Page 1

Fuzias flykt

Fuzias flykt Anita Stenlund

Kortroman med övningar · Svenska som andraspråk

Fuzias flykt är en spännande berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från sin familj och hemby och ett planerat tvångs­ äkten­skap. Under flykten till ett grannland får Fuzia vara med om många omvälvande upp­levelser som påverkar hennes framtida liv.   Boken vänder sig till vuxna studerande som klarat C-kursen inom sfi-under­vis­ ningen och till elever som läser svenska som andra­språk på motsvarande nivå i gymnasieskolan eller i andra skolformer.   Syftet med boken är att väcka intresset för läs­ning av lite längre texter och sam­ tidigt ge språkträning.   Bokens tio kapitel kompletteras med ­övningar i grammatik och ordkunskap av ­olika slag. I varje kapitel finns även en bildserie som främst avser att inspirera till eget skrivande. Tillsammans med givna diskussionsfrågor kan bilderna även an­ vändas som utgångspunkt för samtal om attityder och värderingar i olika kulturer. Författaren Anita Stenlund är lärare i svenska som andraspråk och har mång­ årig erfarenhet av undervisning i SVA på olika nivåer. Hon har vistats och arbetat flera år i Afrika, bl.a. i Mali, och där lärt känna det samhälle och de miljöer som hon beskriver i boken.

ISBN 978-91-7434-653-4

9 789174 346534

Fuzias flykt_omslag.indd 1

2011-10-10 08.36


Anita Stenlund

Fuzias flykt Kortroman med övningar • Svenska som andraspråk


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 Lund Tel. 046-14 87 20 Fax 046-13 29 04 E-post: info@folkuniversitetetsforlag.se Internet: www.folkuniversitetetsforlag.se

Granskning: Maria Sandelin Illustrationer: Yunin Ström Omslag: John Wasden Omslagsillustration: Yunin Ström Första upplagan © 2011 Anita Stenlund och Folkuniversitetets förlag ISBN 978-91-7434-653-4

Kopiering förbjuden Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia.   Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till uppphovsman/ rättsinnehavare.

Tryck: PAGROUP Syd AB 2011


Förord Fuzias flykt är en kortroman om en ung malisk kvinnas dramatiska flykt från sin familj och hemby och från ett äktenskap som planerats mot hennes vilja.   Tanken med boken är att eleverna ska möta en text som engagerar och väcker intresse för läsning och som samtidigt ger språkträning. Inlärning av nya ord och uttryck underlättas avsevärt om det man läser är spännande.   Under mina år som lärare i svenska som andraspråk har jag ofta saknat lästexter som mina elever kan identifiera sig med och som de blir berörda av. De flesta läromedel i svenska som andraspråk handlar av naturliga skäl om det svenska samhället, vilket naturligtvis är viktigt, men det behövs kompletterande texter som ligger nära eleverna.   När jag därför under ett par år bodde i Mali tog jag tillfället i akt att skriva denna bok. Material till boken har jag fått genom att intervjua kvinnor och män i byar på landsbygden och genom att besöka t.ex. sjukhus. Även om handlingen utspelar sig i ett afrikanskt land, är det lätt för många invandrade kvinnor och män att känna igen sig i det som sker oavsett kulturell eller etnisk bakgrund. Patriarkaliska system finns i många av de länder som våra andraspråksinlärare kommer ifrån.   Texterna kompletteras med grammatikövningar av olika slag. Här finns även ett antal bildserier som kan användas som underlag för eget skrivande eller i samtal för att träna muntlig framställning.   Fuzias flykt är lämplig för elever i förberedelseklasser från och med årskurs nio, gymnasieelever med svenska som andraspråk samt motsvarande kurser i folkhögskolor och studieförbund. För att på bästa sätt tillgodogöra sig innehållet bör man ha klarat C-nivån i Sfi eller motsvarande.   Till sist vill jag tacka alla de kvinnor och män i de maliska byarna som genom att låta mig få ta del av deras berättelser gjort den här boken möjlig. Anita Stenlund


Innehåll 1. Fuzia flyr 6

Övningar: verbformer, possessiva pronomen 3:e pers., speciella uttryck på -lös

2. Hemma i byn 15

Övningar: transitiva och intransitiva verb, indirekta frågebisatser, liten, litet, lilla, små, ordföljd

3. Byrådet planerar 25

Övningar: satsadverb, rumsadverb,

4. Fuzia och Ali flyr tillsammans 36

Övningar: verb, positiva och negativa adjektiv, frågeadverb. kortsvar

5. På väg mot gränsen 46

Övningar: motsatsord, preteritum, tidsprepositioner, användningen av all och hel

6. Livet i hembyn 57

Övningar: pluskvamperfekt, adjektivets komparation, ord som börjar med miss-

7. Vid gränsen 67

Övningar: futurum, indirekt tal, personliga pronomen, reflexiva pronomen, possessiva pronomen, reflexiva possessiva pronomen

8. I det nya landet 79

Övningar: användningen av känna, känna sig, känna till; indefinita pronomen, relativa pronomenet ”som”

9. Fuzias svåra beslut 91

Övningar: användningen av tänka, tycka, tro, konjunktioner, adverbets placering

10. Försoningen 102

Övningar: preteritum och perfekt, partikelverb, ordföljd

acit 113 F Ordlista 123 Register 126


5. På väg mot gränsen

5

10

15

20

25

30

35

46

Fuzia och Ali gick in i gästhyddan. Ali kontrollerade att dörren inte gick att låsa utifrån.   – Ali, varför sa du …   – Pst, var helt tyst! Jag förklarar sedan. Fuzia satte sig mot väggen i den runda hyddan. Hon hade varit rädd tidigare, men nu var hon nära panik. Allt kändes helt hopplöst. Hon hörde folk prata utanför deras hydda och ett skrapande ljud mot dörren. Fuzia drog efter andan.   – Tänk om de stänger in oss här, Ali, viskade hon. Mannen är kanske är rädd att vi ska ge oss av under natten.   – Du kanske har rätt, sa Ali. Det är bäst att vi tar oss härifrån så fort som möjligt.   Ali och Fuzia bestämde sig för att stanna kvar i hyddan tills alla hade gått och lagt sig. Därefter skulle de smyga iväg bakom husen ut till den stora vägen. Mannen i huset hade druckit öl så han skulle säkert somna fort. Hans senaste hustru hade sett arg ut när hon förstod att hennes man tänkte skaffa sig en hustru till. Hon skulle nog inte försvåra en flykt, trodde de.   Efter en stund tystnade alla ljud utanför gästhyddan och Ali gick försiktigt fram till dörren. Den gick inte att öppna. Fuzia började gråta.   – Jag visste det. Det var ingen mening med att fly, Ali. Nu är det slut med mitt liv, snyftade Fuzia.   – Lugn, huset är bara av soltorkad lera så jag ska försöka göra fönstergluggen större med min kniv. Vi behöver inte ett så stort hål för att ta oss ut.   Ali började hugga och skrapa med sin kniv. Det gick lätt. Leran var inte särskilt hård och efter ett tag var hålet tillräckligt stort för att de skulle kunna klättra ut. Då och då gjorde Ali en paus och lyssnade för att höra om någon var i närheten, men det var helt tyst på gården utanför. Genom fönstergluggen kunde de se månljuset.   – Vilken tur vi har, viskade Ali. Vi kommer att ha ljus på vägen en lång bit. Nu är hålet tillräckligt stort. Du får klättra ut först.   Fuzia satte foten på en liten pall för att nå upp till gluggen. Det gick lätt och Fuzia var snabbt ute. Ali kom strax efter. De gick sakta


5

10

15

20

och försiktigt mot vägen för att inte ge ifrån sig något ljud. Ute på vägen ökade de farten och började springa. Ali vände sig om, men han kunde inte se att någon förföljde dem. Det kändes som om någon gav dem kraft bakifrån och benen liksom sprang av sig själva, men efter ett tag orkade inte Fuzia springa mer.   – Vi måste ta det litet lugnare. Jag kan knappt andas, flämtade Fuzia.   De minskade farten men vågade inte sätta sig ner och vila. Det kändes för riskfyllt.   – Ali, jag undrar hur våra liv ska bli. Vi har ju knappt börjat vår flykt och redan känns allt så skrämmande och farligt. Jag har inte gjort annat än sprungit de senaste dagarna och nätterna. Jag orkar inte mer.   – Vi har en lång väg framför oss och mycket kan hända, men du måste lita på mig Fuzia. Ali tog Fuzias hand och tryckte den hårt. De gick in i skogen en bit och lade sig. Båda somnade direkt och vaknade i gryningen.   – Vi försöker få lift med en lastbil. Här går många lastbilar med hirsmjöl och majs. Jag kan erbjuda mig att hjälpa till med att lasta av och bära säckar, sa Ali.   Plötsligt hördes motorljud och en gammal och rostig, högt lastad, lastbil närmade sig. Lasten var helt sned och bilen lutade kraftigt 47


5

10

15

20

25

30

35

48

och såg ut att kunna välta när som helst. Ali gjorde tecken åt den att stanna, men den bara åkte vidare. Ännu ett antal lastbilar passerade utan att stanna. Dammet från vägen yrde runt och kliade i ögonen så att det var det svårt att se.   Efter en stund hördes åter ljudet från en lastbil och den här gången stannade chauffören.   – Vad vill ni?   – Vi vill gärna åka med en bit, men vi har inga pengar, sa Ali.   – Ha, ha! Har ni tänkt att ni ska få åka gratis?   – Nej, jag är stark och kan bära säckarna från bilen när ni ska lasta av. Jag gör allt arbete själv bara vi får följa med.   – Det skulle jag vilja se, men hoppa upp på flaket högst upp. Håll i er, det är lätt att ramla av för vägen är gropig och kurvig.   Ali och Fuzia klättrade upp. Det var verkligen inte lätt att hålla sig kvar uppe på säckarna som var fulla med majs. Båda lade sig på magen och grep tag runt hörnen på var sin säck. De höll i allt vad de kunde men vid varje liten grop var de nära att ramla av. Chauffören hade inte frågat vart ungdomarna skulle. Han verkade inte bry sig om det. Han såg trött och sliten ut och var kanske nöjd med att få lite hjälp med lastningen.   Efter några timmar på den gropiga vägen stannade chauffören och hans medhjälpare i en by för att äta. Ali och Fuzia bad om vatten och de fick lite att dricka men ingen mat.   – Vi ska köra cirka sex timmar till innan vi är framme och du kan börja ditt arbete, sa chauffören till Ali.   – Jag lovar att göra mitt bästa, svarade Ali.   Till slut kom de fram till byn där säckarna skulle lastas av. Varje säck vägde 50 kilo och de var mycket tunga att bära för Ali som var både trött och hungrig. Fuzia tittade bara på. Hon höll sig hela tiden i närheten av Ali. Efter flera timmars arbete var inte ens hälften av säckarna avlastade.   – Det räcker nu, unge man. Du får vila nu. Jag bor här i byn och min fru ska ge er litet hirsgröt. Jag är inte omänsklig. Vart ska ni förresten? undrade chauffören.   – Vi ska till vår morbror i Senegal. Är det långt till gränsen? ­  – Nej, inte särskilt, ungefär 20 km. Har ni pass?   – Nej.   – Hur har ni då tänkt ta er över?


5

10

15

20

  – Finns det något ställe som inte är så väl bevakat där man kan ta sig över under natten?   – Det finns soldater utefter nästan hela gränsen, men man kan ju muta sig över. Soldaterna är inte välbetalda så med lite pengar kanske det går. Men du sa ju att du inte hade några.   Ali var tyst och tittade ner i marken. Han skämdes för att han ljugit för chauffören, men han behövde ju sina pengar så väl.   – Försök att passera mellan klockan två och fyra. Då brukar soldaterna sova tungt, men om ni blir upptäckta kan det bli obehagligt för er. Soldater kräver mycket, särskilt av unga, vackra flickor, sa chauffören och titta på Fuzia.   – Tack för att du varnat oss. Då vet vi vad som kan hända.   Fuzia och Ali fick sova på mattor av gräs i en liten gästhydda. Ali somnade direkt, men Fuzia låg och vände och vred på sig. Det som chauffören hade sagt om gränssoldaterna skrämde henne. Fuzia var visserligen ung och oerfaren, men hon förstod ändå vad han menade.   Nästa morgon fick ungdomarna starkt, sött te innan de gav sig iväg.   – Jag hoppas det går bra för er, sa chauffören.   Ali och Fuzia tackade för sig, vinkade farväl och började på nytt sin vandring, den sista före gränsen.

49


Övningar A. Svara på frågorna! 1. Hur märktes det att Fuzia var rädd? 2. Vilket väder var det på natten? 3. Varför gick inte dörren till deras hydda att öppna? 4. Hur lyckades Ali och Fuzia komma ut ur hyddan? 5. Hur tänkte Ali och Fuzia ta sig ända till gränsen? 6. Varför gick lastbilschauffören med på att Fuzia och Ali fick åka med? 7. Hur mycket vägde varje säck som Ali lastade av lastbilen? 8. Fick Fuzia och Ali någon mat? 9. Vad sa chauffören om att ta sig över gränsen? 10. Varför sov Fuzia dåligt på natten? B. Samtala om! 1. Fuzia och Ali har fått veta att det är riskabelt att ta sig över gränsen. Vad tror du är det minst dåliga alternativet, att återvända eller försöka ta sig över? 2. Finns det någon annan utväg? C. Skriv motsatsord! Skriv motsatsord till följande ord i texten. Minst fyra av orden kan ha två motsatsord. tur

______________

full

______________

______________

lätt

______________

______________

hård

______________

sakta

______________

lång

______________

sned

______________

stark

______________

rätt

______________

lugn

______________

sött

______________

______________

______________

Skriv fem meningar och använd ett adjektiv och dess motsats i varje mening. Exempel: Vi hade tur som fick lift men det var otur att vi inte fick någon mat. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

50


______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ D. Ändra tlll preteritum! Ändra följande meningar från presens till preteritum. Exempel: Fuzia och Ali går in i gästhyddan för att de ska sova där. Fuzia och Ali gick in i gästhyddan för att de skulle sova där.

1. Fuzia hör att någon går utanför huset.

__________________________________________________________________

2. Fuzia tror att mannen i huset vill gifta sig med henne.

__________________________________________________________________

3. Ali och Fuzia hör att man gör något med dörren.

__________________________________________________________________

4. Fuzia kan inte komma ut själv därför att hon är för kort.

__________________________________________________________________

5. Ali är inte rädd för han har en kniv som han kan använda.

__________________________________________________________________

6. Mannen i huset dricker mycket öl, så han orkar inte vara vaken så länge.

__________________________________________________________________

7. Fuzia kliver på en liten pall och klättrar ut först.

__________________________________________________________________

8. När de är ute på vägen ökar de farten och börjar springa.

__________________________________________________________________

9. Fuzia är så andfådd att hon knappt kan andas.

__________________________________________________________________ 10. De lägger sig ner vid vägkanten och somnar. __________________________________________________________________ 11. Lastbilen är helt sned och ser ut som om den kan välta när som helst. __________________________________________________________________ 12. Ali och Fuzia frågar om de kan få lift. __________________________________________________________________

51


13. Ali och Fuzia vill gärna åka men de har inga pengar. __________________________________________________________________ 14. Chauffören säger att de ska åka i sex timmar. __________________________________________________________________ 15. När de kommer fram ska Ali börja sitt arbete. __________________________________________________________________ 16. Ali lovar att han ska göra sitt bästa. __________________________________________________________________ 17. Ali undrar om det är långt till gränsen. __________________________________________________________________ 18. Ali somnar direkt men Fuzia ligger och vrider och vänder på sig. __________________________________________________________________ E. Tidsprepositioner När? Hur länge? om två dagar i sex månader för två dagar sedan inte … på fem år Hur snabbt? på en timme

Hur ofta? en gång i kvartalet om dagen i månaden om dygnet i veckan om året i timmen i minuten i sekunden

Välj bland följande prepositioner och skriv dem i luckorna nedan. om, i, på, för ... sedan, från ... till

1. Solen går ner __________ två timmar.

2. Regntiden hade upphört __________ två månader __________

3. Fuzia har bott i samma by __________ hela sitt liv.

4. Under Ramadan äter och dricker man inte __________ solens uppgång

__________ dess nedgång.

52

5. Fuzia gick med sin mamma till marknaden två gånger __________ veckan.

6. För det mesta åt de kött två dagar __________ veckan.

7. Två gånger __________ året var det stor marknad för alla byar i området.

8. Nu hade det inte varit en sådan stor marknad __________ fem månader.


9. Fuzias sandaler var utnötta och för små. Hon hade haft dem __________ januari __________ december.

10. Hon hade använt dem varje dag __________ ett år.

11. Hos Fuzia åt man tre gånger __________ dagen.

12. Chauffören sa att de skulle komma till byn __________ några timmar.

13. Ali kämpade __________ flera timmar med att bära säckar.

14. ”__________ tre timmar kan vi vara framme”, sa Ali.

15. Fuzias hjärta slog över hundra slag __________ minuten.

16. Ali och Fuzia hade inte tvättat sig __________ flera dagar.

17. Fuzia kunde gå till apelsinplantagen __________ en halvtimme.

18. Om hon sprang kunde hon klara det __________ 20 minuter.

19. Hon fick jobbet __________ ett år __________

20. Ali hade bara jobbat __________ två månader.

F. Sök ord i texten med samma betydelse! Sök ord i texten som betyder ungefär detsamma som de markerade.

1. Ali och Fuzia somnade direkt och vaknade när solen gick upp.

________________________

2. ”Fuzia, vi försvinner så att inte någon märker oss”. _________________________

3. Ali såg ingen som följde efter och skuggade dem. ________________________

4. Hustrun var avundsjuk och misstänksam mot andra kvinnor.

________________________

5. De skulle gå tyst och försiktigt bakom husen. ____________________________

6. Ali och Fuzia vågade inte sätta sig ner. Det kändes farligt. ___________________

7. Fuzia och Ali skulle försöka få gratis skjuts med en lastbil. __________________

8. Lastbilen var sned och såg ut att kunna ramla på sidan. ____________________

9. Chauffören såg trött och utarbetad ut. __________________________________

10. Ni skall få litet hirsgröt. Jag är inte helt hjärtlös. ___________________________

11. Man kan ju betala pengar svart till gränssoldaterna. _______________________

12. ”Tack för att du har talat om att det kan bli farligt”. ________________________

13. Fuzia var inte van vid vad unga män kunde göra. __________________________

14. Ali kände sig besvärad för att han hade ljugit om pengarna. ________________ 53


G. Användningen av all, allt alla och hel, helt, hela Alla används vid räknebara substantiv i plural. Hel, helt, hela används som vanliga adjektiv. Exempel: Han arbetar alla dagar. Jag åt upp en hel sockerkaka igår. Jag har sett alla filmer. Jag hittade ett helt paket med godis. All och allt används hos Han arbetade sju hela dagar i sträck. substantiv som inte kan räknas. Helt används också som adverb. Ex. Pojken åt upp all mat. (n-genus) Ex. Jag var helt slut efter arbetet. Mamman gav barnen allt kött. (t-genus) Hon blev trött av allt arbete.

Lär dig använda pronomenen all, allt, alla och hel, helt hela samt adverbet helt. Fyll sedan i rätt ord i luckorna nedan.

1. Ali sa att Fuzia skulle vara ____________ tyst.

2. Ali sa också att de inte skulle stanna ____________ natten i hyddan.

3. Efter en tid, som kändes som en ____________ evighet, gick Ali fram till dörren.

4. ____________ människor i byn hade somnat.

5. ____________ huset var av soltorkad lera.

6. Det var ____________ stilla på gården utanför deras hydda.

7. Fuzia var dödstrött. ____________ kraft hade runnit ur henne.

8. Fuzia hade aldrig varit så rädd i ____________ sitt liv.

9. Lastbilen var ____________ sned.

10. Nästan ____________ gamla lastbilar är rostiga.

11. Ali sa att han kunde göra ____________ arbete själv.

12. Chauffören trodde inte att Ali skulle orka bära ____________ de tunga säckarna.

13. De skulle bli tvungna att åka lastbil ____________ dagen.

14. Fuzia och Ali fick litet hirsgröt, men det var också ____________ mat de fick.

15. Ali skulle ha behövt mer mat efter ____________ jobb som han hade gjort.

16. Det var länge sedan Ali hade sovit en ____________ natt.

17. Fuzia försökte att inte tänka på ____________ den sorg som hennes föräldrar

måste känna.

54

18. Ali behövde ____________ sina pengar.

19. Pengarna var lönen för en ____________ veckas arbete på plantagen.

20. På vägen till gränsen kände sig Fuzia rädd ____________ tiden.


H. Berätta!

1. Berätta om vad som händer på bilderna. 2. Skriv en sammanfattning av kapitlet med hjälp av bilderna eller välj ut en av bilderna och skriv en egen berättelse. 55


I. Gör en mening! Kasta om bokstäverna så att du får fram de riktiga orden, som alla finns i texten. Sätt de numrerade bokstäverna i rutorna längst ner för att bilda en mening.

GASMY 9

GIVTEHE 10

3

9

5

10

14

VÄALT 2

1

NEDS 13

KAFL 6

2

ROPG 9

4

12

LATNA 1

11

2

13

2

3

7

14

TESLIN MATU RKÄVA 8

1

HADDY 5

1

2

2

10

56

3

4

9

11

9

2

5

1

5

13

14

6

7

9

3

13

3

2

14

1

7

6

12

3

12

8

12


Fuzias flykt

Fuzias flykt Anita Stenlund

Kortroman med övningar · Svenska som andraspråk

Fuzias flykt är en spännande berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från sin familj och hemby och ett planerat tvångs­ äkten­skap. Under flykten till ett grannland får Fuzia vara med om många omvälvande upp­levelser som påverkar hennes framtida liv.   Boken vänder sig till vuxna studerande som klarat C-kursen inom sfi-under­vis­ ningen och till elever som läser svenska som andra­språk på motsvarande nivå i gymnasieskolan eller i andra skolformer.   Syftet med boken är att väcka intresset för läs­ning av lite längre texter och sam­ tidigt ge språkträning.   Bokens tio kapitel kompletteras med ­övningar i grammatik och ordkunskap av ­olika slag. I varje kapitel finns även en bildserie som främst avser att inspirera till eget skrivande. Tillsammans med givna diskussionsfrågor kan bilderna även an­ vändas som utgångspunkt för samtal om attityder och värderingar i olika kulturer. Författaren Anita Stenlund är lärare i svenska som andraspråk och har mång­ årig erfarenhet av undervisning i SVA på olika nivåer. Hon har vistats och arbetat flera år i Afrika, bl.a. i Mali, och där lärt känna det samhälle och de miljöer som hon beskriver i boken.

ISBN 978-91-7434-653-4

9 789174 346534

Fuzias flykt_omslag.indd 1

2011-10-10 08.36

Fuzias flykt  

Fuzias flykt är en dramatisk berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från sin familj och hemby och ett planerat tvångsäktenskap. Boken...

Advertisement