Flapút febr 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Sellemoanne

Febrewaris 2017


Mondzorg Stiens

06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje Hé, wat vloog daar voorbij? Oh, het was Sinterklaas, de Kerst en Oud en Nieuw! En de maand januari is ook bijna voorbij gevlogen. Ja, de tijd gaat hard! De winter brengt ons mooie en rustige dagen. Alleen voor de schaatsliefhebber valt het wat tegen. Net niet koud genoeg voor natuurijs. Maar wat niet is, kan nog komen! De Flapút van deze maand ziet er weer afwisselend uit. Mede door leuke copy van dorpsgenoten. De redactie stelt ingezonden copy zeer op prijs! De zwart/wit foto`s in de Flapút zijn op de website (www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl) in kleur te zien. Wilt u voortaan de Flapút digitaal lezen, geeft u dit dan door aan de redactie (doarpskranteflaput@hotmail.com) onder vermelding van uw emailadres, zodat u naast de website de Flapút ook digitaal krijgt toegestuurd. Dit scheelt in de drukkosten en daardoor kan de Flapút financieel gezond blijven. Veel leesplezier !!!!!!

3


Ouderenproject

Doarpshûs De Bining Data Ouderenproject Ontmoeten & koken Aanvang 15.00 uur: activiteit in De Bining Gezamenlijk eten: 17.00 uur Túnmanswente Dinsdag 24 januari 2017 Activiteit: Dorpsfilm Jelsum / Koarnjum

Dinsdag 7 februari 2017 Activiteit: spelletjes (o.a. sjoelen, biljarten, kaarten) / Handwerken, eten in samenwerking met Túndiner Dinsdag 28 februari 2017 Activiteit: Burgemeester Joop Boertjens vertelt… Dinsdag 14 maart 2017 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, kaarten) / handwerken

Dinsdag 28 maart 2017 Activiteit: dorpsquiz onder leiding van Beeke Beeksma Dinsdag 11 april 2017 Activiteit: paasstukjes maken / spelletjes (o.a. sjoelen, biljarten, kaarten) Een week later, 18 april 2017 (een week later is het meivakantie) Activiteit: rondleiding Stinzenflora in Koarnjumer bosk Telefoonnummers vrijwilligers (aanmelding kan via de vrijwilligers) Aukje Keestra: 2572012 Corrie en Ben van der Meer: 2572550 Yvon Wolfslag: 2153671 Wietske Postema: 2572534 Baukje Gietema: 8435161 4


Ald Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien Tussen de Friese schaatsen en de andere uit “Holland” bestonden grote verschillen. Dat kwam door verschil in ijspret. De Friezen hielden vooral van hardrijden en maakten dus schaatsen om snel vooruit te komen, vooral op de grote meren.Al die schaatsen hadden lange halzen en de punten liepen hoog op en waren scherp. Om het verbod van deze schaatsen op sommige ijsbanen te omzeilen, werden de doorlopers voorzien van “eikeltjes” op de punten. Dat stond ook wel leuk met als gevolg, dat later ook veel Hollandse baanschaatsers knopjes op de punten kregen. De “gewone” Friese schaatsen hebben ijzers -ook wel schenkels geheten– die midden onder de hak eindigden. Bij andere loopt het glij-ijzer door tot aan het einde van het hout, dat ook wel “voetsel”, “voetstapel” of gewoon “houtje” wordt genoemd. Hieraan danken de Friese doorlopers hun naam. Hieronder een prachtig reclame-affiche van de beroemde Friese firma Nooitgedagt uit IJlst.

Met vriendelijke groet, Heinze, Sake, Sippie, José, Geert en Jan 5


6


Túnmanswente

Valentijnsdiner in Túnmanswente Valentijn staat weer voor de deur en dat betekent lekker eten met je geliefde, vriend, vriendin, familie of collega's. Over de oorsprong van Valentijnsdag verschillen de meningen, maar vast staat dat 14 februari een goede dag is om iemand die je lief hebt eens heerlijk te verwennen! Túnmanswente heeft inmiddels het Valentijnsdiner als jaarlijkse traditie op de agenda en biedt u op dinsdag 14 februari 2017 een drie gangen menu voor € 27,50. Daarbij krijgt u een alcoholvrij aperitiefje passend bij het voorgerecht, een passende wijn bij het hoofdgerecht en een nagerecht + koffie. Meer informatie en aanmelden via informatie@tunmanswente.nl of via telefoonnummer (058) 257 21 90

U bent van harte welkom! 7


Uitnodiging Uitnodiging voor alle bewoners van Britsum, Koarnjum en Jelsum. Op donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur zijn alle bewoners van Britsum, Koarnjum en Jelsum uitgenodigd in de Bining te Koarnjum.

Op deze avond zult u geĂŻnformeerd worden over de toekomst van de kerkgebouwen en de begraafplaatsen in onze dorpen. Aanleiding is de op handen zijnde fusie van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk van Britsum, Cornjum en Jelsum. Daarnaast zal dhr. Gerhard A. Bakker, directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, deze avond een inleiding verzorgen over het werk van deze Stichting. Na afloop hebt u gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij hopen velen van u te ontmoeten op deze avond. Namens de beide kerkenraden, Willem Jan Westerbeek en Feike Kuipers (voorzitters) Fokje Swierstra en Fetsje van der Werff (scribae) Ds. Mirjam Hulzebos 8


9


10


Vriendenkring Toanielselskip Vriendenkring Jelsum-Koarnjum-Britsum 1860 ----------------- 2017 As ik dit skriuw is 2017 al in pear wike oan de gong en is der in ploech entûsjaste spilers begûn mei repetearjen foar it maartstik. Ien man en seis froulju binne dwaande in prachtich stik foar jim op de planken te setten op 24 en 25 maart 2017. De repetysjes stean ûnder lieding fan Brecht Wassenaar, dy’t jim faaks kinne fan it stik “de iisfoarstin” fan Tryater. Brecht is in tûzenpoat dy’t wurket as freelance aktrise, teaterdosint, regisseur en presintatrise. Bedriuwen en ynstellings wer’t se foar wurket binne û.o. Tryater, Omrop Fryslân en de NHL. Yn de Flap-út fan oare moanne komt mear ynformaasje, mar de datum kinne jim alfêst yn de aginda skriuwe. Yn de foariche Flap-út ha wy jim witte litten net sûnder ús frijwilligers te kinnen. De schmink en it lûd en ljocht ha we doe yn it sintsje set. Yn dizze Flap-út wolle we noch in frijwilligster yn it sintsje sette; Wietske Dijkstra is nammentlik ek in frijwillgster wer’t we tige grutsk op binne. Wietske is neist it folwoeksen toaniel ek al jierren by it jongereindtoaniel belutsen. Se regissearet de jeugd, skriuwt rollen by it skript en hat de moaiste ideeën oer it dekor. Wietske hat al meardere jongereindploegen fan ferskate leeftiiden regisseare en stik foar stik wiene se prachtich! Moai om te sjen dat toaniel sa libbet en de minsken ferbynt yn ús lyste doarpkes. Titus Sinnema Theun Dijkstra Louis Hooghiemstra Richt van der Velde Lieuwkje Boomsma 11


Nijs Fan ‘e Ysclub Meiinoar Ien De jaarvergadering is inmiddels geweest, de boeken zijn goedgekeurd en we mogen als nieuw, algemeen, bestuurslid Geert Wigarda verwelkomen. Afgetreden is secretaris Dooitzen Swierstra; Dooitzen bedankt voor je jarenlange inzet. De door gebr.Rypstra beletterde en fraai afgelakte heksenbezem (dat blijft traditie hoor) is hem inmiddels

uitgereikt. Sippie Hansma neemt de secretariële taken over. Ja, met weemoed kijken we naar de bovenstaande afbeelding. Zou het er nog een keer van komen? Na de activiteiten op onze ijsbaan in de week va 18 januari 2013 hebben we helaas geen schaatsbaar natuurijs meer gehad. Toen konden we nog de schoolactiviteiten organiseren, de estafette in Britsum, de afsluitende spelletjesavond. Wat lijkt dat al weer lang geleden hè. Maar we houden hoop!! U toch ook !! Op naar de Ronde van Bokke !! Zowel voor heren als voor dames. Hebben wij al uw “like” op Facebook of hebben wij uw Emailadres al kunnen lezen op ijsclub.meiinoarien@gmail.com.? Waarvoor dank. PS: heeft u nog oude “houtjes” op zolder, we ontvangen ze graag. Met vriendelijke groet, Heinze, Sake, Sippie, José, Geert en Jan. 12


13


Fries Museum Tentoonstelling beladen landschap: van kiefer tot ristelhueber te zien in fries museum Auschwitz, Lampedusa en Aleppo. Plaatsen die in ons collectieve geheugen gegrift staan. Ook in de beeldende kunst heeft de geschiedenis zijn sporen nagelaten. In het Fries Museum is vanaf 4 februari Beladen landschap: van K iefer tot Ristelhueber te zien. In deze tentoonstelling geven meer dan 67 werken van 15 verschillende kunstenaars betekenis aan ‘beladen’ landschappen. De tentoonstelling is van 4 februari tot en met 4 juni 2017 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. Voor Anselm Kiefer is heel Duitsland als landschap besmet. In de tentoonstelling is zijn werk Bilder-Streit te zien. Met typerende materialen als linoleum, olieverf, zand en jute toont hij zijn behoefte aan een nieuwe Duitse identiteit. Waar Kiefer een zoektocht verbeeldt, legt Sophie Ristelhueber letterlijk de bestaande sporen van conflict vast. Haar werk Fait laat de bijna serene overblijfselen van de eerste Golfoorlog in Koeweit zien. Bilder-Streit, 1980, prent, linoleumsnede, olieverf, zand en zwart-witfoto op jute. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

De tentoonstelling Beladen landschap: van Kiefer tot Ristelhueber laat zien hoe sporen van oorlog en conflict in handen van kunstenaars tot een metafoor voor menselijkheid verworden. 14


15


Van een adverteerder

Van verantwoord afvallen naar bewust genieten! Mijn naam is Marieke van der Meer, geboren en getogen in Jelsum. Vanaf de pubertijd ben ik altijd met mijn gewicht bezig geweest, 20 kilo erbij, 15 kilo eraf, 30 kilo erbij, 20 kilo eraf, en de laatste keer (6 jaar geleden) 35 kilo erbij en 44 kilo eraf. Eindelijk na jaren jojoën had ik weer een gezond gewicht en kan met trots zeggen dat ik na 6 jaar nog steeds een gezond gewicht heb.

Ik heb 6 jaar geleden voor een half jaar het Cambridge Weight Plan dieet gevolgd. Dit is een dieet met verschillende programma’s, waarbij je gebruik maakt van maaltijdvervangers (shakes, soepen, repen, pap etc). Doordat je langzaam weer opbouwt naar normale, gezonde voeding, is de kans op jojoën kleiner. Ik wilde ook mensen met dit dieet gaan helpen en ben sinds 5 jaar consulent. Mijn klanten komen wekelijks of één keer in de twee weken langs om te wegen en we bespreken hoe het gegaan is en of ze ergens tegenaan gelopen zijn. Sinds 1 januari is Cambridge Weight Plan vernieuwd en verbeterd door middel van het 7 Stappenplan. Bij elke stap krijg je meer gezonde voeding naast de producten binnen, waardoor er altijd wel een stap is die bij je past. Voor meer informatie kun je kijken op www.mariekevdmeer.nl Afvallen is natuurlijk een strijd, maar op gewicht blijven is een nog veel grotere uitdaging. Door de lange afbouwperiode en samen werken aan een nieuwe levensstijl, streef ik er naar om zoveel mogelijk klanten hun gewicht te laten behouden. Durf jij het aan om deze stap samen met mij te nemen? Bel of mail me dan: Marieke van der Meer 06-54202317 info@mariekevdmeer.nl 16


17


It Nut Seizoen 2016-2017  Sneon 11 maart 2017. Wybe Kaspers.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

18


teaterkonsert WIEBE Mooi klaar mee De band WIEBE is der klear foar: mei harren muzyk fan it twadde album sille se op paad nei de teaters en popfestivals. Nei in slagge tour mei in protte súkses troch it noarden fan it lân binne de hearen werom mei in nij smûk en boartlik program mei Ingelstalige én Fryske nûmers.. Mei ‘Mooi klaar mee’ lit it muzikale trijetal sjen dat sy as moderne tweintigers ôfdien ha mei: de quarterlifecrisis. Vannacht lag ik weer wakker. Wie ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik? Ik wil de wereld over met onze muziek. Maar kunnen we dat? Kunnen wij rocken? Hebben wij dat? Moeten we niet als een gek overal spelen, kroegen waar het bier tot aan je knieën staat? Hadden we dat niet al lang moeten doen? Zijn we al te laat?

WIEBE waard nominerre foar de Friese Popawards 2015. - WIEBE: Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander. 19


Nasjonale Foarlêsdagen 2017 De Foarlêsdagen ha as doel it foarlêzen oan jonge bern te stypjen. Dat kin fansels likegoed yn it Frysk. Oan de boeken hoecht it net te lizzen. Der lizze prachtige foarlês- en printeboeken yn de boekhannel en yn de bibleteek dêr’t út keazen wurde kin. Dus heiten, memmen, pakes, beppes, omkes, muoikes ensfh., krûp lekker mei de bern op de bank of sykje in smûk hoekje en dûk meielkoar yn de wrâld fan de fantasij of belibje aventoeren dêr’t de bern har wat by foarstelle kinne. Jonge bern genietsjes fan sokke mominten en it is tagelyk tige goed foar de taalûntwikkeling. Yn de Nasjonale Foarlêsdagen (25 jannewaris oant en mei 4 febrewaris) wurdt ekstra omtinken jûn oan it belang fan it foarlêzen. It hiele lân troch wurde aktiviteiten organisearre. Op moandei 13 febrewaris stiet it Fryske ‘Printeboek fan it jier’, Skelte wol in skelter fan Joke Scheffer en Anna Sikkes sintraal yn de Túnmanswente (by Martenastate) te Koarnjum. De beukers fan de Gearwurkingsskoalle Britsum, Koarnjum, Jelsum komme dêr moarns op besite. Earst meielkoar de brochjes opite dy’t Aeltsje de Groot fan de bakkerij út Stiens meinaam hat en tagelyk nei har harkje om’t sy oer de aventoeren fan Skelte fertelle sil. Dêrnei meitsje de bern ûnder lieding fan frijwilligers moaie keunstwurken dy’t by it boek passe om de Túnmanswente mei op te fleurjen. Se wurde grif ynspirearre troch de tekeningen fan Anna Sikkes dy’t yn dy tiid yn de Túnmanswente eksposearre wurde. Dy keunstwurken kinne jûns bewûndere wurde troch de âlders en dan is Joke Scheffer der ek om nochris te fertellen oer Skelte.

20


Frysk printeboek fan it jier 2017 is Skelte wol in skelter.

Dat is in oarspronklik Frysk printeboek, skreaun troch Joke Scheffer mei yllustraasjes fan Anna Sikkes. It is in fleurich en aventoerlik boek dêr’t jonge bern har yn werkenne sille. It ferhaal giet oer Skelte dy’t him ferfeelt. Mar hy betinkt wat: hy wol graach in skelter ha. Dat liket him it moaiste dat der is. Hy wol it leafst de hiele dei op in skelter omride. Allinne syn âlders fine it net sa’n goed plan. Want stel je foar dat er samar tsjin de auto fan buorman Bouke oanrydt of troch de blommen fan buorfrou Romkje hinne jaget. Kriget Skelte it foarelkoar? Gelokkich is pake der altyd noch!

Joke Scheffer en Anna Sikkes. (Foto: Bart Bijlsma) Boekgegevens Skelte wol in skelter Tekst: Joke Scheffer Yllustraasjes: Anna Sikkes Ferkeappriis: € 13,50 ISBN:9789062739998 Utfiering: ynbûn 21


Opening huiskamertheater Concerts & More

6 januari was de opening van het huiskamertheater van Bob de Boer. Dit theater biedt plaats aan ongeveer 30 personen en is gevestigd aan De Wier in Koarnjum. Er was een optreden van de band van Eric Ennema-DRIFT De intieme en gezellige sfeer en het ĂŠĂŠn zijn met de muzikanten, zorgden voor een zeer geslaagde opening. Een aanwinst voor onze dorpen en zeker aan te bevelen!

Corrie van der Meer 22


Hier kunt uw advertentie de volgende keer staan

23


Huiskamerconcert voor de Flapút

De redactie van de Flapút heeft zijn bezorgers op een muzikale manier bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. In het huiskamertheater Concerts & More in Koarnjum was er voor hen een speciaal optreden van het duo Weima & v d Werf. Een groep van 30 personen, een zeer muzikaal duo en een uitstekende en gezellige locatie zorgden voor een geslaagde avond. Redactie Flapút

24


.

25


Biljarten “Pearke biljerten” Op 25 november 2016 hadden de damesbiljarters en de herenbiljarters weer het traditionele “Pearke biljerten. Door loting worden koppeltjes (Pearke) gevormd van één man met één vrouw. De loting vond een paar dagen eerder plaats en werd traditioneel gedaan door Peter Keizer en één dame van het damesbestuur. Het aantal caramboles, welke men moest maken, wordt ook altijd vakkundig door Peter uitgerekend. De avond zelf begon om 19.00 uur. Iedereen was nieuwsgierig met wie hij/zij een “Pearke” vormde. En al gauw werd het een drukte van belang. Hierdoor gingen de eerste partijen pas om 19.15 uur van start. Er werd gespeeld met een winnaarsronde en een verliezersronde. Had je de eerste wedstrijd verloren dan kon je toch in de verliezersronde nog een prijs winnen. Verloor je daarna in de winnaars of verliezers ronde dan lag je eruit. Er deden 13 “Pearkes” mee, er was dus één “Pearke” wat geen tegenstander had. Deze ging automatisch door naar de volgende ronde. Tijdens het biljarten werd er serieus gespeeld, maar daarnaast had gezelligheid en goede sfeer de boventoon. Je kon zien dat de vrouwen aardig bedreven zijn geworden in het biljarten, want ze deden niet onder voor de mannen. Soms maakte de vrouw meer caramboles dan de man tijdens een wedstrijd. Er waren vijf prijzen te verdelen, drie in de winnaarsronde en twee in de verliezersronde. De uitslag van deze avond: In de winnaarsronde: 1e prijs Wietske Postema en Goffe Hoekstra 2e prijs Eva Verheijen en Beeke Beeksma 3e prijs Haakje Stielstra en Bart Gietema

In de verliezersronde: 1e prijs Douwe Hoekstra en Riet de Haan e 2 prijs Tineke Helfferich en Wilco Hankel

26


De mannen vonden het jammer dat niet alle zestien vrouwen meededen, want hoe meer vrouwen er meedoen hoe meer mannen er kunnen meedoen. Op 3 maart 2017 hebben we weer “Pearke biljerten” De mannen hopen dan dat alle vrouwelijke biljarters meedoen. Dan de uitslag van het prijsbiljarten van de dames op woensdag 14 december 2016. De uitdaging was: verplicht spelen over één band. Er waren twee poules. En per partij mochten we de Joker Beeke Beeksma inzetten. Sommige dames maakten hier graag gebruik van! Winnaressen in poule B: Winnaressen in poule A: 3e prijs, Haakje Stielstra 3e prijs, Klaske Span e 2 prijs, Jantje Wiersma 2e prijs, Wiepie Hoekstra e 1 prijs, Wendy Hogerhuis 1e prijs, Wietske Postema Was het toeval of niet dat de beide organisatoren in de prijzen vielen?! Al met al hebben we een hele gezellige avond gehad en de prijs bestond uit een PUUR chocolade bon, dus……… de dames kunnen voorlopig nog niet lijnen! Zijn er nog dames die ook willen biljarten? Er kunnen nog wel een paar dames bij, we spelen iedere woensdagavond van september tot en met maart. Je kunt je opgeven bij: Wietske Postema: wietske.postema@chello.nl of telefoonnummer 0582572534. Op dinsdag 13 en vrijdag 16 december hadden de heren hun jaarlijkse paren wedstrijd. Het waren weer spannende wedstrijden met gelijk verdeelde paren. Prijs winnaars werden : A klasse 1e Lukas Rinsma en Albert Span 6 punten en 141 caramboles 2e Beeke Beeksma en Klaas Verhaag 4 p en 103 carb en derde werden Piet de Vries en Willem Boorsma 2p en 106 carb. B klasse 1e Wilco Hankel en Bart Gietema 6 punten en 88 caramboles 2e Henk Jan Rijpstra en Dick Ubbels 6 p en 74 carb en derde werden Douwe Hoekstra en Andries Engbrenghof 4 p en 80 carb.

C Klasse 1e Roel Kuipers en Albert Sinnema 6 punten en 54 caramboles

2e Gert Wiep Hogerhuis en Bob Rijpstra 6 p en 52 carb. en derde werden Goffe Hoekstra en Germ Berkenpas 4 p en 70 carb. Groeten Dick 27


Feestvereniging Beste dorpsgenoten en oud dorpsgenoten, Zoals menig dorpsgenoot al heeft vernomen, bestaat feestvereniging de Twa Doarpen 100 jaar!!! De feestvereniging wil dit unieke jubileumjaar met jullie vieren. Het gehele feestweekend zal in het teken staan van het 100 jarig jubileum. Om hiervan een succes te maken hebben we jullie hulp nodig! De spectaculaire opening zal gevolgd worden door een reünie. Helaas weten wij niet waar al onze oud dorpsbewoners, door de jaren heen, zijn gebleven. Zelfs ons oudste bestuurslid weet dit niet. Daarom vragen wij jullie iedereen die betrokken is (geweest) bij Jelsum & Koarnjum, uit te nodigen voor deze reünie!!! Geen vervoer? Wij halen en brengen graag! Hebben jullie oude herinneringen, foto's, verhalen of andere mooie belevenissen? Deel dit met ons. ´s Avonds zal er een gezellige avond voor jong en oud georganiseerd worden door onze jubileumcommissie. Het complete programma zal t.z.t. bekend worden gemaakt. De vraag of er dit jaar een optocht zal zijn moeten we helaas met nee beantwoorden. Maar!!! We zouden het op prijs stellen als jullie weer nieuw leven in de straat versiering kunnen blazen. Maak iets leuks in elke tuin of maak een bouwwerk aan het begin en/ of eind van de straat. De feestcommissie kan jullie hierbij financiële steun verlenen, deze mag echter niet gebruikt worden voor vlaggetjes. Dus kom met een idee naar de feestcommissie en overtuig ons van jullie idee en krijg financiële steun. Laat ons dorp 100 jaar feest beleven!! Graag tot dan!! email: detwadoarpen@hotmail.com Vriendelijke groeten tel: 06-21933004 of 06-11230897 De feestvereniging!

28


29


30


31


32


Uniek authentiek arrangement Met de Friese paardentram langs stinzenflora op authentieke locaties Voor op de kalender: 8 apr il 2017 - StinzenFloraTour met de Friese paardentram; een volledig verzorgd beleefarrangement. Programma Een gastvrije ontvangst met koffie en oranjekoek vindt plaats bij Pakhûs SOLO in Stiens om 10.30 uur. Hier begint de StinzenFloraTour met een ‘Praatsje oer stinzenblomkes en de Vlaskamptún’ en een stinzenstruin door de tuin. De reis wordt vervolgd met de paardentram naar landgoed Martenastate te Koarnjum waar een wandeling met een deskundige gids u wegwijs maakt in dit park, rijkelijk gevuld met stinzenflora. Bij de Túnmanswente staat een Fryske lunch klaar. Op Dekema State in Jelsum, een eeuwenoude state met prachtige tuin en bos wordt de rondleiding door de tuinbaas gegeven en vindt een gezellige afsluiting plaats. De paardentram brengt u op de namiddag terug naar de startlocatie te Stiens. Kosten arrangement: € 39,50 per persoon. (Reserveren is noodzakelijk via http://www.stinze-stiens.nl/nieuws/ agenda/)

33


Alde foto’s Dit kear in stikje oer de pleats fan Johannes en Hannie Tamminga út Koarnjum. Hja wennen efteroan yn it aldlân oan de Koarnjumerfeart. It hearde ûnder Jelsum en harren buorkerij stie sa’n 250-300 meter fan de Dokkumer IE ôf. Dat wie ek de tagong fanôf it jaachpaad* nei it spul ta.

De diken lizze der no prachtig bij, mar yn eardere tiiden wie dat efkes oars. De tagong nei boere-bedriuwen wie in pún- of modderreed fanút de doarpen wei. It jaachpaad is yntusken it fytspaad wurden bij de IE langs. Om’t de reed net oan hûs ta lei moasten se oer it wetter om thús te kommen. * it jaachpad waard brûkt om skippen troch de IE te slepen as de wyn net meisiet. It skip moast al foarút en waard meastal troch de skipper , sy’n frou of de bêrn útfierd. 34


Ferfier oer it wetter wie dus in goede oplossing foar harren. Dit kinne wy ús hjoed de dei hast net mear foarstelle. Letter waard it gedoogd om oer de barte te rinnen, dy’t oer de Koarnjumer feart lei en eigendom wie fan de famylje van der Burg. De famylje van der Burg hie lân lizzen oan de Jelsumer kant fan de Koarnjumer feart en om dêr te kommen moast dêr wol in oerstek oer de feart weze. Dizze oerstek moast iepen kinne sadat de skippen troch de feart kinne dy’t fan en nei Koarnjum gienen. Hjirtroch koe de famylje Tamminga troch it lân thús komme. Simmers net in probleem, mar bij wiete riten, yn de hjerst en winters wie it net it moaste paad om dêr te kommen en wei te gean. De molke waard op it stalt* setten troch Johannes Tamminga en waard troch Johannes Hiemstra út wijns ophelle mei de boat en nei de L.M.I. yn Ljouwer ta brocht. Sa wie it foar de ruilferkaveling. Nei de ferkaveling is alles feroare en it paad rint no oan hús ta. 35


Alde Foto’s Dan de bewenners sa fier as ik útpluze koe. De earste dy’t ik tsjin kaam wie in fam van der Weij en dernei hat Kees Span hjir buorke. Hjirfan wit ik de jiertallen net. Yn 1957 is de fam Klaas Nicolay hjir kommen te wenjen. Se hawwe hjir tsien jier wenne, oan de maityd fan 1967 ta. Klaas wie féfokker, of leafer sein, hij kaam út de fokkers-femylje Haaie Nicolay fan Swichum. Yn de maityd fan 1967 binne Johannes en Hannie Tamminga hjir kommen te wenjen. Sy kamen fan de Boksumer kant, dus ek oare kant Ljouwert wei. Jehannes hat yn Deinum nei skoalle west fertelde hij. Nei de ferkaveling binne Jehannes en Hannie mei it melken ophâlden doe’t de superheffing syn yntrede die. Yn 1994 binne hja nei de Longkrûdstrjitte yn Koarnjum ferhúze en wenje dêr no noch. In gaardlik plakje. No wurdt der op it spul net mear buorke en wurdt it bewenne troch M.Feenstra. * stalt wie it spielplak om de amers bij de sleat skjin te meitsjen. Piet ————————————————————————————Vliegbasis Leeuwarden / Schema avondvliegen De F-16's vliegen 's avonds in de weken:

      

2 (11 tot 15 januari); 3 (18 tot 22 januari); 6 (8 tot 12 februari); 7 (15 tot 19 februari); 8 (22 tot 26 februari); 12 (21 tot 25 maart); 13 (29 maart tot 1 april).

Tijdens het avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor 17.00 uur, maar ook 's avonds. 36


37


Kerst in Bulgarije

Uiteraard een verschil tussen zomer en winter. De prachtige natuur en de heerlijke temperatuur tegenover de slapende natuur en de minder comfortabele temperatuur. Maar ook dat heeft zijn charme! Ons uitzicht over het dal/tuin blijft mooi!

38


39


Bulgarije staat bol van tradities. In ons dorp doet men aan zelfvoorziening. De oogst van de tuin wordt bewaard in weckpotten. Van de druiven wordt wijn en sterke drank (rakia) gemaakt. Het vlees komt van het varken. Gedurende het jaar wordt het varken vetgemest. Dit gebeurt met natuurlijke voeding zonder toevoegingen. Enkele dagen voor Kerst wordt het varken in de eigen omgeving geslacht. Na ongeveer 2 uur zit het werk er op en wordt gezamenlijk het eerste vlees genuttigd. De tafel is rijkelijk gevuld met heerlijke gerechten, waarbij de zelfgemaakte wijn en rakia niet ontbreken. Wij hebben deze traditie 2x mogen meemaken.

40


De dagen voor Kerst vinden traditionele dansen met zang plaats. Aan het einde van de uitvoering wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken. De avond voor Kerst is een belangrijke familieavond. Men geeft elkaar cadeautjes en geniet van een uitgebreide maaltijd zonder vlees. Ook hiervan mochten wij deelgenoot zijn. Deze ervaringen en onze gezellige kerstviering samen rond de houtkachel, was voor ons een bijzondere tijd. Wilt u ook eens het mooie Bulgarije bezoeken, dan zijn wij altijd bereid om u wegwijs te maken en u eventueel te laten ervaren hoe wij in dit prachtige en bijzondere land leven. “De koffie staat klaar�! Ben en Corrie Van der Meer

41


‘Concerts & More @ De Wier’

Dit recentelijk opnieuw geopende huiskamertheatertje biedt in het nieuwe seizoen 2017-2018 weer een grote verscheidenheid en variatie in toneel, muziek en lezingen. Het is de bedoeling om (semi) professionele uitvoerenden en aanstormend jong talent een kans te geven zich te presenteren in een intieme huiskamersfeer. Daarnaast worden er dus ook lezingen gehouden onder de noemer: “Concerts & More @ De Wier”

Op zaterdagavond 11 februari 2017 komt Inez Timmer als Coco Chanel naar Koarnjum. Coco Chanel, ze was de eerste vrouwelijke ondernemer die met stijl, tijdloze elegantie, maar ook gewetenloos en met ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Ze wist precies wat ze wilde: het vrouwelijke lichaam haar vrijheid teruggeven, korte metten maken met korsetten en ouderwetse vlechten. Ze creëerde bovendien een parfum dat de wereld veroverde, kleedde wereldsterren en presidentsvrouwen. Allemaal uit een diep verlangen erbij te horen en gezien te worden. Kan grenzeloze ambitie een liefdeloze jeugd compenseren …? 42


Haar eenvoudige komaf haalde haar telkens weer in en zo bleef Coco gevangen in een eindeloze eenzaamheid, die de triomf van haar werk overschaduwde. In dit nieuwe muzikale theaterverhaal kruipt veelzijdig zangeres en actrice Inez Timmer in de huid van Coco Chanel. In navolging van haar succesvolle theaterproducties “Lili Marleen – Eeuwfeest van een schuldig lied” en “Op alle fronten” kreeg ze ook voor dit nieuwe stuk lovende recensies. “Ik wil dat mensen het verhaal achter haar succes leren kennen en ontdekken waarom ze is geworden zoals ze was”. Inez, die tegenwoordig in Duitsland woont, schreef het stuk zelf. Bart Kingma is tekstregisseur.

Het theatertje biedt plek aan zo’n 32 bezoekers. Daarom is toegang alleen mogelijk na reserveren. Dat kan op bobdeboer@pinuosanddowns.com of op telefoonnummer 06=54763154. En zijn nog een paar plekken beschikbaar …! Aanvang van de avond is om 20.30 uur en de deur is open om 20.00 uur. Entree: €15,- per persoon, incl. gratis koffie/thee

43


Wist u dat……... 

KF It Partour 18 maart hun Bingo avond hebben in de Bining om 20.00 uur

KF It Partour 22 maart hun jaarvergadering hebben in de Bining om 20.00 uur

Het ouderenproject een groot succes is

Het ouderenproject er 2 vrijwilligers bij heeft en ze daar erg blij mee zijn

Dat iedereen die daar behoefte aan heeft zich aan kan sluiten

Dat Daan en Els Berkenpas gaan verhuizen van Jelsum naar Stiens

Er weer prachtige winterfoto’s op de website staan

De Flapút ook per email te verkrijgen is en dat de digitale Flapút ook in kleur is

De Flapút ook op de website staat en daar ook een digitaal archief heeft

Het dorpsfeest dit jaar 100 jaar bestaat

Koarnjum een huiskamertheater heeft

Dat er van het nieuwe fiets/wandelpad druk gebruik gemaakt wordt

De Flapút voor en door de dorpelingen is

Wij blij zijn met de ingestuurde kopij

44


Concerts & More @ De Wier Zaterdagavond 25 februari 2017 Gitarist Eddie Mulder ‘solo’ @ De Wier in Koarnjum

Gitarist Eddie Mulder werd geboren op 26 april 1959 in Rotsterhaule, Friesland. Al van jongs af aan had hij een sterk muzikaal gevoel. Vanaf zijn zesde nam de gitaar een belangrijke plaats in zijn leven in. Aanvankelijk kwam dat

door zijn klassieke gitaarlessen van leraren als Piet Grin, Roel Slofstra en Andries Lubach. Langzaam maar zeker werd hij bijgeschaafd tot een gitarist met een gedegen muzikale ondergrond. Eddie houdt overigens nog steeds erg veel van klassieke gitaarmuziek. Toen hij een jaar of dertien, veertien was kwamen echter de eerste popbands in

beeld. Mede daardoor was het snel afgelopen met zijn gitaarlessen, maar later heeft Eddie dat gelukkig weer opgepakt en dat is zeker te horen op zijn solo CD “Dreamcatcher” die hij deze avond grotendeels zal gaan spelen in het huiskamertheatertje De Wier. Prachtige, sfeervolle muziek van een geweldige gitarist. Dat wordt genieten in een gezellige en sfeervolle ambiance in dit huiskamertheatertje.

Huiskamertheatertje De Wier in Koarnjum De Wier 5 Zaterdagavond 25 februari 2017 Aanvang programma: 20.30 uur Deur open: 20.00 uur Toegangsprijs: €12,50 pp Reserveren uitsluitend via bobdeboer@pinupsanddowns.com of op 06.54763154, er zijn maar 32 plekken beschikbaar!

45


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent)

0900-8844

Huisartsen: Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722 46


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur

Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag.

47


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

29 jan.

9.30 Drs.J.L.de Haan

Jelsum.

5 febr.

9.30 Ds.M. Hulzebos

12 febr. 9.30 Ds.M. Hulzebos

De Hoekstien, Britsum/ doorstartdienst. Koarnjum.

19 febr. 9.30 Ds.J. Kamerling

Jelsum.

26 febr. 9.30 Ds.M. Hulzebos

De Hoekstien, Britsum.

Kalinder 10 febr

Bazar Rommelmarkt

Hoekstien

11 febr

Inez

Concerts & More Koarnjum @ De Wier

20.00

14 febr

Valentijnsdiner

Tunmanswente

Koarnjum

17.30

16 febr

Fusievergadering Kerken

Bining

20.00

Bining

19.00

3 mrt Pearke biljarten

Britsum

18 mrt

Bingo

KF It Partour

Bining

20.00

22 mrt

Jaarvergadering

KF It Partour

Bining

20.00

Vriendenkring

Bining

20.00

24-25 Toneel mrt

49


Redaksje 37ste jiergong nr. 368 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail).

Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 24-02- 2017 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 13-02- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 50


51


52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.