Page 1

Nr. 4 desember 2016 26. årgang ISSN 1894-793X

|1


Telefon 976 38 000 • www.fargerike.no Vågsbygd: Sørlandsparken: Søgne:

Mandag-Fredag 9-19 Mandag-torsdag 10-19 Mandag-fredag 9-17 Lørdag 9-16 Fredag 10-18 Torsdag 9-19 Lørdag 10-16 Lørdag 9-14 Lumberveien 5 4621 Kristiansand

Barstølveien 5B 4633 Kristiansand

Linnegrøvan 19 4640 Søgne

Smarte løsninger for smarte gründere

Vi kjører kurs over hele Sør-Vestlandet, ta kontakt. Vi kjører bedriftsinterne kurs for våre kunder der dere måtte ønske det og skreddersyr opplæring etter deres behov.

• Kun 3 km fra Flekkefjord sentrum • Like ved E 39 • Moderne, nytt bygg • 7 meter høyt, kjøreport, traverskran • Aircondition, bredbånd, fleksible løsninger • Areal fra 200 – 1.200 m2 • Unikt konsept • Kan tilpasses dine behov • Mulighet for kontor, verksted, lager, bilhall, etc. • Lav etableringskostnad • Felles kantine og resepsjonstjenester

Trøngsla Eiendom as Trøngsla 11, 4400 Flekkefjord • Tlf. 38 32 41 00 E-post: post@bedriftscube.no www.fos.no • Tlf. 383 24 100 • fos@fos.no


REFLEKSJON | E T T E R T A N K E

Å søke sannhet og lys i har vel alle tatt utrykket i vår munn og jeg tror ikke jeg tar mye feil når V jeg sier vi kan ha forskjellig mening med utsagnet. Logen innrømmer oss heldigvis stor grad av frihet til å gå i takt med vår egen utvikling og overbevisning i vår frimureriske vandring. Om brødrene kan ha forskjellig ståsted i mange spørsmål, vil ikke det si at frimureriet er utydelig i sine verdier. Vi ble alle avkrevd en bekjennelse til kristen tro før vår opptakelse i Logen. Sannhet og lys er ikke flytende begreper med uklart meningsinnhold. Hvordan vi møter det i de forskjellige grader skal forbli en hemmelighet for verden, men ikke for den enkelte broder.

______________________

Helge Sigurd Schmidt ________________

Når dette leses er vi enda en gang godt på vei mot Jul. Julen har også en ikkekristen bakgrunn som synes å kjempe om plass med den kristne høytid. Hva vi vektlegger og hvordan vi feirer høytiden er ikke likegyldig for en frimurer. Det er min dypeste overbevisning og grunnlag for tro og liv at festen vi skal feire bærer i seg den viktigste nøkkel til å forstå livets mening og sammenheng. Et sted i historiens gang sprenges våre begrensningers horisont. Det ukjente, eller heller den ukjente blir kjent.

Bibelen har mer enn en tekst som hører til høytiden. Den viktigste finner vi i Johannesevangeliets 1. kapittel, vers 1 til 18. Jeg ønsker å utfordre oss som søker sannhet og lys. Les teksten fra Johannesevangeliet, la den senke seg i din tanke og sinn. Kanskje finner du det du leter etter. Da kan vi feire en God Jul! Det skje mine brødre! Det skje! Med broderlig hilsen Helge Sigurd Schmidt

|3


LEDER | R E D A K T Ø R E N H A R O R D E T

FRIMURER BLADET AGDER frimurerbladet agder@gmail.com _________________ desember 2016 _________________

REDAKTØR Svein Jordahl 416 38 756 svein.jordahl@getmail.no GRAFISK Asbjørn Altenborg 918 86 022 asbjorn.altenborg@agderposten.no Runar Aanensen 911 70 515 / 38 26 20 15 runar.aanensen@gmail.com Arne Bakke 905 43 119 bakkearne.ab@gmail.com Robert Roy Hoffman 901 72 181 robert.roy.hoffmann@kristiansand. kommune.no REDAKSJONSUTVALG Per A. Haakstad 901 85 897 perahaaks82@gmail.com Karl Johan Sparr 977 79 719 kjsparr@gmail.com Finn Angell Thorsen 908 92 191 / 38 01 11 72 angellthorsen@gmail.com Jan Torkelsen 907 26 317 jto@vaf.no Lars VidarMoen 915 86 257 lvmoen@online.no DISTRIBUSJON Posten Norge AS UTGIVER Frimurerlogene på Sørlandet frimurerbladetagder@gmail.com Kirkegt. 2, 4610 Kristiansand TRYKK Birkeland Trykkeri ISSN 1894-793X OPPLAG 1.000 Abonnement Alle medlemmer av logene - Orion - Fraternitas - Flikke Annonseansvarlig Torfinn Voreland Kristiansand, 913 80 250 torfinn@masterkett.no Willy A. Karlsen Flekkefjord, 913 62 338 twak@online.no Rolf Håkan Josefsen Arendal og Aust-Agder 913 70 475 rhjosef@gmail.com Frimurerbladet Agder arbeider med stoff og informasjon til, fra og for medlemmer i den Norske Frimurerorden på Agder. Kontakt de redaksjonelle medarbeiderne når du skal levere innlegg eller idéer til artikler. Redaktøren forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Forsidefoto: Alf J. Altenborg Innleveringsfrist for stoff til neste nummer er 22. februar

FRIMURERBLADET AGDER

Jul øytiden nærmer seg og H vi forbereder oss. Julepynt og gavetips begynner å komme i forretningene. Sentrum forvandles til et nett av julegater og juletrær plasseres på torg og plasser. Noen synes det er for tidlig.

Både de som skal tjene litt ekstra penger, og de som skal forberede julekonserter, juleforestillinger og alle andre julearrangementer må ha tid på seg. Så det er ikke noe å si på at man starter i god tid med noe som er så viktig som jul. Og julens egentlige budskap sørger vel hver og en av oss for å få med seg. Advent betyr Herrens komme og markerer ventetiden mot jul.

Det er en lang “oppkjøring”, der forventninger skapes. Man skulle tro alle gleder seg. Slik er det kanskje ikke. For noen kan julen være bekreftelsen på at man er ensom. Helligdager, og særlig når de kommer flere på rad, kan være tunge for mange. La oss se oss omkring og ta vare på hverandre. Med fare for å være meget tidlig ute: Jeg og Frimurerbladets medarbeidere ønsker dere en riktig god jul.

Svein Jordahl Redaktør av Frimurerbladet Agder

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


O M S P A L T E N | ANDREASLOGEN AGDER

ANDREASHILSEN

________________________________________________

fra Eivind Hugo Strømme OM i St.Andreaslogen Agder ________________________________________________

K jære brødre Vi er i midten av oktober og jeg skal skrive en julehilsen i julenummeret av Frimurerbladet for Agder. Det er ikke lett å komme i julestemning på denne tiden og særlig ikke på en grå-grå dag. På Vennesla har de hatt julestemning i flere uker allerede. Der er kakemennene og kakekonene i bakerens disk for mange uker siden!

Jeg har trent litt, for jeg er allerede i gang med å skrive julebrev til embedskollegiet mitt – og det gav meg faktisk litt julestemning - i oktober. Jeg forteller dem en historie om en gammel skomaker som traff Jesus. Det kan man komme i julestemning av.

Da jeg var liten gutt, startet julestemningen første søndag i advent. Da gikk vi til byen, hele familien, ja – det var faktisk et helt tog av familier som skulle til byen. For da åpnet juleutstillingene i butikkene.

På veien til byen, da vi passerte butikkene, var vinduene dekket av gråpapir og alt var mørkt.

Vi gikk til torget. Her ble etterhvert lysene tent på det store juletreet. Vi gikk rundt treet og sang julesanger. Og så forsvant gråpapiret fra vinduene og alt det fine og alt lyset strømmet ut på fortauene til oss. Her var noe for voksne og mye for barn. Vi var jo mest opptatt av ting som beveget seg og gikk rundt. Elektrisk tog var utvilsomt favoritten. Nå som du sitter der med bladet i handa har du, allerede, i månedsvis, blitt pådyttet markedets julestemning.

Nå er det mitt håp at freden etterhvert kan senke seg i hus og hytte og at hver enkelt av oss kan få øye på det Lyset som skinner så sterkt i julenatten.

En god og fredelig jul ønsker jeg dere alle sammen.

|5


Fadderseminarium Frimurerlogen har et faddersystem som skal ta vare på nye brødre, både i og utenfor logen. Før opptaket har fadderne snakket med recipienden om hva som ventes av ham og hva han til gjengjeld kan vente av logen. For de fleste av oss har de første logemøtene vært preget av litt usikkerhet og spenning, med mange nye mennesker og med ritualer som nok kan føles svært fremmed. Vi håper og tror at introduksjonsperioden for nye brødre kan bli en berikende tid og at det som skjer i logen gjør et godt inntrykk på den enkelte. Man må tro at å komme til logen og få en god følelse av samhørighet gjør det lettere for enhver ny broder. Siden alle oppfatter dette nye ganske forskjellig, har fadderne en

spesiell plikt til omsorg, særlig det første året. Når vi setter vårt navnetrekk på innmeldingspapirene for recipienden, lover vi å ta vare på ham og hjelpe ham til å finne seg til rette blant brødrene både før, under og etter logemøtet. Men hvordan gjør vi dette og finnes det noen veiledning som vi kan lese? Dette vil vi gjerne diskutere med brødrene og kommer derfor til å innkalle til et seminar, hvor fadderrollen blir hovedtemaet. Å være fadder er noe av det viktigste vi gjør som logebrødre. Det betyr svært mye for hvordan logen fungerer, ikke bare for den nye broder, men for fellesskapet blant alle brødrene. Nærmere beskjed om dato og innhold vil bli meddelt når vi vet mer.

Alle brødre er velkomne! Karl R. Forwald Orion

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


En pilegrimsreise på jakt etter Andreas Tidligere OM Bjørn Bøhle i Andreaslogen Agder og fru Vibeke har vært i Italia på jakt etter det man tror er levninger av apostelen Andreas. Her er hans reisebrev: Reisen Fra Gardermoen kom vi til Roma i slutten av september 2016. Masse italienere, tungt bevæpnet politi og soldater gir et snev av kaos på togstasjonen Roma Termini hvor en imøtekommende funksjonær hjalp oss med å få kjøpt togbilletter til Salerno. Deretter, ved hjelp av en annen hyggelig italiener, fikk vi i tobakk-kiosken kjøpt billett til bussen til Amalfikysten. Bussen blir fylt med 27 italienere, Vibeke, meg og et ukjent antall kofferter, sekker og bagger på hattehyller og i midtgangen. Det er 25 km mot Amalfi på en smal og svingete vei som klorer seg fast i fjellsiden over et varierende antall hundremetere ned til det Tyrrenske Hav. Vi ser rett frem og håper at sjåføren har kone og barn å forsørge, og kommer til den lille byen Amalfi i SydItalia. Vi er på søken etter Apostelen Andreas! Den først utvalgte Apostelen Andreas var Jesu første disippel, den først utvalgte, som fulgte Jesu oppfordring om å følge ham. Han reiste ut som Apostel og forkynte budskapet. Men han ble ikke populær grunnet sitt strenge syn, blant annet på ekteskapet. Han ble korsfestet på et skråstilt kors. Han mente seg ikke verdig til et vanlig kors som det Mesteren døde på.

Katedralen i Amalfi Mange kirker i verden er tilegnet Apostelen Andreas. Det er også den storslåtte katedralen i Amalfi. Men hvorfor nettopp

denne katedralen? Det er ikke sannsynlig at Andreas var i Italia, enn si Amalfi, så lenge han levde, så der har intet “skjedd”. Men det man tror er levninger etter Andreas – relikvier - med magisk kraft og hellighet - befinner seg der. Derfor er det bygget en så stor og rikt utsmykket katedral og tilegnet Andreas, kanskje den flotteste og mest sentrale. Andreas fremstår som symbol og navngiver til Andreas-skiftet – den frimureriske utvikling og videreføring av Johannes-skiftet : fra teori og lære til praktisk handling. Apostelen avbildes ofte også med en bok, som symboliserer utbredelse og kunnskap om Overmesteren slik at hans budskap gjøres kjent for verden – og til praktisk virksomhet.

Vi går til Piazza del Duomo , stanser, lar inntrykkene synke inn, står ved en statue av Andreas og ser opp til La Cattedrale di Amalfi. Vi lar tiden stå stille og tenker oss litt om. Nå er vi her. Vi ser den vakre og dekorerte fasaden og den brede og bratte steintrappen opp til katedralen. Vi trekker pusten og tar fatt på de 62 trinnene.

På toppen møter oss den enorme bronsedøren, støpt i Konstantinopel i 1057.Vi blir ledet gjennom restene av Chiostro del Paradiso (1266-1268) og derfra til La Basiilica del Cruzifisso. Veggene er stort sett nakne, med bare et enkelt og sort krusifiks hengt opp i luften - i apsen.

|7


Krypten Levninger av Andreas ble angivelig brakt til Amalfi fra Konstantinopel i 1206. I 1208 ble krypten fullført og levninger ble ført dit. Krypten med relikviene sier italienerne selv er “hjertet i Amalfi”. Vi føler spenningen når vi går ned til La Cripta (krypten). Det hersker stillhet. Vi setter oss ned på en benk og ser mot en flere meter høy bronsestatue av Apostelen Andreas med skråkorset bak ryggen. Følelser tar på. Vi er i hjertet av Amalfi. Som Andreas-broder opplever jeg en fortettet stemning i en bevissthet og tro at levninger av Andreas virkelig befinner seg under den store statuen. Som basis foran statuen er et alter, og på baksiden er to fresker malt på marmor. De fremstiller Døperen Johannes og Apostelen Andreas. De hører jo sammen.

Manna Og under disse, i et opplyst lite rom bak et gitter, befinner seg et skrin med relikvier. Det sies det at ved visse anledninger i mer enn 750 år siver det ut en tyktflytende væske som kalles «manna». Det er en væske som har gitt styrke i troen. Vi ser ingen væske, men føler at vi har kommet Andreas og hans virke nærmere og til etterfølgelse og til bevaring av hans minne.

Fantastiske kunstverk I selve katedralen åpenbarer det seg en enorm basilika i barokkstil. Hele katedralen er dekorert med mangefargede marmorplater. I takene er hvelvinger som beskriver Andreas’ liv. Over hovedalteret er et kjempemaleri av Andreas på det skråstilte korset. De fire store malerier i hvelvingen over hovedskipet viser fire scener fra Andreas liv: piskingen, korsfestelsen, mannamiraklet og bevaringen i graven. Prosesjon På høyre apse ligger det et alter for forsoning: . Capella della Riconciliazione. På høyre sidevegg, i en nisje bak glass, finner vi den gullbelagte Andreas-figuren med to fisker i venstre hånd. Hvert år på Andreas’ antatte dødsdag, 30.november, bæres den av 18 sterke menn i prosesjon og med stor festivitas rundt i Amalfi. Vi setter oss ned på en av menighetsbenkene. I de mektige og overveldende dimensjoner i katedralen, i minnet om å ha besøkt krypten med relikviene, opplever vi en vederkvegelse og ro, å være ved målet for vår utfordrede (pilgrims-) reise. Selv om det ble bare 300 m til fots, fra bussen til hotellet.

Bjørn Bøhle

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


|

|9


Veteranloge

God stemning i spisesalen

L

ørdag 29 oktober var det Veteranloge i Fraternitas med 99 brødre til stede. Møter på en lørdag om høsten er så absolutt blitt en tradisjon i Arendal, ettersom det er 43 år siden det ble arrangert første gang etter initiativ fra utflyttet Fraternitas br. Arne Dag Johannessen. Senere har lørdagslogen utviklet seg til å bli en såkalt Veteranloge. Tidligere OM i Fraternitas Harald Halvorsen ledet årets lørdagsmøte, og sammen med seg i embetskorpset hadde han en rekke veteraner som viste at de fortsatt kunne gamle kunster. Jeg tillater meg å nevne br.Christen Toft. Han bekledde denne kvelden embetet som ABB, og dette gjorde han med stil og eleganse. Det er nok ikke ofte at en broder på 85 år bekler et slikt embete selv om det bare var for denne kvelden. Som nevnt var det veteraner i alle posis-

joner, og som en kuriositet kan jeg nevne at teppebærerne hadde godt over 110 års logefartstid til sammen. I sin taffeltale roste OM de som deltok som embetsmenn, og talen br. Harald holdt denne kvelden synes undertegnede var spesielt god, og den gav lærdom. Det var hele 36 gjestende brødre. Fra Trondheim kom 13 brødre. Fraternitas hadde også gjester fra Landslogen representert ved Storofficianter Fredrik Hilding og Erling Olav Lyngtveit. Fra mitt ståsted ble dette en flott kveld. Det er liksom noe ekstra hygge på disse lørdagsmøtene, og jeg har inntrykk av at mange mener det. Det er derfor bare å glede seg til neste år.

Lars Vidar Moen

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


i Fraternitas

Gjester fra fjern og nær tok ordet

Faddere J.W.Nævestad, Jan Dukene og recipiend Dukene

Dag Arne Johannessen, innehaver av logens Honnørtegn

Det var mye god sang på lørdagsmøtet

Ivar Fredvik og Anders Langerød i lystig passiar

| 11


X. grad i Sandefjord

D

en 13. september var vi to brødre fra deltok også vår Ordens Stormester, Fraternitas som ble forfremmet til X. Tore Evensen. Vi kan med rette si at vi grad. dermed ble tatt godt hånd om. Det var broder Øyvind Christiansen og Jeg vil også legge til at det er flott at undertegnede. Allerede for knapt et år Sandefjord Stewardsloge stiller sine siden fikk lokaliteter vi opplyst til rådighet fra vår loges til å arransekretær gere møter at det var i X. grad. mulig å bli Det er sikforfremmet kert mange i Sandefjord små og store Stewardsbrikker som loge. Øyvind må på plass og jeg takket for at et slikt umiddelbart møte kan gå ja. Vi har på skinner. derfor i lang Øyvind og tid kunnet jeg kan nå forberede framstå som oss på brødre med X. grad, om purpurbånman overdet. Vi har på Lars Vidar Moen og Øyvind Christiansen hode kan en måte komforberede met til veis seg til en slik forfremmelse eller andre ende, men vår frimureriske opplæring er forfremmelser. Undertegnede hadde med ikke avsluttet ved at vi oppnår X. graden. seg sine faddere, Stein Narvesen og Terje Vi har ikke lenger flere grader å arbeide Øigaren. Broder Øyvind hadde med seg mot, men vi erkjenner begge at lærekursine faddere, Carl Christian Terkelsen og ven fortsatt er bratt. Der er et hav av Øyvind Paulsen litteratur som man kan fordype seg i, og Vi var i alt 11 brødre som fikk vår fordet er masse læring å hente ved å gå på fremmelse denne dagen, og vi represenmøter i de ulike grader. En frimurer blir terte brødre fra hele 7 ulike loger. Det aldri utlært. Det har vel de fleste av oss var Landlogens egne embetsmenn som forstått gjennom vår frimureriske vanavholdt møtet. dring. Øyvind og jeg takker for at logen Landslogens Ordførende Mester, Ragla til rette for at vi kunne bli forfremmet nar Tollefsen, ledet selv møtet. I tillegg i Sandefjord 13. september.

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


Hilsen fra Flikke

V

i går inn i en mørkere tid, men snø og lys viser vei. Sommeren og høstens farger har gitt oss flotte opplevelser og vi er snart ved enden av dette logeåret og ser fremover mot nye møter og opplevelser. Livsglede innebærer også å delta i livet på alle måter. Logen gir oss stadig ny inspirasjon og nye gleder. I Flikke har vi i høst opplevd at flere har meldt sin interesse - og mange, også yngre recepiender, er anmeldt. Vi går en ny julehøytid i møte, med forhåpentligvis nye gleder og muligheter for å vise omsorg for andre. Med diktet «Livsglede» vil jeg ønske alle brødre en god og givende juletid. Velkommen til et nytt logeår 2017.

Karl J Sparr OM i Flikke t. d. tv. Fiorde

Livsglede Eit nytt moteord har kome til, for dei som forstå det vil. Livsglede i System, seier dei nå. Det skal vera det beste som er å få.

Plukka blomster og plukka bær, mykje av det, vi rundt oss ser. Smaka på bæra og ta dei med inn. Laga syltetøy som alle kan smake.

Kva er livsglede og kven kan det nå? Kan det etast- eller må vi det på andre måter få? Finns det oppskrift, kan ein ta kopi. Må man på dette bruka god tid?

Grilla pølser kan vi gjera i dag, det kan gjera at mange blir i godt lag. Jonsok er noko vi feirar vi og, kanskje eit stort bål vi får å sjå.

Ja, livsglede kan vera over alt å finna. Kjem sjeldan til den som er sur og sinna. Så slapp av, og de nokre eksemplar skal få. Senk skuldrane, gi dykk god tid nå.

Kyr og kalvar som rundt oss går, kan også gjera at eit smil om munnen vi får. Ein kalv som hoppar og sprett, å vera sur då, er ikkje så lett

Ein katt på fanget kan gjera mange glad. Kan vi ein slik inn i huset ta? For dyr senker blodtrykket og pulsen med. Kan også få mange til å smila og le.

Mange moglegheiter har vi, ja, som vi må nytte oss av. Men ein ting må vi hugsa på: Livsgleda fram skal vi få.

Vi kan også en tur ut å gå, og frisk luft i lungane få. Nokre myggstikk må vi vel også ta, men også det kan gjera oss glad.

Vonar mange kjem med tips da, Om ting vi kan gjennomføra bra. Ein fin høst og vinter vi vonar på Mange gode stunder saman må vi få.

| 13


Flott i Flikke

Brødrene sang for OM Karl Johan Sparr

F

Fikke holdt instruksjonsmøte i II grad i begynnelsen av oktober. Taler, Tor Nilsen, fokuserte på vennskap, omtanke og omsorg. - Man skal være glad når man har vært på logemøte, sa OM Karl Johan Sparr. - Vår loge skal kjennetegnes av delaktighet, inkludering og en positiv holdning. Vi skal være opptatt av å være medbrødre. Smak på det ordet, det er flott, fortsatte han. Etter møtet fulgte logen opp med fint taffel, fyr på peisen og gode samtaler i salongen. Det er ikke mange medlemmer i Flikke, men flere banker på døren og logen har god tilgang på nye søkere. På II-gradsmøtet benyttet brødrene også anledningen til å gratulere sin OM som nettopp hadde fylt 70 år. Blomster, gave og egen sang vartet de opp med, til en overrasket og overveldet OM Karl Johan Sparr.

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

Sekretæren, Willy Karlsen, overrekker blomster og DelM Bjarne Johan Normann applauderer

2 0 1 6

|


Dameloge

F

lere brødre har etterlyst en ordning med frimurermøter der damer er med. Knut Arild Nordli i Flikke er en av dem som har engasjert seg, og nå har han fått positivt svar fra Ordenen. Det er utarbeidet ritualer for ”dameloger” og Flikke vil prøve det ut allerede tidlig på nyåret 2017. - Det er et enkelt rituale, sier broder Nordli, og ikke noe vanlig logemøte, men det kan være en fin ordning for å gi våre ledsagere en opplevelse av frimurerlogen. Logen kan ikke bare forklares eller leses om sier han, den må oppleves. Og vi håper et møte med damer vil gi dem en bedre forståelse av hva dette er. Det kan føre til en ennå bedre støtte for brødrene på ”hjemmefronten”. I Danmark har man i lengre tid hatt logemøter med damer, og vi som har fått anledning til å delta der har vært begeistret.

Knut Arild Nordli i Flikke har fått positiv respons.

God støtte

R

agnar Nesheim og Thorstein Birner er trofaste på Flikkes møter og deltar gjerne, selv om de må bruke krykker for å komme seg frem. - Ryggen, sier Ragnar. - Kneet, forklarer Thorstein. Trappene er verst mener Ragnar, men så lenge det er heis, som her hos Flikke, går det jo fint. Skjønt jeg har stått fast i heisen i 20 minutter i et annet logebygg. - Men det gikk bra til slutt det, au, ler han.

Ragnar Nesheim og Thorstein Birner kaster seg på krykkene

| 15


P O R T R E T T | EIVIND HUGO STRØMME

Det går i lås

Eivind Hugo Strømme tekst: Finn A. Thorsen foto: Runar Aanensen

Trygt i hjemmehavn - Møvik

-V

inden hadde blåst bort imot storm om natten. Bølgene gikk fremdeles høyt i havnebassenget på øya Samos i Egeerhavet denne morgenen i år 2000. Mange båter hadde hatt vanskeligheter med å holde fortøyningen i stormen. På en av dem, en flott seilbåt, sto en kjent skikkelse og holdt båten ute fra kaikanten: Eivind Hugo Strømme, blid og smilende som alltid sto han der. Han og kona og noen venner hadde leid en seilbåt og var på kryss i Egeerhavet. Neste år drar igjen en seilbåt ut Pythagorion på Samos med kurs mot Rodos. Ombord er Eivind og kona, Gro. Ringen er sluttet, skjønt er den det? Det er et latinsk sitat som heter Navigare necesse est (det er nødvendig å seile). Pompeius skal ha sagt det under en forferdelig storm i år 56 f.k. Ikke like kjent er fortsettelsen: «vivere non est necesse» ( å leve er ikke nødvendig). Eivind selv har sagt Carpe diem, Grip dagen, Og han føyer til: Husk å leve mens du gjør det, husk å elske mens du tør det. FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


-E

ivind er den sjette OM i Andreas Logen og ble valgt i 2012 og er dermed godt og vel halvveis i sin periode. Han forteller at han følte seg ønsket som OM da han ble spurt om å etterfølge Bjørn Bøhle, og at han også følte seg moden for oppgaven. « Du blir ganske ydmyk nå du står overfor en slik oppgave,», sier han. Men det tok litt tid å komme fram til avgjørelsen til å si ja. Ikke minst var det viktig, forteller Eivind, å involvere sin kone. Uten hennes støtte og forståelse ville han ikke kunne tatt på seg oppdraget. Det er ikke til å stikke under en stol at å bekle et OM verv tar tid og krefter.. Eivind oppfatter det som en stor jobb og uten et godt og nært forhold til det han kaller for «Østenlaget» går det heller ikke. « Vi må være et team, se likt på oppgavene som skal løses og hvordan vi vil at Logen skal være.» «Jeg ser det som veldig viktig å sørge for at alle brødrene trives og har et positivt forhold til logearbeidet. Og her har vi i «Østenlaget» et spesielt ansvar. Håndtrykket som ønsker alle velkommen til møtet betyr at alle er velkommen og at alle er like mye verdt i Logen.» Eivind er meget opptatt av de yngre brødrene og har forståelse for at ikke alle har like god tid til å komme i logen. »Tidsklemma er vrien for unge familiefedre i dag» sier han. Å hjelpe til med å finne en møteplan for de brødrene som trenger det bør være en spesiell oppgave for fadderne, mener han. Selv er han fadder for noen brødre og forsøker å følge opp så godt som mulig. Å ta en telefon å avtale å gå på møtene tror han er god vei å gå for å få med «tidsklemmebrødrene».

Av yrke er Eivind faktisk «låsesmed» og har ofte tenkt sammenhengen med yrke og legearbeidet.. Vi skal være med å «låse opp for andre brødre» Holde døren på vid vegg og virkelig være brødre og ta vare på hverandre. Logen skal ikke være vanskelig, den skal gi muligheter til ettertanke og utvikling. Broder taler har en meget viktig jobb å gjøre på møtene. Det er om å gjøre å ta imot den søkende på en positiv måte.

Selv legger han stor vekt på at taffel talen skal være enkel og inkluderende. Hele møtet og taffelet skal virke slik at brødrene ser fram til neste møte og ønsker å delta. Vi skal sørge for at brødrene oppfatter at de får hjelp til sin personlige utvikling som jo er hensikten med logen. Søken etter Sannheten og Lys skal være fremtredende for en hver loge broder.

Men hvor henter han selv sin inspirasjon og hvor slapper han av? Er det havet og seilingen som gir krefter og pågangsmot? Eivind smiler stort av spørsmålet og svarer at: « En gang var det gøy å legge rabarbravin. Jeg har fremdeles liggende noen flasker i krypkjelleren under kjøkkengulvet. Problemet er bare at det ligger gulvbelegg oven på, men jeg har merket av luken, heldigvis. Ellers elsker jeg hagearbeide , og å luke i hagen. Det gir plass til tankevirksomhet og ro i sinnet. Jeg tar faktisk ett og ett ugress og rykker det opp. Puslete, men med god plass til tanker og ideer. Dessuten liker jeg å male bilder. Det blir en abstrakte landskapsbilder for det meste. Det gir også plass for funderinger og drømmer. Drømmer om hva vi kan oppleve sammen, kona og jeg. Som den drømmen vi oppfylte med å seile til Lofoten. Se og oppdage alle de stedene folk har klort seg fast langs kysten, hvor de lever sitt liv. Se den fantastiske naturen vi har vi vårt land.» Igjen «Navigare necesse est», det er nødvendig å seile, Men også det neste sitatet er viktig i livet «vivere non est necesse». Å leve er ikke nødvendig», sier Eivind «at men du lever positivt og og har øynene og sinnet rettet mot det som er viktig i livet og forsøker å ta godt vare på det. For å si det på loge vis: Benytt tiden vel og videre :Carpe diem, grip dagen, og ta vare på hva den gir deg og gi videre av deg selv. Da har du kanskje seilt riktig i livets seilas. Ikke se deg bakover, men fremover. Det er der livet ligger». Nå ser Eivind framover mot jul da han slutte som «låsesmed» og blir pensjonist, og kanskje få enda bedre tid til å realisere drømmer til virkelighet. #

| 17


BIBLIOTEKENE | O R I O N - F R A T E R N I T A S - F L I K K E

BIBLIOTEKENE

___________________________________________________________

Om Frimurerbibliotekene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord - Svein Jordahl -

-D

et er en god Bogs Særkiende, at den kan læses paa ny, har en dansk forfatter skrevet en gang. Når det gjelder frimurerlitteratur kan vi kanskje si at vi må lese boken flere ganger for å forstå innholdet. Alt er ikke lite lett å begripe, som kjent. Skal vi få med oss opplysning, lærdom og synspunkter, må dette skrives ned og oppbevares slik at andre kan lese det. Folkeeventyrene er basert på muntlige overleveringer og kan være underholdende nok, men som vi vet kom det en tid da det også var nødvendig å skrive dem ned. Våre frimureriske ideer, tradisjoner og overleveringer kan ikke formidles uten at de skrives ned og leses. Noen mener kanskje at det får være embetsverkets oppgave å lese frimurerlitteratur, særlig de som har talende embeter. Så kan vi andre i kolonnen lene oss tilbake og lytte og la kunnskapen strømme på. Men slik kan det nok ikke være. Alle bør sette seg inn frimurerlitteraturen, i hvert fall i noe av den. Alle de tre Johannes - logene i fylket har bibliotek som tilbyr bøker, hefter eller CDer om frimureriet. Og bibliotekarenes råd er: ikke vent, men begynn tidlig å lese.

På bildene fra venstre: Halvor Hulaas

Orion

Flikke

Willy Karlsen, bibliotekar i Flikke, har 600-700 titler å holde rede på, stort sett hefter, sier han. Vi er jo en relativt ny loge og har fått endel litteratur i gave fra Kristiansand, Bergen og Oslo, i tillegg til egne innkjøp. Heller ikke hos oss er brødrene spesielt flinke til å låne, sier broder Willy. Jeg synes det er viktigst at de aller yngste i logen, de som nettopp er tatt opp, får en innføring gjennom egne studier. Og vi har leselister. Ellers vil jeg peke på Cd-ene med taler som er gitt ut. Selv om vi er en Johannesloge har vi litteratur for de fleste gradene.

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

I Orion har bibliotekar Halvor Hulaas ansvaret for ca. 2000 titler. Vi kjøper inn nye bøker og hefter fra tid til annen, sier broder Halvor. Noe salg av nye bøker har vi også hatt, men i det siste er det ikke mange nye som er kommet. Utlån av bøker kan gå litt opp og ned, men jeg synes at vi har et jevnt tilsig av nye, interesserte brødre som vil låne. Selvfølgelig er det mange som ikke bryr seg om å lese, men jeg har inntrykk av at vi har mange brødre som er vant med å tilegne seg kunnskap ved å lese og studere. Vi hører nok om faddere og andre som har gitt råd til den nye broder at han ikke bør lese, men heller følge med på møtene og derved skaffe seg forståelse av frimureriet. Og kanskje vente med lesingen. Jeg tror ikke at dette er et godt råd. Jeg mener veien å gå er deltagelse på møtene kombinert med å 2 0 1 6

|


Willy Karlsen

lese frimurerlitteratur. Vi synes vi har et godt tilbud til brødrene: et greit bibliotek som ligger sentralt i logebygget, et brukbart utvalg av bøker og hefter og godt med leseplass. Det er bibliotekarer som legger vekt på å rettlede brødrene. Jeg anbefaler ofte at man begynner med ”lokale” hefter som forklarer roller eller begreper i logen, mange av dem skrevet av Birger Birketvedt. Når broderen kommer tilbake med bok eller hefte, spør vi gjerne hva de synes og får tilbakemelding. Fra tid til annen får vi spørsmål om vi kan være behjelpelig med å finne stoff om et emne, noe vi selvfølgelig imøtekommer.

John Johnsen

Fraternitas

Jeg må innrømme at det sjelden er kø på biblioteket vårt, sier John Johnsen, bibliotekar i Fraternitas. Det er nok mest etterspørsel etter stoff til føringstaler og hovedtaler. Det er mest hefter som vi låner ut og det kan jeg forstå. Det dreier seg ofte om taler som er utgitt og som på en grei måte presenterer temaene. Vi har leselister for brødrene og hjelper med å finne frem stoff. Selv om vi synes vi har lite utlån, ligger vi på høyde med større loger i landet. Å vente med å begynne med å lese og lete i biblioteket tror jeg ikke er lurt. Vi kan finne frem stoff som passer for nybegynnere. | 19


Trenger De elektriker?

• El.installasjoner • Serviceoppdrag • Kontroll av el.anlegg • Enøk løsninger

• Tele/Data • Brannalarmanlegg • Tyverianlegg • Adgangskontroll • Automasjon

• Prosjektering • Internkontroll • Solcellepanel • El-bil ladere

Tlf. 37 05 96 00 - abp.elektro@arendal.online.no

Tunveien 15, Flekkefjord Tlf. 40 40 12 31 Vi tilbyr opplæring på: • • • • • • • •

Moped Lett mc Tung mc Traktor Bil Automatgirt bil Bil og henger Handicapkjøring

Vi tilbyr følgende kurs: • • • •

Grunnkurs Teorikurs Lastsikringskurs 65+

Besøk oss på www.golins.no


SØRLANDET KAPITEL BRODERFORENING Avholder møter fra 7. til 10.grad i våre tre logebygg i hhv Kristiansand, Arendal og Flekkefjord

M

øteplanen og programmet for 2017 er klart. Broderforeningen har i 2016 gjennomført 5 møter i gradene fra 7. til 10. med sentrale og inspirerende foredragsholdere. Fremmøtet er økende og bra, men det ville glede oss om det kom enda flere. På siste møtet i 8.gr., som var vår høytidsloge, var 40 brødre tilstede. Et riktig godt møte med Ordenens Høyeste Prelat, Anders Kjuus , som en eminent foredragsholder. Konklusjonen etter møtet var at dette burde enda flere brødre oppleve. Vi vil også i 2017 satse på sentrale og dyktige foredragsholdere. Planen for hele 2017 er klar og vi synes vi har fått satt sammen et veldig godt team. Dette er foredragsholdere som er mye benyttet i mange ulike loger og det er derfor viktig at vi har vært tidlig ute. Programmet gjengis nedenfor og brødrene bør allerede nå merke seg disse datoene.

MØTEPLANEN FOR 2017 Torsdag 2.2. – 8. gr.Kristiansand Taler: Høyt oppl. br., tidligere O.M. i St.Joh. logen Leoparden, Leif Jan Bjørnson. Torsdag 2.3. - 10. gr. Arendal Taler: Høyt oppl. br., Ridder og Kommandør m. d. Røde Kors, Stor-offisiant, ordenens Store Taler, Kristian Lassen. Finn Georg Birkeland

Dere som møter flittig i Broderforeningen: fortsett å møte opp og få gjerne med dere en broder og venn hver. Du gjør en god «brodertjeneste« ved å spørre en broder om å bli med på disse møtene. Dette er en fin anledning til å oppleve Frimureriets høygrader her i vårt eget nærmiljø. I tillegg har vi et veldig godt broderfellesskap. Antrekk er sort dress med prydelser bortsett fra på høytidslogen hvor det er galla.

Velkommen til Broderforeningen også 2017

Torsdag 4.5. – 7.gr.Flekkefjord Taler: Høyt oppl. br., Ridder og Kommandør m. d. Røde Kors, innehaver av Den Norske Frimurerordens hederstegn, Terje Lie Pedersen. Torsdag 12.10. – 8. gr.Kristiansand ( Høytidsloge ) Taler: Høyt oppl.br. , Ridder og Kommandør m. d. Røde Kors, vikar for Ordenens Høyeste Prelat, Ole Elias Holck. Torsdag 7.12.- 9. gr. Arendal Taler: Høyst oppl. br., overoffisiant, taler i Trondhjem Provinsialloge, Leif Endre Grutle.

| 21


Tett på Prelaten

Anders Kjuus

Anders Kjuus (74) er Ordenens Høyeste Prelat (OHP), og altså sjef for de geistlige i Frimurerordenen. Det har han vært siden 2006. I den profane verden har broder Kjuus bl.a. vært sogneprest i Fagerborg Menighet i Oslo og han har vært døveprest. Han har 11. grad, er Ridder og Kommandør med det Røde Kors og er en del av ordenens ledelse. Som høyeste prelat skal han, som Stormesterens rådgiver, føre tilsyn med at Ordenens læremåte og undervisning opprettholdes og fremmes i overensstemmelse med de fastsatte prinsipper i Ordenen. I løpet av et par høstmåneder har han vært 2 ganger på frimurerbesøk på Sørlandet: i Andreaslogen og i Kapittel Broder-

FRIMURERBLADET AGDER

|

forening. I fjor var han på Fraternitas´ høytidsdag. - Vi antar det ikke er på grunn av ryktet om spesiell fromhet på Sørlandet du kommer tilbake? - Nei, smiler Kjuus. Jeg kommer selvfølgelig fordi jeg får en hyggelig invitasjon herifra eller Ordenen ber meg dra. Jeg trives meget godt i frimureriet på Sørlandet. Det er med stor glede jeg kommer tilbake. Ja, turene kan faktisk bli et savn når jeg om et års tid har uttjent min tid og overlater embetet til en annen. - Du er etterhvert godt kjent med E18. Eller flyr du kanskje høyt der oppe? Apostlenes hester er vel for tungvindt også for en geistlig i våre dager. - Jeg reiser med tog. Det er behagelig og avstressende. Så kan jeg lese eller skrive litt, og forøvrig nyte Guds natur fra togvinduet. - Er det en fare for at frimureriets klare tilknytning til religionen og kristendommen skremmer bort noen fra logen? - Faren er der selvfølgelig. Men vi har ingen intensjon om å skremme bort folk. Snarere tvert imot. De kristne grunnverdier er det vi bygger vår virksomSvein Jordahl

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|

het på. Det må vi holde fast ved. I våre lover kreves det tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem i logen. Troens styrke og intensitet sies det ingenting om, og den varierer fra broder til broder. - Alle brødre bekjenner seg til kristendommen? - Broderen har allerede tatt stilling til dette når han blir tatt opp i logen. I lovene våre nevnes det tilslutning til kristendommen, mens i andre sammenhenger sier vi at man skal bekjenne seg til den kristne tro. Vi har nok en oppgave å klargjøre de to begrepene, tilslutning og å bekjenne seg til og gi dem en klarere definisjon. - Kan det bli vel mye religion i logen? - Nei, stort sett tror jeg ikke det. Logen bygger på den kristne tro, men den er ingen kirke eller erstatning for en kirke, selv om alle våre logemøter begynner med en bønn, og avsluttes gjerne med bønn. Brødre som fungerer, bl.a. i talende embeter, må holde seg innenfor de rammer den enkelte grad gir adgang til, og ikke gå for langt f.eks. Det vil virke mot sin hensikt.


Ø Y V I N D H E L L A N G | LÆRLINGEBRODEREN

En ny broder i Orion

_________________________________________________

Lærlingebroderen - Øyvind Hellang -

opptatt i St.Johanneslogen Orion t.d.t. Floder den 4. oktober 2016

V

i sitter i bilen omgitt av mørket. Jeg fikler med mansjettknappene mens vi ser dresskledde menn passere i Kirkegata. Det kunne vært en helt ordinær tirsdag 4. oktober 2016, men det vil være en tirsdag jeg ikke kommer til å glemme. Livkjolen fikk jeg bestilt under et besøk hos svigerfamilien i Ungarn. Min fadder Stian Hamre anbefalte at jeg anskaffet en i stedet for å leie, og kona mente jeg burde hatt den allerede til bryllupet for 2 år siden. De siste årene har vi ved to anledninger fått være tilstede under Logens kirkekaffe. Jeg har alltid hatt sansen for seremoni og liturgi, og satte pris omvisninger i Logesalen til St. Johanneslogen Orion t.d.t. Floder. Disse første møtene med Logen ga meg forståelse av arbeidet utover det jeg var klar over fra tidligere, om Logens veldedighetsarbeid, korarbeid og sosialt samvær. Dette vekket mitt ønske om å lære mer og begynne min egen reise for økt kunnskap og selvforståelse.

Men nå sitter jeg i bilen, og jeg kjenner det er godt å ha med meg mine faddere Stian Hamre og Helge Schmidt. Vi var tidlig ute, men nå var tiden inne til å banke på. Vi ble sluppet inn av en streng mann inne fra mørket. Min reise startet der den dagen og vil vare livet ut. Etter endt opptak ble jeg presentert for mine brødre i salongen over kaffen. Jeg var så opprømt og glad for å treffe så mange kjente som jeg ikke visste også var brødre. Det ble mange håndtrykk, klemmer og gode samtaler. Jeg har denne første måneden fått anledning til å besøke våre brødre i St. Johanneslogen Fraternitas t.d.t. Fyrtaarn ved to ordinære

I-gradsmøter. I november mintes vi brødre som var gått bort i en verdig Minneloge i Orion t.d.t. Floder.

Jeg kjenner fortsatt en stigende læringskurve, og sitter med mange spørsmål. Reisen som Frimurer er ens egen reise, og det er opp til hver enkelt hva som kommer ut av reisen. Samtidig merker jeg at disse møtene gir oss i fellesskap mulighet til å forlate den alminnelige verden noen timer og sammen arbeide under lyset, borte fra mørket utenfor. Øyvind Hellang

| 23


Forglem av Svein

Du har sikkert hørt om blomsten ”Forglem-meg-ei” og kanskje har du sett den også: Den har 5 blå kronblader med en lys, gjerne gul, knopp i midten. Ganske unselig, men vakker når du får øye på den om våren under blomstring. Den tiltrekker seg ikke oppmerksomheten, den er lett å overse blant større og mer livfulle blomster, men den er like vakker, med sin prektige farge som speiler den blåeste himmel – kanskje dette er én grunn til at den er så godt likt. Blomsten har samme navn på mange språk: - Förgätigej (svensk) - Forgetmenot (engelsk) - Vergisstmeinnicht (tysk) - Ne m’oubliez pas (fransk) På blomsterspråket betyr forglemmegei, selvfølgelig, ekte kjærlighet og et løfte om ikke å glemme.

Blomsten og frimurerne

Frimurerne har et spesielt forhold til denne blomsten. Noen brødre bærer en forglem-megei-blomst i emalje i knapphullet på jakkeslaget på dressen eller kjolen. I en del loger, bl.a hos Orion, er det innført en spesiell skikk ved at recipienden overrekker en blomst i emalje til sin fadder.

En historie

Christen Toft i Fraternitas(bilde på venstre side) forteller en liten historie fra 1980-årene: - Jeg var på jobb-reise i Tyskland og vi besøkte en fabrikk. Mens vi stod der kom en tysker bort til meg, pekte på logemerket, passeren og vinkelen, jeg hadde i knapphullet på jakkeslaget og sa: ”Vi er i samme organisasjon”. Vi hadde en hyggelig samtale, og kom i god kontakt. Han fortalte kort historien om et annet merke: Forglem-meg-eiblomsten. Jeg fikk en emaljeblomst av den tyske broderen og et kort med historien om blomsten og frimureriet. Blomsten bærer jeg på livkjolen og kortet har jeg tatt vel vare på.

Forklaringen

Etter at Hitler fikk makt i Tyskland i 1934 ble det klar at frimureriet og frimurere var i fare. Det var risikabelt å vise at man var frimurer og man kunne ikke bære det tradisjonelle jakkemerke med vinkelhake og passer. Istedet begynte frimurere i Tyskland, som var “gått under jorden”, å bære en forglem-meg-ei-blomst på jakkeslaget. Ordningen begynte i en av de tyske Grand Lodges: FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


m-meg-ei Jordahl

Grand Lodge of the Sun og var en erstatning for det kjente merket med vinkelhake og passer. Under nazi-tiden var blomsten et tegn på at man tilhørte en frimurerloge og brødre kunne gjenkjenne hverandre, enten det var på gaten i en by eller i en konsentrasjonsleir. Da logen ble reåpnet i Bayern i 1947 ble blomsten offisielt tatt som merke for frimurerne. Og deltagerne mottok i det påfølgende året, 1948, en blomst i metall som takk for sin standhaftighet under de vanskelige årene under krigen. Slik ble den vakre, lille blå blomsten det viktige symbolet for et heltemodig brorskap. Noen kilder mener også at under andre verdenskrig plantet frimurere dem i sine forhaver. På den måte kunne fiender søke ly hos en broder, selv om deres land var fiender

Til Sørlandet

Det var Torfinn Voreland(bilde på høyre side) som brakte skikken med forglem-mei-eiblomsten til Sørlandet og Orion. - Ideen kom etter et møte jeg var på i Olav Kyrre vinteren 2010 hvor de praktiserer dette, forteller broder Torfinn. Ordningen med å la recipienden gi sin førstefadder en forglem-meg-ei-blomst i emalje slo godt an hos ledelsen i Orion og vi innførte det samme høst. Tanken bak var å inspirere faddere til å følge opp recipienden bedre. Som bevis på at han er 1. fadder får han denne nålen som bæres i knapphullet på dressen/kjolen. Ved flere fadderskap blir nålen bare overrekt symbolsk, for man får nålen bare en gang. Alt foregår under taffelet etter OM`s tale. Nålen skal minne fadderen om sine fadderplikter, og la den være en stadig påminnelse om at disse plikter ikke slutter, men starter i dag.

Sagn

Det finnes en rekke forklaringer på hvorfor blomsten har et så poetisk og romanisk navn; naturligvis var det den blomsten elskende unge ga hverandre i avskjedens stund. Andre har nevnt at kronbladene så lett faller av og derav kom navnet. En legende forteller om en glemsk Gud. Han hadde bestemt seg for å skape jorden på seks dager. På den tredje dagen skapte han trær og blomster. Han ga navn til alt som vokser på marken. En etter en fikk de sine karakteristiske navn. Men han glemte bort en blå liten blomst. - Forglem meg ei, visket blomsten, ikke glem lille meg. - Du skal hete det samme som din beskjedne bønn, svarte Gud. Og siden har blomsten hatt sitt lange navn. | 25


ORION | H Ø Y T I D S D A G

Ordenens Tilsynsmester: Orion er proff på gjennomføring øyst opplyste Broder Ridder og Kommandør med det Røde Kors Ordenens Tilsynsmester Dag Morfelt H brukte rosende karakteristikker under sin bordtale på Orions høytidslogemøte: -Det er ikke som i Orion andre steder i frimurer-Norge. Dere har et stort tilfang av nye søkere. Dere holder høy kvalitet på virksomheten. Og dere viser profesjonell evne til gjennomføring. På årsmøtet bidro logens kor i stor grad til gjennomføringen av logemøtet. Også dette begeistret tilsynsmesteren: -Det gleder meg at når jeg kommer tilbake til Stamhuset så kan jeg rapportere om en flott opplevelse. Jeg har i aften opplevd et kor, en dirigent og en organist som virkelig kan prestere.

OM Steinar Sørensen takket Morfelt for at han deltok som Landslogens utsending på møtet og overrakte han en spesiell takkegave – et kunstnerisk utformet hjerte laget av en kunstner tilknyttet Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Det deltok over hundre brødre i høytidslogemøtet som markerte logens 117-årsdag.

På bilde: Dag Morfelt og Steinar Sørensen foran maleri av oberstløytnant Ole Hansen som var sentral i grunnleggingen av Orion. Han ledet 20. april 1896 det første rituelle møtet da Christiansands Frimurer Broderforening ble stiftet.

- jt -

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


ERIKS MUNTRE HJØRNE

Oversikt over høstens nyheter Eller skulle det muligens ha vært «høstens gammelheter». For de saker som har dominert høstens saker, virker på mange måter veldig kjente. I år var det presidentvalg i USA, og norske medier gikk som vanlig helt amok. Der var meningsmålinger, uttalelser fra rikssynsere av alle slag, reportasjer hvor «vanlige velgere» ble stillet de samme spørsmål som journalister hadde kommet med i flere mannsaldre. Det hele virket nokså kjent. Og spenningen steg. Vi her i landet følte oss like oppjaget som da Hjallis presset rundetiden på 10.000 meteren helt ned i 43 sekunder. Og resultatet ble det samme – ny verdensrekord. Så vel som den gang på skøyter som nå i antall bortforklaringer fra etterpåkloke eksperter. Og ellers har vi høstens «vakreste eventyr» – budsjettforhandlingene. Her virker det hele også nokså kjent. I Dagsrevyen er der innslag hvor en reporter utenfor statsministerboligen melder på direkten at partene ikke er blitt enige, og at partene ikke vil uttale seg. På direkten blir han etterfulgt av en kommentator som kommenterer at

partene ikke er blitt enige, og som på direkten kan si at spenningen stiger. Og det visste vi antagelig ikke fra før. Vi håper jo på regjeringskrise, eller noe annet gøyalt. Men det skjer ikke. I stedet får vi vite at den ene parten har forlangt billigere bensin og dyrere vin, men den andre parten har forlangt billigere vin og dyrere bensin. Så blir man enige om dyrere vin, dyrere bensin og billigere nøkkelost. Og alt er som før. Da er det forfriskende at det kommer en nyhet, en overskrift vi ikke har sett tidligere. Det er Gøteborgspostens sjefredaktør Sarah Blitz som på nettstedet MSN Nyheter den 16. november i år har forårsaket følgende fengende overskrift: «Sjefredaktør lei av mannlige rumpesprekker» Takk til Sahra Blitz som her tar opp ett av de virkelig store og vanskelige problemer i dagens moderne samfunn. Vi vil bare i all beskjedenhet få stille sjefredaktøren et aldri så lite spørsmål: Har hun forsøkt å se mannfolkene fra forsiden? - Erik Løland -

| 27


E ALL KER MER

Når uhellet er ute... RING 37 03 34 22 FOR OPPRETTING/ LAKKERING Forsikringsskader, privatskader, taksering, forhåndspriser & leiebilavtale. VI LAKKER ALT - BIL, BUSS, BÅT, LASTEBIL, LETTERE INDUSTRI & KJØKKEN.

Avdeling Arendal mekanisk verksted

Vår erfaring - din trygghet!

BEKKELUND & KNUTSEN AS Alt av: - Lastebilpåbygg - Sveis - Hydraulikk - Trykkluft - Mekanisk

Autorisert karosseri og lakkverksted LONGUM, 4849 ARENDAL. TLF: 37 03 34 22. verksted@andersenlakk.no

Tlf.: 90 27 03 26 | Industritoppen 3, Stoa

Tore Andersen as ______________________________ 4823 NEDENES

Dører • Vinduer • Fasader I ALUMINIUM

Tlf: 370 94 206

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


Oversikt over Frimurergrupper Risør St. Johannes Frimurergruppe Leder: John Thomas Axelsen (482 44 199) Møter i 2017: Ukjent pr dato Ingen foreløpige kjente valg i 2017 Bekledning: Pent kledd uten prydelser. Foredrag i 2017: Foreløpig ikke bestemt. Møtene avholdes på Risør hotell kl.1830.

Tvedestrand St. Johannes Frimurergruppe

Leder: Eirik Andersen (473 90 633) Møter i 2017: Onsdag 15 februar, onsdag 5.april og onsdag 20.september. Det blir valg av nestleder og sekretær onsdag 15 februar. Bekledning: Pent kledd uten prydelser. Foredrag i 2017: Foreløpig ikke bestemt. Møtene begynner kl.1830 og avholdes ved Strannasenteret (Lions lokaler)

Grimstad St. Johannes Frimurergruppe

Leder: Ivar M Vatne Møter i 2017: Onsdag 15.mars og onsdag 22.november på Rica Hotell Grimstad Det blir ingen valg i 2017. Bekledning: Pent kledd uten prydelser. Foredrag i 2017: Foreløpig ikke bestemt Møtene begynner kl.1830

Lillesand St. Johannes Frimurergruppe

Leder: Nils Bernt Sørbotten (909 83 684). Møter i 2017: Fredag 20 april og fredag 27.oktober på Hotell Norge Lillesand Det blir ingen valg i 2017 Bekledning: Mørk dress med gradsbånd eller murskje. Foredrag i 2017: Foreløpig ikke bestemt. Møtene begynner kl.1900.

Agder St. Johannes Frimurergruppe, Mandal

Leder: Jan Roar Reinertsen (481 13 854). Kjell Mentzoni er sekretær/kasserer. Møter i 2017: Onsdag 15.mars og onsdag 18.oktober. Møter avholdes på Kjøbmandsgården Hotell i Mandal. Valg 2017: Ingen valg i 2017. Bekledning: Mørk dress med gradsbånd Foredrag i 2016: Foredrag ved lokale krefter. Møtene begynner kl.1900.

Arendal St.Andreas Frimurergruppe

Leder: Egil Pedersen (971 75 999) Møter i 2017: Torsdag 30.mars og torsdag 30.november Bekledning: Mørk dress med skulderbånd Sted: Frimurerlogen i Arendal Møtene begynner kl.1830. Valg : Det blir ikke valg i 2017 Lars Vidar Moen

| 29


Støtt våre annonsører VW Audi forhandler i Vest-Agder

Munnhulen Tannklinikk AS Tlf: 37 02 28 24 post@munn-hulen.no

Gumpens Auto Vest as Kjent for kvalitet og service

•Bilverksted •Oppretting •Lakkering

Helle & Pedersen ANS

Kongsgård Allé 64B 4632 Kristiansand Tlf. Fax

950 07 777 38 02 62 23

E-post ove-bi@online.no

Revisjon og rådgivning

Langbryggen 13 N-4841 ARENDAL

Syvertsen Eiendom AS , Vikaveien 29 , 4817 HIS Tel: +47 950 25888 – E-post: Jan.Syvertsen@bryggapark.no www.bryggapark.no www.facebook.com/BryggaPark

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

Yngvar Bratlid Statsautorisert revisor Tlf: 934 55 238 E-post: yngvar.bratlid@aub.no

2 0 1 6

|


INTRUKSJONSLOGER

Instruksjonsloge og rollespill i Fraternitas en 20. september 2016 ble det avholdt valg og instruksjonsloge i Fraternitas -Dmed 74 brødre til stede. Valget ble referert i forrige utgave av Frimurerbladet Agder.

Logen ble denne kvelden ledet av Del M Dagfinn Sevik. Det var ikke recipiend, men rollespillet «Fra logens dør til logens port» ble gjennomført. Rollespillet var satt i scene av en rekke brødre som også deltok, og i «kulissene» var nyvalgt Dep M Arne Eivindsson. Temaet var opptagelsen av broder lærling. Kristoffer Steen spilte recipiend, med Bård Andersen og Egil B Pedersen som bevoktende brødre. Kristoffer gjorde en god jobb som recipiend. Det er jo ikke så lenge siden han selv var ekte recipiend, så for ham var nok dette en spesiell opplevelse. Taler Terje Rafoss og CM Bernt Løvsland var solide kommentatorer som bandt forestillingen sammen. Jeg tror rollespill er en god måte å lære og få innsikt på. Nå var vi tilbake der vi alle en gang har vært i startfasen av vår frimurervandring. Vi tilhørere fikk et godt inntrykk av hva som kan røre seg i hodet på en recipiend før han føres inn i logesalen. Det er andre gang rollespillet gjennomføres i Fraternitas. Det arrangeres fordi vår loge ønsker at brødrene skal få best mulig kunnskap om logearbeidet ved opptagelsen. Kanskje vi senere vil få et rollespill som omhandler en forfremmelse. Jeg vil tro at, spesielt for de yngste brødrene, ble dette både en vekker og en påminnelse om hva opptagelsen er og jeg er sikker på at rollespillet ga lærdom og ettertanke til alle de andre i salen. Jeg vil derfor gi min honnør til initiativtagerne og deltagerne i rollespillet. Lars Vidar Moen

| 31


FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


REFLEKSJON | O S M U N D F I S K A A

Dingsen

Av Osmund Fiskaa

I sommer dukket det opp et rykte om at en rekke usynlige vesener visstnok var i vår nærhet, og at det ville bety mye for oss å finne og komme i kontakt med dem. Vi skulle kunne møte dem på visse steder vi selv måtte finne frem til eller på et sted som andre hadde fortalt oss om. Vi kunne ikke møte dem fysisk, men kommunisere med dem via mobiltelefonen. Det allvitende Wikipedia sier oss at det er 493 ulike slike vesener som hver har den egenskapen at de befinner seg overalt i verden samtidig som de kan kommunisere med hver enkelt av oss. Utrolig! De har navn, f eks Bulbasur, Charmander, Kakuna, Golem og Picachu. Hva gir de oss mennesker? Jo, visse former for behovstilfredsstillelse og enkelte fysiske utfordringer. Og enorm profitt til noen ytterst få!

Men jeg fikk alt som 15-åring i 1962 en dings som gav MEG mulighet til å møte noen usynlige vesener som også er over alt på samme tid, som vil og kan kommunisere med meg, som vil gi meg så vel tilgivelse for de feiltrinn jeg erkjenner, og som et løfte om et ufattelig evig liv, alt uten baktanker. Dingsen, den er et mobiltelefonstort lite ny-testamente, en funksjonell ca. 2 000 år gammel greie. Vesenene heter Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd på vårt eget språk, alt sammen ord som har mening og sammenheng på ethvert språk. Disse vesenene betyr så uendelig mye mer for menneskeheten enn de flyktige Pokemon’ene, og dingsen, ny-testamentet, har dere sikkert alle sammen. Bruk den ofte. Og den går aldri tom for strøm!

Instruksjonsloge med rollespill i St.Andreaslogen Agder irsdag 28. mars planlegges det -T rollespill i Kristiansand i form av instruksjon i kveldens IV/V-grads møte.

I de fleste av disse St.Andreas Lærlinge Medbroder-møtene blir én eller flere brødre fra St.Johanneslogene Orion, Fraternitas eller Flikke tilbudt forpassning, men denne gangen skal det være et spill! Spillet viser og forklare deler av en slik forpassning for deg som allerede har vært gjennom dette. Rollespillet gir en klarere forståelse av hva som skjer og passer alle St.Andreaslogens brødre, fra og med IV/V til X-grad, uavhenging av hvor lenge det er siden din opptagelse i Andreasgraden.

Idé og form er hentet fra den såkalte verktøykassen til Ordenens opplæringsenhet, mens dreiebok og multimedia-materiale er utarbeidet lokalt. Ordførende Mester Eivind Hugo Strømme ble i høst spurt om å finne “skuespillere” til et slikt opplegg. Det viste seg å være enkelt, da interessen for denne måten å lage innhold til Instuksjonsloger er stor. På sørlandet er slike rollespill tidligere brukt i Flekkefjord og Arendal, og nå blir det St.Andreaslogen Agder som skal bruke denne formen. Sett av og gled deg til denne dagen allerede nå. Runar Aanensen | 33


Harald J. Halvorsen Tannlege

Hovedgt. 36, 4900 Tvedestrand Tlf. 37 16 21 98

Festningsgt. 11, 4611 Kristiansand Tlf. 38 17 26 00

Stilren og moderne utstilling ...du får det litt bedre hos Kjøkkenforum Kystveien 3 4841 Arendal Tlf. 37 02 62 37 / 3702 76 43 Fax 37 09 83 26 www.hth.no

Hartvig Olsen Møbler

BRANN & SIKKERHETSTJENESTEN Vikaveien 29 4817 His. Mobil 915 89 945

E-mail: vakt4@online.no www.bstjeneste.no


|

Multa paucis Tempus fugit – tiden flyr – var bl. a. romernes oppfatning av den fjerde dimensjon, tiden, slik forfatteren Vergil formulerte dette. Nå nærmer det seg julen Anno Domini 2016 – i det Herrens år – 2016. Hva er fremdeles «in» etter så mange år? Min latin-ordbok lister opp en del uttrykk som siden «verden ble innskrevet i manntall» fremdeles brukes i mange land, også her: In abséntia – I ens fravær In duplo - Dobbelt In exténso – I sin helhet In memóriam – Til minne om In natúra – I naturlig form In persóna – I egen person In spe – I håpet In flagránti delícto – På fersk gjerning In princípio erat Verbum – I begynnelsen var Ordet, Joh. Ev. 1.1, prekentekst 1. juledag 2016. Osmund Fiskaa

Vismennenes gaver En jødisk legende

B

ibelen forteller at tre vise menn brakte med seg gaver til jesusbarnet. Det de hadde med seg var gull, røkelse og myrra. Det fortelles også at de som bragte gavene til Betlehem var en ung mann, en middelaldrende og en gammel.

Den første var en ung mann. Han hadde lett etter en konge å hylle, en som oppfylte hans idealer. Til denne kongen ville han gi en gave som passet for en hersker, nemlig gull. Den middelaldrende mannen lengtet etter noe som kunne gi livet hans mening. Han søkte gud – og for å ære ham hadde han med seg røkelse.

Den tredje mannen hadde et langt liv bak seg - og hadde gjort mange feil. Han søkte en frelser. Han forsto at denne frelseren måtte være en som ikke var fremmed for lidelse. Hans gave var derfor myrra, som har legende virkning. Tre menn med tre gaver. Alle fikk plass ved jesusbarnets føtter. Per A. Haakstad

| 33 | 35


Vi har 22 servicebiler som utfører VVS oppdrag fra Sandnes – Sirdalen - Flekkefjord Tlf. Egersund 51 47 22 00 Tlf. avd. Sokndal 51 47 22 00 Mail: post@voldentollefsen.no http://www.visbrosjyre.no/voldentollefsen/

Din lokale elektriker Alt innen elektriske installasjoner av: • Bolig • Næring • Energi økonomiserende tiltak

FAGELEKTRO A/S elfag.no - når du trenger elektriker

TVEDESTRAND Tlf.: 37 16 11 33 • www.fagelektro.no Mail: gunnar@fagelektro.no Grendstølveien 4 •i 4900 Tvedestrand Elektriker’n Søsterdalen

FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


F R AT E R N I TA S D

et har vært en god høst for Fraternitas. Vi ser fruktene av mange års solid arbeid. Som Ordførende Mester er det en glede å se all den uegennyttige innsatsen som gjøres og den gode oppslutningen det er om møtene, enten det gjelder logemøtene, frimurergruppene eller studiesirkelen. Således vil I-gradsmøtene denne høsten ha et gjennomsnittlig fremmøte på over 100 deltagere.

Flere av disse møtene blir kommentert andre steder i bladet. La meg likevel kort nevne rollespillet utført av egne krefter på valglogen - egnet til fordypning. Dernest veteranlogen/lørdagsmøtet nr. 43 i ubrutt rekkefølge og som vokser for hvert år med besøk fra et økende antall loger - ett av årets høydepunkter. Videre møte med besøk fra vennlige, flotte og mange Orionbrødre. Det er bemerkelsesverdig at spennvidden blant recepiendene på det ene møtet var 24 år (som er minstealder), mens recipienden på neste møte var 80 år – antakelig den eldste som er blitt opptatt i Fraternitas - og som åpenbart ikke var tynget av alderen. Trivselen virker høy. Men la meg likevel minne om at det finnes brødre blant oss som kan føle seg litt utenfor. Jeg får av og til tilbakemeldinger om det. Derfor, mine brødre, ta dette alvorlig, se dere om, søk kontakt og åpne deres krets. Hvis ikke, svikter vi vår oppgave.

Vi går en interessant vinter i møte. Jeg nevner bl.a. at vi på Økonomilogen 28.februar 2017 vil avholde en såkalt Johannesloge dvs. et møte hvor alle embedsplassene vil være besatt av brødre i I, II og III grad. På møtet

vil bli gjennomført en fullstendig recepsjon som et rollespill. Vi håper dette vil inspirere yngre brødre og være attraktivt for de øvrige brødre.

Vi vil også gjøre et nytt forsøk på festmøte med våre ledsagere. Vi tar sikte på å avholde det i januar/februar. Det er nyutviklet et flott prøverituale beregnet på et slikt møte og som inneholder flere elementer fra et ordinært logemøte. Ritualet vil bli gjennomført i logesalen sammen med andre innslag. Dette vil være en glimrende anledning til å vise våre bedre halvdeler litt av det som foregår i logen og som kan bidra til å øke deres forståelse for hvorfor vi går der. Brødrene bør kjenne sin besøkelsestid. Anders Hald

| 37


P.O. Boks 1586 • Stadionveien 56 4632 Kristiansand Telefon 38 09 66 59 / 913 80 250

E-mail: torfinn@masterkett.no

Når du er litt ute å kjøre... 38 02 02 10

Scanmatic AS, Kilsund, 4920 Staubø Tlf: 37 05 95 00 E-post: company@scanmatic.no

ARBEIDSKLÆR – VERNEUTSTYR Stoaveien 3a, 4848 ARENDAL

Ustad Transport A.S Uleiemaskiner. minigravere fra 1tonn-2tonn-2,7 tonn og 5tonn hoppetusser minhjullaster minidumper(beltegående) mini selvlaster(dumper)(beltgående) se facebook. Mob. Tor Erik Ustad - 91191419 Bøylestadveien 241 4820 Froland


Ny Loge på Gran Canaria

L

ørdag 26.11.2016 innvies en ny Loge på Gran Canaria. Innvielsen skjer på Hotel Portonovo i Puerto Rico og Logen har fått navnet R.L. Rondane. Valgspråket for den nye Logen er “Evighetens Lys - La Luz de la Eternidad” og den vil bli ledet av Bjørn Bjervig. Det er ventet rundt 80 brødre til innvielsen. Fra Norge kommer blant annet OSM, Storsekretæren for utenrikssaker og redaktøren for Frimurerbladet. Den spanske logen vil også være godt representert. Det er, så langt, registrert 34 medlemmer i den nye logen.

Den gamle frimurergruppen på Gran Canaria ble nedlagt 31.05.2015. Den 15.07.2015, ble det inngått avtale mellom DNFO og GLE (Gran Logia de Espana) om at de norske brødrene kunne åpne en ny Loge. Den nye logen vil være spansk, under tilsyn av den norske Stormesterens Prokurator, og med norske ritualer. Møtestedet vil være på Hotel Terrazamar i Puerto Rico. Det vil bli holdt 8 møter i vintersesongen, alle i 1.grad. Møteplanen ligger under www.rlrondane. com. Det vil være en loge uten opptak og ritualene er broderforeningsritualer,

tilpasset en loge.

- R.L.Rondane er en loge, så vi løftes ett hakk opp fra det å være en frimurergruppe, sier Bjørn Bjervig, og fortsetter: - Vi har innført mange endringer fra det vi hadde, og det kan føre til en del endringssmerter, men gruppa er blitt enige om at når vi ville ha en loge, får det bare bli slik. Uansett er retningslinjer og lover gitt av Landslogen og regulert av avtalen mellom DNFO og GLE.

Den nye OM, som er opptatt i Fraternitas til de Tvende Fyrtaarn, men senere adoptert i St.Michael t.d. Lysende Kors i Tønsberg, kommer opprinnelig fra Risør. Der var han i mange år kjøpmann før han, etter omskolering, ble ansatt i Telenor og jobbet innen IT. Han har oppholdt seg på Gran Canaria i 15 år, og kjenner forholdene og brødrene godt. Han ser derfor godt behovet for å opprettholde lørdagstreffene, samt å arbeide for en besøksordning for brødrene. - Brødrene på Gran Canaria har de samme behovene for samvær, støtte og veiledning her nede som hjemme i Norge, noen kanskje mer her enn hjemme, så det blir en stor jobb.

Bjørn Bjervig

Men jeg har med meg alle medlemmene - og sammen er vi sterke! Vi går fra bukse og skjorte som logeantrekk, til mørk dress som er en loge verdig. Møtene blir på Hotel Terrazamar i Puerto Rico. Det blir en overgang, men vi får ta det som det kommer. Bjørn Bjervig gleder seg til åpningen og takker alle gode krefter for den hjelpen han har fått hittil.

Han avslutter med ordene til Nelson Mandela: Om jeg skal ta med meg hele fortiden og alle minnene mine derfra, kommer jeg ikke til fremtiden!

- Karl Meidel Johansen -

NB: Husk frimurerpass hvis du tenker deg på møte der.

| 39


Sammen skaper vi lojalitet Åsbievein 58 4848 Arendal, Tlf. 37 03 000003 00 Strømsbusletta 8, 4847 Arendal, Tlf. 37 00 Fax. 37 00 03 01 - firmapost@jmauto.no

www.jmauto.no

Ravnåsvn. 8, 4848 Arendal - Tlf: 37 02 88 98 - Fax: 37 02 58 38 Frode Knudsen

Gunnar Kringlemoen

RIMELIG OG RASK REPARASJON AV ALLE BILMERKER

Tinnheia Tannlegekontor A/S Tannlegene Kjell Olafsen - Bengt-Erik Olafsen

Tlf. 37 00 45 00 FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

Tinnheiveien 20 - 4629 Kristiansand Telefon 38 03 06 88

I

2 0 1 6

|


FRIMURERGRUPPENE | T V E D E S T R A N D

Ny leder i Tvedestrand St. Johannes Frimurergruppe

rets siste møte ble holdt 21.09.2016 i Lions Å lokaler på Strannasenteret i

Tvedestrand. Møtet ble ledet av Br. Jørgen Sørensen, og ble åpnet på foreskreven måte.

Det ble ønsket velkommen til samtlige fremmøtte brødre, og spesielt til OM Anders Hald og våre gjester fra Arendal og Grimstad.

Br. Jørgen Sørensen holdt minneord om høyt opplyste broder Arne Kristian Dalen som hadde nedlagt sitt jordiske verktøy og gått inn i evigheten 15. september 2016 nær 96 år gammel. Han ble minnet med 1 minutts stillhet.

Br. Jørgen Sørensen ønsket avløsning som leder, og br. Jan Erik Skaali ønsket avløsning som sekretær. Valgkomiteen (br. Svein Jordahl og br. Tore Skeimo) foreslo br. Eirik Andersen som ny leder. Han ble enstemmig valgt som leder for 2 år. Valgkomiteen foreslo at valg av sekretær/nestleder tas på neste møte i samarbeid med nyvalgt leder. Dette ble enstemmig godkjent, og valgkomiteen ble takket for sitt arbeid. Br. Eirik Andersen takket avgående leder br. Jørgen Sørensen for vel utført arbeid gjennom 4 år og overrekte en fin blomsterbukett.

Ny leder: Eirik Andersen

Br. Tore Høyem holdet en tale over temaet ”OPPTAK TIL FRIMURER I DET NORDISKE SYSTEM”. Dette var en lærerik og interessant tale som skapte engasjement og samtale mellom brødrene. Det deltok 15 brødre på møtet. Møtet ble avsluttet på foreskreven måte, og brødrene hadde gode samtaler med servering av snitter, kaker og kaffe. Jørgen Sørensen Referent

| 41


Revisorsenteret Farsund as

Farsund tannlegesenter as Spesialist i Oral Protetikk, Endodonti og Oral Kirugi, Allmennleger

STATSAUTORISERT REVISJONSSELSKAP Tlf. 90 52 63 46 mail: fw@rs-f.no

Barbrosgt. 13, 4550 Farsund Tlf. 38 38 90 68

P.O. Boks 1586 • Stadionveien 56 4632 Kristiansand Telefon 38 09 66 59 / 913 80 250

Prosjekterer og leverer alle typer installasjoner for bolig og næring

E-mail: torfinn@masterkett.no

BESØK VÅRT BUTIKKUTSALG El-installasjoner Internkontroll Brannalarmsystemer Tyverianlegg

Telefonsystemer Dataspredenett Adgangskontroll TV-overvåkning

For pristilbud Tlf 37 00 26 00

Drift og forvaltning av fast eiendom

Gåselia 12 - 4847 Arendal Pb. 1638 - Arendal

www.eletro-entreprenoren.no E-mail: post@eletroentreprenoren.no

Einar Johnsen Eiendom AS Arendal Tlf. 37 07 33 00 - Fax 37 09 84 35

TAKSTFIRMA

P.S. Windegaard a.s Arendalsveien 40 , 4878 Grimstad Mob: 90 93 42 27 Fax: 37 04 46 60 E-post: ps@windegaard.no TAKSTER – SKJØNN -RÅDGIVNING FRIMURERBLADET AGDER

|

D E S E M B E R

I

2 0 1 6

|


ORION | H Ø Y T I D S L O G E

Steinar Sørensen: Ta vare på hverandre !

-T

akk til dere alle for at dere er med på å gjøre Orion til den Loge som vi alle kan være stolte av. Det er takket være dere mine brødre at vi

i dag kan være takknemlige for Logens ve og vel og for den tilgangen vi, på det nåværende tidspunktet, har på nye medlemmer. Det er viktig for frimureriet med tilgang på nye medlemmer, men vel så viktig om ikke viktigere er det å ta vare på de medlemmene vi har, dette er en oppgave for alle brødrene, sa Ordførende Mester Steinar Sørensen i sin taffeltale på logens høytidslogemøte 22. november. Sørensen viste til Ordenens lover vedrørende en frimurers plikter mot nesten og ordensbrødrene. Der står det i paragraf 22: “En frimurer skal altid ha dette i minnet: Gjør aldri mot din neste annet enn hva du vil at han skal gjøre mot deg selv, da krenker du aldri din broder.” Videre pekte han på paragraf 24: “Kjærlighet, fred og enighet skal herske i en frimurers hjerte i forholdet til hans frimurerbrødre. Det påligger han å nære og vise deltakelse , medlidenhet og barmhjertlighet mot alle sine på jorden vandrende medmennesker.” -Mine brødre, ved at vi i det daglige liv i Logen og i den almindelige verden har disse paragrafers innhold i tankene våre, vil vi kanskje oppleve forholdet til våre medmennesker på en enda mer positiv måte. Måtte det skje mine brødre, sa Sørensen. - jt -

På bilde: Steinar Sørensen - Ordførende Mester i St.Johanneslogen Orion t.d.t. Floder

| 43


Vi måler gratis! Bringer og monterer Tlf. 370 15 600 kurt@amigasystem.no www.amigasystem.no Vesterveien 193, 4817 His Avdeling Kristiansand: Barstølveien 36B, 4636 Kristiansand Revisjonsfirma

BYGGMESTER ASLE THORESEN AS Asdal 1, 4824 Bjorbekk

Tlf. 370 97 666 www.aslethoresen.no

LAURSEN TRANSPORT A/S PB 1829 Stoa, 4858 Arendal

Telefon Fax Mobiltlf. Bankgiro Org.Nr.

Alv A. Engebø AS

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING

Kristian IV gt. 30 4612 Kristiansand Telefon 38 02 56 20 Fax 38 02 56 36 Mobil 907 92 334 Epost engebo@revisorsenteret.no

37098389 37086915 90748863 7310.05.05115 963230699

Bertel O. Steen Agder AS, Bryggerivn. 5, 4848 Arendal, tlf. 37 06 20 60. www.mercedes-arendal.no


FRIMURERGRUPPENE | G R I M S T A D

Lederskifte i Grimstad Frimurergruppe

rimstad St. Johannes Frimurergruppe har hatt G 2 møter i høst, i september

og i november. I september holdt Ole Kristian Thomassen et interessant foredrag om opprinnelsen til frimureriet og presenterte tanker og forbindelser som kunne være mellom tidligere tiders vitenskapsmenn og filosofer, bl.a. Francis Bacon, og frimureriet.

Frimurergruppen hadde sitt siste møte den 16. november. Dette var årets julemøte med juletallerken, riskrem og ikke minst mandelen i riskremen. Det var 30 brødre tilstede. Vår alles kjente broder fra Frimurerbladet Agder, Erik Løland, holdt aftenens kåseri: “Visse betraktninger rundt en Frimurers bekledning”. Akkurat som vi forventet fremførte han dette på en fin måte, med sin lune humor flettet inn mellom setningene. Jan Hallvard Petersen ønsket å fratre som leder, og Ivar Mindor Vatne tar over lederjobben fra 1. januar 2017. Med seg i styret har han: - Arne Haglund (nestleder/ sekretær) - Nils Michael Hortemo (kasserer) - Inge Klepstad (styremedlem) - Arne L. Stabell (styremedlem) - Johnny Solheim (styremedlem)

OM Anders Hald holdt et innlegg hvor han takket fratredende leder for et godt samarbeid, og hans evne til å finne fremragende foredragsholdere. Han takket Ivar M. Vatne for hans vilje til å påta seg ledervervet, og ønsket lykke til fremover med et forsatt fint samarbeid med vår moderlosje.

Ny leder Ivar Mindor Vatne(t.v.) sammen med Jan Hallvard Petersen(t.h.)

Tidligere OM i Fraternitas Harald Halvorsen, også kjent for sine mange foredrag her i gruppen, takket Jan Hallvard for hans tid i gruppen, og ønsket Ivar velkommen inn som leder.

Gruppen i Grimstad fortsetter i samme spor som tidligere, med unntak av at vi reduserer til to møter i året. Årsaken er at det er vanskelig å få datoene til å passe inn mellom alle resepsjonsmøtene, som selvfølgelig har fortrinnsrett. Neste år er vårmøtet planlagt til 22. mars 2017. Møtene blir, som før, holdt på Scandic Hotel i Grimstad. Arne Haglund

| 45


Slik blir vinterens logearbeid på Sørlandet 10 jan 11 jan 17 jan 19 jan 24 jan 31 jan 02 feb 07 feb 08 feb 14 feb 16 feb 28 feb 02 mar 07 mar 08 mar 14 mar 21 mar 22 mar 28 mar

Orion Fraternitas Flikke t.d.t.f. t.d.t.f. t.d.t.f. I I I

Agder

Sørlandet Sørlandet kap. Stewardsloge Broderforening

IV/V VII II

I VI VIII(kr)

I

III

Kristiansands logenes taffel-telefon er: _______________________

VII I X(ar) I

Taffel på/av melding Fraternitas

Frist for Taffelpåmelding er mandag (før møtedag) innen kl 1200. Frist for Taffelavmelding er tirsdag (møtedag) innen kl 1200. Brødre som ikke melder seg av og ikke møter til taffelet vil bli avkrevet taffelavgiften. OM Fraternitas

I I III

Frist for Taffelpåmelding er mandag (før møtedag) mellom kl 10-12 eller via svar på email CM Orion

452 50 037

I III III

Viktig Taffel påmelding Orion / Agder

I I I IV/V

Arendal logenes taffel-telefon er:

37 02 11 13 _______________________

Vinteren 2017

Sørlandet Kapitel Broderforening

Merk møtested VIII-grads møte den 2. februar blir i Kristiansand X-grads møte den 1. mars blir i Arendal ___________________

Januar

Februar

Mars

Ma Ti On To Fr Lø Sø

Ma Ti On To Fr Lø Sø

Ma Ti On To Fr Lø Sø

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12

16 17 18 19 20 21 22

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

23 24 25 26 27 28 29

20 21 22 23 24 25 26

30 31

27 28

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


KONTAKT & SYKEKOMITÉ

___________________ FRATERNITAS ___________________ Leder Jan Kristensen Risør John T. Axelsen Tvedestrand Arne Guddal Eirik Andersen Vegårshei/Indre bygder Helge Nilsen Moland/Flostad Thore Kr. Johnsen Dag Harald F. Bratland Tromøy Nils A. Sivertsen Kurt Karlsen Arendal Øyvind Wettergreen Einar Abusland Hisøy/Arendal Arne Eivindson Per Oddvar Solli Per Tveiten Øyestad Jan Kristensen Froland Øystein Just Grimstad Jan Hallvard Petersen Grimstad/Lillesand Arne L. Stabell Lillesand Jan Olav Birkenes

418 09 029 37 15 06 66 37 16 05 07 473 90 633 37 16 93 17 37 03 45 30 913 81 486 37 08 83 50 970 87 200 95 07 32 39 45 21 94 42 37 01 14 21 95 80 69 83 994 67 475 418 09 029 99 63 07 40 950 85 255 908 38 484

OPPTAK, FORFREMMELSER OG LIVETS GANG FRATERNITAS t.d.t. FYRTAARN

Nyopptatt Sverre-Tobias Dukene 29.10.2016 Tjodolf Henrik Robert H.W. 08.11.2016

Nyopptatt Hellang Øyvind Ersvik Ove

04.10.2016 22.11.2016

III-Grad Daniel Tobias Magnusson Kristoffer Aakenes Johnny Sannes Thomas Wisløff Thomas H. S. Ravnevand Kristoffer Steen

11.10.2016 04.10.2016 04.10.2016 04.10.2016 11.10.2016 11.10.2016

II-Grad Vabø Glenn Hovland Magne Løvheim Alexander Nicolaysen Vegard

11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016 11.10.2016

IV/V-Grad Jarle Elder Boye Dan Frode Johanssen Lars-Martin Forsetlund Knut Harald Grythe

27.09.2016 01.11.2016 01.11.2016 27.09.2016

III-Grad Agis Omar de Jesus Larsen Eyvind Todal

25.10.2016 25.10.2016

VI-Grad Tom Rune Gjetmundsen

VI-Grad Henriksen Roy Tønnessen Øystein Hansen Tor Asbjørn

18.10.2016 18.10.2016 18.10.2016

18.10.2016

VIII-Grad Jan Tore Stenersen Ole Roger Pedersen

25.10.2016 25.10.2016

VII-Grad Andersen Arnfinn Gunnar Strømme Jan Kristian Dalen Torje

20.10.2016 20.10.2016 20.10.2016

VIII-Grad Hansen Jonny Oluf

27.09.2016

X-Grad Meier Rune

08.11.2016

908 02 744

____________________ ORION ____________________ Leder Jan Helge Torkelsen Kvadraturen Einar Bergstø Jan Kristian Strømme Vågsbygd Poul von Oldenburg Anders Tefre Tinnheia/Hellemyr Helge Larsen Lund Bjørn Aamold Gimlekollen Leif Gunnar Løland Knut Hagen Hånes/Tveit Ove Bakkland Gudmund Larsen Søm/Randesund Jan Helge Torkelsen Svein Dåsvatn Harald Stenberg Tønnesen Vennesla Bjarne Roland Leif B. Grinde Arild Gundersen Høvåg/Lillesand Arild Roy Vesterhus Søgne/Songdalen Steinar Sørensen MANDAL Runar Aanensen

951 09 756 38 02 57 61 404 02 239 38 01 37 19 38 01 29 86 995 26 012 975 11 395 38 19 90 68 38 09 05 06 924 00 456 38 04 68 58 38 04 46 88 38 04 58 08 404 01 301 916 89 025

FLIKKE t.d.t. FIORDE

Nyopptatt Jan Inge Nesheim

26.10.16

III-Grad Geir Arne Berg

23.11.16

IV/V-Grad Øyvind Penne

08.09.16

38 15 33 34 38 11 81 96 957 22 245 37 27 42 23 936 22 252 911 70 515

____________________ FLIKKE ____________________ FLEKKEFJORD/KVINESDAL Willy A. Karlsen Anders Golin Glendrange Farsund Frank O. Westmoen Lyngdal Kurt W. Syvertsen Kvinnesdal Aslak Kvinen Stene Sirdal Karl Johan Sparr

ORION t.d.t. FLODER

913 62 338 404 01 234

In Memoriam Fraternitas t.d.t. Fyrtaarn: Andersen Peder J. Magnar 30.09.2016 Kjerland August 15.11.2016

In Memoriam Orion t.d.t. Floder: Øyvind Grimslid 07.10.2016 Johannes Riiser Helle 09.11.2016

900 85 311 909 47 361 948 93 898 977 79 719

| 47


Avsender: Frimurerlogen, Kirkegt. 2, 4610 Kristiansand

Du finner oss i Mandal og Brennåsen!

Fevik: tlf. 37 04 71 12

www.blom-mobler.no

- Gammelt håndverk, ny teknologi Vi kan hjelpe deg med:

- Vinduer

Kom innom for en kopp kaffe og en hyggelig prat med oss!

Trapper

Kontaktinfo: Buråsen 13 - Sørlandsparken 4636 Kristiansand S Tlf. 38 14 45 00 Epost: post@h-j.no Web: www.h-j.no

Ytterdører

Balkongdører Innerdører Foldedører

- Garageporter

Fmba1604  

Frimurerbladet Agder