Page 1

ressource Specialmagasin  •  Udgivet af Dansk Erhverv  •  September 2012  •  AnnoncefinanSieret

Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og andre rådgivere trodser krisen. Nu rykker de med stormskridt på gamle og helt nye markeder i f.eks. Østen. En værdifuld udvikling for hele Danmark. For der følger job og øget produktivitet i kølvandet


growth

Mere end en tur i varmluftballonen

Både rådgivere og indkøbere kan givetvis blive bedre. Men rådgivning har fortjent et langt bedre ry i den brede offentlig­ hed. Og det er lidt af et paradoks, for rådgivningsbrancherne er fyldt med en række meget velrenommerede virksomheder af høj international kaliber, som dagligt løfter dansk erhvervsliv og det offentlige til nye højder.

Rådgivning 2.0: Kunden vil selv Kunderne vil ikke længere have standardpakker og dyre færdige svar, når de køber managementrådgivning. De vil derimod have redskaber til selv at finde svar

technology • side 12

Brug flere penge på it Små og mellemstore virksomheder bør investere mere i it, for det kan virkelig betale sig, viser analyse

globalisation • side 14

Aarhusianere hitter internationalt

Foto hsl architects

Til det vil jeg sige: pffsssss! Ikke lyden af varmluftballonen, der slår læk, men derimod af myten, der punkterer. Debatten er absurd ensidig. Der synes at være en opfattelse af, at det er til­ strækkeligt at fokusere på fakturaens størrelse. I virkeligheden forsømmer man helt at kigge på den værdi, der bliver skabt. Når de ansvarlige i virksomhederne og i den offentlige sektor bliver ved med at søge rådgivning, hænger det naturligvis sammen med, at det er helt afgørende for udvikling, og at det bidrager til, at knappe ressourcer udnyttes endnu bedre. At påstå det modsatte er reelt at kalde disse mennesker for idioter. Det er de langt fra. Og rådgivere hjælper dem til at blive endnu klogere.

competition • side 4

Foto iStockphoto

s

kal man tro offentlighedens karikatur af konsulent­ branchen, består den af dyre jakkesæt, der sælger varm luft i metermål til intetanende myndigheder og rådvilde virksomheder. Ofte uden at skabe en værdi, der mod­ svarer summen af de tårnhøje timepriser. For branchen kan det være svært at trænge igennem den ensidige fortælling om et alt for stort offentligt forbrug af konsulenter, der suger celsiusgrad efter celsiusgrad ud af de alt for få varme hænder.

Foto CBS

Rådgivning er langt bedre end sit ry

Schmidt hammer lassen architects har base i Aarhus og København, men henter halvdelen af sin omsætning i udlandet strategy • side 22

Kommunikation rykker forretningen

Dette magasin er fyldt med eksempler på denne værdi­skabelse.

Virksomheder og organisationer ved godt, at kommunikation, PR og reklame er livsvigtigt for deres forretning. Så selvom kridsen kradser, er det ikke dér, de sparer

Nyd turen – udsigten er god!

profit • side 26

Selvfølgelig skal revisorer rådgive

Udgiver Dansk Erhverv - erhvervsorganisation for 17.000 virksomheder og 100 brancheforeninger. Kontakt Søren Friis Larsen, sfl@danskerhverv.dk

Redaktion Kasper Karstensen (ansvh.), Helle Jørgensen (DJ) & Signe Tonsberg (DJ)

Produktion First Purple Publishing

Tryk Stibo Graphic

Projektledelse Kasper Karstensen, Kristian Dickow & Thomas Refdahl Forsidefoto Colourbox Foto Das Büro, hvor intet andet er anført

02  ressource  •  11. september 2012

PR-foto

Søren Friis Larsen markedsdirektør i Dansk Erhverv

Nyt EU-forslag forbyder revisorer at råd­ give deres kunder. 8 ud af 10 virksom­ heder er imod, og toperhvervsfolk som Asger Aamund finder det meningsløst

Design & layout Casper Heiberg

Oplag 96.000 eksemplarer Kontakt First Purple Publishing Kasper Karstensen Tlf. 3119 4000 Mail kk@firstpurple.com


challenges

Tekst Peder Bjerge ~ Foto PR-foto

Private rådgivere skal hjælpe med at trimme det offentlige og skabe balance i økonomien, mener Dansk Erhverv

m

ed et underskud på stats­ finanserne på godt 80 milliarder kroner, skal der spares. Men i stedet for at anvende grønthøstermetoden, hvorfor så ikke bruge rådgivere fra den private sektor, spørger Christian T. Ingemann, direktør i Dansk Erhverv. - Lige som private virksomheder har brugt krisen til at blive mere effektive for de samme penge, er den offentlige sektor nødt til at gøre det samme, siger han og fortsætter: - Det er selvfølgelig fint, at vi har det øko­ nomisk bedre end grækerne. Men det er ikke noget, vi kan bruge til så meget. Der er kun en vej frem, nemlig at bruge færre penge i den offentlige sektor.

Betalt af dig og mig Set med Christian T. Ingemanns øjne står den offentlige sektor overfor de samme udfordringer som erhvervs­ virksomhederne. Med én vigtig forskel. I modsætning til en privat virksomhed kan staten ikke hente nye investorer med frisk kapital. Der er kun skatte­ yderne til at betale. - Udgifterne bliver betalt af dig og mig. Vi kan ikke have, at der vedbliver at være underskud på milliarder, påpeger Christian T. Ingemann. Han er ikke i tvivl om, at den offentlige sektor kan blive meget mere effektiv, end den er i dag. Men skal operationen lykkes, er det afgørende, at det er

Private rådgivere kan hjælpe det offentlige med at effektivisere en lang række processer, siger Christian T. Ingemann, direktør i Dansk Erhverv

Private rådgivere skal trimme det offentlige erfarne kræfter udefra, der går den of­ fentlige sektor igennem. - Private rådgivere kan hjælpe det of­ fentlige med at effektivisere en lang række processer på samme måde, som de har gjort det gennem mange år i den private sektor, understreger Christian T. Ingemann. De skal finde svaret på,

Vi kan også gøre det bedre Finansminister Bjarne Corydon har også mange ideer til, hvordan der kan arbejdes og tænkes offensivt og innovativt i det offentlige. - Budgetterne er stramme. Når vi ønsker at gøre ting bedre, skal vi tænke nyt og udnytte de muligheder, som ny teknologi giver, siger Corydon i en pressemeddelelse. Tænk, at det offentlige kan spare 721 millioner kr. ved at sende breve digitalt i stedet for på papir! Det er mange penge, som vi kan få meget andet velfærd end papir for, siger finansministeren. Han har også blik for mulighederne ved øget digitalisering: - Digitalisering er et vigtigt værktøj til at effektivisere og bidrager dermed til at skabe balance i de offentlige bud­ getter, tilføjer Bjarne Corydon.

hvordan borgerne kan få den nødvendige service for færre penge.

Der er kun én vej frem, nemlig at bruge færre penge i den offentlige sektor

Ifølge ham er den offentlige sektor nødt til at indrette sig på de nye tider med færre unge til at Christian T. Ingemann betale for de stadigt Direktør, Dansk Erhverv flere gamle, der går på pension. Og det betyder samtidigt, at politikerne er nødt til at overveje, hvilke opgaver det of­ fentlige skal udføre i fremtiden. - Mange af de opgaver, som det of­ fentlige varetager i dag, kan med fordel udføres af private virksomheder. For det første giver det mulighed for at trim­ me vores offentlige sektor, så vi bedre kan få balance i statens udgifter. For det andet kan det sikre, at den private sektor tjener flere penge og bedre kan være med til at betale til samfundet. Det er en win-win for alle parter. 11. september 2012  •  ressource  03


Fem skarpe fra professoren Det skal du huske, hvis du vil lykkes i det nye rådgiverlandskab 1. Vær skarp i forberedelsen. Evnen til at forstå kunden bliver endnu vigtigere

Kunden vil selv Kunderne vil ikke længere have standardpakker og dyre færdige svar, når de køber managementrådgivning. De vil derimod have redskaber til selv at finde svar på deres udfordringer – og gerne med det samme Tekst Lone Schrøder Jeppesen ~ Foto Bjarke McCarthy/CBS & arkiv

2. Vis kunderne, hvordan de får en bedre forretning ud af jeres samarbejde 3. Fokuser på hvordan jeres samarbejde kan sikre den maksimal værdiskabelse 4. Abonner på udfordringens kunstart. Det forventer kunden 5. Følg opgaven til dørs – også efterfølgende

r

ådgiverne skal fylde værktøjskassen med bedre og bil­ ligere løsninger. I de kommende år vil kunderne være endnu mere fokuserede på, hvad de får ud af det, når der træder en rådgiver ind ad døren. Derfor skal manage­ mentkonsulenten vænne sig til nye vilkår. Virksomhederne vil have konsulentydelser, der skaber endnu mere værdi for færre penge – og gerne hurtigt. - Værdien af rådgiverens arbejde skal være syn­ lig. Prismekanismen vil komme til at betyde meget. Virksomhederne har været særligt opmærksomme på omkostningerne i de seneste år og vil også være det i de kommende år, siger professor Flemming Poulfelt fra Copenhagen Business School.

Kilde: Professor Flemming Poulfelt, CBS

04  ressource  •  11. september 2012

For i en tid hvor virksomhederne skal spare alle steder, skal de kunne forsvare høje konsulenthonorarer. Derfor er

virksomhederne nu også endnu mere optaget af at bruge ressourcerne rigtigt. Deres motiv for at købe konsulentydel­ ser er at få adgang til en særlig viden, som de ikke selv har, påpeger Poulfelt.

Kvalitet koster stadig Og det skal rådgiverbranchen være bevidst om og fasthol­ de, at kvalitet koster, lyder opfordringen fra Dansk Erhverv. - Nok er der fokus på pris, men der skal også være fokus på kvalitet. Rådgiveren skal være knivskarp på, hvad det er for en værdi, han eller hun skaber, understreger markedsdirek­ tør i Dansk Erhverv, Søren Friis Larsen. Det bliver en udfordring for især de konsulenthuse, der har en meget analytisk og dermed også tidskrævende tilgang til arbejdet.


competition

Innovation er ikke det, som konsulentvirksomhederne er bedst til, så her ligger der en udfordring, påpeger professor Flemming Poulfeldt, CBS

Best practice inden for management-rådgivning har i de seneste år især handlet om at effektivisere, strømline produktionen og optimere processer. Med andre ord: Konsulentydelser, der giver værdi her og nu. Men det er ikke godt nok.

Nuancer og innovation Virksomhederne er begyndt at indse, at det også er nød­ vendigt at se længere frem. Derfor skal konsulentbranchen hjælpe virksomhederne med at forny sig og skabe udvikling og innovation, mener Flemming Poulfelt. - Det kræver, at konsulenterne har disse ydelser. Men inno­ vation er ikke det, som konsulentvirksomhederne er bedst til, så her ligger der en udfordring, påpeger han. Next practice inden for management-rådgivning er derfor ikke kun flere produkter på hylderne. Konsulenten skal også være meget mere nuanceret i sin rådgivning, lyder vurderin­ gen fra konsulentvirksomheden Quartz & Co. - Forandringer er ofte forbundet med noget negativt som for eksempel fyringer. Vi må begynde at tænke anderledes, for forandringer er kommet for at blive. Det kræver et helt nyt mindset. I stedet for at lave en liste over besværlighederne, skal vi se mulighederne. Selv i de sydeuropæiske økonomier, der lige nu er i flammer, vil der være et marked. For her opstår vækst på nogle områder som følge af, at forbrugsmønsteret ændrer sig, siger partner i Quartz & Co., Hans Henrik Beck.

Farvel til standardpakken

Vi må begynde at tænke ander­ledes, for forandringer er kommet for at blive

Kunderne forventer, at konsulenten bliver endnu bedre til at samarbejde med organisationen. De vil ikke have standardpakker. De efterlyser unikke løsninger, og de vil i endnu større grad forvente, at det, de får, er skrædder­ syet til dem. Den udfordring bliver endnu større i de kommende år, vurderer Flemming Poulfelt. - De skærpede krav skulle gerne betyde, at profes­ sionalismen stiger. Det er positivt, for det er den vej, som konsulentbranchen skal gå, siger han.

I en omskiftelig verden skal virksomhederne tilpasse sig hurtigt. Det, der var den rigtige strategi i går, er det ikke nødvendigvis i morgen. Kunderne efterspørger der­ for evnen til at kunne omstille sig. Derfor bliver der i fremtiden mindre brug for den type rådgiver, der er ekspert i at levere svaret, siger professoren. Og den tendens mærker Quartz & Co. allerede. - Vi er gået fra at give kunderne svaret til i stedet at aflejre færdigheder hos dem og ud­ danne dem, så de selv kan finde svarene og justere dem i takt med, at verden ændrer sig. Ethvert svar er behæftet med en stor usikker­ hed, fordi forudsætningerne og dermed rele­ vansen af konsulentens svar kan ændre sig lynhurtigt, konkluderer Hans Henrik Beck.

Hans Henrik Beck partner i Quartz & Co.

Faglighed, ekspertise og dybde er det vi primært søger, når vi bruger konsulenter, siger Lars Stensgaard Mørch, bankdirektør i Danske Bank

Ledelsen står til ansvar Ledelsen skal udvikle en koncerns resultater – også længe efter, at konsulenten har forladt bygningen. Dermed afhænger et succesfuldt ­konsulentforløb mindre af konsulenten og meget mere af kunden selv, for­klarer Lars Mørch, bankdirektør i Danske Bank Tekst Anne Køster ~ Foto Danske Bank

d

et er afgørende, at kunder og ledelser er sig deres ansvar bevidst. For det er ledelsen, der i sidste ende står på mål for, om koncernens strategiske valg, herunder konsulentvalg, har fået virksomheden i mål. Også flere år efter, når regnskabet gøres op, og konsulenten for længst har forladt bygningen. - Ud over det løbende interne arbejde med forbedring er det helt centralt at søge inspiration og udfordre sig selv i dialog med blandt andre kunder, inve­ storer og konsulenter med relevant ind­ sigt. Men før vi køber ind hos konsu­ lenter, afvejer vi altid meget nøje, hvilke strategiske mål, vi har for projektet, og hvilken værdi det skaber, forklarer Lars Stensgaard Mørch, bankdirektør, chef for Business Banking i Danske Bank og netop indtrådt i direktionen i Danske Bank i 2012.

Ram rigtigt første gang Det er især ønsket om at ramme rigtigt første gang, som giver behov for at købe ind af de tungeste strategiske rådgivningskompetencer. - Der kan opstå et behov for en helgar­ dering på initiativer, der skal ramme

plet første gang. Opgaver, hvor man virkeligt vil udfordre sig selv og organi­ sationen. Her giver det mening at hyre en konsulent, der dag ud og dag ind sidder med de samme problemstillin­ ger i forskellige virksomheder i forskel­ lige lande. Danske Bank har som mange andre virksomheder selv opgraderet de in­ terne strategiske kompetencer. - Vi har mange af kompetencerne in­ ternt, og generelt tror jeg, at vi kunder er blevet dygtigere. Men der er stadig to ting, som giver os et behov for en ekstern strategisk rådgiver. Det ene er behovet for at få et eksternt blik. Det andet er, hvis vi står med et midlerti­ digt kapacitetsproblem, forklarer Lars Mørch.

Farvel til verdensmester Professionalisering og dybde er kode­ ordet, når Danske Bank indkøber stra­ tegisk rådgivning. - Schweitzerknivs-konsulenten, der er verdensmester i alt, får det sværere og sværere. Faglighed, ekspertise og dybde er det vi primært søger, slutter Lars Mørch. 11. september 2012  •  ressource  05


annonce

Medarbejderne fra virksomheden Teva fejrer sejrene under det udfordrende Sirius GPS Challenge

Teamudvikling SiriusPartner arbejder med relationerne internt i teamet. Aktiviteten Sirius GPS Challenge træ­ ner deltagerne i samarbejde og kommunikation. SiriusPartners kursusforløb gennemføres i både ind- og udland.

Ledertræning Ledertræning sætter fokus på egenskaber som tolerance, åbenhed og pålidelighed. Et af de mere eksklusive tilbud er udviklingsforløbet SiriusX i Grønlands smukke og barske natur.

Foredrag SiriusPartner holder foredrag om emner som virksomhedskultur, motivation, lederskab og samarbejde. Stfteren Asger Fredslund fortæller om sin tid i Siriuspatruljen og om sine erfarin­ ger fra Nordøstgrønland. Læs mere på siriuspartner.dk

Den er hjemme! SiriusPartner kobler analyse og teori med øvelser og træning i det fri, så deltagerne kan omsætte og bruge den nye viden direkte i hverdagen Forskning viser, at vi har lettere ved at lære, når vi er i bevægelse. Vi husker endda det lærte i længere tid, når vi har stået i situationen og mærket pulsen, glæden og nervøsiteten.

PR-foto

Kobling af teori og fysik At lave teambuilding, eller træne distanceledelse, videndeling eller feed­ back, ude i naturen, er derfor langt mere effektivt end at få præsenteret 10 gode råd på en PowerPoint. Og det er hele filoso­ fien bag arbejdet i SiriusPartner. - I vores verden er øvelserne ikke bare under­ holdning. Ved at kombinere teori og Tidligere Siriusmand Asger Fredslund stiftede SiriusPartner i 2000. I dag er han en af landets mest efterspurgte foredragsholdere

06  ressource  •  11. september 2012

faglighed med de fysiske udfordringer forbedrer vi organisationens måde at arbejde på. Øvelserne kan løfte sløret for vigtige pointer, som deltager­ne må­ ske ikke har set før, og som de nu kan bruge som afsæt for nye måder at lede, arbejde og samarbejde på.

gennem forskellige øvelser. Men det, som for alvor gjorde det til en god og lærerig oplevelse, var deres evne til at evaluere og perspektivere det, de så, fortæller produkt- og udviklingschef hos Berendsen Textil Service A/S, Kathrine Hesner.

Meget med hjem

Alle er unikke

Det har mange virksomheder opdaget og udnyttet. Faktisk har efterspørgslen været så stor, at SiriusPartner i både 2008 og 2009 har været at finde blandt Børsens Gazellevirksomheder.

SiriusPartner kombinerer ofte udvikling af team med analyser. Og kunderne får altid et skræddersyet forløb. - Hos os køber man ikke en biograf­ billet, hvor produktet er det samme i dag som i går. Vi gør meget ud af at lytte til kunden og afstemme formål og forventninger, siger Asger Fredslund, der er ejer af SiriusPartner.

Kundekredsen omfatter både offentlige og private virksomheder. SiriusPartner var bl.a. med, da Berendsen Textil lan­ cerede sin nye vision. Den skulle gøres håndgribelig for virksomhedens sæl­ gere og 170 udvalgte ambassadører. - SiriusPartner fik i den grad skabt en inspirerende dag ude i det fri. Vi blev udfordret både fysisk og mentalt


MCCANN CPH

Hvor mange af dine medarbejdere kan se frem til lutter lagkage?

Når du lægger firmapensionen hos os, giver du samtidig dine medarbejdere et enestående værktøj til at sikre den optimale pension. e-Pensionstjek kan nemt og hurtigt gøre det klart for hver enkelt medarbejder, om hans eller hendes pension er rød, gul eller grøn. Altså om tallene lever op til vores anbefalinger. Skulle det modsatte være tilfældet, kan medarbejderen straks selv

SEB Pension.

bringe orden i sagerne med et par klik. Og en gang om året får du en rapport med det samlede overblik i enkle lag-kagediagrammer. Hvor mange medarbejdere har gennemført et e-Pensionstjek? Hvor mange af dem er i rød, gul og grøn med deres opsparing og forsikring? På den måde bliver e-Pensionstjek også et godt værktøj for dig.


update

Serviceeksport vokser støt Eksport af ”Andre forretningstjenester”, første kvartal 2005-2012 (mio. kr., sæsonkorrigeret) 18.000

16.442

15.712

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000

9.571

6.000 4.000 2.000

2005 K1 2005 K2 2005 K3 2005 K4 2006 K1 2006 K2 2006 K3 2006 K4 2007 K1 2007 K2 2007 K3 2007 K4 2008 K1 2008 K2 2008 K3 2008 K4 2009 K1 2009 K2 2009 K3 2009 K4 2010 K1 2010 K2 2010 K3 2010 K4 2011 K1 2011 K2 2011 K3 2011 K4 2012 K1 2012 K2 2012 K3 2012 K4

0

Kilde: Danmarks Statistik august 2012

Den danske eksport af de såkaldte videntunge forretningsydelser – som f.eks. revision, design, kommunikation og lignende – udgør næsten en tredjedel af den samlede eksport af tjenesteydelser, hvis man ser bort fra søfarten. Generelt fylder serviceeksporten mere i dag end tidligere. Tallene viser, at eksporten af tjenesteydelser er tilbage på niveauet før krisen, og at stigningen i eksporten af ”andre forretningstjenester” er på 3,7 pct. Det er den tredjestørste stigning kun overgået af søtransport og eksport af kom­ munikationstjenester. Det skriver Dansk Erhvevs nyhedsbrev, Initiativ.

Få overblik over nordiske udbud Det kan være svært at følge med i alle de offentlige udbud, indkøb og licita­ tioner, som strømmer ud fra den offentlige sektor. Især, hvis din virksomhed ønsker at øge salget og måske tage springet til markederne i de øvrige ­nordiske lande. Nu kan du få et skræddersyet overblik over de offentlige udbud, indkøb og licitationer i både Danmark, Norge og Sverige lige i din mailbox. Det sker via den elektroniske overvågningsservice Udbudsvagten. Vagten overvåger alle offentlige udbud, indkøb og licitationer i Danmark, Sverige og Norge. Som medlem af Dansk Erhverv får din virksomhed 10 pct. rabat hos Udbudsvagten. Vil du vide mere om de forskellige overvågningsløsninger, så tjek udbudsvagten.dk eller ring på 7023 9080.  lsj

For dyrt at drive videnvirksomhed Danmark rutsjer ned ad den internationale rangliste over konkurrencedygtige lande. Det går også ud over videnvirksomhederne, der bl.a. belastes af høj topskat, selskabsskat, smartphoneskat, iværksætterskat, energiafgifter mv. Hvis udviklingen skal vendes, må Christiansborg indrette lovgivningen, så den understøtter virksomhedernes vækstmuligheder og skaber grobund for offensive strategier og øget indtjening, mener Dansk Erhverv. Danmark rutsjer ned ad listen over de mest konkurrencedygtige lande USA Singapore Hong Kong Luxembourg Danmark Sverige Island Nederlandene Sverige Canada Østrig Australien Norge Irland Kina Tyskland Finland Taiwan New Zealand Storbritannien

Hong kong USA Schweiz Singapore Sverige Canada Taiwan Norge Tyskland Qatar Nederlandene Luxembourg Danmark Malaysia Australien F.A.E. Finland Storbritannien Israel Irland

Kilde: International Institute for Management Development (2007/2012): World Competitives Scoreboard Senest lokaliseret 6. juni 2012 via imd.org

08  ressource  •  11. september 2012

Tekst Maria Larsen

Dansk design brandes på ny Dansk design er meget mere end smukke møbelklassikere. Faktisk har designerne løsningen på en lang række af fremtidens problemer. Og det kan skabe vækst, værdi og eksport for de fleste brancher, fastslår brancheforeningens direktør, Gitte Just

e

t hvidt plastikkort, der både fungerer som kreditkort, køre­ kort, lånerkort og alle de andre plastikkort i pungen. Kortet kan læses af en lille kortlæser, og det sparer ame­ rikanerne for at have pungen stoppet med stakke af plastikkort. Nemt og brugervenligt. Plastikkortet er udviklet af to danske virksomheder for en amerikansk bank. Og det er et rigtigt godt eksempel på, hvad dansk design anno 2012 er, synes Gitte Just, der er direktør for danske designvirksomheders branche­ forening Danish Design Association. - Når man siger dansk design, tænker de fleste på formgivning af en fysisk ting. Møbelklassikerne fra 50’erne og 60’erne, der stadig er et fantastisk brand, som dansk design står på skuldrene af i dag. Men designbegre­ bet har udviklet sig dramatisk siden og især i løbet af de sidste 10 år. Man kan sige, at designerens opgave har udviklet sig fra et fokus på formgivning til et fokus på problemløsning, siger Gitte Just.

Nysgerrige spørgsmål Design i dag handler stadig om form­ givning og æstetik, men også om

ikke-fysiske ting som systemer i luft­ havne og de bedst mulige arbejdsgan­ ge på et hospital. Derfor kan design også være med til at skabe et bedre og mere effektivt samfund, og skabe vækst og eksport i mange brancher. At designet er ”made in Denmark” er noget af det, vi skal leve af i fremtiden. Dansk design er i vækst på nye marke­ der i Kina, Japan, Indien og Brasilien. En af grundene til det er, at dansk design kan noget særligt, understreger Gitte Just. I de danske designprocesser bliver brugerne spurgt og involveret. Dansk design har mennesket i centrum, og står på en demokratisk tradition, som er en del af vores dna fra vi er helt små, siger Gitte Just. - I Danmark starter vi allerede i børne­ haven med at stille spørgsmål til ting. På den måde lærer vi at forholde os og til at undersøge, hvad problemet egent­ lig er, forklarer hun.

Skru op for det unikke Selvom Kina og de øvrige asiatiske lande uddanner masser af dygtige de­ signere hvert år, så har de ikke menne­ sket i centrum i designprocesserne, og de har ikke samme forudsætninger for


markets

- Møbelklassikerne fra 50’erne og 60’erne er sta­ dig et fantastisk brand, som dansk design står på skuldrene af i dag. Men vi kan meget mere, og den historie skal vi have fortalt på de nye markeder i Kina, Japan, Indien og Brasilien, siger Gitte Just

at forstå den danske tilgang til design. Det har Gitte Just oplevet på sine rejser i Asien. - Hvor man i Asien tænker, at nu skal vi lave et niche-produkt, så tænker vi mere på en løsning, der både er serviceminded, effektiv, brugervenlig og bæredygtig i kombination med god formgivning og æstetik, når det drejer sig om produkter. Det tankesæt har de ikke på samme måde, og det er vores force. Det er her vi er unikke, og her vi skal sætte ind. Den danske designtil­ gang kan hjælpe virksomhederne med at differentiere sig fra andre og blive bedre, understreger hun.

Design i direktionen Gitte Just ser et kæmpe potentiale for virksomhederne i at bruge design som et strategisk innovationsværktøj ved at lade design indgå som en del af direktionens strategiske udvik­ lingsprocesser. Designere er trænede i at tænke på brugerne - uanset om det er virksom­ hedens brand Den danske eller udvikling af design­tilgang hjælper nye produkter. Og det giver virksomhederne med vækst. Det har at differen­tiere sig en virksomhed som Coloplast, der blandt andet Gitte Just, Direktør producerer stomipo­ Danish Design Association ser oplevet. Det samme har Novo Nordisk. - Teknologi kan være kompliceret. Men her kan designerne skabe brugerflader, der er letforståelige og tilgængelige. De skal bare involveres så tidligt i proces­ sen som muligt, opfordrer Gitte Just. 11. september 2012  •  ressource  09


annonce

Hvad er Kanonen? Kanonen er en non-profit selvejende fond. Den har over 100 ansatte og plads til 33 unge i alderen 12-23 år. Kanonen giver de unge den uddannelse, de aldrig fik og træner dem til at klare et liv på egen hånd. Successen er så stor, at Kanonen har fuld belægning. Derfor søger Kanonen om dispensation til at hæve norme­ringen og udvider personalegruppen.

Efter skoletid gør Nicklas haven i stand før forældreweekenden. Sammen med andre unge er han elev og beboer hos Kanonen

Læs mere på www.kanonen.dk

Her kan Nicklas blive til noget Kommuner fra hele landet sender belastede unge til opholdsstedet Kanonen nord for Aarhus. Nu åbner den pædagogiske succes også et botilbud i Grønland Ingen bliver smidt ud af Kanonen. Selvom de unge beboere er stemplet som ”uanbringelige”, og alle er svært belastet af misbrug, vold, kriminali­ tet eller neurologiske skader, kunne Kanonen ikke drømme om at give op. - Hvis en ung ikke falder til her, kan det kun være vores pædagogiske metoder, den er gal med. Aldrig den unge, forkla­ rer leder Trine Pfeiffer om tankegangen i Kanonen. Af samme grund er de pædagogiske metoder i Kanonen både gennemte­ stede og under konstant udvikling. Og resultaterne er bemærkelsesværdige: Unge, som andre ofte har opgivet, bli­ ver trygge og mere velfungerende. Og alle gennemfører 9. klasses afgangsek­ samen på Kanonens egen skole. De gode pædagogiske resultater får nu kommuner fra hele landet til at sende unge til Hadsten. Succesen er så stor, at Kanonen har fuld belægning til trods for, at tilbuddet ligger i den dyre ende.

Finder tryghed hos os - Kernen i vores succes bygger på so­ lide relationer mellem voksne og unge. De unge ved lige præcis, hvor græn­ serne går, og derfor kan de læne sig opad os og finde den tryghed, som de måske aldrig har oplevet før, forklarer Trine Pfeiffer. 10  ressource  •  11. september 2012

Hun indrømmer, at Kanonen af samme grund kræver meget af sine medarbej­ dere. De skal være der for de unge, når de unge har behov for det. Og det er de. - Vi har næsten ingen udskiftning i vores personale. Alle er meget profes­ sionelle og dedikerede og indstillet på at tage det lange seje træk, som ofte er nødvendigt med denne gruppe unge, siger Trine Pfeiffer.

På forkant med kunders behov Samtidig dyrker Kanonen små enheder. De unge bor i huse i små grupper på højst seks personer. Og husene er ind­ rettet som helt almindelige hjem. Også i Kanonens skole er klasserne ikke større end højest tre elever. - Vi har en høj personalenormering, for det er vigtigt, at det altid er os voksne, der har styringen. De unge magter det ikke selv, forklarer Trine Pfeiffer.

Hun beskriver Kanonen som en mo­ derne virksomhed. Både ledelse og medarbejdere analyserer kommuner­ nes behov og ønsker, lægger strategier, formulerer målsætninger og succes­ kriterier, følger op og evaluerer. Alle procedurer er nedskrevne og resultater veldokumenterede. - Vi følger de politiske strømninger og skal gerne være to skridt foran kunder­ nes behov, så vi har de rette tilbud pa­ rat, når kommunerne efterspørger dem, forklarer Trine Pfeiffer. Og nu etablerer Kanonen også en af­ deling i Grønland, som hidtil har sendt problematiske unge til Danmark. Målet er at oplære et grønlandsk personale i Kanonens pædagogik, så de selv kan drive stedet efter 4-5 år. - Vi brænder for at sprede vores meto­ der, fordi de virker, siger Trine Pfeiffer.

Alle Kanonens boenheder er indret­ tet som almindelige hjem. Her er Nicklas i gang med at forberede aftensmaden sammen med medarbejder Kenneth Lindek


DS 49001 CSR/ SAMFUNDSMæSSIgt ANSvAR

OHSAS 18001 ARBEJDSMILJØLEDELSE

DS 10001 SUNDHEDSLEDELSE

DANSK STANDARD ANALySE IMpLEMENtERINg OpFØLgNINg JUStERINg

ISO 50001 ENERgILEDELSE

ISO 22000 FØDEvARESIKKERHED

ISO 14001 MILJØLEDELSE

ISO 9001 KvALItEtSLEDELSE

ISO 31000 RISIKOLEDELSE

ISO 27001 INFORMAtIONSSIKKERHED

Skab vækst med handling Med et ledelsessystem optimerer I jeres forretning og blåstempler virksom­ heden. Det giver konkurrencefordele og vækst. Dansk Standard rådgiver jer om, hvordan I skaber værdi med ledelsessystemer ud fra jeres strategi. Kontakt vores konsulenter på 20 72 10 09 eller consulting@ds.dk.


technology

Tekst Peder Bjerge ~ Foto Polfoto/Corbis & iStockphoto

De små skal op på it-hesten Små og mellemstore virksomheder investerer alt for lidt i it. Hvis de ikke skal tabe konkurrencen til udenlandske konkurrenter, har de brug for en politisk redningsplanke, advarer Dansk Erhverv og brancheforeningen IT-Branchen

k

assen med penge til it er slunken i mange små og mellemstore virksomheder. Faktisk investerer de fleste danske virksomheder for lidt i it. Men mens de største danske virksomheder har været langt bedre til at udnytte mulighederne i digitale systemer, har de små og mellemstore virksomheder problemer med at følge med. - Det er et problem, at mindre virksomheder for det første ikke har nok kendskab til potentialet ved at digitalisere de­ res forretning. For det andet har de været særdeles hårdt pressede økonomisk de seneste fire år. Og derfor udnytter mange af dem ikke de store muligheder, der ligger i at digi­ talisere deres forretninger, siger Morten Bangsgaard, der er adm. direktør i IT-Branchen.

Skattefradrag kan hjælpe Dansk Erhverv dokumenterer i en analyse fra 2012, at de mest effektive virksomheder er dem, der investerer mest i it. Og netop disse virksomheder er også dem, der forventer mest vækst. Problemet med manglende it-investeringer i de små og mel­ lemstore virksomheder bør derfor tages alvorligt, da netop

It er ren dynamo for vækst Dansk Erhverv kan i en ny analyse dokumentere, hvordan øget og rigtigt brug af it i virksomhederne øger vækst, udvikling og produktivitet Vores brug af it skaber vækst og øger produktiviteten, viser en ana­ lyse fra Dansk Erhverv: • Siden 70’erne har investeringer i it været et stort plus for den samlede arbejdsproduktivitet. Udviklingen tog for alvor fart fra 80’erne og frem • Faktisk er it den eneste stabile fak­ tor, som de seneste næsten 40 år har øget produktiviteten i Danmark • Selv i år, hvor den samlede pro­ duktivitet i landet er faldet, har it øget produktiviteten og dermed begrænset den samlede nedgang

• Medarbejdere i virksomheder, der har foretaget betydelige itinvesteringer, forventer i højere grad vækst i det kommende år, end virksomheder der ikke i samme omfang har investeret i it.

De store bruger mest på it Store virksomheder bruger flere penge på it end små og mellemstore virksomheder. En dansk virksomhed med under 50 ansatte bruger i gen­ nemsnit 26.300 kr. om året på it pr. fuldtids-medarbejder. I landets største virksomheder er beløbet 63.400 kr.

It-investeringer skaber optimisme • Virksomheder, der har foretaget større it-investeringer, ser lysere på fremtiden.

12  ressource  •  11. september 2012

Læs hele analysen på danskerhverv.dk

den gruppe virksomheder udgør hovedparten af dansk erhvervsliv. - Når flertallet af danske virksomheder investerer for lidt i it, står vi ringere i konkurrencen med udenlandske virksomhe­ der, end vi ellers kunne havde gjort, advarer chefkonsulent i Dansk Erhverv, Christian Ohm. Derfor foreslår Dansk Erhverv og IT-Branchen, at netop de små og mellemstore virksom­ heder får et øget incitament til at investe­ Det er et re i form af et tidsbegrænset skattefra­ problem, at drag. På den måde vil de bedre kunne løfte de ret store investeringer. mindre virksomhed­

Handler på mavefornemmelse Jeppe Hedaa, der er administrerende direktør for konsulentvirksomheden 7N, genkender billedet af, at de store danske virksomheder er forud på point, når det gælder it. De er f.eks. dygtige til at håndtere store it-projekter.

er ikke ved nok om potentialet i at digitalisere deres forretning

Morten Bangsgaard Adm. direktør, IT-Branchen


når

konsulenten

taler

tie bør fattigfolk

- De har et hold af ekstremt kompetente folk til at tage sig af alle dele af processen. I de mindre virksomheder har man simpelthen ikke ressourcerne til at gøre det på samme måde. Ofte er de hen­ vist til at gøre tingene ud fra mavefornemmelse, siger han. Ud over at give de mindre virksomheder en hjælpende hånd i form af et skattefradrag for it-investeringer, anbefaler Jeppe Hedaa, at virksomhederne udnytter den åbne danske erhvervskultur.

i virkelighedens verden lytter kon­ sulenter typisk mere end de taler.

- Tit er topchefer uhyre villige til at tage en kop kaffe og dele ud af deres erfaringer, siger han.

På det åndelige plan er deres kunder langt fra fattige. den skarpe rådgiver

En anden mulighed er, at små virksomheder går sammen om at løse store it-opgaver, påpeger Mogens Bransholm, der er administrerende direktør i it-virksomheden Conscia, der hjæl­ per virksomheder med at bygge it-netværk.

og den dygtige kunde er opskriften på værdiskabelse og vækst. det har vi alvorligt brug for, når vi taber konkurrencekraft og udfordres som

- Vejen frem er, at vi går sammen om at tydeliggøre, hvad mulighederne er ved at digitalisere de forskellige brancher. Vi skal skabe rollemodeller, der kan trække de andre med frem, siger han.

aldrig før af verden omkring os. i dansk erhvervs optik lider både den private og offentlige sektor af kronisk underefterspørgsel på kvalificeret rådgivning, og det giver os et samfundsøkonomisk tab. det vil vi gerne forandre. derfor samler vi en strategisk platform af landets skarpeste hjerner og førende rådgivere.

www.danskerhverv.dk/mgmt

11. september 2012  •  ressource  13 32637_MGMT ann 117x307.indd 2

27/08/12 14.55


Tårnhøj satsning i Beijing Schmidt hammer lassen architects har base i Aarhus og København, men henter halvdelen af sin omsætning i udlandet. Virksomheden satser bevidst på internationale projekter

Boligprojektet Andersen Garden, som var et af schmidt hammer lassens første store projekter i Østen

14  ressource  •  11. september 2012


globalisation

Tekst Maria Larsen Foto schmidt hammer lassen architects

u

de i Beijing troner en række slanke tårne beklædt med hvid kinesisk granit. Det er blot et af de byggerier, som den danske arki­ tektvirksomhed schmidt hammer lassen architects har opført i den kinesiske hovedstad. Andersen Garden hedder de 93.000 kvadratmeter boliger, der har været med til at inspirere arkitekterne til at etablere sig i Kina med et kontor.

Find dit match Tegnestuen blev grundlagt af tre nyud­ dannede arkitekter i Aarhus for 25 år siden, og har siden udviklet sig til en ar­ kitektvirksomhed med 140 ansatte, og en eksportandel, der svarer til 20 pct. af den samlede danske arkitektureksport. Samtidig med at virksomheden i Danmark er blevet kendt for kultur­ byggerier som Den Sorte Diamant i København og kunstmuseet ARoS i Aarhus, har virksomheden bevidst fokuseret på at få flere og andre inter­ nationale opgaver, fortæller direktør Bente Damgaard. Hun er uddannet statsautoriseret revisor og har været en del af virksomhedens to-delte ledelse de sidste syv år. De to ledere har delt rovet, så direktøren holder fokus på strategi og indtjening. Imens holder ar­ kitekt, partner og kreativ direktør Bjarne Hammer, det faglige arkitektfokus, når der diskuteres nye projekter. - Vores strategi har været projektorien­ teret. Vi er gået efter de projekter, som vi synes, passer til vores profil, og så har vi skelet til, hvilke markeder der var mest i vækst. Norge, Canada og Asien for eksempel. Og når der har været re­ levante projekter, har vi budt ind. Heldet følger satsningen. Uden satsning, sker der i alle tilfælde ikke noget, siger Bente Damgaard.

Se dig for For at lykkes med rådgivning og byggeri i en anden kultur og verdensdel er det altafgørende, at man gør sit forarbejde grundigt, fortæl­ ler hun. Derfor har virksomhe­ den konsekvent rådført sig med ambassader og konsulater i de Bente Damgaard forskellige lande. direktør, schmidt hammer Århusianerne har lassen architects desuden allieret

Heldet følger satsningen. Uden satsning, sker der ikke noget

Et af schmidt hammer lassens kommende projekter er opførelsen af hovedsædet til den nye Internationale Menneskerettighedsdomstol i Haag

sig med lokale samarbejdspartnere, der kender den lokale lovgivning, men­ talitet og kultur. På kontoret i Kina har man simpelthen ansat kinesiske med­ arbejdere, der arbejder sammen med de danske arkitekter. Netop på de asiatiske markeder er det vigtigt at se sine lokale samarbejdspart­ nere an og finde nogle, man kan stole på. Det er i hvert fald rådet fra Christian Lerche der er direktør i de danske arki­ tekters brancheforening, Dansk Ark. - Man kan meget nemt komme til at arbejde gratis. Der er mange, der har forsøgt sig i Kina, men få, der har fun­ det nøglen til succes, siger han. I dag er Norge, Sverige, Tyskland og England de vigtigste eksportmarkeder.

Bedre råd efterlyses I Dansk Erhverv opfordrer markedschef Jannik Schack Linnemann da også mange flere kreative virksomheder til at orientere sig ud i verden og være med til at skabe en eksportkultur for dansk rådgivning. - På den lange bane kan virksomheder, der arbejder med kommunikation, reklame, arkitektur og design ikke klare sig ved kun at satse på hjemme­ markedet. De skal til at vende blikket ud mod verden – for eksempel mod Sydøstasien. Der er et kæmpe uudnyt­ tet potentiale, siger han. Udfordringen som kreativ virksomhed er, at det kan være svært at få råd og

vejledning, påpeger Jannik Schack Linnemann. - Der findes masser af hjælp i for eksem­ pel Eksportrådet, når man eksporterer varer som smør og bacon, men ikke, hvis man vil eksportere rådgivning. Her er en blind plet, og her kan man sætte ind politisk, hvis man ønsker at virksom­ hederne skal hjælpes på vej.

Højere skat truer udlandsopgaver Udstationerede medarbejdere betaler i øjeblikket kun et beløb i skat, som svarer til skatten i det land, de er udstationeret i. Men det kan skattereformen, som Folketinget behandler lige nu, lave om på. Der er nemlig udsigt til at udstationerede medarbej­ dere skal betale fuld dansk skat. Reformen risikerer at koste rådgivervirksomheder af alle slags konkurrenceevne i udlandet. Herunder arkitektbranchen, der opfordrer politikerne til at ændre aftalen. Konsekvensen kan blive færre udlandsopgaver, og at det bliver dyrere for ­virksomhederne og mindre interessant for med­arbejderne at arbejde i ud­ landet, vurderer arkitekternes branche­organisation, Danske Ark.

11. september 2012  •  ressource  15


Pension for


funktionærer - en ny stærk løsning til din virksomhed

PFA har i tæt samarbejde med HK, DA og Dansk Erhverv udviklet en helt ny pensionsløsning målrettet funktionærer i danske virksomheder. Det betyder at 90.000 ansatte på det private arbejdsmarked nu har én fælles pensionsløsning. Den fælles løsning giver nu mange flere virksomheder og deres medarbejdere mulighed for at udnytte de stordriftsfordele, der hvert år skaber værdi for PFA’s pensionskunder. Læs mere på pfa.dk/pff


Tekst Peder Bjerge  ~  Foto Bo Tornvig/chiliarkiv.dk

Vikarbureauer skaber  Vikarbureauerne er ofte bedre til at skaffe arbejdsløse i job end de offentlige jobcentre. I Manpower ender over halv­delen af vikarerne på kontorområdet med et fast arbejde

k

ristian Nærø har travlt. Rigtig travlt. Faktisk skal man tilbage til tiden før krisen for at opleve noget lignende, fastslår chefen for Manpowers danske vikarforretning. Nogle steder står virksomhederne i kø for at få vikarer. - Og mange af vores vikarer bliver fast­ ansat bagefter, siger Kristian Nærø. I år er over halvdelen af Manpowers vi­ karer inden for kontor og administration blevet fastansat. Faktisk er det under hele krisen lykkes at få vikarer fastansat hos kunderne, fortæller Kristian Nærø. En del af forklaringen er, at virksomheder bruger vikarbureauet som et filter til at finde de rigtige medarbejdere. - Vi ser dem an. Vi træner dem. Og så får virksomhederne dem indenfor dørene. Og går tiden som vikar godt, så kan det blive til et fast job, siger Kristian Nærø. Viser det sig derimod, at virksomheden takker nej til jobbet, så kan Manpower hjælpe vikaren videre. - Men langt de fleste af vores vikarer vil jo gerne have et fast job, siger han.

Springbræt til fast job

Birgitte Sørensen – Adm. direktør, TEMP-TEAM A/S

En ny international analyse viser, at vikarbureauer er vigtige for at få ledige i job. Vikarbureauerne er også med til skabe helt nye job. Vikarer skubber

18  ressource  •  11. september 2012

PERSONALE TIL DET DANSKE ERHVERVSLIV TEMP-TEAM – et proffesionelt bureau med mere end 30 års erfaring inden for: • • • •

Vikarassistance Projektansættelse Rekruttering Outplacement

Vores kompetente konsulenter har en solid faglig baggrund, hvilket sikrer det rette match.

DINE SUCCESKRITERIER ER OGSÅ VORES Alle kandidater gennemgår: • • • • •

Uddybende interview Fagrelevante test Personprofilanalyse (efter aftale) Indhentning af referencer Kontrol af straffeattest

TEMP-TEAM er landsdækkende med 15 afdelinger – dette sikrer en tæt personlig kontakt til både vores kunder og kandidater.


recruitment

  nye job nemlig sjældent de fastansatte ud: Næsten trefjerdedele af virksomhed­ erne i analysen ville ikke have fastan­ satte medarbejdere i stedet for vikarer. - I stedet skulle de andre medarbej­ dere bare have løbet hurtigere for at nå det hele, siger Kristian Nærø. I Danmark er billedet det samme som i udlandet, påpeger Jakob Tietge, chefkonsulent i Dansk Erhverv. I 2011 arbejdede lidt under 15.000 danskere som vikarer. Og danskernes billede af branchen er generelt positivt. - Hver sjette dansker har på et tids­ punkt prøvet at arbejde gennem et vikarbureau. Og de var glade for det. De vil gerne gøre det igen, siger Jakob Tietge.

Bedre end jobcenter Han tilføjer, at det er der en god grund til. - Vikarbureauer er et springbræt til job. De er mere effektive end de almindelige jobcentre. Det er jo det, de lever af. De har ikke andre steder at tjene deres Kristian Nærø chef, Manpower i Danmark penge, kon­ staterer Jakob

Går tiden som vikar godt, kan det ende med et fast job

Vikarbureauer hjælper virksomheder gennem krisen Både virksomheder og medarbejdere har brug for mellemmænd til at sikre, at flest mulige kommer i arbejde, viser en ny analyse foreta­ get af Boston Consulting Group. Vikarbureauer hjælper erhvervslivet med at tilpasse sig en krise. Under en økonomisk

Tietge. Derfor gælder det om at have de vikarer, som virksomhederne gerne vil have. Men Tietge afviser samtidig fordom­ men om, at vikarbureauerne ikke gør en forskel, og at det lige så godt kunne være kommunens jobcenter, der ord­ nede den slags. - Forskning viser klart, at vikarer er le­ dige i kortere tid, fastslår Jakob Tietge. Samtidig bliver vikarer typisk ansat til en højere løn end dem, der bliver ansat uden om vikarbureauerne. Årsagen er, at vikarbureauerne er bedre til at gøre de ledige parate til arbejdsmarkedet. Hvis man har været ledig længe, kan det være svært at begå sig på en arbejdsplads. Her hjæl­ per vikarbureauer med jobtræning. - Så er virksomhederne mere villige til at give dem en chance. Erfaringer viser, at for eksempel nydanskere har

NY DIVISION I TEMP-TEAM TEMP-TEAM Executive Division er en ny enhed i TEMP-TEAM. Divisionen har fokus på rekruttering og search af topledere, mellemledere og specialister. TEMP-TEAM Executive Division tilbyder forskellige konceptløsninger - tilpasset netop jeres behov.

nedtur foretrækker virksomhederne at sluse nye medarbejderne ind som vikarer – for så senere at fastansætte dem. På den måde er vikarbureauer med til at skabe nye job, som ellers ikke ville være blevet besat. Læs hele rapporten på danskerhverv.dk

nemmere ved at komme i job gennem vikarbureauer, siger Jakob Tietge. En af vikarbureauernes styrker er, at de er i stand til at rykke rigtig hurtigt, når der skal bruges folk i en virksom­ hed. Vikarbureauerne har databaser over deres vikarer og har samtidig et klart billede af virksomhedernes behov. - På den måde forkorter man den tid, det tager for virksomheder og ledige at finde hinanden. Vikarbureauerne kommer tid­ ligt og skaber vækst, siger Jakob Tietge.

Handler hurtigt Omvendt går det selvfølgelig først ud over vikarerne, når krisen kradser. - Men samtidig er det faktisk vikarerne, der kommer først tilbage. Når virk­ somhederne kan se, at der er ved at komme gang i hjulene igen, så henter man vikarerne ind igen. Og fortsætter væksten, bliver det ofte til faste job, fortæller han.

VIND EN IPHONE 4S Scan QR-koden eller tilmeld dig via vores hjemmeside på www.temp-team.dk – her kan du læse mere om konkurrencen.

ww

w.t

em

p-te

am

.dk

KONTAKT Kontakt os på tlf. 70 10 09 44, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

11. september 2012  •  ressource  19


Nyt hold: Nyt hold: 2012 September Kontakt chefkonsulent2012 Johnny H. Ryser September

på mobil 2528 4280 eller e-mail Kontakt chefkonsulent Johnny H. Ryser jhr@ibc.dk for at høre nærmere. på mobil 2528 4280 eller e-mail jhr@ibc.dk for at høre nærmere. FAKTA OM UDDANNELSEN · 90 ECTS point FAKTA OM UDDANNELSEN · Akkrediteret af Coventry University · 90 ECTS point · 2-årigt deltidsstudie · Akkrediteret af Coventry University · 8 intensive moduler + afhandling · 2-årigt deltidsstudie · Kompetencegivende afstigningsmulighed · 8 intensive moduler + afhandling · Kompetencegivende afstigningsmulighed UDDANNELSESSTED Kurser 180 Academy/IBC Innovationsfabrikken UDDANNELSESSTED Skamlingvejen132 Birkemosevej 180 Academy/IBC Kurser 6000 Kolding 6ooo Kolding Skamlingvejen 32 www.ibckurser.dk 6000 Kolding

Masteruddannelsen i Masteruddannelsen i Business Innovation & Business Innovation & Concept Creation Concept Creation

Masteruddannelsen i Business Innovation & Concept Creation befinder sig i spændingsfeltet mellem antropologi og udvikling og bygger brobefinder mellem sig deti kreative Masteruddannelsen i Business Innovation & Concept Creation og det forretningsmæssige. Kernen i uddannelsesforløbet er design thinking med spændingsfeltet mellem antropologi og udvikling og bygger bro mellem det kreative brugeren i centrum og fokusKernen på observationer, samarbejder, visualisering og det forretningsmæssige. i uddannelsesforløbet er erkendelser, design thinking med af ideer, hurtige prototyper og sideløbende afdækning af forretningsmuligheder. brugeren i centrum og fokus på observationer, samarbejder, erkendelser, visualisering af hurtige prototyper sideløbende afdækning af forretningsmuligheder. 180ideer, Academy er en del af IBC og Kurser. Find mere information om 180 Academy og uddannelsen på www.ibckurser.dk. 180 Academy er en del af IBC Kurser. Find mere information om 180 Academy og uddannelsen på www.ibckurser.dk.

www.ibckurser.dk

IBC Innovationsfabrikken Efter sommerferien åbnerer hele Danmarks nye videnkompetencecenter med innovationsom somomdrejningspunkt. omdrejningspunkt.Her Herkan kan IBC Innovationsfabrikken hele Danmarks videnogog kompetencecenter med innovation IBC Innovationsfabrikken virksomheder mødes og udvikle sig i helt unikke rammer i tæt samspil med eksperter og praktikere. IBC Innovationsfabrikkens virksomheder mødes og udvikle sig i helt unikke rammer i tæt samspil med eksperter og praktikere. IBC Innovationsfabrikkens Efter sommerferien Danmarks nyedanske viden-virksomheder og kompetencecenter med innovation som omdrejningspunkt. Her kan ambition er at være åbner med tilhele at transformere arbejdsstyrker til innovationsstyrker. transformere danske virksomheder fra fra arbejdsstyrker til innovationsstyrker. virksomheder mødes og udvikle sig i helt unikke rammer i tæt samspil med eksperter og praktikere. IBC Innovationsfabrikkens Kontakt chefkonsulent Hans Mikkelsen på mobil 2528 4119fra eller e-mail hmi@ibc.dk for at høre nærmere. ambition er at være med til transformere danske virksomheder arbejdsstyrker til innovationsstyrker. Kontakt chefkonsulent Hans Mikkelsen på mobil 2528 4119 eller e-mail hmi@ibc.dk for at høre nærmere.


ManpowerGroup Danmark – We power the world of work Vi finder dine talenter globalt og lokalt

Consulting

Core staffing

Kontakt os på 7020 1000 eller se mere på: www.manpower.dk www.elanit.dk og www.rightmanagement.dk

Borderless Talent Management

Managed Service Program

Permanent Recruitment

Talent Management

Recruitment Career Process Management Outsourcing Talent Based Outsourcing

Speciality Services

On-site

Human Resource Services

Assessment

KURSER SPORTEVENTS TEMAFESTER MØDEFACILITETER TEAMBUILDING UDSTILLINGER MESSER JULEFROKOST

Fra 2 til 2.000 personer

Et multihus der rummer det hele FrederiksborgCentrets lokaler er rigtig gode til alle former for mindre og større selskaber samt til mødeaktiviteter. På grund af husets store fleksibilitet vil vi altid kunne tilbyde jer velegnede lokaler små som store.

Restaurant F sammensætter menuen specielt til jer. Vi tager gerne imod specielle udfordringer. Ring til Mette 48 20 91 30 og få en god ide og et tilbud.

Milnersvej 39 · 3400 Hillerød · 4820 9120 info@frederiksborgcentret.dk · www.frederiksborgcentret.dk

SPORT ∙ KULTUR ∙ KONFERENCER ∙ MESSER ∙ SVØMMEHAL

40.000

5 S-togsstationer

9

virksomheder

4.500 virksomheder

75 internationale virksomheder

arbejdspladser

blandt Danmarks største

5 erhvervsområder

15 km fra København City

55

20 km fra Københavns Lufthavn

virksomheder med mere end 100 ansatte

Motorvejsadgang

Ballerup – en førende erhvervskommune Læs mere på ballerup.dk/erhverv Tilmeld dig nyhedsbrevet ErhvervsInfo på ballerup.dk/erhvervsinfo


strategy

Tekst Lone Schrøder Jeppesen

Kommunikation

rykker forretningen

Virksomheder og organisationer ved godt, at kommunikation, PR og reklame er livsvigtigt for deres forretning. Så selvom kridsen kradser, er det ikke dér, de sparer

i

økonomisk smalle tider barberer mange virksomheder ned på rådgivningsbudgetterne. Men det er ikke de gode råd om kommunikation, PR og reklame, som spares væk først, oplever branchen.

- Vi har holdt os fornuftigt i svinget. Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder professionaliserer deres kommu­ nikation i disse år. Det er blevet mere legitimt at investere i kommunikationsrådgivning, så i PR-branchen er vi fortrøst­ ningsfulde, siger Morten Grøn, der er formand for Public Relations Branchen og partner i det internationale kommu­ nikationsfirma Kreab Gavin Anderson.

Succes kræver kommunikation Virksomheder og organisationer bliver mere og mere bevid­ ste om, at PR og kommunikation er forretningskritisk. Og at effektivt kommunikationsarbejde skaber et større kendskab

Aurvig-Huggenberger ny direktør i DRRB Tine Aurvig-Huggenberger, 49, er i juni tiltrådt som direktør for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB). Tidligere var hun i en årrække næstformand i LO. I 2009 blev hun partner og chef for Public Affairs i PrimeTime Kommunikation. Som ny direktør for DRRB er det Tine Aurvig-Huggenbergers ambition, at brancheorganisationen bliver en meget mere synlig og ikke mindst agendasættende forening. - Den kreative branche får for lidt politisk opmærksomhed i forhold til, hvor meget den bidrager til den danske økonomi. Det vil jeg sætte fokus på, siger hun.

22  ressource  •  11. september 2012

til virksomhedens brand og positionerer dens produkter. Det bidrager til bundlinjen og fremmer vækst. - Ja, de virksomheder, der er succesfulde, arbejder profes­ sionelt med deres kommunikation. Vi oplever, at mange virksomheder bliver overraskede over den værdiskabelse, som PR og kommunikation kan levere, fortæller Morten Grøn. Internt i organisationen er kommunikation blevet afgørende for produktiviteten og det at opbygge en fælles kultur.

Integrerer kommunikationen Samtidig har samfundet et stigende fokus på, hvordan virk­ somheder opfører sig etisk. Man skal gøre sig fortjent til et godt omdømme. Derfor er der en klar tendens til at virksom­ hederne integrerer kommunikationen ved at tænke på tværs af salgs- og markedsføringskanaler og samle hele kommu­ nikationsindsatsen på én platform. Kunderne efterspørger nemlig helhedsløsninger. Det mærker Danske Reklameog Relationsbureauers Brancheforening (DRRB). - Vores medlemmer leverer ikke bare en bestemt kam­ pagne, men hjælper kunderne med strategisk rådgiv­ ning i deres forretningsudvikling, siger direktør Tine Aurvig-Huggenberger.

Kriser på sociale medier Det nytter eksempelvis ikke noget at sige ét i sin markeds­ føring og gøre det modsatte over for forbrugerne. Det kan lettere end nogensinde før udløse en mediestorm – ikke mindst på de sociale medier som Facebook og Twitter. Og den slags dårlig omtale ønsker virksomhederne at være forberedte på, så krisekommunikation er også en disciplin,


update

Den danske tv-serie Ørnen rejste for alvor diskussionen om product placement. Her handlede det især om den fremtrædende rolle, som en bestemt mobiltelefon fikArkivfoto Scanpix Danmark

Product placement er ikke skjult reklame Reklamebranchen advarer mod tab af arbejdspladser og omsætning, hvis product placement forbydes Forhandlingerne om det kommende medieforlig er sat i gang igen efter en lang sommerpause. Og som en del af forliget varsler regeringen nu, at re­ klameformen product placement skal forbydes.

Tab af job på bureauer - Dialog med interessenterne er blevet præmissen i moderne kommunikation. Dem, der ikke mestrer den, går det galt for, siger Morten Grøn, formand for Public Relations Branchen og partner hos Kreab Gavin Anderson

der fylder mere og mere. Samfundsudviklingen går i retning af flere love og regulativer, og det øger interessen for at være aktiv medspiller i de politiske beslutninger. Public affairs er derfor også et område i vækst. - Virksomhederne har en stigende erkendelse af, at de kan få forretning ud af at gå ind i debatten og sætte emner som rammebetingelserne for deres produkter på den politiske dagsorden, forklarer Morten Grøn.

Når kravet om integreret kommunikation stiger, er der behov for, at medie- og reklamebureauer og kommunikationsrådgi­ vere samarbejder på tværs. - Vi opfordrer kunderne til at sætte et hold med forskellige kompetencer afhængig af, hvilken opgave, der skal løses. De får mere ud af det, for løsningerne bliver mere innovative og nyskabende, siger PR-brancheformanden.

- At kommunikere med substans og relevans er så afgørende i en tid, hvor vi generelt har en stigende allergi over for utroværdige virksomheder, påpeger Morten Grøn.

Hun påpeger, at der er tale om misforståelser og begrebsforvirring, når politikerne sidestiller skjult reklame – som er ulovligt – med det fuldt lovlige product placement. - Skjult reklame er kendetegnet ved, at reklamen netop skjules for for­ brugeren. Derfor er reklameformen ulovlig og på ingen måde noget, som DRRB bifalder. Fra lovgivernes side slås der da også hårdt ned på det, fordi bestemmelsen om skjult reklame i markedsføringsloven er en strafbelagt bestemmelse, siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Skidt for markedsføring

Troværdighed er afgørende

Virksomheder og organisationer efterspørger i større grad hjælp til at få deres budska­ ber ud med udgangspunkt i relevans og indhold, lyder vurderingen fra Public Relations branchen. Kodeordene i mo­ derne kommunikation er troværdighed, åbenhed og transparens.

Den melding vækker harme i reklamebuernes brancheforening DRRB. Her advarer direktør Tine Aurvig-Huggenberger mod, at en ændring af reglerne vil koste både arbejdspladser og omsætning i de reklame- og mediebureau­ er, der udvikler den kreative del af reklamerne.

Derimod er product placement en fuldt ud anerkendt og lovlig reklameform, som reguleres via radio- og tv-lovgivningen samt markedsføringsloven. - Derfor klinger det også noget hult, at regeringen på den ene side vil for­ byde product placement, og på den anden side vil markedsføre Danmark som en kreativ nation, der skal have større andel af den globale vækst. Product placement er jo netop med til at finansiere dansksprogede film og danskproduceret tv-drama. Så Danmark vil stille sig i en konkurrencemæs­ sig ringe position i forhold til udlandet, hvis product placement forbydes her i landet, siger Aurvig-Huggenberger.   hj

Indkøbere styrer køb af rådgivning Det handler ikke bare om at overrisle omverdenen med informationer, men at virksomheden kommunikerer strategisk, åbent og ærligt

Indkøbschefen spiller en stadig større rolle, når virksomheder og organisa­­­­­ tioner køber rådgivning. Over to tredjedele (69 pct.) af indkøberne har stor indvirken på købsbeslutningen i forbindelse med store rådgivningsprojekter. Indkøb er stærkt involveret i forhandlinger om kontrakter, men er til gengæld sjældent med til at evaluere resultaterne af konsulenternes arbejde. Det viser en ny rapport fra august 2012, der er udgivet af Sourceforconsulting. com. Rapporten er baseret på interview med rådgivningsfirmaer i Europa, Mellemøsten og Indien.  lsj

Morten Grøn formand, PR Branchen

11. september 2012  •  ressource  23


Vi får det til at ske I Syddanmark investerer vi i nye arbejdspladser inden for: • Sundheds- og velfærdsinnovation • Bæredygtig energi • Oplevelseserhverv

ww.syddanmark2012.dk

Se de gode eksempler på w

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid


Det får du som medlem af

DANSK ERHVERV Fremtiden i dansk erhvervsliv bliver i høj grad skabt af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, turisme, transport og service. Dansk Erhverv blev etableret i 2007 for at skabe de bedst mulige vilkår for netop disse erhverv.

> MÅLRETTET RÅDGIVNING FRA EKSPERTER Dansk Erhverv er landets næststørste erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger. Vores eksperter yder rådgivning og juridisk bistand inden for emner som: • Personalejura • Overenskomster • Arbejdsmiljøregler • HR og ledelse • Erhvervsret

”Meget

af det analysearbejde konsulenter laver for virksomheder, er noget, ledere selv bør gøre”

> POLITISK INDFLYDELSE Dansk Erhverv er det førende politiske talerør for servicevirksomhederne. Nøgleordene for vores politiske arbejde er: • At skabe optimale vækst- og rammevilkår for danske virksomheder • At sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft • At styrke det offentlig-private samarbejde • At sikre global frihandel inden for rammerne af WTO

> INTERNATIONALT NETVÆRK Med kontorer i både Danmark og Bruxelles og tæt kontakt til vores søsterorganisationer over hele verden har Dansk Erhvervs medlemmer adgang til et stort internationalt netværk.

Hvis du vil vide, hvordan du selv bedriver god ledelse – så få et nyt kapitel i din ledelsesbog hver måned.

Medlemmerne benytter netværket til informations- og kontaktformidling og sparring omkring internationale problemstillinger. Vores rådgivning er især koncentreret omkring støtte- og tilskudsordninger ved opstart af eksport.

> TRE TYPER AF MEDLEMSKAB Virksomheder er forskellige. Derfor har man hos os mulighed for at vælge netop den form for medlemskab, der passer bedst til virksomheden. Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som vi betegner Dansk Erhverv Basis, Dansk Erhverv Full-Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

> BRANCHEFORENINGER Det er underordnet for os, om din virksomhed er medlem direkte eller gennem en af de brancheforeninger, der er knyttet til os. Brancheforeningerne fører deres egen, selvstændige politik – og har samtidig en af Danmarks stærkeste sparringspartnere med til bords.

Med CfLs mobilapp kan du hver måned holde dig opdateret på aktuelle ledelsestemaer via analyser, podcasts, artikler, cases og mini-webinare. Seneste temaer er bl.a. Performance management, ledelseskvalitet og Mod til ledelse.

KONTAKT Hvis du er interesseret i at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs salgschef Jesper JuulJensen på telefon 33 74 61 00 eller på mail jjj@danskerhverv.dk.

www.cflapp.dk


profit Tekst Peder Bjerge  ~  Foto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk & Kenneth Havgard/Scanpix

Revisorers rådgivning er da helt i top Selvfølgelig skal revisorer have lov til at rådgive virksomheder, mener et flertal af Dansk Erhvervs medlemmer. Som erhvervsmanden Asger Aamund siger de klart nej til EU-forslag om at forbyde revisorer at rådgive deres kunder

e

rhvervsmanden Asger Aamund er helt klar i mæglet: "Den slags kunstige laboratorie­ regler har ingen plads i den virkelige verden." Så blankt afviser han nyt forslag fra EU, der forbyder revisorer at rådgive de virk­ somheder, som de reviderer. Aamund har heller ikke meget til overs for et an­ det forslag fra Bruxelles. Her foreslår EU

grænser for, hvor længe en virksomhed må have den samme revisor.

indsigt til at give dem gode råd, siger Asger Aamund.

- Det tager tid, før en revisor har sat sig ordentligt ind i en virksomhed. Man kan lige så godt lave regler om, at virksomhederne skal udskifte deres advokater eller direktører hvert andet år. Den type regler giver ingen mening. Virksomheder har brug for kompe­ tente personer, som har den fornødne

Flertal mod forslag

Erhvervslivet vil have revision og rådgivning i ét Forslaget om at indføre barrierer mellem revi­ sionsfirmaer og kunderne vækker modstand i erhvervslivet, viser en ny analyse fra Dansk Erhverv: • 84 pct. af virksomhederne mener, at det gi­ ver højere kvalitet, når en revisor både står for revisionen og fungerer som rådgiver, fordi revisoren på den måde får større indblik i virksomheden. • To ud af tre virksomheder mener ikke, der er noget behov for at gøre

26  ressource  •  11. september 2012

revisorer mere uafhængige af deres kunder. • 74 pct. af virksomhederne er helt uenige eller overvejende uenige i, at det giver en bedre revision, hvis revisionsfirmaet udskiftes med jævne mellemrum. • Otte ud af ti virksomheder er imod forsla­ gene om at adskille revision og rådgivning og om at indføre faste bindingsperioder for revisorer. Læs hele analysen på danskerhverv.dk

Hans holdning deles af et stort flertal af danske virksomheder, viser en un­ dersøgelse foretaget af Dansk Erhverv. Her finder man ikke den store støtte til EU-forslagene, fastslår Ulla Brandt, chefkonsulent i Dansk Erhverv. Hele 84 procent af virksomhederne mener, at de får rådgivning af en højere kvali­ tet fra deres revisorer. - Revisorer er virksom­ hedernes foretrukne rådgivere, netop fordi de kender virksom­ hederne så godt, siger hun. Dansk Erhverv frygter, at regler­ ne i forslagene vil pålægge virksom­ hederne unødige omkostninger. - Den regning er

Revisorer er virksomhedernes foretrukne rådgivere, netop fordi de kender virksomhederne så godt Ulla Brandt chefkonsulent, Dansk Erhverv


En god revisor giver bonus på bundlinjen Revisorer og deres rådgivning er vigtigere i dag end før finanskrisen. Sådan vurderer et flertal af virksom­ hederne i en undersøgelse lavet af Dansk Erhverv sidste år: • 78 procent af virksomhederne mener, at finansiel og økonomisk rådgivning er vigtigere i dag, end det var før krisen. • Tre ud af fire virksomhederne har den opfattelse, at revisorer har bedre forudsætninger for at give øko­ nomisk rådgivning end andre rådgivere. • To ud af tre virksomheder mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen eller høj grad kan styrke deres økonomiske resultater. • To tredjedele af virksomhederne vil have mindre til­ lid til samarbejdspartnere, som fravælger revision. Læs hele analysen på danskerhverv.dk

erhvervslivet slet ikke villig til at betale her midt under en lavkonjunk­ tur, understreger Ulla Brandt.

Kun i embeds­ mænds hoveder

Den slags kunstige laboratorie­ regler har ingen plads i den virkelige verden

Et argument for forslagene har været at undgå interessekonflik­ ter: Det kan være et problem, hvis en revisor både er ansat af virksomhedens be­ styrelse til at revidere regn­ skaberne og hyret som rådgiver for direktionen, lyder det. Men det giver Asger Aamund ikke meget for. - Den slags interessekonflikter opstår kun oppe i hovederne på embeds­ mænd. Så længe virksomheder over­ holder landets love, så kan jeg ikke se, hvilke interessekonflikter der skulle opstå, siger han. - Hvis en revisor viser sig at være uduelig, bliver han jo vippet ud med det samme, siger han.

Asger Aamund direktør og bestyrelsesformand

challenged challenged by the New by the New world? world? The Executive MBA program at Copenhagen Business School provides the tools and personal competenThe Executive MBA program at Copenhagen Business cies to enable rising executives to deliver growth and School provides the tools and personal competenlead their companies in a time of complex challenges cies to enable rising executives to deliver growth and and turbulent markets. lead their companies in a time of complex challenges and turbulent markets. This advanced Executive MBA program has been developed in close dialogue with the business This advanced Executive MBA program has been community and includes focus on innovation, entredeveloped in close dialogue with the business preneurial skills and the ability to strengthen entercommunity and includes focus on innovation, entreprises through change processes. preneurial skills and the ability to strengthen enterprises through change processes. We operate in an innovative and inclusive teaching environment, based on world-class business reWe operate in an innovative and inclusive teaching search and partnerships with global enterprises and environment, based on world-class business reother leading business schools. search and partnerships with global enterprises and other leading business schools. The next class starts in September 2012 The next class starts in September 2012

For more information: For more information: · Call us on +45 3815 6021 ·· Visit ouronwebsite www.cbs.dk/emba Call us +45 3815 6021 ·· Register for an information meeting Visit our website www.cbs.dk/emba www.cbs.dk/embainfo · on Register for an information meeting on www.cbs.dk/embainfo

I det hele taget konkurrerer revisorerne benhårdt om kunderne. Og det er med til at sikre højere kvalitet, lyder pointen fra Asger Aamund. Han synes generelt dårligt om, at politikerne blander sig for meget. En bestyrelse skal selv kunne vælge sine revisorer, mener han. - En virksomheds bestyrelse skal vare­ tage aktionærernes interesse på lang sigt. Det er ikke en bestyrelses opgave at varetage en eller anden uspecificeret samfundsinteresse. 11. september 2012  •  ressource  27


0254-12

www.pwc.dk

Succes skaber man sammen med andre ... Hør danske CFO’ers succeshistorier

Kom til lanceringen af den nye bog: ”Inspiration fra toppen – CFO’ens historie ...” Onsdag den 26. september 2012 i PwC Få en ny og personlig vinkel på kendte emner, der er på CFO’ens agenda. Danske CFO’er fortæller nu deres historier i én samlet bog. Få indsigt i deres erfaringer om emner lige fra finansiel strategi og børsnotering til krisestyring og omstillingsparathed ved indlæg fra bl.a.: • Dorthe Louise Hjortskov, CEO, Ovivo ApS • Lene Skole, CFO, Coloplast • Preben Sunke, CFO, Danish Crown. Læs mere og tilmeld dig på www.pwc.dk/arrangementer

Revision. Skat. Rådgivning.


annonce

Vi gør iværksættere klar til vækst Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterparken Symbion hjælper nye iværksættervirksomheder til at klare sig i eliten. Små og mellemstore virksomheder får bl.a. tilbudt træning i at gå ud på nye, internationale markeder Unge virksomheder lever livet farligt. Kampen for at overleve er hård. Over halvdelen klarer det ikke. Og det at slå igennem i det store udland kan synes som en næsten umulig drøm. Men i Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterparken Symbion arbejder man intenst på at give de unge iværk­ sætter den helt rigtige start. Målet er klart. De nye virksomheder skal skabe fremtidens vækst og jobs. Og skal det lykkes, er det altafgørende, at de nye virksomheder udvikler sunde og stærke forretninger med gang i væksten.

Iværksættere håndplukkes

PR-foto

I Symbionparken står adm. direktør Peter Torstensen i spidsen for projektet Accelerace. Formålet er her at finde fremtidens vækstvirksomheder. - Vi udvælger de virksomheder, der har det rigtige potentiale. Det at spotte de nye talenter er enormt svært. Men vi får heldigvis hjælp af de bedste udenland­ ske eksperter og danske investorer, fortæller Peter Torstensen.

De udvalgte bliver sendt i et intensivt ud­ viklingsforløb på fem måneder. Her får de et utal af møder, workshops og coaching­ forløb med Symbions dygtige konsulen­ ter. De træner talenterne i bl.a. strategi, produktudvikling og i at læse markedet for deres kommende forretning. Allerede nu har over 100 ambitiøse unge iværksættervirksomheder f.eks. lanceret deres produkter på nye mar­ keder eller fundet nye investorer. Alt sammen gennem Acceleraces fem må­ neder lange forløb.

Klar til internationale markeder Et andet tilbud fra Væksthus Hoved­ stadsregionen er GrowBiz. Her arbejder væksthuset tæt sammen med små og mellemstore virksomheder om at hvæs­ se deres strategi, så den er knivskarp. Man går også i dybden med hver enkelt virksomheds forretning for at finde netop dens unikke styrke. Marlene Haugaard, der er direktør i Væksthus Hovedstadsregionen, peger

Projektkonsulent Kristian Nørfeldt Lund (th.) rådgiver en af de unge iværksættere om international strategi hos Væksthus Hovedstadsregionen

nemlig på, at mange små virksomheder ikke har den store viden om mulighe­ derne i udlandet. - Vi hjælper små og mellemstore virk­ somheder med at blive klar til at arbejde internationalt, siger hun. Vi finder frem til de markeder, der er de bedste til netop deres forretning. Og vi træner dem intenst i at tackle udfordringerne på de nye markeder, siger Marlene Haugaard. GrowBiz fokuserer især på de nære markeder omkring Danmark som f.eks. Sverige og Tyskland. - Lige nu arbejder vi med hele 28 unge virksomheder inden for it-løsninger og software. Og de har alle et fantastisk poten­tiale til at vokse sig sunde og stærke med GrowBiz, understreger Marlene Haugaard.

Dygtigere og mere internationale Vækstforum Hovedstadens tilbud støttes økonomisk af bl.a. Region Hovedstaden og EU’s strukturfonde. For Vækstforum har som vi­ sion, at Hovedstadsregionen skal være Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder sammen omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. Og det er der fremtid i, understreger regionrådsformand og formand for Vækstforum Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen. - For at nå Vækstforums ambitiøse vision er det vigtigt, at vores private virksomheder bliver mere konkurrencedygtige – specielt på de internationale markeder, fastslår hun.

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

11. september 2012  •  ressource  29


MIT LIV GIVER ENDELIG MENING // Skilt, ny mand, 4 delebørn // Elendig timeløn // Risiko i hus og hjem Marianne Barton

Indehaver, Barton Smykker

DANA ER FOR DEM, DER GØR DET For os er de selvstændige helte, der fortjener de bedst mulige vilkår for at udvikle deres ideer. I er med til at skabe grundlaget for den udvikling, hele samfundet bygger på. Og vi brænder for at understøtte jeres ambitioner. At være selvstændig betyder nemlig ikke, at man skal kunne alting selv - så meld dig ind i dag.

BESØG www.dana.dk


HVILKEN MBA-UDDANNELSE ER DEN RETTE FOR DIG? Vi udbyder tre stærke MBA-uddannelser, som giver dig et solidt fundament for dine fremtidige karrieremuligheder 1 EXECUTIVE MBA IN CHANGE

MANAGEMENT AND LEADERSHIP Offered in partnership with University of Southern Denmark. Study trips to Stanford University in the USA and Fudan University in China.

3 FULL-TIME MBA

INTERNATIONAL PROGRAMME

One year programme focusing on environment, economics and employees. Studies begin: September

Studies begin: August

2 MBA – MODULOPBYGGET Mulighed for individuel tilpasning af MBA-uddannelsen via valgfag. Studiestart: August

INFORMATIONSMØDER Hør mere om vores MBA-uddannelser på informationsmøder i marts og april. Hvis du ønsker at få tilsendt en invitation, så gå allerede nu ind på vores hjemmeside og udfyld formularen.

Læs mere executive.au.dk/mba

Scan koden og skyd genvej til uddannelsernes hjemmeside


At stå stærkere er at få vækst gennem eksport

Kom tættere på væksten Der er mulighed for øget vækst og eksport til lande som f.eks. Norge, Polen, Tyskland, Rusland og Kina. Men hvordan minimerer jeres virksomhed risikoen på de nye markeder? Og hvordan finansierer I aktiviteterne? Hvis jeres virksomhed vil udnytte væksten i udlandet, så kan Danske Bank hjælpe med en række ydelser, som kan optimere og sikre jeres internationale forretninger – så der er styr på eksporten.

online services

Konti i udlAndet

liKviditetsstyring

risiKoAfdæKning

eKsportfinAnsiering

ring 70 10 12 22 eller læs mere på danskebank.dk/international

Kom til executive Briefing om dansk eksport, som vi holder i samarbejde med udenrigsministeriet. scan koden og læs mere. eller send en sMs med teksten internAtionAl til 1919 (alm. sMs-takst).

Dansk Erhverv - Ressource sept. 2012  

Dansk Erhvervs magasin om rådgivning og hvordan Danmark har nogle af de bedste virksomheder i Verden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you