Page 1

Om Franklintorget Byggestart vår/sommer 2021. Tidsfrist for ferdig torg er satt til 1. september 2022 Helt siden 2005 har det vært ønsket å opparbeide et torg på området hvor den tidligere Esso-tomta ved Porsgrunnsbrua lå. Finansiering av prosjektet har ikke kommet på plass før med Bypakke Grenland, derfor har gjennomføringen latt vente på seg. Hensikten med prosjektet er å etablere et byrom som innbyr til opphold, handel, opplevelser og lek. Sammen med en oppgradering av Neptunparken (kommunalt prosjekt) vil tiltaket binde Storgatas nedre del sammen med Porsgrunnselva og Downtown. Torget vil opparbeides med trær, mange ulike sitteplasser, store og små husker, opphøyde plantebed og et område med fontenedyser. Det tilrettelegges for torghandel og andre arrangementer. Trafikken vil skiltes som rundkjøring og ledes rundt den sentrale torgflaten hvor det blir bussholdeplasser utenfor Storgata 83-85 og ved Neptunparken (som i dag). Torget inngår i det som omtales som Grønn lenke. Dette er et av prosjektene som følger opp vedtakene i gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum hvor målsettingen er å redusere gjennomgangstrafikken i Porsgrunn sentrum betydelig. Målet er at alle de som bruker brua og byen kun som en gjennomkjøringsetappe heller skal bruke Frednesbrua. Ytre veisystem med Frednesbrua, Porsgrunnstunnelen (fylkesvei 356) og Hovengtunnelen (fylkesveg 32) fungerer nå som en ringvei.


4

2 timer gratis parkering mot fremleggelse av kvittering fra automat.

Oversikt over 36 parkerings14 2 timer gratis parkering mot plasser i bruk av parkeringsskive. Porsgrunn 27

100 4

36

14

4 4

2

150

27

3

100

10

58

12

8

11

36

7

36

4

Parkering mot avgift

Parkering for abonnenter m arbeidsplass i sentrum.

USN parkering 34

5

4

10

Kortidsparkering, 30 min.

2

125

20

2 timer400 gratis parkering mo bruk av parkeringsskive.

Antall plasser 11

125

8

 

2

11

15

2

6

11

21

20

13

2 timer gratis parkering mo fremleggelse av kvittering f Parkering for abonnenter automat. med arbeidsplass i sentrum.

400

15

100

Plass reservert for forflytningshemmede

26

13

4

411

7

2 timer gratis parkering mot bruk av parkeringsskive.

4

26 12

11

Parkering mot avgift

3

10

58

2 timer gratis parkering mot fremleggelse av kvittering fra 3 timer gratis parkering automat.

deretter betaling pr. time

34

5

34

5

Parkering for abonnenter med arbeidsplass i sentrum.

2

2

6

3

Grenlandsgata

129

Kjølnes ring

90

Plass reservert for forflytningshemmede

15

12

34

5

26

10

58

12

3

15

11 100

11 100

11

100

2

  2

100

15

20

13

125

11

100

400

36

100 4

125

20

parkering, deretter betaling pr. time 6

4

Antall plasser

100

10 6

Porsgrunn Porselen/ Aasland plassen: 2 timer gratis parkering. 15

100

PP-senteret: 1-2 timer gratis parkering Vestregate: Parkeringsskive Kirketjernet: Parkeringsautomat

Kj40

Plass reservert for forflytningshemmede

11

150

12 8

7

8

Down Town: 3 timer gratis 12

15

26

10

58

14

Gren 27

11

21

1200

Parkering mot avgift Antall 13 plasser

Urædd: Parkering for

4

abonnementer med arbeidsplass i sentrum 5

34

2

Profile for Folkebadet

Franklintorget og parkeringsplasser - Porsgrunn  

Franklintorget og parkeringsplasser - Porsgrunn  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded