Vårt Felleskjøp - april 2020

Page 51

PRODU KTNYTT

Hønsegjødsel

TILSATT BIOKULL

Ole Gunnar Fuglestad viser nye pakkelinjer.

Den nye hønsegjødsla til Norsk Naturgjødsel er ifølge daglig leder Ole Gunnar Fuglestad et unikt produkt som de gleder seg til å høste flere erfaringer fra. BETHI DIRDAL JÅTUN

– Vi tester det fortsatt, men har allerede oppnådd så vidt gode resultater at FK-butikkene ønsket å ta det inn i sitt sortiment allerede nå, fortsetter Fuglestad. JORD, PLANTER OG MILJØ Foreløpig er det også utelukkende disse utsalgsstedene som kommer til å tilby «Kullhøna», som er produktnavnet Norsk Naturgjødsel så treffende har valgt å kalle sitt nyeste naturgjødselprodukt. – Bruken av biokull som gjødsel er ikke noe nytt, men her i Norge har ingen så langt tatt det inn i gjødselblandinger for storskalaproduksjon, oppgir Fuglestad og forteller at biokullet har flere gode tilleggsegenskaper. – Det består av mange bittesmå porøse deler og fungerer blant annet som filter. I et tørt bed for eksempel, vil kullet sørge for at jord og planter likevel får fuktighet og næring, fordi det avgir dette litt etter litt, forklarer han. Biokullet omdanner CO2 til karbon, noe

som gir miljøgevinster, påpeker Fuglestad og anfører et siste viktig poeng: – Med biokull får mikroorganismene i jorda mer mat og næring, noe som gir bedre vekst. I tillegg styrkes jordkvaliteten. Jorda blir lettere og luftigere. STORSEKK NESTE ÅR I første omgang kommer Kullhøna kun i småsekker på 15 liter. – Vi starter her, og så kommer vi med storsekk til landbruket neste sesong, lover Fuglestad som i fjor produserte til sammen 5.200 tonn naturgjødsel i ulike blandinger og til ulike formål fra produksjonslokalene på Jæren. Fra kontorvinduet sitt ser han rett ut på Feistein fyr, en utsikt som selv om den alltid er lik, likevel aldri er lik. Lys, skyer, vind og hav gir omgivelsene ulike fargepaletter flere ganger bare i løpet av én og samme dag. JEVN VEKST Samme store spekter kan ikke Norsk Naturgjødsel påberope seg, men virksomheten har vokst jevnt og trutt siden starten, og produktene er blitt stadig flere og mer differensierte. For halvannet år siden stod også et nytt produksjonsbygg ferdig, og nylig ble begge produksjonslinjene byttet ut. – Vi har nå to helt nye linjer. En til småsekk/ bøtte og en til storsekkproduksjonen, som før var i en annen hall, forklarer Fuglestad, som tror veksten vil fortsette: – Begrensningene våre ligger først og

fremst i logistikken. Veiene ut her er svært smale og vil til slutt sette sin naturlige stopper, men det er en god stund til. GODE SAMARBEIDSPARTNERE Biokullet til Kullhøna får Norsk Naturgjødsel fra Standard Bio i Bø i Telemark. – De har væt en viktig samarbeidspartner for oss i dette prosjektet, sier Fuglestad og legger til at Nibio, som de har samarbeidet med helt siden starten av, også har vært med i dette prosjektet som i de øvrige. Foreløpig har FK-butikkene eneretten til det nye gjødselproduktet som nå også testes ut på juletreproduksjon og golfgress. Rent markedsmessig selger Norsk naturgjødsel sitt nye produkt under parolen: «Kinderegget i hagen». Hønsegjødsel og biokull gjør godt både for jord, planter og klima.

Nyhet!

VÅRT FELLESKJØP 51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.