Page 1

Revistă municipală

Seria a VI-a, Anul 12, Nr. 122 Februarie 2014

După-atâta frig şi ceaţă Iar s-arată soarele. De-acum nu ne mai îngheaţă Nasul şi picioarele!

Păsările migratoare Se re-ntorc din tropice. Gâzele depun la soare Ouă microscopice.

Un curcan stă sus, pe-o bârnă, Nu vrea să se bucure. Moţul roşu îi atârnă Moale ca un ciucure.

Pentru câte-a tras, sărmanul, Cui să ceară daune?… Drept sub nasul lui, motanul A venit să miaune.

Cu narcişi, cu crini, cu lotuşi, Timpul cald s-apropie. Primăvara asta totuşi Nu-i decât o copie.

Toată lumea din ogradă Cântă fără pauză. Doi cocoşi se iau la sfadă Nu ştiu din ce cauză.

Doar Grivei, bătrânul, n-are Cu ce roade oasele. Că de când cu postul mare, Toate-i merg de-a-ndoasele.

Dar acum l-a prins potaia Şi-a-nceput să-l scuture… Peste toată hărmălaia Trece-n zbor un fluture. Pe trotuar, alături saltă Două fete vesele… Zău că-mi vine să-mi las baltă Toate interesele!

Sub cerdac, pe lăuruscă, Cum trecură Babele, A ieşit un pui de muscă Să-şi usuce labele.

de George Topârceanu

Revistă editată de

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani


| Focşanii Nr. 122 |

Cuprins Mărţişorul – origine şi semnificaţie�����������������������������������������������������������������3 Hotărâre privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014�����������������������������������������������������������������������������������������������������4 Extras din Raportul primarului ing. Decebal Bacinschi privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014�������������������������������5 25 martie - Ziua Poliţiei Române�������������������������������������������������������������������13 File din istoria Poliției de Siguranță Focșani.������������������������������������������������14 Performera începutului de an – echipa de baschet a CSM 2007 LPS Focşani!�������������������������������������������������16 Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani��������������������18

FOCŞANII Revistă municipală

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 12 (XII) Nr. 122, Februarie 2014 ISSN 2285–5866 ISSN-L 2285–5866 Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 Email: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Colegiul de conducere

Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Eduard Corhană Dan Mihai Cazaciuc

Redacţia

Dan Mihai Cazaciuc — coordonator Marian Mihu Răzvan Necula

Grafică şi layout

Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. Euro Print Company S.R.L. Str. Victoriei, Nr. 1, Buzău Tel.&Fax: 0338.101.253 Email: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa adminis-­ tură, proiecte cu finanţare europeană. traţiei publice locale şi nu au fost soluţiona- Viceprimarul municipiului Focşani, te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la Tudorel Daniel Trofin, acordă audicunoştin­ţa Primarului municipiului Focşani, a enţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, încelor doi Viceprimari sau a Secretarului. cepând cu ora 14.00, pentru probleme privind Primarul municipiului Focşani, Dece- fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, bal Gabriel Bacinschi, acordă audi- sport, transport public, caminul pentru perenţe în pri­ma zi de Luni din fiecare lună, în- soane vârstnice și cantina de ajutor social. cepând cu ora 14.00, pentru probleme de Secretarul municipiului Focşani, Eduard urbanism, investiţii, participare cetăţenească. Marian Corhană, acordă audienţe în a Viceprimarul municipiului Focşani, pa­tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu Gabriel Ionel Necula, acordă audien- ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juriţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, înce- dice, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. pând cu ora 14.00, pentru pro­bleme privind Pentru a putea participa la audienţe, persoa­ activitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Pu- nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ blice – întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat cartea de identitate la Centrul de Comunicare al public, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cul- Primăriei – Compartimentul Informare Publică,

2 | Focşanii | Februarie 2014

unde beneficiază de consilierea funcţionarului respectiv în completarea unei cereri tip. În mo­ mentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta­te serviciului de specialitate, care trebuie să for­muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, problemele pentru care doreşte să fie pri­mit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă. ■


Î

n vechime, pe data de 1 martie, măr- tor să-ţi dea ce-i stă în putere, mai întâi mâneşti, cel al Babei Dochia. Există creţişorul se dăruia înainte de răsăritul frumuseţe ca a lui, apoi veselie şi sănă- dinţa ca Baba Dochia şi-a luat numele de soarelui, copiilor şi tinerilor – fete tate, cinste, iubire şi curăţie de suflet... la Sfânta Muceniţă Evdochia, sărbătorită de Biserică pe 1 martie. Dacă ţinem seama că în străvechiul calendar roman anul începea pe 1 martie, Baba Dochia apare ca întruchiparea anului vechi, care este pe sfârşite şi trebuie să moară. Moartea Dochiei în ziua de 9 martie se consideră hotar între anotimpul friguros şi cel călduros. Astfel, perioada cuprinsă între 1 şi 9 martie reprezintă intervalul de timp în care Dochia îşi împlineşte destinul urcând muntele, împreună cu turma sa de

şi băieţi deopotrivă. Snurul de mărţişor, alcătuit din două fire de lână rasucite, colorate în alb şi roşu, sau în alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Snurul era fie legat la mână, fie purtat în piept. El se purta de la 1 martie până când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii: se aude cucul cântând, înfloresc cireşii, vin berzele sau rândunelele. Atunci, mărţişorul fie se lega de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă noroc, fie era aruncat în direcţia de unde veneau păsările călătoare, rostindu-se: „Ia-mi negretele şi dă-mi albetele". Cu timpul, la acest şnur s-a adăugat o monedă de argint. Moneda era asociată soarelui. Mărţişorul ajunge, astfel, să fie un simbol al focului şi al luminii, deci şi al soarelui. Poetul George Coşbuc, într-un studiu dedicat mărţişorului afirma: „scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoi-

Tăranii pun copiilor mărţişoare ca să fie curaţi ca argintul şi să nu-i scuture frigurile, iar fetele zic că-l poartă ca sa nu le arda soarele şi cine nu le poartă are să se ofilească." Cu banul de la şnur se cumpărau vin roşu, pâine şi caş proaspăt pentru ca purtătorii simbolului de primăvară să aibă faţa albă precum caşul şi rumenă precum vinul roşu. La geto-daci anul nou începea la 1 martie. Astfel, luna Martie era prima lună a anului. Calendarul popular la geto-daci avea două anotimpuri: vara şi iarna. Mărţişorul era un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună cu urările de bine, sănătate, dragoste şi bucurie. Unele legende populare spun ca mărţişorul ar fi fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la munte. Babele din luna martie Primele zile ale lunii martie sunt numite babe, în credinţa populară. Exista obiceiul de a pune babe, adică de a numi pe fiecare din aceste zile cu numele unei babe cunoscute, pentru a cunoaşte firea ei: "dacă timpul nu e bun, baba e rea". Zilele babelor se încheie pe 9 martie, când se crede că vin moşii şi căldura. Bunicii noştri cunoşteau că primele zile din această lună sunt fie prea friguroase, fie prea calde. Ei au numit aceste zile cu vreme schimbătoare, zilele babelor. De unde vine acest obicei? Etnografii spun că mitul "babelor" este unul din cele mai importante mituri ro-

oi, pentru a muri înspre renaştere. Aspectul instabil al vremii din această perioadă este considerat a se datora caracterului capricios al Babei Dochia. Legendele despre Baba Dochia sunt numeroase. Una dintre ele o înfăţişează ca o babă ce avea o noră, pe care o năpăstuia ori de câte ori i se ivea ocazia. Odată, la 1 martie, o trimite să spele lâna, dar nu oricum, ci din neagră să o facă albă. Pe noră o ajută un înger. Ii dă o floare albă şi îi spune să spele lâna cu ea. Baba Dochia decide să plece cu oile la munte, fiind convinsă că venise primăvara pentru că-şi văzuse nora cu floarea în mână. Ea îşi pune 9 cojoace de blană şi urcă cu oile la munte. Acolo este fie prea cald, fie prea frig, plouş si i se udă cojoacele. Se dezbracă rând pe rând de cojoace, iar când rămâne în cămaşă, vine gerul şi o îngheaţă. Dumnezeu a transformat-o în stâncă, împreună cu oile, să rămână amintire. ■ Sursa: CrestinOrtodox.ro

Februarie 2014 | Focşanii | 3

| Eveniment |

Mărţişorul – origine şi semnificaţie


| Buget |

ROMÂNIA Judeţul Vrancea Consiliul Local al Municipiului Focşani

C

Hotărâre privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014

onsiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, ▸▸ analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Primarului privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014, înregistrat la nr.4194/23.01.2014 şi raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat la nr. 4194/2/23.01.2014 ; ▸▸ văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică şi amendamentele consilierilor locali; ▸▸ având în vedere adresa nr. adresa nr. 27871/30.12.2013, adresa nr. 548/08.01.2014, adresa nr. 1362/14.01.2014 şi adresa nr. 2763/ 23.01.2014 transmise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi Nota de Fundamentare nr 3712/22.01.2014 întocmită de Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ privind necesitatea şi oportunitatea investiţiilor pe anul 2014; ▸▸ în conformitate cu prevederile art. 26, alin (4), art. 39 şi art. 41 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 356/18.12.2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; ▸▸ în baza art. 36, alin.(1) şi (2), lit.“b”, alin (4) lit. “a” şi în temeiul art. 45 alin. (2), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

sumă de 274.235 mii lei la venituri şi 274.235 mii lei la cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Bugetul Local al Municipiului Focşani pe anul 2014, în sumă de 248,680 mii lei, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2014, detaliate pe titluri, articole şi aliniate, dupa caz, conform anexelor de la nr. 3 la nr. 37, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă Programul de investiţii al instituţiilor finaţate integral din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2014, în sumă de 9.480 mii lei, conform anexei nr. 38, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă Programul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexă la bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2014, în sumă de 74.003 mii lei, conform anexei nr.39 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate integral/ parţial din venituri proprii, pe anul 2014, în sumă de 15.161 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate, pe secHotărăşte ţiunea de funcţionare şi secţiunea de Art. 1 Se aprobă Bugetul General al dezvoltare, conform anexelor de la nr. Municipiului Focşani pe anul 2014, în 40 la nr. 74, care fac parte integrantă din

prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă Bugetul creditelor interne al Municipiului Focşani pe anul 2014, în sumă de 20.000 mii lei, centralizat şi pe instituţii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate şi programul de investiţii, conform anexelor de la nr.75 la nr. 76, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă Programul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, anexă la Bugetul creditelor interne al Municipiului Focşani pe anul 2014, în sumă de 20.000,00 mii lei, conform anexei nr.77 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Se aprobă programul anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2014, potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 şi Hotărârii Consiliului Local nr.326/2007, conform anexei nr.78, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10 Se aprobă numărul de personal, permanenţi şi temporari, precum şi fondul salariilor de bază pentru fiecare instituţie publică, finanţată din Bugetul General al Municipiului Focşani pe anul 2013, conform anexei nr. 79, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Directia de resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ, unităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focşani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Horhocea Dragoş CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 30 ianuarie 2014 Nr. 3

Obs.: Amendamente aprobate:

▸▸ Alocarea a 200 mii lei la Colegiul Economic – pentru lucrări la baza didactică; ▸▸ Suplimentarea sumei alocate pentru ▸▸ Alocarea sumei de 196 mii lei pentru destinaţia locuri de joacă – cu încă finalizarea gardului de la Şcoala nr.7; 200 mii lei; ▸▸ Distribuirea sumei de 350 mii lei pen4 | Focşanii | Februarie 2014

tru programe cu finanţare nerambursabilă, în felul următor: 320 mii lei pentru activităţi sportive, 10 mii lei pentru cultură; 10 mii lei pentru tineret; 10 mii lei pentru mediu. ■


B

ugetul General al Municipiului Bugetul general pe 2014 include: Focşani pe anul 2014 însumea- ▸▸ Proiectul bugetului local – 248.680 mii lei ză 274.235 mii lei şi s-a întocmit ▸▸ Proiectul bugetelor instituţiilor fiavând în vedere prevederile art. 39 din nanţate parţial/integral din venituri Legea nr.273/2006 privind finanţele pu- proprii – 15.161 mii lei constituit din blice locale, cu modificările şi completă- 9.606 mii lei subventii de la bugetul lorile ulterioare şi ale Legii nr. 5/2013 pri- cal şi 5.555 mii lei venituri proprii; vind bugetul de stat pe anul 2013. ▸▸ Proiectul bugetului creditelor interne

Nr. crt. I A

B

C

D E F II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Denumire indicatori TOTAL VENITURI din care: Venituri proprii din care: Impozite , taxe locale şi alte venituri Cote defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din impozitul pe venit Alte venituri proprii Sume defalcate din TVA din care: pentru salarii învăţământ pentru salarii – hotarari judecatoresti pentru finantarea de baza învăţământ pentru drepturi insoţitori persoane cu handicap pentru crese pentru echilibrarea bugetului local Subvenţii de la bugetul de stat din care: pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor cu combustibil pentru sanatate pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Sume alocate de FEN pentru proiecte fonduri structurale Subventii alocate de la bugetul local catre institutiile din subordine Imprumut TOTAL CHELTUIELI din care: Autorităţi executive Alte servicii publice generale Dobânzi Ordine publică Sănătate Învăţământ Cultură, recreere, religie Asistenţă şi asigurări sociale Locuinţe, dezvoltare servicii publice Protecţia mediului Alte acţiuni generale economice

Buget general centralizat 274.235,00 87.495,00 36.264,00 45.600,00 76,00 5.555,00 61.940,00 44.649,00 5.822,00 6.588,00

– 20.000 mii lei; Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin eliminarea sumei de 9.606 mii lei, reprezentând transferuri de sume dintre bugete, astfel încât bugetul general al municipiului să reflecte dimensiunea reală a efortului financiar public. Mii lei

Buget inst. finantate inBuget local tegral/partial din venituri proprii 248.680,00 15.161,00 81.940,00 5.555,00 36.264,00 45.600,00 76,00 0,00 5.555,00 61.940,00 0,00 44.649,00 5.822,00 6.588,00

4.685,00

4.685,00

97,00 99,00 48.521,00

97,00 99,00 48.521,00

65,00

65,00

2.316,00

2.316,00

46.140,00

46.140,00

56.279,00

56.279,00

0,00

0,00

0,00

9.606,00

20.000,00 274.235,00 9.814,00 4.649,00 8.170,00 4.338,00 2.348,00 78.085,00 15.464,00 15.280,00 15.852,00 3.990,00 26.584,00

0,00 248.680,00 9.814,00 4.394,00 8.170,00 4.273,00 2.348,00 73.705,00 14.926,00 14.963,00 15.852,00 3.990,00 26.584,00

15.161,00 0,00 865,00 0,00 3.700,00 0,00 4.380,00 5.189,00 1.027,00 0,00 0,00 0,00

Buget împrumut 20.000,00

Transferuri către inst. subordonate ce se scad -9.606,00

0,00

-9.606,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.606,00 0,00 -610,00 0,00 -3.635,00 0,00 0,00 -4.651,00 --710,00 0,00 0,00 0,00

Februarie 2014 | Focşanii | 5

| Buget |

Extras din Raportul primarului ing. Decebal Bacinschi privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2014


| Buget |

Nr. crt. 12 13 III a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 b 13 14 15

Buget general centralizat

Denumire indicatori Combustibili şi energie Transporturi REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI: SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE Cheltuieli de personal Bunuri şi servicii Dobânzi Subvenţii Fonduri de rezervă Transferuri între unităţi ale administraţiei publice Alte transferuri Asistenţă socială Alte cheltuieli Rambursări de credite Plati recuperate din ani precedenti SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE Rambursări de credite Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Cheltuieli de capital

Pentru anul 2014, procesul de elaborare a bugetului general centralizat al Municipiului Focşani, bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli. În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a Municipiului Focşani s-a avut in vedere: ▸▸ evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi, ▸▸ dimensionarea prevederilor bugetare în funcţie de baza legală a cheltuielilor, ţinându-se seama de priorităţi în angajarea acestora, corelat cu resursele bugetare, ▸▸ prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2014 precum şi pentru următorii 3 ani, ▸▸ politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi locale, ▸▸ prevederile acordurilor de împrumuturi interne şi externe încheiate, ▸▸ politicile şi strategiile sectoriale şi locale, ▸▸ priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget într-un larg proces participativ, ▸▸ propunerile conducătorilor unităţilor de subordonare locală, ▸▸ programele de dezvoltare locală cuprinse în strategia de dezvoltare a municipiului. Principalele direcţii urmate în fundamentarea bugetului au fost: ▸▸ Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul celor stabilite prin H.G.R. nr. 1309/2012; 6 | Focşanii | Februarie 2014

60.874,00 28.787,00

Buget inst. finantate inBuget local tegral/partial din venituri proprii 40.874,00 0,00 28.787,00 0,00

Buget împrumut

Transferuri către inst. subordonate ce se scad

20.000,00 0,00

0,00 0,00

274.235,00

248.680,00

15.161,00

20.000,00

-9.606,00

147.252,00 73.541,00 49.278,00 8.170,00 3.800,00 1.823,00

141.697,00 68.448,00 39.276,00 8.170,00 3.800,00 1.823,00

15.161,00 5.093,00 10.002,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9.606,00

0,00

0,00

-9.606,00

200,00 6.439.16 356,84 3.644,00 0,00 126.983,00 20.000,00

200,00 6.373,16 356.84 3.644,00 0,00 106.983,00 20.000,00

0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94.003,00

74.003,00

0,00

20.000,00

0,00

12.980,00

12.980,00

0,00

0,00

0,00

▸▸ Acordarea de bonificaţii pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de transport până pe 31.03.2014 (10% pentru persoanele fizice şi 5% pentru persoanele juridice); ▸▸ Estimarea unui grad de încasare a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2014 în procent de 80% şi a restanţelor de 50%; ▸▸ Acoperirea serviciului datoriei publice cuprinzând rambursări de împrumuturi şi dobânzi aferente acestora şi anume: obligaţiunile municipale în sumă de 28 milioane lei, împrumutul de 24,5 milioane lei aferent lucrării de investiţii “Refacerea infrastructurii stradale” şi împrumutul de 60 milioane lei aferente lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare proiect cu finanţare europeană; ▸▸ Asigurarea contribuţiei pentru proiectele cu finanţare externă: Reabilitarea sistemului de canalizare, Reabilitarea sistemului de termoficare, Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei de acţiune sud-est a municipiului, Reabilitarea unităţilor de învăţământ, ▸▸ Cuprinderea în buget de proiecte care să rezolve unele din problemele prioritare ale comunităţii colectate de la cetăţeni prin completarea a cca 1000 chestionare: Dintre problemele ridicate de cetăţeni reabilitarea sistemului de energie termică, refacerea infrastructurii stradale vor constitui şi în anul 2014 o preocupare prioritară. Principalele coordonate ale cheltuielilor bugetare în anul 2014 sunt: îmbunătaţirea transparenţei bugetare, managementului cheltuielilor publice, creşterea

autonomiei locale prin descentralizarea unor servicii publice şi finanţarea acestora din bugetul local. La fundamentarea veniturilor proiectului de buget s-a avut în vedere estimarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor din anul 2013, având în vedere faptul că în ultimii doi ani gradul de încasare a impozitelor şi taxelor locale se situează sub 97%, precum şi sumele din unele venituri ale statului repartizate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea prin adresa nr. 548/08.01.2014 şi adresa nr. 1362/14.01.2014: ▸▸ 76 mii lei sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, ▸▸ 99 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, ▸▸ 61.841 mii lei sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din care: ▸▸ 44.649 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, ▸▸ 5.822 mii lei pentru plata salariilor din învăţământ câştigate prin hotărâri judecătoreşti, ▸▸ 6.588 mii lei pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ, ▸▸ 4.685 mii lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare faţă de un necesar de 7.610 mii lei ▸▸ 97 mii lei pentru alte cheltuieli descentralizate: creşe, servicii de evidenţă a persoanelor.


Structura veniturilor bugetare: Veniturile bugetului local pe anul 2014 sunt în sumă de 248.680 mii lei şi sunt formate din: ▸▸ Venituri proprii în sumă de 81.940 mii lei din care: ▸▸ 36.264 mii lei impozite, taxe şi ale venituri ale bugetului local mai mici cu 1.242 mii lei faţă de anul precedent, având în vedere faptul veniturile din concesiuni au scăzut urmare a vânzărilor iar veniturile obţinute din vânzarea domeniului privat se

introduc în buget numai după înca- ▸▸ Subvenţii de la bugetul de stat în sarea acestora; sumă de 48.521 mii lei din care: ▸▸ 45.600 mii lei cote defalcate din im- ▸▸ Subvenţii pentru susţinerea proiecpozitul pe venit mai mari cu 36 mii telor cu finanţare europeană 46.140 lei faţă de anul precedent având în mii lei, vedere creşterea salariilor începând ▸▸ Subvenţii pentru acordarea ajutorucu luna decembrie 2012; lui pentru încălzirea locuinţelor cu ▸▸ Sume defalcate din TVA în sumă tolemne 65 mii lei, tală de 61.940 mii lei, având următoa- ▸▸ Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii rea componenţă: 2.316 mii lei, ▸▸ Sume defalcate din TVA pentru fi- ▸▸ Sume primite de la Uniunea Euronanţarea cheltuielilor descentralizapeană pentru finanţarea proiectelor te 61.841 mii lei; cu fonduri externe nerambursabile ▸▸ Sume defalcate din TVA pentru echiîn sumă de 56.279 mii lei. librarea bugetelor locale 99 mii lei;

Ponderea categoriilor de venit în totalul bugetului local pe 2014

Structura cheltuielilor bugetare: La stabilirea cheltuielilor s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru acoperirea serviciului datoriei publice, cofinanţarea

şi contribuţia la proiectele cu finanţare fonduri nerambursabile, asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale instituţiilor de învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport, culte, protecţie civi-

lă, întreţinerea oraşului, subvenţionarea energiei termice, şi nu în ultimul rând de continuare a lucrărilor de investiţii începute în perioadele anterioare şi atacarea altora noi.

Ponderea cheltuielilor proiectului de buget pe anul 2014 pe activităţi

Februarie 2014 | Focşanii | 7

| Buget |

1. Bugetul local


| Buget |

Având în vedere structura şi principiile privind fundamentarea cheltuielilor, acestea se prezintă astfel: ▸▸ SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE însumează 141.697 mii lei ( 56.98% din totalul cheltuielilor bugetului local) repartizate pe instituţii astfel: PRIMARIE = 53.914 mii lei mii lei Cap. 51.02 Autoritati publice salarii bunuri si servicii alte transferuri Cap.54.02 Alte servicii publice generale transferuri catre Serviciul de evidenta a persoanelor cofinantare proiecte initiate de ONG fond de rezerva Cap. 55.02 Dobanzi Obligatiuni Unicredit Tiriac CEC Garantare CUP Cap.61.02 Ordine publica transferuri catre Politia locala protectie civila – bunuri si servicii Cap.66.02 Sanatate Salarii cabinete medicale

9.614,00 5.214,00 4.200,00 200,00 4.344,00

8 | Focşanii | Februarie 2014

610,00 350,00 3.334,00 8.170,00 1357 1842 3651 1320 3.697,00 3.635,00 62,00 2.310,00 2.250,00

bunuri si servicii Cap.67.02 Cultura, recreere si religie organizarea unor manifestari culturale proiecte Consiliul Local al Tinerilor cofinantare proiecte religie transferuri catre unitatile de cultura Teatru Ans folcloric Tara Vrancei Pastorala Ateneu transferuri catre unitatile sportive CSM 2007 Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala transferuri catre Caminul de batrani cofinantare Adapost de Noapte Bahne Cap. 70.02 Locuinte, servicii dezvoltare publica iluminat public intretinere fond locativ cheltuieli despagubiri, cheltuieli judecata etc cap.74.02 Protectia mediului bunuri si servicii

60,00 5.857,00 536,00 20,00 650,00 2.736,00 600,00 1.203,00 345,00 588,00 1.915,00 1.915,00 773,00 710,00 63,00

reabilitarea sistemului de apa si canalizare – contributie Cap 80.02 Alte servicii economice generale bunuri si servicii – constituire fond inlocuire – proiecte europene pentru Retehnologizare sistem termic centralizat pentru Reabilitarea sistemului de apa si canalizare rambursari rate imprumut obligatiuni municipale Unicredit Tiriac Cap. 81.02 Combustibili si energie bunuri si servicii – c-val casari mijloace fixe subventie energie termica ajutoare pentru incalzirea locuintelor

70,00 6.584,00 2.940,00 350,00 2.590,00 3.644,00 1.602,00 2.042.00 5.200,00 200,00 3.800,00 1.200,00

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE = 12.207 mii lei Mii lei 7.295,00 6.750,00 445,00 100,00 70,00 70,00

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement salarii bunuri si servicii din care:

2.300,00 2.300,00 1.000,00 1.300,00


200,00

Materiale alegeri

50,00

situatii de urgenta

300,00

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT = 60.842 mii lei ASISTENŢĂ SOCIALĂ = 11.413 mii lei Mii lei 20,00 Mii lei Cap. 65.02 Invatamant 60.842,00 30,00

30,00 135,00 100,00 250,00 484,00 51,00 4.657,00 450,00 450,00 4.207,00 1.450,00 2.757,00 724,00 520,00 43,00 35,00 40,00 30,00 95,00 60,00 232,00 340,00 638,00 2.500,00 2.740,00 1.100,00 1.400,00 715,00 150,00 40,00 495,00 2.700,00 2.700,00 350,00 2.350,00 100,00 31,00 170,00 1.900,00 149,00 50,00

Cap. 66.02 Sanatate 6,00 salarii 50.471,00 salarii 6,00 bunuri si servicii 9.588 Cap. 68.02 Asigurari si asis6.506,00 11.407,00 utilitati tenta sociala reparatii curente 661,00 Serviciul public de asisten1.482,00 alte cheltuieli 2.322,01 ta sociala 446 salarii 680,00 ajutoare sociale gratuitate elevi transport urban 86,00 bunuri si servicii 540,00 competitii sportive 360,00 contributie finantare doua 262,00 burse 337 adaposturi de noapte SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE înDrepturi persoane cu handicap 8.860,00 sumează 106.983 mii lei (43.02% din tosalarii insotitori persoane 4.350,00 talul cheltuielilor bugetului local) şi sunt cu handicap constituite din 20.000 mii lei rambursări indemnizatii persoane cu 3.260,00 împrumut contractat pentru proiecte cu handicap finanţare europeană, 74.003 mii lei pengratuitati insotitori si pertru cele 10 proiecte cu finanţare externă soane cu handicap pe trans- 1.250,00 nerambursabilă şi 12.980 mii lei pentru portul urban investiţii şi participare la capitalul social Persoane in varsta 850,00 al societăţilor comerciale la care consiliul local este acţionar unic sau majorigratuitati pensionari pe 850,00 tar, repartizate pe instituţii astfel: transportul urban Denumitea institutiei/ Buget local Alte categorii de persoane 70,00 investitiei gratuitati revolutionari, veMii lei terani de razboi, fosti deti70,00 PRIMARIE 103.705,00 nuti politici pe transportul urban A. PROIECTE CU FINANTARE 74.003,00 Ajutoare sociale 145,00 EXTERNA NERAMBURSABILA 3.584,00 venitul minim garantat 35,00 Cofinantare primarie 30.982,00 ajutoare de urgenta 57,00 Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Euroajutoare incalzirea locuinte39.437,00 53,00 peana lor cu combustibili solid Cap. 65.02 Invatamant 12.270,00 CREŞE = 923 mii lei 1.614,00 Mii lei Scoala Stefan cel Mare Cofinantare primarie 422,00 Cap. 68.02 Asigurari si asis923,00 Cofinantare buget de stat 362,00 tenta sociala salarii 390,00 Cofinantare Uniunea Euro830,00 peana bunuri si servicii din care: 533,00 3.032,00 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL = Colegiul National Unirea Cofinantare primarie 373,00 1.790 mii lei Mii lei Cofinantare buget de stat 766,00 Cap. 68.02 Asigurari si asis1.790,00 Cofinantare Uniunea Euro1.893,00 tenta sociala peana salarii 220,00 Scoala nr. 3 2.156,00 bunuri si servicii din care: 1.570,00 Cofinantare primarie 263,00 hrana 1.300,00 Cofinantare buget de stat 574,00 Cofinantare Uniunea EuroCENTRU DE TRANSFUZII SÂNGE 1.319,00 peana = 32 mii lei 1.205,00 Mii lei Scoala Al. Vlahuta 182,00 Cap.66.02 Sanatate 32,00 Cofinantare primarie 310,00 asistenta sociala 32,00 Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Eurogratuitate donatori pe trans713,00 32,00 peana portul urban 4.263,00 SERVICUL VOLUNTAR PENTRU Scoala Nicolae Iorga SITUAŢII DE URGENŢĂ = 576 mii lei Cofinantare primarie 428,00 Mii lei Cofinantare buget de stat 1.603,00 Cap.61.02 Ordine publica 576,00 Cofinantare Uniunea Euro2.232,00 salarii 87,00 peana bunuri si servicii din care: 489,00

Februarie 2014 | Focşanii | 9

| Buget |

materiale dendrologice, ingrasaminte, materiale si servicii unelte gradinarit echipament protectie taiat , toaletat arbori costuri utilaje ( carburanti, piese, chirie, asigurari) reabilitare monumente istorice utilitati sere, udat spatii verzi compensati lunare contracte colective munca alte cheltuieli intretinere Cap. 70.02 Locuinte, servicii dezvoltare publica iluminat public materiale intretinere iluminat alte cheltuieli salarii bunuri si servicii din care: intretinere parc auto (carburanti, piese schimb, reparatii, asigurari) prestari servicii paza cheltuieli adapost caini materiale intretinere mobilier urban servicii neutralizare cadavre echipamente de protectie unelte scule, mobilier urban etc chirie sediu alte cheltuieli de functionare (utilitati, pregatire profesionala, protectia muncii) amenajare oraselul copiilor, materiale de sarbatori, alte actiuni compensati lunare contracte colective munca Cap.74.02 Protectia mediului salubritate salarii bunuri si servicii din care: curatenia orasului (maturat, transport gunoi, utilaje) desinsectie si deratizare alte cheltuieli de intretinere compensati lunare contracte colective munca Cap.84.02 Transporturi strazi salarii bunuri si servicii din care: intretinere semafoare marcaje rutiere indicatoare rutiere reparatii strazi compensati lunare contracte colective munca Cap. 54.02 Alte servicii publice generale


| Buget |

Denumitea institutiei/ investitiei

Buget local Mii lei

Cp.67.02 Cultura, recreere si religie PIDU – zone verzi zona de SUD Cofinantare primarie Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Europeana Centru national de informare si promovare turistica Cofinantare primarie Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Europeana Cap. 70.02 Locuinte, servicii dezvoltare publica PIDU – sistem supraveghere zona SUD Cofinantare primarie Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Europeana Cap. 81.02 Combustibili si energie reabilitarea sistemului de energie termica Cofinantare primarie Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Europeana Cap.84.02 Transporturi PIDU – spatii publice zona Sud Cofinantare primarie Cofinantare buget de stat Cofinantare Uniunea Europeana B. PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL – SC ENET SA C. RAMBURSARE LINIE DE CREDIT D. CHELTUIELI DE CAPITAL detaliate astfel:

5.506,00 5.187,00 117,00 1.555,00 3.515,00 319,00 7,00 62,00 250,00 2.547,00 2.547,00 107,00 833,00 1.607,00 31.318,00 31.318,00 1.263,00 17.427,00 12.628,00 22.362,00 22.362,00 422,00 7.490,00 14.450,00 3.500,00 20.000,00 9.480,00

Cap. 51.02 Autoritati executive Alte cheltuieli de investitii Primaria Municipiului Focsani Server Sursa protectie Calculatoare Imprimante Licenta LotusDomino versiunea 9- 64 biti Upgrade aplicatie PIRS E-PRIM Cap. 65.02 Invatamant Lucrari in continuare Primaria Municipiului Focsani Reabilitare, modernizare si dotari Scoala nr. 3

10 | Focşanii | Februarie 2014

200,00

40,00 12,00 76,00 34,00 19,00 19,00 593,00 593,00 70,00

Reabilitare, modernizare si 70,00 dotari Scoala Al.Vlahuta Sistematizare si imprejmu382,00 ire Scoala Stefan cel Mare Reabilitare, modernizare si do71,00 tari Colegiul Unirea - revizie PT Cap.67.02 Cultura, recreere 1.263,00 si religie Lucrari in continuare 900,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Alimentare apa si canaliza150,00 re Cimitir Nordic Amenajare Cimitir Sudic 200,00 Valcele etapa II Alimentare apa si canaliza130,00 re Cimitir Sudic Extindere sera Mandresti 420,00 Lucrari noi 100,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Reabilitare alimentare apa 100,00 parcuri Alte cheltuieli de investitii 263,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Cazan in C.T. extindere sere 40,00 Motofierastrau 10,00 Freza de pamant 10,00 Motocoase 12,00 Atomizoare 30,00 Pulverizatoare 20,00 Fogare 10,00 Bazin colector 6,00 Aspiratoare frunze 25,00 Tractor de tuns gazon si ac40,00 cesorii Cuplaj electromecanic pen20,00 tru tocatorul de crengi Documentatie tehnico-economica DTAC+PT inmulti40,00 tor in vitro Cap.68.02 Asigurari si asis70,00 tenta sociala Alte cheltuieli de investitii 70,00 Primaria Municipiului Focsani Studiu fezabilitate sala de 70,00 mese Cantina de Ajutor Social Cap. 70.02 Locuinte, servi1.353,00 cii si dezvoltare publica Lucrari in continuare 463,00 Primaria Municipiului Focsani Instalatii de iluminat orna42,00 metal Piata Unirii Alimentare cu gaze naturale 70,00 bloc ANL - Aleea Parc nr. 9 Alimentare cu gaze naturale 55,00 bloc ANL - Aleea Parc nr. 11 Alimentare cu gaze naturale 70,00 bloc ANL - Aleea Parc nr. 13 Refacere infrastructura de iluminat P-ta Unirii, Gr.Pu226,00 blica, Balada, Ateneu Lucrari noi 80,00 Primaria Municipiului Focsani

Retea alimentare cu apa si 15,00 canalizare str. Patriei 9 Retea alimentare cu apa si 15,00 canalizare str. Potop Cartier Tineret Brailei - re50,00 tele exterioare Alte cheltuieli de investitii 810,00 Primaria Municipiului Focsani PUG 55,00 studii topo si geo 30,00 expertize tehnice 60,00 Audit energetic post execu10,00 tie blocuri reabilitate Documentatie racordare 5,00 interioara blocuri ANL Terenuri 100,00 Certificat energetic locuin1,00 te proprietatea Primariei SF Dispensar medical Sud 30,00 Documentatie DALI Sala sport 40,00 Colegiul Tehnic V.D.Cotea Proiect desfiintare spatii 4,00 Colegiul Unirea Documentatie SF sala sport 30,00 CNI Documentatie sistematiza30,00 re, imprejmuire CN Unirea DALI terenuri sport 50,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Calculatoare 10,00 Autospeciala 45,00 Autoutilitara 45,00 Cosuri de gunoi, europubele 40,00 Prize de pamant 30,00 Locuri de joaca pentru copii 160,00 Alimentare cu energie electrica Atelier confectii me15,00 talice Stadion Sistem de supraveghere video 20,00 Cap. 74,02 Protectia mediului 1.420,00 Alte cheltuieli de investitii 1.420,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Autobasculanta 6+4 600,00 Automaturatoare 700,00 Miniautomaturatoare 90,00 Lama 30,00 Cap. 81.02 Combustibil si 856,00 energie Lucrari in continuare 686,00 Primaria Municipiului Focsani Contorizarea consumului de energie termica la po10,00 pulatie etapa III lot1 si lot3 Modernizarea si reabilita500,00 rea retelei de termoficare Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a unor 75,00 blocuri de locuinte Contorizare scari de bloc din MunFocsani, Bl3/sc1, 50,00 Bl5/sc2 str.Mare a Unirii Bl4/sc.4, str. Pct. Grigorescu, Bl2 si Bl4 str. Razboieni


Sistematizare intersectie B-dul Unirii cu str. 1 De600,00 cembrie 1918 Reabilitare pasaj cinema50,00 tograf Balada Lucrari noi 430,00 Primaria Municipiului Focsani Refacere infrastructura, sistematizare zona Cpt. 50,00 Stoenescu Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Trotus Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Vrancioaia Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Oituz Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Bucegi Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Paun Pincio Refacere infrastructura strazi 50,00 mun. Focsani str. Toader Tardea Directia de Dezvoltare Servicii Publice Semnal intrare in Focsani 80,00 dinspre Marasesti Alte cheltuieli de investitii 150,00 Directia de Dezvoltare Servicii Publice Treceri pentru pietoni 50,00 Limitatoare de viteza 50,00 Semnal intrare in Focsani 30,00 dinspre Brailei Sensuri giratorii 20,00

2. Bugetul instituţiilor finanţate integral/parţial din venituri proprii

I. Structura veniturilor bugetare: Instituţiile finanţate parţial din bugetul local (subvenţii de la bugetul local şi venituri proprii) sunt: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţia Locală, Teatrul Municipal, Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala”, Ateneul Popular „Mr Gh Pastia”, Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007, Căminul pentru persoane vârstnice. La acestea se adaugă şi activităţile unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat ce se finanţează integral din venituri proprii. Veniturile proprii ale acestor instituţii însumează 5.555 mii lei şi sunt concretizate în venituri din concesiuni şi închirieri, venituri din prestări servicii, contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate, venituri din spectacole, venituri din taxe administrative, eliberări permise şi alte venituri, taxe şi alte venituri din învăţământ, venituri din prestări servicii, contribuţia elevilor pentru internate, cămine şi cantine. La acestea se adugă subvenţiile de la bugetul local în sumă de 9.606 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare: Cheltuielile în sumă de 15.161 mii lei sunt concentrate pe plata salariilor 5.093 mii lei care reprezintă 33,59 % din totalul cheltuielilor, 10.002 mii lei bunuri şi servicii (65,97%) şi 66 mii lei asistenţă socială.

Februarie 2014 | Focşanii | 11

| Buget |

Contorizare Bloc 24 B-dul 23,00 Garii Contorizare Bloc E4 str.Pct. 8,00 Grigorescu Contorizare Bloc 27 str.Pic12,00 tor Grigorescu Contorizare Bloc C2 sc 1 8,00 Aleea Caminului Alte cheltuieli de investitii 170,00 Primaria Municipiului Focsani Documentatie avizare lucrari interventie DALI pt. sprijinirea investitiilor in eficienta 70,00 energetica a unor blocuri de locuinte din Mun. Focsani Aplicatie continuare lucrari 50,00 de termoficare SF alimentare cu gaze naturale 50,00 Cap. 84,02 Transporturi 3.725,00 Lucrari in continuare 3.145,00 Primaria Municipiului Focsani Reabilitare strada Brailei 1.100,00 Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in 630,00 cartierul Laminorul Retea de canalizare si evacuare a apelor meteorice in 600,00 cartierul Mandresti Refacere infrastructura sistematizare zona sud Bl 6A 165,00 si bl.6 B-dul Bucuresti


| Buget |

Prezentăm mai jos bugetele fiecărie instituţii finanţate partial/integral din venituri proprii: Repartizarea cheltuielilor pe instituţii I A 1 2 B II A 1 2 B III A 1 2 B IV A 1 2 B V A 1 2 B VI A 1 2 B VII A 1 2 B VIII A 1 2 B IX A 1 2 B

SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: POLITIA LOCALA Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: TEATRUL MUNICIPAL Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEI Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: FORMATIA CORALA TRADITIONALA PASTORALA Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: ATENEUL POPULAR MR GH PASTIA Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007 Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care: INVATAMANT Venituri totale din care: VENITURI PROPRII SUBVENTII Cheltuieli totale din care:

3. Bugetul creditelor interne

Mii lei

15.161

5.093

10.002

66

0

865 865 255 610 865 3.700 3.700 65 3.635 3.700 788 788 188 600 788 1.403 1.403 200 1.203 1.403 365 365 20 345 365 688 688 100 588 688 1.945 1.945 30 1.915 1.945 1.027 1.027 317 710 1.027 4.380 4.380 4.380 0 4.380

440 x x x 440 2.200 x x x 2200 280 x x x 280 643 x x x 643 300 x x x 300 210 x x x 210 240 x x x 240 280 x x x 280 500 x x x 500

425 x x x 425 1.500 x x x 1500 508 x x x 508 760 x x x 760 65 x x x 65 478 x x x 478 1.705 x x x 1705 747 x x x 747 3.814 x x x 3.814

0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 66 x x x 66

x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0 0 x x x 0

I. Structura veniturilor bugetare: Acestea însumează 20.000 mii lei reprezentând trageri din împrumutul tip revolving contractat cu CEC BANK în sumă totală de 60.000 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare: Cheltuielile pe anul 2014 însumează 20.000 mii lei şi sunt utilizate pentru reabilitarea sistemului de termoficare – proiect cu finanţare europeană. ■

12 | Focşanii | Februarie 2014


| Aniversare |

25 martie Ziua Poliţiei Române

P

rimele atestări privind Poliţia Română datează din vremea lui Neagoe Basarab sau a lui Mihai Viteazu (crearea instituţiei agiei), continuă cu domnia lui Mihai Sutzu (organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate şi reglementarea portului armelor) iar din 1806, organele de pază şi ordine din Capitală primesc denumirea generică de “POLIŢIE”. In 1821, Tudor Vladimirescu acorda scutiri de taxe şi impozite celor însărcinaţi să menţină ordinea publică şi

să apere proprietatea cetăţenilor, iar în 1831, prin Regulamentele organice, atribuţiile poliţiei sunt extinse. În timpul Revoluţiei de la 1848 are loc reorganizarea poliţiei, prin apariţia instituţiei şefului poliţiei Capitalei căruia i se subordonează Guardia municipală. La 9 iunie 1850, domnitorul Ghica Vodă emite “Cronica poliţienească” prin care, în cele 158 de articole, erau reglementate sarcinile “înaltei poliţii” şi "obişnuitei poliţii”, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuţii în organizarea şi coordonarea activităţilor poliţieneşti. Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliţiei Române. Alegerea acestei date este legată de simbolul creştin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe actualul drapel al Poliţiei Române. În anul 1822 domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Aga Mihăiţă Filipescu (şeful poliţiei din acele timpuri) drapelul pe care este cusută sigla Steagului Agiei. Alături de siglă se află o ghirlandă din aur în interiorul căreia era prezentată Maica Domnului, înaintea îngerului ce-i aduce vestea cea bună (Buna Vestire). ■

Cu prilejul Zilei Poliţiei Române, am deosebita plăcere ca, în numele Municipiului Focşani dar şi al meu, personal, să adresez cele mai bune gânduri şi urări de succes în activitate întregului personal al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea şi al Poliţiei Municipiului Focşani. Vă felicităm pentru eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranţă şi pace socială în comunitatea noastră şi va asigurăm de tot sprijinul nostru în îndeplinirea atribuţiilor ce vă revin! Cu stimă, Ing. Decebal Bacinschi, Primarul Municipiului Focşani

Februarie 2014 | Focşanii | 13


| Istorie |

File din istoria Poliției de Siguranță Focșani. Studiu de caz: comisarul Iacob Guță

C

articol dedicat Zilei Poliției Române omisarul Iacob Guță este un personaj extrem de interesa,nt în istoria Poliției Române și a Serviciilor Secrete. Pe la 1895 figurează în documente drept comandant al corpului sergenților de poliție din Orașul Focșani. Doi ani mai târziu, în februarie 1897, îl întâlnim ca subcomisar clasa a II-a în cadrul aceleiași instituții, la Despărțirea I-a a orașului. Tot în acel an, în aprilie, Ministerul de Interne confirmă numirea sa în funcția de ajutor de comandant al sergenților de poliție din urbea de pe Milcov. Ceva mai târziu, începând cu 13 mai 1905, Iacob Guță devine agent special al Siguranței din Focșani. Prin Decretul regal nr. 1200/29 aprilie 1915 polițistul focșănean va fi înaintat din funcția de comandant clasa a III-a la funcția de comandant clasa a II-a al sergenților din oraș. În timpul Războiului de Întregire a Neamului activează ca ofițer al Siguranței. Pregatirea contraofensivei armatei romane, în vara anului 1917, pentru respinge- rea atacurilor trupelor germano-austro-ungare, care vizau cucerirea Moldovei și desființarea statului român, a necesitat informații sigure și precise despre forțele militare ale inamicului. Pentru procurarea unor astfel de informații, identificarea pozițiilor ocupate de unitățile militare inamice, urmarirea mișcarilor și descifrarea planurilor de luptă, cunoașterea stării de spirit a populatiei civile din teritoriul cotropit și sustinerea mișcării de rezistență a acesteia, s-au organizat de catre structurile informative românești centre și puncte informative în spatele frontului trupelor germane și austro-ungare. Pe frontul din sud al Armatelor I și a II-a române, s-au cules, trans­mis și primit regulat informații cu valoare operativă asupra dispozitivului trupelor germane și despre Comandamentul General al Puterilor Centrale de la Focșani, prin agenți trimiși în frontul inamic prin punctul Doaga, de catre șeful Brigăzii de Siguranță din Focșani, Iacob Guță, care rămăsese în teritoriul ocupat. Informați14 | Focşanii | Februarie 2014

ile erau culese cu sprijinul unor patrioți din teritoriul ocupat și transmise în Moldova printr-un loc secret (folosit drept casuță poștală), greu accesibil. Alte documente de arhivă atestă că s-au folosit și porumbei călători pentru transmiterea de informații codificate din teritoriul ocupat spre comandamentele Armatei Române din Moldova. Agenții centrului informativ din Focșani au înregistrat aproape zilnic mișcările Armatei Germane, comandate de Mackensen, în vederea ofensivei din vara anului 1917. Aceste informații au servit Marelui Cartier General al Armatei Române în organizarea

contraofensivei de la Mărășești. Față de amploarea mișcării de rezistență a populației din teritoriul ocupat și de sprijinul acordat de aceasta structurilor informative romanești din Moldova, în culegerea de informaţii secrete, poliția militară germană a fost nevoita să recunoască faptul că existau legături intre teritoriul din afara frontului inamic și își exprimau îngrijorarea față de îndrăzneala spionilor români ramași în teritoriul ocupat. Tot comisarul Iacob Guță a fost cel care, în mai 1925, l-a scos pe Corneliu Zelea Codreanu din arestul preventiv de la Focșani și l-a urcat în trenul care urma să îl ducă la Turnu Severin pentru a fi judecat. Pentru a deruta cele trei coloane de simpatizanți legionari care blocaseră căile de acces spre gara din Focșani, destoinicul polițist a creat o diversiune plecând mai întâi cu trăsura deschisă, în care se afla Codreanu, în galopul cailor, spre bariera Mărășești. În final, operațiunea s-a încheiat cu succes, Corneliu Zelea Codreanu fiind urcat în tren și pus sub pază.

Trebuie să amintim și faptul că, în cursul anului 1925, în condițiile în care legionarii beneficiau de sprijinul unei mari părți a opiniei publice românești, și de toleranța autorităților, lui Iacob Guță i-a revenit dificila misiune de a asigura ordinea publică în Focșani în timpul procesului și nunții căpitanului Mișcării Legionare. Înaintat în vârstă și bolnav, la 2 ianuarie 1926, Guță Iacob îi cerea prefectului de Putna să intervină pe lângă conducerea Direcției Poliției și Siguranței Gene-

rale ca să numească pe altcineva ca șef al Brigăzii de Siguranță din oraș deoarece el îndeplinește și funcția de comandant al Poliției Focșani și nu mai poate să conducă, în același timp, cele două instituții. Dar Statul Român nu se putea dispensa de serviciile unui ofițer de informații cu experiență, astfel încât Inspectoratul General de Poliție și Siguranță Iași comunica Prefecturii Putna că prin Deciziunea Ministerială nr. 20278/15 aprilie 1926, d-l Guță Iacob, polițaiul Orașului Focșani a fost detașat și însărcinat cu conducerea Brigăzei de Siguranță din acel oraș, în care scop i s-a dat ordin să se prezinte la noul post. Ca o ironie a sorții, la 6 mai 1926, celebrul comisar focșănean înceta din viață. Neavând rude apropiate, a fost înmormântat de Poliția Orașului Focșani și de Prefectura Putna, cu sprijinul financiar al Ministerului de Interne. Istoria Focșaniului este departe de a fi scrisă. ■ Arhivist Bogdan Constantin Dogaru


| Cultură |

stagiunea camerală 2013-2014 vineri, 28 februarie 2014, ora 19:00 Sala Teatrului Municipal “Mr.Gh.Pastia”Focşani

Recital de pian

PROGRAM Johann Sebastian Bach: Ludwig van Beethoven: Felix Mendelssohn Bartholdy: Franz Schubert: Franz Liszt:

Preludiu şi Fugă în Do major, din “Clavecinul bine temperat”, vol.2 Rondo şi Capriciu în Sol major op. 129 Variaţiuni serioase în Re minor op. 54 Fantezia "Wanderer" în Do major op. 15 Vals Mefisto nr. 1

Partener : Teatrul Municipal Focşani Ateneul Popular este o instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Municipal Focşani

Februarie 2014 | Focşanii | 15


| Sport |

Performera începutului de an – echipa de baschet a CSM 2007 LPS Focşani!

Sportivii de la CSM Focşani 2007 au Atletism 7 februarie şi duminică, 8 februarie, la avut un început de an cu multă pregătire Campionatul Naţional de probe com- Bucureşti. Cea mai bună atletă a CSM pentru reintrarea în competiţii, după va- binate în sală s-a disputat sâmbătă, Focşani 2007, Ana Roberta Anghel, s-a

canţa de iarnă, în bună formă de concurs, dar şi cu primele jocuri ale sezonului la baschet, handbal, volei, ca şi cu primele participări la întreceri ale atleţilor.

Baschet

Performera începutului de an este echipa de baschet a CSM 2007 LPS Focşani care a reuşit să câştige într-o manieră entuziasmantă primul turneu semifinal al Campionatului Naţional U 20, ale cărui partide au avut loc în Sala Polivalentă din Focşani în perioada 9-11 februarie. Jucătorii pregătiţi de profesorii Petruţ Mihai şi Mircea Petrişor au trecut cu 94-69 (25-13, 2610, 13-18, 30-28) de CSU Sibiu, 101-56 (22-11, 37-19, 23-10, 19-16), de LPS CSU Piteşti şi cu 81-78 (22-20, 20-24, 19-16, 20-18), de Dinamo Bucureşti. Autorii acestei performanţe sunt Neguroiu, Mirea, Vechiu, Avram, Anghel, Vîrnă, Caragaţă, Ţibîrnă, Halici, Tănase, Chircă. În urma acestor rezultate, baschetbaliştii Focşaniului mai au nevoie de o singură victorie în cel deal doilea turneu semifinal pentru a se califica în turneul final al Campionatului Naţional U 20, la care participă cele mai bune 6 echipe din ţară la această categorie de vârstă!

16 | Focşanii | Februarie 2014

clasat pe locul IV la juniori I şi la tineret, cu 3185 de puncte. Pe probe, Ana Roberta Anghel a avut următoarele performanţe: 9,85 secunde la 60 metri garduri (781 puncte), 1,60 metri la înălţime (736 puncte), 8,87 metri la aruncarea greutăţii (456 puncte), 5,33 metri la lungime (651 puncte), 2:41.05 la 800 metri (561 puncte).

Handbal

După ce nu au disputat primul joc programat pentru retur, cu Universitatea Galaţi, pentru 26 ianuarie a fost amânat din cauza drumurilor blocate de ninsoare, handbaliştii de la CSM Focşani 2007 s-au deplasat la Iaşi unde, duminică, 2 februarie, au întâlnit echipa locală Universitas de care au fost întrecuţi cu 2923. A urmat meciul de acasă, cu Stiinţa Politehnica Miroslava Iaşi, pierdut, la mare luptă, cu 28-29 şi partida, tot de pe teren propriu, cu HCM Cîmpina, în care jucătorii pregătiţi de profesorul Viorel Ciobotaru s-au impus categoric: 40-16. Pentru CSM Focşani 2007 au jucat: Rusu, Ungureanu – Necoară, Constantin, Gramatic, Stoica, Stoian, Nelu, Tănase, Gheorghe, Popa, Neaţă,Ssmeu, Bălan, Năstăsie, Maftei. Nu au jucat fiind în refacere după accidentări, Rotaru, Vasilache, Barbu.


Echipa de volei a CSM Focşani 2007 a disputat în această perioadă cinci jocuri: două, pe teren propriu şi trei, în deplasare. Voleibalistele focşănene au pierdut cu 0-3 la Galaţi, cu CSU şi la Rîmnicu Vîlcea, cu CET Govora CNMB şi cu 1-3, în Sala Polivalentă, întâlnirea cu Ştiinţa Miroslava Iaşi şi au câştigat cu 3-2, la Piteşti, cu CSM din localitate şi cu 3-0, în Sala Polivalentă, cu Pro Volei Botoşani. La jumătatea lunii martie, CSM Focşani

| Sport |

Volei

Pentru CSM Focşani 2007 au jucat: Cîrlan, Kirilova, Cimpoeşu, Mogozsan, Coman, Taşkiran, Blaga, Bîrgăoanu, Ciucă, Boantă, Botezatu. A fost indisponibilă conducătoarea de joc Shtarbanova, care a fost operată la genunchi după o accidentare gravă, în partida de acasă, cu Ştiinţa Mirolslava. ■ Petrică Butuc ofiţer de presă la CSM Focşani 2007

2007 va juca în primul tur al play-offului Campionatului Naţional, Dvizia A2, cu Pro Volei Botoşani şi, la sfârşitul lui martie, în turneul pentru desemnarea celor două formaţii din seria Est a Campionatului Naţional care vor accede în turneul de baraj pentru promovarea în Divizia A1.

Februarie 2014 | Focşanii | 17


| Administrativ |

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţa de îndată din 14 ianuarie 2014

▸▸ A fost aprobată majorarea capitalului social al SC ENET SA Focşani; ▸▸ A fost modificată Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 369/2013 privind aprobarea alocării sumei de 91.900 lei din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2014 pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române;

în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2014

▸▸ A fost aprobat Bugetul General al municipiului Focşani pe anul 2014; ▸▸ Au fost aprobate Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi estimat pe următorii 2 ani ale: –– SC CUP SALUBRITATE SRL Focşani, –– SC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SA Focşani, –– SC TRANSPORT PUBLIC SA Focşani, –– SC ENET SA Focşani. ▸▸ Nu s-a aprobat modificrea art.2 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.36/215 din 31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către SC ENET SA Focşani, cu modificările ulterioare; ▸▸ A fost modificat art. 1, alin. (1) din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 9/2009 privind aprobarea acordării de gratuităţi pe transportul urban de călători pensionarilor de drept, fără limită de vârstă, cu domiciliul în municipiul Focşani, cu modificările şi completările ulterioare în sensul măririi limtei de venit la 900 lei/lună; ▸▸ S-a alocat, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2014, suma de 900 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani a proiectului „Iubeşte pe româneşte"; ▸▸ S-a aprobat numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Focşani, pe anul 2014; ▸▸ A fost aprobat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Focşani, a proiectelor depuse de persoane fizice sau persoane juridice, fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, în domeniul mediului, culturii, sportului şi tineretului; ▸▸ S-a discutat şi aprobat Planul de lucrări de interes local – pentru repartizarea orelor de muncă prestate de persoanele beneficiare de ajutor social – la nivelul municipiului Focşani, pentru anul 2014; ▸▸ A fost modificat şi completat art. 1 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 362/2013 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

18 | Focşanii | Februarie 2014

acestuia; ▸▸ S-a aprobat costul mediu lunar de întreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Vârstnice Focşani pentru 2014; ▸▸ Totodată, s-a aprobat şi costul mediu lunar de întreţinere pentru copii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public Creşe, pentru anul 2014; ▸▸ A fost discutat şi aprobat Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Cantina de Ajutor Social Focsani pentru perioada 2014-2016; ▸▸ A fost completată reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani pentru anii şcolari 2013-2014 şi 2014-2015, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 30/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 379/2013; ▸▸ S-a modificat şi completat anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 59/2010, privind stabilirea procedurilor si criteriilor pentru numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului local al municipiului Focsani; ▸▸ A fost modificat art.2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 250/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 3", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; ▸▸ A fost aprobată modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Focşani nr. 251/2009 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotări Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă", pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional Axa 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.4 şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; ▸▸ S-a aprobat modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 39/28.02.2013, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Sistematizare intersecţie B-dul Unirii cu str. 1 Decembrie 1918" din Municipiul Focşani, judeţul Vrancea; ▸▸ A fost discutată şi aprobată lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată şi modificată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 86/27.03.2012 privind aprobarea listei de priorităţi; ▸▸ A fost aprobată asocierea Municipiului Focşani, prin Consiliul local Focşani, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti din judeţul Vrancea;

▸▸ Reprezentanţii în Adunarea Generală au fost desemnaţi: –– Dl. Ionel-Gabriel Necula –– Dl. Liviu-Ioan Oloeriu ▸▸ Reprezentanţii în Consiliul Director: –– Dl. Ionel-Gabriel Necula –– Dl. Cătălin Vrabie ▸▸ Reprezentant în Comisia de Cenzori: –– D-na Elena Cucu ▸▸ Ca urmare, s-a aprobat mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Goleşti din judeţul Vrancea, de a delega gestiunea serviciului de salubrizare de pe raza administrativă a municipiului Focşani, precum şi exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor Consiliului local al municipiului Focşani în acest domeniu; ▸▸ A fost modificat art. 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focşani nr. 343/29.11.2011 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor situate în „Perimetrul Istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică" din Focşani, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reducerii preţului de plecare la licitaţie, de la 15 Euro/mp la 5 Ero/ mp – pentru spaţiile comerciale în cauză; ▸▸ A fost desemnat reprezentantul Consiliului local al municipiului Focşani în Consiliul consultativ organizat la nivelul Cantinei de Ajutor Social Focşani, în persoana d-lui consilier Ionuţ Mersoiu. ▸▸ S-a aprobat alocare unei sume de 3000 lei, din bugetul local al Municipiului Focşani, pe anul 2014, de către Consiliul Local al municipiului Focşani în calitate de partener, Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, Filiala Vrancea, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea „Zilei Dezrobirii Romilor”, care se va desfăşura în data de: 20.02.2014. ▸▸ S-au prezentat Rapoartele –– Raport pentru anul 2013 privind transparenţa decizională în administraţia publică, conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată; –– Raport privind Hotărârile Consiliului local al municipiului Focşani pe anul 2013; –– Raport de activitate pe anul 2013 a Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Focşani; –– Raport privind verificarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, în semestrul II – 2013, asistenţi care lucrează în baza contractului de muncă încheiat cu Primăria Municipiului Focşani; –– Raport de activitate pe anul 2013 a Serviciului Public Creşe Focşani; –– Raport de activitate pe anul 2013 al Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei"; –– Raport de activitate pe anul 2013 al Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia" Focşani; –– Raport de activitate pe anul 2013 al Teatrului Municipal Focşani; –– Raport de activitate pe anul 2013 al SC CUP SA Focşani; –– Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria municipiului Focşani şi a audienţelor, în perioada 01.07.2013-31.12.2013;


Program de lucru cu publicul Luni Marţi Miercuri Joi VINERI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 18.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30

Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ Elena Vişan – Registratură Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Prin rotaţie – Juridic Violeta Asanache – Taxe şi Impozite Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei – Cadastru şi Agricultură

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar – Decebal Bacinschi

209

22

Direcţia Administraţie Publică Locală – Director

106

2

Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA

107

23

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

3

Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN

109

24

Direcţia Economică – Director

206

4

Cabinet Secretar

210

25

Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu

Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură

411

205

5

Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe

412

26

6

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) – Şef serviciu

302

7

Centrul de Comunicare – Informaţii generale

417

27

Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu

102

8

Centrul de Comunicare – Juridic

418

28

Serviciul Administrativ – Şef serviciu

115

9

Centrul de Comunicare – Registratură

416

29

Serviciul Comunicare

201

10

Centrul de Comunicare – Urbanism

419

30

Serviciul Comunicare

104

11

Compartiment Audit

303

31

Serviciul Comunicare – Şef serviciu

202

12

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

13

Compartiment Proiecte

111

33

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) – Şef serviciu

305

404

34

Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu

333

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

14

Compartiment Rromi

0237.236.000

1

15

Compartiment autorizare agenţi economici

302

35

16

Compartiment transport public local

302

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

17

Compartiment monitorizare servicii comunitare

215

37

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

18

Compartiment Securitatea muncii

215

38

Serviciul Investiţii – Şef serviciu

204

19

Consiliul Local – Aparat Tehnic

217

39

112

20

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate – Director

103

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – Şef serviciu

40

Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu

307

105

41

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

21

Telefoane utile Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 – Informare Publică, Fond Locativ 416 – Registratură 419 – Urbanism, Investiţii 418 – Juridic 412 – Taxe şi impozite 411 – Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info

Februarie 2014 | Focşanii | 19

| Informaţii utile |

Centrul de Comunicare al Primăriei Municipiului Focşani


Focsanii122  
Focsanii122  

Revista Municipala Focsanii nr 122 februarie 2014 este o publicatie care se distribuie Gratuit atat in format tipizat cat si electronic si e...

Advertisement