Page 1

Hans Küng

UVOD U KRŠĆANSKU VJERU Apostolsko vjerovanje protumačeno našim suvremenicima

kh00.indd 1

7.3.2013 22:28:32


kh00.indd 2

7.3.2013 22:28:34


Hans Küng UVOD U KRŠĆANSKU VJERU Apostolsko vjerovanje protumačeno našim suvremenicima

uvod u vjeru.indb 1

7.1.2011 15:54:58


Naslov izvornika

Hans Küng Einführung in den christlichen Glauben. Das Apostolische Glaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt © Piper, München-Zürich 2006. (11992)

* * * Hrvatsko izdanje

Hans Küng Uvod u kršćansku vjeru. Apostolsko vjerovanje protumačeno našim suvremenicima © FMC Svjetlo riječi, Sarajevo 2011.

uvod u vjeru.indb 2

7.1.2011 15:55:00


HANS KÜNG

UVOD U KRŠĆANSKU VJERU Apostolsko vjerovanje protumačeno našim suvremenicima

S njemačkog preveo

Josip Jozić

Sarajevo 2011.

uvod u vjeru.indb 3

7.1.2011 15:55:00


Nakladnik Svjetlo riječi – Sarajevo Zagrebačka 18 Za nakladnika Miljenko Petričević Urednik Ivan Šarčević Teološka lektura i usporedba s izvornikom Stjepan Kušar Grafičko oblikovanje Branko R. Ilić Tisak Bemust, Sarajevo CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 27-14 KÜNG, Hans Uvod u kršćansku vjeru : apostolsko vjerovanje protumačeno našim suvremenicima / Hans Küng ; s njemačkog preveo Josip Jozić. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2011. - 298 str. : ilustr. ; 20 cm Prijevod djela: Einführung in den christlichen Glauben. - Bibliografija i bilješke uz tekst. ISBN 978-9958-24-001-0 COBISS.BH-ID 18530310

uvod u vjeru.indb 4

7.1.2011 15:55:01


S Credo – Danas? Symbolum Apostolorum Apostolsko vjerovanje

9 14 15

I. Bog, Otac: slika Boga i stvaranje svijeta

17

1. Može li se sve to vjerovati? 2. Što znači »vjerovati«? 3. Je li još na snazi moderna kritika religije? 4. Vjera u stvaranje i kozmologija – proturječje? 5. Vjera u Boga stvoritelja u doba kozmologije? 6. Prijelaz u život – zahvat Boga stvoritelja? 7. Vjera u Boga stvoritelja u doba biologije? 8. Vjerovati u Boga, »Oca«, »svemogućega«? 9. Zajednička vjera u Boga triju proročkih religija

17 23 26 31 36 40 45 48 52

II. Isus Krist: rođenje od djevice i Božje sinovstvo 57 1. Vjerovati u djevičansko rođenje? 2. Vjera u Krista u doba psihoterapije 3. Rođenje od djevice – biološki faktum? 4. Politička dimenzija Božića 5. Vjera u Krista ili Krišnu – isto? 6. Izazov Bude 7. Ono što Isusa i Gautamu povezuje 8. Ono što Isusa i Gautamu razlikuje 9. Prosvijetljeni i Raspeti 10. Što znači: Bog ima Sina? 11. Smisao inkarnacije

58 62 70 77 81 83 85 88 91 93 97 5

uvod u vjeru.indb 5

7.1.2011 15:55:01


uvod u kršćansku vjeru

III. Smisao Kristova križa i smrti 1. U koordinatnom sustavu svjetskih religija 2. Slika pravog patnika 3. Politički revolucionar? 4. Asket ili monah? 5. Pobožni farizej? 6. Ne obične školske nesuglasice, nego konfrontacija i konflikt 7. U čije ime? 8. Tko je kriv za Isusovu smrt? 9. Raspeti Bog? 10. Provjera teodicejskog pitanja: Bog u Auschwitzu? 11. Besmislenu patnju ne teoretski razumijevati, nego je s povjerenjem svladavati

IV. Silazak nad pakao – uskrišenje – uzašašće 1. Slika Uskrišenog 2. Silazak k podzemlju? 3. Uzašašće na nebo? 4. Vjerovati u prazan grob? 5. Uskrišenje od mrtvih – nežidovsko? 6. Vjera u uskrišenje samo jednog čovjeka? 7. Što se podrazumijeva a što ne pod »uskrišenjem«? 8. Jedan ili više životâ? 9. Radikalizacija vjere u Izraelova Boga 10. Odluka vjere

101 101 104 112 116 119 123 125 128 135 141 144

149 149 153 160 164 168 170 175 178 185 188

6

uvod u vjeru.indb 6

7.1.2011 15:55:01


Sadržaj

V. Duh Sveti: Crkva, općinstvo svetih i otpuštenje grijeha 1. Oduhovljeno slikarstvo 2. Što uopće znači Duh Sveti? 3. Duhovi – povijesni događaj? 4. Ostati u Crkvi? 5. Što je Crkva? 6. Crkva – apostolska, ali nedemokratska? 7. Što još danas znači katolički? A što: evangelički? 8. »Sveta« Crkva? 9. Što znači »općinstvo svetih«? 10. Što znači »otpuštenje grijeha«? 11. Zašto u Apostolskom vjerovanju nema govora o Trojstvu? 12. Kako govoriti o Ocu, Sinu i Duhu? 13. Duh slobode VI. Uskrsnuće mrtvih i život vječni 1. Nebo kao umjetnička iluzija 2. Nebo vjere 3. Fizikalna propast svijeta – čovjekovo djelo 4. Povijest svijeta kao sud svijetu? 5. Vjerovati u đavla? 6. Vječni pakao? 7. Čistilište i neizmireni dug 8. Određenje čovjeka 9. Samo Boga gledati? 10. Drugačiji stav prema umiranju 11. Zašto smo na svijetu?

191 191 195 198 202 206 209 213 216 219 224 232 237 242 245 246 254 257 262 267 270 278 281 284 289 295 7

uvod u vjeru.indb 7

7.1.2011 15:55:01


Kao plod teološkog rada čitava života u ovoj knjizi Hans Küng tumači članke Apostolskog vjerovanja zajedničkog svim kršćanima. Ona je ispovijest razumnog povjerenja u Boga, te u Isusa Mesiju, Krista i Gospodina kojeg se nasljedovanje, uz nužni konfesionalni i međureligijski ekumenizam, ne može zamijeniti ni pomiješati s drugim religijskim putom. Oslonjen na izvornu kršćansku poruku, na evanđelje, dijaloški otvoren znanstvenim dostignućima, kritičan prema uhodanom mišljenju, u razgovoru s tradicijom i uvijek unutar crkvene zajednice, Küng svojim suvremenicima svjedoči jednostavnost, ljepotu i zahtjevnost onoga biti čovjek poput Isusa iz Nazareta.

Hans Küng, rođen 1928. u Sursee (Švicarska), profesor emeritus za ekumensku teologiju na Sveučilištu u Tübingenu i predsjednik Zaklade »Svjetski ethos« (Weltethos).

kh00.indd 2

7.3.2013 22:29:21

Uvod u kršćansku vjeru  

Uvod u kršćansku vjeru

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you