Vrouwennummer

Page 4

Check www.folia.nl voor een dagelijkse update van al het UvA-nieuws

Juristen in 2016 op Roeterseiland >Collegevoorzitter Karel van der Toorn: ‘Kwaliteit van de opleiding niet afhankelijk van locatie.’ >Volgens decaan Du Perron draagt het college haar huisvestingsvisie niet voldoende uit. ‘natuurlijk is huisvesting een belangrijk punt, maar de locatie waar je werkt of studeert, kan nooit doorslaggevend zijn.’ Dit zegt collegevoorzitter Karel van der Toorn naar aanleiding van de commotie die is ontstaan op de rechtenfaculteit over de op handen zijnde verhuizing naar het Roeterseiland. Vijfentwintig hoogleraren van de faculteit stuurden twee weken geleden een giftige brief aan het College van Bestuur (CvB), waarin ze meldden dat ‘de noodzaak van de verhuizing niet is duidelijk gemaakt’.

Later die week openden studenten de protestsite www.onzepoort.nl en gaf de Centrale Studentenraad een negatief advies over de verhuizing. Van der Toorn is echter niet van plan zijn standpunt te wijzigen. ‘Het CvB heeft zich tot taak gesteld om goed onderwijs en goed onderzoek te faciliteren. De huisvesting staat in dienst van dit doel,’ zegt van der Toorn. ‘Voor huisvesting hebben we een afgebakend, gelimiteerd budget. Het is niet verstandig om nu de Poort te gaan verbouwen voor de juristen, want dat kost tientallen miljoenen en dan heb ik de tijdelijke uithuizing nog niet meegerekend. Die kost een slordige twintig miljoen extra. De Poort is een symbool van de UvA en moet ook voor de hele UvA bruikbaar zijn. We willen de kantoordelen verkopen en de onderwijszalen renoveren zodat iedereen er

uiteindelijk gebruik van kan gaan maken.’ De voorzitter verzekert dat de locatie niet in zijn geheel zal worden verkocht. ‘Dat zal nooit gebeuren. Net zoals we het Maagdenhuis nooit gaan verkopen.’ Faculteitsdecaan Edgar du Perron schaart zich achter Van der Toorn, maar wil wel meer communicatie. ‘Het CvB heeft een visie achter haar huisvestingsbeleid, alleen is die visie bij velen niet bekend, terwijl er wel behoefte aan is. Het zou goed zijn als ze die visie op tafel leggen, gestaafd met cijfers. Nu leeft bij onze medewerkers het idee dat het CvB naar de Poort gaat verhuizen. Dat is klinkklare onzin.’ Als alles volgens plan verloopt, zijn de juristen in 2016 verhuisd. Du Perron: ‘Er is in het verleden ook eens een datum genoemd voor de oplevering van de Noord/Zuidlijn.’ (JJ)

Geen UvA-boot tijdens Gay Pride >College van Bestuur wijst verzoek tot sponsoring UvA-boot af. >Van der Toorn vreest dat ‘het einde zoek’ zou zijn. in een brief aan initiatiefnemer Laurens Buijs heeft Collegevoorzitter karel van der Toorn aangegeven dat de UvA niets ziet in het voorstel een door de UvA gesponsorde boot mee te laten varen tijdens de jaarlijkse Canal Parade van de Gay Pride. Veel bedrijven en instellingen sponsoren al jaren een boot voor haar (homoseksuele) medewerkers om het liberale karakter van het bedrijf of de instelling te onderstrepen en om homo’s een hart onder de riem te steken. Sponsoring van een boot zou ook een positieve publicitaire spin-off voor de instelling zelf geven. Vorig jaar deed het ministerie van OCW, met aan boord minister Plasterk, ook mee met een boot. In de brief schrijft Van der Toorn: ‘Ik kan mij wel voorstellen dat studie- of studentverenigingen hiervoor kiezen, maar de UvA als instelling zal hier niet in meegaan.’ De online petitie die Buijs had opgesteld ter ondersteuning van zijn voorstel werd getekend door 111 mensen, onder wie Karel van der Toorn. Of hij zelf zijn naam op de lijst heeft gezet of dat anderen dat voor hem hebben gedaan is niet bekend. Laurens Buijs zegt teleurge-

woningbouwvereniging Duwo heeft bekendgemaakt welke studenten hun woning aan de MacGillavrylaan moeten verlaten om plaats te maken voor studenten van het Amsterdam University College (AUC). Van de 721 woningen dienen er per 1 juli 189 vrijgemaakt te worden voor AUC-stu-

4 | Folia 23

verhuizing rechtenfaculteit en open brief aan College van Bestuur: ‘Ik snap nog steeds niet waarom Mekić [voorzitter Facultaire Studentenraad rechten] denkt dat rechtenstudenten meer recht hebben op de OMP dan geesteswetenschappers. En stop met die onzinverhalen over het CvB dat in de OMP zou willen gaan zitten!’ (Anoniempje) @Martin: ‘Ga lekker studeren op de VU, Martin. Er zijn rechtenstudenten genoeg. Ook als de FdR op het Roeterseiland zit stroomt de faculteit toch wel vol: rechten is nu eenmaal een makkelijk studietje.’ (Jorien) ‘Fysieke nabijheid van faculteiten is níét voldoende, wél min of meer noodzakelijk voor de praktijk van interdisciplinariteit. Schade aan concurrentiekracht? Er is nu een overschot aan rechtenstudenten.’ (Jan) ‘Het doofpottenbeleid van dit College van Bestuur moet per direct tot een einde worden gebracht! Openheid van zaken, communiceren. De UvA is van de studenten! (Jeroen de Pier) ‘Let’s face it: iedereen zit liever in de OMP dan in het REC, zelfs fantasieloze rechtenballetjes. Cut the crap! OMP voor de geesteswetenschappers!’ (Merel) Bibliotheek BG-terrein. waar is de UvA mee bezig? ‘Nol Verhagen kan zich er maar beter bij neerleggen dat de bibibliotheek niet op het BG-terrein komt. Niet alleen de buurtbewoners zijn tegen, maar ook de centrale ondernemingsraad vraagt zich af wat nu de absolute noodzaak is van nieuwbouw op die kleine locatie.’(Jeroen Ruigrok) ‘Het CvB heeft een soort drang tot modernisering en nieuwbouw terwijl het zelf graag de mooiste plekjes als prestigeobject behoudt. Ik hoop dat de bewoners het tegenhouden. Zoiets moet niet mogen.’ (Max de Rob)

Jaron Beekes steld te zijn, maar de motivering van Van der Toorn wel te begrijpen. ‘Hij heeft mij afgelopen vrijdag in een gesprek gezegd dat als hij onze boot zou sponsoren, hij zich op een hellend vlak zou begeven en ook UvA-teams van de Vondelparkloop of andere evene-

menten op de stoep zouden staan voor geld, terwijl hij juist zo veel mogelijk UvA-geld wil besteden aan onderwijs en onderzoek. Daar kan ik wel inkomen. Nu gaan we op zoek naar andere bronnen van financiering.’ (DW)

189 Duwo-huurders per 1 juli dakloos >Deel studenten Carolina MacGillavrylaan definitief weg per 1 juli 2009. >Rest krijgt tot 1 juli 2010 verlenging aangeboden.

reacties

nieuws

denten. Het gaat om de nummers 796 tot en met 1172. De overige bewoners krijgen contractverlenging aangeboden tot 1 juli 2010. Duwo heeft de bewoners van de studentenflat inmiddels een brief gestuurd. De Asva heeft de bewoners van de flat een brief bezorgd met juridisch advies, maar of dat veel uithaalt is de vraag. Asva-voorzitter Martijn Weeda: ‘Duwo kan de studenten vermoedelijk gewoon hun huis uitzetten, omdat ik verwacht dat Duwo bij de rechter aannemelijk kan maken de woningen

“dringend nodig” te hebben om de AUCstudenten in onder te brengen. De huidige studenten moeten dan vertrekken. Mijn inschatting is dan ook dat studenten zo’n rechtszaak zouden verliezen.’ Weeda kan op zich wel begrip opbrengen voor de situatie, aangezien het AUC de woningen mede heeft gefinancierd. ‘Maar je kunt je vraagtekens zetten bij het feit dat er voor excellente studenten telkens iets geregeld kan worden, en voor reguliere studenten niet,’ aldus Weeda. (HvdM)

De stelling op folia.nl ging afgelopen week over het opheffen van de vrije promotieplaatsen bij geesteswetenschappen. De stelling luidde: Het is prima dat decaan José van Dijck de open en vrije promotieplaatsen bij geesteswetenschappen wil schrappen. • waar haalt ze het idee vandaan? Zo wordt de vrije wetenschap beknot – 53,2% • Van Dijck heeft geen notie waar ze mee bezig is. We zullen haar zelf eens even schrappen – 24,3% • Jammer, maar het is niet anders. Het geld groeit de UvA niet op de rug – 17,1% • Ze heeft groot gelijk, want promotievoorstellen moeten door de UvA en/of NWO worden geformuleerd – 5,4% Totaal aantal respondenten: 111