Page 1

DSF um lestraríbúðir og ungdómsíbúðir í KBH Om kollegier og ungdomsboliger i København:

Der er i Storkøbenhavn (København + forstader) ca. 18.052 kollegie- og ungdomsboliger. Dette er både de kollegie og ungdomsboliger, der indstilles/uddeles centralt og andre kollegie- og ungdomsboliger, som selv uddeler. Bemærk at dette kun er medregnet nogle af de boliger, der ligger på Frederiksberg, som ligger i København, men er en kommune for sig. Så tallet er muligvis lidt større. Men ikke meget. Der er i alt ca. 102.498 studerende i Storkøbenhavn. Dette er inklusiv 76.151, som går på en form for længere videregående uddannelse (DSF-medlemmer) og 16.666, som går på en form for mellemlang videregående (fysioterapeuter, lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og lignende) og 9681, som går på andre uddannelser, f.eks. erhvervsakademier, officerskolen, forfatterskolen, maskinmesterskolen mv. Af alle de studerende går ca. 23.679 på en uddannelsesinstitution, som ligger på Frederiksberg - men de bor jo også andre steder rundt omkring i København/Storkøbenhavn, så det skal man nok ikke regne med. Så ca. 102.500 Storkøbenhavn.

studerende

til

ca./maks

19.000

ungdomsboliger

i

Københavns Kommune 1


Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Med udgangspunkt i Københavns Kommunes Ungdomsboligstrategi 2012-2014 arbejder kommunen med en dækning i størrelsesordenen 6,5. Det vil sige, at Københavns Kommune har et mål om, at der skal være en ungdomsbolig pr. 6,5 indbyggere mellem 18-24 år i kommunen. I København er der derfor behov for 3000 nye ungdomsboliger frem mod 2015, hvis den nuværende befolkningsprognose holder. Københavns Kommune arbejder for, at private grundejere og investorer opfører disse ungdomsboliger, da kommunen ifølge kommunal fuldmagten ikke selv må bygge boliger. Dækningen på 6,5 er blandt andet begrundet i Københavns Kommunes store udbud af et- og toværelseslejligheder, hvor mange i realiteten fungerer som en form for ungdomsboliger – ikke mindst fordi en del studerende foretrækker at bo på det almindelige boligmarked. Der er således ikke umiddelbart behov for fuld dækning i en by som København. Det samme behøver imidlertid ikke at gøre sig gældende i andre byer, da dækningen netop afhænger af mulighederne for at få en bolig i den øvrige boligmasse. Københavns Kommune vurderer løbende om dækningen på 6,5 er tilfredsstillende – blandt andet ud fra oplysninger om ventetider fra de to indstillingsudvalg i byen, Centralindstillingsudvalget (CIU) og Kollegiernes Kontor (KKIK). I den forbindelse er det vigtigt for kommunen, at der bliver opført ungdomsboliger, som unge også vil efterspørge fremover. Samtidig er ungdomsboligbehovet i København stort, fordi studerende, der læser på uddannelsesinstitutioner udenfor kommune eller regionen, også vil bo i byen. Således bor mange studerende fra både DTU i Lyngby og RUC ved Roskilde i København.

2


Studni 1. Lesandi búsitandi í Tórshavn/Hoyvík/Argir: • Miðnám: 1005 • Hægri: 395 2. Miðnámsskúlanæmingar, ið búgva til leigu í • Tórshavn/Hoyvík/Argir: 175 3. Samlað tal av lesandi á Setrinum: 509 • Av hesum hava 236 lestrarbústað í Tórshavn/Hoyvík/Argir 4. Samlað tal av lesandi á Vinnuháskúlanum: 244 • Av hesum hava 124 lestrarbústað í Tórshavn/Hoyvík/Argir

3

DSF um lestraríbúðir og ungdómsíbúðir í KBH