Årsmagasinet 2015 fra FSR - danske revisorer

Page 1

VIRKSOMHEDER VISER

VEJEN TIL VÆKST SPECIALMAGASIN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER UDGIVET AF FSR – DANSKE REVISORER / SEPTEMBER 2015

TROELS LUND POULSEN: Vi skal sikre vækst i HELE Danmark

Væ k s tby Spi re bo rg G ro l e v

God reklame i årsregnskabet

Klar strategi gav høj vækst

Få succes med et godt ejerskifte

Side 3-5

Side 20 og 22

Side 24-26

16 9 8


Virksomheder viser vejen til vækst

Indhold

V

ækst i virksomhederne er forudsætningen for velstand og velfærd. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder har ordentlige rammebetingelser, og at de er konkurrencedygtige uden at skulle trækkes med administrative byrder. Det er forudsætningen for, at de kan gribe de nye muligheder, som teknologien og udviklingen hele tiden bringer. I dette magasin præsenterer vi en række virksomheder, som på hver deres måde har håndteret de udfordringer, de har mødt, og fundet vejen til vækst – og i flere tilfælde med hjælp fra deres revisor. Det handler blandt andet om crowdfunding, en klar og veldefineret strategi og et tydeligt kommunikerende årsregnskab, som redskaber til at sikre vækst i virksomheden. Vi bringer også et interview med den nye erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen. Regeringen og Folketinget kan gøre en afgørende forskel i forhold til at sikre vækst i virksomhederne. Den nye regering arbejder på et vækstudspil, som skal sætte yderligere gang i hjulene. Ministeren afslører her i magasinet, at der blandt andet vil være fokus på virksomhedernes adgang til finansiering, og at den erhvervspolitiske indsats retter sig mod virksomheder i hele Danmark – også i udkantsområderne. Det er der grund til at kvittere for. Det er væksten i de private virksomheder, som er fundamentet for økonomien, og rygraden i dansk erhvervsliv udgøres af virksomheder i HELE Danmark. Ministeren og regeringen bør imidlertid også se på, hvordan virksomhederne kan blive lettet for den massive indberetningsbyrde, de trækkes med. Trods ny teknologi, digitale portaler og løfter om færre byrder er det fortsat bøvlet at drive virksomhed i Danmark. Det kan malermester Svend Poulsen og mange andre små og mellemstore virksomheder tale med om. Antallet af indberetninger stiger, og de understøttende systemer fungerer mildest talt elendigt. Derfor er det opløftede, at regeringen og den nye minister har givet løfte om at mindske virksomhedernes byrder med samlet tre milliarder kroner de kommende år. Den nye regering har sat erhvervslivets rammevilkår højt på agendaen med særligt fokus på at undgå rigide regler og unødige byrder, og forventningerne er store – både blandt revisorerne og deres kunder.

Troels Lund Poulsen: Stor rolle for smv’er Erhvervs- og vækstministeren vil sikre, at der bliver skabt vækst i hele Danmark.

Side 8 og 10

Nye veje til finansiering Crowdlending på nettet kan hjælpe smv’er med billigere lån.

Side 12-15

Klar strategi gav høj vækst Hudson lagde med succes ud med en klar strategi for 14 år siden.

Side 20 og 22

Gør dig klar til ejerskifte Tjen penge på at planlægge ejerskifte mange år i forvejen.

God læselyst.

Side 24-26

Charlotte Jepsen Adm. direktør i FSR – danske revisorer

Bøvl og byrder står i vejen

K

MILJØMÆ

G NIN RK

DISTRIBUTION Medlemsvirksomheder FSR – danske revisorer / Medlemsvirksomheder Dansk Erhverv / Erhvervs- og branchevirksomheder / Ministerier og folketingsmedlemmer / Københavns Lufthavn / 8 danske universiteter / Revisordøgnet 2015

NORD IS

UDGIVER FSR - danske revisorer PRODUKTION First Purple Publishing A/S REDAKTØR Bent Sørensen PROJEKTLEDELSE Kasper Thejll-Karstensen DESIGN/LAYOUT Trine Natskår FOTOGRAF Lars Just FORSIDEFOTO First Purple TRYK Stibo Graphic SALG Mads Laursen, Peter Karstensen, Troels Thomsen, Mark R. Frandsen, Niddal El-Jabri OPLAG 45.000 KONTAKT First Purple Publishing A/S, Kasper Thejll-Karstensen kk@firstpurple.com - 3119 4000

5041-0520 TRYKSAG

6

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

2

Skat og indberetninger til det offentlige får kritik af små og mellemstore virksomheder.

Side 30-31

Spørg din revisor

Seks spørgsmål til revisoren der kan hjælpe til højere vækst.

Side 32


Årsrapporten er den vigtigste informationskilde for bank og kunder

”Når det handler om kunder, som leder efter en e-handelsløsning, så finder de os ofte først på vores hjemmeside, og derefter tjekker de vores regnskab for at se, om der er noget solidt bagved, og endelig tager de så kontakt til os,” siger adm. direktør i Smartpage Anders Ebdrup.


TEMA / ÅRSRAPPORTEN

Direktør for Smartpage, Anders Ebdrup, har en klar strategi for at øge væksten i sin virksomhed. Han betragter årsregnskabet som en vigtig del af markedsføringen. Han sørger for at få regnskabet hurtigt på plads samt at få en revisorpåtegning for at give et bedre indtryk af virksomheden FOTO / LARS JUST

D

en personlige kontakt, årsrapporten og hjemmesiden. Det er de vigtigste informationskilder, når virksomheden Smartpage og dens kunder ser hinanden an. Smartpage laver integrerede e-handelsløsninger. Administrerende direktør i Smartpage Anders Ebdrup grundlagde en personligt ejet virksomhed i 2012, men den er siden vokset til et A/S. Anders Ebdrup lægger ikke skjul på, at det er vigtigt for ham at kunne se potentielle kunder an. Det er vigtigt at vide, hvem vi handler med, som han siger. Før Smartpage og dets potentielle kunder kommer så langt, at de indgår en aftale, ser de hinanden grundigt an, og Anders Ebdrup er helt klar over, hvad han bruger af informationskilder: ”Når vi selv aktivt er ude at lede efter nye kunder, så er den personlige kontakt vigtigst for os, hvorefter vi kigger på selskabets nøgletal og dens hjemmeside. Hjemmesiden er dog ikke altid så vigtig for os,” siger Anders Ebdrup. Når kontakten går den anden vej og potentielle kunder overvejer, om de skal bruge Smartpage som leverandør, er det ifølge Anders Ebdrup de samme tre informationskilder. Men her er hjemmesiden den primære informationskilde: ”Når det handler om kunder, som leder efter en e-handelsløsning, så finder de os

ofte først på vores hjemmeside, og derefter tjekker de vores regnskab for at se, om der er noget solidt bagved, og endelig tager de så kontakt til os,” fortæller han og understreger, at det fungerer godt, og der endnu ikke har været udgifter til direkte markedsføring.

”Jeg ser på udviklingen i overskud og egenkapital, for det fortæller, hvor firmaet er på vej hen. Hvis egenkapitalen vokser, er det positivt, og det betyder, at de kan modstå et par dårlige år” ANDERS EBDRUP ADM. DIREKTØR SMARTPAGE

Anders Ebdrup ansatte sin første medarbejder efter et år, hvor han samtidig lavede selskabet om fra en personligt ejet virksomhed til et ApS for at få det adskilt fra sin private økonomi. ”Det giver et godt signal til kunderne at være et selskab, og jeg kan godt lide, at potentielle kunder kan gå ind og tjekke vores regnskaber og se, hvordan det går for os.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

4

Det er en stor beslutning at købe en e-handelsløsning, som kan være en stor investering. Jeg ville også selv have det bedst med den transparens, hvor man kan se, hvordan det går den virksomhed, man lægger så mange penge i hænderne på,” siger han. ”Jeg begik dog den uhensigtsmæssighed ved ikke at oprette et holdingselskab fra starten af, til trods for at jeg har en kandidatgrad i revision,” smiler han. ”Jeg burde have taget skridtet fuldt ud med det samme. Før sommer i år lavede vi ApS’et om til et A/S og oprettede et holdingselskab. Når vi laver det om til et A/S, er det igen for signalværdien over for kunderne, som kan se, at vi mener det seriøst,” siger han og tilføjer, at der også er større sikkerhed i et A/S end i ApS. REVISORPÅTEGNING Han går selv ind og tjekker virksomheder på proff.dk eller cvr.dk og er sikker på, at potentielle kunder gør det samme med Smartpage. ”Vi forsøger at afslutte vores årsregnskab så hurtigt som muligt, så vores kunder kan se, hvordan det går, og fra i år vil vi få en revisorpåtegning for at give et bedre indtryk. Jeg tror, det har en værdi i markedet, selvom jeg ikke tjekker det hos andre,” siger Anders Ebdrup, der oplyser, at det er samme revisor, der har lavet Smartpage om til A/S og oprettet holdingselskabet.


TEMA / ÅRSRAPPORTEN

Målet med revisorpåtegning er blandt andet at kunne få en bedre rating. ”Selv tjekker jeg ikke Experian, men ved, at andre gør det. Jeg har hørt, at man får en bedre rating, hvis man har en revisorpåtegning, og vores mål er at have en fornuftig kreditrating,” siger han. Selv går han sjældent dybt i årsrapporterne, hvis nøgletallene på proff.dk ser fornuftige ud. For ham er det interessante i regnskaberne, om revisoren har nogle anmærkninger, og om ledelsen har nogen kommentarer til, hvorfor det se ud, som det gør, hvis tallene ikke ser positive ud.

”Jeg ser på udviklingen i overskud og egenkapital, for det fortæller, hvor firmaet er på vej hen. Hvis egenkapitalen vokser, er det positivt, og det betyder, at de kan modstå et par dårlige år,” siger han og tilføjer, at Smartpage efter hans opfattelse selv har gode nøgletal med stigende egenkapital og overskud. Anders Ebdrup fortæller, at Smartpage senest har lavet projekter for kunder som Gasa Group, Ferm Living, Profil Optik, Uno-X, Dansk Standard og Den Blå Planet. Når han ser frem i tiden, er hans mål at vinde E-handelsprisen, levere kvalitetsløs-

ninger og have langsigtede relationer med sine kunder.

ÅRSRAPPORTEN – DEN VIGTIGSTE DEL AF KOMMUNIKATIONEN

kuler fra virksomheden, og længere nede er det databaser som f.eks. Experians materiale. Helt i bund ligger gruppen ”Andre informationskilder” som f.eks. sociale medier.

3 4 5 6

Når en virksomhed ønsker højere vækst, er det vigtigt at være synlig over for både kunder, banker og mulige investorer. Virksomhederne har selvsagt brug for et godt og åbent forhold til alle disse interessenter. Over for kunderne skaber det grundlaget for, at de kan være trygge ved virksomheden på længere sigt. I forholdet til banker og investorer er åben og reel information afgørende for at skaffe finansiering til både drift af virksomheden og nye investeringer i vækst. Årsrapporten spiller her en afgørende rolle for at øge synligheden af virksomheden, da den både er den mest brugte informationskilde og den, som tillægges den største værdi af omverdenen. Den næstvigtigste kilde til information er en personlig kontakt til virksomhedens ledelse og på tredjepladsen kommer virksomhedens hjemmeside. Det viser en rapport, som analysebureauet Damvad har udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, hvor man har spurgt brugerne af virksomhedsinformation, hvilke kilder de brugte mest, og hvilke de tillagde størst værdi. Brugerne dækker et bredt spektrum og omfatter både samarbejdspartnere, investorer, kreditinstitutioner, analytikere og myndigheder. Analysen viser også, hvilke tre informationskilder brugerne tillægger mindst værdi. Det er budgetter og investeringskal-

TROVÆRDIGHED Når årsrapporten tillægges så stor værdi, skyldes det ifølge undersøgelsen flere ting. Årsrapporten er simpelthen den første informationskilde, man går til, når man vil vurdere en virksomhed, og informationer vurderes som meget troværdige og af høj kvalitet. Det gælder især de revisorpåtegnede årsrapporter, som brugerne tillægger autoritet og blåstemplingsværdi, som det udtrykkes i Damvad-analysen. Dem, der søger information om virksomhederne, uddyber det med, at informationer og data i årsrapporter udarbejdes på en ensartet og struktureret måde efter fastlagte formelle regler fra virksomhed til virksomhed. Værdien ligger i, at man kan sammenligne informationerne i årsrapporterne på tværs af virksomheder. Flere brugere tillægger det også stor værdi, at man kan følge virksomhedernes udvikling over en årrække. • Hele undersøgelsen kan læses og downloades på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

TJEKLISTE FOR KOMMUNIKATION Prioriteret liste over informationskilder: 1 Årsregnskabet – helst med revisorpåtegning 2 Personlig kontakt til ledelsen

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

5

”Vi forsøger at afslutte vores årsregnskab så hurtigt som muligt, så vores kunder kan se, hvordan det går, og fra i år vil vi få en revisorpåtegning for at give et bedre indtryk. Jeg tror, det har en værdi i markedet, selvom jeg ikke tjekker det hos andre,” siger direktør i Smartpage Anders Ebdrup. •

Virksomhedens hjemmeside Budgetter og investeringskalkuler Databaser som Danmarks Statistik og Experian Andre informationskilder – f.eks. sociale medier

GRATIS REGNSKABER ET HIT Muligheden for at hente årsregnskaber på cvr.dk er blevet et stort hit, efter at servicen blev gjort gratis i december 2014. Der blev således hentet næsten 200.000 regnskaber i løbet af de første fem måneder, efter at det blev gratis at se regnskaber fra konkurrenter, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Ud over selve regnskabstallene kan man også se detaljer om ejerforhold, og om selskabets revisor har givet anmærkning og tændt en advarselslampe. I 2014 havde revisorerne en anmærkning til regnskabet i 15 pct. af de godt 200.000 selskaber.


ANNONCE

Skatten er den største omkostning ved enhver vellykket investering Som du allerede ved, er revision ikke bare revision. Sådan har Formuepleje det også med investering. Afkast er ikke bare afkast. Det er omhyggeligt kvalitetsarbejde, der med fokuseret risikostyring sikrer, at afkastet på langt sigt er robust og ikke alene bevarer købekraften af din formue, men også øger den. Formuepleje har en bred palet af investeringsløsninger, som kan tilpasses forskellige risikoprofiler og ikke mindst skattemiljøer. Derudover har vi gennem mere end 25 år udviklet et investeringskoncept, som du ikke finder andre steder. Vi har taget det bedste fra lærebøgerne indenfor moderne porteføljeog finansieringsteori og omsat det til faktiske investeringer. Og det har givet resultater. Dem finder du blandt andet i Formuepleje Safe, som i gennemsnit har leveret 13 procent i afkast om året siden 1988.*

*Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastene for Formuepleje Safe og det globale aktieindeks MSCI World AC NDR i DKK er målt over perioden 1/5-1988 til 20/8-2015. De anførte oplysninger kan ikke betragtes som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. Kilder: Bloomberg og Formuepleje


ANNONCE

267 PERIODER PERIODERAF AFFEMÅRS FEMÅRSRULLENDE RULLENDEAFKAST AFKAST OVER 27ÅR ÅR 267 OVER 27

Punkterne i figuren viser femårsafkast for Formuepleje Safe og det globale aktieindeks de seneste 27 år.

Afkast ii procent procent Afkast

400 Formuepleje Safe Safe Formuepleje

96 procent af femårsafkastene har været positive for Formuepleje Safe, mens kun 73 procent af femårsafkastene har været positive for globale aktier.

300

200

100 100 Globale aktier

0 4%

23% 23%

Femårs rullende afkast er beregnet ud fra måneds­ afkast på henholdsvis Formuepleje Safe og MSCI World AC NDR i DKK. Femårsafkast er således en periode på 60 måneder.

73% 73%

-100 -100 4% 4%

27 % 27%

Dokumenteret performance Det præsterede afkast for Formuepleje Safe er mere end fire gange så højt som en tilsvarende investering i en bred global aktieporte­ følje, men risikoen målt ved standardafvigelsen på afkastet er nogenlunde den samme. Sagt på en anden måde er en investering i Formuepleje Safe på 1 million kroner foretaget i 1988 vokset til 25,8 millioner kroner i dag, hvor en tilsvarende investering i globale aktier kun er steget til 5,6 millioner kroner.* Hemmeligheden bag succesen er Formueplejes klassiske investe­ ringskoncept, hvor vi moderat gearer obligationsdelen af lavrisiko­ porteføljerne. Det kræver en omhyggelig og avanceret risikostyring, som vi siden 2008 har udbygget kraftigt.

Øget fokus på risikostyring Efter finanskrisen har Formuepleje strammet op på risikostyringen med flere konkrete tiltag. Blandt andet har vi styrket organisationen med en række erfarne personer fra den institutionelle investerings­ verden. Derudover er aktiestrategien tilpasset, så den både kan levere et stabilt merafkast på langt sigt i forhold til verdensaktie­ indekset og bedre beskyttelse ved aktiekursfald. Formuepleje lever i dag op til de strengeste krav, som stilles af professionelle globale investorer. Tiden er den sværeste test Gennem 27 år med op­ og nedture på aktie­ og obligationsmarked­ erne har Formuepleje Safe leveret solide afkast til sine investorer. Vi ved, at investering er behæftet med risiko. Derfor bør investerings­ horisonten ved investering i Formuepleje Safe være mindst fem år. Historien viser nemlig, at resultaterne med denne investerings­ horisont er særdeles robuste. Dette ses af grafen, hvor hvert rødt punkt viser et femårsafkast i Formuepleje Safe siden opstarten i 1988. Hvert blåt punkt viser tilsvarende femårsafkast for det globale aktieindeks. Alle femårs­ afkast er herefter sorteret fra de dårligste til de bedste. Kun på ti punkter ­ eller under 4 procent ­ har afkastet ikke været positivt.

FORMUEPLEJE A/S FONDSMÆGLERSELSKAB Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup Tlf. 87 46 49 00, email info@formuepleje.dk, formuepleje.dk

Med andre ord har en investor, der har investeret i Formuepleje Safe i en sammenhængende periode på fem år, i 96 ud af 100 perioder opnået positivt afkast.

100% 100%

Det vil sige, at femårsafkastet i Formuepleje Safe har været positivt 96 procent af tiden, hvor andelen kun er 73 procent for globale aktier. Sammenfaldende interesser Mere end 12.000 investorer har allerede valgt at investere 50 milli­ arder kroner via Formueplejes investeringsløsninger. Som investor i Formuepleje køber du ikke blot endnu et investeringsprodukt. Du investerer sammen med os, fordi vi selv investerer i vores investe­ ringsløsninger. Formuepleje har en omkostningsstruktur med resul­ tathonorar, der motiverer os til at levere det bedst mulige afkast i forhold til risikoen. Det stiller ekstra krav til, at vi leverer varen, nemlig performance og gode resultater. Når du som investor vælger Formuepleje til at pleje dine penge, vælger du en kapitalforvalter, der har samme interesse som dig i at bevare og øge din formue. SÆRLIGE FORDELE FOR REVISORER Formuepleje Safe og de øvrige kapitalforeninger er børsnoterede akkumulerende afdelinger, hvilket gør dem velegnede til investering af midler under virksomhedsordningen. Lige nu tilbyder vi revisorer, der vælger at investere i Formueplejeforeningerne, mulighed for at nyde godt af en række af de fordele, vi normalt kun tilbyder Premium-kunder, som har investeret mere end fem millioner kroner i vores foreninger. På den måde bliver du en del af et netværk, som inviteres med til særlige faglige arrangementer med fokus på aktuelle økonomiske og finansielle emner. Formuepleje tilbyder også faglig sparring og specialiseret investerings- og formuerådgivning med udgangspunkt i avancerede analyser og den enkelte kundes risikoprofil. Vil du vide mere om vores særlige samarbejde med revisorer, er du velkommen til at kontakte os på 87 46 49 00. Du kan også læse mere på formuepleje.dk, hvor du for eksempel kan bestille en intropakke eller et uforpligtende møde.


TEMA / VÆKST

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTER TROELS LUND POULSEN:

Smv’erne har et stort vækstpotentiale DE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER SPILLER EN HELT AFGØRENDE ROLLE FOR, AT VI BÅDE FASTHOLDER OG SKABER FLERE ARBEJDSPLADSER FOTO / LARS JUST

Hvilke visioner har du og regeringen for et dynamisk og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv? Min overordnede ambition er, at Danmark skal være et af de bedste lande i verden, hvor man kan drive virksomhed. Det skal være både lettere og billigere, og vi skal også tilskynde flere til at starte egen virksomhed. Det er overordnet min målsætning.

Hvilken rolle spiller små og mellemstore virksomheder i disse visioner? De spiller en helt afgørende rolle, for smv’erne er dem, der kan skabe forudsætningerne for, at vi både fastholder og skaber flere arbejdspladser. Der er ikke nogen tvivl om, at smv’erne har et stort vækstpotentiale – ikke mindst her i Danmark, fordi vi er så lille homogent samfund.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

8

Hvor og hvordan mener du, at vi vil se vækst i dansk erhvervsliv inden for den kommende årrække? Min overordnede ambition er den, at vi skal sikre vækst i hele Danmark. Det er selvfølgeligt ikke enten-eller – det er både-og. Men det er ikke tilfredsstillende, at vi har en lang række udfordringer i forhold til vores landdistrikter. Så mit overordnede mål er at skabe nogle bedre rammevil-


DER SKAL MERE END MEL OG SMØR TIL AT BAGE 12 MIO. SMÅKAGER I DØGNET

DANMARKS EKSPORTKREDIT

Jacobsens Bakery i Hedensted har succes. Derfor besluttede direktør Jan Jacobsen at investere i en fordobling af produktionen. Det krævede et anlægslån i banken, som vi kautionerede for. For Jacobsens

Bakery betød det, at det var nemt at få Ja til lånet. For banken betød det mere forretning, mindre risiko og en glad kunde. Hvad enten det drejer sig om lån til udvidelse af produktionen, driftsfinansiering eller

FREM I VERDEN

en finansieringsløsning til en udenlandsk køber, kan vi stille en garanti til banken, så din kunde kan få Ja til den rigtige løsning. Se hvad der skal til på ekf.dk


TEMA / VÆKST

”Min overordnede ambition er, at Danmark skal være et af de bedste lande i verden, hvor man kan drive virksomhed. Det skal være både lettere og billigere, og vi skal også tilskynde flere til at starte egen virksomhed,” siger erhverv- og vækstminister Troels Lund Poulsen .

Hvordan skal dansk erhvervsliv skille sig ud i forhold til konkurrencen fra andre lande og markeder i en global økonomi? Først og fremmest er jeg tilhænger af, at politikerne ikke skal diktere, hvilke erhverv der skal vinde i en global kappestrid. Så det er jo at lade de bedste ideer vinde, men når det så er sagt, så skal vi omvendt sørge for, at vi ikke får lagt så mange snubletråde ud for nogle af de virksomheder, som har en stærk global konkurrencekraft, og som er dygtige. Det er jo ikke mindst vores fødevareklynge og det blå Danmark for at nævne to klynger, hvor man kan sige, at her er i hvert fald et behov for, at vi fortsat styrker den indsats, som de tidligere vækstfora lagde op til. Det vil jeg præsentere i en ny form her i løbet efteråret. Jeg har ikke ambition om, at de skal nedlægges, men at man kan forstærke deres arbejde, så de kommer til at virke endnu stærkere end tidligere. Har du nogen opfordringer eller gode råd til ejerlederne i de små og mellemstore danske virksomheder? Jeg har sådan set bare den velmenende hilsen, jeg vil sende til dem, at jeg er dybt taknemmelig for, at de gider knokle 24 timer i døgnet for at være med til at fastholde og udvikle det danske samfund i forhold til de mange private arbejdspladser, de er med til at skabe. Det er jeg dybt taknemmelig for som politiker, for det er dem, der er med til at sikre, at der er skatteindtægter, som vi politisk kan bruge.

kår, så ikke mindst vores produktionsvirksomheder – som vi har i landdistrikterne – at de kan få lov til at udbygge sig, fordi de er rygraden i, at Danmark hænger sammen uden for de større byer. Hvordan vil du sikre, at små og mellemstore virksomheder fortsat kan få adgang til finansiering? Jamen, det er jo en svær ting. Først og fremmest har jeg nu indledt en dialog med de finansielle institutter. Jeg har haft møde med Finansrådet og realkreditinstitutterne og realkreditrådet. Det er med henblik

på at sige, at jeg synes også, at vi sammen har en forpligtigelse for at sikre, at vi kan skabe vækst i hele Danmark. Det tror jeg afhænger af, at vi får sendt et signal men også får lavet en klar politisk prioritering, så det bliver nemmere at drive virksomhed plus, at virksomhederne får mere på bundlinjen, for det styrker også bankernes ønske og engagement i at låne flere penge ud til virksomhederne. Det er klart, at det kan være en udfordring i visse dele af Danmark i at få lov til at udvikle sin virksomhed. Det er noget af det, vi må arbejde sammen på at gøre bedre.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

10

Ser du muligheder for, at danske virksomheder kan arbejde på tværs og hjælpe hinanden til vækst? Det kan man helt sikkert. Vi har en lang række interessante klyngestrukturer rundt om i det danske samfund, og der er det klart, at vi skal blive bedre politisk til at styrke de klynger – både i forhold til uddannelse og forskning, men også for, at de kan arbejde på tværs. Jeg har lige været på Lindøværftet, som er et godt udtryk for, at her har vi en ny klynge på vej – blandt andet i forhold til produktionen af vindmøller, hvor både forskning og produktion ligger lige ved siden af hinanden. •


Vi gør pensionen mere værd

Hos Sampension har vi det enkle mål at gøre kundernes pension mere værd. Derfor har vi nogle af markedets laveste omkostninger og samtidig er vores investeringsafkast i top. Nu kan virksomheder med blot 50 medarbejdere også blive kunder i Sampension – og få del i de gode resultater. Fx ligger Sampension altid i top 4 blandt pensionsselskaberne med bedste afkast uanset kundens alder, opsparingens størrelse og indbetalingen*. Oven i dette tilbyder vi kunderne digitale rådgivningsværktøjer, der er vurderet til at være blandt de allerbedste herhjemme. Nu kan også virksomheder med mere end 50 ansatte blive kunder i Sampension.

Læs mere på sampension.dk

*Placeringen er opnået over de seneste tre år. Kilde: FaktaomPension.dk


Nye veje til finansiering TEMA

For skovmanden Jes Lützhøft har det været en både smidig og nem proces at låne 300.00 kr. ved hjælp af crowdlending. Pengene skulle bruges til at nedbringe renten på en kassekredit i banken FOTO / LARS JUST

”Jeg ville klart bruge det igen og råde andre til at gøre det, hvis de mangler penge,” siger Jes Lützhøft, der ikke synes, at han skulle over nogen mental barriere for at låne viacrowdlending.


TEMA / FINANSIERING

”J

eg kender ikke nogen af de privatpersoner, der har lånt mig penge, men jeg har fået en liste med, hvem det er. Der er ca. 25 långivere. En på 30.000 kr., en på 20.000 kr., en på 10.000 kr. og nedefter med mange på 1.000 kr. Sådan lyder ordene fra skovdyrker Jes Lützhøft, der har lånt 200.000 kr. i crowdlending hos Lendino, som er en markedsplads for lån, hvor private og professionelle investorer kan låne penge ud direkte til kreditværdige virksomheder. Jes Lützhøft anbefaler gerne de nye typer lån til andre. Jes Lützhøft havde omlagt sine realkreditlån for at udnytte den lavere rente og gik i samme omgang i banken for at opnå en lavere rente på sin kassekredit, som han syntes havde en al for høj rente. Banken afviste at sænke renten, så han ringede i stedet til Lendino efter at have hørt om crowdlending via sit arbejde som bestyrelsesformand i Skovdyrkerforeningen Øst. ”Målet var at reducere min rentebelastning i banken, og det lykkedes. Jeg fik renten sænket fra næsten 11 pct. til lidt over 6 pct.,” siger han og tilføjer, at han vil betale Lendino-lånet af over fire år. Der var dog også en anden bevæggrund for crowdfunding-lånet. Sammen med salget af en del tømmer var målet at nedbringe kassekreditten til nul og så finde en anden bank. ”Jeg kunne godt have prøvet at skifte bank uden først at låne gennem Lendino, men det ville have været en anden forhandling med en ny bank, når jeg havde en kassekredit på 300.000 kr., der var fuldt

skulle han aflevere to årsregnskaber, formueoplysninger, den seneste årsopgørelse fra skattevæsenet, kopi af kreditforeningspantebrevene og oplysning om kassekredit i banken. ”Vi snakkede, om jeg skulle stille sikkerhed, og det behøvede jeg ikke ud over selvskyldnerkautionen,” fortæller han.

udnyttet,” siger Jes Lützhøft, som i den sammenhæng anser det som ligegyldigt, hvor den nye bank har filialer, da det hele alligevel foregår over nettet i dag. ”Min nuværende bank har ikke sagt noget til, at pengene kom ind fra Lendino,” siger han. NEMT OG HURTIGT Jes Lützhøft mener, at låneprocessen var meget smidig og nem. ”Det foregik alt sammen på nettet, på mail og måske en enkelt telefonsamtale, hvor jeg spurgte, om jeg kunne låne pengene, og det kunne jeg godt,” siger han . Før låneprocessen kunne sættes i gang,

”Det foregik alt sammen på nettet, på mail og måske en enkelt telefonsamtale, hvor jeg spurgte, om jeg kunne låne pengene, og det kunne jeg godt” JES LÜTZHØFT / SKOVDYRKER

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

13

Jes Lützhøft synes, at det var hurtigt at få lånet. Fra han kontaktede Lendino første gang, til pengene blev overført til hans bank, gik en måneds tid. ”Da jeg var blevet godkendt som låntager, blev lånet lagt op på deres hjemmeside, hvor folk skulle skrive sig op som långivere. Jeg fik et link til deres hjemmeside, så jeg kunne følge med i låneopfyldelsen, som tog ca. 10 dage. Da det var sket, ringede de og sagde, at jeg kunne skrive papirerne under. Det var meget simpelt, venligt og kompetent,” siger Jes Lützhøft. Ud over den rent økonomiske fordel synes han også, der er noget socialt i denne låneform. Mens folkene i banken ifølge Jes Lützhøft er helt ligeglade, så synes han, at de var meget venlige hos Lendino. Jes Lützhøft mener, at der er tre grunde til, at private vil låne ham penge.

1

De har noget overskudslikviditet, de ikke kan placere andre steder hen så nemt.

2

Det er ikke alle, der vil sætte deres penge i aktier eller investeringsfor- eninger.

3

Mange synes, at det er sjovt at være med til at hjælpe mindre erhvervsdri- vende. Nu kan de køre en tur og sige, at den skov har de været med til at finansiere.

For den 77-årige skovdyrker er der således kun positive erfaringer med crowdlending. ”Jeg ville klart bruge det igen og råde andre til at gøre det, hvis de mangler penge,” siger Jes Lützhøft, der ikke synes, at han skulle over nogen mental barriere for at låne på den måde. ”Penge er jo penge,” som han tørt konstaterer. •


TEMA / FINANSIERING

Crowdfunding – ny vej til finansiering og vækst Små og mellemstore virksomheder, der skal bruge finansiering til vækst, har nu fået et alternativ til banken og kan i stedet låne penge via såkaldt crowdfunding Er renten på virksomhedslånet i banken for høj, er der inden for det seneste års tid kommet en ny løsning, hvor man kan låne på nettet via såkaldt crowdlending. Direkte oversat betyder det gruppelån og er meget betegnende for lånetypen. Kort beskrevet kan en virksomhed via en formidler på internettet udbyde et lån med en beskrivelse af virksomheden, og hvad lånet skal bruges til. Private og professionelle långivere kan derefter se, om de ønsker at låne penge til virksomheden, og når nok långivere har sagt ja, kan lånet udbetales. Lånene retter sig typisk mod mindre virksomheder, og lånestørrelserne kan variere fra nogle få hundrede tusind til flere millioner. Lendino er en dansk formidler af denne type lån og blev som den første godkendt af Finanstilsynet for et år siden i september 2014, men siden er flere kommet til. Der er ifølge adm. direktør og partner

i Lendino Asger Trier Bing flere grunde til, at virksomhederne søger mod de nye lånetyper. ”Det er nemmere at ansøge på vores platform og nemmere at få udstedt lånet. Vi gør det hurtigere, og man skal komme med mindre dokumentation og kræver ikke 100 sider lange forretningsplaner,” siger han og tilføjer, at man ikke mindst kan tilbyde lavere renter end bankerne. ”Det her er en ny type lån, der er opstået, fordi mange mindre virksomheder har svært ved at få hjælp hos bankerne. Virksomhedsobligationer er også lukket land for de små virksomheder,” siger Asger Trier Bing. Lendino foretager selv sin risikovurdering og tilbyder lån til typisk 4-10 pct. i rente. Asger Trier Bing siger, at man har valgt at lægge sig konservativt rent risikomæssigt her i starten, da man ikke ønsker at långiverne skal tabe penge på fejlslagne lån. ”Som udgangspunkt tager vi selvskyldnerkaution fra de fleste, fordi banksektoren også gør det,” siger Asger Trier Bing, der tilføjer, at Lendino også har taget pant i bilparker og produktionsapparat. Det største lån hidtil er på 2 mio. kr., men målet er at udstede lån på op til 20 mio. kr. Lendino ønsker derfor at etablere en fond med indskud fra f.eks. pensionskasser og store professionelle investorer. Det vil også give mulighed for at tilbyde lån lidt længere ude af risikokurven, som Asger Trier Bing udtrykker det. De private långivere lægger typisk 5.00010.000 kr. pr låntager, og det vil simpelthen tage for lang tid at fylde de store lån op

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

14

med tilsagn fra private. Ønsker man større lån allerede i dag, sørger Lendino for at kombinere et lån via crowdfunding med lån fra Vækstfonden eller en bank. Der er kommet stor opmærksomhed om crowdfunding i Danmark, og Asger Trier Bing synes, Lendino er blevet modtaget positivt. ”Langt de fleste bankpartnere synes, det er spændende, og revisorerne er meget positive, fordi de sidder tættest på kunderne og oplever, at de får nej på nej i banken,” siger han. I Nordea siger Hans Arnum, bankdirektør og chef for Commercial Banking: ”Vi hilser alle tiltag, der kan forbedre det samlede finansieringstilbud til vores kunder, meget velkommen. Det er altid positivt med tiltag, der kan bidrage med mere risikovillig kapital.” ”Det er en finansieringsform, som vi følger opmærksomt, og crowdfunding kan være et fint supplement til bankfinansiering.” Låntagerne kommer ifølge Asger Trier Bing fra alle dele af erhvervslivet og hele Danmark, og lokale tilhørsforhold er vigtigt. ” Vi reklamerer i lokalaviserne for lokale lån. Folk kan f.eks. låne penge til den nye bager, der har brug for penge til en ovn. Vi er ved at gøre det med brugsforeninger for at kunne holde dem i live,” siger Asger Trier Bing, der mener, at der er stor netværkseffekt i denne type lån. Har man lyst til at studere mulighederne nærmere, skal man registrere sig på Lendinos hjemmeside. Registreringen skyldes, at man skal overholde Finanstilsynets regler om hvidvask. •

HVEM KAN LÅNE HOS LENDINO? For at blive godkendt til et lån hos Lendino, er der som udgangspunkt fire krav, som virksomheden skal opfylde:

- Man skal kunne vise to årsregnskaber - Man skal kunne vise en positiv egenkapital - Man skal have en årsomsætning på minimum 1 mio. kr. - Man skal være ukendt i registret for dårlige betalere – RKI

Link til crowdlending: lendino.dk Dansk Crowdfunding Forening


TEMA / FINANSIERING

Virksomheder skal tænke ud af boksen, når de vil skaffe penge

der søger at rejse penge på alternative måder. Og der er faktisk mange muligheder for at tænke flere finansieringsmuligheder ind i sin virksomhed.

”Vil du vide, hvad penge er, så prøv at låne dem.” For mange små og mellemstore virksomheder er det gamle ordsprog en alvorlig virkelighed, som er afgørende for, om de kan udvikle deres virksomhed og tjene penge. Det viser en undersøgelse fra FSR – danske revisorer, hvor otte ud af ti revisorer vurderer, at virksomhederne fortsat har svært ved at få adgang til finansiering. Udfordringen gælder især for de mindre og de nystartede virksomheder. Men virksomhederne er også nødt til at tænke nyt, for i dag skal selv mindre virksomheder have flere forskellige finansieringsformer end tidligere. Det handler om at få det rette miks af finansiering. Virksomheder skal bruge flere finansieringskilder Smv’ernes problemer med finansiering får dem naturligt nok til at gå til andre kilder end banker og kreditinstitutter, og fire ud af ti revisorer oplever, at deres smv-kun-

Revisorerne peger på, at private långivere som f.eks. familie er det første sted, de søger hen. Og det giver god mening, hvis man står og mangler nogle få hundredtusind kroner, at man spørger om lån eller kaution hos familien. Den meget omtalte crowdfunding, som er slået meget igennem i f.eks. USA og Storbritannien, er endnu ikke i fokus hos de pengetrængende smv’er, og kun knap en tiendedel af revisorerne siger, at deres kunder søger crowdfunding som en alternativ finansieringskilde. Det kommer dog til at ændre sig. Finansieringsformen er på vej frem nu i Danmark. Vækstfonden og Erhvervskreditfonden tilbyder tillige en række finansieringsmuligheder, f.eks. vækstlån og kaution. Virksomhederne har også mulighed for at få frigivet nogle penge ved at sælge deres fakturaer. På den måde havner kundernes penge i kassen med det samme, og ofte kan factoring-selskabet hjælpe med at styre debitorerne, så virksomheden ikke skal tænke over f.eks. rykkere for betaling til kunderne. •

UDVALGTE FINANSIERINGSFORMER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER CROWDFUNDING det kan være crowdlending, som Lendino er et eksempel på, men det kan også være donationsbaseret, hvor indskud er en gave eller det kan være baseret på aktier, hvor indskydere for en andel i virksomheden. FACTORING Her sælger man kreditter, man har til gode, så et salg på kredit bliver til et kontantsalg. LEASING Det betyder typisk, at man kan frigøre arbejdskapital eller slippe for at tage dyre lån for at kunne betale for aktiver, man skal bruge I virksomheden. BUSINESS ANGELS Velhavende personer investerer i virksomheder med et stort vækstpotentiale mod at få egenkapital. VÆKSTFONDEN Kan hjælpe på en lang række måde, men er der tale om en nystartet virksomhed kan man få hjælp til finansiering. Se mere på www.vf.dk EKSPORTKREDITFONDEN Kan tage risikoen, når man handler med udlandet og dermed få sikkerhed for betalinger. Kan også hjælpe med finansiering og f.eks. fungere som kautionist over for banken.

PRIVATE LÅNGIVERE - FAMILIE

60%

VÆKSTFONDEN

53%

BELÅNING OG SALG AF FAKTURAER (fx factoring)

34%

KAPITALFORHØJELSE FRA PRIVATE INVESTORER

21%

”PROFESIONELLE” PRIVATE LÅNEGIVERE (fx business angels)

16%

EKSPORTKREDITFONDEN

16%

SALE / LEASE BACK

16%

PRIVATE LÅNGIVERE - CROWDLENDING / CROWDFUNDING

9%

KAPITALFORHØJELSE FRA BUSINESS ANGELS ANDRE OFFENTLIGE ORDNINGER

6% 3%

ANDET (Uddyb gerne)

2%

KAPITALFORHØJELSE FRA KAPITAL- OG VENTUREFONDE

2%

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

15

Her søger SMV’erne hen for at skaffe kapital

Kilde / FSR-survey januar 2015


FÅ DET FULDE OVERBLIK I SKYEN e-conomic er markedets stærkeste online regnskabs-program for revisorer og bogholdere. Ét samlet overblik over alle dine kunder - ét sted at administrere og udføre revisionen. e-conomic’s cloudbaserede regnskabsprogram gør samarbejdet med dine kunder lettere end nogensinde. Og vores mange tillægsmoduler og apps sikrer dig helstøbte løsninger, der til hver en tid matcher dine behov.

Vi hjælper dig GRATIS med at konvertere dine interne aftaler til e-conomic

Få endnu flere fordele helt gratis

Styrk forholdet til dine kunder

Uddannelse & support

Læs mere på e-conomic.dk eller ring til os på 78 79 19 59

Høj sikkerhed og online backup

Direkte integration til afslutningsværktøjer


Lokalkendskab og landsdækkende know how

– er én af grundende til, at vi er blandt de foretrukne revisorer og rådgivere for Små og Mellemstore Virksomheder – skal vi også hjælpe dig? Hos BRANDT bestræber vi os altid på at have tid og ressourcer til ejerledernes udfordringer i relation til økonomistyring, bogføring, regnskab, revision, skat og skatteplanlægning, generationsskifte og selskabskonstruktioner. Vi rådgiver med afsæt i en solid tradition for et tæt, fortroligt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder. Vi er tæt på vores kunder – også geografisk i hele Danmark. Find DIN rådgiver på vores hjemmeside...

BRANDT – altid klædt på til revision & rådgivning!

www.BrandtRevision.dk Løbende udvikling og mere end 60 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisionsfirmaer – dog uden at miste jord- og lokalforbindelsen. Vi har kontorer i Thisted, Hurup Thy, Hanstholm, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Aarhus og København, hvor der beskæftiges ca. 200 medarbejdere, heraf 32 statsautoriserede revisorer og 13 registrerede revisorer. Gennem vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark er vi medejere af Revitax, der er landets førende skatte- om momsrådgivningsfirma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | ESBJERG | AARHUS | KØBENHAVN

MAS MASTER I SKAT

Vil du udvikle dine kompetencer inden for skatteområdet? Master i Skat er Danmarks mest specialiserede videreuddannelse i skat. Vi udvikler dine faglige og personlige kompetencer og kvalificerer dig til at håndtere konkrete skattemæssige problemstillinger. En Master i Skat kan: • Give specialisering inden for skatteret • Bruges i obligatorisk efteruddannelse af advokater og revisorer • Læses som enkeltfag på Copenhagen Business School. ANSØGNINGSFRIST TIL FORÅRET 2016: 01.12.2015 ANSØGNINGSFRIST TIL EFTERÅRET 2016: 01.05.2016

YDERLIGERE OPLYSNINGER: LÆS MERE PÅ WWW.CBS.DK/MAS ELLER KONTAKT HELLE IBÆK, PROGRAMME MANAGER. TEL.: 3815 2996. E-MAIL: HI.MASTER@CBS.DK


TÆNK STORT Få mindre spildtid i trafikken til en brøkdel af prisen. Flyt din virksomhed til Lottenborghus VirksomhedsPark: En nyåbnet PFA flerbruger-ejendom med attraktiv beliggenhed i Kgs. Lyngby, kort transporttid samt fantastiske fælles faciliteter, der giver din virksomhed stort format til små penge. Kontorlejemål fra 272 til 4.634 m².

Se mere på

LOTTENBORGHUS.DK

KONTAKT Datea: Tlf. + 45 4526 0102

KONTAKT Lintrup & Norgart A/S: Tlf. + 45 7023 6330


Bredeste fagudbud på skatteområdet Masterprogram i direkte & indirekte skatter er en tre- til seksårig deltidsuddannelse, der også udbydes som enkeltfag. Du kan tage hele masteruddannelsen med eller uden specialisering. Vi tilbyder følgende specialiseringer: Moms- og afgiftsret, Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning og Toldret. • • • • •

AAU

Fag udbydes i København, Aarhus og Odense Alle fag kan tages enkeltvist og i den ønskede rækkefølge Undervisning hver anden uge Individuel sammensætning af uddannelsen efter behov Alle fag er på fem undervisningsdage med selvstændig eksamen

Vil du vide mere? Læs mere om uddannelsen og enkeltfagene på www.masteriskat.au.dk

Fagudbud i foråret 2016 • Momsret afgiftspligtig transaktion – afgiftsgrundlag – leveringssted • Beskatningselementerne i toldretten • Selskabsbeskatning • Omstrukturering • Erhvervsbeskatning • Generationsskifte og virksomhedsomdannelse • Skattestrafferet og skattekontrol • Case study/Artikelkoncipering Send din ansøgning inden 1. december. Se hele fagudbuddet på www.masteriskat.au.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Programfuldmægtig Susanne Fjeldsted Tlf. 87 15 24 08 E-mail mdis.bss@au.dk

Tilmeld dig gratis master class 7. oktober på executive.au.dk/moms

Undervisningen opfylder betingelserne for obligatorisk efteruddannelse af advokater og revisorer.

www.masteriskat.au.dk


TEMA / VÆKSTSTRATEGI

”Der er ikke noget, der bremser vores vækst, men det, der udfordrer os, er at afgøre, hvad vi skal blive bedre til om ti år,” siger adm. direktør i Hudson Danmark Ola Lenes.

KLAR STRATEGI SIKRER VÆKSTEN HOS HUDSON Den danske afdeling af det internationale headhunterfirma Hudson har haft en klar strategi for vækst siden starten i 2002, og man har haft stor nytte af revisoren til ikke bare økonomisk rådgivning men også som løbende sparringspartner for forretningsudviklingen FOTO / LARS JUST

N

ordmanden Ola Lenes stod med en meget håndgribelig udfordring, da han i 2002 skulle bygge en dansk afdeling af det internationale headhunterfirma Hudson op fra bunden. Headhuntere lever af deres netværk, og uden en dansk uddannelsesbaggrund eller et dansk karriereforløb var det begrænset, hvor mange han kendte. Sammen med sin partner Camilla Svendsen lagde de en plan, som nu snart

14 år senere har vist sig at være en langtidsholdbar vækststrategi. ”Vi var for ukendte, og de andre store headhuntere var allerede etableret, så vi besluttede, at vi kun ville koncentrere os om de veluddannede unge, som var nyuddannede og op til tre-fire år inde i deres karriereforløb. Dem begyndte vi at lave netværk med, samtidig med at vi bearbejdede de store virksomheder, og det begyndte at give opgaver på et lavere

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

20

ledelsesniveau. Siden er der så sket det, at vi har fulgt disse personer med højt potentiale op igennem deres karrierer, og det har vi været glade for,” fortæller adm. direktør Ola Lenes fra Hudsons kontor i Kompagnistræde i København, hvor man lige har besluttet at udvide med en ny etage i bygningen. ”Vi fik dagbladet Børsens Gazellepris i 2007 og 2008, men finanskrisen stoppede os i at få den tredje i træk. Vi måtte f.eks.


Jeg brænder for at skabe vækst i dit lokalområde Peter Have Jensen, Statsautoriseret revisor og senior partner i BDO.

Hos BDO får du det bedste af to verdener. Nærværende rådgivning fra ét af vores 31 kontorer og adgang til et internationalt netværk med mere end 60.000 ansatte. Oplev lokal indlevelse og rådgivning i verdensklasse - ring til Peter eller én af hans kollegaer på 89 30 78 00. Læs mere på www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.


TEMA / VÆKSTSTRATEGI

Ola Lenes og hans partner Camilla Svendsen lagde for 14 år siden en plan, som har været en langtidsholdbar vækststrategi.

drosle ned på et kontor i Jylland, men virksomheden er nu over niveauet fra før finanskrisen. Men vi har været glade for gazellerne, som har motiveret os,” siger Ola Lenes, som gerne vil have ”et dyr” mere at sætte over til de to Gazellepriser i vindueskarmen. REVISOREN RÅDGIVER OS Ola Lenes er meget tilfreds med sin revisor, som har været den samme lige fra begyndelsen i 2002, hvor de ikke kendte markedet og fik rådgivning fra både revisoren og advokaten. ”Revisoren har fulgt virksomheden gennem udfordringerne, og han har givet os de rigtige råd både mht. skat og bank, samt hvad vi skulle være forsigtige med. Han gav os f.eks. gode råd om at sætte penge til side og være sikker i pengesager.” ”Revisoren har også rådgivet om forretningsudvikling, som er meget kulturelt forankret pga. de store forskelle mellem Norge, Sverige og Danmark. Vi har gjort ting her, som man ikke kunne gøre i Norge og omvendt. Det var et chok at komme til det danske marked, for det går hurtigt her, og man tør tage beslutninger,” siger Ola Lenes, som blandt andet har lært, at man altid får en chance, hvis man viser talent i Danmark. ”I dag er revisoren også rådgiver på vores forretningsområde. Cirka hver anden måned har jeg en time eller to med revisoren, hvor vi snakker om tingene uden at sidde med tal og excelark. Jeg spørger ham f.eks. om, hvad han ser, når han ser på vores ansatte i Hudson. Han er god til at se det lidt

udefra og sige, hvilke typer mennesker vi har brug for. Han kan se den struktur, som driver selskaberne, og det er vigtigt,” påpeger Ola Lenes og tilføjer, at revisoren også var med til at vurdere købet af den nye etage i bygningen, som Hudson har til huse i. ”Han har også lavet en operationel model for, hvordan vi skal styre virksomheden med et dash board, som vi har udviklet sammen med ham. Det viser de vigtige nøgletal, vi skal holde øje med.” ”Hvis man ser på forholdet til revisor, økonomi, drift af selskabet og administration, er det der, det går galt, når man selv prøver at lave det, som revisoren kan. Hvis vi har respekt for, at det vi selv laver, er godt nok, så skal vi også have respekt for det, en revisor kan. Det skal man ikke blande sig i, og det går galt, hvis man selv prøver at være revisor,” siger Ola Lenes. FORNYET FOKUS PÅ UNGE Hudsons udfordring i dag er på en måde at gentage strategien og sætte et fornyet fokus på de nye generationer, samtidig med at man følger de lidt ældre med i karrieren. Ola Lenes understreger, at kunsten er at følge generationer på alle de stadier, de befinder sig på – både dem, der netop er kommet ud af studiet, og dem der sidder i den øverste ledelse. ”De første, vi satte fokus på, er omkring 43-44 år og sidder i dag i ledende stillinger og er på vej op i dansk erhvervsliv. For ikke at ”dø med dinosaurerne” bliver fremtiden for os at følge de nye generationer. Vi skal fortsat følge de erfarne og være gode til ledelse, men vi skal også vise, at vi kan se ind

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

22

i fremtiden og vise, at de nye generationer stiller helt nye krav. De unge i dag tager måske tre uddannelser, og ledelse er ikke længere bare at være chef, men handler om at skabe et miljø, så andre følger dig.” ”Der er ikke noget, der bremser vores vækst, men det, der udfordrer os, er at afgøre, hvad vi skal blive bedre til om ti år. Skal man pleje kandidaterne? Får man sin egen agent i fremtiden, som sørger for ens karriere? En tendens, vi ser, er, at virksomhedernes HR-afdelinger selv overtager meget af rekrutteringen og er aktive på de sociale medier. Det kan udfordre rekrutteringen til mellemlederlaget,” siger Ola Lenes. ”Jeg vil dog gerne udfordre vækstsnakken lidt, for vækst er fint nok, men vi skal ikke bare have mere eller blive flere – vi skal have noget bedre. Vi skal være endnu mere sofistikerede, og der skal være mere værdi i det, vi laver. Det er det, de nye generationer vil lægge mærke til.” Hvis man vil noget i denne branche, så skal man være fagligt god. Kunderne er krævende – personalecheferne er væk, og de nye HR-chefer er forretningsfolk, og de forlanger mere, så vi skal også være bedre. Det vil være naivt at tro, at vi om ti år bare søger efter folk på internettet, for det kan virksomhederne selv gøre. Vores services skal være endnu mere udviklede.” Markedet er meget volatilt, og vi ved ikke, hvad der sker om fem år. Vi må vise, at vi ligger på forkant, og derfor satser vi på de nye generationer,” siger Ola Lenes. •

HUDSON FAKTA Hudson er en amerikansk virksomhed, som er repræsenteret i 24 lande. Den dansk/norske afdeling er en selvstændig virksomhed, men man er i tæt samarbejde med Hudson Global om f.eks. uddannelse af medarbejdere. Virksomheden har 22 ansatte, hvoraf de seks sidder i en afdeling i Norge, og to sidder i Aalborg. 65-70 pct. af virksomheden består af search & selection, hvor man headhunter folk for kunderne. Resten af virksomheden består af talent management og arbejde som executive coach, hvor man f.eks. hjælper med at analysere og sammensætte det rette ledelsesteam. Hudson fokuserer især på finanssektoren, fast moving consumer goods som f.eks. detail samt medico- og farmavirksomheder


Revisionsmarkedet forandrer sig. Gør du? Vejen til at drive en konkurrencedygtig revisionsvirksomhed i et ændret marked går gennem effektiviserede interne arbejdsgange, strømlinede kundeprocesser, og nye, værdiskabende services. Med NORRIQ Accounting får du mulighed for at sætte den rette kurs. NORRIQ Accounting er en ny, banebrydende digital platform til revisorer, som effektiviserer og optimerer din virksomheds processer. Platformen giver dig også mulighed for at lancere nye services, og tilbyde dine kunder et unikt forretnings-cockpit, hvor du og kunden kan arbejde, dele realtids-data og aftale næste skridt – alt sammen direkte i dit system. NORRIQ har hjulpet mange succesfulde revisionsvirksomheder. Vi kan også hjælpe dig.

LÆS MERE PÅ NORRIQ.DK/ACCOUNTING


TEMA / EJERSKIFTE

Byggede en forretning op og solgte, da køberen stod der ”Det er svært at finde det rigtige tidspunkt at sælge sin virksomhed på, men føler man, at det er det rigtige tidspunkt – så gør det. Allerede fra starten besluttede jeg, at jeg ville bygge en forretning op og så sælge den igen som en slags pensionsopsparing. Den blev så solgt lidt tidligere, end jeg havde regnet med,” siger den 52-årige Gert Ritter, der ellers havde planlagt at sælge, når han blev 57-58 år FOTO / LARS JUST


TEMA / EJERSKIFTE

N

år man har solgt til den pris, man ønskede, skal man ikke bagefter ærgre sig og tænke på, om man kunne have fået 2-3-5 mio. kr. mere på et senere tidspunkt, for det kunne også blive mindre. Du har fået dine penge, og så kan du gøre det, du vil med dem. Du kan ikke se dig tilbage, når du først har solgt.” Det siger Gert Ritter, der stiftede Nordvestkysten Feriehusudlejning A/S i 2003 og solgte virksomheden til sommerhusudlejningsvirksomheden Sol & Strand den 1. januar i år. Han fik ideen til virksomheden, da han sad på turistbureauet som bookingchef fra 1998-2003. ”Vi fik tit besøg af Sol & Strand, og jeg fandt ud af, at de var interesserede i at købe udlejningsbureauer op. Jeg fandt samtidigt ud af, at mange sommerhusejere ville komme til mig, hvis jeg startede for mig selv,” fortæller han om baggrunden for at starte virksomheden. Når det handler om at sælge, er man ifølge Gert Ritters erfaring også nødt til at smede, mens jernet er varmt.

RÅD OM SALG Netop fordi planen hele tiden var senere hen at sælge virksomheden, har Gert Ritter gjort sig overvejelser om, hvordan man gør en virksomhed mest appetitlig for en køber og dermed får den bedste pris. Hans første råd er, at man ikke skal sige ja med det samme, når man får en henvendelse fra en potentiel køber. Man skal i stedet tage et grundigt kig på køberen og spørge sig selv ” Hvorfor vil de have dig?” Så skal man skære forretningen til efter det, som køberen efterspørger, og det skal man tage sig tiden til, for det er det, man får pengene for, når man så endelig sælger. Man skal gøre den attraktiv til at passe ind i køberens butik og få barberet det væk, som ikke giver penge, og som man kan se, at køberen heller ikke kan bruge til noget. ”Det endte for eksempel med, at det eneste de overtog af virksomhedens afskrivningsberettigede inventar, var tre biler,” fastslår han. DEN RIGTIGE PRIS Så er der lige det med prisen. ”Der var mange forhandlinger frem og tilbage, efter at Sol & Strand kom med en pris for tre år siden, som var alt for lav, og

Man skal i stedet tage et grundigt kig på køberen og spørge sig selv ” Hvorfor vil de have dig?”

hvor vi blev klar over, at hvis vi skulle sælge, var det til en helt anden pris,” siger han. Men hvordan prisfastsætter man en virksomhed? Gert Ritter fandt ikke prisen ved at se på indtjeningen og så gange det op til en salgspris. ”Vi gjorde lidt det modsatte og så på, hvad vi selv fik ud af forretningen. Hvad havde vi af løn, overskud og andre goder ved at drive den her forretning. Det var f.eks. i forhold til de huse, vi selv ejer og lejer ud – der fik vi jo hele lejeindtægten, og det ville vi ikke få, når vi solgte.” Vi skulle også se på, hvorfor vi overhovedet skulle sælge. De var interesserede i at købe – vi var ikke interesserede i at sælge på det tidspunkt. Hvad mister vi – hvad går vi glip af fremover. Det fastsatte prisen,” siger Gert Ritter. Han fortæller, at køberen i første omgang kom med et modbud, som Gert Ritter mente var for lavt. Til sidst blev man tilsyneladende enige, men så let skulle det ikke gå. ”Da vi sad og skulle skrive under på kontrakten, manglede der pludselig et større millionbeløb, som de først ville betale, hvis målet for 2015 blev opfyldt. Det afviste jeg og sagde, at vi kunne vente et år med at handle, og at jeg så i mellemtiden kunne tjene 2,5 mio. kr. på driften. Så forlod de bordet og tænkte sig om en halv time, hvorefter de kom tilbage og sagde ja til min pris.” ”Vi kunne have ventet fem år og have tjent 2,5 mio. kr. om året de næste fem år.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

25

Men vi fik den pris vi ville have, og de penge har vi sat på en konto, som vi skal sørge for bliver forrentet lige så godt.” ”Jeg var taktisk, men man skal også kende sine begrænsninger. Min kone spurgte, om vi ikke skulle have forlangt mere, men jeg havde forlangt den pris, som jeg mente, min forretning var værd,” siger han og fortsætter: Hvis man trækker salgsprocessen i langdrag, kan man risikere, at køberen mister interessen. Man skal se på, hvem der gerne vil købe, og Gert Ritter vidste, at bestyrelsesformanden i Sol & Strand gerne købte bureauer op, men han havde rundet de 70 år, og gik han på pension, var det ikke sikkert, at den næste formand også ville købe. ”Jeg fik også tilbudt at fortsætte som bureauchef, men det takkede jeg nej til, for så kunne jeg lige så godt have beholdt virksomheden, og jeg ville også forsømme nogle andre forretninger, jeg havde fået gang i,” fortæller Gert Ritter, som dog sagde ja til at være rådgiver og have kontakten til husejerne og sørge for, at de også fik nogle ordentlige aftaler fremover. Gert Ritter har i dag en ejendomsmæglerbutik, et par ejendomsselskaber og sammen med sin søn en el-forretning. Ejendomsmægleren skal nok sælges på et tidspunkt, men ikke el-forretningen. ”Tværtimod kunne jeg godt købe en anden el-forretning for at få stordriftseffekten af at have to,” slutter Gert Ritter, der har fået smag for virksomhedshandler. •


TEMA / EJERSKIFTE

HVILKE BARRIERER ER DER FOR VIRKSOMHEDERNE I FORBINDELSE MED EJERSKIFTE?

72%

MANGLENDE PARATHED HOS NUVÆRENDE EJER

70%

DET ER SVÆRT FOR KØBER AT FÅ FINANSIERING

RETTIDIGE EJERSKIFTER SIKRER DYNAMIK OG VÆKST Det er vigtigt at have en plan for sin virksomhed, men det er også vigtig at have en plan for at få den solgt, når man på et tidspunkt gerne vil gennemføre et ejerskifte. En undersøgelse viser, at et succesrigt ejerskifte øger væksten i samfundet, da det er langt lettere for iværksættere at overtage en etableret virksomhed end at starte fra scratch. Tre ud af fire revisorer mener, at manglende ejerskifte skader dansk økonomi, mens otte ud af ti mener, at et vellykket ejerskifte omvendt kan øge væksten i samfundet. Årsagen skal søges i, at det er meget bedre for en kommende virksomhedsejer at købe en eksisterende virksomhed i drift end at etablere en helt ny virksomhed. En ejerskiftet virksomhed har ifølge tre ud af fire revisorer større overlevelseschance end en nystartet virksomhed, og lidt over halvdelen ser større vækst i de ejerskiftede virksomheder end i de nystartede. Endelig har hver femte revisor oplevet, at selv en sund virksomhed er blevet lukket pga. manglende ejerskifte. En nuværende ejer af en virksomhed har et godt incitament til at forberede et godt ejerskifte, for over tre fjerdedele af revisorerne vurderer, at salgsprisen vil falde, hvis salget ikke er planlagt i tide. På trods af det siger over halvdelen af revisorerne, at mindre end hver tiende af deres kunder har lagt en plan for ejerskiftet.

Ud over den manglende parathed hos den nuværende ejer kan manglende finansiering gøre det svært for en køber at overtage virksomheden, og næsten otte ud af ti revisorer i undersøgelsen mener, at sælgerfinansiering er nødvendig for at sikre et ejerskifte, Manglende sælgerfinansiering udgør den næsthyppigste årsag til, at et ejerskifte ikke har kunnet gennemføres. Sælgerfinansiering kan f.eks. ske som en såkaldt earn-out og/eller en kredit på betalingen af salgssummen. Se tabel. LANG PROCES Ni ud af ti revisorer har desuden anbefalet deres kunder at planlægge et fremtidigt ejerskifte, og det er der en god grund til, for det kan tage flere år at planlægge. En tredjedel af revisorerne i undersøgelsen vurderer, at det typisk tager to til tre år at planlægge et ejerskifte. Og det kan blive dyrt ikke at have planlagt det i tide, for kun 4 pct. af revisorerne mener, at virksomhederne ikke risikerer at tabe værdi som følge af denne manglende planlægning. Det kan være en rigtig god ide at inddrage bestyrelsen eller danne et advisory board i jagten på et vellykket ejerskifte, påpeger revisorerne, som samtidig vurderer, at deres kompetence ofte kan have stor betydning for et godt ejerskifte. På trods af dette oplever 80 pct. af revisorerne, at disse kompetencer kun i lille grad hentes i bestyrelsen, og næsten hver tiende vurderer, at virksomheder slet ikke henter ejerskiftekompetencer ind i bestyrelsen. •

GRAFIK / KILDE FSR - SURVEY 2014

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

26

60%

EJEREN ER IKKE KLAR TIL AT STOPPE PÅ ARBEJDSMARKEDET (ANSER EJERSKIFTE SOM PENSIONERING)

49%

SÆLGERS PRISFORVENTNINGER ER IKKE REALISTISKE

48%

MANGLENDE SALGSMODNING

43%

DET ER SVÆRT AT FINDE EN KØBER TIL VIRKSOMHEDEN

38%

MANGLENDE PLANLÆGNING

26%

MANGLENDE AFKLARING AF VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE VÆRDI

5%

VIRKSOMHEDENS SELSKABSFORM UNDERSTØTTER IKKE ET EJERSKIFTE


Skriv under digitalt. Det pynter på årsregnskabet.

Skift til digital signatur, og gør det nemt for dig og dine kunder. Det er ingen skam at vælge den nemme løsning. Med digital underskrift undgår din virksomhed omkostningerne ved at indsamle underskrifter på den gammeldags måde. Spar på papir, printer, toner, kuverter, porto for slet ikke at tale om tid og lønninger. Ring på 43 58 40 58 og book et uforpligtende møde, eller læs mere på esignatur.dk


Revisor er fremtidens skatterådgiver, men… Nogle skatteregler er dog så komplekse, at det stiller særlige krav til dig, hvis du vil give kunden den bedste skatterådgivning. Vi har interviewet chefkonsulent hos SKAT Henning Bjørn Lassen, der dagligt sidder med et af revisors sværeste områder, virksomhedsomdannelse.

Henning Bjørn Lassen Chefkonsulent hos SKAT

Hvorfor er dette skatteområde så svært?  Det skyldes, at revisor skal tage stilling til mange detaljer og komplicerede forhold, hvor reglerne ændres hyppigt. Har revisor f.eks. husket at kontrollere, om stifter er ejer af aktiverne og ikke står i konens navn? Eller om stifteren af selskabet er den juridiske ejer af aktiverne i den personlige virksomhed? Jeg kan faktisk godt forstå, at dét at være opdateret omkring alle små ændringer er og bliver en udfordring i revisors hverdag, hvor der i forvejen løbes meget stærkt.”

Hvordan undgår revisor så at misforstå reglerne?  Det er vigtig, at der udvikles værktøjer, der forstår revisorens arbejdssituation og forener kravene til både effektivitet og overholdelsen af regler. Gerne med hjælp fra eksperter. For når reglerne er så komplicerede, som det er tilfældet med f.eks. virksomhedsomdannelse, må vi som eksperter træde til og gøre den kringlede vej mere simpel og overskuelig. Det vil jeg gerne hjælpe til med.”

Få det fulde interview på www.karnovgroup.dk/bedretilskat - og læs: k De sværeste områder inden for skatterådgivning k Sådan undgår du fejl inden for ét af de sværeste områder k Skatteeksperternes 5 gode råd til revisor

Få det fulde interview på www.karnovgroup.dk/bedretilskat


Nogle gange må man slippe kontrollen for at få bedre kontrol. Med Eurocard som samarbejdspartner får du mere end et globalt betalingsmiddel til virksomhedens ansatte. Du får også adgang til smarte løsninger, som giver dig et bedre overblik over virksomhedens omkostninger. Jo flere ansatte, der benytter løsningen, jo bedre overblik og kontrol får du, så du kan fokusere på resultater og virksomhedens fremtid. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på eurocard.dk

Lad verden forandre sig.


TEMA / BYRDER

Helle Poulsen skal ordne mange af de praktiske opgaver i forhold til diverse indberetninger, og det er lidt op ad bakke. FOTO / LARS JUST

BARRIERE FOR VÆKST

HVORFOR SKAL DET VÆRE SÅ BØVLET? Malermester får hjælp fra revisoren for at være sikker på at gøre tingene rigtigt

H

vorfor kan vi ikke indberette til det offentlige ét sted? Hvorfor er hjemmesider, man skal indberette på, så forskellige? Det ville være meget lettere, hvis der var en ensartet måde at indberette til det offentlige på. Problemerne og forslag til løsninger kommer hurtigt på bordet hos malermester Svend Poulsen og hans kone Helle Poulsen, når emnet handler om, hvordan virksomhederne indberetter til det offentlige. Sammen styrer ægteparret et firma med 17 ansatte. Vi besøger dem på deres kontor og lager i et industrikvarter i det nordlige Køge. Helle Poulsen er, hvad hun kalder selvlært bogholder og sidder med bogholderiet og lønregnskabet. Det er hende, der skal ordne mange af de praktiske opgaver i forhold til diverse indberetninger, og det er lidt op ad bakke.

Malerfirmaet har ansatte på forskellige ordninger – en er på flekstid, en får løntilskud pga. en hjerneblødning, og de har også en voksenlærling, og det undrer Helle Poulsen, at hun skal ind tre forskellige steder med hver sin brugerflade i it-systemet for at indberette. ”Hvis det bare havde været samme brugerflade alle steder, så havde det været lettere,” siger hun og foreslår, at indberetninger med voksenlærlinge og til jobcenteret kunne komme ind under virk.dk . ”Det ville være lettere, hvis det hele lå ét sted,” synes hun. ”Skat er også et problem. Skats system går f.eks. ned, hver gang man skal indberette moms,” siger Svend Poulsen, der sammenligner nedbrud i Skat under spidslastning med DSB, der bliver overrasket over blade på skinnerne hvert efterår.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

30

Emnet omkring digital post er et kapitel for sig. ”At oprette en digital e-boks til virksomheden har bare givet så meget bøvl. Jeg ville gerne kunne læse den post, som kommer til vores firma Maler-Svend ApS, da jeg sidder med det praktiske. Jeg ringede ind til Nets, men de kunne ikke hjælpe, så der gik næsten et år, før jeg kunne læse firmaets e-post,” fortæller Helle Poulsen. Hun forstår heller ikke, hvorfor man kun kan få besked om, at man har fået post i sin almindelige mailboks og ikke får selve beskeden videresendt. ”Hvorfor kan vi ikke bare få sendt beskeden, så man ikke skal tjekke så mange steder. Det er fint nok, at det bliver sendt elektronisk – men de skulle bare sende selve beskederne videre,” siger hun. REVISORHJÆLP Efter Helle Poulsens egen erfaring og andre, hun har talt med, skal man regne med, at der går to-tre år, før man har lært at køre bogholderiet i et firma som deres. ”Det er vores revisor, der har lært mig, hvordan jeg skal gøre det. Jeg laver ikke fejl, fordi jeg gør, som hun har sagt. Vi vil helt klart blive ved med at have en revisor, selvom loven siger, vi ikke behøver det, for jeg vil gerne sikre mig, at det, jeg laver, er rigtigt,” siger hun og fortæller, at revisoren kommer hvert kvartal, når der skal indberettes moms. Helle Poulsen synes, at de har et godt regnskabsprogram med en god hotline. ”Det har et super lønsystem, som f.eks. selv regner lønperioder ud for lærlinge. De ringer og siger, når der skal rettes noget. Problemerne opstår først, når man skal indberette noget til det offentlige.” siger Helle Poulsen. Da interviewet er ved at være forbi, spørger vi, om der ikke er nogen indberetningssystemer, der fungerer godt. Så bliver der helt stille. •


TEMA / BYRDER

SKAT DEN STØRSTE BYRDE FOR SMV’ER Skat scorer en række topplaceringer – eller bundplaceringer om man vil – når det handler om, hvilke indberetninger til det offentlige, som udgør de største byrder for virksomhederne. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse blandt godkendte revisorer gennemført af brancheorganisationen FSR – danske revisorer. Næsten syv ud af ti revisorer mener, at indberetninger til Skat udgør den største administrative byrde for smv’er. Derfor er det nok ikke overraskende at seks ud af ti revisorer vurderer, at netop disse indberetninger udgør det største potentiale for at nedbringe de administrative byrder. Skat ligger også klart i top, når det handler om, hvor smv’erne søger rådgivning hos deres revisor. Hele 97 pct. af revisorerne må hjælpe deres kunder med skatteindberetninger. STIGENDE BYRDER Ser man samlet på de administrative byrder for smv’er, oplever 85 pct. af revisorerne stigende eller stærkt stigende byrder for deres smv-kunder. Graver man lidt ned i smv’ernes byrdefulde forhold til Skat, har man særligt problemer med selvangivelsen samt listeangivelse ved EU-salg. Men, som det også

fremgår af grafik 1, slås smv’erne ifølge revisorerne med en lang række indberetninger til Skat. Skat er dog langtfra den eneste instans, der kan give grå hår ude hos smv’erne. Indberetninger til Danmarks Statistik, NemRefusion og Erhvervsstyrelsen er ligeledes med til at lægge sten i vejen for virksomhederne. Se grafik 2. DOBBELT OP En anden årsag til byrder er ifølge revisorerne de såkaldte dobbeltindberetninger, hvor de samme data skal indberettes flere gange til de offentlige myndigheder. Størstedelen af selskaberne skal f.eks. indberette oplysninger i deres selskabsangivelse til Skat, selvom oplysningerne allerede fremgår af det årsregnskab, som de har indberettet til Erhvervsstyrelsen. Tre ud af fire revisorer vurderer, at der sker dobbeltindberetninger til offentlige myndigheder. Revisorerne er delte i spørgsmålet om, hvorvidt de administrative byrder hindrer de nystartede virksomheder i at vokse. 60 pct. mener, at det hindrer vækst, mens 34 pct. ikke mener, at byrder står i vejen for væksten. Som nævnt hjælper næsten alle revisorer deres kunder med at indberette til Skat, men revisorerne bliver også hyppigt spurgt til råds om indberetninger til

Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og NemRefusion. Når smv’erne efterspørger meget rådgivning, skyldes det primært, at de har problemer med at forstå love og regler på området, og at de mangler overblikket. Så når de søger råd, er det derfor også for at være sikre på, at de har indberettet korrekt. FORBEDRINGER Der er dog også indberetninger, der er blevet lettere, og lidt over halvdelen af revisorerne mener f.eks., at TastSelv Erhverv har forenklet indberetningerne, og lidt under halvdelen mener, at virk.dk har lettet byrderne. NemKonto og NemRefusion synes ikke at være så nemme, som navnene lægger op til. Kun henholdsvis 31 pct. og 21 pct. mener, at disse nem-løsninger har gjort det enklere at indberette til det offentlige. Revisorerne mener dog også, at man kan lette byrderne for smv’erne på flere områder. Det gælder i prioriteret rækkefølge: Øget fokus på brugervenligheden af indberetningsløsninger, højere ”genbrug” af data på tværs af myndigheder, regelforenkling af love og bekendtgørelser, og endelig med i topanbefalingerne er samkøring af indberetninger – f.eks. én indberetning til alle typer afgifter. •

SELVANGIVELSEN VOLDER STØRST BESVÆR

SKAT OG STATISTIK - DE STØRSTE BYRDER

Hvilke særskilte indberetninger til SKAT, vurderer du udgør de største byrder?

Hvilke indberetninger til det offentlige, (stat, region, kommune) vurderer du, udgør de største administrative byrder for smv-virksomheder her og nu?

SELVANGIVELSE (ALLE TYPER)

52%

INDBERETNINGER TIL SKAT

LISTE ANGIVELSE VED EU-SALG

52%

INDBERETNINGER TIL DANMARKS STATISTIK

VIRKSOMHEDSSKEMA TIL SELVANGIVELSE

32%

0 - INDBERETNINGER PÅ LØN

31%

INDBERETNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSEN INDBERETNINGER TIL EU

19%

LØNINDBERETNING

51%

INDBERETNINGER TIL NEMREFUSION

35%

SKATTEKONTO

67%

INDBERETNINGER OM FERIEPENGE

18%

25% 9% 8%

MOMS

13%

INDBERETNINGER TIL MILJØSTYRELSEN

7%

AFGIFTER

12%

INDBERETNINGER TIL KOMMUNER

6%

UDBYTTE INDBERETNING TOLD

9% 6%

Kilde / FSR-survey januar 2015

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

31


SPØRG REVISOREN

1 6 centrale spørgsmål til højere vækst i din virksomhed

En revisor kan ud over at hjælpe med årsregnskabet, men også rådgive om, hvordan virksomheden kan få højere vækst. FSR – danske revisorer anbefaler seks spørgsmål, man kan stille til sin revisor for at få en bedre bundlinje.

SE MERE PÅ FSR.DK/GODESPOERGSMAAL

Hvordan sikrer jeg, at der er penge på firmakontoen – hver dag?

Likviditet er nøglen til din virksomheds fortsatte velbefindende. Har du ingen likviditet, har du heller ikke penge til den løbende drift, og det kan i sidste ende koste din virksomhed livet – også selvom det er en solid virksomhed med en pæn ordrebog og styr på regnskabet. Sidst på måneden kan der være lavvande i kassen og behov for at have overtræk på kassekreditten. Det er dyrt i renter og i forholdet til banken. Få styr på din likviditet, og vær to skridt foran dit likviditetsbehov. Din revisor kan se, hvilke muligheder der er for at forbedre din likviditet.

2

Hvordan forbedrer jeg bundlinjen?

Hvor ligger forbedringspotentialet i din virksomhed? Er der mulighed for at øge en omsætning? Tjener du nok på dine nuværende kunder? Har du råd til at give rabatter? Har du de rigtige produkter på hylden? Har du optimeret dine omkostninger? Har du den rigtige indkøbsstruktur? Er din lagerstyring optimal? Udnytter du dine ressourcer optimalt? Brug budgetter, nøgletal, benchmark og andre metoder til at få hjælp til at se nye muligheder i din virksomhed. Få de rette redskaber til at skrue på knapperne i din virksomhed.

3

Er et budget spild af tid?

Et budget er ikke bare noget, du skal udarbejde en gang årligt for at gøre banken tilfreds. Et budget er et redskab til at styre din virksomhed, på samme måde som du har styr på produktionsprocesserne i din virksomhed. Få bugt med tallene, og brug løbende budgettet som opfølgning på dine mål og din strategi. Spørg, hvordan du kommer godt i gang.

SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR - DANSKE REVISORER

32

4

Hvordan bliver jeg bedre end mine konkurrenter?

Har du styr på dine konkurrenter, og hvordan du bliver bedre end dem? Hvem er dine nærmeste konkurrenter? Hvor tjener de deres penge og henter deres overskud? Hvad gør de for at trimme deres forretning? Find det område, hvor du kan gøre det bedre end dine konkurrenter, og styrk din forretning indadtil og udadtil. Der er rigtig mange nøgletal frit tilgængelige i dine konkurrenters årsrapporter. Find ud af, hvor du kan indhente oplysninger om dine konkurrenter, og hvordan du eksempelvis kan bruge dine konkurrenters nøgletal som benchmark og blive skarpere på dig selv. Spørg eventuelt din revisor.

5

Har jeg et godt forhold til min bank?

Hvordan får jeg bedre vilkår i min bank? Forstår banken din forretning? Taler du og din bankrådgiver samme sprog, og forstår din bank, hvilke behov du har? Få hjælp til at få det optimale forhold til banken. Det giver bedre vilkår i banken og bedre mulighed for re- og nyfinansiering af dine lån. Din revisor kan fortælle, hvad banken lægger vægt på, hvilken adfærd der bliver belønnet, og hvornår du skal overveje alternativer til traditionel bankfinansiering.

6

Hvad skal jeg med en forretningsplan?

Ikke alt behøver at være tal – brug gerne bogstaver. Hvis du vil følge en fast kurs og ikke styre din virksomheder fra dag til dag, har du brug for et styringsredskab. Det redskab er din forretningsplan. En forretningsplan er både for nyetablerede og eksisterende virksomheder. Få et overblik over din strategi, hvordan du kommer derhen, og hvad det kræver. Fornyelse og vækst i din virksomhed kommer via planlægning og strategi. Ved du, hvad du skal fokusere på, for at optimere din virksomhed?


billy

Danmarks letteste regnskabsprogram for revisorer

Billy opfylder alle dine behov som revisor og gør hverdagen lettere for din kunde. Import til kassekladden Udvidede eksportmuligheder Nemt overblik over momsopgørelsen Brugerdefineret kontoplan Upload af bilag via smartphone-app Plus meget mere for dine kunder

Bliv en del af Billys revisornetværk i dag og mød vores 30.000 tilmeldte brugere.

Benyttet af over 600 revisorer i Danmark

Læs mere på www.billy.dk/for-revisorer

”Det er dejligt med nærheden til PROLØN. Der er altid en, der tager hånd om problemerne, og de er markant mere fleksible og venlige at snakke med end andre.” JOHN HALSE PETERSEN REVISOR OG BOGHOLDER, REVISONSHUSET VIBORG

→ → → → →

Vi leverer professionel og personlig service – med et smil Vi bliver glade, når du ringer! Vi tager telefonen hurtigt – ingen spildtid i telefonkø Du sparer tid og undgår problemer Vi hjælper dig i hele opstartsfasen


Nyt ERP system? Gratis e-bog sprængfyldt med gode råd om ERP: 5 betragtninger, du bør overveje, hvis du er i tvivl om hvornår du skal skifte system 10 aktuelle svar på spørgsmål de fleste stiller inden et ERP projekt Gevinster ved at skifte til nyt system Kunders erfaringer og gode råd

Hent gratis e-bog om ERP

www.erpbog.dk

KUN 15 kr.

pr. lønseddel

KØR LØN NEMT OG BILLIGT Som bogførings- & lønbureau har vi erfaring med forskellige lønsystemer og håndterer løn for mange virksomheder. Danløn er absolut anbefalelsesværdigt og udmærker sig ved at være billigt og nemt at tilgå fra enhver pc - via internettet fra en almindelig internetbrowser. Endelig kan revisor, bogholder og virksomhed logge ind og trække de data de har brug for. En klar fordel for os og vores kunder. Stig Larsen, Larsen Finans & Administration

Prøv Danløn gratis på danlon.dk Danske Lønsystemer A/S

Gydevang 46

3450 Allerød


Direktør og sparringspartner Evabeth Mønster

Ledelse er den enkeltfaktor, der skaber størst værdi! Vil du have et større udbytte af din ledelse? Så tag et LMI ledertræningsprogram på din arbejdsplads, der tager udgangspunkt i DIN hverdag, krav og udfordringer. Opnå autoritet, gennemslagskraft og sikkerhed i DIN lederrolle og skab synlige og målbare resultater sammen med DIT team.

Effektiv Ledelse™ – et ledertræningsprogram Viden og konkrete redskaber til personaleledelse og et godt psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen foregår i din egen virksomhed.

Nr. 1 på verdensplan - nu 25 år i Danmark LMIs programmer er udviklet til travle mennesker, som ønsker at få større udbytte af deres ledelse. Koblingen mellem dine udfordringer, ny viden, konkrete værktøjer, hands-on træning og egen sparringspartner i virksomheden, er drivkraften bag vores resultatorienterede proces og internationale annerkendelser.

Leadership Management® International

Personlig sparringspartner i 7 mdr. med 9 opfølgningsmøder og løbende feedback. Konkrete ledelsesværktøjer, f.eks. tidsstyring, handlingsplaner og produktivitetsanalyse. Opnå større arbejdsglæde og tilfredshed i dit lederskab, og bliv den leder du gerne vil være. Pris kr. 31.000,ekskl. moms og transport. www.lmi.dk - m: 4040 3022

Bundlinjen er Visual Når danske revisorer skal anbefale en it-partner til byggeriet, går regnskabet let op: Visual fra EG giver det bedste resultat. Med over 5.000 kunder, 40 års erfaring og håndværksuddannede supportere får byggevirksomheden en komplet og solid løsning. Og revisoren får en partner, der ikke selv driver revisionsvirksomhed. Det er alle parter bedst tjent med. Derfor er bundlinjen Visual – den komplette løsning til dansk byggeri.

EG www.eg.dk/visual


© 2015 Ernst & Young P/S. All Rights Reserved. A15031

Skal man være verdensomspændende for at få rådgivning i verdensklasse? Uanset hvor stor din virksomhed er, bliver den påvirket af globale forandringer. Faktisk er mindre virksomheder tit mere følsomme overfor forandring end store. Så selvom du har en lokal hverdag, er det tit en fordel at føle sig hjemme i den globale agenda.

Mød os på ey.com/dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.