Page 1

Velkommen til Tast selv-service Fødevareministeriet åbner sin nye Tast selvservice trinvist i september og oktober 2011. Det betyder: - Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK 2.0) bliver fra september 2011 en del af Tast selv-service. Det gamle Internet Markkort (IMK 1.0) lukker for indtegning. Ansøgere kan dog stadig se deres indtegnede marker for 2011 i IMK 1.0. Indtegning af marker og ændringsforslag til markblokke skal ske via Tast selv-service. - Skema til overdragelse af betalingsrettigheder kan indsendes elektronisk fra begyndelsen af oktober 2011. - Fra begyndelsen af oktober 2011 kan du give din konsulent eller andre elektronisk fuldmagt til at indsende skemaer og forslag til ændring af markblokke. - Fællesskemaet 2012 skal ikke indsendes via Elektronisk Fællesskema (EHA), men via Tast selv-service. Der er dog stadig adgang til EHA for ansøgningsåret 2011. Fællesskema 2012 bliver tilgængeligt i Tast selv-service den 1. februar 2012.

Du finder Tast selv-service på www.naturerhverv.dk/tastselv

Kom ind med NemID eller Digital Signatur For at komme ind i Tast selv-service bruger du dit private NemID nøglekort eller Digital Signatur. Som enkeltmandsvirksomhed Ejer du en enkeltmandsvirksomhed med CVRnummer, bruger du dit private NemID nøglekort, som hører til dit CPR-nr. Som selskab Ejer du, eller er du ansat i et I/S, ApS eller A/S, kommer du ind med din medarbejdersignatur under Digital Signatur. Som privatperson Har du i 2011 indsendt dit Fællesskema på CPR-nummer, kan du komme ind med dit private NemID nøglekort.


Sådan kommer du i gang Gå ind på netadressen www.naturerhverv.dk/tastselv Har du allerede installeret en Digital Signatur eller fået NemID, kan du umiddelbart logge på Tast selv-service.

Ny med Digital Signatur

Du bestiller en Digital Signatur på www.netsdanid.dk. Herefter modtager du en email med et link samt et brev med installationskode.

Den første person i virksomheden, der bestiller en signatur, bliver registreret som administrator og kan derefter bestille flere medarbejdersignaturer.

Ny med NemID til private

NemID til private kan bestilles på www.nemid.nu, hos din bank eller hos kommunens borgerservice. Har du ikke brugt dit NemID før, skal du aktivere det. Det gør du sådan: 1. Gå ind på www.nemid.nu og vælg ”Selvbetjening” eller gå ind på din banks hjemmeside og find det sted, hvor du kan logge på med NemID. 2. Du kan få at vide, at du ikke har ”Java” installeret. Java er et program, som du skal installere. Du får en sikkerhedsadvarsel, hvor du skal acceptere et javaprogram fra DanID. Klik på ”Run”.

Giv fuldmagt til andre Hvis en konsulent eller en anden person skal udfylde og indsende skemaer, indtegne markkort m.m. på dine vegne, skal du give en elektronisk fuldmagt. Din konsulent eller andre kan også lægge fuldmagten klar i Tast selv-service, så du bare godkender den. Muligheden for elektroniske fuldmagter åbner i begyndelsen af oktober 2011. Hvad giver fuldmagten adgang til Du kan give din konsulent eller en anden person adgang til at: - udfylde og indsende skemaer samt til at læse breve, eller - kun læse i skemaer og breve uden at kunne udfylde og indsende skemaer Du vælger selv, om fuldmagten gælder i få dage eller i maksimalt fem år. Fuldmagten kan gælde en enkelt type skemaer, fx overdragelse af betalingsrettigheder, eller den kan gælde alle ordninger. Hvem kan du give fuldmagt Du kan give fuldmagt til en konsulentvirksomhed, men du kan også give fuldmagt til fx


en advokat, et familiemedlem eller en anden landmand. Er personen ikke oprettet i Tast selvservice, skal vedkommende først oprette sig ved at logge på Tast selv-service og udfylde brugeroplysninger. Så sker oprettelsen automatisk. Du kan give fuldmagt til flere personer eller konsulentvirksomheder.

Internet Markkort 2.0 indeholder nye funktioner Du finder det nye Internet Markkort 2.0 (IMK 2.0) ved at gå ind i Tast selv-service. Klik på fanen ”Markkort”. IMK 2.0 har en række forbedringer i forhold til det tidligere IMK: -

Genvejstaster ved indtegning Overførsel af data fra kortet til Fællesskemaet Flere versioner af markkortet

NaturErhvervstyrelsen anbefaler, at du læser om IMK 2.0, før du går i gang. Klik på ”Hjælp” eller på spørgsmålstegnene inde i Tast selv-service.

Indtegning af marker i IMK 2.0

Før du kan tegne marker i IMK 2.0, skal du oprette en version af markkortet, som du vil gemme indtegningerne i. Indtegningerne for 2011 ligger også i IMK 2.0, så du kan kopiere dem til 2012. Hvis du indtegner dine marker og indtaster fx marknummer og afgrøde, kan du i februar 2012 overføre oplysningerne til Fællesskema 2012. Du kan have flere versioner af dine markkort. Du kan fx have en version, hvor du indtegner


marker, som du planlægger at forpagte, og en version hvor disse marker ikke er med. Når du indsender dit Fællesskema, vælger du den version af markkortet, du vil knytte til skemaet.

Når konsulenter eller andretegner for dig

Vær opmærksom på, at en forkert overdragelse af betalingsrettigheder kan få konsekvenser for udbetalingen af din støtte under ordningen Enkeltbetaling. Læs om overdragelse af betalingsrettigheder på: www.naturerhverv.dk/betalingsrettigheder.

For at din konsulent eller andre kan indsende forslag til ændring af markblokke eller indtegne marker for dig, skal du give dem en elektronisk fuldmagt. Læs mere om fuldmagter i denne folder.

Elektronisk overdragelse af Betalingsrettigheder Overdragelse af betalingsrettigheder sker let og hurtigt Hvis du vil overdrage betalingsrettigheder, kan du fra begyndelsen af oktober 2011 indsende skema til overdragelse af betalingsrettigheder via Tast selv-service.

I det elektroniske skema kan du vælge de betalingsrettigheder, som du ønsker at overdrage. Du får en liste, der giver dig overblik over de betalingsrettigheder, der er til rådighed for overdragelsen. Hvis din konsulent eller en anden indsender overdragelsen for dig, skal du give en elektronisk fuldmagt til dette. Det gør du i Tast selv-service. Læs mere om fuldmagter i denne folder. Efter indsendelse af skemaet modtager du automatisk en kvittering. Hvis du vil se en kopi af det indsendte skema, finder du det på fanen ”Oversigter og breve”. I en overgangsperiode vil andre breve om overdragelse af betalingsrettigheder blive udsendt i papirform. Dette sker også, selvom du vælger at få dine breve elektronisk.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30, 1780 København V Tlf: 33 95 80 00 www.naturerhverv.dk

Faktaark - Tast Selv-service  

Faktaark - Tast Selv-service