Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 3  |  Week 25  | 2014 |  Nummer 4  |  www.fishtrend.nl

4

Blackbox garnalenvisserij geoptimaliseerd

VisNed start organisatie Visserijpoort

Sector zet ruim half miljoen palingen uit

Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG) heeft de blackbox geoptimaliseerd voor vaartuigen voor de garnalenvisserij. Het aangepaste systeem wordt in de zomermaanden aan boord van twee garnalenkotters getest, in samenwerking met de leverancier en onderzoeksinstituut TNO. Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij hoopt in het najaar de resultaten te presenteren aan de sector.

De beeldvorming van de visserijsector is niet altijd even positief. VisNed gaat daarom debatavonden organiseren in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Hier kunnen sectororganisaties debatavonden houden over onderwerpen die voor de betreffende sector van belang zijn. VisNed heeft samen met de pelagische reders aan het bestuur van Nieuwspoort gevraagd of twee keer per jaar een debat over de visserij kan worden gehouden. Dat verzoek is gehonoreerd en in september wordt de eerste ‘Visserijpoort’ georganiseerd.

In het Friese Tjeukemeer en het Sneekermeer zijn eind mei ruim 530.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met Friese beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 7


2 |

FISHT R E N D

Voorwoord

Toekomstige kopers Het favoriete eten van mijn kinderen is geen patat of pannenkoek. Nee, Elsa (4) en Arne (2) eten het liefst tong. Ongeveer anderhalf per kind. En ook garnalen, mosselen, makreel, zalm, zeebaars, poon, Hollandse Nieuwe… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Helaas weet ik dat zij een uitzondering zijn.Veel kinderen denken dat een lekkerbekje in zee zwemt en hebben vrijwel nooit kennisgemaakt met het lekkers dat onze Noordzee te bieden heeft. Het Visbureau speelt hier slim op in. De haring­ smaaklessen op basisscholen zijn een groot succes. Kinderen die van huis uit nooit met haring in aanraking zijn gekomen, blijken de vis toch heel erg lekker te vinden. Dat is heel belangrijk, want dit zijn de viseters van de toekomst. Ook Caroline Melissant is zich hier terdege van bewust. Rond de komst van haar zoontje Walter kreeg ze een prachtig idee voor een educatief zoekboek over de vissen die in de Noordzee leven en net na de geboorte van haar prachtige visserszoon is ze begonnen met schrijven. Het resultaat is het boek ‘Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee’, dat deze maand verschijnt. In het boek leren kinderen van alles over de vissoorten die in de Noordzee leven en hun natuurlijke leefomgeving. Het is de bedoeling dat er meerdere delen uitkomen, zodat de lezers ook meer te weten komen over het vissersschip dat in de haven ligt, de visafslag en de viswinkel. Kortom: de hele visketen. Belangrijk voor de toekomst! Ik kom de laatste tijd diverse ontwikkelingen tegen waarvan ik heel benieuwd ben of die in de toekomst een grotere rol zullen spelen. Eén daarvan is de komst van verscentra. Er komen steeds

meer versspecialisten die samenwerking zoeken met collega’s en dat onder één dak. Daarbij werken ze veel met voorverpakte artikelen die voorzien zijn van een prijs, houdbaarheidsdatum en bereidingsadvies. Consumenten willen graag snel hun boodschappen doen en niet voor verrassingen komen te staan, aldus de initiatiefnemers. Sommige klanten schrikken nogal van de prijs van sommige versproducten waardoor ze een volgende keer toch maar weer voor een ‘veilige supermarkt’ kiezen. Een schap met voorverpakte artikelen geeft hen de gelegenheid wat meer anoniem boodschappen te kunnen doen. Mijns inziens is dit een ontwikkeling om rekening mee te houden. We hebben een strijd te winnen van de supermarkt. Onderscheidende concepten zijn daarbij van groot belang. Ik ben benieuwd hoe mijn kinderen in de toekomst hun vis gaan kopen. Want dát ze dat gaan doen, staat als een paal boven water! Wendy Noordzij

Opstelten reikt pinautomaat uit aan marktondernemers

Een blackbox is een systeem waarmee diverse gegevens digitaal kunnen worden geregistreerd om de locatie van vissersvaartuigen te bepalen in combinatie met het motorvermogen. Op die manier kan worden gecontroleerd of vissers zich houden aan gesloten gebieden voor de visserij en het maximum geldende vermogen van de motor. Een blackbox moet fraudebestendig zijn. In het kader van het maatregelenpakket ter verduurzaming van de garnalenvisserij, voortkomend uit het VIBEG-akkoord, is door de SVG een project gestart waarin de huidige blackboxen worden geop-

timaliseerd, zodat gebruik in de garnalenvisserij mogelijk is. Eerder is een systeem van een Nederlandse leverancier, dat ook in de mosselvisserij wordt gebruikt, getest aan boord van de HA 31.

4

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 3 | Week 25 | 2014 | Nummer 4 | www.fishtrend.nl

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) hebben de handen ineen geslagen om markten nog veiliger te maken. Minister Opstelten overhandigde Henk Achterhuis, voorzitter van de CVAH, een pinautomaat om deze samenwerking te bevestigen. Dit vond plaats tijdens een bijeenkomst van ‘Veilig op Markt’ in Ridderkerk, waar marktondernemers werden voorgelicht over veilig ondernemen. Eén van de maatregelen om de markt veiliger te maken, is het terugdringen van cashgeld, om het risico op overvallen te verkleinen. Pinnen biedt hiervoor een oplossing, waarbij zowel mobiel als geheel contactloos pinnen mogelijk is. Het is de bedoeling dat een grote groep marktondernemers met een nieuw pinapparaat gaat werken. Voor de nieuwe vorm van betalen hoeft een klant alleen maar een mobiele telefoon of een contactloze pinpas boven de automaat te hou-

Blackbox garnalenvisserij geoptimaliseerd Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG) heeft de blackbox geoptimaliseerd voor vissersvaartuigen voor de garnalenvisserij. Het aangepaste systeem wordt in de zomermaanden aan boord van twee garnalenkotters getest, in samenwerking met de leverancier en onderzoeksinstituut TNO. SVG hoopt in het najaar de resultaten te presenteren aan de sector.

COLOFON

Dit systeem bepaalt wel de locatie, maar kan nog niet worden gekoppeld aan het motorvermogen. De leverancier heeft wel aangetoond dat een zo’n koppeling mogelijk is. In de afgelopen periode is

den. De voordelen hiervan zijn dat aan het eind van de dag weinig cash in de marktkraam aanwezig is en dat betalen gemakkelijker en sneller is voor consument en ondernemer.

F lexibele P rins

en

productie

D ingemanse

Prins en Dingemanse heeft haar productieproces vernieuwd. Hierdoor kan het bedrijf sneller en flexibeler inspelen op de wens van klanten. ‘Naast de Zeeuwse mosselen vragen steeds meer aanbieders om andere, meer goedkopere soorten en wij willen aan deze wens graag tegemoet komen. Daarom hebben we onze productielijnen opnieuw ingericht. Zo kunnen we ons blijven onderscheiden op het gebied van kwaliteit en service en kunnen we iedere klant het juiste product aanbieden’, zegt Alex van Houte, hoofdverkoop van Prins en Dingemanse.

een nieuw systeem ontwikkeld, waarmee het motorvermogen en de plaatsbepaling wel kunnen worden gekoppeld. De testen worden in eerste instantie door twee vaartuigen uitgevoerd, waarbij TNO onderzoekt of het nieuwe blackboxsysteem voldoet aan de gestelde eisen.

Blackbox garnalenvisserij geoptimaliseerd

VisNed start organisatie Visserijpoort

Sector zet ruim half miljoen palingen uit

Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (SVG) heeft de blackbox geoptimaliseerd voor vaartuigen voor de garnalenvisserij. Het aangepaste systeem wordt in de zomermaanden aan boord van twee garnalenkotters getest, in samenwerking met de leverancier en onderzoeksinstituut TNO. Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij hoopt in het najaar de resultaten te presenteren aan de sector.

De beeldvorming van de visserijsector is niet altijd even positief. VisNed gaat daarom debatavonden organiseren in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Hier kunnen sectororganisaties debatavonden houden over onderwerpen die voor de betreffende sector van belang zijn. VisNed heeft samen met de pelagische reders aan het bestuur van Nieuwspoort gevraagd of twee keer per jaar een debat over de visserij kan worden gehouden. Dat verzoek is gehonoreerd en in september wordt de eerste ‘Visserijpoort’ georganiseerd.

In het Friese Tjeukemeer en het Sneekermeer zijn eind mei ruim 530.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met Friese beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd.

Lees verder op pagina 3

Lees verder op pagina 7

Jaargang 3, Week 25, 2014, nr. 4 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar. Uitgave: Addictive Media in samen­ werking met RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 – 432140 Fax: 0515 – 432153 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515 - 432140 / 06 - 20479538 wilfred@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Medewerkers aan dit nummer: Johan K. Nooitgedagt Fotografie: Cover: het nieuwe mosselseizoen is in aantocht. (Foto: Shutterstock) Vormgeving: Peter Tiel Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds ­stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D

Investeren in innovatie op Holland Fisheries Event Het Holland Fisheries Event, dat op 10 en 11 oktober op Urk wordt gehouden, staat in het teken van investeren in innovatie op het gebied van techniek en kennis. De vakbeurs is bedoeld voor de zakelijke doelgroep in de visserijsector en heeft een internationaal karakter. Voor de tweede keer wordt De Koningshof Party & Events in Urk omgebouwd tot beursvloer voor exposanten en bezoekers uit de visserijsector en visveredeling. Schippereigenaren, vissers, scheepswerven, machinefabrieken, transporteurs, toeleveranciers, belangenbehartigers, wetenschappers, onderzoekers, overheden, consultants, adviseurs, educatieve instellingen, stakeholders en geïnteresseerden komen twee dagen lang samen onder één dak. Holland Fisheries Event 2014 richt zich dit jaar meer dan voorgaande edities op buitenlandse bedrijven en innovaties. De beurs biedt binnen- en buitenlandse exposanten de mogelijkheid hun nieuwste producten en noviteiten te tonen aan een breed publiek. Een plek om te netwerken, relaties te verstevigen en samen te werken aan toekomstbestendige innovaties. Stichting Visserijdagen Urk heeft de totale organisatie van de beurs uitbesteed aan Projectbureau Holland Fisheries Event. Het projectbureau bestaat uit Paula van der Woude, die zorg draagt voor de organisatie en secretariële ondersteuning. Samen met Caroline Melissant van INZee Communicatie & Trends worden de PR en communicatie opgepakt.

‘W alter & P oes , V erstoppertje

in de

Caroline Melissant schrijft boek voor jonge visliefhebbers Volgens Caroline Melissant, vissersvrouw en eigenaresse van InZee Communicatie & Trends, moeten kinderen zo vroeg mogelijk op een positieve manier in contact komen met vis en de visserij. Daarom schreef ze het boek ‘Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee’. Het boek is eind juni verschenen en het is de bedoeling dat er nog drie edities volgen, zodat de gehele visserijketen in beeld wordt gebracht. Door Wendy Noordzij ‘Als kinderen positieve associaties hebben met vis, nemen ze dat mee in de toekomst’, weet Caroline Melissant, die zich met haar boek op peuters en kleuters tot circa zes jaar richt. ‘Het is een educatief zoekboek geworden waarbij kinderen op een speelse manier leren waar de vis leeft en welke vissoorten er allemaal voorkomen in de Noordzee. Alle vissen zijn op een realistische manier getekend, zodat kinderen kunnen zien hoe ze er echt uitzien en de soorten bij de visspecialist kunnen herkennen. Het is een zoekboek geworden en op iedere

tekening zit één vis verstopt’, vertelt Melissant, die vroeger zelf gek was op zoekplaatjes. ‘Urenlang zat ik in de bibliotheek op een stoeltje naar zoekplaatjes te kijken.’ Hoofdpersoon in het verhaal is Walter, een visserszoon, die samen met zijn vriendje Poes op avontuur gaat. Als hij met Poes op de kade zit en naar het water staart, wordt hij nieuwsgierig naar wat er allemaal onder water leeft. Vervolgens worden de lezers met Walter meegetrokken naar de onderwaterwereld waar een rode poon met tien vriendjes verstoppertje speelt. Kinderen kunnen Poon helpen zijn vriendjes te zoeken. Op iedere bladzijde kunnen ze een ander vriendje vinden, dat zich in zijn natuurlijke omgeving heeft verstopt. De schol ligt plat op de bodem en de zeebaars is te vinden in de buurt van een scheepswrak. Kinderen leren zo meer over de vissen en hun natuurlijke omgeving. De initiatiefneemster heeft het boek geschreven toen ze net bevallen was van haar zoon Walter. ‘Ik zat lekker te schrijven, terwijl hij in zijn wiegje naast me lag te slapen. In die periode had ik echt de rust om me op

24 t/m 28 juni

OKTOBER

het boek te concentreren en zat ik vol inspiratie. Toen mijn verlof erop zat, waren de teksten klaar’, zegt ze lachend. Toen was het tijd om een illustrator te zoeken en die was snel gevonden in de persoon van Denise Kruithof. ‘Ik ken Denise vanuit de tijd dat ik bij Schmidt Zeevis werkte. Ze maakt heel mooie, kleurrijke onderwaterschilderijen waarbij de verschillende vissoorten duidelijk herkenbaar zijn. Ideaal voor het

boek.’ Kruithof wilde graag meewerken en maakte bij iedere tekst een zoekplaatje. Melissant is heel tevreden met het resultaat, dat ze in eigen beheer verkoopt. In de toekomst wil ze nog drie delen uitbrengen. Zo gaat Walter een vissersschip in de haven verkennen, brengt hij een bezoek aan de visafslag en ten slotte gaat hij naar de viswinkel. ‘Net als in mijn werk, wil ik in de boekenreeks de hele visketen behandelen. Zo leren de kinderen op een speelse manier hoe de visserijketen werkt en hoe de visjes uiteindelijk in de winkel terechtkomen.’ ‘Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee’ is verkrijgbaar via Caroline Melissant. Naast losse exemplaren zijn ook grotere aantallen beschikbaar voor bijvoorbeeld visdetaillisten die het boek in de winkel kunnen verkopen. Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen kan contact worden opgenomen met Caroline Melissant via: caroline@trendsinzee.nl. Eind juni wordt de website www.visserijavonturen.nl gelanceerd. Via deze site is het ook mogelijk boeken te bestellen.

UE D N O F / T E GOURM T V I S PA K K E

JUNI

Centrum Katwijk (ZH)

3

N oordzee ’

Fish Agenda

Visserijdagen Katwijk,

|

m 450 gra

Als de verhouding nauw luistert, geven wij gehoor

=

6 en 7 oktober

+

Vis Compleet 2014,

+

Evenementenhal Gorinchem 200 gram witte schol

10 en 11 oktober Holland Fisheries Event,

150 gram zalm

100 gram garnalen

Als we het over exact wegen, combineren, mengen, tellen en doseren hebben, dan kunt u op Multipond rekenen. Tot op één honderdste gram nauwkeurig en in de juiste mix van producten. Multipond

Koningshof Urk

bewijst zich al meer dan 60 jaar in het ontwikkelen van multihead weegautomaten voor de levensmiddelenindustrie. Elke sector heeft zo zijn eigen, heel specifieke eisen. Continu innoveren en het bieden van maatwerk stellen ons in staat om zelfs de meest complexe opdrachten uit te voeren.

Uw evenement in onze agenda? Mail dan naar redactie@fishtrend.nl.

Boven Zijde 10, Postbus 28024, NL-5602 JA Eindhoven, T +3 1 ( 0 ) 4 0 2 6 2 8 0 9 0 , info@multipond.nl, www.multipond.com

vis_AD8_130450_131x191_Multipond


4 |

FISHT R E N D

Europese norm voor wolhandkrab Er moet een Europese norm komen voor alle eetbare delen van de wolhandkrab, stelt Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Middels schriftelijke vragen heeft Van Dalen de Europese Commissie hiertoe opgeroepen.

voor

Politiek monster ‘Aanlandplicht’

volgen’, aldus Van Dalen. In grote delen van Nederland geldt het vangstverbod vanwege de aanwezigheid van dioxines in het bruine vlees. Het witte vlees van de Nederlandse wolhandkrab voldoet aan de Europese gezondheidsnormen, maar Nederland is het enige land dat daarbij ook het bruine vlees meerekent. De wolhandkrab mag in andere EU-lidstaten wel worden gevangen en vervolgens in Nederland worden verhandeld. Van Dalen: ‘Duitse vissers staan bij de grens de krabben op te wachten die vanuit de Rijn omhoog komen. Ze vangen ze en mogen ze vervolgens in Nederland verkopen. Dat is onzinnig en oneerlijk. Er moet een gelijk speelveld komen in Europa.’

‘Momenteel is er alleen een Europese norm voor het witte vlees van de krab, waardoor de Nederlandse regering eigenhandig een vangstverbod heeft kunnen instellen vanwege het bruine vlees. Een aangenomen motie van de Tweede Kamer om dit vangstverbod op te heffen, heeft ze naast zich neergelegd. Als Europa met een duidelijke norm komt voor alle eetbare delen, moet de Nederlandse regering wel

FOS- certificaat

Ingezonden

N oorse

kreeft

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft het FOS-certificaat ontvangen voor Noorse kreeft. Het certificaat is verkregen na een langdurig beoordelingsproces en onderstreept het duurzame karakter van de visserij op Noorse kreeft. Het is het tweede FOS-certificaat voor de CVO. Eerder behaalde de organisatie een FOS-certificaat voor staandwantvisserij.

Mijn naam is Pieter Sperling. Samen met mijn vader en broertje ben ik eigenaar van visserijbedrijf V.O.F. C. Sperling & Zn. Mijn broertje en ik zijn om beurt schipper en als de ene schipper is, staat de ander als matroos aan dek. Mijn vader vertegenwoordigt onze belangen aan wal en zorgt voor de netreparaties. Wij zijn constant bezig met vernieuwingen en verbeteringen op alle vlakken. De laatste vernieuwing is de puls. Nadat ik verschillende keren voor mezelf een berekening heb gemaakt, voor wat voor effect de aanlandplicht op ons bedrijf zou hebben, besloot ik deze toch eens op papier te zetten. Zeker omdat de rekenplaatjes en scenario’s die mij onder ogen zijn gekomen, totaal niet in de buurt van de waarheid komen. Ik kan dit alleen vanuit onze eigen situatie beschrijven, maar dit is zeker vergelijkbaar met een groot gedeelte van de vloot. ONNODIGE VERSPILLING Als eerste wil ik benadrukken dat niemand, maar dan ook echt niemand de reden begrijpt van de aanlandplicht. De bestanden staan er allemaal beter voor dan ooit gemeten en zijn allemaal stijgende. Dit geeft wel aan dat het beleid van jonge vis sparen door middel van strenge maaswijdte en controles zijn vruchten heeft afgeworpen. Ten tweede vinden we het totale

Mosseltijd Met de lekkerste mosselkruiden en mosselsaus

BEMANNINGSTEKORT Wij varen nu met vier matrozen die de vis verwerken. Dat is een zware taak en zij kunnen zeker niet verder belast worden. In de bekende onderzoeken wordt gesproken van 50 procent bijvangst, gerekend in kilogrammen. Dan zou je in eerste instantie zeggen dat je dus, strikt kijkend naar de kilo’s, twee extra matrozen nodig hebt. Alleen ga je dan voorbij aan de praktijk. De vier mensen die bij ons aan boord werkzaam zijn, werken met maatse, marktwaardige schol, die dus aanzienlijk zwaarder zijn per stuk dan ondermaatse vis. Discards zijn allemaal ondermaats en het aantal per kilogram is dus veel hoger. Hoeveel hoger is lastig in te schatten, maar toch zeker wel minimaal een factor drie. De snelheid die je nodig hebt om een maats scholletje op te rapen en te strippen, is zeer kort. Ongeveer 2,5 seconden. Een ondermaats scholletje oprapen kan niet veel vlugger, aangezien die klein is en niet makkelijk op te rapen is. Probeer maar eens een euro op te rapen van de tafel met uw handschoenen aan, dan ziet u wat ik bedoel. Alles meegerekend kom ik op een benodigd extra bemanningsaantal van vier tot zes personen uit. Aangezien elk bemanningslid ruwweg 60.000 euro verdient, kost mij dat élk jaar tussen de 240.000 en 360.000 euro. Aangezien de visserij het financieel momenteel zeer zwaar heeft, kan ik mij niet eens één extra bemanningslid veroorloven. VERWERKINGSDEK Ik ga nu even volledig voorbij aan het feit dat de bemanning ons al een faillissement heeft bezorgd, om u de situatie toch helemaal te kunnen schetsen. Aangezien ons verwerkingsdek gemaakt is voor vier personen en de hoeveelheid vis die momenteel al verwerkt wordt, zal hier een verbouwing plaats moeten vinden die zeker tussen 100.000 tot 150.000 euro gaat kosten. Dan ga ik even volledig voorbij aan het feit dat bij ons en bij de meesten gewoon de plaats niet is om dat te realiseren. Wij zijn in tegenstelling tot een gebouw gebonden aan onze buitenafmetingen en kunnen niet even een uitbouw realiseren.

Onderdeel van de lijn Polaris sauzen, soepen en kruiden. De meest complete lijn voor de visspecialist.

t. 070 300 00 88

verspilling van goed leven en biomassa in de Noordzee. Even ervan uitgaande dat de helft blijft leven, is het al helemaal van de zotte dat we alles mee moeten nemen. Simpel voorbeeld: Als u bij de dokter komt en die geeft u een kans van 50/50, dan gaat u toch ook niet bij de pakken neerzitten? En er wordt verondersteld dat het gedeelte wat dood is, verspilling is. Ik strijd dit ten zeerste aan. De vogelstand op de Noordzee leeft hier voor een groot gedeelte van en laten we niet vergeten dat wat de bodem bereikt, weer de voedselketen ingaat en zeker geen verspilling is.

e. info@polaris.nl

w. www.polaris.nl

VISRUIM Net zoals het verwerkingsdek is ons visruim nu berekend op de totale hoeveelheid vis die nu gevangen wordt. In de zomerperiode vissen wij op de Doggersbank op schol en

zit het visruim met grote regelmaat helemaal vol. Extra ruimte creëren kan alleen door het schip te verlengen wat een investering vraagt van zo’n 450.000 euro aangezien het schip letterlijk door de helft gesneden wordt en er een stuk ­tussen moet. ACCOMMODATIE/KOMBUIS Ons schip is niet geschikt om met zoveel bemanning op te leven. Er zijn te weinig slaapverblijven en de kombuis is niet groot genoeg voor tien personen. Dus zou dat allemaal vergroot moeten worden en omdat je dan weer in een andere scheepsklasse valt, komen er nog heel veel kosten bij. Ik heb dit doorgesproken met Machinefabriek Padmos en we hebben alles eens op een rijtje gezet. Als je alles optelt en de voorgaande punten meeneemt, kom je er al gauw op uit dat dit schip ombouwen net zoveel gaat kosten als een complete nieuwe. Dan praten we over een investering van 5 miljoen euro. CONCLUSIE Als ik het allemaal optel, kom ik op een totale eenmalige investering van 5 miljoen. Als ik die dan in tien jaar wil aflossen, kom ik op 500.000 euro aflossing per jaar. De rente per jaar zal zo’n 250.000 euro zijn. Jaarlijkse terugkerende kosten zijn minimaal tussen de 240.000 en 360.000 euro bemanningskosten. Daarbij opgeteld de aflossing en rente van de eenmalige investering van 750.000 euro is ruim een miljoen euro extra kosten per jaar. Hier tegenover zet ik dan de te verwachten inkomsten. Heel erg ruim gerekend kom ik op een 100.000 euro extra op onze huidige inkomsten. Dan kom ik dus jaarlijks 900.000 tot 1 miljoen euro tekort. Er is geen enkele bank die een hypotheek gaat verstrekken op iets waar geen terugverdienmodel voor te berekenen is. Ik hoop hiermee duidelijk te hebben gemaakt waarom wij niet kunnen omgaan met de aanlandplicht. Het is niet dat we niet mee wíllen werken. Met de beste wil van de wereld kúnnen we hier niet aan mee werken. Pieter Sperling

H aring

tijdens

tentoonstelling

H aarlemse H ofleveranciers Onder het genot van een haring is begin mei de tentoonstelling Haarlemse Hofleveranciers geopend in het Historisch Museum Haarlem. De haring werd aangeboden door het Nederlands Visbureau, omdat de allereerste Haarlemse hofleverancier een haringverkoper was: Willem van Broekhuizen leverde rond 1827, vanuit zijn zaak aan de Grote Houtstraat, haring aan het hof van koning Willem I in Brussel en aan zijn moeder Wilhelmina van Pruisen tijdens haar verblijf op Paviljoen Welgelegen. Met de tentoonstelling wil het museum inwoners en bezoekers van Haarlem laten kennismaken met bijzondere, Haarlemse bedrijven en hun rijke historie. De tentoonstelling is tot en met 3 augustus te zien in het Historisch Museum Haarlem.


FISHT R E N D E fficiënte

routing in nieuw bedrijfspand

Rokerij Roeleveld start met ultramoderne installatie

De twee supermoderne rookkasten in het nieuw opgetrokken bedrijfspand.

Na maanden van verbouwen en voorbereiden kon Visgroothandel en Rokerij Roeleveld half mei eindelijk de deuren openen van de nieuwe locatie aan de Visafslagweg in Scheveningen. Het bedrijf moest min of meer noodgedwongen de vestiging aan de Dr. Lelykade verlaten in verband met de bouw van een appartementencomplex. Inmiddels draait het familiebedrijf volop en zijn ze diktevreden met het resultaat. Vooral de rookinstallatie is van uitzonderlijke kwaliteit.

Zij kunnen zelfs een blik werpen op het fileren van de vis. Tussen de winkel en de verwerkingsruimte voor verse vis is een enorme opening gecreëerd. Dat versterkt ook de ruimtelijke indruk. Het volledig nieuw ingerichte bedrijfspand biedt verder ruimte aan een grote vriescel, koelruimte, emballageruimte, een verwerkingshal en twee rookkasten die computergestuurd zijn. Voor het personeel is er een kantine, die praktisch is ingericht. Om zich om te kleden zijn er kleedruimtes voor heren en dames.

Door Willem den Heijer

WARMTETERUGWINNING Verder is ook veel aandacht geschonken aan energieverbruik. Er is een slim systeem ontworpen voor de terugwinning van warmte, die bij de aandrijving van installaties normaal gesproken verloren gaat. Die zogenoemde restwarmte wordt gebruikt voor de verwarming en de vloeren in onder andere het kantoor en de winkel. Dirk Roeleveld is bijzonder te spreken over de rokerij. ‘Die voldoet aan de strengste milieueisen en is een plaatje om te zien.’ Het bedrijf beschikt nu over twee ultramoderne rookkasten die weliswaar niet groter zijn dan de oude kasten, maar wel efficiënter en sneller werken. ‘We kunnen nu afzonderlijk koud en warm roken. De beide rookkasten zijn min of meer multifunctioneel’. Makreel, haring, sprot en schillerlokken (gerookte buik van de doornhaai) zijn de belangrijkste grondstoffen. Makreel, haring en sprot worden zowel koud als warm gerookt. Zo’n 50 tot 60 procent is bestemd voor export. Roeleveld levert gerookte waar aan de retail, groothandel en exportbedrijven.

Was het in het bedrijfspand aan de Dr. Lelykade vaak behelpen, nu zijn alle installaties en ruimtes zo geplaatst en ingedeeld dat er uiterst efficiënt gewerkt kan worden. De routing is met sprongen vooruitgegaan. De broers, André, Dirk en Ben Roeleveld die de rokerij annex visgroothandel runnen, zijn ontzettend blij zijn met het vrijwel nieuw opgetrokken bedrijfspand. ‘Het heeft veel denkwerk gekost en voor ons was het belangrijk dat niet alleen het productieproces onder controle moest blijven, maar dat er ook logistiek sprake moest zijn van een verbetering. Ongeveer negen maanden verder kunnen we constateren dat de aannemers hun uiterste best hebben gedaan. Het ziet er schitterend uit en al onze ideeën zijn erin verwerkt’, zegt Ben Roeleveld. André Roeleveld, die de visverkoop in de winkel aanstuurt, heeft nu veel meer overzicht. De winkel is ruim en fris van opzet en beschikt over een hypermoderne vitrine. Klanten kunnen eveneens alles overzien.

|

5

Voedselverpakking; meer dan een praktisch omhulsel Voedselverpakkingen kom je tegen in alle soorten en maten. Wanneer men de juiste verpakking kiest, biedt dit veel voordelen. Denk aan bescherming tegen besmetting van buitenaf tijdens het logistieke proces. Daarnaast zorgt de verpakking ervoor dat de kwaliteit van het verpakte voedsel langer behouden blijft. Dat is natuurlijk prachtig, maar betekent dit automatisch dat het voedsel veilig is? De verpakking creëert een barrière tegen gevaren die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid en dus de gezondheid van de consument. Denk aan micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Deze ziekteverwekkers bevinden zich overal om ons heen en vormen vanaf de productie tot aan het consumeren van het voedsel een bedreiging. Daarom is niet alleen de juiste verpakking van belang, maar ook een hygiënische productiewijze van het voedsel zelf. Als er al een gevaar in het product zelf schuilt, kan een goede verpakking geen redding bieden. Helaas kunnen er ook risico’s schuil gaan in het verpakkingsmateriaal. Er kan bijvoorbeeld een ongewilde stof vanuit de verpakking in het levensmiddel terechtkomen, dit wordt ook wel ‘migratie’ genoemd. Veelgebruikte grondstoffen en producten, zoals kunststof, papier,

karton, lijm, coating en inkt leveren een veilig eindproduct op, mits deze voldoen aan de geldende wetgeving. De Europese verordening EG 1935/2004 stelt dat de uitwisseling van stoffen tussen verpakking en product onder een bepaalde grens moet blijven. Ook mag de samenstelling, smaak, kleur en geur van het voedsel niet veranderen. Voor een aantal van deze grondstoffen geldt aanvullende richtlijnen. Bijvoorbeeld voor kunststof is er een duidelijke richtlijn (EG 10/2011), waarin vastgelegd is hoe verpakkingsmateriaal getest moeten worden op geschiktheid voor de beoogde toepassingen. Ook zijn er specifieke stoffen benoemd die wel en niet gebruikt mogen worden. Ook tijdens het logistieke proces van verpakkingsmateriaal (productie, opslag en vervoer) kunnen zich zogenoemde ´microbiologische incidenten´ voordoen. Om de veiligheid

te waarborgen, verhoogt een kwaliteitssysteem, zoals de BRC-IoP, de voedselveiligheid. BRC-IoP is speciaal voor de verpakkingsindustrie ontwikkeld, hierin zijn normen voor de fabriek opgesteld met betrekking tot goederenstroom, infrastructuur, onderhoud van installaties, onderhoudsprocedure, afvalverwijdering en traceerbaarheid. In de intro stelde ik de volgende vraag: ´Betekent een goede verpakking automatisch dat ons voedsel veilig is?’. Het antwoord is volmondig ‘nee’. Zoals in de tekst hierboven beschreven, zijn er veel andere factoren om rekening mee te houden. Het is van groot belang dat voedselproducenten en -verpakkers zich realiseren dat zij er met een leuk uitziende, stevige verpakking nog niet zijn. Geloof jij dat de meeste productie- en verpakkingsorganisaties zich hiervan bewust zijn? Huib Burggraaf

Iedere twee weken verschijnt er op verpakkingxpert.wordpress.com een blog van Burggraaf over uiteenlopende onderwerpen, met effectief en maatschappelijk verantwoord verpakken als rode draad.

MAP OR SEAL ONLY GASFLUSH TRAYSKIN® TRAYSKIN (X) PLUS® TRAYSKIN TENDERPAC® SHRINK (OVENABLE) EASYLID® MIRABELLA®

De directie met van links naar rechts. Ben, André en Dirk Roeleveld.

A-serie Schalensluitmachine

ULTRAPAK BV Tel. +31 (0) 321 319616 info@ultrapak.nl www.ultrapak.nl

adv. Ultrapak VM 135x180.indd 2

05-03-14 13:18


6 |

FISHT R E N D

Mosselvisserij goed voor het milieu Aquacultuur en dus ook het kweken en vissen van mosselen is goed voor het milieu. Dat betoogde professor Aad Smaal begin juni in één van de colleges tijdens een bijeenkomst van de Premier Mussel Academy. Hij baseert zijn uitspraak op jarenlang onderzoek naar de impact van het kweken en vissen van mosselen op de biodiversiteit en kwaliteit van de zeebodem en het water. Tijdens zijn college hield hij een pleidooi voor nauwere samenwerking tussen de industrie en de wetenschap om zo met elkaar de verdere ontwikkeling van aquacultuur te versterken. Volgens Smaal is dat een noodzakelijke ontwikkeling. De wereldbevolking groeit en de welvaart neemt toe. Tegelijkertijd willen we onze ecologische ‘footprint’ verminderen. Dat betekent dat er behoefte ontstaat aan meer, maar ook duurzaam geproduceerd voedsel. ‘Schaal- en schelpdieren zijn straks noodzakelijk om aan die

behoefte te kunnen voldoen’, aldus Smaal. Andere sprekers waren de Belgische arts en wetenschapsjournalist Kris Verburgh en social media-expert Jeroen ­Vinkesteijn. Verburgh legde uit waarom omega-3 vetzuren, waar mosselen rijk aan zijn, zo belangrijk zijn voor de hersenen en het hart. Hij liet bovendien zien waarom mineralen uit mosselen, zoals selenium en jodium, belangrijk zijn voor onze gezondheid. Zijn college eindigde met een verrassend inzicht in de menselijke evolutie en de rol die vis en schaal- en schelpdieren daarbij gespeeld hebben. Vinkesteijn gaf tot slot een inkijk in de wereld van internet en social media en hoe je deze effectief kunt inzetten in de promotie en marketing van mosselen. De Premier Mussel Academy is opgericht als onafhankelijke stichting, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het vergroten van objectieve kennis over mosselen over de hele keten, vanaf de kweek tot en met de consumptie.

Qleaniq: voor sfeervolle en hygiënische inrichting Paardekooper Van der Windt Group presenteert Qleaniq, voor een sfeervolle en hygiënische inrichting van functionele bedrijfsruimtes en werkplekken. Qleaniq staat voor een opvallend schone uitstraling: Opvallend, dankzij de sfeervolle inrichting, waarbij beleving bij de gebruiker centraal staat. Schoon, dankzij een ruim aanbod professionele hygiëneoplossingen. Met Qleaniq biedt Paardekooper Van der Windt Group een totaalconcept voor horeca, retail

(non) foodindustrie en kantoor. Qleaniq omvat een uitgebreid assortiment hygiëneartikelen, waaronder handdoekjes, toiletpapier, poetspapier en dispensers. Daarnaast verzorgt het bedrijf de complete inrichting van functionele ruimte(s). Van ontwerp tot installatie en communicatie richting de gebruiker. Hygiëne wordt namelijk grotendeels bepaald door gedrag. De functionele ruimte wordt voorzien van de juiste sfeer en boodschap, waarmee schoon en veilig wordt gestimuleerd.

Nieuwe vispassage De Kolk in gebruik stap in het herstel van de paling in Friesland. Ook soorten als de driedoornige stekelbaars profiteren ervan. Jon Visser: ‘De paling staat bekend om zijn trekgedrag. Via de sluizen van Lauwersoog trekt de vis van de Waddenzee naar zoet water landinwaarts en omgekeerd. Nu kan hij ongehinderd het opgroeigebied van De Kolken in- en uittrekken.’ De sluis van Ezumazijl vormt nu nog wel een obstakel, maar ook deze wordt binnen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum optrekbaar gemaakt voor vis.

De nieuwe vispassage in de Súd Ie bij Dokkum is officieel in gebruikgenomen. De passage werd geopend tijdens de Wereld Vismigratiedag op 24 mei en maakt het mogelijk dat paling en andere diadrome vissoorten nu ongehinderd het opgroeigebied De Kolken in- en uit kunnen trekken. De opening werd verzorgd door Sicco Boorsma, wethouder van de gemeente Dongeradeel, Aaltje Rispens, bestuurslid van Wetterskip Fryslân en Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers. De door Wetterskip Fryslân gerealiseerde vispassage is een belangrijke stap in het streven naar duurzaam herstel van de palingstand en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. ‘Ook de recreatieve opwaardering van de Súd Ie is van belang’, zegt Sicco Boorsma. ‘Ecologie, duurzame visserij en recreatie gaan in dit gebied hand in hand.’ De vispassage is speciaal voor het gemaal De Kolken Noord gebouwd. Teun Folkertsma van Wetterskip Fryslân ontwierp de passage. ‘Als de pomp van het gemaal aan staat, is dat gevaarlijk voor de vis. Die kan door de pomp worden vermalen. Nu lokken we hem via kleppen onder water met een lokstroom de wachtruimte in. Als de pomp na twee uur weer uitgaat, schuift automatisch een klep open en kan de

paling via een buis om het gemaal heen zwemmen.’ ‘Een gezonde visstand is van belang voor een goede ecologische waterkwaliteit’, zegt Aaltje Rispens. In het project Ruim Baan

EERSTE OPGROEIGEBIED Als eerste in Nederland richtte de Friese Bond van Binnenvissers in 2011 een opgroeigebied voor paling op, in de Kolken. Deze ontwikkeling maakt deel uit van het integrale programma Súd Ie – Wetterfront Dokkum. Binnen dit programma werken de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân en gemeente Dongeradeel samen met andere partners aan het herstel en opwaarderen van de Súd Ie, als voormalige slenk en vaarweg tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Het programma maakt deel uit van de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds. Vanwege het licht

voor Vissen investeren de noordelijke waterschappen daarom in het vispasseerbaar maken van de dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer. ‘In het achterland leggen we visvriendelijke gemalen aan en natuurvriendelijke oevers waar vissen kunnen paaien en schuilen. Zo bevorderen we de visstand en daarmee de waterkwaliteit.’ De komst van de vispassage is een belangrijke

verzilte water, de relatief hoge temperatuur van het water en de aanwezigheid van voldoende voedsel is het gebied zeer aantrekkelijk voor opgroeiende paling. In het voorjaar zet de Fryske Fisker, de Friese bond van vissers, er jonge pootaal uit die vervolgens ongestoord kan opgroeien tot volwassen paling. Zo helpt de bond mee aan de verbetering van de palingstand.


FISHT R E N D

Haring fileren: welke manieren zijn er? Op z’n Hollands, Turks, Engels, Spakenburgs of machinaal… Wat is nu eigenlijk de juiste en mooiste manier om een haring schoon te maken? Vele wegen lijden naar Rome. Dat geldt ook voor het schoonmaken van haring. Het belangrijkst is dat de haring, zoals deze in de winkel wordt aangeboden, goed door de bacteriologische keuring komt. Op welke manier de vis schoongemaakt is, zou niet uit moeten maken. Wel is het voor de klant, die vaak meekijkt, een minder prettig gezicht als de visspecialist kiest voor de Hollandse methode of zo los in de hand schoonmaken, dan wanneer hij de haring volgens de Engelse methode fileert. Want dat is het eigenlijk: fileren. De grootste verschillen tussen het Engels en Hollands haring snijden is vooral de snelheid, maar belangrijker nog; het bacteriologische aspect. Bij de Engelse methode blijven de ingewanden als één geheel in de buik aan de graat en kop achter, waardoor de snijplank bijna niet vuil wordt, terwijl je met de Hollandse methode eerst de buik leegschrapt, de kop eraf haalt en de ingewanden over de snijplank het afvalgaatje inschuift. Daarna komt de haring vaak op de plek te liggen waar luttele seconden geleden nog de vieze ingewanden lagen. Nogmaals: het wil natuurlijk niet altijd zeggen dat de Engelse methode beter is! Zolang er haring goed uit de test komt die op z’n Hollands is schoongemaakt, zal ik de laatste zijn die zegt dat het een verkeerde methode is! Alleen qua gemakkelijkheid, snelheid, schoon en hygiënisch werken is wat mij betreft de Engelse/Turkse methode het mooiste. Zeker om het te leren en vooral aan de kraam, waar de klanten op je vingers kijken. Bij elke methode wordt een ander mesje gebruikt. Voor de Hollandse methode is het van belang dat je een niet te kort, vlak lemmet hebt, omdat je allereerst de buikwand met overtollige buikgraatjes er in een keer netjes afschrapt en het lemmet ook gelijk als schrappertje dient te gebruiken om je snijplank schoon te houden. Voor de Engelse methode ligt het iets anders, vooral omdat dit eigenlijk fileren is en je hiervoor een iets korter schuinoplopend lemmet moet hebben, waardoor je makkelijker schuin door de haring en langs de buikgraten fileert. Met schuin bedoel ik dat bij de Engelse methode het van belang is dat je het mesje iets schuin door de haring laat glijden, zodat je een optimale snijhoek creëert, hierdoor minder kracht hoeft te zetten en een mooi strak filetje krijgt. Als je je mes te haaks door de haring laat glijden, loop je het risico, doordat je meer kracht zet, dat de kop eraf breekt en dat je snel door de ingewanden heen snijdt. We horen ook vaak met het oefenen van haring fileren dat de kop eraf breekt. Dit komt vaak doordat als het lemmet richting staart glijdt, deze met de onderkant niet strak op de hoofdgraat rust. Daardoor plakt het haringvlees aan weerskanten op het lemmet en moet je meer kracht zetten, waardoor de kop er snel afbreekt. En dan de machinaal gefileerde haring... Dat is volgens de meeste haringkenners helemaal niets.

Engels fileren: alle graten en dergelijke blijven aan elkaar en de snijplank blijft schoon.

|

7

Cursus ondernemersvaardigheden voor zeevisvaartsector De STC-group is dé onderwijs- en kennisinstelling voor onder andere de zeevisvaartsector. Samen met Rabobank Goeree Overflakkee, accountantskantoor Baker Tilly Berk en assurantiekantoor John P. de Wit ontwikkelt de STC-Group een cursus ondernemersvaardigheden. Deze cursus gaat bestaande én toekomstige zeevisvaartondernemers helpen bij het vergroten van hun bedrijfseconomische kennis en het aanscherpen van ondernemersvaardigheden. Een pilot van de cursus start begin 2015 op de STC-locatie in Stellendam. Zeevisvaartbedrijven zijn vaak echte familiebedrijven. De focus ligt bij deze bedrijven vooral op het vangen van vis en deze afleveren op de visafslag. Goed en duurzaam ondernemerschap en sturen op bedrijfseconomische cijfers komt vaak op de tweede plaats. Dat terwijl de noodzaak tot een gezonde economische bedrijfsvoe-

ring steeds belangrijker wordt. De initiatiefnemers van de cursus ondernemersvaardigheden, waaronder de STC-Group, zijn ervan overtuigd dat de cursus zal bijdragen aan een economisch gezonde en duurzame bedrijfstak die is toegerust op de toekomst. De cursus wordt niet alleen aangeboden aan ondernemers, maar ook aan mbo’ers die bij het Scheepvaart en Transport College een op de zeevisvaart gerichte opleiding volgen. Tijdens de cursus komen verschillende thema’s aan bod, zoals financieel management, financiële administratie, marketing, het maken van een ondernemersplan, personeel en organisatie en operationeel management. Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’.

Sector zet ruim half miljoen palingen uit

Engels fileren vanaf de borstvin tot net boven de buikgraten en ingewanden.

In het Friese Tjeukemeer en het Sneekermeer zijn eind mei zo’n 530.000 jonge palinkjes uitgezet in de natuur. Dit gebeurde in het kader van het herstelproject ‘Uitzet glas- en pootaal’ dat door Stichting DUPAN wordt geleid. In samenwerking met Friese beroepsvissers werd de uitzet uitgevoerd. Beroepsvissers Ep Visser van de Combinatie van Beroepsvissers (Friese Bond van Binnenvissers)

zette met een aantal collega’s een deel uit van de in totaal bijna 530.000 pootaaltjes uit in de Friese boezem; het Tjeukemeer en het Sneekermeer. Verschillende vissersbootjes voeren de meren op. Bij rietkragen rond zandplaten en de oevers werden de aaltjes uitgezet. Ze vinder daar direct een beschutte omgeving en kunnen in de meren veilig opgroeien tot volwassen, geslachtsrijpe palingen.

KUNSTSTOFWAND- EN PLAFONDBEKLEDING Wij maken uw wanden en plafonds weer als nieuw! Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds met kunststofprofielen voor alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie Overblijfselen na het Engels fileren: alle ingewanden en buikgraten (ribbenkast) bij elkaar.

Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan KUNSTSTOFWANDEN niet voorzien van ramen, deuren of isolatie. PLAFONDBEKLEDING

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud Wij maken uw wanden - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

en

- Koude- en hittebestendig - Spuitwaterdicht plafonds weer als nieuw! - Condensvrij - Naadloos

Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds Geenmet werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘sbedrijven nachts en in weekenden)! kunststofprofielen voor alle in de Vraag nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte!

voedingsmiddelenindustrie

Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan Roth, klasse met kunststof! niet voorzien van ramen, deuren of isolatie.

Nieuw

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

iN het assortimeNt - Koudeen hittebestendig - Spuitwaterdicht - Condensvrij PVC VloeistofdiChte - Naadloos

Vloeren

De verschillen tussen Engels en Hollands fileren.

Waarom eigenlijk niet? Ikzelf ken machines die de zachte maatjes haring voortreffelijk fileren, bacteriologisch eigenlijk beter dan je het met de hand doet. Let goed op dat er geen water in contact komt met de haring; dit is natuurlijk ook van belang als de haring met de hand gesneden wordt en er naast de snijplank een emmertje kraanwater staat om je handen in te spoelen. Het beste kun je dan een beetje zout in dat emmertje doen, zodat je een licht pekeltje krijgt, wat veel beter is voor je haring en

ook een bacteriedodende werking heeft. Dat er per regio de haring verschillend qua rijping, grote, hard of zacht wordt aangeboden... Tja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. De één houdt nu eenmaal meer van een zachte, hardere, groene of iets zoutere. Arie Kuijt Visfileren.nl Voor instructievideo’s, vis(fileer) workshops, lezingen, presentaties en excursies visafslag Scheveningen.

(HACCP goedgekeurd) Geen werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘s nachts en in weekenden)! nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte! RothVraag Kuststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

Roth, klasse met kunststof!

Roth Kuststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl


8 |

FISHT R E N D

Fish Column

Lastenverlichting voor visserijsector gaat teleurstellen De opheffing van de productschappen gaat in volle gang door. De opvolgers, op de fundamenten van de schappen, staan al in de steigers. De opheffing van de schappen blijft echter niet zonder merkbare gevolgen. Steeds duidelijker wordt dat de productschappen in feite goedlopende, geoliede machines vormden die tal van zaken naar tevredenheid regelden in de sectoren landbouw en visserij. Daar stond weliswaar verplichte heffing tegenover, maar daar was zeker in de laatste jaren weinig discussie over bij de overgrote meerderheid van de boeren en vissers. Er bestaan in de sectoren sterke twijfels of dat de komende jaren met een overgang naar overheidsdiensten ook zo blijft. Punt van zorg is de financiering van onderzoek. Als de schappen zijn verdwenen, is ook het instrument om iedere belanghebbende mee te laten betalen, verdwenen. Het alternatief via producentenorganisaties of brancheorganisaties is nog niet effectief en stuit ook op praktische bezwaren, zo blijkt. De zogenoemde vrije sectorgenoten (free riders) blijven lekker aan de kant staan zonder enig democratisch besef van een overstijgend belang. Een geldelijke bijdrage is pas verplicht wanneer 60 procent van een regio of deelsector instemt met zo’n besluit. Dat is moeilijk hoor, zeker wanneer er verschillende belangen in het spel zijn. Interbrancheorganisaties (IBO’s) is ook nog een mogelijkheid, want daar zitten alle ketenpartners in. Deze optie heeft echter de complicatie dat het per product erkenning zou hebben. Zoveel deelbelangen (vis, schaal- en schelpdieren en ga zo maar door), zoveel IBO’s. ‘De organisatie moet niet per soort worden georganiseerd. Hoe krijg je dan overstijgend onderzoek waar iedereen in de sector belang bij heeft, maar de één weer wat meer dan de ander’, is een veelgehoord betoog in landbouw- en visserijkringen. Daarbij te bedenken dat een sectorbelang niet altijd een groot publiek belang is. Het verzoek voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) moet door de nationale regering worden ingediend in Brussel bij de EU. De regering kan dit doen, maar moet het niet (deze regel was er feitelijk altijd al, Nederland heeft

Nieuw bedrijfspand Tramper Technology officieel geopend In het bijzijn van genodigden en het gehele Tramper-team is woensdag 21 mei het nieuwe bedrijfspand van Tramper Technologie officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door Loes Meeuwisse, wethouder van de gemeente Goes en Rosa Tramper, dochter van André Tramper. Zij onthulden buiten bij de

hoofdingang een zelfontworpen en gefabriceerde aluminiumsleutel met het logo van Tramper Technology en de namen van het Tramper-team. Het uitnemen van de sleutel uit de sokkel symboliseerde de letterlijke opening van de deuren van het nieuwe bedrijfspand. Aansluitend werd binnen het glas geheven op dit heuglijke feit. Na een toespraak van de wethouder en directie

kregen de genodigden een rondleiding. Op de donderdag en vrijdag na de opening is de machinefabriek bezocht door andere genodigden. Tijdens deze dagen waren alle afdelingen aan het werk. Zo konden de bezoekers een goed beeld krijgen van het productieproces bij Tramper. Ook de nieuwe verpakkingslijnen waren te bezichtigen.

de regel nooit willen gebruiken). Hebben we het hier over een kruiwagen met kikkers en is de kruiwagen slechts vervangen? Inmiddels is ook wel duidelijk dat de besparingen door het opheffen van de productschappen veel lager uitvallen. De nieuwe taken die de overheid overneemt, worden op termijn als extra lasten naar het bedrijfsleven geschoven. Vreemd, want we hebben er waarschijnlijk niets over te vertellen terwijl het productschap van onszelf is. Afijn, per 1 januari 2015 is opheffing een feit.Vanuit de sectoren zelf zijn nieuwe organisaties opgericht die voor een deel hetzelfde doen als de huidige productschappen, zij het onder andere namen en niet meer onder de vlag van de Nederlandse Wetgeving, maar op basis van EU-regelgeving. De vraag blijft of de afbraak wel nodig was. De metafoor: moet een op zich goed gebouw volledig gesloopt worden om een nieuw gebouw neer te zetten? Het lijkt er straks op dat een renovatie van het schappengebouw hetzelfde had kunnen opleveren, met veel minder overlast voor de gebruikers. Dat moment is nu te laat, nog los van de vraag of dat niet efficiënter zou zijn geweest. De ‘niet heffen, maar opheffen’-betogers hebben hun strijd gestreden. Zij hebben hun punt gemaakt! Johan K. Nooitgedagt, voorzitter Nederlandse Vissersbond

MAIN Energie nieuwe supporter VNV De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) biedt leden de mogelijkheid collectief energie in te kopen. Hiervoor is MAIN Energie supporter geworden van de VNV. MAIN Energie biedt VNV-leden gunstige tarieven voor de inkoop van duurzame energie. MAIN Energie levert elektriciteit en gas aan de zakelijke markt. Na een jarenlange succesvolle samenwerking met de Spakenburgse Vishandel Vereniging (S.V.V.), verbindt MAIN Energie zich nu met trots aan de VNV. MAIN Energie biedt

de VNV-leden scherpe, collectieve leveringstarieven, waardoor een besparing op de energienota wordt gerealiseerd. De VNV vergroot daarmee het directe voordeel voor de leden. Het terugverdienen van het lidmaatschap is, samen met onder andere de verzekeringsdienst en het gratis promotiepakket, erg gemakkelijk geworden. Bij de volledig zelfstandig en vergunninghoudend leverancier staat persoonlijke service en aandacht voor de klant centraal. Elke klant heeft een eigen accountmanager die persoonlijk bij de leden langskomt. Vooraf brengt hij geheel vrijblijvend

de huidige situatie in kaart. De eventuele overstap daarna wordt in zijn geheel door MAIN Energie geregeld. Belangrijk bij het inkopen van energie is ook de duurzaamheidsgedachte. MAIN Energie levert 100 procent groene stroom, waardoor leden maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Geïnteresseerde VNV-leden kunnen via de exclusieve ledensite van de VNV contact opnemen met MAIN Energie. Visspecialisten die nog geen lid zijn van de VNV, kunnen dat direct worden via www.visspecialisten.nl/aanmelden.

Voor de cijfers achter de vis. Profinis ■ Postbus 110 ■ 8320 AC Urk ■ 0527-681726 ■ www.profinis.nl


FISHT R E N D

|

Vier op vijf Nederlanders eten vis Consumenten hebben het afgelopen jaar evenveel vis gekocht in de supermarkt als in 2012. De supermarkt is dominant, maar ook de visspeciaalzaak, viskraam en restaurants zijn zeer populaire kanalen om vis te kopen en te eten. Dat blijkt uit consumptieonderzoek vis, schaal- en schelpdieren van onderzoeksbureau GfK over 2013. Volgens GfK, dat over het afgelopen jaar een integraal inzicht biedt in consumptie via de supermarkt, visspecialist en buitenshuis, laten zowel verse vis, diepvries als conserven een stabiel beeld zien in het consumptiepatroon, in prijs en volume. Bij viskramen en visspeciaalzaken wordt vis vooral gekocht vanwege smaak, versheid en kwaliteit, terwijl bij supermarkten prijs de belangrijkste reden is om daar vis te kopen. Ruim de helft van de viseters koopt regelmatig vis bij de viskraam en vier op de tien viseters eet vis in een restaurant. Drie op de tien viseters komt bij een visspeciaalzaak. LEKKER EN GEZOND Vier op de vijf Nederlanders eten vis. Vis wordt vooral gegeten omdat het lekker en gezond is. Van de viseters vindt 92 procent vis lekker en 93 procent van de viseters noemt vis gezond. Wel vindt een meerder-

heid vis duur. Hoe ouder men is, hoe vaker men vis eet. De reden om voor vis te kiezen, laat opvallende verschillen zien tussen de generaties. Gepensioneerden eten vaker vis vanwege gezondheidsredenen, terwijl jongeren vaker voor vis kiezen vanwege de smaak. Ook wat betreft vissoorten zijn er grote verschillen. Zo eten ouderen en gepensioneerden veel vaker haring dan jongere generaties, die op hun beurt voornamelijk voor zalm kiezen. In totaal kochten Nederlanders 47 miljoen kilogram vis, schaal- en schelpdieren in de supermarkt voor een bedrag van 408 miljoen euro. Pangasius blijkt het meest verkochte visproduct in de supermarkt. Op de tweede plaats staat tonijn, gevolgd door ‘vissticks’. Bij de viskraam en visspeciaalzaak worden ‘kibbeling’ en ‘lekkerbek’ het meest verkocht, bij restaurants wordt juist vaak voor zalm en garnalen gekozen. MEER KEUZE De Nederlandse viseter is nieuwsgierig naar vis en wil meer weten over herkomst, duurzaamheid en recepten. Ook ziet hij graag een breder aanbod van vis, schaal- en schelpdieren binnen horeca en catering (in bedrijven, op scholen en instellingen).

Investeringsregeling Garnalenvisserij Met het ondertekenen van het VIBEG-akkoord in 2011 hebben de visserijsector, natuurorganisaties en het Rijk overeenstemming bereikt over de bescherming van natuurgebieden. Een aantal aangewezen gebieden is of wordt gesloten voor visserij. Ter compensatie stelt het Rijk financiële middelen beschikbaar aan de visserijsector, in de vorm van subsidie. Er is door partijen afgesproken een gezamenlijk maatregelenpakket voor de Nederlandse garnalenvisserij op te stellen dat op termijn voldoende perspectief moet bieden op een gezonde en daarmee economische, duurzame garnalensector, waarmee het beschikbare subsidiegeld kan worden ingezet binnen de sector. Medio 2013 is een programmavoorstel ingediend ter invulling van de tweede tranche van het maatregelenpakket. Onderdeel van deze tweede tranche is de uitvoering van een investeringsregeling. SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN De minister kan aan een eigenaar van een vissersvaartuig, bestemd en geschikt voor garnalenvangst, een subsidie verstrekken voor de aanschaf en installatie van nieuwe apparatuur aan boord. De subsidie kan worden gebruikt voor: a). een vistuig dat blijkens een onderzoeksrapport met een innovatieve techniek selectiviteit van de vangst en verlaging van de milieuimpact nastreeft en niet leidt tot een verhoging van de vangstcapaciteit; b). een innovatief koelsysteem of een innovatieve voorkoeler waarmee de vangst individueel wordt teruggekoeld; c). een spoelsorteer- of sorteerzeefsysteem waarmee de overle-

vingskans van de bijvangst wordt vergroot. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, binnen twaalf maanden na de datum van subsidieverlening zijn uitgevoerd. HOOGTE SUBSIDIE De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten (betekent 60 procent eigen bijdrage) voor alle investeringscategorieën; voor investering in tuigen (Seewing) is het bedrag ten hoogste 7.000 euro exclusief btw en voor investeringen in koelsystemen 24.000 euro exclusief btw. Dit kan een compleet nieuw systeem aan boord betekenen of bijvoorbeeld het aanschaffen en installeren van een zogenaamde voorkoeler. De subsidie bedraagt ten hoogste 15.000 euro exclusief btw voor investeringen in spoelsorteer- of sorteerzeefsytemen. Door ontwikkelingen vinden er diverse verbeteringen plaats aan het oorspronkelijke ontwerp van het sorteersysteem aan boord garnalenkotters. De nieuwste typen sorteersystemen komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit de investeringsregeling. Ursa Major Services B.V. (UMS) is het projectbureau en dochteronderneming van de C.P.O. Nederlandse Vissersbond U.A, met ruime ervaring in het begeleiden van (subsidie)projecten op het gebied van innovatie, samenwerking, certificering en marketing, voornamelijk binnen de visserijsector. Als initiatiefnemer en beheerder van verschillende projecten heeft UMS ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen en het op een juiste wijze realiseren van gesubsidieerde projecten. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor individueel advies, via tel: 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.

Haringparty tijdens VIV Europe Bertus Bos van de Spakenburgse Visspecialist in Leiderdorp heeft op de stand van Nutriad een haringparty verzorgd tijdens de VIV Europe in Jaarbeurs Utrecht. De VIV Europe is een internationale vakbeurs voor de intensieve veehouderij. Op de foto’s een sfeerimpressie van de haringpresentatie, die veel belangstellenden trok.

VIS

compleet

Gorinchem

6 en 7 oktober 2014 Openingstijden Maandag 6 oktober 11.00 - 21.00 uur Dinsdag 7 oktober 11.00 - 18.00 uur

Dé vakbeurs die de totale visbranche samenbrengt!

BEURS BEZOEKEN? GRATIS ENTREEBEWIJS AANVRAGEN: WWW.EVENEMENTENHAL.NL/ VIS-GO ACTIECODE: 7140002852

Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 F 0183 - 68 06 00 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.

9


10 |

FISHT R E N D

F i s h A cc o u n ta n t s

Vriestrawlers kunnen een belangrijke rol spelen in de mondiale voedselzekerheid.

Voorwaarden Bij sommige bedrijven worden voorwaarden gesteld aan het aandeelhouderschap. Zo mag een aandeelhouder alleen een afstammeling zijn van de grondlegger of dient hij ook verplicht werknemer te zijn. Deze regelingen zijn er om een bepaald bedrijf binnen een familie te houden. Het is een vrijwillige keuze om als familie en bedrijf dergelijke regels op te stellen. Vaak worden ze gecombineerd met het verplicht instellen van huwelijkse voorwaarden voor de aandelen.

34 34

Voedsel uit zee voor groeiende wereldbevolking

Door Willem den Heijer De komende veertig jaar loopt de wereldbevolking op tot ruim 9 miljard zielen. Op termijn is zelfs het op grote schaal verbouwen van voedselgewassen niet voldoende om alle monden te voeden. Nu al rijzen de problemen de pan uit. In Argentinië en Brazilië is sprake van een gigantische ontbossing, bedoeld om landbouwgrond te verkrijgen. Argentinië verliest op jaarbasis ruim 300.000 hectare aan bos. Dat zijn dertig voetbalvelden per uur. Die ontbossing gaat vaak gepaard met het verdrijven van de inheemse bevolking en verlies van biodiversiteit. Omdat de grond, zeker waar het tropische bossen betreft, zoals in Brazilië, een beperkte vruchtbaarheid kent en het verbouwen van veelal genetisch gemodificeerde gewassen (vooral soja) intensief plaatsvindt, ligt uitputting op de loer. Dat betekent dat er niet langdurig gebruikgemaakt kan worden van het beschikbare areaal terwijl de vraag naar voedsel wel blijft

bestaan. Aangezien 72 procent van het aardoppervlak uit water bestaat, heeft staatssecretaris Dijksma met onder andere de Wereldbank en de FAO gemeend partijen bij elkaar te brengen die een stappenplan moeten gaan formeren teneinde het onttrekken van voldoende voedsel uit zee veilig te stellen. In tegenstelling tot het land, waar ruimte steeds schaarser wordt, bieden oceanen een uitstekend alternatief. Gezonde oceanen zijn essentieel als het gaat om voedselzekerheid. Voor de pelagische rederijen liggen er volop kansen om in te springen in dit mondiale verhaal. Nu al zijn de rederijen met hun efficiënt ontworpen vriestrawlers van groot belang bij de voorziening van voed-

sel uit zee aan landen als Nigeria, Egypte, Ghana en Kameroen. Met het oog hierop realiseren de bedrijven zich dat hun visserijactiviteiten duurzaam moeten zijn. Jaren geleden zijn de eerste stappen daarvoor al gezet en inmiddels exploiteren de rederijen de pelagische visbestanden op een verantwoorde manier. De visserij op haring is al een tijdje MSC-gecertificeerd en de visserij op makreel volgt straks wellicht ook. Het bestand is supergroot. Gerard van Balsfoort van de Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA) laat weten dat de rederijen veel waarde hechten aan een langetermijnbenadering. Door deze benadering kunnen zij in de toekomst namelijk een belangrijke rol blijven spelen in de mondiale voedselbehoefte.

In Afrikaanse landen staat vis bijna dagelijks op het menu. Foto’s: W.M. den Heijer.

10

In het Haagse World Forum vond eind april de Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth plaats. Doel was een actieprogramma te ontwerpen voor de instandhouding van de biodiversiteit onder het wateroppervlak, het verder terugdringen van de vervuiling op zee en het op peil houden van pelagische visbestanden die een cruciale rol spelen in de mondiale voedselvoorziening. Na afloop van de conferentie maakten verschillende partijen afspraken om de voedselzekerheid veilig te stellen.

56

56

56

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

rederijen zien kansen

89

Het is de keus van de echtelieden om wel of geen spelregels in te stellen voor het huwelijk. Belangrijk is om te realiseren dat deze huwelijkse voorwaarden ook ieder jaar nageleefd worden. Het niet naleven hiervan kan de spelregels binnen het huwelijk namelijk drastisch veranderen. Zodanig, dat u voor onaangename verrassingen kan komen te staan. Het kan zelfs zover gaan, dat u wat heeft uit te leggen aan uw familie als u aandeelhouder bent onder voorwaarde dat de aandelen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Mogelijk bent u dan en uw huwelijk kwijt en uw aandelen…

P elagische

89

Een ander punt van aandacht is de aangifte inkomstenbelasting. Het is belangrijk dat de toedeling van bezittingen die uit het periodieke verrekenbeding blijkt, ook doorgevoerd wordt in box III van de inkomstenbelasting. De rechtbank wil namelijk een andere verdeling in box III best als bewijs zien wanneer de tegenpartij (vaak de partner bij scheiding) een andere zienswijze heeft op de huwelijkse voorwaarden.

12

Veel gehuwden op huwelijkse voorwaarden maken eenmaal deze overeenkomst en leggen het dan in de la. Ze realiseren zich niet dat hiermee de kous niet af is. Soms komen ze pas tot deze ‘ontdekking’ als het te laat is. Bijvoorbeeld bij scheiden. Feit is namelijk dat jaarlijks op 31 december opnieuw een rekensom gemaakt moet worden. Ieder jaar dient het verrekenbeding opgesteld te worden. In deze rekensom worden alle inkomsten en uitgaven van beide partners benoemd. Vervolgens worden deze in overeenstemming met de spelregels (huwelijkse voorwaarden) verdeeld over beide partners. Op 31 december is dan tot op de euro nauwkeurig helder wie welke goederen bezit. In de praktijk wordt regelmatig verzuimd om dit jaarlijkse verrekenbeding op te stellen. Vaak door onwetendheid. Het gevolg hiervan is dat het lijkt of er sprake is van gemeenschap van goederen. Het is immers geen

gescheiden vermogen meer! De rechter zal vaak alle bezittingen op één hoop gooien en dat delen door twee bij scheiding. Ook bij een faillissement van de ene partner, zal het vermogen van de andere partner aangesproken worden.

7

Wanneer een aandeelhouder gaat trouwen of getrouwd is terwijl hij niets geregeld heeft, dan is de gemeenschap van goederen van toepassing. Simpel gedacht voegen de man en vrouw hun bezittingen van voor het huwelijk bij elkaar en zijn ze beide voor 50 procent eigenaar van deze goederen. Is dit niet de bedoeling dan is het mogelijk huwelijkse voorwaarden in te stellen. De dag voor het huwelijk wordt dan een opstelling gemaakt van alle bezittingen en schulden die beide partners inbrengen in het huwelijk. Ook wordt een regelement opgesteld hoe met deze bezittingen en schulden binnen het huwelijk moet worden gehandeld. Samen zijn dit de huwelijkse voorwaarden. Gemakshalve gaan we ervan uit dat de partners eigenaar blijven van wat ze inbrengen in het huwelijk.

56

10

12 7 34

89

34

89 12

89

56

7

34

89

34

10

Elbe 33-37, 2491 BT DEN HAAG T: +31 (0)70 3271061 F: +31 (0)70 3277642 E: info@smitsuien.nl W: www.smitsuien.nl

56

56


• INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES

FISHT R E N D

| 11

• KOEL- EN VRIESDEUREN

Fish Tales: diepvriesvis met een• BRANDWANDEN verhaal EN -DEUREN Visexpert Bart van Olphen introduceerde enkele maanden geleden Fish Tales; een unieke lijn duurzame visproducten met een duidelijke herkomst. Inmiddels heeft hij in samenwerking met veertien visserijgemeenschappen van over de hele wereld een uniek assortiment samengesteld bestaande uit verse vis, gerookte vis, visconserven en diepvriesvis. Met een volledig transparante keten – de vissers staan met naam en foto op de verpakking – lekkere recepten en ‘tips & tricks’ wil Van Olphen consumenten inspireren om te genieten van duurzame vis. Nieuw in het Fish Tales-assortiment

Beleving centraal op HorecaFair 2014

aangeboden in combinatie met een lekkere en makkelijk te serveren saus. Momenteel zijn de volgende diepvriesproducten verkrijgbaar: koolvis met mosterd-dragonsaus, ‘Echt iedereen kan thuis lekkere vis Willemsen Isolatiebouw B.V. schol met basilicumpesto en kabelklaarmaken’, zegt Bart van Olphen. jauw ‘Vis is lekker en écht makkelijk. Dat Sophialaan 6 met parmaham en salie. Naast de diepvriesvis biedt Fish geldt zeker ook voor diepvries. De 3542 Tales de vangst van de vissers aan technieken om verse vis zonderAR Utrecht als vis met saus in het versschap, noemenswaardig kwaliteitsverlies T (030) 241 01 26 vis en vis in blik. Naast een gerookte in te vriezen zijn de laatste tien jaar transparante keten en een platform enorm verbeterd.’ De diepvriesvis F (030) 241 41 29 voor vissers biedt het merk ook veel van Fish Tales wordt meteen na inspiratie. Via Facebook, Instagram dagvangst diepgevroren tot wel -30 www.willemseniso.nl en de website www.fish-tales.com graden Celsius. Anders dan andere kunnen consumenten kennismadiepvriesvis wordt de vis niet meer ken met de vissers en vinden ze dan een keer ingevroren (‘single alle inspiratie om met vis aan de frozen’) waardoor de vis in optimale gang te gaan. Onder andere in de conditie is. De diepvriesvis wordt zijn de diepvriesproducten die vanaf nu landelijk te koop zijn bij Albert Heijn.

Kaarten zijn aan te vragen via info@horecafair.nl. Voor exposanten wordt gewerkt met een all-in pakket, om deelname zo makkelijk mogelijk te maken.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij het beursteam via info@horecafair.nl of bel 0527-635635. Meer informatie: www.horecafair.nl.

Daarnaast komt in september zijn nieuwe kookboek ‘Koken met Vis uit Blik’ uit met meer dan zestig heerlijke recepten.

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBO

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW Al ruim 50 JAAR een begrip!

De achtste editie van de HorecaFair vindt van 3 tot en met 5 november plaats in Emmeloord. De horecavakbeurs wordt net als voorgaande jaren gehouden aan de Platinaweg op het terrein van Hakvoort Professional bv en Homint bv die eveneens de organisatie van deze beurs op zich nemen. Beleving! Zo is een bezoek aan de HorecaFair met recht te noemen. Inspirerende demo’s, workshops en wedstrijden onder leiding van bekende tv-koks en meesterkoks, maken een bezoek aan deze fair tot een must voor iedere horecaprofessional. Bezoekers van de beurs kunnen genieten van veel noviteiten, trends, entertainment en tal van aanbiedingen. Sfeervol zakendoen is het motto van de HorecaFair. Drie dagen is deze vakbeurs het trefpunt waar toonaangevende fabrikanten en toeleveranciers voor de horeca hun huidige en potentiële relaties ontmoeten. Zij geven uitleg en demonstraties over hun producten en diensten. In een ongedwongen en ­sfeervolle ambiance wordt iedereen in de watten gelegd met nationale en internationale hapjes en drankjes.

kortste kookshow ter wereld: in filmpjes van niet meer dan vijftien seconden bereidt Bart de heerlijkste visgerechten (ruim 70.000 fans).

• KOEL- EN VRIESHUIZEN • INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

WILLEMSEN • KOEL- EN

Al ruim 50 JAAR een begrip!

Scan de code als u vandaag nog uitgebreid kennis wilt maken met ons bedrijf


12 |

FISHT R E N D

Aan boord van de stoomlogger VL 85 Bertina: de vleet wordt uitgezet, schipper Aai Visser aan het voorroer, omstreeks 1930. (Collectie Museum Vlaardingen F115374)


FISHT R E N D

| 13


14 |

FISHT R E N D

IN VERKOOP TER OVERNAME visspeciaalzaak gelegen in dicht bevolkte woonwijk te ARNHEM, de gehele inventaris dateert van eind 2013 en verkeert in prima staat van onderhoud, deze winkel is ter overname vanwege gezondheid eigenaresse. Onroerende zaak is huur, inventaris dient te worden overgenomen. Aanvullende informatie voor deze mooie viszaak BEL GERUST. TER OVERNAME mooie visspeciaalzaak gelegen aan groot winkelplein te AMSTERDAM, in verband drukke werkzaamheden huidige eigenaar wordt deze winkel ter overname aangeboden, gelet op de locatie zijn hier zeker no legio omzet verhogende mogelijkheden aanwezig. Vlotte overname prijs voor snelle beslisser.

Bezoek ook onze site: 3Wmakelaars.nl Een vertrouwde naam en snelle service

TER OVERNAME mooie visspeciaalzaak gelegen in mooie plaats in het BRABANTSE LAND, hier zijn mogelijkheden om in het pand een mooie lunchroom te creëren, deze winkel is ter overname wegens drukke werkzaamheden huidige eigenaar. De inventaris is zeer goed onderhouden en het geheel biedt diversen omzet stijgende mogelijkheden. BEL GERUST TER OVERNAME Visspeciaalzaak, gelegen midden in het centrum van mooie plaats direct gelegen aan de kust. Deze is te koop i.v.m. veranderde ambitie huidige eigenaar. Gelet op de locatie zijn hier nog div. omzet verhogende mogelijkheden aanwezig. Deze visspeciaalzaak verkeert in goede staat van onderhoud en mag 7 dagen per week geopend zijn. Pand is huur. toonbank dateert van medio 2012 BEL GERUST

Kweekvis die veel zwemt is gezonder en lekkerder Vet, gestrest en ongezond. Veel kweekvissen zijn hopeloos uit vorm. Dat is niet alleen slecht voor de vis, maar ook voor de kweker. De oplossing is simpel: vis moet zwemmen, zo is in een nieuwsbericht op de website van Wageningen UR te lezen. ‘Het zijn echte atleten’, zegt Arjan Palstra, onderzoeker bij IMARES, gebogen over een bassin met soepel bewegende Yellowtail Kingfish, een populaire kweekvis in ZuidoostAzië. Van bovenaf gezien heeft hun bad, onderdeel van de onderzoeksfaciliteit in het Zeeuwse Yerseke, de vorm van een atletiekbaan, waarbij de vissen aan één van de lange kanten zwemmen. De vissen in de ‘buitenbaan’ ploeteren tegen een stevige stroming terwijl de binnenste groep gemoedelijk rondzwemt in kalm water. Na enkele weken gaat Palstra kijken naar de verschillen tussen de groepen. Hiermee wil hij een eenvoudig idee bewijzen: dat een zwemmende vis gezonder, gespierder en misschien zelfs lekkerder is. Op dit moment is intensief zwemmen bepaald niet de norm voor de gemiddelde kweekvis. ‘De meeste kweekvissen zitten dicht op elkaar en bewegen weinig, dat heeft negatieve effecten’, zegt Palstra. Als voorbeeld noemt hij de situatie in de zalmindustrie, die zo’n 50 procent van de Europese aquacultuur uitmaakt. ‘Daar zie je veel obese vissen. Ze hebben hartafwijkingen, er zit vet rond hun organen en ze leggen het loodje bij de geringste stresssituatie die zich voordoet.’ Wanneer jonge kweekzalmen bijvoorbeeld de stap maken van zoet naar zout water, overleeft circa 15 procent dit niet. Dat lijkt niet zoveel, maar jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen zalmen. Dat er zoveel ruimte is voor verbetering, illustreert dat het kweken van vis, oftewel aquacultuur, nog in de kinderschoenen staat. Mensen hielden altijd al vissen in vijvers, maar de grootschalige aquacultuur is pas dertig tot veertig jaar oud. Gesloten systemen om vis te houden zie je in Nederland pas vanaf halverwege jaren 80. Vergelijk dat met veeteelt waar mensen al duizenden jaren ervaring mee hebben. Logisch dus dat het nog veel beter kan, vindt Palstra. ‘Dat wordt ook onderkend in de industrie.’

Hoewel aquacultuur zich in Nederland nog voornamelijk beperkt tot mosselkwekerijen, vindt elders in de wereld (vooral in China) een explosieve groei plaats. Deze ontwikkeling, ook wel blauwe revolutie genoemd, maakt verbetering urgent. Veertig procent van alle door de mens gebruikte vis komt al uit kweekvijvers. Voor consumptievis ligt dat percentage zelfs al boven 50 procent. Door afnemende vispopulaties in zeeën en oceanen, met vangstbeperkingen als gevolg, zal dat percentage alleen maar blijven stijgen.

zwemmers ruim 5 procent langer en maar liefst 41 procent zwaarder dan de rustende vissen. Op het eerste gezicht is dat tegenintuïtief. De vissen spendeerden immers meer energie aan beweging. Zwemmen zorgt er echter voor dat energie efficiënter wordt gebruikt en dat het bouwen van spieren – en dus filet – prioriteit heeft. Met de Yellowtails in zijn atletiekbaan wil Palstra bovendien onderzoeken of de filet van vis die veel heeft gezwommen, ook lekkerder is. Tijdens het huidige experiment onderzoekt hij dit aan de hand van

SCHARRELVIS Viskwekers lijken op het eerste gezicht niet veel belang te hebben bij de boodschap van Palstra. Meer bewegingsruimte betekent immers hogere kosten per vis. Maar dat bestrijdt de onderzoeker. Eén van de opvallendste resultaten uit zijn onderzoek is bijvoorbeeld dat vissen met meer bewegingsvrijheid sneller groeien. In 2010 toonde Palstra dit aan bij zebravis. Tachtig vissen zwommen zes uur per dag, vijf dagen per week en vier weken lang tegen de stroming in een zwemtunnel. Achteraf bleken deze

de pH, kleur en energie-inhoud van de filet, maar later wil hij ook met smaakteams gaan werken. Vooral bij gekweekte zalm zou een stevigere filet een uitkomst zijn, vertelt Palstra: ‘Als je die filet snijdt, vallen er soms scheuren in. Je verliest zo enorm aan prijs en kwaliteit.’ Maar de vis profiteert zelf ook van zijn gezwoeg. Zwemmen werkt positief op het welzijn van de kweekvis. Zo blijken actieve zwemmers minder gevoelig voor stress. Bovendien functioneert hun immuunsysteem beter, zodat ze niet zo vaak ziek worden. Ten slotte zijn energieke

Ook voor uw taxaties bent u bij ons aan het juiste adres, snel en goed.

MULDER TRANSPORT B.V. URK

U wilt verkopen/verhuren? in opdracht te koop en/of te huur gevraagd: Visspeciaalzaken in het gehele land. Bel gerust voor een informatief GRATIS gesprek, 033-432 35 52 en vraag naar Peter.

Transport- en Expeditiebedrijf

Voor al uw logistieke vervoer van vis, dienstverlening filet, diepvriesproducten, Totale levende vis en dagelijkse diepvries- en

Transporten van zowel verse- als diepgevroren visproducten. Dagelijkse geconditioneerde groupage in de Benelux. versgroupage binnen Nederland. Verzorgen van im- en exporttrajecten van zeecontainers. Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden T 31(0)33 432 35 52, F 31(0)84 836 63 61 www.3wmakelaars.nl home@3wmakelaars.nl

Tevens verzorgen wij alle

Wij zijn u graag van dienst. im- en export van zeecontainers. Marsdiep 13 - 8321 MC Urk - Tel. 0527-681664 - e-mail: info@muldertransport.nl Naamloos-7 1

zwemmers minder agressief, zodat er minder gewonden vallen door onderling bijten. ‘Ook een consument zal hier blij van worden’, vult Palstra aan, ‘want hij krijgt in feite een scharrelvis.’ ROBOTVIS De grootste uitdaging wordt om alle ideeën te vertalen naar de praktijk. Daarbij zijn er verschillende opties. Zo zouden kwekers Palstra’s ‘atletiekbaan’ na kunnen maken om zo met pompen of motoren stroming te creëren in hun bassins. In grote baden is dat echter onpraktisch. Het bedrijf OptoSwim stelt daarom een zuinigere oplossing voor. Door rondom elke bassin een ring van lampen te plaatsen die één voor één aangaan, wordt de illusie gecreëerd van een ronddraaiende beweging. Vissen reageren daarop door mee te zwemmen. Een paar Spaanse

techneuten komen met een nog spannender voorstel; zij schetsen hoe je een robotvis bouwt die andere vissen achter zich aanlokt in een school. Naast deze praktische problemen wachten eerst nog wetenschappelijke uitdagingen. Zo moeten de positieve effecten steviger worden onderbouwd. Resultaten van de ene vis zijn bijvoorbeeld niet zomaar toe te passen op de andere soort. De ene soort is een sprinter, terwijl de andere misschien juist lange afstanden zwemt. Verder gebruikt niet elke onderzoeker de optimale zwemsnelheid, zodat experimenten tegenstrijdige resultaten opleveren. Sowieso is het onderzoek altijd erg kleinschalig en versnipperd geweest over verschillende vakgebieden. Palstra is daarom vooral druk doende een netwerk op te zetten van visonderzoekers die zich interesseren in zwemgedrag. In 2010 organiseerde hij hierover al een workshop. Onlangs haalde hij een Europese COST-actie binnen, geld dat niet is bedoeld voor onderzoek, maar om te bouwen aan zijn vakgebied. Onderzoekers mogen bijeenkomsten organiseren, reizen en anderen trainen. Bij de volgende lichting van Europese beurzen moet dan worden gescoord. Voorlopig is het nog niet zover. Palstra tuurt ingespannen naar zijn Yellowtails. Student Daan Mes die de vissen dagelijkse voert, werpt ze ondertussen regelmatig korrels toe. ‘En,’ begint Palstra, een tikje ongeduldig, ‘zie jij al verschil?’ Bron: IMARIS / Wageningen UR

02-04-14 11:06


FISHT R E N D

“Ik wil een r e d r é v e i d t n a t n accou ” . s r e f j i c n a d gaat

Uw doelstellingen en ambities realiseert u met Flynth. De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van hun ambities en doelen. Dat doen we met een plaats- en tijdsonafhankelijke dienstverlening, heldere prijzen en gefundeerd advies. Zo maken we doelgericht ondernemen op basis van actuele cijfers mogelijk. Een unieke aanpak die naadloos aansluit bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Dat maakt van Flynth veel méér dan een advies- en accountancykantoor. Wij zijn uw partner in succes. De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Urk, Vlaak 4, (0527) 68 16 41, urk@flynth.nl of kijk voor meer informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I

| 15


16 |

FISHT R E N D

45.500 jonge palingen uitgezet in Kampen

Ingezonden

‘SDN weigert overleg met palingsector’ Het commentaar dat een medewerkster van Stichting De Noordzee (SDN) op 2 april, de dag dat in Nederland gestart werd met de uitzet van miljoenen glas-, en pootaaltjes, gaf in een nieuwsuitzending op tv, was voor de Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren (NeVePaling) reden om een aantal vragen te stellen aan de natuurbeschermers van SDN.

In de gemeente Kampen zijn begin mei 45.500 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep en De Goot. Dit gebeurde op initiatief van peurvereniging KIJG, in samenwerking met De Stadserven Kampereiland e.o. en Stichting DUPAN. Met de jaarlijkse uitzetdag van jonge palingen wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland. De peurvereniging bracht via haar leden en door een donatie van De Stadserven Kampereiland e.o. het geld bijeen voor 22.500 palinkjes. Daarnaast ontving de vereniging vorig jaar vanwege haar 40-jarig bestaan een bijdrage van

de gemeente Kampen uit handen van burgemeester Bort Koelewijn. Stichting DUPAN heeft het totaal aantal palinkjes verdubbeld tot ruim 45.000 stuks. KIJG en DUPAN dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is veel groter dan er door de veertig actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen. De uitzetdag van peurvereniging KIJG werd dit jaar voor de zesde keer op rij gehouden. Het leverde een spectaculair schouwspel op van de vele duizenden wegzwemmende palinkjes. De paling heeft vanuit het Ganzendiep en De Goot de mogelijkheid om naar het IJsselmeer te

zwemmen en van daaruit, nadat deze volwassen is, naar zee te gaan. Bij de uitzet waren aanwezig: burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland, wethouder Martin Ekker van de Gemeente Kampen, de negen bestuursleden van de peurvereniging, rentmeester Mireille Blokhuis en Folkert Olthof van de Stadserven en Alex Koelewijn, voorzitter van Stichting DUPAN.

FISHT R E N D De vakkrant voor de hele visketen!

Hoewel SDN op haar website onder de kop Over Ons- Visie vermeldt: ‘toegankelijk, dialoog aangaan, oplossingsgericht, grote dossierkennis, open in de communicatie, en goed aanspreekbaar’ te zijn, blijkt daar in de praktijk helemaal niets van, sterker nog: tot op heden verschuilt SDN zich als het om inhoudelijke discussie rondom paling gaat. Ook vermeldt de tekst: ‘SDN’ers denken niet in problemen, maar in oplossingen. Complexe vraagstukken brengen we overzichtelijk in kaart, om, op vaak creatieve wijze, oplossingen te vinden die voor verschillende partijen acceptabel zijn. SDN werkt samen met belangrijke stakeholders en gebruikers om structureel verder te komen.’ Ook deze woorden klinken veelbelovend, maar het zijn loze woorden, aldus de NeVePaling en haar leden. De Nederlandse verenigde palinghandel heeft de afgelopen zes weken drie keer geprobeerd een antwoord te krijgen van SDN (zie informatiecentrum op www.nevepaling.nl). De natuurbeschermers uit Utrecht hebben niet gereageerd, zelfs een simpele ontvangstbevestiging is SDN

blijkbaar te veel. De leden van de NeVePaling betreuren de hele gang van zaken die de ontwikkeling tot een duurzaam systeem van benutting duidelijk in de weg staat. Niet alle natuurbeschermers nemen een dergelijk extreem standpunt in als SDN. Dat blijkt onder andere uit het standpunt van Vereniging Kust en Zee, het Nederlandse onderdeel van het Europese Coastal & Sea Union. Deze organisatie spreekt en werkt in Nederland structureel samen met Stichting DUPAN om zo de palingstand en de palingsector verder te verduurzamen. Leden van NeVePaling vragen zich af hoe lang SDN nog gezien mag worden als een toegankelijke en oplossingsgerichte organisatie, zoals SDN zichzelf omschrijft. Als dat echt zo zou zijn, zou het in de ogen van de leden van NeVePaling voor SDN toch eenvoudig moeten zijn een fatsoenlijke dialoog met de NeVePaling aan te gaan. Blijkbaar denken de bestuurders bij SDN daar anders over. Over de waarde en objectiviteit van de VisWijzer van SDN kunnen wat NeVePaling betreft vraagtekens worden geplaatst. In ieder geval blijkt overduidelijk dat wanneer het over paling gaat, SDN haar mooie beloftes als dialoog aangaan en samenwerken met stakeholders om structureel verder te komen, niet waarmaakt. NeVePaling betreurt de opstelling van de natuurbeschermers en zelfbenoemde viskenners uit Utrecht. Jac Tijsen, secretaris NeVePaling

Fish Museum

Citymarketing met haring ‘Haring in het land, dokter aan de kant’ is een bekende reclameslogan. Haringhandelaars hebben altijd veel reclame gemaakt om de haringconsumptie te stimuleren. Denk aan de haringkroon en de vele reclameaffiches en receptenboekjes met versjes. Maar de haring is ook gebruikt om een stad als

Rechthoekig koperen schildje met afgestompte hoeken aan een ring, uitgereikt aan de deelnemers van de 2e Haringrit Vlaardingen, juni 1949 (Museum Vlaardingen inv.nr. 4395)

Vlaardingen te promoten. Citymarketing heet dat tegenwoordig. Naast Vlaggetjesdag was en is de ‘Haringrit’ één van de bekendste. De eerste ‘Haringrit’ werd verreden op 10 juli 1948 ter gelegenheid van het 675-jarig bestaan van Vlaardingen als stad. Organisator was de Motor- en Automobielclub ‘Vlaardingen’. Er waren bijna vijfhonderd deelnemers uit binnen- en buitenland, meest motoren, maar ook twintig automobielen. De Vlaardingse haringrit is tienmaal gehouden. In 1951 deden zelfs 1250 motoren, automobielen, scooters en bromfietsen mee; honderd kwamen uit het buitenland. Het werd ook wel een toeristische sterrit genoemd en in 1956-1957 werd het evenement – want dat was het – als ‘Internationale Haringrit’ geafficheerd. Automobielen en motoren dienden vier stempels te halen, bromfietsen twee. Dat kon in vele steden in Nederland, van het uiterste noorden en oosten tot in het zuiden en westen van het land. Bij binnenkomst te Vlaardingen vóór 18.00 uur ontving men een plaquette. Deelnemers kwamen uit Denemarken, Duitsland (onder andere daar gelegerde Amerikanen), Zwitserland en België. Vanaf 1952 was een meer sportief onderdeel de 170 km lange Vier Visstedenrit (Scheveningen-IJmuiden-Katwijk-Vlaardingen). Bij ‘Haringrit’ was het nadrukkelijk de bedoe-

Zilverkleurige penning met voorstelling van een haringbuis, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Haringrit Vlaardingen, 1952 (Museum Vlaardingen inv.nr. 8567)

ling dat men na binnenkomst niet weer snel vertrok, maar dat men deelnam aan allerlei festiviteiten: ontvangst op het stadhuis, haring eten, bezoeken aan typisch Vlaardingse bedrijven als boetschuur, kuiperij, rederij, aan het nieuwe Kolpabad en de Cincinnatifabriek, deelname aan een vaartocht in de havens, internationaal variétéprogramma enzovoorts. Ook waren er nog behendigheidswedstrijden met motoren en auto’s. In

1955 bleven er meer dan 200 deelnemers in Vlaardingen overnachten. De dynamische burgemeester Jan Heusdens was één van de drijvende krachten achter dit evenement. Toen de lokale motorclub het organisatorisch niet meer kon bijbenen, zorgde hij dat er een ‘Stichting Internationale Haringrit Vlaardingen’ kwam. Uiteindelijk heeft dat niet meer mogen baten. De financiën voor een groot evenement waren niet meer op te brengen en het toeristische element was in 1957 sterk verminderd. Er waren nog maar 400 deelnemers. Het was voorlopig de laatste haringrit; in 2005 is de traditie weer voorgezet, maar nu met oude automobielen (29 juni 2014 is er weer één). Intussen kent ook Biervliet sinds 1994 een haringrit voor motoren (29 mei 2014 weer). Jan van de Voort, Museum Vlaardingen

Bronnen: W. Aalders, Bundel artikelen, krantenartikelen en afbeeldingen betreffende de Haringrit in Vlaardingen (2005) (Bibl. Museum Vlaardingen); Kees Verhulst, ‘De Haringritten: een Vlaardings fenomeen’,Tijd-Schrift van de Historischge ­vereniging Vlaardingen 96, mei 2005, 6-13; Documentatie en afbeeldingen Museum Vlaardingen; www.haringrit.nl en www.mvbiervliet.nl/#haringrit


FISHT R E N D

Scheepvaart en Transport College start deeltijdopleiding Zeevisvaart Het Scheepvaart en Transport College wil, vanuit haar missie, een bijdrage leveren aan het vakmanschap in de zeevisvaart. In overleg met de sector heeft het Scheepvaart en Transport College (STC) daarom de deeltijdopleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart (SW6) ontwikkeld. Deze tweejarige BBL-opleiding is van start gegaan op de STClocatie in Stellendam. De Nederlandse zeevisvaartsector heeft behoefte aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Helaas blijft de instroom van jongeren die een voltijd mbo-opleiding Zeevisvaart willen volgen achter. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de continuïteit van de sector. Potentiële werknemers (en hun werkgevers) hikken aan tegen het feit dat zij, voor het halen van hun vaarbevoegdheid, voor langere tijd terug moeten in de schoolbanken. Eigen opleiding Zeevisvaart Marjolein Jansen, lid College van Bestuur van de STC-Group: ‘De zeevisvaartsector verdient een eigen opleiding die toegespitst is op de dagelijkse praktijk en het vereiste vakmanschap aan boord van kotters en trawlers. Het is vanuit die gedachte dat het STC een aantal jaren geleden twee echte visserijscholen heeft opgericht. Helaas constateren wij samen met de

sector dat het aantal jongeren dat kiest voor een mbo-opleiding voor de zeevisvaart, afneemt. Daarom hebben wij besloten een deeltijdvariant van de opleiding Stuurman Werktuigkundige aan te bieden. Hiermee sluiten wij beter aan bij de wensen van potentiële mbo’ers en hun werkgevers en dragen wij bij aan de continuïteit van de sector.’ Op de locatie in Stellendam is het Scheepvaart en Transport College begin februari gestart met een deeltijdopleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart. De opleiding is opgebouwd uit zestien op zichzelf staande lesweken verdeeld over een periode van twee jaar. De deelnemers aan deze opleiding gaan eens in de zes weken vijf dagen naar school. In de tussenliggende periode werken en leren zij aan boord van een erkend leerbedrijf. Het eerste jaar staat in het teken van theorie. De deelnemers krijgen les in praktische vakken, zoals navigatie, vangst en verwerken van vis en mosselen, onderhoud en beheer. Daarnaast volgen de deelnemers nog een aantal algemene vakken. Het tweede jaar wordt de theoretische kennis verdiept en krijgen de deelnemers praktijktrainingen en -cursussen, zoals Basic Safety, Scheepsgezondheidszorg, Radarwaarnemer, Marcom A en Medical First Aid.

Onderzoekers: ‘Bescherm grote paaivis’ Huidige visserijmaatregelen zijn erop gericht ondermaatse vis te beschermen. Internationale visserijdeskundigen melden nu dat juist grote paaivissen moeten worden beschermd, vanwege de hoge reproductiviteit. Dr. Robert Arlinghaus, professor aan de Duitse Humboldt Universiteit, heeft in meerder studies het ecologische belang van grote paaivissen aangetoond. Groot is sexy in de wereld van vissen en daarom zijn grote paairijpe vissen meer in trek. Ze produceren ook meer eieren dan kleinere paairijpe vissen. Bestanden die worden bevist, beroepsmatig en sportief, bevatten doorgaans weinig van die grote paairijpe vissen, zegt Arlinghaus.

Het beschermen van de zogenoemde ‘Big Old Fat Females’, is een goede maatregel tegen overbevissing. Bovendien draagt bescherming ervan bij aan de kwaliteit van de vis, wat de inkomsten van de visserij ten goede komt. Dat is de conclusie van een team onderzoekers uit Australië, Duitsland en de Verenigde Staten. Ze adviseren op grote schaal over te stappen van minimummaatregulering naar een systeem van ‘harvest slots’ of ‘harvest window’, waarbij alleen vis wordt geoogst die tussen bepaalde groottegrenzen in zit. De maatregelen kunnen van toepassing zijn op recreatieve en beroepsmatige visserij.

Meischol levert €75.000 op voor Nierstichting De veiling van het kistje meischol heeft 75.000 euro opgeleverd ten behoeve van de Nierstichting. De winnaar van de veiling, Rodé Vis uit Urk, heeft het kistje aangeboden aan de bewoners van verzorgingstehuis Talma Haven op Urk. De veiling, die plaatsvond in het kader van de Visserijdagen op Urk, stond onder leiding van Gilbert Bastiaanssen, met assistentie van Erben Wennemars. ‘Vis is goud’, is het motto op Urk. Oud-schaatser Erben Wennemars heeft in zijn actieve carrière veel ‘goud’ gewonnen. Een draagbare kunstnier zou voor een nierpatiënt ‘goud’ kunnen zijn. Het geeft een geweldige

impuls aan de kwaliteit van leven van een nierpatiënt. Voorzitter Dick Schutte van de Stichting Visserijdagen toonde zich zeer verheugd met het behaalde resultaat. ‘De lokale bedrijvigheid laat zich hier weer van zijn beste kant zien. Een geweldig resultaat voor de Nierstichting en boven verwachting.’ Ook de vertegenwoordigers van de Nierstichting waren blij met de niet verwachte opbrengst. ‘Heel bijzonder om dit mee te maken. Wat een geweldige actie van Urk en de Stichting Visserijdagen. We zijn er heel dankbaar voor en zullen het geld inzetten voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier’, zegt Sanne Kooter van de Nierstichting Nederland.

V an N ieuwenhuijzen directeur

M osselveiling Johan van Nieuwenhuijzen is benoemd tot directeur van Nederlandse Mosselveiling BV. Deze organisatie gaat de mosselveiling in Yerseke exploiteren. De Nederlandse Mosselveiling BV is opgericht door de mosselproducenten, verenigd in de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur. Hiervoor was de veiling onderdeel van het Productschap Vis. Van Nieuwenhuijzen is ook directeur van United Fish Auctions NV (UFA). Hij gaat beide leidinggevende functies combineren. Tot de UFA behoren de visafslagen van Scheveningen, Stellendam en Colijnsplaat. Ook blijft hij actief als voorzitter van het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) en het Regionaal Innovatie Netwerk Zuidwest Nederland, een kenniscentrum voor de Nederlandse visserij.

Fish Recept

Meesterlijke Zeebaars di Nocci SAMENSTELLING: - 1 zeebaars - 30 gr Meesterlijke Kruidenolie Picasso Bruin (07955DS) - 50 gr Bistrosaus Salsa di Nocci (08455P) - 30 gr cherrytomaatjes - 2 takjes tijm BEREIDINGSWIJZE: Maak de zeebaars schoon en snijd inkepingen aan de bovenzijde. Vul de zeebaars met de Bistrosaus Salsa di Nocci, tijm en cherrytomaatjes. Marineer het geheel met de Meesterlijke Kruidenolie Picasso Bruin. Garneer de bovenkant met een takje tijm. CONSUMENTENBEREIDING: Omwikkel het geheel met aluminiumfolie en gaar het gedurende 15-20 minuten op de barbecue. Dit recept is afkomstig van Epos BV, meer informatie: www.epos-specerijen.nl.

Bron: nieuwsbrief Nederlandse Vissersbond

Garantstelling aquacultuur mogelijk Visserijondernemingen die willen investeren in aquacultuur kunnen een garantstelling aanvragen. Dit kan als zij niet voldoende zekerheden hebben voor een lening van de bank. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni 2014. Bij de Garantstelling aquacultuur staat de overheid garant voor een lening die u voor een investering afsluit bij een bank. Uw bank vraagt de garantstelling voor de ondernemer aan. Bedrijven kunnen een garantstelling aanvragen voor een lening van minimaal 50.000 en

maximaal 600.000 euro. Voor startende ondernemers die jonger zijn dan 39 jaar geldt dat de lening maximaal 1.200.000 euro mag zijn. Naast de Garantstelling aquacultuur is er ook de Garantstelling Plus. Deze is voor leningen voor de financiering van duurzame aquacultuur waarbij de ondernemer verder gaat dan de wettelijke vereisten voor duurzame aquacultuur. De lening waarvoor u garantstelling kunt aanvragen, is maximaal 2.500.000 euro.

Lixero uw professionele partner voor verlichting Lixero heeft zich gespecialiseerd als partner en leverancier op het gebied van alle soorten verlichting voor in de retail, horeca, gezondheidszorg, industrie en kantorenmarkt. Wij worden graag uitgedaagd mee te denken over de meest uiteenlopende verlichtingsvraagstukken en zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en uitgebreide productenpallet oplossingen aanbieden die voldoen aan de huidige en toekomstige wensen en eisen van onze en uw klanten.

/ Innovatie

/ Visie

/ Maatwerk

/ Kennis

| 17

T +31 (0)493 - 311 314 F +31 (0)493 - 311 321 E info@lixero.eu W www.lixero.eu


18 |

FISHT R E N D

Kabinet wijst nieuwe gebieden Dood van een oester aan voor windparken op zee Fish &

wijngenot

Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om het gebied Hollandse Kust (1.225 km2) en het gebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (200 km2).

Oesters, nog nooit van gehoord. We gaan terug naar de jaren 50 en 60. Ik woonde in een klein turfdorp in Drenthe, dicht tegen de Duitse grens. Het enige voedsel wat we kenden, waren aardappelen met dikke jus, groente en de ene keer een gehaktbal en de andere keer een karbonade. Als toetje, karnemelkse pap, die ik verafschuwde, krentjebrij of rijstepap met kaneel. Eens in de zoveel weken reed er echter een visboer door ons dorp en dan kocht mijn vader vier gebakken visjes en één rolmops. Ook de melkboer reed met paard en wagen voor ons huis en ik moest dan met een pannetje verse melk halen. Uit een grote melkton, net van de boer. Niet gepasteuriseerd, maar met een volle, vette laag erbovenop. Toen nog gewoon. Dat was dus de enige ervaring met vis in mijn jeugd. Maar er kwam verandering. Ik ging varen op de grote zee. Net zestien en ik mocht het zilte water ruiken. De eerste, grote viservaring was natuurlijk aan de kust bij Petten. Makrelen vissen en dan roken op oude olietonnen. Om kosten te besparen, kregen we dan de hele week gerookte makreel. Heb er een sterk darmstelsel aan overgehouden. De oesters komen in zicht. Eind jaren 70 rolde ik de horeca in en verdiepte ik mij in de prachtige wereld van wijn. Ik behaalde mijn wijncertificaat en alle geslaagden werden uitgenodigd in het toen befaamde restaurant Les Quatre Saisons van Jos Boomgaard in Zuidlaren. We zouden daar onze wijnversierselen ontvangen en genieten van een visbuffet. Met drie collega’s stonden we aan het buffet en we keken onze ogen uit. We zagen van alles, maar wisten niets. Er stond een grote schaal met ijs, met daarop oesters. Niemand van ons durfde. Hoe eet je dit eigenlijk? We observeerden de ervarenere onder ons en op een stil moment was het onze beurt. Even rondkijken of niemand ons zag. Ik nam een schelp en slurpte het goedje naar binnen. Mijn vrienden keken nieuwsgierig toe. Mijn ogen werden groot en van onderuit kwamen wurgnijgingen langzaam via

mijn slokdarm naar boven. Paniek kreeg de overhand en ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik dook onder een buffettafel, gelukkig met witte lakens tot op de grond en nam afscheid van de oester. Mijn eerste oester. Volgens mij leefde ze nog. Ik heb door de jaren heen nog veel oesters gegeten, maar nooit met smaak. Totdat chef-kok Roderik Seubers van restaurant ‘de Gaffel’ in Valthe mij uitnodigde voor een proeverij om oesters te leren eten en waarderen. Missie geslaagd. Wanneer sterft een oester? Ik stelde deze vraag aan een oestermeisje in een luxe visrestaurant.‘Direct als ik de schelp open en het spiertje doorsnijd, meneer.’ Mijn vraag was echter nog niet naar tevredenheid beantwoord en ik vroeg de oberkelner. ‘U bijt hem dood, als het spiertje doorgesneden is, leeft de oester nog en dan bijt u hem dood.’ Jeetje, dacht ik. Dat is heftig. Ik vraag de kok ook even. ‘De kans bestaat dat u hem levend doorslikt en sterft de oester in uw maag.’ Dit antwoord van de kok was wel benauwend en ik dacht terug aan de woorden van een beroemde kok, die überhaupt geen oesters tot zich nam. Dit met de angst dat de misschien nog levende oester weer langzaam naar boven zou kruipen. Deze gedachte had hem er nog altijd van weerhouden om het te proberen.

Dat staat in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en de bewindslieden Henk Kamp en Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft ingestemd. De gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd met een piekvermogen van 4.450 megawatt. Die kunnen jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien (uitgaande van een gemiddeld gebruik per huishouden in 2013). Dat komt neer op 3 procent van het totale energieverbruik in 2023. Aanvullend op de bestaande parken en de vergunningen die reeds worden voorbereid, betekent dit dat er vanaf 2015 voor 3.450 megawatt aan windmolens bij moet komen. Dat moet zo goedkoop mogelijk gebeuren, rekening houdend met de veel andere belangen op de Noordzee. Naast ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’ kijkt het kabinet daarvoor naar de eerder aangewezen gebieden ‘Borssele’ en ‘IJmuiden Ver’. Daarnaast doen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor windparken dichter bij de kust, binnen de 12-mijlszone. Begin 2014 neemt het kabinet een besluit of, en zo ja, welke gebieden dichter bij de kust verder worden onderzocht. Het Rijk wijst de locaties aan, het is aan de markt om de windmolenparken daadwerkelijk te realiseren. Het kabinet zoekt in het Nederlandse deel van de Noordzee naar geschikte locaties voor windparken. Hoewel dat letterlijk een zee aan ruimte lijkt, gebeurt daar al heel veel. Zo is er veel scheepvaart

en visserij, zijn er oefengebieden van Defensie, natuurgebieden en plekken voor zandwinning en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning). Ook is de zee op veel plaatsen ongeschikt voor windmolens, omdat de afstand tot de kust te groot is. De gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden zijn onderzocht op effecten op het landschap, recreatie, archeologie, bodem en water,

natuur, klimaat, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid. Met de scheepvaartsector is overeenstemming over de veilige afstanden tussen de scheepvaartroutes en windparken. Voor olie- en gaswinning en visserij wordt aan maatwerkoplossingen gewerkt. De nieuw aangewezen gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden bieden bij elkaar circa 8.500 megawatt aan extra ruimte. Het totaal van de aangewezen gebieden biedt meer ruimte dan nodig is voor de doelen uit het Energieakkoord, omdat er vanwege de verschillende belangen bij het uitgeven van vergunningen ook weer delen afvallen. De Ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen in overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Burgers en organisaties kunnen sinds 10 januari dit jaar hun mening geven. Medio 2014 stuurt het kabinet de definitieve Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee naar de Tweede Kamer. Bron: Rijksoverheid

Britse plant produceert visolie In Groot-Brittannië worden binnenkort veldtesten gedaan met een omstreden genetisch gewijzigde plant. Het gaat om de Camelina, een vlassoort die visolie produceert, zo bericht de Nederlandse Vissersbond in haar nieuwsbrief. De olie kan worden gebruikt als visvoer, maar kan op termijn ook als voedingssupplement voor mensen dienen. Omega 3-vetzuren in visolie zijn erg gezond; uit onderzoek blijkt dat ze onder meer het risico op hart- en vaatziekten verminderen. Maar het overgrote deel van de Omega-rijke vis die in de oceanen wordt gevangen, eindigt als voer voor kweekvissen. Op die manier vormt ook het kweken van vis extra druk op de al

bedreigde visstanden. Wetenschappers van Rothamsted Research in het Britse Hertfordshire hebben vijftien jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een genetisch gewijzigde plant die zaden produceert die rijk zijn aan visolie. Ze hopen in maart al toestemming te krijgen voor veldtesten met het nieuwe gewas. De toestemming hiervoor moet worden verleend door de Britse minister van Leefmilieu Owen Paterson. De kans dat hij weigert, is klein. Paterson staat bekend als groot voorstander van genetische manipulatie. The Guardian tekende uit zijn mond op: ‘Hoe langer Europa haar deuren sluit voor genetische manipulatie, hoe groter de kans dat de wereld ons inhaalt. Europa dreigt zo een boerderijmuseum te worden.’

WIJN EN OESTERS Wit en droog is eigenlijk altijd goed. Klassiek is nog altijd Champagne of een goede Sekt. Echter, zoals vele oude tradities worden steeds meer avontuurlijke combinaties aangegaan. Een frisse Weisser Burgunder van Bimmerle uit Baden is een wijn die dit avontuur zeker wil aangaan. Wist u dat er ontdekkingen zijn gedaan, dat onze oester al meer dan 200 miljoen jaren bekend is? Vriendelijke groet, Rien Prinsen www.vriendenvanduitsewijn.nl

• Verhuur •

• Occasions •

• Leasing •

• Service en onderhoud •

• Boylestraat 44 • 6718 XM Ede (NL) • 0318 – 500615 •

www.innovantrailers.nl •


FISHT R E N D

Flynth hoofdsponsor Holland Fisheries Event 2014 Het Holland Fisheries Event dat in oktober wordt gehouden op Urk, staat in het teken van investeren en innoveren op het gebied van techniek en kennis. Kiezen voor duurzame innovaties en de juiste koers doe je samen. Daarom onderstreept Flynth adviseurs en accountants het belang van de visserijbeurs en tekende het bedrijf vorige maand de overeenkomst voor hoofdsponsor van Holland Fisheries Event 2014.

het nieuwsblad Het Urkerland en vakblad Visserijnieuws uit. HFE 2014 Op 10 en 11 oktober 2014 wordt voor de tweede keer De Koningshof Party & Events in Urk omgebouwd tot beursvloer voor exposanten en bezoekers uit de visserijsector en visveredeling. Holland Fisheries Event is bedoeld voor de zakelijke doelgroep in de visserijsector en heeft een internationaal karakter.

| 19

Nieuwe kooktechnologie van Innotec Systems Innotec Systems, leverancier van hoogwaardige installaties voor de garnalen- en visverwerking, heeft onlangs haar laatste ontwikkeling gelanceerd: de ‘Impingement Flash Cooker’ voor garnalen en andere schaaldieren, zoals kreeft, krab en langoustines. Het bijzondere van deze kookmachine is dat deze optimale procescontrole aan de gebruiker biedt. De machine is namelijk voorzien van twee tot vier afzonderlijk regelbare temperatuurzones, wat het ‘over-cook’-effect elimineert en de rendementen aanzienlijk

verhoogt. Een roestvaststalen transportband voorkomt spreiding in kooktijd en beschadiging van het product. Risico’s van kunststof deeltjes ín het product zijn ook uitgesloten. De brede functionaliteit van de cooker maakt het mogelijk producten te blancheren, verpakte producten te pasteuriseren en delicate producten te behandelen (zoals hele kreeft). De eerste machine draait inmiddels bij één van de grootste garnalenverwerkers in Thailand, met zeer goede resultaten. Innotec Systems levert de machine in diverse afmetingen en capaciteiten en speelt in op de wensen van de gebruiker.

‘Een goed advies staat aan de basis van investeren en innoveren’, zegt Auke Hoefnagel van Flynth adviseurs en accountants. Op de beurslocatie De Koningshof Party & Events op Urk tekende Hoefnagel vorige maand het sponsorcontract. Kobus Kaptijn van GBU Grafisch Compleet tekende voor de samenwerking als mediapartner. Voor de tweede keer krijgt Henk de Boer de opdracht om De Koningshof Party & Events om te bouwen tot beursvloer met een internationaal karakter. Dick Schutte, interim voorzitter Stichting Visserijdagen Urk en initiatiefnemer HFE, is verheugd: ‘Samen met deze vooruitstrevende bedrijven werken we toe naar twee succesvolle beursdagen in oktober. Die staan, hoe kan het ook anders, volledig in het teken van samenwerken aan continuïteit in de visserijsector!’ ANDERE AANPAK Ook de beursorganisatie pakt het deze editie anders aan om de beurs voor zowel de bezoeker als exposant nog aantrekkelijker te maken. De nieuwe website voor bezoekers, exposanten en pers staat online. Exposanten kunnen zich dit jaar online registreren en ontvangen tot aan de beursdagen digitale mailings met praktische informatie over bijvoorbeeld kortingen voor reis- en verblijfmogelijkheden en promotiemateriaal. De beursvloer bestaat uit drie zalen met in iedere zaal een bar met zitplekken. Bezoekers hebben gratis toegang. Voor exposanten zijn er aantrekkelijke all-inprijzen opgesteld inclusief stand en catering. HOOFDSPONSOR FLYNTH Al jarenlang ondersteunen de adviseurs en accountants van Flynth de continuïteit van visserijbedrijven in heel Nederland. Van fiscaal, juridisch en bedrijfskundig advies tot bedrijfsvergelijkingen van de resultaten, quotumbenutting en het brandstofverbruik met collegaondernemers in de visserij. Daarnaast is Flynth de drijvende kracht achter het Masterplan Duurzame Visserij. Op die manier werkt het bedrijf aan nieuw perspectief voor de sector. MEDIAPARTNER GBU GBU staat voor Grafisch Bedrijf Urkerland. Het Urkerland is de lokale krant waaruit GBU is ontstaan. Met de tijd meegaan en doorontwikkelen. Zo is een compleet grafisch bedrijf ontstaan, dat alle disciplines onder één dak heeft. Van conceptontwikkeling tot distributie. GBU geeft in eigen beheer wekelijks

FISHT R E N D De vakkrant voor de hele visketen!

A4-Adv-JimmytheFish.indd 2

24-10-2012 11:44:10


20 |

FISHT R E N D

Visberichten viert eenjarig bestaan

Column

Gaat het lukken? Het begint altijd met een eerste stap. Iemand met die nemen of diegene moet iets zeggen dat een groep activeert. Binnen KK Slim Ondernemen was dit Klaas Jelle Koffeman. Het vergezicht‘Transitie van de gehele vloot’werd dichterbij gehaald. De wildste verhalen en de gigantische bedragen deden de ronde. Maar het proces was in gang gezet. Vooral hoe je een dergelijke visie concreet gaat maken. ‘Er is al zo vaak iets geprobeerd’, was al snel een veelgehoorde opmerking van de, ons bekende, ‘Stuurlui aan Wal’. Eerst maar eens zorgen voor draagvlak. Vijftig ondernemers en overheden werden benaderd en leverden in deze fase hun denk- en doekracht. De uiteindelijke notitie ‘Masterplan Transitie Visserijvloot’ is destijds overhandigd aan minister Verburg. De tweede stap was een haalbaarheidsstudie Masterplan Duurzame Visserij. Doel was om helder te krijgen waar nu de pijnpunten zaten en welke haalbare oplossingen hiervoor voor handen waren, zodat de geëiste duurzaamheid in combinatie met het gewenst verdienmodel zou ontstaan. Want aan dat laatste schort(te) het binnen de visserij. Hoge productiekosten en brandstofprijzen en lage opbrengsten. Het uiteindelijke rapport heeft geleid tot een beschikking onder EVF en een onderzoeksproject, ook wel fase 3 genoemd. De derde fase moest het resultaat van de eerste twee stappen duidelijk verwoorden in een onderzoeksproject, namelijk een pilotschip. De overheid wilde graag meedenken, maar wel binnen de kaders van het EVF. Dat betekende dat alleen fondsen beschikbaar konden worden gesteld als deze middelen besteed zouden worden aan innovaties. Daarmee was het innovatieve voorbeeldschip nog geen werkelijkheid. Bij lange na niet. Want wat zijn toe te passen innovaties? En hoe zit het met de viszekerheid van de nieuwe vangstmethode? Hoe wordt dit op een innovatief schip toegepast?

Visberichten, de persberichtenservice voor de vissector, bestaat een jaar! Initiatiefneemsters Caroline Melissant en Wendy Noordzij kijken terug op een succesvolle start, waarbij diverse bedrijven in de vissector hen het vertrouwen hebben gegeven en hun nieuwtjes via Visberichten naar buiten hebben gebracht. Naast het vertrouwde communicatieaanbod focussen de initiatiefneemsters zich dit jaar ook op persberichten voor buitenlandse vakpers en workshops.

Welke ondernemer gaat investeren in een dergelijk vissersschip? Wie kan een dergelijk schip bouwen? Hoe moet het totaal worden gefinancierd? Welke bank is bereid deze financiering op te pakken? Hoe om te gaan met bijvangst en verwerking aan boord? Is er sprake van lagere productiekosten? O ja, één van de belangrijkste voorwaarden van het EVF is dat het een samenwerkingsproject moest zijn. Het beeld van ‘vele vissers op één schip houden’ was een uitdaging. Daarbij is communiceren, het afstemmen van zender en ontvanger, uitermate belangrijk. Ook het bestuur voelde dit als een belangrijke taak. Bedenk daarbij dat het niet moeilijk is om algemeen aanvaarde waarheden te verspreiden. Het wordt pas een uitdaging om het ‘muziekstuk’ in de maat van de visie te componeren. Net als bij het afgelopen songfestival is het antwoord op de vraag of het gaat lukken, afhankelijk van de steun van de vakjury. Het MDV project, project van en voor de visserijsector Nederland, slaagt. Maar daarvoor hebben de ondernemers die dit gaan uitvoeren, en laten we niet vergeten dat zij financieel risico op zich nemen, die steun nodig om hun doel te kunnen bereiken, namelijk: een economisch en ecologisch duurzaam visserijbedrijf. Philip ten Napel, Stichting Masterplan Duurzame Visserij

‘Voor de oprichting van Visberichten hadden we het idee dat er behoefte was aan effectieve communicatie om de passie en het ondernemerschap van de sector uit te dragen. Wij zijn blij dat we inmiddels al diverse mooie en kansrijke initiatieven hebben kunnen communiceren’, aldus de onderneemsters. Visberichten ging van start als persberichtenservice voor het opstellen en verspreiden van persberichten. Daarnaast verzorgen Caroline en

Wendy ook communicatie voor (subsidie)projecten en ketensamenwerkingen en allerlei andere vormen van communicatie, zoals het schrijven van nieuwsbrieven, artikelen, advertorials en web­ siteteksten. Ook het verzorgen van social media, brochures, folders en flyers en het maken van bedrijfsfilms behoort tot de mogelijkheden. Op de Visbeurs in Spakenburg werd een ‘ontzorgpakket’ voor ondernemers geïntroduceerd. Voor een klein bedrag per maand verzorgt Visberichten alle communicatieuitingen richting de media en klant. Het pakket omvat het opstellen en verspreiden van (pers)berichten voor de lokale kranten en inzet van social media. Ook kunnen websiteteksten worden (her)schreven. Vol vertrouwen gaan Caroline en Wendy het tweede jaar tegemoet, waarbij ze zich naast bovengenoemde activiteiten onder meer willen focussen op communicatie richting het buitenland. ‘We hebben gemerkt dat diverse Nederlandse visserijbedrijven hun noviteiten

Vakbeurs voor printing, labelling en converting Met Label&Print staat er volgend jaar binnen de verpakkingsindustrie een nieuwe vakbeurs op de kalender. Label&Print wordt gelijktijdig georganiseerd met Empack, op 15 en 16 april 2015 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Als er één markt is die continu in beweging is, is het de verpakkingsmarkt. Gedreven door regelgevingen en een steeds kritischer wordende consument volgen de toepassingen en innovaties elkaar razendsnel op. Uit intensief Europees marktonderzoek blijkt dat de sectoren printing, labelling en converting behoefte hebben aan een eigen vakbeurs. Eén van de redenen die wordt aangevoerd, is de teruglopende vraag naar printoplossingen vanuit drukkerijen en uitgeverijen. Leveranciers van drukpersen en

printmachines richten zich nu massaal op de verpakkingsmarkt. De verpakkingsbranche is tevens de grootste klant van de toonaangevende converters in Europa en ook stand-alone labeloplossingen zijn niet langer houdbaar; zij richten zich meer en meer op de verpakkingsindustrie om hun nichepositie te verstevigen. easyFairs speelt hier met Label&Print op in en zet haar verpakkingsportfolio met drie sterke merken, dertien Europese steden in elf landen en meer dan 3.200 deelnemende bedrijven op de kaart. Tijdens de succesvolle editie van Empack ’s-Hertogenbosch op 2 en 3 april werd Label&Print gepresenteerd. De eerste editie van Label&Print wordt volgend jaar gelijktijdig met Empack in de Brabanthallen georganiseerd. Deelnemen aan Label&Print is een krachtig marketingwapen voor

graag via internationale vakbladen communiceren. Wij kunnen hen daarbij helpen door persberichten op te stellen en/of deze te vertalen naar bijvoorbeeld Engels, Duits, Frans, Noors, Spaans of Italiaans. We beschikken over een zeer uitgebreid verzendbestand van internationale media en kunnen de berichten naar de juiste contactpersonen sturen. Uiteindelijk is het natuurlijk het resultaat dat telt. Verschillende persberichten die door ons zijn opgesteld, zijn inmiddels groots opgepakt door buitenlandse journalisten.’ Ander speerpunt voor dit jaar is het organiseren van (communicatie) workshops. ‘Hoewel ondernemers hun communicatie altijd aan ons kunnen uitbesteden, willen wij hen ook leren hoe ze op effectieve wijze zelf hun boodschap naar buiten kunnen brengen. Daarom gaan we diverse trainingen verzorgen, waarvan we de inhoud de komende tijd verder invullen.’ Meer informatie: www.visberichten.nl.

iedereen die zich bezighoudt met printing, labelling en converting binnen de scope van verpakken en verpakkingen. Denk hierbij aan printmachines (digitaal, inkjet, laser, offset, flexo, roto, thermo), labelling- en convertingcomponenten en -processen, subsstraten (films folie, laminaten, plastics, nonwoven, karton, papier, textiel), controle- en inspectiesystemen, converting- en finishingmachines en verbruiksartikelen (lijmen, inkten, vernis, coating, lakken, chemicaliën, oplosmiddelen en vetten). Leveranciers uit alle verticale markten komen samen tijdens deze beurs. Met een eigen, specifieke marktingcampagne zal Label&Print zich richten op bezoekers met een focus op verpakkingsgerelateerde print-, label- en converteringsoplossingen uit zowel de food- als de non-food branche. Voor meer informatie over of deelname aan Label&Print kan contact worden opgenomen met Aukje Bruers (tel.: 0162 408980 en e-mail: label-print-nl@easyFairs.com). Zie ook: www.easyFairs.com/labelprint-nl.

Fish Recept

Borrelsandwiches

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

INGREDIËNTEN VOOR 8 PERSONEN: - 200 g verse roomkaas met kruiden - 1 el mayonaise - 8 sneden wit casinobrood (zonder korst) - 50 g veldsla - 32 gekookte mosselen (uit de schelp) - 4 el bieslook (fijngehakt) - 16 cocktailprikkers

B.V.

Betere Bedrijfskleding Zoetelief bedrijfskleding voor

VAN SLINGELANDTPLEIN 5 1051 DD AMSTERDAM

TEL. (020) 624 60 02 FAX (020) 620 89 39

Fishtrends EMAIL:info@zoetelief.nl

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

E-mail: info@zoetelief.nl

www.zoetelief.nl

BEREIDING: Meng de roomkaas met de mayonaise tot een romige spread. Voeg zout en peper naar smaak toe. Besmeer de helft van het brood met de helft van de kruidenspread. Beleg de besmeerde sneetjes met veldsla en mosselen. Leg de rest van het brood erop. Snijd de sandwiches twee keer diagonaal door. Strooi bieslook op een bord. Besmeer één kant van de elke sandwich met de rest van de kruidenspread en druk het in de bieslook. Steek er een prikker door.

TIP: Vervang voor een lichter hapje de roomkaas en mayonaise door zuivelspread light, bijvoorbeeld met bieslook of paprika en kruiden. Dit recept is afkomstig van het Mosselkantoor, voor meer recepten, zie: www.mosselen.nl.


FISHT R E N D

| 21

Dé krant online

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

Is alTIjd bIj je In de buurT

Volg ons ook via Twitter Volg ons via twitter @FishTrend @visvakkrant

COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS • horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs • koel- en vriescellen • airconditioning • erkend installateurs koeltechniek N.V.K.L.

Scan de code en kijk wat er mogelijk is.

Vo or een goe En een da dvi d e es Me gel ijke te en kw gez An alit elli der eit ge sd sfe an er and ere n

Ga op de PC, laptop of tablet naar

www.fishtrenD.nl en lees de volledige versie van Dé krant online

Nijverheidstraat 14 1135 GE Edam telefoon: 0299-364735 • fax: 0299-364515 voor meer informatie zie op onze site: www.vema-bv.nl

Nieuwe verpakkingen binnen het PAARDEKOOPER LUNCHCONCEPT.

Words

Bestel onze complete

lijn lunchconcept prod

ucten op www.paard

ekooper.nl


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy BBB Accountantskantoor voor de vishandel Tel: 070 - 3907860 www.bbbadvies.nl Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 – 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl International Seafood Auctions Tel: 0519 349125 www.isauctions.eu Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Zoutkamp (Noordzeegarnalen) www.goldshrimp.nl Tel: 0595-447150 Apparatuur / automatisering CSB- System Tel: 076 - 5307676 www.csb-system.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 – 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Mettler Toledo Tel: 0344 - 63 83 63 www.mt.com Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com RBK Group Tel. 0570-680100 www.rbk.nl Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com

Sismatec Tel: 0546 – 874111 www.sismatec.nl Spako kook en rookapparatuur Tel: 049 – 3352183 www:spako.nl Steen F.P.M. International Tel: 0021-(0)36 – 650400 www.steen.be Twentebelt B.V. Tel: 074-2424705 www.twentebelt.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Laco Crumbs b.v. Tel: 058 - 2948445 www.lacocrumbs.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 – 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 – 420138 www.florigo.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 – 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl HHS rvs producten Tel: 0575 – 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl KMI Apeldoorn bv Tel: 055 - 5215833 www.kmi-apeldoorn.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 – 399279 www.lixero.eu Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 – 256474 www.renselaar.com Van Erkel Presentatie & Communicatie Tel: 0182 - 320 167 www.vanerkel.nl Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 – 4323552 www.3wmakelaars.nl

Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 – 243 06 53 www.craeghs.nl De & D Consult – Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Industrial Auctions BV Tel. 0499-872510 www.industrial-auctions.com Junction Communication, producten promotie Tel: 06 – 53353843 www.jcom.nl Maks klantenloyaliteit Tel: 088-6386262 www.maks.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 – 575859 www.ns-quality.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Garnalen Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Goldshrimp Tel: 0595 – 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg Group, Heiploeg BV Tel: 0595 – 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0187 – 491298 Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Luiten Seafood Tel: 071 - 5808020 www.luitenseafood.com Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 – 434067 www.meromar.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 – 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 – 571619 www.telson.nl Triton Yerseke B.V. Tel: 0113 - 572169 www.tritonmosselen.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 – 447140 www.goldshrimp.nl Haring Dulk & ZN b.v. Jac den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 – 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring & zeevisgroothandel Atlantic BV Tel: 070 – 3282820 www.vishandelatlantic.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 – 2988044 www.visgroothandel.com Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 – 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Amiclean Tel: 06 - 13040377 www.amiclean.nl

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl.

Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 025 - 2626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 – 2373637 www.berendsen.nl Brilliant Group B.V. Tel: 026-3190590 www.hygienepartner.nl Bosgraaf Techniek Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl HHS rvs producten Tel: 0575 – 565349 www.h-hs.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl Let’s Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo b.v. Tel: 0546 - 575360 www.mafo.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Kassasystemen Avery Berkel Tel: 035 – 6955055 www.averyberkel.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 – 661763 www.bossystemen.nl De Ridder & den Hertog Tel: 0418-591245 www.ridderenhertog.nl Digi Nederland b.v. Tel: 0299 - 40 555 0 www.digieu.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 – 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 – 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com Weda BV Tel: 035 6955055  www.weda.com Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl Cargo temp Tel: 0252 – 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coldstore Urk b.v. Tel: 0527 - 68 6403 www.coldstore-urk.nl Coolworld Rentals, verhuur koeltechniek Tel: 0416-688088 www.coolworld.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 – 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 – 2657788 www.gullimex.com Innotec Systems B.V. 0183-661973 www.innotec-systems.net

Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 – 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 – 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Linde Gas Benelux B.V. Tel: 010-2461470 www.lindegasbenelux.com Metaflex Isosystems b.v. Tel: 0543 – 477333 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 – 5216214 www.nijssen.com Reftrade Tel: 010-4297155 www.reftrade.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 – 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 – 5487000 www.testo.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 – 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl Kruiden / specerijen Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 – 4626600 www.jadico.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps BV Tel: 0499 - 373525 www.rapskruiden.nl S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 – 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl De Weerd Specerijen B.V. Tel: 0521 - 515283 www.deweerd.nl Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 – 572087 www.adrimossel.nl Aquamossel Tel: 0113 – 573330 www.deltamossel.com Delta Mossel b.v. Tel: 0113 - 573330 www.deltamossel.com Heiploeg Group, Heiploeg B.B. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 – 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 – 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 – 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 – 577714 www.zeelandsroem.nl Triton Yerseke B.V. Tel: 0113 – 572169 www.tritonmosselen.nl Piet Verwijs- van der Endt b.v. Tel: 0113 – 571702 www.verwijsvanderendt.com

Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 – 571451 www.qualimer.com Organisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036 – 5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 – 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl Kadergroep Visketen Tel: 06 – 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 – 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 – 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 – 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 070 – 3369655 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 – 576066 Productschap Vis Tel: 070 – 3369600 www.pvis.nl United Fish Auctions Tel: 0187 – 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 – 33699671 www.visspecialisten.nl Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 – 3369676 www.visimporteurs.nl Vis Ned Tel: 0517 – 684141 www.visserij.nl Vrienden van de Mossel Tel: 06 - 51731511 www.vriendenvandemossel.nl Opleidingen Prosea Tel: 030 – 2300077 www.prosea.info SVO vakopleiding food Tel: 030- 2758101 www.svo.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 ww.dilvis.com Fuikie Seafood Tel: 0299 – 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 – 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 – 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 – 2985422 www.jacobvanjan.nl Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 – 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 - 2988746 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 – 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl Sauspompen Fastfood Support Tel: 033-2994309 www.fastfoodsupport.nl


FISHT R E N D

(koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 – 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 – 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 – 571377 www.koeijer.com Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 – 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 – 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 – 690943 www.vebatrans.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 – 3271061 www.smitsuien.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl InnovaN Trailers BV Tel: 0318-500615 www.innovantrailers.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 – 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines

A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Barneveld Verpakkingen b.v., Tel: 0318 – 514021 www.barneveld-verpakkingen.nl Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Gullimex BV Tel: 074 – 2657788 www.gullimex.com Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 – 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 – 538380 www.niverplast.com O/K Packaging Systems BV Tel: 0252 - 216250 www.okpackaging.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 – 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl

Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 – 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 0321 – 319616 www.ultrapak.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 – 394141 www.levo.nl Oliehoorn Tel. 0229-244660 www.oliehoorn.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vandemoortele Nederland BV Tel: 036-5229757 www.vandemoortele.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefoods.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Amacore Seafood Tel: 013-5052116 www.amacore.nl Anova Seafood BV Tel: 073 - 7502000 www.anovaseafood.com Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 – 5829990 www.janvanas.nl ATL Seafood Tel: 077 – 3969887 www.atlseafood.nl Azur Seafood b.v. Tel: 0527 – 688805 www.azurseafood.com Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl Bakker Seafish Tel: 0527 – 684569 www.bakkerseafish.nl Bastion Seafood Tel: 0255 - 537554 www.bastionseafood.nl Bertus-Dekker Seafood b.v. Tel: 0255 - 563131 www.bertusdekker.com Bond Seafood Tel: 076 – 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 – 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Bruinvis b.v., Zeevishandel Tel: 0113 – 372842 www.bruinvis.com Bull Meat B.V. Tel: 0251 - 261780 www.bullmeat.com Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com

Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisherman’s Choice B.V. Tel: 070- 3624780 www.fishermanschoice.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 – 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Isola Fish b.v. Tel: 0527 – 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 – 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 – 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 – 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 – 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 – 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 – 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Luiten Seafood Tel: 071-580 8020 www.luitenseafood.com Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 – 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 – 369037 www.mooijer.nl Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 – 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl

Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poseidon Food BV Tel: 030 – 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodé Vis Tel: 0527 – 685357 www.rodevis.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 – 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 – 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 – 687066 www.seafoodconnection.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 – 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 – 4088888 www.sumarefish.nl

Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 – 680000 www.quickfrozen.nl Vishandel Tel Tel: 0255 – 537831 www.vishandeltel.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 – 689689 www.urk-export.nl Varia Vis Tel: 0527 – 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 – 321118 www.vd119.nl Waasdorp, Zeevishandel N. Tel: 0255 – 512796 www.waasdorp.nl H. van Wijnen Tel: 0180 – 512655 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 – 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 – 3545466 www.vanderzwan.nl

| 23

Devafloor 06-12723838 www.devafloor.nl Duracryl Tel: 010-4505231 www.duracryl.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

Vloeren en wanden Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl

De Vismarkt TE KOOP: viswinkel + inventaris en woonhuis in Enschede (wijk Roombeek) Prijs: € 175.000,- k.k. Info: 053 – 2302295, of info@bos-makelaars.nl

TE KOOP: Jonge gebruikte viswagens vanaf € 10.000,-. BK Market Trailers Tel. 0342-417559 www.bkmt.nl

AANGEBODEN: Visverkoopwagen, 7 meter bakoven, roestvrijstalen koeling, direct inzetbaar. Meeneemprijs: €3.500 (wagen staat in Zeeland). Voor informatie, bel: 030 2523590 of mail naar baronvan@live.nl.

De Vismarkt

AANGEBODEN: Viswinkel + inventaris en woning (boven de winkel gelegen) in Maassluis-Centrum. Geheel te koop of te huur. Prijs n.o.t.k. Info: 010-5912221 of karpoel@gmail.com

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 5 - 2014

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


De sterkste schakel

e s d n a l l o H De ! e w Nieu voor e d f e i l t e n M e g n a v e g u

FishPartners BV Haringweg 39 Postbus 158 3750 GD Spakenburg Telefoon 033 - 299 80 10 www.fishpartners.nl

Scan deze code en kijk naar het complete assortiment

Fish Trend nr 4 2014  
Fish Trend nr 4 2014  

De vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals. Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, int...

Advertisement