Synkron nr.1 2017

Page 4

LÆRER NORSK PÅ NETT FRA UTLANDET Familien i Half Moon Bay, California, lar barna lære norsk på Globalskolen:

NETTSKOLEN HAR VÆRT UTROLIG VIKTIG FOR FAMILIEN VÅR -At barna har lært seg norsk, er viktig både for kontakten med Norge og hvis vi velger å flytte tilbake. Når vi er hjemme i Norge merker vi at det ikke går lang tid før barna tilpasser seg, sier Charlotte Beyer-Olsen. AV EBBA KØBER

Charlotte Beyer-Olsen og mannen Eivind Sukkestad er begge utflyttede nordmenn som bor med familien i den idylliske småbyen Half Moon Bay i California, en halvtimes kjøretur fra San Francisco. Hun driver et distribusjonsfirma av skandinaviske varer, og han leder et IT-selskap. Sammen har de to barn. -Thomas og Michele er født i USA, men vi ønsket at de skulle ha god kontakt med slekt og venner i Norge. Vi er hjemme i ferier, og det har også vært planer om å flytte tilbake til Norge, sier Charlotte. Begynte i første klasse -Da barna skulle begynne i barnehage, lette vi etter én hvor de kunne lære norsk. De har en norsktalende barnehage i San Francisco, og vi var villige til å pendle dit, men den var full. Jeg har vært aktiv i det norske miljøet rundt sjømannskirken i San Francisco, og da jeg fikk høre om Globalskolen, skjønte jeg at det var et tilbud vi måtte ha. Jeg har også rekruttert veldig mange til Globalskolen, sier Charlotte. -Da Thomas (12) skulle begynne i første klasse, begynte han samtidig på Globalskolen. Han tok kurset de som er født i Norge tar, og det gikk helt fint.

4 Synkron 1:2017

Globalskolen er et nettstudium som de tar hjemme etter skolen og bruker ca. 90 minutter i uka på dette. I begynnelsen hadde de fysiske bøker, men skolen gikk etter hvert over til at alt var på nett: oppgaver, lesestoff og videoer, forklarer Charlotte. Undervisningen kan foregå ved at læreren forteller en historie på video og gir oppgaver som skal besvares på video. Mulig å skifte vanskelighetsgrad underveis

Nå går Thomas i syvende klasse, og opplegget for ordinære elever på Globalskolen er blitt så pass krevende å følge at Thomas og Michele har gått over til norsk som andrespråk, et opplegg som er spesielt tilrettelagt for dem som er født i utlandet. -Eivind og jeg snakker norsk hjemme, så barna hører språket hele tiden. Det er det ikke alle som gjør, da det ofte er én engelskspråklig forelder i familiene som benytter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.