Page 1

Revistă municipală

Seria a VI-a, Anul 11, Nr. 120 Decembrie 2013

Revistă editată de

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani


| Focşanii Nr. 120 |

Cuprins Urare de sărbători a primarului Municipiului Focşani�����������������������������������2 Primăria Focşani investeşte pentru cetăţeni în reabilitarea sistemului de termoficare�������������������������������������������������������������������������������������������������������4 9 ani de la înfiinţarea I.S.U. Vrancea���������������������������������������������������������������5 Festivalului Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă�������������������������������������6 Cuplurile de aur ale Focşani-ului�������������������������������������������������������������������� 7 Sărbătorirea Micii Uniri la Focşani (1859): tedeum, paradă militară şi spectacol cu strigoi�����������������������������������������������������������������������������������������12 CSM Focşani 2007. Bilanţul sportiv al anului– 2013������������������������������������13 Recomandări pentru sărbători în siguranţă��������������������������������������������������16 Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani��������������������18

FOCŞANII Revistă municipală

1895 Fondata în

Seria a VI-a, Anul 11 (XI) Nr. 120, decembrie 2013 ISSN 2285–5866 ISSN-L 2285–5866 Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 Email: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Colegiul de conducere

Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Eduard Corhană Dan Mihai Cazaciuc

Redacţia

Dan Mihai Cazaciuc — coordonator Mirela Andrei Marian Mihu Răzvan Necula

Grafică şi layout

Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. Euro Print Company S.R.L. Str. Victoriei, Nr. 1, Buzău Tel.&Fax: 0338.101.253 Email: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa adminis-­ tură, proiecte cu finanţare europeană. traţiei publice locale şi nu au fost soluţiona- Viceprimarul municipiului Focşani, te de serviciile de specialitate, pot fi aduse la Tudorel Daniel Trofin, acordă audicunoştin­ţa Primarului municipiului Focşani, a enţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, încelor doi Viceprimari sau a Secretarului. cepând cu ora 14.00, pentru probleme privind Primarul municipiului Focşani, Dece- fondul locativ, învăţământ, sanatate, tineret, bal Gabriel Bacinschi, acordă audi- sport, transport public, caminul pentru perenţe în pri­ma zi de Luni din fiecare lună, în- soane vârstnice și cantina de ajutor social. cepând cu ora 14.00, pentru probleme de Secretarul municipiului Focşani, Eduard urbanism, investiţii, participare cetăţenească. Marian Corhană, acordă audienţe în a Viceprimarul municipiului Focşani, pa­tra zi de Luni din fiecare lună, începând cu Gabriel Ionel Necula, acordă audien- ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juriţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, înce- dice, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. pând cu ora 14.00, pentru pro­bleme privind Pentru a putea participa la audienţe, persoa­ activitatea Direcției de Dezvoltare Servicii Pu- nele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul/ blice – întreţinere şi reparaţii străzi, iluminat cartea de identitate la Centrul de Comunicare al public, spaţii verzi-, activităţi comerciale, cul- Primăriei – Compartimentul Informare Publică,

2 | Focşanii | Decembrie 2013

unde beneficiază de consilierea funcţionarului respectiv în completarea unei cereri tip. În mo­ mentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înainta­te serviciului de specialitate, care trebuie să for­muleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, problemele pentru care doreşte să fie pri­mit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă. ■


Decembrie 2013 | Focşanii | 3

| Focşanii Nr. 120 |

Sărbătorile de Iarnă şi apropiata sosire a Noului An, 2014, îmi oferă plăcutul prilej să adresez, tuturor cetăţenilor Municipiului Focşani, tradiţionalele şi sincerele urări de Sărbători fericite şi La Mulţi Ani! Fie ca acest nou ansă însemne, pentru fiecare, un an rodnic şi plin de împliniri, un an cu proiecte finalizate dar şi cu multe noi iniţiative! Ing. Decebal Gabriel Bacinschi Primarul municipiului Focşani


| Focşanii Nr. 120 |

Municipiul Focşani Proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune

M

Primăria Focşani investeşte pentru cetăţeni în reabilitarea sistemului de termoficare

arţi, 17 decembrie 2013 s-a pus în funcţiune noua Centrală Termică a Municipiului Focşani. Principalele investiţii s-au concretizat în construirea clădirii centralei termice, instalarea a două instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă de 6,8 Mwe şi 5MWt şi

urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare, valoarea totală a proiectului fiind de 112.107.096 lei, din care 56.053.548 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din partea Fondului de Coeziune, 50.448.193 lei – valoarea eligibi-

eficienţei energetice atât la Centrala termică, cât şi prin înlocuirea reţelelor cu pierderi, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici. Pentru a asigura creşterea eficienţei întregului sistem centralizat de alimentare cu energie termică şi reducerea pierderilor, în cadrul proiectului au fost reabilitate şi modernizate 6 puncte termice din zona Sud: PT 14, PT 9, PT 20, PT 42, PT 13, PT 80 şi 4 puncte termice din zona Centru: PT 3, PT 2, PT 4 şi PT 8 si au fost înlocuite reţelele de distribuţie aferente acestora cu o lungime totala de 10,5 Km. Deasemeni au fost înlocuite conductele de transport din zona sud şi centru pe o lungime totală de 4,5 KM. Valoarea contractului de implementare a proiectului la reţele de termoficare şi puncte termice este de 32.690.000 lei şi este executat de SC Elsaco Electronic din Botoşani. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este mai 2014, însa Antreprenorul şi-a concentrat eforturile de a asigura funcţionarea întregului sistem de transport şi

a unui cazan de apă fierbinte de 58 MWt care funcţionează atât pe gaze naturale, cât şi pe pacură. Astfel, noua centrală funcţionează cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, asigurând atât creşterea eficienţei cât şi conformarea la cerinţele de mediu. În cadrul contractului au fost realizate şi sistemele auxiliare necesare funcţionării centralei: cazan de abur de 10 t/h pentru servicii interne, instalaţii termomecanice auxiliare, compresoare de gaze, reechipare şi reabilitare staţie electrică şi camera de comandă, echipamente pentru sistemul de osmoză inversă, instalaţie de tratare ape uzate etc. Valoarea contractului este de 62.788.250,85 lei şi a fost executat de SC Loial Impex SRL din Suceava. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este februarie 2014, însă Antreprenorul a reuşit să termine investiţia cu două luni mai devreme. Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 3 – Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire

lă nerambursabilă din bugetul naţional, restul de 5.605.355 lei fiind contribuţia de 5% din partea Municipiului Focşani. Proiectul a fost iniţiat de către municipalitate, în urma analizei disfuncţionalităţilor existente şi care au devenit stringente în ultima perioadă, referitor la calitatea serviciilor dar şi la nivelul costurilor pentru populaţie. Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Focşani îşi propune reducerea poluării aerului generată de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, creşterea

distribuţie încă din luna noiembrie 2013 – la inceputul sezonului rece, astfel incât, în prezent, stadiul fizic de implementare a contractului este de aproximariv 90%. Punerea în funcţiune a noii Centrale termice, a avut loc în data de 17 decembrie 2013, ora 11, în prezenţa vicepremierului, dl. Gabriel Oprea şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea şi a UNCJR, dl. Marian Oprişan. ■

4 | Focşanii | Decembrie 2013

Adrian Imireanu Manager de proiect


a 15 decembrie a.c. aniversăm 9 ani de la înfiinţarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Acesta s-a înfiinţat în baza Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.I/0621 din 01.12.2004, prin unificarea Grupului de Pompieri „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea cu Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă al Judeţului Vrancea. Constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate de I.S.U. Vrancea vizează eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurării stării de normalitate a vie-

ţii comunităţilor umane şi este atins prin multitudinea de activităţi de prevenire şi intervenţie pentru stingerea incendiilor, descarcerare şi prim-ajutor S.M.U.R.D.,

salvarea persoanelor şi limitarea pagubelor produse de inundaţii, alunecări de teren, mişcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistenţa persoanelor aflate în situaţii critice, intervenţia la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamităţi naturale sau antropice. În cei nouă ani de activitate, salvatorii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă s-au aflat permanent în slujba cetăţenilor judeţului, acţionând cu profesionalism şi operativitate în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin, de a apărare a vieţii şi sănătăţii populaţiei, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale importante.  ■ Lt. col. Flaviu-Dorel Chiscop Inspector şef al I.S.U. Vrancea

Decembrie 2013 | Focşanii | 5

| Focşanii Nr. 120 |

L

9 ani de la înfiinţarea I.S.U. Vrancea


| Focşanii Nr. 120 |

Festivalului Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă

C

Ediţia a XIII–a, 13 decembrie 2013. Focşani

onsiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei, a organizat, în data 13 decembrie 2013, la Focşani, Festivalul Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă, ediţia a XIII-a. Această manifestare tradiţională este înscrisă în programul acţiunilor cultural-artistice având ca principal obiectiv cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului de datini şi obiceiuri păstrate în timp şi practicate cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. La festivalul-concurs, organizat la Focşani, au participat grupuri (cete) de colindători, plugari, sorcove, stea, jieni, capră, mascaţi din toate zonele etnofolclorice ale ţării cu o autentică tradiţie privind conservarea şi transmiterea datinilor şi obiceiurilor de iarnă:

1.Ansamblul de datini şi obiceiuri populare Roua din Cloşani, localitatea Padeş, Gorj Repertoriu – Piţărăii cu măşti, colinde şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou Coordonator – prof.Carmen Sarcină Reprezintă Şcoala Populară de Artă Tg.Jiu 2.Grupul de colindători din Mihăileni, Sibiu Repertoriu – Colinde tradiţionale din zona Văii Hârtibaciului Coordonator – Marcel Părău 3. Ansamblul Folcloric Bistriţa Aurie, loc. Ciocăneşti, Suceava Repertoriu – Datini şi obiceiuri de iarnă din zona folclorică a bazinului Vatra Dornei-Bucovina, subzona Bistriţa Aurie-colinde, urătură, jocul caprelor, jocul mascaţilor ursului, semănatul Coordonator – Pamfil Roată Instructor – director Lupescu Petru Pantelimon Casa de Cultură Florin Gheucă

6 | Focşanii | Decembrie 2013

Reprezintă Primăria Ciocăneşti prin Casa de Cultură Florin Gheucă 6. Ansamblul Folcloric Idicelul de Pădure, loc. Idicelul de Pădure, Mureş Repertoriu – Colindul cu turca Coordonator – Sava Gheorghe 7. Ansamblul Coconii din Ieud, Maramureş Colinde tradiţionale din Maramureş Coordonator – Chindriş Ioan 8. Ansamblul Junii Crişului, loc.

zical la Societatea Română de Radiodifuziune; Membru – Violeta Ianculescu, realizator de evenimente folclorice la Societatea Română de Radiodifuziune Membru – dr. Aurelia Cosma Juriul a apreciat ineditul obiceiurilor prezentate, originalitatea costumelor şi a recuzitei utilizate de către membrii grupurilor (cetelor) şi a jocurilor, măiestria privind adaptarea şi prezentare lor scenică, gradul emoţional şi nivelul de in-

Dieci, Arad Obicei de colindat – Primirea junilor colindători cu dubile şi taraful de către gazdă; Cinstirea junilor colindători; Jocul Găzdăriţe, obicei străvechi de pe Valea Crişului Alb şi Ţării Zărandului Director al ansamblului-Gigi Ţâţ Instructori – prof.Alb Ştefan, prof.Viorel Nistor, Crişan Marin 9. Ansamblul Folcloric Chipăruşul din Nereju, Vrancea Instructor – Harabagiu Ştefan Programul prezentat: Pluguşorul, Dansul ursului, Dansul caprei 10. Grupul Cetina, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vrancea Coordonator – prof.Maria Murgoci Programul prezentat: colinde Festivalul-concurs a început la ora 17.00 şi s-a desfăşurat la sala Balada din Focşani. Juriul festivalului-concurs a fost alcătuit specialişti în domeniu: Preşedinte – dr. Elise Stan, producător TV; Membru – Valentin Marin, realizator coordonator Radio Antena Satelor; Membru – Ileana Vieru, redactor mu-

fluenţare a tinerei generaţii prin practicarea datinilor şi obiceiurilor de iarnă preluate de la străbuni. Premiile acordate sunt: Trofeul Festivalului Ansamblul Folcloric Bistriţa Aurie, loc. Ciocăneşti, Suceava – 2.500 lei Premiul I Ansamblul Junii Crişului, loc.Dieci, Arad – 2.000 lei Premiul II Grupul Cetina, Şcoala Populară de Artă din Vrancea – 1.500 lei Premiul III Grupul de colindători din Mihăileni, Sibiu – 1.000 lei Premii speciale pentru promovarea datinilor şi obiceiurilor tradiţionale de iarnă pentru fiecare grup participant: Ansamblul de datini Coconii din Ieud, Maramureş – 800 lei Ansamblul Folcloric Chipăruşul din Nereju,Vrancea – 800 lei Ansamblul de datini şi obiceiuri populare Roua din Cloşani, localitatea Padeş, Gorj – 800 lei Ansamblul Folcloric Idicelul de Pădure, loc. Idicelul de Pădure, Mureş – 800 lei ■


Vineri, 20 decembrie, la ora 10.00 - în sala de şedinţe a Consiliului Local Focşani, va avea loc premierea « cuplurilor de aur » - familii care au împlinit minim 50 de ani de căsnicie. Premiul pentru statornicie va fi oferit de domnul primar şi de consilierii locali, alături de o diplomă şi o floare, pentru următoarele familii: ■ Nr. Nume si prenume Crt. 1 BARBU COSTACHE 2

BOZA ION

Nr. Nume si prenume Crt. 3 CHERCIU EUGENIU

Nr. Nume si prenume Crt. 12 PASCU REMUS

4

GIRNEATA DUMITRU

13

POPA NICOLAE

5

MICU NICOLAE

14

POPA NICU

6

SIPAN PETRE

15

TOMA NECULAI

7

NECULAI VIRGIL

16

SAVA STEFAN

8

MARINICA GHEORGHE

9

NICOLAE FLOREA

10

TAFLEA ION

11

PALCAU ALECU

Felicitări şi La Mulţi Ani!

Decembrie 2013 | Focşanii | 7

| Focşanii Nr. 120 |

Cuplurile de aur ale Focşani-ului


| Focşanii Nr. 120 | 8 | Focşanii | Decembrie 2013


| Focşanii Nr. 120 | Decembrie 2013 | Focşanii | 9


| Focşanii Nr. 120 | 10 | Focşanii | Decembrie 2013


| Focşanii Nr. 120 | Decembrie 2013 | Focşanii | 11


| Focşanii Nr. 120 |

Sărbătorirea Micii Uniri la Focşani (1859): tedeum, paradă militară şi spectacol cu strigoi

P

ână în prezent s-au publicat documente referitoare la vizita domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza la Focşani în data de 5 februarie 1859 şi sărbătoarea prilejuită de acest eveniment. Dar să vedem cum au sărbătorit focşănenii ziua de 24 ianuarie 1859. Martor ocular al evenimentelor, un tânăr boier a vizitat Focşanii în zilele de 26-27 ianuarie şi a trimis impresiile sale ziarului Steaua Dunării care le-a publicat în numărul din 4 februarie 1859. După ce relatează evenimentele de la Tecuci, coboară în zona de graniţă a Principatelor: Să venimu acuma la Focşani. Luasemu ştire positivă, că acolo se aştepta de ieri sau alaltăieri ajungerea deputăţiei trimisă de la Bucureşti (deputaţii au venit noaptea şi au trecut la Iaşi) spre aducerea actului oficialu al alegerei şi că entuziaştii focşăneni se pregăteau a le face o primire cât se poate mai frăţească şi splendidă. Mă duseiu şi eu să fiu martoru ocularu celor ce se vor petrece. De cum am trecut bariera am început a întâlni grupe de soldaţi regulaţi ai oştirei naţionale; asta-mi aduse aminte că sunt pe scena teatrului în care faimosul Murad Bei anunciază că va da o reprezentaţie idealo-fantasmagoro-patriotică, cu actori baş-buzici şi zaporojeni, reprezentaţie al cărei beneficiu era pe spinarea bietei Românii. [Se face aluzie la complotul eşuat de la Focşani pus la cale de Grigore Sturdza, cu sprijinul agenţilor Porţii şi a conspiratorilor polonezi. Complotul era îndreptat împotriva lui Al. I. Cuza ce tocmai fusese ales domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859.] Intrându în oraşu am văzutu pretutindenea pregătiri sărbătoreşti şi de iluminaţii. Şi-n adevăru că, după atâtea seri de necontenite de banchete şi iluminaţii, în seara de 26 curentu, Focşanii părea încă că zacu într-un focu. Transparentele rivalizau în frumuseţe şi gustu. Mai multu au plăcutu populului – ce inunda stradele oraşului, inscripţiile şi emblemele de la magazinele DD. Tudorachi Mandrea, Necolai Caloi, Danko şi Seveanulu. Mai toate aveau următoru înţălesu: „Trăiască România unită şi suverană! Trăiască alesul naţiei! Dumnezeu să protejeze prosperitatea naţiei!” etc. Muzici naţionale sunau la răspântii arii naţionale. Multu efectu au făcutu aria şi cuvintele „Saltă române plinu de mândrie!” refrenu alu mişcărilor patriotice din 1848. Am trecutu apoi răposatulu hotar şi, în Focşanii Munteni, am găsitu patrule de soldaţi moldoveni, atunci zicându: „Mulţămescu ţie, Doamne că am trăitu să vădu şi aceasta!” Mă întorseiu pe unde venisemu, ajungându la hotaru, găsiu pe grănicerul muntean, ce era de gardă, şezându la o parte, şi săneaţa asvârlită la alta; nu mă putui răbda şi amu întrebatu de ce nu-şi mai face serviciul ca înainte? „Şi de ce (în) treabi?” îmi răspunse elu, „când vezi domnişorule că toate s-au amestecatu? M-ai gândita-amu eu că voi vedea aceste zile fericite? Eu credeamu că o să-mi mănânce cioara colacul aice la hotar...”

12 | Focşanii | Decembrie 2013

„D-apoi ce zice stăpânirea de la Bucureşti de toate aceste?”, continuai eu. „Ce să zică, domnule? şi cine să zică dacă cei doi caimacami credincioşi turcilor şi nemţilor au pribegitără? Acuma avemu un singuru Domnu, auzimu că are să se mărească oştirea şi-o să se (c) oboare claca, adevăru-i Domnişorule?” „Se sperează, scumpe frate, de la patriotismul celor înţelepţi ai pământului nostru... Fii sănătosu!” [Aşteptările erau mari din partea diverselor categorii sociale în ceea ce priveşte programul de reforme. Lipsa de pământ a ţăranilor, din rândul cărora se recrutau cadrele inferioare ale corpului grănicerilor, a fost în scrut timp speculată de forţe externe, mai precis de agenţii Ohranei Ţariste care au manevrat din umbră declanşarea revoltei grănicerilor din Focşani şi din alte puncte de frontieră în aprilie-mai 1859, ei refuzând să meargă în tabăra militară de la Ploieşti convocată de domnul Cuza pentru a rezista unei eventuale intervenţii armate externe.] Strigoii jucau un mare rol în petrecerile populare; de la iluminaţii, aşa se vedeau pretutindene câte o sută-două de copii jăidoindu câte o matahală deghizată în strigoiu cu coadă şi sluţându-să la femei. Mulţimea copiilor, spre marea mulţămire a bătrânilor, strigau „peară strigoii”. A doua zi la 27 era să fie Tedeumu în Munteni, la Mănăstrirea Sfântu Ion (închinată şi aceasta indulgintelor locuri de josu) căci se primise ordin de la noul ministeru ce să formasă după alegerea Prinţului; mă duseiu şi acolo. Ajungându în curtea mănăstirii găsiu detaşamente de grăniceari munteni. Evoluţiile lor sunt foarte precise, şi îmbrăcămintea naţională după pitorescu; toţi sunt tineri, toţi bravi, toţi demni de misia Mumei loru. Tedeumul s-au făcutu în onoarea Domnitorului Ţărilor Unite, în fiinţa autorităţilor civile şi militare, din ambele oraşe surori. Mulţime nenumărată de cetăţeni din amândouă părţile s-adunaseră spre a fi faţă la desăvârşirea celui întăi actu ce implică Unirea. Mare fu bucuria şi entuziasmul tuturor cându se pomeni, în salvele întreite ale oştirei, numele lui Alexandru Ioan I de Domnu stăpânitoru al Principatelor Unite. Detunetul sâneţilor, datu cu o regularitate militară de minune, au fostu un semnalu de îmbrăţoşare şi sărutare pentru munteni şi moldoveni. Acolo au trebuitu să vie inamicii noştri dinăuntru şi din afară, spre a vedea de există între noi cea mai mică osebire, de se mai poate înlătura înfrăţirea a două crengi dintr-o tulpină, şi dacă Românul n-are elemente de a vieţui prin sine însuşi. Mă simt prea fericitu că am putut fi faţă şi a lua parte la o asemenea înfrăţire. Impresia cea patetică ce lasă în inima mea, este neştearsă în veci. În cursul Tedeumului am observatu două lucruri: 1) Cându clerul ruga pe D-zeu ca să ajute Domnitorului spre a păzi pe amploaiaţi întru neluare de mită, câteva persoane s-au posomorâtu grozav. În-

ţăleseiu pe dată că sunt mitarnici căimăcămeşti, iar populul se înveseli. 2) Tedeumul se desăvârşi pe o masă de jucat cărţi, adică de acele pe care se fură averile în cafenele, casin(o)uri, (h)otele şi alte locuri de desfrânare. Întrebatu cauza, şi mi se răspunsă că vine numai din avariţia părinţilor greci ce administrează monastirea (al cărei venitu anual este de 18.000 galbeni). Nu voiu tăgădui însă că postavul cel verde al mesei de cărţi nu s-au profanatu prin punerea în contact cu Sf. Evanghelie, nu, nicidecum, din contra, părinţii greci au aruncatu pe dânsa o a doua faţă de călţi. Lumea toată are două feţe, aibă încaltea două şi masa din sfânta şi nefăţarnica biserică, care ce-i dreptu este bine întreţinută, bine, bine aşa cum poate fi o biserică cu venitu de 18 sute lei pe anu. Amu mai luatu sigură ştiinţă că sfinţii părinţi nu voru a repara şi a face din nou curtea şi camerile din jurul monastirei ( ce este zidită la 1661 de Gr. Ghica Vd. Şi prefăcută în ruine de focul din 1853) numai de frica oaspeţilor pe care generosul fondator îi obligă a-i primi şi ospăta gratis. Sfinţiile lor preferează a lăsa ruinele chiliilor de locuinţă buhnilor decât a cheltui măcar câte 3 din 18 mii galbeni venitu anualu, spre a le da-n dispoziţia acelora despre care Hristos zice că n-au unde-şi pleca capul lor. Venitul de 18 mii galbeni face voiaj până când va veni şi Ignatul neterminabilei chestii a moşiilor mănăstireşti. Până atunci: „Suum cuique tribue”. [În afara de faptul că o parte însemnată din veniturile mănăstirilor închinate se scurgea în afara ţării nu trebuie să uităm că, încă înainte de proclamarea Micii Uniri, egumenii acestor lăcaşe de cult ce depindeau în special de Muntele Athos, între care şi cel al Mănăstirii Sfântu Ioan din Focşani, Ieromonahul Damian, semnau la 22 august 1857 un document prin care îi comunicau Mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei că nu pot da curs solicitării acestuia prin care erau chemaţi a participa la alegerile pentru Divanul Ad-hoc al Ţării Româneşti, atâta timp cât nu aveau aprobare în acest sens de la conducerea mănăstirilor greceşti de care aparţineau.] Focşanii este un mare oraşu, el are un mare viitor, el este plinu de un element puternic românesc, compus din sute de juni comercianţi români, toţi bravi, toţi activi, toţi patrioţi, iar acuma mai vârtos au doveditu că ţin cu demnitate stindardul burjoasiei moldovene. Le lipseşte însă un ce: curajul iniţiativei în măreţile fapte patriotice, cetăţeneşti şi de un caracter municipal. D-lor aşteaptă încă prea multu ca începutul să se facă de susu în josu. Acuma însă dictaturile locale nu mai sunt, toţi sunt fraţi şi avem bune cuvinte de a spera la îndeplinirile ce să reclamă. Îndestularea obiectelor de hrană şi ieftinirea este mare. Abusurile au începutu a peri. Mulţi amploaiaţi care aveau în trecutu pufuşor pe ... îşi ziceau ei în de ei: în adevăr noi nici mai visăm la abusuri (afară de cel cu pricina cu rachiul jidanului, dar pe care Administratorul îl puse la rezon) însă şi guvernul facă pe lefi căci almintrele ne pune pielea-n pod. Istoria Focşanilor este departe de a fi scrisă.■

arhivist Bogdan Constantin Dogaru


Atletism

Dristaru ţional U 21 – Sorina Ţurcanu Locul 2 şi medalia de argint la Cam- Ana Roberta Anghel s-a clasat între Medalie de argint la Campionatul Napionatul Naţional de tineret, la probe primele patru sau cinci concurente la ţional Universitar – Sorina Ţurcanu combinate, locul 3 şi medalia de bronz, toate celelalte competiţii la care a parti- Medalie de bronz la Campionatul Nala Campionatul Naţional de Juniori, la cipat. ţional de seniori – Mirela Constantin

Arte martiale

Locul 1 şi medalia de aur, la Campionatul European de karate SKDUN– Andreea Arginteanu, cu echipa României Două locuri 2 şi medalii de argint, la Campionatul European de karate SKDUN– Bogdan Alpreotesei şi Dragoş Pantazică Două locuri 3 şi medalii de bronz la Campionatul European de karate SKDUN, Andrei Sfetcu şi Laurenţiu Nemut Două locuri 3 şi medalii de bronz la Cupa Mondială WUKO – Dragoş Pantazică 21 medalii, din care 5 de aur, la Campionatul Naţional de karate SKDUN 19 medalii din care 5 de aur, la Cupa României, la karate SKDUN Un loc 2 şi medalie de argint – Dragoş Pantazică şi două locuri 3 – şi medalii de bronz – Bogdan Alpreotesei, la Campionatul Mondial de karate SKDUN

înălţime – Ana Roberta Anghel Locul 2 şi medalia de argint la Campi- Judo onatul Naţional al juniorilor 2, la ştafeta Locul 2 şi medalie de argint la Cam1+2+3+4 şi locul 3 şi medalia de bronz pionatul Mondial de Juniori – Andreea la Campionatul Naţional al juniorilor 2, Stefănescu la ştafeta de 4x100 metri – Cristian Ghe- Medalie de argint la Campionatul na- Medalie de bronz la Campionatul Naorghe, Alexandru Florin Arbunescu, Răz- ţional U 21 – Alexandru Munteanu ţional de cadeţi – Daniela Zghera van Valentin Dragomir şi George Daniel Medalie de bronz la Campionatul Na- Două medalii de bronz la Cupa României, seniori – Sorina Ţurcanu şi Georgică Stanciu Rezultate foarte bune la alte concursuri naţionale şi internaţionale: ▸▸ 5 medalii de aur, una de argint şi 4 de bronz, la Cupa Transilvaniei ▸▸ 3 medalii de bronz la turneul internaţional Temerarii ▸▸ 1 medalie de aur, 5 medalii de argint şi 4 medalii de bronz la Cupa Nordului ▸▸ 1 medalie de aur şi o medalie de bronz la Cupa Severinului ▸▸ 5 medalii de aur şi 2 medalii de bronz la turneul internaţional de la Laktasi, din Bosnia Herţegovina

Decembrie 2013 | Focşanii | 13

| Focşanii Nr. 120 |

CSM Focşani 2007. Bilanţul sportiv al anului– 2013


| Focşanii Nr. 120 |

Handbal

Locul 7 în seria I, Divizia A, la finalul ediţiei de campionat 2012-2013

Volei

Locul 2 în seria EST, Divizia A2, la finalul turului ediţiei de campionat 2013-2014

Baze sportive

Şah

Două medalii de argint la Campionatul Naţional Individual pentru copii şi juniori – Teodora Avădăni, la blitz şi Bianca Gabriela Banciu, la dezlegări Două medalii de aur şi o medalie de argint – echipa de 18 ani formată din Elena Adelaida Toma, Bianca Gabriela Banciu şi Andreea Simona Toma, la şah clasic şi la blitz, respectiv şah rapid, o

A fost refăcut gazonul pe terenurile 1 şi 2 ale stadionului Milcovul A fost construit un nou acoperiş pentru cabinele vestiare de la stadionul Milcovul Clasamentul primilor zece sportivi ai CSM Focşani pentru 2013 1.  Andreea Ştefănescu – vicecampioană mondială – judo 2.  Bogdan Alpreotesei – dublu medaliat cu bronz la Campionatul Mondial şi vicecampion european la karate SKDUN – arte marţiale 3.  Andreea Arginteanu – campioană

medalie de argint, la şah clasic şi o meeuropeană la karate SKDUN – arte dalie de bronz, la blitz – echipa de 12 ani marţiale alcătuită din Teodora Avădăni, Alexan- 4.  Mirela Constantin – medalie de dra Ioana Banciu şi Ana Maria Banciu, bronz la Campionatul naţional de seo medalie de argint de argint la şah raniori – judo şi Ana Roberta Anghel – pid şi o medalie de bronz la şah clasic – vicecampioană naţională de tineret şi echipa de 14 ani alcătuită din Catălin Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu şi Dragoş Cosmin Ion la Campionatul National pe echipe de copii si juniori O medalie de argint la Campionatul National pe echipe mixte – echipa formată din Cătălin Lucian Pătraşcu, Cosmin Vasiliu, Teodora Avădăni şi Ana Maria Banciu Şahiştii juniori şi seniori ai CSM Focşani 2007 s-au aflat între protagoniştii competiţiilor judeţene şi interjudeţene la care au concurat.

Baschet

Calificare in turneul semifinal U 23, editia 2012-2013 şi calificare în turneul semifinal U 20, ediţia 2013-2014

14 | Focşanii | Decembrie 2013

medalie de bronz la Campionatul naţional de juniori – atletism 5.  Dragoş Pantazică – vicecampion mondial şi european la karate SKDUN – arte marţiale 6.  Alexandru Munteanu – vicecampion naţional U 21 – judo 7.  Elena Adelaida Toma, Bianca Gabriela Banciu, Andreea Simona Toma – dublu campioane naţionale şi medaliate cu argint la Campionatul naţional pe echipe de 18 ani – şah 8.  Sorina Ţurcanu – medaliată cu bronz la Campionatul Naţional U 21 şi la Cupa României şi vicecampioană naţională universitară – judo 9.  Teodora Avădăni, Alexandra Ioana Banciu, Ana Maria Banciu – vicecampioane naţionale şi medaliate cu bronz la Campionatul naţional pe echipe de 12 ani – şah 10.  Radu Vîrnă – component al lotului naţional şi participant la Campionatul European – baschet, Iulian Neaţă – handbal, Mihaela Taşkiran – volei Clasamentul a fost stabilit de antrenorii CSM Focşani 2007 având în vedere rezultatele în competiţiile internaţionale, nivelul acestor competiţii, categoria de vârstă – seniori, tineret, juniori, cadeţi – la care sportivii au concurat. Conducerea CSM Focşani 2007 mulţumeşte doamnelor şi domnilor consilieri şi domnului primar Decebal Bacinschi pentru atenţia pe care au acordat-o, şi în 2013, bunei desfăşurări a activităţii clubului. Iar rezultatele obţinute de sportivi şi antrenori confirmă că sprijinul acordat a fost valorificat cu folos pentru sportul focşănean şi pentru prestigiul municipiul Focşani, pe toate arenele de concurs unde au fost prezenţi spotivii de la CSM Focşani 2007! ■ Petrică Butuc Ofiţer de presă CSM Focşani 2007


Premianţi sporturi olimpice Nr. Crt

Nume si prenume

Loc

Sectia

1

Stefanescu Andreea

I

Judo

2

Nastasa Alin

II

Tir

3

Dulcescu Vlad

III

Atletism

4

Zaharia Costel

IV

Tir

5

Anghel Ana Roberta

V

Atletism

6

Prisecaru Claudia

V

Atletism

7

Constantin Mirela

VII

Judo

8

Soldanescu Alexandru

VII

Tir

9

Florea Albert

VII

Judo

10

Isofache Cosmin

X

Taekwondo WTF

11

Irimia Dragos

X

Taekwondo WTF

Loc

Sectia

Premianţi sporturi neolimpice Nr. Crt

Nume si prenume

1

Radu Mihai

I

Karate

2

Strompl Teodora

II

Karate

3

Fusaru Daniel

III

Karate

4

Alpreotesei Bogdan

III

Karate

5

Arginteanu Andreea

V

Karate

6

Savin Alexandru

VI

Rugby

Decembrie 2013 | Focşanii | 15

| Focşanii Nr. 120 |

Consiliul Local Focşani a premiat, în cadrul şedinţei ordinare din 19 decembrie 2013, cei mai buni sportivi focşăneni


| Focşanii Nr. 120 |

V

Recomandări pentru sărbători în siguranţă

acanţa şi sărbătorile de iarnă trenului/ conductei de gaz; verificarea bile şi se amplasează independent de buie să fie prilej de bucurii, iar se face numai cu emulsie de apă cu celelalte construcţii din gospodărie. amintirea acestor clipe să nu fie săpun; umbrită de tragedii provocate de i.ncen- ▸▸ încălzirea cu flacără a buteliilor ori Pe timpul slujbelor dii. De aceea, Inspectoratul pentru Situfolosirea acestora în poziţie culcată, religioase aţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al juderăsturnată sau înclinată; ţului Vrancea recomandă respectarea, în ▸▸ folosirea afumătoarelor improviza- ▸▸ Accesul credincioşilor în incinta lăcaprincipal, a următoarelor măsuri: te ori amplasarea acestora în magaşului de cult se permite în limita cazii, poduri, remize, sub şoproane sau pacităţii bisericii, în scopul evitării Bradul de Crăciun lângă materiale combustibile; afumăproducerii de accidente; ▸▸ Cumpăraţi bradul de Crăciun cu putorile se confecţionează din zidării ▸▸ Se menţin uşile de acces/evacuare în ţin timp înaintea sărbătorilor, aşede cărămidă şi materiale incombustipoziţie deschisă, în mod obligatoriu, zaţi-l într-un recipient cu apă, pentru a evita uscarea accentuată a acestuia; nu trebuie sa uităm că pomul de Crăciun, natural sau confecţionat din plastic, se poate aprinde şi arde extrem de repede; ▸▸ Nu amplasaţi bradul în vecinătatea surselor de căldură cu flacără deschisă şi în apropierea materialelor combustibile (perdele, draperii etc.); ▸▸ Instalaţia electrică a pomului de iarnă trebuie să fie în perfectă stare de funcţionare, evitându-se folosirea instalaţiilor improvizate sau într-o stare avansată de uzură; ▸▸ Se va evita punerea în pomul de Crăciun a lumânărilor şi artificiilor aprinse; ▸▸ Folosirea artificiilor se va face în locuri unde nu există pericol de izbucnire a unui incendiu; ▸▸ Evitaţi, pe cât posibil, să puneţi în brad podoabe combustibile.

Supravegheaţi jocul copiilor! ▸▸ Supravegheaţi jocul copiilor şi asiguraţi-vă că acesta se desfăşoară la vedere şi nu în spaţii închise, cum ar fi: poduri, fânare, adăposturi de animale etc.; ▸▸ Eliminaţi din jocul lor artificiile, petardele sau pocnitorile; ▸▸ Păstraţi în locuri sigure chibriturile şi brichetele.

Atenţie la sursele de foc!

▸▸ Locurile alese pentru pârlirea porcilor şi/sau amplasarea afumătorilor trebuie să fie la distanţe de siguranţă faţă de construcţii sau depozite de furaje; pentru orice eventualitate, în imediata apropiere asiguraţi o rezervă de apă; ▸▸ Buteliile de gaze utilizate trebuie să fie amplasate la distanţă faţă de arzător, iar furtunurile de alimentare să fie prevăzute la ambele capete cu coliere de fixare şi să nu prezinte fisuri; Se interzice: ▸▸ folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtu16 | Focşanii | Decembrie 2013


medierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice, sistemele de ventilaţie/climatizare utilizate, aparatele de preparat şi încălzit hrană (coşurile de fum), de către personal autorizat; ▸▸ Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul slujbelor religioase, în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori etc., de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip şi se supraveghează pe toată durata menţinerii acestora aprinse; ▸▸ Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi

▸▸ Se marchează corespunzător căile de În cazul producerii unui evacuare din clădire şi se menţin incendiu, se acţionează practicabile în permanenţă; ▸▸ Se interzice suplimentarea număru- imediat pentru: lui de locuri în incinta sălilor în care ▸▸ evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii sunt organizate festivităţi; precum şi bunurilor importante; ▸▸ Se asigură menţinerea în funcţionare ▸▸ anunţarea incendiului la numărul de a iluminatului de siguranţă ce echiapel unic 112; pează clădirile; ▸▸ stingerea incendiului cu mijloace de ▸▸ Se asigură menţinerea în stare de primă intervenţie. funcţionare şi accesul la mijloacele de apărare împotriva incendiilor Este mult mai uşor să (stingătoare şi hidranţi interiori de previi un incendiu, decât incendiu); ■ ▸▸ Se stabileşte un sistem eficient în ve- să îl stingi! derea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii în cazul producerii unei situaţii de urgenţă; Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ▸▸ Parcarea autoturismelor ori a autoca„Anghel Saligny” al judeţului Vrancea Decembrie 2013 | Focşanii | 17

| Focşanii Nr. 120 |

pe timpul slujbelor religioase cu pubăncile nefixate ferm de pardoseală. relor şi microbuzelor se face astfel înblic numeros; în condiţiile unui nucât să nu se blocheze căile de acces măr foarte mare de participanţi se Revelionul pentru intervenţia serviciilor proferecomandă organizarea slujbelor re- ▸▸ Pentru ca sfârşitul de an să fie unul fesioniste ori voluntare pentru situaţii ligioase în aer liber; ricit, pentru obiectivele în care se vor de urgenţă la un eventual incendiu; ▸▸ Parcarea autoturismelor persoanelor organiza activităţi specifice Revelio- ▸▸ Se vor lua măsuri de instruire a percare participă la slujbele religioase nului se recomandă respectarea ursonalului privind prevenirea situaţiori a autocarelor şi microbuzelor se mătoarelor măsuri: ilor de urgenţă, intervenţia operativă face astfel încât să nu se blocheze că- ▸▸ Se asigură întreţinerea corespunzăpentru stingerea incendiilor, evacuaile de acces pentru autospecialele de toare, verificarea periodică şi remerea persoanelor, bunurilor şi anunţaintervenţie ale serviciilor profesiodierea tuturor defecţiunilor de la rea eventualului eveniment produs; niste ori voluntare pentru situaţii de instalaţiile electrice, sistemele de în- ▸▸ Folosirea artificiilor se va face în lourgenţă la un eventual incendiu; călzire utilizate, aparatele de preparat curi unde nu există pericol de izbuc▸▸ Se asigură întreţinerea corespunzăşi încălzit hrană şi coşurile de fum, nire a unui incendiu. toare, verificarea periodică şi rede către personal autorizat;


| Administrativ |

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani

în şedinţa ordinară din 28 noiembrie 2013 ▸▸ A fost aprobat numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013; ▸▸ A fost aprobată alocarea sumei de 4.680 lei, din bugetul local al municipiului Focşani, pe anul 2013, pentru susţinerea proiectului „Moş Crăciun European", ediţia a VII-a, iniţiat şi organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani; ▸▸ A fost aprobată alocarea, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2013, a sumei de 7,20 mii lei pentru premierea câştigătorilor Concursului naţional de utilizare eficientă a calculatorului „Joc şi comunicare INFOPICI" clasele I-VI, ediţia a XII-a, ce va fi organizat de către Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare" Focşani, în perioada 6-8 decembrie 2013. ▸▸ A fost aprobată garantarea cu

28/185/21.07.2008 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul

faţă utilă de 156,22 mp, din incinta PT nr. 40 din str. Mihai Eminescu, ce aparţine domeniului public al municipiului Focşani, în vederea derulării proiectelor „Masa pe roţi"

şi „Banca de alimente". ▸▸ A fost aprobat Raportului consultării şi informării publicului nr. 50737 din 13.11.2013 privind documentaţia P.U.Z. şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltarea unei infrastructuri de producere a energiei electrice prin utilizarea şi exploatarea energiei fotovoltaice – centrală fotovoltaică" – Focşani, extravilan, T 91, P 459/1, nr. cadastral 3816N; ▸▸ S-a ales un nou preşedinte de şedinţă pentru Consiliul local al municipiului Focşani, pe o perioadă de

10.000.000 lei, la care se adaugă Focşani în procent de 5% din taricosturile aferente, a unei finanţări ful de transport, distribuţie şi furrambursabile interne/externe de nizare a energiei termice şi modul 40.000.000 lei, ce va fi contractată de utilizare; de SC CUP SA Focşani, în vede- ▸▸ A fost aprobată organigrama, statul rea cofinanţării proiectului de inde funcţii şi numărul de personal vestiţii de interes local „reabilipentru Formaţia Corală Tradiţională tarea şi modernizarea sistemului „Pastorala" Focşani, Cantina de Ajude alimentare cu apă şi canalizare tor Social Focşani şi Primăria muni– judeţul Vrancea" în cadrul Procipiului Focşani. gramului operaţional sectorial de ▸▸ S-a aprobat încredinţarea în folotrei luni, începând cu luna decemMediu 2007-2013 (POS Mediu); sinţă gratuită, pentru perioada brie 2013. în persoana d-lui consili▸▸ A fost aprobată completarea art. 01.12.2013 – 31.07.2016, către Soer Dragoş–Puiu Horhocea 2 din Hotărârea Consiliului cietatea Naţională Crucea Roşie – ▸▸ Tel.: 0757.221.221 loal al municipiului Focşani nr. filiala Vrancea a spaţiului, în supra- ▸▸ dragos.horhocea@focsani.info 18 | Focşanii | Decembrie 2013


Program de lucru cu publicul Luni Marţi Miercuri Joi VINERI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 8.30 – 18.30 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30

Daniela Grozavu – Informare Publică şi Fond Locativ Elena Vişan – Registratură Lucia Caloian – Urbanism şi Investiţii

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Prin rotaţie – Juridic Violeta Asanache – Taxe şi Impozite Eduard Bernovici / Valentin Agafiţei – Cadastru şi Agricultură

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar – Decebal Bacinschi

209

22

Direcţia Administraţie Publică Locală – Director

106

2

Cabinet Viceprimar – GABRIEL IONEL NECULA

107

23

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

3

Cabinet Viceprimar – TUDOREL DANIEL TROFIN

109

24

Direcţia Economică – Director

206

4

Cabinet Secretar

210

25

Direcţia Economică, Serviciul Buget – Şef serviciu

Centrul de Comunicare – Cadastru şi agricultură

411

205

5

Centrul de Comunicare – Impozite şi taxe

412

26

6

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) – Şef serviciu

302

7

Centrul de Comunicare – Informaţii generale

417

27

Serviciul Administraţie Publică Locală – Şef serviciu

102

8

Centrul de Comunicare – Juridic

418

28

Serviciul Administrativ – Şef serviciu

115

9

Centrul de Comunicare – Registratură

416

29

Serviciul Comunicare

201

10

Centrul de Comunicare – Urbanism

419

30

Serviciul Comunicare

104

11

Compartiment Audit

303

31

Serviciul Comunicare – Şef serviciu

202

12

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

13

Compartiment Proiecte

111

33

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) – Şef serviciu

305

404

34

Serviciul Impozite şi taxe – Şef serviciu

333

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

14

Compartiment Rromi

0237.236.000

1

15

Compartiment autorizare agenţi economici

302

35

16

Compartiment transport public local

302

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

17

Compartiment monitorizare servicii comunitare

215

37

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

18

Compartiment Securitatea muncii

215

38

Serviciul Investiţii – Şef serviciu

204

19

Consiliul Local – Aparat Tehnic

217

39

112

20

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate – Director

103

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat – Şef serviciu

40

Serviciul Urbanism (Cam. 07) – Şef serviciu

307

105

41

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

21

Telefoane utile Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 – Informare Publică, Fond Locativ 416 – Registratură 419 – Urbanism, Investiţii 418 – Juridic 412 – Taxe şi impozite 411 – Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info

Decembrie 2013 | Focşanii | 19

| Informaţii utile |

Centrul de Comunicare al Primăriei Municipiului Focşani


Focsanii120  

Revista Municipala Focsanii nr 120 decembrie 2013 este o publicatie care se distribuie Gratuit atat in format tipizat cat si electronic si e...