Fiolen min, nr 2/2023

Page 1

SpelmansFolk i Åbo

Sidan 6

Möte och musik vid Jugend i Jakobstad

Sidan 14

Nordring 2023 på Bornholm

Sidan 22

Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f. • 2/2023 • Årgång 54

Fiolen min 2/2023

www.spelmanforbundet.fi kansliet@spelmansforbundet.fi

Ordförande: Synnöve Svanström 050 545 7264 ordforande@spelmansforbundet.fi

Viceordförande: Bjarne Lundsten 0400 872 044 bjarnelundsten@gmail.com

Spelmansförbundets kansli: Finlands svenska spelmansforbund r.f. Centrumvägen 3 65610 Korsholm

Kansliet är öppet mån-tors kl 10–14

Organisationssekreterare: Pia-Stina Sarin 0500 560 209 kansliet@spelmansforbundet.fi

Pärmbild:

Foto: Simon Gripenberg

Fiolen min | Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f. ISSN 0782-3479

Ansvarig utgivare: Synnöve Svanström

Redaktör: Simon Gripenberg | 044 291 4680 fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Annonser:

Helsida (183x257 mm): 270 euro

Halvsida (183x126mm eller 89x257 mm): 130 euro

1/4 sida (89x126 mm): 100 euro

1/8 sida (89x63 mm): 70 euro

Kontakta kansliet för bokning

Nästa nummer kommer ut i månadsskiftet augusti-september 2023. Deadline för material är 15.7.2023

Material till tidningen sänds till kansliet@spelmansforbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Tryckeri: Grano/Vasa, www.grano.fi Utges med stöd av Föreningen Konstsamfundet samt Svenska kulturfonden.

Styrelseledamöter:

Tobias Elfving 050 563 1533 tobias.elfving@gmail.com

Birgitta Beijar-Österberg 050 525 3072 birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi

Kenneth Nordman 040 594 6546 kennethnordman@hotmail.com

Antonia Nyström 044 066 1012 antonia.nystrom@gmail.com

Sten Eriksson 0457 344 7712 stenchie60@gmail.com

Linnea Holmberg 040 558 2075 linnea1975.lh@gmail.com

Henrica Westerholm 040 169 3399 henrica.westerholm02@gmail.com

Emil Antman 0400 487 877

emil.antman@gmail.com

Resan och målet................................................................. 3 Aktuellt................................................................................ 4 Skärikurs på Sälgrund....................................................... 5 SpelmansFolk i Åbo....................................................... 6–8 LaFolk Festival................................................................... 9 Spelmanslaget / Kvinnfolk.............................................. 10 Spelmanslaget / Gölby Fiddlers..................................... 11 Spelmanslaget / Ålands Spelmansgille.......................... 12 Spelmanslaget / Polkan går och Ålandsfolk................. 13 Möte och musik vid Jugend i Jakobstad................. 14–19 Styrelse, utskott och arbetsgrupper............................... 20 På konsert med Dragspelsförbundet......................... 21 Nordring 2023 på Bornholm............................... 22–23 In memoriam......................................................... 24–25 Nya skivor............................................................... 26–27 Händelsekalender........................................................ 28
Genomspelning av allspelslåtar vid Jugundsalen i Jakobstad i samband med Vinterstämman.
4041 0955 Trycksak
MILJÖMÄRKT
2

Resan och målet

ÄNtligeN koM våreN och försoMMareN. Dagarna blir varmare och nätterna ljusa och doftande. För många har månaderna som gått ibland känts som en enda lång transportsträcka på väg just hit. Fina låtar, övningskvällar, kurser och olika evenemang har gjort resan mer uthärdlig och ibland till och med angenäm. Våra små spelträffar Spela folkmusik tillsammans som hållits under vårvintern har utgjort anhalter på vägen, liksom kursen Låtar, stämmor och harmonier som i början av maj hölls i Karis med Pekka Pentikäinen som lärare. Hittills har sommaren bara hägrat i fjärran, men nu har vi nått målet.

Spelmanssommar

Att åka på spelmansstämma till Åland har alltid varit lockande för oss som bor i övriga delar av Svenskfinland. Det beror antagligen på att Åland i sig är speciellt vad gäller både natur och miljö, och kulturlivet med dess rika folkmusik verkar så levande och vitalt. På sidorna 10–13 finns hela fyra åländska spelmansgrupper presenterade och vi som deltar i spelmansstämman kommer förhoppningsvis att få höra dem då. Vi har säkert en fin stämma att se fram emot.

Ungefär två veckor senare är vi många som kommer att träffas på Kaustinen Folk Music Festival. Åtta grupper har anmält att de på festivalveckans onsdag vill delta i Lilla spelmansstämman som festivalarrangören ordnar i samarbete med vårt förbund och vi kommer som vanligt att avsluta dagen med att samla alla medverkande till en konsert med allspel i Soittosali.

Ett hett tips är att i början av augusti besöka den sprillans nya LaFolk festival som Lafo folkmusikcenter ordnar (se sidan nio) och kanske bidrar sommarens hembygdsdagar till att spelmansmusiken ljuder ute i nejderna även i år. Informella spelträffar i trädgårdar och vid sommarstugor kan också varmt rekommenderas – vad kan vara mer sommar än det.

Efter sommar kommer... mera spelmansmusik

När ni träffas i sommar kan ni passa på att planera för hösten även om den känns avlägsen. Då händer också mycket trevligt. Skärikursen på Sälgrund i Kaskö kommer redan i september och SpelmansFolk i Åbo har vi i början av oktober. Längre fram i tidningen skrivs om bådadera.

Det lönar sig att redan nu planera sitt deltagande i SpelmansFolk så blir det ingen stress sedan. I fjol var deltagarna jättenöjda och i år blir det säkert minst lika trevligt. Arrangemangen har justerats lite för att programpunkterna inte ska gå på varandra och göra att man måste välja mellan kul och roligt. I år har vi dessutom fått med oss Egentliga Finlands folkmusikförening ”VSKamu” som lokalt stöd i planering och marknadsföring och deras medlemmar kommer att delta i programmet på samma villkor som våra medlemmar. Det blir intressant och spännande med nya bekantskaper.

... och föreningsarbete

Allt det här kan vi se fram emot tack vare våra förtroendevaldas och anställdas engagemang och arbete. Sedan förra numret av tidningen kom ut har vi haft en trevlig vinterstämma i Jakobstad. Den hölls i anslutning till årets förbundsdag då vi fick en delvis ny och delvis återvald styrelse. Bland annat blev det byte på viceordförandeposten. Michaela Lassus hade inte ställt upp för återval – viceordförande för denna period är Bjarne Lundsten. Vi tackar Michaela för de gångna åren

Den nya styrelsen har sedan tillsatt utskott och arbetsgrupper; se sidan 20. Kurs- och lägerutskottet har funderat på kursverksamheten, ekonomiutskottet har börjat se över förbundets ekonomi och stämmoutskottet fungerar som stöd för stämmoarrangören. Vi har också ett nytt dragspelsutskott vars uppgift är att se till dragspelarnas intressen. Tillsammans arbetar vi för nya resor och nya mål.

Synnöve Svanström, ordförande ordforande@spelmansforbundet.fi

3

Konserter, buskspel, dans till spelmansmusik...

Spelmanslag från hela Svenskfinland är på väg med bilar, bussar och båtar till spelmansstämma på

åland 30.6–2.7

Du som inte anmält dig som stämmodeltagare kan ändå besöka alla publika programpunkter genom att betala inträde vid entrén. Ta med familj, släkt och vänner och kom med i spelmansyran. Ta också med ditt instrument och jamma med i buskspelen.

Läs mer om stämman i förra numret av Fiolen min eller på www.spelmansforbundet.fi

finlandssvenska programmet i kaustby 2023

– lilla spelmansstämman

I samband med Kaustinen Folk Music Festival, som arrangeras 10–16.7, ordnas traditionsenligt också en dag med fokus på den finlandssvenska folkmusiken. Lilla spelmansstämman går av stapeln onsdag 12.7. Nedan är hålltiderna för det finlandssvenska programmet:

10.00–11.00 Wiljami

10.00–10.18 Småbönders spelmanslag

10.21–10.39 Ålandsfolk

10.42–11.00 Pietarsaaren Spelmanslag

11:30–12:30 Pelimannitalon isotupa

11.30–11.18 Småbönders spelmanslag

11.51–12.09 Stensöta

12.12–12:30 Ålandsfolk

14.00–15.00 Kestikievari

15.00–15.18 Karlebynejdens Spelmansgille

15.21–15.39 Pietarsaaren Spelmanslag

15.02–16.00 TärjäFolk

Mariehamn Spelmansstämma

15.30–16:15 Maunon makasiini

15.30–16:15 Konsert med Rie

16.30–17.30 PH Nordgren -sali

16.30–16.48 Karlebynejdens Spelmansgille

16.51–17.09 Stensöta

17.12–17.30 TärjäFolk

19.15–20.45 Soittosalin iltamat

19:15–19:25 Småbönders spelmanslag

19:28–19:38 Stensöta

19:41–19:51 Karlebynejdens Spelmansgille

19:54–20:04 Pietarsaaren Spelmanslag

20:07–20:17 Ålandsfolk

20:20–20:30 TärjäFolk

20:33–20:43 Allspel

20.15–21.15 Juhlapihan tanssit

Fiddlarna medverkar

Mer information finns på spelmansforbundet.fi och kaustinen.net

fiolen min korrigerar

På sidan 8 i förra numret av Fiolen min ingick ett faksimil om spelmannen Egil Johansson.

I bildtexten nämndes det att två av sommarens allspelslåtar är skrivna av honom.

Låtarna är inte komponerade av Egil utan upptecknade efter honom!

Artikeln på faksimilsidan har inte heller ingått i Fiolen min, utan varit publicerad i Kvinnfolks nothäfte.

inland s svenskaspelmansförbun
F
d r f 30.6–2.7.2023
4
Foto: Simon Gripenberg

Skärikurs på Sälgrund 22–24.9.2023

årets skÄrikurs fölJer traditioNeN: vi åker ut med båt från Kaskö fiskehamn på fredag kväll ca kl. 18.30. Båtfärden tar omkring 10 minuter. Den mest intensiva kursdagen är lördag, men två lektioner håller vi preliminärt redan på fredag kväll. I övrigt fylls kvällarna av jam, trevligt umgänge, bastubad och korvgrillning. Kursen avslutas efter lunch på söndag, med båtavfärd från Sälgrund ca kl. 14.00.

Som lärare i år har vi Piia Kleemola-Välimäki på fiol samt Thomas ”Tommie” Black-Roff på dragspel. Kursen lämpar sig för alla som har lite spelvana.

Boende

Under skärikurshelgen finns det fyra olika övernattningsalternativ på Sälgrund: i tvåbäddsrum i huvudbyggnaden (ett av rummen har plats för tre), i huvudbyggnadens separata Lax-lägenhet med sex bäddar (tre våningssängar), i tvåbäddsrummet i stugan samt i stugans sexbäddsrum (tre våningssängar). Boende i tvåbäddsrum i huvudbyggnaden är dyrast medan sexbäddsplatserna i stugan är förmånligast. Meddela dina boendeönskemål vid anmälan så försöker vi uppfylla önskemålen så långt det går. Vi strävar förstås till att deltagarna i flerbäddsrummen är av samma kön om inget annat önskas.

Kursavgift

Kursavgiften baserar sig på vilket boende du har. Priset gäller för medlemmar i Finlands svenska spelmansförbund. Icke-medlemmar betalar ytterligare 20 euro/person.

Boende i 2-bäddsrum i huvudbyggnaden: 180 €/person

Boende i Lax-lägenheten med sex bäddar: 150 €/person

Boende i 2-bäddsrum i stugan: 150 €/person

Boende i 6-bäddsrum i stugan: 139 €/person

I priset ingår undervisning, boende och mat samt båttransport till och från ön. Sängkläder ingår, men handdukar bör var och en ta med själva!

Anmälan

Skicka din anmälan till kansliet@spelmansforbundet.fi senast en månad innan kursstart. Platserna är begränsade och fylls i den ordning anmälningarna kommer in. Kom ihåg att meddela eventuell specialdiet samt vilket instrument du spelar under kurshelgen.

Piia Kleemola-Välimäki

Fiolspelmannen och musikdoktorn Piia Kleemola-Välimäki har specialiserat sig på fiolmusik från Södra Österbotten. Uppvuxen i Haapavesi i Norra Österbotten, är hon van vid många olika spelstilar från Finland och från till exempel Sverige och Irland. Piia har studerat folkmusik vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet. Hon arbetar som utbildningschef vid Konstuniversitetets enhet i Seinäjoki och spelar fiol i olika grupper. På kursen kommer hon att lära ut bra låtar, olika danstyper och erbjuda möjlighet till fördjupning i tekniska detaljer i fiolspelet.

Thomas ”Tommie” Black-Roff

Tommie är en musiker och kompositör som växte upp i Cornwall i sydvästra Storbritannien. Redan i unga år blev han bekant med den lokala corniska folkmusiken, klassisk musik och kyrkomusik och valde till slut dragspel och piano som huvudinstrument. Efter en kort tid som musiketnolog flyttade han 2017 till Norden som medlem i NoFo-gruppen Farandi. Här fick han fördjupa sig i den svenska och finska folkmusiken, såväl som i improvisation, dans och elektronik. Tommie är också en passionerad pedagog och leder bland annat Crean Folk Camp i Cornwall varje sommar. Han är aktiv med banden TEYR, Ville & Tommie och Värivarjo.

Kursen arrangeras i samarbete med SFV

Foto: Jenni Latva Foto: Privat
5
Bakgrundsfoto: Creative Commons/jannek.

spelmansfolk i åbo 6–7.10.2023

också i år kommer SpelmansFolk att till stora delar äga rum på Restaurang Kåren. Där har vi spelkurser på dagen och på kvällen ger vi konsert, spelar till dans, jammar och umgås i baren. På Kåren serveras lunch och kvällsbuffé till facila priser.

Under dagen kommer vi att spela på stan i Hansakvarteret där evenemanget Hansailmiö pågår och vi räknar med god stämning och gott om publik i form av förbipasserande som stannar upp för att lyssna.

Nytt för i år är att vi har fått en samarbetspartner. Egentliga Finlands folkmusikförening, Varsinais-Suomen Kansanmusiikkiyhdistys, VS-kamu har kommit med som lokalt stöd vad gäller planering och marknadsföring och deltar i programmet. På fredag kväll samlas vi på Bryggerirestaurang Koulu för folkmusikjam tillsammans med dem.

Ifjol hade vi ordnat förmånligt boende för deltagarna, men i år har vi valt att deltagarna själva får boka sitt boende enligt eget tycke och smak.

I samband med anmälan: välj spelmanspaket, berätta vilka kurser du vill delta i och om du vill medverka i det publika programmet!

Välkommen till Åbo!

Preliminärt program

Fredag 6.10

20.00 Folkmusikjam på Bryggerirestaurang Koulu.

Lördag 1.10

09.30 Kårens dörrar öppnas

10.00–12.30 Kurser på Kåren

- Allspelslåtar på gehör med Kenneth Nordman

- Kaustbylåtar med Anni Järvelä

12.30–14.30 Lunch på Kåren

13.00–16.00 "SpelmansFolk på stan", Hansakvarteret

16.30–18.30 Kvällsbuffé på Kåren

19.00– Spelmanskonsert på Kåren

22.00– Dans och jam i knutar och vrår (tiden preliminär)

Foto: Simon Gripenberg
6
Allspel i Hansakvarteret i samband med SpelmansFolk 2022.

Kom och spela!

Anmäl dig eller ditt lag till:

- SpelmansFolk på stan

- Konsertspelning på Kåren

- Dansspelning på Kåren

Kom med och jamma

- Folkmusikjam på Bryggerirestaurang Koulu (fredag kväll)

- Jam i Kårens aula (lördag förmiddag)

- Jam i Kårens knutar och vrår (lördag kväll)

Inträden och paketpris

Paketpriser – förutsätter anmälan

Spelmanspaket

För spelmansförbundets medlemmar 53 €, rabatt för studerande -10 €

I paketet ingår: deltagande i en kurs och samtliga program samt lunch och kvällsbuffé.

Folkpaket

För övriga 63 €, rabatt för studerande -10 €

I paketet ingår: deltagande i en kurs och samtliga program samt lunch och kvällsbuffé.

OBS: kurserna har begränsat antal platser och förhandsanmälda har företräde. Måltider kan inte köpas på plats utan beställs via anmälan.

Inträde till Kåren 15 €, studerande 5 €

Kursavgift 22 € (betald kursavgift inkluderar inträde till Kåren,) studerande 12 €

OBS: Kåren tar en garderobsavgift på 3 € under lördagen.

Lunch och kvällsbuffé

L ördag – Lunch på Kåren, 12 € kl. 12.30–14.30

Ugnspotatis med kycklingfyllning, sallad, bröd och kaffe. Vatten som måltidsdryck ingår.

Lördag – Kvällsbuffé på Kåren, 23 € kl. 16.30–18.30

Salladsbord, husets bröd, sweet& sour griswok med ris, till efterrätt äppelpaj med vaniljsås samt kaffe/te. Vatten som måltidsdryck ingår.

Anmälan

Anmälan görs till kansliet@spelmansforbundet.fi senast måndagen den 4 september 2023.

Uppge följande:

- namn

- kontaktuppgifter

- vilken kurs du vill delta i

- vilka programpunkter du vill medverka i

- önskat paket (anteckna eventuell specialdiet)

Du kan anmäla flera personer samtidigt, uppge i så fall ovanstående för alla.

Övrigt att notera:

Inga gemensamma transporter ordnas, men samåk gärna. Adress till Restaurang Kåren: Tavastgatan 22, Åbo Adress till Bryggerirestaurang Koulu: Eriksgatan 18, Åbo

Och sedan då?

Den som ännu är i Åbo på måndagen kan gå på Tallaris konsert klockan 18 på Bryggerirestaurang Koulu i Historian luokka. Proffsgruppen Tallari hör till den finska folkmusikens mest framstående grupper och har stått på många stora konsertscener runt om i Norden. Gruppens sammansättning har varierat genom åren och dagens Tallari är en kvartett som rönt stor uppmärksamhet. De är på väg på turné till Sverige och gör ett kort stopp i Åbo. Konserten är 45 minuter lång och inträdet, endast 10 €, är avsett att täcka hyreskostnaden.

Information om kurserna finns på nästa sida -->

Foto: Simon Gripenberg
7
Konsert vid Kåren under SpelmansFolk 2022.

kurser som arrangeras under s pelmansfolk 2023 i å bo

Låtkurs - Kaustbylåtar. Kom med och lär dej spela

Kaustbylåtar med fiolspelmannen Anni Järvelä från Kaustby. Utlärningen sker på gehör och alla instrument är välkomna. Du behöver ha grundläggande kunskaper på ditt instrument.

Låtkurs - Allspelslåtar. En kurs för dej som vill utöka din repertoar av finlandssvenska jamlåtar. Kursen har huvudfokus på låtar från häftet Allspelslåtar 2 och utlärning sker på gehör. Lärare är fiolspelmannen Kenneth Nordman från gruppen I Fäälan. Du behöver ha grundläggande kunskaper på ditt instrument och alla instrument är välkomna.

Folkmusiksällskapet arrangerar följande program inkommande sommar och höst:

folkmusiksällskapet deltar i kaustby

Folkmusiksällskapet deltar i årets folkmusikfestival i Kaustby med menuettworkshop onsdag 12.7.2023 där såväl Oravais menuett som polska dansas. Dessutom ordnar Folkmusiksällskapet ”Menuetternas natt” också som en del av Lilla spelmansstämmans program. Jessica Krohn leder både menuettworkshopen och Menuetternas natt och som spelmän fungerar Rie och I Fäälan.

folkmusikdagarna Mobilt 2023

Folkmusiksällskapet kommer att ordna Folkmusikdagarna Mobilt 2023 med början i Lappfjärd på LaFolk festivalen 11–12.8. Därefter ordnas Folkmusikdagarna Mobilt 2023 i Vasa lördag 4.11. Folkmusikdagarna

Mobilt 2023 i Vasa kommer att bestå av en viskurs, en låtkurs för kompinstrument, en melodilåtkurs och en danskurs. Som en liten tjuvstart på Folkmusikdagarna Mobilt 2023 ordnas det en folkmusikkonsert på DooBop Club fredag 3.11.2023 i samarbete med Doo-Bop Club och arbetsgruppen som kommer att ordna Folkmusikklubbar vid Doo-Bop Club kommande höst.

8
Foto: Lauri Oino Foto: Privat Kenneth Nordman Anni Järvelä

Folkmusik · Folkdans · Traditioner

från Sydösterbotten ut i världen

Workshops · Föreläsningar · Utställningar

Härkmeripurpurin · Hantverk · Folklore mm.

Konserter

Lapua-Uusi-Guinea

Tjöck spelmanslag

Närpes spelmansgille Ö-spel

Programmet uppdateras kontinuerligt på

» lafofolkmusikcenter.fi

AER (SWE) I Fäälan Roser Gabriel Tallari
9

inför sommarens spelmansstämma på Åland presenterar Fiolen min denna gång hela fyra spelmanslag – alla åländska.

serien ”spelmanslaget” presenterar olika spelmanslag och -grupper. Om man framöver vill vara med kan man meddela sitt intresse till Fiolen min.

Kvinnfolk

för fyra år sedaN firade Folkmusiklaget Kvinnfolk 40-årsjubileum. Det kändes märkligt. Hur i all världen kan det ha gått 40 år sedan vi började spela tillsammans? Och nu är det snart dags för 45-årsjubileum. Hur började det hela och vad har vi gjort under alla dessa år? På kvinnodagen den 8 mars 1979 ordnade de åländska partiernas kvinnogrupper tillsammans en fest i Mariehamn. Jag fick i uppdrag att samla kvinnliga spelmän för ett uppträdande. Budet gick och tidigt på kvällen den 8 mars var vi tio kvinnor i olika åldrar som träffades för att öva litet före. Vi lyckades hitta några gemensamma låtar som vi tränade på och gick sen till festlokalen. Vi trivdes med att spela tillsammans och fortsatte på sommaren att träffas och spela, fler anslöt sig och vi kläckte namnet ”Kvinnfolk” när vi skulle uppträda på den åländska spelmansstämman och sen har vi aldrig slutat. Medlemsantalet håller sig kring 20 ungefär, fiol spelar de flesta, men också nyckelharpor, tramporgel och dragspel ryms med.

Kvinnfolk har spelat på olika ställen, i Sverige förstås, men också i Danmark, Norge och Tyskland. Vi har besökt äldre kvinnliga spelmän på Kökar och i Föglö. Vi har spelat in en LP-skiva och senare även en CD och givit ut ett låthäfte. Vi ordnar sedan 30 år tillbaka en egen spelmansstämma första lördagen i augusti och 1991 började vi ordna Öppet hus för spelmän. På Öppet hus samlas numera ett 30-tal spelmän för att spela tillsammans den första fredagen i varje månad året runt (utom i juli). Alla deltagare önskar turvis nästa låt, några noter hinner ingen leta fram utan man får träna på gehörsspel istället. En vanlig Öppet hus-kväll börjar kl. 19 och efter kl. 23 börjar gänget tunnas ut. Kaffepausen är viktig, det märkte vi när vi höll Öppet hus med Coronarestriktioner: säkerhetsavstånd, munskydd och ingen kaffepaus. Det kostar ingenting att vara med, men för kaffet får man lämna frivillig avgift i en glasburk.

Siv Ekström Foto: Privat
10
Kvinnfolk, från vänster: Kickan Franzén, Tove Welin, Gunilla Boman, Tora Woivalin, Karin Fyrvall, Heidi Öst, Ann Sundberg, Ann Lindqvist-Öst, Siv Ekström, Nina Rosenback-Holmström, Inger Hagström, Lillemor Björkroos, Margit Sundström, Birgitta Bergman-Jansson, Heidi Lindholm, Erika Wiklund-Mörn, Sigrid Welin, Gyrit Hagman.

Gölby Fiddlers

ÄNNu ett ålÄNdskt tJeJBaNd! Lite grovt tillyxat kan man säga att om mammorna spelar i Kvinnfolk så spelar döttrarna i Fiddlers. Gölby Fiddlers fick sin början i samband med en välgörenhetskonsert som en lokal radiostation ordnade i mellandagarna 2018 och därefter har det rullat på med en livespelning i direkt radiosändning inför nyår varje år, men också ett stort antal andra typer av uppträdanden, som bröllop och egna konserter. Repertoaren består av nordisk folkmusik, både trad och nyskrivet. Några av gruppens medlemmar brukar på somrarna spela på landgången i

Mariehamns kryssningsterminal när kryssningspassagerare stiger i land i Mariehamn. Vid dessa tillfällen ställer man upp med 2-3 tjejer i folkdräkt som spelar åländsk folkmusik en timme medan båten töms till de väntande sightseeingbussarna.

Totalt ingår ett tiotal personer i gruppen, men det är ytterst sällsynt att de spelar med full besättning, något som också är gruppens styrka eftersom de inte är beroende av en viss nyckelperson. Samtliga i gruppen har en bakgrund från musikinstitut och förstås från Antons vänners läger på Kyrkogårdsö, där man i tiden lärde

känna varandra. Foto: Privat
11
Gölby Fiddlers, som startades 2018, gör alla möjliga typer av uppträdanen. Gruppens sammansättning varierar. På bilden syns i bakre raden från vänster: Elina Granlund, Emelie Laine och Francine Eriksson, främre raden från vänster: Matilda Karlström, Johanna Södergård och Lydia Eriksson.

Ålands Spelmansgille

ålaNds sPelMaNsgille, allmänt kallat Gillet, spelar traditionell fiolmusik, främst från Åland, men också från andra länder. Föreningen övar regelbundet varje måndagskväll klockan 19-21 i Ålands Fotografiska Muséum i Pålsböle, Finström.

Inom föreningen finns en grupp som kallar sig Spelevinkarna och repertoaren där är skiftande med musik från Svensktoppen, schlager från 1930- till 1960-talen, gammeldans m.m. Flera gånger har Spelevinkarna kört populära Taube-aftnar och musik från olika decennier som tema. Inom Spelevinkarna används förutom fiol också dragspel, klarinett, bas och gitarr. Låtarna är både instrumentala och med sång.

Både Gillet och Spelevinkarna uppträder främst på äldreboenden, men också på andra ställen såsom i kyrkor och på spelmansstämmor. Gillet och Spelevinkarna har gett ut skivor. Spelevinkarna senast år 2006 och Gillet 2015.

Hösten 2022 spelade Ålands radio in ett program tillsammans med Ålands spelmansgille till minnet av spelmannen Ragnar Boman.

Bägge grupperna leds av en spelledare som ordnar med noter och arrangemang. De senaste dryga 15 åren har Christina Johansson fungerat som spelledare. Spelmännen utgörs både av gehörsspelare och mer notbundna.

Antalet aktiva musikanter som deltar i uppträdandena och övningarna uppgår till 10–15 personer.

Förutom egna konserter idkar föreningen samarbeten med andra musikgrupper och körer, beroende på sammanhang.

På bloggen spelmansgille.blogspot.com kan man ta del Spelmansgillets olika aktiviteter i ord, bild och ljud.

Hans-Erik Ramström Foto: Ålands spelmansgille
12

Polkan går och Ålandsfolk

i Mer ÄN 30 år har det hållits folkmusikläger på Kökar. Först var det Sylvia Sundström som ville att skärgårdsbarnen skulle få lära sig spela fiol och när hon efter några år ville lämna över ansvaret till någon annan bildade vi föreningen Antons Vänner. Jag hade ett par år tidigare blivit inbjuden att vara en av lärarna och som alla andra stortrivdes jag och har varit med varje år sedan dess. Från och med år 2000 har lägret hållit till på Kyrkogårdsö i Kökar skärgård.

Det tog inte längre förrän jag insåg att de unga behövde få spela folkmusik även under läsåret - en vecka på sommaren var inte tillräckligt och det fanns inga andra sammanhang för dem att odla folkmusiken i. Så föddes fiolkursen Polkan går i Medborgarinstitutets regi. Liksom på lägret blandades åldrarna i Polkan går, mammor och pappor till de spelande barnen kom med och småningom även andra vuxna. Numera är det bara vuxna med på kursen, för när det gäller nybörjarundervisning behöver man jobba lite på olika sätt med barn och med vuxna. Nybörjarna inleder kvällen och de som spelat

längre kommer senare. Jag brukar säga att nybörjarna gärna får sitta kvar hela kvällen, men då får de inte klaga att det går för fort och de andra får gärna komma med från början, men då får de inte klaga att det går för långsamt. Det har visat sig fungera utmärkt. Deltagarantalet håller sig kring 20 år efter år.

För snart tio år sedan föddes idén att delta i folkmusikfestivalen i Kaustby. Det var några från Kvinnfolk och några från Polkan går, plus några andra spelvänner. För att kunna fylla i anmälningsblanketten behövdes ett gruppnamn och det blev ”Ålandsfolk”. Vi har varit i Kaustby tre gånger under det namnet och även använt det hemma på Åland i olika sammanhang. I år blir det en ny resa till Kaustby. Tjugo namn på listan och samma sammansättning igen. Genrep inför den resan blir det på Spelmansförbundets spelmansstämma i Mariehamn.

Enligt välinformerade källor har Föglö spelmanslag återupplivats lagom till stämman. Vi får väl med spänning se fram emot huruvida de dyker upp i Degerby.

Siv Ekström Foto: Privat
13
Drygt 30 spelmän i Ålandsfolk på Alandicas scen i Mariehamn den 9 juni 2017.

Möte och musik vid Jugend i Jakobstad

Så var det åter dags för Förbundsdag och Vinterstämma. Lördagen den 18 mars

bjöd årets värdar, Vestersundsby spelmän, in Spelmansförbundets medlemmar till Jugend Boutique Hotel i Jakobstad.

vi hÄNger av oss ytterklÄderNa och hinner med lite trevligt småprat i foajén innan klockan är 14 och vi söker oss in i Jugendsalen som på 1800-talet ursprungligen fungerade som ett kapell.

Borden står dukade och medan vi avnjuter kaffe och smörgås bjuder Vestersundsby spelmän på några låtar, bland annat Ellin polka. Vi får också höra några välkomstord av Christer Strömberg.

– Vi vill speciellt välkomna Siv Ekström, som såg till att gruppen Vestersundsby spelmän kom till, säger Christer.

Musiken tar åter vid. Vi får höra Roy Höglunds låt Skuttvals, som anspelar på den skumpiga vägen mellan

Terjärv och Esse, och Skithus-Nisse, som handlar om en förbisedd men viktig yrkesgrupp i historien – de som tömde dassen.

– Vestersundsby gosskör ställer inte upp denna gång så damerna får sjunga, konstaterar Christer med glimten i ögat. Varmt välkomna till Jakobstad, önskar Vestersundsby spelmän!

Förbundsdagen avklaras snabbt

Vi hinner sitta och småprata en stund vid borden innan Förbundsdagen officiellt inleds. Klockan tre reser sig ordförande

14
Text och foton : Simon Gripenberg

Synnöve Svanström, greppar mikrofonen och öppnar mötet. Siv Ekström väljs till mötesordförande, Åsa Lillhannus till viceordförande och organisationssekreterare Pia-Stina till mötessekreterare. Protokolljusterare och rösträknare utses, allt enligt föreningsstadgan. Mötets beslutsrätt och laglighet klubbas av och Synnöve läser upp verksamhetsberättelsen.

– Applådera ordförande, styrelsen och organisationssekreteraren som knåpat ihop en så gedigen verksamhet, uppmanar Siv.

Pia-Stina redogör för ekonomin och Siv konstaterar att revisor Mårten Vikberg godkänt revisionsberättelsen. Mötet går snabbt vidare till § 6.

– Kan vi bevilja ansvarsfrihet åt avgående styrelsen, frågar Siv.

Svaret blir förstås ett gemensamt "ja" och Siv konstaterar skämtsamt att "applåder fick de redan". Följande paragraf gäller verksamhetsplanen för 2023. Synnöve redogör för framtidsplanerna. Det uppstår en diskussion kring medlemsavgifterna och efter mogna överväganden besluts det att medlemsavgiften höjs med tre euro – detta gäller alla kategorier av medlemmar. Sen är det dags för val av styrelsemedlemmar. Synnöve återväljs som ordförande och ny viceordförande blir Bjarne Lundsten. Valberedningen diskuteras. Några personer byts ut och det bestäms att den nya styrelsen ska utse en tredje person till valberedningen (för övriga invalda medlemmar, se sid 20). Mötes avslutas.

– Tack för bra deltagande i mötet. Så småningom blir det dags för spel, konstaterar Siv.

15
Vestersundsby spelmän välkomnar oss med några låtar samtidigt som det bjuds på kaffe och smörgås.

Genomgång av allspelslåtar

Enligt programmet ska genomspelning av sommarens stämmolåtar inledas kl. 17, men eftersom förbundsdagen avklarades så systematiskt och effektivt kommer man överens om att påbörja spelandet en kvart timme tidigare –eftersom det redan kliar i spelfingrarna. Två av allspelslåtarna, Egils polkan och Lotsvalsen, är efter Föglöspelmannen Egil Johansson (se faksimil i förra numret av Fiolen min). Siv Ekström, som leder genomspelandet av låtarna, berättar att Egil till sitt sätt var rätt barsk – men snäll.

– Han tyckte om att spela och jamma och var en mästare på att "dura", det vill säga rytmisera på två strängar. Tyvärr var jag då för ung för att våga fråga hur han gjorde.

Medlemmarna informeras om att en av de andra allspelslåtarna, Bröllopsmarsch från Föglö efter Ragnar Hedin, finns i en version på YouTube – framförd av Thomas von Wachenfeldt. Sommarens fjärde och sista allspelslåt är Föglöschottis efter Föglö spelmanslag. Alla låtarna har upptecknats av Siv själv, förutom bröllopsmarschen som upptecknats av Alfhild Forslin. Till bröllopsmarschen och Lotsvalsen har Gerd Stenlid satt ackorden.

Middagsbuffé, kvällskonsert och arkivdans

Efter spelandet smakar det bra med mat. Instrumenten plockas undan och tallrikarna fylls. På menyn finns bland annat grisinnerfilé, ugnslax, klyftpotatis och sallader. Till efterrätt blir det kaffe, te och tårta. Vi äter och umgås i lugn och ro.

Kl. 19 inleder Pietarsaaren Spelmanslag, under ledning av Heikki Nikula, kvällens konsert. Vi får höra en gammal brudmarsch från Österbotten, Mosters vals, Konstan parempi valssi av Konsta Jylhä och Maalari Fransin sottiisi

– Nu ska vi spela en vals av en österbottnisk mästerspelman. Vi spelar den på "gungande Kaustbysätt". Om någon vet namnet på låten så får ni skrika högt, instruerar Jan-Anders Barkar.

Efter en stunds spelande hojtar Anders Holmberg Morgonpiggen efter Torsten Pärus – och gissar rätt. Spelmanslaget avslutar med en brudmarsch skriven av Håkan Storbacka. Denna låt hade sitt uruppförande på Kaustby-festivalen förra sommaren.

Näst i tur är Jeppo Bygdespelmän under ledning av Christine Julin-Häggman. Först spelas ett par valser, Ängen var grön, flickan var skön och Tri rilador, tri höjlador. Föl-

Ordförande Synnöve Svanström läser upp verksamhetsberättelsen över 2022. Till höger mötets ordförande Siv Ekström och sekreterare Pia-Stina Sarin.

16
"Om någon vet namnet på låten så får ni skrika högt…"

jande låt blir en menuett efter Elis Andersson d.ä., som var en yngre bror till Viktor Andersson.

– Den här låten är rolig att spela, nästan lite meditativ, konstaterar Christine.

Jepospelmännen hinner ännu med Brännvinspolska, I Jepo ere mörkt, en vals efter Viktor Andersson och Moffas polka från Ytterjeppo. Som avslutning spelas Skålpolska

När vi nu är halvvägs in i konserten blir det Karlebynejdens Spelmansgilles tur att inta scenen. Vi får höra några purpurilåtar – både polka, polonäs och vals – samt Galopp över stock och sten, som traditionellt brukar höra till repertoaren. Därefter följer en polka efter Mats Pensar. Denna låt var en av allspelslåtarna på spelmansstämman i Karleby 2017. Spelmanslaget avslutar med vackra Afton på Trullön.

Den nästsista gruppen som spelar under konserten är Fiddlarna, en grupp som består av fiolelever som Johanna Lönngren undervisar inom medborgarinstituten i Vörå och Pedersöre samt Jakobstads Arbetarinstitut. Konserten avslutas med arkivdans, ett inslag som Folkmusiksällskapet r.f. bjuder på som en del i deras evenemang Folkmusikdagarna Mobilt. Tidigare under dagen arrangerade de en kurs där deltagarna fick lära sig att dansa Munsalamenuett. Publiken får nu ett smakprov på dansen. På en storbilds-tv intill scenen snurrar svartvita filmsekvenser, filmade på Lillön i Monäs på 1970-talet. Det är intressant att sedan se kursdeltagarna till ackompanjemang av Johanna Lönngren (fiol) och

Martin Nybacka (gitarr) visa upp samma dans vilken de lärt sig under den två timmar långa kursen. Vilket fint sätt att levandegöra gamla traditioner!

Dans och jam

Efter att publiken suttit stilla och sett andra som dansar passar det alldeles utmärkt att kvällens dansspelning kör i gång så att alla får möjligheten att röra på sig. Innan musikanterna intar scenen passar Synnöve Svanström på att tacka Vestersundsby spelmän för dagens fina arrangemang.

Pedersöre spelmanslag startar med en vals och människor hittar genast till dansgolvet. Efter Ljuvliga ungdom tar en tango vid. I Cabinet Yvonne, som ligger i andra ändan av byggnaden, jammas det redan för fullt. Jag lyssnar en stund och pratar sedan med folk i vimlet. I festsalen tar StämmBandet över efter Pedersörespelmännen. Inledande låten är klassikern Spela upp en enkel melodi. Originalet Play a simple melody härstammar från musikalen Watch Your Step som sattes upp i New York 1914. De dansande paren snurrar vidare över golvet och ett mindre buskspel startar spontant i ett rum intill köket. Allt är med andra ord som det ska vara. Musiken ljuder och folk har det trevligt.

Fler bilder finns på följande uppslag -->
17
Medan middagsbuffén dukas fram spelas allspelslåtarna igenom under ledning av Siv Ekström. .
Pedersöre spelmanslag spelar till dans.
18
Folkmusikdagrarna Mobilt bjuder på arkivdans.

Samtidigt som allspelslåtarna spelas igenom dukas middagsbuffén fram.

Mästerspelman

Fiddlarna under ledning av Johanna Lönngren. Jeppo Bygdespelmän Jam i Salon Yvonne. Siv Ekström. Pietarsaaren Spelmanslag under ledning av Heikki Nikula. Karlebynejdens spelmansgille.
19
StämmBandet spelar danslåtar.

Styrelsen för Finlands svenska spelmansförbund fr.o.m. 18.3.2023

Ordförande: Synnöve Svanström, Viceordförande: Bjarne Lundsten

Styrelsemedlemmar

Ordinarie: Personlig suppleant:

Tobias Elfving (Norra svenska Österbotten) Jan-Anders Barkar

Birgitta Beijar-Österberg (Mellersta svenska Österbotten)

Johanna Lönngren

Kenneth Nordman (Södra svenska Österbotten) Sven-Erik Bernas

Antonia Nyström (Åboland)

Sten Eriksson (Åland)

Linnea Holmberg (Västra Nyland)

Henrica Westerholm (Mellersta Nyland)

Emil Antman (Östra Nyland)

Sekreterare: Pia-Stina Sarin

Skattmästare: Emil Antman

Utskott och arbetsgrupper

Klas Nyström

Francine Eriksson

Carita Aminoff

Göran Jonsson

Kim Lönnroos

Styrelsens arbetsutskott fungerar vid behov som beredande organ för styrelsen samt fattar i brådskande fall beslut med fullmakt av styrelsen. Arbetsutskottet består av ordföranden, viceordföranden och organisationssekreteraren. Arbetsutskottet sammankallas av ordföranden.

Medlemmar 2023: Synnöve Svanström, Bjarne Lundsten och Pia-Stina Sarin

Ekonomiutskottet kontrollerar förbundets ekonomi och arbetar för att förbättra det.

Utskottet har minst tre medlemmar, varav förbundets skattmästare är en.

Medlemmar 2023: Synnöve Svanström (ordf.), Emil Antman, Göran Jonsson och Kent-Ole Qvisén.

Stämmoutskottet samlar på erfarenheter från hållna stämmor och bistår de lokala stämmoarrangörerna med råd. Utskottet har minst två medlemmar.

Medlemmar 2023: Linnea Holmberg (ordf.), Anders Holmberg, Sten Eriksson och Birgitta Beijar-Österberg.

Kaustbyutskottet har som uppgift att i samarbete med Pro Kaustinen r.y. planera och utforma programmet för Lilla spelmansstämman under Kaustbyfestivalen. Utskottet sammankallas av Synnöve Svanström.

Medlemmar 2023: Jan-Anders Barkar, Kenneth Nordman och Tobias Elfving.

Kurs- och lägerutskottet planerar och leder förbundets kurs- och lägerverksamhet.

Medlemmar 2023: Kenneth Nordman (ordf.), Mats Granfors, Linnea Holmberg, Henrica Westerholm och Antonia Nyström.

Dragspelsutskottet är nyinsatt och kommer att samordna dragspelarnas verksamhet med övrig verksamhet.

Medlemmar 2023: Bengt Enroth (ordf.), Bjarne Lundsten, Sven-Erik Bernas och Emil Antman.

Redaktionsrådet planerar och drar upp riktlinjerna för tidskriften Fiolen min i samarbete med redaktören. Redaktionsrådet består av ordföranden och organisationssekreteraren samt två medlemmar.

Medlemmar 2023: Synnöve Svanström och Pia-Stina Sarin samt Linnea Holmberg och Tobias Elfving.

Arbetsgruppen för skärikursen ansvarar för att hitta lämpliga lärare till kursen.

Medlemmar 2023: Stefan Kuni, Åsa Lillhannus, Kenneth Nordman och Janeta Österberg.

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsverksamheten planerar verksamhet för barn och unga.

Medlemmar 2023: Johanna Lönngren, Johanna Andersson och Emma Löfdahl.

Arbetsgruppen för SpelmansFolk planerar programmet för evenemanget SpelmansFolk.

Medlemmar 2023: Synnöve Svanström, Pia-Stina Sarin och Antonia Nyström.

Valberedningen inför förbundsdagen 2024: Greger Lindell, Anders Holmberg och Sven-Erik Bernas.

20

På konsert med Dragspelsförbundet

Lördagen den 11 mars hade Svenska

Dragspelsförbundet i Finland ordnat en eftermiddagskonsert i Korsholmssalen i Kulturhuset i Smedsby, Korsholm.

Konserten ordnades i samband med föreningens årsmöte. Nils Hildén fungerade som konsertens eminente konferencier och såg till att stämningen var trivsam redan från början.

dragsPelsförBuNdets egeN gruPP SDiF Ensemble, d.v.s. en grupp av föreningens medlemmar som brukat sammanstråla och uppträda tillsammans i olika sammanhang öppnade konserten. Idel goda dragspelare, vana dansmusiker och sångare bjöd på kända och underhållande melodier under ledning av Philip Norrvik. Gruppen Felspel som var nästa grupp att äntra scenen uppträdde på grund av ett virus som trio i stället för som kvartett. Kenneth Granback som förde gruppens talan berättade att det var 11½ år sedan gruppen senast stod på en scen, men de gamla takterna satt i. Närpes Spelmansgille var också på plats med sin nye ledare Magnus Westerlund. Spelglädjen var påtaglig och musiken svängde. Bengt Achrén och Philip Norrvik bjöd därefter på fina dragspelsduetter i arrangemang av Bengt. Konsertens första del avslutades av Korsholmsgillet som leddes av Bo

Lund som för dagen anlitats som ”stand in”. Deras sångare Viktoria Sten var en ny bekantskap för undertecknad som gladde sig åt hennes egna fina sångtexter och låtar.

I kaffepausen serverades kaffe, te och Andreas Knips hembageris goda äppelpaj vilket ingick i biljettpriset. Inget fel på stämningen då heller.

Efter kaffepausen var Smedarna, med sin ledare Dan Lillas, först ut på scenen. Smedarna var så att säga på hemmaplan eftersom de ofta övar i salen. De besitter förmågan att få musiken att svänga oberoende av om det är äldre tradlåtar eller nyare dansmusik.

Nästa inslag stod Henrik Rönngård för. Han har tagit dragspelet till heders efter årtiondens uppehåll och hör till dem som koncentrerat sig på den klassiska konstmusikrepertoaren för dragspel. Man kan inte låta bli att förundras över hur mycket musik man kan spela på ett enda instrument.

Bo Lund hade lyckats locka med sig Arbis dragspelsklubb som består av elever som han undervisar i institutets regi. Ett intressant pedagogiskt grepp som vi fick ta del av var att de spelade till ett förinspelat komp vilket säkert gav en extra krydda åt musikupplevelsen för hans elever. Vi fick också höra en duett mellan Bo och hans unga elev Hilma Kalliokoski som drog ner rungande applåder för sin virtuositet.

När konserten avslutades med allspel fylldes scenen av olika instrumentalister, men förstås främst av dragspel. Det blev en fin avslutning på en trevlig konsert.

Konserten hölls inför välfyllda bänkrader. Sundom TV var på plats och filmade och sänder konserten i flera delar. Den som är intresserad kan leta fram den på deras hemsida https://951.fi/play. Sök Dragspelskonsert.

Synnöve Svanström

Foto: Viktoria Sten
21
SDiF Ensemble inledde konserten.

Nordring 2023 på Bornholm

uNder PåskhelgeN 2023 ordnades den nordiska dansoch musikkursen Nordring för 18–25-åringar ute på Bornholm i Danmark. På kursen har ungdomar från Danmark, Norge, Färöarna, Island och Finland testat på de olika ländernas musik och danser i olika workshops. Sverige hade inga ungdomar med i år men nog en observatör eftersom de ordnar Nordring nästa gång. Från Finland deltog Benjamin Backman och Oscar Grönroos som spelmän och Corina Welke och Jessica Westerholm som dansare. Bland annat har vi fått testa på norska dansen halling och färöisk dans till flera olika färöiska visor. Spelmännen har huvudsakligen fått lära sig musiken till de danser som lärdes ut men också spelat tillsammans på kvällarna och då gjorde våra finlandssvenska allspelshäften succé.

Trots att mycket dans och musik stod på schemat har vi också fått bekanta oss med mycket annat från de olika länderna. Bland annat fick alla deltagarna presentera sitt hemland, en del traditioner vi har och hur våra dans- och spelmanslag och föreningar styrs upp. Vi delade även med oss av de olika påsktraditionerna. Under Finlands workshop i påsktraditioner gjorde vi påskris, lärde dem virvon varvon-ramsan och lät dem smaka på memma och mignonägg. Reaktionerna på memman varierade men majoriteten tyckte att den var helt okej. De danska nyheterna var också och besökte oss under påskworkshopparna så vi syns med där på ett hörn.

Under en av kursdagarna fick vi åka på en trevlig utflykt runt en del av ön. Ett av stoppen på utflykten var minigolf på BornPark minigolf som också är en miniatyrmodell av Bornholm. Vi blev indelade i mindre grupper och tillika som vi spelade fick vi lära oss mera om Bornholm i och med att varje bana hade en egen liten informationsskylt med intressanta fakta. Vi fick även besöka en av de berömda runda kyrkorna som finns på ön.

Många nya vänner har vi fått trots att det tog en och två gånger ibland att förstå varandra i och med att vi talade våra egna språk. Och trots att dagarna var långa och intensiva med mycket nytt att testa och lära så hade vi alla en väldigt rolig påsk.

Corina, Bebbe o Oscar

fakta om Nordring:

Nordring är en inspirationskurs och ett kulturutbye för ungdomar i åldern 18-25 år, och hör till Nordleks verksamhet. Kursen arrangeras vart tredje år omväxlande i olika nordiska länder och då oftast under påskhelgen. Från varje land och självstyrande område får sex ungdomar delta, av vilka fyra dansare och två spelmän. Från Finland får det delta den dubbla mängden eftersom de finlandssvenska och finska inom nordlek räknas skillt och sen får Åland skicka ytterligare sex ungdomar. Deltagarna ska kunna förmedla sin egen kultur och känna den så väl att likheter och olikheter kan lyftas fram. Deltagarna förväntas dela sina kunskaper från Nordring till sina respektive nationella organisationer.

Kursen ger de deltagande ungdomarna kunskap och utbyte av kulturen i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena, och ger såväl ökad kunskap i de olika traditionerna som ett värdefullt nordiskt nätverk.

Foto: Oscar Grönroos Under Nordring knöts många nya vänskaper.
22
Foto: Oscar Grönroos Under workshoppar fick man testa på bland annat norsk och färöisk dans. Foto: Oscar Grönroos Från Finland deltog Oscar Grönroos, Corina Welke, Benjamin Backman och Jessica Westerholm Foto: Oscar Grönroos
23
Deltagarna kom från både Danmark, Norge, Färöarna, Island och Finland

Jan-Håkan Dahlström

26.1.1947–6.12.2022

fiolByggareN och sPelMaNNeN Jan-Håkan "Janne" Dahlström avled oväntat i en hjärtinfarkt den 6 december 2022. Han blev 75 år.

Jan-Håkan växte upp i Bromarf i Västnyland och kom sedan att utbilda sig till teleingenjör i Sverige. Där tillbringade han största tiden av sitt arbetsliv. Intresset för instrument hade väckts tidigt i barndomen. I släkten fanns instrumentbyggare där bl.a. morbrodern hade jobbat i Jakobstad på Landola Ab som är mest känd för sina gitarrer.

Jan-Håkan började bygga sina första fioler på 1990-talet och skrev in sig i Stockholms fiolbyggarklubb. I slutet av 1990-talet återvände han till Västnyland och grundade sin fiolbyggarverkstad vid Rådhustorget i Ekenäs.

Till Jan-Håkans verkstad kom många för att få sina stränginstrument reparerade. Han hade alltid tid att diskutera igenom problem kring olika instrument. Dit kom också jag hösten 2010 för att få min gamla fiol reparerad. Den hade jag inte spelat på sedan barndomen. Hade för avsikt att ge bort eller sälja den efter att den blivit reparerad. Janne reparerade den men sade: Ge inte bort den, kom istället och spela tillsammans med oss. Det finns en Mbi-kurs för oss. Vi har inte spelat länge, men vi har en bra lärare, Erik Dannberg, som lär oss spela spelmansmusik.

I kursen deltog både nybörjare och sådana som hade haft en lång paus i spelandet. Några hade själva byggt sina fioler på Jan-Håkans Mbi-kurser i Ekenäs eller i Ingå. Det var ett utmärkt samarbete: Jan-Håkan byggde och reparerade stränginstrument samt lärde intresserade att själva bygga sina fioler (men även andra stränginstrument) och Erik (som senare blev mästerspelman) lärde oss använda våra instrument på bästa möjliga sätt.

Först vågade jag inte gå med i gruppen för att spela fiol men efter att Janne också hade reparerat min gitarr, fick jag veta att jag kan delta med min gitarr i stället. Gitarr hade jag spelat ända sedan min skoltid så det passade mig. Inledningsvis kompade jag med gitarren men den fina västnyländska folkmusiken fick mig att öva låtarna hemma, även på fiolen. Detta öppnade för mig och mången annan en helt ny musikvärld med möjlighet att spela också i andra spelmansgrupper. I fiolgruppen spelade också Jannes sambo Ulrika Skult, fiol. I Raseborg spelade Janne i Salongsorkestern som leddes av Börje Gröning.

I Snåresalen i Ekenäs organiserade Janne även regelbundna ”buskspeltillfällen” som samlade spelmän från olika orter i Nyland.

På somrarna vistades Janne och Ulrika på Brunskär i Korpo varifrån de regelbundet deltog i gruppen Kvinnfolks spelmansstämma i Önningeby på Åland. Där presenterade Janne sina nyaste fioler och gjorde vid behov små justeringar på spelmännens fioler. På Brunskär hade paret biodlingar som bisyssla och den goda honungen fick man köpa av Janne under höst och vinter. Sommaren 2019 flyttade paret till Pargas och fick där mera utrymme för både biodling och instrumentbygge. Där var Janne aktiv in i det sista.

Jan-Håkan lever kvar i våra minnen, vi som har fått dela hans entusiasm och uppfinnarglädje i att utveckla fioler och musiken överhuvudtaget.

memoriam
In
24
Foto: Lina Enlund, Västra Nyland

Kurt “Bubi” Svahnström

31.3.1944–22.4.2023

då Jag i MitteN av aPril var på Pargas Amatörorkesters konsert till Nagu blev jag förvånad då Kurt ”Bubi” Svahnström inte var med. Han missade ju sällan en chans att få spela. En vecka senare kom det sorgliga beskedet att han hade gått bort.

Bubi älskade att spela tillsammans med andra och han hade en väldigt bred repertoar. Under spelmansstämmorna var han en av de riktigt aktiva då det gällde att hålla musiken igång så länge som möjligt, helst tills det var dags för frukost. Om det var nån låt som man som yngre och oerfarnare spelman inte kunde fick man alltid hjälp av Bubi som med oändligt tålamod lärde ut den. Han tyckte inte om att stå i centrum utan det som var viktigt för honom var uttryckligen att få vara del av en musikalisk gemenskap. Tack vare att han kunde så många låtar fick han ofta rycka in då det behövdes spelmän i andra spelmanslag. Då ställde han alltid upp och på det förnöjsamma leendet kunde man se hur han i fulla drag njöt av att få spela.

Till hans stora glädje gick musikintresset vidare till barn och barnbarn. Han tyckte oerhört mycket om att spela med dottersönerna Birk och Vide som är väldigt duktiga musiker.

Bubi var inte heller den som ställde sig upp och höll tal så då dottern Malin gifte sig löste han problemet genom att skriva en bröllopsvals i stället!

Som musiker var Bubi väldigt mångsidig. Dragspelet var hans första instrument och det berättas att han som femåring fascinerat tittat på ett dragspel och utbrustit ”Om man

ännu sku’ kunna spela på det!”. Den önskan gick sannerligen i uppfyllelse.

Då han började jobba på Åland i mitten av 1990-talet blev dragspelet onödigt tungt att släpa med sig så han lärde sig spela både klarinett och saxofon. “Jag har börjat pipa lite för mig själv”, som han uttryckte saken i spelmansbussen. ”Pipandet” gick alldeles utmärkt och det var framförallt på klarinett han blev riktigt skicklig.

Bubi spelade i flera olika spelmanslag, t.ex. Pargas dragspelsklubb, Dalsbruks dragspelsklubb och Strömmarna för att nämna några. Han satt även med i styrelsen för Finlands svenska spelmansförbund som representant för Åboland. Men han var aktiv också på den klassiska sidan där han spelade i Pargas Amatörorkester och i Blåslaget i Åbo. Utöver det ingick han i Kimito Island Big Band och Low Budget Band. Dessutom sjöng han i Pargas Manskör. En riktig mångsysslare inom musik, med andra ord.

Trots alla hans meriter på det musikaliska planet är det ändå den lågmälda humorn samt den medmänskliga värme och trygghet han utstrålade som jag kommer att minnas bäst. Det är ett stort hål Bubis bortgång lämnar efter sig i det åboländska och finlandssvenska musiklivet.

Minnet av Bubi kan hedras med en minnesgåva till Finlands svenska spelmansförbund/Klas Gustafssons fond: IBAN: FI91 4958 0010 1388 93

In memoriam
25
Foto: Privat

Nya skivor

avslut som jag tolkar som en 6 minuters improvisation kring temat i sången som inledde spåret.

gränslandet mellan Norge och Sverige och flera av hennes egenhändigt skrivna låtar.

usi/

susaNNe riikoNeN alias usi från Joensuu i Norra Karelen är en finlandssvensk folkmusiker som har arbetat länge inom musikbranschen. Hon är född i Helsingfors och har njutit somrarna i Sibbo skärgård.

Albumet Min sång som också finns på finska, då med namnet Lauluni, består av åtta barnsånger, men flera av sångerna kunde med andra texter lika bra vara visor för alla åldrar. Sångerna har en stark koppling till traditionella vaggvisor, skämtvisor och andra folksånger med korta verser och omkväde. I pressmaterialet skrivs: ”Med dessa nya sånger siktar Usi på att stärka finlandssvenskheten och ge både svensk- och finskspråkiga barn något nytt att lyssna på: sånger där östfinsk tradition kombineras med finlandssvensk musik.” – och det är något jag kan skriva under.

Usis trevliga, enkla, utan krusiduller-sångröst, ackompanjeras av en samling mer eller mindre traditionella instrument (kantele, gitarr, mungiga, kazoo, långflöjt, sansula) i vad jag skulle beskriva som ljudlandskap. Sångerna på albumet är arrangerade tillsammans med folkmusikern och musikpedagogen Mammu Koskelo och jag tycker att deras gemensamma tonspråk fungerar utmärkt. I det sista spåret, Sov nu, som är 8 minuter långt kommer samspelet tydligt fram i ett suggestivt och meditativt

Sången Dansen vann Norra Österbottens Folkmusikförbunds 50-årsjubileumstävling. Motiveringen som juryn gav om en glad, traditionell folkvisa som fastnar i minne och sinne kan jag hålla med om. Det är också den sången som skiljer sig mest från ”barnsångkonceptet”. Mitt i sången sjungs en liten slinga som är tagen från signaturmelodin till den gamla TV-serien The Flintstones som i sin tur är en variation på Beethovens pianosonat nr. 17. Det är ett exempel på hur hela albumet på något sätt är bekant samtidigt som nytt. Små element knyts samman till en bra helhet. Mina personliga favoriter från albumet är redan nämnda Sov nu och Dansen.

Albumet presenterades 2.4.2023 på en releasekonsert i Joensuu och har endast publicerats på nätet. Sök på Usi & Mammu på t.ex. YouTube eller Amazon Music så hittar du rätt.

Tobias Elfving

Det är speciellt hennes egna låtar som får mej att lyfta på ögonbrynen. Och speciellt spår fyra, som sagt, Gränsland Här ger hon järnet och tar ut allt vad som man överhuvudtaget kan dra ut ur en hardangerfela, samtidigt som det sker på ett väldigt lekande, lekfullt sätt. En tradlåt som också faller mig på läppen (läs: i örat) är spår tio – en pols som växlar mellan dur och moll. En sak till som faller ”i örat” är henne fotstamp. Man fick lära sig i blåsorkestern, i slutet av 60-talet: om du nödvändigtvis vill stampa takten så gör det med tårna in i skon! Fotstamp får inte höras! Här får de höras, och de hör till! Anna-Karin Andersson hör till den yngre generationens folkmusiker. Hennes sätt att behandla sin fela både rytmiskt och uttrycksfullt, kan till och med föra tankarna till en annan genre – heavyrock. Om man får ta till lite modernare uttryck, liksom. Här får man höra både medljudande strängar, bordunspel som för tankarna till stråkharpan eller nyckelharpan inte att förglömma. Hardingfelan har ju sina fyra resonanssträngar, den kromatiska nyckelharpan har tolv, men stoppar man in hardangerfelan eller nyckelharpan i en orkester försvinner resonanssträngarnas klang. Kommer osökt att tänka på Nordman och Mats Westers nyckelharpa. Man hör melodin, men var blev klangen från resonanssträngara av? De drunknar i de andra instrumenten. Så, därför är Anna-Karins CD, Solo, en verklig pärla.

anna-karin andersson/ Gränsland | Solo

oM du får deNNa cd i din hand: starta med det fjärde spåret, Gränsland! Maestoso! Sen följer melodislingor, medljudande strängar, följsam stråkföring, taktfast fotstamp. Och allt detta på hardangerfela. Anna-Karin visar sig vara en hejare på sitt instrument. Skivan innehåller en härlig blandning av låtar från just

Nåmen, finns det då inget negativt man kan säga om Anna-Karins skiva? Ja, om man inte är en fullständigt insnöad nörd på norsk felemusik – spela inte denna skiva nonstop – då blir det för mycket av det goda på en och samma gång. Dela gärna upp den i mindre avsnitt, typ: hennes egna låtar först och sen lite laborering bland tradlåtarna. Och sen kunde man kanske som fiolnörd önskat en liten presentation av alla de olika hardangerfelor hon spelar på.

Till sist. En liten presentation av haringfelan: ser ut som en vanlig fiol, men har åtta strängar, fyra spelsträngar och fyra resonanssträngar, som är placerade

Lauluni-Min sång
26
Foto: Stefan de Batselier

under spelsträngarna i stallet. Mycket utsirad med inläggningar och mönster. För tankarna lite till Henrik Bergman, fiolbyggare i Närpes, som också dekorerar sina fioler med en massa mönster. Dessutom finns en hel del olika stämningar av hardingfelan. Till exempel: den så kallade djävulsstämningen a-e-a-ciss, a-e-a-e, och flera andra olika strängstämningar.

Kenneth Granback

vÄseN/ Melliken

vÄseN har koMMit ut med sitt fjortonde studioalbum. Väsen har från start 1989 varit trio, kvartett, kvintett, trio igen och duo. Nu är de duo och medspelarna är Mikael Marin som spelar basviola och

cello och Olov Johansson på flera olika nyckelharpor som silverbasharpa och kontrabasharpa.

Det första som slår mej, när jag hör på denna skiva (blev nonstop nu) är – hur kan två (2!) spelmän emellanåt låta som en halv kammarorkester? Det är nog nyckelharpans ”fel”. Alla dessa resonanssträngar, bordunsträngar, dubbelgrepp – och så alla dessa finurligheter man kan göra i dagens inspelningsstudior.

Alltså, två mycket högt drivna spelmän som kunde satsat på en karriär inom den klassiska musiken men som vill fullt och fast satsa på sin spelmansgärning. Här får vi höra traditionella låtar, naturligtvis, samt egna låtar. I följebrevet kan man läsa: ”Med sitt lekfulla och fulländade sanspel verkar de trotsa fysikens lagar i något som förefaller vara en telepatisk kommunikation”. Håller helt med.

Första låten som går direkt in i mina öron är Hymn till sommarnätter, spår 17. Mikaels egen låt. En vacker, lite vemodig melodi som kanske skulla passa att avsluta dagens hank och stör med.

En annan låt är spår 14, Strykarepolska. Det är också Mikaels låt men Olov spelar harpa. Här går det undan, hans vänsterhand dansar över nycklarna som Oscar Petersens pianofingrar och stråkhanden vevar på som stråken i Devils Trill av Tartini. En annan låt som är tilltalande är Brotpolska, spår 13. Mikael Marin spelar duo med sej själv. Melodin på cello och

så kompar han sej själv på bas. Studioteknik liksom. Smakfullt. Och så använder han stråken som nån slags trumpinne ibland.

Skivomslaget innehåller också presentation av spelmännen på skivan samt lite skrönor och så stiliga bilder på de båda spelmännen.

I mina öron en mycket hörbar skiva, Kommer nog att snurra nån extra gång i min spelare.

Kenneth Granback

15.7.

Podcasten ”Från folk till folk” lyfter fram folkmusiker och traditioner inom Svenskfinland. Sångaren och låtskrivaren Désirée Saarela har tillsammans med medieproducenten Susanne Skata träffat sju finlandssvenska folkmusiker: Maria Kalaniemi, Mats Granfors, Kenneth Nordman, Tom Forsman, Christine Julin-Häggman, Marianne Maans och Janeta Österberg. Samtalen handlar om allt från lek och passion till folkmusikens plats i dagens värld.

Lyssna

på lafo.podbean.com Mer info på lafofolkmusikcenter.fi

Deadline för material till Nr 3/2023 är
Material skickas in till adressen fiolenmin@spelmansforbundet.fi 2023
Podden ges ut av Lafo folkmusikcenter med stöd från Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse och Kultur-Österbotten.
27
Foto: Creative Commons/Tim Reckmann

Avs. Finlands svenska spelmansförbund

Centrumvägen 3, 65610 KORSHOLM

Händelsekalender

30.6–2.7 Spelmansstämma, Åland

10–16.7 Kaustinen Folk Music Festival, Kaustby

12.7 Lilla Spelmansstämman, Kaustby

12.7 Menuettworkshop och Menuetternas natt, Kaustby

20.7 Folkmusikkväll med Rie och I Fäälan vid café Skorpan, Jakobstad

10.8 Folkmusikkväll med Marianne Maans under Konstens natt, Vasa

11–12.8 Lafolk Festival, Lappfjärd

22–24.9 Skärikurs på Sälgrund

6–7.10 SpelmansFolk, Åbo

3.11

4.11

Folkmusikkonsert på Doo-Bop Club, Vasa

Folkmusikdagarna Mobilt, Vasa

Händelser till kalendern skickar du på adressen kansliet@spelmansförbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi

Händelsekalendern publiceras också på www.spelmansforbundet.fi

2023