Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 39 | 2019 | Nummer 6 | www.fishtrend.nl

D E S

R U E

B

! E I IT

6

Grote teleurstelling over het Belgische besluit

‘Visspecialist heeft sterke troeven in handen’

Prijsuitreiking Nationale Haringtest

De Belgische overheid heeft onmiddellijk na het inwerkingtreden van de nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen haar kust­ wateren voor de pulsvisserij gesloten. Eurokot­ ters met een lengte van minder dan 24 meter hebben met kleine pulstuigen toegang tot de 12 mijlszone.

De veertiende editie van de Visbeurs in Spa­ kenburg vindt maandag 7 oktober plaats aan de Westdijk. Het thema van de visbeurs is dit jaar ‘Ready for The Future’. In deze editie van Fish­ Trend plaatsen we een voorbeschouwing, de beursplattegrond, deelnemerslijst en een uitge­ breid noviteitenoverzicht.

De prijsuitreiking van de Nationale Haringtest 2019 vindt plaats tijdens de Visbeurs in Spa­ kenburg. Tijdens de uitreiking presenteren VNV en CVAH ook de resultaten van het Nationale Haringonderzoek 2019. Waarderen consumen­ ten de haring van 2019 beter of slechter dan die van 2018?

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 20


2 |

FISHT R E N D

Voorwoord

‘Ready for The Future’ De ontwikkelingen in de economie en samenleving gaan razendsnel en dit laat ook visspecialisten niet ongemoeid. Consu­ menten richten hun pijlen op gemak, maar ook het bewust eten van gezonde voeding en duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Visspecialisten hebben de wind mee, want hun toeleveranciers zijn zeer actief in het ontwikkelen van nieuwe concepten en produc­ ten die inspelen op alle veranderingen. Daarom is ‘Ready for The Future’ hét thema van de veertiende editie van de Spakenburg­ se Visbeurs, die maandag 7 oktober wordt gehouden. Een deel van de innovaties is te zien in een speciaal ‘FutureProef Paviljoen’ op de visbeurs. In deze editie van FishTrend geven we vast een voorproefje van een deel van de noviteiten. Zo presenteert Tservice SenseAnywhere: dé eenvoudige en duurzame manier om temperatuur te meten, registreren en bewaken. De Kuiper lan­ ceert nieuwe klapelemen­ ten voor de elektrische visbakketels en bakwan­ den. Dat heeft onder meer als groot voordeel dat zowel de ketel als het bovenblad veel sneller, gemakkelijker en beter schoongemaakt kun­ nen worden. Bert Muller laat zien hoe handig het werken is met de revolu­ tionaire inductie bak- en kookplaten en Barne­ veld Verpakkingen toont A-bakjes, die gemaakt zijn van duurzame materialen, zoals suikerriet en karton. Carrosseriefabriek Har­ derwijk neemt een Merce­ des Benz Citan, waarvan de laadruimte helemaal geïsoleerd, gepolyesterd en gekoeld is, mee naar de beurs. De koelinstallatie wordt echter niet ‘traditi­ oneel’ door de automotor aangedreven, maar elek­ trisch aangedreven dankzij een lithium accupakket.

ten op de beurs te vinden, zoals de nieuwe premium marinade met Peppadew® paprika van AVO. De marinade is heel geschikt voor de braadpan en de hete lucht friteuse. Degens heeft een nieuwe kanten-klare kaasroomsaus ontwikkeld. De saus is vol en romig van smaak en gemaakt van 100 procent verse smeltkaas. Smedes inspireert de bezoekers met Streetfood. Voor visspecialisten biedt deze trend volgens het bedrijf omzetkansen. Niet in het minst omdat de vis­ verkopers met hun haring en kibbeling al jaren succesvol zijn met direct geconsumeerde gerech­ ten. Het Nederlands Visbureau probeert met haar campagne Hollandse Nieuwe Stijl de Hollandse Nieuwe ook aantrekkelijk te maken bij millenials. Tijdens de beurs geven de dames graag informatie en reiken ze brochures uit. Bij de foodtruck zijn de hap­ jes Hollandse Nieuwe Stijl uiteraard ook te proeven. Ook Spakenburg Paling is vaste gast op de Visbeurs. Zelf heeft het bedrijf waarschijnlijk de grootste primeur. Om het oude bedrijfsgebouw is name­ lijk een spiksplinternieuw pand gerealiseerd. Alles is helemaal up-to-date en voldoet aan de modernste eisen. U leest er alles over in deze editie. Wellicht is dit dé ultieme vorm van Ready for The Future?! Wendy Noordzij

En natuurlijk zijn er ook allerlei smakelijke novitei­

Zeeuwse mosselkwekers organiseren Mosselfandag Meer dan zeshonderd mosselliefhebbers uit heel Nederland en België waren begin augustus te gast in het Zeeuwse Yerseke tijdens de tweede nationale Mosselfandag. Tijdens deze dag konden zij met een mosselkotter meevaren op de Oosterschelde, de Nederlandse Mos­ selveiling bezoeken, binnenkijken bij een van de verwerkende mos­ selbedrijven en nog veel meer. De

bezoekers leerden zo alles over de mosselkweek. Uiteraard worden er ook volop mosselen gegeten. Via de nationale Mosselfandag wilden de meer dan tachtig Zeeuwse mosselkwekers zoveel mogelijk men­ sen laten zien wat er allemaal nodig is om van mosselzaadje tot bord een echte Zeeuwse mossel te kweken. Mosselfans uit heel Nederland en België hadden vooraf al op de dag ingetekend. Ook is via flyers op

Tips en persberichten voor de redactie kunt u doorgeven via redactie@fishtrend.nl en we zijn ook actief op Twitter via @fishtrend.

De Mosselfandag was tevens de aftrap voor de nieuwe campagne van het Nederlands Mosselbureau om meer mensen vaker mosselen te laten eten. Via commercials op de Nederlandse en Belgische televisie werd de Zeeuwse mossel in augustus in de schijnwerpers gezet.

Colofon

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 8 | Week 39 | 2019 | Nummer 6 | www.fishtrend.nl

!

ITIE

SED

UR

BE

6

Samenwerking: Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van de Nederlandse Vissersbond en de Vereniging van de Nederlandse Visdetailhandel. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 - 432140 www.addictivemedia.nl

Grote teleurstelling over het Belgische besluit

‘Visspecialist heeft sterke troeven in handen’

Prijsuitreiking Nationale Haringtest

De Belgische overheid heeft onmiddellijk na het inwerkingtreden van de nieuwe Europese verordening Technische Maatregelen haar kust­ wateren voor de pulsvisserij gesloten. Eurokot­ ters met een lengte van minder dan 24 meter hebben met kleine pulstuigen toegang tot de 12 mijlszone.

De veertiende editie van de Visbeurs in Spa­ kenburg vindt maandag 7 oktober plaats aan de Westdijk. Het thema van de visbeurs is dit jaar ‘Ready for The Future’. In deze editie van Fish­ Trend plaatsen we een voorbeschouwing, de beursplattegrond, deelnemerslijst en een uitge­ breid noviteitenoverzicht.

De prijsuitreiking van de Nationale Haringtest 2019 vindt plaats tijdens de Visbeurs in Spa­ kenburg. Tijdens de uitreiking presenteren VNV en CVAH ook de resultaten van het Nationale Haringonderzoek 2019. Waarderen consumen­ ten de haring van 2019 beter of slechter dan die van 2018?

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 10

Lees verder op pagina 20

Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar.

wilfred@addictivemedia.nl Edwin Schoenmaker 0515-432140 / 06-81907601 edwin@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant

RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279

Vormgeving: Bay6 Print Tel: 06 - 50212014

Uitgever: André Schoppen Tel: 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl

BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht.

Jaargang 8, Week 39, 2019, nr. 6

Meer informatie over FishTrend is te vinden op onze website: www.fishtrend.nl.

vakantieparken in de regio bekend­ heid gegeven aan dit unieke Zeeuwse evenement.

Verkoop: André Schoppen Tel: 06-16044131 andre@addictivemedia.nl Wilfred Wubs Tel: 06-20479538

Druk: Rodi Media

Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds s­ tilzwijgend met een jaar verlengd. ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

3

|

De Belgische overheid heeft net als de Franse onmiddellijk na het inwerkingtreden van de nieuwe Europese (EU) verordening Technische Maatregelen haar kustwateren voor de pulsvisserij gesloten. Zogenaamde eurokotters met een lengte van minder dan 24 meter hebben met kleine(re) pulstuigen toegang tot de 12 mijlszone. Het zijn vooral de Zeeuwse pulsvissers die hierdoor worden getroffen. Zowel de Nederlandse overheid als de Nederlandse kotterorgani­ saties hebben er bij hun Belgische collega’s op aangedrongen om af te zien van deze maatregel. Maar dat was voor dovemans oren bestemd, de sluiting is definitief geworden. Voor de meeste Zeeuwse pulsvis­ sers in het bezit van een eurokot­ ter geldt dat ze slechts tot het einde van het jaar met de puls mogen vissen. Ze worden nu

gedwongen om buiten de 12 mijl van de Belgische kust te vissen waar al andere vissers actief zijn. Dit leidt weer tot extra verdrin­ ging ter plaatse waar niemand baat bij heeft. ‘Wij hebben op allerlei manier geprobeerd om de Belgen ertoe te bewegen om af te zien van deze sluiting dan wel om slechts de eerste 6 mijl te sluiten voor de pulsvisserij. Het bleef vervolgens lang stil. Afgelopen week werd bekend dat België toch heeft besloten tot een algehele sluiting. Dat is een grote teleurstelling juist omdat het onze zuiderburen zijn met wie wij op het gebied van visserij een warme band hebben’, aldus Derk Jan Berends, secretaris van de Nederlandse Vissersbond. NIEUWE REGELGEVING PULS VISSERIJ De nieuwe Technische Maatre­ gelen (TM) verordening van de Europese Unie (Raad en Parle­ ment) is op 14 augustus 2019 van kracht geworden. Het gevolg

daarvan is dat de puls visserij aan banden wordt gelegd en uiteindelijk voor iedereen op 1 juli 2021 is verboden. Er geldt een overgangsperiode voor bestaande pulstoestemmingen. Ongeveer de helft van de pulstoestemmingen zijn per 1 juli van dit jaar inge­ trokken. Voor een kwart geldt dat ze tot het einde van dit jaar nog mogen pulsen. De laatste groep (22) vissers mag tot 1 juli 2021 pulsen. In ieder geval mogen er geen nieuwe pulstoestemming worden uitgereikt en er gelden strikte voorwaarden. In artikel 4 van Bijlage V DEEL D van de TM Verordening staat dat lidstaten in hun 12 mijlszone het gebruik van elektrische pulskorren mogen beperken of verbieden. Hiervan moeten ze de Europese Commis­ sie in kennis stellen. Frankrijk en België hebben van dat artikel dus per direct gebruik gemaakt.

Veelzijdig kartonneerprogramma bij Schut Systems Schut Systems presenteert haar nieuwste ontwikkeling, de Lock-Well® roterende Tray-opzetmachine zien. Met een footprint van nog geen 50 procent ten opzichte van het voorgaande machinetype en een formaatwissel van slechts enkele minuten verwacht Schut Systems nog beter aan de vraag naar machines voor het verwerken van kartonnen verpakkingen te kunnen voldoen.

Uw partner op het gebied van temperatuur. Zekerheid tijdens productie, opslag en transport.

TEMPERATUUR METEN

TEMPERATUUR REGISTREREN

TEMPERATUUR BEWAKEN

Nieuwe oplossingen Hygiënecode Online De Schoonmaakmiddel info knop is één van de nieuw oplossingen van Hygiënecode Online. Datzelfde geldt voor de HACCP-thermometer 2.0. In de HACCP­registratie systeem Hygiënecode Online is het nu mogelijk om bij alle schoon­ maaktaken van je schoonmaak­ plan. Je affiches weer te geven, zodat iedereen binnen het bedrijf weet hoe het schoonmaakmid­ del gebruikt moet worden. Welk schoonmaaktaken er gedaan kunnen worden met het mid­ del en de juiste verhouding. Ook is er de eigen ontwikkelde

HACCP­thermometer. Deze thermometer vul je zelf met metingen die gedaan moeten worden per dag. Van bereiden terug koelen tot ontvangst goe­ deren. Al deze metingen zijn in het grote display af te lezen. Zijn alle metingen klaar dan kun je simpel deze metingen registreren in Hygiënecode Online, door het te koppelen gaan de metingen automatisch in het registratie­ systeem. Deze oplossing is bedacht met ondernemers uit de praktijk. ‘Metingen die je heel de dag door doet, later simpel registreren’ was hun opdracht.

Voor meer informatie zie: www.hygienecodeonline.nl.

Vanuit een plano van ultralicht golfpapier vormt de Lock­Well® roterende machine, zonder gebruik te maken van lijm, een tray waarin een vakverdeling is aangebracht. In samenwerking met PilloPak, de leveran­ cier van het ultralichte golfpapier, zijn diverse trayvaria­ ties en vormen ontwikkeld. De machine is geschikt voor zowel de foodindustrie. Naast de nieuwste machine ontwikkeling laat Schut Systems het bekende programma zien: Toploading, horizontale endloading en sleeven. De compacte top­ loading lijn bestaat uit een dubbelkops dozenopzetma­ chine en een dozensluitmachine. Het vormen van het doosje gebeurt zonder gebruik te maken van lijm, met

behulp van het zogenaamde locking principe. De grote vulopening die na het vormen van de doos ontstaat geeft veel gemak bij het handmatige of automatische vulproces. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de Fachpack te bezoeken, dan zijn bovenstaande machines vanaf half oktober in de demoruimte in Eerbeek te zien.

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv Voor meer informatie zie: www.schutsystems.com.

h ariNglogger vl92 b alder

Naar

w ereldhaveNdageN De laatste nog varende en in originele staat verkerende haringlogger VL92 Balder, uit 1912, mocht ook dit jaar niet ontbreken op de Wereldhavendagen op 6,7 en 8 september. In de Leuvehaven bij Museum Maritiem Rotterdam nam ze haar ligplaats in. Tijdens het evenement konden belangstellenden een kijkje nemen op de VL92 Balder of mee varen naar het Maritiem Museum of terug naar Museum Vlaardingen. Zij beleef­ den het leven van oude vissers en brachten een bezoek aan het ruim en vooronder.De Balder was een van de vele historische schepen die aanwezig zijn gedurende de Wereld­ havendagen.

Ultra hygiënisch design 100% Waterproof (IP69)

ONE STEP AHEAD De J-generatie van Multipond De nieuwe standaard in weegtechnologie. Een ultra hygiënisch design tot in het kleinste detail. Nog beter bestand tegen schuimmiddelen en eenvoudig te reinigen met hogedruk. Multipond staat voor betrouwbare precisieweging, kwaliteit, innovatie en tailermade solutions.

P E R F O R M A N C E M E E T S P R E C I S I ON MULTIPOND Benelux B.V. Boven Zijde 10 Postbus 28024 NL-5602 JA Eindhoven The Netherlands t +31 (0) 40 26 28 090 e info@multipond.nl i www.multipond.com Foto: Bart Westerduin Marine Traffic

TEL +31 (0)485 542626 | INFO@TSERVICE.NL

Grote teleurstelling over het Belgische besluit


4 |

FISHT R E N D

Ouderwets lekkere Vlug paling verpakt met BOGE lucht Paling met de ouderwets lekkere smaak, dat is waar Palingrokerij Vlug al vier generaties lang met passie aan werkt. Ondanks dat door de jaren heen het open houtvuur heeft plaatsgemaakt voor twee hypermoderne rookkasten, mag hier niks aan toewijding maar vooral niet aan smaak verloren gaan.

op Langedijk en wordt geleverd aan vis- en groothandels in Nederland. Regelmatig vertrekt er ook een vracht met Vlug paling richting landen als Frankrijk, Duitsland en België. PERSLUCHT Voor het verpakken van de vis, maar ook voor het gebruik van

hoogste kwaliteitseisen, zo ook voor de verpakkingen en reiniging van Palingrokerij Vlug. BOGE heeft al meer dan 112 jaar ervaring op het gebied van pers­ lucht en behoort tot de oudste fabrikanten van compressoren en persluchtsystemen. Wereldwijd is BOGE een van de marktleiders, maar is net zoals Vlug nog steeds een familiebedrijf. Een familiebedrijf met zeer korte lijnen, maar met een groot productenpakket. ZUIGERCOMPRESSOR De bij de palingrokerij geplaatste BOGE SBD 700-270 DB is een zui­ gercompressor met persluchtketel. De onderdelen van deze compacte serie zijn op een intelligente manier samengebouwd, waardoor er zelfs in de meest krappe situaties nog uitgebreide toepassingsmogelijkhe­ den zijn. De korte leidingen in de compressor zorgen voor minimale stromingsverliezen. Andere voordelen van de compres­ sor zijn dat de compressor direct gekoppeld kan worden en dat hij dankzij het gepatenteerde koe­ lingssysteem geschikt is voor 100 procent inschakelduur. Andere compressoren hebben een ‘coo­ ling down’ periode nodig, maar de zuigers van BOGE mogen ‘S1 Duty Cycle’ worden belast, net als bij een schroefcompressor. De zuigercom­ pressor wordt geproduceerd in onze fabriek in de Duitse stad Bielefeld. De compressor bevat uitsluitend Duitse onderdelen van hoge kwali­ teit en kan geleverd worden in 8, 10, 15 of zelfs 40 bar.

In het bedrijf, dat dit jaar haar 125-jarig jubileum viert, wordt er met veertien vaste personeelsle­ den op ambachtelijke wijze en met aandacht gewerkt aan het product. De gerookte paling verkopen zij in het bedrijfspand gevestigd in Broek

de reinigingsmachines maakt het bedrijf gebruik van perslucht. Hiervoor is er een BOGE industriële compressorinstallatie SBD 700-270 DB geplaatst. BOGE Kompres­ soren BV heeft voor elke situatie een oplossing en voldoet aan de

Optioneel voor de compressor is een koeldroger, waar ook Palingrokerij Vlug voor heeft gekozen. De koel­ droger wordt op een plaatsbesparen­ de wijze opgebouwd. Dit is voor alle toepassingen waarvoor betrouwbare, droge perslucht vereist is.

Contactloos betalen biedt veel kansen Er is veel draagvlak voor contactloos betalen in Nederland, het is snel, simpel en veilig. Cijfers van de betaalvereniging geven een overtuigend beeld van de populariteit van contactloos betalen. In december 2018 werd zelfs 56 procent van de betalingen contactloos gedaan met een betaalkaart of smartphone. Dit zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen. De ontwikkeling van contactloos betalen is niet te stoppen en biedt nieuwe mogelijkheden voor u als ondernemer. Zo kunnen klanten nu ook betalen met wearables en kan er betaald worden met Apple Pay. Bij contactloos betalen wordt de mobiele telefoon, betaalkaart of wearable kort bij de betaalautomaat gehouden. Bedragen onder de € 25,- worden veelal betaald zonder pincode. Wanneer er meerdere transacties achtereenvolgens con­ tactloos worden betaald waarbij het totale bedrag van de verschillende transacties hoger is dan € 50,- zal er om een pincode worden gevraagd. Na het ingeven van een pincode staat de teller weer op nul. Bedra­ gen boven de € 25,- kunnen ook contactloos worden betaald, hierbij wordt altijd een pincode gevraagd. Net als bij een betaling met de chip of magneetstrip worden contactloze betalingen direct van de betaalreke­ ning afgeschreven.

The Clean Experience is specialist op het gebied van droge stoomreinigingstechniek. Wij geven altijd advies op maat voor kleinen grootbedrijf, waar het gaat om reiniging en hygiëne. Daarbij helpen wij u bij het gegarandeerd halen van uw hygiëne norm (HACCP en desinfecterend) door het inzetten van de TCE stoomstofzuigers. De meest uiteenlopende schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren met één machine!

Opleidingen visverwerking op Urk • Persoonl�ke begeleiding • Flexibele leerroute • Inspirerende leeromgeving • Praktisch, afgestemd op de werkomgeving Wil j� een carrière in de visverwerkende industrie? Kies dan voor een BBL opleiding (Allround) medewerker versindustrie. K�k voor meer informatie op onze website www.rocfriesepoort.nl

www.rocfriesepoort.nl Leeuwarden Dokkum Drachten Sneek Emmeloord Urk

l Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. l Stomen en zuigen in één handeling. l Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). l Minimaal gebruik van vocht en chemie. l Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. l Snel, effectief, besparend (tijd en middelen), Arbo- technisch verantwoord en milieuvriendelijk.

Wilt u ook de voordelen ervaren van reinigen met stoom? Bezoek ons tijdens de Visbeurs in Bunschoten-Spakenburg op 7 oktober 2019, standnummer 206. Bent u niet in de gelegenheid om naar de beurs te komen: vraag dan bij ons een vrijblijvende demonstratie aan via www.tce.nl of contact@tce.nl.

BETALEN MET WEARABLES Er zijn steeds meer oplossingen voor contactloos betalen. Naast betalen met een betaalkaart of smartphone kan er ook contactloos worden betaald met wearables. Een wearable is bijvoorbeeld een smart­ watch, ring of armband. Het betalen met wearables is even veilig als met een betaalkaart, de wearable heeft een NFC-chip vergelijkbaar met de betaalkaart. De wearable wordt aan een betaalpas of creditkaart gekoppeld vervolgens kan er met de wearable contactloos worden betaald. De wearable wordt tegen de betaalautomaat gehouden om de betaling te initiëren en te verwerken en de transactie wordt op dezelfde manier verwerkt als een betaling me een betaalkaart. BETALEN MET APPLE PAY In de afgelopen periode is er veel gesproken over Apple Pay, maar wat is Apple Pay eigenlijk? Sinds kort kan er worden betaald met een Apple-apparaten zoals de iPhone of Apple watch. Bij elke betaling met de iPhone of Apple watch wordt er een verificatie gevraagd om de identiteit van de gebruiker vast te stellen via Face ID, Touch ID of de toegangscode van het apparaat. In de winkel werkt Apple Pay op alle betaalautomaten waarop ook contactloos kan worden betaald met Maestro, in plaats van een betaal­ kaart wordt de iPhone of Apple Watch even bij de betaalautomaat gehouden. Als ondernemer hoeft u niets extra te doen om op je con­ tactloze betaalautomaat Apple Pay te kunnen accepteren. CONTACTLOOS BETAALAUTOMAAT VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2020

Contactloos betalen biedt de moge­ lijkheid om extra service aan uw klanten te bieden, bovendien is het voor de consument een gewoonte geworden om contactloos te beta­ len. De reden dat betaalkaartmaat­ schappijen MasterCard/Maestro en Visa/V PAY vanaf 1 januari 2020 het verplichten om een betaalautomaat te gebruiken waarop contactloze betalingen kunnen worden geac­ cepteerd. Dit betekent dat uw betaalautomaat aan deze voorwaar­ den van MasterCard en Visa moet voldoen, anders kan dit conse­ quenties hebben voor de acceptatie en verwerking van betalingen met Maestro, V PAY, MasterCard en Visa, dus ook voor pinbetalingen. Vervang dus vóór 1 januari 2020 uw betaalautomaat. Bij Worldline kunt u kiezen uit een groot assortiment toonbank- en mobiele betaalautomaten, op alle betaalautomaten is contactloos betalen mogelijk, maar ook betalen met de chip en magneetstrip wordt gewoon ondersteund. Voor meer informatie zie: www.worldline.com.


Overname KTBA Compliance Group door Mérieux NutriSciences Mérieux NutriSciences, een mondiale speler met meer dan honderd laboratoria, heeft alle aandelen van de KTBA Compliance Group overgenomen. KTBA is sinds 2005 uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in voedselveiligheid en kwaliteit met meer dan 180 medewerkers in Nederland en België. Door de overname versterkt Mérieux haar aanbod met hoogwaardige consultancy, trainingen en software.

’Door toetreding tot het netwerk van Mérieux wordt het aanbod voor onze klanten breder en zal

er een nóg betere dienstverle­ ning worden geboden voor de food­, feed­ en consumer goods branche’, Ron Besseling, voorma­ lig DGA van KTBA Compliance Group. ‘Iedereen kan blijven reke­ nen op de vertrouwde kwaliteit en service met hetzelfde manage­ ment en contactpersonen bij het bedrijf.’ VERDER GROEIEN KTBA en Mérieux vullen elkaar strategisch perfect aan. KTBA wil

graag internationaal verder groei­ en en Mérieux heeft de wens om in 24 landen op termijn diensten

Nederlandse Vissersbond pleit voor subsidie bemanningspapieren De Nederlandse Vissersbond heeft bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gepleit voor een subsidieregeling voor bemanningsleden voor hun Basic Safety Fisheries (BSF) en andere certificaten. BSF is sinds het inwerking treden van het aangepast Besluit Zeevisvaartbemanning handelsvaart en zeilvaart vanaf 1 april 2019 verplicht voor alle beroepsvissers. Een goede zaak omdat het gaat over veiligheid van vissers. Voor veel vissers die werkzaam zijn op kleine vissersvaartuigen vormt deze verplichting een extra last, omdat ze gebruik maken van verschillende opstappers gedurende het jaar, die allen over een BSF­ certificaat moeten beschikken. Dat is kostbaar en drukt zwaar op de rentabiliteit van het bedrijf. Maar ook vissers op grotere schepen moeten over steeds meer certifica­ ten beschikken, wat ook voor hen kostbaar is. Subsidie kan dan de nodige steun in de rug betekenen om toch aan de wettelijke voor­ schriften te kunnen voldoen. VERPLICHTE BEMANNINGSPAPIEREN Alle beroepsvissers moeten beschik­ ken over een medische keuring en een certificaat Basic Safety Fisheries (BSF). Het BSF­certificaat is belang­ rijk voor de veiligheid. Veel vissers zijn al in het bezit van een BSF­cer­ tificaat. De kosten voor het behalen van het certificaat bedragen tussen € 1.000,­ en € 1.500,­. Op zich is dat bedrag te overzien als het een vaste bemanning betreft. Echter wan­ neer er sprake is van voortdurende wisseling, zoals het geval is bij veel opstappers, dan wordt het kostbaar. Op kleine vissersvaartuigen is door­ gaans een schipper met een of twee gezellen werkzaam. Het zijn juist

die gezellen die moeilijk vast aan boord te krijgen zijn omdat de ver­ diensten laag zijn. Vaak wordt dan gewerkt met verschillende opstap­ pers zonder opleiding of training. Volgens het nieuwe Besluit Zeevis­ vaartbemanning handelsvaart en zeilvaart moeten echter alle vissers, dus ook die opstappers, beschikken over een BSF­certificaat. Op grotere vissersvaartuigen zijn naast BSF nog veel meer verplichte diploma’s en certificaten nodig.

van KTBA aan te gaan bieden, zoals foodsafety­consultancy en labelcompliance. Philippe Sans, President & CEO van Mérieux NutriSciences, zegt: ‘We zijn erg enthousiast om de getalenteerde en toonaangevende specialisten van KTBA in ons team te hebben. Deze acquisitie is volledig in lijn met onze strate­ gische roadmap en illustreert de inzet van Mérieux NutriSciences om niet alleen testen te bieden, maar ook om onze klanten in de hele waardeketen te ondersteu­ nen.’

TEL +31 (0)485 542626 | INFO@TSERVICE.NL

FISHT R E N D

|

5

TEMPERATUUR METEN Onze CombiTemp is perfect voor het meten van de temperatuur van binnenkomende goederen. Bekijk onze website voor het volledige aanbod.

KTBA COMPLIANCE GROUP KTBA adviseert en ondersteunt producenten en retailers in de levensmiddelenindustrie bij alle kwaliteitsvraagstukken op strategisch, tactisch en operatio­ neel niveau. Met een sterke visie die nauw de ontwikkelingen in de industrie verbindt is iedere klant klaar voor de toekomst. Met behulp van KTBA wordt er bedrijfszeker ondernomen en is er continuïteit in verhandelbaarheid van producten.

Over het algemeen kan worden gesteld dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde beman­ ningen te krijgen en te behouden aan boord. Lage verdiensten en stijgende kosten ook voor beman­ ningspapieren zijn daar de oorzaak van. SUBSIDIE STEUN IN DE RUG Het Europese subsidiefonds (EFMZV) is bij lange na niet benut. De Nederlandse Vissersbond pleit ervoor dat uit dit fonds een subsi­ dieregeling wordt gemaakt, die vis­ sers gaat helpen om de benodigde bemanningscertificaten te behalen.

Op korte termijn moet er een sub­ sidieregeling komen die vissers op kleine vissersvaartuigen (<15 meter) in staat stelt om tegen beperkte kosten toch een BSF­certificaat te kunnen behalen. Op de langere termijn pleit de Nederlandse Vissersbond voor een opleidingsvoucher voor alle vissers op alle schepen, die door de vissers ingezet kunnen worden om een opleiding of training te volgen en daarmee het benodigde certificaat in bezit te krijgen. ‘Wij vinden dat veiligheid van bemanning en schip voorop moeten staan bij ieder

visserijbedrijf. In goede en slechte economische tijden. Opleiding en training vormen een belangrijke basis. Echter, het is momenteel voor veel vissers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Dat is een risico omdat er dan juist bezuinigd gaat worden op veiligheid. Het is daarom goed dat de vissers gebruik kunnen maken van een goedgevul­ de subsidiepot. Vandaar ons pleidooi om die in te zetten voor veiligheid’, aldus Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond.

Viskratten lastig te reinigen?

LETS biedt unieke installaties

Hengelo (O), Op strategische winkelcentrumlocatie en zeer gunstig in het kernwinkelgebied, supermarkt etc. buitenwijkcentrum met een diversiteit van branches aanwezig. Uniek ingerichte winkel met een totale oppervlakte van ca. 135 m² winkel, voorwerkruimte, werkplaats, kookafdeling, kantoortje/dagverblijf toilet en magazijn, toonbank, koel en vriescel etc. Huur € 2.325, 97 per maand excl.. Wolvega, TE HUUR of TE KOOP levensmiddelen bedrijfspand, bebouwd ca 1.040 m². Zeer gunstig op industrieterrein gelegen met korte aansluitingen op de snelwegen A32, A6 gehele noorden van het land en de A28. Perceeloppervlakte 2552 m². Bedrijfspand met koel en vriesruimte en geheel geconditioneerd. Huurprijs € 4.167,-- per maand. Uitermate geschikt voor de vis branche. Beuningen, In een gevarieerd winkelcentrum op uitstekende locatie naast de Jumbo supermarkt en een en diverse andere winkels. Strategische locatie. Winkel met voorwerkruimte met achteringang ca. 65 m. De winkel is praktisch opgezet en biedt nog uitstekende mogelijkheden door een te veranderen presentatie.  Royale toonbank wandkoeling complete inrichting, koel en vriescel, etc. Huur € 1.700,-- per maand. Deventer, winkel volledig ingericht met koeltoonbank, koel/diepvriescel gekoeld wandmeubel en totale inrichting, gevestigd in een grote   buitenwijk van Deventer met regionale funktie volledig ingerichte zeer praktische vrijwel nieuwe winkel met alle uitstekend en goed onderhouden apparatuur in de winkel alsmede de werkplaats. Huur € 2.044,48 per maand excl.

Gegarandeerd schoon > Passend in uw situatie

Hoge afwerkingsgraad

> Gebouwd volgens richtlijnen van BRC en EHEDG

Volautomatisch

> Stapelen, ontstapelen, ontstickeren, wassen, drogen, palletiseren

Bezoek onze website of stuur een e-mail.

Vraag geheel vrijblijvend de uitgebreide projectinformatie. Telefoon 0342-462739 of info@timmer-makelaar.nl Wij zoeken in opdracht, vanwege de regelmatige vraag, visbedrijven en viswinkels ondernemingen met of zonder omzet derden leveranties (horeca-instellingen, groothandel et cetera.)

WWW.TIMMER-MAKELAAR.NL

www.letsbv.nl - +31(0)321 38 66 00


6 |

FISHT R E N D

Aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen aan boord De werkgroep persoonlijke beschermingsmiddelen van de Stichting Sectorraad Visserij heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan het Veiligheidscentrum van de Visserijcoöperatie Urk (VCU Safetycentre). Doel van het bezoek was om kennis uit te wisselen over de eigenschappen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan boord van vissersvaartuigen. Het gebruik van Solas goedge­ keurde life jackets (automatisch opblaasbare werkreddingvesten) met personal locater beacons (AIS) is inmiddels ingeburgerd. Veilig­ heidshelmen worden in toene­ mende mate gebruikt aan boord. Aan het werkbezoek nam een breed gezelschap deel bestaande uit Gert Koster (CNV), Dirk Vink (Vrolijk), Eric van Linden (Jaczon), Anne Marie van Seters (VisNed), John van Seventer (Parlevliet& Van der Plas) en Derk Jan Berends (Nederlandse Vissersbond). WERKREDDINGVESTEN INGEBURGERD Tijdens het werkbezoek aan VCU Safetycentre is gebleken dat het gebruik van Solas goedgekeurde lifejackets met personal locator beacons (AIS) op de Nederlandse vloot gemeen goed is geworden. Dat geldt zowel voor de pelagi­ sche schepen als de kotters. Ook vlagkotters maken hier gebruik van. In totaal zijn er ruim 1.200 werkred­ dingvesten van de merken Besto en Mullion verspreid op de vloot. Als we dat afzetten tegen het aantal opvarenden op de Nederlandse vloot van rond de 1.500 dan is dat een mooi resultaat. De Stichting Sectorraad Visserij heeft twee jaar geleden een start gemaakt met het promoten van het werkreddingvest aan boord van vissersvaartuigen. De Besto Fisher­ man’s N300 Pro is zelfs speciaal voor dat doel ontwikkeld samen met de bemanning van drie vissers­

vaartuigen en Besto. Inmiddels is er een verbeterde versie in gebruik genomen. VCU Safetycentre levert

haar eigen, ook Solas approved, reddingsvest van het merk Mul­ lion met dezelfde AIS als het Besto reddingsvest. Uit de verplichte jaar­ lijkse controle van de vesten blijkt dat een aantal in het geheel niet wordt gebruikt. Het is de verant­ woordelijkheid van de schipper om erop toe te zien dat de bemanning deze daadwerkelijk ook gebruikt en niet alleen met slecht weer. VEILIGHEIDSHELM KRIJGT AANDACHT De medewerkers van VCU Safety­ centre merken dat er in toene­ mende mate belangstelling is voor veiligheidshelmen. In eerste instantie aan boord van de flyshoo­ ters en twinriggers maar ook de bokkers vragen nu al naar veilig­ heidshelmen. Dat een veiligheids­ helm geen onnodige ballast is blijkt wel uit recente ongelukken waarbij het dragen van een helm ernstige verwondingen of erger heeft kun­ nen voorkomen. Een populaire veiligheidshelm is momenteel die

van Gecko waarin tevens communi­ catiemiddelen aangebracht kunnen worden. De werkgroep persoon­

lijke beschermingsmiddelen gaat de komende tijd de verschillende veiligheidshelmen die op de markt zijn onderzoeken en komt later met een advies aan de vissers.

Leerlingen van de visserijscholen leren tijdens hun opleiding hoe ze veilig kunnen werken aan boord. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen maakt daar onderdeel van uit. Het moet voor ouders een geruststelling zijn dat hun kind op een veilige manier zijn opleiding, stages en latere werk aan

boord kan uitoefenen. Ouders, de school en het stagebedrijf dragen daarin samen de verantwoordelijk­ heid. Een stagiair aan boord van een vissersvaartuig moet voordat hij/

zij aan boord stapt de beschikking hebben over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen als een helm, een overlevingspak en een werkreddingvest. Juiste betekent in dit verband kwalitatief goed, functioneel passend voor het werk en waar van toepassing met Solas goedkeuring. Uiteraard moet hij/ zij ook weten hoe deze middelen gebruikt moeten worden (veilig­ heidsinstructie). Het dragen van de juiste persoonlijke beschermings­ middelen aan boord volgt uit de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan boord van ieder vissersvaartuig. Een leerling die stage gaat lopen kan dat alleen doen als het RI&E­systeem van het stagebedrijf op orde is. Het is ver­ eiste nummer één voor iedere stage aan boord van een vissersvaartuig. PROFESSIONELE DIENSTVERLENING De werkgroep leden hebben na afloop hun werkbezoek aan VCU Safetycentre geëvalueerd en het bedrijf heeft een professionele en dienstverlenende indruk achtergela­ ten. De medewerkers die er werken zijn goed op de hoogte van veilig­ heidsaspecten en zijn zeer gedreven om klanten te voorzien van de beste materialen en service.

Gemeente ondersteunt digitaal dorpsplein Bunnik Een aantal lokale ondernemers uit Bunnik, waaronder visspecialist C-Vis, heeft gezamenlijk een digitaal dorpsplein opgezet. Op www. dorpsplein-bunnik.nl is het aanbod van de deelnemende winkels te vinden en met één account te bestellen. De initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd of er moge­ lijkheden zijn om dit initiatief te ondersteunen. Het college wil hier aan bijdragen door de schenking van een duurzaam bezorgmiddel, een elektrische bakfiets. Door de online bestellingen op een duurzame manier te bezorgen zijn minder mensen genoodzaakt om

met de auto richting het centrum van Bunnik te gaan. Daarnaast worden de winkels zo beter toegan­ kelijk voor mensen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen. Inwoners van Bunnik kun­ nen nu bewust kiezen om bood­ schappen te bestellen bij de lokale winkeliers in plaats van regionale bezorgdiensten. Hiermee vergroten we de kansen om de huidige win­ kelvoorzieningen in de gemeente te behouden. Dit sluit aan op de doe­ len uit het gemeentelijk collegepro­ gramma 2018­2022 ‘Bunnik bouwen voor elkaar’, waarin wordt gestreefd naar duurzame mobiliteit, toegan­ kelijke voorzieningen, het behoud

van lokale basisvoorzieningen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doordat het voor meerdere ondernemers mogelijk is om aan te sluiten bij het digitale platform of een vergelijkbaar online dorpsplein op te richten, is het voor de gemeente mogelijk om een eenmalige bijdrage te leveren aan dit gezamenlijke initiatief van de ondernemers uit Bunnik. KLANTENBINDING Het digitale dorpsplein heeft zowel voor klanten als voor ondernemers diverse voordelen. Door samen aanwezig te zijn op een Digitaal Dorpsplein wordt de winkelbeleving vergroot en gaan deuren open, die waarde toevoegen voor de klanten. Klantenbinding vraagt om meer dan producten alleen. Het draait om gemak, service en het creëren van een unieke lokale beleving. Ambachtelijke specialisten hebben letterlijk en figuurlijk alle ingredi­ enten in huis om dát met elkaar te realiseren. Het is de kunst om het goed te communiceren.

www.weegservicenederland.nl leveren en repareren van: weegbruggen weegplateau's containerwegers

Kant­en­klare marketingcom­ municatiemiddelen zijn daarom nu ook beschikbaar. Deze kunnen eenvoudig worden gepersonali­ seerd, zodat de oplossing op maat naar de markt kan worden gecom­ municeerd. Offline middels posters, flyers en baliedisplays en online via Instagram en Facebook. Een Digi­ taal Dorpsplein helpt de komende decennia om op een unieke, niet­te­ kopiëren, wijze onderscheiden van het grootwinkelbedrijf en landelijke online aanbieders. Stichting Digitale Dorpspleinen biedt in samenwer­ king met Shopforce een compleet uitgewerkte oplossing inclusief con­ stante, consistente en consequente (digitale) marketingcommunicatie en lokale bezorgservice. Voor het creëren van betrokken klanten die op beslissende momenten (digitaal) aan je denken.

www.weegservicenederland.nl

Voor meer informatie zie: www.stichtingdigitaledorpspleinen.nl of www.shopforce.nl.

Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo ijkbevoegde NMI accreditatie nr. 5731

Telefoon: 0031646834672 Storings nr: 0031638137041 Email: info@weegservicenederland.nl

leveren en repareren van: Telefoon: 0031646834672 Boekeloseweg 112 7553DP Hengelo Storings nr: 0031638137041 ijkbevoegde NMI accreditatieweegplateau's nr. 5731 weegbruggen containerwegers Email: info@weegservicenederland.nl


FISHT R E N D

PO Nederlandse Vissersbond, de VisNed PO’s en PO Rousant zijn samen met onder andere het ministerie van LNV, de NVWA en de black box leveranciers, een traject gestart om de black box plaatsbepaling, welke binnen de garnalenvisserij wordt gebruikt, technisch te optimaliseren. Daarnaast worden er stappen gezet om te komen tot een goed werkend systeem van private controle en handhaving op basis van de black box. Binnen het Noordzeevisserijak­ koord 2017 (VIBEG 2.0) en het VisWad­convenant hebben over­ heid, NGO’s en de garnalensector afspraken gemaakt over de garna­ lenvisserij. Beide trajecten hebben bijgedragen aan het verkrijgen van een meerjarige Wnb­vergunning, waarmee garnalenvissers in diverse Natura2000­gebieden mogen vis­ sen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een black box plaatsbepaling aan boord en moet er een systeem komen waarbij con­ trole en handhaving door de sector zelf wordt opgezet en uitgevoerd. BELANG GOED WERKEND SYSTEEM In de meerjarige Wnb­vergunning is vastgelegd dat bepaalde gebie­ den (tijdelijk) gesloten zijn voor de garnalenvisserij. De black box plaatsbepaling is begin 2017 inge­ voerd als systeem waarmee toezicht gehouden kan worden op het niet bevissen van deze gesloten gebie­ den. Doordat de black box moet kunnen registreren of een vaartuig vaart of vist, wordt controle op het niet bevissen van gesloten gebieden een stuk eenvoudiger. Ook voor de maxima aan visuren, welke per Natura2000­gebied zijn vastgelegd in de Wnb­vergunning, kan de black box een zeer belang­ rijke rol spelen in het voordeel van de garnalenvissers. De lopende dis­ cussie over de daadwerkelijk geviste uren die momenteel wordt gevoerd tussen o.a. de overheid, NGO’s en

de sector, kan worden beslecht als met behulp van de black box data de daadwerkelijke visuren van de garnalenvloot inzichtelijk gemaakt kan worden. Naast het belang in het kader van de Wnb­vergunning, speelt de black box ook een belangrijke rol binnen de uitvoering van het Productie en Afzet Programma (PAP) Garnalen. Vanuit het PAP Garnalen wordt sinds eind vorig jaar gewerkt met een urenregeling. De data die de black box systemen registreren aan boord, kan dan gebruikt worden om erop toe te zien dat alle garnalen­ vissers zich ook houden aan de geldende urenregeling. TECHNISCHE VERBETERINGEN Gedurende 2018 heeft de Neder­ landse Voedsel­ en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek gedaan naar de werking van de twee black box sys­ temen, van Dekimo en Alphatron, welke binnen de garnalenvisserij worden gebruikt. De focus van het onderzoek lag op de techniek van beide systemen, oftewel de wijze waarop de black box de plaats van het vaartuig registreert en op welke wijze wordt geregistreerd of een vaartuig vaart of vist. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat beide black box syste­ men nauwkeurig de plaats kunnen bepalen van vissersvaartuigen. Ech­ ter, het bepalen of een vaartuig vaart of vist wordt niet in alle gevallen goed geregistreerd. Ook blijkt dat de black box systemen in sommige gevallen erg storingsgevoelig zijn en storingen niet in alle gevallen direct opgemerkt worden aan boord. Begin dit jaar werden de resultaten van het onderzoek gedeeld bin­ nen VIBEG en VisWad en hebben partijen besloten om te werken aan een technische verbeterslag. Samen met de leveranciers willen we de technische problemen, die door de NVWA zijn geconstateerd, aanpak­ ken en verhelpen. Naar verwachting zullen de technische verbeteringen

aan de systemen voor het eind van het jaar worden verholpen. CONTROLE EN HANDHAVING Binnen VIBEG en VisWad zijn ook afspraken gemaakt over toezicht en handhaving, waarbij de sector eigen verantwoordelijkheid moet nemen en op basis van een privaat toezicht model een systeem van handhaving dient op te zetten. Een technisch goed werkend black box systeem is daarbij de minimale vereiste. Om te komen tot privaat toezicht en handhaving door de sector zelf, heeft het ministerie van LNV onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop privaat toezicht kan worden vormgegeven. Hierbij is o.a. onderzocht hoe toezicht vanuit de sector zich verhoudt tot het publie­ ke toezicht als taak van de NVWA en op welke wijze dubbele boetes kunnen worden voorkomen. Op basis van dit onderzoek zijn nadere afspraken gemaakt tussen de over­ heid en de sector, die de komende maanden worden uitgewerkt. Momenteel werkt een onafhankelijk adviesbureau in opdracht van het Ministerie, samen met vertegen­ woordigers uit de PO’s, de ver­ volgstappen uit. Hierbij is als doel gesteld dat er een privaat toezicht model wordt ontwikkeld dat zal gaan gelden voor alle garnalenvis­ sers, waarbij toezicht en handhaving plaats zal vinden vanuit de sector, welke onafhankelijk is en bijdraagt aan een gelijke behandeling voor iedere individuele garnalenvisser (level playing field). UITVOERING Inmiddels zijn beide trajecten, zowel de technische verbetering van de black box systemen als het opzetten en invoeren van een privaat toezicht model, al redelijk vergevorderd. Naar verwachting zullen beide trajecten voor het eind van dit jaar afgerond en ingevoerd moeten zijn. Uiteraard zal de sector pas overgaan tot privaat toezicht als de technische problemen die de NVWA heeft geconstateerd zijn opgelost.

TEL +31 (0)485 542626 | INFO@TSERVICE.NL

Optimalisatie black box garnalenvisserij

7

|

TEMPERATUUR REGISTREREN Registreer de temperatuur tijdens transport met onze Tempmate S1. • Direct uit de doos inzetbaar • Overal via USB uit te lezen • Automatisch PDF rapport

Timmer Makelaar onderscheidt zich met branchekennis Timmer Makelaar is een zelfstandig opererende onderneming, die optreedt binnen de disciplines: makelaardij onroerende en roerende zaken, inventarissen en goodwill, advisering, bemiddeling- en overname van bedrijven. De makelaar onderscheidt zich onder meer met een gedegen kennis van de visbranche.

nomen. De basis is gelegd binnen de levensmiddelensector, specifiek de vleesbranche, bakkerswereld en visbranche in zowel detailhandels­ zaken als de industriële grootver­ bruikers sector. Dankzij de goede naam en uit­ stekende contacten binnen de financiële wereld, slaagt Timmer Makelaar er vrijwel altijd in snel en

Timmer Makelaar beweegt zich al ruim veertig jaar op het zeer specifieke terrein van onder meer zakelijke dienstverlening alsmede onroerende zaken. De makelaar­ dij heeft inmiddels een enorme deskundigheid en expertise opge­ bouwd, waardoor men ‘met recht’ een vooraanstaande plaats in de vlees­ en vissector, maar zeker ook in de non­foodsector heeft inge­

succesvol voor de cliënten tot zaken te komen. De gedegen branche­ kennis en sterke relatiebestand, de accurate en discrete werkwijze, de persoonlijke aanpak en marktken­ nis, completeert het unieke pakket specialistische disciplines. Samen garanderen deze sterke punten een intense en vruchtbare relatie met een constant groeiend bestand van tevreden cliënten.

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32 8321 WT Urk Postbus 110 8320 AC Urk

T F E W

0527 - 681 726 0527 - 685 239 info@profinis.nl www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Voor de cijfers achter de vis

Drs. Hein Bakker AA

Als Uw Vis Echt Belangrijk Is!

www.hevel.nl

vacuumzakken.strook.vis_Opmaak 1 23-12-15 10:09 Pagina 1


8 |

FISHT R E N D

Fruits de mer: een echte Hollandse lekkernij Fruits de Mer stijgen razendsnel in populariteit. Laat de Franse naam je niet in verwarring brengen, want deze worden allemaal voor onze eigen deur gevangen. Daarom zette het Nederlands Visbureau afgelopen zomer deze Fruits de Mer letterlijk op de kaart. Een pla­ teau Fruits de Mer is een schaal van rauwe en gekookte schaal­ en schelpdieren die koud worden geserveerd. Deze zeevruchten zijn op zichzelf al smaakvol en wor­ den slechts met bescheiden aanvullingen als een dip­ saus of citroen op een bed van ijs of zeewier opgediend. Eén van de sterren van de Noordzee is het mesheft, beter bekend als scheermessen. Deze schelpen worden veel aangetroffen op de Nederlandse stranden.

STEEN

®

k oppert c reSS iNtroduceert

h uMMuS l eaveS

STEEN, meer dan 50 jaar innovatie en de machines van de toekomst…

www.steen.be

STEEN is voor al meer dan 50 jaar gedreven in de zoektocht naar perfectie. Belangrijk is de focus in het bereiken van de doelen en uitdagingen die door onze klanten gezet worden en de vastberadenheid om langlopende (internationale) klantenrelaties, in wederzijds vertrouwen, te versterken. Het gamma van de STEEN vis verwerkingsmachines is, dankzij meer dan 50 jaar ervaring in mechanische engineering, een industrieel concept geworden voor efficiënte vis verwerkginsmachines, waarbij alle strikte eisen en regelgevingen van de moderne voedselverwerkers en instanties beantwoord worden (CE). Een groot voordeel zijn de geïmplementeerde veiligheids-en hygiëne maatregelen samen met de verwachte besparingen door de aanschaf van een STEEN machine. Deze is gebaseerd op STEEN ’s speciale eisen om onderhoud te minimaliseren en te vereenvoudigen en de restwaarde van de machines hoog te houden door de jaren heen.

STEEN ST591 ONTGRAATMACHINE

STEEN ST111 ONTHUIDMACHINE

De STEEN ST591 ontgraatmachines zijn speciaal ontworpen voor industrieel, continu gebruik, wat maakt dat ze ook uitstekend zijn voor occasionele verwerkers. Het ingenieus systeem is zo ontworpen dat de machines een lange levensverwachting hebben binnen de fabriek, net zoals alle STEEN machines, door te zijn vervaardigd uit de best beschikbare materialen die vandaag op de markt zijn. Daarenboven met het hoge rendement en kwaliteit van het eindproduct maakt dat deze machine subliem geschikt is voor hele filets te ontgraten en/of de kopgraten te verwijderen na een automatische machine.

Het tafelmodel onthuidmachine, STEEN ST111, is simpelweg veelzijdig daar hij tong, kabeljauw, heilbot, zalmfilet, katvis, hondshaai, inktvis, rog vleugel en veel meer kan ontvellen. Wat denkt u van dieponthuiden van zalm of gerookte zalm? Deze machine kan het aan en is eenvoudig in gebruik met een minimaal onderhoud. Simpelweg ideaal!

STEEN ST521 ONTSCHUBMACHINE

STEEN ST540 VIN/STAART/KOP SNIJMACHINE

De STEEN ST521 ontschubmachine is heel gebruiksvriendelijk en veelzijdig naar de vissen die ontschubt kunnen worden met één machine. Verder is deze ook speciaal ontworpen voor continu gebruik en wordt geleverd met een extra spindelkop voor grotere schubben. De ontschubber is veilig in gebruik en zal een heel lange tijd een aanvulling zijn op uw productie.

De STEEN ST540 vin/staart/kop snijmachine is speciaal ontworpen voor, zoals u al kon raden, de vinnen, staarten en koppen af te snijden van platvis. In het bijzonder pladijs werkt uitstekend op deze machine voor panklare bereiding. Verder is het ook mogelijk de machine te gebruiken voor het ontkoppen en portioneren van bepaalde vissen.

Belgium (head office): +32 3 665 04 00 • Fax: +32 3 665 34 58 • www.steen.be • info@steen.be The Netherlands: +31/6 53 86 10 97 | STEEN UK: +44/14 74 87 37 73 - mail@steenuk.co.uk STEEN Services Scandinavia: +45/86 32 60 00 - bent@steenscandinavia.dk F.P.M. North America (East): BFPA +1/902 440 08 03 - bain@bainblois.com F.P.M. North America (West): LEITOR +1/206 781 81 10 - sales@leitor.com

Koppert Cress lanceert Hummus Leaves. Dat is het decoratieve, stevige blad van de oorspronkelijke kikkererwt, de bekende basis voor het populaire Hummus. De bladeren kunnen uitstekend toegepast worden in de Aziatische en Oosterse Keuken. Hummus Leaves heeft een pret­ tige bite en de volle smaak van kikkererwten, met een zout/zure nasmaak. Een welkom ingrediënt in warme en koude gerechten, vooral in combinatie met komijn, peilvruchten, pompoen, rode biet en pistachenoten. Hummus Leaves is het jonge blad van Cicer, de plant van kikkererwten, hoofdingrediënt voor Hummus. Het vindt toepassing in salades, soepen, stoofgerechten en curries. Cicer is afkomstig uit Zuidoost Turkije/Syrië.

INTENSIVEREN Koppert Cress is voortdurend op zoek naar natuurlijke, innovatieve ingrediënten, die chefs kunnen gebruiken om de smaak, geur en presentatie van hun gerechten te intensiveren. Producten die voldoen aan de steeds strengere eisen van restaurants wereldwijd.

Cressen zijn vers gekiemde plantjes van 100 procent natuurlijke, aroma­ tische planten. Deze planten bieden een versheid en intensiteit in smaak en geur die alleen in jonge plantjes wordt aangetroffen.


FISHT R E N D iNterNatioNaal coNgreS

In tien jaar tijd veel bereikt voor de palingstand Wetenschappers, natuurbeschermers en sectorvertegenwoordigers kwamen bijeen op een congres in het Natural History Museum in Londen, ter ere van het tienjarig bestaan van de Sustainable Eel Group. Het blijkt at de afgelopen tijd veel is bereikt voor de palingstand, zoals bestrijden van de smokkel naar Azië. Ook met de palingstand gaat het goed. ‘De gedurende decennia dalende lijn stijgt sinds 2010 en die lijn blijft zich omhoog voortbewegen’, aldus palingwetenschapper Willem Dekker. Tijdens de bijeenkomst werden presentaties gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de smokkel van glasaal, de toestand van de palingstand, toekomstige verwachtingen en de certificering van paling voor consumptie. Jose Moreno (Europol), Miguel Ángel Pacheco (SEPRONA), Ian Guildford (UKWC) gaven presentaties over de vooruitgang die de autoritei­ ten boekten in het bestrijden van deze lucratieve smokkel naar Azië, sinds de Europol­conferentie op 6 april 2018 in Madrid. De schatting

kende glasaal rond de zestiger jaren, stelden wetenschappers en natuur­ beschermers zich zeer sceptisch en terughoudend op bij de resultaten van het EU­aalbeheerplan en de inspanningen die gedaan worden om de palingstand te verbeteren. Daar lijkt nu een kentering in te zijn. Palingwetenschapper Willem Dekker stelde dat op basis van de officiële cijfers het recruitment van jonge aal In Europa toeneemt. ‘De gedurende decennia dalende lijn stijgt sinds 2010 en die lijn blijft zich omhoog voortbewegen.’ Volgens Kim Friedman, visserij­ deskundige van de FAO, zal met het voortzetten van de huidige situatie over tien jaar de paling op de IUCN­lijst zakken van ‘critically endangered’ naar ‘least concern’, de laagste trede. Als er drie gene­ raties lang sprake is van een stabiel bestand, zijn er geen redenen om zo’n bestand op de kritisch bedreig­ de lijst te houden. Friedman besloot met de opmer­ king, dat het juist nu de tijd is om een certificering in te voeren, om de menselijke benutting binnen de grenzen van de natuur te houden.

TEMPERATUUR BEWAKEN Automatische registratie en temperatuurbewaking met SenseAnywhere 24/7 alarmering in een gebruiksvriendelijk pakket.

standaard. Bekende certificerings­ ontwikkelaars die ook de standaar­ den voor MSC, ASC en FSC­hout ontwikkelden, hebben hun kennis en kunde ingezet voor de SEG­ Standard­certificering. Alex Senechal van CU Pesca, de cer­ tificeerder van de SEG Standard zei dat de SEG­certificering bijdraagt Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen aan de verbetering van de paling­ stand en de sector transparanter [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl maakt, waardoor bestrijding van de illegale glasaalhandel mogelijk Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv wordt.

Small Business FOOD, Quality Makes Software the Difference

hét softwarepakket voor de foodsector!

is dat 25 procent van de jaarlijkse aankomst van glasaal, ofwel 350 miljoen glasaaltjes, naar Azië wordt gesmokkeld, waarmee een totale marktwaarde van 3 miljard euro wordt gegenereerd. Voor zijn bijdrage aan het onderzoek naar smokkel van paling, kreeg SEG­ wetenschaper Florian Stijn een award overhandigd uit handen van de Britse minister van Visserijzaken, mr. Robbert Goodwill. TOESTAND VAN DE PALINGSTAND

Uiteraard kwam in de diverse pre­ sentaties de palingstand naar voren. Hoe gaat het daarmee? Na de grote terugval van de hoeveelheid intrek­

CERTIFICERING VAN PALING Op advies van MSC is in 2011 gestart met de ontwikkeling van een specifiek op paling gerichte certificering: de SEG Standard. De reden daarvoor is dat palingbestand, vanwege haar levenscyclus en leefgebied, niet te schatten is. Paling past door het immense leefgebied en ongebruikelijke leefwijze simpel­ weg in geen enkel ander certifice­ ringsprogramma. Daarom moest voor paling een spe­ cifieke standaard worden ontwik­ keld. En omdat NGO’s de lat voor dergelijke standaarden hoog leggen, blijft de Sustainable Eel Group veel tijd en geld investeren in deze

Tegra Systems is leverancier, importeur en producent van industriële weeg- en etiketteerapparatuur. Naast de verkoop van standaardproducten en standaardsystemen, staan we internationaal bekend om onze maatwerkoplossingen

Voedingsmiddelen Het etiketteren van voedingsmiddelen is streng geregeld in de warenwet. Voedselveiligheidsnormen verplichten u gebruik te maken van een metaaldetectiesysteem. Naast metaaldetectiesystemen levert Tegra Systems ook productinspectiesystemen, zoals X-Ray- en visionsystemen. De systeemonderdelen van Tegra Systems sluiten allemaal op elkaar aan. Omdat we de software zelf programmeren, bent u ervan verzekerd dat alle onderdelen feilloos met elkaar communiceren. Wij leveren software op het gebied van orderverwerking, traceabillity, etiketteren, voorraadbeheer en facturatie.

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam

Henk Vermeulen Van Slingelandtplein 5 1051 DD Amsterdam

9

l oNdeN : TEL +31 (0)485 542626 | INFO@TSERVICE.NL

u itkoMSteN

|

+31 20 624 60 02 info@zoetelief.nl www.zoetelief.nl

Quality Makes the Difference Te g r a S y s t e m s B . V. | H a n d e l s w e g 7 | 1 6 9 3 A Z W e r v e r s h o o f T + 3 1 ( 0 ) 2 2 8 5 8 2 7 8 0 | E i n f o @ t e g r a s y s t e m s . n l | w w w. t e g r a s y s t e m s . n l


10 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

v eertieNde

editie

S pakeNburgSe v iSbeurS

iN tekeN vaN toekoMSt

‘Visspecialist heeft sterke troeven in handen’ De veertiende editie van de Visbeurs in Spakenburg vindt maandag 7 oktober plaats aan de Westdijk. Het thema van de visbeurs is dit jaar ‘Ready for The Future’. Tijdens deze editie worden ook de provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019 bekend gemaakt. Het Future­thema is niet zomaar gekozen: de ontwikkelingen in de

economie en samenleving gaan razendsnel en dit laat ook visspeci­ alisten niet ongemoeid. Consumen­ ten richten hun pijlen op gemak, maar ook het bewust eten van gezonde voeding en duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. De veranderende wensen van klanten bieden visspecialisten grote kansen om hun positie te versterken, maar dan moeten ze wel aansluiten bij de soms grillige consumentenvoorkeu­

OPENINGSTIJDEN De Visbeurs is op maandag 7 oktober doorlopend geopend van tien uur ’s mor­ gens tot acht uur ’s avonds. Voor meer informatie zie: www.visbeurs.nl. ren. ‘Visspecialisten hebben de wind mee, want hun toeleveranciers zijn

zeer actief in het ontwikkelen van nieuwe concepten en producten die inspelen op alle veranderingen. Een deel daarvan is te zien in een spe­

ciaal ‘FutureProef Paviljoen’ op de visbeurs’, zegt Ruud van Diermen namens de organisatie. PROEVEN In het paviljoen wordt ‘Proef’ om te beginnen letterlijk bedoeld. Er zijn veel nieuwe recepten, producten en smaken te proeven. ‘De markt voor snacks, lunchgerechtjes en kant­ en­klaar maaltijden is er al jaren, maar je ziet deze steeds groeien. Bij consumenten neemt het bewustzijn over gezonde en pure voeding toe en op dat punt heeft de visspecialist sterke troeven in handen’, aldus Van Diermen. ‘In het FutureProef Pavil­ joen maar eigenlijk op de hele beurs is er volop inspiratie te vinden. Er is speciale aandacht voor visspecialis­ ten die een graantje willen meepik­ ken van het nog steeds groeiende gemak­ en genietsegment. Wie nadenkt over concepten voor ready to eat, ready to cook, ready to snack en ready to win, vindt op de beurs volop inspiratie.’ Voor toeleveranciers is de Visbeurs een uitgelezen moment om nieuwe producten te lanceren. ‘Er is echter ook veel ruimte om nieuwe appara­ tuur te proberen. Efficiency is hét middel om het bedrijfsrendement te verbeteren en leveranciers van apparatuur spelen daarop in.’ De beurs is een initiatief van de Spakenburgse Vishandel Vereniging (SVV) in samenwerking met de Ver­ eniging Nederlandse Visspecialisten (VNV). De vorige editie trok in 2017 meer dan 5.000 bezoekers, vrijwel allemaal werkzaam in de visdetail­ handel of ambulante vishandel. Alle belangrijke (toe)leveranciers in de viswereld presenteren in Spaken­ burg hun nieuwste producten, diensten en concepten aan visspeci­ alisten uit heel Nederland.

Voor een goed beheerde palingstand!

Romige kaasroomsaus Degens

Kies ! bewust

www.dupan.nl

Vraag een gratis licentie aan !

Paling maakt al eeuwen deel uit van de Hollandse cultuur. Natuurlijk moeten wij zuinig zijn op ons erfgoed. Consumenten maken bewuste keuzes. Zo ook voor paling die gegarandeerd bijdraagt aan projecten en onderzoeken die de palingstand helpen verbeteren. Bewuste klanten kiezen paling met het blauwe ESF-logo. Vraag daarom vandaag nog een gratis licentie aan. Voor u als verkoper zijn daar geen kosten aan verbonden.

0317 - 744 085 • info@dupan.nl

Degens introduceert tijdens de Spakenburgse Visbeurs kant­en­ klare kaasroomsaus. De saus is vol en romig van smaak en gemaakt van 100 procent verse smeltkaas. Met deze nieuwe saus hebben vis­ specialisten in een handomdraai een aantrekkelijk gevarieerd uiterlijk en een smakelijke toevoeging voor bijvoorbeeld een kant­en­klaar vispannetje. De kaasroomsaus is verpakt in een handige emmer.


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 11

J1.

hhS

breidt uit Met rvS SlaNghaSpelS

Voor een grondige en hygiënische reiniging heeft HHS haar programma uitgebreid met nieuwe rvs slanghaspels. Ze bieden hiermee complete oplossingen aan waarbij de keuze bestaat uit meerdere type slangen (afhankelijk van de benodigde druk), slanglengtes en ophangmogelijkheden. Meest gebruikt zijn de rvs slanghaspels met een slang van 20 meter welke besten­ dig is tot 80 bar. Deze zijn uit voorraad leverbaar. De slang­ haspels kunnen echter ook snel geleverd worden met een maxi­ male slanglengte tot 100 meter. Ze onderscheiden zich dan ook ermee door snel slanghaspels volgens de exacte wensen van hun klanten te kunnen leveren. SAFETY BRAKE Als optie kan bij de slanghaspels gekozen worden voor het innova­ tieve Safety Brake system. Dit voor­ komt het op hoge snelheid oprollen van de slang wanneer deze wordt vrijgegegen. Naast het veiligheidsa­ spect voorkomt het ook schade aan de slanghaspel, slang, pistool en de apparatuur in productieruimtes. Bij de slanghaspels levert HHS ook de benodigde pistolen, bolkra­ nen en lansen. Door hierin een breed programma te voeren kan er ingespeeld worden op de specifieke wensen en eisen van het schoon­ makend personeel. Met deze toevoeging aan het programma biedt HHS nu een nog completer programma qua reiniging en hygiëne op de werkvloer. Op het gebied van reiniging voerde HHS al het Walter programma waarmee ze

N ieuwe

huiSStijl

voor vaN

e rkel

Nu het vijfentwintigjarig jubileum van Van Erkel voor de deur staat, en ook een nieuw beursseizoen, werd het tijd voor een nieuwe jas. De tijden veranderen en de huisstijl van Van Erkel was aan vernieuwing toe. Vanwege het jubileum hebben is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een magazine over 25 jaar Van Erkel. Ook op de visbeurs heeft het bedrijf de nieuwe uitstraling meegenomen. Samen met de vertrouwde oplossin­ gen voor de toonbank, prijskaarten en nieuwe ideeën op het gebied van sfeer en beleving. Op de stand is onder meer een nieuwe schalenset te zien. Ook worden de glossy en de catalogus graag aan u uitgereikt.

drukverhogingspom­ pen, afnamestations en mobiele reinigings­ installaties leveren. Met het Höcker programma leveren ze daarnaast ook een breed programma aan hygiëne oplossingen zoals complete hygiënes­ luizen. Op de visbeurs staat HHS (standnummer 170) met een demo­opstelling van verschillende slanghaspels. Voor meer informatie: www.h-hs.nl.

EP: Heijnen en Miele professional bieden voor elke eis een passende oplossing De nieuwe serie Kleine Geweldenaars van Miele professional kan ieder wasgoed aan, hoe zwaar vervuild ook. Verspreiding van infecties voorkomen? In veel sectors gelden de allerhoogste eisen op het gebied van hygiëne en kwaliteit. Door de desinfectieprogramma’s voldoet de Kleine Geweldenaars moeiteloos aan de hoogste eisen. Was­ goed met vet of olie? Miele heeft speciale modellen van de kleine geweldenaar ontwikkeld met een siliconen manchet die hier tegen bestand is. Iedere ondernemer kan zelf een aantal standaardprogramma’s voorpro­ grammeren, zodat iedere medewerker het apparaat eenvoudig kan bedienen. LANGE LEVENSDUUR De professionele techniek staat garant voor uitste­ kende betrouwbaarheid en duurzaamheid, iedere dag

De complete betaaloplossing

voor uw onderneming Het bieden van de juiste betaalmogelijkheden draagt bij aan succesvol ondernemen. Met onze betrouwbare betaalautomaten biedt u uw klanten alle voordelen van contactloos betalen.

opnieuw. EP: Heinen en Miele professional tonen op de beurs de nieuwste modellen, die in kwaliteit weer zijn gestegen. Ze hebben nu een verwachte levensduur van 30.000 wasbeurten. Vraag op de stand naar de speciale aanbieding.

Meer nodig dan alleen een betaalautomaat? Check onze complete betaalpakketten voor een vast bedrag per maand op: shop.worldline.nl +31 (0)88 765 70 10 sales-netherlands@worldline.com

Maak snel kennis met onze nieuwste draagbare betaalautomaat de YOMOVA Portable op

shop.worldline.nl

2019-0041 Worldline adv. 210 x 148,5 mm VNV Actueel 8-2019.indd 1

02-08-19 14:25

Nu al 20 soorten bio-snackverpakking. Zie onze website!

Klapelementen De Kuiper De Kuiper lanceert tijdens de Spakenburgse Visbeurs nieuwe zogenaamde klapelementen voor hun elektrische visbakketels en bakwanden. Dat heeft het grote voordeel: zowel de ketel als het bovenblad kunnen veel sneller, gemakkelijker en beter schoonge­ maakt worden. Daarnaast is de kans op storingen veel kleiner, omdat de elementen met bedrading niet iedere keer uit de ketel gehaald moeten worden voor elke schoon­ maakbeurt. Dit nieuwe systeem is leverbaar in zowel visbakketels als ronde frietketels.

Maak klanten blij, óók met bio-snackverpakkingen Plaatsen jouw klanten wel eens vraagtekens bij kunststof verpakkingen? Kies dan voor bio-snackverpakkingen van Smedes. Je maakt er milieu-

bewuste klanten blij mee! De biologisch afbreekbare verpakkingen zijn

gemaakt van rietstengels en kunnen na gebruik gewoon bij het tuinafval!

Hernieuwbare grondstof: suikerriet Minder plastic in afvalstroom l Biologisch afbreekbaar l Duurzame uitstraling l l

S medeS F ine F ood | V oltaweg 22 | 3752 lP B unschoten | T 033 - 29 88 454 | e info @ smedesfinefood . nl smedesfinefood.nl

margemaker.nl

smaaksmederij.com


12 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

Ideale gereedschappenwasmachine voor hygiënisch schoon vaatwerk Hygiëne is in iedere keuken belangrijk. Zo ook in de vishandel, slagerij en bakkerij waar vele handelingen met de hand worden gedaan. Met de gereedschappenwasmachine van Winterhalter hoeft er niet handmatig (voor) gewassen te worden. Dit betekent besparing in kosten voor personeel, tijd en energie. De gereedschappenwasmachine van vaatwasspecialist Winterhalter staat vaak in een gekoelde ruimte. Als de deur van de wasmachine opengaat na een wasbeurt, komt er veel warme lucht vrij, die daarna weer gekoeld moet worden.

Interieur van de UF-XL: VarioPower voor de optimale wasdruk.

Met de Energie uitvoering van Winterhalter is dat verleden tijd. Er vindt nauwelijks stoomuit­ stoot plaats, zodat de gekoelde

werkruimte niet onnodig wordt verwarmd. Dit is zeer energiebespa­ rend en scheelt honderden euro’s op jaarbasis.

TEL UIT UW WINST! Daarnaast maakt de gereedschap­ penwasmachine optioneel gebruik van een energieterugwinnings­ systeem. Het systeem is uitgerust met een warmtewisselaar die de vrijkomende stoom gebruikt om het koude toevoerwater te verwarmen voor de volgende wasbeurt. Door deze energiezuinige optie is op de

UF­serie met Energy de Energie­ investeringsaftrek van toepassing. Ondernemers kunnen gebruik maken van de EIA en zodoende een aanzienlijk gedeelte van de investe­ ringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. HANDMATIG VOORWASSEN VERLEDEN TIJD Een ander voordeel van de vaat­ wassers uit de UF­serie is dat op handmatig voorwassen bespaard kan worden. Dat komt door het ‘TurboZyme­proces’. Tijdens het inweekproces wordt ingedroogde bevuiling bevochtigd met een inno­ vatieve ‘korstenkraker’. Deze chemie verwijdert de hardnekkige resten voorafgaand aan de eigenlijke was­ beurt. Het is niet alleen een sterke verlichting van de dag­tot­dagtaak in werkzaamheden van de gebrui­ ker, maar bevordert ook een hygi­ enisch wasresultaat. De vaat wordt door middel van een enorm hoge druk gereinigd, waardoor de afwas veel schoner de machine verlaat dan bij andere apparaten het geval is. Tevens zorgt het high­performance wassysteem VarioPower ervoor dat het interieur van de wasmachine schoon blijft.

ERGONOMISCH WERKEN De Winterhalter gereedschap­ penwasmachine heeft een ergono­ misch karakter. Zo kan de klapdeur gemakkelijk worden geopend voor beter bereik en is het apparaat heel eenvoudig te reinigen, doordat de korf in de machine opgeklapt kan worden. De UF­serie is dankzij de uitstekende wasresultaten, het ergonomische design en de maxi­ male efficiëntie zeer geschikt in de werkplaats van een bakkerij of vis­ handel. Afhankelijk van de aard en de mate van vervuiling wordt klant specifieke software toegepast, die ontwikkeld is op basis van verschil­ lende behoeften.

De gereedschappenwasmachines van Winterhalter zijn onder meer verkrijgbaar bij Aclo in Zevenber­ gen of direct via www.winterhalter. nl. De bedrijven zijn ook aanwezig tijdens de Spakenburgse visbeurs.


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 13

J1.

S MedeS Met

iNSpireert

S treetfood

Streetfood is in de rugzak van backpackers en andere reizigers meegekomen naar Nederland. Voor visspecialisten biedt deze trend volgens Smedes Fine Food omzetkansen. Niet in het minst omdat de visverkopers met hun haring en kibbeling al jaren succesvol zijn met direct geconsumeerde gerechten. ‘Consumenten zien de viswinkel en verkoopwagen vanouds als een plaats waar ze hun lekkere trek kunnen stillen’, weet Kees van ’t Klooster van Smedes Fine Food. Van­ daar dat het bedrijf speciaal voor de Visbeurs vijf nieuwe streetfoodge­ rechten heeft ont­ wikkeld en niet alleen uit de Aziatische keuken. ‘We zijn ook een verschrikkelijk lekkere Ierse Chowder soep op het spoor gekomen en in Scandi­ navië maakt men met gebakken vis graag een sandwich.’ Belang­ rijk is dat de gerechten mak­ kelijk en met een beperkt aantal ingrediënten te bereiden zijn. ‘Je hoeft als visspecialist geen chef­ kok te zijn om deze recepten te

bereiden. Iedereen kan ze maken, we noemen ze niet voor niets Easy recepten.’ De streetfood recepten worden op de Visbeurs live bereid, maar dat is niet de enige reden om de Smedes stand te bezoeken. Op allerlei terreinen ondersteunt de producent en groothandel zijn klanten. Zo is er een nieuwe besteltool die online bestellen van artikelen nog mak­ kelijker maakt. Ook introduceert Smedes zogenaamde ‘Easy Chef Sessies’, waarbij Smedes eigen chef Klaas bij visspecialisten op locatie kant­en­klaar gerechten bereidt. ‘Hij komt op donder­ dagmorgen naar je zaak en gaat concreet gerechten bereiden voor de weekendverkoop. Terloops leer je als visspecialist kooktechnieken bij en kun je met hem sparren over je vitrine.’ Smedes Fine Food is producent van visbakmeel en groothandel voor de vissector. Het bedrijf is meer dan 45 jaar actief in de branche en levert vrijwel alles voor de visspecialist, behalve de verse vis. Steeds vaker ondersteu­ nen medewerkers de onderne­ mer met advies, bijvoorbeeld over vitrine­inrichting. ‘We hebben heel veel kennis in huis en die delen we graag met onze klan­ ten’, aldus Van ’t Klooster.

SenseAnywhere temperatuurbewaking: ready for the future Het thema van de Visbeurs in Spakenburg is Ready for the Future, waarbij de focus ligt op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de visbranche. Gemak en duurzaamheid zijn hierin vanuit de consument bezien centrale thema’s. Deze beide thema’s zijn echter ook relevant voor producenten en aanbieders. Tservice presenteert daarom graag SenseAnywhere: dé eenvoudige en duurzame manier om temperatuur te meten, registreren en bewaken. SenseAnywhere biedt professionele monito­ ring van temperatuur in opslaglocaties zoals magazijnen, koelingen en vriezers, en kan daarnaast worden ingezet tijdens geconditioneerd transport van vis en andere beder­ felijke goederen. Het gehele systeem blinkt uit in ongekend gebruikers­

gemak: geen complexe en/of prijzige installatie­ procedures maar een Plug & Play systeem dat in een

oogwenk door iedereen operationeel gemaakt kan worden. Na instal­ latie kan SenseAnywhere

volledig bediend worden vanuit een overzichtelijke online omgeving: data inzien, alarmen program­

meren en rapporten genereren is slechts een kwestie van een paar muisklikken. Omdat het

systeem volledig cloud­ based is kunnen meerdere locaties probleemloos vanuit één account beheerd worden, ook als ze zich in het buitenland bevinden. AIROSENSORS SenseAnywhere loggers, genaamd AiroSensors, hebben een levensduur van bijna tien jaar en dragen hierdoor hun steentje bij op het gebied van duurzaamheid. Hun moderne digitale temperatuursensors zijn ontwikkeld om over de gehele levensduur ruim binnen de geldende specificaties te blijven. Dankzij uitermate slim power management van Nederlandse bodem hoeft de meegeleverde batterij niet vervangen te worden, een unicum voor dit soort producten. Dit scheelt u op termijn aanzienlijk in de kosten, en draag tege­ lijkertijd bij aan duurzaam ondernemen.

The Clean Experience heeft ‘het neusje van de zalm’ in huis

De stoomreinigers van The Clean Experience zijn uitgerust met een unieke droge stoomtechniek. Dit is zeer geschikt voor het krachtig verwijderen van vet en alle overige vervuiling van bijvoorbeeld vloeren, frituur, RVS, vitrines, winkelruiten en plafonds, maar ook voor rubbers van koelingen en het ontdooien van vriezers. Door de bediening in het handvat van de stoomslang is stomen én zuigen én dweilen van vloeren in één handeling mogelijk. Deze is daarna vrijwel direct droog en weer gereed voor het ontvangen van uw klanten in uw pand.

is echt álles schoon te maken. Het probleem met het reinigen van onze vloer werd sowieso opgelost door The Clean Experience, maar doordat je met de stoomstofzuiger overal bij kunt komen zetten we het veel breder in. Plekken waar je normaal nooit bij kunt komen zijn nu wel te reinigen en niet alles hoeft meer van zijn plek. Daarnaast bespaar ik veel op tijd, mankracht en water, door het inzetten van de stoomstofzui­ ger.’ Ook prijst hij de hoge druk (8 bar van onze M8 stoomstofzuiger) de compactheid van de machine en de servicegerichtheid van The Clean Experience. ‘Deze punten gaven voor ons de doorslag om bij hen een aanschaf te doen. We waren wel bekend met stoom, maar met de technieken van jaren terug en met machines van een andere kwaliteit. The Clean Experience heeft ons weer op het juiste pad gezet wat betreft reinigen met stoom. Ik zou het vakgenoten zeker aanraden.’

VAKGENOOT AAN HET WOORD Bart de Jong van De Jong Visspecia­ list uit IJsselstein en sinds 2018 met een tweede vestiging in Nieuwe­ gein: ‘Met de TCE stoomstofzuiger

Bezoek The Clean Experience op standnummer 206 tijdens de veertiende editie van de Visbeurs in Spakenburg of vraag een vrijblijvende demonstratie aan via www.tce.nl.

The Clean Experience is specialist op het gebied van droge stoomreinigingstechniek. Het bedrijf geeft altijd advies op maat voor klein- en grootbedrijf, waar het gaat om reiniging en hygiëne. Daarbij worden bedrijven geholpen met het gegarandeerd halen van de hygiëne norm (HACCP en desinfecterend).

★ Horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs ★ Koel- en vriescellen ★ Airconditioning Erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L. Nijverheidstraat 14 | 1135 GE Edam | Telefoon 0299 - 36 47 35 | Fax 0299 - 36 45 15 V O O R M EER IN F O R M ATIE Z IE O P O N Z E SITE:

WWW.VEMA-BV.NL


14 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

OP DIT MOMENT HEBBEN WE IN DE VERKOOP TER OVERNAME Visspeciaalzaak gelegen op de kop van winkelcentrum en de parkeervoorzieningen in de regio Zaandam. Ivm gezondheid eigenaar is deze winkel ter overname. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en zeker voor startende ondernemer een perfecte opstap. Hier liggen best nog mogelijkheden om huidig omzetniveau ( welke thans ook best goed is ) naar hoger peil te tillen. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

TE KOOP Visspeciaalzaak gelegen midden in het centrum van Coevorden. Het betreft hier winkel met ruime werkplaats en de bovengelegen woonruimte. De geheel inventaris verkeert in goede staat van onderhoud. Hier wordt een zeer goed rendement gerealiseerd. Dit is een unieke kans voor creatieve en enthousiaste handen. Bel ons gerust voor een afspraak ter plaatse.

TER OVERNAME

TER TER OVERNAME OVERNAME

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie te Utrecht, deze winkel ligt op aanlooproute naar het centrum met diversen museums in de directe nabijheid. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en er wordt hier een goed rendement gerealiseerd. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

Visspeciaalzaak gelegen op top locatie te Utrecht, deze winkel ligt op aanlooproute naar het centrum met diversen museums in de directe nabijheid. Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud en er wordt hier een goed rendement gerealiseerd. Deze winkel biedt voor creatieve handen zeker nog legio mogelijkheden. Bel ons gerust voor aanvullende informatie.

U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Belt u gerust voor een gratis informatief gesprek wij hebben serieuze gegadigden in het gehele land Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor en vraag naar de heer P. Wortman.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8 | 3831 XK Leusden | Telefoon 033 - 432 35 52 | Fax 084 - 836 63 61 eMail home@3wmakelaars.nl | www.3wmakelaars.nl

Barneveld Verpakkingen toont toekomst van verpakken

Momenteel is de vraag naar duur­ zame verpakkingen groter dan ooit. Consumenten staan steeds meer stil bij de impact van hun keuzes. Als visspecialist is het raadzaam om hierin mee te gaan en te laten zien dat je vooruitstrevend bent. Bovendien is duurzaam verpakken een kans om je te onderscheiden

met een nieuwe uitstraling en een goed verhaal. Daarom heeft Barneveld Verpakkingen A­bakjes geïntroduceerd, die gemaakt zijn van duurzame materialen, zoals suikerriet en karton. Bezoek stand 149 en ervaar de toekomst van verpakken.

Visbureau toont Hollandse Nieuwe Stijl Natuurlijk zijn de dames van het Nederlands Visbureau aanwezig tijdens de Spakenburgse Visbeurs. Dit keer nemen ze hun foodtruck mee en laten ze alle belangstellenden genieten van Hollandse Nieuwe Stijl.

‘Tijdens de beurs willen we graag met de visspecialisten in gesprek gaan over onze nieuwe campagne Hol­ landse Nieuwe Stijl’, vertelt directeur Agnes Leewis. ‘Het ‘haring happen’ is een van de bekendste Nederlandse eettradities. Toch wijst consumentenonderzoek uit dat dit voornamelijk onder de vijftigplussers erg populair is. De zogeheten millennials, de generatie geboren tus­ sen 1980 en 2000, associëren het eten van Hollandse

Nieuwe met een oubollige traditie. Om deze doelgroep te laten zien dat haring niet alleen zilt en puur ‘uit het vuistje’ gegeten hoeft te worden, is het Nederlands Visbureau deze nieuwe campagne gestart.’ Hollandse Nieuwe Stijl ontstaat door jonge haring met diverse ingrediënten te combineren. Hierdoor ont­ staan verrassende nieuwe gerechten die helemaal in het straatje van de Instagramgeneratie passen. Van een heerlijke taco of panini tot een spannende poké bowl of een knalrode salty shooter. Allemaal eenvoudig om te maken, onweerstaanbaar om te eten en supergaaf om te delen. TASTING-FOODTRUCK-TOER Om millennials te inspireren met haring Hollandse Nieuwe Stijl aan de slag te gaan, organiseerde het Nederlands Visbureau de afgelopen weken een tasting­ foodtruck­toer op drukbezochte locaties door Neder­ land. ‘Dat ‘Haring zoals je ‘m nog nooit geproefd hebt’ een goede slogan is, blijkt wel. ‘Oh, maar zo vind ik hem wel lekker!’ en ‘Maar dit kende ik helemaal niet zo’, zijn slechts een greep uit de veelgehoorde reacties’, aldus Leewis. Ze hoopt dat de Nederlandse visspecialisten de campagne omarmen en zij op hun beurt de millenials ook kennis laten maken met eenvoudige amusehapjes. ‘Hiervoor bieden we tijdens de beurs leuke recepten­ boekjes aan en natuurlijk zijn de hapjes ook bij onze foodtruck te proeven.’ Voor meer informatie zie: www.visbureau.nl.

c arroSSeriefabriek h arderwijk :

Elektrisch aangedreven koelinstallatie in Mercedes Benz Citan Carrosseriefabriek Harderwijk toont op de Visbeurs een Mercedes Benz Citan, waarvan de laadruimte helemaal geïsoleerd, gepolyesterd en gekoeld is. De koelinstallatie

wordt echter niet ‘traditioneel’ door de automotor aangedreven, maar elektrisch aangedreven dankzij een lithium accupakket. De stroom­ voorziening vindt plaats dankzij custom­made zonnepanelen, die op het dak van de auto gemonteerd zijn. Enkele grote voordelen van dit systeem zijn: milieuvriendelijkheid

360 graden branding met recepten en storytelling Stapelen, bundelen en branding voor Promopacks en Retail Ready Packaging

en de mogelijkheid tot het koelen tijdens stilstand van het voertuig. Daarnaast zijn er interessante subsidiemogelijkheden. Volgens Carrosseriefabriek Harderwijk is dit de ideale toepassing bij elektrische voertuigen.

Ideaal voor producten met onregelmatige vormen zoals skinpacks

Branding By Banding® is een concept van Bandall en Speciaaldrukkerij Max. Aarts. info@brandingbybanding.com | +31 (0)85 - 27 35 840 | brandingbybanding.com

Meer ruimte voor product- en branding informatie terwijl het product zelf goed zichtbaar blijft


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 15

J1.

Peppadew® paprika van AVO voor fijnproevers AVO presenteert op de Visbeurs de nieuwe premium marinade met Peppadew® paprika. De marinade is heel geschikt voor de braadpan en de hete lucht friteuse. Als de dagen kouder worden, willen fijnproevers graag worden opgewarmd door slimme pangerech­ ten met een kruidige touch. Als een pittige aanvul­ ling voegt de nieuwe MariTop Premium Peppadew® van AVO iets speciaals toe voor op het bord. De marinade bevat hoogwaardige ingrediënten, zoals koudgeperste raapzaadolie, hoogwaardig zeezout en fijne kruiden en specerijcomponenten met rijke grove verhoudingen van de zeer aromatische kersen­ paprika uit Zuid­Afrika.

Revolutionaire inductie baken kookplaten Bert Muller Bert Muller adviseert, ontwerpt, installeert, richt in en levert alle apparatuur voor de professionele winkel. Het bedrijf is aanwezig op de Visbeurs, standnummer 132, met de revolutionaire inductie, bak­ en kookplaten. De platen zijn een­ voudig in gebruik en makkelijk te reinigen. De dynamic high speed oven is heel geschikt voor de snelle bereiding van impulsaankopen. De combi­steamer is voorzien van

duizend recepten en met wifi­cloud oplossing en het perfecte voorberei­ dingsmeubel heeft ladekoeling en gastronorm bakjes. Bert Muller heeft een eigen 24­uurs servicedienst om de ondernemers snel en professio­ neel terzijde te staan. De monteurs zijn NEN3140 en VCA basis gecer­ tificeerd. Daarnaast is de technische dienst als organisatie VCA gecertifi­ ceerd en wordt (uiteraard) volgens de HACCP richtlijnen gewerkt.

Waterbestendige controleweegschaal voor vissector De vraag naar een complete waterbestendige controleweegschaal werd de afgelopen jaren steeds groter binnen de vissector, merkte R&H Weegschalen. Daarom presenteert het bedrijf tijdens de Visbeurs in Spakenburg de BueShark. Weegschalen in de vis­ sector worden snel vies en dan is het handig dat ze eenvoudig schoongespoten kunnen wor­ den door een stevige waterstraal. Natuurlijk waren er al RVS weeg­ schalen of weegschalen die goed tegen water bestendig waren, maar dit bleek in de praktijk vaak niet waterbestendig genoeg! R&H is op zoek gegaan naar een weegschaal die door extreme omstandigheden door kan blijven werken. Geen goedkope weegschaal die na een jaar alweer stuk gaat, maar een weegschaal die jarenlang kan blijven werken dankzij een goede kwaliteit. Honderd procent water­ bestendig en hufterproof.

helder LED display, antislipmat, valbeveiliging, ingebouwde accu en netkabel. Alleen op de Visbeurs 2019 kunt u de Blueshark bestel­ len van €895,00 voor €799,00 (ex. Btw).

Met een uitgebalanceerde fruitige en lichte scherpte ontvouwt de Peppadew®­mix zijn onmiskenbare pikante toon wanneer het na een korte gaartijd in de pan, een hete lucht friteuse of oven met vlees, vis en zelfs vegetarische componenten wordt bereid. De producten met de verfijnde Peppadew®­smaken kun­ nen gemakkelijk op een creatieve en afwisselende wijze in het convenience bereik in de bedienings­ toonbanken gepresenteerd worden. MARITOP ZWIEBELRAHM STYLE De AVO ‘Pfannenküche’ weet daarnaast ook te schit­

teren met een andere nieuwkomer in het MariTop­ Style­programma, de MariTop Zwiebelrahm Style. Een typische klassieker, die inspirerend nieuw gecomponeerd is met een fijne ui­inleg en een per­ fect uitgebalanceerde kruidige smaak. Samen met de MariTop Balkan Style en de MariTop Waldpilz Style is het Würz Trio beschikbaar als onderdeel van een tijdelijk promotie­aanbod. Een krachtige hete lucht friteuse als keukenhulp maakt hiermee de aantrek­ kelijke speciale aanbieding compleet.

STANDNR. 131 machines en onderhoud, (non-food) benodigdheden voor al uw processen We ontmoeten u graag! 088-8543 800 info@delmo.nl www.delmo.nl Gouda-Groningen-Tilburg

Kom de BlueShark bekijken en testen op de Visbeurs 2019 in Bunschoten-Spakenburg. R&H Weegschalen is te vinden op stand 106.

Bezoek ons op 7 oktober op de Visbeurs Spakenburg, stand 147

Het bedrijf kwam uit op de BlueS­ hark, die getest is door hem onder meer drie dagen in een bak met water te leggen. Na een aantal van dit soort testen bleef de BlueShark gewoon doorwerken. Daarop werd besloten om dit model in het R&H weegschalen assortiment toe te voegen. Omdat R&H zo zeker is van de kwaliteit wordt 36 maanden complete garantie geboden. De BlueShark heeft een maximaal weegvermogen van 6kg met een dual range nauwkeurigheid van 1 tot 2 gram. Deze weegschaal wordt standaard geleverd met een sterke waterdichte IP68 construc­ tie, afneembaar RVS weegplateau,

Ouwehand Visverwerking B.V. www.ouwehand.com www.pp-group.eu www.heiploeg.com www.deutschesee.de


16 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

P L AT T E G R O N D S PA K E N B U R G S E V I S D E TA I L H A N D S E V I S D E TA I L H A N D E L S B E U R S 7 O K T O B E R 2019 De complete betaaloplossing

Noo uitga

162

Meer nodig dan alleen een betaalautomaat?

voor uw onderneming

163 164

Check onze complete betaalpakketten voor een vast bedrag per maand op:

Noodpodium 162 uitgang Het bieden van de juiste betaalmogelijkheden draagt bij aan succesvol ondernemen. Met onze shop.worldline.nl betrouwbare betaalautomaten biedt u uw klanten alle voordelen van contactloos betalen. 163 +31 (0)88 765 70 10 sales-netherlands@worldline.com 164 Beurs café

165 169 166 abcd 167

161

102

INFO

2019-0041 Worldline adv. 210 x 148,5 mm VNV Actueel 8-2019.indd 1

306

Beurstent

159

171 161

103

169

170

103

Verkoop EHBO bonnen

Beursplein Toiletgroep (buiten)

NoodUitgang

155

153

105

109

151

Sluis

154

Nooduitgang 155 HOOFDINGANG

306

152

102

101 Toiletgroep

171 161

103

156

150

Laden / Lossen

105

103a

304

156

Nood169 uitgang

170

INFO

104

154

159

171 161

Nooduitgang NoodUitgang

103a

Buffet 108

303

104

Beurstent

158

Sluis

305

165 169 166 abcd 167

Tap

107 103a

P

158

161

02-08-19 14:25

HOOFDINGANG

168

160

102

101

158

Toiletgroep

shop.worldline.nl

160

Snacks

P L AT T E G R O N D S PA K E N B U R G S E V I S D

Maak snel kennis met onze nieuwste draagbare betaalautomaat de YOMOVA Portable op

Nooduitgang

Nooduitgang

107

Nood145 Uitgang 145a

144

108

P L AT T E G R O N D S PA K E N B U R G S E V I S D E TA I L H A N D E L S B E U 110

144

302

305

147

143

142

141

139a

140

stent

Evers plein (buiten)

131

130

102

116

117 301

103

Evers plein 119 (buiten)

118

120

107

124 114

103a

NoodUitgang

169

1e

v e r d i e p i n BK g plein (buiten) 301 204

203

202

201

302

304

1e

123

205

109

207

206

verdiep 112i n g

154

155

203

202 201 verdieping

1e

113

Sluis

Toiletgroep

104

v e r303 d i e p i n g302 156

209 105

208

210211

210

212

153

152

205

204

206

114

213 145 145a

144

301

Verko 118 EHBO bonn

116 117 168 Beurstent

111

122 122a

121

108

115

170 303

159

171 161

Nooduitgang

305

128

157

Beurstent

1e Beursplein (buiten)

130

106

112

Nooduitgang

115

HOOFDINGANG

105

129

165 169 166 abcd 167

113 135

134

161

125

306

po

110

158

133

INFO

302

156

160

Nooduitgang

128

112

143

Nooduitgang

163 136 164

Beurstent

132

127 302 127a

109

162

137

111

302

114

138

Nooduitgang

126101 302 113

104

149157

106

139

303 304

Beurshal

129

148

303

302

157

106

Beursplein 146 (buiten)

145 145a

146

110

Uitrijden

301

Aanrijden

157

106

302

143

142

141

140

201 Beurshal

BK plein (buiten)

302

301 303

129

Beurstent

131

130

101 127 102 127a 103 103a 104 105 106

111

Evers plein (buiten)

113

301

112

Uitrijden

128

Aanrijden

Nooduitgang

302

302

114

115

116

117

20

118

126 Carrosseriefab Worldline Supertank Bling Bling Metech Sweep Yama Food 119 R&H

301 1e

1e

205

204

203

202

201

verdieping

207

206

verdiepin

208

TA P I LLHAT AN S BNEDU SRPA S 7K O KB TO BG E RS E2019 T EDGE RL O EN UR V I S D E TA I L H A N D E L S B E U BK plein (buiten)

301

Nooduitgang

301

podium Uitrijden

Aanrijden

163 164

Nooduitgang

165 169 166 abcd 167

nt

168

169

170

Verkoop EHBO bonnen 306

101

103a 107

154

Beursplein (buiten)

171 161

103

Sluis

Toiletgroep

102

Beurstent

NoodHOOFDINGANG uitgang

Buffet

153

152

305

151

165 169 166 abcd 167

161

INFO

Tap

B

160

158 Toiletgroep

161

108

NoodUitgang

Nooduitgang

150 Laden / Lossen

159

154

155

109

145 145a

153

156 105

146

304

147

148

149

144

Verkoo EHBO bonnen

Sluis

Toiletgroep

104

168

169

170

303

144

podiu

163 164

P

Beurs café

160

is v j i b er k k e L Nooduitgang

162

Snacks

162

145

Stan 152


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

D E TA I L H A N D E L S B E U R S 7 O K T O B E R 2019 Nooduitgang

162

163 164

Snacks

Informeer naarpodium de all-inclusive aanbieding

P

Beurs café

160 165 169 166 abcd 167

All-inclusive

Toiletgroep

161

Gemak, zekerheid en flexibiliteit ✔ inclusief plaatsen ✔ inclusief verlengde garantie ✔ inclusief onderhoud ✔ inclusief vervanging slijtage gevoelige Verkoop onderdelen EHBO bonnen 168 ✔ keuze uit 24 of 36 maanden ✔ na looptijd is de machine uw eigendom voor €1,Nood162 Wilt u hiervan ook mee profiteren kijk dan op uitgang www.horeca-slagerijmachines.nl of bel op 06-83208689 163 164

S E V I S D E TA I L H A N D E L S B E U R S 7 O K T O B E R 2019 169

170

Sluis

Toiletgroep Nooduitgang 158

154

podium

Nooduitgang

Beurs café

151

Laden / Lossen

Beurstent

O N D S PA K144E N B U R G S E V145 I S D E TA I L146H A N D E L S B E U R S1477 O K T O B EVerkoop R 2019 148 169

162

Nooduitgang

163 164

143

103a

Nood- 101 Uitgang

160 142

158

102

171 161

103

159

139a

139

138

Sluis

Toiletgroep

Beurshal

Beurstent

HOOFDINGANG

Beurs café

140 165 169 166 abcd 167

161

INFO 306

141

Verkoop EHBO bonnen

168

169

170

Nooduitgang

Buffet

P

137

Toiletgroep

Nooduitgang

149 Tap

EHBO bonnen

168

podium

Snacks

145a 170

159

171 161

103

P

150

abcd 167

161

102

Nooduitgang

Buffet

van den Broek | Horeca & Slagerijmachines Ve e n h u i z e r w e g 1 6 | 7 3 2 1 C Z | A p e l d o o r n 165 153 152 169 166

160

155

Tap

Snacks

159

Toiletgroep

Beurstent

136 Nooduitgang

Tap Nooduitgang

P L104AT T U154R G S E V I S D E TA153I L H A132N D E L133 S152B E U R S134 T O B E150 R 2019 129E G R O N D S PA 1517 O K135 130 K E N B 131 Buffet

5

Sluis

Toiletgroep

Nooduitgang

104

154

155

156

303

109

127 127a

128

156 105

105

304

INFO

161

145141 145a

146139

140 139a Beurstent

149

138

147

137

115

116 157

106

303

117

HOOFDINGANG

Beurstent

129

118

111

171 161

103 130

113

107

128

108

159

132

142 Nood-

126

127 127a Uitgang

133

141 Toiletgroep

125

Verkoop EHBO bonnen

168

169

170

131

119

143

103a

120

134

Sluis

135

124

Nooduitgang

305

104

154

155 114

303 116

115

117

118

119

109

120

Nooduitgang

122 122a

Buffet

121

139

123

138

137

Nooduitgang

153

Beurshal 122 121

Nooduitgang

Beursplein (buiten)

149

Tap

139a

140

112

302

148

136

Beurshal

306

124

Beurs café

125

P

Nooduitgang

142

143

Laden / Lossen

165 169 148 166 abcd 167

147

Laden / Lossen

podium

150

163 164

160

146

102

144

157

106

151

158

101

110

Nooduitgang

162

152

Nooduitgang

145 145a

144

302

126

153

Snacks

NoodUitgang

155

108

Toiletgroep

103a

107

123

122a

156

152

151

136

150 Laden / Lossen

105

01

304

Beurstent 1 e v e rd i e p i n g 201

plein uiten)

02

301

129 1 e

ve rdi e pi n g

202

203

204

205

207

206

106

302

302

205

204 113

203

207

206

Aanrijden

210

209

208

129

Beurstent

147

1 e

1 e

127 127a

142 212

143 210211

141

213

210

209 130

126

Beurshal

140

139a

148 149 132 133 v e rd i e p ing 139

138

131

212 125 132

133

134

135

126 127 127a

128

124

125

302

114

115

301

301

201

BK plein (buiten)

301

Uitrijden

1 e

202

148 149 150 151 152 153 1e 154 116

Sanders Heftrucks 119 Van Barneveld Verpakking Visgroothandel Tel Hooymans Food Center Mol Fresh Food Smitto Visbakovens verdieping Verstegen Spices & Sauces 117

118

119

v e rd i e p i n g

203

Aanrijden

204

205

1 e

206

207

120

121

120

v e rd i e p i n g

208

1 e

209

210

Nooduitgang

Nooduitgang

125 Aclo 116 117 118 126 115 Weda 127 MSC 127a Duracert 128 Koeltechnisch Buro Midden Nederland pers & Scrubbers The Clean Experience is specialist op het129 gebied van droge Smedes Finefood stoomreinigingstechniek. Wij geven altijd advies op maat voor klein1 e Daarbij v ehelpen rdieping en grootbedrijf, waar het gaat om reiniging en hygiëne.Payroll 130 Talent wij u bij het gegarandeerd halen van uw hygiëne norm (HACCP en 114

201 Optidee 122 123 121den Hoogen Engineering 202 Van 122a 203 Sushi Clinic 204 Biezerba Nederland 205 Omnia Connect 206 The Clean Experience e verdieping 207 1 SteenFoodMasters 122 122a

123

Nooduitgang

113

302

135

124

213

112

briek Harderwijk

134

137 136

210211

111

Evers plein (buiten)

112

157

208 128

303 Uitrijden

145 146 145a v e rd i e p i n g

144

130 1 e v e r d i e p i n 131 g v e r d i e p i n g

1 e 110

v e rd i e pin g

210211

212

213

desinfecterend) door het inzetten van de TCE stoomstofzuigers. De meest uiteenlopende 201 schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren met één machine!

202

l Unieke warmwater- en droge stoomtechniek. l Stomen en zuigen in één handeling. l Boilers met hoge capaciteit (8-10 bar druk, temperatuur tot 180 °C). l Minimaal gebruik van vocht en chemie. l Voor bakkers, ijssalons, slagers, horeca, viszaken et cetera. l Snel, effectief, besparend (tijd en middelen), Arbo- technisch verantwoord en milieuvriendelijk.

203

204

101 Carrosseriefabriek Harderwijk 102 Worldline 103 Supertank 103a Bling Bling 104 Metech Sweepers & Scrubbers Wilt u ook de voordelen ervaren 105 Yama van reinigen metFood stoom? 106 & Hde Visbeurs in Bunschoten-Spakenburg Bezoek onsR tijdens op 7 oktober 2019, standnummer 206. Bent u niet Actieparasol.nl in de gelegenheid om naar de beurs te komen: 107 vraag dan bij ons een vrijblijvende demonstratie aan via www.tce.nlPiggy of contact@tce.nl. 108 109 Zalmrokerij H. van Wijnen 110 Rational Nederland 111 Emondt KMI 112 Nederlands Visbureau 113 Your Well 114 Smit's Uien 115 Alpac Kunststof Bakken en Pallets 116 Steen F.P.M. International 117 Peka Kroef 118 Qlean-tec 119 Spakenburg Paling 120 De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur 121 Sentho 122 EP:Heijnen 122a Miele 123 AVO-Specerijen 124 De Digitale

205

125 126 127 127a 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 139a 140 141 142 143 144 145 145a 146 147

206

207

209

208

Aclo Weda MSC Duracert Koeltechnisch Buro Midden Nederland Smedes Finefood Payroll Talent Delmo Groothandel Bert Muller Grootkeuken Deelen VersWarenUnique Van Erkel Presentatie & Communicatie Digi Nederland Adri Mosselhandel Bonfait Van den Broek Hevel Vacuum Tomasu Soy Sauce Vismagazine Buchholz International Fast Food Support Kesbeke Fijne Tafelzuren FishPartners Rokerij Jacob van Jan Visgeschenk Klaas Puul Ouwehand

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

210

210211

Sanders Heftrucks Van Barneveld Verpakking Visgroothandel Tel Hooymans Food Center Mol Fresh Food Smitto Visbakovens Verstegen Spices & Sauces Epos Zoetelief SVO Vakopleiding Food Remmerswaal Retail & Design Quibus Koelewijn's Haringinleggerij Degens Fish Trend Boah CVAH VNV CNV Vakmensen VNV Zorgportaal Volvo Dealer Serva HHS rvs-producten Jac. Den Dulk & Zonen

212

213

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

Optidee Van den Hoogen Engineering Sushi Clinic Biezerba Nederland Omnia Connect The Clean Experience SteenFoodMasters Eurosan Filta Benelux Koopman Jager Parasols Tramper Technology Sandstra RVS Bowork Safety Shoes & workwear

301 302 303 304 305 306

BK Markttrailers Evers Wagenbouw Autobedrijf Blokhuis Roordink Bedrijfswagens Emerpark Amersfoort Pon Dealer

| 17


18 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

Peka aardappelproducten aanvulling voor visspecialist Voor steeds meer Nederlandse Visspeciaalzaken is Peka een bekende naam geworden in de afgelopen jaren. De Peka Freshline koelverse aardappelproducten worden meer en meer gebruikt bij de bereiding van maaltijden. Het aandeel kant­en­klaarmaal­ tijden en maaltijdcomponenten neemt sterk toe in de koeltoonbank van de visspeciaalzaak. Omdat onze aardappelen al helemaal gegaard zijn combineren ze makkelijk met de vaak korte bereidingstijd van vis. Vooral de Gratins en puree van Peka zijn een toevoeging aan het assor­ timent van de visspecialist, gemak­ kelijk te gebruiken voor kant­en­ klaarmaaltijden, en door de diverse smaken altijd passend bij een thema of seizoen. Een ander voorbeeld zijn de Wedges met olie en Roze­ marijn, een heel goede combinatie

met zeebaars. In totaal bestaat het Peka Freshline assortiment uit 33 verschillende koelverse aardap­ pelproducten, die allemaal honderd procent gegaard zijn, verpakt in een handzame twee kilogramver­ pakking en lang houdbaar zonder toevoegingen. PROEF KOELTAS Ter kennismaking met het assorti­ ment wordt tijdens de Visbeurs een koeltas met een zestal verschillende Peka Freshline producten beschik­ baar gesteld. De koeltassen worden persoonlijk afgegeven in de winkel met uitleg over verwerking met recepten en een passend presenta­ tieadvies. Ook een gratis koeltas ontvangen vol inspiratie? Kom lang op onze stand nr. 117.

Bied online en geef kinderen met een trauma een nieuwe start Voor stichting Dream4Kids organiseert Industrial Auctions een online veiling, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt voor de kinderen waar de stichting zich sterk voor maakt. Dream4Kids laat de grootste dromen van kinderen met een trauma in vervulling gaan tijdens een droomdag. Dit gebeurt als onderdeel van het professioneel behan­ delplan van het kind. Deze bijzondere dag draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en aan het vertrouwen in de wereld. Bovendien geeft de droomdag moed, positieve energie en laat deze zien dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. De veiling gaat vrijdag 27 september live. Tot vrijdag 11 oktober 14.00 uur heeft u de tijd om uw bod te plaatsen op www.industrial­ auctions.com. Op maandag 14 oktober worden de win­ naars persoonlijk ingelicht. Een directe donatie kan ook gemaakt worden op: www.dream4kids.nl.

fISH ColUMn

Weeffout in de EU We hebben wel wat te stel­ len met Frankrijk. Het lijkt wel alsof de tegenstellingen steeds groter worden met het EU­land Frankrijk, nadat ze zo fel tekeer zijn gegaan tegen het pulsvissen door de Nederlanders. Een innovatie waar we juist zoveel brand­ stof mee besparen en het Klimaatakkoord klip en klaar tegemoetkomen. Ook op het gebied van belangrijke func­ ties die er in Brussel verdeeld moeten worden lukt het maar niet om de Fransen aan onze zijde te krijgen. Komt het omdat wij het kleine kikkerlandje zijn en overal de mond over open hebben? DE JACHT OP WEIDEVOGELS Wij beschermen onze lande­ rijen en weidevogels om de populaties en bijbehorende habitat te behouden en te verbeteren. Het zoeken van kievitseieren moes­ ten we eraan opofferen en als klap op de vuurpijl: de Fransen schieten de vogels uit de lucht die wij aan het beschermen zijn. Is dat niet een beetje de vergelijking met de metafoor: water naar de zee dragen? BESTUURSRECHTER VAN FRANKRIJK Nu is er dan eindelijk een overwinning voor de vogelaars in Nederland. De rechter in Frankrijk heeft het verboden om nog langer op de wulp (dat is een weide­ vogel) te mogen jagen. De overheid in Frankrijk had de Franse jagers namelijk wel groen licht gegeven om een slordige 6.000 vogels van deze soort te mogen beschieten. Dat hoort bij de Franse cultuur. Daar is een streep door gehaald omdat het met deze weidevogel slecht gaat. Ook Vogelbe­ scherming Nederland heeft ervoor gezorgd dat de Fran­ sen zich nu eindelijk aan die regels moeten houden. Een goed verstaander zal denken: en nu nog de controle rege­ len, want Frankrijk is een erg groot land met heel veel Franse keukens.

14e editie! Maandag 7 oktober 2019 Bunschoten-Spakenburg 10.00-20.00 uur FutureProef Paviljoen vol trends voor de toekomst Ready to eat Ready to cook Ready to snack Ready to win

Visbeurs 2019 Ready for the Future! Meer dan 5.000 visdetaillisten, ambulante specialisten en hun medewerkers ontmoeten op één dag? Het kan tijdens de Visbeurs 2019, hét ontmoetingspunt voor iedereen die zijn brood verdient met vis. Reserveer nu uw standruimte via www.visbeurs.nl. Nieuw tijdens de 14e editie: bekendmaking provinciewinnaars Nationale Haringtest én het FutureProef Paviljoen vol inspiratie voor de toekomst.

STEUN VANUIT HET EUROPEES PARLEMENT VVD­er Jan Huitema (zelf landbouwer met weidevogels op zijn Friese land) gaf uitge­ breide steun aan het protest dat wij ze hier beschermen en dat ze de vogels in Frank­ rijk uit de lucht schieten. De wereld op z’n kop. Die vogelstand ging volgens de kenners met bijna 50 procent achteruit. Daarom is er ook veel geld gestoken in de bescherming en verbetering van de vogelstand. De vogels bivakkeren op de Wadden­ eilanden, vlakbij de Rijke Waddenzee, en vliegen door of over Frankrijk, naar het Zuiden, om te overwinteren. Dit gaat over één vogelsoort terwijl je zou denken dat voor elke soort nu een proces

moet worden afgedwongen. Het jagen zit voorlopig nog in de genen van de Franse plattelanders. NU DE GLASAAL Het is bekend dat wij Nederlanders fel gekant zijn tegen de Zuid Europese vangst van glasaal. Ook dat doen de Fransen. Het is toch van de zotte dat je klein grut wegvangt, baby­aaltjes die de oogjes nog niet open hebben, en weer probeert door te verkopen naar China voor kwekerijen. Dat klinkt makkelijk totdat de Fransen in Brussel zeiden dat het juist de Nederlanders zijn die de aalstand ‘vernietigen’. De Fransen en Zuid Europeanen kwamen met de bewering dat ze in Noord Europa de moederdieren bevissen. ‘In het Noorden bevissen jullie de volwassen aal, die juist voor de nakomelingen moeten zorgen en dat is minstens zo erg, zo niet nog veel erger’, zeiden de Fran­ sen eenstemmig. Elkaar de schuld geven. Is het de kip of het ei? DE NEDERLANDSE BEMOEIZUCHT Ook was er ooit een verwijt van Nederland richting Frankrijk over de tonijnvis­ serij in de Middellandse Zee. Waar bemoeien we ons mee? Moet dat kleine landje, met de dijk omgeven, nu overal altijd ‘iets’ van vinden. Zijn wij de wereldverbeteraars? Het grote land Frankrijk vaart gewoon haar eigen koers. Af en toe mag Rutte even langskomen, maar of het wat betekent? Weinig van te merken. Misschien moet Nederland zich wat gereserveerder opstellen in Europa. In Zuid­Nederland zijn ze ook minder direct en wat diplomatieker in hun uitlatingen. Je zou ook kun­ nen zeggen dat er al vanaf het begin een weeffout in de EU zit. Het had misschien in twee gedeelten gesplitst moeten worden. EU­Noord en EU­Zuid met bijbehoren­ de aparte valuta. Dan hoef je minder ‘gedoe’ in de EU te overbruggen. Soort bij soort en vergelijkbare culturen bij elkaar in het hetzelfde hokje. Het is zoals het is. Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 19

J1.

Henkelman Boxer 52: voor dubbele verpakkingscapaciteit

Handige weegschalen voor de vissector Speciaal voor de visbeurs heeft Delmo twee weegschalen voor geselecteerd. De PR-II prijsrekenweegschaal is een energiezuinig model. Door een combinatie van accu en batterijen gaat dit model tot wel 900 werkuren mee.

Elke professional in de visverwerkende industrie vertrouwt op een vacuümmachine. Natuurlijk om de houdbaarheid te verlengen, de kwaliteit en versheid te waarborgen, de voorraad en het transport te optimaliseren en meer procesflexibiliteit te bewerkstelligen. Met een Henkelman Boxer 52 maakt u altijd de juiste keuze.

Bezoek de stand tijdens de Visbeurs in Spakenburg of kijk voor meer informatie op www.henkelman.com en www.horeca-slagerijmachines.nl.

Door een hygiënische, ronde afwerking is de weegschaal eenvoudig schoon te houden en voorkomt u ophopend vuil. Een andere weegschaal, die zich al jaren bewijst in de visindustrie is de CT­100 Serie. De weegschaal is voorzien van extra groot LCD display voor het aflezen van: vis­

soort, gewicht in kilogrammen, prijs per kilogram en prijs van het product op de weegschaal.

schaal tot wel vijf werkdagen worden gebruikt, zonder opgela­ den te hoeven worden.

De CT­100 serie onderscheidt zich van andere visweegschalen in haar klasse door een combinatie van vast en mobiel gebruik. Door een interne accu kan de weeg­

Benieuwd naar de visweegschalen en andere benodigdheden? Kom gerust langs op stand 131 voor vrijblijvend advies en meer informatie.

De keuze voor de juiste vacuüm­ machine is afhankelijk van ver­ pakkingsfrequentie, type product, volume en overige kenmerken. Alle Boxer vacuümmachines staan garant voor eenvoudig en efficiënt vacumeren. Standaard zijn deze tafelmodellen uitgevoerd met een 10­programma geheugen en tijdsbesturing. Alle Boxer modellen zijn ook verkrijgbaar als full option vacuümmachines met geavanceerde ACS besturing, inclusief marineer­ functie.

VOORDELEN ACS BESTURING Henkelmans ACS besturing biedt talloze voordelen. Zo biedt deze geavanceerde besturing standaard sensorbesturing, een 20­programma geheugen, een 4.7” LCD scherm, een USB­aansluiting, HACCP com­ patibiliteit, toegang op meerdere niveaus, intuïtieve bediening en is de besturing geschikt voor een label printer. BOXER 52 De Henkelman Boxer 52 is een basismodel vacuümmachine voor het vacumeren van zowel food als non­food producten. Dit tafelmodel is erg populair in de visverwerkende industrie. Standaard is de Boxer 52 uitgevoerd met 2 sealbalken links en rechts, voor een dubbele verpakkingscapaciteit. Net als alle machines van Henkelman is ook dit model uitgevoerd met een Busch pomp, is de machine CE en ETL gecertificeerd, en biedt Henkelman 3 jaar garantie.

nt a t n u o c c a n e e il w “ik .” s r e f j i c n a d t die vérder gaa

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth De adviseurs en accountants van Flynth helpen u graag met het realiseren van uw ambities en doelen. Dat doen we heel bewust met actuele cijfers waarmee u vooruit kunt kijken, met plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening én met heldere prijzen. Een unieke aanpak die in deze dynamische tijd goed aansluit bij de wensen van ondernemers. Onze betrokkenheid maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountantsorganisatie. We zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in Urk (088) 236 9400 of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/visserij.

Naamloos-5 1

17-11-17 13:12


20 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

VLEES

VIS

KAAS EN ZUIVEL

DIEPVRIES

Emondt - KMI laat visspecialisten kennismaken met ‘World of Fresh Fish’

‘Door deze techniek is deze ‘Cold Plate Matras’ overal in de toonbank even koud’, benadrukt Ronald de Kleer, adviseur vis van Emondt ­ KMI. ‘In combinatie met een grote achter verdam­ per in deze toonbank is het niet alleen koud maar ook de vocht­ huishouding is beter. Dit zorgt in combinatie met het staande glas (omhoog gescharnierd en

modules.’ De inhoud van de training werd ook geactualiseerd. Zo is duurzaamheid een nieuw onder­ werp en is ook de herkenningstafel met vissoorten vernieuwd. Boven­ dien kunnen deelnemers in een digitale leeromgeving oefenen met de lesstof. Deelnemers kunnen zo thuis studeren wanneer zij dat willen. De eerste bedrijven hebben de vernieuwde Vakopleiding vis inmiddels gevolgd en de reacties zijn enthousiast. ‘We bespreken de opleiding goed na met alle deelne­ mers’, zegt Rinus. ‘Verbeterpunten kunnen we zo direct doorvoeren.’ De nieuwe Vakopleiding vis gaat bij voldoende aanmelding in november van start bij SVO in Rijswijk. Voor meer informatie www.svo.nl/vak­ opleidingvis. SVO is ook aanwezig tijdens de Visbeurs in Spakenburg.

Bezoek de stand van VNV tijdens de Visbeurs 2019

Z WA G E RT E C H N I E K . N L

Op de stand van Emondt­KMI pronkt de allernieuwste toonbank van het innovatieve bedrijf. Deze negen meter gekoelde toonbank wordt gekoeld met glycol en is bestemd voor de winkel van de ook al net zo innovatieve onder­ nemer Bram van Diermen uit Spakenburg. Koeling op basis van Glycol is niet alleen heel energiezuinig, de toonbank wordt ook door de robuuste ‘Cold Plate Matras’ heel gelijkmatig gekoeld.

SVO vakopleiding food vernieuwde afgelopen jaar de uitgebreide Vakopleiding vis. Vismedewerkers kunnen nu kiezen uit het volgen van de hele training of uit het volgen van losse modules. Net waar de behoefte ligt. Bovendien is de opleiding geactualiseerd. De eerste visbedrijven hebben de training al met succes gevolgd en in november gaat de Vakopleiding vis van start bij SVO in Rijswijk. De Vakopleiding vis is een brede opleiding, waarin alle aspecten van het vak van vismedewerker aan bod komen. ‘Uit de markt hoorden we terug dat er ook behoefte was aan kortere trainingen over specifieke onderdelen van de Vakopleiding’, zegt Rinus de Rijder, onderwijsma­ nager bij SVO. ‘Dat begrijpen we, want niet alle onderwerpen zijn even relevant voor alle deelnemers. Sommige bedrijven willen hun medewerkers alleen op bepaalde onderdelen bijscholen. Daarom hebben we de Vakopleiding vis in samenwerking met de visbranche vernieuwd en opgedeeld in een aantal modules. Voorbeelden zijn rondvis, haring snijden en duur­ zaamheid. Deelnemers kunnen de opleiding in zijn geheel volgen of kiezen voor één of meer losse

I N N O VAT I E K WA L I T E I T BETROUWBAAR S E RV I C E

Emondt – KMI toont op de Spakenburgse Visbeurs van 2019 ‘World of Fresh Fish’ de gloednieuwe glycol toonbank van Bram van Diermen, geheel in stijl met het onderwerp van deze editie ‘Ready for the Future’.

Vernieuwde Vakopleiding vis

makkelijk schoon te houden en bij te vullen) en de neusventilatie (waardoor de ruiten niet snel meer zullen beslaan), voor een hele innovatieve koeling.’ Bij dit nieuwe type toonbank heeft de klant nog steeds de vrijheid om de lengte, breedte en diepte te bepalen. ‘Bij de traditionele plaat­ koeling moet er meer rekening gehouden worden met bepaalde afmetingen, maar bij deze nieuwe vorm van koelen niet. Deze koeling is per centimeter uit te breiden.’ KOELINSTALLATIES Uiteraard worden deze toonban­ ken aangestuurd door energiezui­ nige koelinstallaties. Koelinstal­ laties die geluidsarm en efficiënt werken en die ook nog eens een ruime besparingen opleveren in de energiekosten. Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee van de ondernemer. Naast koelen met glycol zijn er nog andere koeltechnische systemen, zoals koelen met CO2, propaan en met diverse synthe­ tische koudemiddelen. ‘Er zijn diverse mogelijkheden, afhankelijk

van de winkel en de wens van de klant. We doen niet klakkeloos een beroep op de standaardoplossin­ gen. De tijd en techniek schrijden ook hierin voort en wij adviseren wat het best past bij de onderne­ mer en deze tijd.’

In Spakenburg vindt op maandag 7 oktober de veertiende editie van de Visbeurs plaats. Uiteraard is ook de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten aanwezig. Samen met Sociaal Fonds partners CVAH en CNV heten we u van harte welkom op onze stand. Op die stand zijn bestuursleden aanwezig die graag met u in gesprek gaan over het thema ‘Ready for the Future’. Bovendien vinden ’s avonds de prijsuitreiking van de Nationale Haringtest en de bekendmaking van de uitkomsten van het Nationale Haringonderzoek 2019 plaats. Kortom, meer dan genoeg redenen om die dag een bezoek te brengen aan het Utrechtse vissersdorp.

CUSTOM-MADE Emondt – KMI kan veelal alles bieden en geeft specifiek advies op basis van de gewenste toepas­ singen in het bedrijf. ‘Zoals we een winkel ‘custom­made’ kunnen bouwen, zo doen we dat ook met de koelinstallatie. Tijdens de beurs willen we visspecialisten vertellen over de verschillende opties die er zijn op koeltechnisch gebied. En waarom een installatie nu wel of juist niet geschikt is voor uw bedrijf.’ De koeltoonbanken van Emondt­ KMI zijn niet alleen milieuvrien­ delijk, maar ook ergonomisch en economisch verantwoord ontwor­ pen en gebouwd. ‘Hoe kunnen we in de toekomst beter en sneller werken tegen minder kosten. Dat houden we altijd in gedach­ ten voor de ondernemer. Tijdens de beurs willen dit graag verder toelichten.’

VNV behartigt de belangen van bij­ na vijfhonderd bedrijven in de vis­ detailhandel. Om onze rol optimaal te kunnen vervullen is de input van u als visspecialist van cruciaal belang. Daarom horen we graag van u welke kansen en bedreigin­ gen u ziet voor uw eigen bedrijf en

voor de sector. Hoe zorgt u in de toekomst voor voldoende gekwali­ ficeerd en gemotiveerd personeel? Hoe speelt u in op de toenemende vraag naar duurzame voeding? Op welke manier profileert u zich online? Naast deze vragen zijn er nog tal van andere thema’s die impact hebben op de toekomst van uw bedrijf en de toekomst van onze mooie sector. Om te bepalen welke prioriteiten VNV moet stellen, hopen we u op 7 oktober te ontmoeten op onze stand om hierover in gesprek te gaan. De koffie staat voor u klaar! PRIJSUITREIKING NATIONALE HARINGTEST Aan het begin van de avond vindt bovendien de prijsuitreiking plaats voor de provinciewinnaars van de Nationale Haringtest 2019. Alle ruim vijftig finalisten zijn uitgeno­ digd om hier getuige van te zijn, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Tijdens de uitreiking presenteren VNV en CVAH ook de resultaten van het Nationale Haringonderzoek 2019. Extra interessant daarbij is dat we de resultaten kunnen gaan verge­ lijken met die van het Nationale Haringonderzoek 2018. Waarde­ ren consumenten de haring van 2019 beter of slechter dan die van 2018? En is er iets veranderd in de frequentie van haringconsumptie in Nederland? We vertellen het u allemaal. Heeft u een vraag aan de VNV over een specifiek thema zoals bijvoor­ beeld hygiëne of opleidingen? Stuur deze dan voorafgaand aan de Vis­ beurs in via info@visspecialisten.nl. We zorgen dan dat u precies weet wanneer de specialist voor dat thema aanwezig is op de stand. Hopelijk tot 7 oktober!


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 21

J1.

Oorzaak: brand in de meterkast Dat de kans op brand groot is als je een stapel pallets en kartonnen dozen tegen de pui zet is niet zo vreemd, maar wist je dat verreweg de meeste branden ontstaan door kortsluiting? Een niet goed functionerende meterkast is zelfs in meer dan een derde van alle bedrijfsbranden de oorzaak. Om dit te voorkomen kun je zelf veel doen. En mocht het toch misgaan dan is het een geruststellende gedachte als je weet dat je goed verzekerd bent.

Deze schadeverzekering kenmerkt zich door zijn eenvoud en zeer goede voorwaarden.

Stroomdraden hebben een isola­ tielaag. Als die isolatielaag stuk is kunnen één of meer kabels elkaar raken en ontstaat er kortsluiting. Ook kan de temperatuur van stroomdraden flink oplopen als de draden te dicht bij elkaar lig­ gen waardoor de warmte niet kan ontsnappen. Uiteindelijk kunnen ze zelfs vlamvatten. Dat gebeurt ook als stroomkabels te dun zijn voor het vermogen dat gevraagd wordt. Denk dan bijvoorbeeld aan te veel elektrische apparaten die op een verdeeldoos worden aangesloten. Dat is ook wat er misgaat in de meterkast zoals te zien is op de afbeeldingen. De temperatuur is al flink opgelopen waardoor de kans op brand groot is.

De premie van de SuperGarant Bedrijfspolis is gerelateerd aan de omzet van het bedrijf en wordt jaarlijks verrekend. Daardoor is jouw bedrijf te allen tijde maximaal verzekerd. Handig ter opvang van een stijgende goederenvoorraad in piekperiodes of bij het meeverzeke­ ren van nieuwe investeringen. Een ander pluspunt is dat schadevrije jaren en de juiste preventieve voor­ zieningen worden beloond met een premiekorting. Uiteraard biedt deze bedrijfspolis dekking voor allerlei schades en niet alleen brand. GRATIS ADVIES VOOR VNV-LEDEN Wil je dat onze adviseur meekijkt

naar de mogelijke gevaren in je bedrijf? Of wil je meer weten over de SuperGarant bedrijfspolis? Neem contact op met VNV Risk

via info@risk.visspecialisten.nl of kom langs bij de stand tijdens de Spakenburgse Visbeurs.

Vrijwel alle elektriciteitsongeval­ len in de meterkast ontstaan door toedoen van de eigenaar zelf. Laat daarom werkzaamheden in de meterkast en de rest van de elek­ trische installatie alleen door een erkende elektrotechnische instal­ lateur verrichten. Laat bovendien regelmatig controleren of uw elektrische installatie nog veilig is volgens de NEN 3140 norm. GOED VERZEKERD… Na een brand moet je zo snel mogelijk weer open. Niet alleen loop je inkomsten mis maar, veel belangrijker, het risico dat klanten overstappen naar de concurrent wordt met de dag groter. Het is dus vreselijk belangrijk hoe je verzekerd bent. Krijg je alles vergoed? Hoe snel kun je starten met opruimen en schoonmaken? Hoe snel wordt er uitgekeerd? Moet je eerst eindeloos veel formulieren invullen en op de expert wachten? Dat zijn de dingen die het verschil maken. Wil je dat iemand eens meekijkt naar de mogelijke gevaren in jouw winkel en naar jouw huidige verze­ kering? Neem dan contact op met de adviseurs van VNV Risk. NIEUW! SUPERGARANT VNV Risk heeft een unieke schade­ verzekering voor de visspecialisten: de SuperGarant bedrijfspolis.

ONS OP

S

“Dankzij Soror frituur ik in no time heerlijke vis voor al mijn klanten”

O

EK

N TA

D • BEZ

D • BEZ

EK

N TA

O

ARJEN HÖSTER RESTAURANT JOHANNES KOK, HARDERWIJK

WWW.DEKUIPERHORECA.NL

ONS OP

S


22 |

Visbeurs 2019

FISHT R E N D

J1.

Identiteit versterken met goed gekozen bedrijfskleding J. Zoetelief B. V. toont tijdens de Visbeurs exclusieve bedrijfskleding, waaronder modieuze dames- en heren blouses met bijbehorende sloven.

Wet arbeidsmarkt in balans

Doordat alles in eigen atelier vervaardigd wordt, kan Zoete­ lief optimaal inspringen op de wensen van de klant. ‘Wij komen, indien gewenst, ook bij u langs met onze eigen rijdende showroom. Wij hebben meer dan vijftig ver­ schillende stoffen altijd op voorraad’, aldus het bedrijf, dat al meer dan 125 jaar maatwerk voor klein en groot levert.

Moderne bedrijfskleding zorgt voor een representa­ tieve uitstraling van al het personeel; het team straalt eenheid uit. Bovendien ver­ sterkt dezelfde kleding het teamgevoel én de identiteit van het bedrijf.

M eSa

f I S H A C C o U n TA n T S

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is het herstellen van de balans op de arbeidsmarkt tussen flexibele en vaste contracten.

vloerSySteMeN voor de viSverwerkiNg eN viSSpecialiSt

Mesa Coatings is de specialist in vloer- en wandcoatings voor bedrijven. Het eigen Mesa Fast systeem, is een vloersysteem, dat geheel vloeistofdicht, mechanisch belastbaar, antislip, chemisch bestendig en makkelijk schoon te maken is. Met haar jarenlange ervaring kan Mesa de klant een oplossing bieden, die het beste bij het bedrijf past.

een bedrijf geen lange tijd geslo­ ten hoeft te zijn in verband met de werkzaamheden. Het Mesa Fast vloersysteem is toepasbaar bij vis­ verwerkingsbedrijven en visspe­ cialisten, maar ook in vele andere sectoren, zoals tankstations, hore­ cagelegenheden, zwembaden et cetera. Ook wordt er vaak gekozen voor een epoxy vloersysteem, dat slijtvast en makkelijk te reinigen is. Mesa Coatings is aanwezig op de Visbeurs in Spakenburg, waar meer uitleg wordt gegeven over het Mesa vloersysteem.

Het Mesa Fast vloersysteem wordt binnen één dag gelegd, waardoor

mijn maatjes zijn mijn maatjes zijn

dulk dulk maatjes maatjes Visbeurs 2019 U VINDT ONS OP STAND 171

J1.

r

www.dulk.nl

re

eg

Vo o

www.dulk.nl

de

en h eid

Ho ll

Dultjkes

ie

ge

l

Tel: +31 (0)70 3549090

AANPASSING ONTSLAGRECHT Het ontslagrecht wordt zo aan­ gepast, dat vast werk minder vast wordt. Hiertoe worden er twee maatregelen geïntroduceerd, nl. de cumulatiegrond en een andere berekening van de transitie­ vergoeding. Onder de huidige voorwaarden moet een werkge­ ver voldoen aan één van de acht wettelijke gronden voor ontslag. In de WAB is nu geregeld, dat ontslag ook mogelijk is als sprake is van een optelsom van omstan­ digheden, de zogenoemde cumu­ latiegrond. Het kan bijvoorbeeld voorkomen, dat niet aan een wet­ telijke eis voldaan wordt, maar het geheel van omstandigheden wel grond bieden voor ontslag. Gewetensbezwaren mogen geen onderdeel uitmaken van de cumulatiegrond. In de huidige regeling heeft een werknemer pas recht op een vergoeding na een dienstverband van twee jaar. De transitiever­ goeding wordt aangepast door een werknemer al vanaf zijn eerste werkdag recht op een transitievergoeding te geven. Daartegenover wordt de te betalen transitievergoe­ ding wel lager berekend. Voor kleine werkgevers wordt er onder de WAB compensatie voor transi­ tievergoedingen gegeven bij bedrijfsbeëindiging bij ziekte of pensionering.

Nieuw dse e an

Maa

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, het ontslagrecht eendui­ diger, eenvoudiger en goedkoper te maken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. De WAB is een reparatie van de Wwz. Het kabinet vindt het onwenselijk dat werkgevers hun keuze voor vast of flexibel personeel niet baseren op de aard van het werk, maar op de kosten en de risico’s. Deze kosten en risico’s weerhouden werkgevers er vaak van om werknemers in vaste dienst te nemen. Kwets­ bare groepen ervaren ongelijk­ heid op de arbeidsmarkt, omdat zij meestal geen vast contract aangeboden krijgen. Met de WAB brengt het kabinet wijzigingen aan in het ontslagrecht, de regels voor flexwerk en het stelsel van premieheffing voor de WW.

scheveningen scheveningen

AANPASSING REGELS FLEXWERK De over­ heid heeft in de WAB een drietal maatregelen opgenomen om flexibele arbeid minder aantrekkelijk te maken. Dat zijn de verruiming

van opeenvolgende tijdelijke contracten, andere regels voor oproepkrachten en een andere status van payrollers. Momenteel mag je een werknemer maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal twee jaar. Dat wordt verruimd naar drie aanslui­ tende contracten in drie jaar. De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten blijft zes maanden behoudens afwijkende bepalingen in verplichte cao’s m.b.t. seizoenswerk. Bij de oproepkrachten gaat er ook het nodige veranderen. De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulu­ ren­ of min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag. Na twaalf maanden is een werkgever verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aan­ tal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Payrollers worden in de WAB qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vrijwel gelijk gesteld aan eigen werknemers. Het enige verschil is nog gelegen in de pensioenregeling, waarbij de payroller nog onder de rege­ ling van het payrollbedrijf valt. NIEUWE INDELING WW-PREMIE Voor werknemers in vaste dienst gaan werkgevers een lagere WW premie betalen. De WW­premie wordt dus beoordeeld naar de aard van het contract. Nu is deze nog afhankelijk van de sector waartoe het bedrijf behoort. Er komt een hoog en een laag tarief. De WW­premie voor flexwerkers gaat per 1 januari onder het hoge tarief vallen en voor werknemers in vaste dienst in het lage tarief. Het verschil tussen beide tarieven bedraagt 5%. De hoge premie geldt niet voor jongeren onder 21 jaar als die minder dan 12 uur per week werken. Voor werkgevers is het aan te bevelen om de personeelsstrate­ gie aan te passen en ook bestaan­ de arbeidscontracten tegen het licht te houden. Profinis staat u graag met advies ter zijde. Gerrit van den Berg RB De auteur van dit artikel, Gerrit van den Berg, is als belastingadviseur werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 - 681726. Zie ook: www.profinis.nl. Heeft u zelf een suggestie voor een onderwerp voor deze rubriek? Laat het ons weten via een e-mail naar redactie@fishtrend.nl.


Visbeurs 2019

FISHT R E N D

| 23

J1.

Betaalgemak voor iedereen Het betalen met creditcards wordt naast het traditionele pinnen populairder in Nederland. We zien de transactieaantallen groeien en dat in steeds meer winkels creditcards worden geaccepteerd. Speelt u als ondernemer al in op deze trend? Er zijn in Nederland meer dan 6,5 miljoen creditcards in omloop en consumenten gebruiken de cre­ ditcard vaker voor hun dagelijkse aankopen en zakenmensen gebrui­ ken de creditcard graag voor alle zakelijke betalingen. Betaalgemak dat u eenvoudig kunt bieden in uw winkel, op het terras of onderweg.

v akgarage b lokhuiS oNthult Nieuwe

r eNault M aSter

op

v iSbeurS Renault Trucks introduceert, met een geheel nieuw front, nieuw interieur, nieuwe motoren en nieuwe driver-assistance systemen, de nieuwe Master. Om dit nieuws te markeren onthult Renault Trucks bovendien de speciale introductie-editie: de Master Red Edition. Dit zeer compleet uitgeruste introductiemodel is leverbaar voor zowel de diesel- als de elektrisch aangedreven modellen.

De nieuwe Master heeft een nieuw, robuust front met een gedurfd design. Ook is het interi­ eur compleet vernieuwd, met een nieuw ontworpen dashboard en stuurwiel, samen met functionele en ergonomische opbergruimten. De nieuwe Renault Master biedt bovendien nieuwe driver­assistan­ ce systemen, zoals AEBS (Active Emergency Braking System), zijwind­assist, Permanent Rear View, een dodehoek waarschu­ wingssysteem en parkeerhulp voor­ en achteruit. Er zijn zes nieuwe Euro 6d­temp en Euro VI dieselmotoren, met vermogens van 130 pk tot 180 pk/400 Nm. Alle dieselmotoren zijn voorzien van de Twin­Turbo technologie en combineren voor optimaal rijcomfort veel trek­ kracht bij lage toeren met veel vermogen. Het brandstofverbruik van de nieuwe motoren is verder verlaagd, een besparing die kan oplopen tot 1L/100 km, terwijl de CO2­emissie beperkt blijft. Ook is er een 57kW Elektromotor beschikbaar. Tijdens de Visbeurs in Spakenburg is de nieuw Renault Master te bewonderen op de stand van Vakgarage Blokhuis.

geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van stickers van de betaalkaartmerken die u accepteert en posters of bordjes met de tekst ‘pinnen, ja graag’ of ‘betaal hier ook contactloos’. Het afrekenen is een belangrijk onderdeel van uw service. Niet alleen voor de klant, maar ook voor de ondernemer. Dat is waar graag bij helpt. Door het leveren van betrouwbare betaaloplossingen kunnen klanten veilig, gemakkelijk en overal op de door hen gewenste manier bij u betalen. Met ruim 45 jaar ervaring is Worldline de Euro­ pese marktleider in betaaloplossin­ gen en betaalautomaten.

Door bekende creditcards te accep­ teren vergroot u uw service richting de klant. PINNEN POPULAIRDER DAN OOIT

Het aantal betalingen met betaal­ kaarten stijgt nog altijd in Neder­ land. Cijfers van Betaalvereniging Nederland laten zien dat in 2018 het aantal pintransacties met 12,6% is toegenomen ten opzichte van 2017. Ook de populariteit van contactloos betalen neemt nog altijd fors toe. In december 2018 werd zelfs 56 procent van de betalingen contactloos gedaan met betaalkaart of smartphone. Voor uw klant is het een gewoonte gewor­

den om contactloos te betalen met een betaalkaart, pinpas of smartphone. Vergroot uw omzet

door duidelijk te laten zien dat er kan worden gepind en welke betaalkaartmerken er worden

Voor meer informatie zie: www.worldline.com.


24 |

FISHT R E N D

! is v j i b er k Lek Eén miljoen maaltijden gered via populaire Too Good To Go-app

Stand 11

7

Ieder jaar wordt in Nederland tus­ sen de 1,7 en 2,5 miljoen ton eten verspild. Er wordt eten weggegooid in de gehele voedselketen, van boer tot aan bord. Een probleem met een ongekende belasting op het milieu. Niet alleen het eten gaat verloren, maar ook alles wat nodig was om dat eten te produceren: water, landbouwgrond, mankracht en transport.

www.pekakroef.com peka_inspiration Peka Kroef

Studenten werken aan duurzaam bedrijfsmodel kottervisserij 2035 Een groep internationale studenten aan de AVANS Hogeschool in Breda is aan de slag gegaan met een uitdagende opdracht: ‘Ontwerp een duurzaam bedrijfsmodel voor de demersale kottervloot voor 2035’. De Nederlandse Vissersbond werd door een Bedrijfskunde docent gevraagd om de invulling van deze opdracht extra luister bij te zetten door middel van een presentatie en het vormgeven van de opdracht. Avans Hogeschool in Breda organi­ seerde onlangs een online business game voor vierdejaars Bedrijfs­ kunde studenten die een minor Leadership & Sustainability volgen. Onder de deelnemers bevinden zich ook internationale studenten uit IJsland en Canada. Het doel van de online business game: creëer een duurzaam bedrijfsmodel voor de visindustrie. Deze vraag/opdracht is door de IJslandse partneruni­ versiteit geformuleerd teneinde (social) impact te realiseren. Avans Hogeschool heeft de Nederlandse Vissersbond gevraagd hier invulling aan te geven vanuit de Nederlandse kottervisserij. De studenten kregen van Emma de Boer van de Nederlandse Vissers­ bond een presentatie met uitleg over de Nederlandse kottervloot. Er werd besproken waar de Neder­

Too Good To Go gaat effectief de strijd aan tegen voedselverspilling in Nederland. De app heeft inmiddels een community van meer dan 800.000 geregistreerde app-gebruikers die bij ruim 2.000 aangesloten locaties door heel Nederland terechtkunnen voor eten wat tegen sluitingstijd over dreigt te blijven. Onlangs is de één miljoenste maaltijd gered. Dat zijn één miljoen maaltijden die op een bord zijn beland in plaats van in de vuilnisbak. Winst voor het milieu, ondernemers en consumenten.

landse demersale kottervloot uit bestaat, welke doelsoorten ze bevis­ sen en welke keten het visproduct volgt wanneer het aan land wordt gezet. Daarnaast werd dieper ingegaan op hoe het quotasysteem in werking treed en de uitdagingen waar vissers mee te maken hebben, waaronder de te realiseren offshore windparken, Brexit en beschermde gebieden. Ook werd aandacht besteed aan de complexiteit van Europese regelgeving door onder andere de aanlandplicht en Techni­ sche Maatregelen. UITDAGING Het ontwerpen van een scenario is een echte uitdaging voor de studen­ ten, doordat met veel externe facto­ ren rekening moet worden gehou­ den. De studenten werd gevraagd om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwerpen voor de Nederlandse demersale kottervloot voor 2035. Daarin moeten ze een best en worst case scenario opnemen. Studenten moeten rekening houden met de externe factoren door de Brexit, grootschalige windparken op zee en N-2000 gebieden. De doelstellingen in het duurzame bedrijfsmodel moeten gericht zijn op duurzame groei, CO2-reductie (circa 50 procent), selectieve vis­ serij, een duurzame voedselketen

en een (h)erkend visproduct. In de discussie daarna werd ook duide­ lijk dat het sociale aspect van de Nederlandse visserij een rol moet hebben. Een visserijbedrijf wordt vaak gerund door een familie dat van generatie op generatie is over­ gedragen. Voor de lokale visserijge­ meenschappen speelt dit gegeven een belangrijke rol. WAT KUNNEN WE LEREN Na de presentatie van de Neder­ landse Vissersbond kreeg een IJslandse student het woord om te vertellen over hoe de visserij in IJsland is ingericht. We kunnen concluderen dat de visserijsector daar al heel ver ontwikkeld is als het gaat om efficiëntie en duurzaam­ heid. In IJsland is de visserijsector op een heel andere manier ingericht dan in Nederland. Deze student heeft daarom ook al verscheidene ideeën voor het ontwerpen van een scenario voor de Nederlandse kottervisserij vanaf 2035. ‘We zijn heel benieuwd wat de verschillende groepjes studenten zullen presen­ teren. De verschillende achtergron­ den in nationaliteit zorgen voor veel creativiteit en ideeën voor het ontwerpen van een bedrijfsmodel voor de Nederlandse kottervisserij. Wie weet wat de Nederlandse vis­ serijsector nog kan leren van hun ideeën!’, aldus Emma de Boer van de Nederlandse Vissersbond.

Door gebruik te maken van Too Good To Go sluiten steeds meer ondernemers hun dag verspillings­ vrij af en genieten consumenten tegen een leuke prijs van een duur­ zame maaltijd. Maar het milieu is de grootste winnaar. Met het redden van 1 miljoen maaltijden voorkomt Too Good To Go een CO2-uitstoot van circa 2,5 miljoen kg. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid energie

die nodig is om meer dan 300 mil­ joen smartphones op te laden. WASTE WARRIORS Op 22 januari 2018 gaat Too Good To Go in Nederland live. Met een team van vijf Waste Warriors en 25 aangesloten locaties in Amsterdam worden de eerste maaltijden gered. Joost Rietveld, Managing Director bij Too Good To Go Nederland, kijkt nu met trots naar zijn team van dertig gepassioneerde Waste

Warriors: ‘De mijlpaal van 1 miljoen geredde maaltijden is een droom die uitkomt. Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen dat wij in zo’n korte tijd hebben gekregen van alle aangesloten partners en gebruikers. Ik voel vandaag nog eens extra sterk dat we samen het verschil kunnen maken in het verspillingsprobleem.’

ONLINE KENNISDATABASE Too Good To Go breidt het hoofd­ kantoor in Amsterdam dit jaar nog verder uit om meer aandacht te besteden aan het op gang brengen van een movement tegen voedsel­ verspilling. Joost vervolgt: ‘We zijn overrompeld door de hoeveelheid Nederlanders die in actie willen komen tegen voedselverspilling via de app. Die beweging willen we doorzetten en daarom gaan we de komende tijd meer aandacht beste­ den aan voorlichting, educatie maar ook inspiratie. Zo hopen we niet alleen de gebruikers van Too Good To Go in beweging te krijgen maar

dat heel Nederland in actie komt. Dat is de volgende stap waar ik me enorm op verheug.’ Als eerste stap in deze missie heeft Too Good To Go een nieuw gedeelte op de website gelanceerd: een speciaal ingerichte kennisdatabase boordevol informatie over voedsel­ verspilling thuis en bij bedrijven, de politieke impact op het probleem en lesmateriaal voor leerlingen en studenten van alle leeftijden.


FISHT R E N D

| 25

Verzoek vrijstelling bemanningseisen kleine vissersvaartuigen De Stichting Sectorraad Visserij heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om bestaande vissersvaartuigen met een lengte (L of lengte tussen de loodlijnen) tussen twaalf en vijftien meter, vrijstelling te geven van de bemanningsvoorschriften met uitzondering van de verplichting van de medische keuring en het certificaat basisveiligheid voor schippers. De reden hiervoor is dat zich in de praktijk grote problemen voordoen om aan de beman­ ningseisen te kunnen voldoen. Het Besluit zeevarenden dat vanaf 1 april 2019 geldt schrijft voor dat voor deze vissersvaar­ tuigen, die vooral in beperkt vaargebied vissen met passieve vistuigen, een schipper, plaats­ vervangend schipper en één of twee wachtlopende gezellen aan boord moeten hebben. Dat is voor deze kleine vissersvaar­ tuigen niet haalbaar en daarom zou tijdelijke vrijstelling een oplossing kunnen bieden. VERZOEK OM VRIJSTELLING In de voorbesprekingen tussen het Ministerie en de visserijsec­ tor over het Besluit zeevarenden heeft de Sectorraad gewezen op de problemen met bemannings­ eisen voor kleine vissersvaartui­ gen. Het Ministerie heeft ervoor gekozen om vissersvaartuigen tot een lengte van twaalf meter tijdelijk (vijf jaar lang) vrij te stellen van de bemanningseisen die voor schepen tot vierentwin­ tig meter lengte gelden. Vissers aan boord van vaartuigen tot twaalf meter hoeven voorlopig alleen te beschikken over een geldig medisch keuringbewijs en een certificaat basisveiligheid voor vissers. De Sectorraad heeft destijds al bij het Ministerie aangedrongen om de grens voor vrijstelling op vijftien meter lengte te leg­ gen maar dat wilde men niet. Hierdoor komen de vissers op vissersvaartuigen tussen twaalf en vijftien meter lengte in de problemen. Het Besluit biedt echter wel de mogelijkheid om een uitzondering van de beman­ ningseisen aan te vragen en dat heeft de Sectorraad ook gedaan. Verzocht wordt om zowel voor bestaande, alsnog in aanbouw

zijnde vissersvaartuigen tussen twaalf en vijftien meter lengte (L), waarvoor vóór 1 april 2019 onomkeerbare investeringen zijn gedaan, vrijstelling te verlenen van de bemannings­ voorschriften met uitzonde­ ring van een geldig medisch keuringbewijs en een certificaat basisveiligheid voor vissers. Het betreft een beperkt aantal (ca. tien) vissersvaartuigen. PROBLEMEN KLEINE VISSERSVAARTUIGEN Kleine vissersvaartuigen (tot vijftien meter lengte) vissen doorgaans met passieve vistui­ gen (staande netten, korven en hengels) op tong, kabeljauw en zeebaars. Een aantal vist ook met borden op platvis. De ruimte aan boord is er vaak niet om met meer dan twee vissers te werken. De vangsten zijn meestal beperkt tot een paar honderd kilogram vis. De verdiensten zijn ook in jaren van goede vangsten relatief laag. Het is daarom moeilijk om aan gekwalificeerde beman­ ningen te komen, veel vissers zijn al op leeftijd. Er is daarin geen verschil in de lengte van het vissersvaartuig. Toch is er op dit moment wel een verschil in bemanningseisen. Vanaf een lengte van twaalf meter moeten vissersvaartuigen namelijk wel beschikken over de volgende vaarbevoegdheden: schipper, plaatsvervangend schipper en één of twee wachtlopende gezellen. Terwijl vissersvaar­ tuigen tot twaalf meter dat voor­ lopig niet hoeven. TIJDELIJKHEID Het Ministerie heeft met de implementatie de categorie vis­ sersvaartuigen tot twaalf meter lengte (L) voor een periode van maximaal vijf jaar uitgezonderd van de meeste bemannings­ eisen, zoals die in het Besluit staan voor vissersvaartuigen tot 24 meter lengte. Binnen vijf jaar na 1 april 2019 zal het Ministerie opnieuw kijken welke aanvullende bemanningseisen in haar optiek nodig zijn voor kleine vissersvaartuigen. De Nederlandse Vissersbond gaat ervan uit dat de Sectorraad, en daarmee eveneens de bond zelf, hierbij wederom gesprekspart­ ner is.

+31 (0) 85-4018271

www.mesa-coatings.eu

Duurzame verpakkingen op machines Zwager Techniek Zwager Techniek heeft 2020 in het teken gesteld van duurzame verpakkingen op haar verpakkingsmachines. Sustainability is op dit moment belangrijk voor de keuze van de verpakkingen, die op verpakkingsmachines kunnen worden verwerkt, zonder de presentatie en houdbaarheid te verminderen. Met succes biedt Zwager nu een breed pakket machines, die de nieuwe duurzame verpakkingen kunnen maken en verwerken. Met de nieuwe duurzame verpakkingen is tot 80 procent plastic te besparen. Bijvoorbeeld op de Reepack Dieptrekkers verwerkt Zwager Techniek nu een karton gebaseerde dieptrekverpakking en op de Traysea­ lers van Reepack en Mondini zijn er trays die uit karton bestaan. De verpakkingen zijn geschikt voor zowel MAP verpakken als voor skin. Beide verpakkingen zijn voor 100 procent dicht en hebben beide een perfect sealop­ pervlak en een 360 graden mogelijkheid om te laten

bedrukken. De beide verpakkingen zijn zeer gunstig geprijsd ten opzichte van bestaande trays! Voor meer informatie zie: www.zwagertechniek.nl.

FISHT R E N D

Deze editie rodi is met trots gedrukt voor FISHTREND

FR ES H FIS H NE W S & FO OD TR | Week 39 | 2019 | Num EN DS mer 6 | www

Jaargang 8

.fishtrend.nl

TIE!

DI RSE

BEU

Grote teleurs telling over het Belgische besluit

De mediapartner uit Noord-Holland HUIS-AAN-HUIS KRANTEN

ROTATIEDRUKWERK

DRUKWERKVERSPREIDING

De Belgische overheid heeft het inwerkingt onmiddellijk reden van de na verordening nieuwe Europ Technische ese Maat wateren voor de pulsvisseri regelen haar kust­ ters met een j lengte van mindgesloten. Eurokot­ hebben met er dan 24 kleine pulst uigen toega meter mijlszone. ng tot de 12

Lees verder

op pagina 3

‘Visspecialist heeft sterke troeven in han den’

6

Prijsuitreiking Nationale Haringtest

De veertiende editie van de kenburg vindt Visbeurs in Spa­ maandag 7 De prijsuitreik Westdijk. Het oktober plaat ing s aan de thema van de 2019 vindt plaat van de Nationale Harin ‘Ready for The visbeurs is dit kenburg. Tijden s tijdens de Visbeurs in gtest Trend plaatsen Future’. In deze editie van jaar Spa­ we een voorb Fish­ en CVAH ook s de uitreiking presentere beursplattegrond eschouwing, de n Haringonderzoe resultaten van het Natio VNV breid noviteiten , deelnemerslijst en een de nale uitge­ k 2019. Waar overzicht. ten de harin deren consu g van 2019 men­ beter of slech van Lees verder 2018? ter dan die op pagina 10

Lees verder

op pagina 20

MEER MEDIA

Bekijk deze 18 meter lange mobiele visspeciaalzaak op de visbeurs in Spakenburg op maandag 7 oktober Koopmansgoed 1

3771 MJ

Barneveld

Tel.: 0031 (0)342-417559

www.bkmt.nl


26 |

FISHT R E N D

N ieuwbouw S pakenburg P aling

officieel geopend

‘In ultramodern pand roken we nog steeds met hout, vuur en liefde’ ketencertificering, is er zeker een toekomst voor de aal en blijft er plaats voor het product paling’, zegt Koelewijn hoopvol. ‘Bij mijn bedrijf hebben we een gezonde groei in ons klantenbestand. Spakenburg Paling is groot geworden vanwege de hoge kwaliteit van haar paling. Dit wordt zeer gewaardeerd door zowel visspecialisten als de betere horeca.’

Het eten van paling is volgens Alex Koelewijn, directeur van Spakenburg Paling, een feestje. Maar ook bij het bedrijf aan de Haringweg 10 zelf werd dinsdag 10 september feestgevierd. Toen werd de nieuw- en verbouw van het bedrijf officieel geopend. Ook kreeg de jarige Alex Koelewijn de gouden palingspeld uitgereikt én werd hij geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Ik ben er stil van’, aldus de doorgaans zo welbespraakte ondernemer.

NIEUW PAND De stap tot een verdere uitbreiding en vernieuwing van zijn bedrijf is wel overwogen genomen. ‘Ik zie het bedrijf als een schip. Je moet ervoor zorgen dat het zeewaardig blijft. In 2016 hadden we samen met onze architect van Blokhuis Braakman architecten uit Amersfoort, een heel mooi plan getekend. Op de teke­ ning zag het er prachtig uit, maar toch zat het ontwerp mij niet lekker. Hierin was een flinke verbouwing van de oude hal meegenomen. Dat zou betekenen dat de productie geruime tijd stil zou komen te lig­ gen en dat wilde ik niet. Na twee dagen heb ik de architect opgebeld. Het is een prachtig plan, zei ik, maar we beginnen helemaal opnieuw. Dat heeft geresulteerd in het pand wat er nu staat.’

Volgens Alex Koelewijn was zijn bedrijf al een tijdje aan vernieuwing toe. Door de onzekerheid in de palingsector, besloot hij een aantal jaar te wachten. Maar inmiddels zit er volgens hem weer toekomst in zijn geliefde paling en durfde hij de investeringen te doen. ‘In 1992 zijn mijn broer Peter en ik Spakenburg Paling gestart naast het DouaneExpeditie en transportbedrijf, dat we toen al hadden. Enkele jaren later hebben we nog wat extra grond aangekocht’, blikt hij terug. Op 10 september 2009 sloeg het noodlot voor de palingsector toe. ‘Op die dag nam de Tweede Kamer het besluit om de aalvisserij te verbieden. Als gevolg van druk van NGO’s kondigden de supermark­ ten op 10 december 2009 aan geen paling meer te verkopen. ‘Iedereen in de palingsector schrok zich lam en stopte met investeren.’ Koele­ wijn, die zich al vanaf 2007 inzette voor Future voor Eel de voorganger van DUPAN, liet het er niet bij zitten. ‘Ik kan slecht tegen onrecht en besloot met twee collega’s uit Noord-Holland de palingsector te verenigen. NeVePaling was met de steun van 90% van palingverwer­

kend Nederland een feit.’ Daarna kwam de ketensamen­ werking van vissers, aquacultuur­ bedrijven en de georganiseerde palinghandel. Dat was de start van

Informeer naar de all-inclusive aanbieding

All-inclusive

Gemak, zekerheid en flexibiliteit ✔ inclusief plaatsen ✔ inclusief verlengde garantie ✔ inclusief onderhoud ✔ inclusief vervanging slijtage gevoelige onderdelen ✔ keuze uit 24 of 36 maanden ✔ na looptijd is de machine uw eigendom voor €1,-

Stichting Duurzame Paling Neder­ land (DUPAN). ‘Mede door alle inspanningen neemt de palingstand sinds 2011 gelukkig weer toe. ‘Met goed beheerd en volledig gesloten

In de nieuwbouw is opvallend veel glas verwerkt. ‘Transparantie en openheid en een uitstraling die anders wel heel anders is dan andere panden hier ter plaatse. Het product dat wij maken verdient de juiste uitstraling’, zegt Koelewijn lachend. ‘Alle productieafdelin­ gen zijn ondergebracht in nieuwe afdelingen het bestaande pand werd ook onderhanden genomen. Onze nieuwe fileerafdeling, waar de paling met de hand wordt gefileerd,

Hygiënische vloeren voor de Vis en zeevruchten industrie Na 1 uur uitharding weer volledig belastbaar Hygiëne en veiligheid, twee beslissende factoren in de vis verwerkende industrie spreken voor Silikal reactieve kunsthars vloeren systemen. Vocht, koude, zouten, zuren, loog noch constante mechanische belastingen zal de geringste negatief effect hebben op een Silikal vloer. Naadloze, monolithische coatings bieden de beste voorwaarden voor absoluut sanitaire vloeren. WELK SILIKAL PRODUCT IS GESCHIKT VOOR EEN VLOER IN DE VIS EN ZEEVRUCHTEN INDUSTRIE? Neem contact met ons op via +31(0)344645196 of info@avgvloeren.nl Wij geven u vrijblijvend professioneel advies.

Wilt u hiervan ook mee profiteren kijk dan op www.horeca-slagerijmachines.nl of bel op 06-83208689

van den Broek | Horeca & Slagerijmachines Ve e n h u i z e r w e g 1 6 | 7 3 2 1 C Z | A p e l d o o r n

Industrieweg 16 | 4051 BW Ochten | Telefoon 0344 - 64 51 96 | info@avgvloeren.nl

WWW.AVGVLOEREN.NL

Alex Koelewijn kreeg zijn Koninklijke Onderschei­ ding voor al zijn inzet voor zowel de maatschappij als de palingsector. Het vervult en vervulde naast zijn drukke baan talloze functies. Vrijwil­ liger bij Historische Vereni­ ging Bunscote en Stichting Sprank. Hij is bestuurslid Bedrijvenkring BunschotenSpakenburg, oprichter en voorzitter Nederlandse Vereniging van Paling­ handelaren (NeVePaling), voorzitter Stichting Duur­ zame Palingsector Nederland (DUPAN) te Wageningen, bestuurslid Sustainable Eel Group en bestuurslid bij de Nederlandse Zeevishandels Vereniging. In november is hij de grote kindervriend tijdens de jaarlijkse intocht in Spakenburg en gaat in de week erna bezoekt hij in die hoedanigheid een gezinsver­ vangend huis.

is een echte High Care-afdeling geworden met eigen gecontroleerde toegang, hygiënesluis en gescheiden luchtbehandeling met de hoogste luchtdruk in het gebouw. Hierdoor kan lucht van buiten nooit naar bin­ nen. Echt prachtig.’ De oppervlakte van het bedrijf is vier keer zo groot geworden. ‘We hebben nu echt alles onder één dak. We hebben zelfs geen opslag meer elders. Onze werknemers kunnen efficiënter werken, doordat ze nu meer ruimte ter beschikking hebben.’ HOUT EN LIEFDE Alles is helemaal up-to-date en voldoet aan de modernste eisen. ‘Onze centrale CO2 koelinstal­ latie is het neusje van de zalm. De ventilatie is CO2 gestuurd en blaast afhankelijk van vraag verse lucht naar binnen. Ook zijn warmtepom­ pen aangelegd en wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Hierdoor is het pand grotendeels gasloos. Naast Automatische LEDverlichting zijn ook maatregelen om water te besparing tot het hoogste niveau doorgevoerd.’ Maar één ding is onveranderd gebleven: de manier van roken. ‘Voor het roken gebrui­ ken we nog steeds onze traditio­ nele kasten, waarin de palingen met hout, vuur en liefde worden gerookt. Dat is heel belangrijk anders zou onze bedrijfsspreuk niet meer kloppen.’ Ook de kantoren, kantine en kleedruimten zijn aanzienlijk groter geworden. Bovenin het pand is een grote vergaderzaal annex presen­ tatieruimte gevestigd. Met een heel groot digitaal scherm aan de wand. Dat was een grote wens van de ondernemer, die in samenwer­ king met de Historische Vereniging Spakenburg jaarlijks cursussen over het roken van vis en vlees geeft. ‘Ook het geven van voorlichting aan klanten wordt steeds belangrijker. Kijk maar naar programma’s als de Keuringsdienst van Waarde. Als je als ondernemer niet het juiste verhaal vertelt val je door de mand. Daarom geven we voorlichting aan klanten en hun personeel zodat zij ook het juiste verhaal over paling kunnen vertellen. Kennis delen is van groot belang om de consument correct te informeren. De kennis die ik heb over zowel het product als de levenscyclus van de paling deel ik graag. Paling is zo’n mooie vis en in deze ruimte kan ik geïnteresseerden daar alles over vertellen en laten zien.’


FISHT R E N D draait het in mijn ogen om. Zorg dat je de palingstand beheert en stel een goed beheerplan op. Dan kun je vissen tot in de eeuwigheid. Dan zal er altijd een goede opbrengst zijn en vis je de rente in plaats dat je de natuur leeg rooft. We hebben de afgelopen tien jaar een duidelijke vooruitgang gezien. Dat bereik je alleen door samenwerking en daar blijf ik mijzelf voor inzetten.’

GROTE WENS De groei die de palingstand sinds 2011 heeft ingezet, betekent niet dat Koelewijn stopt met het inzetten voor beter beheer van het bestand. ‘We zijn er nog lang niet. Nog steeds zijn niet alle ngo’s overtuigd van de goede bedoelingen die we als sector hebben en de vorderingen die we maken op het gebied van de palingstand. Mijn hartgrondige wens is om met alle betrokken par­ tijen tot overeenstemming te komen hoe groot de menselijke benutting kan en mag zijn. Een aantal orga­ nisaties vindt dat de palingstand

Het woord duurzaamheid wil hij daarbij liever niet in de mond nemen. ‘Het woord duurzaamheid is verkracht, het is een containerbegrip geworden. In het Zuid­Afrikaans hebben ze het woord ‘Volhoudbaar­ heid’, naar mijn bescheiden mening een beter woord. Volhoudbaarheid geeft aan dat er voor de generaties na ons ook paling moet zijn. Daar

Ik spreek graag over ‘Feel Good food’. Je eet paling als je wat te vieren hebt of om jezelf even te ver­ wennen. Paling is geen dagelijkse maaltijd, nooit geweest en zal dat nooit worden. Paling hoort bij de Nederlandse cultuur, net zoals tul­

Het is voor de tweede keer in dertig jaar dat deze onderscheiding is uitgereikt. Ik zie het als een enorme waardering van mijn collega’s en branchegenoten. Ik zal de Ridder­ orde en de Gouden Paling dan ook met verve dragen.’

6

ND S & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 6 FRE SH FIS | Nummer 39 | 2019 | Week

IE!

IT ED

S

UR

BE

HOLLANDSE TRADITIE Paling is een bijzonder product, zegt Koelewijn, wijzend naar een foto van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima, die in een gerookte paling hapt. ‘Paling is een traktatie. Het is heel ander product dan boterhamworst.

En natuurlijk werd de lekkernij ook volop geserveerd tijdens de officiële opening van het nieuwe pand. ‘Ik dacht even een openingetje te doen’, blikt Alex lachend terug. ‘Maar dat is totaal anders verlopen.’ De welbespraakte Spakenburger was sprakeloos toen Burgemees­ ter van de Groep hem namens de Koning de Koninklijke Onder­ scheiding Ridder in de Orde van Oranje­Nassau overhandigde. ‘En als kers op de taart kreeg ik ook nog uit handen van Dries Van de Berg, namens zijn branchegenoten de Gouden Paling opgespeld.’

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

FISHT R E N D Jaargang 8

pen, klompen en molens. Het eten van paling is een feestje. Dat laatste moeten we vooral vasthouden.’

ren verbinden met elkaar zodat de palingen zelfstandig heen­en­weer kunnen zwemmen. Dat met goed beheer maakt dat de palingstand naar een nog hoger niveau komt.’

eerst terug zou moeten naar zoals deze was in 1960. In mijn ogen niet realistisch. Zowel de infrastructuur als de biologische draagkracht zijn sterk veranderd. In 1960 waren er geen Oostelijk­, en Zuidelijk Flevoland en er was een heel ander waterbeheer. Nederland had in die tijd net een vreselijke watersnood­ ramp achter de rug en men was druk bezig met de Deltawerken. Laat ik het beeldend uitleggen: Een liter water kun je niet in een kopje stoppen. Dan moet je zorgen dat er meer kopjes komen Zo geldt dat ook voor paling. We moeten wate­

FISHT R E N D

| 27

WORD IEND FISH FR EN WIN

ling over Grote teleurstel uit besl het Belgische

heeft sterke ‘Visspecialist en’ troeven in hand s in Spa­

Prijsuitreiking Haringtest

de Visbeur aan de de editie van oktober plaats jaar De veertien na maandag 7 onmiddellijk visbeurs is dit kenburg vindt Fish­ overheid heeft thema van de Europese De Belgische Westdijk. Het Future’. In deze editie van de en van de nieuwe kust­ ing, het inwerkingtred che Maatregelen haar ‘Ready for The we een voorbeschouw t­ uitge­ Technis n gesloten. Euroko verordening erslijst en een Trend plaatse de pulsvisserij attegrond, deelnem dan 24 meter wateren voor icht. van minder de 12 beurspl lengte tot enoverz een en toegang ters met breid noviteit kleine pulstuig hebben met 10 pagina op ne. mijlszo Lees verder

Lees verder

Nationale

ale Haringtest van de Nation Spa­ De prijsuitreiking tijdens de Visbeurs in eren VNV 2019 vindt plaats de uitreiking present ale kenburg. Tijdens resultaten van het Nation en­ de ren consum en CVAH ook die oek 2019. Waarde of slechter dan Haringonderz van 2019 beter ten de haring van 2018?

Lees verder

op pagina 20

op pagina 3

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten.

Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers.

EEN KRANT DIE GELOOFT IN VASTE RELATIES

Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de branche.

Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

JA, IK WORD ‘FISH FRIEND’ VAN FISHTREND.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

EEN OPEN KRANT MET VERSTAND VAN ZAKEN

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M /

V

MAAK KANS OP EEN JOSTO! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl

W W W. F I S H T R E N D . N L


28 |

FISHT R E N D

Hulpvraag Kustwacht bij informatie opgeviste explosieven

f I S H A C C o U n TA n T S

Transitievergoeding vanaf dag één Per 1 januari 2020 bouwen werknemers vanaf de eerste dag een transitievergoeding op. Vindt beëindiging van de arbeidsover­ eenkomst op uw initiatief plaats, dan heeft de werknemer recht op deze vergoeding om de overstap naar ander werk te vergemak­ kelijken. Kortom: initiatief nemen betekent betalen. Met zijn maatregel volgt het kabinet de gedachte dat bij ontslag of einde contract financiële ruimte nodig is voor een volgende loop­ baanstap. Maar ook dat de werk­ gever de aangewezen persoon is om deze rekening te betalen. Een opvallende keuze, want zo’n 65.000 door UWV getelde slapen­ de dienstverbanden als gevolg van langdurig ziekteverzuim maken duidelijk dat het draagvlak voor de transitievergoeding niet onbeperkt is. Dát specifieke knelpunt lost het kabinet op met behulp van de Regeling compensatie bij ontslag wegens langdurige ziekte, maar u komt wel voor de uitdaging te staan dat direct vanaf dag één van het dienstverband de teller gaat lopen. Dit vindt zelfs bij een florerende economie niet iedereen een prettige gedachte. Nu er sig­ nalen zijn dat de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt, kan het dus nog spannend worden. Hoe kunt u de komende jaren het beste met de transitievergoeding omgaan en welke alternatieven heeft u? Altijd een vergoeding, ongeacht contractvorm Hét grote verschil met nu is dat straks ook werknemers met korte (veelal tijdelijke) arbeidsovereen­ komsten een transitievergoeding ontvangen. Dit geldt niet alleen bij tussentijds opzeggen, maar ook wanneer u na afloop van een tijde­ lijk contract geen nieuw contract aanbiedt. En zelfs wanneer u nog tijdens de proeftijd besluit om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten. Belangrijk om op te merken is dat deze aanscherping van de regels ingaat per 1 januari 2020. Wilt u voorkomen dat u een transitievergoeding moet betalen aan een tijdelijke werknemer die nu minder dan twee jaar in dienst is? Dan kunt u zijn contract voor bepaalde tijd dus maximaal ver­ lengen tot eind 2019. Vergoeding bij lang dienstverband goedkoper Tegenover de kostenverhogende transitievergoeding vanaf dag één staat dat vergoedingen voor langere dienstverbanden over het algemeen lager uitvallen. Dit is te danken aan het feit dat u de ver­ goeding voortaan op een andere wijze mag berekenen. Geldt nu na het tiende dienstjaar een verhoog­ de opbouw van een half (in plaats van een derde) maandsalaris per gewerkt jaar, straks is een derde de norm gedurende het gehele con­ tract. Wel moet u er rekening mee houden dat straks iedere dag van het dienstverband meetelt. Nu is het aantal volledig gewerkte halve dienstjaren nog bepalend.

Ook de tijdelijke aanpassing van de transitievergoeding die oudere werknemers een hogere vergoe­ ding toerekent, namelijk 1 maand­ salaris per gewerkt jaar vanaf het 50e levensjaar, komt vanaf 1 januari 2020 te vervallen. Ook nieuwe WW-premie drijft de kosten op Mogelijk vindt u de nieuwe transi­ tievergoeding bij kortdurende con­ tracten nog wel te overzien. Het is dan verleidelijk om deze (moge­ lijke) kostenpost in te calculeren als u een tijdelijk dienstverband aanbiedt. U moet dan wel reke­ ning houden met nog een tweede factor: de verhoogde WW­premie voor tijdelijke overeenkomsten. Wat de precieze premieniveaus zullen zijn weten we waarschijn­ lijk op Prinsjesdag. Maar het staat al vast dat het verschil tussen de hoge en de lage premie 5 pro­ centpunten zal bedragen, een aanzienlijk kostenverschil. En er komt slechts een beperkt aantal uitzonderingen, zoals (waarschijn­ lijk) voor werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 12 verloonde uren per week. Maak een goede afweging en denk vooruit Een tijdelijk contract biedt straks nog steeds flexibiliteit, maar hier hangt dus wel een stevig prijs­ kaartje aan. Nog belangrijker dan nu is daarom om een goede afweging te maken en vooruit te denken. Kiest u na 1 januari 2020 voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren, dan profiteert u van de lage WW­premie. Maar u neemt natuurlijk ook een risico, zeker als u twijfelt over de stabi­ liteit van de werkvoorraad. Het is verstandig om de uitgespaarde premies te reserveren voor de transitievergoeding die u moet betalen als u uiteindelijk toch besluit om afscheid te nemen. Ook aan gemakkelijker ontslag hangt een prijskaartje Dat afscheid op uw initiatief zou in principe gemakkelijker tot stand moeten komen dan nu. U mag straks namelijk weer diverse ontslaggronden met elkaar combi­ neren. Dit biedt rechters de ruimte om maatwerk te leveren als voor­ zetting van de arbeidsovereen­ komst niet reëel is. Maar let op: ook aan deze flexibiliteit hangt een prijskaartje. De rechter kan straks de transitievergoeding verhogen tot een maximum van 150% als hij tot het oordeel komt dat het ontslag (vooral) aan u te wijten is, en u verschillende ontslaggronden hebt gecombineerd om tot een ontbindingsverzoek te komen. De situatie bepaalt wat u het beste kunt doen • Hoe moet u nu met die transitie­ vergoeding omgaan? Dat hangt af van uw situatie: • Heeft u op dit moment een werknemer in vaste dienst van wie u het liefst afscheid zou wil­ len nemen, laat dan uitrekenen of de transitievergoeding vanaf 1

januari 2020 lager uitvalt dan nu. • Wilt u een tijdelijk contract ver­ lengen, overweeg dan of u trek heeft in een transitievergoeding aan het einde van de contract­ keten. Bij een looptijd tot 31 december 2019 en een contract­ keten van maximaal 24 maanden blijft u hiervan gevrijwaard. • Omgekeerd kunt u in boven­ staande situatie de transitie­ vergoeding voor lief nemen en optimaal gebruikmaken van de ruimere contractketen. Deze mag straks weer 36 maanden duren. • Tot slot kan de nieuwe WW­pre­ mie het soms voordelig maken om tijdelijke contracten om te zetten naar een arbeidsovereen­ komst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. Payrolling en uitzendwerk worden ook duurder • Ook geen (of minder) personeel in dienst nemen en werken met een payroll­ of uitzendorgani­ satie is uiteraard een optie. In beide gevallen moet u rekening houden met stijgende kosten: • De arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers moeten vanaf 1 januari 2020 hetzelfde zijn als voor werknemers in eigen dienst. Op dit moment hoeft u alleen de inlenersbelo­ ning te betalen. • Bij uitzendwerk geldt wel de inlenersbeloning en mogen de overige arbeidsvoorwaarden afwijken van die van werkne­ mers in eigen dienst. Wel is hier de opbouw van de transitie­ vergoeding vanaf dag één van toepassing. Uitzendbureaus zullen deze kostenverhoging waarschijnlijk doorbelasten. Wat als het kabinet niet in zijn opzet slaagt? De Wab moet het verschil tus­ sen vast en flex verkleinen en het aantrekkelijker maken om tijdelijke werknemers door te laten stromen naar een vast dienst­ verband. De verplichte transitie­ vergoeding vanaf dag één maakt tijdelijke overeenkomsten in elk geval duurder. De grote vraag is nu waar werkgevers voor kiezen: flexibiliteit tegen gegarandeerd hogere kosten, of vastigheid tegen nog altijd grote kostenrisico’s. Het verschil tussen beide wordt nog lastiger te overzien doordat de regering maatregelen treft om (kleine) werkgevers te compen­ seren bij ontslag om bedrijfseco­ nomische redenen, bij langdurige ziekte en bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensione­ ring. Een reëel gevaar is dat onder­ nemers alle complexiteit en risico’s ontwijken en kiezen voor werken met zzp’ers. Lekker simpel, maar ook precies het omgekeerde van wat het kabinet nastreeft.

De schrijver van dit artikel, Gerco van der Spek, is belastingadviseur en MfN-registermediator bij Flynth adviseurs en accountants te Urk, hét advieskantoor voor visserij en aanverwante bedrijven. Wilt u meer informatie? Bel dan met: 088 236 9400 of mail naar: urk@flynth.nl.

De Nederlandse Kustwacht informeert en ondersteunt al jaren vissers die te maken hebben met opgeviste explosieven in hun netten. De Kustwacht is bezig om de brochure ‘Explosievenkaart’ en de brochure ‘Bijstands- en bijdrageregeling opgeviste explosieven’ aan te passen en vraagt daarvoor praktische inbreng van de vissers. In overleg met de Kustwacht is een korte enquête opgesteld voor vissers. In slechts twee tot drie minuten kunnen vissers meehelpen om hun werkgebied, de zee, veiliger te maken. Het gevaar dat oude granaten, bom­ men en munitie aan boord explode­ ren is altijd aanwezig en daarom is waakzaamheid geboden. Opgeviste explosieven moeten onschadelijk worden gemaakt door specialisten van de Koninklijke Marine, zodat ze niet langer een gevaar vormen voor vissers of andere zeelieden. De hulp van vissers daarbij is van zeer groot belang. Vissers kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor deze hulp. Ieder explosief dat wordt geruimd maakt de zee veiliger. WAT TE DOEN BIJ HET OPVISSEN VAN EEN EXPLOSIEF?

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken moet de visser die binnen de Nederlandse visserijzone een (vermoedelijk) explosief opvist: ­ direct melding maken van het explosief aan het Kustwachtcen­ trum ­ het opgeviste explosief zo voor­ zichtig mogelijk – zonder stoten – aan boord halen en vastzetten ­ niet onnodig verplaatsen (dit geeft kans op schokken en in werking zetten van het ontstekingsmecha­ nisme)

a daM w eyMouth

­ het explosief nat houden, afdek­ ken met een zeil, warmte en tril­ lingen zoveel mogelijk beperken tot de deskundigen aanwezig zijn ­ open vuur vermijden en dus ook niet roken ­ niet demonteren. Beweeg en verwijder nooit onderdelen van een (vermoedelijk) explosief (dit kan het ontstekingsmechanisme in werking zetten) ­ niet onnodig lang aan boord hou­ den (roep direct assistentie in van deskundigen van het Ministerie van Defensie via het Kustwacht­ centrum). Het is wettelijk verbo­ den om met opgeviste explosieven een haven in te varen zonder toe­ stemming van de bevoegde auto­ riteiten. Richt u wat dat betreft naar de leider van de toegewezen Duik­ en Demonteerploeg. SONARBOEI Indien de visserman aangeeft het explosief niet aan boord te willen houden, dient terugwerping alleen te gebeuren in samenspraak tussen de visserman, het Kustwachtcen­ trum en de Explosieven Opruimings Dienst Defensie. Voor terugwerping, wordt dringend geadviseerd het explosief te voorzien van een son­ arboei. Deze sonarboei wordt gratis via de Visserij Corporaties verstrekt aan de vissersvloot. Explosieven die zijn voorzien van een dergelijke boei zijn gemakkelijker terug te vinden met de sonarapparatuur aan boord van het mijnenbestrijdings­ vaartuig. Door de beroering van de zeebodem verdwijnen explosieven weer gemakkelijk onder het zand. Door het drijfvermogen blijft de sonarboei boven de zeebodem uitsteken.

Schrijft boek over zalM

Adam Weymouth heeft het boek ‘Koning van de Yukon - Stroomafwaarts door Alaska’ geschreven. Het verhaal vormt een adembenemende reis in het kielzog van de zalm. De zalm is onlosma­ kelijk verbonden met de geschiedenis van Alaska. Lange tijd vervulde de vis een belangrijke rol in de economie alsook in de cultuur van het Hoge Noorden. De zalm kent een uitzonder­ lijke en fascinerende levenswandel: hij verlaat het zoete water om duizenden kilo­

meters naar open zee af te leggen, en daarna terug te keren naar zijn geboortewateren. Maar het bestaan van de zalm en van de mensen die generaties lang van de vis hebben geleefd staat onder druk. Klimaatveran­ dering, overbevissing en industrialisering

eisen hun tol. Adam Weymouth volgt met zijn kano het spoor van de zalm over de rivier de Yukon, van de bron tot aan de zee, om een wereld vast te leggen die op het punt staat te verdwij­ nen, een wereld van mensen en vissen die leven in het laatste restje wildernis. Wey­ mouth is freelance­ journalist. Hij schreef onder meer voor The Guardian, The Atlantic en de BBC. Met zijn eerste boek Koning van de Yukon werd hij genomineerd voor een tweetal literaire prijzen en won hij The Sunday Times Young Writer of the Year Award 2018.

Evenboersweg 10 | 7711 GX Nieuwleusen [t] 0529 48 22 44 | info@josto.nl | www.josto.nl

Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestvaststaal Innovatief in Roestv


FISHT R E N D

Elbe 33-37 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

Verzekeren van uw versbedrijf is maatwerk voor ons! Als versondernemer zorgt u er iedere dag voor dat uw klanten topkwaliteit producten bij u kunnen kopen. Dat is de basis voor uw succes en een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Experts die weten wat er leeft Mercurius Verzekeringen is marktleider in het verzekeren van versondernemers. Bent u klant bij ons, dan heeft u direct toegang tot een van onze experts, die als geen ander weten wat er in het versbedrijf leeft.

Zij zorgen voor een heldere analyse van uw huidige verzekeringen en geven u advies op maat. U onderneemt, wij ontzorgen Maatwerk leveren voor een scherpe premie met goede voorwaarden is onze specialiteit.

| 29

Groentegroothandel in NoordScharwoude

Schillen van uien

1948

Specialisatie gesneden uien

1976

1992

Interesse in een kennismaking en een gratis analyse? Bel ons voor een vrijblijvend advies voor uw versbedrijf!

Visbeurs 2019 U VINDT ONS OP STAND 114

J1.

info@mercuriusnv.nl Telefoon 033 - 247 5555

WWW.MERCURIUSNV.NL

PREMIUM

De pikante ’pep‘ MariTop Premium Peppadew®, overtuigt met een fijne smaakcompositie in combinatie met een evenwichtige lichte pikante touch. Deze nieuwe marinade geeft vlees, vis en vegetarische gerechten een onmiskenbare smaak. Inspireer uw klanten met nieuw AVO premium gemak!

NIEUW

!

Peppadew®

de kleine rode zoete pikante peper uit Zuid-Afrika

p de Bezoek onsgose Visbeurs Spakenbur 7 oktober 2019

AVO · Deventerseweg 14 B · 2994 LD Barendrecht Tel: +31 (0) 18 0 - 53 11 41/ 42 · info@avo-specerijen.nl · www.avo.de


30 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 - 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Lauwersoog BV. Tel: 0519 - 349125 www.visafslaglauwersoog.com Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering Baaijens Industrial Equipment B.V. Tel: 0412-623056 www.baaijens.nl Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Colson Europe BV Tel: 0318-536611 www.colson-europe.com/nl/ Delmo Techniek b.v. Tel: 088-8543 900 www.delmo.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040-2530665 www.espera.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 - 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl Van den Broek Horeca & Slagerijmachines Tel: 06-83208689 www.horeca-slagerijmachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Pilz Nederland Tel: 0347-320477 www.pilz.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl

Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 - 3352183 www:spako.nl STEEN F.P.M. International Tel: 0032-(0)3/665.04.00 www.steen.be Techno Service ‘s-Gravenpolder BV Tel: 0113-312020 www.tsg.nl Tegra Systems Tel. 0228-582780 www.tegrasystems.nl Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Vekrasoft Tel: 0527 - 688 606 www.vekrasoft.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Koopmans Foodcoatings Tel: 058 - 2948445 www.koopmansfoodscoating.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 - 420138 www.florigo.nl Hegro Holland Tel: 0348-413197 www.hegroholland.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl Emondt KMI BV Tel: 055 - 2002999 www.emondt.nl Hakvoort Professional bv 0527-635635 www.hakpro.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 - 399279 www.lixero.eu Neodym roestvaststaal Tel. 06-22865507 www.neodym.nl Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 - 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 - 4323552 www.3wmakelaars.nl

Bureau de Wit Tel: 036-5367420 www.bureaudewit.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 - 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc Eurofins Food Testing Netherlands Tel: 088-831 00 00 www.eurofinsfoodtesting.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl KPI Kwaliteit & Proces Inspecties Tel: 06-14011568 www.kpi-inspecties.nl KTBA Kwaliteitszorg Tel: 0800-5558880 www.ktba.nl IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 - 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 - 575859 www.ns-quality.nl PPC BV Tel: 050 - 3687777 www.ppc.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Etikettering EasyEtiket Tel. 06-51692262 www.easyetiket.nl Espera-Nederland B.V. Tel: 040 – 253 06 65 www.espera.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 - 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0255-520396 www.keggegarnalen.nl Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 - 571619 www.telson.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 - 447140 www.goldshrimp.nl Haring Culifish BV Tel: 06-12738111 Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 - 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring- en visgroothandel Guijt & Hansen BV Tel: 0299-367397 www.guijthansen.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 - 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne / Reiniging Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 0252-626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 - 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Brilliant Group Select Partner van Nilfisk Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Food & Hygiënetechniek B.V. Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Cemex Trescon B.V. Tel: 079-346600 www.cemextrescon.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Eurosan Tel: 0348-420100 www.eurosan.nl Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl HHS rvs producten Tel: 0575 - 565349 www.h-hs.nl Hygiënecode Online Tel: 06-11186940 www.hygienecodeonline.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl LETS bv Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo Holtkamp BV Tel: 0546-575360 www.mafo.nl Nilfisk 06-28908685 www.nilfisk.com Samond Food Tel: 079-2600097 www.haccpliefhebber.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl The Clean Experience Tel: 085-1045164 www.tce.nl Inkooporganisaties Inbak All into Food Tel: 085-2100172 www.inbak.nl Kassa- en Cash systemen Avery Berkel Tel: 035 - 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 - 661763 www.bossystemen.nl Cas Afstort Systeem G4S Tel: 088 4472141  www.safe-express.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland Tel: 0299 - 40 555 0 www.digi.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 - 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 - 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl AGRO Merchants Urk B.V. Tel: 0527 - 68 6403 www.agromerchants.com. Alaska Bedrijfskoeling Tel: 010-4600181 www.alaskacooling.com Cargo temp Tel: 0252 - 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl

Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 - 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 - 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 - 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Metaflex Doors Europe B.V. Tel: 088-1414900 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 - 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 - 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 - 5487000 www.testo.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492-555222 www.vekah.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 - 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Avo-Specerijen 0180-531141 www.avo.de Ben the Spiceman Tel: 0314-376802 www.benthespiceman.nl Epos BV Tel: 033-2417190 www.epos-specerijen.nl Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 - 4626600 www.jadico.nl Lind en Burg BV Tel: 0546-898282 www.lindenburg.org Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps Benelux Tel. 0499-373525 www.raps.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl Kunststof Palletboxen Dolav Benelux Tel. 040-2350255 www.dolav.nl Maaltijdcomponenten Bonfait BV 0541-581700 www.bonfait.nl Peka Kroef BV 06-55793816 www.pekakroef.com   Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 - 572087 www.adrimossel.nl Heiploeg International B.V. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 - 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 - 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 - 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 - 577714 www.zeelandsroem.nl Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 - 571451 www.qualimer.com Onderhoudsproducten Innotec Tel: 053-4282954 info@innotec.nl Ongedierte bestrijding PCS Europe B.V. 079-3621144 www.pcs-europe.nl Organisaties Brancheorganisatie Garnalen (BOG) Tel: 079-3030310 www.garnalenbo.nl Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036-5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 - 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl FoodResult. Marketing based Solutions Tel: 06-21458973 www.foodresult.com Kadergroep Visketen Tel: 06 - 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 - 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 - 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 - 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 088 - 336 96 55 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 - 576066 Schuttelaar & Partners Tel: 070-318 44 44 www.schuttelaar.nl United Fish Auctions Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 - 33699671 www.visspecialisten.nl Versplatform Tel: 033 - 495 30 34 www.versplatform.com Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 - 3369676 www.visimporteurs.nl Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ Tel: 033 494 74 27 www.visgilde.nl/formule Vis Ned Tel: 0517 - 684141 www.visserij.nl Visfederatie Tel : 079-3030310 www.visfederatie.nl Opleidingen Mulder Training en Opleiding Tel: 0527- 681664 www.muldertrainingenopleiding.nl Prosea Tel: 030 - 2300077 www.prosea.info Roc Friese Poort, locatie Urk Tel: 0527-634900 www.rocfriesepoort.nl/urklange-riet Zilte Academie Zeeland 06-54768239 www.zilteacademiezeeland.nl Opslag Plastibac Tel: 0180-415371 www.plastibac.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 www.dilvis.com www.palingshop.nl


FISHT R E N D Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 - 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 - 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 - 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 - 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 - 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Pinnen CCV Nederland 088-2289911 www.ccv.nl Worldline 0180-442442 www.pinnen.nl Prijskaartjes Toba Card Nederland Tel: 0299-657676 info@tobacard.nl Scherfijsmachines: Bert Muller Grootkeukentechniek BV Tel: 036-5367140 www.www.bertmuller.nl Vekah Koudetechniek Tel: 0492555222 www.vekah.nl Software Quality Retail Solutions 0299-780885 www.qualityretailsolutions.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 - 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 - 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 - 571377 www.koeijer.com Mulder Transport B.V. Urk Tel: 0527- 681664 www.muldertransport.nl Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 - 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 - 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 - 690943 www.vebatrans.nl Transport- en procesbanden Habasit Netherlands B.V. Tel. 033-247 20 30 www.habasit.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 - 3271061 www.smitsuien.nl Vastgoed Makelaar Timmer Makelaar Tel: 0342-462739 www.timmer-makelaar.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl

InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 - 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Bandall Benelux BV Tel: 0348-431520 www.bandall.com Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Delmo Groothandel b.v. Tel: 088-8543 800 www.delmo.nl F&F Verpakkingen Draagtassen en verpakkingen Tel: 0341-430413 www.fenfverpakkingen.nl Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com Hevel Vacuum BV Tel: 075-6177637 www.hevel.nl Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 - 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 - 538380 www.niverplast.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 - 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 - 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Twinpack Special Products B.V. Tel: 088-0308900 www.twinpacksp.com Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 088 331 0 331 www.ultrapak.nl Veer Karton Tel: 075-6284659 www.veerkarton.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Zwager Techniek BV verpakkingsmachines Tel: 0251-272088 www.zwagertechniek.nl Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Verzekeringen Kuindersma Verzekeringen en Hypotheken Tel: 0513-417755 www.kuindersma.nl Mercurius NV Tel : 033-2475555 www.mercuriusnv.nl VNV Risk Tel: 030-2848618 www.vnvrisk.nl Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 - 394141 www.levo.nl 0Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl

Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.com Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 - 5829990 www.janvanas.nl Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bond Seafood Tel: 076 - 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 - 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Crusta B.V. 0527-688758 www.crusta.nl Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Delgado Import-Export 06-15084880 Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Frozen Seafood BV Tel: 06-25038024 www.frozenseafood.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 - 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Hoogland Vis Tel: 0229-214874 www.hooglandvis.nl Interseafish B.V. Tel: 0166 - 604040 www.interseafish.com Isola Fish b.v. Tel: 0527 - 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 - 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 - 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 - 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 - 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 - 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Lijster Haring-en Visgroothandel Tel: 0528-266876 Louw Spijkerman Zeevis Tel: 05193 - 49080 www.louwspijkerman.nl Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 - 535174 www.mrvis.nl

Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 - 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 - 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poisson & Cuisine B.V. Mr. Snijderweg 55, Stellendam Tel. 0187 - 491800 www.poisson-cuisine.nl Poseidon Food BV Tel: 030 - 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl

Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 - 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 - 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 - 687066 www.seafoodconnection.nl Sea Fresh B.V. Tel: 0527 687239 www.seafresh.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 - 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 - 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 - 680000 www.quickfrozen.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 - 689689 www.urk-export.nl Van der Lee Seafish BV Tel: 0527-689022 www.vanderleeseafish.com Vishandel Tel Tel: 0255 - 537831 www.vishandeltel.nl Varia Vis Tel: 0527 - 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 - 321118 www.vd119.nl

| 31

W&A Fish BV Tel: 0113-572045 www.wafish.nl Waasdorp, Zeevishandel N. Tel: 0255 - 512796 www.waasdorp.nl H. van Wijnen Tel: 0180 - 512655 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 - 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 - 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden AVG vloeren en wanden Tel: 0344-645196 www.avgvloeren.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Rvs Afvoergoten BV Tel: 0299-671237 www.rvs-afvoergoten.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com Webshops Graaggedaan.nl B.V. Tel: 085-7604360 www.graaggedaan.nl Shopforce Tel: 085-8883395 www.shopforce.nl Wegen en Meten Gullimex BV Tel: 074 - 2657788 www.gullimex.com T Service Tel: 0485-542626 www.tservice.nl Weegservice Nederland Tel: 06-46834672 www.weegservicenederland.nl

De Vismarkt AANGEBODEN: Viswinkel / horecazaak Overname-inventaris In centrum Enkhuizen Prijs: n.o.t 1545 p.m. vast Info: tel: 06 24377603

AANGEBODEN AVG Vloer en Wandtechnieken uit Ochten heeft werk voor u. Door onze sterke groei zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Wij maken kunststofvloeren door geheel Nederland. Bel ons op tel: 0344 - 645196

TE KOOP voor de vishandel (markt): diverse markttoeren in Duits Grensgebied ter hoogte van Limburg. Het gaat om: 1 trekkervoertuig (3,5 t), 1 zelfrijder en 2 verkoopwagens met ovens. HAVO See/fischhandel H. Vonderbank tel: 0049 - 177 858 387 havoseefisch@aol.com

De Vismarkt

TER OVERNAME: Viswinkel in de regio Zaanstreek. Prijs n.o.t.k Info: 0640409677

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 7 - 2019

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen) n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Of mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Ready for the future? Ontdek onze kracht op maandag 7 oktober tijdens de visbeurs in Spakenburg.

U bent van harte welkom op onze stand! Haringweg 39 | Telefoon 033 - 299 80 10

www.fishpartners.nl

Profile for Fish Trend

Fish Trend nr 6 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Fish Trend nr 6 2019  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Profile for fishtrend
Advertisement