Page 1

Регламент “Творческого конкурса” Покупатель ковра, промаркированного специальной этикеткой на обратной стороне изделия, для участия в конкурсе должен прислать фотографию этого ковра в интерьере. Фотография приобретенного ковра в интерьере (в хорошем качестве) отправляется обладателем ковра по электронной почте: concurs@acvila.md в период с 27.05.14 по 27.09.14 Отправитель должен указать свой телефон, город проживания, адрес электронной почты, имя и фамилию. Организатор конкурса получив фотографию присвоит ей регистрационный номер и сообщит его отправителю. Организатор оставляет за собой право использовать информацию предоставленную участником конкурса в маркетинговых целях. 06.10.14 Жюри конкурса состоящее из представителей производителя отберет 200 лучших фотографий ковра в интерьере. Список победителей конкурса (регистрационные номера фотографий) и сами фотографии будут опубликованы 07.10.14 на сайте организатора www.carpetshop.acvila.md. Призы будут доставлены в адрес победителей организатором через своих представителей в течение 30 дней с даты публикации результатов конкурса

Regulamentul “Concursului creativ” Pentru a participa la concurs, cumpărătorul covorului marcat cu o etichetă specială trebuie să expedieze în adresa organizatorului fotografia covorului în interior. Fotografia din interior a covorului procurat (într-o calitate bună) se va transmite în perioada 27.05.2014 pînă pe 27.09.2014 la următoarea adresă de e-mail: concurs@acvila.md. Participanţii urmează să indice numărul său de telefon, adresa de email, numele şi prenumele. Organizatorul concursului va atribui un număr unic de înregistrare pentru fiecare fotografie primită şi îl va comunica fiecărui participant. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a utiliza informaţia prezentată de către participant în scopuri de marketing. 06.10.2014 Juriul concursului, format din reprezentanţii producătorului, va selecta cele mai reușite 200 de fotografii a covorului în interior. Lista cîştigătorilor concursului (numărul de înregistrare a fotografiei) și fotografiile selectate vor fi publicate la data de 07.10.2014 pe pagina web a organizatorului: www.carpetshop.acvila.md Organizatorul va expedia cadourile cîștigătorilor prin intermediul reprezentanţilor săi în decurs de 30 de zile din data publicării rezultatelor concursului

25.05.2014

Regulament  
Regulament  

Регламент

Advertisement