Page 1

HAVNEMAGASINET

02 / JUNI 2020

& FAKTA Alt om udvikling og drift af havne

Sundby Mors Havn godt forankret efter orkan s. 20

Brand i både Hvad har vi lært? s. 16

+ Nyt fra din brancheforening

IKKE LOVLIGT AT ANVENDE KROMIMPRÆGNERET TRÆ I HAVVAND s. 6 1

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


FLID & FAKTA er medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og udkommer 4 gange om året. Bladet sendes direkte til havnepersonale og –bestyrelsesmedlemmer m.fl. Foreningen af Lystbådehavne I Danmark, forkortet FLID, er lystbådehavnenes interesseorganisation med 277 medlems­havne. FLID taler lystbådehavnenes sag over for bl.a. myndigheder og har siden stiftelsen i år 2000 haft stor succes med at præge og ændre nye bekendtgørelser og regler til fordel for danske lystbådehavne. Debatindlæg, nyheder, faglige oplysninger, spørgsmål til juristen, gratis køb/salg/bytteannoncer for medlemshavne, oplysninger om arrangementer m.m. er meget velkomne og sendes til: redaktionen@flidhavne.dk Deadline for FLID & FAKTA 2020 Nr. 3. oktober, deadline 2. september. Udgiver Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Idrættens Hus 2605 Brøndby tlf.: 4345 4360 www.flidhavne.dk www.havneguide.dk Layout og tryk Formegon Oplag 820 stk. Copyright Artikler i FLID & FAKTA kan citeres med kildeangivelse jf. ophavsretslovens bestemmelser om citater. Gengivelse af hele artikler kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Sekretariat Direktør Jesper Højenvang jesper@flidhavne.dk tlf.: 4345 4360 Redaktion og annoncer Trine Larsen trine@flidhavne.dk tlf.: 5055 3594 Specialkonsulent Tom Elmer Christensen tom@flidhavne.dk tlf.: 2120 8889 Administration og faktura Anna-Grethe Madsen administration@flidhavne.dk tlf.: 5149 0742 Forsidefoto: Dykker fra StormMarine på 6,4 tons tung ankerblok. Foto: Torben Skovgård Nielsen. Denne tryksag er fremstillet på Svanemærket certificeret papir.

2

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Bestyrelsen Søren Hald (formand), Marselisborg. formandflid@gmail.com Birger Isaksen (sekretær), Sæby. BIIS@frederikshavn.dk Anders Dahl (best. medlem), Augustenborg. anders@augustenborg-yachthavn.dk Kenneth Højlund Jensen (best. medlem) Køge. kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk Finn Mortensen (best. medlem) Kolding. fcm@djk.dk Jesper Tjott (best. medlem), Hellerup og Skovshoved. jet@gentofte.dk Henrik Svenningsen (suppl.), Skive. formand@skivesoesportshavn.dk


Indhold

6

Trykimprægneret træ med krom godkendt til brug i havvand findes ikke

5 6

Formandens Ord

8

Udsigt til vækst og turisme i Stubbekøbing Havn

13

Ny vejledning om campingpladser er forvirrende

Trykimprægneret træ med krom godkendt til brug i havvand, findes ikke

14 Bestil det nye Danmarkskort for 2020 / 2021 har ikke afholdt generalforsamling, 15 Viændrer det vores rolle? Få svaret fra advokaten.

16 Brand i både, hvad har vi lært? i Sundby Mors Havn 20 -Stormflod 120 meter flydemole rev sig løs & Småt 23 Stort - Spørgsmål til Kystdirektoratet

- 500 tons ”havfald” - Er I A eller B havn? Ny havneliste klar - Sæt X i kalenderen den 25. november

skilte på havnen: Nu ved gæsterne, hvad 27 Nye de skal se efter

29 FLID 20 år Tillykke til os alle 35 Mullerup Havn i flot forvandling & Småt 37 -Stort Ting sejlerne skal vide om bundmaling

- Husk! Tilbud på slibeudstyr gælder stadig - Sådan ansøger du om bøjer

40 Årets SejlSikkert-kampagne er godt i gang 43 2.000 løft - ny sæson for fuld kraft i Egå Veddelev Strands Lystbådehavn er 46 Sikker Havn-certificeret STORMFLOD I SUNDBY MORS HAVN Ny bro for 2,1 mio. kr.

Brevkasse 48 -Teknisk hvordan beskytter vi pæletoppe?

55 Wi-Fi i havnen - Rungsted fik styr på signalet. 57 Medlemsfordele 59 Opslagstavlen

Læs mere på side 20

3

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Juridisk rådgivning – LOKALT OG GLOBALT Engang var det at være en global

landegrænser, og at vi kan trække

virksomhed forbundet med stør-

på viden og indsigt fra 4500 jurist-

relse og mange års virke. I dag er

kollegaer verden over.

virkeligheden både lokal og global for de fleste virksomheder - uanset

Kræver opgaven lokal indsigt og

om man er en start up, en mindre

specialiseret rådgivning, sætter vi et

eller en meget stor virksomhed.

lige så stærkt hold. Vi er ikke alene

Ikke et enten eller, men et både og.

blandt de største advokatvirksom-

Det gælder også behovet for juridisk

heder i Danmark. Vi har også 150

rådgivning.

års erfaring at trække på.

DLA Piper Denmark er som den

Kontakt os:

eneste danske advokatvirksom-

Henrik Kleis, partner, advokat

hed del af et globalt netværk. Det betyder, at vi kan sætte et hold og løse opgaver, der går på tværs af

M: +45 40 19 23 00 E: henrik.kleis@dlapiper.com Henrik Frandsen, partner, advokat M: +45 20 15 20 79 E: henrik.frandsen@dlapiper.com

København • Aarhus The only global law firm in Denmark

dlapiper.dk

Flidhavne_annonce_2019.indd 1

03-05-2019 11:10:26

FORTØJNINGSPÆLE MED TOVHOLDER Uforgængelig, miljørigtig - og driftsikker! En fortøjningspæl i PEHD er stort set uforgængelig, og kan monteres enten på jernbaneskinne, på olierør eller på eksisterende træpæle.

Afslutningshætte med tovholder Massiv, 30 mm gennemgående PEHD Tovholder PEHD-rør, godstykkelse 4-6 mm afh. af dimension

I vinterperioden justerer pælen højden i forhold til isens bevægelse, så vandet omkring inderpælen ikke fryser til. Fortøjningspælen fås i flere størrelser. Kontakt os i dag og få tilsendt en brochure. 4

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

SallingPlast AS Idrætsvej 22 DK - 9681 Ranum

Tel. +45 9666 8300 info@sallingplast.com www.sallingplast.com


Formandens ord

VI SKAL HVER ISÆR SÆTTE EN KURS FOR GENÅBNING Så blev det forår og vi glæder os alle til at komme ud og nyde livet i det fri. Vi har i bestyrelsen forskellige holdninger til, hvordan vi skal forholde os til Corona-krisen og det er kun sundt at se tingene fra flere sider – det gør os kun stærkere. Mette F. har nu lagt en køreplan for de næste to etaper, hvor restauranter kan åbne fra 18. maj, og 1. juni vil der blive taget stilling til, hvordan den midlertidige grænselukning vil blive håndteret. Alle tiltag og åbninger afhænger af smittetrykket. Grænselukningen er et kæmpe problem for vores medlemshavne – specielt i det Sønderjyske er havnene hårdt ramt af, at tyske bådejere ikke må komme op til deres både. Og status på gæstesejlere fra Norge, Sverige og Tyskland er umuligt at sige noget om.

Vi skal i havnene hver især have sat en kurs for, hvordan vi åbner op, både for fastliggeren og gæstesejleren. Min personlige tilgang til dette er, at vi skal arbejde hen imod at komme tilbage til normale tilstande. Åben op for toiletter. Hvis kun ét toilet er åbent, stiger risikoen for smitte. Når vi står i supermarkedet og handler ind, står vi med afstand. For langt de fleste vil denne adfærd være helt naturlig at forsætte med, også i det offentlige rum. Jeg ser ikke problemer med, at folk opholder sig i bådene og nyder livet til søs. Problemet opstår, når mange folk går en promenadetur og opholder sig på broerne for at nyde det gode vejr. Det er her – igen i min optik – at vi kan få problemer med at regulere ophold af større grupper, og havnene

har ikke resurserne til at påtale, når ”landkrabber” på havnen ikke udviser ansvarlig adfærd. Havnene er ikke en homogen størrelse, der er jo en markant forskel på smittetrykket mellem Øst- og Vestdanmark. Derfor er det også en umulig opgave at give entydige anvisninger på, hvordan vi åbner op, men mit ønske er, at vi gør vores bedste for at arbejde hen imod normale tilstande. Positivt er det, at efterspørgslen på faste havnepladser er stigende, måske COVID-19 vil være med til at åbne op for, at mange flere nu også vil nyde sejlerlivet i vores fantastiske farvande. Vores generalforsamling blev vi desværre nødt til at aflyse. Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling i forlængelse af den 8. juni, hvor der bliver givet nye regler for forsamlinger over 10 personer. Ligeledes vil vi finde en ny dato for fejringen af vores 20-års jubilæum, vores tanker går på, at vi gør det i forbindelse med Efterårsseminaret – Regeringen vil den 31. august forhåbentlig på det tidspunkt åbne op for forsamlinger over 100, 250 og måske 500. På trods af de mange udfordringer ønskes I en god sæson og en god sommer – vi ses!

5

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Vildledende salg af trykimprægneret træ til anvendelse i havvand Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

I et medie henvendt til havnene fra marts 2020 fremgik det, at det skulle være lovligt at importere og anvende trykimprægneret træ, der indeholder krom til brug i havvand. Men det er ikke korrekt, ifølge Miljøstyrelsen. Fakta er, at der ikke længere findes krom imprægneringsmidler godkendt til brug i havvand i EU, svarende til NTR klasse M. Anvendes der træ, hvor det ikke er i direkte kontakt med havvand, må der anvendes trykimprægneret træ i NTR klasse A eller AB.

Træ trykimprægneret med krom godkendt til brug i havvand findes ikke Begrebet trykimprægneret træ i Klasse M, som står for marineimprægneret, er ikke en præcis betegnelse. Ifølge EU-lovgivningen skal imprægneringsmidler til brug i

havvand være godkendt til denne anvendelse, (Brugsklasse 5), hvilket betyder, at effektiviteten af produktet og de miljømæssige konsekvenser er dokumenteret. Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR-systemet) omfatter NTR M, som beskriver, hvad der kræves, for at opnå holdbarhed i marint miljø: ”I øjeblikket findes der ingen godkendte træbeskyttelsesmidler, som klarer NTR M. Af den årsag produceres der for tiden ikke trævarer, som opnår NTR M,” siger Generalsekretæren for Nordisk Træbeskyttelsesråd, Frederik Westin. NTR-systemet bygger på de træbeskyttelsesmidler, som er godkendt under biocidforordningen og vurderer og certificerer de træbeskyttelsesmidler, som lever op til de holdbarhedskrav NTR-kræver.

Charlotta Wallensten, kontorchef i Miljøstyrelsen, kan godt forstå, det er frustrerende for havnene, som risikerer at ende som Sorteper med en stor ekstraregning, hvis de vildledes til at købe trykimprægneret træ, som indeholder krom.

TRYKIMPRÆGNERET TRÆ TIL BRUG I HAVVAND • Nye pæle, som sættes i saltvand, må kun være trykimprægneret med et middel, der er godkendt til brugsklasse 5 (svarende til NTR M) • Alt træ, som ikke er i direkte kontakt med saltvand: Lovligt at anvende NTR kl. A eller ikke-imprægneret træ med samme holdbarhed • Hvis træet anvendes længere væk fra havnen, kan NTR kl. AB eller tilsvarende anvendes

6

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”I øjeblikket findes der ingen godkendte træbeskyttelsesmidler, som klarer NTR M”

Frederik Westin, generalsekretær for Nordisk Træbeskyttelsesråd.

Vildledende at markedsføre til brug i havvand Problemet er, at man fortsat godt kan købe træ imprægneret med krom på markederne i Europa. Men imprægneringsmidlet, der indeholder krom, er ikke godkendt til anvendelse i havvand. Derfor er det heller ikke påvist, at anvendelsen af det krom-behandlede træ, er hverken effektivt eller sikkert, både i forhold til menneskers sundhed eller miljøet. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke vil være tale om marineimprægneret træ, fordi den betegnelse kræver godkendelse via EU og klassificering af Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR).

Pas på de brodne kar ”Desværre er der nogle, som vildledende markedsfører og sælger trykimprægneret træ indeholdende krom til brug i havvand, selv om det ikke er godkendt til det, under biocidreglerne. NTR-mærkningen er en privat ordning, som vi ikke forholder os til, men jeg kan godt forstå, at det er frustrerende for havnene, som risikerer at ende som Sorteper, med en stor ekstraregning, hvis de vildledes til at købe trykimprægneret træ, som indeholder krom, fx som agterfortøjningspæle, når det ikke er myndighedsgodkendt til anvendelse i vand,” siger Charlotta Wallensten, kontorchef i Miljøstyrelsen, der samtidig oplyser, at vildledende markedsføring kan anmeldes til Kemikalieinspektionen.

Opfordring: Bed om dokumentation Havne der præsenteres for såkaldt M-klasse træ, bør bede om at se dokumentation for, at træet er godkendt i henhold til Biocidforordningen til anvendelse i marint miljø, inden der handles, for at fastslå hvilken brugsklasse træet er beregnet eller godkendt til. Det vil sige, at det skal være godkendt af EU til brugsklasse 5 og være certificeret af NTR til NTR-klasse M. OK at anvende trykimprægnerede pæle på lager Ifølge Miljøstyrelsen opstiller Biocidforordningen ikke regler for håndtering af allerede anskaffede behandlede artikler, som f.eks. træpæle. Det er altså ok, at man som havn anvender tidligere anskaffede trykimprægneret træ til havnebyggeri, som man måtte have liggende på lager. Det bør dog stå tydeligt på følgesedlen, hvordan træet skal håndteres (hvordan det må anvendes og hvordan man skal håndtere det efter endt anvendelse). Desuden kan der kan være begrænsninger under REACH for de stoffer eller aktivstoffer, der er anvendt til behandlingen. Der er bl.a. begrænsninger for krom-holdige produkter og for produkter behandlet med kreosot. Spørg Miljøstyrelsen for yderligere information på telefon 72 54 40 00. �

BRUGSKLASSER OG NTR-STANDARDEN Nordisk Træbeskyttelsesråd, forkortet NTR, er et fælles nordisk organ for træbeskyttelsesforeningerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, der står bag NTR-standarden af trykimprægneret træ i forskellige klasser. Nedenstående viser, hvilke brugsklasser de forskellige typer af imprægneret træ må anvendes til: Brugsklasse 3 = NTR AB Træ uden jordkontakt, fx beklædning Brugsklasse 4 = NTR A Træ med jordkontakt eller direkte i ferskvand, fx stolper og pæle (kan ikke holde i saltvand)

Brugsklasse 5 = NTR M (Marine imprægneret) Træ i havvand, fx broer og kajanlæg For tiden findes der ikke produkter på markedet godkendt til brug i marint miljø af NTR Hos FRØSLEV anbefaler de NTR kl. A-imprægneret træ til alle de konstruktioner i havnemiljøer, som ikke er i direkte kontakt med saltvand. Dette kan fx være til brodæk og broer. ”Til pæle anbefaler vi træarterne Basralocus og Azobé,” siger Thomas Mark Venås, udviklingschef, Frøslev Træ A/S.

7

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Havneudvikling

Udsigt til vækst og turisme skaber forandring i Stubbekøbing Havn Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Når man krydser Farøbroen mellem Sjælland og Falster ser man Stubbekøbing Havn mod øst. Vi befinder os i et af Danmarks såkaldte yderområder. Fakta er bare, at der ud over udsigt til smuk natur, også er udsigt til vækst på Sydhavsøerne. Det er blot en times kørsel fra København og om mindre end ti år er der fast forbindelse til Tyskland, og Lolland-Falster bliver porten til Nordeuropa.

Det er ganske vist, at Stubbekøbing Havn er centrum for nye planer i området. Havnen består af en industrihavn og lystbådehavn, ejet af Guldborgsund Kommune, der i 2012 påbegyndte en omfattende havneistandsættelse og hertil en områdefornyelse i 2015. Meget er sket siden havnerenoveringen blev skudt i gang.

”Vi har et helt utroligt godt fællesskab på havnen og vores fokus i projektet har været, at det er vigtigt at bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang,” siger Jørgen Hilleke, driftsplanlægger i Guldborgsund Kommune, her flankeret i Corona-venlig afstand af havneassistent Per Nielsen til venstre i billedet og havnefoged Henrik Andersen til højre, Henrik Andersen er havnefoged for både industri- og lystbådehavn.

8

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”Vi er mere end en almindelig lystbådehavn, for vi har mange maritime erhverv. Vi reparerer også de tunge fartøjer, vores bedding trækker op til 110 tons,” siger Henrik Andersen, havnefoged i Stubbekøbing Havn.

Byens havnefront og havneområde er forskønnet, men også havnens bærende værker, moler og broer er renoveret. Hele færgelejet har fået et løft med nyt glideværk og Duc Alpe. Erhvervshavnsmolen er renoveret med ny spuns og belægning. I forbindelse med den lokale områdefornyelse er der etableret et venteområde og udkigstårn ved færgelejet og i lystbådehavnen er der etableret en vandkantsbro med flydende fiskeplatform og et nyt grill område. ”Den store investering i havneområdet er helt naturlig, for det er her byen mødes og mulighederne for erhverv og turisme er størst. Det handler om at løfte kvaliteten og give flere mødesteder og ophold i den del af byen, hvor der er størst potentiale og allerede initiativer i gang, som f.eks. Færgen IDA, der er en populær overfart for cykelturister. Områdefornyelsen har højnet kvaliteten i lokalområdet, og på sigt kan det forhåbentligt tiltrække flere bosættere og mange flere turister,” siger Jørgen Hilleke, driftsplanlægger i Guldborgsund Kommune, og fortsætter:

Det er havnefoged Henrik Andersen, der står for begge havnebassiner. Han fortæller:

”Vi tror også på, at med udsigt til fast forbindelse til Tyskland får Falster en mere central rolle og med de nye tiltag, har vi flere ting at tilbyde,” siger Jørgen Hilleke og understreger, at det har haft en stor betydning, at man fra start til slut i forløbet har haft et frugtbart samarbejde mellem havnens klubber, foreninger og aktører.

”Det giver en række fordele, at der fremover må anløbe lystbåde i industrihavnen og tilmed nogle af de helt store af slagsen. Vi kan fremover modtage alle typer af fartøjer hele døgnet, og som den eneste havn i området er der 5 meters dybde i bassinet med mulighed for at uddybe til 6 meter,” siger Henrik Andersen og understreger, at der stadig er liv i erhvervsdelen.

Samlet havn skaber udvikling Også juridisk er havnen samlet. For at skabe flere muligheder for rekreative aktiviteter, har kommunen omdannet industrihavnen fra en kommunal selvstyrehavn til en kommunal havn. Dermed kan kommunen samdrifte industri- og lystbådehavn som en enhed.

Service og reparation af tunge erhvervsfartøjer En del skibe og store erhvervsfartøjer anløber havnen i forbindelse med reparationer og udskiftninger af grej, der kan udføres af havnens maskinværksteder. Havnen har i 2019 haft 188 anløb af erhvervsfartøjer og Henrik Andersen fortæller:

9

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”Vi er hjemhavn for fartøjer, der servicerer områdets dambrug, og vi modtager fartøjer, der losser sand og grus på havnen. I vintermånederne lander vi fisk, og der er 6 lokale erhvervsfiskere tilbage.”

Værftstradition og den gamle bedding Også i lystbådehavnen repareres og renoveres bådene. Lystbådehavnen summer af ægte havneliv og gæster kan stadig opleve det hyggelige fiskermiljø på havnen, det gamle værft, fiskeskure, fiskejoller og de små maritime erhverv, som stadig er i fuld vigør. ”Vi er mere end en almindelig lystbådehavn, for vi har også mange små maritime erhverv, og vi kan tilbyde al service 24/7. Vi siger aldrig nej, og vi samarbejder gerne med andre, fx bådebyggere udefra, der ønsker at anvende vores faciliteter,” siger Henrik Andersen. Fra gammel tid har Stubbekøbing en lang værftstradition og den gamle bedding er stadig i brug. ”Beddingen ser ikke ud af meget, men vi trækker op til 110 tons skibe, svarende til en mindre galease. Fordi vi

har gode faciliteter, kan vi sige ja til, fx tyskere, der ønsker at komme på bedding og vi kan reparere og klargøre alle typer af både,” siger Henrik Andersen. Midt på havnen knejser en stor rød bygning over den gamle bedding. Det er det gamle røde værft og planen er at omdanne værftet til sejlerhus, som klubberne skal drifte.

Nye faciliteter for sejlerfamilien Kommunen påbegyndte havnerenoveringen i 2012 med en renovering af Nordmolen og en 160 meters lang bro udført i Azobe. Det er Danmarks længste træterrasse, ifølge havnefogeden. Langs vandkantsbroen kan gæsterne nyde udsigten fra grillpladsen, eller ved de mange siddepladser. For børnene er der etableret en flot fiskeplatform med fiskebassiner, eller de kan benytte legepladsen på havnen.

Fællesskabet er havnens rygrad I Kommunen glæder man sig over det store fællesskab og vilje til udvikling, der har vist sig gennem hele forløbet.

SEJLKLUBBEN: VI ER GÅET VÆK FRA "KUN FOR MEDLEMMER" En ny strategi, større åbenhed, mentorordning og tværgående samarbejde med skoler og andre klubber er blot nogle af ingredienserne i den vækst, som Sejl og Motorbådsklubben Grønsund (SMG) har oplevet. Klubben holder til i den østlige ende af Stubbekøbing Havn og råder over 60 pladser. ”Vi startede med at nedskrive en punktplan for strategien – vi fjernede skilte med ”forbudt” og ”kun for medlemmer”, som vi skiftede ud med ”Velkommen på havnen,” siger Per Thomsen, kasserer i Sejl og Motorbådsklubben Grønsund.” Han fortsætter: ”Der blev etableret en mentorordning for nye medlemmer og vi har indgået tværgående samarbejde med folkeskole­

10

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

klasser, efterskoler, ungdomsskoler. For handikappede og ældre har vi bygget en rampe og vi har søgt om en handikapkran til ombordstigning. Nye aktiviteter som stand up paddling er kommet til, det tiltrækker mange unge og man har et aktivt årsprogram, blandt andet Vild med Vand-aktiviteter og Havnens Dag, der efterhånden er blevet en byfest i Stubbekøbing,” siger Per Thomsen. Derudover er sejlklubben med i teamet bag den store kapsejlads, Vegvisir, hvor også den sejlglade havnefoged deltager. Foreningen er udvalgt som Årets Forening i Guldborgsund Kommune og tallene taler for sig selv. 118 medlemmer i 2018 blev til 189 i 2020 og blandt medlemmerne er der også familier med børn.


Færgen IDA kaldes også ”den sejlende cykelsti”, da overfarten indgår i mange nationale og internationale cykelruter. Drives i samarbejde med Vordingborg Kommune.

Klubberne på havnen er særdeles aktive og både Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund, Stubbekøbing Strandjagtforening og Guldborgsund Lystfiskerforening har deltaget aktivt i udformningen af områdefornyelsen. ”Vi har et helt utroligt godt fællesskab på havnen, og vi er begunstiget med et stort korps af frivillige ildsjæle fra

havnens klubber og foreninger. Vores fokus i projektet har været, at det er vigtigt at bygge videre på den udvikling, der allerede er i gang på havnen. Vi tror på, at funderer man fornyelsen på gode initiativer og eksisterende forhold, kan vi sikre det gode samarbejde med alle havnens aktører fremover, og vi kan bevare meget af det, som er helt særligt ved lokalområdet og Stubbekøbing Havn.” �

Nye moler

Østmolen er renoveret for 5 mio. kr. I dag er molen så stærk, at mobilkranen kan køre på molen. Mastekranen for enden af broen står på midten, og kan benyttes både udvendigt og indvendigt i havnebassinet. Sejlklubben har desuden opført et nyt broforløb på den nye mole.

Havnens Nordmole er også bølgeskærm for havnen og har fået et tiltrængt løft. Den nye mole er bygget ovenpå den gamle stenmole. Under molen er der slået træspuns i Azobe og for enden af molen var man nødt til at bygge i minus spidskote på mellem 14 og 16 på grund af blød bund.

Der er slået en ny jernspuns uden på den gamle mole. Herefter er der fyldt op med sten og knust beton. Ankerbolte holder sammen på den nye konstruktion. For at undgå for meget tang i havnen, er der etableret et 180 cm gennemstrømningsrør, til vandudskiftning.

11

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


top-matting skridsikre og aflastende måtter til lystbådehavne Hårde materialer som beton, asfalt og kompakt jord er farlige, da et barnehoved ved fald kan tilføjes alvorlige læsioner med hjerneskade, lammelse eller, i værste tilfælde, døden til følge. Grus, sand og bark-flis medfører bedre beskyttelse, men medfører samtidig krav om konstant vedligeholdelse, hygiejniske problemer og øget risiko for øjenskader og utilsigtet indtagelse. Endvidere medfører anvendelsen af grus og sand øget slitage på legeredskaber og gulvbelægninger. ErgoPlay gummifliser er et godt alternativ til disse traditionelle faldunderlag. ErgoPlay er konstrueret til at yde optimal falddæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag.

Produkter • Indgangsmåtter • Stødabsorberende måtter • Skridhæmmende måtter • Vådrumsmåtter • Værkstedsmåtter • Måtter til broer og slæbesteder

ErgoPlay er en nemt installeret og prisbillig løsning, der kun kræver minimal vedligeholdelse.

• Logo måtter

*på alle indkøb

AT SRAB M E L * MED

20 %

KONTAKTINFO Adresse Fynsvej 60 A 5500 Middelfart Hjemmeside www.top-matting.dk 12

Kontaktperson Per Møller Hansen Telefon/E-mail 2015 1218 salg@top-matting.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

top-matting leverer over hele landet fra vores hovedkontor og lagerfaciliteter i Middelfart. Med et omfattende produktprogram lige ved hånden, leverer vi varerne hurtigere til havnen. Vi udfører montagearbejde og tilskæringsopgaver, og vi træder gerne til og hjælper nye løsninger igang. Ring gerne til en af vore konsulenter, så behovet afdækkes rigtigt.


FLID efterlyser klar tale i kommende vejledning og er ikke interesseret i, at havnenes autocamper P-pladser kommer under Camping­ reglementet. Her ny autocamper P-plads i Nykøbing Sjælland Havn, som gerne skulle kunne bruges til andet end helt korte ophold.

Ny vejledning om campingreglementet er forvirrende Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Et nyt udkast til vejledning om Campingreglementet gør det pludseligt svært at forstå, hvor man må holde med sin autocamper.

Der findes ikke i færdselsloven eller i vejlovgivningen generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret, registreret køretøj.

Et nyt begreb, ”raste” bringes på banen og det skal forstås sådan, at man gerne må parkere sin camper og hvile sig, inden man kører videre, dvs. raste. Men tager man spisebordet frem og overnatter, betegnes det som camping og det skal kun ske på campingpladser. Men sådan står der bare ikke i vejloven.

FLID har derfor gjort indsigelse mod den forvirring, som udkast til vejledning i campingreglement skaber. FLIDs synspunkt bakkes op af blandt andre Kommunernes Landsforening.

Konkurrencen om autocampere spidser til Det forekommer mest som et klodset forsøg på at få overnattende autocampere ind på campingpladser. Men uanset, om det har været hensigten eller ej, skal vejledningen være mere tydelig i sit sprog. Ellers får lystbådehavne, der henvender sig til kommuner eller politiet, unødige problemer med at få tilladelse til at indrette et antal parkeringspladser forbeholdt autocampere. For man skal være en meget trænet læser for at forstå teksten. Lovgivningen er ellers ret tydelig Parkering af en autocamper reguleres efter parkeringsreglerne i lov om offentlige veje, private fællesveje og private veje. En autocamper er et køretøj, der er indregistreret som en personbil beregnet til beboelse. Derfor må en autocamper parkere på lige fod med almindelige personbiler og i de tidsintervaller, der gælder for personbiler.

Det er vigtigt at kunne tiltrække danske og udenlandske gæster i campere med flest mulige tilbud, og parkering ved lystbådehavne opfattes meget attraktivt. Det er et område i vækst, og det skal ikke ødelægges med forsøg på at skaffe sig monopol på campere. Også i havnene venter man besøg fra autocampere. I Nykøbing Sjælland Havn har man netop etableret en flot autocamper P-plads: ”Som havn er vi ikke interesseret i at komme under Campingreglementet, men er godt tilfreds med at have en P-plads for autocampere, hvor båsene er afpasset de store køretøjer,” siger Steen Hansen, havnefoged Odsherred Havne. Se også FLID & FAKTA nr. 2019/4 om P-pladser til autocampere trods strandbeskyttelse. �

13

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Det nye Danmarkskort over lystbådehavne, 2020 / 2021 er klar Danmarkskortet over lystbådehavne er blevet utroligt populært blandt sejlerne, siden det første kort udkom i 2015.

Der er beregnet 200 kort pr. havn uden beregning. Kortet udgives i samarbejde med Geodatastyrelsen, Rosendahls Trykkeri og SejlSikkert.

I år er kortet udvidet med en oversigt over det nye sejlrutesystem i Kattegat og Skagerrak, der implementeres 1. juli 2020.

Vi håber, I vil tage godt imod kortet og hjælpe med at få det uddelt til fastliggere og gæstesejlere.

FLIDs Danmarkskort er med til at markedsføre lyst­bådehavnene og leder sejlerne ind på hjemmesiden www.havneguide.dk som er havnenes fælles markedsføring online og et nyttigt redskab, når turen skal planlægges.

Kontakt FLID for bestilling af Danmarkskortet på administration@flidhavne.dk

BAGAGEVOGNE -

Havnens navn laserskæres i bagende af vogn Fremstillet i el-poleret rustfrit stål Vognen er synkefri Møntlås

Kortet er et oversigtskort og må ikke anvendes til navigation. Die Karte dient zur Übersicht und darf nicht zur Routenführung genutzt werden. The map is an overview map, and may not be used for navigation

BOGENSE YACHT SERVICE

e Kontakt os gern ske for et særligt øn i rustfrit stål

Sejlerkajen 10, 5400 Bogense, +45 6481 3675, per@bys.dk, www.bys.dk 14

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Kortet giver en oversigt over lystbådehavne samt For hovedparten af havnene er oplysninger i form


SPØRGSMÅL TIL ADVOKATEN

Vi har ikke afholdt generalforsamling, ændrer det bestyrelsens rolle? Er vi stadig en bestyrelse?

En valgt bestyrelse vil fortsætte indtil en eventuelt udsat generalforsamling er afholdt, og der på denne nye generalforsamling er valgt en ny bestyrelse. Den nye generalforsamling bør afholdes så snart dette lader sig gøre.

I disse tider med Corona har det i nogle havne og foreninger været en udfordring at afholde den årlige generalforsamling. I tilfældet af udskydelse, kan der være behov for at kende sin juridiske status. Her er svarene på tre hurtige spørgsmål skrevet af partner og advokat, Henrik Kleis fra DLA Piper, vedrørende de forhold, at havnen eller foreningen ikke har haft mulighed for at afholde generalforsamling.

Er vi et forretningsudvalg? Udgangspunktet vil være, at et forretningsudvalg, som er nedsat blandt bestyrelsens medlemmer, fortsat består, indtil der vælges en ny bestyrelse medmindre andet specifikt fremgår af vedtægter eller forretningsorden.

Har vi økonomisk råderet?

Bestyrelsen kan grundlæggende fortsætte sin drift på sædvanlig vis og inden for de rammer, som tidligere er godkendt af generalforsamlingen. Men, bestyrelsen bør dog i perioden indtil afholdelse af en eventuelt udskudt generalforsamling for god ordens skyld agere en smule mere forsigtigt med henblik på at sikre, at der ikke træffes andre beslutninger end de, som hører til den sædvanlige drift. Dette ud fra et forsigtighedsprincip. Når den udskudte generalforsamling engang afholdes, kan bestyrelsen med fordel aflægge en kort og uformel beretning for den periode, som ligger mellem tidspunktet for, hvornår generalforsamlingen skulle have været afholdt og tidspunktet for den faktiske afholdelse.

15

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Brand i både – hvad har vi lært? Af Jesper Højenvang, jesper@flidhavne.dk

Branden i Kaløvig Bådelaug i foråret viser, at det kan være svært at få placeret et ansvar – også selv om sagen syntes klar. Det betyder, at havnen nemt kan ende med en regning for oprydning og ødelagte stativer, og at bådejere, der kun har ansvarsforsikret deres båd, selv må til lommerne. Efter al sandsynlighed opstod branden i Kaløvig i det elektriske system på en båd, der stod vinteropbevaret på land. Men da bådejeren ikke kunne gøres ansvarlig for skaden, var der ingen dækning at hente hos bådejers ansvarsforsikring til dækning af skaderne på de øvrige syv både, der brændte samt de tre-fire både, der blev varmeskadet. Skylden skal nemlig kunne placeres hos bådejeren før dennes båd-ansvarsforsikring vil betale for skader på andres ting- og personskader. ”Når det handler om brand i både, kan det være meget svært at få placeret ansvaret, også selv om sagen burde være klar, da det næsten kræver, at der foreligger en groft

uansvarlig handling før skaden dækkes på ansvarsforsikringen,” siger forsikringsmægler Niels Schiellerup fra ForsikringsMæglerGruppen (FMG). Det understøttes af eksempler fra andre havne. Fx en sag, hvor der gik ild i en kabeltromle, fordi den ikke var blevet rullet helt ud, og derfor blev varm og til sidst satte ild i en båd, som bredte sig til andre både. Sagen kom for retten, men bådejeren blev ikke gjort ansvarlig, da retten ikke fandt, at man med rimelighed kunne kræve, at ”Maren i kæret” burde vide, at en kabeltromle skal rulles helt ud.

Kun kaskoforsikring giver sikkerhed for dækning ”Når det handler om brand i både, er det derfor vigtigt at gøre sig klart, at ansvarsforsikringen sjældent vil dække skader på egen og andre både. Både, der kun har ansvar, må altså oftest betale selv. Vil man som bådejer være sikker på at få dækket skader på egen båd, bør man tegne en kaskoforsikring,” siger Niels Schiellerup.

I Kaløvig viste det sig, at kun to af de beskadigede både havde kaskoforsikring. Foto: Per Øxenholt.

GOD RÅD • Afbryd strømmen pr. automatik til standerne på vinterpladsen om natten, hvis muligt. De fleste brænde opstår i de elektriske systemer. Og opstår branden om natten opdages den måske først for sent. • Har havnen egne stativer – overvej at få dem brandforsikrede

16

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”I Kaløvig viste det sig, at kun to af de beskadigede både havde kaskoforsikring, resten måtte selv betale,” oplyser Allan Rundberg, havnekaptajn i Kaløvig Bådelaug, der samtidig undrer sig lidt over, at så få vælger at kaskoforsikre deres både, da de jo risikerer at miste store værdier.

er smeltet sammen. Da det samtidig er miljøfarligt affald, har vi valgt at anvende et specialfirma til opgaven,” siger Allan Rundberg. Allan fortæller, at regningen er delt ud på de enkelte bådejere, der på nær de to med kaskoforsikring, selv har måttet betale for oprydningen. �

Skade på havnens stativer måtte havnen selv betale I forbindelse med branden i Kaløvig blev havnens udlejede bådstativer ødelagt. I lejekontrakten herom står der ikke noget om, hvem der har ansvaret, hvis stativet bliver beskadiget eller ødelagt. Og da bådejeren, af den båd som startede hele branden, ikke kunne gøres ansvarlig, står havnen nu tilbage med et antal stativer, som de enten må reparere eller udskifte for egen regning: ”Det kom faktisk bag på mig, at stativerne ikke var dækket for brand,” siger Allan Rundberg der samtidig opfordrer andre havne med egne stativer til at undersøge forsikringsforholdene.

Stor regning for miljøoprydning Oprydningen på vinterpladsen efter branden har været en bekostelig affære: ”Der lå en masse glasfiber tilbage på vinterpladsen sammen med motorer, metal, aptering, kabler osv. som skal skilles ad, hvilket er lidt svært, når det

MULIGHED FOR KOLLEKTIV BRANDDÆKNING PÅ TRAPPERNE FLIDs forsikringsmægler er i samarbejde med FIRST forsikring ved at indhente priser og betingelser for en branddækning af både, der står på land, og som kun er ansvarsforsikrede. Forsikringen skal dække for brand i de tilfælde, hvor der ikke kan placeres et ansvar eller findes en ansvarlig skadevolder. Forsikringen skal tegnes som en kollektiv dækning med havn eller klub, som forsikringstager, ud fra en liste over de forsikrede både som er omfattet. Kontakt Niels Schiellerup for nærmere info, på e-mail: nsr@fmg.dk

A1 Consult er et uafhængigt rådgivende ingeniørfirma, der tilbyder højt specialiseret ingeniørbistand inden for anlægstekniske og tværfaglige projekter. Med A1 får du individuel rådgivning og sparring i øjenhøjde, og vi ved, hvad der skal til for at drive og udvikle moderne havne, maritime miljøer, klimasikring af overgangen mellem vand, havn og by m.m. Vi bliver en del af dit projekt via tæt dialog og personlig kontakt, og vi slipper ikke, før opgaven er løst. Kontakt indehaver Ulrik Max Jørgensen for en uforpligtende snak.

Lindø Port of Odense

Skovshoved Havn

HAVNE, VANDBYGNING OG KLIMASIKRING - Bygherrerådgivning

- Industrihavne

- Besejlingsforhold

- Udbudsforretning

- Masterplaner

- Færgehavne

- Sedimentation

- Tilsyn og byggeledelse

- VVM og myndighedsforhold

- Lystbådehavne

- Havnekraner

- Driftsudbud

- Klimasikring og byudvikling

- Kystbeskyttelse og strande

- Aptering

- Tilstandsvurdering

- Investeringsanalyse

- Veje og cykelstier

- Broanlæg (Flyde- og faste broer)

- Vedligeholdelsesplan-

- Maritim Sikring (ISPS)

- Parkeringskældre og -pladser - Byggegruber - Fundamenter - Stibroer og tunneler

og uddannelse

- Byggemodninger Samsø, Sælvig Havn, Udbygning af færgehavn

lægning

- Afvanding og kloakering 17

A1 Consult A/S · Tel. +45 8641 8410 www.a1consult.dk FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”vi bygger bro mellem drøm og virkelighed”

NBC Marine tlf. 49 17 00 72

-

www.nbcmarine.dk

-

info@nbcmarine.dk 19

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


S.L. Energiteknik

d Verdens Nyhe Vi er specialister i:

Handelsfirma for specielle EL-artikler

Energimåler

Vi leverer fra dag til dag !

til el-stander til autocamperpladser, campingpladser, lystbådehavne og marinaer Tilslutningsstander Med strømudtag og sikkerhedslås 2 CEE stikdåser 400 V 5x16A

EL-Stander type Sterling m/u lys

HPFI-rellæ Aut. sikringer

SparOMeter – et nøjagtigt måleinstrument

160 cm

- til 2, 4 eller 6 udtag. Ring eller mail efter special-brochurer. Er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Fåes i forskellige højder.

3 CEE stikdåser 230 V 3x16A

Sokkel til montering i jord

Kontroller sejlerens og campistens campi strømforbrug. Find de energislugende forbrugsgenstande og få dem skiftet ud. Hvad koster et gammelt køleskab i forbrug? Hvad koster EL-gulvvarmen i båden? Hvor meget koster det at have en elvandpumpe kørende? Se hvad det koster pr. år i kroner og øre.

Kombinations CEE-Stikdåse 230 V 3 pol. 16 A

Energimåler med Schuko-stik Monteres med norske Schuko-stik og forlænget eller CEE-stik og CEE-forlænget 3 pol 16A. MID-godkendt.

Nyhed Det smarteste, den billigste og den sikreste løsning for måling af strømforbruget

Original CEE-måler tyske kvalitetsprodukter

Dette kræver dog at man installerer en CEE-stikdåse 3 pol. 16 Amp. kl. 10 grøn på lystbådehavne. Vi har tilladelse fra Elektricitetsrådet (Sikkerhedsstyrelsen) til at installere dette system på lystbådehavne og campingpladser.

Lille fiks energimåler, monteret i et CEE-stik hus. 230 V 5/16 A 3pol IP 65 kl.2 CE. Godkendt 3200 Imp. KWh. Tælleværk: 00000,00 Certificeret. Kan også leveres med orange kabel 3x2,5 mm efter mål max 25 m.

S.L. Energiteknik ApS · Postbox 228 · DK-6400 Sønderborg Tlf. +45 74 42 68 85 · E-mail: sl@sl-electric.dk · www.sl-electric.dk

0219

CEE-energimåler med grøn CEE-stik. Man er på denne måde 100% sikker på at alt støm bliver målt gennem måleren.


STORMFLOD

120 m flydemole løs i orkan Af Lise Mortensen

”Det lignede et mikado-spil,” siger havnens formand. Pælene til Sundby Mors Havns 40 tons tunge beton­mole knækkede og bøjede under en orkan i februar. Det er februar, der er orkan, og to meter høje bølger står ind over den 120 meter lange flydemole, som skal beskytte den lille Sundby Mors Havn. Havnen ligger som den eneste på vestsiden af Mors – og i den sydvestlige orkan, ruller søerne sig store på et stort åbent område, før de rammer flydemolen. Inde på molerne er flere fra havnen forsamlet, de følger bekymret med i, hvordan de store betonelementer klarer søgangen. En af dem er Peter Hougaard Nielsen, formand for Sundby Mors Havn: ”Vi kunne stå og se flydemolen løfte sig op mod 1,3 meter. Der var forhøjet vandstand, og bølgerne ramte direkte ind på elementerne. Flydemolen vejer rundt regnet 40-50

De kraftige kæder, som mole-elementet skal fortøjes med, ligger klar. Projekt­lederen fra Morsø Kommune, Torben Skovgård Nielsen, regner med, at Sundby Mors Havn er klar igen midt i juni måned. Foto: Torben Skovgård Nielsen.

20

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

tons, og vi kunne se, det kun var et spørgsmål om tid, før de store jernpæle, der holder broen, ville bukke under.” Flydemolen er delt op i seks broelementer på hver 20 meter. I løbet af dagen rev flere af elementerne sig løs, og de kraftige pæle knækkede og bøjede: ”Vi kunne kun stå og se til – vejret var for voldsomt til, at vi kunne gøre noget.”

Redningsaktion og ny storm på vej Da det blev lyst næste dag, kunne skaderne gøres op. Tre ud af fire af de kraftige jernpæle var knækket. To af de tonstunge elementer hang – mirakuløst – fast i den sidste pæl. To elementer havde revet sig helt løs, et lå op ad ydermolen, et havde været på vej ind i havnen – men havde ikke gjort skade. Redningsaktionen blev omgående iværksat, der blev rekvireret mobilkraner og folk, og i løbet af dagen blev fire


De store ankerblokke afventer det nye moleelement fra Finland. Hver blok vejer 6,4 ton og fastgøres til moleelementerne med kraftige kæder. Foto: Torben Skovgård Nielsen.

af de store elementer hejst på land – en hastesag, da der forventedes en ny storm allerede næste weekend.

Hvordan kunne det gå så galt? Vi har spurgt Peter Hougaard Nielsen, hvordan det kunne gå så galt. Og som så ofte før startede det ”for mange år siden” – helt præcist i 2013. Her blev det besluttet, at Sundby Mors Havn skulle etableres, og det var Morsø Kommune, der i sin tid betalte for etablering af havnen og molen. Oprindeligt var der projekteret en bundfast læmole i granit. Men da arbejdet gik i gang, viste det sig umuligt at bygge ud i sejlløbet; stenene ’forsvandt’ ned i den bløde bund. Derfor blev løsningen en granitmole halvdelen af stykket – og den blev så forlænget med en 120 meter lang flydemole i seks sektioner – med yderste element i vinkel. Så langt så godt.

”Vi kunne kun stå og se til – vejret var for voldsomt til, at vi kunne gøre noget”

Peter Hougaard Nielsen.

”Desværre bliver den 40 tons tunge flydemole ikke gjort ordentligt fast,” konstaterer havneformanden, der først er kommet til senere – i 2016: ”Der blev slået ni jernsøjler – langt – ned i bunden, og flydemolen blev fastgjort i nogle glidearme til søjlerne. Men den var kun fastgjort i den ene side – på indersiden. På ydersiden, der hvor bølgerne kommer fra, var den ’fri’. Det betød, at den lå helt skråt og løftede ydersiden, når det stormede, og at den slog og vred sig i søgangen.” Men det er ikke kun flydemolen, der har voldt problemer. Granitmolen er også sunket i årenes løb – over en halv meter faktisk – så den er blevet fyldt op med grus flere gange.

Hvem har ansvaret? ”Det er som udgangspunkt Morsø Kommune, der i 2013 har truffet aftale med et firma, der skulle konstruere og bygge molen,” forklarer havneformanden og fortsætter: ”Beslutningen om selve flydemolen blev truffet undervejs i projektet, da det viste sig, at opfyldningen med sten og granit ikke kunne lade sig gøre, da bunden var meget blød. Kommunen og hovedentreprenøren forhandlede sig frem til at færdiggøre ydermolen med flydemolen.

Hovedentreprenøren hyrede en underentreprenør, som det viste sig ikke kunne gennemføre i den kvalitet, som kræves til at kunne modstå stormene fra sydvest. ”Der var mange fejl og mangler, og da underentreprenøren gik konkurs, var det kommunen og havneforeningen, der måtte tage over, og der blev udført mange forstærkninger og reparationer. Det viste sig, at konstruktionen med jernsøjlerne på den indvendige side af flydemolen ikke var stærk nok til at modstå stormene,” forklarer Hougaard. Da granitmolen begyndte at synke, fik kommunen og havnen forhandlet sig til, at kommunen betalte 500.000 til udbedring af skaderne til havnen, og som Peter Hougaard Nielsen siger, var de hurtigt brugt. Der blev lavet reparationer og forbedringer på både flydemolen og stenmolen, der blev hævet med ca. 60 cm for at modstå storm og højvande.

Ny bro – pris 2,1 mio. kr. Peter Hougaard Nielsen fortæller, at flydemolen som sådan fungerer godt nok og giver den nødvendige læ i havnen. Men den vil blive genetableret med en helt ny forankring. Kort fortalt bliver der lagt 36 alvorligt store betonankre ud – de vejer 6,4 tons hver. Ankrene lægges på hver side af molen. Fra hjørnerne i hvert moleelement fører en kraftig kæde ned til ankrene. Ét anker til hver kæde på molens inderside. To ankerblokke for hver kæde på ydersiden. I hvert hjørne er der ført en brønd igennem elementet. Kæderne føres op fra bunden af brønden og gøres fast midt i. Samtidig bliver der monteret kontravægte på kæden for at holde molen nede og i ro i søgang. De seks broelementer bliver boltet sammen på en måde, så de kan bevæge og vride sig i forhold til hinanden. ”Vi har kvalificeret hjælp til det,” understreger havneformanden og tilføjer: ”Genetableringen af flydemolen koster 2,1 mio. kr., og vi er meget glade for, at Morsø Byråd har bevilget pengene til reparationen. �

21

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


KYST- OG HAVNEBYGGERI ZØLLNER SPECIALIST I KYSTSIKRING OG HAVNEBYGGERI FOR OFFENTLIGE OG PRIVATE KUNDER HAVNEANLÆG

KYSTSIKRING

OPRENSNING/UDDYBNING

Mole- og kajanlæg ■ Bølgeskærme ■ Træbroer ■ Ramme- og spunsarbejder W W W . Z O L L N E R . A S

22

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Skræntfodsikring ■ Bølgebrydere ■ Høfder ■ Diger ■ Badebroer

I N F O @ Z O L L N E R . A S

Sejlrender ■ Havne ■ Søbade ■ Bypass ■ Klapning

T L F .

3 1

6 4

2 6

8 0


STORT & SMÅT

SPØRGSMÅL TIL

KYSTDIREKTORATET Hvilke anlæg bestemmer havnen selv over, inden for de dækkende værker, uden tilladelse? ”FLID har henvendt sig til Kystdirektoratet om en tilpasning eller fortolkning af den aftale FLID har indgået med Kystdirektoratet om, hvad man må inden for de dækkende værker, idet flere havne har oplevet, at det fx kræver tilladelse at udlægge flydende shelter. Ifølge aftalen må man nemlig godt udlægge flydende platforme, uden tilladelse. Vi informerer jer, når vi har fået en afklaring”. Kontakt FLID hvis du har oplevet udfordringer i forhold til den aftale, der er indgået mellem FLID og Kystdirektoratet.

Sæt

25. NOVEMBER 2020 Datoen for EFTERÅRSSEMINAR OG HAVNEMESSE ligger klar. Sæt kryds i kalenderen, den 25. nov. yderligere information fremsendes pr. mail.

A eller B HAVN?

Alle havne er klassificeret. Det handler bl.a. om, hvorvidt bådene rent forsikringsmæssigt må ligge i vandet hele året, eller i udvalgte perioder. Forsikring & Pensions havneliste er netop opdateret i 2020. Find havnelisten og yderligere information i Vidensbanken på FLIDs hjemmeside.

500 TONS HAVFALD

Det er blevet god stil blandt danskerne at samle ”havfald”. 25.000 frivillige har meldt sig som indsamlere under Søværnets kampagne ”Havmiljøvogterne”. Kampagnen har rundet 25.000 frivillige havmiljøvogtere, der i 2019 indsamlede over 500 tons havfald. FLIDs medlemshavne bidrager med et stort engagement via uddeling af havfaldsposer og -sække fra 275 havnekontorer over hele landet. Er du løbet tør for poser? Send en mail til: info@havmiljovogter.dk

23

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


BESTIL GRATIS SEJLSIKKERT MATERIALER TIL DIN HAVN

- og vis at I flager for sikkerheden

Du kan bl.a. bestille: • Havneflag med teksten ”Her sejler vi sikkert” • Det populære udsejlingsskilt, som allerede hænger i mere end 250 havne i Danmark • Emaljeskilt med teksten ”Her sejler vi sikkert” til havnekontoret • Diverse materialer til uddeling på havnekontoret, fx sejladsvejledninger, flyer om SejlSikkert Alarm appen og Tjekdin-vest-flyer.

Bestil materialerne på www.sejlsikkert.dk eller via mail til info@soesport.dk.

24

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


TOTALLEVERANDØREN TIL LYSTBÅDEHAVNE Betonpontoner, flydebroer, Y-bomme og tilbehør i topklasse

Lystbådehavne

Y-bomme og tilbehør

Betonpontoner og bølgebrydere

MEC Marine PONTECH Danmark Telefon: +45 7089 9955 E-mail: info@pontech.dk Internet: www.pontech.dk

MEC Marine Æblevænget 18 6094, Hejls, Danmark Telefon: +45 2043 8831 / +45 4063 8831 E-mail: info@mecmarine.dk kristian@lyngborg.dk Internet: www.mecmarine.dk 25

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


MECMARINE UDSTYR TIL LYSTBÅDEHAVNE Mecmarine er leverandør af produkter til lystbådehavne. Firmaet har agenturer for markedsførende firmaer.

FLYDEBROER Y BOMME KRANER BÅDVOGNE STATIVER SERVICESTANDERE kristian@lyngborg.dk - Tlf. 4063 8831 - www.mecmarine.dk

“Roodberg, the choice of professionals” www.roodberg.com MEC MEC Marine: Marine: www.mecmarine.dk www.mecmarine.dk www.roodberg.com T: +45 4063 8831, E: kristian@lyngborg.dk 26 FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

The Original

The Original


KL AM

PE NB

OR G

Et oversigtskort er ofte i høj kurs blandt havnegæster. Husk kun at vise det mest nødvendige, som gæsterne har brug for, toiletter, hjertestarter, havnekontor m.m. Der kan hurtigt opstå for meget information på kortet. Design: Søren Moesgard.

P

4 3

4 2 7 6

5

8

G

7

P

8

D

F

E

H

9

A

C

10 B

11 M

L

K

J

12

13

P

O N

7

V

R

1

P

14

O

S

U

15

T

16 17 18

20

I Skovshoved Havn nord for København tog man fat om problemet og havnebestyrelsen hyrede et designbureau til at arbejde med en venlig, men effektiv skiltning på havnen.

1 2 3 4

Restaurant Sejlklubberne

5

Skovshoved Roklub

6

Skovshoved Sejlklub

7

KDY, sejlklub

8

SUG, Dykkerklub

9

P

Il Gabbiano Café 10 Søspejderne 11 Jolleplads 12 DBC bådsalg 13 K.K.E. Motorer 14

AV

N

Skovshoved Yachtværft 15

NH

Doyle Sejlmager 16 Nordbjærg’s bådeværft 17

BE

Nordbjærg’s butik 18 SommerCafé, HalGodt 19 Fiskepladsen 20

Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Gode skilte på havnen er god service og skal skabe dialog mellem gæsterne og den driftsansvarlige. Problemet er bare, når gæsterne ikke ser skoven for bare træer. Og ofte ender med at stille flere spørgsmål.

Havnekontor Kajakpolo bassin Skovshoved Havbad Skovshoved Vandski Klub

19

”Nu ved gæsterne, hvad de skal se efter”

I

”Vi havde en skilteskov af mange forskellige skilte, ingen læste, hvad der stod og alle spurgte om vej. Ved at lave en fælles linje i vores skiltning, har vi gjort det nemt for folk, for de ved, hvad de skal kigge efter,” siger havnefoged Jesper Tjott for Skovshoved Havn. �

På havnen er der nu skiltning på et venligt sprog, uden mange forbud, men alligevel på en måde, der signalerer autoritet på havnen.

27

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


SIZE DOESN’T M AT T E R BORTSET FR A NÅR DET KOMMER TIL PONTONER

SF Pontona ApS er en del af SF Marina System, som er en af de ældste producenter af flydebroer og bølgebryder i verden. Vi tilbyder alt inden for flydende bølgebryder, flydebroer, pælebroer, flydende bygninger, havneudvidelser og renovation af eksisterende havne. SF Pontona ApS er der også efter stormen. Kontakt Henrik Breuning på telefon +45 31 15 15 54 / E-mail: henrik@sfpontona.dk

W W W . S F P O N T O N A . D K

28

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


FLID 20 år

Tillykke til os alle! Tillykke til FLID! Det har været en rejse i højt tempo, siden en gruppe kampfæller og ildsjæle stiftede foreningen den 17. maj 2000 i Kolding. Igennem 1990erne opstod behovet for en selvstændig forening for lystbådehavne. Der fandtes allerede foreninger for erhvervshavne og sejlere, men i takt med at flere og flere trafikhavne omdannedes til at tage imod lystbåde, og flere nye lystbådehavne så dagens lys, blev der regionalt i landet taget tilløb til en fælles national forening. Den nationale forening FLID blev en realitet med det formål at varetage havnenes interesser, være talerør overfor myndighederne, formidle og opbygge viden, hjælpe og rådgive medlemmerne samt arrangere kurser og uddannelser. Her 20 år efter er det fortsat FLIDs kerneopgaver, og mange havne var dengang, som i dag, fuldstændig uforberedte på, hvor vanskelig en proces det kan være at komme igennem til myndighederne og få lov til at flytte en pæl, uddybe eller anlægge nye faciliteter. En af FLIDs styrker er i dag som dengang, at vi kan magte den opgave sammen – vi kan hjælpe hinanden med sparring og viden. Dengang som nu har vi vist, at vi har styrken til at påvirke myndighederne til at skabe bedre rammebetingelser for lystbådehavnes drift og udvikling. Der er stadig mange udfordringer vi som brancheforening slås for og mange nye problemstillinger at forholde sig til. I dag har vi også stort fokus på miljø, sikkerhed, teknisk sparring, leverandørsamarbejde, markedsføring og vi har udvidet indsatsen på turismeområdet. Et vigtigt punkt er ligeledes hvervning af næste generation af sejlerne bl.a. gennem hele indsatsen omkring Vild med Vand, der har gjort den maritime drøm mulig for mange danskere over hele landet. 33 havne meldte sig ind ved FLIDs stiftende generalforsamling. I dag er vi privilegerede at have 277 medlemmer. Vi har opbygget en omfattende vidensbank, har dygtige medarbejdere, en god bestyrelse og mange gode samarbejdspartnere – alt sammen til for at hjælpe jer, på den ene eller den anden måde.

Jeg vil gerne på vegne af FLID sige tak for al jeres opbakning. Kontakten til jer i det daglige er uvurderlig. Tak for de første 20 år, vi glæder os til at fortsætte arbejdet for lystbådehavnene og til at se jer, og forhåbentligt fejre jubilæet, hvis Corona ellers tillader det, ved Efterårsseminaret 2020. Venlig hilsen Jesper Højenvang Direktør for FLID

29

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


FLID 20 år

Udvalgte begivenheder i FLIDs historie

Bedre struktur for Schengen

FLID rettede kontakt til såvel Indenrigsministeriet som Rigspolitiet vedr. Schengen med det formål at få gennemført nogle fælles og mere hensigtsmæssige regler for de danske lystbådehavne – og det lykkedes at få en aftale på plads, der ikke påfører havnene ekstra byrder og forpligtigelser.

FLID stiftes

Generalforsamling i Kolding – 33 havne melder sig ind.

2000

2002

2001

2000

2001 Opnår høringsret

Lystbådehavnene bliver høringsberettiget hos myndighederne.

FLID & FAKTA

Medlemsbladet FLID & FAKTA er ældre end FLID. Det startede nemlig som et nyhedsbrev før stiftelsen. I 2006 blev det omdøbt til medlemsbladet FLID & FAKTA og i 2019 til Havnemagasinet FLID & FAKTA.

HAVNEMAGASIN

ET 0 1 / MARTS 2019

& FAKTA

Alt om udvikling

og drift af havne

Mod nye horis

onter

Ballen Havn fremtidens eltester net

TEMA: VEDVARENDE ENERGI

Uddannelsesudvalg nedsættes

Der findes ingen Havnefogeduddannelse og FLID har derfor fra starten haft et uddannelsesudvalg, der arrangerer kurser, seminarer og regionale møder. I dag afholder FLID årligt et Efterårsseminar, hvor 300 havnerepræsentanter fra hele landet er samlet.

Indflydelse på Standardreglementet

En af de første sager efter stiftelsen, som FLID fik sat sit fingeraftryk på, var et nyt Standardreglementet for danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

+ Nyt fra din brancheforening SKOVSHOVED KAPLØB MED HAVN I PÆLEORME

S. 6

2015

PERSONLØFT MASTEKRANENI IKKE TILLADT

S. 42

Vild med Vand & Havnens Dag

Nordea-fonden bevilger 8 mio. kr. til Vild med Vand. FLID har i samarbejde med Dansk Sejlunion siden 2015 kæmpet for at vende udviklingen inden for sejler Danmark. Flere danskere ønsker at komme på vandet, det har Vild med Vand gjort muligt gennem et kæmpe engagement blandt 100 havne over hele landet.

2015

2012

2013

I SØNDERBORG BETALER DU EFTER BREDDE

S. 49

Fælles bookingsystem

Marinabooking.dk lanceres efter fælles drøftelse med havnene.

2017

SIKKER HAVNcertificering

Mulighed for at opnå certificering for øget sikkerhed i havnen.

Havneteknisk sparring

Ordning hvor medlemmerne kan få faglig sparring og vejledning lanceres.

2018 2019

Havnene går sammen om en intensivering af markedsføringen.

Aftale om lempet administrationsgrundlag

FLID indgår aftale med Kystdirektoratet om at havne, inden for de dækkende værker, kan renovere, vedligeholde og etablere visse mindre anlæg og ændringer uden tilladelse.

Regionale møder

FLIDs nuværende formand Søren Hald har været primus motor for en tættere kontakt til medlemmerne og lokal erfaringsudveksling gennem faste regionale FLID-møder. 30

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


FLIDs Konsulenttjeneste søsættes

FLIDs formænd

Lars Dinesen (2000), Peder Dahl (2000), Mogens G. Larsen (2008), John Hakmann (2010), Søren Hald (2012) som med deres store engagement har været med til at drive FLID fremad. På billedet ses Peter Dahl, der var formand i de første otte år.

Med det formål at løse mindre opgaver for havnene mod honorar – til dato har FLID hjulpet over 100 havne med ansøgninger om oprensning, nyttiggørelse og klapning samt prøvetagning, sediment analyser, visionsplaner m.m.

2008

2007

2004 2005

Kampagne for at få flere sejlere til Danmark

Kærgården-modellen – en af de store landvindinger

Afrensning af bundmaling

FLID får afgørende indflydelse på ny klapvejledning – den såkaldte ”Kærgården” model. Efter argumentation om, at mængden af forurening i en større havn ikke fylder mere, end hvad der kan være i en pakke Kærgården smør, vinder gehør hos Miljøministeren Hans Christian Schmidt, der beslutter grænseværdier som muliggør, at flere havne end tidligere, får mulighed for at klappe deres sediment og dermed opnår en stor økonomisk besparelse.

FLID får forhåndsgodkendt en standardformulering om afrensning af bundmaling, der kan tilføjes den enkelte havns ordensreglement, uden fornyet godkendelse.

2010

2010

Samarbejde med Visit Denmark bl.a. udgives Temahæfter om danske sejlerfarvande på 4 sprog for at lokke udenlandske turister til Danmark.

2009 Kampagnen ”Regning til dig”

FLID 10 år

161 medlemmer

FLIDs Havnemesse

Afholdes for første gang.

FLID er med til at sætte fokus på sejlernes brug af ulovlig TBT-bundmaling for at spare havnene dyre oprensninger af havnebassinerne.

Bedre lånemuligheder for havnene

2019

2020

Låntagning i Kommunekredit kommer på dagsordenen.

17. maj 2020

2020 20-års fødselsdag, 277 medlemshavne.

SIKKER HAVN 2.0

TrygFonden bevilger 1,5 mio. kr. til højnelse af havnesikkerheden.

Optagelse i Turisterhvervets Samarbejdsforum

FLID har intensiveret indsatsen for sejlerturismen. Senest med optagelse i Turisterhvervets Samarbejdsforum, sammen med bl.a. Dansk Erhverv, VisitDenmark og Dansk Industri.

31

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Én samlet løsning Præcise data på havneanlæg, både under vandet, over vandet og fra specialbyggede droner i luften. Vores nearshore og offshore eksperter afdækker det skjulte og sikrer komplet overblik i én samlet løsning. www.le34.dk/havne

32

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


FLID 20 år

Hvor skal vi hen? Bestyrelsens visioner I denne tid kan det synes mærkeligt og fjernt, at beskæftige sig med, hvor FLID skal hen i de kommende år. Corona fylder rigtig meget for havnene og hos FLID, og vil få stor betydning, også for vores branche, i den kommende tid. Noget tyder heldigvis på, at vi får en ny dimension oven på Corona med stor efterspørgsel på bådpladser og nye kunder i butikken. Det er afgørende for FLID, at vi som brancheorganisation kan tilbyde at hjælpe havnene gennem Corona-krisen på bedst mulig vis, og være der for medlemshavnene. FLIDs topprioritet er jo at være paraplyorganisation for de mange havne. At fange bredden og være med til at løfte alle havne. Vi skal altid huske at vores kerneopgave er at servicere og hjælpe havnene, sikre vidensdeling og styrke de sociale og de regionale netværk, både mellem havne og til FLID. Derudover har bestyrelsen en række overordnede visioner for fremtiden, for at løfte hele branchen og gøre hverdagen nemmere for den enkelte havn, gennem fornuftige rammebetingelser: Styrke relationen til Kystdirektoratet på højeste niveau, for at havnene får en bedre sagsbehandling, både med hensyn til sagsbehandlingstid, sparring og mindskelse af uhørt bureaukrati. Vi skal sikre, at der ikke strammes op

på de beføjelser de er tildelt og modvirke træge sagsgange og urimelige krav til projektbeskrivelser. Det gælder også i forhold til den aftale FLID og Kystdirektoratet indgik i 2017 ift. hvad havnene må, inden for de dækkende værker. • Vi skal sikre, at myndighederne er lydhøre overfor vores erhverv og vi skal være proaktive på lobbyfronten. Et stort ønske er, at få myndighederne til at sætte gang i en revision af standardreglementet, og få helt klare og ændrede regler for efterladte både i havnene, så det bliver nemt for havnene at komme af med dem, uden at komme i klemme. • I forhold til en revision af planloven skal vi sikre klare regler for, hvem der skal være myndighed på søterritoriet. • Udvikle nye kurser – også fx kurser målrettet havneassistenter evt. i flere trin, der styrker deres kompetencer i forhold havnens drift / vedligehold, teknik, el, vand, galvanisk tæring, sikkerhed, førstehjælp, service m.m. • Styrke markedsføring af havnene og sejler Danmark med henblik på at vækste sejlturismen og øge rekrutteringen af nye bådejere. • Vælge strategiske samarbejdspartnere, hvor der kan opnås værdiskabende synergieffekter. Med en stor tak for et godt samarbejde og et tillykke til os alle. Hilsen Bestyrelsen

Bestyrelsen, fra venstre mod højre: Anders Dahl (best. medlem), Augustenborg Yachthavn. Henrik Svenningsen (suppleant), Skive Søsportshavn. Kenneth Højlund Jensen (best. medlem) Køge Marina. Finn Mortensen (best. medlem) Kolding Lystbådehavn. Søren Hald (formand), Marselisborg Lystbådehavn. Jesper Tjott (best. medlem), Hellerup Lystbådehavn og Skovshoved Havn. Birger Isaksen (sekretær), Sæby Havn. Jesper Højenvang, direktør FLID

33

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


S E F ILM E N

ALLflex har siden 1989 fremstillet havneanlæg med markedets længste levetid Vores konstruktion og materialevalg sikrer overlegen komfort og skridsikkerhed Materialet er splintfrit, rådner ikke, og er resistent overfor svampeangreb

Flydebroer · Faste broer · Bølgebrydere · Adgangsramper Sidepontoner · Tilbehør · LongLife pæle · Gang- og opholdsarealer SE MERE PÅ:

ALLFLEX-NORDIC.COM

DESIGN & KONCEPT

PRODUKTION & MONTERING

TRYGHED & OPFØLGNING

Vi rådgiver og kommer

Omfattende knowhow omkring

En ALLflex løsning er en

gerne med udkast til

materialer sammenholdt med

investering langt ind i

design - naturligvis med

årtiers erfaring med havne- og

fremtiden, og vi står altid på

udgangspunkt i jeres

brobyggeri sikrer jer en pålidelig

mål for produktet - også efter

idéer, ønsker og behov

og rettidig installation

færdiglevering af projektet

MINIMALT VEDLIGEHOLD MAKSIMAL BÆREDYGTIGHED BEDSTE TOTALØKONOMI 34

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

ALLflex Nordic ApS · Durupvej 79 · 7870 Roslev · Tlf.: 4112 0844 / 3016 6442 · info@allflex-nordic.com


Mullerup Havn i flot forvandling Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

I februar 2020 overtog Investeringsselskabet Mullerup ApS, med direktør Anders Mayland ved roret, Mullerup Havn. Siden da har havnen været fyldt med aktivitet, der skal gøre det allerede velbesøgte sted endnu mere attraktivt for såvel lystbådesejlere og som udflugtsmål for gæster fra landsiden.

ejere belægning, asfalt og ny beplantning. Der fjernes gamle buske og gøres plads til flere parkeringspladser. ”Vi investerer det, der skal til, for at man får en flot national havn og et flot og smukt badehotel med en beliggenhed, der helt svarer til områderne ved den jyske vestkyst og Skagen.

Anders Mayland har altid selv været fascineret af sejlerlivet og så i Mullerup Havn en oplagt mulighed for at give lystbådesejlerne endnu bedre forhold i den hyggelige havn. ”Vi ønsker at servicere både i alle størrelser, så lige nu er vi i gang med forundersøgelser med henblik på uddybning af sejlrenden så hurtigt som muligt,” siger Anders Mayland. Men også på land skal der være noget ekstra at komme efter, når man lægger til i havnen.

Udover ovennævnte påbegynder vi i efteråret opførelsen af et nyt feriecenter med direkte adgang til den meget fine badestrand og lystbådehavn,” siger Anders Mayland og fortsætter: ”Selve havnen blev sat i stand i 2008-2009 af havnens forrige ejer, JSO Invest A/S med administrerende direktør Inger Sidney-Olsen i spidsen, så vi har et godt og solidt fundament at bygge videre på,” slutter Anders Mayland. �

Badehotel Skipperkroen er ved at blive shinet op udvendig med Skagen gul maling, ligesom bindingsværket også bliver trukket frem. Omkring badehotellet lægger de nye

Mullerup Havn ligger på Vestsjælland mellem Kalundborg og Kørsør.

35

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Vi udbygger og vedligeholder Danmarks havne Skal vi også hjælpe jer? Skagen

CG Jensen er en af Danmarks mest erfarne entreprenører inden for havnebyggeri og havneservice. Vi udfører bogstaveligt talt havneanlæg fra Skagen til Gedser og kan hjælpe jer med alle opgaver – hvad enten I har brug for en større havneudvidelse, et mindre reparationsarbejde eller en fast serviceaftale.

Hirtshals Ålbæk Rønner

Nr. Lyngby

Frederikshavn Sæby Læsø Voerså

Nørresundby

Hanstholm

Egholm Nibe

Nykøbing Mors

Vendsysselværket Aalborg

Egense

Fur Havn

Doverodde Lystbådehavn

Hadsund

Thyborøn

Mariager

Anholt

Udbyhøj Bønnerup

Skive

Oddesund Handbjerg

Randers

Grenå

Thorsminde Lyngsbæk

Studstrupværket Kaløvig Egå Århus

Ringkøbing

Gilleleje

Ebeltoft Odden

Mårup Sælvig Ballen

Vejle

Esbjerg

Skærbæk Kolding

KOMPETENCER • • • • • • • • • •

Fanø

Ramning Vandbygning Kystsikring Spunsarbejder Dykkerservice Jord og kloak Beton Byggeri Betonrenovering Entreprenørarbejde under vand

Ribe

Rømø

www.cgjensen.dk I tlf. 4344 6800 36

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Åbenrå Enstedværket Gråsten Egernsund

Kalundborg

Fredericia

Lindø

Middelfart Odense Nyborg Knudshoved

Haderslev Kalvø

Havnsø

Røsnæs

Hejlsminde

Halskov Korsør Skælskør Stignæs

Bøjden

Rødvig

Ulvshale

Kalvø

Fynshav Augustenborg

Næstved

Karrebæksminde

Svendborg

Sønderborg

Ålsgårde Helsingør Snekkersten Hundested Nivå Rungsted Hellerup Frederikssund Tuborg Havn Svanemøllen Holbæk Lynetten Jyllinge Havn København Havn Sixtus Batteri Sydhavnen/Teglholmen Sundby Brøndby Havn Adve Kastrup døre Vallensbæk Ishøj værk et Hundige Mosede Kikhavn

Norsminde Hou Horsens

Hvide Sande

Glatved

Søby

Spodsberg

Vordingborg Klintholm

Taars

Stubbekøbing

Rødby Hyldtofte

Gedser


STORT & SMÅT

TING SEJLERNE SKAL VIDE OM

bundmaling Miljøstyrelsen har udarbejdet en folder til bådejerne med viden om miljørigtig påføring og håndtering af bundmaling. Folderen er sendt til havnekontorerne, hvor Miljøstyrelsen håber, at I vil lægge den frem til sejlerne. I folderen henvises bl.a. til listen over lovlig bundmaling. Læs mere om bundmaling her: www.mst.dk/bundmaling

HUSK - MEDLEMSTILBUD PÅ

slibeudstyr gælder stadig FLID har forhandlet et medlemstilbud på plads, på egnet udstyr til miljørigtig fjernelse af bundmaling. Derved kan havnene hjælpe sejlerne ved at stille faciliteter og udstyr til rådighed, som sikrer, at miljøforurening med bundmaling undgås. Tilbuddet finder I under punktet Medlemsrabatter på flidhavne.dk

SÅDAN ANSØGER DU OM

BØJER Skal du ændre, flytte eller inddrage afmærkningen, skal du indhente tilladelse hos Søfartsstyrelsen. På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du tilgå et online ansøgningsskema, som du udfylder. Gå ind på: www.soefartsstyrelsen.dk under Sikkerhed til Søs => Sejladssikkerhed => Afmærkning af farvandene.

Tilladelse til farvandsafmærkning tildeles på en række vilkår om for eksempel position, type, vedligeholdelse eller varsel.

37

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


VIDEN OG ERFARING

VANDBYGNING Arkil udvider og opgraderer erhvervshavne og lystbådehavne, så de passer til nutidens krav til bæredygtighed, nem logistik og god komfort. Vi klarer både mindre opgaver og større, samlede løsninger. • Kajanlæg og moler

• Uddybning og bundsikring

• Promenader

• Færgelejer

• Betonkonstruktioner

• Grønne områder

• Kystsikring

• Ledningsarbejde

• Badeanlæg

Kontakt Esben Fogh Nielsen • vandbygning@arkil.dk • Tlf. 75 85 76 23

38

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Metalwos alu Fit Slangestander i aluminium Elegant og funktionel løsning til håndtering af vandslanger

Metalwos slangestander løser de udfordringer mange havne står med, af både praktisk og visuel karakter. Én gang for alle får man styr på slanger på broer, platforme mv. Brugervenligheden for besøgende og fastliggere er meget høj. Kapacitet: 50 meter 1/2" slange hvorved mange vandposter kan spares væk. Metalwo har i mange år leveret både slangestandere og betalingsløsninger til blandt andet lystbådehavne.

"Slangestanderen er et super produkt til en fornuftig pris! Den er pæn og nydelig, og vores kunder har taget rigtig godt imod den. Førhen lå vandslangerne rundt på havnen, og folk jokkede i dem og fik dem ikke altid rullet op. Med vandstanderen er der styr på slangerne, og det gør havnen ryddelig og pæn." Lars Kock Andersen, Havnemester på Egå Marina

Udstyret til al slags vejr

Slangehjulet og profilet er anodiseret, så slangestanderen er dermed modstandsdygtig overfor ethvert havnemiljø. Slangestanderen er ydermere robust og slidstærk overfor de vind- og vejrforhold, den måtte udsættes for. Slangestanderen er 100% bæredygtig og genanvendelig for blot at nævne nogle få kvaliteter.

Specifikationer

Alu fit slangestanderen fås som standard i natur/anodiseret farve, og hjulet, med de to aluminiumsflanger, kan efter præference fås i blandt andet sort eller andre farver. Der kan desuden, efter ønske, påtrykkes et logo eller andet serigrafisk tryk. Slangestanderen måler 107 x 48 x 32 cm Kontakt Metalwo A/S: Jacob Gomez Fenger, Projekt salgschef, Metalwo A/S Tel: +45 3030 5060 E-Mail: jgf@metalwo.dk

39

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Årets SejlSikkert-kampagne er godt i gang Af Sune Abelgren Nielsen, SejlSikkert

Har du endnu ikke modtaget skilte og klistermærker til at hænge op i din havn, kan du sagtens nå at bestille det ganske gratis. De efterhånden velkendte gule SejlSikkert-skilte, med en venlig opfordring, er på plads i mere end 250 havne landet over. Og den store opbakning fra havnefogederne til at dele de gode budskaber glæder Søsportens Sikkerhedsråd, der sammen med TrygFonden driver SejlSikkert på sjette år. ”Det er rart at se, at så mange havnefogeder i hele landet støtter op om vores kampagne, som i høj grad er afhængig af synligheden i havnene. Vi håber, at det er med til, at flere husker vesten og giver anledning til, at man skærper sikkerheden, der hvor man godt selv ved, at det kan gøres bedre, siger René Højer fra TrygFonden. ”I år har vi udvidet skipperansvaret, så det ikke kun handler om, hvad der sker på din egen båd, men også, hvad du kan gøre for at lægge det, som jeg vil kalde et positivt forventningspres på andre i havnen,” siger Sten Emborg og understreger, at ved at gå forrest med at stille krav om vest til alle ombord på din båd, kan det forhåbentligt betyde, at andre i havnen gør det samme. �

BESTIL GRATIS MATERIALE TIL DIN HAVN Du kan bestille en SejlSikkert-pakke med forskellige materialer. Pakken indeholder: • Emaljeskilt med teksten ”Her sejler vi sikkert”, fx til ophæng ved havnekontoret • Underhænger skilt til de eksisterende skipper­skilte, der takker for, at så mange tager skipper­ansvar • Skilte særligt målrettet til fiskere • Toiletklistermærker til havnens toiletter med mand og kvinde iført vest • Skipperskilte • Havneflag med teksten ”Her sejler vi sikkert” • Udsejlingsskilt • Diverse materialer til uddeling på havnekontoret, fx sejladsvejledninger, flyer om SejlSikkert Alarm appen og Tjek-din-vest-flyer Bestil materialerne på www.sejlsikkert.dk eller via mail til info@soesport.dk.

41

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Fleksibelt Fleksibelt rederi rederi med med 30 30 års årserfaring erfaring »»Uddybning Uddybning »»Oprensning (forurening) Oprensning (forurening) »»Stenarbejder Stenarbejder »»Bjærgning Bjærgning »»Erosionsbeskyttelse Erosionsbeskyttelse » Havneudvidelse » Havneudvidelse » Søentreprise » Søentreprise Indpumpning »»Indpumpning » Kabelrender » Kabelrender » Kyst- og Strandbeskyttelse » Kyst- og Strandbeskyttelse KONTAKT

KONTAKT info@dbbdredging.dk info@dbbdredging.dk Stefan Andreasen mobil 2010 9167 Stefan Andreasen mobil 2010 9167

Dbb de sidste sidste30 30årår været DBBdredging Dredginghar hargennem gennem de med til med at oprense og anlægge mange nye været til at oprense og anlægge mange lystbådehavne i Danmark. Vi er et etableret nye lystbådehavne i Danmark. Vi er et etableret vandentreprenørfirma, vores flåde flåde vandentreprenørfirma,og ogflere flere skibe skibe i vores specieltdesignet designettiltilat atarbejde arbejde ii lystbådehavne lystbådehavne erer specielt medlav lavdybgang dybgangog ogklapbund. klapbund. med Besøg vores webside for at læse mere om vores

Besøg vores webside for at læse mere om ydelser og opgaver samt flåden med CAT 390 vores ydelser ogVores opgaver samter flåden gravemaskiner. kapacitet fleksibelmed og CAT 390 kapacitet vi har de gravemaskiner. rette fartøjer til atVores løse din opgave. er fleksibel ogatviden harbedste de rette fartøjer at løse din Vi mener, reklame er ettilveludført opgave.Vi arbejde. mener, at den bedste reklame er et veludført arbejde.

www.dbbdredging.dk www.dbbdredging.dk DBB Dredging | Borneovej 28 | Aarhus C | Tlf. 8730 8400

Dbb dredging | Borneovej 28 | Aarhus C | Tlf. 8730 8400 40

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Inspektion, tykkelsmålinger og Servey med ROV Udover tilbyder vi også traditionel dykning Fordele med ROV • Sikkerhed: Reducerer risici ved at erstatte behovet for en dykker i vandet • Kvalitet: Udførlige rapporter og dokumentation i form af billed- og videomateriale af høj kvalitet • Streaming i realtid: Over hele verden kan kunden følge undervandsinspektionen på en tilkoblet skærm • Prisbillig: ROV-inspektioner er billigere end dykkeroperationer, som er underlagt omfattende sikkerhedsprocedurer og-krav

Gå i dybden med NordicSub ROV-teknologien (Remotely Operated Vehicle) gør det muligt at inspicere havet eller et ferskvandsområde uden at sende en dykker i vandet. Arbejdet på store dybder kan dermed udføres uden en begrænset dykningstid. Det løfter sikkerheden til helt nye højder. Ekspertise under vand Når du vælger NordicSub, får du en ROV-pilot med ombord, der som erhvervsdykker har erfaring med at orientere sig under vandet og tage bestik af en given opgave on location. Vores ROV’er er udstyret med lys og video til opsamling af data og kan derudover udstyres med sonar, positionering og tykkelsesmåler. NordicSub udfører inspektion, Tykkelsmålinger, Servey af skibe, spuns, havbund, fortøjninger og alt andet i vand. Med inspektionen følger rapport og video/billede materiale af høj kvalitet. Inspektionen kan følges direkte fra en tilkoblet skærm fra hvor som helst i verden. 42

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Kontakt 4142 0901 • jesper@nordicsub.dk


Havneassistent Jacob Johnsen fra Egå Marina er godt tilfreds med, at den nye teleskoplæsser er nem at manøvrere rundt med.

2000 kranløft

Ny sæson for fuld kraft i Egå Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

Maskinparken er udvidet i Egå Marina med en ny telsskoplæsser og portalkran. Under normale omstændigheder, når der ikke er Corona, kører mandskab og maskiner for fuld styrke fra 15. marts og frem til den 15. juni, hvor de sidste både er ved at være i vandet. Egå Marina har 800 bådpladser, heraf 100 jollepladser. Bådene bliver større og tungere, og til at lette arbejdet har Egå Marina anskaffet en ny portalkran og en teleskop­ læsser med trækvogn. ”Vores nye portalkran kan løfte op til 35 tons, og derfor vælger mange ejere af store og tunge både at sejle til Egå,

selv om de ikke har bådplads her,” fortæller havnemester Lars Kock Andersen fra Egå Marina. Den nye teleskoplæsseren lever op til de nyeste miljøkrav og har en løftehøjde på næsten seks meter og rækker lige godt og vel fire meter med teleskoparmen. Vægtmæssigt løfter den op til 2,5 tons. Egå Marina har stativer for seks millioner kroner til både fra nul til 35 tons, og de skal stables, når de ikke er i brug. Monteret med fejeudstyr holder maskinen også pænt og rent på det store område. Og den er også løbende i sving med anden vedligeholdelse af hele anlægget. �

Teleskoplæsser 43

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


MARINA UDSTYR

LPY stativer klar til levering

Nyhed Forhandler af italienske BOATLIFT

Mobile bådstativer fås i 4 standardstørrelser 3 Ton, 6 Ton, 12 Ton eller 18 Ton. Produceres også i specialmål.

LPY stativer og LPY løftevogne er eget design og CE mærket. Produceret og varmgalvaniseret i Danmark LPY Hydrauliske Løftevogne 10 Ton 20 Ton 25 Ton 30 Ton Vil du løfte mere?

25 Ton hydraulisk løftevogn

www.LP-Yacht.dk 44

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Kontakt os for tilbud LP Yacht ApS Vester Fjordvej 5-7, 9280 Storvorde info@lp-yacht.dk

+45 96 77 60 00


45

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Når ulykken er ude, er hjælpen tættere på i Veddelev Af Tom Elmer Christensen, tom@flidhavne.dk

Veddelev Strands Lystbådehavn i Roskilde Fjord er netop certificeret Sikker Havn. Det blev markeret ved en begivenhed, hvor Sikker Havn-flag og bevis blev overrakt af direktør Jesper Højenvang fra FLID.

Der var en hage ved det.

I sikker afstand overrækkes Sikker Havn-flaget til Veddelev Strands Lystbådehavns formand Frank Høyer Rasmussen af Jesper Højenvang fra FLID.

46

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Sikkerhed mod Corona-smitte satte grænser for festlighederne, og bevis og flag blev overrakt på en lang redningshage. Lokalpressen var tilstede og det gav efterfølgende positiv omtale i flere medier.


ENKEL OG BILLIG LØSNING TrygFonden har bevilget redningsstandere og redningskranse til alle seks redningsstationer, men især stiger kan fås i mange kvaliteter og priser. Havnen udviklede derfor selv et koncept for de fastmonterede stiger på broen. Resultatet blev en almindelig aluminiumsstige og galvaniserede beslag, der gør udskiftning meget let. Dertil en top-bøjning, der gør det let at komme fra stigen og op på land. Alt markeret med gule refleksbånd.Stigen er monteret med tæringszink i bunden og havnen forventer den holder 5-10 år. En enkel stigeløsning fremstillet af en lokal smedemester.

Efter to års forberedelser og mange kreative tanker om sikkerhedsudstyr og information nåede Veddelev Strands Lystbådehavn og Veddelev Strands Bådelaug i mål og kan fremover kalde sig Sikker Havn-certificeret: ”Vi glæder os over certificeringen, der viser, at det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr er til-stede på hele havnen,” siger Frank Høyer Rasmussen, der er formand for Veddelev Strands Lystbådehavn. ”Vi vil også gerne takke TrygFonden for at donere redningskranse og redningsstandere til alle seks redningsposter”.

En ægte redningsøvelse Hvordan bruger man redningskrans, stige og redningshage? For nogen er det indlysende, men når man skal bruge udstyret i praksis, og folk råber på hjælp, og andre har en masse meninger om, hvad man bør gøre, så skal udstyret bruges rigtigt og hurtigt. I Veddelev Strands Lystbådehavn er ét af punkterne i havnens orientering til brugerne om sikkerhedsudstyr og redning, at: ”En frivillig med våddragt og redningsvest springer i vandet. Fire tilfældige personer udpeges til at redde ham.” Det vil helt sikkert skabe opmærksomhed. �

47

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


TEKNISK BREVKASSE FÅ SVAR PÅ DINE HAVNETEKNISKE SPØRGSMÅL I FLIDS TEKNISKE BREVKASSE.

SKRIV TIL OS Går du og undrer dig over ting ved havnens konstruktioner? Har du spørgsmål til materialevalg og holdbarhed, eller hvordan man levetidsforlænger en bro? Så send os en mail og vi vil forsøge at give et kvalificeret svar.

Beskyttelse af pæletoppe Spørgsmål Hvordan beskytter vi pæletoppe og specielt hårdttræspæle i havnen?

Svar Som hovedregel gælder for hårdttræspæle, at man altid skal have en halsring om toppen af pælen fra start af, for at undgå, at pælen flækker i toppen og der trækker vand ned i pælen, som ved vinteren kan fryse og sprænge pælen. Hårdtræspæle har ofte ved leverance en midlertidig jernring monteret, da det er et problem, at pæletoppen flækker ved udtørring. Zink Den mest almindelig beskyttelse er med en zink-kappe. Zink-kappen laves af zinkplader klippet ud til pælen, da

Hans Jørgen Kallehauge Pensioneret havneingeniør Hans Jørgen Kallehauge, der har arbejdet ved de store entreprenør­firmaer som projektleder med speciale i havnebygning/ marinekonstruktioner og kystsikring, hjælper med at svare på havnenes spørgsmål. Det kan være vanskeligt at finde beskyttelse i en størrelse, der passer til pæletoppens areal. Især, når det er en større overflade, der skal dækkes. Flere havne bestiller zink-kapper hos den lokale smedemester. Billedet her er fra Stubbekøbing Havn, hvor det lokale maskin­værksted har stået for udformning af hætter udført i galvaniseret plade.

48

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

pælestørrelsen varierer meget. Det kan være svært at finde en zink-kappe, der passer i størrelsen, især hvis pælen er større end normalt. Flere havne køber Zink-plader ved den lokale jernhandler eller smedemester og tilretter herefter til havnens forhold. Asfalt, tjærepap eller gummi Asfalt eller tjærepap brændt på pæletoppen bruges også, men er ikke så holdbart som en zink-kappe. Begge afdækninger skal gå tilstrækkeligt ned over siderne af pæletoppen for at sikre en god beskyttelse.


Der er nogle steder anvendt gummihud som afdækning – en noget billigere løs­ning, men ikke særlig udbredt her­hjem­me. Gummihud kendes fra bil­ indu­strien til beskyttelse mod rust på fælge og dele af bilen. Kan købes ved forskellige forhandlere af tilbehør til biler.

Plastkappe Nu er der flere havne, som køber en plastkappe og trækker over trykimprægnerede pæle i forbindelse med beskyttelse mod pæleorme, dog skal plastkappen gå ca. 1 m under havbund for at beskytte mod angreb ved havbund.

Ovennævnte kan også bruges på tryk­ imprægnerede gran- og fyrpæle, men det er ikke så almindeligt at afdække pæletoppe på gran- og fyrpæle, udover at fræse en skrå kant rundt om hele pælen. For visse træsorter anbefales det at skære toppen skråt af, så vandet kan løbe af. Det anbefales, at du spørger din træleverandør til råds.

Der er kommet mange alternative forslag til havnepæle i lyset af de voksende angreb af pæleorme og ikke mindst, at der ikke længere bliver fremstillet trykimprægnerede gran- og fyrpæle pga. nye miljøkrav til imprægnering.

I FLIDs Vidensbank kan I logge ind og læse mere om havnepæle: www.flidhavne.dk/vidensbank

SEND DIT SPØRGMÅL TIL REDAKTIONEN redaktionen@flidhavne.dk senest den 10. september.

Teknisk tip!

Mangler I grill på havnen? På Stubbekøbing Havn har man sammen med den lokale maskinstation omdannet udtjente sandsugerrør til flotte grill til sejlerne. Risten er monteret på en pæl og kan justeres i højden. Røret er fyldt med sand og flytter sig ikke. Her ses ”Stubbekøbing Grillen”

49

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Er du klar..? Tak fordi du som FLID-havn vil hjælpe Søværnet med at uddele havfaldsposer og havfaldssække i din havn. De lokale uddelingssteder er nu de eneste steder, hvor de frivillige Havmiljøvogtere kan få fat i poser og sække til opsamling af affald i havet og på strandene. Derfor er det vigtigt, at du altid har poser og sække nok.

SØVÆRNETS KAMPAGNE MOD HAVFALD

Så tjek hvad du har på lager og bestil gerne flere på info@havmiljovogter.dk

Her kan du hente

HAVMILJØ VOGTER

HAVFALDS

POSER

& SÆKKE er.dk

Hvis du vil vide mere: havmiljøvogt Åbningstider og evt kontaktperson:

Brug plakaten! Skriv åbningstider på, så Havmiljøvogterne kan se, hvornår de kan hente poser.

50

Siden 2006 har Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie og samlet affald på danske strande og vande. Med 25.000 frivillige Havmiljøvogtere er initiativet den første og største fællesindsats til bekæmpelsen af havfald. Havmiljøvogterkampagnen ledes af Søværnskommandoen, der har ansvar for farvandsovervågning, søredning, sikkerhed og havmiljø i hele Danmark. FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


CC Design A/S er en virksomhed med speciale i flydende konstruktioner og vandbygning. I Danmark og andre nordiske lande udfører vi havnebyggerier, marinaer, havnebade, husbåde, ramning af pæle og faste broer. CC Design A/S og Marinetek: www.marinetek.net kan tilbyde den bredeste produktlinje og største erfaring indenfor flydebroer, med alt fra lette betonbroer, til store bølgebrydere, husbådspontoner samt fortøjningsbomme. Vi tilbyder gerne assistance med projektering af en ny opgave, i forbindelse med nyetablering eller renovering af en havn, eller med udvikling af øvrige aktiviteter i havnen.

Produkter • Vandbygning • Flydende løsninger • Flydebroer • Bølgebrydere • Havnebade • Marinaer • Husbåde • Fortøjningsudstyr • Redningsudstyr • Klyds, klamper • Fortøjningsringe • Forankringspæle • Agterfortøjningspæle • Landgange • Badebroer • Fender

KONTAKTINFO

CC Design A/S Adresse Kohaven 15 5300 Kerteminde Kontaktperson Christian Christiansen Telefon 6532 3396 E-mail cc@ccdesign.dk Hjemmeside www.ccdesign.dk

Vi kender vigtigheden af en god og gennemtænkt projektering, der kan minimere risikoen for uforudsete hændelser og optimere økonomien i projektet. Vi leverer desuden ydelser inden for ramning af pæle, faste broer, fortøjningsudstyr, spunsarbejde. Vi arbejder og producerer under ISO 14001, ISO 9001 samt Inspecta kvalitetsstyrings systemer.

51

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


LeeStrom Tømningsanlæg Fremstillet i højtpoleret rustfristål, kvalitet 316 • • • •

Membranpumpe i bronze Selvansugende og tåler tørløb Simpel og servicevenlig Betjening m. nøgle eller start/stop knap

Pris fra kr.

29.960,-

ekskl. moms og fragt

LSM80 – LSM100 Mobile anlæg: Tankkapacitet: 80 L / 100 L Motor: 90 W Vægt: 50 kg Maks. trykafstand: 15 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 1½” slange

LS120W Fast anlæg: Kapacitet: 50 L /min Motor: 750 W Vægt: 95 kg Maks. trykafstand: 120 m Maks. løftehøjde: 5 m Tilslutning: 2” slange

NBC Marine Hejreskovvej 8, 3490 Kvistgård . 4917 0072 info@nbcmarine.dk . www.nbcmarine.dk 52

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

LeeStrom Professional Pump-out Stations & Equipment


Nyt forsikring s samarbej d FLID – FIR e ST. Campingvogn

Indboforsikring

Havne- og marinaforsikring

Lystbådeforsikring

First har siden 2014 forsikret havne og marinaer med de bedste All Riskdækninger fra Lloyds i London. First tilbyder nu i samarbejde med FLID en samlet brancheløsning, der giver optimal sikkerhed, et godt overblik og en god økonomi.

Rejseforsikring

Bilforsikring Dykker og familie Hesteforsikring Husforsikring Ulykkesforsikring Hundeforsikring Tosseforsikring Motorcykelforsikring VIL DU VIDE MERE, KONTAKT FLID PÅ: Tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk

Hvad kan havne- og marinaforsikringen dække? - Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring - Kollektiv vragfjernelse - Stormflods- og højvandsforsikring - Bygningsforsikring - Løsøreforsikring - Ansvarsforsikring - Kranforsikring - Retshjælp - Maskinkasko - Løft- og opbevaringsansvar - Drifttabsdækning - Gods i transit - Skibe med kasko og ansvar - Passageransvar i henhold til Søloven - Erhvervsansvar

www.first.dk

Enkel administration First samler og forenkler alle havnens forsikringsdækninger i en samlet police, der giver et nemt og enkelt overblik over administrationen af havnens samlede forsikringer. Få et tilbud på hvad FLIDs Forsikringsaftale med First betyder for din præmie og dækning Kontakt: Niels Schiellerup Telefon: 23 66 26 24 E-mail: nsr@fmg.dk

kontakt: 70 70 24 70 53

yacht@first.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


“Det er super behageligt at sejle på GTL. Der er ingen diesellugt og ubehagelig os.” Inge Voltzmann, Roskilde Havn

SKAL DIN HAVN VÆRE DEN NÆSTE, HVOR SEJLERNE KAN TANKE ET RENERE BRÆNDSTOF? Mange havne i Danmark har allerede Shell GTL Fuel – du kan se listen på: dccenergi.dk/gtl/havne GTL er et renere brændstof fremstillet af naturgas i stedet for råolie. GTL lugter og oser praktisk taget ikke. Det anvendes direkte i alle typer dieselmotorer og fungerer i alle blandingsforhold.

54

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Ring og hør mere. 4558 0105 Pia Mathiasen Account Manager Sjælland, Fyn og Øer

4558 0144 Kasper Løndal Account Manager Jylland


Signalet dækker omkring 90 pct. af havnearealet. De blå cirkler er Access-punkter (dem, der videredistribuerer signalet til sejlerne) og de grønne er ”link til link”, der består af en sender- og en modtagerenhed.

Gratis

Rungsted fik styr på signalet Af Trine Larsen, trine@flidhavne.dk

iPads, iPhones og streaming er i dag en del af havnelivet. Ifølge FLIDs undersøgelse af sejlernes tilfredshed med havnefaciliteter i 2018, var et bedre og hurtigere trådløst internet et af sejlernes største ønsker til forbedringer. Den udfordring tog Rungsted Havn op og fik styr på havnens blinde vinkler. Men løsningen er ikke så ligetil - en havn har nogle særlige forhold, der skal tænkes ind, siger Jesper Weber, ejer af Nectun IT. ”Når du installerer Wi-Fi på havnen, er der en lang række begrænsende elementer, som ikke findes på fast grund. Det kan spænde ben for, at signalet distribueres bedst muligt over hele havnen. Fx kan master, bygninger, både, radar, VHF-udstyr og endda vandreflektion være forhindringer,” siger Jesper Weber, der for nylig har installeret, et stort set heldækkende Wi-Fi-system på Rungsted Havn.

I Rungsted Havn har man brugt en del tid og penge på at opdatere havnens Wi-Fi-system til, så godt som muligt at dække havnens areal på ca. 162.000 m2. ”Det Wi-Fi-system, der er i havnen, er monteret i tre trin. Dels af hensyn til økonomien, men også fordi, vi kunne udnytte nogle af de faciliteter – især master – som vi havde i forvejen. Vi har også trinvist kunne afdække og udbedre de blinde vinkler løbende,” siger havnechef Anders Søderberg, der har suppleret med flere master og Access-punkter, således at netværket nu er til stede i hele havnen. ”Men selvom vi har et system, der dækker hele havnen, er der med Wi-Fi stadig ubekendte. For der kan være forskel på, om sejleren har en ny eller gammel tablet, om vedkommende står i cockpittet, eller nede under dæk bag glasfiber, jern eller beton,” siger Anders Søderberg og fortæller, at man trods alt godt tør love en dækningsgrad på 90 pct. ”Så længe vi ikke hører noget, er alt godt. Vi har lagt Wi-Fi ind som en gratis service til gæsterne, på linje med toiletfaciliteter. Fordelen ved dette er, at når vi har med et så følsomt system at gøre, kan vi i tilfælde af, at signalet svigter, slippe for en diskussion om, hvorvidt gæsten skal have sine penge retur, eller ej,” slutter Anders Søderberg. � I Rungsted Havn er man gået fra 50 megabit til 500 megabit fiberforbindelse. ”Der er nu flere Access punkter (sendemaster) på havnen, placeret tæt på broerne og på gæsterne,” forklarer Anders Søderberg, her ved regionalt havnemøde i Rungsted, den 5. marts.

55

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


PierPump engineered by Vogelsang

O PDAT LYST E n g iEnReDeIrNe d t oBÅ wDo Er H k AV N O G G Ø R D E N M I L J ØV E N L I G

Håndteringssystem til spildevand Problemfri tømning af spilde- og lænsevand fra Lystbåde

For yderligere oplysninger, kontakt Vogelsang A/S Industriparken 2 | 6880 Tarm Telefon: +45 97 37 27 77 info@vogelsang-as.dk | vogelsang-as.dk

56

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Medlemsfordele Jeres havns medlemsskab af FLID giver adgang til en lang række fordele indenfor, hvad en havn har brug for. Læs nedenfor om en del af disse. RÅDGIVNING, HJÆLP OG VIDENSDELING FLID har et stort kontaktnet og en stor viden om havne og havnedrift, som medlemshavnene kan trække på. Det gælder fx Standardreglementet, forsikringer, jura, klapning, miljø, sikkerhed og meget mere. FLIDs sekretariat hjælper også gerne med udførelse af konkrete opgaver for medlemshavnene. Vi har fx lavet miljø­ styring, ansøgning om myndighedstilladelser (klapning, bypass af sand, genanvendelse af bundsediment m.m.), strategiplaner, behovsanalyser o.m.a. Når FLID løser sådanne opgaver for havnene, er der penge at spare. Kontakt sekretariatet på tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk og hør nærmere.

– Danmarks førende formidler af kulturelle begivenheder, VisitDK og Dansk Sejlunion. Der gøres en stor indsats for at markedsføre og promovere siden både i ind- og udland med henblik på at gøre denne til den eneste rigtige havneportal – den sejlerne konsulterer. Derfor er det vigtigt, at havnene til stadighed holder deres oplysninger her helt up-to-date eller tegner et abonnement på vedligeholdelse. Læs mere herom på www.havneguide.dk/vedligeholdelse MarinaBooking.dk er navnet på FLIDs bookings-system for gæstepladser i de havne, der ønsker at yde den service, at gæstesejlerne kan forhåndsreservere en plads. Der linkes bl.a. til den fra havnenes egen side på Havneguide.dk.

ADVOKATHJÆLP OG JURIDISK RÅDGIVNING FLID samarbejder med advokat Henrik Kleis, Advokatfirmaet DLA PIPER (tidl. DELACOUR), og alle FLIDhavne kan få rådgivning her. Samar­ bejdet indebærer, at den første telefon­ henvendelse til advokaten er gratis. Herudover aftales og faktureres arbejdet mellem advokat og havnen.

Bådpladsportalen kalder vi FLIDs ”markedsplads” for ledige bådpladser i vore medlemshavne. Her kan havnen gratis annoncere bådpladser til salg eller udlejning. Siden promoveres tillige på tysk og engelsk via havneguide.dk.

Kontakt: tlf. 2015 2079 / 4019 2300 eller henrik.kleis@dlapiper.com

FORSIKRINGER Forandringer i havnes behov har igennem et godt samarbejde med FLID ført til bedre løsninger for havnene. Det nye forsikringssamarbejde mellem FLID og First A/S, giver bedre dækninger til skarpe priser til gavn for alle medlemshavne i FLID.

FÆLLES MARKEDSFØRING OG SALG/UDLEJNING SAMT BOOKING AF HAVNEPLADSER Havneguide.dk er betegnelsen for ”den eneste rigtige havneportal” – og alle FLID-havne er automatisk med i den. Havnene vises med luftfoto, beskrivelser, faciliteter, takster, kontaktoplysninger samt begivenheder, restauranter og seværdigheder i området. Guiden er blevet til i samarbejde med et stærkt team af partnere bl.a. Kultunaut

Alle oplysninger om disse tjenester kan fås hos FLIDs sekretariat på tlf. 4345 4360 eller jesper@flidhavne.dk

Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring kan tegnes for bestyrelser i FLIDs medlemshavne for kun 500 kr. om året. Forsikringen dækker medlemmer af havnens bestyrelse. En stor del af vore havne har allerede benyttet sig af denne mulighed. Forsikringsdæk-

ningen overgår til First A/S, og har en bedre dækningskvalitet. Havneforsikring, besigtigelse og forsikringsrådgivning tilbydes nu af en uvildig forsikringsmægler, der giver en helt anden objektiv gennemgang af havnens forsikringer end det normalt er muligt ved brug af en assurandør (en sælger). Havnen får en grundig gennemgang af deres forsikringsbehov. Resultatet danner grundlag for nye tilbud på havnens forsikringer. FLID-medlemsbesparelse kan mere end betale for de omkostninger, der er ved at havnen anvender en uvildig forsikringsmægler fra FMG. FLID har forhandlet særligt attraktive vilkår på ydelserne fra FMG. Nærmere oplysninger om de attraktive vilkår FMG tilbyder FLID havne kan fås på tlf. 2366 2624. Sikker Havn forsikringer er fremover indeholdt i de forsikringer havnen tegner hos First A/S og dækker som hidtil tyveri og hærværk af udstyr (herunder hjertestartere), der er anbragt under åben himmel eller i uaflåste rum. Stormflodsdækning med All Risk. I takt med at klimaforandringerne ændrer den virkelighed, der omgiver havne, og dækning af skader på havnene ikke længere er mulig fra Stormrådet, er det bydende nødvendigt at kunne tilbyde de dækninger havnen har behov for. All Risk forsikringsdækning er høj­ aktuel for de fleste havne. First A/S tilbyder FLIDs medlemmer en stormflods- og højvandsdækning tilpasset den enkelte havns behov. Du kan snart læse mere om alle de nye forsikringsaktiviteter på www.flidhavne.dk/medlemstilbud

Læs meget mere på www.flidhavne.dk/medlemstilbud hvor I bl.a. finder en række aktuelle medlemstilbud indenfor fx rednings- og sikkerhedsudstyr, maling, højtryksrensere, bortskaffelse af glasfiberbåde/-vrag, stribemaling.

57

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


Pas på helbredet og miljøet når du arbejder med bundmaling

18

De fleste bundmalinger indeholder giftstoffer (biocider), der kan give kraftige allergiske reaktioner ved direkte kontakt.

Giftstofferne er også et alvorligt problem for vandmiljøet i danske farvande. De negative konsekvenser ses bl.a. hos snegle og marsvin.

Tips til at beskytte dig selv:

Tips til at beskytte miljøet:

1. Undgå hudkontakt med maling og malingsrester

1. Følg malingens instruktioner for påføring og vedligeholdelse

2. Brug handsker, som malingen ikke kan trænge gennem

2. Brug en slibemaskine med sug, når du sliber

3. Genbrug ikke handsker og dragter med malingspletter

3. Dæk af under båden, så slibestøv og flager ikke spredes

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

Husk! F lager af bundm aling, b rugte handsk er, slibe s tø og afva sket beg v roning er kem ikalieaff ald.

Se flere tips og fakta om bundmaling her: mst.dk/bundmaling


Opslagstavlen Nyt havnepersonale Velkommen i havnen Faldsled Havn Laila Hansen er ansat som ny havnefoged i Faldsled Havn, på Fyn, og har tidligere arbejdet med rengøring og er bosat i Faldsled. Kim Kær Hansen er pr. 1. april tiltrådt som havnefoged i Stege, Bogø og Hårbølle Havn i Vordingborg Kommune.

Velkommen til nye medlemshavne

Vi byder et stort velkommen til: • Mjelsvig Bådehavn • Bådeklubben Sjællandsbroen • Hobro Både- og Fiskerihavn FLID tæller dermed 277 medlemshavne.

Nye firmaer i FLIDs leverandørkartotek

Brug FLIDs leverandørliste på hjemmesiden, når der skal udføres opgaver i havnen, eller du skal købe varer hjem. Efi-Esbjerg Marineshop, der henvender sig ligeså meget til private kunder, som til virksomheder. Fysisk butik på havnen i Esbjerg og ellers online webshop. Kronborg Care Tilbyder et bredt udvalg af gummimåtter, der kan bruges som skrabemåtter og skridsikkert underlag på badebroer, slæbesteder, skibsdæk og legepladser, m.m. ALU-entre måtter og ledelinjer til synshandicappede. Petrochem Petro-Chem A/S er dansk distributør af Petro-Canada olier. Der er olier til ethvert behov. Med godt 350 forskellige højkvalitetsprodukter løser firmet alle tænkelige smøreopgaver. Stigefabrikken.dk Hos Stigefabrikken.dk ApS finder du bl.a. badebrostiger, faste stiger og masser af trappestiger og bukke, som kan bruges langs havnen, på broen og på både og skibe. Efisoft Nordic En af Europas største labelproducenter. Etiketter og mærkning til ethvert formål. Udskrivning af årsmærker, bromærker, dagsmærker og printopgaver.

TrygFonden donerer redningsstiger Redningsudstyr er en vigtig del af sikkerheden på havnen. TrygFondens redningsstige er innovativ – og via sin farve og sit lys er den synlig på havnen hele døgnet. Fra 1. juni kan du søge TrygFonden om at få del i årets samlede donation på op til 200 stiger. Opfylder du kriterierne for at kunne ansøge TrygFonden, kan stigerne være med til at højne sikkerheden på havnen.

TrygFondens redningsstige kan evt. supplere det bestående udstyr – fx sættes op på særligt udsatte steder på havnen. Tjek også gerne havnens nuværende redningsudstyr, måske kan det opgraderes, placeres anderledes, eller suppleres med nogle små tiltag, der kan gøre en stor forskel for sikkerheden. Hvis I er interesseret i at ansøge, kan I læse mere på respektforvand.dk


Mobile bådstativer - flyt båden med én hånd! Wester Marina har standardiseret et system til bådhåndtering. Systemet passer til de danske lystbådehavne og er en sikker mangeårig investering, også med mulighed for leasing. Wester Marinas stativer findes i 5 standardstørrelser op til 3, 6, 12, 18 og 25 tons både. Alle i en udførelse, som matcher skrogformer, sejl- og motorbåde. Bådtransportvogne produceres også. Stativerne fylder meget lidt, da de kan stables. Ved optagning behøver man ikke tænke på rækkefølgen, da alle stativer (i bådvægten) i hver standard størrelser er ens.

Wester Mar Mobils ina’s ystem giver 8 % raba t på gælden de medlem prisliste til mer af FLID.

Kontakt os gerne for spørgsmål Mogens Dahl-Nielsen Telefon: +45 4045 2564 E-mail: mdn@wester-marina.dk eller Kristian Lyngborg Telefon: +45 4063 8831 E-mail: kristian@lyngborg.dk

www.wester-marina.dk

58

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020


”Sejlerfolkets fortrukne kælderrum”

STANDARD

0,75 - se streg Havnebox Formegon laver

MED BÅDSTATIV PÅ TAG op til 5 Ton

TRÆ-BEKLÆDT

MED SADDELTAG

Flere farver

Miljø venlig og sikker opbevaring, har aldrig været smartere

√ Tyverisikret

√ Brandsikret

√ Isoleret

√ Forsikret

HAVNEBOX er en økonomisk mulighed for havne, at tilbyde havnens bådejere, en sikker og tør opbevaring - tæt på deres båd. HAVNEBOX er et modulbaseret, og fleksibelt opbevaringssystem på 6m x 2,5m (15m2) der kan sammensættes efter behov, fra 4 - 400 opbevaringsrum. Hver HAVNEBOX har 4 eller 8 isolerede depotrum på hhv. 7,2 eller 3,7m3

60

.dk

FLID & FAKTA NR. 2 JUNI 2020

info@havnebox.dk

Ring venligst på:

69 60 68 48