Page 1

Revistă municipală

Seria a VI-a, Anul 11, Nr. 119 Noiembrie 2013

1ZiuaDecembrie Naţională a României

95 de ani de la Marea Unire Revistă editată de

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani


| Focşanii Nr. 119 |

Cuprins

1 Decembrie 2013 la Focşani�������������������������������������������������������������������������� 3 Messolonghi–Grecia�������������������������������������������������������������������������������������� 4 Günaydın, Türkiye! (Bună dimineaţa, Turcia!)�������������������������������������������������� 6 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – al treilea an de parteneriat, în domeniul serviciilor, cu Camera de Comerţ a Germaniei������������������������������������������������� 9 Întâlnirea Comenius TO READ IS TO GROW din România������������������������������� 10

FOCŞANII Revistă municipală

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 11 (XI) Nr. 119, noiembrie 2013 ISSN 2285–5866 ISSN-L 2285–5866

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani

Biblioteca Judeţeană în „casă nouă”������������������������������������������������������������ 12

Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 Email: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Despre construcţia Școlii nr. 10 Focșani, azi Școala „Duiliu Zamfirescu”������� 15

Colegiul de conducere

CSM Focşani 2007 – Octombrie, cu performanţe remarcabile!���������������������� 11

Focşaniul după 1989������������������������������������������������������������������������������������ 16 Ajutoarele pentru încălzire – iarna 2013-2014���������������������������������������������� 17 Hotărâri adoptate ce Consiliul Local al Municipiului Focşani������������������������� 18

Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Eduard Corhană Dan Mihai Cazaciuc

Redacţia

Dan Mihai Cazaciuc — coordonator Mirela Andrei Marian Mihu Răzvan Necula

Grafică şi layout Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. Euro Print Company S.R.L. Str. Victoriei, Nr. 1, Buzău Tel.&Fax: 0338.101.253 Email: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

municipiului Focşani, Problemele ce sunt de competenţa adminis-­ Viceprimarul traţiei publice locale şi nu au fost soluţiona- TUDOREL DANIEL TROFIN, acordă audienţe în te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu cunoştin­ţa Primarului municipiului Focşani, a ora 14.00, pentru probleme privind fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, sport, transcelor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, DECEBAL port public, caminul pentru persoane vârstnice GABRIEL BACINSCHI, acordă audienţe în pri­ și cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, EDUARD ma zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, MARIAN CORHANĂ, acordă audienţe în a pa­ tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, GABRIEL 14.00, pentru probleme privind aspecte juridiIONEL NECULA, acordă audienţe în a doua zi de ce, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, persoa­ Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru pro­bleme privind activitatea Direcției de Dez- nele interesate trebuie să se prezinte cu bulevoltare Servicii Publice – întreţinere şi reparaţii tinul/ cartea de identitate la Centrul de Comustrăzi, iluminat public, spaţii verzi-, activităţi co- nicare al Primăriei – Compartimentul Informare merciale, cultură, proiecte cu finanţare europeană. Publică, unde beneficiază de consilierea funcţi-

2 | Focşanii | Noiembrie 2013

onarului respectiv în completarea unei cereri tip. În mo­mentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta­te serviciului de specialitate, care trebuie să for­muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, problemele pentru care doreşte să fie pri­mit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă. ■


Programul manifestărilor:

▸▸Piaţa Unirii, ora 12.00 – Ceremonia siliului Judeţean şi Prefectului unităţile militare din Focşani, oficială Judeţului Vrancea autospeciale de la Inspectora»» Salutul Drapelului de luptă şi in- ▸▸Bulevardul Unirii, ora 12.30 – Parada tul pentru Situaţii de Urgenţă, Intonarea Imnului Naţional militară spectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Jan»» Trecerea în revistă a formaţiei şi ŮŮ Defilare pe jos, unităţi militare din darmi. salutul gărzii de onoare Focşani, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul pen- ▸▸Piaţa Unirii – ora 17.30 – Concert »» Aducerea Drapelului Naţional şi Fanfara militară tru Situaţii de Urgenţă şi SMURD, prinderea acestuia pe catarg ▸▸Piaţa Unirii – ora 18.00 – Retragerea Poliţia Locală Focşani. »» Binecuvântarea Drapelului Naţicu torţe onal de către preotul garnizoanei ŮŮ Exerciţiu de îndemânare – DRILL Traseul: Piaţa Unirii – B-dul Unirii – TEAM – UM 01548 »» Arborarea Drapelului Naţional »» Alocuţiuni ale Preşedintelui ConŮŮ Defilare pe tehnică de luptă – B-dul Bucureşti

Noiembrie 2013 | Focşanii | 3

| Eveniment |

1 Decembrie 2013 la Focşani


| Parteneriat |

U

Messolonghi–Grecia

rmare a invitaţiei primite și a acordului Consiliului Local Focșani, în perioada 8-11 octombrie, împreună cu domnul viceprimar Gabriel Adrian Necula, am efectuat o vizită în orașul Messolonghi din Grecia, alături de domnul Cătălin Kanty Popescu, Prefectul judeţului Vrancea. Distanţa dintre Atena și Messolonghi este de aproximativ 260 de kilometri și se parcurge în aproximativ 4 ore din cauza lucrărilor pe un sector de drum unde

Rio-Antirrio. Este cel mai lung pod din lume ca tip de construcţie multi-interval cu susţinere combinată piloni și cabluri. Cu o lungime de aproximativ 3 km și o lăţime de 28 de metri, podul este considerat o capodoperă de inginerie, datorită multiplelor probleme pe care proectanţii au trebuit să le aibă în vedere: apă adâncă, materiale nesigure pentru fundaţii, activitate seismică, probabilitatea de tsunami și extinderea Golful Corint, din cauza plăcilor tectonice. Impresionant

te, un oraș civilizat. Seara am participat la un concert cu susţinut de un grup de copii muzicieni din Messolonghi și la o expoziţie de caricatură cu opere din cadrul Salonului Internaţional de Caricatură Antirăzboi "Kragujevac ”, unde un grup impresionant de caricaturiști s-au întrecut în a arăta absurditatea creată de omenire: războiul. Printre autori am recunoscut și doi români, Gheorghe Matei și focşăneanul Constantin Pavel.

se construiește probabil o autostradă. Situat deci în vestul Greciei, aproape de unul din marile orașe ale Greciei, Patra, forma administrativ-teritorială Missolonghi (nume oficial: greaca: Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) a fost formată în 2011 prin reforma administraţiei publice locale prin fuziunea următoarelor 3 fostele municipalităţi, care au devenit unităţi municipale:Aitoliko, Missolonghi, Oiniades. Unitatea Missolonghi municipal este împărţită în 8 comunităţi: Agios Georgios, Agios Thomas, Ano Koudouni, Ellinika, Evinochori, Missolonghi, Mousoura şi Retsina Pentru a ajunge la Messolonghi, după ce ajungi în orașul Patra, trebuie să taversezi golful Corint pe superbul Pod

este și faptul că proiectul a fost finalizat înainte de termen cu 3 luni și s-a încadrat în bugetul iniţial de 630 milioane de euro. Dacă prima impresie a fost că orașul nu are strălucirea unuia turistic din zonele vestite ale Greciei, totuși are un farmec aparte. Zona pietonală, generoasă pentru un oraș cu doar 18.000 de locuitori, restaurante și terase care te înconjurau oriunde întorceai capul, oameni relaxaţi și amabili, puţini turiști faţă de ce suntem obișnuiţi să vedem în Grecia. Am încercat să surprindem și alte aspecte, criza economică observându-se doar prin spaţiile comerciale pustii care nu erau deloc puţine. În rest, magazine bine aprovizionate, clădiri fumoase, străzi pitorești, mulţi oameni pe bicicle-

A doua zi am participat la o parte din lucrările Adunării Generale a IAPMC unde împreună cu Domnul Prefect neam arătat interesul de a face parte ca membru cu drepturi depline în această asociaţie. Am fost primiţi cu căldură și după o scurtă prezentare a orașului Focșani, s-a votat luarea la cunoștinţă a intenţiei noastre, urmând ca prin acordul Consiliului Local să devenim candidaţi oficiali. Astfel, la următoarea Adunare Generală vom deveni membri oficiali. Tot în această zi, după plecarea noastră au avut loc alegeri în cadrul asociaţiei, componenţa bordului fiind disponibilă pentru cei interesaţi pe site-ul asociaţiei. Ce am remarcat a fost numărul mare de orașe europene reprezentate în acest

4 | Focşanii | Noiembrie 2013


bord, ţări ca Polonia, Slovenia, Serbia având cei mai mulţi participanţi. Patra, al treilea oraș ca mărime din Grecia, are o populaţie de 170.000 de locuitori şi este un oraș străvechi, cu o istorie de patru milenii, un centru comercial important în relaţia cu Italia și alte ţări europene. De asemenea orașul reprezintă un centru universitar important în Grecia mai ales pentru domeniul tehnologic. Patra mai este vestit și pentru

locul martirului Sfântul Andrei, Biserica înălţată în cinstea acestuia la aproximativ 200 de metri de Golful Corint fiind cea mai mare biserică din Grecia ca suprafaţă și a treia biserică în stil bizantin din Balcani. Temperaturile medii lunare nu scad sub 14ºC fiind deci un oraș tipic pentru clima mediteraneeană. Primăria din Messolonghi a organizat o întâlnire a delegaţiei noastre cu oamenii de afaceri din zonă. Principalele

TUDOREL TROFIN Viceprimar al Municipiului Focşani

Asociaţia Internaţională a Oraşelor Mesagere ale Păcii În semn de recunoaștere a contribuţiilor distinctive pe care le-au făcut la obiectivele și programele Anului Internaţional al Păcii (1986), în conformitate cu alineatul 3 din Rezoluţia Adunării Generale ONU A/RES/40/3, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, domnul Javier Perez de Cuellar, a desemnat 62 de orașe din întreaga lume ca "mesageri ai păcii". La iniţiativa primarului orașului Verdun, Franţa cele 62 de orașe s-au întâlnit pe 7-8 septembrie 1988 punând bazele Asociaţiei Internaţionale a Orașelor Mesagere a Păcii. În decursul timpului la această asociaţie au aderat până la 100 de orașe din toată lumea. Scopul declarat de fondatori este acela de a recunoaşte și încuraja rolul și responsabilitatea orașelor în crearea unei culturi a păcii, cu alte cuvinte să facă uz de diverse mijloace la dispoziţia lor de a contribui în mod eficient și în strânsă cola-

borare cu Organizaţia Naţiunilor Unite, la construirea păcii mondiale. În speranţa atingerii acestui scop, Secretarul General al ONU, încurajează aderarea cât mai multor orașe la această asociaţie, orașe care să manifeste interes în atingerea scopului exprimat și care prin acţiunile lor să ateste aceasta. Fiecare oraș prezent la Adunarea Generală din Messolonghi a avut o prezentare a activităţii din anul precedent în domeniul promovării păcii în rândul propriilor cetăţeni. Un aspect important al interesului arătat de delegaţia noastră pentru aderarea la asociaţie, pe lângă importanţa scopului principal, este și lipsa unui oraș românesc din lista celor 100! Cultura păcii în accepţiunea fondatorilor se poate traduce prin: ▸▸ promovarea înţelegerii între popoare ▸▸ pentru a permite promovarea solidarităţii între ele

▸▸ pentru a răspândi spiritul de pace, toleranţă și respect reciproc ▸▸ pentru a promova eforturile de combatere a războaielor, foametei și dezastrelor naturale ▸▸ pentru a se asigura că guvernele înţeleg că dezarmarea nucleară este o necesitate primară, înţeleg importanţa protecţiei drepturilor omului, libertăţii și liberei circulaţii a persoanelor. ▸▸ Orașul nostru ar trebui să se implice într-o serie de activităţi, cu precădere în următoarele domenii: »» Educaţie și informare »»Tineret »»Cultură »»Sport »» Protecţia mediului »»Ameliorarea calităţii vieţii ■ Mai multe despre activitatea IAPMC puteţi citi pe http://www.iapmc.org.

Noiembrie 2013 | Focşanii | 5

| Parteneriat |

Desenul cu care Constantin Pavel a reușit să obţină o diplomă

interese ale grecilor fiind găsirea unor noi pieţe de desfacere, discuţiile s-au axat pe acest domeniu. Oportunităţile de afaceri nu s-au arătat imediat, însă cei care se gândesc cu adevărat să caute parteneri în Focșani vor veni într-o delegaţie oficială, unde noi va trebui să încercăm să-i punem în contact cu mediul de afaceri din Vrancea. Am răspuns și la întrebări legate de legislaţia aplicabilă în România, nivelul fiscalităţii și tipuri de activităţi economice permise în ţara noastră. I-am asigurat pe oamenii de afaceri din Messolonghi că suntem totuși o ţară din UE și că asemeni lor, în condiţiile economice dificile, orice oportunitate de afaceri este importantă. Considerând experienţa orașului Messolonghi în relaţiile internaţionale, orașul fiind înfrăţit cu Schöfflisdorf din Elveţia, Famagusta și Morphou din Cipru, Lawrence din Kansas-USA și Gedling din Anglia, un atu important în deschiderea pe care Focșaniul vrea să o arate pentru relaţiile internaţionale, considerăm benefică înfrăţirea celor două orașe. Dacă vom considera oportună aderarea la IAPMC, noua poziţie obţinută de Panagiotis Katsoulis Primarul Orașului Messolonghi, cea de vicepreședinte, ar fi încă un avantaj pe care l-am putea exploata. ■


| Parteneriat |

Günaydın, Türkiye! (Bună dimineaţa, Turcia!) Viaţa este o carte, iar cel ce nu călătoreşte nu citeşte decât o singură pagină. Sf. Augustin n perioada 21 – 28 octombrie 2013, am avut deosebita plăcere de a coordona proiectul bilateral Turcia – România Do not let my land slide (Nu lăsa pământul meu să alunece), proiect ecologic constând în principal în plantarea de copaci (pin mediteraneean şi stejar), cu rolul de a susţine solurile predispuse la alunecare, din zona centrală a ţării (Kayseri – Cappadocia). Pentru aceasta, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” a fost reprezentat de 12 tineri, actuali şi foşti cuzişti, care s-au dedicat eforturilor de reîmpădurire cot la cot cu localnicii. În primele zile, alături de coordonatorul proiectului din partea Turciei şi, în acelaşi timp, gazda noastră – Mustafa Yıldız, ne-am familiarizat treptat cu situaţia pentru care urma să dăm o mână de ajutor. Am fost invitaţi în câteva întâlniri oficiale cu persoane direct implicate în protecţia mediului înconjurător,

Î

6 | Focşanii | Noiembrie 2013

reprezentanţi ai Ministerului Pădurilor, care ne-au luat cu ei şi în vizită la serele de creştere a puieţilor de conifere. Am înţeles mult mai bine, astfel, de ce şi cum se realizează plantările masive din regiune. Datorită poziţiei sale interioare şi a altitudinii relativ mari, această zonă este în mare măsură una semi-aridă, având un climat cu veri calde şi uscate şi ierni reci cu zăpadă, unde precipitaţiile sunt destul de rare. De aceea, problema împăduririi este una foarte serioasă pentru această regiune, activităţile lor în acest sens fiind din ce în ce mai numeroase în ultimii ani. Astfel, ne-am integrat, iar proiectul la care am participat a însemnat lucrări de terasare şi plantare la poalele muntelui Erciyes (cel mai înalt din zona Cappado-

cia) şi în satul Taşhan (unde am fost şi găzduiţi), pe malul întins şi deluros al lacului de aici. De fapt, dacă ne gândim bine, plantarea pinilor şi a ghindelor de stejar în solul uscat şi dificil a fost pretextul perfect pentru o săptămână extraordinară


mai tot timpul în atenţia istoriei. Cappadocia nu înseamnă doar straturi de lavă şi rocă vulcanică depuse de-a lungul timpului, ci şi suprapunerea unor fâşii de istorie, care dau naştere unei poveşti magice despre cuceritori, culturi dispărute, războaie şi sfinţi. Am văzut atâtea peisaje fascinante, atracţii turistice bine întreţinute şi promovate şi o dezvoltare urbană ce a stârnit discuţii interesante între noi. În tot acest timp, în fiecare zi, ne bucuram de ospitalitatea şi disponibilitatea partenerilor şi, deja, prietenilor turci, de căldura sufletească cu care eram permanent înconjuraţi. Timp de opt zile, casa lui Mustafa a fost casa noastră, cu tot ce a însemnat ea: atmosferă, mâncare specifică, muzică, dans, obiceiuri, şi am trăit astfel o minunată imersiune într-o familie tradiţională turcă. Am înţeles de ce bucătăria lor este adesea considerată una dintre cele mai mari ale lumii, pentru că am gustat de toate: çorbala (supă) servită cu pâine proaspăt făcută în casă, köfte (chiftele picante), börek (produs de patiserie cu carne şi legume), shishkebab, sucuk (cârnăciori uscaţi şi picanţi), preparate delicioase din carne de miel, apoi am trecut la desert... baklava, pekmez, halva, rahat locum şi multe alte bunătăţuri. Pe lângă toate, eram serviţi cu cafea şi ceai negru la orice oră şi ştiam deja să şi cerem: çay istiyorum (aş dori nişte ceai), servit fierbinte şi cu două cuburi de zahăr. Probabil unul dintre lucurile cele mai

Experienţa în Turcia a fost una unică, prin ea am aflat cât de necesară este pădurea şi cât de mult trebuie să o preţuim. Noi ne putem mândri cu o adevărată comoară naţională. Datorită ei, avem plante protejate prin lege şi animale care se găsesc numai la noi în ţară. O ţară ca Turcia nu poate decât să viseze la ce bogăţii avem noi... În schimb, în ciuda sărăciei lor în materie de vegetaţie, bogăţia sufletească a fost nemărginită. Ne-au tratat cu ospitalitate şi au încercat să ne ofere cele mai bune condiţii. Şi au reuşit. Sunt un popor foarte primitor şi chiar îşi doresc cu ardoare să facă parte din Uniunea Europeană. Sper

din tot sufletul să reuşească. Avem ce safirii şi cât de mult îi apreciază pe cei care îi vizitează. Ne-au tratat cu dulciuri, învăţa de la ei! Elena Bratu ceai şi alune şi au o anumită tradiţie de a Pe lângă lucrurile foarte interesante oferi musafirilor apă parfumată pentru a pe care le-am învăţat din acest proiect, se spăla pe mâini înainte de a servi ceai în Turcia am descoperit nişte oameni ale sau cafea. Acasă la secretarul directocăror bun simţ şi amabilitate ating cele rului regional al Ministerului Pădurilor, mai înalte culmi. De asemenea, aceas- soţia sa ne-a oferit cadou tuturor fetelor tă călătorie a contribuit considerabil la câte o eşarfă cu broderie lucrată manual îmbogăţirea culturii mele generale, vizi- chiar de ea. Cât despre plantarea copacilor, a fost tând locuri cu o greutate istorică absolută. Mă voi întoarce cu mare plăcere în o experienţă istovitoare şi încântătoare Kayseri, ori de câte ori voi avea ocazia. în acelaşi timp. Am înţeles cât de importantă pentru mediu este plantarea de Cătălin Militaru copaci, dar şi că este o activitate care Am putut vedea cum îşi tratează mu- necesită timp şi efort. Se spune că în-

Prof. Constanţa Coatu Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”

Noiembrie 2013 | Focşanii | 7

| Parteneriat |

bune pe care le-am făcut în tot acest timp a fost să încercăm să ne cunoaştem reciproc cu adevărat, dincolo de preconcepţii, dincolo de relatările altora, dincolo de istoria de acasă. Turcia candidează pentru integrarea în Uniunea Europeană în 2023, iar noi am avut neaşteptata ocazie de a asculta puncte de vedere atât de interesante, de a vorbi despre identitate, imaginea de sine, dorinţa de a descoperi şi de a fi descoperit, speranţă, ambiţii şi mândrie. Toate autentice. Uimiţi de cultura turcă, de istoria, oamenii şi tradiţiile acestor locuri, am avut de atâtea ori şansa de a le admira, de la seara interculturală, acasă la gazda noastră, la prânzul servit la conacul-restaurant din oraşul Kayseri sau atmosfera unică a serii cu specific turcesc din Cappadocia. Mai presus de orice parcă, am zâmbit de fiecare dată când vedeam cum comunicarea este cheia care deschide atâtea uşi. Asemănările ne aduc împreună, dar diferenţele ne aduc magia. Iar asta e ceva pentru care merită să trăieşti. Suntem onoraţi pentru magia pe care am descoperit-o acolo. Teşekkür ederim! (Le mulţumim!) Pentru noi, cei câţiva norocoşi cu dorinţă de a ajuta şi a cunoaşte, ea este o nouă lume, ca o nouă zi. Aşadar, Günaydın, Türkiye! (Bună dimineaţa, Turcia!). Abia începem să te cunoaştem! ■

în inima Turciei. Cu adevărat, ne-a plăcut şi ne-am dedicat activităţilor în aer liber şi ideii de a promova spiritul civic şi implicarea activă. Însă mai mult decât orice, ne-am simţit utili! Păstrăm în suflet bucuria unei activităţi bine făcute şi speranţa că, în câţiva ani, micuţii pini vor creşte şi rădăcinile lor se vor împleti zdravăn cu pământul acela încăpăţânat şi chinuit de climă. Parcă-i şi vedem! Şi poate cineva se va odihni la umbra lor şi ne va mulţumi, fie chiar şi numai în gând. Aşa că, după o muncă destul de solicitantă şi extenuantă, răsplata a fost consistentă, pe de o parte datorită acestui contrast cu zilele precedente, iar pe de alta datorită faptului că excursiile şi vizitele au fost pur si simplu... lux. Uneori ne simţeam ca nişte copii răsfăţaţi şi fericiţi, alteori eram trataţi ca o delegaţie oficială. Spre marea noastră încântare, am avut la dispoziţie o zi întreagă pentru a vizita inedita regiune Cappadocia, în inima Turciei moderne. Un petic de pământ (totuşi destul de mare, întins pe sute de kilometri) care pare desprins dintr-o altă lume: formaţiuni geologice stranii, similare cu cele lunare, labirinturi subterane, unde de mare folos ţi-ar fi firul Ariadnei, fortăreţe, oraşe construite sub pământ, utilizate de primii creştini ca locuri de refugiu, înainte de legiferarea creştinismului ca religie acceptată, icoane pictate pe perete, datând din secolele al X-lea şi al XI-lea... aparatele noastre de fotografiat aveau ce surprinde la orice pas, în această zonă aflată


| Parteneriat | tr-o viaţă trebuie să faci cel puţin 3 lucruri: să ridici o casă, să faci un copil şi să plantezi un copac. Eu am plantat un copac pentru prima oară în viaţă acum, în Turcia. Am învăţat că mediul înconjurător este un dar pe care trebuie să-l preţuim şi îngrijim. Ana-Maria Udrea Pentru mine, „experienţa turcească” a fost una dintre cele mai spectaculoase de până acum. A fost prima dată când am părăsit ţara de origine şi am intrat în contact cu o cultură despre care nu

8 | Focşanii | Noiembrie 2013

aflasem decât din filme. Recunosc că nu mi-am putut stăpâni entuziasmul când am aflat că voi petrece o săptămână în Turcia, iar toate temerile s-au estompat când am călcat pentru prima dată pe pământ turcesc. În ciuda emoţiilor primului zbor şi a peripeţiilor de pe aeroport, care s-au transformat doar în amintiri amuzante, pot spune că experienţa mea a fost una complexă. Am toată admiraţia pentru iniţiativa de a desfăşura acest proiect, deoarece mi-am dat seama că şi în ţările care au mai puţine legături cu Occidentul există oameni implicaţi şi care conştientizează rolul deosebit de important al naturii în viaţa noastră. Aş minţi dacă aş spune că mi-a fost prea greu să mă implic aşa cum se cerea. Deşi am depus muncă fizică, plăcerea şi mulţumirea lucrului bine făcut mi-au umplut sufletul de fericire de fiecare dată. Cât despre interculturalitate, pot spune că am rămas cu un gust dulce-picant. Ştiu, combinaţia pare absurdă, dar printre mesele tradiţionale extrem de pican-

te şi baclavaua nelipsită, am avut timp să descopăr partea absolut senzaţională a Turciei. Să vizitez locuri pe care nu aş fi avut ocazia să le admir altfel a fost o reală încântare. E incredibil cum oamenii sunt atât de diferiţi. Începând de la religie, limbă, obiceiuri şi până la organizarea sistemul de învăţământ, a sistemului politic, totul m-a surprins. Poţi, într-adevăr, să conştientizezi diversitatea de la un teritoriu la altul. Cu toate acestea, o întreagă săptămâna am convieţuit fără a şti niciun cuvânt din limba lor. Miam dat seama că, indiferent de cultură, de origine, dacă eşti într-adevăr om, poţi să te înţelegi perfect cu cel de lângă tine. Acum, au rămas în minte lucrurile frumoase, care cu siguranţă vor rezista în timp şi se vor transforma în amintiri preţioase ce le vor afla poate chiar nepoţii noştri. Pentru mine a fost „amazing”! Şi-i pot sfătui pe toţi cei care au o asftel de oportunitate să nu o rateze, căci uneori, anumite lucruri se petrec o dată în viaţă. Oana Ghibirdic ■


C

olegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Focşani a continuat în acest an şcolar parteneriatul cu Camera de Comerţ a Germaniei. Astfel, în perioada 30 septembrie – 20 octombrie 2013 elevii şi profesorii colegiului au beneficiat de experienţa unui expert german în gastronomie. Acesta este cel de-al treilea proiect realizat în şcoala noastră cu fonduri nerambursabile germane.

În anul 2011, domnul Hans Berger, expert german în hotelărie, bar şi organizare banqueting, a realizat o formare în acest domeniu timp de trei săptămâni alături de elevii şi profesorii Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi". În anul 2012, domnul Hartmut Boll, expert în bucătărie internaţională şi catering precum şi în managementul restaurantelor, a împărtăşit elevilor şi profesorilor noştri din experienţa sa impresionantă în restaurante importante din Anglia, Suedia, Elveţia şi Germania. Anul acesta, ca urmare a cooperării excelente din anii precedenţi, Camera de Comerţ a Germaniei a aprobat un nou proiect. Beneficiarii acestuia, elevii şi profesorii Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi" au desfăşurat, sub îndrumarea domnului Hartmut Boll, activităţi practice în bucătăria şi restaurantul propriu, aflate în baza de practică a colegiului. Expertul german a revenit în colegiul nostru cu scopul de a instrui elevii specializaţi în gastronomie cu privire la managementul restaurantelor, potrivit standardelor europene, precum şi la utilizarea competentă a echipamentelor existente în baza de practică. Proiectul a vizat creşterea nivelul instruirii teoretice şi al abilităţilor practice ale elevilor specializaţi în gastronomie şi organizator banqueting. Activităţile s-au derulat pe parcursul a trei săptămâni. În acest timp, un număr de 131 de elevi din 7 clase, au beneficiat de experienţa

domnului Hartmut Boll. Deşi toţi elevii au efectuat activităţi de practică în bucătărie, restaurant şi patiserie în clasa a IX-a, experienţa alături de un maestru al artei culinare recunoscut la nivel internaţional poate fi considerată unică pentru toţi. Elevii au realizat alături de expertul german şi sub coodonarea maiştrilor instructori, preparate din bucătăria internaţională (germană, suedeză, daneză, finlandeză, franceză, italiană, japoneză) dar şi preparate tradiţionale româneşti. Pe parcursul celor trei săptămâni elevii au învăţat să gătească şi să servească, conform standardelor, un număr impresionant de preparate (44), care au inclus salate şi aperitive, feluri principale precum şi deserturi. Dintre aceste menţionăm: Pastrăv la cuptor în crustă de sare, File de păstrăv prăjit cu migdale şi garnitură de dovleac la cuptor, Păstrăv "en papillote" cu castane Ikaguri (Japonia), Păstrăv albastru cu sos de smântână şi hrean, Somon cu solzi din legume, Rulouri de somon umplute cu creveti, Peste cu sos remoulade, Peşte cu praz măr şi ghimbir, Picatta Milanese din piept de pui, Carpaccio din sfeclă roşie cu salată de mere şi nuci, Plăcintă ţărănească din carne – Germania, Iepure fals – Germania, Piept de pui "a la Carpathique", Clătite cu somon afumat şi sos de mărar, Semmelknodel cu ghebe şi frunze de salvie prăjite, Pui Galantine, Piept de pui cu crustă din muguri de pin, Mousse de ciocolată albă cu seminţe de mac, Peppilan Hetavara – desert finlandez, Gutui caramelizate pe sos de căpşuni cu îngheţată vanilie, Orez Trauttmansdorf – Germania sau Îngheţată prăjită. Elevii au învaţat practic modul de realizare a acestor preparate dar şi modalităţi de prezentare şi servire a lor. De asemeni, elevii au învăţat să lucreze eficient în echipă pentru a lăsa spaţiul de lucru curat, pregătit pentru activitatea din următoarea zi. Disciplina impusă de expertul german, care a reuşit să finalizeze la timp preparatele propuse, lucrând cu grupe de 10-13 ucenici în ale bucătăriei, a fost îndulcită atât de simţul umorului, de care a dat dovadă în orice situaţie, dar şi de faptul că preparatele gătite au fost în final consumate de elevi. În ziua care a marcat finalizarea proiectului, elevii clasei a XII-a D au reali-

zat, sub coordonarea dlui Hartmut Boll, o expoziţie impresionantă de preparate culinare ce au inclus ▸▸salate (salată Waldorf, roşii Cherry marinate în ulei de măsline cu salvie, rozmarin şi usturoi, salată de conopidă, piersică, prune cu sos curry, rulouri de sfeclă roşie umplute cu măr, salată verde cu roccola cu sos pesto şi rodie, roşii şi ciuperci umplute cu legume în aspic), ▸▸feluri principale (pui galantine umplut cu bacon, prune, pătrunjel, salvie, iepure fals umplut cu ou, garnitură de castane şi chives, file de porc cu brânză gouda şi praz copt în aluat de foietaj. ▸▸deserturi de influenţă germană ce au făcut deliciul celor prezenţi: Măr "în pijama" pe sos de vanilie şi Prăjitura de altădată. Proiectul este rezultatul unei munci de echipă reprezentată de coordonatorii proiectului: prof. Marilena Răvaş, prof. Mihaela Horeangă, prof. Marinela Anghel şi prof. Mihaela Arhire. Prezenţa pentru al doiela an consecutiv a unui maestru în arta culinară de valoarea domnului Hartmut Boll, cu o experienţă în domeniul gastronomiei de 50 de ani, în cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi Focşani reprezintă un argument pentru dorinţa profesorilor şi a elevilor din cadrul instituţiei noastre de a ne perfecţiona permanent precum şi de a oferi absolvenţi cu o bună pregătire profesională, capabili să îşi găsească un loc de muncă în domeniul serviciilor, atât în ţară cât şi în străinătate. Nu în ultimul rând, considerăm că vizita domnului Boll în colegiul nostru poate fi considerată şi un argument pro-România, venit din partea unui exponent al unei ţări din Europa de Vest. Domnul Boll a revenit aici în calitate voluntar din partea Serviciului Seniorilor Experţi din Germania pentru că a înţeles dorinţa noastră de schimbare şi de perfecţionare. Activităţile asociate proiectului (vizită la Mausoleul Mărăşeşti, masa la Hanu Ancuţei, vizita la Cetatea Neamţului, o seară petrecută la o pensiune din localitatea Agapia, precum şi excursia la mănăstirile Agapia şi Văratec) au fost un prilej de a-i oferi domnului Boll aspecte din România reală, percepută direct, nedeformată sau exagerată. ■ prof. MARINELA ANGHEL Consilier de Imagine Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Focşani

Noiembrie 2013 | Focşanii | 9

| Educaţie şi gastronomie |

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – al treilea an de parteneriat, în domeniul serviciilor, cu Camera de Comerţ a Germaniei


| Învăţământ |

Întâlnirea Comenius TO READ IS TO GROW din România

P

(7-12 octombrie 2013) Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu – Focşani

roiectul intitulat TO READ IS TO GROW include şcoli din Spania, Turcia, Italia, Franţa şi Grecia şi a urmărit obiective deja cunoscute în Şcoala şi în zona noastră: 1. Elevii să-şi exerseze abilităţile de lectură şi să se poată îmbogăţi cu noi experienţe culturale şi vitale, prin comunicarea cu tineri din diferite ţări, abordând literatura ca un fel de pod. 2. Participanţii şcolilor să fie incluși într-o reţea comună de dialog. Schimbul de experienţă să îmbunătăţească, în special, nivelul de competenţă municare cu oameni din alte culturi în zona de practică. In această perioadă, elevii şi profesorii şi își vor îmbunătăţi nivelul de com- au realizat o nouă vizită culturală – Pe 3. Profesorii să împrumute noi abilităţi petenţă în utilizarea limbii engleze. urmele lui Alexandru Vlahuţă la Dragosîn competenţa de a ghida elevii pe 11. Profesorii vor avea posibilitatea de loveni, pentru valorificarea potenţialului calea citirii şi a scrierii creative. a cunoaşte alte realităţi educaţiona- legendar al zonei. Vizitarea casei me4. Proiectele de promovare a lecturii şi le şi de a păstra contactul cu colegii moriale a scriitorului a scos în evidende utilizare a bibliotecii şcolii să fie europeni. mai bine primite între participanţii ţă interesul tuturor celor prezenţi pentru 12. Dimensiunea europeană a şcolilor cuvântul scris care inspiră şi sensibilituturor şcolilor. noastre şi practica noastră în învă- zează. S-a trecut apoi la reprezentarea 5. Utilizarea bibliotecii şcolii să fie îmţământ să fie consolidată. bunătăţită, cantitativ şi calitativ, fiplastică a legendelor europene şi româCei 27 de oaspeţii au descins în Foc- neşti în cadrul unei sesiuni comune – ind, de asemenea, model de extindeşani, oraşul Unirii de pe Milcov şi au fost elevi şi profesori. re la toate disciplinele. introduși în atmosfera locală prin vizitaŞcoala "Duiliu Zamfirescu" şi, prin ea, rea Centrului istoric. Au fost apoi conduşi învăţământul vrâncean, constituie o rela Şcoala Duiliu Zamfirescu şi familiari- ferinţa pozitivă şi un model pentru instizaţi cu atmosfera de lucru specifică de la tuţiile de învăţământ sud – europene, ciclului primar. Au vizitat cancelaria, la- prin seriozitatea cu care este privit proboratoarele, biblioteca. În timp ce elevii cesul educaţional, prin creativitatea de au fost invitaţi spre a-şi pregăti materia- care dau dovada elevii şi prin modul în lele video şi audio, profesorii s-au întâl- care este abordată lectura, ca modalitanit într-o primă sesiune de lucru. Au fost te de regăsire a unor repere existenţiale, prezentate materialele elaborate şi apoi a concluzionat inspectorul de specialifixate obiectivele următoarelor întâlniri. tate, prof. Piţu Anişoara, la sfârşitul acS-au recitat în limbile natale primele 20 tivităţilor din România. ■ de versuri din Luceafărul, de MIhai Eminescu, dar şi câte un poem reprezentaProf. DANIELA SPOREA tiv pentru literatura fiecărui popor. Corul Coordonator proiect şcolii a interpretat versuri eminesciene. A urmat o excursie culturală, Pe urmele scriitorilor vrânceni, în zona istorică a Vrancei. A doua zi, începând cu ora 9, la Biblioteca Judeteana – Duiliu Zamfirescu 6. Mai mulţi elevi să fie interesaţi de s-au recitat versuri, în română şi engleză. Au urmat prezentări despre Luscriere creativă. 7. Planul de lectură să fie îmbunătăţit, ceafărul eminescian, din partea echila fiecare şcoală, datorită îmbogăţirii pajelor participante. În vizita culturală reciproce în urma schimbului de ex- – Vrancea profundă, de la Vintileasca, s-a încercat valorificarea potenţialului perienţă în acest domeniu. 8. Un manual de bune practici să fie legendar al zonei. S-a vizitat locul care disponibil şi util pentru personalul a generat povestea locala Legenda pieactual şi viitor, pentru profesorii de trelor fetei. Elevii şi profesorii invitaţi au asistat la activităţi meşteşugăreşti pretutindeni. 9. Structuri stabile de promovare a de încondeierea ouălor, de prelucrare a lecturii să fie amenajate: citirea în produselor apicole, de ţesut, de tors, de cluburi specializate, publicarea în cusut, dar şi la evenimente aristice cu specific tradiţional: oraţia de nuntă, găreviste şcolare etc. 10. Elevii vor dobândi abilităţi de co- titul mirelui, hora.

10 | Focşanii | Noiembrie 2013


una octombrie a fost prolifică în rezultate foarte bune pentru sportivii Clubului Sportiv Municipal Focşani 2007, care au câştigat o medalie de argint la Campionatul Mondial de Judo, o medalie de argint şi două de bronz la Campionatul Mondial de Karate SKDUN.

tineret, ca rezervă. Nu a intrat în luptă, însă a primit medalia de bronz pe care a câştigat-o echipa României. Dragoş Pantazică a obţinut medalia de argint cu echipa de kumite cadeţi mixt a României, pentru care a concurat la 55 kg. Ceilalţi sportivi ai CSM Focşani

Elevii profesorului Viorel Ciubotaru au construit, spectaculos în unele momente, însă au ratat cam cât în toate jocurile de acasă de până acum! Au câştigat meciul cu o foarte mare contribuţie a apărării, inclusiv a lui Rusu, cu multe intervenţii foarte bune.

Judo – Junioara Andreea Ştefănescu, vicecampioană mondială

Şi handbaliştii au avut un parcurs bun în campionatul care a început la sfârşitul lunii septembrie iar echipa de volei a continuat pregătirea pentru debutul de campionat, care a avut loc la 2 noiembrie. Arte marţiale – Trei medalii la Campionatul Mondial! – Dragoş Pantazică – argint cu echipa României, Bogdan Alpreotesei, bronz la individual şi cu echipa României Sportivii de la CSM Focşani 2007 au reuşit din nou o performanţă internaţională remarcabilă! La Campionatul Mondial de Karate, ale cărui întreceri au avut loc în Serbia, la Novi Sad, în perioada 11-13 octombrie, din cei cinci sportivi ai clubului, doi s-au întors cu medalii! Alţi trei karatişti ai CSM 2007 au concurat la Cupa Mondială care s-a desfăşurat în aceeaşi perioadă la Novi Sad. Campionul mondial la cadeţi, Bogdan Alpreotesei, care a împlinit 16 ani în luna mai a acestui an, a devenit junior, a concurat la 16-18 ani, cu adversari mai puternici decât până acum, însă şi-a reconfirmat valoarea într-o întrecere de cel mai înalt nivel şi a urcat pe podium: bronz la kumite 62 kg. Rezultatul de la individual l-a propulsat în echipa de kumite a României juniori –

Andreea Ştefănescu, legitimată la CSM Focşani 2007 – CS Unirea Focşani, a câştigat titlul de vicecampionaă mondială de juniori, – 44 kg! În prima zi a Campionatului Mondial de juniori ale cărui întreceri au avut loc în Slovenia, la Liublijana, la 25-27 octombrie, sportiva focşăneană a avut un parcurs aproape perfect: a trecut pe rând de Julijana Savic (Serbia) şi Yenglik Satyvaldy (Kazahstan) iar în semifinală a câştigat în faţa campioanei Africii, tunisianca Olfa 2007 au trecut câte 2-3 tururi, într-o Saoudi. În finală, Andreea Ştefănescu a competiţie cu foarte mulţi concurenţi de avut de înfruntat pe rusoaica Anastasia mare valoare. Pavlenko de care a fost întrecută după o dispută dramatică!

Trei victorii şi o înfrângere pentru handbalişti

HCM Cîmpina – CSM Focşani 2007 16-43 (9-23) CSM Focşani a câştigat partida din deplasare cu HCM Cîmpina, urcând şi la golaveraj. Elevii profesorului Viorel Ciubotaru au înscris de 43 de ori, în faţa unei echipe, în mod evident, inferioare ca valoare. A fost un antrenament cu public pentru următoarele partide. CSM Focşani 2007 – CSH Teleorman Alexandria 32-22 (15-9) CSM Focşani 2007 a făcut spectacol în Sala Polivalentă, în partida din etapa a 5-a, în compania CSH Teleorman Alexandria. Şi a câştigat la o diferenţă convingătoare în faţa unei echipe care era neînvinsă în deplasare în actuala ediţie de campionat. Profesorul Viorel Ciubotaru, împreună cu elevii săi, a găsit soluţia pentru acoperirea găurilor din apărare care le dăduseră destule bătăi de cap până acum. În atac, echipa a avut inventivitate, a creat şi a finalizat spectaculos, arătând că este în creştere a calităţii de exprimare, a valorii, în ultimă instanţă. HC Vaslui – CSM Focşani 2007 37-21 Oaspeţii nu au avut nici o şansă, în faţa unei echipe dezlănţuite, pregătite pentru promovare. CSM Focşani 2007 – HC Buzău 2012 25-19 (13-9) În Sala Polivalentă, handbaliştii de la CSM Focşani 2007 i-au întâlnit pe cei de la HC Buzău 2012.

Judo – Bronz naţional pentru Mirela Prisecaru La finala Campionatului Naţional de Seniori, care a avut loc la Braşov, în zilele de 5 şi 6 octombrie, au participat şi opt sportivi ai CSM Focşani 2007. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Mirela Constantin (Ploscaru) care a câştigat medalia de bronz la 70 kg. Pe locul V s-au clasat Sorina Ţurcanu, 70 kg., George Neagu, 90 kg., Georgică Stanciu, 100 kg., Claudiu Parnea, +100 kg., pe locul VII – Răzvan Lazăr, 81 kg., Andreea Ştefănescu, 48 kg. şi, pe locul IX, Dănuţ Stănescu, la 81 kg. ■ PETRICĂ BUTUC ofiţer de presă al CSM Focşani 2007

Noiembrie 2013 | Focşanii | 11

| Sport |

L

CSM Focşani 2007 – Octombrie, cu performanţe remarcabile!


| Eveniment |

U

Biblioteca Judeţeană în „casă nouă”

ltima zi din luna Octombrie a însemnat pentru noi o primă zi în noul sediu al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Alături de noi i-am avut pe reprezentanţii autorităţilor locale – vicepreședinţii Consiliului Judeţean Vrancea, domnii

și mulţi alţi prieteni ai instituţiei de cultură vrâncene. Invitaţi speciali la eveniment au fost domnul profesor doctor – Ioan Adam, domnul Ioan Codreanu – legatarul testamentar al publicistului Leon Kalustian și domnul Daniel Marinescu – director

că", a declarat, la inaugurarea noului sediu, Teodora Fîntînaru, directorul Bibliotecii Judeţene. Noul sediu al Bibliotecii Judeţene Vrancea se află pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 13, într-o clădire monument istoric, de la sfârşitul secolului XIX, ce

Dragoș Bârlădeanu și Ionel Cel-Mare, secretarul judeţului – doamna Raluca Dan, viceprimarii municipiului Focşani – domnii Tudorel Trofin și Gabriel Necula, ai instituţiilor publice vrâncene cu care colaborăm atât de bine – Daniela Nicolaș – directorul DGASPC Vrancea, Zaharia Vasilica – Inspector General al Inspectoratului Școlar Vrancea şi alţi prieteni vechi – Victor Renea – fost director al Bibliotecii, Mircea Bucur – președintele Fundaţiei „Cartea Călătoare”, Sandu Ploscaru – președintele CAR pensionari Milcov, scriitorul Gheorghe Neagu – președintele Asociaţiei Duiliu Zamfirescu, dl. Neagu Ștefan – președintele Asociaţiei Simion Mehedinţi, Valentin Gheorghiţă – directorul Ateneului Popular Mr. Gh Pastia, Sorin Francu – directorul Teatrului Municipiul Mr. Gh. Pastia, foarte mulţi bibliotecari precum

al firmei IME București, care a dotat noul sediul al bibliotecii cu tehnologie de ultimă generaţie. „Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră, bine aţi venit în casa nouă a Bibliotecii. Este un moment pe care-l așteptam de foarte multă vreme, un eveniment în istoria bibliotecii și-mi place să sper că și în istoria comunităţii noastre, așa că vă invit să vizităm împreună această bibliotecă modernă, găzduită într-un sediu cu valoare istorică. Avem acum 60 de calculatoare, 90% din fondul de carte este introdus în baza de date, avem cea mai modernă tehnologie, avem 17.000 de utilizatori în baza de date, suntem prezenţi cu filiale şi colecţii în 11 comunităţi de român din străinătate. Mesajul nostru este să acordaţi încredere colectivului de aici şi să veniţi cu sufletul deschis la bibliote-

a fost consolidată şi modernizată de Consiliul Judeţean, în cadrul proiectului „Consolidare şi Modernizare Sediu Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu“, proiect finanţat din bugetul Consiliului şi din fonduri provenite de la Banca Mondială. Biblioteca va găzdui aici peste 70 de mii de volume din colecţiile secţiilor de Împrumut la domiciliu, Periodice și Carte Veche. “Acest nou sediu este unul dintre cele mai moderne din ţară, fiind chiar unicul care are un sistem de securizare și catalogare a cărţilor bazat de tehnologia de identificare prin radiofrecvenţă RFID. Noul sediu al Bibliotecii Judeţene nu doar că a fost amenajat la cele mai înalte standarde, dar are și dotări ultramoderne: ascensor pentru cărţi, rampă interioară pentru persoane cu dizabili-

12 | Focşanii | Noiembrie 2013


| Eveniment |

tăţi și sistem de securizare prin frecvenţă radio”. Aceste precizări au fost făcute de Dragoș Bârlădeanu, vicepreședintele Consiliului Judeţean Vrancea, care a transmis celor prezenţi la eveniment mesajul președintelui Marian Oprișan, promotorul proiectului: „După cum știţi, proiectul de reabilitare s-a desfășurat pe parcursul a 18 luni și a costat aproximativ 580 mii de euro, fiind efectuate lucrări de consolidare a întregii structuri de rezistenţă, refacere finisaje interioare și exterioare și altele. Să nu uităm nici faptul că actualul sediu al bibliotecii este al patrulea imobil de patrimoniu pe care îl reabilitează Consiliul Judeţean Vrancea, după sediul secţiei pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Judeţene, după Muzeul Unirii și Prefectura Putna. Inaugurarea sediului mai marchează și împlinirea a 155 de ani de la nașterea marelui scriitor Duiliu Zamfirescu și mă bucur că la acest eveniment a reușit să participe și domnul profesor doctor Ioan Adam, care a studiat cu pasiune opera acestei mari personalităţi pe care a dat-o României, Vrancea”. Accesul utilizatorilor bibliotecii se face printr-un set de porţi ce reprezintă un sistem de securizare, dar și de catalogare a cărţilor, bazat pe tehnologia de identificare prin radio frecvenţă (RFID), un sistem folosit în premieră naţională de Biblioteca vrânceană. Momentul inaugurării a fost prilejuit de împlinirea a 155 de ani de la nașterea scriitorului Duiliu Zamfirescu și a fost urmată de manifestările dedicate acestei sărbătoririi. Invitatul de onoare, profesorul doctor Ioan Adam a vorbit despre personalitatea lui Duiliu Zamfirescu, scriitor înzes-

trat „cu aristocraţie sufletească“. Putini dintre clasicii noștri au avut si au șansa de a se întâlni în posteritate cu editori si critici competenţi, ca domnul Ioan Adam, ce s-a dedicat cercetării și a redat lumii literare opera și personalitatea acestui remarcabil scriitor Duiliu Zamfirescu. O dovedește, o data în plus, prezenţa domniei sale la Focșani, care în prelegerea sa a susţinut proiectul refacerii operei scriitorului vrâncean, considerându-l cu adevărat important pentru generaţia de astăzi. Programul zilei a fost completat de lansarea Revistei Lector – 10 ani de la prima apariţie. Gabriel Funica, redactorul șef al publicaţiei, a evidenţiat faptul

că acest număr aniversar a fost organizat după anumite teme, o parte însemnată fiind ocupată de texte ce reflectă activitatea și munca bibliotecarilor. „Spuneam, la început de drum, în 2003, că proiectul nostru minimal ar consta în racordarea literaturii de specialitate la circuitul, mult mai amplu, al manifestărilor spiritual artistice de ieri și de azi, mizând astfel, fără ambiţii prometeice, pe un grad sporit de atenţie și atractivitate, în încercarea de a răspunde onorabil provocărilor unui context multipolar. Credem acum, după zece ani, că într-o proporţie semnificativă ne-am ţinut de cuvânt răspunzând, în limita resurselor disponibile, așteptărilor publicului citi-

Noiembrie 2013 | Focşanii | 13


| Eveniment |

tor interesat de activitatea unei instituţii fundamentale a judeţului Vrancea”. Revista „Lector” a Bibliotecii vrâncene, o publicaţie culturală realizată de echipa Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea, conţine articole extrem de interesante privind viaţa și opera scriitorului Duiliu Zamfirescu, articole despre proiectele derulate de Bibliotecă și rezultatele acestora, articole de biblioteconomie, rubrici de bibliointerviuri, restituiri și invitaţi ai revistei. Punctul următor al programului a fost vernisajul expoziţiei „Valori vrâncene: Duiliu Zamfirescu” urmat de lansarea ediţiei a II – a Concursului de creaţie literară „Oana Diana Renea”, concurs iniţiat în memoria poetei Oana Diana Renea, autor de cărţi pentru copii, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Prin înscrierea la concurs Biblioteca Judeţeană Vrancea îi provoacă pe micii cititori să devină scriitori şi să creeze lucrări originale iar cele mai frumoase lucrări vor fi premiate în cadrul activităţilor dedicate sărbătorilor de iarna. Lucrările pot fi depuse la sediile bibliotecii până la data de 10 decembrie, conform regulamentului ce va fi afișat la toate sediile bibliotecii şi pe site-ul www.bjvrancea.ro. Evenimentele zilei s-au încheiat cu marcarea a 105 ani de la nașterea publicistului Leon Kalustian prin vernisa-

14 | Focşanii | Noiembrie 2013

rea expoziţiei de documente originale și lansarea site-lui Leon Kalustian (www. leonkalustian.ro) moment la care a fost prezent domnul Ioan Codreanu, legatarul testamentar al acestuia și prieten de suflet al bibliotecii. Expoziţia a cuprins fotografii, acte, tablouri şi cărţi din Fondul documetar “Leon Kalustian” al Bibliotecii, fond do-

nat instituţiei de Ioan Codreanu, nepotul ziaristului. Publicul larg vrâncean a putut admira şi cele patru tablouri reprezentându-l pe Leon Kalustian în viziunea artiștilor plastici Ştefan Popa-Popas şi Mihai Pânzaru Pim. ■ Bibl. OLARU MARIA CRISTINA Biblioteca Judeţeană Vrancea


entru că suntem unde suntem, adică într-o zonă seismică importantă a ţării și pentru că nu avem bani să consolidăm totul dintr-odată, cred că trebuie să consolidăm și să direcţionăm resursele – fie ele multe sau puţine – în funcţie de priorităţi. Astfel, nu cred că trebuie să începem neapărat cu instituţiile și poate nici măcar cu blocurile, dar sigur trebuie expertizate urgent școlile iar acolo unde se impune, să fie consolidate cu prioritate. O scurtă privire în documentaţia veche de construcţie a acestor edificii ale educaţiei nu ar fi inutilă. Se pot trage ceva învăţaminte. Cred că cel mai potrivit exemplu cu care s-ar putea începe ar fi Școala nr.10, azi numită „Duiliu Zamfirescu”, din mai multe motive: este unul din cele mai vechi imobile școlare din oraș iar în sălile ei învaţă sumedenie de copii. Deși a fost construită în 1964, încă nu i-a venit rândul la reabilitare totală, aşa cum s-a reabilitat Școala nr. 9, care şi-a deschis porţile abia în septembrie 1980, iar în curând încep lucrările la altă școală, ridicată pe la 1971, Școala „Nicolae Iorga”, din Sud. Indiscutabil trebuiau și acestea consolidate şi reabilitate, dar nu trebuie uitată Școala Duiliu Zamfirescu. Poate anul 2014 sau 2015 va fi anul în care va primi și aceasta atenţia autorităţilor. Iată cum au abordat constructorii de la Șantierul Focșani și beneficiarul (Sfatul Popular Focșani – azi Primăria) problema construirii acestei şcoli, așa cum reiese din documentaţia veche, păstrată în depozitele de arhivă. Acum 50 de ani s-a constituit dosarul proiect nr 510/3/963, pentru construcţie Școală cu 16 săli de clasă – parter + 2 nivele. S-au emis procesul verbal de avizare internă a Direcţiei de Sistematizare Galaţi, Devizul General al Investiţiei, avizul Tehnic al Consiliului Stiinţific Galaţi și avizul Comisiei tehnice de avizare, din cadrul Ministerului Invăţământului şi alte numeroase acte, specifice speţei în cauză. În memoriul general, întocmit de proiectant, găsim un aliniat dedicat necesităţii și oportunităţii lucrărilor, după cum urmează: – Pentru desfășurarea învăţamântului general de 8 ani, în prezent (1964) pe cuprinsul orașului Focșani funcţionează 7 școli de 8 ani și una de 4 ani, totalizând 112 săli de clasă, din care 25 de săli de clasă funcţionează în săli improprii. La cele de mai sus se poate adăuga că marea majoritate a școlilor existente au o vechime cuprinsă între 80 și 100 de ani, care le face

să nu mai corespundă cerinţelor actuale ale învăţământului și altor condiţii legale. Din cauza supraaglomerării școlilor deja existente se impune necesitatea construirii unei noi școli, cu 16 săli de clasă și darea ei în folosinţă în anul școlar 1964-1965. Memoriul detalia că Școala se va construi în partea de sud a orașului, pe str. Miciurin, azi Tinereţii, colţ cu strada București, azi bulevardul Unirii. Retragerea faţă de axul străzii Miciurin va fi de 25 m distanţă, iar faţă de cel a străzii Bucuresti va fi de 57 m distanţă. Pentru etapa finală a construcţiei se preconiza o

suprafaţă de peste 7000 m p de teren, având în vedere sala de gimnastică și terenurile de sport ulterioare. Pentru prima etapă a construirii școlii s-a asigurat o suprafaţă de 4000 mp. Autorizaţia de construcţie a fost emisă de Sfatul Popular al orașului Focșani, cu nr. 5/27 ianuarie 1964. Amplasarea școlii s-a făcut în așa fel încât să nu aibă loc demolări de construcţii, fiind necesară doar exproprierea de teren liber, în baza unui decret special din 1963.  Conform proiectului, capacitatea școlii  era dimensionată  la 16 săli de clasă, pentru 640 de elevi (40 de elevi per clasa).  Valoarea lucrărilor, conform devizului general, s-a ridicat până aproape de suma de 3 milioane lei. Datorită zonei noastre seismice, de categoria a II-a, Școala a fost proiectată din zidărie de cărămidă plină, stâlpii de beton armat și planșee de beton armat monolit.  Fundaţiile au fost armate, atât la partea inferioară cât și la nivelul soclului, cu două centuri, realizându-se, în acest fel,  grinzi de fundaţie foarte rigide. Fundaţiile au fost proiectate cu tălpi foarte late,  la fundaţiile zidurilor  din zona făra subsol, iar pentru porţiunea cu subsol s-a prevăzut  o cuvă etanșă,  din beton armat. O atenţie deosebită s-a acordat terenului de fundare a respectivei școli, știut fiind că acesta trebuia, în mod deosebit, pregătit pentru o astfel

de construcţie, într o zonă delicată ca a noastră. Pe teren se aflau două beciuri destul de mari, de la casele din zonă, multe WC-uri și un puţ absorbant, șanturi pline de gunoaie și multe alte obstacole în adâncimea terenului. Apa subterană nu există până la adâncimea de 7 metri, abia de la 9 metri aceasta începea să se facă simţită.  Pe latura vestica a terenului destinat clădirii școlii, hărţile și legendele locale pomeneau de un vechi curs părăsit al Milcovului și încă o dată se cerea deosebită atenţie și se recomanda armarea fundaţiilor. Astfel, săpăturile de fundaţie s-au facut cu 70 de cm mai mult decât în proiect. De asemenea, se impunea nivelarea suprafeţei terenului, în jurul construcţiei, pe o rază de cel puţin 20 de metri, pentru a asigura scurgerea rapidă și completă, în afara suprafeţei construite, a apelor din precipitaţii sau provenite din alte surse. În jurul construcţiei s-au executat trotuare etanșe, de cel puţin 1 m lăţime. Conductele de apă sub presiune, care traversează fundaţiile, au fost introduse în tuburi de protecţie, pe lăţimea fundaţiilor și 1 m în afara acestora. Toate aceste măsuri și încă multe altele serveau unui singur scop, acela ca respectiva construcţie să fie cât mai trainică, să reziste la cât mai multe seisme puternice și să dureze în timp cât mai mult timp posibil. Acest plan al proiectantului și constructorului nu era unul rău, dar trebuie ajutat și de intervenţii de amploare în prezent. Începută la finele lui ianuarie 1964, aria construită rezultată a fost de 771 mp, iar cea desfășurată de 2390 mp. Procesul verbal de recepţie definitivă s-a încheiat pe 11.09.1964. În 6 luni și jumătate s-a construit acest imobil, ceea ce azi pare un pic desprins din povești. S-au folosit între 65 si 73 de muncitori, în funcţie de vârfurile de activitate, iar unele operaţiuni s-au executat chiar și în trei schimburi, pentru eficacitate, mai ales la turnarea fundaţiilor. Acest imobil a suferit reparaţii, de-a lungul timpului, mai ales după cutremurele majore. Deşi nu sunt semnale că structura de rezistenţă a acestei școli a avut de suferit, vechimea ei o recomandă pentru o verificare atentă a specialiștilor și poate chiar și o reparaţie capitală, atât pentru siguranţă cât şi pentru modernizare. ■ FLORIN DÎRDALĂ Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale

Noiembrie 2013 | Focşanii | 15

| Istorie |

P

Despre construcţia Școlii nr. 10 Focșani, azi Școala „Duiliu Zamfirescu”


| Istorie |

O

Focşaniul după 1989

rice perioadă istorică are plusurile şi minusurile ei, iar cu cât ne îndepărtăm de trecut faptele neplăcute ale umanităţii pălesc în comparaţie cu aspectele pozitive. Indiscutabil, din vremurile vechi, preferăm să ascultăm cu plăcere mai mult istorisiri despre lucruri bune iar pe cele rele sau negative le percepem estompate, cosmetizate sau pur şi simplu le ştergem cu buretele. Lăsând deoparte istoria naţională, constatăm

că şi zona noastră geografică nu a făcut notă separată de la această metodă. În perioada antebelică şi interbelică s-au respectat libertăţile omului şi proprietatea a fost protejată. În schimb maşinaţiile politice şi mârşăviile economice au dezgustat pe românii de atunci. În perioada comunistă, sub masca unei aşa zise conduceri a poporului, s-au făcut abuzuri numeroase, ce au atins bunurile şi libertăţile multor oameni, fie înstăriţi, fie incompatibili cu regimul, datorită ideilor. Infrastructura creată, drumuri, instituţii, investiţii în economie au fost fără precedent dar s-a realizat cu un preţ enorm, reflectat în stilul de viaţă al oamenilor. Deşi erau dotaţi de regim cu o casă, mai mult sau mai puţin placută şi cu un loc de muncă sigur, regimul comunist a încercat să-i obişnuiască cu un trai spartan, la limita subzistenţei şi cu mari economii la utilităţile fireşti unei vieţi confortabile. Revoluţia din 1989 a răsturnat acest stil de viaţă şi a părut că va aduce multă prosperitate în viaţa focşănenilor şi a românilor, în general. După acest an s-au realizat, cu siguranţă, lucruri bune dar s-au petrecut şi fapte neplăcute. Nu e locul aici pentru a le prezenta pe acestea din urmă, se ştiu cu siguranţă de noi toţi. În schimb, merită subliniat ce a adus schimbarea în bine, în oraşul nostru. Alegeri libere, aleşi care, teoretic, puteau fi traşi la răspundere din 4 în 4 ani, libertatea de a călători peste hotare, alimente şi alte produse industriale la discreţie, presă, radio, televiziune şi internet din belşug, drumuri, utilităţi, mijloace de comunicare şi multe altele. Să le luăm pe rând. Alegerile electorale după 1989 au fost mai liniştite decât cele

16 | Focşanii | Noiembrie 2013

din perioada interbelică şi mai corecte decât cele din perioada regimului comunist şi au oferit focşănenilor prilejul să-şi aleagă reprezentanţii, care să le susţină corect interesele. Din păcate, dacă la primele alegeri desfăşurate în 1990 şi 1992 prezenţa la vot a fost de aproape 100%, ultimile tururi electorale au atras la vot o cifră undeva în jurul procentului de 50 %, care tinde să scadă şi aceasta. Explicaţii pot fi multe, dar mai importante ar fi soluţiile care să remedieze încrederea electoratului în liderii politici actuali. Peste hotare focşăneni au călătorit imediat după 1989, la început cu ceva restricţii, iar de curând mult mai uşor, doar cu actul de identite în spaţiul european. Efectele acestei libertăţi au fost convenabile tuturor. Emigranţilor pentru că puteau câştiga de zeci de ori mai bine ca în ţară şi Statului Român pentru ca primea sume mari de valută în interiorul graniţelor. Mai mult, românii plecaţi nu au mai îngroşat numărul şomerilor apăruţi în România, o dată cu lichidarea treptată a industriei faraonice creată de vechiul regim. Multe dintre lucrurile văzute de aceştia pe afara au fost aplicate şi în oraşul nostru precum designul clădirilor sau grădinile vilelor particulare. Stranierii noştri au adus şi câteva lucruri proaste, de la şofatul agresiv până la criticile aduse instituţiilor care nu le rezolvau în fiecare august problemele cât mai urgent. Produsele alimentare şi cele industriale au inundat piaţa românească, iar în prezent comercializarea lor se face în unităţi moderne dintre care câteva exemple găsim şi în oraşul nostru. Aceste supermarketuri sunt şi excelente prilejuri de petrecere a timpului liber, iar focşănenii preferă opulenţa practicelor stabilimente comerciale, în defavoarea altor activităţi. Presa s-a înmullţit după 1989, a tratat la început copilării, ulterior a intuit problemele serioase ale societăţii româneşti şi azi a rezistat un mic eşantion. La noi ziarul principal a suferit o divizare răsunătoare şi o dispută surdă ani de-a randul cu concurenţa, în prezent existând un echilibru între cele două publicaţii reprezentative şi singurele, cu mici excepţii, care au rezistat recentei crize. Radioul local a fost absorbit de posturile centrale, după ce prin trecut a încercat şi a reuşit câteva momente bune. Televiziunile locale emit şi azi, dar, cele din Bucureşti prin audienţă şi subiectele, unele frivole, au estompat calitatea şi seriozitatea emisiunilor de la noi. Totuşi şi-au păstrat micul lor cerc de telespectatori. Internetul a început a funcţiona de ceva timp, mai ales prin câteva locuri amenajate din oraş, dar în ultimii ani a pătruns masiv în casele din

ce în ce mai multor focşăneni. Nu e departe ziua când orice fel de corespondenţă va fi purtată numai prin intermediul Internetului. Dar atunci va trebui sa fim foarte atenţi la falsuri. Şi mai sunt câteva probleme pe care le aduce internetul, un pericol pe care unele ţări au ales să-l cenzureze sau să-l controleze. Drumurile reprezintă un subiect încă fierbinte. Indiscutabil avem drumuri mai bune ca în trecut, dar mai proaste ca în alte ţări. La noi în oraş situaţia acestora s-a îmbunătăţit simţitor, cele principale fiind corespunzătoare, fiind reabilitate chiar şi unele de la periferia oraşului. Dar mai este mult de lucru la capitolul acesta. Utilităţile se prezintă astfel: în prezent se schimbă reţeaua de termoficare a oraşului iat Enet a fost un pic modernizat. Păcat că s-au pierdut mulţi clienţi ai acestei societăţi dar cu timpul unii se vor întoarce. Canalizarea prinde teren şi în zonele cele mai îndepărtate de centrul oraşului. Aprovizionarea cu electricitate și apă curentă nu pune azi niciun fel de problemă, nemaiexistând vestitele raţionalizări ale vremurilor vechi. Gazul, introdus la Focşani în 1971, ajunge după 1989, an de an, la cât mai mulţi focşăneni dar periodic ni se aduce aminte că preţul îi va exploda. Cu siguranţă că acest lucru se va întâmpla, întrucât plecarea cât mai multor focşăneni de la Enet şi în general a cât mai multor români de la centralele de oraş, au făcut ca respectiv consumul de gaz să crească şi pe cei responsabili să încerce obţinerea unor venituri cât mai mari. De un deceniu şi mai bine focşănenii au renunţat la vechiul sistem de telefonie fixă şi s – au axat pe noul General Sistem Mobil. Noul sistem a prins masiv, lucru explicat de facilitatea şi accesibilitatea folosirii acestei invenţii. La fel ca şi automobilele, din ce în ce mai performante, care circulă prin oraş, mobilul sofisticat a devenit un accesoriu aproape nelipsit focşănenilor. Mai sunt şi alte lucruri bune sau aproape bune pe care le putem vedea prin oraş. Noua înfăţişare a Pieţei centrale a oraşului şi a Grădinii Publice, destul de numeroasele parcări amenajate în ultima perioadă, fluidizarea circulaţiei în multe intersecţii, prin introducerea de sensuri giratorii, reabilitarea termică a unor locuinţe, recondiţionarea şi consolidarea unor edificii de artă precum Teatrul, Ateneul, şcolile şi bisericile, noile cartiere ANL, cochetele staţii de carburant, restaurantele, terasele, spaţiile cu vegetaţie etc., toate au făcut ca aspectul oraşului să fie, daca nu unul spectaculos, cel puţin de acceptat chiar şi pentru cei mai cârcotaşi dintre concetăţeni ■ FLORIN DÎRDALĂ Serviciul Judeţean Vrancea al Arhivelor Naţionale


onform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.70/2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani Nr. 287/2011, compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil este:

PERSOANĂ SINGURĂ Tranşe venit până la 155 lei între 155,1 lei şi 210 lei între 210,1 lei şi 260 lei între 260,1 lei şi 310 lei între 310,1 lei şi 355 lei; între 355,1 lei şi 425 lei între 425,1 lei şi 480 lei între 480,1 lei şi 540 lei între 540,1 lei şi 615 lei între 615,1 lei şi 786 lei între 786,1 lei şi 1082 lei între 1082,1 lei şi 1300 lei

Procent 100% 96% 90% 83% 76% 70% 62% 56% 50% 43% 39% 30%

FAMILIE Tranşe venit Procent până la 155 lei 93% între 155,1 lei şi 210 lei 86% între 210,1 lei şi 260 lei 80% între 260,1 lei şi 310 lei 73% între 310,1 lei şi 355 lei; 66% între 355,1 lei şi 425 lei 60% între 425,1 lei şi 480 lei 52% între 480,1 lei şi 540 lei 46% între 540,1 lei şi 615 lei 40% între 615,1 lei şi 786 lei 33% Între 786,1 lei şi 840 lei 27% între 840,1 lei şi 900 lei 20% între 900,1 lei şi 1000 lei 15% Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.70/2011 valoarea ajutorului din bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale este de: Tranşe venit Suma – lei până la 155 lei 262 între 155,1 lei şi 210 lei 190 între 210,1 lei şi 260 lei 150 între 260,1 lei şi 310 lei 120 între 310,1 lei şi 355 lei; 90 între 355,1 lei şi 425 lei 70 între 425,1 lei şi 480 lei 45 între 480,1 lei şi 540 lei 35 între 540,1 lei şi 615 lei 20 Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr.70/2011 valoarea ajutorului din bugetul de stat pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică este de:

Bunuri imobile Tranşe venit Suma – lei Terenuri de împrejmuire a locuinţei până la 155 lei 240 şi curtea aferentă şi alte terenuri inîntre 155,1 lei şi 210 lei 216 2 travilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona ruîntre 210,1 lei şi 260 lei 192 rală între 260,1 lei şi 310 lei 168 Bunuri mobile* între 310,1 lei şi 355 lei; 144 Autoturism/autoturisme şi/sau moîntre 355,1 lei şi 425 lei 120 tocicletă/motociclete cu o vechime între 425,1 lei şi 480 lei 96 mai mică de 10 ani cu excepţia ceadaptate pentru persoanele cu între 480,1 lei şi 540 lei 72 1 lor handicap sau destinate transportuîntre 540,1 lei şi 615 lei 48 lui acestora sau persoanelor depenCererile – declaraţiile pe propria răsdente precum şi pentru uzul persoapundere pentru acordarea ajutoarelor de nelor aflate în zone greu accesibile încălzire pentru locuinţă vor fi însoţite Mai mult de un autoturism/motocide acte doveditoare privind componenţa 2 cletă cu o vechime mai mare de 10 familiei, veniturile nete lunare ale acesani tora, precum şi acte privind locuinţa sau Autovehicule: autoutilitare, autocabunurile deţinute de solicitanţi. Prin acte doveditoare privind com- 3 mioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze ponenţa familiei se înţeleg buletine de Şalupe, bărci cu motor, scutere de identitate/carte de identitate/carte de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor identitate provizorie 4 necesare pentru uzul persoanelor Referitor la actele doveditoare privind care locuiesc în Rezervaţia Biosfeveniturile nete ale persoanelor acestea rei ”Delta Dunării” sunt menţionate expres în formularul de Utilaje agricole: tractor, combină cerere, la capitolul 5 5 autopropulsată Prin acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanţi se 6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale înţelege actul de proprietate, contracUtilaje de prelucrat lemnul: gater tul de închiriere, de comodat, alte docualte utilaje de prelucrat lemnul mente ce atestă forma de deţinere/utili7 sau acţionate hidraulic, mecanic sau zare a locuinţei. Pentru situaţiile în care electric părinţii s-au mutat, iar copii locuiesc fără acte în casa părintească – împuternicire din partea proprietarilor de drept. Cererile – declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pentru locuinţă cu gaze naturale /energie electrică vor fi însoţite de o copie a facturii de furnizare a gazeBunuri mobile* lor naturale/energiei electrice. (*) Aflate în stare de funcţionare Cetrerile completate sunt primite la Depozite bancare Centrul comercial al ENET SA pentru energie termică şi la Primăria MuniciDepozite bancare cu valoare de 1 peste 3000 lei piului Focşani pentru celelalte tipuri de încălzire. Lista bunurilor ce conduc la exclude- Terenuri /animale şi/sau păsări Suprafeţe de teren, animale şi părea acordării ajutorului pentru încălzirea sări a căror valoare netă de prolocuinţei ducţie anuală depăşeşte suma de 1 Bunuri imobile 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro Clădiri sau alte spaţii locative în pentru familie 1 afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Noiembrie 2013 | Focşanii | 17

| Utile |

C

Ajutoarele pentru încălzire – iarna 2013-2014


| Administrativ |

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţa de îndată din 1 octombrie 2013 S-a aprobat majorarea capitalului social al SC ENET SA Focşani; A fost aprobată preluarea şi plata de la bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013 a sumei de 107.974,41 lei reprezentând cheltuieli privind furnizarea energiei termice pentru perioada 2003-2009 aferente imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani;

A fost rectificat Bugetul General al municipiului Focşani pe anul 2013; Au fost garantate biletele la ordin, în valoare de 9.000.000 lei, emise de către SC ENET SA Focşani în favoarea SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA, în contul datoriilor înregistrate de acesta către furnizorul de gaze naturale;

S-a aprobat participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Focşani la Grupul de iniţiativă locală Investiţii Teritoriale Integrate din judeţul Vrancea pentru perioada 2014-2020; S-a aprobat Acordul de parteneriat în vederea înfiinţării unui Pact Teritorial pentru Investiţii Integrate în judeţul Vrancea, pentru perioada 2014-2020;

în şedinţa extraordinară din 14 octombrie 2013 S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Toader Ţîrdea, din municipiul Focşani"; S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Trotuş din municipiul

Focşani"; S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Refacere infrastructură strada Vrâncioaia din municipiul Focşani"; A fost modificată anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani

nr.312/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 24.500.000 lei, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; A fost aprobată rectificarea Bugetului General al municipiului Focşani pe anul 2013;

în şedinţa aordinară din 31 octombrie 2013 Au fost validate mandatele consilierilor locali, declaraţi aleşi la data de 18 octombrie 2013, pentru Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Focşani şi astfel acesta a fost declarat legal constituit. Totodată a fost validată alegerea, din rândul Consiliului Local al Tinerilor, a primarului tinerilor, celor doi viceprimari şi a secretarului. Astfel, componenţa validată a CLT este: ▸▸Pătrăşcanu Octavian – Colegiul Naţional Al. I.Cuza – Primar; ▸▸Nicolaş Carla – Colegiul Naţional Unirea – Viceprimar; ▸▸Ciucă Alexandra – Liceul cu Program Sportiv – Viceprimar; ▸▸Gurea Mihai – Liceul Pedagogic Spiru Haret – Secretar; ▸▸Neagu Rareş-Cristian – Colegiul Naţional Al.I.Cuza; ▸▸Ştefan Dragoş Alin – Colegiul Naţional Al. I.Cuza; ▸▸Pîrlog George-Alexandru – Colegiul Naţional Unirea; ▸▸Rotariu Angelica – Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu; ▸▸Pîrcălabu Răzvan – Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu; ▸▸Iordache Alisa – Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu; ▸▸Voicu Nicoleta-Alexandra – Liceul Pedagogic Spiru Haret; ▸▸Cobzaru Ana-Maria-Teodora – Liceul de Artă Gh.Tătărăscu ; ▸▸Lefter Maria – Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea; ▸▸Herchea Monica – Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea; ▸▸Apreotesei Ancuţa-Andreea – Colegiul Tehnic Ion Mincu;

18 | Focşanii | Noiembrie 2013

▸▸Oană Maria-Alexandra – Colegiul Tehnic Gh. Asachi; ▸▸Dumitrescu Bianca-Maria – Colegiul Tehnic Edmond Nicolau; ▸▸Copaciu Diana-Georgiana – Colegiul Tehnic Edmond; ▸▸Gavrilă Ionuţ-Alexandru – Colegiul Tehnic Edmond Nicolau; ▸▸Andrei Cristina-Viorelia – Colegiul Tehnic Traian Vuia; ▸▸Negoiţă Sandu – Colegiul Tehnic Traian Vuia; A fost aprobată execuţia bugetului local al municipiului Focşani, a bugetului instituţiilor finanţate parţial şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, precum şi a bugetului creditelor interne şi externe, la 30 septembrie 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare; S-a aprobat alocarea sumei de 9.300 lei, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Era Medievală evoluează astăzi", derulat de Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu" Focşani în cadrul programului Comenius în perioada 4-5 decembrie 2013; S-a alocat, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013, suma de 105,70 mii lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă; Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amplasare Semnal intrare în municipiul Focşani dinspre Mărăşeşti"; Au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Contorizarea energiei termice la Blocul nr. 27, str. Pictor N. Grigorescu" – municipiul Focşani";

Au fost aprobaţi tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Nordic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea şi pentru obiectivul de investiţii „Alimentare apă şi canalizare Cimitir Sudic" din municipiul Focşani, judeţul Vrancea; A fost modificat Regulametul pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare fără autorizare şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Focşani şi a taxelor aferente, aprobat prn Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focşani nr. 110/267/2008, modificată şi completată; A fost încredinţat, în folosinţă gratuită pe perioada existenţei construcţiei, către Parohia „Sfânta Cuvioasa Parascheva", un teren în suprafaţă de 50 mp situat în Focşani, B-dul. Independenţei nr. 4 bis, aparţinând domeniului privat al municipiului Focşani, în vederea construirii unui depozit de cărţi şi obiecte de cult; Sala de sport de la Şcoala nr. 10 „Duiliu Zamfirescu", sala de sport a Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” şi cea de la Colegiul Unirea au fost încredinţate, pe perioada reabilitării, către Compania Naţională de Investiţii SA Bucureşti; Au fost aprobate Raportul Consultării şi Informării Publicului nr. 51055 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Spălătorie auto" – Focşani, intravilan, b-dul Bucureşti, nr. 6C şi Raportul Consultării şi Informării Publicului nr. 51052 din 11.10.2013 privind documentaţia P.U.D. şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere locuinţă parter existentă, amenajare sediu firmă şi refacere acoperiş" – Focşani, intravilan, str. Ana Ipătescu, nr. 9. A fost constituită Comisia de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii sociale care solicită subvenţii din bugetul local al municipiului Focşani pentru anul 2014 în baza Legii nr. 34/1998. ■


Program de lucru cu publicul LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 18.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30

Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ Elena Vişan – Registratură Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Prin rotaţie – Juridic Violeta Asanache – Taxe şi Impozite Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei – Cadastru şi Agricultură

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar – DECEBAL BACINSCHI

209

22

Direcţia Administraţie Publică Locală – Director

106

2

Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA

107

23

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

3

Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN

109

24

Direcţia Economică – Director

206

4

Cabinet Secretar

210

25

Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu

Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură

411

205

5

Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe

412

26

6

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) – Şef serviciu

302

7

Centrul de Comunicare – Informaţii generale

417

27

Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu

102

8

Centrul de Comunicare – Juridic

418

28

Serviciul Administrativ – Şef serviciu

115

9

Centrul de Comunicare – Registratură

416

29

Serviciul Comunicare

201

10

Centrul de Comunicare – Urbanism

419

30

Serviciul Comunicare

104

11

Compartiment Audit

303

31

Serviciul Comunicare – Şef serviciu

202

12

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) – Şef serviciu

305

0237.236.000

1

13

Compartiment Proiecte

111

33

14

Compartiment Rromi

404

34

Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu

333

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment autorizare agenţi economici

302

35

16

Compartiment transport public local

302

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

17

Compartiment monitorizare servicii comunitare

215

37

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

18

Compartiment Securitatea muncii

215

38

Serviciul Investiţii – Şef serviciu

204

19

Consiliul Local – Aparat Tehnic

217

39

112

20

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – Şef serviciu

40

Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu

307

21

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate – Director

105

41

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

Telefoane utile TELEFONUL CETĂŢEANULUI: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 INTERIOARE: 417 – Informare Publică, Fond Locativ 416 – Registratură 419 – Urbanism, Investiţii 418 – Juridic 412 – Taxe şi impozite 411 – Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info

Noiembrie 2013 | Focşanii | 19

| Informaţii utile |

Centrul de Comunicare al Primăriei Municipiului Focşani


Focsanii119  

Revista Municipala Focsanii nr 119 noiembrie 2013 este o publicatie care se distribuie Gratuit atat in format tipizat cat si electronic si e...

Focsanii119  

Revista Municipala Focsanii nr 119 noiembrie 2013 este o publicatie care se distribuie Gratuit atat in format tipizat cat si electronic si e...

Advertisement