Page 1

Donatella Prete  .  Pierangelo Sassola

1

italienska fÖr gymnasiet


72


1 Italienska för gymnasieskolan Steg 1

Donatella Prete  •  Pierangelo Sassola

1


Folkuniversitetets förlag Magle Lilla Kyrkogata 4 SE-223 51 Lund tel 046–14 87 20 fax 046–13 29 04 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS - Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upptill två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Andra upplagan Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas © 2014 mellan Donatella Prete, Pierangelo Sassola och Folkuniversitetets förlag upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS - Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller

Foton: Donatella Prete sidan 12 n, 34–35 n, 39till ö, 50, 52 n, 53 n, 65 n, 67 n, 70 n fängelse i upptill två år samt bli skyldig att 27, erlägga ersättning upphovsman/rättsinnehavare. Getty Images/Slow Images sidan 36 ö Gianluca Greco sidan 13 öv, 58 Rosemary Buffoni/iStockphoto sidan 37 h Fiona Bradley sidan 10 h, c b – http://www.flickr.com/photos/blisspix/3855393663/ oouinouin sidan 10 v, c b – http://www.flickr.com/photos/oouinouin/6930185910/ nobbiwan sidan 11, c b – http://www.flickr.com/photos/nobbiwan/3869030302/ Thomas Duesing sidan 13 nv, c b – http://www.flickr.com/photos/tfduesing/8279558082/ Juan C. Laureano sidan 13 öh, c b – http://www.flickr.com/photos/juanlaureano/9460115887/ Ivan Valcerca sidan 47 n, c b – http://www.flickr.com/photos/ivanvalcerca/9684186737/ Omer Simkha sidan 63 nv, c b – http://www.flickr.com/photos/homer_s/168789312/ Övriga foton är tagna av Camilla Bardel och Pierangelo Sassola.

2

Omslag: John Wasden Omslagsfoto: Knud Nielsen Illustrationer: Carla Cariboni Killander Kartor: Michael Källman Granskare: Carla Cariboni Killander Redaktör: Evelina Larsson Grafisk form: Ola Sturesson, [bröd] Tryck: Bulls Graphics 2014 ISBN 978-91-7434-673-2


Inledning Comunicare 1 är ett läromedel i italienska för gymnasiet, anpassat efter målen i Moderna språk 1 (Gy 11), eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Läromedelspaketet består av en bok, inspelningar till bokens alla dialoger och vissa övningar, samt en webbplats – www.comunicare.se – med en studieguide och vägledning till hur eleverna kan arbeta integrerat med bok och webbplats. Comunicare 1 uppfyller målen för Moderna språk 1 enligt Gy 11 och presenterar de viktigaste baskunskaperna på nivå A1 och en del av A2 enligt Europarådets nivåskala. Till baskunskaperna hör att förstå vardaglig italienska, själv kunna göra sig förstådd och klara av många språkliga vardagssituationer. Dessutom övar man sig i att läsa enkla texter och skriva korta meddelanden, såsom e-brev. Boken Comunicare 1 består av åtta avsnitt och en uppslagsdel till dessa avsnitt. I uppslagsdelen finns en minigrammatik med övningar och facit till alla övningar. Boken avslutas med tre ordlistor: en sidordlista till avsnitten, en italiensk-svensk alfabetisk ordlista och en svensk-italiensk alfabetisk ordlista – de senare med bokens alla ord. Comunicare 1 innehåller många färgfoton och illustrationer som kompletterar texterna och övningarna i boken. På Comunicares webbplats finns ännu fler övningar, varav en del med både ljud och bild. Dessutom erbjuds många interaktiva övningar. Här finns även praktiska råd kring hur man kan använda läromedelspaketet Comunicare 1 på olika sätt för att underlätta inlärningen. Man lär sig på andra och mer effektiva sätt än genom att ensidigt arbeta med ren ordkunskap (glosor). Comunicare 1 hjälper eleven att kommunicera med det ordförråd han eller hon har lärt sig. Vi författare har mångårig erfarenhet av utbildning i italienska på olika nivåer – dessutom inom olika skolformer – och har gett ut flera läromedel i italienska på Folkuniversitetets förlag. Vi vill tacka Maddalena Di Emidio Blomqvist och Giuseppe Castorina för värdefulla synpunkter på den pedagogiska uppläggningen. Kristianstad och Lund i januari 2014 Donatella Prete och Pierangelo Sassola

3


Innehållsförteckning

4 u

quattro

Uttal och betoning

6

1. In italiano Italienska ord du redan kan Räkneorden Republiken Italien Presentera dig Några verb med -are

8

2. Come ti chiami? Tilltal, hälsningar och artighetsfraser Artiklarna Några verbformer och fraser Varifrån är du?

16

3. Ciao, come stai? Hur mår du? Dygnet och veckans dagar Artiklar och plural

24

4. Un cappuccino e un cornetto Beställa mat och dryck Uttryck med prepositionen a Siffror och summor Verb med -ere

32

5. Sono romana ma abito a Siena Vem jag är och vad jag gör Städer och nationaliteter Substantiv och adjektiv Essere och avere Universitetsliv

40


6. Cartoline e francobolli Enkla inköp Den, dessa, därav Verbet fare Affärer och shopping

48

7. In viaggio Biljetter och resor Tider och tidtabeller Verb med -ire Tåg i Italien

56

8. Ho prenotato Bokningar Passato prossimo, dåtid Italiens geografi Årstiderna

64

Grammatik med övningar

73

Facit och svenska texter

98

Facit till grammatikövningarna

105

Ordlistor

110

Sidordlista 111 Italiensk-svensk ordlista 128 Svensk-italiensk ordlista 143 Spårlista till bokens cd-skiva

155

5 u

cinque


X1–8

Italienskans uttal och betoning Regionala faktorer påverkar uttal och intonation. Reglerna nedan följs därför i varierande grad i olika delar av Italien.

Uttal a ca, co, cu ch ce, ci e ga, go, gu gh ge, gi gli gn h i o qu r s sce, sci u z

mamma casa, come? che?, chiesa cento, cinque meno, vero bello, certo gatto, gola spaghetti gelato, giorno figli, moglie bagno, signora ha, ho in, vino sole, non moda, no quattro prego, vorrei sera, cassa svedese, sbaglio prosciutto uno, due stazione, pizza zero

ungefär som det svenska a i kall som svenska k i kall som svenska k i kall ett tj-ljud ungefär som i tjäna ungefär som svenska e i se öppet e-ljud ungefär som i svenska väl som g i god som g i god ett dj-ljud ungefär som i engelskans gentle ungefär som svenska familj nästan som svenska njure h uttalas inte ungefär som i svenska sill ungefär som i svenska gå ett öppnare ljud som i svenska gott som ku hos de flesta italiensktalande som ett kort tungspets-r uttalas ofta tonlöst är tonande före tonande konsonant (t.ex. b, v) som ett svenskt sje-ljud som svenska bodde, bott som ts som tonande s

Betoning 6 u

sei

caffè, città ord som skrivs med accent har betoningen på sista stavelsen telefono, parlano en del ord, varav många verbformer (3:e person plural), har betoningen på tredje stavelsen från slutet desiderano? några ord, framför allt 3:e person plural av vissa verb, har betoningen på fjärde stavelsen från slutet


italiano, signora

de flesta orden har betoningen på näst sista stavelsen, den består ofta av två bokstäver

X 9–11

famiglia, formaggio, ibland kan sista stavelsen bestå av flera bokstäver, men orden notizia, negozio betonas fortfarande på näst sista stavelsen io, zio, farmacia, periferia, agenzia, polizia

hos ett antal ord är sista stavelsen en vokal, men även dessa ord betonas på näst sista stavelsen

Tänk på att betona lätt när du talar italienska. Det underlättar när du ska uttala ord som bl.a. desiderano.

Alfabetet 21 skrivtecken

Att bokstavera

Det italienska alfabetet består av 21 skrivtecken. När man läser alfabetet uttalas bokstäverna enligt nedan. a – a d – di g – gi l – elle o – o r – erre u – u

b – bi e – e h – acca m – emme p – pi s – esse v – vu/vi

c – ci f – effe i–i n – enne q – qu t – ti z – zeta

Följande ord kan man använda för att bokstavera. Ancona Domodossola Genova Jazz Milano Padova Savona Venezia York

Bologna Empoli Hotel Kursaal Napoli Quarto Taranto Washington Zara

Como Firenze Imola Livorno Otranto Roma Udine Xeres

Några främmande tecken som förekommer i italienskan. j – i lunga k – kappa w – doppia vu

y – i greca/ipsilon x – ics 7 u

sette


1 In italiano Frimärken från Italienska republiken, San Marino och Vatikanstaten kommer ut ur lo stivale italiano. Titta på frimärkena och skriv de ord på italienska du redan kan. Om du är osäker på stavningen, titta i ordlistorna på sidan 110 och framåt, eller se efter i ett lexikon.

8 u

otto


Italienska ord

9 u

nove


Parole italiane

X

Italienska ord och svenska språket

12

Du känner säkert till många ord på italienska, de kan vara fler än du tror! Lös korsordet. Slå upp orden i den alfabetiska ordlistan om du är osäker. Rätt lösning ger en hälsning.

boksamling

B

I

C A

musik på italienska

M

I

lyser ofta i Italien

S

E

italienskt räkneord

U

kärlek på italienska

A

älskad maträtt

P

vacker på italienska musikverk italiensk mor

E

Många av de låneord som finns i europeiska språk kommer från latinet och italienskan. Flera av dessa har även lånats in i svenska språket. antico • complicato • moderno • perfetto

En del fackord har svenska språket lånat direkt från italienskan. adagio • allegro • andante • banca • conto largo • numero • saldo Några nyare låneord. barista • ciabatta • espresso • latte • tifo

A B

O

E A

M

A

10 u

dieci Operahuset La Scala, Milano

X

Sångerskan Laura Pausini

13


Numeri

X

14

Hur uttalas de italienska räkneorden 0–12? Lyssna och läs högt. cinque • dieci • dodici • due nove • otto • sei • sette • tre • uno undici • quattro • zero Skriv räkneorden i rätt ordning från zero till dodici. Läs mer om räkneorden på sidan 96.

Parole dalla A alla Z

X

15

Ta reda på vad orden betyder. Arbeta i par, lyssna på inspelningen och säg efter. arte • amore • biblioteca cinema • dieci • è • famiglia gelato • italiano • libro macchina • musica • no opera • prosciutto • quadro ravioli • sì • tre • uno vita • zero

Pronuncia

X

Omslag till filmen Livet är underbart

16

Hur man uttalar mjuka c och g. Lyssna och säg efter. adagio • buongiorno • ciabatta ciao • cinema • dieci gelato • giorno Italienska vokaler ska uttalas tydligt, även i slutet av orden. Lyssna och säg efter. amore • bambino • italiano latte • museo • no

11 u

Tifo på Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milano

undici


La Repubblica Italiana Fondata nel 1946. Superficie: circa 300.000 kmq Popolazione: circa 60 milioni Capitale: Roma L’Italia è divisa in 20 regioni.

Republiken Italien Grundad år 1946. Yta: cirka 300.000 km2 Befolkning: cirka 60 miljoner Huvudstad: Rom Italien är indelat i 20 regioner.

12 u

dodici

Napoli e il Vesuvio

Piazza del Duomo, Trento


Ponte di Rialto, Venezia

Piazza San Pietro, Roma

Regioni

X

18

Öva namnen på några av de tjugo regionerna genom att säga efter. Campania • Marche • Lombardia Lazio • Emilia-Romagna • Piemonte Puglia • Sicilia • Sardegna Toscana • Veneto

Betoning

Torre di Pisa

Città

X

Arena di Verona

17

Lyssna på inspelningen och träna uttalet. Aosta • Ancona • Bari • Bologna • Bolzano Cagliari • Campobasso • Catanzaro • Firenze Genova • L’Aquila • Milano • Napoli Palermo • Perugia • Potenza • Roma • Torino Trento • Trieste • Venezia

X

19

Italienska ord betonas ofta på näst sista stavelsen. Ancona • Bari • Milano • Palermo Roma • Torino Vissa ord betonas på tredje stavelsen från slutet. Genova • Napoli • Veneto Här är några sådana ord till, lyssna och säg efter. cinema • dodici • opera • macchina musica • numero • undici • tredici

13 u

tredici


X

Parlo italiano

20–23

Buongiorno, sono Carlo Rossini. Sono nato in Australia. Abito a Canberra. Insegno italiano all’università. Buongiorno, sono Anna Carletti. Abito a Colonia e lavoro con la moda. Mio marito è di Bologna.

14 u

quattordici

Ciao, sono Mario Sacco. Abito in Danimarca, a Copenaghen. Sono figlio di italiani e lavoro per una ditta italiana.


Vad saknas?

una • un

Två av personerna på sidan 14 presenterar sig, men några ord har kommit bort. Skriv färdigt presentationen.

una bambina • una mamma Substantiv som slutar på -a är ofta feminina och har den obestämda artikeln una. un bambino • un francobollo Substantiv som slutar på -o är ofta maskulina och har den obestämda artikeln un. una regione • un signore Substantiv som slutar på -e kan vara feminina eller maskulina.

Sono Mario Sacco. _________________ in Danimarca e sono ________________ di italiani. Lavoro per una _______________ italiana. Sono Anna Carletti. Abito ________________ Colonia e lavoro con ____________

una mamma • un signore Arbeta i par och skriv en lista på de substantiv som ni kommer ihåg. Skriv dem med rätt artikel som i exemplen ovan. Mer om genus och artiklar, se grammatiken på sidan 74 och 76.

Mio _____________ è di Bologna.

Presentera dig Gör på samma sätt som personerna i föregående övning. Behöver du fler ord, se listan. abito abito sono sono

a Gotemburgo • a Lund a Malmoe • a Stoccolma in Danimarca • in Svezia danese • finlandese • svedese studente • studentessa

K Fler övningar hittar du på

15

www.comunicare.se

u

quindici


72


Grammatik med övningar Innehållsförteckning Substantiv: genus, plural 74 Artiklarna: obestämd artikel, bestämd artikel

76

Adjektivets böjning och placering

78

Prepositioner 80 Pronomen 82 Presens av regelbundna verb

83

Presens av avere, essere, fare, andare 86 Presens av några oregelbundna verb

87

Passato prossimo

89

Passato prossimo med essere 90 Objektspronomen 92 Negation 93 Partikeln ne

93

Det finns – c’è/ci sono

93

Frågeord 93 Räkneord 96 Tidsuttryck 96 Facit till övningarna 105 73


Substantiv Genus Italienska substantiv är maskulina eller feminina. Genus kan ofta – men inte alltid – avläsas av substantivets ändelse, den sista bokstaven är ofta en vokal. Substantiv som slutar på -o eller -a: bambino, cappuccino, libro de flesta substantiv som slutar på -o är maskulina casa, pasta, rosa de flesta substantiv som slutar på -a är feminina När det gäller substantiv som inte följer detta mönster har vi angett genus i den alfabetiska ordlistan. problema (m) mano (f )

problem hand

Substantiv som slutar på -e: studente, mare, pane chiave, moglie, arte

många substantiv på -e är maskulina en del substantiv på -e är feminina

Substantiv som slutar på konsonant: autobus, bar, sport de flesta är maskulina När det gäller substantiv där man inte kan avläsa genus av ändelsen har vi angett genus i den alfabetiska ordlistan. mare (m) autobus (m) crisi (f )

74

hav buss kris


Substantiv i plural Många substantiv bildar plural genom att ändelsen ändras: un bambino – due bambini una casa – due case

maskulina substantiv på -o får ändelsen -i feminina substantiv på -a får ändelsen -e

un signore – due signori una chiave – due chiavi

maskulina substantiv på -e får ändelsen -i feminina substantiv på -e får ändelsen -i

Substantiv som slutar på -ista kan vara maskulina eller feminina. De bildar plural med -i eller -e: un dentista – due dentisti una turista – tre turiste

-i om de är maskulina -e om de är feminina

Substantiv med speciella pluraländelser: un amico – tre amici uno zio – due zii un problema – due problemi

(k) blir mjukt c-ljud -o blir ännu ett i, -ii -a blir -i

När det gäller substantiv med speciella pluraländelser har vi angett pluralformen i den alfabetiska ordlistan. amico (amici)

vän

Substantiv som inte ändras i plural: un bar – due bar una città – due città una bici – due bici

substantiv som slutar på konsonant substantiv som slutar på betonad vokal substantiv som är förkortningar (bicicletta)

Även när det gäller dessa – och andra substantiv med oregelbunden plural – har vi angett pluralformen inom parentes i den alfabetiska ordlistan. zio (zii) bar (bar) (m) città (città) (f ) stad

farbror, morbror servering, bar 75


COMUNICARE 1 är ett läromedel i italienska för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Genomförd kurs motsvarar mer än väl steg 1, eller A1 och en del av A2 enligt Europa­ rådets nivåskala (CEFR). På denna nivå har man tillägnat sig till­räckliga baskunskaper för att kunna samtala om vardagshändelser, läsa enkla texter och skriva korta meddelanden. COMUNICARE 1 består av en bok, ljudinspel­ningar och en fristående webbplats. Boken innehåller åtta avsnitt, en minigrammatik och tre olika ordlistor. Grammatikdelen ger en kort över­sikt över italiensk grammatik. COMUNICARE 1 innehåller många foton och il­lustrationer. De inkluderas ofta i övningar och texter, vilket bidrar till en ökad förståelse av innehållet. På webbplatsen, www.comunicare.se, finns möjlighet till ytterligare inlärning och repetition med hjälp av interaktiva övningar och ljudövningar. Författarna Donatella Prete och Pierangelo Sassola har båda mångårig erfarenhet av under­visning i italienska och har gett ut flera läromedel på Folk­universitetets förlag.

Comunicare 1  

Comunicare 1 är ett läromedel i italienska steg 1 för studerande på gymnasienivå eller motsvarande inom vuxenutbildningen. Vid avklarad kurs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you