

li­ten

mind­re

minst

lång

längre

längst

9

Ad­jek­tiv

A

Skriv pri­se­rna i rätt ordning.

Biljett A är dyr. Biljett B är dy­ra­re än bil­jett A. Biljett C är dy­rast.

Pri­ser: 120:–, 99:–, 90:–

bil­lig

bil­li­gare

bil­ligast

B

Skriv ad­jek­ti­vet gam­mal i rätt form.

C

Skriv ad­jek­ti­vet ung i rätt form.

241

Jag är 30 år. Jag är _______________.

Kapitel 7: Kul­tur


D

24 2

Jag är 26 år.

Jag är 6 år.

Jag är _______________.

Jag är _______________.

Skriv ad­jek­ti­vet stor i rätt form.

Ka­ni­nen är ________________. Kat­ten är _______________ än ka­ni­nen. Hun­den är ________________.

E

Skriv ad­jek­ti­vet lång i rätt form.

Film A är 90 mi­nut­er. Film B är 120 mi­nut­er. Film C är 130 mi­nut­er. Film A är ____________. Film B är ____________ än film A. Film C är _____________.

F

Skriv ad­jek­ti­vet kort i rätt form.

Film D är 50 mi­nut­er. Film E är 45 mi­nut­er. Film F är 40 mi­nuter. Film D är ____________. Film E är _______________ än film D. Film F är ______________.

Kapitel 7: Kul­tur


G

Skriv ad­jek­ti­vet liten i rätt form.

Tavla A

Tavla B

Tavla C

Tavla B är __________________. Tavla A är __________________ än tavla B. Tavla C är __________________.

10 Bisatser A

Håll för texten till höger och börja meningarna med eftersom.

Han började på en kurs eftersom han tyckte om att dan­sa. Jag går på museer eftersom jag är intresserad av his­to­ria. Hon säljer lotter eftersom hon är med i idrottsföreningen.

B

Eftersom han tyckte om att dansa började han på en kurs. Eftersom jag är intresserad av historia går jag på museer. Eftersom hon är med i idrottsföreningen säljer hon lotter.

Håll för texten till höger och börja meningarna med när.

Han dan­sade balett när han var liten.

När han var liten dansade han balett.

Flickorna grät när filmen var slut.

När fil­men var slut grät flickorna.

Han såg en film när han kom hem.

När han kom hem såg han en film.

C

Håll för texten till höger och börja meningarna med om.

Vi åker på utflykt om matchen blir inställd.

Om matchen blir inställd åker vi på utflykt.

Du måste kom­ma om vi ska ha kon­sert.

Om vi ska ha konsert måste du kom­ma.

Jag går på tea­ter om jag har tid.

Om jag har tid går jag på tea­ter.

Kapitel 7: Kul­tur

243


D

Gör meningarna fär­diga.

1 Om So­fie får 150 kro­nor kan hon gå på bio. ___ 2 När jag kom­mer hem __________________________________________________ 3 När han var på semester _______________________________________________ 4 Eftersom han tycker om att sjunga _______________________________________ 5 Om vi får biljetter _____________________________________________________

11 Jag skri­ver tex­ter Skriv i skri­vboken. A Berätta om vad du gillar att läsa och vilken sorts musik du gillar att lyssna på. Rubrik: Böcker och mu­sik B Berätta om vilka filmer du gillar att se på bio. Rubrik: Fil­mer

24 4

12 På väg mot jobb! Fundera och dis­ku­tera. Vad tycker ni att personerna ska göra? Varför?

Jag funderar på att öppna ett café. Jag är bra på att laga mat och tycker om att prata med folk. I mitt hemland hade jag en fast inkomst som lärare. Som egenföretagare vet jag inte vad jag kan ta ut i lön. Ska jag våga?

Kapitel 7: Kul­tur

Jag har blivit erbjuden en timanställning. Då ringer chefen på morgonen om det behövs mer personal den dagen. Men jag vill veta vad jag får i lön varje månad och kunna planera mitt liv. Hur ska jag göra?


Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk. I Mot målet 2 får man följa Lydia och hennes vänner, när de studerar sfi, går på gym, bio och mycket mer. Texterna är vardagliga och består av många olika texttyper. I läroboken finns en textdel och en övningsdel. I övningsdelen övas grammatik och ordförråd. Till läromedlet hör även övningar på webbplatsen www.motmalet.nu. Bok, webb och lärarhandledning stödjer individualiserad undervisning.

Läromedelspaketet består av: • Mot målet 1 nivå B (A1/A2) • Mot målet 2 nivå C (A2/A2+) • Webbplats med färdighetsövningar, hörförståelse, grammatik och ljud • Lärarvägledning

www.folkuniversitetetsforlag.se

Mot målet 2  

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande sfi-läromedel som utgår från den gemensamma europeiska...

Mot målet 2  

Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande sfi-läromedel som utgår från den gemensamma europeiska...

Advertisement