Boldøjet nr. 2 2024

Page 1

Nr. 2 • 2024 • 52. årgang

Hjerteblod, succes og personlig vækst

Med en god og veloverstået generalforsamling for Fjordager Idrætsforening (FIF) den 24. april i bagagen kan vi se tilbage på 2023 med en god fornemmelse og med rigtig mange både velkendte samt nye aktiviteter. Grundlaget for udvikling og flere nye medlemmer er bestemt til stede, og vi skal i Fjordager Idrætsforening gribe muligheden for at arbejde videre på at fremme og udvikle vores forening.

I Fjordager Idrætsforening, som alle andre steder, spiller den traditionelle foreningsidræt en stor rolle. Samtidig skal vi være bevidste om, at der også er et opbrud i det traditionelle idrætsbillede, hvor der i større omfang end tidligere er flere alternativer til det klassiske idrætstilbud i foreningen. Derfor kræver det udvikling og omstillingsparathed, hvis vi som foreninger også i fremtidens skal forblive attraktive for vores medlemmer.

Jeg vil i denne Leder komme med nogle bud på, hvordan vi i Fjordager Idrætsforening kan udvikle og styrke vores forening.

Vejen til at styrke vores idrætsforening kan være mange, og ofte vil det være forskelligt fra idrætsforening til idrætsforening, hvilke(n) indsats(er) som har størst betydning for at udvikle netop vores idrætsforening i den rigtige retning. Jeg har her nogle bud på fokusområder, som vi kan arbejde videre med og tage udgangspunkt i.

Tilbud og målgrupper

Vi skal altid være nysgerrige på medlemmernes og lokalsamfundets behov og ønsker med henblik på at sikre, at vores idrætsforening fortsat vil være attraktiv for både eksisterende medlemmer og nye potentielle medlemmer.

Jo mere indsigt vi har, desto bedre kan vi vurdere, om vi skal foretage tilpasninger af vores eksisterende idrætstilbud eller oprette helt nye.

Igennem den sidste tid har vi bla. i hovedbestyrelsen diskuteret, hvad er FIF DNA?

Den snak fortsætter og gør os mere bevidste om vores identitet og betydning for medlemmerne samt for lokalområdet.

Organisation og foreningsledelse

Det er vigtigt, at vi arbejder bevidst med vores visioner og målsætninger og inddrager medlemmerne i beslutningsprocesser og samskabelse på tværs. Det betyder også, at vi med fordel kan arbejde proaktivt med at dygtiggøre vores organisation i form af fx opkvalificering af ledere og bestyrelse.

Ressourcer

Ressourcepersoner skal forstås som frivillige, ansatte og andre engagerede personer på tværs af idrætsforeningen. Disse er helt afgørende for vores eksistens og er derfor de bærende kræfter, når det kommer til drift og udvikling.

Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at

3
Lederen
Fjordager Køreskole Odense NØ, Odense C og Svendborg Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk digitaltrykodense.dk • kontakt: amh@gpo.dk Rugløkkevej 2 • 5240 Odense NØ tlf. 66 10 23 20

skabe de bedste mulige forudsætninger for disse ved at sikre fx fleksible tilknytningsmuligheder, motiverende arbejdsopgaver og løbende anerkendelse af deres arbejde.

Kommunikation og markedsføring

Kommunikation er vigtig… og svær. Derfor skal vi være opmærksomme på, at der findes mange former for kommunikation. Den interne kommunikation bør bære præg af inddragelse, transparens og demokrati, hvor der sikres gensidig forståelse på tværs af idrætsforeningen.

Den eksterne kommunikation handler bl.a. om markedsføringen af vores forening både lokalt og online, og den skal være gennemtænkt og koordineret, så det rammer den ønskede målgruppe på bedst mulige vis. Det kan være en rigtig god ide at tænke i, om man har resursepersoner med kommunikations- og markedsføring baggrund i afdelingen/idrætsforeningen, som man kan trække på.

Samarbejde og støtte

Samarbejder på tværs af foreningen er vigtigt, da disse kan skabe muligheder og ressourcer, som vi ellers ikke selv vil kunne oparbejde. Derfor bør vi være opmærksomme på de positive effekter heraf, og kontinuerligt være proaktive, nysgerrige og ikke mindst kreative omkring samarbejds- og støttemuligheder, da disse kan øge foreningens kvalitet, økonomi, image og udviklingsmuligheder.

Fysiske og digitale rammer

Idrætsfaciliteter er den vigtigste rammebetingelse for vores aktiviteter i Fjordager Idrætsforening. Placering, udformning og kvalitet er med til at forme idrætstilbud.

Derfor består arbejdet både i at styrke samarbejde med kommunen og samtidig udvikle de fysiske rammer, så de understøtter et stærkt og attraktivt idrætsliv. Vores digitale udvikling og platform skal sikre, at vi nu og i fremtiden kan imødekomme behovene fra vores medlemmer og omverdenen generelt. Vi mærker allerede nu flere og flere krav om digitale løsninger og muligheder; det skal vi være bevidste om og parate til.

Hjerteblod, succes og personlig vækst I Fjordager Idrætsforening skal vi give mulighed for personlig vækst. FIF vil gerne kunne støtte den personlige og faglige udvikling. Gennem deltagelse i aktiviteter, lederskab og samarbejde kan medlemmerne lære nye færdigheder, opnå selvtillid og finde en følelse af formål.

FIF vil i den grad gerne bidrage til lokalsamfundet, derfor vil vi spille en vigtig rolle ved også at tilbyde sociale aktiviteter, støtte til sårbare grupper, kulturelle begivenheder. Dette skaber stolthed og tilfredshed blandt medlemmerne ved at bidrage positivt til lokalsamfundet.

I FIF fejrer vi succeser, når et hold eller en afdeling opnår succes. Om det er ved at vinde en konkurrence, opnå en målsætning eller bare have det sjovt sammen er glæden og hjerteblodet enormt. Dette fejres som en fælles sejr, der styrker båndene mellem medlemmerne.

Samlet set skaber Fjordager Idrætsforening en særlig atmosfære af fællesskab, passion og engagement, der bidrager til glæde og hjerteblod hos dem, der er involveret.

5
Lederen
6
Rikke Lund Nielsen Revisor - Indehaver Tlf. 61 18 89 56 Morten Damgaard Møller Statsaut. Revisor - Indehaver Tlf. 51 38 47 40 Nikolaj Wædegaard Kallesøe Statsaut. Revisor – Indehaver Tlf. 28 30 23 83

Så kom det gode vejr endelig!

Det var med stor glæde og fornøjelse, at vi (Krolfspillerne) kunne mødes i det gode vejr, som er kommet her i starten af maj måned.

Det giver ligesom en meget bedre dag til at spille i. Og naturligvis kunne vi holde kaffepause udendørs.

Vi var omkring 20 spillere, som nu er begyndt at spille på begge de 2 baner, som vi har til rådighed.

Og her skal vi rose Claus for den gode vedligehold af disse. Vi træner også i forbindelse med den Krolfturnering, som vi deltager i, og som vi gerne vil vinde.

Turneringen spilles på søndage - strækker sig over 10 gange og de 5 gange foregår hos os.

Træningstider: Tirsdage og torsdage 9.45 – 12.30

Træner: Jytte Matusiak Hansen

Vi lejer også banerne ud til grupper/ selskaber som ønsker en hyggedag med Krolf.

Baneleje, kølle, bold og scorekort Pr. person – kr. 30,Grupper over 10 pers.- kr. 20 -pr. person.

Reservation hos Sonja Jørgensen tlf. 22176174 Email: Sonjasedenmail.com

7
Krolf

Sæson 2024 er skudt i gang

Den nye Tennissæson

Medio April åbnede vi for den nye sæson og med forhåbentligt godt vejr hele sæsonen.

I læsende stund er alle vore fire grusbaner klargjort, og den nye sæson dermed skudt i gang. Vi glæder os til at se forhåbentlig alle medlemmer fra 2023 igen og samtidig byde velkommen til en masse nye begejstrede tennisfans i alle aldre, som har lyst til at prøve kræfter med sommersporten over dem alle.

Vi vil bestræbe os på have tilbud til alle aldre og alle niveauer – hvis du savner et tilbud til dig, så er du velkommen til at kontakte formanden for at høre om mulighederne for lige præcis dig.

Al relevant information om Tennisafdelingen vil være at finde på vores hjemmeside www.fjordager-tennis.dk

Standerhejsning

Årets standerhejsning var lørdag d. 4. maj kl. 12.00.

Vi havde heldigvis godt vejr til arrangementet, og de fremmødte blev budt på grillpølser/ brød og øl/ vand.

Nogle af de fremmødte benyttede tillige chancen til at få introduceret sæsonen med spil på banerne.

Åbent hus

Efterfulgt af Standerhejsningen holdt vi Åbent hus kl. 13-15

Prøv tennis en enkelt gang og du er ikke i tvivl: Tennis er sjovt. Tennis skaber glæde. Og så er det sundt.

Hvis vi ikke sås til vores Åbent hus i

Fjordager Tennis, så tøv ikke med at tage kontakt til Lars på 31 15 84 09 og stille spørgsmål og/eller arrangere en kort introduktion til tennisspillet.

Junior Træning

Der vil være træning for juniorer én eftermiddag om ugen maj og juni samt august og september. Træningen er aldersopdelt – ring evt. og hør, hvilket hold du hører til.

Har du lyst til at prøve en sjov sport, som tennis, har du mulighed for at deltage i træningen gratis og uforpligtende 2 gange, inden du bestemmer dig. Som medlem af Tennisafdelingen er deltagelse i træningen et gratis tilbud. Kontakt evt. Lars Jensen på 31 15 84 09

8
Tennis

Klubaften

Et arrangement henvendt til alle klubbens medlemmer uanset køn, alder og niveau. Her kan man møde andre medlemmer og spille nogle uforpligtende doubler på kryds og tværs efter et forhåndsaftalt mønster.

Målet er at skabe et forum, hvor man kan spille tennis uden, at man har en fast makker, og hvor man kan konkurrere på en hyggelig og afslappet måde.

Efterfølgende lægges der op til socialt samvær med frugt, kage grill osv.

Klubaften er hver mandag kl. 17-19, og man kan som nyt medlem prøve gratis 2 gange inden medlemskab.

Er du interesseret, er du velkommen til at dukke uanmeldt op!

Kontakt evt. formanden, hvis du har spørgsmål eller lignende.

Tjek www.fjordager-tennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Voksenintroduktion

Tennis

Drømmer du om at lære at spille tennis?

Eller vil du i gang igen?

Fjordager Tennis er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig, der har travlt i hverdagen.

Træningen foregår én gang om ugen i maj-juni og august-september.

Har dette gjort dig nysgerrig?

Tjek www.fjordager-tennis.dk for nyeste information om træningstider m.m.

Senior Tennis - til jer der vil prøve noget nyt!!

Hvorfor seniortennis?

Fordi vi i vores område har mange aktive efterlønnere og pensionister, som stadig synes, de har mod på at prøve nyt inden for sportens verden. Og fordi vi vil give plads til en mere idrætsaktiv pensionisttilværelse med gode oplevelser. Tennissporten har meget at tilbyde. Det er netop en sport, der kan dyrkes af alle aldersgrupper. Den foregår udendørs og med seniortennis, står man aldrig og mangler en makker.

Seniortennis tilbyder tennisaktiviteter under hensyntagen til alder og fysik og har et klart socialt sigte. Dette projekt henvender sig især til alle, der ikke har spillet tennis før eller kun i begrænset omfang.

Har dette vakt din interesse så tøv ikke med at kontakte Lars på 31 15 84 09. Projektet vil blive påbegyndt, så snart der er interesse fra mindst 5-10 personer, så skynd dig at ringe!

9

Kontingenter

Tjek www.fjordager-tennis.dk for nyeste information om priser.

Indmeldelse sker online via vores hjemmeside.

Bordtennis

I sæson 2023/24 har Fjordager Bordtennis haft to hold med i holdturneringen.

De to hold udgøres af en gruppe stamspillere, som har spillet i afdelingen i mange år.

De vægter det sociale højt og hygger sig til de ugentlige træninger, men samtidig

Tennis

har de også et stort konkurrencegen i sig, og der bliver ikke givet ved dørene, når den lille hvide bold bliver slået over nettet.

I den forgangne sæson blev 1. holdet i Fynsserien placeret som nr. 3 og fortsætter dermed også i næste sæson i Fynsserien. Flot klaret.

2. holdet måtte i Serie 1 en tur i nedrykningsspillet, som de dog vandt og dermed fortsætter i Serie 1 næste sæson. Også flot klaret.

10

Fjordager Open

"Fjordager Open har netop taget hul på sæsonen 2024 med forrygende doublespil efterfulgt af gourmet grillpølser. Denne gang var det vores berømte indkøber Mathiasen, der havde gjort en god handel, og det er i øvrigt en af hans absolutte spidskompetencer, når det kommer til diverse indkøb. Udførelsen ved grillen blev overladt til TP og Lau, som forstod at arbejde sammen om processen og videreføre det eksemplariske samarbejde fra banen, hvor de vandt dagens doubledyst. Det forlyder i øvrigt, at Lau vil prioritere tennisspillet benhårdt i år, da han øjner en mulighed for at få sit navn på pokalen, så

i år bliver konkurrencen skærpet ganske betragteligt. "

"Fjordager Open - en lukket turnering" Sådan er det, men har du lyst til at prøve at være med, kan du kontakte formanden (for Fjordager Open) Peter Lauridsen på pklauridsen@gmail.com for en gratis prøvekamp .

Vi lægger vægt på, at man deltager i det sociale liv og hygge, samt at man gerne vil spille nogle kampe i løbet af sæsonen. Vi har alle øvet os i en hel del (mange!) år, men alligevel må vi konstatere, at tennisniveauet er temmelig svingende.

11
Tennis
12

Motionsbadminton - det er sjovt

Som i alle andre sportsgrene går det op og ned i forhold til antallet af medlemmer; det er også tilfældet i vores Badmintonafdeling.

Derfor besluttede badmintonbestyrelsen også tidligt, at vejen til flere medlemmer var gennem at få flere personer ind i bestyrelsen, for derved at have flere kræfter til at lave aktiviteter og skabe opmærksom om Badmintonafdelingen.

I 2023 blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, som bliver koordineret af FIF kontoret. Forældrene til spillerne i afdelingen er blevet kontaktet og spurgt, om de havde lyst og mulighed for at give en hånd med.

Desuden blev der gennemført en Facebook-kampagne, hvor Badmintonafdelingen søgte via FIF Facebook, om der var nogle, der havde interesse i at hjælpe Badmintonafdelingen.

Vi kan se, at det stadig er svært at få aktiveret folk til at gå ind i arbejdet, men vi er sikker på, at det nok skal lykkes.

Vi efterlyser derfor gode ideer til, hvordan vi finder flere personer, der vil give en hånd med.

Hvis du har lyst, så kom forbi FIF kontoret eller skriv/ring, så tager vi en snak. Jeg ser frem til at høre fra dig. Hilsen

Jerry

Motionsbadminton – det er sjovt Mandag aften i Agedruphallen kl. 18.00 stimler glade badmintonspillere sammen

på de 6 baner, der er til rådighed. Det er damedoubler, herredoubler og nogle gange er det et mix af det hele. Men fælles på alle baner er, at det er sjovt.

Der bliver råbt, der bliver jublet, der bliver bandet, der bliver heppet. Det kan lyde alvorligt, men tro mig. Det er kun for sjovt, og mest bliver der grinet.

Vi er også gode til at dyrke det sociale. Vi kan godt sidde bagefter og nyde en øl eller vand og diskutere aftenens spil, eller hvad der ellers rører sig i samfundet, f.eks. hvordan går det for OB?

2 gange om året arrangerer Willy en ”forsjov turnering”, hvor vi bliver sat sammen på kryds og tværs og spiller på tid. Bagefter spiser vi smørrebrød og hygger os og siger enten Glædelig Jul eller ønsker hinanden en god sommer.

DU kan også komme med. Willy Christiansen lover, at der er ledige baner, både mellem 19.00-20.00 og 20.00-21.00. Hvis du er interesseret er du velkommen til at kontakte Willy på tlf. 2576 5321

13
Badminton

Generalforsamling og hædringer

Charlotte Veppler Næstformand

Onsdag den 24. april afholdt vi årets generalforsamling.

65 medlemmer mødte op til fællesspisning før mødet, så der var tid til at tale sammen og udveksle erfaringer og hvad, vi kan bruge hinanden til i dette her fantastisk fællesskab.

Aftenen bød på et langt program med de faste punkter, som vores vedtægter foreskriver.

Vi fik også en kort introduktion til høstfest 2024.

Teaterspirerne fra Fjordagerscenen var forbi og give en forsmag på forestillingen Momo og tidstyvene.

Traditionen tro uddelte vi også vore 2 vandrepokaler; Årets Leder og Årets B&E, ligeledes udnævnte vi årets sportsnavn og erhvervsklubben hædrede Årets FIF’er.

En nyhed denne aften var også, at afdelingen Aktive seniorer skifter navn til Aktivitetshuset FIF - Fællesskab for alle aldre.

Aftenen blev dirigeret med sikker kyndighed af Bjarne Christensen vores tidligere hovedformand.

Årets Leder blev Kirsten Christensen fra Aktive Seniorer

Kirsten har gennem sit mangeårige virke været en stor gevinst for Fjordager Idrætsforening. Kirsten har i mange år været en stor del af juletræsfesten. Hun har ligeledes i mange år brugt utallige timer på HCA-maraton og andre af løbene i Fjordager Idrætsforening og har dér med stort engagement forsøgt at få flere til at

hjælpe til ved løbene. Kirsten er som kasserer i Aktive Seniorer, den der går forrest i forsøget på at skaffe flere medlemmer til afdelingen. Når OK har aktiviteter ved Brugsen, tager hun på sin sædvanlige ligefremme, men også gode måde, kontakt til kunderne i håb om at tegne et OK benzin kort, men forsøger samtidig at hverve nye medlemmer til Aktive Seniorer. Kirsten har også en rute med Boldøjet, hvor hun kommer i kontakt med mange beboere på ruten og har også dér ofte

Årets Leder Kirsten Christensen

heldet med sig i medlemsjagten. Hvis et medlem af den ene eller anden grund har problemer med at betale kontingent, det kan være sig et manglende dankort eller at han/hun ikke er gode venner med computeren, så er Kirsten selvfølgelig hjælpsom og klarer problemet for medlemmet. Ved bestyrelsesmøderne er hun også meget fremme i skoene, og kommer med gode forslag til nye aktiviteter eller ændringer af disse, ligesom hun har brugt megen energi på at afklare

14

Generalforsamling og hædringer

problemet med at finde et nyt navn til afdelingen. Kirsten har i 8 år været kasserer og sidder hårdt på pengekassen, ingen unødige udgifter, men det er vel en kasserers fornemmeste opgave. Hendes lederegenskaber kommer også til udtryk, når hun med hård hånd styrer en af vores aktiviteter, nemlig ”maletøserne”, hvor hun er i front med hensyn til seriøsitet. Man er aldrig i tvivl om, at opgaven er løst, når det er Kirsten, der har ansvaret. Kirsten har udvist særlige egenskaber i form af inspirerende indsats, godt lederskab og med sine menneskelige egenskaber og et godt humør og et stort engagement virket til gavn for idræt og fritidsaktiviteter i området. Kirsten er en sand FIF-er, smilende og med hjertet på det rette sted.

Stort tillykke til Kirsten.

Årets B&E blev Martina Karim fra Gymnastik

Martina har i en lang årrække været instruktør på sit hold ”hot mammas”. Et hold hvor hun med sin smittende energi og store engagement altid har haft alle pladser fyldt ud. Holdet har trodset årstider, vejr, vind, corona og udskiftning af halgulv, for så har de bare trænet udenfor med afstand, og hvad der ellers skulle til. Der har været mange medlemmer igennem på hendes hold og nogle har sågar været med i ALLE de ca. 15 år, holdet har eksisteret.

Inden denne sæson ønskede hun at starte endnu et hold op. Dette skulle være et hold, hvor der var plads til de medlemmer, som på den ene eller anden måde havde brug for en mere skånsom,

men stadig effektiv træning. Et hold hvor der skulle være plads og tid til at guide den enkelte ift., hvordan øvelserne kunne udføres. Medlemmerne på holdet er glade for den effektive træning, hvor der bliver taget individuelle hensyn.

Ud over dette tilbød Martina, for nogle sæsoner siden, afdelingen sin hjælp til arbejdet med SoMe og PR. Det første år uden at være i bestyrelsen. I løbet af kort tid blev vi mere synlige på de sociale medier og informationerne til instruktørerne blev koordineret og sat i system. Heldigvis for os ønskede hun efter det år at blive en del af bestyrelsesarbejdet. Et arbejde vi sætter stor pris på og er dybt taknemmelige for og afhængig af. Martina kan løse ALLE opgaver og gør det gerne. Hun er alene årsagen til, at vi når bredt ud på de sociale medier.

Årets B&E Martina Karim

Med sit store kendskab til fagområdet styrer hun dette med en rolighed, som ligger hende helt naturligt. Alt bliver timet og tilrettelagt i en kæde af informationer, som kommer ud løbende, der hvor det

15

Generalforsamling og hædringer

er relevant. For en bestyrelse som os er det FANTASTISK at have hende med på holdet.

Martina møder altid op med god energi, ærlighed, kæmpe JA hat og klar til at løfte opgaverne i fællesskabet. Som hun plejer at sige: ”What the fuck, det kan vi sagtens løse”. Vi ønsker med denne indstilling at give Martina et stort klap på skulderen, vise hende vores taknemmelighed for hendes engagement som frivillig i vores afdeling. Stort tillykke Martina.

Årets Sportsnavn blev Hold´et fra gymnastik

I februar 2023 tog fire tidligere gymnaster kontakt til gymnastikbestyrelsen med en forespørgsel. De havde alle været væk fra afdelingen nogle år, da tiden til udlandsrejser, højskoleophold, studier og udflytninger tog deres tid. De ville høre, om de måtte oprette et nyt gymnastikhold hos os. Hold´et (deres holdnavn) skulle være et gymnastikhold for gymnaster i alderen 22+. Et gymnastikhold der skulle træne en gang om måneden i mange timer af gangen. Det skulle være et hold med både en rytmedel og en springdel. De ville gerne genskabe det hold (fy-fy holdet), som de selv var en del af, inden de rejste fra os, nu bare for ældre gymnaster og i en anden form. De synes ikke, de kunne finde et tilbud i Odense, som passede til dem, derfor tog de initiativet til at spørge, om de selv måtte oprette dette hold.

Vi blev selvsagt MEGET begejstret for deres initiativ, og sagde selvfølgelig et KÆMPE ja tak til dem.

Det er blevet til et fantastisk hold med

gang i den og glæde for alle – derfor blev Hold´et fra gymnastik ÅRETS

SPORTSNAVN 2023, stort tillykke!

Årets FIF’er Marianne RasmussenPowerwalk

Det er blevet en tradition, at Fjordager Erhvervsklub deltager i Fjordager Idrætsforenings arrangementer, hvor forskellige hædersbevisninger tildeles personer, der har gjort en særlig indsats for Fjordager I.F. Fjordager Erhvervsklub vil gerne støtte op om det store arbejde, der året igennem gøres i Fjordager I.F. Fjordager Erhvervsklub vil gerne hædre en person, som for Fjordager Idrætsforening har ydet en helt særlig indsats, til glæde og gavn for børn, unge, voksne og seniorer i Fjordager området. Kåringen af ”Årets FIF’er” er blevet en tradition, og hædersbevisningen uddeles i år for 9. gang. Heldigvis er der rigtig mange, der lægger mange kræfter, energi og tid i, at få hverdagen i Fjordager I.F. til at fungere. Derfor er der også mange, der kunne fortjene at få hædersbevisningen ”Årets FIF’er”. Udvælgelsen af den person som hædres sker i et samarbejde mellem Fjordager I.F. og Fjordager Erhvervsklub.

16
Årets Sportsnavn ”Hold’et”

Generalforsamling og hædringer

Vi er meget sikre på, at den indsats der ligger til grund for valget, vil blive opfattet med den største anerkendelse, og at valget dermed både er fortjent og populært.

”Årets FIF’er” er en fremragende foreningsperson m/k, en person der er meget vellidt, en person der løser mange forskelligartede opgaver, en person med store sociale og foreningsrelaterede egenskaber, og som altid udviser en menneskelig udstråling, der spreder smil og godt humør.

”Årets FIF’er” har været medlem af Fjordager Idrætsforening i flere år, og har gennem årene udvist de rette egenskaber for at kunne blive en fremtrædende person i en forening, der lægger vægt på værdierne i et frivilligt, folkeligt og fælles forpligtigende foreningsliv.

Indsatsen i Fjordager I.F. tog sin begyndelse i motionsafdelingen som PowerWalker.

Indsatsen i foreningen har sideløbende udviklet sig til at blive meget omfangsrig.

” Årets FIF’er” er et rigtigt foreningsmenneske, der bidrager til at løse de mange små og store opgaver af praktisk og administrativ karakter, der er i en stor organisation som Fjordager Idrætsforening.

Det er for Fjordager Erhvervsklub en stor glæde at kunne udnævne Marianne Rasmussen som ”Årets FIF’er” 2023.

Tillykke Marianne.

Kom og syng sommeren ind Mandag den 10. juni kl. 19:00 i Fjordagerhallens cafeterie afholder vi fællessang med fokus på sommeren. Billetter til kaffe og kage købes via vores hjemmeside. https://fjordager-if.dk/ events-2024/ Håber vi ser rigtigt mange til denne sang aften.

De bedste hilsner fra Pernille Pasfall, Sune Krintel og Charlotte Veppler

Fællessang

17
Årets FIF’er Marianne Rasmussen

Vi støtter Fjordager Idrætsforening

Er du på udkig efter en ejendomsmægler, der også går op i det lokale samfund? Hos Ejendomsmæglerfirmaet Eckhardt er vi stolte over at støtte Fjordager Idrætsforening og vores lokale fællesskab.

Har du nogensinde spekuleret på, hvad din bolig er værd i dagens marked? Hos os tilbyder vi en gratis og uforpligtende vurdering af din ejendom. Vores erfarne mæglere har en dyb forståelse for lokalområdet og er eksperter i at vurdere boliger med præcision og indsigt.

Vi glæder os til at se din bolig!

Ring på 6610 1100 og book en uforpligtende vurdering eller scan QR-koden

18
i
Tlf. 6610
bullerupsvommebad.dk
Fysioterapi · Kraniosakralterapi · Akupunktur Babysvømning · Træning
vand
8944 ·
Mølledammen
7 · 5320 Agedrup · Tlf. 6610 1100 eckhardt@eeckhardt.dk · www.eeckhardt.dk

Af John Hedegaard

Udvalgsformand i Motionscenteret

Udvidede åbningstider i Motionscentret

Så er vores nøglebriksystem trådt i kraft, og vi kan nu udvide vores åbningstider. Vores motionscenter har fået tildelt kr. 20.000 til nye maskiner, som vi får sat gang i snarest.

Vores medlemstal vokser med lynets hast, og med den pris, kan alle være med: 700 kr. årligt hvis du er under 65 år, og 550 kr. for 65+. Alle nye medlemmer har mulighed for en gratis prøvetime med en instruktør.

Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

08:00 – 09:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

09:00 – 10:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

10:00 – 11:00 ÅBEN Vibe (Kvinder 50+) 10:00 – 11:30 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

11:00 – 12:00 ÅBEN Susanne (Mix 50+) 11:30 – 13:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

12:00 – 13:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

13:00 – 14:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

14:00 – 15:00 Dennis (Mix 50+) ÅBEN ÅBEN Dennis (Mix 50+) ÅBEN ÅBEN ÅBEN

15:00 – 16:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

16:00 – 17:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

17:00 – 18:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

18:00 – 19:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

19:00 – 20:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

20:00 – 21:00 ÅBEN ÅBEN ÅBEN ÅBEN

Holdtræning – opfylder du kriterierne, så er holdet åbent 50+ - 50 år eller derover. Mix – mænd og kvinder Lukket motionscenter

Fjordager Motionscenter

Kontaktinfo: John: 40 14 45 44 fjordagermotioncenter@gmail.com

19
Motion
Åbningstider i Fjordager Motionscenter pr. 1. maj 2024

Jwan kalash

Tlf.: 42 15 22 21 rex-style@outlook.dk

Mølledammen 9 5320 Agedrup

20 REX STYLE
KVALITET,
GOD SERVICE.
GLÆDER
AT SE DIG. SIDEN 1973 mail: chrisiong@chrisiong.dk | tlf: 23 71 80 42
Bullerup
HÅNDVÆRK OG
VI
OS TIL

Aktivitetshuset FIF

Af Inger Sørensen

Formand i Aktive Seniorer nu Aktivitetshuset FIF

Aktivitetshuset FIF - fællesskab for alle aldre

Vi har fået et nyt navn

På generalforsamlingen den 24. april 2024 blev det nye navn godkendt. Fremover er det:

Aktivitetshuset FIF

Fællesskab for alle aldre.

Det nye navn indikerer mere, at vi er en afdeling for alle og ikke kun seniorer. Selvom navnet er nyt, er konceptet stadig det samme.

I Boldøjet for november 2023 bad vi læserne om hjælp til at finde det helt rigtige navn, som dækker alle de aktiviteter, vi har. Der var rigtig mange gode bud, men til sidst valgte en enig bestyrelsen navnet, og vinderen af de 3 flasker vin er Warny Meincke.

Årets leder

På generalforsamlingen blev vores kasserer Kirsten Christensen valgt som årets leder i Fjordager Idrætsforening. Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tillykke til Kirsten, det er så velfortjent. Kirsten har gennem mange år ydet en stor indsats både for FIF, men også for Aktive Seniorer, hvor hun sidder hårdt på pengekassen. Alle kender hendes gode humør, og hun går til opgaverne med stor entusiasme og får andre med på sine gode ideer.

Arrangementer

Den 29. februar havde vi besøg af Finn Bendixen, bedre kendt som lille broder til Bo og Brit Bendixen. Finn fortalte om sit liv med dans og showverdenen. Det blev

også til et par numre med fællessang, ligesom han lokkede os med på et par danse. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

Den 4. marts afholdt vi vores årlige medlemsmøde med valg til bestyrelsen. Efter mødet var der som sædvanlig kaffe og pålægsmad. Der var desværre ikke det helt store fremmøde, hvor der ellers er mulighed for at træffe medlemmer, der går til andre aktiviteter og således har mulighed for at uddybe det sociale fællesskab, som jo er i højsædet hos Aktive Seniorer.

En planlagt udflugt til Grønhøj Kro ved Viborg den 23. april blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

I skrivende stund planlægger vi det sædvanlige modeshow, der finder sted mandag den 13. maj kl. 13.00, og igen er det Anne Marie Bæk, der trækker det store læs. Det er firmaet Patina fra Middelfart, der viser forårskollektionen. Som noget nyt har vi nu og fremover flyttet showet til FIF hytten på Østbirkvej. Det næste modeshow afholdes mandag den 11. november 2024 kl. 13.00.

Aktiviteter

Der er stadig godt gang i vores aktiviteter, og det glæder bestyrelsen.

Hvis der er en læser, der har en god ide til en ny aktivitet, så kontakt formanden eller en i bestyrelsen. Vi er altid parat til en snak om muligheder.

21

Aktivitetshuset FIF

I næste nummer af Boldøjet, der udkommer til august, er vi klar med en ny aktivitetsoversigt for 2. halvår, ligesom den kommer på vores hjemmeside og opslag i Fjordagerhallen og FIF hytten.

En stor tak!

Til slut vil jeg ønske alle medlemmerne og læserne en rigtig god sommer og på gensyn til en eller flere af aktiviteterne.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Aktivitetshuset FIF – fællesskab for alle aldre og især formand Inger Sørensen for at indstille mig til Årets Leder i Fjordager Idrætsforening.

Der skal også lyde en tak til Hovedbestyrelsen for at bakke op omkring denne indstilling.

Jeg blev i den grad overrasket og meget glad og er stolt over at modtage denne pris.

Kirsten Christensen

22

Vil du være en del af en fest? Høstfest

Det er med stor glæde, at vi inviterer jer til at deltage som frivillige til Fjordager Høstfest den 5. oktober 2024!

Som nogle af jer måske husker, var Fjordager idrætsforening en gang kendt for deres fantastiske Høstfester tilbage i 70'erne, 80'erne og en del af 90'erne. Nu ønsker vi at genoplive denne tradition, og vi har brug for jeres hjælp til at gøre det til en uforglemmelig begivenhed!

Fjordager Høstfest vil være en weekend fyldt med festligheder og samvær, hvor alle lokale samles til en fantastisk tid. Men for at vi kan få det hele til at ske, har vi brug for en masse frivillige, der er villige til at give en hånd med.

Her er nogle af de arbejdsopgaver, vi har brug for hjælp til:

Fredag:

• Opdækning i hallen: Vi har brug for 15-20 personer til at hjælpe med at opstille scenen, barer og lyskæder.

Lørdag (17:00-01:30):

• Garderobe: 5-10 personer til at håndtere garderoben.

• Barvagter: 15-20 personer til at betjene barerne.

• Oprydning: 5-10 personer til at hjælpe med oprydning efter festen.

• Filmmand: En person til at dokumentere begivenheden.

Søndag 10:00 - 14:00:

• Oprydning og rengøring: Vi har brug for frivillige til at hjælpe med at rydde op og gøre rent efter festlighederne.

2024

Som frivillig vil du ikke kun være med til at skabe en fantastisk begivenhed for vores lokalsamfund, men du vil også få muligheden for at møde nye mennesker og være en del af et fællesskab, der gør en forskel.

Som tak for din hjælp som frivillig, vil du modtage en billet til festen, så du også kan nyde festlighederne og være en del af det sjove! Det er vores måde at vise vores taknemmelighed og værdsætte din indsats på.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig eller ønsker at få mere information, er du velkommen til at kontakte Charlotte Veppler naestformand@fjordager-if.dk tlf.: 2260 5479, som vil være glad for at svare på jeres spørgsmål og tage imod jeres tilmelding.

Vi håber at se mange af jer som frivillige til Fjordager Høstfest og ser frem til at skabe uforglemmelige minder sammen!

23

66 10 85 90

Korsløkke - Munkebjerg Begravelse

Træffes efter aftale Bullerup Begravelsesforretning

66 10 85 00 ”VI

Landbrugsvej 4, 5260 Odense S. Tlf. 66 18 40 20. www.søbyrevisorer.dk

24 Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup -private.dk Mail: info@bullerup-private.dk INGENLukkedage... Bullerup private Børnehave Bullerup private Børnehave Bullerup Børnehave Fordi dit barn fortjener det bedste... Den trygge hverdag for dit barn... Bedemand Yde www.bedemandyde.dk
Marcus
Hjerrild Exam. Bedemand tidl. Socialpædagog Lene Yde Exam. Bedemand tidl. Sygeplejerske Lau H. Persson Exam. Bedemand tidl. Gartner
Stilfulde og miljøvenlige produkter. Priser der holder – ingen overraskelser
STÆRKESTE
Din revisor
Odense
STILLER MED DET
HOLD
i
og Kerteminde - du kan regne med”
Partner
Palle Søby Margit Frølund Peder Grønne- Lonnie Regit- Kristian FrøhStatsaut. Revisor Hansen gaard Rasmussen ze Østervig lich Rosager Partner
Reg. Revisor Reg. Revisor Reg. Revisor
Cand. Merc. Aud.
Partner
Partner Partner
REALMÆGLERNE ODENSE - DIN LOKALE MÆGLER

Planlægning af høstfesten

Planlægningen af årets høstfest skrider fremad. Vi satte sidst i februar billetsalget i gang, og det går ganske godt. Når det er sagt, er det vigtigt, vi før sommerferien kan se, at vi når det budgetterede mål af ca. 300 solgte billetter, for at festen kan løbe rundt. Så derfor hjælp os med at sprede budskabet og køb gerne din billet allerede nu.

Billetter købes på https://fjordager-if.dk/ hoestfest-2024/

Salg af sponsor aftaler går også ganske godt. Vi har mange tilsagn om at støtte økonomisk eller på anden vis.

Høstfest 2024

Vi kan allerede nu sige stort tak for støtten til:

• Rextech - Rugløkkevej i Seden

• Fjordager Køreskole

• Sidenius

De næste måneder er vores opgave at få skaffet frivillige hjælpere til festens mange opgaver. Ligeledes skal der købes ind og tænkes oppyntning.

Vi søger paraplyer til vores dekoration af hallen. Så hvis du har en paraply på lager, du ikke bruger, må den meget gerne afleveres på kontoret i Fjordagerhallen.

Ligeledes søger vi også bøjler til garderoben, så har du nogle gode bøjler, vi må få, kan de ligeledes afleveres på kontoret.

Formand i Motion

Forår med løb og powerwalk

Lyset er tilbage, og vi har (næsten) glemt den usædvanligt våde og mørke vinter. Træningen er på nærmest naturstridig vis blevet passet af såvel løbere og powerwalkere. Vores store sammenhold hjælper på motivationen, når det kniber med at komme afsted. Det gælder også for vores fantastiske nye løbere og powerwalkere, som startede op i januar, hvor motivationen var størst, og vejret var værst. Det bærer frugt.

Nu kommer belønningen i form af den lyse og milde årstid med lange aftener og et langt mere spændende udvalg af træningsruter, løbsarrangementer og sociale aktiviteter.

Motion

Måske er det noget for dig at blive en del af vores fællesskab?

Vi løber og powerwalker hver tirsdag og torsdag kl. 18.30, og der er desuden løbetræning lørdag kl. 9. Du er meget velkommen til at komme og træne med os for at se, om det er noget for dig.

Både løbere og powerwalkere står klar til at byde dig velkommen, og hvis du er ny til løb starter vi et intro-løbehold op til August. Vi har mange års erfaring med nye løbere, og vi ved det virker!

Scan QR koden for at læse mere.

Bedste hilsner fra Fjordagers løbere og powerwalkere.

25

Få en lavere varmeregning og et lunere hus

Isoler din bolig, og sænk din varmeregning

Isoler din bolig, og sænk din varmeregning

Isolerings-Gruppen

Isolerings-Gruppen – har over 40 års

– har over 40 års erfaring

Vi udfører alt

– Hulmursisolering

– Loftisolering

– Isolering af etageadskillelse

Isolerings-Gruppen

– Teknisk isolering

Vi udfører alt – Hulmursisolering – Loftisolering – Isolering af etageadskillelse – Teknisk isolering

– over 40 års erfaring i at holde på varmen

Kurt

– din ekspert i isolering.

Isolerings-Gruppen A/S

Her vil det være godt at isolere

Her vil det være godt at isolere

Hulmur

Hulmur

Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes.

Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes.

Loft/tag

Slettensvej 169 5270 Odense N info@isolerings-gruppen.dk +45 66 18 60 11 www.isolerings-gruppen.dk

Loft/tag

Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et løsuldsprodukt, som

Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft.

Se mere på www.isolerings-gruppen.dk

Se mere på www.isolerings-gruppen.dk Bestil et gratis besøg

Bestil et gratis besøg

6 fordele ved at

6 fordele ved at

• Du får en sundere bolig

• Du får en sundere bolig

• Et lavere energiforbrug

• Et lavere energiforbrug

• Et bedre indeklima

• Et bedre indeklima

Isolerings

Gruppen

Isolerings Gruppen

Slettervej 169 www.isolerings-gruppen.dk

Slettervej 169

www.isolerings-gruppen.dk

26
Ingeniør Adamsen Ingeniør Kurt Adamsen – din ekspert i isolering.
· Vand · Varme · Gas · Sanitet ������� ������� ����������������������� ������������������ ���������������� ������������������� VVS ������� • Gas • Sanitet ������������� ���������������������������������������� ������������ ������� ������� ����������������������� ������������������ ���������������� ������������������� VVS ������� • Gas • Sanitet ������������� ���������������������������������������� ������������ ������� ������� ����������������������� ������������������ ���������������� ������������������� VVS ������� • Vand • Varme • Gas • Sanitet ������������ ������������ VVS MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og VVS Instal. Klaus Friis Madsen TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 BOOK NR. 23 24 89 48 mellem kl. 17-18 BOOK NR. 23 24 89 48 mellem kl. 17-18 agedrupforsamlingshus.dk BOOK NR. 23 24 89 48 mellem kl. 17-18 agedrupforsamlingshus.dk

Udsolgt igen til SuperBrugsen Fjordagerløbet

Der var igen i år udsolgt med 300 deltagere, da Fjordager løb og powerwalk arrangerede Fjordagerløb for 41. gang tirsdag den 30. april. Deltagerne kom fra hele Fyn med en meget stor andel fra de lokale løbeklubber. Det er vi utroligt taknemmelige for.

Ligesom sidste år var det dejligt lunt og solrigt, kort sagt perfekt løbevejr og perfekt tilskuervejr. Det benyttede mange sig af, og det summede af liv i og omkring Fjordagerhallen inden start.

Inden starten fejrede vi vores trofaste deltagere, de Tyske Hacker brødre. Igen i år, og for cirka 20. gang, havde de taget turen fra Lübeck for at deltage i Fjordagerløbet. Lillebror Detlef har 50-års jubilæum som løber i denne måned, og det fejrede vi ved at tildele ham startnummer 50.

Samtidig fik de begge et diplom og et løfte om gratis deltagelse i Fjordagerløbet i al fremtid. Detlef og Holger Hacker fik et fortjent kæmpebifald!

Fjordagerløbet foregår på en 5 km rundstrækning fra Rugløkkevej og til Seden Strandby, og retur. Langs ruten er der tradition for, at beboerne går ud på gaden og hepper. Det skaber rigtig god stemning og er noget, løberne sætter stor pris på.

Bagefter var der hygge og lodtrækningspræmier i hallen, for hos os har alle lige stor chance for at gå hjem med en flot gevinst.

Efter løbet blev alle startnumre indsamlet, så de kan bruges til næste år. Til gengæld fik alle en romkugle fra SuperBrugsen i bytte til stor tilfredshed for alle.

Cafe Fjorden serverede lækker mad; det er virkelig noget der har været savnet i mange år.

Tusind tak til alle de mange deltagere.

En kæmpe tak til vore sponsorer for godt samarbejde og en særlig tak til vore hjælpere, som med et smil sørger for, at alle deltagere får en god oplevelse med hjem i bagagen.

Endvidere en stor tak til beboerne i området for lån af ”jeres” veje.

På gensyn i Maj 2025!

Vores næste arrangement er vores familieløb ”Margueritløbet” i HCA Skoven den 15. september.

Scan QR koden og læs mere om Margueritløbet!

27
Motion
Brødrene Hacker fra Lübeck

Tak fra Cafe Fjorden

Vi er fyldt med taknemmelighed og ydmyghed, når vi ser tilbage på de sidste 4 måneder, der er gået, siden vi startede Café Fjorden. Det startede som en idé om et sted, hvor lokalsamfundet kunne samles, et sted hvor vi kunne mødes, dele historier og nyde hinandens selskab. Aldrig havde vi forestillet os, at det ville blive til det, som vi står med nu.

Den sidste tirsdag i hver måned holder Café Fjorden fællesspisning, og hvad der startede som en beskeden begivenhed har udviklet sig til et hjertevarmt samlingspunkt for vores samfund. Det er en aften, hvor vi deler ikke kun måltider, men også latter, venskab og fællesskab.

Alle er velkomne.

Vi er overvældede over den støtte, vi har modtaget fra jer alle. Uanset om I har været med fra begyndelsen eller har sluttet jer til os på vejen, er jeres tilstedeværelse og støtte det, der gør Café Fjorden til det, det er i dag.

Det er takket være jer, at vi måtte udvide og køre i to hold for at imødekomme efterspørgslen. Det er en luksus, vi aldrig havde forestillet os.

Tak til hver eneste person, der har støttet op om Café Fjorden uanset på hvilken måde, I har gjort det. Jeres engagement og tro på fællesskabet er drivkraften bag vores succes, og vi er dybt taknemmelige.

Lad os fortsætte med at dele måltider, historier og minder i Café Fjorden og skabe flere arrangementer og endnu flere øjeblikke med glæde og fællesskab.

Med varme hilsner Cafe Fjorden – Kamilla, Mette & Kate

FÆLLESSPISNINGS DATOER 2024:

d. 28 Maj

Juni og Juli – sommerferie

d. 27 August

d. 24 September

d. 29 Oktober

d. 26 November (julefrokost)

28

Af Torben Simonsen

Formand for Cykling

Cykelsæson 2024 er godt i gang

Det har været nogle kolde og våde træningsdage, der er blevet budt på, faktisk lige fra nytår og frem til udgangen af april måned, men der er blevet cyklet, som vejret har tilladt. Året startede med Nytårskur på Varmestuen i Kerteminde samt et forsinket jubilæumsarrangement for cykelafdelingens 30 års jubilæum i 2023. Hyggelige timer med en god frokost og et pakkespil blev det også til med pakker fra diverse sponsorer.

2023 har været et godt cykel år med mange gode arrangementer i afdelingen, der også har været forskånet for alvorlige uheld. Sociale arrangementer så som en dag på krolfbanen, klubtur til Brædstrup og klubmesterskab i enkeltstart for blot at nævne nogle stykker af dem. En af afdelingens faste traditioner er ”kranseturen” i december, hvor vi cykler rundt til de kirkegårde, hvor afdøde cykelvenner er stedt til hvile. Efter rundturen hygges der med gløgg og æbleskiver i hytten. I forbindelse med mange af vores arrangementer, får vi stor hjælp af Marianne og Lilly – tak for det.

Den frivillige arbejdskraft har igen i 2023 lagt mange timer i at være behjælpelig ved diverse arrangementer, en stor tak skal der lyde til jer alle for, at I altid er klar til indsats, når der er brug for hjælp. Det er misundelsesværdigt andre steder, at cykelafdelingen har dette ”gen”.

Thurøturen er afviklet med god tilslutning. Torsdag den 14. marts var det fantastisk cykelvejr til Egons ”Tour de Thurø”.

Og vi var heldige, for da vi skulle hjem efter at have spist på Falckstationen i Svendborg, foregik det i snestorm!!

Fra 1. april blev MTBén skiftet ud med raceren. Der er meget stor tilslutning på PHD-holdet om formiddagen, hvorimod det halter lidt med tilslutningen til aften-/ og week-end holdene. For at vise klubtrøjen har vi aftalt, at alle forsøger at møde op til aftentræning den første tirsdag i hver måned.

Vi arbejder stadig på at få flere medlemmer, med det er et langt sejt træk.

En lille tilgang af nye medlemmer er det blevet til, men der er stadig lang vej til at nå tidligere tiders medlemstal, da vi desværre også mister et medlem indimellem.

2024 ”træningslejren” er på plads. Det bliver igen i det midtjyske på Pejsegården i Brædstrup i juni måned. Er du endnu ikke tilmeldt så kontakt Frede Kruse for hurtig tilmelding, da deadline er passeret, men vi har mulighed for at få et par stykker mere med.

De kommende måneder byder på madpakketure til Padesø og Egeskov samt to fine ture til henholdsvis Langeland og Ærø, og så kommer der også et par fødselsdage, der skal fejres.

Rigtig god træning. Og så stemmer vi alle i på melodien ”For vi ber´ bare guderne om godt vejr”.

Følg med på Facebook for yderligere informationer om aktiviteter m.m.

29 Motion
30

Sundhed i fodbold er mere end træning

Mennesker er drevet af at være en del af et fællesskab. Forskning viser, at i tidernes morgen, hvor vi var jægersamfund, der afgjorde fællesskabet overlevelse. Når vi er en del af et fællesskab afkoder vores hjerne det, som at vi er sikret overlevelse, og når vi oplever at være udenfor et fællesskab, så tolkes det, som en trussel mod vores overlevelse. Hjernens udfordring er, at den ikke kan kende forskel på sunde og usunde fællesskaber; det er alfa og omega for den at sikre vores overlevelse, og derfor afkoder den risiko for afvisning på lige fod med sult og tørst.

Fællesskaber har direkte indflydelse på vores sundhed I mit kandidatspeciale forskede jeg i, hvad fællesskaber har af betydning for vores trivsel og sundhed og ud fra et sundhedsperspektiv, kan fællesskaber inddeles i to kategorier sunde og usunde fællesskaber.

Sunde fællesskaber bygger på nysgerrighed, engagement, støtte, opbakning og den enkelte tager ansvar for egen adfærd og handlinger ind i fællesskabet.

Usunde fællesskaber indeholder kritik, bebrejdelser, fralæggelse af ansvar og får den enkelte til at gemme sig lidt væk, fordi måden denne bliver mødt på er utryg.

Sunde fællesskaber styrker den enkeltes selvværd og tro på egne evner. Den enkelte vil opleve at blive hørt, føle sig set samt at være værdifuld for fællesskabet

Usunde fællesskaber minimerer den enkeltes selvværdsfølelse og påvirker troen på egne evner negativt. Den enkeltes oplevelse af at blive hørt, føle sig set og være værdifuld for fællesskabet er sjældent til stede eller slet ikke til stede.

Sunde fællesskaber har en sundhedsfremmende og forebyggende effekt på vores helbred, fordi højt selvværd er med til at minimere risikoen for mistrivsel, og når vi trives, forebygges sygdom.

Usunde fællesskaber er med til at øge risikoen for angst, stress og depression, fordi der er en lavere grad af selvværd.

Sunde fællesskaber giver os en følelse af at høre til.

Usunde fællesskaber giver os en følelse af, at vi laver om på os selv for at passe ind.

Fællesskaber bærer fodbold

I fodbold er der mange frivillige, som skaber fællesskaber, der alle er med til at styrke den enkeltes sundhed. Der er både piger og drenge, som glæder sig til at komme til træning, og det skyldes ikke kun fodbold, men i høj grad fællesskabet på holdet. Fodbold har trænere, som formår at få spillere ind på holdet, som har haft det svært andre steder, men i Fjordager føler de sig velkommen hver gang.

Seniortruppen har det sidste halvandet år har haft mange succeser, men denne

31
Fodbold
32

Fodbold

og uanset hvor mental stærk man er, så påvirker det én, men holdet er der stadigt, fordi fællesskabet er stærkt, og de står sammen og løfter i flok; både sejre og nederlag bæres i flok.

Ledere har ansvaret for fællesskabet

En frivillig forenings fundament er frivillige trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.

Trænere og holdledere har brug for udvalgsmedlemmer til at hjælpe dem, når der er udfordringer.

Alle frivillige har brug for at have en frivillig bestyrelse, der bakker dem op, sikrer sparring og sørger for uddannelse til de frivillige og dem selv.

Sunde og trygge fællesskaber skal skabes i fællesskab fra ledere til alle frivillige, som er ude hos foreningens medlemmer.

Sundhed er mere end kost og motion, og vi kan styrke hinandens fysiske og psykiske helbred ved at være nysgerrig og imødekommende. Det er da ganske fantastisk ;)

Kasper Grønning Seniorformand i Fodbold

Når sæsonstarten på 2024/25 skydes i gang, bliver det uden Claus Udengaard, der takker af efter 4 rigtig gode år.

Claus kom til klubben tilbage i sommeren 2020, hvor Corona’en satte sine begrænsninger. Det betød, at Claus endnu ikke havde set nogen af spillerne i kamp inden hans sæsondebut mod Aarup. Det stoppede dog ikke Claus for at skabe et solidt fundament og de rigtige rammer til at implementere en masse unge spillere.

Claus’ fokus på et stærkt kollektiv og udviklingen af den yngre generation - i samarbejde med en dygtig spillende assistenttræner i Jesper “Jeller” Rasmussen - skulle vise at kulminere i forårssæsonen

2023, hvor Fjordager rykkede op i Danmarksserien for første gang siden 2009.

Oven på det formåede han i 2023’s udgave af pokalturnering at slå Kerteminde, Marienlyst og B1909 ud af pokalturnering, hvilket resulterede i en kamp mod Superliga klubben Hvidovre IF, som mange i og omkring klubben forhåbentligt altid vil kunne huske tilbage på.

Der skal lyde en stor tak til Claus for hans dedikation, udvikling og arbejde i Fjordager.

33
Fodbold

Lørdag den 7. september afholder vi Fjordager i Farver på boldbanerne ved Seden Skole.

Sæt X - Håber vi ses

Kontakt

Fjordager Idrætsforening

34 En værdig og smuk afsk E d m E d din E kær E Holm Begravelser Kerteminde Tlf 6532 1881 Lunden 57, 5320 Agedrup • www.holmbegravelser.dk Henning Andersen Mette Andersen
Her er der plads til DIN ANNONCE
Fjordager
i Farver

Af Elsebeth Lundgreen Formand i Linedance

God sommer til jer alle

Mens jeg skriver dette til boldøjet, er det regnvejr og koldt. Det har det været hele dette forår siden december måned. Nu vil vi gerne have solskin, så vi alle kan komme ud og nyde det gode vejr. Der er selvfølgelig også den fordel, at man ingen undskyldninger har for ikke at komme til dans. For os som elsker at danse linedance.

Glæde! Hvad siger det om linedance: Fedmusik#svedpåpanden#grin#sammenstød#kaffe&kage#hjernegymnastik#workshop#gensynhvermandag#snakkemedandre#væresigselv#godfølelse#glædeandre#hyggejulfastelavnsommer#

Vi har sidste dansedag mandag den 3 juni. Vi danser til kl 17,30, hvor efter vi tager på Dalle Valle for at spise lidt mad sammen.

Første dansedag efter en forhåbentlig dejlig sommerferie bliver den 12. august.

Jeg vil gerne sige tak til Dunja og Elsebeth Madsen for igen at få os igennem dette halvår med dejlige danse.

Jeg vil gerne takke Elsebeth Madsen for alle de år, hun har hjulpet linedance som hjælpetræner. Hun har valgt at stoppe med at danse ved os. Kun de bedste ønsker for, hvad du og Ole kan finde på at lave nu. Jeg ved camping er jeres store hobby,så bliver der mere plads til det.

Vi søger stadig en instruktør til begynderholdet. Så vil du gerne undervise ved os, så ring eller skriv til Inga Løkke eller Elsebeth Lundgreen, til en lille snak, om

hvem du er.

Jeg vil også gerne sige velkommen til de 3 nye. Hvor giver I den bare gas på dansegulvet.

Inga og Dunja skal ud på en workshop den 7 juni. Det glæder de sig til. Jeg ved ikke hvorfor, men vi nyder at lave disse workshops.

Måske er det at møde nye mennesker, og sommetider møder man også nogle, man kender.

HCA maraton kunne godt bruge nogle flere hjælpere søndag den 29 september.

Sig det til Elsebeth Lundgreen eller til Gitte Løkke, hvis du har lyst. Så finder vi en plads, du kan hjælpe til på.

Har I set, at der bliver holdt HØSTFEST i

Fjordagerhallen den 5 oktober 2024. Kom og få en hyggelig aften med god musik og en lille dans på dansegulvet. Husk at tilmelde dig og dine kære.

Ring gerne til Dunja vores instruktør 20284078 og kom og få en prøvetime Begynder / let øvet mandag kl 16.15 til 17.45.

Der er kaffe fra kl 15.45 og selvfølgelig en lille snak med Dunja.

Kig gerne ind på vores hjemmeside fjordager-linedance.dk eller gå en tur på vores Facebook side.

Alle er velkomne til at danse ved os “ store som små, tykke som tynde, unge som gamle. Der er plads til alle.

Pris for at danse på 1 hold er 660 kr for et halvår.

35 Linedance

Af Martina Karim

Bestyrelsesmedlem og SoMe konsulent

Opvisningen 2024

Lørdag, d. 23. marts 2024 var en dejlig dag! Fjordagerhallen var fyldt helt op til bristepunktet.

Gymnasterne elsker det, da lige præcis denne del – opvisningen – nok er den mest spændende del af selve gymnastikken.

Vi mødtes kl. 9.30 til faneindmarch, og så kørte det hele bare derudad.

TUSIND tak til alle der kom og heppede på de mange seje gymnaster.

Nu er den lokale opvisning overstået, men bestyrelsens arbejde stopper aldrig.

Nu forbereder vi den nye sæson, arbejder på at finde nye instruktører og hjælpere samt evaluerer, hvordan det hele går.

Har du mon en god idé, du gerne vil dele, en god oplevelse eller bare lidt input?

Hold dig ikke tilbage og skriv til Martina på: run2martina@gmail.com

Det kan ende med, at du bliver hængende et halvt liv…

Drømmer du om at undervise andre?

Vi mangler både en springinstruktør og rytmeinstruktør til FYFY holdet

Vi mangler springinstruktører til Juniormix. Vi mangler en rytmeinstruktør samt springinstruktør på 4. - 6. kl.

Herudover kunne vi godt bruge en sej instruktør til dans, puslinge gymnastik, forældre/barn samt yoga

Folk flytter, livet går videre, og derfor skal vi finde nogle nye, friske mennesker!

Skriv gerne til Martina på: run2martina@gmail.com

Årets Sportsnavn: HOLD´ET

d. 24.4 2024 har vi udråbt vores seje unge mennesker til Årets Sportsnavn. Vi har lagt vægt på flg. signalement:

• Eget initiativ til holdet

• Gymnastikglæde

• Hjælpsomhed samt smittende livsglæde på gulvet

De unge gymnaster er i alderen ml. 20-30 år, og de samles fra alle landsdele en gang om måneden. Faktisk vores ”gamle” gymnaster, som er hjemme igen i foreningen.

Gå ikke glip af en fed oplevelse!

Gå ikke glip af vores gymnastikskole for børn ml. 6-10 år i Agedruphallen, d. 31/72/8 2024.

Alle dage fra kl. 9-15. Pris: 450 kr inkl. forfriskninger, diplom, drikkedunk og T-shirt.

Vent ikke for længe med tilmeldingen, der foregår på DGIs hjemmeside.

De dygtige og kvalificerede instruktører står klar til at give alle børn 3 uforglemmelige dage.

Som afslutning på 3 fantastiske dage vil der være opvisning for forældrene fredag kl. 14.00-15.00

Lyder det som noget for dine børn, hold øje med vores Facebook/ eller Instagram (Fjordager Gymnastik), hvor vi løbende reklamerer for alle events.

37 Gymnastik
38
Gymnastikskole Gymnastik
”Holdet”

Håndbold

40
U8 Piger U7 Piger

En fantastisk mulighed - hvis du har lyst Håndbold

Kom til træning!

Husk at vi stadig træner i Fjordager

Håndbold! Så har du eller dit barn lyst til at prøve at spille håndbold, har I her en fantastisk mulighed for det. Vel mødt til alle drenge og piger!

Alle træningstider er i Fjordagerhallen:

U6/7/8 - Årgang ‘18/’17/’16

Torsdag Kl. 16.00 - 17.15

Trænere:

Krestina Juel Jensen - Tlf: 31238222 og

Michael Bjelkerup - Tlf: 30488979

U9 - Årgang ‘15

Tirsdag og torsdag Kl. 16.00 - 17.15

Trænere: Kristina Rasmussen Jensen Tlf: 27589893 og

Louise Krüger - Tlf: 27268395

U11 - Årgang ‘14/’13

Tirsdag og torsdag Kl. 17.15 - 18.30

Træner for Piger:

Henrik Astrup Madsen - Tlf: 40409268

Træner for Drenge:

Claus Bundgaard NordbergTlf: 41817432

U13 - Årgang ‘12/’11

Tirsdag og torsdag Kl. 18.30 - 20.00

Træner Cathrine Christiansen

Tlf: 61792988

Senior Tirsdag og torsdag Kl. 20.00 - 22.00

Dametræner:

Jan Klüwer - Tlf. 40345938

Herretræner:

Jannik Fürsterling - Tlf: 27584768

Carl Nielsen Mini Cup

Lørdag den 16/3 2024 har Fjordagers U6, U7 og U8 været til Carl Nielsen Mini Cup. Spillerne mødte op med sommerfugle i maven og nervøse smil på læben. Vi skulle spille med både dommere og måltavle.

Det var nyt og spændende, da vi normalt ikke tæller mål, og begge hold altid går fra kampen som vindere.

Vi var kommet til stævnet for at have en sjov og fed dag med vores venner.

U6 og U7 stillede med to pigehold, som var tilmeldt i mixrækken. Pigerne holdt humøret og kampgejsten højt og vandt flotte bronzemedaljer.

U8 pigerne havde to tætte kampe, hvoraf den ene blev uafgjort 3-3, og den anden vandt vi 4-3. Sidste kamp var derfor afgørende for, hvilken medalje vi kunne vinde. Pigerne udstrålede kampglæde og var 100% klar.

Sidste kamp vandt de 4-1, og guldmedaljen var i hus.

Stort tillykke med de flotte resultater og tak til forældre, bedsteforældre og søskende for den gode opbakning. Her efter påske er U8 nu rykket op til U9 og skal spille i turneringen med et pigehold og et drengehold. U6 og U7 deltager i ca. et stævne pr. måned.

Vi har plads til flere boldglade børn i Fjordager, så kom endelig forbi og prøv håndbold.

Trænerteamet - Krestine, Kristina, Louise og Michael

41
42

HCA Marathon

HCA Marathon

en del af Fjordager IF - hjælp til selvhjælp

Siden det første løb i 2000 har HCA Marathon været en del af Fjordager IF, og Fjordager IF er stadig foreningen bag organisationen den dag i dag.

Størstedelen af de mange frivillige der bruges til afvikling af løbet, kommer fra de forskellige afdelinger i klubben og hjælper med alt fra depoter, til pakning af startnumre, hjælperforplejning, medaljeuddeling, opstilling, nedtagning, vejvisning, med mere - ja listen er meget lang.

Ud over at give godt sammenhold i afdelingen eller på holdet samt stolthed over, hvad man kan i Fjordager, er indsatsen også rigtig mange penge værd for foreningen.

HCA Marathon har siden 2000 støttet Fjordager IF med over kr. 3.000.000, som er kommet klubbens mange medlemmer og frivillige ledere til hjælp, til nyt udstyr eller andet, som der har været brug for på det tidspunkt.

Alene i år er der arbejdsopgaver for kr. 225.000, der skal løses.

HCA Marathon afvikles hvert år den sidste søndag i september – så i år bliver det den 29. september.

Det hele startede med et maratonløb, men i dag er der mange andre muligheder for at være med på startlinjen, når det går løs.

Nyeste tiltag er en ½ maraton walk, fra 2022, der som navnet siger, kan gennem-

føres i gå tempo. Man er også velkommen til at løbe den distance, og syntes man dette er lidt for langt, er der mulighed for at løbe de sidste 10 km. Slutteligt er der også tænkt på børnene, som kan deltage i MiniMarathon, som er 1/10 af maratondistancen, hvilket vil sige 4,2 km.

Du kan derfor som medlem og/eller beboer i Fjordager bakke op om HCA Marathon og derved hjælpe Fjordager IF ved:

1. Skynd dig at tage fat i din afdelings bestyrelse eller Jerry på kontoret, og meld dig som hjælper til HCA Marathon og derved hjælpe med at tjene en skilling til foreningen/din afdeling

2. Tilmeld dig til løbet – hvem kan ikke løbe 10 km med en træningsindsats, der starter nu eller gå 21 km sammen med de mange andre deltagere

3. Vær ambassadør for løbet og fortæl familie, venner, kollegaer og andre du møde i din dagligdag om HCA Marathon og få dem til at gå/løbe med den 29. september 2024.

Vi håber, at du er blevet inspireret af ovennævnte, og at du har lyst til at sprede det glade budskab om Fjordager og HCA Marathon.

På forhånd tak, HCA Marathon

43

Vi udfører murerarbejde i høj kValitet

FYNS

Jørgen Augustinus

FYNS

og med respekt for håndVærket

Faguddannet tagdækker

Krogsløkkeparken 14, 5240 Odense NØ

FYNS Jørgen Augustinus

Faguddannet tagdækker

Mobil 40 51 92 65, Telefon 66 10 72 21

www.fynsfugeogtag.dk, info@ fynsfugeogtag.dk

Krogsløkkeparken 14, 5240 Odense NØ

• Badeværelser

Mobil 40 51 92 65, Telefon 66 10 72 21

PROFESSIONEL TAGDÆKNING OG FUGNING

Jørgen Augustinus

www.fynsfugeogtag.dk, info@ fynsfugeogtag.dk

• Flisearbejde

Faguddannet tagdækker

• Tilbygninger

PROFESSIONEL TAGDÆKNING OG FUGNING

Krogsløkkeparken 14, 5240 Odense NØ

Mobil 40 51 92 65, Telefon 66 10 72 21 www.fynsfugeogtag.dk, info@ fynsfugeogtag.dk

• Pudsearbejde

PROFESSIONEL TAGDÆKNING OG FUGNING

• Kælderrenoveringer

• Facaderenoveringer

• Omfugninger

• Støbning af gulve og sokler

• Reparationer

• Algebekæmpelse

Indhent tilbud.

Mød Jimmurer på

44

Interview med Lene Berendtsen

Af Tove Sinius-Clausen

Redaktør

De skarpe ører og rappe fingre

Der er mange frivillige i Fjordager

Idrætsforening. Rent faktisk er der næsten ikke andet end frivillige.

Foreningens styrende organ er hovedbestyrelsen (HB), som består af formændene for de forskellige afdelinger og foreningens forretningsudvalg (FOU).

På møderne i HB og FOU bliver der fremlagt, debatteret og besluttet, hvad der skal ske i foreningen, og som i H.C. Andersens Klods Hans er der en skriver (oldermanden er sparet væk), der holder styr på, hvad der bliver sagt og besluttet og skriver det ned til evig ihukommelse. Nu om dage kaldes skriveren en sekretær, og i Fjordager Idrætsforening hedder sekretæren Lene Berendtsen. Jeg har besluttet at høre lidt mere om, hvad der gemmer sig bag den til tider lidt usynlige sekretær.

Man er ikke i tvivl om, hvad jeg mener Sådan svarer Lene, da jeg spørger hende, om hun er stille af natur, eller det er med vilje, at hun holder sig lidt anonym.

”Jeg er ikke god til at snakke i store forsamlinger. Når jeg er i rammer, hvor jeg ikke kender alle godt, kan jeg godt krybe lidt i flyverskjul. På arbejde vil man ikke sige, at jeg er usynlig”.

Kollegaerne ved godt, at hvis der er noget, Lene synes er urimeligt, tirrer det hendes retfærdighedsfølelse, og hun agerer på det. De har oplevet, at Lene var med til at ændre en kultur, hvor den gensidige respekt var meget lav. Det har man også rost Lene for.

”Der er grænser for, hvad man kan tillade sig”, siger Lene, som ikke er den,

der søger konflikterne, men vælger sine kampe med omhu.

Det lyder meget hyggeligt

Da Bjarne Christensen i 2012 spurgte, om hun ikke kunne tænke sig at være en del af FOU som sekretær, skulle Lene lige tænke lidt. Hvad ville det indebære?

Hvad består jobbet i? Den tidligere sekretær viste vejen, og Lene tænkte: ”ja, hvorfor ikke, det lyder da meget hyggeligt.”

Lene kendte Louise og Jette, så hvorfor skulle det ikke blive hyggeligt!

Bjarne Christensen fik også hurtigt Lene med til at planlægge Fjordager Idrætsforenings 40-års jubilæum.

”Nu har min mand være træner og formand for badminton og vores 2 drenge har brugt denne forening igennem mange år, og jeg har lidt mere tid i min kalender. Det er på tide, jeg giver noget

45

Interview med Lene Berendtsen

til foreningen; nogen skal jo være med til, at foreningen kan fortsætte. Og det er stadig hyggeligt”, griner Lene. Lattermild og positiv. Det er nogle af de superlativer, der rimer på Lene. De er også med i beskrivelsen af Lene i forbindelse med, at hun modtog B&E pokalen i 2020:

”Det er en kvinde med skarpe ører og sans for de vigtige pointer. Altid positiv og medvirkende til den gode stemning. Hjælpsom og iderig”.

Fællesskab – fællesnævneren for en forening

I de 10 år, hvor Lene har været i FOU, har der været store omvæltninger i administrationen. Foreningen har haft 3 skift på forretningsfører-posten og været ramt af Corona.

I sit egentlige virke som sekretær bruger Lene ikke kontoret som sådan. Hun skriver selv referaterne og sender dem ud, men da kontoret var nede rent driftsmæssigt, trådte FOU sammen og dækkede på skift bemandingen på kontoret i den officielle åbningstid. Nu skulle sammenholdet bestå sin prøve. Det gjorde det, og FOU’s sammenhold og fælles indsats fik bugt med de svære udfordringer, der var.

Fællesskabet var også herskende, da gartneriet Rosborg i Bellinge gik over til at være et medarbejderejet gartneri, hvor 22 medarbejdere købte sig ind i firmaet. Lene har arbejdet hos Rosborg i 32 år i forskellige stillinger. Hun har tidligere haft en lederfunktion, men p.t. er hun salgsmanager i krydderurteafdelingen. Hun er utrolig glad for sit arbejde og omtaler firmaet som et godt firma at arbejde i.

En sund sjæl i et sundt legeme

Linedance en enkelt gang, ellers har Lene ikke dyrket nogen former for idræt. Sådan siger hun nærmest lidt undskyldende og skynder sig at sige: ”men jeg når snildt 10.000 skridt og mere end 30 højdemeter nogle dage på arbejde”. Der er ingen grund til at undskylde. At være sund er også et spørgsmål om at have det godt og være glad og positiv.

Et job, man er glad for, et dejligt hjem og en velfungerende familie. Så behøver man ikke at ønske sig mere.

Lene er gift med Erik og sammen har de to sønner, som begge har spillet badminton i Fjordager.

Nicolai har lige fået godkendt sin PHD i hjerneforskning på Panum Instituttet.

Han bor i Værløse sammen med sin hustru, og de har for 5 mdr. siden givet Lene sit første barnebarn.

Jonas er sælger og bor i Odense med sin kæreste.

Lene og Erik bor i hus i Agedrup. Et hus, de selv var med til at bygge i 1989, da de bestemte sig for, at det skulle være i Agedrup, at de ville slå sig ned. Det eneste Lene kendte til området var, at hun havde været med til at klistre valgplakater på en gård nær Agedrup Kirke.

Her har de sammen skabt sig et fantastisk dejligt hjem i smukke omgivelser for deres to drenge.

De festlige udvalg

Det hele startede med festudvalget for idrætsforeningens 40-års jubilæum, og siden er det blevet til mange år som aktiv i festudvalget for leder- og medhjælperfest. Tiden går stærkt, når det er hyggeligt, og pludseligt er der gået 10 år, og et 50-års jubilæum bankede på i 2022.

46

Interview med Lene Berendtsen

Du kan også være næsten sikker på, at Lene er med, når der skal afholdes

Fjordager i Farver og H.C.A. Maraton. Bliver det nogle gange for meget?

”Nej”, svarer Lene. ”Jeg er blevet bedre til at sige fra, jeg springer ikke på alle opgaver. Det skal stadigt være hyggeligt.”

Og hyggeligt er det også, når Erik og andre ”påhæng” til FOU hjælper til med arrangementer og renovering af bl.a. kontoret. Det er atter fællesskabet, der slår til.

Idrætsforeningen har rejst sig efter Corona

Medlemstallet er igen stigende efter det dyk, Corona-pandemien afstedkom. Det smitter af på stemningen i foreningen.

En forening, som Lene synes fungerer godt. Det er godt for de enkelte afdelinger og for FOU, at Hovedformanden og forretningsføreren er én og samme person. Det har højnet informationsniveauet og forståelse for vigtigheden af at være en samlet forening.

Lene beskriver organisationen således:

” Beslutningsvejen kan godt være tung, men jeg kan ikke se så mange andre veje. Hver afdeling har sit eget budget og selvbestemmelse. Udfordringerne kommer, når der skal ydes lidt ekstra i forhold til de fælles opgaver, f.eks.

Fjordager i Farver og H.C.A Maraton. Det er nemt at sige ja for deltagelse i Fjordager i Farver på et HB-møde, men sværere efterfølgende at få sit bagland med”

Det er et faktum, at familierne ofte er pressede, og at nogle medlemmer gerne vil dyrke sin sport, betale sit kontingent og så videre.

Frivillige er svære at finde, men det bruges der hele tiden kræfter på i for-

eningen, da det er frivillighed, der er drivkraften for foreningslivet. Mange vil gerne yde noget, det kræver bare ofte et lille prik på skulderen og en specifik opgave.

”Det betyder, at vi specificerer opgaverne mere, laver deleopgaver, jobkort og tidsfæster opgaven.”, fortæller Lene. Der findes dog stadig forældre/frivillige, der vil gå den ekstra mil. Lene nævner

Cafe Fjorden som et flot tiltag, hvor 3 mødre fra håndboldafdelingen holder cafeteriet åbent på udvalgte dage, laver forplejning til div. møder og arrangerer fællesspisning en gang om måneden. Et arrangement med rigtig god tilslutning.

”Jeg kan i den forbindelse lige binde en sløjfe til et HB-strategimøde, hvor jeg var på et hold, hvor vi lavede et madhold. Vi skulle lave noget konkret for fællesskabet og arrangerede fællesspisning nogle gange”, siger Lene og griner lidt.

”uden dog at ville tage æren for den succes, Cafeen har nu”.

”Det er fællesskabet der er Lene’s drive”

Børnene væk fra gaderne

Ved interviewets slutning kommer vi tilbage til begyndelsen:

Hvad er det, der driver dig Lene?

”Det ER fællesskabet. Jeg ønsker at være med i en forening, et fællesskab, der arbejder på at få børnene væk fra gaderne. Give alle børn de samme muligheder, som mine drenge har haft”, siger Lene.

Det er en meget fin pointe og et flot udgangspunkt for at være aktiv i Fjordager Idrætsforening.

47

10 minutter med Løbexperten

Af Tove Sinius-Clausen

Redaktør

Da jeg kommer til butikken er der travlt. Der løbes på banen, der prøves sko og indlæg, 2 ekspedienter råder og vejleder og finder sko frem. Jeg sætter mig i sofaen ved siden af en kunde, som venter på sin kone, der er ved at blive betjent. Vi ser på de travle mennesker og snakker lidt om den gang, vi løb, og hvad det nu er blevet til.

Efter nogen tid kommer Kim ud fra behandlerrummet, og jeg må stoppe min snak.

10 min. Med Løbexperten er gået i gang.

Hvor længe har I haft butikken?

Vi åbnede dørene til Løbexperten for 16 år siden. Løbexperten er ikke en kæde, men en selvstændig butik, som ligger på Skibhusvej 52 i Odense.

Hvorfor ville i gerne være selvstændige?

Kim var Servicechef på Odense Congress Center, hvor Lone også arbejdede. De var begge aktive løbere og medlem af FIF, som de løb sammen med.

”Jeg var også løbetræner i Fjordager Idrætsforening. Derigennem fik vi kontakt med løbere; jeg interesserede mig for skadesbehandling, og der var altid nogle, der kom til skade, og inden jeg fik set mig omkring, var jeg i gang med at sælge løbesko. Som Lone og jeg tit havde sagt til hinanden, når vi selv var ude at købe løbesko: det kan vi gøre bedre selv.”

Kim og Lone startede på Rugløkkevej 6 i 2008 i en lille butik, og allerede et par år efter flyttede de ind til Skibhusvej, hvor

der er gode pladsforhold i butikken og fine parkeringsforhold.

Tilbage til spørgsmålet, hvorfor ville I gerne være selvstændige?

”Ja, fordi vi var dumme!!!”, siger Kim. Det tror jeg nu ikke, at han mener, og Kim uddyber også svaret:

”Vi lod os rive med og så, at man kunne sælge nogle sko og behandle skaderne, når løberne fik problemer.

Lone supplerer:

”Kim vil bare gerne hjælpe andre mennesker”.

Kim er veluddannet i forhold til at hjælpe og udbedre skaderne.

Han er registreret alternativ behandler inden for akupunktur, zoneterapi og massageterapi. Det er alle sammen uddannelser af 2-2½ års varighed og i skrivende stund er Kim gået i gang med den 4. uddannelse, nemlig phytoterapeut. Det kommer vi tilbage til.

48

Hvor mange ansatte er I?

10 minutter med Løbexperten

Der er 3 på fuldtid og 3 afløsere. Der er gang i butikken lige nu, hvor sæsonen banker på, og det kribler i løberne for at komme i gang.

Hvordan brander I jer?

”Det er på de sociale medier og mund til øre metoden.

Løbexperten har en on-line butik, hvor butikken vises frem.

”Vi forsøger altid at give den bedste service og hjælper gerne med råd og vejledning i forbindelse med træning og skader ” siger Kim.

Hvad er det specielle ved jeres firma?

”Vi laver en løbestilsanalyse, og hos os foregår det på en løbebane. Det findes ikke andre steder i Danmark”.

”jeg mener da, at man kan få lavet løbestilsanalyse i alle sportsbutikker”, pipper jeg forsigtigt.

”jo, men det er på et løbebånd og ikke på en bane”, svarer Kim.

”Forskellen er stor, fordi hvis man ikke er vant til at løbe på et løbebånd, bliver man usikker og bange for at falde af. Det giver automatisk et anstrengt løb og kan ikke bruges til at vurdere løbestilen på.” I ”gamle” dage filmede vi også på løbebånd, men vi kunne se, at billederne, vi fik af kundernes løbestil, ikke var retvisende”

Løbebanen er en ide, som Kim har fået og en rigtig god ide.

”En analyse af løbestilen er ikke kun for sjov. Den viser, om der er brug for særlig støtte, og da det hele optages på kamera, kan løberen også selv se, hvordan det ser ud”

Hvad er jeres visioner for fremtiden?

”Tjene så mange penge som muligt” griner Kim. Igen er Kim hurtig på aftrækkeren. Er det en vision eller et livsvilkår?

”Vi vil gerne holde folk løbende så længe som muligt. Give dem en god oplevelse ved at løbe eller powerwalke. Vi vil også selv gerne være friske og sunde og kunne have et aktivt liv så længe som muligt”.

I tråd med Lones udtalelse betyder tilfredse kunder rigtigt meget for Kim, der kan berette om kunder, der er kommet tilbage til butikken efter at have deltaget i et løb med de nye sko på og udtale: ”Det er de fedeste sko. Jeg vandt en medalje”.

Der er sågar nogle, der har afleveret deres pokaler til udstilling i butikken.

”Det er en glæde og stor tilfredsstillelse”, siger Kim.

”Det er

de

fedeste skojeg vandt en medalje”

Kim har ikke glemt sin gamle løbeklub. Han tænker tit på den tid, hvor der var rigtig mange løbere i Fjordager. Dengang der blev sendt 3 busser afsted til maraton i Hamborg. Fjordagers løbere har heller ikke glemt Kim.

De har klubaftenener i butikken, som Kim og Lone bakker op om.

”Jeg elsker at se noget gro; men det skal ikke gro så meget, at jeg ikke kan følge med.”

Kim er en glad mand med en struttende energi og ikke meget at brokke sig over.

49

10 minutter med Løbexperten

”De største udfordringer er netbutikkerne.

Der er tendenser til, at folk gerne køber på nettet.

Det er nemmere og nogle gange også billigere.

Det er forståeligt, men at leverandørerne, som vi handler med, hellere vil sende skoene direkte til kunden end til os er surt.”

Kan man spise sig til et maraton?

Kim er lige startet på phytoterapeut-uddannelsen; om 3 år kan vi få svaret.

Allerede nu ved vi alle, at det at spise sundt er at leve sundt; men Phytoterapi er terapeutisk brug af plantemedicin.

Dvs. man bruger planter til forebyggelse.

Din mad er din medicin, selvfølgelig i samråd med lægen, og den medicin, han skriver ud.

Jeg skal prøve hvidtjørn for hjerteproblemer….

Bliv dagens helt for Fjordager IF

Kom godt i gang på ok.dk/lokalsporten

50
Støt Fjordager IF, hver gang du tanker Med et OK Kort og OK’s app kan du støtte lokalsporten, hver gang du tanker. Du kan også støtte med OK’s mobilpakker. Det koster dig ikke en øre ekstra, OK giver hele beløbet.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.