Boldøjet nr. 1 2024

Page 1

Nr. 1 • 2024 • 52. årgang

Boldøjet 52. årgang

Udgives af Fjordager Idrætsforening, Strandvejen 39, 5240 Odense NØ

Ansvarshavende redaktør:

Tove Sinius-Clausen, Tlf.: 26 44 84 97, mail: sinius@fjordager-if.dk

Bladredaktion:

Tove Sinius-Clausen (Tut), Charlotte Veppler og Leif Nygaard

Lay-out :

Louise Elkrog og Jesper Hollegaard

Annoncer:

Kontoret, Tlf: 40 10 84 04, e-mail: fjordager@fjordager-if.dk

Distribution:

Omdeles 4 gange årligt til ca. 3.000 medlemmer af Fjordager Idrætsforening samt alle husstande i Seden, Bullerup og Agedrup & Seden Syd.

Oplag: 4.800

Tryk: Strandbygaard A/S

Næste nummer udkommer torsdag den 23. maj 2024.

Indlæg sendes til red@fjordager-if.dk senest mandag den 29. april 2024

Se i øvrigt hele kalenderen på hjemmesiden under menupunktet ”Om os”

-

- 12:00 Se hjemmeside for yderligere information

kontakt kontoret for at aftale nærmere.

2
Kontoret Fjordagerhallen fjordager@fjordager-if.dk40 10 84 04 Kontorets åbningstider Tirsdag kl. 16:00
18:00 Onsdag kl.
Cafeteriaer Agedruphallen Fjordagerhallen Fodbold Klubhus 40 10 84 04 40 10 84 04 40 88 82 90 FIF HyttenØstbirkvej 15 B5240 Odense NØ 40 10 84 04 FodboldklubhusetØstbirkvej 215240 Odense NØ Scenen CentralenStrandvejen 585240 Odense NØ FjordagerhallenStrandvejen 395240 Odense NØ 40 10 84 04 Agedruphallen Brolandvej 16 5320 Agedrup
10:00
eller

Foreningslivet, fællesskab og det gode liv

Nogle gange, når jeg møder mennesker uden for vores fællesskab i Fjordager Idrætsforening, bliver jeg mødt med spørgsmålet;

hvorfor er det godt at være en del af FIF? og videre, hvad kan jeg egentlig bruge foreningslivet til?

For mig er det meget enkelt, men for en del mennesker, specielt i de senere år, er det måske ikke så enkelt. Det har under alle omstændigheder givet mig stof til eftertanke.

Jeg vil herunder dele nogle tanker og overvejelser med jer. Måske kan det give anledning til at tage en snak med andre uden for vores fællesskab; her i FIF vil vi nemlig meget gerne have alle med.

At være en del af Fjordager Idrætsforening, eller enhver idrætsforening generelt, kan være sjovt og givende af flere årsager:

Fællesskab: Fjordager Idrætsforening skaber fællesskab, hvor medlemmer deler en fælles interesse for sport eller aktivitet. Dette skaber et positivt socialt miljø, hvor folk kan møde nye venner, dele erfaringer og opbygge relationer og netværk. Jeg er overbevist om, at det også kan forebygge ensomhed og isolation.

Motion og sundhed: Ved FIF og i foreningslivet generelt understøttes en sund livsstil ved at tilbyde regelmæssig motion og fysisk aktivitet. Deltagelse i idrætsaktiviteter bidrager ikke kun til fysisk sund-

hed, men kan også have en stor positiv effekt på mental sundhed.

Læring og udvikling: Fjordager Idrætsforening giver mulighed for at lære og udvikle færdigheder inden for en bestemt sport eller aktivitet. Dette kan føre til personlig vækst og forbedre selvtilfredshed og selvværd. Det er min oplevelse, at mange af de færdigheder, som trænes og benyttes i FIF også kan bruges uden for FIF og ikke mindst ude i erhvervslivet.

Forskellige aktiviteter: Hos FIF tilbyder vi også et bredt udvalg af aktiviteter og arrangementer, hvilket gør det muligt for medlemmer at prøve nye ting og opdage nye interesser ud over deres primære sportsgren. Sidste nye skud på stammen er Agedrup Børnefestival.

Frivilligt arbejde og engagement: At være en del af Fjordager Idrætsforening giver dig mulighed for at deltage i frivilligt arbejde og engagere dig i foreningslivet. Dette kan være givende og skabe en følelse af formål og samfundsansvar. På mange måder er det også egenskaber og kompetencer, der kan bruges uden for foreningslivet.

FIF og foreningslivet generelt kan understøtte det gode liv og den gode livskvalitet ved at skabe en struktureret ramme for en aktiv livsstil, sociale forbindelser og personlig vækst.

Gennem fællesskabet og de positive oplevelser, der kommer med at deltage

Fortsættes næste side

3
Lederen

Fortsat fra side 3

i idrætsaktiviteter, kan vore medlemmer opleve en øget livsglæde og trivsel. Samtidig kan engagement i foreningslivet bidrage til at styrke samfundet som helhed ved at fremme samarbejde, respekt og solidaritet.

For at sikre at foreningslivet effektivt understøtter den gode livskvalitet, er det vigtigt, at Fjordager Idrætsforening er inkluderende, mangfoldig og opfordrer til aktiv deltagelse.

Der skal også være fokus på at skabe et positivt og støttende miljø, hvor medlemmer føler sig værdsatte og respekterede. Udover fællesskab og god sundhed, handler det om, at det enkelte menneske oplever glæde og livskvalitet. Det vil vi meget gerne være med til at understøtte i Fjordager Idrætsforening.

De bedste hilsner

Hovedformand

4

Løbere og powerwalkere i al slags vejr

Det nye år er godt i gang, og når du læser dette, er lyset hastigt på vej tilbage. Fjordagers løbere og powerwalkere har sæson året rundt og i al slags vejr. Og vi må godt nok sige, at denne vinter har budt på al slags vejr. Lige fra de skønneste, stille aftener til hård frost og sne og til tungt, tungt regnvejr.

Der skal mere til at slå os ud, og når vi vender tilbage til Fjordagerhallen efter træningen er overstået, er det altid med et smil på læben og en god oplevelse rigere.

Som altid markerer vi årets begyndelse med opstart af nye intro-hold for de, som gerne vil i god form og samtidig blive en del af vores fællesskab. Igen i år er fremmødet såvel som entusiasmen i top blandt de nye, og det smitter af på os alle sammen.

Velkommen til alle nye løbere og powerwalkere!

Årets begyndelse har også budt på et glædeligt velkommen til Cafe Fjorden, Fjordagerhallens nye samlingssted.

Vi har allerede deltaget i den første fællesspisning med 33 deltagere, og den næste er planlagt.

Cafe Fjorden er lige, hvad vi har savnet, og vi håber alle vil støtte op om det fantastiske initiativ.

Den 30. april afholder vi Fjordagerløbet for 41. gang med Superbrugsen som sponsor. Fjordagerløbet er en favorit blandt løbere, som ved vi har et fint arrangement med gode ruter og rigtig god stemning. Og så er vejret for resten altid godt!

Hvis du har lyst til at løbe eller powerwalke sammen med os, er du meget velkommen. Du vil blive modtaget med åbne arme.

Vi træner året rundt så mød op i forhallen tirsdag og torsdag kl. 18.30 eller lørdag kl. 9.00 (kun løb).

Der er masser af aktivitet i Fjordager løb og powerwalk.

Scan QR koden - og læs mere.

Flot fremmøde til træning på en mørk, våd og blæsende februaraften!

5
Motion

Fjordager Idrætsforening

indkalder til ordinær generalforsamling i Fjordagerhallen - Pauserummet

Onsdag d. 24. april 2024 kl. 19.00

Forinden generalforsamlingen er Fjordager Idrætsforening vært ved lidt mad. Der kan købes kølige drikkevarer samt kaffe/te og kage.

Spisningen starter kl. 17.30.

Det er bindende tilmelding til spisning senest den 15.04.24 via billetter på hjemmesiden!

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Årsregnskab og endelig dagsorden, inkl. Indkomne forslag, vil være fremlagt på kontoret senest 7 dage før generalforsamlingen.

På hovedbestyrelsens vegne Jerry Vinther, hovedformand

6

Nye maskiner på vej i Motionscentret

Vores motionscenter har fået tildelt kr. 20.000 til nye maskiner, som vi satser på at få købt og installeret i den næste tid.

Vores medlemstal vokser støt, og vi er stadig i gang med at søge tilskud til nye maskiner.

Vores nøglebriksystem er tæt på at virke, vi mangler nu blot lige at teste det, og så bliver åbningstiderne udvidet. Priserne på medlemskab er absolut i den

gode ende:

700 kr. årligt for medlemmer under 65 år, og 550 kr. for 65+.

Der kan alle være med.

Alle nye medlemmer har mulighed for en gratis prøvetime med en instruktør.

7
Motion
Køreskole Odense NØ, Odense C og Svendborg Stedet med lav dumpeprocent Stefan Christensen Tlf. 21 22 60 09 www.fjordagerkoreskole.dk digitaltrykodense.dk • kontakt: amh@gpo.dk
2 • 5240 Odense NØ tlf. 66 10 23 20
Fjordager
Rugløkkevej

Fodbold

Det gode liv i fodbold!

Første tanke kan lede hen mod, at fodboldlivet udelukkende handler om at vinde kampe, men virkeligheden er en anden.

Fodbold er en fælles interesse vores medlemmer mødes om, men der er ingen fodbold uden et trygt, stærkt, udviklende fællesskab skabt af frivillige.

Fællesskaber kalder på mennesker. Det ligger i vores DNA at være forbundet og søge fællesskaber. Hjernen afkoder, på lige fod med sult og tørst, om vi er i risiko for at blive afvist. I tidernes morgen havde det nemlig stor indflydelse på vores overlevelse.

Hjernen kan ikke afkode om det er sunde eller usunde fællesskaber, men det kan vi mærke.

Det gode liv i fodbold omhandler trygge fællesskaber, hvor man møder til træning, hvor frivillige topengagerede trænere

møder op for at skabe sjove og udviklende fællesskaber. Holdene tilmeldes turneringer, hvor de oplever sejrer og nederlag.

Trygge, sjove og udviklende fællesskaber kalder på en, så man møder op til træning og kamp. Det gode liv i fodbold er med til at styrke menneskers udvikling. Mennesker lærer at tabe i flok og rejse sig igen. Vi lærer om op- og nedture. Vi øver os i at være modige og prøve nye ting gennem nye øvelser, positioner på banen, fysiske udfoldelser og mangfoldighed.

Det gode liv i fodbold handler derfor om glæden ved sporten, sammenhængskraft i form af fællesskaber, at give til andre gennem frivillighed og dermed selv udvikle sig som menneske.

Det gode liv er forskelligt for alle, men at føle man hører til og være forbundet med andre er fællesnævneren.

9

Bliv dagens helt for Fjordager IF

Støt Fjordager IF, hver gang du tanker Med et OK Kort og OK’s app kan du støtte lokalsporten, hver gang du tanker. Du kan også støtte med OK’s mobilpakker. Det koster dig ikke en øre ekstra, OK giver hele beløbet.

Kom godt i gang på ok.dk/lokalsporten

10

Hjemvendt til Fjordagerscenen

20 år efter jeg startede på Fjordagerscenen, stod jeg med mit diplom som uddannet skuespiller fra en vel anerkendt skuespilleruddannelse i London. Efter 3 år i London står jeg igen på Fjordagerscenen, denne gang som instruktør for opsætningen `Ronja Røverdatter

Da jeg som tiårig fandt ud af, at jeg havde en kreativ side, som jeg var nødt til at få tilfredsstillet, bad jeg min far om at finde et lokalt teater, hvor jeg kunne udfolde mig kreativt.

Dagen efter fortalte han mig, at vi skulle på besøg på Fjordagerscenen – og der brugte jeg så de næste 6 år af mit liv og medvirkede i mere end 12 forestillinger. Foruden de mange tirsdage på børne/unge-holdet, der eksisterede dengang.

Det er en tid, der altid har været i mit hjerte, og en tid jeg aldrig vil glemme.

Efter 6 år på Fjordagerscenen opstod der nye muligheder, og jeg følte, at jeg skulle videre og udforske andre teaterforeninger og andre mennesker i branchen – og 10 år efter jeg forlod Fjordagerscenen flyttede jeg til København, hvor jeg modtog undervisning på en privat teaterskole ved nogle af branchens bedste skuespillere og undervisere. I 2018 blev jeg optaget på teaterskole i London, hvor jeg læste en Master of Fine Arts in Acting, og i 2020 (det herrens år) kunne jeg endelig kalde mig uddannet skuespiller og blive en del af den professionelle branche i Danmark.

Efter nogle år i København (efter at være flyttet tilbage til Danmark i Corona-tiden) flyttede jeg så endelig tilbage til Odense og bosætter mig ingen andre steder end i Seden. I den by, hvor min kunstneriske barndom foregik – hvor ellers?

I 2007 skulle vi på Fjordagerscenen spille den folkekære familieforestilling Ronja Røverdatter. En forestilling jeg elskede at medvirke i, og også en forestilling jeg aldrig har glemt. Og da jeg så i 2023 blev tilbudt at instruere selv samme forestilling på Fjordagerscenen, tog det mig ca. 2,5 sekund at sige JA! Double Full Circle –what’s not to like?

Som nævnt har Fjordagerscenen altid haft en stor plads i mit hjerte – og jeg vil i den grad gøre, hvad jeg kan for både at give noget tilbage til det samfund, hvor jeg gik mine barnsben og ligeledes give andre børn og teenagere muligheden for at udfolde sig kreativt og hvem ved, måske være med til at forme de kommende skuespillerstjerner i Danmark og udland.

Ronja Røverdatter

En sjov, skør, følelsesladet og til tider skræmmende historie om Ronja og hendes familie, Birk Borkasøn og hans familie samt hele det underfundige univers, der er omkring dem. Et vaskeægte eventyr på ægte Astrid Lindgren manér. Sat sammen med Sebastians skønne musik har vi en skøn forestilling i en flot og eventyrlig scenografi.

Jeg håber, I fik set den!

11
Scenen

Babysvømning · Træning i vand

Tlf. 6610 8944 · bullerupsvommebad.dk

Vi støtter Fjordager Idrætsforening

Er du på udkig efter en ejendomsmægler, der også går op i det lokale samfund? Hos Ejendomsmæglerfirmaet Eckhardt er vi stolte over at støtte Fjordager Idrætsforening og vores lokale fællesskab.

Har du nogensinde spekuleret på, hvad din bolig er værd i dagens marked? Hos os tilbyder vi en gratis og uforpligtende vurdering af din ejendom. Vores erfarne mæglere har en dyb forståelse for lokalområdet og er eksperter i at vurdere boliger med præcision og indsigt.

Vi glæder os til at se din bolig!

Ring på 6610 1100 og book en uforpligtende vurdering eller scan QR-koden

12
Fysioterapi · Kraniosakralterapi · Akupunktur
Mølledammen 7 · 5320 Agedrup · Tlf. 6610 1100 eckhardt@eeckhardt.dk · www.eeckhardt.dk

Rokade i trænerteamet i senior-afdelingen

Efter et 2023 der har budt på op og nedture, først en oprykning i sommer til Danmarksserien og derefter et turbulent efterår, hvor der har været skader på trænerne og desværre en del nederlag, er DS holdet startet 2024 op med ny Assistent træner, efter Jesper ”Jeller” Rasmussen har valgt at stoppe.

Der skal lyde en stor tak til Jesper for det fremragende arbejde, han har lagt i klubben i rigtig mange år, først som spiller, så børnetræner og seniortræner, samtidig med, at han forsatte som spiller. En sand legende der takker af i Fjordager, knap 300 kampe, en masse mål og lidt kort er det blevet til.

Jeller kom desværre til skade i opstarten af foråret 2023 med en slem korsbåndskade; det havde han ikke fortjent, da det virkelig havde betydet meget for ham at stoppe sin spillerkarriere med en oprykning og ikke en skade, der skulle sætte en stopper for ham. Det skal nævnes, at han i sidste seniorkamp lavede 4 mål, så en okay afslutning må det alligevel være for ham.

I stedet for Jesper har vi været så heldige, at vi har ansat Mads Jensen som assistent indtil sommer. Vi i klubben anser denne ansættelse som et scoop for klubben. Mads er en kendt trænerskikkelse i det fynske fodboldmiljø, han kommer senest fra et cheftrænerjob i Langeskov. Nu skal han så vise sine kompetencer hos os, hvor han skal hjælpe Claus igennem

et spændende forår, hvor der mangler 4 kampe af grundspillet, inden nedrykningsspillet starter for os, hvor vi skal møde de 5 nederste hold fra den ”jyske” pulje 4.

Serie 1 kval er der ingen rokade sket. Peter og Shane forsætter i et forår, hvor der skal spilles om en plads i serie 1.

Serie 3 har fået ny træner efter Jonas Røn har takket af efter et efterår, som bød på en førsteplads i serie 4, og efter FBU har spurgt, om vi ville takke ja til en plads i serie 3.2. Den nye træner, som skal føre drenge videre, er Casper Lillesø. Han kommer fra Otterup, hvor han har trænet forskellige hold både senior og ungdom.

13
Fodbold
14

Cafe Fjorden

Velkommen til Cafe Fjorden

Det er med stor glæde, vi byder velkommen til håndboldmødrene Mette, Kamilla og Kate. De har siden starten af januar været i gang i vores cafeteria, som nu har fået navnet Cafe Fjorden.

Baggrunden for Cafe Fjorden er, at der manglede et sted at købe en kop kaffe, et sted at samles når man er i hallen, når der er kamp, og et sted de lokale i Seden også har lyst til at mødes i.

Mette, Kamilla og Kate har alle 3 fuldtidsjob, så de driver cafeen udelukkende på frivillig initiativ og frivillige kræfter. De vil gøre alt for at holde åbent, når der er behov for det, samt lave en masse tiltag, fællesspisning, koncerter, foredrag, kreative tiltag osv.

Men alt det kan de ikke gøre uden jeres hjælp.

Den første fællesspisning var 30. januar, og de kommende datoer kan du ser her:

• Tirsdag d. 27. februar kl. 18:00-19:30 og der serveres kylling i karry

• Tirsdag d. 19. marts kl. 18:00-19:30

• Tirsdag d. 23. april kl. 18:00-19:30

Tilmelding via fjordager-if.dk hjemmesiden.

Har du GODE IDEER, skal du ikke holde dig tilbage, tag fat i cafeen og få en snak.

Lige nu har cafeen åbent hver tirsdag eftermiddag kl. 15:45 - 17:45

Find cafeen på Facebook: Cafe Fjorden, der kan du læse alt om, hvad der sker lige nu. De træffes også på mail: cafefjorden@fjordager-if.dk

Mette, Kamilla og Kate i Cafe Fjorden

15

Jwan

16
REX STYLE
kalash
21
Tlf.: 42 15 22
rex-style@outlook.dk
KVALITET, HÅNDVÆRK OG GOD SERVICE. VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG. SIDEN 1973 mail: chrisiong@chrisiong.dk | tlf: 23 71 80 42
Bullerup Mølledammen 9 5320 Agedrup

Fondsmidler til Krolf

Nogle ting kan frivillige foreninger selv klare med de økonomiske og menneskelige ressourcer, som de har til rådighed via medlemmerne og kontingent samt lokale sponsorerer, men nogle gange bliver de nødt til at søge hjælp andre steder.

Da krolf fik flere medlemmer og større turneringsaktivitet, så var det tid til at skifte samtlige bord-bænkesæt ud, så der er plads til hygge, mens der spilles krolf.

Yderligere var det også vigtigt, at der er et udendørssamlingspunkt både før og efter træning/turnering, derfor gik vi i gang med at søge fonde.

Heldigvis for krolf så valgte Danske Bank Fyns Fond at støtte dem.

Danske Bank Fyns Fond støtter almennyttige og velgørende formål, primært inden for kultur- og idrætsliv med hovedvægt på initiativer og investeringer.

Denne gang valgte de at investere i Krolf, og dermed investerer de i den sociale kapital, der er i foreningens fællesskab, som har en direkte effekt på menneskers sundhed og trivsel.

Den sociale kapital styrkes, når der er tid til at hygge sig omkring krolfbanerne.

Anders Kremmer Johansen, Filialdirektør i Danske Bank, kom forbi og overrakte gavechecken til Krolfformand Jan Nielsen, som havde fået hjælp til fondssøgningen af Tina Stendal.

17
Krolf
18
U6, U7 og U8 Mix U9 U11 og U13 piger

Af Cathrine Christiansen Formand i Håndbold

Der er altid plads til flere

Børnehåndbold i Fjordager

Vi kan i Fjordager håndbold tilbyde børnehåndbold på u6/7/8 mix, u9 drenge og piger og u13 piger. Vi har nogle gode trænere, der laver sjov håndbold, hvor alle kan være med. Der er altid plads til flere, så mangler dit barn en sjov fritidsaktivitet, er håndbold et rigtig godt bud. De første træninger er selvfølgelig gratis. Man kan se træningstiderne på vores hjemmeside https://www.fjordager-handbold.dk/

Har du tid, lyst og energi til at være træner og være med til at udvikle børn og unge i håndboldverdenen, kan vi sagtens bruge dig i vores klub.

Tag kontakt til Cathrine Christiansen på tlf. 61792988 og fortæl, hvad du kan byde ind med, så har vi helt sikkert et hold og nogle medtrænere, der tager godt imod dig.

Seniorhåndbold i Fjordager

I Fjordager håndbold kan vi på seniorside tilbyde hold for både herrer og damer. Damerne spiller serie 2, men har drømme og ambitioner om at komme tilbage til serie 1. Der er kommet mange nye til, og de er ved at spille sig godt ind på holdet.

På herresiden er der også kommet nye spillere - rigtig mange endda. Så mange at vi her efter jul har meldt to hold til turneringen. Et i serie 3 og et i serie 4. Det lover rigtig godt for holdene, og der er en masse til træning hver gang.

Skal du også være en del af dameholdet eller en af herreholdene så kom til træning tirsdag og/eller torsdag i Fjordagerhallen fra kl. 20.00 - 22.00.

Sæt kryds i kalenderen

• Årsmøde i håndbold den 10/4. Tid og sted følger.

• Håndboldskole for årgang 2012 - 2015

19
Håndbold
Alle billeder på side 18 og 19 er taget af Billedexpressen
20 Mølledammen 12, 5320 Agedrup - Telefon: 66 10 96 16 Web: www.bullerup -private.dk Mail: info@bullerup-private.dk INGENLukkedage... Bullerup private Børnehave Bullerup private Børnehave Bullerup Børnehave Fordi dit barn fortjener det bedste... Den trygge hverdag for dit barn... Bedemand Yde www.bedemandyde.dk Marcus Hjerrild Exam. Bedemand tidl. Socialpædagog Lene Yde Exam. Bedemand tidl. Sygeplejerske Lau H. Persson Exam. Bedemand tidl. Gartner Stilfulde og miljøvenlige produkter. Priser der holder – ingen overraskelser Træffes efter aftale Bullerup Begravelsesforretning 66 10 85 90 Korsløkke - Munkebjerg Begravelse 66 10 85 00 ”VI STILLER MED DET STÆRKESTE HOLD Din revisor i Odense og Kerteminde - du kan regne med”
Landbrugsvej 4, 5260 Odense S. Tlf. 66 18 40 20. www.søbyrevisorer.dk REALMÆGLERNE ODENSE - DIN LOKALE MÆGLER
Palle Søby Margit Frølund Peder Grønne- Lonnie Regit- Kristian FrøhStatsaut. Revisor Hansen gaard Rasmussen ze Østervig lich Rosager Partner Reg. Revisor Reg. Revisor Reg. Revisor Cand. Merc. Aud. Partner Partner Partner Partner

Krolf

Skal du være med til Krolf?

Fjordager Krolf er en afdeling under Fjordager Idrætsforening.

Den første krolfbane blev anlagt i 2014, og i 2016 blev bane nr. 2 anlagt. Banerne har 12 huller og er beliggende ved

FIF-Hytten på Østbirkvej 15 i Seden, og vi har nu (2023) også fået anlagt en bane på modsatte side af vejen.

Hvad er Krolf?

Det er let at lære!

Krolf er et golflignende spil, som spilles med kroketlignende køller og kugler på en naturbane. Vi har køller og kugler til rådighed i klubben. Nogle har valgt at have deres egne.

Vores bane er græsplæne, som er lidt ujævn og har 12 huller. Afstanden mellem disse varierer fra 5 til 30 meter. Dette giver masser af udfordringer.

Vi deler os, alt efter hvor mange, vi er mødt frem, i hold på 3 til 4 spillere, og så gælder princippet om at slå bolden i alle 12 huller med mindst mulige slag. Krolf er en sport uden komplicerede regler, men som stiller krav til præcision og giver masser af udfordringer. En god sport med socialt samvær og motion uden at være alt for konditionskrævende for os, som er ved at komme op i alderen.

Vi mødes hver tirsdag og torsdag formiddag kl. ca. 9.30 ved FIF hytten Østbirkvej 15 til hyggeligt samvær, gode snakke og god motion og får etableret banen.

Vi har en del ekstra huller på plænen, så vi kan variere banen fra gang til gang.

Vi trækker numre for at danne gruppen, hvori man skal spille.

Vi spiller to spil og samles derefter i FIF Hytten til en kop kaffe (eller to) og måske lidt kage og masser af hygge. Når det er klaret, tager vi et tredje spil med dem, som ikke skal noget andet. Hvis du er interesseret i at prøve spillet, er du velkommen.

Vi spiller både sommer og vinter. Lidt sne på banen klarer vi også.

Træningstider - Krolf træner året rundt, når vejret tillader det:

Tirsdag og torsdag kl. 9.45 - 12.30

Træner: Jytte Matusiak Hansen

Baneleje. kølle, bold og scorekort

Pr. person - kr. 30,Grupper over 10 pers. - 20,- pr. person Reservation hos Sonja Jørgensen tlf. 2217 6174 email: sonjaseden@gmail.com

21
22

Opvisningen 2024

Sæt et fedt stort kryds til lørdag d. 23/3 2024. På denne lækre lørdag skal du til Fjordagerhallen!

Gymnasterne elsker det, da lige præcis denne del – opvisningen – nok er den mest spændende del af selve gymnastikken. Vi mødes kl. 9.30 til faneindmarch, og så kører det hele derudaf.

Vi har allieret os med den nye cafe - Cafe Fjorden – som leverer alt det lækre til årets opvisning. Gymnasterne eller de besøgende bliver ikke sultne, da de tre friske damer, som åbnede cafeen for ganske nyligt bl.a. har:

Toast, nuggets, pommes, små snacks, müslibarer, kage og forskellige drikkevarer.

Entreen: 60 kr for alle fra 15 år. De mindre børn er gratis. Kom glad!

Medlemsmøde

Onsdag d. 10.4 kl. 17 - 18 i Cafeteriet i Fjordagerhallen.

• Valg af ordstyrer

• Formandsberetning

• Valg af bestyrelse og suppleanter

• Hvem er på valg/ genvalg

• Nye medlemmer

• Indkomne forslag - senest 14 dage før til formanden. D. 27.3.2024

Tilmeldingsfrist til medlemsmødet, d. 27.3.2024 til gymnastikformanden, Pernille Pasfall: pernillepasfall@gmail.com

Der er kaffe og kage under mødet.

Er du klar- som nyt medlem af bestyrelsen?

Gymnastikafdelingen bliver drevet af frivillige kræfter, som gør enormt meget for at lokalområdet har tilbud til dem, som gerne vil ud og bevæge sig sammen med andre. Lige nu er der 7 aktive medlemmer i vores gymnastikbestyrelse.

Vi er til for foreningslivet, gymnastikken og for hinanden – og vi kunne godt tænke os at have flere legekammerater. Brænder du for den lokale gymnastik, har du lyst og kan prioritere tiden til nogle af de fede opgaver, som gymnastikforeningen kræver, kan du blive én del af os- Fjordager Gymnastik bestyrelse. Det kan ende med, at du bliver hængende et halvt liv.

Skriv til Martina på: run2martina@gmail.com og hør mere om alt det, vi beskæftiger os med.

23
Gymnastik

Aktive Seniorer

Af Inger Sørensen Formand i Aktive Seniorer

Aktivitetsoversigt 1. halvår 2024

Er du en aktiv person og kan lide at have det hyggeligt og sjovt sammen med andre mennesker, dyrke sociale fællesskaber og udfordre dig selv, så er vi klar med en stor vifte af aktiviteter og byder såvel nuværende som nye medlemmer velkommen.

Når du har betalt dit kontingent, kan du vælge alle de aktiviteter, du har lyst til at gå til. Har du spørgsmål til aktiviteterne, er du velkommen til at kontakte underviserne og kontaktpersonerne.

Bemærk: alle er velkommen uanset alder.

Akrylmaling og decoupage: torsdag i ulige uger fra kl. 10-13. Starter 18/1.

Kontaktperson: Kirsten Christensen tlf. 2894 9010. kirsten@kbchristensen.dk

Patchwork: onsdag i ulige uger fra kl. 10-14. Starter 17/1. Lukket for tilmelding, venteliste er oprettet.

Underviser: Anna Marie Andersen tlf. 2980 6789. kludetaeppe@gmail.com

Stolemotion: hver mandag kl. 13.30-14.30. Starter 8/1.

Kontaktperson: Inger Sørensen tlf. 2960 1528. aktiveseniorer@fjordager-if.dk

Blomsterbinding & -decoration: onsdag i lige uger kl. 10-12.30. Starter 10/1. Underviser: Marianne Oxenvad tlf. 2166 4190.

Kontaktperson: Inger Sørensen tlf. 2960 1528. aktiveseniorer@fjordager-if.dk

Scrap & kort: (fremstilling af forskellige kort) hver tirsdag kl. 10-14. Starter 9/1. Kontaktperson: Merete Elbek tlf. 2161 9888. merete_elbek@hotmail.com

”Mandehørm”: tirsdag i ulige uger kl. 16-18, hvor mænd mødes til forskellige kortspil, skak m.m. Starter 16/1.

Kontaktperson: Warny Meincke tlf. 2253 7814. meincke@mail.tele.dk

Aktiviteterne foregår I FIF-hytten, Østbirkvej 15, Seden.

Kontingent for året 2024 er på kr. 500,00.

Inger Sørensen, afdelingsformand i Aktive Seniorer tlf. 2960 1528 aktiveseniorer@fjordager-if.dk

24

Aktive Seniorer har altid haft fokus på det sociale, at det skal være hyggeligt og sjovt at deltage i aktiviteterne, der er ingen stress. Alle glæder sig til den aktivitet, som man deltager i den pågældende dag. Hvis man kommer på uanmeldt besøg i FIF-hytten oplever man, hvordan hytten sprudler af liv og engagement, og alle er en del af fællesskabet.

Snakken går lystig, og man deler gode oplevelser med sidemanden eller resten af holdet. Også hvis man er uheldig og laver en fejl – enten det er patchworksyning, hvor der kommer et par forkerte sting. Det kan også være en af malertøserne, der kommer til at klatte på lærredet, så ”billedet” man havde i hovedet, ikke bliver det samme, som det hånden og penslen udfører på lærredet. Det kan også være en af kort pigerne, der skærer forkert, så kortet bliver skævt og må laves om. Blomsterpigerne er meget koncentrerede i forsøget på at anbringe blomsten korrekt, men den strenge underviser kommer måske og kasserer dekorationen eller buketten, så den må laves om. Alle disse små ”pudsigheder” har jeg oplevet ved mine besøg i FIF-hytten. Uanset disse små ”uheld” oplever jeg liv, glæde og engagement.

Stolemotionisterne forsøger at følge med i de anvisninger, som Lisbeth Dahl har indtalt i et program fra Ældresagen. Der bliver ikke set skævt til nogen, selvom man ikke kan udføre øvelserne, som man kunne i ”ungdommens vår”. Alle går op i det med liv og glæde, og så venter belønningen nemlig en kaffetår og hyggesnak om løst og fast.

Sådan forløber ugerne som oftest hos Aktive Seniorer, men vi har også fokus på andre ting.

Foredrag med Finn Bendixen

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 13.00 er der foredrag/underholdning af Finn Bendixen, bedre kendt som Bo og Britt Bendixens lille broder. Han kommer og fortæller om dansens historie, og hans liv med dans, idet han er uddannet danselærer og har arbejdet som koreograf sammen med bl.a. Volmer Sørensen, Olsenbanden, Dirch Passer, Jesper Klein m.fl. Der bliver også nogle dansetrin, og der kan nynnes eller synges med på melodierne, og der bliver også mulighed for et par fællessange. Invitation har været sendt ud til medlemmerne, ligesom der ved opslag er gjort opmærksom på, at arrangementet også er for ikke medlemmer.

Årsmøde

Mandag den 4. marts 2024 kl. 1000 afholdes det årlige medlemsmøde i FIF-hytten med valg til bestyrelsen. Kirsten Schultz, Anne Marie Bæk og Inger Sørensen er på valg. Efter mødet er der kaffe/te og pålægsmad.

Udflugt til Grønhøj Kro

Tirsdag den 23. april 2024 arrangerer vi igen en udflugt. Den årlige udflugt har ligget stille i flere år grundet Covid 19, men nu forsøger vi os igen. Turen går til Grønhøj kro ved Viborg, hvor der indtages en 2-retters menu (kalvesteg og citronfromage). Efterfølgende bliver der rundvisning på Danmarks eneste Morten Korch museum, som kromanden har indrettet i forbindelse med kroen. Fortsættes side 27

25
Aktive Seniorer
26

Aktive Seniorer

Turen koster 300 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke medlemmer, der er meget velkommen.

Kontakt formand Inger Sørensen på tlf. 2960 1528 eller mail aktiveseniorer@fjordager-if.dk for yderligere oplysninger og betaling med MobilePay.

Modeshow

Mandag den 13. maj 2024 kl. 1300 afholder vi det sædvanlige modeshow, hvor firmaet Patina fra Middelfart kommer og viser sommerkollektionen for de købelystne damer.

Mere info vil senere blive bekendtgjort. Mens jeg skriver dette indlæg, sidder jeg og kikker ud ad vinduet.

Solen skinner fra en skyfri himmel, fuglene har travlt med at spise fra fuglehuset.

Man kan kun blive i godt humør – også ved tanken om, at foråret er lige om hjørnet og dermed alle forårsblomsterne, så alle ønskes et rigtig godt forår og på gensyn til en eller flere af vores aktiviteter.

27
Aktive seniorer

Aktivitetskalender - Forår 2024

Februar

Tirsdag den 27. kl. 17:30

Torsdag den 29. kl. 19:00

Marts

Tirsdag den 19. kl. 18:00

Lørdag den 23. kl. 9:30

April

Torsdag den 4. Kl. 19:00

Tirsdag den 23. kl. 18:00

Onsdag den 24. kl. 19:00

Fællesspisning i Cafe Fjorden

Nørkleaften med fokus på hækling. Karin fra Idésign er fantastisk til at hækle, så hun har lovet at kommer og vise lidt af hvad hun laver. Tag hækle og eller strikketøjet med mød op i FIF hytten til en hyggelig aften.

Fællesspisning i Cafe Fjorden

Gymnastik opvisning i Fjordagerhallen

Syng foråret frem, fællessang og kaffe. Pernille Pasfall synger for og Sune Krintel spiller i Cafe Fjorden.

Fællesspisning i Cafe Fjorden

Generalforsamling i Fjordager idrætsforening i Pauserummet

Følg med på hjemmesiden, Instagram og facebook for tilmelding og priser for arrangementer. Håber vi ses til fælleshygge og mere samvær.

28

Badminton

Af Jette Bendix Nygaard Kasserer i Badminton

Har du lidt tid til overs?

Vi mangler nogle som kunne tænke sig at hjælpe os.

Vi vil rigtig gerne udvikle os – både socialt, spillemæssigt og organisatorisk.

Der mangler hænder til flere forskellige opgaver, du vælger selv hvor meget du ønsker at hjælpe med. Alt hjælp er velkommen.

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om opgaverne og dine muligheder for at være med til at sætte dit præg på udviklingen, så kontakt endelig Jerry på FIF kontoret, mail: fjordager@fjordager-if.dk eller på mobil: 40 10 84 04.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du lyst til at spille badminton har vi flere muligheder:

Er du ungdomsspiller, kontakt vores ungdomstræner Johnny Koustrup Pedersen, mail: johnny.koustrup@gmail.com, tlf. 25 14 65 44

Ønsker du deltage på vores senior træning skal du kontakte Jens Kruuse, mail vonkruuse@gmail.com, tlf. 27 57 39 77

Vil du gerne leje en bane kontakt Willy Christiansen, mail skovhaven82@gmail.com, tlf. 25 76 53 21.

Du har altid mulighed for at komme og prøve at spille inden du melder dig ind.

29

FJORDAGER I FARVER

Aktivitetsfestival for hele familien

7. september 2024

Musik, sport, action, dans, masser af aktiviteter for både børn, unge og voksne, gøgl, underholdning fra scenen, boder med aktiviteter og salg af mad og drikke. Gratis adgang på pladsen!

30 AFSKED MED DINE KÆRE Tlf. 65 32 18 81 HOLM BEGRAVELSER.DK Tlf. 66 17 28 81 · Rugårdsvej 158 · 5210 Odense NV Erik Skree Mette Andersen FØLG MED PÅ FACEBOOK – FJORDAGER Idrætsforening KOM OG
KOM OG SE KOM OG
PRØV
VÆR MED

Af

Sikke en kold vinter vi har haft denne vinter. Så er det godt, at vi kan danse os til varmen med linedance.

Det var dejligt at komme igang efter jul og nytår, efter alt det mad, der er blevet spist i december måned.

Vi har fået en par nye dansere. Velkommen til jer. Vi glæder os til, at vi sammen bevæger os ud i kunsten - at danse linedance, høre fed musik og bruge sit hoved og ben.

Bare det at vi går den lyse tid i møde er dejligt.

Mens jeg skriver dette til boldøjet skinner solen ind, og man kan da kun blive glad for, at man bor i et land med så forskellige årstider og ikke mindst dag for dag, hvor hurtigt vejret kan skifte.

Juleafslutningen var super hyggelig med æbleskiver og glögg. En masse snak og grin og dans til julemusik.

Vi er ved at lægge op til vores fastelavnsfest. Det plejer altid at være sjovt at se hvad man har fundet på af udklædning.

Dunja og Inga skal ud og lave en workshop på Kratholmskolen her i februar. Det er længe siden, vi har været det sidst. Men vi glæder os altid til det. Spændende at møde nye mennesker. Måske er der en af dem, som vil begynde til linedance?

Vi danser altid i Pauserummet i Fjordagerhallen om mandagen. Så sidder du derhjemme og tænker, jeg vil også gerne danse, er du velkommen. Husk man behøver ikke have en partner,

men man må gerne tage sin nabo / veninde med og hygge sig på en anderledes måde.

Begynder / let øvet:

Mandag kl 16.15 til 17.45. Der er kaffe fra kl 15.45 og selvfølgelig en lille snak. Instruktør Dunja og Elsebeth Madsen

Kontakt evt. Dunja tlf. 20284078 og kom og få en prøvetime.

Kig ind på vores hjemmeside: fjordager-linedance.dk eller gå en tur på vores Facebook side

Alle er velkommen til at danse ved os; store som små, tykke som tynde, unge som gamle. Der er plads til alle.

Pris for at danse på 1 hold er 660 kr for et halvår.

31
Linedance
32
Rikke Lund Nielsen Revisor - Indehaver Tlf. 61 18 89 56
47
Morten Damgaard Møller Statsaut. Revisor - Indehaver Tlf.
51 38
40
Søren Bøggild Lund Reg. Revisor - Indehaver Tlf. 22 54 31 22

Sæsonafslutning i Fjordager Open 2023

Endnu en gang har det været en stor sæson på og uden for banerne iblandt de benhårde atleter i Fjordager Open.

Den sportslige del kulminerede på en lun fredag eftermiddag i september, hvor 12 tennisspillere var samlet for at spille double og hygge på banerne.

Samtidig blev finalen afviklet, men Kent Krüger har anmodet om, at resultatet af kampen ikke offentliggøres; det undlades derfor.

Samtidig er den anden finalist Carsten Aalund, aka Forhammeren fra Holev, kendt for ikke at gå synderligt meget op i resultatet af sine kampe, men spiller udelukkende som Torben Ulrich for at opnå det Perfekte Slag og nyder skønheden i spillet.

Finaledagen markerer afslutningen på sæsonen, og efter spillet på banen var der som vanligt hygge i Klubhuset.

Udenforstående kunne forledes til at tro, at nogle medlemmer er mere optaget af hyggen og samværet end selve tennisspillet.

Den slags ondsindede rygter kan på ingen måde bekræftes fra officielt hold, men der arbejdes på at undersøge sagen til bunds.

Oplysninger vedrørende dette prekære emne, kan sendes til hyggeærligtalt@fjordageropen.fif

Stort tillykke til Carsten med pokalen, der kom i hus for andet år i træk. Sejre kommer ikke af sig selv og Carsten er også en af dem der har spillet allermest i år, og det forlyder at han (næsten) er gået ubesejret gennem hele sæsonen.

33
Fortsættes side 35 Tennis

• Gas

• Sanitet

VVS

• Vand

• Gas

Isoler din bolig, og sænk din varmeregning

Isoler din bolig, og sænk din varmeregning

• Sanitet

· Vand

· Varme

· Gas

· Sanitet

MARSLEV VVS ApS

• Varme

Aut. Gas og VVS Instal.

• Gas

Klaus Friis Madsen

• Sanitet

TLF. 65 95 12 06

Biltlf. 20 11 99 11

BOOK NR. 23 24 89 48

BOOK NR.

mellem

23 24 89 48

mellem

kl. 17-18

Isolerings-Gruppen

Isolerings-Gruppen

– har over 40 års erfaring

– har over 40 års

Vi udfører alt

Vi udfører alt

– Hulmursisolering

– Hulmursisolering

– Loftisolering

– Loftisolering

– Isolering af etageadskillelse

– Isolering af etageadskillelse

Isolerings-Gruppen

– Teknisk isolering

– Teknisk isolering

– over 40 års erfaring i at holde på varmen

Ingeniør Kurt Adamsen – din ekspert i isolering.

Ingeniør Kurt Adamsen – din ekspert i isolering.

Isolerings-Gruppen A/S

Her vil det være godt at isolere

Her vil det være godt at isolere

Hulmur

Hulmur

Slettensvej 169 5270 Odense N info@isolerings-gruppen.dk +45 66 18 60 11

Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes.

Isolering af hulmuren kan nedsætte varmetabet fra dit hus med 70-80 % og samtidig løse problemer med kuldestråling og ”træk” fra kolde vægge. Har du en gammel hulmursisolering kan den også med fordel efterfyldes.

Loft/tag

www.isolerings-gruppen.dk

Se mere på www.isolerings-gruppen.dk Bestil et gratis besøg

Se mere på www.isolerings-gruppen.dk Bestil et gratis besøg

6 fordele ved at

6 fordele ved at

• Du får en sundere bolig

• Du får en sundere bolig

• Et lavere energiforbrug

• Et lavere energiforbrug

• Et bedre indeklima

• Et bedre indeklima

kl. 17-18

BOOK NR.

23 24 89 48

mellem

kl. 17-18

agedrupforsamlingshus.dk

agedrupforsamlingshus.dk

Loft/tag

Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft. Lofter og loftrum kan dækkes overalt med et løsuldsprodukt, som

Du kan miste meget varme fra et uisoleret eller dårligt isoleret loft.

Slettervej 169 www.isolerings-gruppen.dk

Slettervej 169 www.isolerings-gruppen.dk

34
Isolerings Gruppen
Isolerings Gruppen
Få en lavere varmeregning og et lunere hus
�������
������������������ ���������������� �������������������
�������
�������
�����������������������
VVS
������������� ���������������������������������������� ������������ ������� ������� ����������������������� ������������������ ���������������� ������������������� VVS �������
������������� ���������������������������������������� ������������ ������� ������� ����������������������� ������������������ ���������������� ������������������� VVS �������
������������ ������������

To af de unge løver, Jens og Glen, der ser glade og optimistiske ud, fordi de ved, at tålmodighed betaler sig og inden for få år kan det sagtens være de to, der kommer til at kæmpe om at få navnet på pokalen.

Fjordager Open´s egen kostekspert har udviklet en revolutionerende ernæringsplan, der får midaldrende tennispillere til at præstere optimalt.

Det forlyder, at denne plan er blevet umådelig populær og har bredt sig med lynets hast til visse kredse i Odense NØ, Agedrup og omkringliggende sogne.

Hvor mange mænd skal der til at varme en sauce?

I Fjordager Open hylder vi fællesskabet og foretrækker kollektive løsninger, og sauce er en essentiel del af ethvert fællesskab.

Derfor skal ingen stå alene med en opgave så stor og vigtig, og det er afgørende, at man har opbakning fra kammeraterne.

35
Tennis

Vi udfører murerarbejde i høj

kValitet og med respekt for håndVærket

Her

• Badeværelser

er der plads til DIN ANNONCE

• Flisearbejde

• Tilbygninger

Kontakt Fjordager Idrætsforening

• Pudsearbejde

• Kælderrenoveringer

• Facaderenoveringer

• Omfugninger

• Støbning af gulve og sokler

• Reparationer

• Algebekæmpelse

Indhent tilbud.

Mød Jimmurer på

36

Interview med Oscar Bang Hansen

Af Tove Sinius-Clausen Redaktør

En rigtig charmebøf

Jeg starter med et citat af Britt Bendixen fra Vild med Dans.

Det gør jeg, fordi det ord ligger lige for efter at have mødt Oscar Bang Hansen.

Ung og gå-på mod

21 år og næstformand i Håndboldafdelingen. Hvordan hænger det sammen?

Oscar var i lære i Rema i Seden og spillede håndbold i Fjordager. Han kunne høre på nogle af de andre spillere, at der var noget, de syntes, der kunne gøres bedre, og Oscar blev enig med sig selv om, at det kunne han godt prøve at gøre noget ved og meldte sig ind i bestyrelsen.

Ret hurtigt blev han ringet op og spurgt, om han ville være næstformand.

”Hvorfor ikke springe ud i det og gøre det”, tænkte Oscar og tilføjede:

”Jeg kan ikke love perfektion, men jeg kan love dedikation” – og det var længe før, Kronprins Christian udtalte de samme ord og stadig bare var en prins.

Hvad gør det sjovt? – fællesskabet

”I sekundet jeg har parkeret og træder ind ad døren, sidder der måske 2-10 holdkammerater. De venter ikke kun på mig, men vi venter på hinanden. Når vi alle er der, kan vi gå i gang. Sammen bliver det sjovt.

Vi er færdige tirsdag kl. 22.00, jeg er måske træt, skal køre til Fredericia, og jeg skal tidligt op næste dag – men jeg glæder mig allerede til på torsdag. Hvorfor det?: fællesskabet. Vi er hver især forskellige og med forskellige politiske holdninger og kan være meget

uenige, men én ting er vi fælles om: håndbolden.

Når man møder et menneske i øjenhøjde, møder du ikke ind med fordomme. Har måske hørt noget, men en andens indtryk er ikke mit. Man skal danne sit eget indtryk.”

Så rammende beskriver Oscar det at tilhøre et fællesskab.

Opdraget med positive briller

Oscar er født og vokset op i Middelfart i et hjem, hvor far var formand i Middelfart Håndboldklub og brugte meget af sin fritid på at hjælpe andre.

Oscar har meget tidligt som 13-årig været hjælpetræner og hjulpet til ved dommerbordet.

Han har været fodboldtræner og håndboldtræner. Spiller selv håndbold og har snuset lidt til badminton. Nærmest af nysgerrighed for at kunne tale med, når de andre snakkede badminton.

Uddannelse i Seden

For ca. 3½ år siden stod Oscar og manglede en læreplads. Han kontaktede Jesper Møller hos Rema Seden. Han

Fortsættes næste side

37

Interview med Oscar Bang Hansen

hvor Oscar havde været ungarbejder. Jesper sagde ja, og Oscar flyttede til Seden Syd og blev udlært i Rema. Efter arbejdstid tog han enten til fodboldbanen eller i Fjordagerhallen. Her trænede han de unge mennesker og spillede selv efterfølgende håndbold i hallen.

Fællesskabet slår igen igennem i den måde, Oscar tilgik trænergerningen. F.eks. brugte han et fint billede over for fodbolddrengene:

” Her har vi 2 linjer. Jeg er træner. Jeg er på den øverste linje. Ikke fordi jeg er bedre, men fordi jeg har det sidste ord. I er alle sammen på den nederste linje og helt lige. Jeg er ligeglad med, hvad I har fået af karakterer i skolen. I kan selv spørge hinanden om det, men I skal ikke bruge det på fodboldbanen ved, at I ikke gider at aflevere bolden til højre, fordi personen, der får dårlige karakterer. Her er vi alle på lige linje og har det samme mål: vi gør alle det bedste, og sammen vinder vi kampen.”

Holdsporten, teamånden, fællesskabet er også det mantra, der hersker hos Rema, hvor Oscar er uddannet. Når der er skoleophold, møder alle op i Rematøj. Nu er vi her, og vi er i samme båd.

Hvad får jeg for det?

Det er dejligt og inspirerende at høre Oscar fortælle fra hjertet om fællesskabets betydning. Helt enkelt og ligetil. Han må vide, hvordan flere får del i fællesskabet.

”Man skal spørge dem nogle gange. Man melder ikke sig selv”, siger Oscar.”

dager de selv, hvor fedt det er at hjælpe. Det kan godt være, at jeg ikke selv laver så meget, men jeg hjælper et andet menneske med at træne 10-20 andre børn/unge. Det giver noget at være med til at hjælpe.”

Der er dog også dem, der svarer, når de bliver spurgt:

”Hvad får jeg for det?”

Dertil svarer Oscar

”Hvis du er fast træner får du frikontingent, hvis du hjælper til i en week-end eller to, får du da min dybeste tak, og jeg lover dig, at du ikke går herfra og synes, at du har spildt tiden..”

Oscar fortæller, at han selv i sin helt tidlige ungdom fik sportstøj fra Middelfart Boldklub og frikontingent. Sidstnævnte fik hans forældre mest ud af, men måske kunne det også betyde, at de fik pizza en ekstra dag om ugen.

”Det kan man da ikke klage over”, siger Oscar.

”Når du kommer ind her, går du herfra med en positiv oplevelse”

Oscar mener, at der over døren til Fjordager Idrætsforening burde være ovenstående inskription.

Han forklarer det på denne måde:

”På arbejde kan du have en dårlig dag, hvis en kunde har oplevet, at der mangler en bestemt vare og derfor skælder dig ud. Det er jo ikke din skyld, men du får skylden.

Hvis du f.eks. kommer til Fjordagerhallen og dit barn falder og slår sig, går du ikke ud i Cafe Fjorden og skælder personalet

38

Interview med Oscar Bang Hansen

kun positive tilkendegivelser og taknemmelighed for, at de er her”

Det er vigtigt at fortælle de gode historier om Fjordager Idrætsforening. Om det skal være et egentligt informationsmøde, er Oscar usikker på. Det kan virke skræmmende: ” nu skal du høre. Vi mangler folk til de og de opgaver. Er det ikke noget for dig?” For nogle er det den rigtige måde, for andre er det for usikkert.

Så er det bedre at finde et godt tidspunkt at fortælle om foreningen, måske i forbindelse med et andet arrangement og i pausen berette om gode oplevelser i foreningens arbejde.

Fortælle om konsekvenserne, hvis vi ikke er folk nok til at løfte opgaverne: der bliver færre hold i håndboldafdelingen, Cafe Fjorden kan holde åbent i flere timer, hvis der kommer flere mennesker i hallen. Den værste konsekvens er, at håndboldafdelingen lukker.

”Det at være frivillig er noget, der skal opleves. Det kan ikke beskrives.”, siger Oscar.

”At være uvenner har aldrig bragt noget godt”

Jeg spørger til Oscars ambitioner. En ung mand, der næsten kun lige har taget fat på voksenlivet må have nogle ambitioner.

Det har Oscar også. Det lyder sådan her:

”At vågne hver morgen og smile”.

vel an på, hvornår man vågner.

Oscar vågner på det tidspunkt, hvor nat går over i morgen. Kl. 04.30 ringer alarmen. Han møder på sit arbejde kl. 5, fordi han godt kan lide at være i god tid og nå at hilse på medarbejderne i Føtex, hvor han nu arbejder som teamkoordinator i frugt og grønt.

”Åh, det er godt nok tidligt”, tænker Oscar, men så husker han på, hvad hans far har fortalt om sit morgenritual. Det første han gjorde om morgenen, var at kigge sig selv i spejlet og sige: ” hold kæft, jeg ser godt ud. Det bliver en god dag.”

Den læresætning sammen med en opfordring til alle om at komme ned i Fjordager Idrætsforening og være med –lige meget hvilken sportsgren, man har lyst til er de to valgsprog, Oscar har - for at fortsætte i det kongelige spor.

Hov, der er endnu en god leveregel, som Oscar bruger:

”Der er ingen grund til at være uvenner. Det har aldrig bragt noget godt. Det er meget sjovere at smile og sige hej til nogen i stedet for ikke. Det lille ord kan ikke skade mit stemmebånd.”

”Det bliver en god dag”
39

Fjordager Erhvervsklub

Foredrag med Eddie Szweda fra Midtfyns Bryghus

Det blev en stor oplevelse for Fjordager Erhvervsklubs medlemmer og de mange glade øl entusiaster fra Seden Strandby.

35 personer var mødt frem til foredraget med den kendte brygger.

Eddie Szweda gav baggrunden for sin opvækst i USA og senere ankomst til Danmark.

Han blev en del af det danske samfund i 1993 og har i mange år været bosiddende på Midtfyn.

Hans virksomhed, Midtfyns Bryghus, finder man i Aarslev. Et stort bryghus blandt et meget stort antal mindre bryggerier.

Midtfyns Bryghus er bl.a. kendt for en række meget spændende specielle øl typer og ikke mindst for Eddie Szweda, som en spændende foredragsholder og formidler af viden om brygning af øl.

De deltagende fik rig lejlighed til at stifte bekendtskab med et stort antal af bryggeriets produkter.

Eddie Szweda`s helt fantastiske fortælleevne gjorde, at arrangementet blev en helaftens oplevelse, som også indeholdt indtagelse af et måltid mad leveret af SuperBrugsen i Bullerup.

Det var første arrangement for Fjordager Erhvervs Klub i 2024.

Men snart venter nye oplevelser. Den 9. april 2024, besøger vi bilhuset Kronsbjerg på Rugårdsvej i Odense.

Her vil vi blive mødt af fortællinger om bilhusets historie, vi vil høre om og se bilhusets store udvalg af forskellige bilmærker og en nok så spændende fortælling om fremtidens biler.

Der bliver lejlighed til at afprøve såvel benzindrevne som eldrevne biler. Indbydelse til besøget i Bilhuset vil blive udsendt medio marts.

40

10 minutter med AB Cykler

Af Tove Sinius-Clausen Redaktør

I 2014 besøgte Boldøjet også AB Cykler. Det var et år efter, at Bjarne havde flyttet butikken til Lunden 66B.

I 2023 var det 25 år siden, at AB Cykler blev startet på Butikstorvet i Bullerup. Derfor besøger vi igen Bjarnes cykelbutik.

Hvor længe har du haft firmaet?

Har repareret cykler siden barndommen og fortsatte i sin garage på Sportoften for naboer, venner og familie – nærmest som en hobby. 1.4.1998 startede Bjarne Nielsen forretning på butikstorvet i Bullerup.

Hvorfor ville du være selvstændig?

”Jeg er uddannet maskinarbejder og arbejdede i mine unge dage bl.a. på Taarup Maskinfabrik og hos Faber i Ryslinge. I begyndelsen af 90’erne gik jeg i gang med at læse til maskintekniker, og det var også de år, at jeg startede familie op i Sportoften”, fortæller Bjarne, som fortsætter:

Jeg tog en chance i livet. mht til at blive selvstændig. Det skulle bare prøves af. Det var hårdt i starten, hvor jeg også havde job ved siden af; men jeg har aldrig fortrudt det.”

Hvor mange ansatte har du?

I starten fik Bjarne god hjælp fra sin gode ven Jørgen Klessing, som pga alder ikke fulgte med til Lunden. Morten er nu eneste ansatte foruden Bjarne. Morten er uddannet hos Bjarne og har nu været der i 10 år. Han er super dygtig og kan sit håndværk. Bjarne er meget struktureret.

Møder hver morgen kl. 8 i butikken og laver kontor-arbejde de første timer, og derefter alt forefaldende reparationsarbejde indtil lukketid. Hans logistikuddannelse slår her igennem, og han tager aldrig arbejde med hjem.

Hvordan brander du firmaet?

AB Cyklers annonce i Boldøjet giver ingen oplysninger om adresse og tlf. nummer. Det er helt bevidst, fortæller Bjarne.

”på den måde er den evigt gyldig, uanset om vi ændrer tlf.nummer o.a.

Annoncen er først og fremmest tænkt som en støtte til idrætsforeningen.”

Derudover er vi på FB, især op til cykelsæsonen.

41
Fortsættes næste side

10 minutter med

AB Cykler

Hvad er det specielle ved dit firma?

”ja”, siger Bjarne. ”Vi er jo en lille butik, og vi skal overleve ved at yde en god service, og det leverer vi også. Det kan godt være, at cyklerne er lidt dyrere end andre steder; til gengæld leverer vi en god kvalitet. Vi fører bl.a. Gazelle, som er det førende mærke på el-cykelområdet”.

Hvad er dine visioner for fremtid?

”Jeg skal fortsætte med det, der er mit liv og min hobby. Jeg har ingen store planer om udvidelse eller andre forandringer”, fortæller Bjarne.

Bjarne er glad for, at han ikke var tilbageholdende i forhold til at investere i elcykler. De er kommet for at blive, er Bjarnes holdning.

”Det er ikke kun ældre, der kører elcykel; også yngre og familier investerer i en elcykel i stedet for bil nr. 2”

Siger Bjarne, som også kan glæde sig over, at hans branche er et bæredygtigt brand, der passer godt ind i tidens trend.

Bjarne flyttede i 2010 fra 60 kvm. Til 180 kvm. Og selvom butikken ligger lidt væk fra vejen, så finder kunderne derind.

”TAK siger Bjarne til alle de trofaste og loyale kunder, der har holdt ved i alle de 25 år, AB Cykler har eksisteret.

Den opbakning, jeg fik i starten var afgørende for, at min hobby kunne blive min levevej”.

42
43 Fjordager Idrætsforening – Kontaktpersoner og mailadresser Hovedformand Jerry Vinther hovedformand@fjordager-if.dk 40 10 84 04 Næstformand Charlotte Veppler naestformand@fjordager-if.dk 22 60 54 79 Kasserer Jette Bendix Nygaard kasserer@fjordager-if.dk 23 24 50 51 Sekretær Lene Berendtsen sekretaer@fjordager-if.dk 20 80 25 33 Badmintonformand Vakant 40 10 84 04 Kasserer Jette Bendix Nygaard kasserer@fjordager-if.dk 23 24 50 51 Basketball Jerry Vinther fjordager@fjordager-if.dk 40 10 84 04 Fodboldformand Tina Stendal formand@fjordagerfodbold.dk 60 18 10 61 Økonomiansvarlig Oliver Westh kasserer@fjordagerfodbold.dk 27 63 73 22 Gymnastikformand Pernille Ladegaard Pasfall gymbestyrelsen@gmail.com Kasserer Birgit Christensen fjo.gym.kas@gmail.com 29 16 34 29 Håndboldformand Cathrine Christiansen fjordager.hb@gmail.com 61 79 29 88 Kasserer Rikke Holbæk Møller fjordager.hb@gmail.com 22 57 97 14 Linedanceformand Elsebeth Lundgreen elsebeth_lundgreen@gmail.com 60 14 99 98 Kasserer Inga Løkke inka@webspeed.dk 22 50 66 76 Krolfformand Jan Nielsen lille.jan.nielsen@gmail.com 61 31 25 21 Motionsformand Karsten Schack Madsen formand-loeb@fjordager-if.dk 60 39 61 21 Kasserer Vakant Løbsformand Karsten Schack Madsen formand-loeb@fjordager-if.dk 60 39 61 21 MotionscenterUdvalgsformand John Hedegaard john@svendsager.dk 40 14 45 44 Cykelformand Torben Simonsen torben.simonsen1955@gmail.com 21 75 75 92 Scenen formand Sune Krintel sune.krintel@dk.abb.com 40 11 64 59 Kasserer Connie Carlsen connievibeke@hotmail.com 21 85 42 85 Taekwondoformand Jerry Vinther fjordager@fjordager-if.dk 61 65 63 15 Tennisformand Lars Jensen lars.je@kalnet.dk 31 15 84 09 Kasserer Jette Bendix Nygaard kasserer@fjordager-if.dk 23 24 50 51 Aktive Seniorer formand Inger Sørensen aktiveseniorer@fjordager-if.dk 29 60 15 28 Kasserer Kirsten Christensen kirsten@kbchristensen.dk 28 94 90 10 Annoncekonsulent Kontoret fjordager@fjordager-if.dk 40 10 84 04 Mere info på vores hjemmeside: fjordager-if.dk
44 Afsender: Fjordager Idrætsforening Strandvejen 39 5240 Odense NØ BULLERUP AUTOSERVICE V/ DAN KARLSEN • ØSTBIRKVEJ 13 • 5240 ODENSE NØ NYT STED - SAMME GODE SERVICE e-mail: mail@bullerupautoservice.dk • www.bullerupautoservice.dk TLF.: 66 10 93 09 • MOBIL: 40 53 10 01 - vi passer godt på din bil! Alt i autoreparation Bibehold fabriksgarantien Serviceeftersyn Aircondition service Dæk-fælge 4-hjuls udmåling Klargøring til syn Bremsetest på rullefelt Fejludlæsning på nye biler Evt. lånebil ved reparation Diagnoseudlæsning - Bosch 4-gas måling/Røggasmåling w w w w w w w w w w w w DIN BIL ER I TRYGGE HÆNDER HOS OS VI ER FLYTTET TIL ØSTBIRKVEJ 13 I SEDEN
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.