Fish Trend nr 5 2013

Page 1

FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 2  |  Week 35  | 2013 |  Nummer 5  |  www.fishtrend.nl

5

‘Bijvangsten zoveel mogelijk voorkomen’

GPC Kant gaat dagverse garnalen groots aanbieden

Hogere mosselprijzen door tegenvallende voorraden

Nu de aanlandingsplicht ook na diverse lobby’s van de Nederlandse Vissersbond en VisNed nog steeds een feit is, zet de kottersector in op selectiviteit en overleving van onvermijdelijke bijvangst. De vis­ serijsector is en blijft van mening dat de invoering absoluut niet zal bijdragen aan een beter bestands­ beheer, maar wil wel samenwerken met de poli­ tiek om te redden wat er te redden valt. Het doel is om met de volle steun van de overheid bijvangsten zoveel mogelijk te voorkomen en overlevingkansen van discards te vergroten. Lees verder op pagina 4

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen straks op grote schaal dagverse garnalen worden aangeboden. GPC Kant laat namelijk een modern en duurzaam garnalencentrum bouwen in de haven van Lauwers­ oog. Het bedrijf heeft een nieuw prototype pelma­ chine ontwikkeld, dat vijf keer zo snel pelt als de huidige machines. Als de uitbreiding klaar is, kunnen 50.000 kilo garnalen per week worden verwerkt. Bovendien wordt samen met Telson gekeken of het mogelijk is garnalen zonder conserveringsmiddelen op de markt te brengen. Lees verder op pagina 8

De nieuwe oogst Zeeuwse mosselen valt in de smaak. Sinds het mosselseizoen eind juli van start ging, is het belangrijkste deel van oogstbare mosse­ len in de Oosterschelde al geconsumeerd. Gezien de latere start van het mosselseizoen is de vraag groot, zo laat het Mosselkantoor weten. De voorraden in de Oosterschelde blijken kleiner dan verwacht, waardoor de huidige aanvoer van Zeeuwse mosselen uit de Oosterschelde een stuk lager is dan vooraf ingeschat. Dat leidt tot een schaarste, waardoor de prijzen op de Mosselveiling in Yerseke oplopen en ook consumentenprijzen stijgen.


2 |

FISHT R E N D

VooRWooRd

Nieuws op het strand Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat ben ik blij met mijn keuze om voor mezelf te beginnen. Inmid­ dels ben ik alweer een jaar bezig en hebben we al heel veel positieve reacties op Fish Trend gekregen. Zoveel dat we het aandurven om met een tweede krant te starten in een totaal andere branche: de recycling. Twee weken nadat deze editie bij u in de brievenbus ligt, komt de eerste Schrootkrant uit. Weer een nieuwe uitdaging naast al het redactiewerk dat ik voor Fish Trend en allerlei andere magazines en kranten verricht en de persberichtenservice Visbe­ richten die ik samen met Caroline Melissant ben gestart. Een druk bestaan, maar wel ontzettend afwisselend. Wat is het fijn om je eigen tijd in te kunnen delen. Zo heb ik me deze zomer regelma­ tig een middagje vrij geven om samen met de kinderen wat leuks te doen, of heb ik het nuttige met het aangename gecombineerd en zat ik ’s avonds urenlang met de laptop in de tuin te genieten van een zwoele zomeravond. Weer eens iets anders dan een snikheet kantoor! En zelfs liggend op het strand bleef ik via Twitter op de hoogte van allerlei visnieuws. Wat een mooie tweets kwamen er af en toe voorbij. Krijn Verwijs is een mosselacademie gestart en heeft een eigen app gelanceerd. Wat een mooi voorbeeld van vispromotie. Ik hoop dat veel meer bedrijven een soortgelijke stap zetten. Door informatie, foto’s en recepten toe te voegen, krijgen consumenten op eigentijdse wijze meer gevoel bij het product en dat willen we immers allemaal. Ook mooie tweets van de firma Kant, die een groot garnalencentrum bouwt en op grote schaal dagverse garnalen gaat aanbieden. Reden voor mij om ze direct te benaderen voor

een interview. Blij word ik ook van de plannen in Scheveningen, waar het entertainmentpark FISH gere­ aliseerd wordt. Een paar maanden terug heb ik dit onderwerp nog in mijn voorwoord aangehaald, niet wetende dat zoiets er echt zou komen. En zo zijn er nog veel meer mooie nieuwtjes, die alle­ maal in deze editie terug te vin­ den zijn. Helaas kwamen er niet alleen positieve tweets voorbij. Ik betreur het ten zeerste dat het de kotterorganisaties niet is gelukt de aanlandingsplicht tegen te houden. Het is onbegrijpelijk dat zo’n maatregel wordt genomen, terwijl de visbestanden er zo goed voorstaan. Ik wil alle visserman­ nen heel veel sterkte toewensen en hoop dat ze ondanks alle grote tegenslagen toch nog uit het dal kunnen klimmen. Via Visberich­ ten hebben Caroline en ik gepro­ beerd de media over de absurde plannen te informeren. Het blijft belangrijk dat consumenten het echte verhaal over vis kennen. En dat de sector daar alles aan doet, mag duidelijk zijn! Wendy Noordzij

Krijn Verwijs Yerseke B.V. introduceert Premier app Krijn Verwijs Yerseke B.V. heeft onder de merknaam Premier een eigen app gelanceerd. Deze app biedt gebruikers informatie over mosselen en andere schaal- en schelpdieren, maar ook recepten, nieuws, video’s en de mogelijkheid tot het delen van foto’s. De Premier app is gratis te downloaden voor iPhone, iPad en Androidtoestel via de App Store of Google Play. Het gebruik van smartphones en tablets blijft toenemen en daar wil Krijn Verwijs Yerseke graag op inspelen. Het bedrijf heeft al in een eerder stadium

een mobiele website geïn­ troduceerd. De nieuwe app vormt daar een logisch vervolg op. Met de mobiele website en de app is de informatie over Premier mosselen en andere schaal­ en schelpdieren voor iedereen altijd toegankelijk. Krijn Verwijs Yerseke B.V. is één van de grote spelers op de Europese schaal­ en schelpdie­ renmarkt en heeft meer dan 130 jaar ervaring in de sector. Het bedrijf levert schaal­ en schelp­ dieren onder de merknamen Premier, Premier Premium Quality en onder ‘private label’ aan supermarktketens en (hore­ ca)groothandels in heel Europa.

Genomineerden ‘Visspecialist van het jaar 2013’ bekend Visspecialist de Dolfijn in Haarlem, Ru-Vis uw Visspecialist te Nijkerk en Visspecialiteiten Henk Kok & Zn te Woerden zijn genomineerd voor ‘Visspecialist van het jaar 2013’ in de categorie ambulant. In de categorie winkel strijden Volendammer Visspecialist H. Schilder uit Amstelveen, Koning de Visspecialist uit Amstelveen, Fish ’n Food in Apeldoorn, Ru-Vis in Leusden en Volendammer Visspecialist Tom Tuyp uit Vleuten om de titel. De uitslagen van de eerste ronde van de vakwedstrijd zijn tijdens een feestelijk buffet eind juni bekend gemaakt. Met maar liefst 36 gouden en 11 zilveren winnaars, mag de kwaliteit van de deelnemers erg hoog worden genoemd. ‘Een uitstekend resultaat’, aldus de voorzitter van de jury, ‘waarmee de deelnemers laten zien alleen maar met het beste van het beste aan het werk te zijn.’Tijdens een feestelijk buffet ontving iedere deelnemer zijn of haar persoonlijke rapport, certifi­ caat en voorbeeld promotiepakket. Met het rapport in de hand kan de visspecialist ook de verbeterpunten aanpakken. ‘Dat maakt de deelname ook zo waardevol, enerzijds bewijst een goede uitslag de kwaliteit van de viszaak voor de consument en anderzijds beidt het een mogelijk­ heid een spiegel voor te houden.’ Ook de bekendmaking van de finalisten stond op het programma. Waar het de bedoeling was om in beide categorieën drie finalisten te kunnen aanwijzen, liggen de uitslagen uiteindelijk erg dicht bij elkaar. ‘Het niveau van de wedstrijd is uitzonderlijk hoog. Het duidelijk aanwijzen van drie finalisten die boven de rest uitstijgen, is dan ook onbegonnen werk. Daarom hebben we ervoor gekozen in de categorie

COLOFON FISHT R E N D FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS Jaargang 2 | Week 35 | 2013 | Nummer 5 | www.fishtrend.nl

5

winkel geen drie, maar vijf finalisten te kiezen.’ Makreel verkopen In een ultieme laatste ronde zullen zij tegen elkaar strijden om de titel ‘Visspecialist van het Jaar’ welke tot 2015 door de winnaars in beide categorieën gedragen mag worden. De finale wordt in tegenstelling tot eerdere edities ditmaal gespeeld op de werkvloer. Met de opdracht om makreel te verkopen, zullen de finalisten zich de komende tijd goed gaan voorbereiden. Tijdens vooraf bekend gemaakte data zal een videoploeg en jury de verkoop daadwerkelijk gaan beoordelen. Zo wordt het ondernemerschap in de vis op topniveau aan een test onderworpen. Alle onderdelen in de verkoop van vis spelen een rol in de finale: van verkoop tot presentatie, marketing en vakmanschap. De uitslag van deze finaleronde zal op de Spakenburgse Visbeurs op maandag 7 oktober bekend worden gemaakt. Met de vertoning van de video’s zullen de bezoekers van de beurs de resultaten van de opdracht kunnen bekijken, waarna de winnaars van de titel zich mogen presenteren aan het publiek. De wedstrijd Visspecialist van het jaar 2013 is een initiatief van de Spakenburgse Vishandel Vereniging en de Vishandelsvereniging St. Antonius, in samenwerking met de VNV. Samen met sponsors uit de branche erkennen zij het nut van sterke specialisten in het ambacht en prikkelen zij ondernemers met de wedstrijd het niveau op een hoger plan te krijgen. Hoofdspon­ sors Smedes Fine Food en FishPart­ ners en subsponsors SVO, Visma­ gazine, Huygen Mechanisatie, KMI, Haasnoot vis, Weda, Van Barneveld Verpakkingen, Smitto en Stivavi steunen de wedstrijd financieel.

‘Bijvangsten zoveel mogelijk voorkomen’

GPC Kant gaat dagverse garnalen groots aanbieden

Hogere mosselprijzen door tegenvallende voorraden

Nu de aanlandingsplicht ook na diverse lobby’s van de Nederlandse Vissersbond en VisNed nog steeds een feit is, zet de kottersector in op selectiviteit en overleving van onvermijdelijke bijvangst. De vis­ serijsector is en blijft van mening dat de invoering absoluut niet zal bijdragen aan een beter bestands­ beheer, maar wil wel samenwerken met de poli­ tiek om te redden wat er te redden valt. Het doel is om met de volle steun van de overheid bijvangsten zoveel mogelijk te voorkomen en overlevingkansen van discards te vergroten. Lees verder op pagina 4

Voor het eerst in de geschiedenis kunnen straks op grote schaal dagverse garnalen worden aangeboden. GPC Kant laat namelijk een modern en duurzaam garnalencentrum bouwen in de haven van Lauwers­ oog. Het bedrijf heeft een nieuw prototype pelma­ chine ontwikkeld, dat vijf keer zo snel pelt als de huidige machines. Als de uitbreiding klaar is, kunnen 50.000 kilo garnalen per week worden verwerkt. Bovendien wordt samen met Telson gekeken of het mogelijk is garnalen zonder conserveringsmiddelen op de markt te brengen. Lees verder op pagina 8

De nieuwe oogst Zeeuwse mosselen valt in de smaak. Sinds het mosselseizoen eind juli van start ging, is het belangrijkste deel van oogstbare mosse­ len in de Oosterschelde al geconsumeerd. Gezien de latere start van het mosselseizoen is de vraag groot, zo laat het Mosselkantoor weten. De voorraden in de Oosterschelde blijken kleiner dan verwacht, waardoor de huidige aanvoer van Zeeuwse mosselen uit de Oosterschelde een stuk lager is dan vooraf ingeschat. Dat leidt tot een schaarste, waardoor de prijzen op de Mosselveiling in Yerseke oplopen en ook consumentenprijzen stijgen.

2e jaargang, Week 35, 2013, nr. 5 Fish Trend is een vakkrant voor de volledige visketen. Een unieke bladformule voor en door professionals uit de visbranche. Verschijnt 8x per jaar Gezamenlijke uitgave van: Addictive Media in samenwerking met RedactieVisie. Addictive Media: Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Tel: 0515 – 432140 Fax: 0515 – 432153 www.addictivemedia.nl RedactieVisie: Wendy Noordzij Tsj. Claeszstrjitte 23 8629 RZ Scharnegoutum Tel: 06 - 19637279 Uitgever: André Schoppen, Tel: 0515 - 432140 / 06 - 16044131 andre@addictivemedia.nl Verkoop: Wilfred Wubs Tel: 0515 - 432140 / 06 - 20479538 wilfred@addictivemedia.nl Redactie: Wendy Noordzij, Tel: 06 - 19637279 redactie@fishtrend.nl Twitter: @visvakkrant Medewerkers aan dit nummer: Johan K. Nooitgedagt, Gerco van der Spek, Jan v.d. Voort Fotografie: Fotografie: Evert Jan Daniels, Fish Trend, Nederlands Visbureau Coverfoto: Het binnenhalen van het netten. Altijd weer spannend. Wat heeft de natuur in petto? Zie ook de middenpagina in deze krant. Foto: Nederlands Visbureau / Evert Jan Daniels Vormgeving: Peter Tiel Druk: Rodi Media BE OUR NEXT FRIEND: Nederland € 70,00 per jaar excl. 6% btw. Extra nummer € 6,50 excl. btw en verzendkosten) ‘Be our next friend’ kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Als vakkrant zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan er van uit dat u de krant ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt ‘Be our next friend’ steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

ISSN: 2213-6193 Disclaimer: De Redactie van FishTrend stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten of gedane uitspraken en behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.


FISHT R E N D J an K unz ,

derde generatie bij jubilerend

L uiten F ood :

‘Groot geworden door te pionieren in grondstoffen’ Luiten Food zoekt overal ter wereld naar ‘pareltjes onder de producten’, geproduceerd door bedrijven met oog voor kwaliteit, ondernemerschap, maar ook principes, statements en een goede bedrijfscultuur. Het bedrijf, dat dit jaar haar 75-jarig bestaan viert, heeft een hele belangrijke ambitie: een grote speler in de vlees en vis sector zijn en blijven.

V an

der

L ee S eafish

introduceert

nieuw retailproduct

Fish & Chips: duurzame kabeljauwkibbeling met aardappelpartjes Met het nieuwe product Fish & Chips zet Van der Lee Seafish haar eerste stappen in het Nederlandse retailkanaal. Het Urker visbedrijf is al jaren een grote speler in de Engelse, Duitse, Italiaanse en Spaanse retail en wil nu met een heel herkenbaar, smakelijk en duurzaam product ook de harten van de Nederlandse consument veroveren.

Door Wendy Noordzij Fijn dat we al 75 jaar lang onze familiewaarden hebben kun­ nen behouden, zegt Jan Kunz, die samen met Lennert Luiten als derde generatie de directie voert. ‘We zijn groot geworden door te pionieren in grondstoffen. We struinden de hele wereld af op zoek naar mooie pro­ ducten. Eerst alleen op het gebied van wild en gevogelte, maar we kwamen zoveel mooie producten tegen, dat we besloten ons assor­ timent uit te breiden met vlees en vis. De global trading van vis past natuurlijk uitstekend in ons concept. Bovendien wordt wild en gevogelte vooral de laatste drie maanden van het jaar verkocht en vis en vlees het hele jaar door. Dus op deze manier kunnen we een constante omzet­ stroom genereren.’

slechts een doosje te bestellen. We maken alles heel toegankelijk voor onze klanten. Zo verkopen we bijvoorbeeld ook krokodilfilets uit Zambia en pythonvlees uit Vietnam in kleine hoeveelheden. We zorgen dat het naar Europa wordt vervoerd en distribueren het vervolgens naar meer dan dertig landen wereldwijd.’ Het aanbieden van kleinverpakkin­ gen vindt Kunz heel belangrijk. ‘We verkopen onder andere portiever­ pakkingen met bijvoorbeeld vier tot zes stuks en zorgen ervoor dat de klant bijna geen ‘handling’ heeft. Zo vinden onze producten niet alleen hun weg naar foodservice en groothandelaren maar ook naar speciaalzaken en retail. Het verpakken vindt plaats bij de oorsprong. Daar hecht Kunz veel waarde aan. ‘Zo hoeven de pro­ ducten bij aankomst niet verder verwerkt te worden. Alle producten komen perfect geportioneerd en

verpakt naar Europa en worden vanuit onze locatie in Stompwijk verder gedistribueerd.’ Momenteel is het bedrijf bezig het aanbod vis & seafood flink uit te breiden. Zo zijn inktvisringen, seafood mix en kabeljauwfilet porties onlangs aan het assorti­ ment toegevoegd. Kunz besluit: ‘We blijven altijd op zoek naar nieuwe producten en hebben voor de toe­ komst één belangrijke ambitie: een goede stabiele speler in de vlees en vis sector te zijn en te blijven!’

‘We hebben met opzet gekozen voor een herkenbaar product’, legt Gijs van der Lee uit. Fish & Chips is van oorsprong een Engels product, maar iedereen in Nederland kent het. Voor Fish & Chips hebben we de allerbeste, MSC-gecertificeerde kabeljauw geselecteerd, die weinig vocht verliest tijdens het bakken en een uitstekende smaak heeft.’ De kibbeling en aardappelpart­ jes, die verkrijgbaar zijn in luxe twee portieverpakkingen van 500 gram, zijn zo bereid dat ze tijdens het frituren of bakken in de koekenpan gelijktijdig klaar zijn. Ze zijn lekker als snack, maar zijn samen met een salade of warme groente ook heerlijk als warme maaltijd. De doelgroep voor het product is heel divers: ‘Vrijwel iedereen houdt van kibbeling. Van kleine kinderen tot 65-plussers. De Nederlandse consument kiest graag voor gemakkelijk te berei­ den en smakelijke maaltijden en daar spelen we met dit concept op in. Bovendien zijn we in ver­ gelijking tot bestaande concep­

ten heel scherp geprijsd.’ Van der Lee besluit: ‘We liepen al jaren met het idee rond om een kant-en-klaar product op de Nederlandse markt te introdu­ ceren en zijn heel benieuwd hoe het in de retail wordt ontvangen. Als het een succes wordt, zullen we het assortiment zeker uit­ breiden met meer innovatieve en smakelijke visproducten.’ Van der Lee Seafish Het Urker familiebedrijf Van der Lee Seafish, dat dit jaar veertig jaar bestaat, verkoopt alleen de beste vis. Daarbij is de vraag van hun klanten alles bepalend. Noordzeevis vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van het assortiment, maar daarnaast levert het bedrijf ook geïmpor­ teerde vis en gepaneerde en voorgebakken producten. Meer informatie is te vinden op www.vanderleeseafish.com.

Als we het over exact wegen en dose-

Het bedrijf gaat volgens Kunz altijd opzoek naar ‘de pareltjes onder de producten’. Daarbij wordt ook heel goed naar de producent gekeken. ‘We zoeken bedrijven met dezelfde familiewaardes als ons bedrijf, met een goede bedrijfscultuur, principes en statements en die veel waarde hechten aan een goede kwaliteit. We zijn op zoek naar het verhaal achter de producten. Dat willen we uitdragen naar onze klanten. We gaan heel ver in het selecteren van onze leveranciers. We brengen niet alleen een bezoek aan het bedrijf, maar gaan ook mee naar het bassin of de zee om de kweek of vangst te bekijken en denken indien nodig met de klanten mee om hun productieproces te verbeteren. We hebben heel intensief contact.’ Toegankelijk Luiten Food probeert de produc­ ten zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden bij de klanten. ‘Doordat we onze logistiek zo goed op orde hebben, kunnen we grote volumes verhandelen. Daarbij is het ook mogelijk om bijvoorbeeld van onze wildgevangen Camarones uit Chili

|

Over precisie denken wij nooit te licht

ren hebben, dan kunt u op Multipond rekenen. Wij maken uw belofte aan de consument waar. Tot op één honderdste gram nauwkeurig

IN H O U D

250 g

en

in de juiste mix van ingrediënten. De multihead weegautomaten van Multipond zijn 100% betrouwbaar.

Multipond past iedere weegautomaat aan op het af te wegen product. Samen met u kunnen wij een maatoplossing ontwikkelen waarmee u veel tijd en geld bespaart. Wij maken waar wat we beloven, al m25 jaar! Als ook ú snel en precies wilt wegen en doseren, bel dan +31 (0)40 262 80 90 voor een afspraak of een uitgebreide presentatie.

S N E L ,

P R E C I E S ,

M U L T I P O N D

Boven Zijde 10, Postbus 28024, NL-5602 JA Eindhoven, T +31 (0) 40 26 28 090, F +31 (0) 40 26 28 099, info@multipond.nl, www.multipond.com

3


4 |

FISHT R E N D

‘Regels voor maaswijdtes laten vervallen’ zen op de hogere kosten die een aanlandplicht met zich meebrengt, zowel aan boord, als voor logis­ tiek, opslag en verwerking. Gezien de economische situatie kan de kottersector deze extra kosten niet dragen. De sector acht het zelfs niet ondenkbaar dat de kottervloot aan een aanlandplicht onderdoor gaat. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt volledig bij de politiek gelegd. Van het rijk wordt daarom een toezegging gevraagd om zich in te zetten voor sanering als blijkt dat een rendabele visserij inderdaad onmogelijk blijkt te zijn. In een gezamenlijke brief geven VisNed, de Nederlandse Vissersbond, Redersvereniging, Visfederatie en visafslagen aan het ministerie van Economische Zaken aan hoe de sector invulling denkt te geven aan de introductie van de aanlandplicht voor alle vangst, inclusief discards. Voor grotere selectiviteit in de vangst is een voorwaarde dat de regels voor scheidingspanelen, maasvormen, maaswijdtes en netconstructies komen te vervallen. Vervolg van de voorpagina Aan staatssecretaris Sharon Dijksma wordt geschreven dat men weten­ schappelijk wil aantonen dat meer dan de helft van de discards in leven blijft. Daar tegenover wil de sector dat in Brussel een uitzondering van de aanlandplicht wordt bepleit, in ieder geval voor de soorten tong,

schol, tarbot, griet en rog. Tevens wordt van de overheid verwacht dat men zich verzet tegen uitbreiding van het aantal TAC’s op de Noord­ zee, waarvoor in Brussel initiatieven worden genomen. Bijvoorbeeld voor zeebaars. Een vissoort waarvoor geen TAC geldt, valt immers niet onder de aanlandplicht. Daarnaast wordt in de brief gewe­

feman, lid van Visserijorganisatie VisNed en schipper op de FD­281, zijn visie op de aanlandingsplicht. ‘Deze maatregel druist in tegen alles wat we de afgelopen 25 jaar bereikt hebben op het gebied van duur­ zaamheid. Wij als vissers hebben de afgelopen jaren veel offers gepleegd. Onze vloot is drastisch ingekrom­ pen, we hebben geïnvesteerd in nieuwe, duurzame vistechnieken, we houden ons aan de geldende quota’s en houden rekening met gebieden die beperkt toegankelijk of geheel gesloten zijn voor de vis­ serij. De visserman is tegenwoordig heel bewust bezig met het ecosys­

teem. Al deze maatregelen hebben effect gehad en de visbestanden in de Noordzee staan er ontzet­ tend goed voor.’ Volgens recente cijfers van Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) blijft de hoeveelheid schol in de Noordzee flink toenemen en bedraagt deze naar schatting 663.200 ton. Kof­ feman: ‘Die groei is bereikt door alle maatregelen die de vissers genomen hebben. Omdat het zo goed gaat, zou je toch met gezond verstand zeggen dat we de genomen maatre­ gelen moeten continueren en geen nieuwe regels moeten toepassen waarvan we het effect in de nabije toekomst niet weten. Met de nieu­ we maatregel om alle vis aan wal te brengen, wordt het hele ecosysteem dus in de war geschopt.’

Onderwaterkooien IMARES heeft in juli voor de kust van Scheveningen achttien onder­ waterkooien uitgezet om onderzoek te doen naar de overleving van bij­ gevangen vis. Het onderzoek naar overleving is van groot belang om te kunnen besluiten of een bepaalde soort onder de aanlandplicht valt of niet. Soorten met een grote kans op overleving kunnen namelijk worden uitgezonderd. Visberichten, de persberichtenservice van en voor de vissector, heeft een persbericht opgesteld om de media over de aanlandingsplicht te informeren. Het bericht is in diverse landelijke en regionale kranten geplaatst. In het artikel geeft Klaas­Jelle Kof­

‘Visgilde levert topkwaliteit haring’ Visgilde heeft zeven noteringen in de top­20 van de AD­Haringtest. Visgilde Bieshof in Dordrecht bemachtigde zelfs een plekje in de top 5 en is daarmee de best scorende Visgilde van dit jaar. De haringen bij Visgilde worden vol lof ontvangen bij het keuringsteam. Visgilde Bieshof te Dordrecht levert ‘dit seizoen een topharing’ en Vis­ gilde Van der Toorn te Bodegraven is het ‘adres waar de haringliefhebber enthousiast van wordt’. ‘Visgilde

hecht veel waarde aan een goede haring. Een onderdeel daarvan is hoe de haring gesneden wordt. Niet voor niets organiseren we ieder jaar een haring snijwedstrijd voor alle leden. Tijdens deze wedstrijd, in de aanloop naar de Hollandse Nieuwe toe, wordt de techniek beoordeelt en besproken. Zo kunnen al onze specialisten aan de slag om de beste Hollandse Nieuwe af te leveren’, aldus Jasmijn Hendrikse namens Visgilde.

Houdt u van paling? Kies bewust! Wist u dat palingen worden geboren in de oceaan en na een reis van 6000 km opgroeien in ons zoete water? Maar onze kusten zijn afgesloten. Zonder hulp kan paling Nederland vrijwel niet in, of uit. Het Duurzaam Paling Fonds® van de Stichting DUPAN helpt de paling.

uitzetten van jonge palinkjes (glasaal) in geschikt leefgebied en door het ‘over de dijk’ helpen van volwassen palingen (schieraal) naar zee. Bovendien steunt het fonds wetenschappelijk onderzoek naar de meest effectieve maatregelen voor een betere palingstand.

Het fonds maakt projecten mogelijk die direct bijdragen aan het duurzaam beheer van paling in Nederland. Bijvoorbeeld door het

Vraag uw leverancier om paling die bijdraagt aan het Duurzaam Paling Fonds®, of let op het blauwe logo op de verpakking.

Helpt u ons de paling helpen?

Postbus 249 • 6700 AE Wageningen • tEl 0317 - 42 48 00 • mAil info@dupan.nl

www.dupan.nl

S teun

Voor

Jonge ViSSerS

De EU parlementariërs met visserij in hun portefeuille hebben ingestemd met het voorstel voor de inrichting van het nieuwe steunfonds voor de visserij, het European Mar­ itime Fisheries Fund (EMFF/ EFMZV). Nieuw is de steun voor renovatie van de klein­ schalige/kustvisserij en steun voor jonge vissers. Een kleine meerderheid van de EP­ers stemde in met de mogelijkheid tot renovatie van kleinschalige (kust) viss­ ersvaartuigen ouder dan 35 jaar met EU geld. Het gaat om een maximale investering van 80.000 euro per vaartuig waarvan maximaal 15% met EU geld wordt gefinancieerd. Voorwaarde is dat de visserij­ capaciteit van het vaartuig met minstens 40% wordt verlaagd. Jonge vissers tot 35 jaar kun­ nen tot maximaal 100.000 euro starterssteun krijgen voor het aankopen van een kleinschalig (kust) vissersvaartuig van 5­20 jaar oud. Minimaal 5 jaar pro­ fessionele ervaring in de sector is een voorwaarde. In antwoord op kamervragen geeft staatssecretaris Dijksma aan dat ze zich zal verzetten tegen het gebruik van het crite­ rium ‘het aandeel van de kleine kustvisserij in de totale vloot’ bij de verdeling van financiële middelen over lidstaten. Vol­ gens Dijksma zegt de grootte van een vissersvaartuig niets over de mate van duurzaam­ heid van de visserij. Landen als België, Denemarken, Duit­ sland, Verenigd Koninkrijk en Zweden steunen Nederland daarin aldus de staatssecretar­ is. In oktober 2013 zal het EP stemmen over het definitieve voorstel.


FISHT R E N D S UCCESVOLLE

BARBECUEDEMONSTRATIES

S MEDES F INE F OOD

‘Extra veel verse vis en randassortiment verkocht’ zorgt. Mensen willen in één winkel liefst zoveel mogelijk producten kopen.’

Smedes Fine Food heeft deze zomer drie barbecuedemonstraties bij visdetaillisten georganiseerd om te kijken of er mogelijkheden zijn om deze demonstraties op grotere schaal een vervolg te geven. ‘De demonstraties waren een groot succes’, blikt Kees van ’t Klooster van Smedes Fine Food terug. ‘Klanten vonden het geweldig. Ze hebben zich echt laten verwennen en de ondernemers hebben behoorlijk wat extra omzet gedraaid.’ Door Wendy Noordzij Eerder dit jaar organiseerde Smedes Fine Food soepproeverijen op locaties bij visdetaillisten. Dat was zo’n groot succes dat het bedrijf nu aan het uittesten is welke demonstraties nog meer gehouden kunnen worden. Wat Kees van ’t Klooster betreft zijn er zeker mogelijkheden om de barbecuedemo’s volgend jaar een vervolg te geven. ‘Zowel vishandel Bert Blokhuis, visspecialist Sluizeman en Visgilde Foppen als hun klanten reageerden enthousiast. De consumenten voelden zich echt een gast. Ze beseften dat zo’n demonstratie heel wat geld kost en dat zorgde echt voor een woweffect. De klanten hebben zich niet alleen laten verwennen, maar ook laten inspireren en dat merkten de ondernemers aan hun omzet. De visspecialisten hebben goed kunnen plussen. Niet alleen op de verkoop van verse vis, maar ook het randassortiment.’ Tijdens de demonstraties, die verzorgd werden door Smedes Fine Food in samenwerking met barbecuespecialist Lujaba, werden spiesen tonijn, heilbot, zwaardvis en scampi’s klaar gemaakt en zalm op een cederhoutenplakje op de barbecue gegaard. ‘Koken op hout is hot en het slaat dit jaar enorm aan in Nederland’ , aldus Van ’t Klooster. ‘Voor gebruik moeten deze plankjes eerst in het water gelegd worden, om te voorkomen dat ze niet verbranden. Daarna leg je het plakje met de zalm boven het vuur, bij voorkeur indirect vuur en een lage bereidingstemperatuur. Daarbij komt een heerlijke geur vrij, die in de vis trekt. De zalm krijgt echt een hele specifieke, lekkere smaak. De plankjes waren echt een eyecatcher en werden als warme broodjes verkocht.’ Ook de gedemonstreerde

vuurkruiden, die voor mooie effecten en smakelijke geuren zorgden, vonden gretig aftrek, net zoals de meetapparatuur en briketten. ‘Tijdens de demonstraties merkten we echt dat het aanbieden van een randassortiment voor extra omzet

Beleving creëren De georganiseerde demonstraties vinden plaats in het kader van het jaarthema ‘Samen aan de slag’ van het bedrijf. ‘Samen met de visspecialisten en hun klanten willen we op zoek gaan naar nieuwe activiteiten om meer omzet te genereren voor de ondernemers. Onze filosofie is dat je door het houden van proeverijen beleving creëert. Je laat zien dat je actief met je vak bezig bent en je klanten komen graag proeven en nieuwe producten testen. Door zelf de demonstraties in de viswinkels en verkoopwagens te verzorgen, proberen wij de visverkopers te ontzorgen en samen met hen en zijn klanten in gesprek te treden. Dat is heel leuk, leerzaam én omzet verhogend. De eerste detaillist die aan de barbecuedemonstratie deelnam, deed eigenlijk vrijwel niets met het barbecuethema, maar is zeer tevreden met de aftrap van dit thema.’

|

5

Transportief, echt VEBA

KUNSTSTOFWAND- EN PLAFONDBEKLEDING Wij maken uw wanden en plafonds weer als nieuw! Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds met kunststofprofielen voor alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan KUNSTSTOFWANDEN niet voorzien van ramen, deuren of isolatie. PLAFONDBEKLEDING

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud Wij maken uw wanden - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

en

- Koude- en hittebestendig - Spuitwaterdicht plafonds weer als nieuw! - Condensvrij - Naadloos

Wij zijn specialist in bekleden van wanden en plafonds Geenmet werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘sbedrijven nachts en in weekenden)! kunststofprofielen voor alle in de Vraag nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte!

voedingsmiddelenindustrie

Wij plaatsen tevens scheidingswanden al dan Roth, klasse met kunststof! niet voorzien van ramen, deuren of isolatie.

Nieuw

- 5 jaar garantie - Isolerend/geen onderhoud - Makelijk te reinigen - Stoot/slagvast

iN het assortimeNt - Koudeen hittebestendig - Spuitwaterdicht - Condensvrij PVC VloeistofdiChte - Naadloos

Vloeren

(HACCP goedgekeurd) Geen werkuitval tijdens montage (wij werken ook ‘s nachts en in weekenden)! nu een gratis informatiemap aan, of een vrijblijvende gratis offerte! RothVraag Kuststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

Roth, klasse met kunststof!

Roth Kuststof Wand & Plafondbekleding Vrusschenhusken 2A 6422 PL Heerlen tel. 045 - 541 75 71 fax 045 - 543 29 95 e-mail: info@firmaroth.nl internet: www.firmaroth.nl

FISHT R E N D Heeft u nieuws, foto’s, of recepten voor het volgende nummer? Laat het ons weten via: redactie@fishtrend.nl

VISBEURS 7 oktober 2013 10.00-22.00 uur

Meld je nu aan voor de laatste beschikbare stands! Kijk snel op

www.visbeurs.nl


6 |

FISHT R E N D ‘S chitterend ,

Fish coLuMn

Dijksma: aanlandplicht te zware maatregel voor vissers Dit zou zomaar de kop van één van de dagbladen tijdens deze mooie zomer kunnen zijn. Naar analogie van een eerder stuk in de maand juli: ‘Dijksma: maaiverbod voor boeren te zware maatregel om nesten te sparen’. Een maai­ en kapverbod in broedtijd zat er niet in. Sharon Dijksma (Staats­ secretaris EZ) is er op tegen, ondanks zwaar aandringen van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Als naschok legt Dijksma nog uit: ‘Boeren zijn in hun werk te zeer afhankelijk van onvoor­ spelbare factoren zoals het weer’. Deze PVDA vrouw, daar heb je wat aan, maar waarom heeft ze dit niet bij de vissers hun verma­ ledijde aanlandplicht gezegd? Ik denk dat ze er eerder bij betrokken had moeten zijn. Dit werk is veel eerder tot stand gekomen onder de regie van Staatssecretaris Henk Bleker (CDA). Nooit ging iemand van de aanvoersector akkoord en nu zitten we met de ‘gebakken peren’. Bleker zei: ‘Ik ga zo dicht mogelijk bij het standpunt van de Europees Commissaris Damana­ ki zitten’. Dijksma kan nu alleen maar Europees geld voor de vis­ sers beschikbaar stellen en maar hopen dat ze daarmee zoveel mogelijk tot leefbare oplossingen kunnen komen. Zij legt de daad nu zoveel mogelijk bij de sector (daar zit de kennis), om de vis levend te laten ontsnappen en dan het liefst diep onder water. Zeg nooit dat het niet mogelijk is. Bleker zei: ‘Zorg dan dat je zo dicht moge­ lijk bij het onmogelijke komt’. De Tweede Kamer en het Europees Parlement liet het gebeuren. Een lichte (reflecterende) vergelij­ king is te trekken met het thema: ‘Hoe de haantjesmoord te stop­ pen’. Het scheiden van haantjes en hennetjes in een kuikenbroe­ derij. De haantjes worden gedood en meestal gebruikt als voer voor dierentuindieren. Het gaat gewoon door. Een ander idee voor de haantjes stuitte op politiek ver­ zet. En voor de visserij weten poli­ tici blijkbaar nog niet goed wat de aanlandplicht bij vissers betekent. Dat kan wil en dit kan niet. Dit kan wel en dat kan niet. Zoek de verschillen. Ondertussen hebben we het pro­ bleem van die 40 miljoen dieren (haantjes) die jaarlijks vergast worden nog niet opgelost. Eieren kunnen de haantjes niet leggen en voor vlees is het goedkoper om vleesrassen te gebruiken.Vergelijk de ethische aspecten van het vrij­ laten van bijvangst (levend over­

boord) en het verplicht aanlanden (alle jonge vis sterft de dood) van de ongewenste bijvangst. Dit tegen het licht van de ethiek omtrent de ongewenste haantjes. Wereldwijd gaat het om jaarlijks drie miljard voor niks uitgebroede en met de hand geselecteerde dode kuiken­ tjes. Er zijn oplossingen, maar deze zijn duurder of ongewenst (gen­ technologie). De Tweede Kamer vergadert in december weer over het diervriendelijk maken van de pluimveehouderij. Politieke besluiten op basis van emotie zijn in Nederland de wer­ kelijkheid van de dag. Een com­ plete industrie van nertsenfokkers gaat naar de Filistijnen. Zij worden afgeschreven en de nertsen wor­ den afgevoerd. Laat de beestjes nou fijn al die aangelande ‘onge­ wenste bijvangst’ van de aanland­ plicht hebben kunnen eten. Ze zijn gek op vis. De meeste nert­ senfokkers zoeken de wijk naar een ander land waar ze minder kieskeurig zijn. Uiteraard blijven wij in Nederland de producten importeren (!). Het gaat goed met onze visstand op de Noordzee. Geweldig zelfs. Dat kan ook zomaar weer anders zijn, want het is natuur. Geen enkele consument vroeg om de aanlandplicht. Ook niet om het verdwijnen van de nertsen. Eieren en kippen eten de badgasten deze zomer weer alsof het leven er van afhangt. Geen mens denkt aan het dode haantje. Ik wens voor u allen dat we een fijne zomer heb­ ben gehad en dat onze nationale trots – de vissers – alles duurzaam en verantwoord blijven doen. We moeten meer samenwerken om in die juiste modus te blijven. Johan K. Nooitgedagt, Voorzitter Nederlandse Vissersbond

B.V.

Betere Bedrijfskleding

Voor de handen uit de juiste VAN SLINGELANDTPLEIN 5 TEL. (020) 624 60 02 1051 DD AMSTERDAMmouwen FAX (020) 620 89 39

HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Telefoon: 020-6246002

Fax: 020-6208939

Nieuwe Winterhalter doorschuifvaatwasmachines Vaatwasspecialist Winterhalter presenteert met de doorschuifvaat-wasmachines uit de PT-serie de nieuwe standaard in de markt: innovatieve, nieuw ontwikkelde onderdelen en functies garanderen schitterende, snelle en zuinige wasresultaten.

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

Snel en zuinig ’

EMAIL:info@zoetelief.nl

E-mail: info@zoetelief.nl

www.zoetelief.nl

Winterhalter heeft de nieuwe PT­ serie in drie verschillende machine­ formaten ontwikkeld. Afhankelijk van de beschikbare ruimte, type vaatwerk en overige eisen van een horecabedrijf kan er gekozen worden tussen de PT­M, PT­L en PT­XL. Dankzij de verschillende afmetingen kunnen servies, pizza­ borden, dienbladen, GN 2/1­platen en euronormkratten probleemloos gewassen worden.

Winterhalter biedt al haar machines aan met intuïtieve, taalonafhanke­ lijke bediening: afhankelijk van het vaatwerk en de vervuilingsgraad kan uit drie standaard programma‘s worden gekozen voor perfecte wasresultaten. Programma’s voor vaatwerk, bistro, glazen of bestek behoren tot de mogelijkheden. Door de selectie van het betref­ fende programma past VarioPower de waskracht automatisch aan het vaatwerk en de vervuilingsgraad aan. In combinatie met de ellipti­ sche wasvelden met geïntegreerde was­ en naspoelsproeiers wordt het gehele oppervlak van het vaatwerk bereikt. Naast de drukaanpassing VarioPo­ wer worden alle andere factoren die bij het wassen een rol spelen (in het bijzonder temperatuur, tijd en reinigingsmiddel) automatisch aangepast. Daardoor is zelfs bij hardnekkige vervuiling steeds een perfect was resultaat gegarandeerd. De nieuwe gepatenteerde full­flow­ filtratie filtert het waswater volledig door dit door een fijnmazig efficiënt filtersysteem te leiden. Bovendien verwijdert de beproefde Mediamat door middel van centrifugaalkracht ook het fijnste vuil. Een vertroebe­ lingssensor controleert voortdurend de kwaliteit van het waswater. De PT­serie zorgt voor een perfect wasresultaat in een zeer korte tijd.

p reMier M uSSel a cadeMy

De machines zijn uitgerust met een actief energiemanagement, dat de vrijgekomen energie optimaal verdeelt, zodat de machine zeer snel bedrijfsklaar is, de wastijd verkort wordt en de korvencapaci­ teit verhoogd. Als eerste fabrikaat doorschuifvaatwasmachines zijn de apparaten van de Winterhalter PT­ serie (behalve de PT­500) standaard voorzien van warmteterugwinning. De compacte afvoerwaterwarmte­ wisselaar EnergyLight gebruikt de warmte van het afvoerwater voor het verwarmen van het koude toe­ voerwater. Daardoor werken deze machines uiterst zuinig en worden opwarmtijden verkort. De optie EnergyPlus zorgt met een aanvul­ lende warmtewisselaar voor nog meer efficiency.

opgericht

‘Markt samenbrengen en kennis delen’ Bram Verwijs, directeur van Krijn Verwijs Yerseke BV, en Arjan Gittenberger, directeur van onderzoeksinstituut Gimaris en universitair docent biologie aan de universiteit van Leiden, hebben het officiële startsein gegeven voor de oprichting van de Premier Mussel Academy. Door Wendy Noordzij In aanwezigheid van zo’n zestig genodigden ondertekenden beide heren het oprichtingsboek van de academie. Na dit officiële moment volgden de eerste twee colleges. Het eerst werd verzorgd door Willem van Leeuwen, moleculair medisch microbioloog bij het Erasmus Medisch Centrum. Zijn college ging over verspreiding van het norovi­ rus in relatie tot voedselveiligheid van schaal­ en schelpdieren. Erik Saelens, directeur van Brandhome, tekende voor het tweede college. Hij gaf daarin zijn visie op ‘branding’ in de mosselsector. ‘We liepen al een tijdje met dit idee rond’, vertelt Danielle Westerweel van Krijn Verwijs. ‘We merkten dat er bij onze klanten en hun klant­ en nog onbekendheid was over de mosselgroei, de certificering, voedselveiligheid en alle andere ontwikkelingen die op mossel­ gebied gaande zijn. Wij werken samen met veel partijen en willen deze kennis graag delen. Zo is het initiatief tot de oprichting van de

Academy ontstaan.’ De Premier Mussel Academy is opgericht als onafhankelijke sticht­ ing, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het vergroten van objectieve kennis over mosselen over de hele keten, vanaf de kweek tot en met de consumptie. Doel­ stelling is om partijen uit de markt samen te brengen en kennis te delen. ‘We willen inhaken op actuele onderwerpen, maar staan ook open voor suggesties. Symposia, bedri­ jfsbezoeken, de mogelijkheden zijn heel divers. Door samen te werken met gerenommeerde wetenschap­

pers willen we allerlei interessante colleges aanbieden. Het is de bedo­ eling om ieder jaar een activiteit te organiseren. Alle activiteiten en colleges worden aan het Academie­ boek toegevoegd en de aanwezigen kunnen hier een reactie op geven. Zo ontstaan een boek vol moss­ elkennis.’ De oprichtingsbijeenkomst trok zo’n zestig belangstellenden. ‘De reacties waren heel enthousiast’, blikt Westerweel terug. ‘De volgende stap is het maken van een planning en de kennisbehoefte van onze afnemers in kaart brengen.’


FISHT R E N D V erbinding

visserijsector en recreatie

‘FISH moet een beleving worden’ Scheveningen krijgt een nieuwe publiekstrekker rond de thema’s vis en Noordzee. De attractie, die FISH gaat heten, wordt gevestigd op het Noordelijk Havenhoofd. Het moet een publiekstrekker worden waarin verhalen over de visserij verteld en beleefd worden. Zo worden visserij- en beleving met elkaar verbonden, aldus de initiatiefnemers, die zich verenigd hebben in Viscluster Scheveningen.

meer mensen willen weten waar hun voeding vandaan komt.’ Dat is één van de aspecten die wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de plannen rond de attractie. Een feestje Naast schaalmodellen van schepen en een uitleg over de vangsttechnie­

Nieuwenhuijzen: ‘FISH moet fun, een feestje, een beleving worden. Als Viscluster gaan we de ontwik­ kelingen in de markt en de verschil­ lende behoeftes inventariseren en bekijken hoe we hier het beste op in kunnen spelen. Natuurlijk is Tomato World een inspiratiebron, maar zijn we ook op bezoek geweest bij

haventerrein. Drie jaar geleden WWW.VEBATRANS.NL hebben wij als visserijondernemers

neerzetten. Fish moet niet alleen interessant zijn voor consumenten, maar ook voor schoolklassen, koks en toeristen. Bovendien willen we ook als slechtweervoorziening fun­ geren. Er zijn verschillende markt­ mogelijkheden.’ Het nieuwe entertainmentpark wordt gekoppeld aan de herinrich­

Seaworld in Orlando draagt ook bij aan een heel positieve visbeleving. ken zal ook de visbereiding aan bod komen en uiteraard moet er gele­ genheid zijn om vis te proeven. Van

bijvoorbeeld Heineken Experience. Dat was ook heel leerzaam. We willen de attractie zo breed mogelijk

7

Vebatrans B.V. • Schulpengat 9 • 8321 WC Urk Telefoon 0527-690 943 • Mobiel 0633 317 293 E-mail info@vebatrans.nl

Door Wendy Noordzij ‘De basis voor het idee hebben we drie jaar geleden gelegd toen we met een aantal visserijonderne­ mers en de gemeente een bezoek brachten aan Tomato World in het Westland. Consumenten kregen op een leuke manier informatie over de verschillende types tomaten, de kweek en wat je allemaal met tomaten kunt doen. Een perfecte manier om beleving te creëren. We waren er erg van onder de indruk’, vertelt Johan van Nieuwenhuijzen, initiatiefnemer en directeur van United Fish Auctions Al een aantal jaar werd gespro­ ken over de ontwikkeling van het haventerrein en zodoende werd ‘één plus één drie’, aldus Van Nieuwen­ huijzen. ‘Scheveningen trekt zo’n 12 miljoen toeristische bezoekers per jaar. Als er iets gedaan wordt omtrent de beleving van vis en visserij dan is Scheveningen hier de perfecte locatie voor. Het themapark past ook perfect bij de ontwikkeling van de samenleving waarbij steeds

|

ting van de haven. ‘Vanaf de jaren zestig denkt de Gemeente Den Haag na over verbetering van het

de regie genomen en nu zijn we druk bezig met de planvorming van de herontwikkeling. We willen het haventerrein zo inrichten dat we als Viscluster onze concurrentiepositie kunnen verstevigen en er een func­ tioneel gebied van maken. Private investeerders hebben belangstelling voor het boulevard gedeelte. We zorgen ervoor dat de verkeersstro­ men van het bedrijventerrein en de boulevard gescheiden worden. Bovendien wordt er onder de bou­ levard een parkeergarage met 900 plaatsen gebouwd. Dat is vrij uniek’, aldus de initiatiefnemer. Het project bestaat uit drie fases. De eerste fase omvat de afslag en de visverwerkingsbedrijven, de tweede fase de boulevard en FISH en in de derde fase worden de plannen van de visverwerkingsbedrijven en FISH afgerond. ‘Inmiddels is de grond­ exploitatie rond en zijn de bestem­ mingsplannen akkoord. Momenteel zijn de individuele bedrijven aan het rekenen en tekenen. Medio 2014 hopen we met de eerste fase te beginnen en in 2017 willen we alles afgerond hebben.’ Hij besluit: ‘Met onze plannen willen we allerlei knelpunten tegelijk aanpassen: een betere infrastructuur, een betere bedrijvigheid en topkwaliteit leisu­ re-mogelijkheden op de boulevard. Het Fishcluster wordt gevormd door de huidige eigenaren van de bedrij­ ven in het gebied: de visafslag, Van der Zwan, Simonis en Van Wijk en een aantal nieuwe toetreders, zoals Den Heijer en Plugge.

COMPLETE KWALITEITS WINKELINTERIEURS

• horeca-, slagers- en viswinkelinterieurs • koel- en vriescellen • airconditioning

Scan de code en kijk wat er allemaal mogelijk is

allesondercontrole.com

Vo or een goe En een da dvi d e es Me gel ijke te en kw gez An alit elli der eit ge sd sfe an er and ere n

Nijverheidstraat 14 1135 GE Edam telefoon: 0299-364735 • fax: 0299-364515 voor meer informatie zie op onze site: www.vema-bv.nl

ebro. Voedselveiligheid. Temperatuur en frituurvet onder controle. NL 074 265 77 88 BE 053 80 97 54

1658AdvFishTr_TLCFOM.indd 1

09-08-13 10:31


8 |

FISHT R E N D gpc K ant

Start groot garnalencentruM in

l auwerSoog

‘Nieuw prototype pelmachine is vijf keer zo snel’ GPC Kant laat een modern en duurzaam garnalencentrum bouwen in de haven van Lauwersoog, waar garnalen machinaal worden gepeld en vervolgens worden verpakt en gedistribueerd. Als de uitbreiding klaar is, kunnen 50.000 kilo garnalen per week worden gepeld. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen op zo’n grote schaal dagverse garnalen worden aangeboden. Door Wendy Noordzij In 2011 is GPC Kant in Leens begonnen met het afzetten van de machinaal gepelde garna­ len. ‘De zaken gaan zo goed dat we een jaar geleden onze pelmachines hebben uitgebreid van vijf naar tien en inmiddels zijn we toe aan een tweede opschaling’, vertelt Alfred Kant. ‘Alleen kan dat niet in ons huidige pand en moesten we op zoek naar een grotere locatie.’ Die werd gevonden in de haven van Lauwer­ soog waar de firma samen met Telson een groot garnalencentrum wil bouwen. ‘We heb­

Sealpac Schalensluitmachine

ben nu met onze dagvers gepelde garnalen een relatief klein marktaandeel van zo’n 2 à 3 procent. Garnalen worden veel gegeten, maar nog weinig machinaal gepeld, dus het groeipotentieel is enorm. Om bijvoorbeeld supermarkten te kunnen bedienen moet je voldoende volume hebben en dat kan na onze uitbreiding.’ Kant vervolgt: ‘Met de huidige machines zou­ den we willen uitbreiden van tien naar vijftig stuks, maar nu zijn we met een nieuw proto­ type bezig, dat vijf keer zo snel kan pellen als de huidige machines. Dat betekent dat als een

machine nu 200 kilo per dag kan pellen, dit in de toekomst 1.000 kilo is. Met tien machines spreek je dus van een pelcapaciteit van 50.000 kilo per week. Marktconform Uitgangspunt is bij de firma Kant altijd een marktconforme prijs geweest. ‘De prijs moet geen argument zijn om in het buitenland te pellen. Het grote voordeel is de snelheid van het pelproces, hierdoor kunnen we een dagvers product leveren. Garnalen die giste­ ren nog in zee zwommen, worden vandaag gepeld en gaan morgen naar de klant. Verser kan niet en dat proef je!’ Een ander voordeel is de mogelijkheid om de hoeveelheid conserveringsmiddel terug te brengen. Telson, het bedrijf waar we nauw mee samenwerken, is druk doende om een nieuw product op de markt te brengen waar­ bij High Pressure Processing wordt toegepast. Een innovatieve manier van conserveren zon­ der dat hierbij conserveringsmiddelen worden bijgevoegd. Daarvoor is juist ons dagverse product zeer geschikt. Inmiddels zijn ze al heel ver met deze ontwikkeling en we hebben hier hele hoge verwachtingen van.’ Daarnaast is samenwerking in de keten voor Kant een belangrijk uitgangspunt. ‘We hebben meerdere schepen waar we graag gar­ nalen van afnemen. Voor onze pelmachines is het belangrijk dat de garnalen krom zijn. Deze vissers weten precies hoe ze de garnalen moe­ ten verwerken om mooie kromme garnalen te verkrijgen. We willen graag met steeds meer vissers op deze wijze samenwerken.’ Kant besluit: ‘We zijn natuurlijk al heel lang met het machinaal pellen bezig en we hebben best moeilijke periodes gekend. We zijn blij dat het ons eindelijk lukt om onze droom te verwezenlijken en op grote schaal dag­ verse, machinaal gepelde garnalen te kunnen leveren.’

Mosselseizoen van start gegaan

Sealpac Dieptrekverpakkingsmachine

Het mosselseizoen met de nieuwe oogst van Zeeuwse bodem is woensdag 24 juli van start gegaan. Het langer aanhou­ dende koude voorjaar heeft mogelijk zijn weerslag gehad op de groei van de mos­ sel. Mosselkwekers en handelsbedrijven besloten daarop om de mosselen meer tijd te geven. Het bevestigt dat de mossel een natuurproduct is en de natuur zich niet laat dwingen. Door de zomerse tempera­

p iKante z eeuwSe

MoSSelen

Een heerlijk zomers recept is van Dagny Ros. Zeeuwse mosselen gestoomd in witte wijn met een sausje van chili en limoengras op een bedje van zeekraal en spinazie

Scan deze code en maak kennis met Ultrapak

Ultrapak bv De Dinkel 17 8253 PK Dronten T. 0321 319616 www.ultrapak.nl

Ingrediënten voor 4 personen: - 4 volle handen Zeeuwse mosselen - 2 glazen witte wijn - 2 stengels limoengras (fijn gehakt) - een halve rode ui fijn gehakt - sap van 2 citroenen - 3 teentjes knoflook - 1 eetlepel druivenpitolie of olijfolie - 2 eetlepels fijngehakte bieslook - 1 rode chili (zonder zaadjes) in reepjes gesneden - 2 tot 3 eetlepels boter

turen in de eerste weken van juli hebben de mosselen zich kunnen ontwikkelen tot de gewenste kwaliteit. Een deel van de aanvoer mosselen die dit mosselseizoen beschikbaar is, is geoogst uit zaad dat via de Mossel Zaad Invanginstallaties (MZI) is verkregen, de aanvullende methode om mosselkweekbedrijven van mosselzaad te voorzien.

- 2 handjes zeekraal - 6 handjes spinazie - zwarte peper Bereidingswijze: Verhit de olie in de pan of wok en voeg toe: 2 fijngehakte stengels limoengras, 2 geplette teentjes knoflook, een halve gehakte rode ui, 1 in reepjes gesneden rode chili. Bak het geheel even aan. Voeg de mosselen toe, vervolgens het citroensap, 2 glazen witte wijn en 2 eetlepels fijngehakte bieslook. Laat de mosselen garen onder deksel tot ze allemaal open zijn. Opmaak op het bord: onderaan de spinazie en de zeekraal en een flinke hand mosse­ len er bovenop. Lepel wat van het kook­ vocht (met de kruiden en het citroengras) over het geheel.Serveer met wat stokbrood.


Telefoon 0527-690 943 • Mobiel 0633 317 293 E-mail info@vebatrans.nl FISHT R E N D |

‘K reeFt

9

iS eMotie ’

WWW.VEBATRANS.NL Fisk Palace wil kreeft en langoustines toegankelijk maken voor groot publiek vishandels verkopen sporadisch een kreeftje en er zijn maar een paar horecagroothandels, zoals Jan van As, die wel levende kreeft verko­ pen. Maar voor de consument zijn levende kreeft en langoustines heel ontoegankelijk, wat natuurlijk ook met het prijsniveau te maken heeft.’

J. ZOETELIEF SEDERT 1891

B.V.

Betere Bedrijfskleding Zoetelief bedrijfskleding voor

VAN SLINGELANDTPLEIN 5 1051 DD AMSTERDAM

TEL. (020) 624 60 02 FAX (020) 620 89 39

Fishtrends EMAIL:info@zoetelief.nl

Luxere vis toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat is de missie van Jacco de Haan, eigenaar van Fisk Palace. Deze nieuwe groothandel is gespecialiseerd in de verkoop van duurzame schaal- en schelpdieren en koopt deze producten direct in bij de vissers. Het resultaat: kraakverse vis die tegen een scherpe prijs kan worden aangeboden. Door Wendy Noordzij ‘We willen graag uitdragen dat we duurzaam en ambachtelijk gevan­ gen schaal­ en schelpdieren tegen een goede scherpe prijs in de markt zetten en dat we een hoog service­ niveau aanbieden’, legt oprichter en eigenaar Jacco de Haan uit. ‘Mensen kunnen zeven dagen per week, 24 uur per dag bestellingen aan ons doorgeven, ook bijvoorbeeld via de e­mail of sms. We zijn altijd bereik­ baar. Bestellingen die ’s nachts bij ons binnen komen, worden de volgende ochtend direct verzonden. Die flexibiliteit wordt erg op prijs gesteld.’ Dat het concept aansluit, blijkt wel uit de klantenkring: ‘Inmiddels mogen we chefs als Ron Blauw, Imko Binnerts, Richard van Oostenbrugge en Joris Bijdendijk al tot onze klanten rekenen’, vertelt De Haan trots. De ondernemer is absoluut geen onbekende in de branche. ‘Ik ben opgegroeid in Den Oever, waar mijn ouders het visrestaurant aan de haven runden. Als jonge jongen hielp ik al mee in het familiebedrijf. Ik bakte de tongen en schollen en hielp vis sorteren op de afslag. De contacten met de vissers waren

heel sterk. Het zijn de vriendjes waar ik vroeger mee voetbalde en mee op school zat.’ De Haan was van plan om zijn ouders op te volgen in het restaurant en besloot de Hogere Hotelschool te volgen. ‘Na mijn opleiding wilde ik graag eerst iets van de wereld zien en bij toeval kwam ik in de financiële wereld terecht. Ik besloot niet terug te keren in het restaurant. Maar afgelopen jaar heb ik mijn passie gevolgd en ben ik toch weer de viswereld binnen gestapt.’

Breed toegankelijk HOMEPAGE: www.zoetelief.nl Daar lag voor De Haan een missie. ‘Ik wilde met een aantrekkelijke Telefoon: 020-6246002 Fax: 020-6208939 prijs de luxere vis toegankelijker maken voor een breder publiek. Doordat we de logistiek goed voor elkaar hebben en met minder gebied al op stukgelopen.’ De Haan VV-mei12-Zoetelief.indd 1 op bijzondere wijze ketenschakels werken, kunnen we heeft half juli de producten daadwerkelijk tegen het Oosterschelde kreeft seizoen scherpe prijzen leveren. Bij meer afgesloten. ‘Bij Huis ter Duin in vissoorten zou de prijs omlaag Noordwijk werd door Chef Ben van kunnen. Kabeljauw is een goed der Ark een speciaal viergangen voorbeeld. De vissers ontvangen diner bereid met voor­ en hoofdge­ lagere prijzen, maar deze worden rechten van Oosterschelde kreeft. niet doorberekend naar de consu­ Een prachtige afsluiting.’ Hoewel ment. Door consumenten te laten het seizoen is afgelopen, blijft meedelen, kun je ervoor zorgen Fisk Palace toch kreeft verkopen. dat er meer vis op de Nederlandse ‘We hebben gekozen voor Schotse bordjes terecht komt. Daar willen kreeft. Via onze contacten met de wij ons voor in zetten.’ Zeeuwse kreeftenvissers zijn we in De vis van Fisk Palace onderscheidt contact gekomen met collega­kreef­ zich ook door een uitstekende tenvissers uit Schotland en daar kwaliteit. ‘Onze vis is verser dan hebben we een zelfde soort relatie vers. Na de vangst worden de mee opgebouwd.’ kreeften bewaard in grote bas­ In de toekomst wil De Haan het sins in de haven, waar wij ze direct aantal producten verder uitbrei­ komen ophalen. Soms worden ze den. ‘We kijken wat voor moois de eerst per koelauto naar IJmuiden visserij allemaal te bieden heeft. vervoerd, maar het komt ook voor Momenteel hebben we zes soorten dat ze direct naar de klant worden in ons assortiment en dat willen gebracht. Dan zit er anderhalf uur we uitbreiden naar een stuk of tien. tussen vangst en verkoop en dat Uitgangspunt is dat de produc­ zie je natuurlijk terug in de kwali­ ten op een duurzame manier zijn teit.’ Door de samenwerking met vissers kan Fisk Palace ook aan hele specifieke wensen voldoen. ‘Omdat we de vis bij de basis kopen, zijn we niet afhankelijk van tussenkanalen. Alles wat de vissers vangen, kan in principe gelijk geleverd worden.’

E-mail: info@zoetelief.nl

www.zoetelief.nl

gevangen. Laatst vroeg een chef­ 03-05-12 kok om zeebaars en paling en die heb ik toen bij één van de Fryske Fiskers gekocht. Deze vissers van­ gen hun vis echt op ambachtelijke wijze en hebben een goed verhaal. Ik krijg ook wel eens het verzoek om Canadese kreeft te verkopen, maar dat zal nooit gebeuren. ‘Ze vangen die kreeft in zulke grote aantallen en daarna worden ze in hele grote bassins geplaatst; in mijn ogen heeft dat niets met duurzame vis te maken.’Via zijn klantenkring in de Nederlandse horeca hoopt de ondernemer de naamsbekendheid van zijn bedrijf verder uit te breiden. ‘Er valt wat te winnen. Laatst heb ik een hele grote kreeft van 3,8 kilo verkocht aan een restaurant in Amsterdam. Toen ik hem bracht, kwamen alle koks er omheen staan om foto’s te maken, die vervolgens op Twitter werden gezet. Kreeft heeft iets van emotie. Met een levende kreeft kun je mensen blij maken. Dat fascineert me.’

Publieksprijs voor Vishandel De Klok

Hij besloot zich te specialiseren in luxe schaal­ en schelpdieren. ‘Toen ik aan de consumentenkant stond, viel het me op dat ik bijna nergens Oosterschelde kreeft en langousti­ nes kon kopen. Ik ben daarover met vissers gaan praten en hoorde dat het grootste gedeelte naar het bui­ tenland wordt geëxporteerd. Daar heb ik me soms best over verbaasd. Wij importeren heel veel pangasius en tilapia, maar zulke mooie kreef­ ten en langoustines worden in eigen land vrijwel niet verkocht. Sommige

Levende langoustines De Haan wil zoveel mogelijk levende schaal­ en schelpdieren verkopen. ‘Al onze kreeften, oesters en mosselen zijn uiteraard levend. We zijn bezig met proeven om ook langoustines levend aan te bieden. We weten dat het technisch moge­ lijk is, maar het is niet eenvoudig. Langoustines zijn heel gevoelig voor temperatuurverschillen. Samen met een groot restaurant gaan we op dit gebied een try­out doen. Belangrijk is om eerst een markt te creëren voor levende langoustines. Daar is een eerder project op dit

Vishandel De Klok uit Voorhout heeft de Publieksprijs gewonnen

van de Duurzaamheidsprijs van de Bollenstreek. De vishandel behoo­ rde tot de vijf genomineerden voor de vakjuryprijs. De Klok wist zich niet alleen in de kijker van de jury te spelen, bij het grote publiek stak hij er met kop en schouders bovenuit. Op zijn Facebook pagina wist de duurzame visspecialist maar liefst 258 stemmen voor zich te winnen. De publieksprijs van € 500, beschik­ baar gesteld door Ecotap (www. ecotap.nl), vindt bij Wim Klok een goede bestemming. Want zijn ambi­ tie om meer duurzame initiatieven te ontplooien lijkt oneindig. Op de foto neemt Wim de Klok de prijs in ontvangst.

Voor de cijfers achter de vis. Profinis ■ Postbus 110 ■ 8320 AC Urk ■ 0527-681726 ■ www.profinis.nl

13:19


10 |

FISHT R E N D

Veilige cashtransacties dankzij Glory Cash Infinity CI-10 Cashtransacties in de visdetailhandel verlopen voortaan snel én correct. Via de cashbox van Glory Global Solutions belandt geld niet langer bij de kassier, maar in een speciale kluis. Correct wisselgeld, scanning op echtheid van bankbiljetten, snelle telling van kleingeld, alles is geïntegreerd in één systeem. De klant krijgt een ticket met barcode en betaalt zelf via het

self­paysysteem van Cash Infinity. Dit revolutionaire betaalsysteem aanvaardt en verwerkt alle moge­ lijke betalingswijzen: bankkaarten, cash, Proton, Visa en elektronische maaltijdcheques. De kassamede­ werker volgt de betalingsstatus op het kassascherm. Het systeem kan volledig in de toonbank worden geïntegreerd. Daardoor is de cashbox niet alleen een must­have voor alle betalingen, het systeem ziet er ook esthetisch perfect uit. Glory

Global Solutions levert niet alleen de software, maar ook de nodige hardware voor uw eigen Glory Cashboxsysteem. Het systeem is foutloos ­ aan het einde van de dag heeft u steeds een correcte kassa­, hygiënisch ­de medewerkers en u komen niet meer in aanraking met contant geld­ en veilig, want het systeem spoort valse munten of biljetten op, weigert ze en werpt ze uit. Meer informatie is te vinden op: www.gloryglobalsolutions.com.

Visspecialist Jeroen Koelewijn mbo-Uitblinker 2013 De MBO Raad organiseert voor de twaalfde achtereenvolgende keer de landelijke verkiezing van mbo-Uitblinker. Dit jaar doet SVO vakopleiding food mee met haar uitblinker Jeroen Koelewijn, die bij SVO de opleiding tot visspecialist volgt. Koelewijn is gekozen omdat hij een erg enthousiaste student is met een grote passie voor het vak. Hij vindt vis het mooiste product dat er is en houdt ervan om zijn klanten van een goed en eerlijk advies te voorzien. Wat Jeroen tot de uitblin­ ker van SVO vakopleiding food maakt, is dat hij naast zijn werk en opleiding veel tijd en energie steekt in vrijwilligerswerk. Hij is er van overtuigd dat als we elkaar helpen we een stuk verder komen in deze wereld. Hij vindt het dan ook niet

meer dan normaal om je in te zetten voor de medemens. Jeroen is werk­ zaam bij Visplaza Roel Hopman in Soest. Zijn persoonlijke video staat op http://bit.ly/jeroenkoelewijn. Verkiezing Iedereen kan tot en met 2 oktober stemmen op zijn favoriete uitblinker via www.ditismbo.nl. De tien met de meeste internetstemmen nemen het tijdens het Uitblinkersgala op 10 oktober tegen elkaar op. De winnaar draagt een jaar lang de titel ‘Landelijke Uitblinker mbo’ en ontvangt een geldbedrag van € 2.500 te besteden aan per­ soonlijke ontwikkeling. De MBO Raad organiseert deze verkiezing om positieve aandacht te generen voor de mbo­sector op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

‘Pangasius op z’n retour’ ‘h eleMaal

Klaar Voor de toeKoMSt ’

Nieuw bedrijfsgebouw Tramper Technology Het nieuwe bedrijfsgebouw van Tramper Technology aan de Nansenbaan 30 in Goes is gereed. Sinds 5 augustus is het bedrijf volledig operationeel op het nieuwe adres. Door de gestaag toenemende groei van Tramper Technology is de huidige locatie in ’s­Gravenpolder te klein geworden en werd een grotere productieruimte meer en

meer noodzakelijk. Daarom is de stap gezet om een nieuwe fabriek te bouwen om ook in de toekomst de service en de kwaliteit van de Tramper machines te kunnen

blijven waarborgen. Het afgelopen jaar is dan ook, tezamen met de architect, aannemer en onderaanne­ mers, hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe bedrijfsgebouw. Het resultaat is een modern uitgeruste fabriek die optimaal op de toekomst is voorbereid.

Europeanen eten steeds minder pangasius, meldt de Nederlandse Vissersbond. De EU import is de laatste jaren afgenomen met 22% in 2012 en 12% in 2011. Consumenten raken, volgens de Vissersbond, uitgekeken op deze kweekvis en zoeken alternatieven, vooral in de vorm van wildgevangen vis. ‘Op prijs kunnen die nog niet van pangasius winnen, maar wel op kwaliteit.’ In 2012 werd nog voor 143.200 ton pangasius geïmporteerd door de EU, vooral uit Vietnam. In 2013 is opnieuw sprake van een afname van de import uitgedrukt in waarde met maar liefst 17,6% in de eerste

c onSuMptie

Fish MuseuM

Is Nederland aan het veroesteren? dat al. In zijn Schat der gesontheyt uit 1660 schrijft hij: ‘Onder de visch, die in harde schelpen beslo­ ten is, sijn de oesters voor alle tijden voor de delicaetste gehou­ den. Want sy verwecken appetijt, en lust om te eten, ende by slapen, ’t welck alle beyde de lustige ende delicate luyden wel aenstaet’. Maar de oester heeft ook een andere, minder gunstige eigen­ schap. Zij is dikwijls moeilijk open te krijgen. Vandaar de uitdrukking ‘zo gesloten als een oester’. Dat

Nederland heeft een rijke visserijgeschiedenis. En dat laat zijn sporen na in de taal. Ook de oester, al kan die niet tegen de haring op. De bron om dat uit te vinden is het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Een eerste vraag die zich voor doet, is: is de oester vrouwelijk of mannelijk? Onze negentiende­ eeuwse advocaat­dichter Willem Bilderdijk (1756­1831) vond het geslacht van de oester mannelijk, want het was een vis en ook de woorduitgang duidde daarop. De Latijnse naam was echter ‘ostrea’, en dat was vrouwelijk. In de meeste Europese en Romaanse talen wordt de oester dan ook als vrouwelijk beschouwd. Volgens de Zeeuwse Oestervereniging is de oester een hermafrodiet: eerst mannelijk en na drie tot vijf jaar verandert zijn geslacht in vrou­ welijk. Dus de verwarring is niet onbegrijpelijk. De Zeeuwse platte oester heeft vijf tot zes jaar nodig om consumptierijp te worden. Zij is een delicatesse, maar schaars. De ‘holle’ Zeeuwse oester (zoals de Belgen zeggen) is in de jaren zeventig van de vorige eeuw geïn­ troduceerd; zij heeft maar drie jaar

vijf maanden. In Vietnam wordt dit jaar een afname van de productie verwacht tot onder 1 miljoen ton (800.000 t) en exportwaarde van rond 1,5 miljard US dollar.

Girl eating oysters, Jan Steen (16281679), ca. 1658

Affiche ‘Zeeuse oester’s Huîtres de Zélande Zeeland’s roem’ (Museum Vlaardingen 165 en 166). nodig, is van goede kwaliteit en wordt overvloedig gekweekt. Wanneer de oester consumptierijp is, is het vrouwelijke dus duidelijk dominant. De Dordrechtse stads­ dokter Johan van Beverwijck wist

zegt men van iemand die zich van de buitenwereld afsluit. Heeft daar het werkwoord ‘veroesteren’ mee te maken? In een boekje met steloefeningen voor leerlingen van de lagere school uit 1898 komt de volgende zin voor: ‘Hij begon door dat luie leventje langzamerhand te veroesteren’. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als uitleg van veroesteren: ‘tot eene oester worden, b.v. door zijn tijd te verbeuzelen in vergaderingen, waar niets van belang wordt uitgevoerd’. Is Nederland aan het veroesteren?

ViS

VerSlaat rundVleeS

Het Earth Policy Institute heeft op basis van de gegevens van de Voed­ sel­ en Landbouw Organisatie (FAO) van de Verenigde Naties onderzoek gedaan naar de consumptie wereld­ wijd van rundvlees, kweekvis en wildgevangen vis. Uit het onderzoek blijkt dat er wereldwijd meer kweek­ vis wordt gegeten dan rundvlees. In 2011 was dit voor het eerst het geval en in 2012 liep het verschil verder op. Vorig jaar werd zo’n 66 miljoen ton gekweekte vis gegeten tegenover 63 miljoen rundvlees. En het lijkt er op dat dit jaar voor het eerst meer kweekvis dan wildgevangen vis wordt geconsumeerd.

Jan P. van de Voort

V iSaFSlag u rK

Documentatie: www.zeeuwseoesters. nl/visserij_en_teeltNL.html; Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt. Uit: Alle de wercken, Ian Iacobsz Schipper, Amsterdam 1660; C.H. den Hertog en J. Lohr, Onze taal. Taal- en steloefeningen voor de lagere scholen. Vierde stukje B. Steloefeningen; 9e dr. (Amsterdam : W. Versluijs, 1898).

teert in SorteerliJn

The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. Compilation copyright: Zenodot Verlagsgesellschaft mbH.

inVeS -

Visveiling Urk investeert in een grote sorteermachine, waarmee zowel op lengte als op gewicht gesorteerd kan worden. Volgens de planning is de lijn, die plaats biedt aan 34 sorteerders die de vis op een band schuiven, in april volgend jaar klaar. Het sorteren zelf gaat straks niet veel sneller, de winst zit met name in de logistiek: automatische aan­ en afvoer van kisten vis. Aan de volledige automatische sorteerlijn is straks plek voor 34 sorteerders. De sorteercapaciteit moet gegarandeerd 40 ton schol per uur worden.


FISHT R E N D

| 11

‘MSC-programma levert verbeteringen voor het milieu op’ Of het nu gaat om een blikje tonijn of een maaltijd bij een sterrenrestaurant, consumenten die kiezen voor vis met het blauwe MSC-keurmerk dragen bij aan het verduurzamen van visserijen wereldwijd. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat onlangs door de Marine Stewardship Council (MSC) is gepubliceerd. In het rapport ‘Wereldwijde effecten van het MSC-programma’ hebben milieuwetenschappers Dr. David Agnew en Dr. Nicolas Gutier­ rez bijna 400 verbeteringen in de prestaties van MSC gecertificeerde visserijen aangetoond. Volgens het rapport duurt het gemiddeld slechts 3 jaar om deze verbeteringen door middel van een actieplan te imple­ menteren. Het rapport onderstreept de belang­ rijkste verbeteringen van gecertifi­ ceerde visserijen: - 13 visserijen hebben de status van hun visbestanden weten te verbeteren en naar het ‘Best Prac­ tice’(BMSY) niveau. - 22 visserijen hebben hun effect op het ecosysteem verbeterd. Zij deden dit onder andere door aanpassingen aan het vistuig, te investeren in onderzoek en door het sluiten van gebieden voor de visserij. - 64 visserijen hebben verbeteringen in het visserijbeheer doorgevoerd, bijvoorbeeld door hun risico management verder te ontwik­ kelen. Verder hebben visserijen in het MSC-programma zich gecommi­ teerd om de volgende verbeteringen voor 2016 te realiseren: het vermin­ deren van het effect van de visserij op het bodemleven (27 procent van de visserijen), het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie over de effecten op bedreigde en beschermde soorten (35 procent van de visserijen) en het aanscherpen van de vangstcontroleregels om de gezondheid van visbestanden veilig te stellen (41 procent van de visserijen). Dit is de eerste keer dat de Marine Stewardship Council een kwantita­ tieve evaluatie publiceert van haar effecten van het MSC-programma op de oceanen en de markt voor vis-, schaal- en schelpdierpro­ ducten. Dr. David Agnew, MSC Standards Director, legt uit: ‘Onder de bij het MSC-programma betrok­ ken partijen, met name consu­ menten en retailers, leeft een soort natuurlijke verwachting, dat hun keuze voor MSC gecertificeerde producten zal bijdragen aan een betere status van de wereldzeeën. Het rapport ‘Wereldwijde effecten van het MSC-programma’, biedt ten eerste een kwantitatieve evaluatie van zowel de effecten op het zeele­ ven als de bijdrage van MSC aan de verduurzaming van de markt voor visproducten. Daarnaast geeft het rapport ook duidelijke voorbeelden van deze effecten aan de hand van case studies van duurzame visse­ rijen in het MSC-programma over de hele wereld.’ Het rapport maakt onderdeel uit van een doorlopend onder­ zoeksproject waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens over bestaande visserijcertificeringen. Aan de hand hiervan wordt een stelselmatige analyse van de presta­ ties van het MSC-programma met betrekking tot de milieustatus van gecertificeerde visserijen moge­

lijk gemaakt. Bovendien dienen gegevens uit de MSC-traceerbaar­ heids- en logo licentie programma’s - ondersteund door aanvullend onderzoek - als prestatie-indicato­ ren. Zo wordt ook aandacht besteed aan de integriteit en betrouwbaar­ heid van certificering door de hele productieketen. ‘Dit is de eerste publicatie in een reeks rapporten die regelmatig de effecten van MSC certificering op visserijen wereldwijd in kaart zal brengen’, aldus Agnew. ‘De meeste visserijen binnen het programma hebben het MSC certificaat in de afgelopen vijf jaar behaald en voor de komende vijf jaar richt MSC zich op een verbreding van onze kennis

over de effecten van deze visserijen. Het is onze verwachting dat deze reeks onderzoeksrapporten een waardevolle bron van informatie zal zijn voor iedereen die geïnte­ resseerd is in de manier waarop het MSC-programma werkt. We verwachten dat deze rapporten ons zullen helpen tot een programma te komen waarmee we onze gezamen­ lijke visie van gezonden oceanen kunnen realiseren.’ Braulio Ferreira de Souza Dias, Bestuurssecretaris ‘Convention on Biological Diversity’ en voorzitter ‘Biodiversity Indicators Partnership’: ‘Door niet duurzaam om te gaan met onze oceanen wordt het leven

in zee bedreigd. Deze bedreiging versterkt de effecten van klimaat­ verandering. Het ‘Strategisch Plan voor Biodiversiteit – 2011-2020’ erkent dit probleem, en vraagt de wereldwijde gemeenschap om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de afname van biodi­ versiteit tegen te gaan. Door ons consumptiepatroon te veranderen kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzame toekomst. MSC geeft consumenten de mogelijkheid om een bewuste keuze voor duurzame vis te kunnen maken. Het rapport ‘Wereldwijde effecten van het MSCprogramma’ draagt bij aan het werk van de ‘Biodiversity Indicators Partnership’, om de voortgang ten

opzichte van de biodiversiteitsdoe­ len in kaart te kunnen brengen. Wanneer de tussentijdse evaluatie van dit strategisch plan plaats vindt, zullen zulke gegevens van groot belang zijn.’ Kristin Komives, Senior Monitoring en Evaluation Manager bij ISEAL (International Social and Environ­ mental Accreditation and Labelling Alliance): ‘Met de publicatie van het rapport ‘Wereldwijde effecten van het MSC-programma’, bewijst MSC zichzelf als koploper op het gebied van visserijstandaarden, door haar eigen prestaties te monitoren, te evalueren en de resultaten publie­ kelijk te presenteren.’

! d w u e Verni INSPIRERENDE RECEPTEN

DUIDELIJK BEREIDINGSADVIES

1

2

DIRECT PRIJS EN MARGE BEREKENEN

3

DE VERNIEUWDE SMEDES MARGEMAKER

1-2-3 weten dat u goed zit tober aan Meld u vóór 1 ok ker.nl op www.margema een iPad! en maak kans op

Nu online: de volledig vernieuwde MargeMaker van Smedes. Een handig hulpmiddel - exclusief voor visspecialisten - om recepten te ontdekken en met het bereidingsadvies eenvoudig zelf te maken. Ook de winnende recepten van de innovatiewedstrijd Refish zijn voor u beschikbaar! Met de calculator bepaalt u in een handomdraai uw marge en verkoopprijs. Zo weet u 1-2-3 dat u goed zit. Heerlijk makkelijk, toch?


12 |

FISHT R E N D


FISHT R E N D

Spel der natuur Het binnenhalen van het netten. Altijd weer spannend. Wat heeft de natuur in petto? Wie is slimmer; de visserman of de vis? Deze foto is gemaakt door Evert Jan Daniels en afkomstig van het Nederlands Visbureau. Uw foto op deze plaats? Dat kan! Mail de foto (van minimaal 1MB) naar redactie@fishtrend.nl.

| 13


14 |

FISHT R E N D

d uurzaaM

geVangen Én Verantwoord geKweeKt

Queens presenteert maaltijd met zowel MSC als ASC keurmerk

Queens introduceert een vismaaltijd met zowel vis met het ASC als het MSC keurmerk. Het betreft de vismaaltijd Panga & Shrimp noodles. De pangasius is afkomstig van een ASC gecertificeerde kwekerij en de koudwatergarnaal is op duurzame wijze gevist en draagt het MSC label.

king van onze Queens maaltijd met Panga & Shrimp is een wereldpri­ meur waarmee weer een nieuwe stap is gezet. Zoals de ASC gecer­ tificeerde pangafilet samen met de MSC gecertificeerde koudwatergar­ naal de visingrediënten zijn van een complete smakelijke vismaaltijd, zo zien wij ook de samenwerking tus­ sen de diverse vissectoren. Samen bouwen aan een verduurzaming van de keten en een stijging van de visconsumptie.’ De introductie van Panga&Shrimp noodles met ASC panga en MSC gecertificeerde garnalen helpt de negatieve impact van viskweek te verminderen en de zeeën gezond te houden. Het werk van ASC en MSC komen hier mooi bij elkaar, aldus Chris Ninnes, CEO van de

Algemeen directeur van Queens Products, Harry Hoogendoorn: ‘Bij Queens willen we dat al onze vis en visproducten verantwoord gevangen of gekweekt zijn. Dat lukt nog niet voor de volle 100 procent maar het scheelt niet veel meer. Onze vier vismaaltijden zijn nu ook allemaal voorzien van een ASC­ en/ of MSC­keurmerk. Zowel een ASC­ áls MSC­keurmerk op de verpak­

FISHT R E N D

Skillpack B.V. investeert in nieuwe bedrijfswagens Aquaculture Stewardship Council. ‘Nederland is ondertussen wereld­ leider waar het gaat om het aantal verschillende producten met het ASC keurmerk. Het onderstreept de ambitie van de Nederlandse super­ markten het visassortiment tegen 2016 geheel verduurzaamd te heb­ ben. Queens is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat een duidelijke duurzaamheidsvisie heeft en deze ook in de praktijk brengt.’ Camiel Derichs, Directeur Europa van Marine Stewardship Council is ook verheugd beide keurmerken op een verpakking te zien. ‘Het geeft aan dat alle vis in het product afkomstig is van een duurzame wil­ de visserij of verantwoorde kweek. Consumenten zien zo duidelijk wat ze kopen. Queens laat met deze wereldprimeur zien een echte voor­ trekker te zijn waar het gaat om het zetten van concrete stappen naar verduurzaming.’

Skillpack BV heeft vijf Peugeot Expert bedrijfswagens aangeschaft. De eerste ontmoeting tussen Skillpack BV en Peugeot was tijdens de ‘Week van de Ondernemer’ in het Beatrixtheater te Utrecht. Na een zeer plezierig gesprek en een uitgebreide bezichtiging van de auto heeft Skillpack BV gekozen voor vijf Peugeot Expert bedrijfswagens.

bedrijf omvat meerdere moge­ lijkheden voor allerlei verpak­ kings­ en sluitmachines voor vers­, om­, en houdbaarheids­ verpakkingen. Het bedrijf biedt een totaalpak­ ket, van het eerste advies tot het periodieke onderhoud na lever­ ing van de verpakkingsmachine en beschikt over een 24­uurs service, zeven dagen per week.

Skillpack is is 12 ½ jaar heel compact begon en inmiddels uitgegroeid tot een internati­ onaal opererende organisatie met jarenlange ervaring op het gebied van verpakkingsmachi­ nes en verpakkingsoplossingen. Het leveringspakket van het

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

FISHT R E N D ND S & FOO D TRE H NE WS | www.fishtrend.nl 5 FRE SH FIS | Nummer 35 | 2013 | Week Jaargang 2

5

WORD FISH FRIEND EN WIN

rijzen door Hogere mosselp raden dagverse e voor GPC Kant gaat tegenvallend n valt in de zoveel ts aanbieden Zeeuwse mossele juli van start nieuwe oogst ‘Bijvangsten eizoen eind garnalen groo enis kunnen straks op De Sinds het mosselsdeel van oogstbare mosse­ en’ smaak. kom jkste Gezien de in de geschied worden aangeboden. belangri ging, is het al geconsumeerd. Voor het eerst mogelijk voor dagverse garnalen lobby’s van en duurzaam is de vraag groot, de Oosterschelde na diverse ingsplicht ook nog steeds Nu de aanland Vissersbond en VisNed teit en de Nederlandse kottersector in op selectivi vis­ de bijvangst. De een feit is, zet onvermijdelijke invoering overleving van blijft van mening dat de bestands­ en serijsector is n aan een beter poli­ zal bijdrage erken met de absoluut niet is wil wel samenw valt. Het doel redden beheer, maar te er wat bijvangsten tiek om te reddensteun van de overheid ngkansen om met de volle te voorkomen en overlevi zoveel mogelijk te vergroten. van discards op pagina 4 Lees verder

eizoen len in modern grote schaal ­ het mossels namelijk een van Lauwers De voorraden latere start van GPC Kant laat bouwen in de haven antoor weten. verwacht, e pelma­ zo laat het Mosselk blijken kleiner dan garnalencentrumheeft een nieuw prototyp als de e mosselen chelde pelt van Zeeuws in de Oosters oog. Het bedrijf dat vijf keer zo snel is, kunnen huidige aanvoer lager is dan vooraf eld, waardoor de chine ontwikk s. Als de uitbreiding klaar r de chelde een stuk verwerkt. schaarste, waardoo en uit de Oosters huidige machine per week worden of het leidt tot een in Yerseke oplopen ingeschat. Dat Telson gekeken 50.000 kilo garnalen samen met iddelen Mosselveiling prijzen op de conserveringsm stijgen. Bovendien wordt ijzen zonder entenpr ook consum mogelijk is garnalen . te brengen op de markt 8 pagina op Lees verder

Be Our Fish Friend Dat kan, want nu is er FishTrend, de vakkrant voor de hele visbranche! Een unieke bladformule voor en door professionals.Vol actualiteiten, achtergrondartikelen, opinie, introducties, vraag- en aanbod en wetenswaardigheden. Kortom het blad waar de sector vanaf het schip, achter de verwerkingslijn, in de winkel, achter het bureau of thuis vanuit de luie stoel op zit te wachten. Een open krant met verstand van zaken Laagdrempelig, verrassend, uitdagend, prikkelend, actueel en handig, dat zijn onze kernwaarden. FishTrend wordt namelijk niet alleen gemaakt voor professionals in de sector, maar ook door professionals in de

branche. Daarom willen we u als lezer alle ruimte geven om redactionele inhoud aan te leveren. Of het nu gaat om nieuws, een productintroductie, een nieuwe dienst, of het geven van adviezen, kritiek, commentaar, nieuwe visies of iets anders, FishTrend staat open voor meedenkende lezers. Een krant die gelooft in vaste relaties Dankzij onze formule houden we de kosten laag, zodat wij u deze krant kunnen blijven toesturen. Dat willen we zo lang mogelijk zo volhouden, dus, bouwen we graag een blijvende relatie met u als lezer op. We nodigen u daarom van harte uit om our Fish Friend te worden. Dat kan voor een bedrag van slechts 70 euro per jaar (excl. 6% BTW). Voor dat bedrag ontvangt u dan 8 keer per jaar FishTrend en maakt u kans op een prijs! We verloten per 100 ‘friends’ een robuuste Josto RVS afvalzakhouder.

Ja, ik word ‘Fish Friend’ van FishTrend.

Adres

: ...........................................................................

Ik betaal € 70,- (excl. 6% BTW) per jaar tot wederopzegging.

Postcode

: ...........................................................................

Plaats

: ...........................................................................

Telefoon

: ...........................................................................

E-mail

: ...........................................................................

Twitter

: ...........................................................................

Handtekening

: ...........................................................................

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam bedrijf

: ...........................................................................

Contactpersoon

: ................................................................ M / V

W W W. F I S H T R E N D . N L

Maak kans op een Josto! Als u ‘Fish Friend’ wordt van FishTrend ontvangt u niet alleen 8 keer per jaar deze vakkrant, maar doet u automatisch mee aan exclusieve verlotingen onder alle ‘friends’. Per 100 ‘friends’ verloten we een Josto RVS afvalzakhouder t.w.v. ± € 540,-. Ook zullen wij u in de toekomst met voorrang betrekken bij onze nieuwe ontwikkelingen.

Stuur deze bon naar: FishTrend Schoolstraat 6 8603 XL Sneek U kunt deze ook faxen naar 0515-432153 of mailen; info@fishtrend.nl


FISHT R E N D

| 15

Online platforms Macropak en Industrial Processing live VNU Exhibitions heeft in nauwe samenwerking met marktpartijen twee actuele portals ingericht als online extensie van de vakbeurzen Macropak en Industrial Processing. De platforms fungeren als contactmedium voor leveranciers uit de verpakkings- en procesindustrie met online bezoekers om business te genereren en te versterken.

Open Dag Dilvis groot succes Het was een mooie dag met een overweldigend aantal bezoekers, zegt Shana Menger namens visserijbedrijf Dilvis in Akersloot over de open dag die half juni werd gehouden. ‘Wij zijn verrast en vereerd met de interesse die men had in het ambacht, het bedrijf en de -vaak toch wat onbekendere- zoetwatervis.’ Tijdens de open dag konden belangstellenden een kijkje nemen bij de ambachtelijke beroepsbin­

Fish AgendA AUGUSTUS 30 en 31 augustus Visserijdagen Harderwijk SEPTEMBER

nenvisser en in de ‘boetschuur’ van alles leren over de verschillende soorten zoetwatervis en spring op de boot waarmee Dilvis duurzaam naar snoekbaars vist. Kinderen mochten samen met de visserman­ nen kleine pootaaltjes uitzetten in het Alkmaardermeer en ze konden zich wagen aan de oud­Hollandse spelletjes op het ‘stokkenveld’. En het grootste succes op de dag? Dienbladen met Beekridder. Beekridder is een IJslandse zoe­ twatervis die door Palingshop.nl ambachtelijk koud wordt gerookt. Gerookte beekridder heeft een unieke smaak en structuur. ‘Voor visliefhebbers een absolute must om eens te proberen’, aldus Shana Menger van Dilvis. ‘Beekridder lijkt enigszins op zalm maar is iets klein­ er, minder vet en fijner van smaak. Steeds meer Nederlandse ontdek­ ken deze nieuwe zoetwatervis.’

Aanbieders kunnen zich met hun bedrijfsprofiel presenteren en krijgen gegarandeerd contacten. Afnemers krijgen een compleet overzicht van wat leeft in de markt en worden in staat gesteld om investeringsbeslissingen continu te monitoren. Hierbij wordt intensief samengewerkt met branche experts en mediapartners. Marktmanager Marc Klumper: ‘Onze core business is het helpen genereren van omzet voor onze klanten. De combinatie online en beurzen is ijzersterk in dit intensie­ ve maatwerk proces. Waar wij naar­ toe gaan is dat wij op verschillende niveaus mogelijkheden bieden voor ontmoetingen. Dat doen wij al met Macropak en Industrial Processing als fysieke ontmoetingsplaatsen. Met de portals zijn vraag en aanbod nu ook 365 dagen per jaar online in contact. We zetten hiermee een volgende stap als marketingpartner voor de verpakkingsbranche en de leveranciers in de procesindustrie.’ Dankzij dit complete overzicht van wat er speelt in de markt kun­ nen bezoekers hun kennis op peil houden en zich goed oriënteren op investeringen op korte of langere termijn. ‘Afnemers die op zoek zijn naar een specifiek product of leve­ rancier in een bepaalde categorie of sector kunnen deze informatie vinden met behulp van filters. Zij kunnen per leverancier direct infor­ matie aanvragen over producten en diensten waarin zij geïnteresseerd

zijn. Deze contacten leveren we diezelfde dag aan bij de betref­ fende aanbieder’, aldus Klumper. In samenwerking met de mediapart­ ners publiceren experts op de portal van zowel Macropak als Industrial Processing objectieve artikelen over actuele thema’s en vraagstukken binnen de twee markten. De portals geven tegelijkertijd toegang tot alle informatie over de vakbeurzen Macropak en Indus­ trial Processing die elke twee jaar plaatsvinden. ‘De beurzen blijven onverminderd van belang als onmisbaar trefpunt voor de face to face contacten en om te netwerken. De komende tijd werken wij aan de verdere uitbouw van de portals. Het aantal exposanten dat zich hier inmiddels manifesteert zal verder toenemen. Voor Industrial Proces­ sing hebben wij in deze korte tijd al vijftien aangesloten leveranciers

FISHT R E N D

en dat aantal zal eind van het jaar zijn opgelopen tot zo’n vijftig. Voor Macropak zijn de getallen nog reus­ kleuriger. De veertig partijen van nu zullen tegen die tijd zijn verdubbeld. Daarnaast trekken wij nauw samen op met onze branche partners Nederlands Verpakkingscentrum en Machevo & Bulk Vereniging om net als onze beurzen ook deze online variant tot een succes te maken.’ De nieuwe online portals zijn te vinden via: http://www.macropak. nl/nl en http://www.industrialpro­ cessing.nl/nl. Macropak is het toon­ aangevende merk voor verpakken in de Benelux en Industrial Proces­ sing is het merk voor procesappara­ tuur, ­engineering en –automatise­ ring. De vakbeurzen worden gelijktijdig gehouden in de Jaarbeurs Utrecht van 30 september tot en met 3 oktober 2014.

De vakkrant voor de hele visketen!

Vier aanvragen experimentele mosselzaadinvang akkoord Het ministerie van Economische Zaken heeft alle vier aanvragen gehonoreerd voor experimentele mosselzaadinvang op de Noord­ zee. De aanvragers zijn Consor­ tium Mosselproductie Noordzee (CMN), Gebr. Nieuwenhuize Yerseke BV, de coöperatieve VSSB­groep u.a. en Mosselk­ week Barbé BV. Elke aanvrager krijgt zes locaties toegewezen met een oppervlakte van 0,5 hectare. Aan de vergunning is

een aantal restricties verbonden. Jaarlijks moet gerapporteerd worden over de behaalde invang en/of oogstcijfers, de visserij/ kweektechnische ervaringen en het gevoerde management ten behoeve van onderhoud, repa­ raties, teelttechnische maatrege­ len en oogst en de geschiktheid van de beproefde locaties. Ook zal het visbestand met betrek­ king tot de aantrekking van vis gemonitord worden.

9 - 13 september Mondiale conferentie Oceanen, Voedselzekerheid en Duurzame Groei Den Haag 9 - 15 september Bewuste Visweek OKTOBER 3 en 4 oktober AgriCulture & AquaVak, Zeelandhallen Goes 5 t/m 9 oktober Anuga Messe, Köln (D) 7 oktober Visbeurs Spakenburg NOVEMBER 5 t/m 8 november Europort, Ahoy Rotterdam 13 en 14 november Agri & Aqua 2013 Zeelandhallen Goes 13 en 14 november Foodtech en Empack, IJsselhallen Zwolle 27 en 28 november Packaging Innovations, Taets Art Gallery Amsterdam

Vers zoals vers bedoeld is

Vers zoals vers bedoe - Puur product zonder toevoegingen - Uniek snij- en centrifugeproces - De beste kwaliteit het hele jaar - Langste houdbaarheid Europa - Speciaal geteelde uien - Eigen koeltransport

Smit´s Uien - Elbe 33-37, 2491 BT DEN HAAG tel. 070 317 82 82 - fax 070 327 76 42 info@smitsuien.nl - www.smitsuien.nl


16 |

FISHT R E N D

Visgilde scoort vier keer goud

F i s h A c c o u n ta n t s

BTW en de kleine ondernemersregeling

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van de vakwedstrijd ‘Visspecialist van het Jaar 2013’ hebben de vier Visgilde deelnemers allemaal goud behaald. Een uitzonderlijk goede prestatie die aantoont dat Visgilde tot de top van de visspecialisten behoort.

In de wet omzetbelasting is een regeling opgenomen voor kleine ondernemers. Dit zijn volwaar­ dige ondernemers die met hun bedrijf deelnemen aan het econ­ omische verkeer. De regeling is alleen bedoeld voor degenen die voldoen aan de volgende voor­ waarden: u bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma; u moet na aftrek van de voorbe­ lasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar; uw onder­ neming is in Nederland gevestigd en u voldoet aan uw administrati­ eve verplichtingen voor de BTW. Uit deze voorwaarden blijkt dat u een kleine ondernemer bent wan­ neer u minder dan € 1.883 BTW aan de Belastingdienst betaald in een jaar. Dit is het saldo van de BTW die u over uw omzet afdraagt + privé gebruik -/- de door u beta­ alde voorbelasting. De verwacht­ ing is dat in deze tijden van crisis meer ondernemers gebruik kun­ nen maken van deze regeling. Wanneer het saldo van de te betalen BTW minder dan € 1.883 bedraagt, dan moet onderscheidt worden gemaakt tussen de twee volgende situaties: de door u af te dragen BTW bedraagt minder dan € 1.345, of de door u af te dragen BTW bedraagt tussen de € 1.345 en de € 1.883. Te betalen BTW minder dan € 1.345 Wanneer de door u af te dragen BTW minder bedraagt dan € 1.345, komt u voor volledige verminder­ ing in aanmerking. Tip: Wanneer u vrijwel altijd gebruik kunt maken van deze volledige vermindering, dan kunt u overwegen om onthef­ fing voor de administratieve ver­ plichtingen aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit scheelt u veel administratie. Dit is echter afhan­ kelijk van uw specifieke situatie!! Niet iedereen komt in aanmerking hiervoor. Voorbeeld: De jaaromzet van uw viswinkel bedraagt € 275.000, belast met 6% BTW. De voorbelasting in dat jaar is € 15.250. De vermindering wordt als volgt berekend: Verschuldigde BTW Voorbelasting Af te dragen BTW Vermindering KOR Uiteindelijk te betalen

€ 16.500 € 15.250 -/€ 1.250 € 1.250 -/nihil

Te betalen BTW minder dan € 1.883 maar meer dan € 1.345 In deze situatie komt u niet in voor volledige vermindering in

aanmerking. De vermindering die u in deze situatie kunt krijgen is 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en de af te dragen BTW vóór toepassing van de kleine onder­ nemersregeling. Voorbeeld: De jaaromzet van uw viswinkel bedraagt € 450.000, belast met 6% BTW. De voorbelasting in dat jaar is € 25.355. De vermindering wordt als volgt berekend: Verschuldigde BTW Voorbelasting Af te dragen BTW Vermindering KOR 2,5* (€ 1.883 -/- € 1.645) Uiteindelijk te betalen

€ 27.000 € 25.355 -/€ 1.645 €

595 -/

€ 1.050

Let op! Het voordeel van onthef­ fing van de administratieve ver­ plichtingen zijn dat u alleen de inkoopfacturen hoeft te bewar­ en, geen verkoopfacturen hoeft te sturen en geen boekhouding hoeft bij te houden voor de BTW en geen BTW aangifte hoeft in te dienen. Een nadeel is dat wanneer u meer BTW terug krijgt dan u dient af te dragen, u deze BTW niet kunt terugvragen. Een arts bijvoorbeeld heeft geen recht op vooraftrek.Voor hem is het gunstig om een ontheffing aan te vragen.

‘S maak

twee jaar later, zijn we aangesloten bij Visgilde, hebben we de winkel vernieuwd en voeren we een nieuw

Polaris introduceert PURE visconserven PURE is het nieuwste assortiment visconserven voor consumenten die van een bewuste keuze wensen te genieten. De producten bevatten geen gluten, lactose, kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen, smaakversterkers en noten. Deze producten zijn ook geschikt voor personen die op allergenenvrije voeding zijn aangewezen. Het PURE-assortiment bestaat uit conserven op basis van duurzaam gevangen vis, waaronder haring en makreel, maar ook mosselen en schelvislever - ook wel ‘foie gras de la mer’ genoemd. Er zijn originele combinaties met pure ingrediën­ ten, zoals kippers met een mix van cranberry, appel en ui en gerookte makreel met gemengde pepers.

De doosjes zijn voorzien van receptentips van een chef-kok (met een Michelin ster). Het assortiment

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

verkrijgbaar: Witte wijn, Pro­ vençaal en Bruin bier. De basis wordt gevormd door onze eigen mosseljus, die de sauzen een krachtige smaak geeft.

omvat 9 variëteiten. De verkoop in Nederland en België verloopt via Polaris Visdelicatessen B.V.

Atlantic wederom winnaar Haringtest

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk.

Kooksauzen Prins & Dingemanse

beleid. Dat uit zich direct in onze uitslag: een dikke 9 met goud als resultaat!’

in zijn puurste vorm ’

De auteur van dit artikel, Gerco van der Spek, is werkzaam bij Profinis Accountants en Adviseurs op Urk.Voor meer informatie kunt u contact opnemen via tel: 0527 – 681726. Zie ook: www.profinis.nl.

M ossel V ariety :

Gemak en variatie komen samen in de nieuwe kooksauzen van Prins & Dingemanse: Mossel­ Variety. De sauzen zorgen voor afwisseling bij het bereiden van mosselen en zijn in drie variaties

Visgilde De Nieuwe Markt in Roosendaal, Visgilde Gebr. de Block in Krimpen aan den IJssel, Visgilde Kees Sloot in Rotterdam en Visgilde Oosterschelde in Bergen op Zoom streden allen in de categorie winkel mee om de titel. Visgilde bewijst met haar deelname tot de top van de visspeciaalzaken te behoren. ‘Twee jaar terug deden we nog mee als zelfstandige winkel, zonder for­ mule. Toen scoorden we een magere zilver’, legt Rick Groenenboom van Visgilde Gebr. de Block uit. ‘Nu,

Abdullah en Umut Tagi van Atlantic uit Leiden hebben voor de tweede achtereenvolgende keer de AD Haringtest gewonnen. In de 32ste Nationale Haringtest behaalden 62 van de 111 bezochte bedrijven een voldoende. Daarvan scoorden 24 bedrijven een 6 of een 7. Het intro van het artikel in het Algemeen Dagblad loog er niet om: ‘2013 zal de boeken ingaan als een

schraal jaar met een vette prijs. Ondanks de latere aanvang van het seizoen is er massaal magere haring op de markt gebracht. Een echte Hollandse Nieuwe – mals, zilt en romig-, is lastig te vinden.’Voor het eerst na jaren kon Keurmeesters Aad Taal het felbegeerde eindcijfer 10 niet uitdelen. ‘Het zat er gewoon niet in. Er waren wel enkele uit­ schieters naar boven, maar voor de rest heb ik zelden zo’n vlak, weinig spannend en teleurstellend haring­

seizoen meegemaakt’, aldus een citaat van Taal in het artikel. De kwaliteit bij de visspecialisten in de top tien lag wel hoog. ‘Stuk voor stuk klassezaken die alles in het werk stellen om het beste uit de haring te halen. Vishandel Altantic levert een fantastische presentatie door, evenals vorig jaar, als beste uit de bus te komen.’ Het verschil met de nummer twee, Simonis uit Sche­ veningen, was klein, maar de haring van Atlantic was net iets kouder. De top tien bestaat verder uit: Schmidt Zeevis uit Rotterdam, Vishan­ del Koning uit Rijswijk, Visgilde Oosterschelde uit Bergen op Zoom, Visspecialist Jacob Heijnen uit Apeldoorn, visspecialist Hoogvliet uit Hoogvliet, Visgilde Bieshof uit Dordrecht en Visspecialist ’t Vissertje in Apeldoorn.


FISHT R E N D

| 17

Ingezonden

‘Meer specifieke promotie voor schol’ Meer schol en minder promotie. Dat zou misschien enigszins logisch klinken bij een sterk groeiende vraag naar schol. Ik kan niet voor­ spellen of dat in de komende jaren het geval zal zijn. Het is een feit dat alle extra schol die gevangen is op de Noordzee - en dat is bijna 100 procent meer in de afgelopen vijf jaar - steeds is verkocht. De vraag is tegen welke prijs en met welke ‘creatieve inspanningen’ om schol tegen een steeds lagere prijs aan te bieden. Feit is ook dat door de aanhoudende recessie de prijs­ druk eveneens fors is toegenomen. Supermarkten en groothandels kopen in op prijs, de laagste prijs dus. En zolang iedereen min of meer hetzelfde product aanbiedt, zal dat ook niet veranderen. De afgelopen tijd zijn we opge­ schrikt door allerhande voed­ selschandalen, in de vleessector, maar zeker ook in de vissector. Zo is onlangs nog ‘verse’ scholfilet aangetroffen in Italië met absurd hoge concentraties citroenzuur. Volgens velen het gevolg van de eerder genoemde prijsdruk. In 2009 is er in Italië, met 70 procent van alle schol veruit onze belang­ rijkste exportmarkt, een groot onderzoek gedaan naar de kwaliteit en echtheid van onze Noordzee schol. De resultaten waren, zoals bekend, nogal dramatisch en lijken sterk op de recent aan het licht gekomen voedsel schandalen: mengen met goedkopere soor­ ten vis, meer water in de filets en nog meer ijs aan de buitenkant. De hele vissector was het roerend eens, dat dit uitermate schadelijk was voor het imago van Noordzee schol en maatregelen waren vereist.

Keurmerk Om het imago van schol structu­ reel te verbeteren, is toen door het North Sea Fish Center (NSFC) een keurmerk in het leven geroepen. Met een heldere boodschap: schol uit de Noordzee is altijd duurzame kwaliteit, nu en in de toekomst! Passend in deze tijd, namelijk con­ sumenten willen weten waar hun product vandaan komt en willen een veilig en eerlijk product. Zoals gezegd de vissector was eensgezind in het streven naar verbetering van het imago van Noordzee schol, met name in onze belangrijkste export­ markt Italië. Natuurlijk is de vraag en ook met­ een de kritiek of ‘de markt behoefte heeft aan weer een keurmerk’. Daarom is het accent vooral gelegd op het verhaal erom heen, een puur en eerlijk product zonder fratsen, verantwoord en nog lekker ook. De beleving van een heerlijk dagje aan het Noordzeestrand: ‘Spätsom­ mer Scholle’. Vorig jaar september een groot succes in Duitsland en natuurlijk komt dan de vraag of

pagnes voor al onze bijzondere ‘platte vissen’ uit de Noordzee, zo goed passend bij ons ‘platte land’. Nadrukkelijk in combinatie met goede en eerlijke informatie over de visstanden en over nieuwe duurzamere vistechnieken, waar immers de afgelopen jaren zoveel in is geïnvesteerd, maar nog veel te weinig is gepromoot.

we een dergelijke promotie dit jaar weer gaan doen? En laten we niet vergeten 70 tot 80 procent van alle schol en andere bekende platvissen uit de Noordzee wordt aangeland op de Nederlandse visveilingen en daarmee zijn wij de belangrijkste ‘producent’ van platvis en hebben we dus wat te melden! Grote verdeeldheid En wat is de status nu? Van eensge­ zindheid is geen sprake meer, zowel binnen de aanvoer sector, bij de veilingen als in de handel is er grote verdeeldheid over nut en noodzaak voor een specifieke scholpromotie en over de vraag of het NSFC daar een rol in moet spelen. Natuurlijk heb ik daar een mening over, maar belangrijker lijkt mij de vraag wat dit betekent voor het imago van schol in de belangrijkste export markten en met name in Italië. Je hoeft niet eens zo diep te vissen, om uit te vinden, dat er weer uitermate creatief wordt omgesprongen met de echtheid van scholfilets, aller­ hande geïnjecteerde additieven en de percentages glacering en daarbovenop de (on)juiste wijze van declareren. Natuurlijk zijn er goede bedrijven die kwaliteit nog hoog in het vaandel hebben staan, daar heb ik het niet over. Het zijn de bedrij­ ven die het niet zo nauw nemen en daarmee de hele sector in diskre­ diet brengen. En dat is uitermate schadelijk, niet alleen vanwege oneerlijke concurrentie ten opzichte van degenen die wel ‘zuiver op de graat’ zijn, maar vooral ook, omdat daardoor op langere termijn, blijvend schade wordt toegebracht aan het imago van Nederlandse vis. Uitermate schadelijk dus, omdat iedereen zich moet beseffen, dat deze praktijken de export van alle platvis naar Italië en op den duur ook naar andere landen in gevaar brengt. Voorbeelden te over ! Zomaar twee nieuwsberichten: Nederlandse consumenten hebben vorig jaar 25 procent meer geld besteed aan duurzaam voedsel. De omzet kwam uit op 2,2 miljard euro. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2012. Onder duurzaam voedsel vallen producten die zich positief onderscheiden door de manier waarop ze geproduceerd zijn: diervriendelijk, biologisch, mili­

euvriendelijk en/of ethisch. Volop kansen voor duurzame kwaliteits­ schol in Nederland, zou ik zeggen. Een ander bericht: het bedrijfsleven gaat meer werk maken van het waarborgen van samenstelling en herkomst van voedsel. Door strenger te controleren wat er met voedsel is gebeurd voordat het in de winkel ligt, wil de voedingssec­ tor fraudeurs weren en aanpakken. Zo hoopt de sector het vertrouwen van consumenten te herstellen en behouden. Dat vertrouwen heeft een deuk opgelopen. Onderzoek Dat bracht me op een idee, als de sector - in navolging van dit onder­ zoek in Nederland – nu eens een soortgelijk onderzoek naar duur­ zaamheid initieert, om te beginnen in Italië. En dat in combinatie met

een onderzoek naar de kwaliteit en herkomst van Noordzeeschol en wat op de verpakking vermeld staat in Italiaanse winkels en groothan­ dels. Dan weten we meteen hoe we ervoor staan. Dat lijkt me een nut­ tiger besteding, dan geld te stoppen in algemene promotie voor schol in Italië. Door de vele contacten hebben wij als NSFC geconstateerd, dat er een toenemende vraag is bij super­ markten, groothandels en cateraars in onze belangrijke exportmark­ ten Italië, Duitsland, Engeland en Frankrijk naar duurzame schol (en ook naar tong, griet en tarbot), maar dan wel van onberispelijke kwali­ teit: vers, puur en onbehandeld en gegarandeerd uit de Noordzee. En een toenemende vraag naar verrassende, originele en spraak­ makende promotionele cam­

Eensgezind standpunt Er wordt wel gezegd de visserij sector heeft geen gezamenlijk belang. De belangen van de aanvoer gericht op vooral een betere prijs voor de vis, zijn immers heel anders dan de belangen van de handel vooral gericht op een concurre­ rend eindproduct. Dat kan waar zijn, maar we hebben nog altijd de keuze te concurreren op prijs of op kwaliteit en dat laatste lijkt mij voor de toekomst in alle opzichten een betere en duurzamere optie. Ik ben er deze afgelopen jaren van overtuigd geraakt, dat alleen de combinatie van duurzaam­ heid, echtheid én gegarandeerde kwaliteit het imago van schol en ander platvissen structureel kan verbeteren. En dat lijkt mij in het belang voor de hele Nederlandse platvis sector en tevens belangrijk voor het imago van de sector in het buitenland. Alleen dat vraagt wel een eensgezind standpunt van de hele visserij sector hoe zij deze schol in het buitenland willen profileren en promoten. Ik zou zeggen, minder algemene promotie als ‘goedkope kiloknaller’ en meer specifieke promotie voor schol als een pure en (h)eerlijke vis uit onze eigen Noordzee ! Thomas Plakké, Projectmanager North Sea Fish Center Wilt u ook een ingezonden stuk plaatsen? Mail dit dan naar redactie@fishtrend.nl.

Lixero uw professionele partner voor verlichting Lixero heeft zich gespecialiseerd als partner en leverancier op het gebied van alle soorten verlichting voor in de retail, horeca, gezondheidszorg, industrie en kantorenmarkt. Wij worden graag uitgedaagd mee te denken over de meest uiteenlopende verlichtingsvraagstukken en zijn ervan overtuigd dat we met onze kennis en uitgebreide productenpallet oplossingen aanbieden die voldoen aan de huidige en toekomstige wensen en eisen van onze en uw klanten.

/ Innovatie

/ Visie

/ Maatwerk

/ Kennis

T +31 (0)493 - 311 314 F +31 (0)493 - 311 321 E info@lixero.eu W www.lixero.eu


18 |

FISHT R E N D

IN VERKOOP Schitterende Visspeciaalzaak TER OVERNAME gelegen op super locatie in grote plaats nabij EINDHOVEN. Deze zaak ligt midden in het centrum en heeft de beschikking over groot buiten terras. De gehele inventaris verkeert in zeer goede staat van onderhoud, hier wordt een zeer goed rendement gerealiseerd een reële omzetstijging is hier zeker niet uitgesloten. Aanvullende informatie voor deze mooie viszaak BEL GERUST. Eigenaar is bereid mee te denken in de financiering div, vormen van overnam zijn dus bespreekbaar TER OVERNAME goed onderhouden en renderende visspeciaalzaak gelegen in het midden van het land in de regio UTRECHT. Deze visspeciaalzaak is gelegen in het centrum van deze plaats aan de rand van groot parkeerterrein. Hier is tevens ook een klein buiten terras bij aanwezig, de gehele inventaris verkeert in zeer goede staat van onderhoud, hier zijn sterke medewinkeliers in de directe nabijheid gesitueerd. Voor aanvullende informatie bel ons gerust. Bezoek ook onze site: 3Wmakelaars.nl Een vertrouwde naam en snelle service Regio ZWOLLE TER OVERNAME visspeciaalzaak gelegen op SUPER locatie aan de rand van groot winkelcentrum waar alle denkbare branches zijn vertegenwoordigd, Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud, hier wordt een perfect rendement behaalt er kan eventueel zonder personele verplichtingen geleverd worden. Nieuwsgierig bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op. TER OVERNAME perfect ingerichte en onderhouden visspeciaalzaak, gelegen op mooie locatie in plaats van de kop van NOORD HOLLAND, hier is tevens een terras en horeca vergunning bij aanwezig. Deze hele mooie viszaak is te koop ivm gezondheid huidige eigenaar, en er kan zonder personele verplichting geleverd worden. Nieuwsgierig bel gerust onderstaand telefoonnummer en vraagt de projectinformatie op. U wilt verkopen/verhuren in opdracht te koop en/of te huur gevraagd Visspeciaalzaken in het gehele land. Bel u gerust voor een informatief GRATIS gesprek, 033-432 35 52 en vraag naar Peter.

Beedigd Makelaar OG en gecertificeerd Taxateur Lijsterbeslaan 8, 3831 XK Leusden T 31(0)33 432 35 52, F 31(0)84 836 63 61 www.3wmakelaars.nl home@3wmakelaars.nl

Smedes ondersteunt visspecialist met vernieuwde Margemaker Visspecialisten voegen steeds meer kant-en-klare gerechten aan hun assortiment toe. En ondanks de zwakke economische situatie blijken deze gemaksproducten nog steeds in de smaak te vallen bij consumenten. Smedes Fine Food heeft met het oog hierop zijn enkele jaren geleden ontwikkelde Margemaker grondig vernieuwd. ‘Met de nieuwe versie kunnen vis­ specialisten in no­time een recept zoeken, de bereidingswijze lezen en een verkoopprijs berekenen’, aldus Kees van het Klooster van Smedes Fine Food. De Margemaker is te vinden op www.margemaker.nl. Omdat de site niet toegankelijk is voor consumenten, moeten visde­ taillisten en ambulante specialisten zich wel even aanmelden. Wie met de door Smedes toegek­ ende inlogcode de site binnenkomt, ziet direct een flinke reeks recepten. Deze zijn per vissoort gerubriceerd. Inmiddels staan er drie pagina’s met inspirerende gerechten op de site en het aantal groeit vrijwel dageli­ jks. ‘Leuk is dat ook de innovatieve

wrap ScheVeningen Dit recept is één van de nieuwe Margemakers van Smedes Fine Food. Meer recepten zijn te vinden op www.margemaker.nl. Ingrediënten: ­ 600 gram Makreelsalade ­ 600 gram Gerookte makreelfilet ­ 10 stuk Wraps 30 cm ­ 300 gram Slamix ­ 100 gram Paprika rood ­ 10 stuk Tortilla/wrap­ verpakking afsluitbaar

visdetaillist krijgt zo een prijsadvies. Het is een advies en natuurlijk geen must. De vishandelaar is zelf prima in staat om een goede prijs aan zijn product te hangen, maar de Marge­ maker geeft gewoon meer zekerhe­ id dat je goed zit met de prijs.’

recepten uit de Refish competitie zijn toegevoegd’, vertelt Kees van het Klooster. Een recept zoeken, kan overigens ook op zoekwoord. Wie ‘wrap’ intikt krijgt een pagina vol wrap­recepten. Heeft de gebruiker een recept aangeklikt, dat verschijnt in één scherm een overzicht van ingrediënten, de bereidingswijze, de consumentenbereiding en een calculator. De visspecialist hoeft hier

alleen in te vullen hoeveel hij heeft betaald voor verse ingrediënten zoals groenten en vis. Ook kan de gewenste marge worden ingegeven. De prijs van alle andere ingre­ diënten, zoals marinades, pasta’s, sauzen en kruiden is al voorgepro­ grammeerd op basis van de actuele verkoopprijzen van Smedes. Door op ‘Bereken prijs’ te klikken komt er een advies verkoopprijs in beeld. ‘De

Kans op iPad Smedes wil vanzelfsprekend zoveel mogelijk visspecialisten een plezier doen met de Margemaker. Daarom organiseert zij een inschrijfactie ron­ dom de Margemaker. Wie zich voor 1 oktober 2013 aanmeldt bij de site maakt kans op een iPad. ‘Die prijs hebben we met opzet gekozen’, zegt Kees van het Klooster, ‘want de hele opzet van de Margemaker is zo dat je er ook op een tablet snel mee kunt werken.’ Overigens is de site ook handig voor gebruikers die liever met een printje werken: ieder recept en iedere calculatie is met een druk op de knop te printen of op te slaan als pdf. Op www.smedesfinefood.nl en www.margemaker.nl staat een instructiefilmpje over het kiezen van recepten en berekenen van prijzen.

Bereidingswijze: ­ Smeer de wrap in met makreel­ salade ­ Vouw de wrap tot een puntzak (zie vakkennis: flyer ‘wraps maken’ op de website) ­ Vul de puntzak met de slamix en 40 gram makreelfilet per wrap ­ Garneer de wrap af met de overgebleven makreelfilet en de paprikablokjes Consumentenbereiding: deze wrap is kant­en­klaar en kunt u koud eten, bijvoorbeeld als lunch of tussendoortje.

Echte Zeeuwse mosselen te koop bij de betere visspecialist Onwetendheid zorgt voor veel onduidelijkheid bij consument De Zeeuwse mossel is weer volop onder de aandacht. Veel supermarkten bieden het product aan tegen bodemprijzen, zo blijkt ook de afgelopen tijd. Maar gaat het hier om de echte Zeeuwse mossel? Of is het product mossel in de supermarkt al lang niet meer Zeeuws? Onwetendheid en kosten zijn hier de grote boosdoener. Een heldere uitleg is dan ook op zijn plaats. De echte Zeeuwse mossel is en blijft het gezelligheidsproduct dat bij ons als visspecialist te verkrijgen is.

garanderen.’ Deze situatie was gezond, totdat door het invoeren van overheidsmaatregelen in de zaadvisserij, het mosselaanbod lager werd. De vraag oversteeg uiteinde­ lijk het aanbod. ‘De verkoop moest doorgaan, dus werden door collega mosselhandelaren op grote schaal Ierse, Deense en Engelse mosselen geïmporteerd voor de verkoop. De naam ‘Zeeuws’ bleef, alleen onterecht.’ In de concurrentiestrijd tussen supermarkten onderling is het product mossel daarnaast ook een wapen geworden. ‘Zelfs onder de inkoopsprijs wordt dit product verkocht,’ verklaart Bruijnooge.

Het verhaal van de Zeeuwse mos­ selen kent een lange geschiedenis. De hoofdstad van de mosselkweek en handel in Nederland is Yerseke. Jarenlang verkochten supermarkten en visspecialisten dezelfde mosselen tegen concurrerende prijzen. ‘Door het gemak en de efficiëntie werden na verloop van tijd alleen nog één of twee kleinere mosselsoorten via enkele inkoopcombinaties

‘De consument lijkt onwetend over dit alles, en dat is erg spijtig. Niet voor niets stoppen vele handela­ ren met de verkoop van mosselen en lijkt de echte Zeeuwse mossel al lang niet meer uit Zeeland te komen. De handelaren strijden in het begin van ieder jaar al om de gunst van de supermarkt, terwijl dan nog lang niet met zekerheid gezegd kan worden wat de kwali­

verhandeld aan de supermarkten,’ legt Adri Bruijnooge, eigenaar van mosselhandelaar Adri en Zoon uit Yerseke, uit. ‘De grotere soorten werden verhandeld met de visspeci­ alisten, omdat zij de kwaliteit willen

teit en het aanbod van de Zeeuwse mossel dat jaar is.’ Puur en eerlijk ‘De consument moet duidelijk gemaakt worden dat de echte Zeeuwse mosselen bij de betere visspecialist te verkrijgen is. Wij verhandelen dan ook alleen in Zeeland gekweekte mosselen,’ legt Adri uit, ‘en zeker niet aan de supermarkten. Dat is een bewuste keuze in ons beleid.’ De visspecia­ listen hebben daardoor een garantie voor een puur en eerlijk product. En voor de consumenten een heldere uitleg over de ontstane situatie. Wie op zoek is naar echte gezel­ ligheid en met vrienden en familie wil genieten van dit pure Hollandse product, is bij onze visspecialisten goed af, aldus de Nederlandse Vereniging Visdetailhandel. ‘Wij kunnen de kwaliteit garanderen die van iedere maaltijd met mosselen een feestje maakt. Ook wij steunen niet voor niets de eerlijke handel in mosselen.’


FISHT R E N D M bo - opleidingsexpert

kiest voor verdere specialisatie

Nieuwe naam: SVO vakopleiding food De landelijke mbo-opleider SVO heeft een nieuwe naam: SVO vakopleiding food. Hierbij hoort ook een nieuwe koers. SVO vakopleiding food blijft vakmensen voor foodbedrijven opleiden, maar maakt daarbij duidelijke keuzes. De opleider gaat zich nog verder specialiseren in de foodsegmenten waarin ze het sterkst is: vers­ speciaalzaken, supermarkten, de

voedingsindustrie en out of home. SVO vakopleiding food begon in 1926 als slagersvakschool. De afgelopen jaren werd het werkveld echter steeds verder uitgebreid. Inmiddels leidt SVO vakmensen op voor slagerijen, visspeciaal­ zaken, groentespeciaalzaken, poelierbedrijven, supermarkten, industriële voedingsbedrijven en out of home-bedrijven, waaron­ der fastfoodketens, cafetaria’s en andere fastservicebedrijven. SVO

biedt mbo-opleidingen van niveau 1 tot en met 4, voor functies van medewerker tot manager. Nu niet alleen het werkveld, maar ook de visie van de organisatie is veran­ derd, is gekozen voor een nieuwe naam: SVO vakopleiding food. Kwaliteit verbeteren Johan Noltes, voorzitter College van Bestuur van SVO vakopleiding food: ‘Het is voor organisaties belangrijker dan ooit om duide­

lijke keuzes te maken. Niet meer alles doen voor iedereen, maar je specialiseren. Als SVO vakoplei­ ding food willen we alleen doen waar we het beste in zijn, voor de foodsegmenten die we door en door kennen. We gaan ons richten op het opleiden van vakmensen voor de sectoren Versspeciaalzaak, Supermarkt, Out of home en Voe­ dingsindustrie. Per segment staat er een team van specialisten klaar voor onze klanten; de bedrijven in

| 19

de foodsector. Een team van spe­ cialisten met hart voor het vak en met hart voor vakmanschap. Door te focussen op een aantal segmen­ ten, kunnen we de kwaliteit van onze opleidingen steeds blijven verbeteren.’ SVO vakopleiding food gelooft dat goed opgeleide medewer­ kers het succes van een foodbe­ drijf bepalen. Deze vakmensen maken uiteindelijk het verschil. En SVO helpt hen dat verschil te maken. De opleider is bovendien een betrouwbare partner voor brancheverenigingen en andere foodorganisaties. Samen met haar partners blijft SVO de vakspecialist opleiden die het foodbedrijf nodig heeft.

M aatschappelijk C onvenant N oordzeevisserij afgerond

Het Maatschappelijk Convenant Noordzeevisserij, dat vijf jaar geleden werd gesloten, is afgerond. Een belangrijk resultaat van de samenwerking binnen het convenant is het feit dat een groot deel van de Nederlandse kottervisserij in de Noordzee nu MSCgecertificeerd is. Ook zijn in de visserijsector diverse innovaties door­ gevoerd waardoor zowel de bodemberoering als het brandstofverbruik enorm is gedaald. Verder is een aantal platvisbestanden gegroeid en is schol weer op gezond niveau. Partijen hebben daar­ naast afspraken gemaakt over de bescherming van natuur in een aantal gebieden op de Noordzee. Dat schrijft staats­ secretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Het Maatschappelijk Conve­ nant Noordzeevisserij werd gesloten door het Product­ schap Vis, de Nederlandse Vissersbond, de producen­ tenorganisaties Oost (Urk), Wieringen, Texel en West, het Wereld Natuur Fonds Neder­ land, Stichting De Noordzee, en het toenmalige Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Destijds verkeerde de Nederlandse kottersector door stijgende brandstofprij­ zen, verlaging van visquota en achterblijvende prijsvorming in een moeilijke situatie. Om het tij te keren spraken de partijen af om te gaan werken aan 5 thema’s: duurzame vis, communicatie, onderwijs, beschermde gebieden en bestandsbeheer. De convenantpartners willen ook na afronding van het con­ venant blijven samenwerken. Staatssecretaris Dijksma: ‘Het Maatschappelijk Convenant heeft zijn nut in de afgelopen periode bewezen. Partijen hebben elkaar nodig om ook in de toekomst te werken aan een duurzame visserijsector.’

A4-Adv-JimmytheFish.indd 2

24-10-2012 11:44:10


20 |

FISHT R E N D

Nieuwe projectleider en voorzitter Blue Port Urk

Fish KAdeR

‘Vissen is een levenswijze’ Een geluid uit de praktijk. Een nieuwe generatie frisse potentiële bestuurders die middels samen­ werking een positieve bijdrage willen leveren aan de visserijsector van de toekomst. In iedere editie van Fish Trend wordt een column van een lid van de Kadergroep Visketen geplaatst. Deze keer is dat Wilma Koster. “Ook ik heb een cursus bij Pro­ Sea mogen volgen, ondanks dat ik de leeftijd van ‘jongere’ gepas­ seerd ben. Want ik heb samen met mijn man al bijna 30 jaar een eigen kotter en ben buitengewoon geïnteresseerd in de sector. Na de cursus die ik heb gevolgd werd de complexiteit van de sector nog meer bevestigd en mijn doel om de ‘volgende’ generatie vissers en bedrijven in de sector waar moge­ lijk bij te staan en te informeren over hoe wij als vissers/kotterei­ genaren de sector een warm hart toe dragen en willen zorgen dat deze mooie sector blijft bestaan. De Kadergroep Visketen is daar een geweldig platform voor! En ik ben blij dat ik daar bij mag horen! Namens de Kadergroep Visketen was ik aanwezig bij een bijeen­ komst van de Youth Food Move­ ment (YFM) in Sche­ veningen, een groep jonge mensen die met hun voedselbe­ weging en idealen een eerlijker voed­ sellandschap wil­ len. Ze verzamelen veel informatie van experts en mensen uit de praktijk om een goed en even­ wichtig beeld te krij­ gen. De YFM had zich in die dagen laten rond­ leiden over de haven en waren al bij de visafslag geweest. VanuitYFM waren er voor ons veel vragen over quota, visstanden, vis­ serijdruk en andere actuele onder­ werpen. Wat mij vooral is bijgeble­ ven, is dat deze groep intellectuele jongeren open staan voor andere denkwijzen, niet geïnteresseerd zijn in opgelegde regels en voor­ schriften, maar geïnteresseerd zijn in uitleg van vissers. Mensen uit de praktijk die volgens mij door de meeste onderzoekers en advi­ seurs die ver van de sector afstaan afgedaan worden als verwoester

i n S ite : Voor

SnelteSt

l iSteria

Hygiena heeft InSite ontwikkeld, een sneltest waarmee snel en eenvoudig de aanwezigheid van Listeria bepaald kan worden. De InSite is verkrijgbaar bij Gullimex. Om veilige producten te kunnen leveren, moeten voedingsmid­ delenbedrijven de bacterie Listeria monocytogenes in hun producten en productieomgeving monitoren. Deze productiebedrijven zijn veelal verplicht tot regelmatig onder­ zoek naar de aanwezigheid van deze bacterie. Bij geconstateerde productbesmetting is er een ver­ hoogd voedselveiligheidsrisico en moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen.

van hun visgronden, terwijl wij als vissers gebaat zijn om met respect om te gaan met onze zee. Voor de toekomst van de volgende gene­ ratie vissers. Ik heb een heel goed gevoel bij de bijeenkomst met YFM en hoop dat dit in de toekomst ook moge­ lijk blijft om uitleg te kunnen blijven geven over hoe wij vissen en omgaan met de natuur. Want zeg nou zelf, wie heeft er meer verstand van visserij? Iemand die achter een bureau zit en enkel aangeleverde informatie verwerkt of iemand die er elke dag mee werkt en ziet hoe water, seizoen en wind van invloed zijn op de visstand en vis­ serij? Ik hoop dat de beleid­ smakers willen luis­ teren naar vissers. Ga het gesprek met ons aan. Wij, vis­ sers hebben niets te verbergen en staan open voor alles wat de sector kan helpen om te overleven. Vissen is werk maar voor ons is het ook een levenswijze die ons dierbaar is.” Innovatie en verjonging in de vissector en besturen. Wil jij dat ook? Voor slechts 30,00 euro per jaar ben je een ‘Kadergroeplid’ en kan je meepraten en je stem laten horen via onze Google Group. Ga naar de website www.kadergroepvisketen.nl voor meer informatie, of kom langs of bel als je vragen hebt. Dan kunnen we elkaar gelijk leren kennen!

Daarom ontwikkelde Hygiena de sneltest InSite, waarmee snel en eenvoudig de aanwezigheid van Listeria kan worden bepaald. Bemonster het oppervlak en activeer de SNAP VALVE™. Na 30 uur incubatietijd is het resul­ taat zichtbaar. Het testmedium verkleurt zwart bij aanwezig­ heid van Listeria. Directe actie kan worden ondernomen! Een alles­in­één test die veel tijd, kostbaar extern onderzoek en analyses overbodig maakt en het risico op contaminatie uitsluit. De Hygiena Listeri­ atest sluit perfect aan bij de Hygiena sneltests voor hygi­ ene (ATP) en microbiologie (MicroSnap voor E.Coli, Entero en Total Count). Voor meer informatie zie www.gullimex.com.

Blue Port Urk heeft twee bestuurswisselingen ondergaan. Voorzitter Dick Schutte heeft om gezondheidsredenen zijn functie neer moeten leggen. Evert Jansen neemt de voorzittershamer over. Ook Âne Papma heeft zijn taak als projectleider van Blue Port Urk beëindigd. Hij wordt opgevolgd door Herman Vermeer. Dick Schutte geeft het voorzitter­ schap met veel vertrouwen over: ‘Evert is al jaren voorzitter van de Bedrijven Kring Urk (BKU) en weet dus goed wat er van hem verwacht wordt als voorzitter.’ Door het voor­ zitterschap van de BKU heeft Evert Jansen, net als Dick Schutte een groot netwerk, iets wat van belang is als je initiatieven wilt verbinden. Daarnaast is Evert directeur/eige­ naar van een opslag­ en transport bedrijf op Urk. Hij brengt daarmee net als de andere bestuursleden bagage mee uit één van de geledin­ gen van de visserijketen.

De bestuursleden nemen allemaal op persoonlijke titel zitting in het bestuur maar doordat zij uiter­ mate veel kennis hebben van één specifiek deel van de visserijke­ ten vertegenwoordigen zij op die manier ook hun achterban. Jansen: ‘Voor alle partijen is het even wen­ nen, niemand is gelijk. Ik zal mijn uiterste best doen om het stokje goed over te nemen. Eén ding staat als een paal boven water en dat is dat Blue Port Urk er is voor en door de Urker ondernemers. We willen met het BPU logo zichtbaarheid creëren, gezamenlijkheid uitstralen en mét u stappen maken naar een toekomst op Urk, waar het product vis een belangrijke rol speelt. Dat kunnen we alleen maar door samen stappen te nemen.’ Door onderbezetting bij de afdeling Internationalisering en Acquisitie bij Ontwikkelingsmaatschappij Fle­ voland bv (OMFL) kon Papma zijn werkzaamheden niet meer combi­ neren met de Blue Port. Na zorgvul­

dig beraad en in goed overleg wordt de projectleiding overgenomen door Herman Vermeer. Vermeer is al betrokken bij een aantal projecten op Urk, waaronder het project Mas­ terplan Duurzame Visserij. Blue Port Urk is ruim één jaar operationeel en halverwege de subsidietermijn. Een goed moment om terug te kijken, te evalueren en met die kennis naar de toekomst te kijken. Buiten alle positieve zaken komt toch steeds naar voren dat de Blue Ports nog onvoldoende kunnen rekenen op draagvlak vanuit de sector. Belangrijkste conclusie is dan ook dat er door Blue Port Urk meer aandacht moet worden geschonken aan de verbindende rol op het zeer lokale (individuele) niveau in de visserijketen. Ook wil het bestuur van de Stichting Blue Port Urk meer betrokken zijn bij de uitvoering van het project door zich ook persoon­ lijk meer in te zetten. Belangstel­ lenden kunnen zich aanmelden via info@blueport­urk.nl.

Advies ICES: Noordzeevisbestanden gezond, zorg over kabeljauw en zeebaars Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. De verbetering is met name te danken aan de afname van de visserijinspanning op de Noordzee. Momenteel bestaan de grootste zorgen over kabeljauw en zeebaars. Dat blijkt uit de jaarlijkse adviezen van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De Europese raad van visserijmi­ nisters stelt eind 2013 de nieuwe vangstquota vast voor 2014. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR hebben de voorlopige vangstadviezen van ICES aan het ministerie van Eco­ nomische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties gepresenteerd. De adviezen gaan over de vissoorten waar Nederland­ se Noordzeevissers zich op richten. Scholstand zeer hoog De stand van volwassen schol in de Noordzee blijft vanaf 2002 flink toenemen en bedraagt naar schat­ ting 663.200 ton (begin 2013). Dit is de hoogste stand in de periode waarover er schattingen worden bijgehouden (vanaf 1957). De toename is onder meer het gevolg van een afname van de visserijdruk. De visserijdruk is nu lager dan die waarnaar gestreefd wordt in het beheerplan. De huidige toegestane vangsthoeveelheid (2013) is 97.100 ton. Het beheerplan laat een maxi­ male stijging toe van 15% van het quotum, wat neerkomt op 111.631 ton aanlandingen in 2014. Haringbestand gezond Er leeft nu meer dan 2 miljoen ton haring in de Noordzee. De overleving van haringlarven is nog steeds gering, maar door de lage visserijdruk kon het bestand toch toenemen. In 2013 mocht maximaal 478.000 ton haring worden gevangen. Het advies voor 2014 is gebaseerd op het beheerplan van de EU en Noorwegen: dit komt neer op een vangsthoeveelheid van consumptieharing van 470.000 ton in 2014.

Tongbestand groeit De volwassen tongstand schommel­ de jaren rond het veilige niveau en neemt nu toe. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee blijft afnemen en is nog maar weinig verwijderd van de visserijdruk die in het beheerplan als doel is gesteld. In 2013 werd de tongstand geschat op 50.546 ton en mag er in totaal 14.000 ton gevangen worden. Het advies voor de toegestane vangst­ hoeveelheid voor 2014 ligt lager, namelijk 11.900 ton. Deze afname is het gevolg van het beheerplan, wat een verdere verlaging van sterfte door visserij als doel heeft. Kabeljauwstand groeiend Het gaat gestaag maar traag de goede kant op met het kabeljauw­ bestand. Dit bestand bevindt zich al een aantal jaren op een laag niveau. Sinds het historische dieptepunt in 2006 is het bestand nu toegeno­ men tot net boven het biologisch minimum. Een verdere toename van het bestand is noodzakelijk om het bestand daadwerkelijk veilig te stellen. De huidige toegestane vangsthoeveelheid is 26.500 ton. De geadviseerde toegestane vangsthoe­ veelheid voor 2014 op basis van het beheerplan is 28.800 ton.

Tarbot- en grietstand nemen toe Tot 2013 werden voor tarbot en griet gecombineerde vangstadviezen gegeven. Dit jaar zijn de vangstad­ viezen voor het eerst opgesplitst. De tarbotstand is lange tijd laag geweest, maar neemt in de afgelo­ pen jaren iets toe. De geadviseerde vangst voor tarbot in 2014 is 2.978 ton. Ook voor griet lijkt er een toe­ name in het bestand te zijn. De geadviseerde vangst voor griet in 2014 is 2.727 ton. De opgesplitste adviezen leiden nog niet direct tot een apart quotum voor tarbot en voor griet. De totaal toegestane vangsthoeveelheid in 2014 zal nog gecombineerd blijven. Zeebaarsstand neemt af De visserijdruk op zeebaars blijft sinds eind jaren ’80 toenemen en sinds 2005 neemt de omvang van het bestand sterk af. Daarom adviseert ICES om minder zeebaars te gaan vangen. In 2012 ving de visserij nog 4 duizend ton zeebaars in de Noordzee en het Kanaal; voor 2014 adviseert ICES een vangst van maximaal 2.7 duizend ton.


FISHT R E N D

| 21

Jaczon koopt het eerste vaatje Eerste Bewuste Hollandse Nieuwe voor 66.500 euro Visweek in Nederland voor duurzaam gevangen en ver­ antwoord gekweekte vis volgens de Monitor Duurzaam Voed­ sel 2012 van het Ministerie van Economische Zaken in 2012 met 16,7 procent. Er is echter nog een lange weg te gaan. De Bewuste Visweek moet zorgen voor een betere bekendheid van de keurmerken MSC en ASC en vooral de betekenis ervan. Vis met het MSC­keurmerk is afkomstig uit een gezond visbestand dat In maar liefst 85 procent van goed wordt beheerd en waarbij de Nederlandse supermarkten de visserij geen schade toebrengt worden consumenten aange­ aan de natuurlijke leefomgeving spoord bij de aankoop van vis van de vis. Het vorig jaar geïn­ een bewuste keuze te maken; troduceerde ASC­keurmerk staat een keuze voor vis afkomstig van voor een verantwoorde kweek; de een aantoonbaar duurzame vis­ vis is afkomstig uit een kwekerij serij (MSC)• of een verantwoorde WILLEMSEN KOELEN VRIESBOUW die de natuurlijke omgeving niet kweek (ASC). De initiatiefnemers aantast, richtlijnen naleeft op het willen duidelijk maken dat de gebied van waterverontreiniging consument zélf kan bijdragen aan en niet onnodig gebruik maakt een gezonde zee. De keurmerken van antibiotica. Deze kweke­ geven een garantie dat de visbe­ rijen gaan ook goed om met standen goed worden beheerd, • KOEL-wor­ EN VRIESHUIZEN hun werknemers en de nabije dat kwetsbare kustgebieden leefomgeving. den ontzien en dat •voorwaarden INVRIESTUNNELS Ondertussen hebben zeventien worden geschapen om ook in de • BEDRIJFSRUIMTES supermarkten toegezegd aan de toekomst een groeiende wereld­ KOEL- EN VRIESDEUREN Bewuste Visweek deel te nemen, bevolking van vis te•voorzien. te weten Agrimarkt, Albert Heijn, De afgelopen jaren •isBRANDWANDEN de aan­ EN -DEUREN Bas van der Heijden, C1000, dacht voor duurzaamheid in de COOP, Digros, Dekamarkt, Dirk vissector sterk gegroeid. Ook de van den Broek, EMTE, Hoogvliet, bewustwording bij de consument Jan Linders, Jumbo, Lidl, MCD neemt toe. Supermarkten en Willemsen Isolatiebouw B.V. supermarkten, Poiesz, PLUS, Spar inkooporganisaties zijn hierin Sophialaan 6 en de supermarktinkooporganisa­ belangrijke aanjagers geweest, 3542 AR Utrecht tie Superunie. Naast de super­ door actief bij te dragen aan T (030) 241verduurzaming 01 26 markten doen ook horecaleve­ van hun visas­ rancier Sligro en (bedrijfs)cateraar Mede dankzij deze F (030) 241sortiment. 41 29 Sodexo aan het initiatief mee. inspanningen groeide de markt www.willemseniso.nl

een jaar lang op Neuzenroode.nl terecht. Dit is een besloten online belevingswereld waar kinderen die thuis verpleegd worden met clowns en met elkaar webcammen en chatten. Ze kunnen ook filmpjes bekijken en spelletjes doen. ‘Dankzij deze geweldige opbrengst kun­ nen we 266 kinderen een jaar lang deze steun bieden’, aldus directeur Barbara Hellendoorn­Mineur.

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe werd dit jaar aangevoerd door rederij Jaczon uit Scheveningen, die het vaatje zelf wist te bemachtigen voor een bedrag van 66.500 euro. De reder heeft het vaatje samen met Jack van Gelder, ambassadeur van Cliniclowns, aangeboden aan het kabinet op het Binnenhof. Vier haringvaatjes, afkomstig van de Wiron 5 en 6, met elk ongeveer 45 haringen, werden voor aanvang van de veiling beoordeeld door een

panel van deskundigen: Rudolph van Veen (chef­kok, bekend door zijn optreden in het RTL­program­ ma Life & Cooking, zijn program­ ma’s op 24Kitchen èn Haringam­ bassadeur 2013),Peter Koelewijn (haringexpert en docent SVO vakopleiding food) en Jaap Koning (visspecialist). Het vaatje haring van de Wiron 5 ging uiteindelijk onder de hamer voor het goede doel. Het proefpanel is goed te spreken over de kwaliteit. Nadat de start­ datum eerder twee weken moest worden uitgesteld omdat de natuur het liet afweten om de gewenste kwaliteit te behalen, is de haring nu ‘goed vet en lekker mals’. ‘Het vele zonlicht van de laatste twee weken heeft gezorgd voor veel voedsel in zee, waardoor de haring goed heeft kunnen gedijen’, aldus Peter Koele­ wijn, voorzitter van het panel. De opbrengst ging dit jaar naar CliniClowns. Met elke 250 euro die het vaatje opbrengt, kan een kind

Consumenten kunnen in de tweede week van september niet om een keuze voor bewuste vis heen. De periode van 9 tot en met 15 september is door Het Wereld Natuur Fonds, Marine Stewardship Council (MSC) en de Aquaculture Stewardship Council (ASC) uitgeroepen tot Bewuste Visweek.

Dé krant online

FISHT R E N D

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOU

WILLEMSEN • KOEL- EN VRIESBOUW Al ruim 50 JAAR een begrip!

FRESH FISH NEWS & FOOD TRENDS

Is alTIjd bIj je In de buurT

• KOEL- EN VRIESHUIZEN • INVRIESTUNNELS • BEDRIJFSRUIMTES • KOEL- EN VRIESDEUREN • BRANDWANDEN EN -DEUREN

Willemsen Isolatiebouw B.V. Sophialaan 6 3542 AR Utrecht T (030) 241 01 26 F (030) 241 41 29 www.willemseniso.nl

Volg ons ook via Twitter Volg ons via twitter @FishTrend @visvakkrant Ga op de PC, laptop of tablet naar

www.fishtrenD.nl en lees de volledige versie van Dé krant online

WILLEMSEN • KOEL- EN V

Al ruim 50 JAAR een begrip!

Scan de code als u vandaag nog uitgebreid kennis wilt maken met ons bedrijf


22 |

FISHT R E N D

Nuttige adressen Accountancy BBB Accountantskantoor voor de vishandel Tel: 070 - 3907860 www.bbbadvies.nl Profinis accountants & adviseurs Tel: 0527 - 681 726 www.profinis.nl Flynth Accountants en Adviseurs, Specialist visserij en visverwerking Tel. 0527 681641 www.flynth.nl Afslagen Danske Fiskeauktioner Tel: 06 – 20390107 www.danskefiskeauktioner.dk Hollandse Visveiling IJmuiden Tel: 0255 - 547000 www.zeehaven.nl International Seafood Auctions Tel: 0519 349125 www.isauctions.eu Online visveiling Pefa b.v. Tel: 070 - 3588787 www.pefa.com United Fish Auctions Locatie Colijnsplaat, Tel: 0113 - 695383 Locatie Scheveningen, Tel: 070 - 3380660 Locatie Stellendam, Tel: 0187 - 491377 www.unitedfishauctions.nl Visafslag Hollands Noorden Tel: 0223 - 623534 www.visafslag-denhelder.nl Visafslag Urk Tel: 0527 - 689789 www.visveilingurk.nl Yerseke (mosselen) Tel: 0113 - 576066 Zeeuwse Visveilingen Locatie Breskens: Tel: 0117 - 381634 Locatie Vlissingen: Tel: 0118 - 468464 www.zeeuwsevisveilingen.nl Apparatuur / automatisering CSB- System Tel: 076 - 5307676 www.csb-system.nl Fri-Jado b.v. Tel: 076 - 5085200 www.frijado.nl GEA Food Solutions Tel. 0492 – 349349 www.gea.com / www.gea-foodsolutions.com Hakvoort Food b.v. Tel: 0527 - 635635 www.hakvoort.nl Kramer b.v., Machinefabriek Tel: 0113 - 693010 www.kramermachines.nl MAREL Food Systems Tel: 0412 - 669911 www.marel.com/benelux Mettler Toledo Tel: 0344 - 63 83 63 www.mt.com Modulo Automatisering B.V. Tel: 0187 - 491126 www.modulo.nl Multipond Benelux BV Tel: 040 - 2628090 www.multipond.nl Murre Techniek b.v. Tel: 0113 - 503080 www.murre.nl Promatec Food Ventures b.v. Tel: 0497 - 330057 www.promatecfoodventures.com Reflex Systems Nederland Tel: 036 - 5358070 www.reflex-systems.nl Rijn b.v., Machinefabriek van Tel: 071 - 4020700 www.vanrijn.com Schouw automatisering Tel: 076 - 5042520 www.schouw.org Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com

Sismatec Tel: 0546 – 874111 www.sismatec.nl Steen F.P.M. International Tel: 0021-(0)36 – 650400 www.steen.be Twentebelt B.V. Tel: 074-2424705 www.twentebelt.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Verbufa B.V. Tel: 033 - 4554333 www.verbufa.nl VSD Food Machinery Tel: 0546 873032 www.vsd.nl Willems Machinebouw b.v. Tel: 049 - 7387153 www.willemsmachinebouw.nl Bakmeel / coatings Laco Crumbs b.v. Tel: 058 - 2948445 www.lacocrumbs.com S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 – 2988454 www.smedesfinefood.nl Bakovens Florigo Frying Equipment Tel: 0348 – 420138 www.florigo.nl De Kuiper Horeca Bedrijfsapparatuur B.V. Tel: 0297 - 561894 www.dekuiperhoreca.nl QBTEC Tel: 0348 - 475555 www.qbtec.nl Verbufa Tel: 033 - 4554333 ww.verbufa.nl Bedrijfskleding Berendsen Tel: 0800 – 2373637 www.berendsen.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl J. Zoetelief BV Tel: 020 - 6246002 www.zoetelief.nl Bedrijfs- / winkelinrichting Doorsidee Tel: 033 - 4700610 www.doorsidee.nl HHS rvs producten Tel: 0575 – 565349 www.h-hs.nl Hoginox Tel: 0497 - 786810 www.hoginox.nl Josto Stainless Steel Engineering BV Tel: 0529-482244 www.josto.nl KMI Apeldoorn bv Tel: 055 - 5215833 www.kmi-apeldoorn.nl Koeleffekt Tel: 0345 - 532353 www.koeleffekt.nl Lixero Retail Tel: 0493 – 399279 www.lixero.eu Remmerswaal Retail & Design Tel: 015 - 7370205 www.remmerswaalretaildesign.nl Renselaar Horeca Apparatuur b.v. Tel: 0341 – 256474 www.renselaar.com Vema bedrijfskoeling en winkelinterieur Tel: 0299 - 364735 www.vema-bv.nl Dienstverlening 3W Makelaars Tel: 033 – 4323552 www.3wmakelaars.nl Craeghs Subsidieadvies Tel: 010 – 243 06 53 www.craeghs.nl

De & D Consult – Groepsmanager Tel: 06 - 21583390 www.groepsmanager.com/msc IMARES Tel: 0317 - 480900 www.imares.wur.nl Junction Communication, producten promotie Tel: 06 – 53353843 www.jcom.nl MKB Nederland Tel: 015 - 2191212 www.mkb.nl N&S Quality Consultans b.v. Tel: 0418 – 575859 www.ns-quality.nl Précon Food Management Tel: 030 - 6566010 www.precon-food.nl Garnalen Goldshrimp Tel: 0595 – 447150 www.goldshrimp.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070-354 75 00 www.highseas.nl Heiploeg Group, Heiploeg BV Tel: 0595 – 405555 www.heiploeggroup.com Kegge Garnalenhandel B.V. Tel: 0187 – 491298 Klaas Puul b.v. Tel: 0299 - 364247 www.klaaspuul.com Lenger Seafoodsb.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl Luiten Seafood Tel: 071 - 5808020 www.luitenseafood.com Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 – 434067 www.meromar.nl Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 – 577714 www.zeelandsroem.nl Telson BV Tel: 0595 – 571619 www.telson.nl Triton Yerseke B.V. Tel: 0113 - 572169 www.tritonmosselen.nl Verhaagen Garnalenspecialiteiten Tel: 0595 – 447140 www.goldshrimp.nl Haring Dulk & ZN b.v. Jan den Tel: 070 - 354 90 90 www.dulk.nl Esser Haringgroothandel en Rokerij Tel: 070 – 3551132 www.esser-scheveningen.nl Haasnoot Vis Tel: 071-1 4090500 www.haasnoot-vis.nl Haring & zeevisgroothandel Atlantic BV Tel: 070 – 3282820 www.vishandelatlantic.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Hoek b.v., Haringhandel A. Tel: 071 - 4023231 www.hoekharinghandel.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 – 2988044 www.visgroothandel.com

Wilt u uw bedrijfsgegevens ook in deze lijst? Stuur dan een e-mail naar redactie@fishtrend.nl. Deze lijst is met de grootste zorg samengesteld. Heeft u toch w ­ ijzigingen of aanvullingen, laat het ons weten op redactie@fishtrend.nl

Ouwehand Visverwerking B.V. Tel: 071 – 4051111 www.ouwehand.com Hygiëne Aclo Tel: 0168 - 326649 www.aclo.nl Amiclean Tel: 06 - 13040377 www.amiclean.nl Aquamar Tel: 0527 - 688336 www.aquamar.nl Bioclimatic B.V. Tel: 025 - 2626962 www.bioclimatic.nl Berendsen Tel: 0800 – 2373637 www.berendsen.nl Bosgraaf Techniek Tel: 0513-417374 www.bosgraaftechniek.nl Dibo Cleaning Systems NV Tel: 014 - 672251 www.dibo.com Gom Tel: 010 - 2981144 www.gom.nl Hakvoort Quality Service Tel: 06-46142494 www.hakvoortqualityservice.nl HHS rvs producten Tel: 0575 – 565349 www.h-hs.nl Lavans BV Tel: 0492 - 598181 www.lavans.nl Let’s Tel: 0321 - 386600 www.letsbv.nl Mafo b.v. Tel: 0546 - 575360 www.mafo.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl

Fresko b.v. Tel: 033 - 2990502 www.fresko.nl Frigo Breda b.v. Tel: 076-5937030 www.frigobreda.com Geerlofs Koeltechniek b.v. Tel: 070 – 3192132 www.geerlofs.nl Gullimex BV Tel: 074 – 2657788 www.gullimex.com Inter Fresh Concepts Tel: 06 - 28483405 www.interfreshconcepts.com Javeko b.v. Tel: 076 – 5720586 www.javeko.nl K.I.M. Nederland b.v. Tel: 055 – 3689191 www.kim-nederland.nl Koeleffekt Tel: 0345-532353 www.koeleffekt.nl Linde Gas Benelux B.V. Tel: 010-2461470 www.lindegasbenelux.com Metaflex Isosystems b.v. Tel: 0543 – 477333 www.metaflex.nl Nijssen Koeling b.v. Tel: 071 – 5216214 www.nijssen.com Roma Isolatiesystemen b.v. Tel: 0162 – 512012 www.romaned.nl Testo BV Tel: 036 – 5487000 www.testo.nl Weber Koeltechniek b.v. Tel: 071 – 5455656 www.weberkoeltechniek.nl Willemsen Isolatiebouw BV Tel: 030-2410126 www.willemseniso.nl

Kassasystemen Berkel Equipment Nederland Tel: 0168 – 338090 www.bebenben.nl Bizerba Nederland Tel: 053 - 4800980 www.bizerba-openworld.com Bos Kassasysstemen Tel: 0166 – 661763 www.bossystemen.nl Digi Nederland b.v. Tel: 0299 - 40 555 0 www.digieu.eu Eijsink afrekensystemen Tel: 074 – 2505500 www.eijsink.nl Evers Kassasystemen Tel: 073 – 6458110 www.evers-kassasystemen.nl Ridder Weegschalen en Kasregisters b.v., Tel: 0418 – 591245 www.deridderbv.com Sartorius Mechatronics Netherlands B.V. Tel: 030 - 6053001 www.sartorius.com

Kruiden / specerijen Hela Thissen b.v. Tel: 077 - 320 42 04 www.hela.nl Intertaste / Degens BV Tel: 078 - 6762344 www.intertaste.eu Jadico Coating Systems b.v. / specerijen Tel: 010 – 4626600 www.jadico.nl Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Raps BV Tel: 0499 - 373525 www.rapskruiden.nl S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden Tel: 079 - 3625624 www.visbakmeel.nl Smedes Fine Food Tel: 033 – 2988454 www.smedesfinefood.nl Verstegen Spices & Sauces BV Tel: 010 - 2455100 www.verstegen.nl De Weerd Specerijen B.V. Tel: 0521 - 515283 www.deweerd.nl

Koelen/vriezen/ isolatie Advanced Food Systems b.v. Tel: 0413 - 247960 www.advancedfreezers.nl Cargo temp Tel: 0252 – 523434 www.cargotemp.nl Cofely Refrigeration BV Tel: 0527-638600 www.cofely-gdfsuez.nl Coldstore Urk b.v. Tel: 0527 - 68 6403 www.coldstore-urk.nl Coolworld Rentals, verhuur koeltechniek Tel: 0416-688088 www.coolworld.nl Coolpack Tel: 033 - 4571982 www.coolpack.nl Dawsonrentals b.v. Tel: 010 - 4952955 www.dawsonrentals.nl

Mosselen Adri en Zoon BV Tel: 0113 – 572087 www.adrimossel.nl Aquamossel Tel: 0113 – 573330 www.deltamossel.com Delta Mossel b.v. Tel: 0113 - 573330 www.deltamossel.com Heiploeg Group, Heiploeg B.B. Tel: 0595 - 405555 www.heiploeggroup.com Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier Tel: 0113 – 579010 www.krijnverwijs.com Lenger Seafoods b.v. Locatie Yerseke, Tel: 0113 - 579279 Locatie Harlingen, Tel: 0517 - 414455 www.lengerseafoods.nl

Meromar Seafoods B.V. Tel: 0517 – 434067 www.meromar.nl Neeltje Jans b.v. Tel: 0111-653451 www.viskwekerijneeltjejans.nl Koninklijke Prins en Dingemanse Tel: 0113 – 572910 www.prinsendingemanse.com Roem van Yerseke B.V. Tel: 0113 – 577714 www.zeelandsroem.nl Triton Yerseke B.V. Tel: 0113 – 572169 www.tritonmosselen.nl Piet Verwijs- van der Endt b.v. Tel: 0113 – 571702 www.verwijsvanderendt.com Vette en Verhaart b.v. Tel: 0113 – 571451 www.qualimer.com Organisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel Tel: 036 – 5409945 www.cvah.nl Combinatie van Beroepsvissers Tel: 070 – 3369613 combinatievanberoepsvissers.nl Kadergroep Visketen Tel: 06 – 20609831 www.kadergroepvisketen.nl Mosselkantoor Tel: 0113 – 579050 Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NeVeVi) Tel: 06 – 10351193 Nederlandse Vissersbond Tel: 0527 – 698151 www.vissersbond.nl Nederlands Visbureau Tel: 070 – 3369655 www.visbureau.nl Producentenorganisatie Mosselcultuur Tel: 0113 – 576066 Productschap Vis Tel: 070 – 3369600 www.pvis.nl United Fish Auctions Tel: 0187 – 491377 www.unitedfishauctions.nl Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV) Tel: 070 – 33699671 www.visspecialisten.nl Vereniging van Importeurs van Visproducten (VIV) Tel: 070 – 3369676 www.visimporteurs.nl Vis Ned Tel: 0517 – 684141 www.visserij.nl Vrienden van de Mossel Tel: 06 - 51731511 www.vriendenvandemossel.nl Opleidingen Prosea Tel: 030 – 2300077 www.prosea.info SVO / Stivavi Tel: 030- 2758101 www.svo.nl Paling Dil Import Export b.v., Gebr. Tel: 0251-312306 ww.dilvis.com Fuikie Seafood Tel: 0299 – 321375 www.fuikie.nl Foppen paling en zalm Tel: 0341 - 412696 www.foppenpalingenzalm.nl Holland Paling Tel: 023 – 5384393 Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Vishandel Klooster b.v. Tel: 0228 – 312769 www.kloosterpaling.nl Koelewijn, Jacob van Jan b.v. Tel: 033 – 2985422 www.jacobvanjan.n


FISHT R E N D

Kraam Palingrokerij b.v., Gebr Kraan Tel: 0527 - 242430 www.gebrkraan.nl Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren NeVePaling Tel: 06 - 20035914 www.nevepaling.org Lou Snoek Volendam B.V. Tel: 0299 – 363599 www.mooijer.nl Spakenburg Paling B.V. Tel: 033 – 2988646 www.paling.nl Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226 – 316017 www.palingrokerijvlug.nl Fa. W. van Wijk B.V. Tel: 0184661294 www.vanwijkvishandel.nl www.palingpost.nl (koel) Transport Daalimpex b.v. Tel: 0251 – 261111 www.daalimpex.com Hoek-Trans b.v. Tel: 071 – 4023231 www.hoek-trans.nl Koeijer Transport b.v., Tel: 0113 – 571377 www.koeijer.com Oldenburger Transport b.v. Tel: 050 - 5028570 www.oldenburgertransport.nl Thermo King Transportkoeling b.v. Tel: 010 – 2100666 www.thermoking.nl Veba Meditemp Tel: 0413 – 269300 www.meditemp.com Vebatrans Tel: 0527 – 690943 www.vebatrans.nl Uien Smit’s Uien Tel: 070 – 3271061 www.smitsuien.nl Verkoopwagens: BK Markttrailers BV Tel: 0342 - 417559 www.bkmt.nl Carrosseriefabriek Harderwijk Tel: 0341 - 417914 www.carhar.nl Campa Carrosseriebedrijf Tel: 0343 - 451327 www.campa.nl Carwing BV Tel: 0348 - 402442 www.carwing.nl Evers Wagenbouw Tel: 033 - 2982786 / 06 - 51408972 www.everswagenbouw.nl Peters Koelwagens b.v. Tel: 0412 – 646960 www.peterskoelwagens.nl Verpakkingen/ verpakkingsmachines A1-Pack International B.V. Tel: 010 - 4150506 www.a1pack.com Barneveld Verpakkingen b.v., Tel: 0318 – 514021 www.barneveld-verpakkingen.nl Brabo-Pack Fresh Food Packaging Tel: 0416 - 333744 www.brabo-pack.nl Conpax verpakkingstechniek Tel: 0487 - 588111 www.conpax.com Gullimex BV Tel: 074 – 2657788 www.gullimex.com Hordijk EPS-verpakkingen en isolatieproducten b.v. Tel: 075 – 6126800 www.hordijk.nl Multivac BV Tel: 0348 - 436570 www.multivac.nl Niverplast Tel: 0548 – 538380 www.niverplast.com

O/K Packaging Systems BV Tel: 0252 - 216250 www.okpackaging.com Paardekooper Tel: 0186 - 648222 www.paardekooper.nl Paccor Netherlands B.V. Tel: 088 - 5790900 www.paccor.com Robertpack Industrail & Packaging Equipment BV Tel: 038 - 4652089 www.robertpack.nl Selo B.V. Tel: 0541 - 582000 www.selo.com Sismatec Tel: 0546 – 874111 www.sismatec.nl Skillpack b.v. Tel: 078 - 6933900 www.skillpack.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smurfit Kappa Specialties Division b.v. Tel: 0475 – 474131 www.smurfitkappa.com Tramper Technology BV Tel: 0113 - 312811 www.ttbv.nl Ulma Packaging Tel: 0345 - 623800 www.ulmapackaging.nl Ultrapak Tel: 0321 – 319616 www.ultrapak.nl Veriplast Holland Tel: 055 - 5777960 www.veriplast.com Wolters Kunststoffen b.v. Tel: 0547 -386000 www.wolterseurope.com Verlichting Lixero Tel: 0493-311314 www.lixero.eu Visbakolie Haasnoot Vis BV Tel: 070-4090500 www.haasnoot-vis.nl Levo Tel: 0517 – 394141 www.levo.nl Van der Moortele Tel: 0800 - 555 8 555 www.vandemoortele.com Polaris Visdelicatessen B.V. Tel: 070 - 300 00 88 www.polaris.nl Smedes Fine Food Tel: 033 - 2988454 www.smedesfinefood.nl Smilde Foods Tel: 0513 - 639 639 www.smildefood.nl Visverwerking / groothandel (algemeen) AB Seafood ltd. Tel: 0527-687075 www.abseafood.eu Affish b.v. Tel: 0183 - 303484 www.affish.nl Amacore Seafood Tel: 013-5052116 www.amacore.nl Anova Seafood BV Tel: 073 - 7502000 www.anovaseafood.com Ant Seafood Tel: 0527 - 687328 www.antseafood.nl As, Versvishandel Jan van Tel: 020 – 5829990 www.janvanas.nlATL Seafood Tel: 077 – 3969887 www.atlseafood.nl Azur Seafood b.v. Tel: 0527 – 688805 www.azurseafood.com Bakker, b.v., Zeevisgroothandel Tel: 0255 - 514003 www.bakker-vis.nl

Bakker Seafish Tel: 0527 – 684569 www.bakkerseafish.nl Bastion Seafood Tel: 0255 - 537554 www.bastionseafood.nl Bertus-Dekker Seafood b.v. Tel: 0255 - 563131 www.bertusdekker.com Bond Seafood Tel: 076 – 5711666 www.bondseafood.com Bos Seafood, visgroothandel Tel: 0527 – 291687 www.bosseafood.nl Brand Seafood BV Tel: 040 - 2811487 www.brand-seafood.nl Bruinvis b.v., Zeevishandel Tel: 0113 – 372842 www.bruinvis.com Bull Meat B.V. Tel: 0251 - 261780 www.bullmeat.com Culimer B.V. Tel: 010 - 4532050 www.culimer.com Dayseaday Fresh & Frozen B.V. Tel: 0527 - 684684 www.dayseaday.com Dutch Seafoods Tel: 0255 - 519546 www.dutchseafoods.nl Egro Worldwide BV Tel: 030 - 2650000 www.egro.nl Fish Partners Tel: 033 - 2998010 www.fishpartners.nl Fisk Annema Tel: 0511 - 472506 www.annemavis.nl FIX FISCH BV tel: 071 - 4035199 www.fixfisch.nl Fuikie Seafood Tel: 0299 - 321375 www.fuikie.nl Haasnoot Vis BV Tel: 071 – 4090500 www.haasnoot-vis.nl Heijer en Zn. W.G. den Tel: 070 - 3547500 www.highseas.nl Isola Fish b.v. Tel: 0527 – 685 043 www.isolafish.nl Karel Hoeve IJmuiden B.V. Tel: 0255-546060 www.karelhoeve.nl Kennemer Visgroep Tel: 033 – 2997900 www.kennemervis.nl Klaas Puul b.v Tel: 0299 – 364247 www.klaaspuul.com Koelewijn Seafoods b.v. Tel: 033 – 299 9494 www.koelewijn-seafood.nl Koelewijn’s Haringinleggerij Tel: 033 – 2988044 www.visgroothandel.com Koman’s Vishandel B.V. Tel: 0168 - 412422 www.komanvis.nl Konter, Vishandel en palingrokerij Tel: 0527 - 241377 www.konterpaling.nl Koffeman Urker Vishandel b.v. Tel: 0527 – 686039 www.koffeman.nl Landa Conserven/ Landa Seafood Tel: 0164 – 612699 www.landaconserven.nl Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J. Tel: 0255 - 516 357 www.vistransport.nl Luiten Seafood Tel: 071-580 8020 www.luitenseafood.com Zeevishandel Mercuur Tel: 0255 – 535174 www.mrvis.nl Meij Visgroothandel b.v. Tel: 0299 - 651561 www.meij.nl Mooijer Volendam b.v. Tel: 0299 – 369037 www.mooijer.nl

Mulder Transport Tel: 0527-681664 www.muldertransport.nl Neerlandia Urk b.v. Tel: 0527 – 206530 www.neerlandia.com Neptunus b.v. Tel: 053 - 4614055 www.neptunus.nl NorthSeaFood Holland b.v. Tel: 0527 - 689251 www.northseafood.com Ocean Fish B.V. Tel: 0317-428539 www.oceanfish.nl Open Seas B.V. Tel: 013-5053060 www.openseas.nl Ouwehand Visverwerking b.v. Tel: 071-4051111 www.ouwehand.com Palingrokerij Vlug BV Tel: 0226-316017 www.palingrokerijvlug.nl Parlevliet & Van der Plas b.v. Tel: 071-7890000 www.parlevliet-vanderplas.nl Platvis Holland b.v. Tel: 0299-374375 www.platvis.nl Polaris Visdelicatessen BV Tel: 070-3000088 www.polaris.nl Poseidon Food BV Tel: 030 – 8000620 www.poseidon-food.com Rijperaal Palingkwekerij / Rokerij Tel: 0492 - 574444 www.rijperaal.nl Rodé Vis Tel: 0527 – 685357 www.rodevis.nl Rodi Zeevishandel Tel: 0527 - 685561 www.rodivis.nl

Scanimex Seafood Tel: 076 - 5969330 www.scanimex.nl Schmidt Zeevis Rotterdam b.v. Tel: 010 – 2140673 www.schmidtzeevis.nl Schuitemaker Horeca / Viswinkel b.v. Tel: 071 – 4029798 www.schuitemaker-vis.nl Seafood Connection Tel: 0527 – 687066 www.seafoodconnection.nl Seafood Parlevliet b.v. Tel: 0255 - 535111 www.seafoodparlevliet.nl Slothouber Seafood B.V. / Fisherman’s Choice Tel: 070 – 3120911 www.fishermanschoice.nl Herman Smit & Zoon BV Tel: 010 - 4295339 www.smitstokvis.nl Stoelwinder Vis BV Tel: 058 – 2885656 www.stoelwindervis.nl Sumare Fish b.v. Tel: 071 – 4088888 www.sumarefish.nl Queens Products b.v. Tel: 0315 - 270115 www.vriesversevis.nl Quick Frozen Tel: 0527 – 680000 www.quickfrozen.nl Vishandel Tel Tel: 0255 – 537831 www.vishandeltel.nl Urk Export B.V. Tel: 0527 – 689689 www.urk-export.nl Varia Vis Tel: 0527 – 260030 www.variavis.nl Vishandel VD 119 Tel: 0299 – 321118 www.vd119.nl

| 23

Waasdorp, Zeevishandel N. Tel: 0255 – 512796 www.waasdorp.nl H. van Wijnen Tel: 0180 – 512655 www.hvanwijnen.nl Wylax International B.V. Tel: 0183 – 301333 www.wylax.nl Zalmhuis Steur BV Tel: 0299 - 651491 www.zalmhuissteur.nl Zwan en Zoon B.V., W. van der Tel: 070 – 3545466 www.vanderzwan.nl Vloeren en wanden Bolidt Tel: 078-6845444 www.bolidt.nl Devafloor 06-12723838 www.devafloor.nl Duracryl Tel: 010-4505231 www.duracryl.nl Javeko BV Tel: 076-5720586 www.javeko.nl Multipox Tel: 0578-696755 www.multipox.nl Firma Roth Tel: 045-5417571 www.firmaroth.nl Smit Vloersystemen Tel: 0314-345627 www.smitvloeren.nl Vloersch BV Tel: 0181-776286 www.vloersch.nl Willemsen Isolatiebouw Tel: 030-2410126 www.willemseniso.com

De Vismarkt Te koop: Viswagen, 7 meter, 6500 euro Helemaal compleet, direct inzetbaar MIV Roestvrijstalen toonbank en gekoelde onderbanken Info: 030 - 2523590

Te koop: J.E. StorkAir 3x dakventilator nieuw!! VDA 200 1250 m3 VDA 280 2550 m3 VDA 500 8500 m3 Tel: 06 34838724

Te koop: viswinkel + inventaris en woonhuis in Enschede (wijk Roombeek) Prijs: € 175.000,- k.k. Info: 053 – 2302295, of info@bos-makelaars.nl

De Vismarkt

Te Koop: Jonge gebruikte viswagens vanaf € 10.000,-. BK Market Trailers Tel. 0342-417559 www.bkmt.nl

Geef hier uw gratis korte advertentie op voor

FISHT R E N D

uitgave 06 - 2013

Rubriek(en) (a.u.b. aankruisen). n Aangeboden n Gezocht

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................ Contactpersoon : ........................................................................................................................................ Adres : ........................................................................................................................................ Postcode : ........................................................................................................................................ Plaats : ........................................................................................................................................ Telefoon : ........................................................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................ Fax, of stuur dit formulier naar Fishtrend t.a.v. de redactie: Faxnummer: 0515 - 43 21 53, Schoolstraat 6, 8603 XL Sneek Óf mail uw tekst naar redactie@fishtrend.nl


Sterke schakels

r a a n g a a r V e g i r e v o e onz s l e k a h c s e k r e t s ar kijk na n e e ze cod Scan de ent ssortim a e t e l p het com

Haringweg 39 | Postbus 158 | 3750 GD Spakenburg | Telefoon 033 - 299 80 10 | www.fishpartners.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.