Page 1

AVISEN Eigersund Arbeiderparti

KOMMUNEVALGET I EIGERSUND 2011

Sammen vil vi bygge framtidens Eigersund

Vi satser på vindkraft! LES MER SIDE 8

Kommuneøkonomien må styrkes! LES MER SIDE 8 Fotograf Hugo Lütcherath

Dalane AUF vil ha ungdomskontakten tilbake! Dalane AUF mener det er viktig å legge til rette for næringsliv, sikre arbeidsplasser og ha en ansvarlig kommuneøkonomi. På den måten har vi mulighet til å styrke tjenestetilbudet for alle, og sikre en trygg og god oppvekst for barn og unge. AUF jobber aktivt for å styrke og forbedre tilbud til ungdom, fordi vi mener at en investering i ungdom er en investering i kommunens framtid.

LES MER SIDE 10

Flere lærere i skolen! LES MER SIDE 7


2

Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

Kjære velger!

Eigersund Ap har også i år laget en valgkampavis, A-visen. Her vil vi presentere våre politiske saker og våre listekandidater. Årets valg er spesielt for oss. Vi ble hardt rammet av tragedien på Utøya, der fem av våre AUF – medlemmer deltok. Tre ble skadet av skuddene, ei er fysisk uskadd, mens Rafal Jamil aldri kom hjem igjen. Sommeren har vært preget av sjokk og sorg, og valgkampen ble utsatt for oss alle sammen. Samtidig har vi også følt en enorm støtte og omsorg fra hele byen som har

rørt oss veldig. Tusenvis av dalbuer deltok i fakkeltoget mandag 25. juli, og flere hundre møtte opp til det som ble en fin og verdig minnestund for Rafal i aulaen på Dalane videregående skole. Vi takker for det enorme engasjementet og medfølelsen.

Årets valg er et av de viktigste valg siden krigen.

For oss ville det være unaturlig å lage en valgkampavis uten å nevne tragedien, siden den legger en naturlig demper på valgkampen vår. Samtidig mener vi at årets valg er et av de viktigste valgene siden krigen. Årets valg er i aller høyeste grad et verdivalg. Nettopp i år er det ekstra viktig at du som velger bruker stemmeretten din. Jens Stoltenberg har vært tydelig på at vi skal møte terroren med mer demokrati og mer åpenhet. Våre unge, idealistiske AUFere var på Utøya fordi de har et brennende engasjement for en bedre verden. Den beste måten vi kan

hedre dem på, er ved å fortsette å drive politikk. Ved å fortsette å bygge samfunnet vårt, stein for stein. Ved å verne om demokratiet gjennom å bruke det. I denne A-visen vil vi derfor presentere våre saker, hvilke verdier som er viktige for Eigersund Ap, og hvordan vi mener at Eigersund kommune kan bli en enda bedre og mer inkluderende kommune. Vi håper at du som velger vil få et klart og tydelig bilde av vår politikk, og at du benytter stemmeretten din.

Årets valg er i aller høyeste grad et verdivalg. Bruk stemmeretten!

Godt valg!

Hilsen fra Jonas Gahr Støre Jeg ble imponert over bredden i næringslivet.

Den 27. april besøkte jeg Eigersund, og deltok på Næringsforeningen i Dalane sitt arrangement "Nytt og nyttig i Dalane". Jeg ble imponert over bredden i næringslivet, og at så mange møtte opp. Under besøket mitt i Eigersund snakket vi om betydningen av vårt demokrati, om det å engasjere seg og om lokalpolitikkens innflytelse på vår hverdag. Etter hendelsene i sommer, som også rammet Eigersund hardt, er disse temaene stadig mer aktuelle. Norges befolkning

har sagt nei til vold, og ja til mer åpenhet, mer engasjement og mer demokrati. Stemmeretten er demokratiets grunnmur. Ved å forhåndsstemme eller å gå til urnene på valgdagen, bidrar du til å styrke det. I denne valgavisa finner du informasjon om Arbeiderpartiets standpunkter. Sett deg inn i APs og andre partiers program, og stem etter din overbevisning. Det viktigste er at du bruker stemmeretten! Godt valg!


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

3

Ordførerkandidaten UNN THERESE OMDAL Jeg har lenge vært opptatt av politikk, men ble først aktiv som student i Bergen. Da jeg flyttet hjem til Egersund i 2003, fikk jeg spørsmål om jeg ville stå på listen til Eigersund Ap, og takket ja. Det er en beslutning jeg aldri har angret på.

Hvorfor ordførerkandidat? Da jeg fikk spørsmål om å stille som ordførerkandidat, ble jeg både glad og ydmyk. Jeg måtte gå noen runder med meg selv før jeg takket ja, for det er en stor rolle å ta på seg. En viktig grunn til at jeg takket ja, er at jeg har med meg enormt mange, dyktige folk på listen. Kompetansen, bredden og engasjementet til alle listekandidatene er en stor motivasjon for meg. Samtidig mener jeg at det er på tide med et politisk skifte i Eigersund. Vi bor i en nydelig kommune, i verdens rikeste land, og de fleste av oss er svært privilegerte. Men likevel har en rekke politiske valg de siste årene gjort at vi har måttet kutte i tilbudet til innbyggerne. Arbeiderpartiet har ikke vært med på kuttene, og vi er og har vært uenige i de kuttene som Høyre og sentrumspartiene har gjort.

Kuttene i Eigersund rammer innbyggerne Ungdomskontakten, nedlegging av ungdomstrinnet på Helleland og kutt i PPT er bare noen av

Arbeid til alle, og kampen mot ufrivillig deltid er en av våre viktigste oppgaver.

kuttene som særlig rammer barn og unge. Neste sommer forsvinner juliåpen SFO, og mange familier vil måtte oppleve at de knapt får ferie samtidig. Nedlegging av kasernert brannvakt vil gripe direkte inn i trygghetsfølelsen til innbyggerne i Eigersund. Og ennå er det mange kutt som ikke er offentliggjort. Arbeiderpartiet ønsker å prioritere barn, unge og eldre i kommunen vår. For oss er årets valg et verdivalg.

utvikler næringslivet ved å satse på gode rammebetingelser og kompetanse. Framtidens Eigersund er grønn. Vi vil satse på fornybar energi, og sammen med våre nabokommuner bli den største vindkraftregionen i landet. Samtidig er arbeid til alle, og kampen mot ufrivillig deltid en av våre viktigste oppgaver.

Arbeiderpartiet har ikke vært med på kuttene.

Kjære velger. Jeg håper at du bruker stemmeretten din 12. september, og at du tenker på hvilke verdier som er de viktigste for deg når du går til stemmeurnen. Sammen kan vi bygge Framtidens Eigersund.

Framtidens Eigersund er grønn. Vi vil satse på fornybar energi. Framtidens Eigersund

Godt valg!

Vår viktigste jobb i årene som kommer, er å få kommuneøkonomien i balanse igjen. Arbeiderpartiet er et økonomisk ansvarlig parti, og vi prioriterer først og fremst å bruke penger på grunnleggende velferdstjenester for kommunens innbyggere. Vi ønsker å videreutvikle den flotte kommunen vår til Framtidens Eigersund. ● Framtidens Eigersund tar innbyggerne på alvor, og sørger for at alle har den tryggheten de trenger i alle livets faser. De eldre skal ha en verdig og meningsfylt alderdom. ● Framtidens Eigersund satser på kvalitet og kompetanse i barnehagene og skolene, fordi vi på den måten investerer i vår aller viktigste ressurs – barna våre. I Framtidens Eigersund tar vi vare på ungdommen, og sørger for at de har gode fritidstilbud. ● Framtidens Eigersund videre-

Foto: Hugo Lütcherath

Lykke til videre! Etter 12 år i lokalpolitikken, de siste 5 årene som gruppeleder for Arbeiderpartiet, sier Knut takk for seg, og overlater stafettpinnen til Unn Therese. ”Det er ikke vanskelig å gi seg når jeg vet at de som tar over går så fullt og helt inn for å videreføre det gode arbeidet Ap gjør i kommunestyre og utvalg”, sier Knut til A-visen. ”Unn Therese har med sin unge alder allerede solid erfaring fra politikken, både lokalt og nasjonalt. Jeg har jobbet tett sammen med Unn Therese i både kom-

Unn Therese har med sin unge alder allerede solid erfaring fra politikken, både lokalt og nasjonalt.

munestyre, formannskap og levekårsutvalg, og vet at hun har god oversikt over det som rører seg i kommunen. Hjertesakene hennes er mange, og handler om både barn, unge og eldre, helse og fritid, næringsutvikling, boligpolitikk og kulturarbeid. Fremfor alt er hun flink til å lytte. I tillegg har hun meget gode lederegenskaper. I sum: det beste valget som ordfører! Med seg får hun dessuten dyktige og engasjerte partifeller.” Selv gir Knut seg fordi han etter 12 år i lokalpolitikken har lyst til å bruke mer tid på andre inter-

esser. ”Det er ikke til å legge skjul på at politikken har tatt mye tid”, sier han. ”Men samtidig har jeg opplevd det som svært meningsfylt å få være med å påvirke styringen av kommunen, og dermed hvordan folk har det i hverdagen sin. Noe av det beste har vært å kunne hjelpe enkeltmennesker med saker som de har tatt opp med meg eller med kommunen. Det eneste rådet jeg vil gi til Unn Therese , og som jeg vet at hun vil følge, er derfor dette: vær en god ombudsmann for innbyggerne når du blir ordfører!”


4

Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

Listekandidater og hjertesaker Brenner for: • Arbeid. Velferd kan ikke vedtas, den må skapes. Attraktive bolig- og næringstomter og en rask og serviceinnstilt kommunal saksbehandling. • Barn og unge. Eigersund kommune trenger en helhetlig politikk fra barnehage til videregående. Flere lærere i barnetrinnet og gjeninnføring av ungdomskontakten. • Helse og eldre. Eldre og syke skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, og livet skal fortsatt ha innhold og opplevelser. Sykehjemsplasser, hjemmehjelp, møteplass for eldre, private bofellesskap og god kommunal seniorpolitikk. Foto: Hugo Lütcherath

Odd Stangeland (38), undervisningsinspektør ved Lagård ungdomsskole

Foto: Hugo Lütcherath

Åshild Bakken (39), økonom Jeg vil jobbe for likestilling, oppvekst og integrering.

Bjørn Reidar Berentsen (71), pensjonist Jeg er spesielt opptatt av felleskapet, idrett og kultur.

Else Berggård (68), pensjonist Jeg vil jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og at alle eldre skal ha det trygt og godt. Og så er jeg opptatt av at Hestnesutbyggingen skal komme i gang så snart som mulig.

Tor Dahle (51), avdelingsleder Det jeg brenner aller mest for er skole og oppvekst.

Gerd Berit Bjørndahl (69), helsefagarbeider. Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet Fellesskapet, og gode offentlige tjenester er det som teller mest for meg.

Anders Ege (58), CNC-operatør Jeg er opptatt av gode fellesskapsløsninger. Og så brenner jeg for friluftsliv.


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

5

Inger W. Dyrsand (56), hjelpepleier Jeg er særlig opptatt av at barn, unge og eldre ikke skal settes ut på anbud. Og så må vi gjøre det vi kan for å bli kvitt ufrivillig deltid.

Levent Kocanoglu (39), markedskoordinator Ett ord dekker det som er aller viktigst for meg: Rettferdighet!

Elin Svanes Hjørungnes (37), jurist/rådgiver En kommune som gir like muligheter innen skole, utdanning og jobb er det viktigste for meg.

Svenn Johan Manum (75), pensjonist Min hjerteasak er respekt og trygghet for eldre!

Gerd Holmen (61), psykiatrisk spesialisthjelpepleier Jeg er særlig opptatt av forebyggende tiltak, og gode bo- og helsetiltak for alle.

Jan Waaler Modahl (52), lærer Jeg vil jobbe for en bedre skole, et godt omsorgstilbud til alle. TIlrettelegging for en levedyktig industri og også viktig for meg.

Thusanee Lingeswaran (18), student Som ung i Eigersund er jeg spesielt opptatt av at kommunen vår skal være en god og trivelig by for alle som er unge.

Frank Emil Moen (44), avdelingsleder Jeg er opptatt av at lokalpolitikere tilrettelegger for utvikling, aktivtet og arbeidsplasser. Kommunen må sikre kvalitet i skole og oppvekst. Og vi må ta miljø og bærekraft på alvor, både i et lokalt og globalt perspektiv.

Toril Åbotnes Iversen (25), daglig leder Ungdomspolitikk er min hjertesak. Jeg er opptatt av at alle unge skal få fullføre videregående opplæring. Og så er jeg opptatt av integrering. Alle skal gis like muligheter.

Rolf Magne Skogen (53), reklamekonsulent Jeg er opptatt av vi får større åpenhet og bedre informasjon til både innebyggerne og næringslivet. Og så mener jeg at vi må gi ungdommen bedre tilbud.

Cathrine Mortensen (38), finansrådgiver Det som er aller viktigst for meg er en ansvarlig kommuneøkonomi. Det er forutsetningen for gode tjenestetilbud.

Kenneth Stokness (34), yrkesoffiser Jeg er særlig opptatt av at Eigersund skal være en god kommune for barn og unge. Og så må vi ta ekstra godt vare på de som er vanskeligstilte.

Foto: Hugo Lütcherath


6

Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

Elisabeth Solbakke (51), HR rådgiver Jeg er opptatt av at kommunen har gode, offentlige velferdstjenester. Og så er næringspolitikk veldig viktig for meg.

Kjell Svanes (48), fisker Det jeg er mest opptatt av er fiskeripolitikk og næringspolitikk, og god tilrettelegging for friluftsliv.

Roger Sæstad (38), nordsjøarbeider Jeg brenner for næringspolitikk, og er opptatt av at kommunen tilbyr gode og prisgunstige tomter for folk flest. Og så er jeg opptatt av alle skal behandles rettferdig.

Janicke Simonè Svanes (39), sykepleier For meg er det aller viktigste at vi har en kommune som inkluderer alle. Få på plass ungdomskontakten, interkommunal barnevernsvakt og gode forhold i helse- og omsorgssektoren.

Renate Tråsavik (28), sosiolog For meg er vilkårene for barn og unge i kommunen det aller viktigste. Og så er jeg opptatt av likestilling.

Svein Narve Veshovda (50), bonde Det viktigste for meg et at Eigersund kommune skal være en positiv «ja-kommune».

Kirsti Baardsen (61), jurist/senior rådgiver Av alle viktige saker er et godt helsevesen det viktigste for meg!

Terje Vanglo (62), vaktmester Jeg velger meg et slagord: «Du må yte før du kan nyte!»

Bente Wersland (55), agronom/barne- og ungdomsarbeider Jeg ønsker først og fremst å være talsperson og støttespiller for de svakeste i lokalsamfunnet.

Bakgrunnen for Arbeiderpartiets liste til valget 2011 Nominasjonskomiteen startet sitt arbeid høsten 2010. Ved oppstart måtte vi først se på hvilke utfordringer som venter Eigersund kommune den neste fireårsperioden. Vi vet at det er store utfordringer når det gjelder økonomi og opprettholdelse av kommunale tjenester, samtidig som kommunen også skal drives framtidsrettet. Dette fordrer at de som skal velges inn i

styrende organer skal være bredt sammensatt, ha formell kompetanse og bred erfaring, samtidig som de skal ha evnen til å jobbe konstruktivt og positivt i en vanskelig periode. Det er også viktig at vi har ulike yrkes- og aldersgrupper representert. Vi kom fort til den konklusjon at vår førstekandidat måtte på

plass tidlig. Valget falt enstemmig på Unn Therese Omdal, som var vår nummer 2 på lista ved forrige kommunevalg i 2007. Unn Therese har lang politisk erfaring både fra kommunepolitikken og fra ulike verv i fylket og i Ap sentralt. Hun var 1. vara til Stortinget fra 2005 - 2009, og møtte som vara i Finanskomiteen våren 2009. Hun har i tillegg erfaring fra Levekårsutval-

get, Formannskapet og Dalanerådet. Dette er en god politisk ballast.

Unn Therese aksepterte vår forespørsel om å bli ordførerkandidat.

Gjennom sin utdannelse og yrkesliv besitter hun formell kompetanse - og kanskje viktigst av alt, så har hun et brennende engasjement for at Eigersund skal være en god kommune å bo og jobbe i. Nominasjonskomiteen er veldig tilfreds med at

Eigersund Arbeiderparti har mange gode og solide medlemmer og sympatisører. Nominasjonskomiteen føler seg trygg på at nominerte kandidater vil bli tatt vel i mot den 12.september! ELISABETH SOLBAKKE LEDER AV NOMINASJONSKOMITEEN


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

7

Eldre, en viktig ressurs “Det skal være godt å bli gammel i Eigersund” sier Svenn Manum. Folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, og livet skal fortsatt ha innhold og opplevelser. “Det blir stadig flere eldre i kommunen, noe som ikke er et problem, men et gode og en seier for velferdssamfunnet”, sier han og legger til; “ det betyr at vi må bygge ut dagens tilbud slik at alle kan møte alderdommen i forvissning om at de skal få den støtte og forståelse de trenger”. Svenn Manum sier videre; “at alle som mottar hjemmetjenester skal ha et helhetlig omsorgstilbud, og det skal arbeides for å legge forholdene til rette for privat bofellesskap i kommunen. Det er også viktig å bedre transportmulighetene for eldre som bor på steder i kommunen der tilbudet er dårlig i dag”.

kunne delta i kulturlivet, og tilegne seg ny kunnskap”, sier han. “Eldre behøver møteplasser, og derfor vil vi opprette et nytt eldresenter i Eigersund, der kulturelle aktiviteter, kurs og sosialt samvær skal stå i sentrum. Eigersund Arbeiderparti arbeider for god og rettferdig eldrepolitikk, tuftet på respekt og forståelse”.

Det skal være godt å bli gammel i Eigersund. “En god seniorpolitikk er viktig både for arbeidsgivere og arbeidstakere” hevder Svenn Manum.” I framtiden trenger vi flere aktive, oppdaterte eldre som kan være i arbeid så lenge de selv ønsker. Videre er det viktig at kommunen som arbeidsgiver fører en aktiv seniorpolitikk, med individuelle tiltak for å øke eldres deltakelse i arbeidslivet”.

Eldre behøver møteplasser, og derfor vil vi opprette et nytt eldresenter i Eigersund.

Svenn Manum vil at flere eldre deltar i lokalsamfunnet og i organisasjonene. “Eldre må lett

Barna er vår framtid ”Barna er vår fremste ressurs for framtiden”, sier Tor Dahle og Odd Stangeland. Begge brenner for hvordan vi kan gi barna i Eigersund kommune trygge og best mulig oppvekstvilkår. Aktivt arbeid mot mobbing, en styrking av lærernes kompetanse og et godt samarbeid mellom skole/barnehage og foresatte er ifølge Tor og Odd sentralt i dette arbeidet. ”Kommunale og private barnehager må få like og forutsigbare økonomiske rammer. Nå har vi fått full barnehagedekning. Neste skritt blir å styrke den faglige kompetansen, og gi barnehageansatte tid og rammebetingelser til å jobbe videre med kvalitetsarbeidet,” sier Odd Stangeland. Tor Dahle er opptatt av å øke bemanningen i skolen: ”Hvis et barn sliter med grunnleggende ferdigheter som for eksempel lesing eller regning, kan vi ikke vente og se om det går over. Skolene må ha tidlig kartlegging, og umiddelbar tilrettelegging. Vi må styrke arbeidet med Tidlig innsats, en av de viktigste statlige føringene for grunnskolen. Da vil vi kunne øke elevenes læringsutbytte, først i grunnskolen og senere i videregående opplæring.”

Det er viktig at alle barn føler seg inkludert, og får muligheten til å gå i SFO. Foresattes lommebok skal ikke være avgjørende i dette valget. Tor Dahle og Odd Stangeland fremhever også SFO som en viktig sosial arena for 1.- 4.trinn. Derfor vil de ikke øke foreldrebetalingen. ”Det er viktig at alle barn føler seg inkludert, og får muligheten til å gå i SFO. Foresattes lommebok skal ikke være avgjørende i dette valget.” Videre fremhever Arbeiderpartirepresentantene viktigheten av helårs SFO, slik at familier har mulighet for å være sammen i sommerferien. Alle elever skal møtes med store ambisjoner og tydelige forventninger. Elevenes kunnskap skal tross alt løse morgendagens oppgaver.

Hvis et barn sliter med grunnleggende ferdigheter som for eksempel lesing eller regning, kan vi ikke vente og se om det går over.


8

Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

Skape for å dele! For å ha verdier å dele må vi skape dem først, det er det få - om noen som er uenige i, sier Frank Emil Moen, avdelingsleder ved Dalane vg skole. Et velfungerende lokalt næringsliv kommer først og fremst som et resultat av den kompetanse næringsaktørene selv besitter. Og det har vi heldigvis svært mange gode eksempler på i Eigersund. Men, både næringsaktørene og offentlige tilbydere som barnehager, skoler, sykehjem, andre kommunale, fylkeskommunale og statlige etater i kommunen trenger stadig påfyll av dyktige medarbeidere. For godt kvalifiserte arbeidssøkere er det ikke bare gode lønns- og arbeidsvilkår som teller. De ser på helhe-

ten. Er dette en god kommune for våre barn å vokse opp i? Har kommunen gode barnehager og skoler? Er det gode fritids- og kulturtilbud? Har kommunen et godt tilbud til funksjonshemmede barn? Er det mye rusproblemer blant ungdom? Finnes det et godt utvalg av prisgunstige, attraktive tomter? Langt på vei kan vi heldigvis svare ja på flere av disse spørsmålene. Men, det er betydelig rom for forbedringer. Den svekking vi har sett av tjenestetilbudet i kommunen den siste perioden er ikke bra for den enkelte som rammes, - men heller ikke bra for næringslivet. Det går i feil retning – og den utviklingen ønsker vi å snu! Næringslivet er åpenbart tjent med en kommune som besitter både kompetanse og kapasitet i de etater som skal behandle søk-

Vindkraft kommer for fullt De nærmeste årene er det planlagt flere større utbygginger av ren, fornybar energi på Sør-Vestlandet, så også i Eigersund kommune. I utbyggingsfasen vil det genereres tusenvis av årsverk, og i driftsfasen hundrevis. Vår region kan bli den viktigste fornybarregionen i landet. Kommunens politikere må gjøre det de kan for å fremme de muligheter dette gir for lokalt næringsliv.

Politiske beslutninger må framfor alt baseres på kunnskap og erfaring, på dialog og samarbeid. nader og fremme planer. Eigersund kommune er en stor og viktig arbeidsplass, og har svært mange dyktige arbeidstakere. De kommunalt ansatte fortjener en politiske ledelse som fremmer en arbeidsgiverpolitikk som handler om mye mer enn stadige krav om effektivisering. Næringslivet er tjent med en kommune som er aktiv, deltakende, effektiv og samarbeidsvillig. Det krever lokalpolitikere som kan ta beslutninger som fremmer næringsinteresser, – på bred front, og på tvers av parti. Politiske beslutninger må framfor alt baseres på kunnskap og erfaring, på dialog og samarbeid, og ikke på egeninteresser, følelser og kjepphester, avslutter Moen.

Kommuneøkonomi Arbeiderpartiet har som opposisjonsparti sittet på sidelinjen og sett at kommunen systematisk er tappet for fond, og usikre inntekter er lagt inn i driften for å få balanse.

Den viktigste oppgaven for Kommunestyret de neste fire årene blir å få orden i kommuneøkonomien. I siste periode har ”budsjettkameratene” foretatt dype kutt i tjenestetilbudet som særlig har rammet skole og oppvekst. Arbeiderpartiet har som opposisjonsparti sittet på sidelinjen og sett at kommunen systematisk er tappet for fond, og usikre inntekter er lagt inn i driften for å få balanse. Dette til tross for at den rød-grønne regjeringen har bevilget flere milliarder kroner til kommunene enn noen gang tidligere. Arbeiderpartiet har en alternativ løsning på kutt i innbyggernes tjenester. Vi mener det er nødvendig å øke kommunens inntekter. Det får vi ved blant annet å legge til rette for flere innbyggere og bedrifter i kommunen som bidrar til kommunekassen. Trygge arbeidsplasser og attraktive bolig- og næringstomter er

For Arbeiderpartiet er det viktigere å opprettholde et godt tjenestetilbud enn det er å beholde bunnfradraget i eiendomsskatten.

viktig for befolkningsvekst og næringsutvikling. Et godt eksempel er satsingen på vindkraft, som vil gi flere arbeidsplasser og økt inntekt til kommunen. Vi vil fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten, slik at alle husstander i Eigersund kommune bidrar til felleskassen, noe som er rettferdig. Kommunen vil få ca 7,4 millioner kroner ekstra i inntekter, som vil være med på å opprettholde gode tjenestetilbud som ungdomskontakt, sykehjemsplasser, sårt tiltrengte lærerstillinger og hjelpetjenester som PPT. De aller fleste som bor i Eigersund har det veldig godt. Men noen faller utenfor av ulike årsaker, som for eksempel sykdom eller arbeidsledighet. Fortsatt venter store, uløste oppgaver i kommunen. Behovet for ressurskrevende tjenester øker, bygninger og veier har et stort etterslep på vedlikehold, høyere levealder gir større omsorgsbehov, og stor lånegjeld gir høye finanskostnader. Samtidig har velstanden til den enkelte økt betraktelig de siste tiårene. For Arbeiderpartiet er det viktigere å opprettholde et godt tjenestetilbud enn det er å beholde bunnfradraget i eiendomsskatten. Det kommer til å bli tøffe

tider for å få kontroll på økonomien. Da må alle brette opp ermene og bidra. Arbeiderpartiet er opptatt av at alle innbyggere i kommunen vår skal få mulighet til å leve et godt liv. Alle barn skal få samme mulighet til barnehage, skolefritidsordning, skolegang, kultur-

og fritidstilbud. Alle syke skal få behandling. Alle eldre skal få den omsorgen de har behov for. Disse tjenestene ønsker Arbeiderpartiet skal leveres av det offentlige. Da trenger vi en offentlig sektor som fordeler godene; vi bidrar alle til fellesskapet etter evne, og får tilbake trygdeytelser og tjenestetilbud etter behov.


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

9

Helse for kropp og sjel Bjørn Reidar Berentsen har i år vært medlem i Arbeiderpartiet i 50 år, og står nå på lista til kommunevalget for 7. gang.

Det er derfor det er så viktig at kommunen bevilger penger til idrettsaktivitet og at vi opprettholder det gode samarbeidet mellom idrettslag, frivillige lag og foreninger og kommunen.

Hva motiverer deg til enda en gang å ta fatt på en ny periode i Kommunestyret, Bjørn Reidar? Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og interessert i det som rører seg i lokalmiljøet. Dessuten var faren min også medlem i 50 år, sammen med flere andre i slekta. Det ligger i blodet, kan du si. Det er mange som forbinder deg med fotball og idrett, etter en mannsalder i fotballen. Det er vel rett å anta at idrett er en av hjertesakene dine? Det er liten tvil om at idrett ligger mitt hjerte nær. Men ikke bare fotball, all idrett er utrolig viktig, både som folkehelse og som en måte å samle lokalsamfunnet på. Ikke minst er det viktig å engasjere ungdommen i idrett eller annet kulturarbeid. Forebyggende arbeid er mye bedre samfunnsøkonomi enn å prøve å redde ungdom som har havnet på skråplanet. Det er derfor det er så viktig at kommunen bevilger penger til idrettsaktivitet og at vi opprettholder det gode samarbeidet mellom idrettslag, frivillige lag og foreninger og kommunen. Det er mange gode idrettsanlegg i Eigersund kommune. Er det noe vi mangler, og som du vil at Arbeiderpartiet skal arbeide for den neste perioden?

Uten frivilligheten hadde lokalsamfunnet blitt mye fattigere. Arbeiderpartiet er positiv til en ny flerbrukshall på Lagård, det er noe vi trenger. Så snart kommuneøkonomien tillater det, vil vi jobbe for at hallen vil bli bygget som et regionalt anlegg.

Kunstgressbaner på Hellvik og Helleland er også et prioritert område for Arbeiderpartiet. På sikt må vi også tenke på opprustning av Rinnanbanen, i forbindelse med utvidelsen av Hestnes-området. Breddeidrett er et viktig stikkord, og enda flere tilrettelagte turveier kan du stole på at Arbeiderpartiet vil si ja til. Til slutt, Bjørn Reidar, har du noen gode råd, med all den erfaringen du har skaffet deg

opp igjennom årene? Kommunen vil jeg råde til å fortsette å satse på folkehelse, det er en investering både i kropp og sjel. Videre håper jeg kommunen vil fortsette å sette pris på alle de dugnadstimene som

Arbeiderpartiet er positiv til en ny flerbrukshall på Lagård.

Kultur skaper glede og samhold Kunst og kultur har den unike egenskapen at den treffer oss både i glede og sorg. Gleden forsterkes og sorgen mildnes av gode kulturelle opplevelser; bøkene som gir spenning eller innbyr til refleksjon, som gir kunnskap eller sterke følelser; filmene som med mer støy og sterkere virkemidler gir oss noe av det samme som bøkene; musikken som i alle livets faser setter toner til følelsene; frembringer gråt og latter – den harde rocken som slår sterke følelser tilbake til et nullpunkt og hjelper en til å få

fred en stakket stund – sporten; hvor følelser kan få fritt utløp, hvor engasjementet kan anta høyder en ikke trodde var mulig. Alt kan en oppleve i enerom, men alt blir enda sterkere når det oppleves sammen med noen. Disse fire livets hjelpemidler; bøkene, filmene, musikken og sporten, som på solskinnsdager føles bare som en liten medvind som stryker oppover ryggen og nesten umerkelig dytter deg høyere, får avgjørende betydning når det stor-

mer som verst rundt en og gråværet ikke synes å ha noen ende. Å selv å få lov til å uttrykke seg gjennom musikken, gir selvfølgelig en ekstra dimensjon. Politikkens oppgave tenker jeg er å legge til rette for at de ulike måter å uttrykke seg på hjelpes frem til et sted hvor opplevelsene kan deles. Politikerne trenger ikke være kulturarbeidere, men når ildsjelene i de frivillige lag og foreninger trenger en håndsrekning, da

legges ned av foreldre og barn, uten frivilligheten hadde lokalsamfunnet blitt mye fattigere. Og til alle små og store jenter og gutter som blomstrer på idrettsbanen: Tap og vinn med samme sinn!

må enhver ansvarlig medborger, enten hun er politiker, byråkrat eller bare nabo til arrangementet, anstrenge seg og lete etter, og gi sitt positive bidrag. Derfor vil jeg ha kulturpolitikere som arbeider for flere idrettsanlegg og en kultur- og musikkskole som gir tilbud til alle som ønsker det. Kulturpolitikere som benytter seg av, og gleder seg over det rike idrettsog kulturlivet vi har i vår kjære Egersund. ERIK LUDVIGSEN NESTLEDER, ROGALAND ARBEIDERPARTI


10

Eigersund Arbeiderparti

Ungdommene er

Foto: Hugo Lütcherath

THUSANEE LINGESWARAN er 17 år, tar studiespesialiserende på Dalane Videregående, er leder for Dalane AUF og ungdomsrepresentant til kommunevalget og fylkestingsvalget høsten 2011. Thusanee sitter også i fylkesstyret i Rogaland AUF.

Valg 2011

Hva vil være dine viktigste oppgaver som ungdomsrepresentant den kommende perioden? Å være ungdommens talerør, arbeide for ungdommers kultur- og fritidstilbud, samt jobbe for flere læreplasser. Jeg ønsker forbedret og styrket rådgivnings- og oppfølgingstjeneste for å sikre at flest mulig fullfører videregående skolegang. Vi ungdommer er ikke bare opptatte av oss selv, vi vil også jobbe for å styrke det generelle velferdstilbudet i kommunen, styrke helsesektoren og eldreomsorgen. En nødvendig sak for å få orden på økonomien vil bli fjerning av bunnfradraget i eiendomsskatten. Hva mener du om det? Jeg er for eiendomsskatt fordi jeg anser den økonomiske situasjonen i kommunen så alvorlig at vi trenger å ta i bruk de inntektsmuligheter vi har. Noe av de ekstra inntektene kan vi forhåpentligvis bruke til å få tilbake Ungdomskontakten. Unge folk som sliter trenger et lavterskeltilbud med trygge voksne å henvende seg til. Ungdomskontakten ble avviklet uten at deres arbeidsoppgaver er fordelt eller gitt videre til andre. Vi trenger et slikt tilbud for å hjelpe unge voksne i en utfordrende periode i livet. Føler du at AUF har en reell innflytelse på Arbeiderpartiets avgjørelser? Absolutt! Vi blir hørt av våre eldre partikamerater. Så lenge vi tør å si hva vi mener blir vi tatt på alvor. Vi er ikke redde for å gå ut og aksjonere, og snakker gjerne i klartekst for å få frem våre meninger. Et ungdomslag ser ofte saker med nye øyne og fra en annen vinkel, og når vi da samarbeider vil vi få det beste resultatet. Derfor er det utrolig viktig at vi har 2 kandidater fra AUF på lista. Hvordan vil du sikre at de sakene som er viktige for dine velgere kommer på dagsorden? Jeg er interessert i å høre alles meninger. Blir jeg valgt inn, er det viktig for meg å følge partiprogrammet, som er det velgerne har lagt til grunn for sin stemme. Jeg vil jobbe for fellesskapets beste. Jeg vil være aktiv i innhenting av informasjon, holdninger og meninger blant velgerne. Dalane AUF er aktive på sosiale medier, både Facebook og Twitter, her er det enkelt å komme med innspill til oss. Vi lover å ta det på alvor! Det er mange som i år skal avgi sin stemme for første gang, hvilket råd vil du gi førstegangsvelgerne? Stem Arbeiderpartiet! Stem på det partiet som jobber for det du brenner for. Stem på partiet som jobber for å styrke fellesskapet på den måten du mener er best. Det er veldig viktig at de unge engasjerer seg, det er først da vi har muligheten til å bli hørt. Vil du bidra: bruk stemmeretten!

Politisk regnskap «Kå he de gjort fø någe i dennan perioden?» spurte en velger. Godt spørsmål, som fortjener et godt svar. Og det kan vi heldigvis gi! Det korte og gode svaret er at Arbeiderpartiets representanter i kommunestyret, formannskapet, helse- og omsorgsutvalget, kulturog oppvekstutvalget, miljøutvalget og andre utvalg gjennom hele perioden har stått på for å virkeliggjøre mest mulig av det programmet vi gikk til valg på. ● Vi har jobbet for rimelige kommunale tomter i alle deler av kommunen (sentrum, Eigerøy, Hellvik og Helleland) ● Vi har støttet frivillig arbeid blant barn og unge innen idrett og kultur ● Vi har jobbet aktivt mot uønsket deltidsarbeid ● Vi har satt av midler til ny gravlund og tatt initiativ til urnelund ● Vi har jobbet for å sikre allemannsretten i strandsonen ● Vi har vært opptatt av å opprettholde legevaktordningen lokalt og sikre døgnåpen barnevernsvakt ● Vi har bidratt til en aktiv næringspolitikk gjennom satsing på nye næringsarealer, strategisk

● Vi har… i tillegg til alle disse sakene jobbet for mange andre saker som har gjort hverdagen bedre for innbyggerne i Eigersund.

har inntekter nok til å klare alle oppgavene. Resultatet ser vi nå: ungdomsskolen på Helleland er nedlagt, ungdomskontakten er nedlagt, brannvakten er i fare, foreldrebetalingen til SFO og Kulturskolen er økt, osv. Det er denne stadig vanskeligere økonomiske situasjonen som har skapt det største skillet i lokalpolitikken, og som også gjorde at Arbeiderpartiet ikke lenger kunne støtte innføringen av en bomring for å finansiere nye veier. Vi kom til et punkt der vi innså at vi ikke kunne klare alt, men måtte prioritere det viktigste: å sikre et godt tjenestetilbud og unngå slike dramatiske kutt som vi har opplevd denne våren, og vil se flere av i tiden fremover.

Så er det jo slik at de mange gode oppgavene må finansieres. I denne perioden har det blitt klarere og klarere at kommunen ikke

Dette ”he me gjort” – og dette ønsker vi å fortsette med de neste fire årene, med din støtte ved valget den 12. september!

næringsplan, framtidsrettet energiproduksjon (vindkraft) og samarbeid mellom undervisningsmiljøer og næringsliv, herunder Ungt Entreprenørskap ● Vi har foreslått og fått flertall for en dobling av kommunale boliglån (START-lån) til grupper som trenger det ● Vi har arbeidet for likestilling mellom private og kommunale barnehager, mot økt foreldrebetaling ved SFO og kulturskolen

Kutt som rammer barn og unge! Til tross for at behovet for at en velfungerende pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) blir stadig viktigere, med et økende antall barn, unge og familier som trenger profesjonell hjelp og støtte, så velger det politiske flertallet i Eigersund kommune å kutte i ressurser, - stikk i strid med faglige råd, de andre Dalanekommunenes ønsker, og praksis vi ser i andre kommuner. Rogaland Revisjons forvaltningsrapport og Fylkesmannens tilsyn med spesialundervisningen i Eigersund konkluderer med at PP-tjenesten allerede før disse kuttene er underdimensjonert i forhold til oppgavene som skal utføres.


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

11

viktige bidragsytere

Arbeiderpartiet ønsker å skape trygge rammer og gode oppvekstvilkår for barn og unge i vår kommune. Den beste måten å gjøre dette på er i samspill med de unge selv. Arbeiderpartiet vil styrke de unges arena for meningsytringer og tar de unge på alvor. Slik kan vi sammen bygge et godt samfunn og en god framtid. Arbeiderpartiet vil jobbe for å styrke tilbud for barn og unge. Arbeiderpartiet og AUF har jobbet hardt for å skjerme Ungdomskontakten for kutt. AUF gjennomførte en effektiv aksjon for å bevare Ungdomskontakten, og responsen lot ikke vente på seg. Mobiliseringen gikk raskt og aksjonen fikk mange tilheng-

ere og god respons på underskriftskampanjen. Dessverre fikk ikke saken ønsket utfall. Arbeiderpartiets ungdomskandidater lover derfor å arbeide hardt for gjenopprettelse av dette sentrale tilbudet. Det er viktig at de unge blir hørt og forstått. Samhandlingen mellom AUF og Eigersund Arbeiderparti er derfor en viktig styrke. Vi vil i kommende fireårsperiode arbeide for å videreutvikle dette samarbeidet. Gjennom økt innflytelse i partiet ser vi muligheten til å gi økt innflytelse i Eigersund

kommune. AUF er glad for å kunne konstatere at vi hører til et parti som i stor grad slipper frem ungdom. Dette gjelder også hele utviklingen av lokalsamfunnet i tiden fremover. Eigersund Arbeiderparti tar mål av seg til å gjøre ungdom til en hovedpremissleverandør når det gjelder framtidsutvikling og utforming av det kommunale tjenestetilbudet. Barn og unge skal en gang ta Eigersund-samfunnet videre. Derfor er politisk satsning på ungdom en satsning på framtiden!

Fire nye år i fylkespolitikken INGHILD VANGLO Inghild Vanglo har med sin ustoppelige energi og engasjement vært politiker i Eigersund siden 1975. De siste tolv årene har hun vært fylkespolitiker, i tillegg til å være kommunepolitiker. Nå satser Inghild alt på fylkespolitikken. ”Jeg mener det er både klokt og sunt å gi seg som kommunepolitiker etter å ha vært med i så mange år”, sier Inghild. ”Dessuten tar det mye tid å være politiker, samtidig som jeg har jobb ved siden av”. Men Inghild er ikke lei av å være politiker. ”Å nei, jeg har så mange ting jeg brenner for! Jeg har lyst til å være med og gi av min tid på å videreutvikle et samfunn som er godt for våre etterkommere, våre barn og barnebarn”, sier Inghild entusiastisk. Som fylkespolitiker har Inghild jobbet mest med samferdsel de siste årene. Gode veier, trafikksikkerhet og et godt kollektivtilbud er blant hennes hjertesaker. Den første, store saken hun jobbet med, var å sikre at Egersund sykehus skulle leve videre.

”Jeg satt i helse- og sosialutvalget i min første periode som fylkestingspolitiker. Det var både lærerikt og kjekt. Vi var mange som jobbet for at Egersund sykehus skulle bestå, og jeg lærte mye om nytten av å jobbe fra fylket, og ha tilgang til ulike typer nettverk”, forteller Inghild. Inghild har hatt flere verv og roller i fylkespolitikken disse tolv årene. Men det er som leder av Råd for Funksjonshemmede hun føler hun har lært mest, og samtidig virkelig har fått bruke sitt engasjement. ”Det har skjedd utrolig mye når det gjelder synet på universell utforming i disse årene. Universell utforming handler om å skape et samfunn med plass til alle. Alle skal ha like muligheter til å kunne ta utdanning,

reise, jobbe, leve og bo. Og det gjelder ikke bare mennesker med funksjonsnedsettelser. En eller flere ganger i livet har vi alle behov for at samfunnet er tilrettelagt”, forsetter Inghild. Råd for funksjonshemmede består av både politikere og brukerrepresentanter fra ulike organisasjoner. ”Kombinasjonen av politikere og brukere har også gjort at jeg har fått større innsikt i hvilke utfordringer vi står overfor. Det har vært utrolig givende og lærerikt”, sier hun. På spørsmål om hva som blir de

viktigste utfordringene fremover, nøler hun ikke: ”å få orden i økonomien”, kommer det kontant. ”Fylkeskommunen har alt for høy lånegjeld, og jeg frykter at det vil gjøre det vanskelig å prioritere de sakene Ap mener er viktige i årene fremover. Noen av disse er videregående skoler og samferdsel. Dalane videregående skole utmerker seg på mange måter, nå sist som den første skolen i landet som kan tilby fagutdanning for vindturbinoperatører. Samarbeidet med næringslivet og de gode resultatene som elevbedriftene får år etter år, er unikt. Jeg vil jobbe for å styrke Dalane videregående skole. Og alle de andre, videregående skolene i fylket. Jærbanen er svært viktig for innbyggerne i Dalane, og jeg vil jobbe for flere og hyppigere avganger fra Egersund. I tillegg er jeg opptatt av folkehelse, energi, næringsutvikling – ja, i fylkespolitikken er det mange, spennende områder. Men det betinger orden i økonomien”, avslutter hun.

Fylkeskommunen har alt for høy lånegjeld, og jeg frykter at det vil gjøre det vanskelig å prioritere de sakene Ap mener er viktige.


12

Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

Arbeiderpartiet setter dagsorden 1 Onsdag 6. juli 201 1 Onsdag 6. juli 201

a t k a v n n a r b r o f r e n n e r B e tiet får bestemm Hvis Arbeiderpar bemannet gn dø t de ir bl , etter valget n, så i fortsettelse brannstasjon og . p) stad (A lover Roger Sæ e med INGVE AALBU

.no 9520 5050 ingve@dalane-tidende

e vær dette kan de ikk Sæstad. på, mener Roger

VALG 2011

MOI: klokk på ve Ham vei 1. bulk send med Lun årsa

ganda – Skremselspropa

for utrykframkommeligheten til høsten og Jørgensen jr. resultat Han stiller til valg Ordfører Terje gskjøretøy. Et slik for nin er ne akta kun nnv at det er klar på at bra helt latterlig, mener (H) uttalte til DT et d. opp vil jo være si me å ble ing gam løsn å lig til viktig en mu er Sæstad. ser ikke være kaper på Rog – Arbeiderpartiet samtlige manns m en r å lyse nde sammen r lagt lokk på sak fornuften i å bla Ha nnvakta, for derette – bra akt nnv bra d, som er tilmed ny stillingsinparkeringsvakt- og de av ut jobbene Arnt Tore Laupsta en for ing s ydn san Bet ikke nnstasjonen, ordningene. ks. Sæstad har og litsvalgt ved bra ikke måles stru olitikeren. fra Arbeiberedskapstida kan signalet fra Høyre-p r det han hører og like t ghe em tryg skr om i penger. Folks – Dette minner st? kommer ert derpartiet. ant pen gar hjel at som a elig avklaom visshet propagand kst. – Vi ønsker en end anner viktigst. sels brannberedger opp brannm så fort som mulig, må ring om hvordan brann- ikke byg s til nen ger mu pen kom de til seres. Vi er Derfor bur penes tillit e og skapen skal organi følge, uav- ska ingstruet. tiene som gjorde vakta være en selv av å være nedlegg lei rd- ledelse og par kto nsva sko ing ing ker kelig hengig av par taket om parker ker vi en skik kandi- Nå øns bli en priori- ved Apvil te rer klusjon, Det nte . kon me gen en nin edning og i troll, kom yktig r utr me kom Ap tert post dersom en. sier Laupstad. etter valget, dat ikke hvilke budsjettposisjon Han vet foreløpig ungi har klarert kter feilparkering nnsjefen har Fry uttaler Sæstad, som alternativer bra . tiet par d me n. Sistne bygate utspillet sitt sert for rådmanne lbod. seg at Leif E. lan n frist til Han har merket nte ga brannsjefe alt? nev e ikk n , jefe ver nns mo ulike bra Vil fra Broch mener at ag med å legge fram n som nnalle mulig- fred bakover til løsning på bra kanskje ikke har sett lag g osent fors nyli nd rsu i saken. Han viser til at Eige ellomå vaktfloken. etjenes- hetene til ans nn bul nge gru am å ma ket ogs det fikk styr – Det er vel – I øyeblikket er e med r i døgnkontiegn ved om nnsjefen har ten. Nå er to bile sette spørsmålst a nok løse tråder. Bra stall fler på k og lok t. en e legg nuerlig drif inistrasjon fått beskjed om å innbygger- adm s, vet jeg sett alle utfor– Det er viktig for en. Hva det skylde l partiene har sak n komska nå den vi n s nne Hvi e Laupnes trygghet. gene. Har rådma e, uttaler Arnt Tor redningseta- drin r hvilke gjø- ikk svekke brann- og fulle oversikt ove . tilstad iteten i itt skr har e et e pen uttaler ten, vil det vær ål brannmannska Leif E. Broch, som det må over. Vi kan rem av en dag? Er det rom rådmannen i bake, ikke fram seg på vegne av må pridet i løpet umener? Og hvilke et scenario hvor dok gav oss at ke opp er e ten reft fler saken, bek dagens e og ambu- for tatt r for hviletid i skjer ei trafikkulykk foreløpig er unn på regler gjelde t? spør tene søk eid onell må vente ers arb ei sep . av lan løpet ntligheten offe kan står du de før e pen nde s gåe brannmannska tad. – Vi har en proses dig hjelp, for- Sæs mener at i dialog med få gitt livsnødven Ap-kandidaten der rådmannen er et er pub old må kandidaten. keringsvakter forh Appar re er Fle elle klar n. ntu jefe . eve g for det andlingen i mini- branns Det vil Han mener at beh kunne bevege seg des i denne saken. former. mannska- bør t et nd sentrum, utre førs t rsu der Ege brannsjefen og e klu av hel kon m trolig bli vært mu ft? og har a kap akt eds nnv Broch pene på bra uavhengig av ber ke ut i august, sier mobbing brannsta- styk mannens side. ved råd r fra tide e. rt end ings uhø til Dalane Tid ærarane. som van- mønstr – De blir framstilt sjonen. med eit b idsvil å i-

Syk kol me på

10 DA L A N E TIDENDE

SKRIFTLIG GARA NTI: Her skriver Eig ersund Arbeiderp toppkandidater ved arti sine to høstens kommunev Unn Therese Om dal, under på garant alg, Odd Stangeland og ien mot «AdeccoEigersund kommu vilkår» i ne. FOTO: GUNNAR KVASSHEI

Ap gir garanti mot «Adecco-tilstande r»

Arbeiderpartiet utsteder en garanti m ot det de kaller «Adecc o-tilstander» til pleie trengende og ansatte i Eigersund kommune.

6 DA L A N E T I D E N D E

Onsdag 30. mars 2011

KIRSTEN HÅLAND student@dalane-tidende.no 4586 7790

Administrasjonen i Eigersund kommune har foreslått å fjerne enheten ungdomskontakten i sin helhet. Dalane AUF, med leder Thusanee Lingeswaran i spissen, vil gjøre det de kan for å få politikerne til å gripe inn. – Ungdomskontakten betyr utrolig mye for mange. Ungdommer som har problemer, kan gå til ungdomskontakten for å få hjelp. Jeg tror faren for å havne på skråplanet blir større hvis dette tilbudet forsvinner. Det er få slike tilbud i byen fra før. Ungdom skontakten er ikke et lovpålagt tiltak, men dette handler om ungdommer, og det er ungdommer som er framtiden. Derfor mener jeg at vi bør prioritere ungdomskontakten, sier Lingeswaran.

Samler underskrifter Lingeswaran og Dalane AUF har engasjert seg blant annet ved å opprette Facebook-sida «Ikke fjern ungdoms kontakten». Mandag gikk ungdom mene fra hus til hus for å samle underskrifter. – Vi vil gjøre alt for at politikerne skal høre på oss unge. Vi vet hvordan andre ungdommer har det. Vi i Dalane AUF representerer ungdom mene i byen, og noen må engasjer e seg når noe slikt skjer. Det å fjerne ungdomskontakten går ut over ungdommene, noe vi synes er veldig trist, sier AUF-lederen. Lingeswaran er Arbeiderpartiets ungdomskandidat til høstens kommunevalg. 17-åringen legger ikke skjul på hva hun vil kjempe for. – Det at ungdomskontakten kan bli lagt ned, er en viktig sak som jeg

ønsker å jobbe med fram mot valget i september. Jeg håper kommunen og politikerne ser alvoret i denne saken, sier hun.

– Må ikke legges ned Maria Meling og Kathrine Fotland er elever ved Dalane videregående skole. De er enige i at ungdomskontakte n ikke bør fjernes. – Det er så mange ungdommer som henger utenfor Kiwi og Amfi-senteret for tiden. Dersom ungdomskontakt en blir fjernet, vil det bare bli enda flere ungdommer som er ute på tull. Det vil ikke være noen som kan hjelpe dem, sier Fotland.

«Dersom ungdomskontakten blir fjernet, vil det bare bli enda flere ungdommer som er ute på tull. Det vil ikke være noen som kan hjelpe dem.» Kathrine Fotland

– Jeg har sett barn helt ned i tolvårsalderen som henger ute, sier Meling. Kathrine Fotland var selv aktiv i ungdomskontakten da hun var yngre. – Da jeg var 13-14 år, hendte det at jeg stakk innom ungdomskontakt en for å ta en kopp kakao sammen med andre ungdommer. Jeg har også vært med på noen av turene de arranger er, blant annet en kanotur og en tur til Danmark. Ungdomskontakten må ikke legges ned sier Fotland BEKYM

M

m v h d to Pe ut To Da V Mo situ sin Beg salg

seutsetting og privatisering. Dette er en pro blemstilling Fremskrittspartiet og Høyre kan komme til å sette på dagsorden igjen også i Eigers und, sier Unn Therese Omdal. Eigersund Arbeid erparti sin garanti er i tre pu GUNNAR KVASSH nkter. For det EIIM første slår man fas gunnar@dalane-tiden t at viktige og de 4680 8961 sentrale velferdso ppgaver skal være det offen Den siste tids tur «Sa tlig es ansvar. bulens rundt De ssuten skal bruker bruken av vikare nes behov r fra firmaet har settes i sentrum. De Adecco, blant ann t tredje punket i Oslo komtet i garantien er ski mune, har gjort Eig direkte relatert ersund Arbeitil bråket rundt derparti enda sik Adecco-vikarere i sin sak. rene. Det er do Partiet ønsker ikk kumentert at e å privatisere disse vikarene driften av kommu flere steder er nale bosenter brukt i strid med –N og sykehjem. Par arbeidsmiljølotiet er også ven ennå. meget kritisk til s bestemmelser. bruk av vikarer oppsig Eigersund fra utleiebyrå som Arbeiderparti Adecco. et ko garanterer respek – Eigersund Ap gir t for de ansaten garanti tes innen rettigheter. om at vi ald ri vil innføre etter d – Med dette punk «Adecco-tilstand tet mener vi er» i vår komat Bedr kom mune. Etter at NR munen ikke skal kjø K har avdekket pe inn og solg helse– og velferdst skremmende for jenester uten hold for de prosen at offentlig oppar ansatte på flere pri beidede rettigvate sykehjem heter som tariffe – Vi k i Oslo-området, stet lønnsnivå, ønsker vi å kunden bemanningssitu garantere overfo asjon og penr innbyggerne framtid sjonsrettigheter at slike tilstande legges inn som r ikke vil foreOnsdag 30. mars 2011 Kia i til minimumskriterie komme i Eigers r, sier Unn und, sier Unn som de Therese Omdal. Therese Omdal, som er Eigerhar kom – Vi skal aldri ko sund Arbeiderp arti sin ordfømpromisse av de sist med arbeidsmiljø rerkandidat lovens b t

– Hør på ungdom mene!

Thusanee Lingeswaran, leder i Dalane AUF, er oppgitt over at ungdomskontak ten i Eigersund kan bli fjernet.

D F

– Hjelpen vår er u

Gunn Merete Leidland og Frode Lind ved ungdomskontakten synes det er tragisk dersom enheten deres blir fjernet.

KIRSTEN HÅLAND student@dalane-tidende.no

– Én ting er at vi kan miste jobben vår, en annen at byen mister en enhet der ungdommer kan snakke med og treffe voksne. Vi er de eneste som driver oppsøkende arbeid, og som møter ungdommer på ulike arenaer, sier Leidland. Hun er for tiden i permisjon, men jobber vanligvis sammen med Frode Lind på enheten. De har begge opplevd at deres innsats betyr mye for ungdommene i Eigersund. – Vi jobber etter klokka 15.00, samt i helgene. Ungdommene kan henvende seg til Frode eller meg ved å ringe oss døgnet rundt. Vi har opplevd å få telefoner av ungdommer som ikke ville leve lenger. Disse personene har som oftest hatt et rusproblem, og de har fått hjelp av oss. For de det gjelder, er vårt tilbud uvurderlig, sier Leidland.

– Tomrom De to ungdomskontaktene er opptatt av å skape gode oppvekstvilkår i kommunen. – For å klare det, er vi avhengig av foreldre og voksne som ser og forstår. Få eller ingen vet så mye om ungdomsmiljøene i kommunen som oss Vi synes vi er

ØKENDE RUSMILJØ: G Lind ved ungdomskont voksende rusmiljø i kom kontakten, forsvinner e ungdommen vekke fra rene. Vi fanger opp u dommene først og sen dem videre i systemet som det er nødvendig. jobb handler også om motivere barn og unge s har det vanskelig, til å kontakt med foreldrene, Lind. Han bekymrer seg o hvem som eventuelt s overta den funksjonen u domskontakten har hatt. – Hvem vil se på helhet slik vi har gjort? Vi har s ungdommene på skolen, fritiden og i helgene. J skjønner at Eigersund ko m il


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

13

PARTIPROGRAM 2011—2015

ALLE SKAL MED som er ekstra sårbare, de som sliter med rus, psykiske problemer eller på andre måter faller utenfor tilbake til en verdig plass i lokalsamfunnet vårt.

Eigersund skal fortsatt være en inkluderende, levende og trygg kommune å vokse opp og bo i. Vi vil ha et samfunn der alle er med. Det er i Eigersund vi lever våre liv, og det er her livskvalitet og trivsel skapes. Eigersund står foran store utfordringer i tiden som kommer, og de vil vi jobbe målrettet for å løse. Eigersund Arbeiderpartis mål er at Eigersund skal være en kommune med et sterkt, nyskapende og framtidsrettet næringsliv og kulturliv, samtidig som vi vil ha et trygt og godt tjenestetilbud bygget på en effektiv offentlig sektor.

Eigersund Arbeiderparti vil skape verdier og føre en offensiv næringspolitikk. Det innebærer å ta vare på eksisterende næringsliv samtidig som vi gjør det attraktivt for nye bedrifter å etablere seg i Eigersund. Gode veier er viktige for hele samfunnsutviklingen. Vi vil bedre veinettet i Dalane, utbedre flaskehalsene og samtidig satse mer på kollektivtrafikken.

Arbeid for alle er jobb nummer en. Et inkluderende og likestilt arbeidsliv er selve grunnmuren i samfunnet, og vi vil ha et arbeidsliv med plass til alle. Arbeid skaper trygghet og fjerner fattigdom, mens arbeidsledighet skaper sosiale forskjeller. Vi ønsker å jobbe med å redu-

sere bruken av ufrivillig deltid i Eigersund kommune, og målet er at alle skal ha en jobb og en stillingsstørrelse de kan leve av og med.

EN SUNN OG BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI

må prioriteres bort. Vi kan ikke innfri alle ønskelige tiltak, men vi kan innfri mange.

Kommunen er en viktig tjenesteyter, som leverer både helsetjenester, opplæring, eldreomsorg og kultur. Kommunen er også distriktets største arbeidsplass. Til grunn for tjenestene som kommunen leverer ligger et omfattende økonomisk rammeverk. For å kunne sikre tjenestetilbudet til innbyggerne er det helt nødvendig med stort fokus på kommunens økonomi. En sunn økonomi er en forutsetning som må ligge til grunn for alle oppgaver som skal løses i kommunen.

Eigersund kommune skal både ha fokus på å løse de daglige oppgavene og å kunne se fremover mot hvordan vi ønsker at kommunen skal fungere om fem, ti og tjue år. En god økonomi er en forutsetning for gjennomførbare ønsker for framtiden. Det økonomiske handlingsrommet bygger på statlige overføringer, et solid næringsliv som genererer skatteinntekter fra bedrifter og arbeidstakerne, en positiv befolkningsutvikling, samt kommunal skatt og avgift. Kommunen må aktivt bidra til et bærekraftig inntektsgrunnlag.

Politikk handler om å prioritere mellom ulike oppgaver i samfunnet. Visse oppgaver er livsnødvendige, visse framtidsrettede, og visse oppgaver er trivselsfremmende. Felles for alle typer oppgaver er at de koster penger å utføre. Det betyr at politikerne må stoppe opp og tenke igjennom hvilke økonomiske konsekvenser ethvert tiltak som foreslås vil få for både dagens og framtidens utgifter, og hvilke tiltak som eventuelt

Eigersund Arbeiderparti vil dele rettferdig. Vi vil bedre kvaliteten i skolene og barnehagene

Eigersund Arbeiderparti vil: ● føre en ansvarlig økonomisk politikk der utgiftene ikke overstiger inntektene ● arbeide aktivt mot statlige myndigheter for å øke de statlige overføringene ● at kommunen skal være den største leverandøren av grunnleggende tjenesteytelser til innbyggerne ● ta i bruk kommunens inntekts-

Dette mener vi om eiendomsskatt: Arbeiderpartiet er opptatt av gode, gratis tjenester til alle innbyggerne våre. Derfor mener vi kommunen i den vanskelig økonomiske perioden vi er inne i nå, må ta i bruk alle de inntektsmulighetene kommunen har, deriblant eiendomsskatt, for å slippe å kutte viktige tjenester. Arbeiderpartiet ønsker å fjerne bunnfradraget. De som i dag betaler eiendomsskatt vil som følge av dette få ca 100 kr mer i skatt per måned, mens de som før ikke har betalt, vil på lik linje med andre betale etter verdien på huset. Det vil årlig gi over 7 millioner ekstra kroner som kan hindre uforsvarlige kutt i tjenestetilbudet.

og rette opp manglene i eldreomsorgen. Barn med spesielle behov skal få den hjelpen de trenger, og velferdsløsningene skal være tilpasset alle – uavhengig av kjønn, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn. Vi tar avstand fra alle former for diskriminering. Vi vil hjelpe de

Vi skal ta klimautfordringene på alvor, og støtter målsetningen om at Dalane skal bli nettoeksportør av fornybar energi innen 2020. Valget står ikke mellom miljø eller industri og arbeidsplasser, vi ønsker å kombinere næringsutvikling og økonomisk framgang med redu-

muligheter for å kunne opprettholde og styrke velferdstilbudene dersom det er nødvendig ● at de svakeste gruppene i kommunen i størst mulig grad skal skjermes ved innstrammingen i tjenestetilbudet ● at kommunen skal være en konkurransedyktig og utviklende arbeidsgiver ● sette tydelige krav til kommunens forvaltning av fellesskapet ressurser ● at det skal avsettes midler til fond som utjevner svingninger i økonomien fra år til år ● at kommunens investeringsbudsjett ivaretar nødvendig handlingsfrihet

tet og sikre Egersund havn sin posisjon som en av de største fiskerihavnene i Norge. Kollektivtransporten må styrkes. Vi vil bidra til å satse mer helhetlig og offensivt på de mulighetene som ligger i Egersund havn.

NÆRING, SAMFERDSEL OG KOMPETANSE Eigersund Arbeiderparti ønsker at Eigersund skal være en nyskapende, energisk og levende kommune. For å få det til, må kommunen spille på lag med næringslivet, og legge til rette for utvikling og nyetableringer. Vi vil satse offensivt på å gjøre det attraktivt for nye aktører i næringslivet å etablere seg i Eigersund. Næringslivet og innbyggerne skal oppleve at kommunen tilrettelegger for mest mulig effektiv og rettferdig behandling av søknader om næringsutvidelse. Eigersund Arbeiderparti ønsker å satse målrettet på de næringsområdene hvor vi har store konkurransefortrinn. En god næringspolitikk bygger på to hovedelementer: infrastruktur og kompetanse. Vi ønsker å utbedre flaskehalsene på veinet-

Vi trenger en sterk offentlig sektor med gode offentlige tjenester til alle som trenger det, uavhengig av økonomisk stilling. Dalane Videregående Skole er regionens største kompetansesenter, som samarbeider tett med både næringslivet og kommunene i Dalane. Eigersund Arbeiderparti ønsker at kommunen skal fortsette det gode samarbeidet. Vi vil også sikre forutsigbarheten for Dalane Studiesenter. Vår nærhet til Stavangerregionen er en styrke som vi ønsker å dra større nytte av. Eigersund Arbeiderparti vil jobbe aktivt for at flere mennesker skal bosette seg i Eigersund, og billige tomter, gode oppvekstvilkår, et godt handelstilbud og nærheten til sjø og fjell er noen av kvalitetene som gjør vår kommune attraktiv. Flere krysningsspor og på lengre sikt dobbeltspor på Jærbanen mellom Stavanger og Egersund anser vi som svært

serte utslipp av klimagasser, lokalt, nasjonalt og globalt. Vi mener at en sterk offentlig sektor med gode offentlige tjenester til alle som trenger det, uavhengig av økonomisk stilling, er det viktigste redskapet for å nå målet vårt om et samfunn preget av like muligheter, solidaritet og fellesskap. Vi vil gjøre fellesskapsløsningene bedre fremfor å privatisere og overlate omsorg og andre grunnleggende velferdstjenester til markedet. Innbyggerne i Eigersund skal se at Arbeiderpartiet er et styringsdyktig parti. I perioden som kommer vil det være et hovedmål å ha en bærekraftig kommuneøkonomi, der utgiftene ikke overstiger inntektene. Eigersund Arbeiderparti vil løse de store oppgavene gjennom å satse på felleskapsløsninger.

viktig for at flere mennesker skal velge å bo i vår kommune.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● føre en aktiv næringspolitikk gjennom å bevare og skape ny næringsvirksomhet ● tilby attraktive næringsarealer ● bygge opp det kommunale næringsfondet ● arbeide for å videreutvikle Eigersund til en serviceinnstilt og effektiv kommune ● korte ned saksbehandlingstiden på byggesaker ● arbeide for målsetningen om at Dalane skal bli nettoeksportør av fornybar energi ● sikre at Egersund havn fortsatt har sin posisjon som en av de viktigste fiskerihavnene i Norge ● arbeide for å få flere statlige arbeidsplasser i Eigersund ● støtte etableringen av flere kompetansearbeidsplasser ● profilere og markedsføre Eigersund både regionalt, nasjonalt og internasjonalt ● sikre offentlig eierskap til våre vannkraftressurser og vannforsyning ● arbeide mot statlige og fylkeskommunale myndigheter for å få midler til å utbedre flaskehalser på veinettet i Eigersund ● arbeide for å få flere krysningsspor på Jærbanen. Målet på sikt er halvtimes frekvens på togavgangene mellom Sandnes og Egersund. ● vurdere parkeringsavgift i Egersund sentrum for å løse parkeringsproblematikken. ● motvirke sosial dumping. Utenlandske arbeidstakere skal følge norsk standard for tariff og arbeidsvilkår.


14

Eigersund Arbeiderparti

MILJØ OG AREAL Eigersund Arbeiderparti vil at Eigersund skal være en foregangskommune når det gjelder klima og miljø. Dalane har alle forutsetninger til å bli en av de største regionene i Norge på vindenergi, og Eigersund Arbeiderparti vil bidra til å realisere målsetningen om å bli nettoeksportør av fornybar energi. Vi ønsker å sikre livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner ved å ta vare på naturressursene og redusere forurensingene. Vi vil gjøre det enkelt for folk å være miljøvennlige i hverdagen, og vil stimulere innbyggerne til å delta i en ”klimadugnad” for å redusere de totale klimagassutslippene i kommunen. Svåheia er et spennende område for fornybar energi, og vi ønsker at det etableres et kompetanse- og utviklingssenter på Svåheia, der vindkraft, bølgekraft og bioenergi står i sentrum. Eigersund Arbeiderparti ønsker å ta i bruk en velferdsmodell også når det gjelder boligpolitikk. Det innebærer en aktiv og utstrakt bruk av virkemidler for å styre boligmarkedets betingelser, både når det gjelder utbygging og boligsosialt arbeid. Tilgang på egen bolig er viktig for å jevne ut sosiale forskjeller, og for den enkeltes livskvalitet. Det er også et mål å kunne påvirke befolkningsutviklingen gjennom boligpolitikken, på en slik måte at vi får befolkningsvekst. Eigersund kommune vil i følge SSB få et underskudd på kvinner og ”unge voksne” i årene fremover, det vil vi ha spesielt fokus på. Bolig og arealpolitikk er også et viktig næringspolitisk virkemiddel, da det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og næringsutvikling. Det betyr at vi må bygge tilstrekkelig antall boliger, vi må jobbe for at det etableres attraktive arbeidsplasser, vi må tilrettelegge for pendling og vi må framheve ”det gode liv” i Eigersund. For å oppnå målet om økning i antall arbeidsplasser, må næringsarealer prioriteres og nyetableringer anerkjennes. Kommunen har vedtatt en kommuneplan med langsiktige målsetninger og retningslinjer for hvordan vi ønsker at kommunen vår skal utformes. Kommuneplanen viser den viktige sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Når politikerne skal vedta saker som berører kommunens arealer, er det nødvendig å tenke både på behovet for utbygging og ønsket om vern. Eigersund Arbeiderparti ønsker at kommunen skal fremstå som en ”Grønn Kommune”. Derfor er det viktig at vi slår ring om lokalt landbruk og kulturlandskap. Innbyggernes oppvekstmiljø er et samspill mellom det fysiske, kulturelle, sosiale og psykososiale miljøet. Særlig viktig er det å ta hensyn til de oppvoksende

Valg 2011

slekter når vi skal planlegge arealdelen, både fysiske omgivelser som gater, bygninger og friarealer og psykososiale forhold som fritidstilbud og offentlige tjenestetilbud. Eigersund Arbeiderparti vil satse på friarealer og nærmiljøanlegg til glede for både barn og voksne når arealpolitikken skal utformes.

Vi ønsker at kommunen skal være en «Grønn kommune». Derfor er det viktig at vi slår ring om lokalt landbruk og kulturlandskap. Eigersund Arbeiderparti vil: ● ruste opp parker, lekeplasser og grøntarealer i kommunen ● arbeide for å etablere en stor, utendørs lekepark ● merke og opparbeide flere gang- og sykkelstier ● fortsette arbeidet med å gjøre badestrender og turområder mer tilgjengelige for alle gjennom universell utforming ● at offentlige bygg skal gjøres tilgjengelige for alle gjennom universell utforming ● sikre rimelige, kommunale tomter i alle deler av kommunen ● sikre allemannsretten og 100 – metersbeltet i strandsonen ● arbeide for sterkest mulig vern av dyrka mark ● legge til rette for flere båtplasser i kommunen med mulighet til utsetting og opptak av småbåter

for el-biler, og gi el-biler fordeler som for eksempel gratis parkering dersom vi innfører parkeringsavgift i sentrum ● erstatte kommunens biler med el-biler etter hvert som de skiftes ut. ● arbeide for at lokale bensinstasjoner skal ta inn og tilby drivstoffet Bio- etanol ● satse på alternative energikilder som vindkraft og bioenergi ● stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester til Eigersund kommune ● bevare den gamle trehusbebyggelsen ● opprette en minnelund og en ny gravlund i Eigersund

BARNEHAGER, SKOLE OG OPPVEKST Barna er framtiden vår. Vi må tilby trygge oppvekstvilkår slik at alle barn i Eigersund får muligheter for en god barndom. Vi har oppnådd full barnehagedekning, og nå er tiden inne for å bevare og styrke kvaliteten i barnehagene. Tilbudet i barnehagene må være tilpasset de behov det enkelte barn og familien har, og det er viktig å styrke den faglige kompetansen i barnehagene i årene som kommer. Vi ønsker at de private barnehagene skal ha forutsigbare økonomiske rammer å forholde seg til. Eigersund Arbeiderparti vil ha en god, offentlig fellesskole der alle skal utvikle sine evner. Dette må i sterkere grad innebære at elevene får opplæring som er tilpasset den enkelte. Skolen legger grunnlaget for elevenes videre muligheter i livet, og ingen skal gå ut av Eigersundsskolen uten å kunne lese, skrive, regne og beherske data. Skolefritidsordningen (SFO) er

Vi vil at Eigersund skal være en foregangskommune når det gjelder klima og miljø. Dalane har alle forutsetninger til å bli en av de største regionene i Norge på vindenergi, og Eigersund Arbeiderparti vil bidra til å realisere målsetningen om å bli nettoeksportør av fornybar energi. ● at offentlige bygg skal være forbilder når det gjelder energiforbruk og bruk av fornybare energikilder ● gjennomføre en energiutredning og energiklassifisere kommunens bygningsmasse med påfølgende energibesparende og kostnadseffektive tiltak som både sparer miljø og kommunale utgifter ● oppmuntre til at det bygges boliger og hytter som krever lite energi og som gjør bruk av fornybare energikilder ● arbeide lokalt for reduksjon av klimagassutslipp. Invitere innbyggerne med på en felles ”klimadugnad”. ● etablere flere ladestasjoner

en viktig sosial arena for barn på 1.- 4. trinn. Kvaliteten kan variere på de ulike SFO- tilbudene, derfor ønsker vi å innføre felles retningslinjer slik at alle kan få mulighet til en trygg hverdag med tilbud om lek, kultur og fritidsaktiviteter. Mange unge får alt for lite fysisk aktivitet. Prosjekter med daglig fysisk aktivitet i skolen har vist gode resultater for elevenes fysikk og læringsevne. Vi vil derfor ha flere forsøksprosjekter der det innføres en time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen. Vi vil ta barns psykiske helse på alvor, og blant annet forebygge mobbing gjennom et tett samar-

beid med Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. For mange elever faller fra i videregående skole. Vi mener at dette kan forebygges ved tidlig kartlegging og umiddelbar tilrettelegging. En annen viktig faktor er elevenes selvtillit og motivasjon. Grunnlaget for dette legges i de første opplæringsårene gjennom ”Tidlig innsats” (en av de viktigste statlige føringene for grunnskolen), og vi vil derfor styrke lærertettheten på småskoletrinnet. Arbeiderpartiet vil prioritere skole/ hjem – samarbeidet gjennom hele grunnskolen og styrke rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet.

Vi vil sørge for at skolene gir alle elevene, også de som sliter med ulike former for lærevansker, god og framtidsrettet kunnskap. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller har atferdsproblemer skal få god hjelp i riktig tid. Vi vil ha et tett samarbeid mellom barnevern, psykisk helsetjeneste, skole, barnehage, politi, helsevesen og familie for å gi barnet den hjelpen det trenger.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● styrke den faglige kompetansen i barnehagene ● at Eigersundsskolen skal gi alle elever et godt læringsmiljø ● arbeide aktivt mot mobbing på skolene, blant annet gjennom å samarbeide med Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger ● arbeide for at lærere kan få styrket sin kompetanse ● øke bemanningen i småskolen og stille krav til at pedagogisk personale har formell kompetanse. ● vurdere å utvide ordningen med leksehjelp til også å gjelde 5.- 10. trinn ● styrke skole/ hjem samarbeidet ● sørge for at skolene gir alle elevene, også de som sliter med ulike former for lærevansker, god og framtidsrettet kunnskap ● få på plass døgnåpen, interkommunal barnevernsvakt så fort som mulig ● vurdere å gjeninnføre en stilling som oppvekstkoordinator i kommunen ● opprettholde og styrke Familiesenteret, et samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenesten, helsestasjonen og Åpen Barnehage. ● ikke øke foreldrebetalingen ved SFO ● at alle skoleelever skal få tilbud om å delta på leirskole ● arbeide for en egen rekrutteringsplan for fagarbeidere,

lærere og annet pedagogisk personale innenfor barnehage, skole og SFO ● opprettholde tradisjonen med at lærere deltar i barnetoget på 17. mai

HELSE OG OMSORG Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelp de trenger når de trenger den. Helse- og omsorgstilbudet i Eigersund skal ha god kvalitet og tilstrekkelig omfang. Det må legges mer vekt på forebygging for alle deler av befolkningen. Dalane distriktsmedisinske senter (Dalane DMS) er en spennende nyskapning, der Dalane er helt i spiss når det gjelder den kommende samhandlingsreformen. Eigersund Arbeiderparti ønsker å styrke Dalane DMS gjennom fokus på kompetanse og kvalitet. Eldre mennesker vil utgjøre en voksende andel av befolkningen i Eigersund i årene som kommer. Vi vil ha en eldreomsorg som gir den enkelte trygghet. For å få til dette trenger vi mer fleksible løsninger og flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren i årene fremover. Vi vil at rusomsorgen skal bli bedre, blant annet på forebygging, oppfølging og ettervern. Det er også behov for en ekstra innsats for å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Det er viktig med et godt, forebyggende arbeid for å sikre alle, barn, unge og voksne, en god psykisk helse.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● videreføre eksisterende legevaktordning i Eigersund. ● at mennesker som har et omsorgsbehov i størst mulig grad skal kunne velge om de vil bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjem ● at den enkelte skal få et helhetlig omsorgstilbud ● styrke aktivitetstilbudet til beboere i institusjoner ● at alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten skal få tilbud om påfyll av nødvendig kompetanse og videreutdanning. ● øke rekrutteringen av fagarbeidere og høgskoleutdannede i helse- og omsorgssektoren. ● styrke rehabiliteringstjenesten i kommunen, både fysioterapi- og ergoterapitjenesten ● opprette boligtun i boligbyggelag for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne

ELDRE, EN VIKTIG RESSURS Det skal være godt å bli gammel i Eigersund. Folk skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger og livet skal fortsatt ha innhold og opplevelser. Det er vårt mål. Det blir stadig flere eldre i kommunen. Det er ikke et problem, men et gode og en seier for velferdssamfunnet, at folk er friske og lever lenger. Det betyr at vi må bygge ut tilbudet slik at alle skal kunne møte alderdommen i


Eigersund Arbeiderparti

Valg 2011

forvissing om at de skal få den hjelpen de trenger. Eigersund Arbeiderparti står for en god og verdig eldreomsorg. En god seniorpolitikk er også viktig både for arbeidsgivere og arbeidstakere. I framtiden trenger vi stadig flere aktive, oppdaterte eldre arbeidstakere som kan være i arbeid så lenge de selv ønsker det. Det skal vi bidra til. Vi vil at flere eldre deltar i lokalsamfunnet og i organisasjonene. Eldre må lett kunne delta i kulturelle aktiviteter, og tilegne seg ny kunnskap. Eldre behøver møteplasser. Derfor vil vi opprette et nytt eldresenter i Eigersund, der kulturelle aktiviteter, kurs og sosialt samvær skal stå i fokus. Eigersund Arbeiderparti arbeider for god og rettferdig eldrepolitikk.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● at kommunen som arbeidsgiver fører en aktiv seniorpolitikk, der individuelle tiltak skal øke seniordeltakelsen i arbeidslivet. ● gi eldre tilgang på kunst og kultur ved å videreføre ”Den Kulturelle Spaserstokken” ● gi alle som mottar hjemmetjenester et helhetlig omsorgstilbud. ● arbeide for å tilrettelegge for et privat bofellesskap i kommunen ● bedre transportmulighetene for eldre som bor på steder i kommunen der transporttilbudet er dårlig

tid, hvor blant annet venner, skole og en meningsfylt fritid står i sentrum. Vi vil ha gode skoler, der alle elever får innflytelse over egen skolegang. Alle barn og unge har rett på et godt skolemiljø, og vi vil derfor arbeide aktivt for å stoppe mobbing, både direkte og indirekte mobbing via internett og sosiale medier. Flere unge sliter med psykiske problemer, spiseforstyrrelser og rusmisbruk. Vi vil forebygge rusproblemer og hjelpe de som faller utenfor. Ungdomskontakten må derfor styrkes, slik at flere unge har et lavterskeltilbud og noen som kan hjelpe dem videre i det offentlige systemet dersom de har behov for det. Eigersund Arbeiderparti ønsker at også unge skal delta i arbeidslivet, og vil derfor ha fokus på at alle skal få læreplasser, at de unge skal ha gode arbeidsvilkår, og tilrettelegge for at flere unge får tilbud om sommerjobb i kommunen.

Pingvinen må styrkes, og vi vil støtte en egen ungdomscafe der unge kan møtes på egne premisser.

UNG I EIGERSUND Det skal være kjekt å være ung i Eigersund. For at ungdom skal trives, må vi skape en trygg, rettferdig, mangfoldig og aktiv kommune. De unge må ha et variert kultur- og fritidstilbud. Ungdom trenger møteplasser. Mange unge er aktive i frivillige lag og organisasjoner, og det er viktig å gi støtte til blant annet øvingslokaler, utstyr, spillesteder, lokale arrangører og idrettsarenaer hvor ungdom kan oppleve samhold, kultur, idrettsglede og mestring. Det er også viktig å ha tilbud til ungdom som ikke er aktive i det organiserte fritidstilbudet. Det gjelder også de unge på Hellvik og på Helleland. Vi ønsker å komme i dialog med de som er unge, for å høre hva de er opptatt av, og bidra til å styrke deres fritidstilbud. Noen tiltak kan være å forbedre eksisterende fritidsklubber, la idrettshallene være åpne og tilgjendelige for de unge, og bidra til å legge til rette for andre typer aktiviteter. Pingvinen må styrkes, og vi vil støtte en egen ungdomscafe der unge kan møtes på egne premisser. Vi ønsker at det skal etableres en bowlinghall i kommunen, fordi det er en aktivitet som svært mange savner. Vi tror en bowlinghall vil være til glede for alle innbyggerne, ikke bare de unge. Ungdomstiden er en spennende

Eigersund Arbeiderparti vil: ● arbeide for at vi skal få en bowlinghall i kommunen ● at kommunen skal legge til rette for at unge skal få en egen ungdomscafe i Eigersund ● styrke ungdomskontakten, Pingvinen og natteravnene ● opprettholde og videreutvikle tilbudet for unge på Hellvik og Helleland ● jobbe med å bedre skolemiljøet: ha nulltoleranse for mobbing ● styrke rådgivningstjenesten på ungdomsskolen, både yrkesrådgivning og ressurser til sosiallærere. ● styrke skole/hjem – koordinatorene ved alle barne- og ungdomsskolene ● at alle skal få tilbud om læreplass, både i privat sektor og offentlig sektor ● stille krav til bedrifter som skal ha anbud i kommunene at de er en godkjent lærebedrift og har lærlinger ansatt ● la flere unge få tilbud om sommerjobb i kommunen ● sikre billigere boliger og tomter for førstegangsetablerere og studenter ● gjeninnføre kulturkortet for ungdom ● stille krav til NAV om å følge opp og styrke Ungdomsgarantien ● ha sterkt fokus på å forebygge rusproblemer ● opprette et digitalt forum der unge aktivt kan si sin mening i lokaldemokratiet

Eigersund skal ha et bredt og godt idrettstilbud for alle. Jevnlig, fysisk aktivitet forebygger helseplager og gir oss glede og gode opplevelser. Tilgang til gode idrettsopplevelser er derfor viktig for alle. INKLUDERING, ARBEID OG LIKESTILLING Likestilling innebærer at alle mennesker i samfunnet har like muligheter og rettigheter, uavhengig av kjønn, funksjonsnivå, etnisk bakgrunn og hudfarge, religion eller hvilken seksuell legning de har. Eigersund er et flerkulturelt samfunn, med både flyktninger og innvandrere fra ulike deler av verden. Eigersund Arbeiderparti mener at innflytting fra andre kulturer beriker samfunnet vårt. Samtidig er det viktig å innrømme at ulike kulturer og religioner utfordrer våre tanker om hvordan samfunnet skal utvikle seg. Når vi tenker framtid for Eigersund, må vi samtidig tenke brobygging og sameksistens mellom ulike etniske folkegrupper.

mellom kjønnene i kommunen, om nødvendig ved bruk av kvotering ● ha en bedre tilrettelegging for deltakelse for alle underrepresenterte grupper i arbeidslivet, i politikken og i ledende stillinger. ● at Eigersund kommune som arbeidsgiver blir en pådriver for likelønn mellom kjønnene. ● at styrene i alle kommunale selskaper skal ha 50 % av hvert kjønn representert ● at alle som ønsker høyere stillingsprosent i Eigersund skal få ønsket oppfylt ● styrke fellesskapsfølelsen og

15

I Eigersund har vi mange festivaler for barn, unge og voksne. Festivalene skaper et godt omdømme for byen vår. Det er vi stolte av. Julebyen er et glimrende eksempel på dugnadsånd som er med og skaper en helt spesiell førjulsstemning i byen vår. Eigersund skal ha et bredt og godt idrettstilbud for alle. Jevnlig, fysisk aktivitet forebygger helseplager og gir oss glede og gode opplevelser. Tilgang til gode idrettsopplevelser er derfor viktig for alle. Kulturskolen er et viktig tilbud for at barn- og unge kan få utforsket og utviklet sine evner innen musikk, kunst og kultur. Vi vil at alle barn i Eigersund skal få mulighet til å delta på Kulturskolen, og vil ikke øke prisene på tilbudet.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● støtte lokale festivaler, spesielt Fyrfestivalen og Okka Festival

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel er det et faktum at kvinner tjener i snitt betydelig mindre enn menn. Dette lønnsgapet er samfunnet ikke tjent med. Lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, må stå høyt på dagsorden helt til lønnsgapet er tettet. I SSBs indeks for kjønnslikestilling i kommunene fra 2009 havnet Eigersund i gruppen av minst likestilte kommuner i Norge. Det å bli tilsidesatt eller diskriminert av samfunnet er noe av det verste et menneske kan oppleve. Å kunne bidra med sine evner og sin kompetanse er en forutsetning for et verdig liv. Noen av oss har større fysiske utfordringer enn andre, og dessverre er det alt for ofte slik av funksjonshemning er til hinder for en fullverdig deltakelse i samfunnet.

Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Det gjelder ikke minst for grupper i samfunnet som har en lavere arbeidsandel enn andre grupper, som kvinner, funksjonshemmede, innvandrere og flyktninger. En høy arbeidsandel er et nødvendig virkemiddel for sosial utjevning blant kommunens innbyggere.

Eigersund Arbeiderparti vil: ● arbeide for en bedre balanse

sameksistensen mellom ulike kulturelle og religiøse grupper i kommunen ● at avtalen med Røde Kors om flyktningeguide skal opprettholdes og videreføres ● ha økt arbeidsdeltakelse blant grupper med lav arbeidsandel ● legge til rette for at alle skal kunne delta i arbeidslivet og fritidsaktiviteter uavhengig av funksjonsnivå. ● at livssynsnøytralitet må være et førende prinsipp i alle offentlige lokaler og at dette prinsipp særlig må vektlegges ved restaurering og nybygg

KULTUR OG IDRETT Eigersund har et mangfoldig organisasjons- og kulturliv der mange ildsjeler legger ned en formidabel og uvurderlig innsats. Kunst, kultur, idrett og frivillighet gjør samfunnet vårt rikere, og er viktig for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt kulturtilbud gjør det mer attraktivt for andre å bosette seg i Eigersund, og er med på å skape arbeidsplasser.

● gi direkte, økonomisk støtte til festivalene i stedet for underskuddsgarantier ● ruste opp kulturhuset ● arbeide for at vi skal få en bowlinghall i kommunen ● arbeide for å få en egen kultursjef i kommunen ● satse på musikklivet i kommunen gjennom å gi støtte til øvingslokaler, utstyr, spillesteder, lokale arrangører, festivaler, transport og programutvikling ● arbeide for avgifts- og skattefritak for frivillige lag og foreninger ● styrke barne – og ungdomsarbeidet gjennom økt støtte til frivillige lag og foreninger ● arbeide for å bygge en ny idrettshall på Lagård ● gjøre fotballbanen på Slettebø til helårsbane med kunstgras ● bidra til kunstgrasbaner også på Hellvik og Helleland ● øremerke stillingsressurs til idrett på kulturkontoret ● redusere, og på sikt fjerne ventelistene på Kulturskolen ● ikke øke betalingssatsene på Kulturskolen


Hver og en av oss kan gjøre demokratiet litt sterkere

eigersund.arbeiderparti.no ÅRETS VALG ER ET VERDIVALG

BRUK STEMMERETTEN 12. SEPTEMBER! Redaksjonskomiteen har bestått av: Frank Emil Moen, Åshild Bakken, Odd Stangeland, Torill Åbotnes Iversen og Unn Therese Omdal Ansvarlig utgiver: Eigersund Arbeiderparti

Layout og trykk: Dalane Tidende

Valgkampavis Eigersund AP  

Valgkampavis for Eigersund Arbeiderparti kommunevalg 2011