Page 1

recepti sestre Anđelke

2

KUHINJA bez zidova – recepti sestre Anđelke 2

KUHINJA


Nakladnik

Svjetlo rije~i, Sarajevo

Za nakladnika

Janko ]uro

Urednici

Boris Divkovi} Darko Rub~i} Hrvoje Vranje{

Grafičko oblikovanje

Tisak

Branko R. Ili}

SUTON, [iroki Brijeg

CIP – Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 641.55(083.12) KUHINJA bez zidova : recepti sestre Anđelke / [priredila Anđelka Jakovljević]. - 2. prošireno izd. - Sarajevo : Svjetlo riječi, 2014. - 453 str. : ilustr. ; 19 X 19 cm S. Anđelka Jakovljević: str. [455]. ISBN 978-9958-24-029-4 1. Jakovljević, Anđelka COBISS.BH-ID 21227014


kuhinja recepti sestre Anđelke Drugo pro{ireno izdanje

Sarajevo 2014.


Sadr`aj Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Predgovor drugom izdanju . . . . . . 11

Slana jela Ajvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Doma}i kruh s p{enicom . . . . . . . . . 30 Doma}i slani {tapi}i . . . . . . . . . . . . . 22 Hrenovke u tijestu . . . . . . . . . . . . . . 48 Juha od mrkve . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Juha sa {pinatom . . . . . . . . . . . . . . . 18 Karlini pu`evi . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ke{ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Kisele gljive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Kisele paprike roge . . . . . . . . . . . . 146 Kiseli krastavci . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Krem juha od tikve . . . . . . . . . . . . . . 14 Kruh od kru{~i}a . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kruh s mrkvom . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kukuruzna poga~a s mladim tikvicama . . . . . . . . . . . 34 Kukuruzna uzlijevka . . . . . . . . . . . . 62 Mesni rolat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Mije{ana salata za zimu . . . . . . . . . 148 Mije{ani kukuruzni kruh . . . . . . . . . . 32 Noklice za juhu . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Odresci u umaku s crnim vinom . . . . . . . . . . . . . . . 118 Okruglice od mesa u umaku od paprike . . . . . . . . . 112 Okruglice sa {pinatom . . . . . . . . . 60 Pala~inke s pe~enim paprikama za predjelo . . . . . . . 68 Paprike punjene kupusom . . . . . . . 147 Paprike za zimu . . . . . . . . . . . . . . . 144 Patlid`ani punjeni mesom . . . . . . . 90 Pecivo za svaku prigodu . . . . . . . 26 Pijani {aran u foliji . . . . . . . . . . . . . . 138 Pile}a prsa iz folije za predjelo . . 98 Pile}a prsa s mladim tikvicama i za~inskim biljem . . . . . . . . . . . 100 Piletina u povr}u . . . . . . . . . . . . . . 108 Pili}i i gnijezda . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Piro{ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Proljetna krem juha . . . . . . . . . . . . . . 15 Proljetna rolada . . . . . . . . . . . . . . . 50 Punjena janje}a ple}ka . . . . . . . . . 126 Punjena pile}a prsa . . . . . . . . . . . . 102 Punjene gljive ({ampinjoni) . . . . . . . 92 Punjene paprike u umaku od raj~ice . . . . . . . . . . . 84 Punjene pe~ene paprike . . . . . . . . . 82


Punjene tikvice . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Punjeni krumpir . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Punjeni patlid`ani . . . . . . . . . . . . . . . 88 Punjeni prase}i but . . . . . . . . . . . . 130 Punjeni svinjski kotleti . . . . . . . . . . 132 Punjeni tele}i odresci . . . . . . . . . . 134 Punjeno doma}e pile . . . . . . . . . . . 106 Punjeno povr}e . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pure}i zamotuljci . . . . . . . . . . . . . . 104 Rascvjetane pala~inke . . . . . . . . . . 70 Ri`ot s piletinom u lon~i}ima od paprika . . . . . . 96 Roladice od puretine . . . . . . . . . . 110 Rolat od mljevenog mesa punjen jajima . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rolat od zelenih pala~inki . . . . . . . 52 Rolat s povr}em . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Salata od cikle . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Salata za zimske dane . . . . . . . . . . 150 Sarma s doma}om p{enicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Sarma s krumpirom . . . . . . . . . . . . . 79 Slana torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Slanci, slani i slatki pereci . . . . . . . . 24 Slane puslice za juhu . . . . . . . . . . . . 19 Slani kola~ s lukom . . . . . . . . . . . . . 66 Svinjska pe~enica . . . . . . . . . . . . . . 122 Svinjska pe~enica punjena gljivama . . . . . . . . . . . . 128 [arena salata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 [unka i sir u odrescima . . . . . . . . . 124

Tele}i odresci za sve~ane prigode . . . . . . . . . 136 Uskrsni kruh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Uzlijevka s kukuruznim bra{nom i {pinatom . . . . . . . . . 64 Zape~eni mesni odresci . . . . . . . . 116 Zape~eni rezanci u be{amel umaku . . . . . . . . . . . . . 75 Zdjelice koje se jedu . . . . . . . . . . . 72 Zeleni rolat s nadjevom od sira . . . . . . . . . . . 56

SLATKA jela Baklava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Biskupov slatki kruh . . . . . . . . . . . . 174 Bo`i}ne {arlotice . . . . . . . . . . . . . . 316 Bo`i}ni vijenac . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Breskvice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Brzi kola~ s jabukama . . . . . . . . . . 258 Buhtle s nadjevom od sira . . . . . . 216 Busova~ke kocke s doma}im vi{njama . . . . . . . . 260 ^upavci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Dobre {nite s oblatnama . . . . . . . 168 Dobre kiflice s orasima . . . . . . . . . 156 Doma}e vi{nje u lisnatom tijestu . . . . . . . . . . . . 190 Doma}i liker od vi{anja . . . . . . . . . 339 Dra`anina {aumpita . . . . . . . . . . . 248 Fini ~okoladni kola~ . . . . . . . . . . . . 314


Fini keksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Iznena|enje s vi{njama . . . . . . . . 292 Jani~ine pala~inke . . . . . . . . . . . . 226 Karamel {tanglice . . . . . . . . . . . . . . 164 Kocke od kokosa . . . . . . . . . . . . . 262 Kocke s pekmezom od dunja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Kocke u ~etiri boje . . . . . . . . . . . 266 Kokosov kola~ . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Kokosova rolada s bananama . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Kokosove {nite . . . . . . . . . . . . . . 320 Kola~ Crvenkapica . . . . . . . . . . . . 306 Kola~ iz kalupa . . . . . . . . . . . . . . . 290 Kola~ kao baklava . . . . . . . . . . . . 270 Kola~ od {ljiva . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kola~ od dunja . . . . . . . . . . . . . . . 272 Kola~ od kestena . . . . . . . . . . . . . 276 Kola~ od kestena i banana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Kola~ od mije{anog u{e}erenog vo}a . . . . . . . . . . . 180 Kola~ od mladog sira s ananasom . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Kola~ s jabukama . . . . . . . . . . . . . 280 Kola~ s jagodama . . . . . . . . . . . . . . 282 Kola~ s kru{kama i mandarinama . . . . . . . . . . . . . 286 Kola~ s lje{njacima . . . . . . . . . . . . . 182 Kola~ s mrkvom . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kola~ s pi{kotama . . . . . . . . . . . . . 288

Kola~ s tre{njama . . . . . . . . . . . . . . 219 Kola~ s vi{njama . . . . . . . . . . . . . . . 218 Kola~ sa sirom i {umskim vo}em . . . . . . . . . . . 296 Kola~ sa svje`im breskvama . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Kompot od dunja . . . . . . . . . . . . . . 337 Kompot od kru{aka . . . . . . . . . . . . 335 Krafne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Krafne s kremom od vanilije . . . . 202 Kremasti kola~ s jagodama . . . . . 284 Krempita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Krempita s vi{njama . . . . . . . . . . . 252 Lagana baklava . . . . . . . . . . . . . . . 234 Medeni kola~i}i . . . . . . . . . . . . . . . 198 Medov kola~ . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Mramorni kola~ . . . . . . . . . . . . . . . 186 Mramorni kola~ s orasima . . . . . . 188 Muffini /ukusni kola~i}i s raznim vo}em/ . . . . . . . . . . . . 192 Nabujak od bjelanjaka . . . . . . . . . 222 Odjeveni pokladni kola~i}i . . . . 205 Pala~inke sa {ljivama . . . . . . . . . . 224 Pe~ene jabuke pod snijegom . . . . 301 Pekmez od dunja . . . . . . . . . . . . . . 336 Pikantni trokuti . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Poljupci od bjelanjaka . . . . . . . . . . 165 Preliveni kokosov kola~ . . . . . . . . 196 Princes krafne . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Pu`evi i pletenica s tri nadjeva . . . . . . . . . . . . . . . . 212


Punjene pu`eve ku}ice . . . . . . . . . 210 Punjeni jastu~i}i s vi{njama . . . . . 302 Rolat s kremom od karamela . . . 326 Rolat sa {umskim jagodama . . . . 330 Rolat sa suhim vo}em . . . . . . . . . . 171 Rolat u oblatni . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Rolati}i u vi{njama . . . . . . . . . . . . . 332 Ru`ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Salama od oblatni . . . . . . . . . . . . . 166 Sarajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Savijana baklava . . . . . . . . . . . . . . . 232 Skriveni rolati}i . . . . . . . . . . . . . . . 324 Slatke pala~inke s mladim sirom . . . 228 Slatki bo`i}ni kruh . . . . . . . . . . . . . 172 Slatki panj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Slatki pereci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Slatki{i od dunja . . . . . . . . . . . . . . . 338 Snobovci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 [ape s ma{}u i margarinom . . . . . 162 [tanglice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 [trudla od oraha . . . . . . . . . . . . . 208 Tortice sa {umskim vo}em . . . . . 254 Trokuti}-baklava . . . . . . . . . . . . . 236 Tulumbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Urma{ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Urma{ice s kokosom . . . . . . . . . . 243 Veseli kola~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Vidine razvijane urma{ice . . . . . . 244 Vinska krema na rolama . . . . . . . 308 Vo}ni kola~ sa sirom . . . . . . . . . . 294 Zape~ene jabuke . . . . . . . . . . . . . 304

torte Ananas torta sa zvjezdicama . . . Anina torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behar torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo`i}na medena torta . . . . . . . . . Bo`i}na torta . . . . . . . . . . . . . . . . . Bo`i}na torta s naran~ama . . . . . . Bo`i}na torta s vo}em . . . . . . . . Brankova torta . . . . . . . . . . . . . . . ^okoladna torta sa zvjezdicama . . . . . . . . . . . . ^okoladna torta s marmeladom . . . . . . . . . . . . . ^okoladna torta s vi{njama . . . . Darovi jeseni u torti . . . . . . . . . . . . Desert iznena|enja . . . . . . . . . . . . Dupla torta od malina . . . . . . . . . . D`ambina torta . . . . . . . . . . . . . . . Filipova torta s vi{njama . . . . . . . Jabukova torta . . . . . . . . . . . . . . . Jednostavna i brza torta s jagodama . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostavna torta s jabukama . . . Lahor torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lepr{ava torta s jabukama . . . . . Obiteljska torta od kestena . . . Posebne torte . . . . . . . . . . . . . . . Pun~ torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snje`na kraljica . . . . . . . . . . . . . . . Sve~ana {arlota . . . . . . . . . . . . . . Sve~ana diplomat torta . . . . . . .

390 440 436 414 412 410 408 374 362 364 346 382 348 384 360 380 344 358 350 386 356 366 439 406 404 435 432


[areni uskrsni kola~ . . . . . . . . . . . [areno ~okoladno jaje . . . . . . . . [varcvald torta . . . . . . . . . . . . . . . . Terezina torta . . . . . . . . . . . . . . . . . Torta Crvenkapica . . . . . . . . . . . . . Torta od kestena . . . . . . . . . . . . . Torta od tikve . . . . . . . . . . . . . . . Torta otvorena knjiga /misal/ . . . Torta Romana . . . . . . . . . . . . . . . . Torta s ananasom . . . . . . . . . . . . . . Torta s doma}im vi{njama . . . . . Torta s jagodama . . . . . . . . . . . . . Torta s makom . . . . . . . . . . . . . . . Torta s malinama . . . . . . . . . . . . . . Torta s mrkvom . . . . . . . . . . . . . . . Torta s vi{njama . . . . . . . . . . . . . . Torta Uskrsno jaje . . . . . . . . . . . . Uskrsna ~okoladna torta . . . . . . . . Uskrsna torta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uskrsni vijenac . . . . . . . . . . . . . . . Uskrsni vijenac s gnijezdima . . . . Vitova torta . . . . . . . . . . . . . . . . . Zape~ena torta s jagodama . . . .

dodatak ^izmice sv. Nikole . . . . . . . . . . . . Gnijezda i ko{arice sa {arenim jajima . . . . . . . . . . . Gnijezda s ~okoladnim jajima . . . Uskrsno janje . . . . . . . . . . . . . . . . . .

426 423 398 378 372 368 342 442 370 388 392 394 354 402 352 400 420 418 416 428 430 376 396

445 447 449 451


Predgovor

P

rije nekoliko godina putovala sam s jednom mladom gospođom. U jednom trenutku upitala me: “Sestro, što Vi radite? Čim se bavite?” Odgovorila sam: “Ja radim u kuhinji. Ja sam kuharica.” “E, to mi je, sestro, najmrže. Kako Vi to izdržite? Ja jednostavno ne mogu to raditi, biti zatvorena u ta četiri zida”, rekla je. “Kuhinja, u kojoj ja radim, nema zidova”, odgovorila sam. “To je posao koji rado obavljam i nema težinu zidova koji okružuju prostor kuhinje. Jednostavno, ne primjećujem ih. Dok kuham, mislim na one kojima kuham, a ne na zidove...” Kad se spomene riječ ‘kuhinja’, onda svatko od nas ima svoje predodžbe, vlastito mišljenje, iskustva i argumente kojima opravdava svoja stajališta. Dok jedni kažu da je kuhinja jedan od bitnih prostora u domaćinstvu i daju joj posebnu važnost, drugi će reći da je to velika obveza i nezahvalan posao. Također, mnogi ističu kako ‘kuhanje’ ne vole, jer jednostavno ‘ne mogu biti zatvoreni u četiri zida’. Tko zna, možda upravo zbog toga što nikad nisu iskusili i onu ljepšu stranu ovog zahtjevnog posla koja prelazi granice zidova!? Od čitave lepeze poslova i poslića koji se preko ruku domaćice stapaju u jednu cjelinu nastaje ozračje kamo se rado dolazi i boravi. Nastaje toplina doma. Taj je sklad rezultat ljubavi koja se odvija između domaćice i povjerenog joj doma. Kuhinja nam ne pruža samo to da zadovoljimo našu potrebu za hranom. To je prostor kamo zalazimo kako bismo se uz jelo opustili i susreli jedni druge. Pripremljena hrana vrlo kratko traje, kako ona jednostavna, tako i ona u raskoši. Ona samo bljesne i nestane, ali iz tog bljeska rađa se naše zajedništvo, susreti, važni razgovori, koje dugo, dugo pamtimo. Dakle, osim biološkog održavanja na životu ona nam dariva i život duhovnog karaktera. Kad sam počela pisati ove recepte, moja jedina želja bila je oduševiti djevojke i mlade žene, kao i sve zainteresirane, za ‘kuhinju bez zidova’, za kuhinju gdje žena svoje kuhanje neće shvaćati samo kao posao i obvezu nego puno više od toga. Htjela bih da svaka osoba kroz taj posao u svojim obiteljima izražava onaj dio sebe koji je temelj svake zrele komunikacije i stvaralačke moći, a to je ljubav. Posebno sam mislila na one koji žele kuhati, ali se ne usude jer se boje


neuspjeha. Baš zbog takvih sam čak opisivala i detalje koji su možda suvišni za one koji znaju kuhati i koji su iskusni u tom poslu. No, za početnike su upravo detalji veoma bitni. Njih želim ohrabriti da se upuste u isprobavanju recepata. Brzo će iskusiti da i sami mogu biti kreativni i tako razveseljavati najprije svoje ukućane, a onda i širi krug ljudi. Nadam se da će nešto novoga otkriti i oni koji su se već nauživali pohvala za svoj rad, te da će im ovi recepti poslužiti kao nadopuna i poticaj njihovim novim idejama.

K

njiga recepata podijeljena je u tri dijela: slana jela, slatka jela i kao zasebna cjelina torte. Recepte za slana jela posebno preporučujem zbog jednostavne pripreme. Želim napomenuti da se ta odabrana jela mogu pripremati i za svečane i za svakodnevne objede. Jedan dio recepata posvećen je spremanju zimnice, gdje sam nastojala prenijeti svaki važni detalj koji će vas dovesti do dobre zimnice. Veliki izbor, od jednostavnih kolača do svečanih torti, ponuđen je među receptima za slatka jela i torte. I u ovim receptima prepoznatljivi su dobro opisani detalji, kako u pripremanju, tako i pri ukrašavanju i serviranju određene slastice. Svaki recept je detaljno opisan i popraćen fotografijom. Fotografija pomaže da se jednim pogledom prosudi izgled gotovog jela. To je od velike važnosti za početnike u kuhanju. Nastojala sam, u svojim receptima, koristiti namirnice do kojih se lako i jednostavno može doći. Ideja da pišem svoje recepte došla je od fra Mirka Filipovića koji je bio tadašnji urednik ‘Svjetla riječi’. Na njegov prijedlog u početku nisam pristala. Smatrala sam da za takvo nešto nema potrebe niti interesa. Nakon nekog vremena s. Dražana Radman započela je raditi u ‘Svjetlu riječi’. Podržala je fra Mirkovu ideju, te mu se pridružila uvjeravajući me kako bi ipak bilo dobro i korisno pisati recepte. Prihvatila sam njihovu ideju. Uvjerili su me da će to biti na dobro drugih. Njih dvoje, fra Mirka i s. Dražanu, smatram najzaslužnijima da je do ove zbirke recepata došlo.

S. Anđelka


Predgovor drugom izdanju

P

rošlo je već šest godina otkako je svjetlo dana ugledala knjiga ‘Kuhinja bez zidova’. Kroz to vrijeme nastavila sam i dalje pisati recepte u ‘Svjetlu riječi’. To nije tek plod mašte ili domišljatosti, to su prije svega recepti koji su nastajali svakodnevnim radom u kuhinji, a čemu ste pridonijeli i vi koji ste se služili mojim receptima i radosno iščekivali nadolazeći. Svojim zanimanjem i oduševljenjem davali ste mi snagu i polet u pisanju novih recepata. Rezultat toga rada i nastojanja je novo prošireno izdanje kuharice ‘Kuhinja bez zidova’ koje upravo imate u rukama. U svaki moj recept utkana je vaša ljubav jer ste ih rado isprobavali i pripravljali jelo za svoje najmilije. Nadam se da vam je knjiga ‘Kuhinja bez zidova’ pomogla da srušite barijere one kuhinje ‘biti zatvoren između četiri zida’ i da ste iskusili kako je kuhanje okupljanje i razveseljavanje svojih najbližih. Time vam ne želim reći da je kuhanje bez poteškoća i da ne pozna žrtvu. To je itekako zahtjevan posao od same nabavke namirnica pa sve dok se jelo ne postavi na stol. Svojim načinom pristupanja radu možete pridonijeti da vam kuhanje ne bude opterećenje nego veselje i razonoda. Doživjet ćete kako je uzvišeno ‘biti za druge’. Kuhanje je jedna od prilika da i sebe bolje upoznate. Svaki uspjeh će vas motivirati da drugom prilikom još pažljivije i s više domišljatosti pripravite jelo. Time ćete pokazati koliko možete i da znate biti kreativni. Želim da još mnogo radosti iskusite u pripremanju jela prema receptima iz ove knjige i da druge obdarite okupljajući ih oko stola. Kao kod starih tako i kod novih recepata, postupak rada je detaljno opisan. Zastupljeni su recepti za sve prigode, od onih jednostavnih do onih svečanih. Da bi pripravljanje jela bilo olakšano, svaki je recept popraćen i fotografijom. Prema sugestijama nekih domaćica koje su koristile moju prvu kuharicu, došlo je do izmjena i prilikom rasporeda sadržaja. Naime, u prvoj kuharici raspored jela u sadržaju nije bio napisan prema abecedi, a u novom izdanju je napisan prema abecednom redu i prema skupinama. Majka Isusova, žena svakidašnjice, neka nam pomogne u tihom posvećivanju svakidašnjeg rada. Mainz, svibnja 2014.

S. M. Anđelka Jakovljević


Dobar po~etak garantira dobar ishod. Ru~ak je najbolje zapo~eti dobrom juhom. Po mogu}nosti doma}om. Dobra za zdravlje i apetit. No, od juhe se ne}ete najesti. Stoga preporu~ujemo, kako iskusnima tako i onim manje vi~nima kuhanju, neka od slanih jela prikladna za svakodnevne ali i sve~ane objede. Ru~ak mo`ete upotpuniti nekom od zimskih salata. Da po jednostavnim receptima mo`ete napraviti ukusna jela, uvjerite se sami. Dobar tek!


14

Krem juha od tikve Potrebni sastojci (za 6 osoba) ½ kg očišćene tikve 2 krumpira 2 osrednje mrkve 2 dl kiselog vrhnja 1 dl slatkog vrhnja za kuhanje 1 žlica gustina sol, vegeta, papar sušene i očišćene koštice od tikava nekoliko listića peršina

T

ikvu ogulite i očistite od koštica pa je narežite na kocke. Isto tako krumpir i mrkvu, ogulite i izrežite na kocke. Sve povrće stavite zajedno u lonac i nalijte toliko vode da voda seže iznad povrća. Dodajte sol, papar, vegetu i kuhajte dok sve povrće sasvim ne omekša da ga možete smrviti u kašu. Kad je skuhano razmutite gustin u slatkom vrhnju i izlijte u juhu da juha

postane gusta te pustite da još jednom sve zajedno prokuha. Skinite s peći, dodajte kiselo vrhnje i izmiješajte ili protisnite kroz cijedilo. Juhi dodajte po ukusu još začina ako je potrebno. Ukrasite je košticama od tikve i listićima peršina te poslužite. Za juhu od tikve najčešće se upotrebljava okrugla tikva narančaste boje koju ne trebate ni guliti jer ima takvu koru da se skuha kao i sama tikva. Ako u svom vrtu nemate takvu tikvu dobru juhu možete napraviti i od onih od kojih pravite pitu, štrudlu.


79

Sarma s krumpirom Potrebni sastojci 2-3 glavice kiselog kupusa oko 5 osrednjih krumpira 10 dag geršla ili domaće pšenice (pšenica koja se uzima za keške) 1 manja glavica crvenog luka ½ kg mesnatog dimljenog špeka 1 žličica mljevene crvene paprike sol, vegeta, papar

P

ripremite listove kupusa za sarmu. Odvojite ih od glavice i proberite čitave i neoštećene listove. Svakom listu odrežite debeli rebrasti dio tako da bude plosnat i savitljiv. Preostali dio kupusa izrežite na rezance. Krumpir ogulite i izrežite na sitnije kockice. Geršl ili pšenicu samo prokuhajte i odmah ocijedite od vode te ostavite da se ohladi. Luk također izrežite na sitnije kockice i na malo masnoće ga propržite, pazeći pritom da ostane svijetao. Skinite s peći i dodajte u njega izrezani krumpir, geršl, žličicu mljevene paprike, te po ukusu sol, vegetu i papar. Na kraju

izrežite na kockice i jedan dio špeka (oko 10 dag) pa ga dodajte nadjevu, a preostali dio neka ostane u komadu. Pripremljenim nadjevom punite listove kupusa. Na svaki list stavite po žlicu nadjeva, presavijte rubove da prekriju nadjev i čvrsto smotajte. Na dno šerpe rasporedite izrezani kupus. U sredinu stavite komad špeka a uokolo šerpe poredajte sarme. Opet pospite rezanim kupusom i, ako je ostalo sarmi, ponovite redanje. Na vrhu neka bude rezani kupus pa sve prekrijte s dva ili tri cijela lista kupusa. Nalijte vodu i stavite na peć da na laganoj vatri kuha oko dva sata. Pri kraju, kad je sarma već kuhana, napravite tanku zapršku i dodajte žličicu mljevene paprike ili sosparadajza te prelijte preko vrele sarme. Ostavite sarmu na peći da još nekoliko minuta kuha a potom je skinite i poslužite dok je vruća.


124

[unka i sir u odrescima

Potrebni sastojci 4 veća teleća ili svinjska odreska 4 tanke kriške šunke 4 tanke kriške sira gauda (ili neki drugi koji se topi) 2 tvrdo kuhana jaja 3 jaja za pohanje 1 kisela paprika (po mogućnosti crvena) sol, vegeta, papar brašno, mrvice masnoća za prženje


150

Salata za zimske dane Potrebni sastojci 4 osrednje cikle (nekuhane) 4 veće mrkve 4 veće kisele jabuke 2 limuna 1 naranča 1 grejpfrut pola male žličice soli 2 žlice ulja

S

ve povrće i voće dobro operite. Ciklu, mrkvu i jabuke ogulite i izribajte na krupniji ribež, a naranču, grejpfrut i limun ocijedite. Soku dodajte mrvicu soli i prelijte preko izribanog povrća. Dobro izmiješajte i ostavite na hladno barem pola sata da se svi sastojci prožmu. Ova je salata vrlo dobra za jačanje otpornosti protiv gripe i zimskih prehlada. Možete je poslužiti uz slana jela ili samostalno kao voćnu salatu. Ako je želite poslužiti kao voćnu salatu, dodajte po ukusu još šećera i vaniliju.


Nakon dobroga ru~ka predla`emo dobar desert. U drugom dijelu kuharice, me|u slatkim jelima, prona}i }ete bogat izbor svakovrsnih kola~a: od onih jednostavnijih i tradicionalnih do malo zahtjevnijih. Veliki dio recepata oboga}en je korisnim savjetima, kako u pripremanju tako i pri ukra{avanju i serviranju odre|ene slastice. Osim kola~ima svoje najdra`e obradovat }ete svakako dobrim pekmezom ili kompotom. Stoga, drage doma}ice, na posao!


158

Breskvice Potrebni sastojci za tijesto 40 dag brašna 15 dag margarina 20 dag šećera u prahu 2 jaja 2 žlice ulja 2 žlice mlijeka ½ pec. praška 1 vanilija

Za nadjev 2 jaja 10 dag šećera 10 dag margarina 10 dag oraha mljevenih 2 kockice čokolade i 1 žlica ruma mrvice koje izdubite iz breskvi oko 40 komada cijele jezgre lješnjaka ekstrakt od jagode i kristal šećer za posipanje


306

Kola~ Crvenkapica Potrebni sastojci za biskvit 5 jaja 5 žlica šećera i 1 vanilija 5 žlica brašna 3 žlice ulja 1 žlica ruma na vrh žličice praška za pecivo

Za kremu 7 dl jogurta 20 dag šećera i 1 vanilija 2 dl soka od naranče sok od 2 limuna ½ l slatkog vrhnja ½ kg malina ½ kg ribizla 1 kg jagoda 10 listova bijele želatine i još 1 preljev za voćne kolače


339

Doma}i liker od vi{anja 2 kg zrelih višanja 1 l rakije šljivovice 80 dag šećera ½ limuna

V

išnje dobro operite i ostavite u cjedilu da se ocijedi višak vode. Svaku višnju malo zarežite nožem, pospite ih šećerom i izmiješajte. Dodajte pola limuna zajedno s korom i stavite u čistu teglu. Zalijte rakijom, dobro zatvorite i ostavite da stoji na sunčanom mjestu četiri tjedna. Nakon toga procijedite kroz gustu gazu, izlijte u čiste boce i pospremite. Služite u raznim prigodama.


A sada izazov za vi~nije u kuhanju! Kako biste obogatili obiteljski stol i u posebnim prigodama – kao {to su vjen~anja, ro|endani, prve pri~esti, mlade mise, obljetnice i razna slavlja – obradovali svoje uku}ane i goste, u posljednjem dijelu kuharice sestra An|elka vam daruje nekoliko recepata za torte. Svaka torta je sama po sebi sve~ana, ali s malo ma{te svaku tortu mo`ete u~initi jo{ sve~anijom. Pored torti prona}i }ete i nekoliko savjeta za dobar uskrsni ukras.


384

Dupla torta od malina Potrebni sastojci za biskvit 4 jaja 4 žlice šećera 4 žlice brašna 1 vrećica vanilije ½ žličice pec. praška

Za kremu 4 cijela jaja i 3 žumanjka ½ l mlijeka 25 dag šećera ½ l slatkog vrhnja (u zamjenu može i 4 šlag pjene umućene u ½ l mlijeka) 1 kg očišćenih malina 14 listova bijele želatine i jedna vrećica crvenog preljeva za torte 1 žlica ruma i 1 vrećica vanilije

Za rolatiće 2 jaja 2 žlice šećera 2 žlice brašna marmelada od šipka za premaz


S. An|elka JAKOVLJEVI] rođena je 14. siječnja

1957. u Seocima u župi Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju od oca Frane i majke Ivke rođ. Lovrenović. Članica je Školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije Prečistog Srca Marijina sa sjedištem u Sarajevu.

U novicijat je stupila 1. kolovoza 1978. u Kloštru Ivaniću gdje je na blagdan Porcijunkule 2. kolovoza 1979. položila prve redovničke zavjete. Doživotne zavjete položila je 11. kolovoza 1983. u Kloštru Ivaniću. Osnovu školu pohađala je u rodnom mjestu, a srednju ugostiteljsku završila je u Travniku. Već dugi niz godina predano, odgovorno, marljivo, radosno i kreativno radi kao kuharica. Svoje franjevačko služenje započela je u Visokom, a potom u Ovčarevu, na Gorici u Livnu, u Repnju u Sloveniji, Kloštru Ivaniću, Zagrebu, Sarajevu i Busovači. Danas živi i djeluje u biskupiji Mainz u Njemačkoj. Knjigom Kuhinja bez zidova – Recepti s. Anđelke oduševila je mnoge djevojke, žene i sve zainteresirane za kuhinju. Uz odlične recepte, jednostavnoš­ću i izuzetnom kreativnoš­ću svoje osobnosti, s. Anđelka pomaže da osoba kroz posao kuharice u svojim obiteljima i zajednicama izražava onaj dio sebe koji je temelj svake zrele komunikacije i stvaralačke moći, a to je ljubav.


recepti sestre Anđelke

2

KUHINJA bez zidova – recepti sestre Anđelke 2

KUHINJA

Kuhinja bez zidova - Recepti sestre Anđelke 2