Page 1

Cgd(('(#-#'%&'™IDGC>D$=66E6G6CI6$@:B>CB66$@:B>$I:GKDA6$NA>IDGC>D™>abd^ij`hZi%)%*,&%,,+Id^b^ijhe#%*%")&&%'&%&'™lll#`Zb^idgc^d#[^

A>>II::Ct ItHHt?6@:AJHH6 >`^V^`V^cZccVjg^h ej]ZZcV^]ZZcV

)

&& >AB>yI?6>=B>H:I ''

*5‚3"/5"ŭ503/*0

käynti puutarhakadun puolelta

PE K-22 LA K-24

@Vj`da~beÂŽkZg``d aVV_ZcZZHVVgZce~~]~c

JJI>H:I

SYKSY TĂ„YNNĂ„ HUIPPUESIINTYJIĂ„

@ZbEV_VIdIV edcc^hiVkVied]_VaiV

JG=:>AJ

STAND UP ILLAT ALKAVAT!!! LA 15.9. Anders Helenius & Arimo Mustonen

    

Lippuja ennakkoon hotellin respasta

PE 14.9.

SUVI TERĂ„SNISKA Liput 16 â‚Ź sis. narikan

Lauantaina 1.9. Allsvenskaniin nousseen ASPLĂ–VEN HC:n KAUDEN ALOITUSFĂ„STIT

teRvetuLoa riEmukkAaseeN stanD up-iltaAn!

Ohjelmassa mm. joukkueesittelyä

Avoinna Pe ja LA 22- 04

Kaikki ovet avoinna, joka viikonloppu PARADISE + SECOND FLOOR + NELSON Sisäänpääsy koko taloon 5 ₏

Esiintyjätosoitteessa www.tch.fi HVLLQW\MlWZZZWFKÀ

ITĂ„RANTA 4

MAASEUDULTA KÄSIN – MESSUT Tervolan Louella 25. – 26.8.2012 Lauantaina lavalla mm: r5BJLVSJ5JNP,VMNBLLP r"OV5BNNFMB r7FUPWPJNB

Sunnuntaina lavalla mm: r+BOJ1FUUFSJ r(SPPWJOH)JHI"MMTUBST

#¨/%&+¨ 7"/)0+",0/&*5" 10)+0*4460.&/3*4,&*/ &.¨/5¨+"*4¨/5¨&-¨*.*¨ 5:¸/¨:5¸,4*¨ 1"-+0/.::+*¨ .FTTVUKVPOUBBUVUUVVOUZZMJJO+VIBu1FMUTJu1FMUPQFSÅ

0400480432

KE HAPPY PARTY CLUB TO LATINO / RAP -CLUB NIGHT PE-LA DISCO CLUB SU CHILLOUT CLUB OPISKELIJAT AINA ILMAISEKSI SISĂ„Ă„N!

AVOINNA: MA-TI 22-02, KE-LA 22-04, SU 23-04

    

KEMIN LAUKKU K A U P P A T A L O

PRIMA

KESKELLĂ„ KEMIĂ„ VALTAKATU 7-9 ARK  s LA  s 0UH 
' CGD(( @:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>

ID>B>II6?6AI6

B6II> @DH@:CG6CI6

:a^ciVgk^``Z^YZc dbVkVgV^hjjh aVh`jhhV Elintarvikkeiden hinnat ovat maailmalla nousseet kesän aikana taas lähelle ennätystasoa. Viljojen ja muiden peruselintarvikkeiden hintoja seuraava YK:n elintarvikejärjestön hintaindeksi kohosi kaikkien aikojen ennätykseen viime vuoden helmikuussa. Viljojen, sokerin, kaakaon, kahvin ja muiden elintarviketuotannon raaka-aineiden kallistuminen nostaa tietysti myös lopputuotteiden hintoja.

BVV^abVc Za^ciVgk^`ZijdiVcid Za~~ tällä hetkellä jat-

kuvassa käymistilassa ja se omalta osaltaan on nostamassa keskustelua Suomen elintarvikeomavaraisuudesta. Meillähän on perinteisesti vannottu omavaraisuuden nimeen. On hyväksytty, että tupakka ja banaanit tuodaan ulkomailta, mutta muutoin korkea kotimainen omavaraisuus on nähty hyvänä niin maatalouden, elintarviketeollisuuden, huoltovarmuuden kuin kaupankin kannalta, sanoo Hannu Pelttari Huoltovarmuuskeskuksesta. Kaupan hyllyjen valmiiden tuotteiden raaka-aineperustan arvioidaan olevan noin 80-prosenttisesti kotimaista. Luku on korkea, mutta mikä on tällä hetkellä suunta, johon edetään? Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Anne Kalmari muistutti toukokuussa omavaraisuuden alenemisesta. Mikseivät hälytyskellot jo soi hallituksella, kilpailuvirastolla ja jopa kuluttajien keskuudessa, kysyi Kalmari. Hänen mukaansa rypsiä kylvetään maahan vain 16 % kotimaan valkuaistarpeesta. Viljan siemen loppui kesken, vaikka ulkomaanvienti ei ollut tavanomaista suurempaa. Kaikkien keskeisten elintarvikkeiden omavaraisuus on tippunut alle sadan. Naudanlihan kulutuksesta pystymme tyydyttämään enää 83 % ja nestemäisten maitotuotteiden omavaraisuusaste on pudonnut alle sadan. Sianlihan osalta olemme olleet omavaraisia viimeiset 30 vuotta. Historiallinen käänne on tapahtunut, kun tämän vuoden sianlihan tuotantoennuste on vain 193 miljoonaa kiloa ja kulutusennuste 197 kiloa. Tilojen lopettamisvauhti on niin huimaa, että munapulan ja voipulan lisäksi Kalmari povaa tyhjiä hyllyjä monien muidenkin kotimaisten elintarvikkeiden kohdalta. Hän vaatii hallitukselta välittömästi alkuperämerkintöjä pakolliseksi, reilunkaupan lakia sekä sitä, että uusien kustannuksia lisäävien ehtojen määrääminen lopetetaan, kunnes ruuan huoltovarmuus saadaan turvattua. Maatalouden arvostus on 2000-luvulla kasvanut ja sen merkitys varmaan ymmärretään entistä paremmin. Kuluttajien valinnat myös ohjaavat omavaraisuuden suuntaan tai siitä poispäin.

@Zb^c W^dY^ZhZaiZ]YVhiV Z^ daZ ]VjYViij, vaikka aiemmat uutiset kesällä vähän siihen viittasivat. Uutta vettä myllyyn on tuonut EU-komission julkaisema lista uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävistä hankkeista. Siinä Kemin tehdas on ainoa suomalainen hanke. 500 miljoonaa euroa maksava laitos voi parhaimmillaan saada EU:lta tukea 100 miljoonaa euroa. Vapo etsii parhaillaan uusia yhteistyökumppaneita Metsä Groupin vetäydyttyä. Vapon resurssit eivät nimittäin yksin riitä biodieseltehtaan rakentamiseen. Biodieselin raaka-aine löytyy Kemi-Tornion lähimetsistä. Toisenlaisiakin aineita liikennepolttoaineiden valmistamiseen käytetään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maissisadosta 40 prosenttia menee polttoaineisiin sekoitettavan etanolin valmistamiseen. Maailman elintarviketilanne huomioiden luku on järkyttävä.

@DAJBC> B6G@JH BJHI6?tGK>

:jgdij`^VdYdiZaaZhhV _Vc^^i~bV`hVZhhV Heinäkuun lopulla uutisoitiin Metsäliiton ja Vapon biodieseltehtaan selvitystyön etenemisestä. Kemin Ajokseen mahdollisesti perustettava tehdas olisi merkittävä piristysruiske ei ainoastaan Kemi-Tornioseutukunnalle vaan paljon suuremmalle alueelle. Ulottuisivathan hankkeen vaikutukset laajasti kuljetuksiin ja alkutuotantoon. Puolen miljardin euron hanke ja kaksisataa suoraa työpaikkaa kelpaisivat mille tahansa seutukunnalle. Muistelen, että aikoinaan ministeri Mauri Pekkarinen yritti pudottaa Kemiä pois sijoituspaikkakuntien joukosta vedoten työvoimapulaan?!

K^Za~Z^`VccViVcjd" aV^hiV# Paljon on ehtinyt

tuonkin uutisen jälkeen tapahtua. Hankkeen aikataulu ja moni muu asia on auki, kuten myös julkisen sektorin tukipäätökset niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Mutta suunta lienee selvä. Omavaraisuuden lisääminen ja uusiutuvien raaka-aineiden tehokkaampi käyttö on vält-

kärjessä. Näytön paikka olisi ollut jo Kemijärven sellutehtaan lopettamisen yhteydessä. Nyt Kemijärven tehtaan vanhat kattilat tekevät huipputulosta Kanadassa.

Da^h^]VchZ]nk~hVVYV

Ç

6_d`hZZcbV]" Ydaa^hZhi^eZgjh" iZiiVkViZ]YVh da^h^bZg`^ii~k~ e^g^hinhgj^h`Z Z^V^cdVhiVVc @Zb^"Idgc^d"hZj" ij`jccVaaZkVVc eVa_dchjjgZb" bVaaZVajZZaaZ tämätöntä. Siinä kilpailussa pohjoisen täytyy olla joukon

AJ@>?6@JK6

jokunen euro takaisin niistä jäsenmaksuista, joita olemme Euroopan unioniin maksaneet. Suomi on ollut lähes koko jäsenyysajan nettomaksaja päinvastaisista lupauksista huolimatta. Vielä EU-jäsenyyskeskustelun aikana maalailtiin varsin ruusuisia kuvia, kuinka paljon me saamme maallista hyvää Euroopasta. Todellisuus on osoittautunut toisenlaiseksi.

BVVcVciV^VVbjc jj" i^hZi `Zgid^kVi! että ko-

koomusveteraani, kansanedustaja Ben Zyskowicz on valmis osoittamaan Kreikalle ovea euroalueesta. Kun Kreikan ensimmäisestä tukipaketista keskusteltiin eduskunnassa viime kaudella, samainen Zyskowicz pilkkasi tuen vastustajia ja kauhisteli, kuin-

At=:ItK6E66"6>=:>C:C @JK6C:I>HHtlll#`Zb^idgc^d#[^

ka kalliiksi Kreikan romahtaminen tulisi myös suomalaisille.

Dc`d `d`Zcji `d`dd" bjheda^^i^``d tullut ai-

dosti toisiin ajatuksiin? Tuskinpa, sillä sosiaalidemokraatit ja kokoomus pelaavat nyt kovaa peliä. Panoksena on suurimman puolueen asema kuntavaaleissa ja paalupaikka seuraaviin eduskuntavaaleihin mentäessä.

=Vaa^ij`hZc e~~ejdaj" ZZi ovat kumpikin hyväk-

syneet euroalueen yhteiset vastuut, jotka Suomen osalta nousevat jo kolmeenkymmeneen miljardiin euroon. Kyse on vain siitä, että päämäärätön ja turmiollinen Eurooppa-politiikka yritetään saada näyttämään joltain muulta. Varsinkin kokoomuslaiset, mutta myös suuri osa sosiaalidemokraateista hyväksyy Euroopan liittovaltion. Sitä ei kannata unohtaa, vaikka vaalivuosi teettäkin kaikenlaisia julkisuusmanöövereitä ja löysiä vaalibudjetteja.

Lukijaa Kuv

Aj`^_Vc`jkVhhVinnc^@Zb^_d`^#@jkVV_V]Vajh^enhniZaa~ijciZbViidbVcV#

>ABD>IJHB6I:G>66A>IhZjgVVkVVcaZ]iZZc(e~^k~~ZccZc^abZhinb^hi~`ad&'bZccZhh~# ^abd^ij`hZi5`Zb^idgc^d#[^KVab^^ieV^cd`Zaed^hZieY["_VZeh"i^ZYdhidi'e~^k~~ZccZc^abZhinb^hi~#

:a^V`hZc`Vij&%!.*)%%IDGC>D™id^b^ijh5`Zb^idgc^d#[^™^abd^ij`hZi5`Zb^idgc^d#[^ ID>B>IJH?D=I6?6 ?d]VccZh?VV``daVe#%)%*,&%,,+ _d]VccZh#_VV``daV5`Zb^idgc^d#[^

>ABD>IJ@H:I ?d]VccZh?VV``daVe#%)%*,&%,,+ _d]VccZh#_VV``daV5`Zb^idgc^d#[^

JA@D6HJ$I6>IID BV^cdhid^b^hid8gZVDn e#%))'-'%*-^c[d5XgZV#[^

EttID>B>II6?66c^iiV@daZ]bV^cZcadbVaaV

>ABD>IJ@H:I$I::B6I BVaaVHVY^cbVVe#%)%%(.)',) bVaaV#hVY^cbVV5`Zb^idgc^d#[^

@JHI6CI6?6 Idgc^daV^cZcDn

KI#EttID>B>II6?6 BVii^@dh`ZcgVciVe#%)%%+.)'-. id^b^ijh5`Zb^idgc^d#[^

?j]VbVii^@dciiVc^Zb^e#%)%",+%',*' _j]VbVii^#`dciiVc^Zb^5`Zb^idgc^d#[^

E6>C6IJH HjdbVaV^cZcAZ]i^eV^cdDn

painavaa

LAATUA

p. 08 479 5211 =66E6G6CC6C ?6@:AJDC<:AB>HH6 N=I:NH @tG@>?6@:AJJC %)%"*'()-&(


@:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

  Maksuttomat myyntipaikat varausjärjestyksessä Puh. 0400 809 740

klo 11-12.30 Hernekeitto, kahvi & lettu

      

   Eurokriisin vaikutukset kuntalaisen arjessa

Paneelissa mukana

 Maksuton poniajelu & ilmapalloja klo 10-13

  esiintyy klo 10.00 

Matti Harjuniemi Rakennusliitto puheenjohtaja

Katja Hänninen Vasemmistoliitto puoluevaltuuston jäsen

Risto Kalliorinne Vasemmistoliitto Kansanedustaja

Markus Mustajärvi Vasenryhmä Kansanedustaja

  Tornion Vasemmistoliiton vaaliohjelman esittely Ehdokkaiden ilmoittautuminen syksyn vaaleihin

Ari Jaakkola & hanuri klo 10-13

4 pkt

3 prk

Avoinna: Ma-pe 7-21 La 9-21 Su 12-21

(


) JJI>H:I @:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

@Vj`da~beŽejdaZiŽa_nc]^ccVhiV

JJI>H:I id^b^ijh

5

`Zb^idgc^d#[^

I>:9DII::IJJH>IDGC>D" A6>C:C@6JEJC@>A:=I::C DHD>II::H::C/ id^b^ijh5`Zb^idgc^d#[^

AN=N:HI> @Zb^cbVVc jjh^ _d]idgn]b~ Keminmaan kunnan uuden johtoryhmän muodostavat suunnittelusihteeri Sirkka Lääkkö, johdon sihteeri Anne Puotiniemi, perusturvajohtaja Seija Parviainen, kunnaninsinööri Susanna Sandberg, kunnankamreeri Pirkko Kallaanvaara, hallintosihteeri Merja Michelsson, sivistystoimenjohtaja Marjaana Kamula Kummu ja kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi.

@Vj`da~beŽkZg``daVV_ZcZ TORNIO

Idgc^dc`Vj`da~beŽ" kZg``ddcaVV_ZcZ" bVhhVHVVgZce~~]~c# KZg``dVdcgV`ZccZi" iji~c~`Zh~c~AVe^c @jaaVhiVZiZZce~^c E^g`Vc`VYjce~~" ]~cVhi^#:ch^`Zh~c~ kZg`dce^^g^^cijaZkVi HVbbdc`Vij_V=Za" aVci^c`Vij#Ed^``^`V" YjiIVe^dci^Z!HVbe" hVc`Vij!EZaaZgkdci^Z _V@jaaZgkdci^ZdkVi d]_ZabVhhVbjjiV" bVckjdYZce~~hi~! _dhVajZZaiVhVVYVVc g^^ii~k~hi^jjh^Va^^i" in_^~# Saarenpään omakotitalot ovat pääasiassa öljylämmitteisiä taloja. Siirtyminen kaukolämpöön on houkutteleva vaihtoehto, koska sen käyttö on puolet öljyä halvempaa. Kaukolämmön liittymismaksu on 2620 euroa ja tarvike- ja asennuskustannukset 2900-3900 euroa. Pirkankadulla Tornion Energia Oy:n lähtökohtana

oli, että kun noin puolet taloista lähtee mukaan, verkkoa aletaan rakentaa. Mukaan on saatu suurin osa kiinteistöistä.

@Vj`da~beŽe~~aa^``Ž BVg``j @j^kVaV^hZc

mukaan kaukolämmön piirissä on Torniossa 115 pienkiinteistöä. Määrä on koko ajan kasvussa. -Vasta 2000-luvulla olemme suuntautuneet enemmän pienkiinteistöpuolelle. Ensin on pitänyt rakentaa verkko ja saada isot kuluttajat mukaan, sanoo Kuivalainen. Kaukolämpöliittymiä on kaikkiaan 453, mikä koostuu omakotitalojen lisäksi rivi- ja kerrostaloista, yrityksistä sekä julkisista rakennuksista. -Tänä syksynä tai viimeistään ensi kesänä aletaan rakentaa verkkoa vanhoihin Outokummun rivitaloihin Untolantielle. Palosaaren alue tulee työn alle joko vuonna 2014 tai 2015, toteaa Kuivalainen. Uusia asuinalueita suunniteltaessa Tornion Energia on kaupungin kanssa tiivissä yhteistyössä. -Kaukolämpö pyritään saamaan matkaan alusta pitäen. Tornion Energian ja Haaparannan kaukolämpöverkot on liitetty yhteen vuonna

1994. Yhtiö myy rajan taakse kaukolämpöä vuosittain noin 50 gigawattituntia, mikä vastaa 2500 omakotitalon lämmittämistä. Ostajana on Haparanda Värmeverk Ab, joka on Vattenfallin ja Haaparannan kaupungin yhteinen yhtiö.

Idgc^dc :cZg\^V dhiVV pääosan kaukolämmöstään Tornion Voima Oy:ltä. Torni-

Ç

@Vj`da~beŽŽc dcdaijinnin" k~^h^~`VjiiV a^c_Vc on Energialla on kolme omaa lämpökeskusta, Juhannussaaressa, Lukiokadulla ja Aukiokadulla. Ne eivät kuitenkaan ole jatkuvassa käytössä, vaan toimivat huippu- ja varalaitoksina. Tavittaessa lämpökeskuksilla voidaan tuottaa koko kaukolämmön tarve. -Juhannussaaren lämpökeskus on tullut tiensä päähän ja tilalle on rakenteilla 10 megawatin raskasöljylaitos, kertoo Kuivalainen.

@Vj`da~beŽkZg``ddcaZk^ccniIdgc^dhhVaVV_VaaZVajZZaaZ#EVadhVVg^ij BVg``j@j^kVaV^cZc#

BVi`V`Zh`j`hZcgV`ZccjhinŽi`~nci^^c

>hdjg]Z^aj" iVeV]ijbV `VjeeV" `Zh`j`hZhhV Ensi lauantaina 25.8 järjestetään RajaSPOTTED urheilutapahtuma Rajalla kauppakeskuksessa. Sen tavoitteena on kannustaa torniolaisia harrastamaan liikuntaa ja antaa tietoa paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista. Tavoitteena on myös hankkia seuroille uusia jäseniä niin harrastajiksi kuin muuhunkin toimintaan. -Tapahtuma toimii messutyyppisesti ja on kaikille ilmainen. Paikalliset urheluseurat esittelevät toimintaansa ihmisille toiminnallisella tavalla, eli tavoite on, että jokaista lajia pääsee kokeilemaan ihan itse, kertoo Janne Illikainen.

BV["Vg``^iZ]i^id^b^hidciZ`Zb~]VkV^ccZ`jkVn]iZ^hZhi~ bVi`V`Zh`j`hZhiV#

BVi`V`Zh`j`hZcgV`ZccjhinŽbVVcZch^bb~^hZiaVe^daa^hZi]Z^ii^k~iIdgc^dc`Vjejc\^c_d]iV_VGV^" bdGdc`V^cZckVh#_VjgV`d^ih^_VGVae]AV\cZW~X`_V=VVeVgVccVc`jccVccZjkdh<jccZaH^bj# HAAPARANTA

Idgc^dc_V=VVeVgVc" cVcn]iZ^hZcbVi" `V`Zh`j`hZcgV`Zc" cjhinŽiVad^iZii^^c hnbWda^hZhi^bVV" cVciV^cV#:ch^bb~^" hZiaVe^daa^hZi]Z^i" i^k~i=VVeVgVccVc `jccVccZjkdh<jc" cZaH^bj!Idgc^dc `Vjejc\^c_d]iV_V GV^bdGdc`V^cZc_V gV`Zccj`hZcjgV`d^" kVc=:67/cZYjhiV_V GVae]AV\cZW~X`# BVi`V`Zh`jhgV`ZccZiVVciVjhiVaaVc~`nk~aaZkZh^VajZZaaZ

Työt käynnistyvät massiivisilla maansiirtotöillä, sillä rakennuspaikalla on tällä hetkellä iso monttu, jonka pohjalla vesi killuu. 3,6 miljoonaa euroa maksava rakennus on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden lokakuussa. 1200 m2:n matkakeskus tulee Ikean itäpuolelle Kranninkadun varteen. Rakennus sijaitsee kokonaan Ruotsin puolella. Puolet rakennuksesta vie linja-autoliikenne ja toiselle puoliskolle tulee ravintola ja liiketiloja. Projektipäällikkö Alf Waaran mukaan toiveena myös on, että Tornion ja Haaparannan taksit ottavat matkakeskuksen majapaikakseen. Gunnel Simu muistutti, et-

tä yhteinen matkakeskus on koko maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen hanke. -Tämä on ensimmäinen yhteinen talonrakennushanke, johon on saatu EU-rahoitusta, kertoi puolestaan Raimo Ronkainen. EU-rahaa on aiemmin saatu kunnallistekniikan, joka raja-alueella alkaa olla valmis. Kaupunkien tavoitteena on pitkään ollut saada rajan yli yhteinen rakennus. Ensimmäisenä suunnitelmissa oli poliisitalo, sitten hotelli ja nyt on vireillä elinkeino- ja innovaatiokeskus. Matkakeskus ei kyseiselle paikalle mahtunut. B6II>@DH@:CG6CI6


@:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

JJI>H:I *

MATTOJEN ZZHVVgZce~~]~c LOPPUUNMYYNTI! LOPPURYSÄYS!

@j^kVaV^cZc bj^hiji" iVV, että kaukolämpö on

myös ympäristöystävällinen vaihtoehto. -Savu tulee yhdestä piipusta. Nykyaikaiset polttolaitokset ovat tarkkoja ja poltto on hallittua. Ja samalla tuontipolttoaineen tarve vähenee. Kaukolämpöön on oltu tyytyväisiä kautta linjan. Kuivalaisen korviin ei ole tullut yhtään negatiivista palautetta. Siirtyminen öljystä kaukolämpöön on omakotiasujalle iso muutos. -Enää ei tarvitse miettiä, onko öljyä tankissa ja palaako poltin. Nykyiset lämmönsiirtimet ovat varmatoimisia ja laitehuollon tarve on vähäistä.

jaZZinŽcVaaZ_d`d'%&)iV^'%&*!`Zgidd`Vj`da~beŽe~~aa^``Ž

-30%-70% Käytävämattoja alk. 9€/m ovh. 29€

LOTTERI ARPAJAISET

Viimeinen mahdollisuus

Idgc^dc Kd^bVaaV dc

145 Mwpa:n sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitos, jonka prosessihöyry ja kaukolämpö toimitetaan Outokummun Tornion terästehtaalle ja kaukolämpö Tornion Energialle. Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena jyrsinturvetta, erilaisia biopolttoaineita ja häkäkaasua. Yhtiön omistuksessa on myös erillinen 25 MW:n kaukolämpölaitos, joka sijaitsee Pirkkiössä.

ARVONTA SUORITETAAN 31.8.2012 VOITTAJALLE ILMOITETAAN HENKILÖKOHTAISESTI

JOKA MATON OSTON YHTEYDESSÄ GRILLIKOTAARPA LAHJAKSI

MATTORNAS

VÄRLD HAAPARANTA Kraftvägen 1 Ikea/Ikanoa vastapäätä. Puh. 990 46 922 120 00 Avoinna: ma-pe 11-19, la 11-16 (Suomen aikaa)

B6II>@DH@:CG6CI6

Tornion K-Citymarketista Tarjoukset voimassa to-su 23-26.08.

Antell

HILLOMUNKKI 8 kpl 440g (5,43/kg)

2

39

ERÄ

Antell Antell

RUIS RUIS 450 g (3,97/kg)

1

79 €

PEHMEÄ VAALEA 450 g

1

Pirulo Happy

MEHUJÄÄ 5 kpl

45

380g (5,23/kg)

1

99 €

John West

TONNIKALAPALAT vedessä tai öljyssä 200/150g (9,92/kg)

5

95 4-pack

TORNIO

Länsiranta 10, puh . 020 760 7200

Ma-pe 9-21, la 9-19, su 11-18

Tasangon

Old El Paso

Dole

600g

326g (3,06/kg)

227/139g (2,93/kg)

KEKSIT

1

TORTILLA 8kpl

99 /pss

1

00 /pkt

ANANASPALA

2

00 /3-pack


K6G>@DC@6IJ(

Bdc^`~niiÂ&#x17D;^cZcigV`idg^bÂ&#x17D;c`^_~ tävät lumihommissa telasarjoja ja niiden avulla mĂśnkijää voi käyttää moottorikelkan tapaan. Hirvenmetsästyskausi on mĂśnkijäkaupan vilkkainta aikaa. MĂśnkijĂśitä käytetään paljon myĂśs maa- ja metsätaloudessa sekä porotiloilla ja pihan tyĂśkoneina. MyĂśs hupikäyttĂś on runsasta. Lakkapäällä myydään Can Am â&#x20AC;&#x201C;mĂśnkijĂśitä. Maastomallien hinnat lähtevät 6000 eurosta ja traktorimallien 8000 eurosta.

TORNIO

IgV`idg^bÂ&#x17D;c`^_~idkVi k^^bZV^`d^cVdiiV" cZZi_VaVch^_VVbÂ&#x17D;c" `^_~`VjeVhhV#C^^aa~ hVVV_VVa^^`ZciZZhh~ I"ajd`VcV_d`dgi^aaV Za^&*kjdYZc^`~g^^i" i~~#BÂ&#x17D;c`^_~hi~iZ`ZZ igV`idg^c)%`^adbZi" g^^cijcc^hhVgV_d^" iZiij]j^eejcdeZjh! igV`idg^ckVadi_V_dj" h^iZiijeZc``^# TraktorimĂśnkijä on monikäyttĂśinen. -Sillä voi käydä kaupassa, ja kun tulet kaupasta, voit lähteä vaikka hirvimetsälle, sanoo Lakkapään pienkonemyyyjä Tomi Alapartanen. Hänen mukaansa suosituimpia mĂśnkijĂśitä alkavat olemaan EC-optiomallit. Ne ovat liikennekelpoisia autoveron maksamisen jälkeen, ja kulkupelit rekisterĂśidään kevytmoottoripyĂśriksi. -Edelleen kuitenkin myydään myĂśs puhtaasti maastomalleja, huomauttaa Alapartanen.

BÂ&#x17D;c`^_Â&#x17D;^]^c dc hVViV" kVcV monenlaisia lisävarus-

teita, muun muassa vinsse-

BÂ&#x17D;c`^_Â&#x17D;^YZc

IgV`idg^bÂ&#x17D;c`^_~~hVVV_VVI"ajd`VcV_d`dgi^aaV!`Zgidde^Zc`dcZbnn_~Idb^6aVeVgiVcZc#BÂ&#x17D;c`^_Â&#x17D;^i~Zh^iZaa~~ck^^`dckV^]" iZZhhVAV``Ve~~aa~# jä, lisävaloja, peräbokseja ja laukkuja.

Lisälaiteuutuutena on omalla moottorilla varustet-

tu lumilinko, joka asennetaan mÜnkijän keulaan. Lumiva-

rusteista suosituin on edelleen pusukulevy. Monet käyt-

a^h~`h^

Lakkapäällä esitellään viikonvaihteessa myÜs takkauuneja, leivinuuneja ja takkaleivinuuneja. Uuneja asennetaan sekä uusiin omakotitaloihin että saneerauskohteisiin. Omakotitaloissa vaaditaan nykyisin korvaava lämmitysvaihtoehto, joksi usein valitaan puu. -Uunit on suunniteltu tehokkaiksi ja ne polttavat puun erittäin hyvin. Ja uunit pitävät hyvin lämpÜä luovuttaen sitä tasaisesti huoneilmaan, kertoo rakennustarvikemyyjä Riku Pallari. Uunikauppaan sisältyy aina asennus. Lakkapäällä uuneja lÜytyy Tulikiveltä, Kermansavelta ja Uunisepiltä. Hinnat lähtevät 2 000 eurosta ja kalleimmat maksavat lähes 10 000 euroa.

22,%(.,$>+Â&#x201A;Â&#x201A;-Â&#x201A;Â&#x201A;>%Â&#x201A;2-$$C>2->%($%%$>$$%%"""C 

  >5;?8?>>49G4;?99 > B >>44?99>^> >45?99> A> >4:?99>>^Ă&#x160; >

 > > v> > ?>969G468:;55

v> >  > >  >  

>  > > C v v>  > >  > > G 

G > >v C MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU

Sali 1 Rasvanpoltto 16.30-17.20 Sanna Kahvakuula -treeni 17.30-18.20 Arvi Zumba 18.30-19.15 Sanna LesMills SHâ&#x20AC;&#x2122;BAM 19.20-20.05 Henna

Sali 1 RVP 11.00-12.00 Sanna Kuntojumppa 60+ 13.00-14.00 Arvi RVP 16.30-17.30 Maija LesMills BodyCombat 17.40-18.40 Henna LesMills BodyPump 18.50-19.50 Krista Venyttely 20.00-20.50 Milla

Sali 1 Toiminnallinen kehonmuokkaus 09.00-10.00 Arvi Yksityistunti 11.30-12.30 Sporttikerho 7-10 v. 16.15-17.00 Sanna ja Arvi Kuntonyrkkeily 17.15-18.10 Arvi Rasvanpoltto 18.20-19.10 Sanna LesMills SHâ&#x20AC;&#x2122;BAM 19.20-20.05 Sanna

Sali 1 HFâ&#x20AC;&#x2122;CORE 40 min 09.30-10.10 Sanna Zumba 10.30-11.15 Sanna Lasten tanssi- ja temppuvoimistelukerho 4-7 v. 16.15-16.55 Jenny/Maija/ Sanna/Krista Zumba 17.00-18.00 Mari LesMills BodyPump 18.10-18.40 Henna Sixpack 30 min 18.45-19.15 Krista LesMills Bodycombat 19.20-20.15 Krista

Sali 1 LesMills Body Balance 09.30-10.30 Sanna LesMills Bodypump 17.30-18.30 Mari

Sali 1 Rasvanpoltto Cirquit 12.00-13.00 Jenny

Sali 1 Kahvakuula Cirquit 15.30-16.20 Arvi HFâ&#x20AC;&#x2122; Runpower 16.30-17.15 Sanna/Arvi LesMills Bodypump 17.30-18.30 Krista LesMills Bodybalance 18.40-19.40 Krista

Sali 2 Sporttikerho 5-6 v. 16.15-16.25 Arvi/Krista/Maija Bike 50 18.10-19.00 Henna

Sali 2 LesMills Bodybalance 17.15-18.00 Krista Bike 80 18.10-19.30 Jari

Sali 2 Bike 50 18.10-19.00 Maija

Sali 2

Sali 2 Bike 30 17.30-18.00 Henna

 > >;G7/?>,"%Â&#x201A;>7-10v.>,"%Â&#x201A;> G >  >6G</?>(%(/(->/%'>:<? &'$--(.-.&$">).?>969G468:;55A>)($%(->&""/Â&#x201A;->')"(,-$

www.hyvafiilis.net>\>$'Z2/($$$,?"- 969G468:;55>\> (+$%'%(-.>:A>=;659> 

Sali 2 Bike 50 11.00-11.50 Jenny

Sali 2

."->(,$(%%((30â&#x201A;Ź/kk ,$,?>%.-',($>L>'"&(>(> '(.,>,"%Â&#x201A;>+2&Â&#x201A;-.$-

+')(>(> &$"">,22,G +"&'--$

150â&#x201A;Ź

,$,?>+(/$-'G'(.,A> %"'%'',-.&.,&$--(.%,"-> 51A>%.-',($L'"&(>(> '(.,>,"%Â&#x201A;>+2&Â&#x201A;-.$> A> >?>2,2>2%,$-2$,-.-"(C> (+'(>&&?> (&&(--$-($-'$,-(>.'%,.-+""$>G'(.,-(>(>.'%,.-"%$$$%%('(.,-(?


K6G>@DC@6IJ(

  

Kahvitarjoilu Posetiivari Alfred Lauantaina 25.8 klo 10-16 www.HHnet.fi

Kaupungin keskusvaras to

3 29

0 Hattaraa 0 Ilmapalloja 0 Musiikkia

Rautakaupan alakerrassa:

Varikonkatu 3, TORNIO

Ark.

   La

p. 020-718 4080

    Tarjoukset myynnissä Tornion Halpa-Hallissa lauantaina 25.8!

Kulta Katriin kahvi 500g

Irtokarkit

Muumimukit

(ei kausi eikä sesonki)

5,58/kgkg

suukko Mansikka 150g 6kpl/

6,67/kg

1pkt/talouspkt et.fi

www.HHnpktkpl

TORNIO

Ark.

 La

p. 020-718 4080


K6G>@DC@6IJ(

WASSLĂ&#x2013;V R & M

Lakkapäällä syyskauden avaus perjantaista sunnuntaihin la PIHAKIVET

LOPUT AJOVARUSTEET YOKO, ALPINESTARS, MP-ASU, ZEUS, M-RACING yms

VARASTOSSA OLEVAT (normaalihinnoista)

LOPUT PUUTARHAKALUSTEET AITAELEMENTIT, PEHMUSTEET yms (normaalihinnoista)

-25%

kk

apaa.co

m

  VIIMEISET STIGA JA TORO RUOHONLEIKKURIT Vielä myÜs muutama robottileikkuri varastossa!

-30%

 

PUUTARHA LANNOITTEITA ja MULTIA

-25%

-50%

esim STIGA VILLA 12 hst (3050 â&#x201A;Ź)

2300

,-

ERĂ&#x201E; KYPĂ&#x201E;RIĂ&#x201E; Alk.

50,-

   

 

Alk. SISĂ&#x201E;OVIA

 

10,-

1,-

HĂ&#x2013;YLĂ&#x201E;TTY LANKKU

11

45x95 mm â&#x20AC;&#x153;Lievä 2- laatuâ&#x20AC;?

1,-

KEVYTPEITE

VASARA

Vihreä, 2x3 m, purjerenkain, 100g. 1019394

Lasikuituvarrella 1019394

9

/jm

PAINEKYLLĂ&#x201E;STETTY

9 3 1

LAASTIĂ&#x201E;MPĂ&#x201E;RI

KOIRANRUOKA JAHTI & VAHTI 15 kg

/m

LASITIILI CLOUDY SININEN

1,-

/kpl

Pilvi. 190x190 mm. 300105411

Vihreä. 110 gr, 20 m, 30x30 cm, 1 m2/pkt 7391663110018 (18,90)

9 2

59,-

  

2 rll/pkt 53020322 (18,90)

9/p0kt

5,-

1605-B600HID 530203140

TERASSILAATTA BERGO ROYAL

 

Alk.

0

SELLUKUITULIINA

12 litraa, musta 630270 218159

9

/jm

1,-

LATTIA- JA SEINĂ&#x201E;LAATTOJA

08

28x95 mm VS PHL

TYĂ&#x2013;VALO BULLBOY XENON

Energia 6417679044725 (1,44 â&#x201A;Ź/kg)

60

21

  

LOPUT TERASSIMATOT

TERASSILĂ&#x201E;MMITIN KVARTSI

9/m0

5

2

Tarjoukset voimassa 24.-26.8. tai niin kauan kuin tavaraa riittää! Varaudumme mahdollisiin hinta-, kuva- ja painovirheisiin.

TORNIO | Varikonkatu 3 | Puh. 010 7557 200 | Avoinna: ma-pe 7-19, la 9-16, su 12-16 YLITORNIO | Alkkulanraitti 127 | Puh. 010 7557 100 | Avoinna: ma-pe 8-18, la 9-15 *Lankapuhelimesta soitettaessa: 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min (alv 23%), matkapuhelimesta soitettaessa: 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min (alv 23%).

39,-

130 m2 erä nopeimille!

Jalalla. 2000 W. IPx4 E176035 6,41682E+12 (69 â&#x201A;Ź)

INA: LAUANTAarjoilu Pullakahvit klo 10-16


@:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

>AB>yI>=B>H:I I>:9DII::IJJH>IDGC>D" A6>C:C@6JEJC@>A:=I::C DHD>II::H::C/ id^b^ijh5`Zb^idgc^d#[^

AN=N:HI> @Zb^cbVVc jjh^_d]idgn]b~ Keminmaan kunnan uuden johtoryhmän muodostavat suunnittelusihteeri Sirkka LääkkÜ, johdon sihteeri Anne Puotiniemi, perusturvajohtaja Seija Parviainen, kunnaninsinÜÜri Susanna Sandberg, kunnankamreeri Pirkko Kallaanvaara, hallintosihteeri Merja Michelsson, sivistystoimenjohtaja Marjaana Kamula Kummu ja kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi.

>`^V^`V^cZccVjg^h CVjg^haVVi^``d K^^h^VccdhiV Â&#x2122;&`\cVjg^^iV! kZii~`Z^ii~b^hZZc Â&#x2122;&Ya`ZgbVViV^ `ZgbV"bV^idhZdhiV Â&#x2122;&bjcV Â&#x2122;hjdaVV!kVa`de^eejg^V e~~aaZ/ e~]`^c~gdj]ZiiV!kd^iV @Z^iZi~~c cVjg^had]`di hjdaVaaV bVjhiZijhhV kZ" YZhh~#HdhZjiZiVVccVjg^^i iZ]dhZ`d^ii^bZaaViV^hVj" kVhZ`d^ii^bZaaV# A^h~i~~c `ZgbV_V`ZknZhi^kVi`Vi" ij bjcV! `Z^i^ca^Zci~ _dh dc a^^Vc eV`hjV# A^h~i~~c kV^``VeV hjaViZ_jjhidcd" `VgZ^iV# HjdaV _V g^eVjh kVa`de^eejg^V _V bjjiV" b^V kd^cd`VgZ^iV e~~aaZ# =VjYjiZiVVc b^ZYdhhV a~bbÂ&#x17D;hh~! &*% VhiZiiV &"'ijci^V# GV^cdB^Zii^cZchVcdd!Zii~`nbbZcZcijcc^c^bZaanh`dgkVVh^^gVe^ccVjg^haVVi^`dhiV_Vh^^c~e~h^iiZcdci~nYZaa^cZceV^cdciVg``V^a^_Vcgjd`V#

CVjg^hdce^i`~`Zh" id^hZc!]^iVVc]^^" a^]nYgVVi^ca~]YZĂ&#x201E; gjd`VkVa^dciVg``V^a^" _d^YZcjcZabV#@Z" b^cZad`dg_jjbVg``^" cd^YZccVjg^h`Vjee^" V^YZcbj`VVchZdc cn`n~~cbnÂ&#x17D;hk^]Vc" cZh!_d`V`VhkViiVV hjdh^diVVc]j^bVhi^! _V^]VcVchV^ijhi^# Naurista on viljelty esihistoriallisista ajoista lähtien. Nykyään naurista viljellään vain ihan herkuttelujuureksena. Ennen aikaan asia oli aivan toisin, sillä nauriin viljelyllä oli suuri merkitys perunaa edeltäneinä aikoina, jolloin se oli viljojen ohella lähes ainoa viljelyskasvi, josta saatiin perusravintoa.

CVjg^h dc daaji inn" e^aa^hZhi^ hnnhejdaZc gjd`V! sillä kevättä kohti tultaessa säilÜtyt nauriit pehmenivät, menettivät makunsa

RUOKAILU KLO 19-21 Uuetpotut ja uunilohi

TANSSIT KLO 21-02 (sis. ruoka ja tanssilippu)

Liput ennakkoon: Laren Baari ja Keskipiste Arpela

Illan tuotto Arpelan Salibandyn junioritoimintaan

myÜs terveellinen naposteltava. Tuohinon mukaan nauriista voisi kokeilla valmistaa vaikkapa naurisvelliä.

KEMI

PE 24.8.2012 LAREN BAARI, ARPELA

LIPUN HINTA 12â&#x201A;Ź

>AB>yI?6>=B>H:I .

HOX! Ilmainen kuljetus Torniosta!

LähtÜ Tornion linja-autoasema 18.40, Tornion Neste 18.45, Kiviranta Lohipato 18.50, TimpanTori 19.00, Yli-Liakka 19.05, Kantojärvi 19.10 Paluukyyti lähtee Laren Baarilta 01.30

GdkVc^ZbZa~^hZc bZ" ]jVhZbVc `Z^ii^Â&#x17D;hh~

KVc]ViVadcEjjiVg]Vc>gZcZIjd]^cd_VBVg_V"A^^hVC\jnZccVjii^kViZadc`dg_jjbVg``^cd^" YZcijccZabVhiV#=ZidiZh^kViejjiVg]VinÂ&#x17D;cadbVhhVbVg``^cV]jbjcdaZkVc`j^cadbVV# ja kiinteytensä. Loppukesästä niitä syĂśtiin niin kuin nykyäänkin syĂśdään raakoina viipaloituna tai raastettuna. Vanhimpia nauriin valmistustapoja lienee hautapaisto, kypsentäminen maakuopassa kuumien kivien tai hiilien avulla. Naurishautoja tehtiin ennen varsinkin syksyisin. Nauriista on myĂśs valmis-

tettu vellejä, puuroja ja naurislaatikkoa lanttulaatikon tapaan. Onpa nauriista tehty sahtiakin itäisessä Karjalassa.

KVc]ViVadc EjjiVg" ]Vc `d_jaaV bV]iVkVc `d`d^hZi nauriit tekivät kauppansa kuin myÜs valtavan komeat kaalinpäät. Kolea alkukesä on kutistanut

(Punainen aitta Kauppakeskuksen ja tullin välissä Victorian torin vieressä)

PIHVILOUNAS 12â&#x201A;Ź

(TAI KALALOUNAS) TO TIETOVISAILU

B66G:IB6II>A6

Rajakaari 12, 95400 Tornio, 040 6744 533

   

  

perunasatoa, mutta muut vihannekset rehottivat kasvaa kesän komeasti. Irene Tuohino ja Marja-Liisa Nguyen kehuivat kilpaa, miten ihmiset ovat ikään kuin lÜytäneet juuri nauriin uudelleen. Heidän mielestään nykynuorisoa voisi tutustuttaa nauriiseen. -Makea alkusyksyn nauris on herkku ja kaiken lisäksi

on kehitelty muodikas naurislaatikko. Tei-Ran torikauppias Raino Miettinen sanoo tosissaan, että muodikasta ruokaa. -Olemme kehitelleet lisäaineettoman naurislaatikon, joka on saanut jo trendikkään maineen hitaan ja pitkäkestoisen hiilihydraattitehonsa ansiosta. Karppaajat suosivat naurislaatikkoa. Viime jouluna muun muassa myimme eräässä paikassa 500 laatikkoa neljässä tunnissa. Miettinen valaisee, että naurista keitetään pitkään hauduttaen, jauhetaan lihamyllyllä ja valmistetaan uunissa lanttulaatikon tapaan. -Seuraavaksi on tarkoitus jättää tuotteesta siirappi pois, juuri ruokavaliota tarkkailevien vuoksi ja imellytämme laatikon ilman siirappia.

KARAOKETANSSIT PE JA LA

KAUPUNGIN PARAS

PIHVIPAIKKA KEITTIĂ&#x2013; AVOINNA ARK. 11-18, LA-SU 12-18 TARVITTAESSA MUINA AIKOINA TILAUKSESTA PUUTARHAKATU 9. TORNIO PUH. 482 201

Suomen ainoa oikea Pannukakkuravintola nyt myÜs Torniossa! Listallamme lähes sata erilaista suolaista ja makeaa pannukakkua! TERVETULOA HERKUTTELEMAAN!

Avoinna: ma-pe 11-21 la 11-18 su 12-17


&% >AB>yI?6>=B>H:I @:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

Minna Tervamäen koreografia

TANSSIMATSI ke 5.9. klo 18.00 MUSIIKKITALO, Etappitie 6 Tanssijat Auri Ahola, Sari Ikonen, Emmi Pennanen, Juntaro Coste, Piergiorgio Regazzo Liput 10 e.

A~]Zi~ kVeVV" V^]Z^cZc `jkV dhd^iiZZhhV `Zb^idgc^d#[^

Julkaisemme yhden kuvan joka viikko

Lukija Kuva

Tornion Baletin Tuki ry ja kulttuuritoimisto, Pop & Jazz Konservatorio Lappia

   !    ! 

"# "# 

JAKELUJAKELUPALVELU PALVELU KYSY LISĂ&#x201E;Ă&#x201E;

KYSYp.LISĂ&#x201E;Ă&#x201E; JOHANNES 040-571 0776 JOHANNES p. 040-571 0776

JjiiVbnnb~a~~kVab^hiZaaVVci~nii~e~~i~#@Zb^hh~Vh^V``V^iVeVakZaZkVi@VaaZAV^]^cZc d^`# _V Idc^ <gZjh# BnÂ&#x17D;h ng^ii~_~ :g``^ IVaa\gZc kVh# dc @Zb^c id^b^ccd^hhV kV]kVhi^ bj`VcV#

IZ`c^hZi_V K^gkVija^DjiaZi VkVVkVi@Zb^^c TORNIO

IZ`c^hZi_VK^gkVija^ DjiaZiVkVVkVin]" iZ^hbnnb~a~c@Zb^^c eZg_VciV^cV(&#-# Ng^ii~_~eVg^h`jciV EVjaV_V:g``^IVaa" \gZc^aaVdckVhiVV" kVcaV^cZcbnnb~a~ Idgc^dhhV#Jjh^a^^`Z ijaZZKVaiV`Vij*/ZZc Zci^hZcW^c\d]Vaa^c i^ad^]^c# -Meillä on sama konsepti Torniossa ja Kemissä. Kemiin tulee täysverinen kodinkonemyymälä ja valaisimista kunnon valikoima, kertoo Erkki Tallgren. Valaisinvalikoima muodostuu 90-prosenttisesti Virvatuli-Valaisimet Oy:n maahantuonnista ja tarjontaa täydentävät muutamat isot tukkurit Suomesta ja Ruotsista. Valaisinosastossa on noin 100 m2 ja esillä satoja eri malleja. -Meiltä lÜytyy paperisista varjostimista massiivisiin kristallikruunuihin.

@ d Y ^ c ` d c Z e j d a Z c ]Vc`^ccVi ]d^iVV Tekniset-ketju, joka kuuluu Euroopan laajuiseen Euronicsostoyhteenliittymään. -Ketjun siipien alla toimiminen on ehdoton edellytys,

toteaa Tallgren. Hän arvostaa suuresti ketjun kauppiaiden itsenäisyyttä tuotteiden valinnassa. Sen ansiosta valikoima voidaan räätälÜidä paikkakuntakohtaisesti. -Täällä ei välttämättä pure sama kuin Helsingissä.

Ă&#x2021;

BZ ajdiVbbZ `^k^_Va`V" bnnb~aÂ&#x17D;^]^c

IVaa\gZc^i dkVi pari vuotta katselleet Kemistä sopivaa liiketilaa. Valtakatu 5:stä ne lopulta lÜytyivät osin sattumankin kautta. Yrittäjien vahvasta uskosta Kemin myymälän toimivuuteen kertoo se, että he ovat ostaneet 460 m2:n tilat itselleen. Musta PÜrssi lopetti Kemissä toimintansa 1,5 sitten ja ainoaksi kodinkonealan erkoismyymäläksi jäi Niskalan Radio ja SähkÜ. Erkki Tallgren uskoo, että osa Mustan PÜrssin asiakkaista siirtyi Tornioon ja Ouluun. -KivijalkamyymälÜissä toimiva erikoistavarakauppa on Kemissä ollut perinteisesti voimakasta. Me luotamme kivijalkamyymälÜihin, vaikka

netit tahkoavat päälle. Ihmiset haluavat palvelua ja tietoa ja myĂśs nähdä tuotteet â&#x20AC;&#x201C; ja neuvoja myĂśs silloin, kun ongelmia tulee. Tallgren toivoo, että kemiläinen ostajakunta pysyy Kemissä. Peruskysyntä on sitä luokkaa, että tilaa on kahdelle erikoismyymälälle. Ja molemmille on eduksi, että olemme vierekkäin. -On hauska nähdä, miten meidän konsepti ja palvelu vastaanotetaan. Erkki Tallgrenin mukaan marketeissa ei voi tämän päivän kustannusrakenteella on sen halvempaa kuin erikoistavarkaupassa. -Kun hankintakanavat ovat kunnossa, hinnat ovat samalla tasolla â&#x20AC;&#x201C; tietyissä tuoteryhmisä meillä jopa halvempia. Ja me pystymme rakentamaan tuotteistuksen tarkasti ympäristĂśn tarpeen mukaan.

6h^V``V^iV

@Zb^hh~

palvelevat Toni Greus ja Kalle Laihinen. Parhaillaan haetaan valaisinpuolelle osa-aikaista myyjää. Erkki Tallgren on myÜs paljon uudessa myymälässä. Hän siirtää oman konttorin Kemiin ainakin seuraavaksi vuodeksi. -Olemme varautunet myÜs siihen, että nykyinen sakki ei riitä. B6II>@DH@:CG6CI6


a t t u m i n e Pi n e n i l l a r a va

ROSKAPOSTIA

Ă&#x201E;lä deletoi!

uollosta

ja jäteh tä is e tt jä a to e ti ä Sisältä

KERĂ&#x201E;YSAUTON AIKATAULU

3/2012 23.8.2012        

  a t t u m i n e Pi n e n i l l a r a va

Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte. 2.9.2012 . - 1AULU 11AIKAT rrosTON skieYSAU KeräyKERĂ&#x201E;        

  Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte.

Keräysautomme kiertävät keräämässä kotitalouksien vaarallisia jätteitä sekä Ăśljyjätteitä: Tiistai 11.9.2012 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 8.30 MAULA, Maulan baari 08.45 â&#x20AC;&#x201C; 9.15 ITĂ&#x201E;KOSKI, Voimalaitos 09.45 â&#x20AC;&#x201C; 10.15 TERVOLA, SEO:n piha 10.30 â&#x20AC;&#x201C; 11.00 PEURA, TB:n piha 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30 LOUE, Teboilin kylmäpiste 12.45 â&#x20AC;&#x201C; 13.15 VAREJOKI, koulu 14.45 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 ARPELA, kauppa 15.30 â&#x20AC;&#x201C; 16.15 VOJAKKALA, kauppa

Keskiviikko 12.9.2012 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 08.30 RAANUJĂ&#x201E;RVI, koulu 08.45 â&#x20AC;&#x201C; 09.15 MELTOSJĂ&#x201E;RVI, koulu 09.45 â&#x20AC;&#x201C; 10.15 MELLAKOSKI, koulu 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 11.30 TENGELIĂ&#x2013;, kansantalo 12.15 â&#x20AC;&#x201C; 12.45 KAULIRANTA, monitoimit. 13.15 â&#x20AC;&#x201C; 13.45 KAINUUNKYLĂ&#x201E;, koulu 14.15 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 KARUNKI, kauppa

Keräyskierroksen ohjeet Vaarallisen jätteen keräysauto:

- Maalit, liimat, ohenteet, liuottimet, hartsit, kitit, lakat - Hapot ja emäksiset pesu-aineet - EnergiansäästÜlamput, loisteputket - Ajoneuvojen akut, ajoneuvojen nesteet - Torjunta ja kasvinsuojeluaineet

JäteÜljyn keräysauto:

- Mustat ja kirkkaat Üljyt - Yli 400 kg:n Üljyerille voi tilata noudon Ekokem Oy:ltä. puh. 010 7551 571

Toimita jätteet aina henkilĂśkohtaisesti vastaanottopaikalle aikataulun mukaisena aikana. Ă&#x201E;lä tuo jätteitä keräyspaikalle etu- tai jälkikäteen. Keräysautot eivät vastaanota sähkĂś-ja elektroniikkaromua

www.vaarallinenjate.fi

Perämeren Jätehuolto Oy p. 0400 181 456 ZZZMDNDOD¿


2

www.jakala.fi

Jätteet poltettavaksi Ouluun -­‐MONITARMO-­‐ Vuoden vaihteessa vietiin kemiläisten jätteet koepolttoon Ruotsin Bodeniin. Nyt vuorossa on torniolaisten, keminmaalaisten, ylitorniolaisten ja tervolalaisten jätteet. Neljän kunnan asukkaiden jätteet kuljetetaan poltettavaksi loppuvuoden ajan Oulun Laanilan ekovoimalaitokselle. Nyt polttoon kuljettavat jätteet syntyvät sopimusperusteisilta alueilta, eli kunnista, joissa kiinteistönomistajat itse kilpailuttavat asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksen. Sopimusperusteisella alueella pakkaavien autojen kuormiin tulee mukaan myös yritysjätettä. Polttolaitoksilla on omat laatuvaatimuksensa jätteen suhteen ja alkukesän aikana ongelmia ja seisokkeja Laanilan ekovoimalaitoksella ovat aiheuttaneet jätteet,

joiden arvioidaan tulleen yritystoiminnasta. - Siirrymme reilun vuoden päästä pysyvästi viemään jätteitä poltettavaksi ja haluamme tällä kokeilulla selvittää kunnistamme kerätyn asumisessa ja yritystoiminnassa syntyneen jätteen polttokelpoisuutta, Perämeren Jätehuollon toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala kertoo. LAJITTELU ENTISTÄ TÄRKEÄMPÄÄ Lajitteluohjeet säilyvät ennallaan sekä koepolton, että pysyvästi jätteenpolttoon siirtymisen jälkeen. - Nykyisetkin lajitteluohjeet opastavat poistamaan sekajätteen

seasta materiaalit, jota voidaan hyötykäyttää. Osa niistä on myös palamatonta. esim. lasi ja metalli. Nyt on vain entistäkin tärkeämpää, että kuntalaiset toimivat annettujen ohjeiden mukaan, jätehuollon tiedottaja Satu KeskiAntila kehoittaa. Lisäksi kodeista tulee pieniä

määriä hyöytykäyttöön ja polttoon soveltumatonta kaatopaikkajätettä, kuten hehkulamput ja sulakkeet. Tälle jätteelle tultaneen järjestämään vuosittain erillinen keräyskierros. Jätteiden lajitteluohjeita ja jätehuoltomääräykset löytyvät Jäkälän nettisivuilta: www.jakala.fi.

AVOINNA ARKISIN  KLO  8.00-­‐17.00

OTAMME VASTAAN  VELOITUKSETTA Sähkö-­‐  ja  elektroniikkatavaraa Ongelmajätteitä,  metallia Pahvia  ja  paperia Hyväkuntoisia  huonekaluja Tekstiilejä,  liikuntavälineitä Muuta  myytäväksi  kelpaavaa MYYMME  EDULLISIN  HINNOIN Huonekaluja,  rakennustarvikkeita,   liikuntavälineitä,  tekstiilejä,  kenkiä,   leluja,  kirjoja  ja  uusiotuotteita Asemakatu  4,  Kemi  puh.  016-­‐259  139 monitarmo@meriva.com

Poltettavaan jätteeseen ei saa laittaa vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromuja, lasia, metallia, keramiikkaa, posliinia eikä kiviainesperäisiä jätteitä. Myös pvc-muovit ja suurikokoiset jätteet, kuten viemäriputket ja sohvat on eroteltava pois poltettavasta jätteestä.

Miksi jätteitä poltetaan? Jätelain jätteiden käsittelyn etusijajärjestys: Ensisijaisesti on ehkäistävä jätteen syntymistä ja vähennettävä jätteen määrää ja haitallisuutta. Jätteiden hyötykäyttöä on lisättävä. Ellei jätteen materiaalina hyödyntäminen ole mahdollista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Jäte voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle vain, jos hyödyntäminen ei ole mahdollista. Vuoden 2016 polttokelpoista jätettä ei saa sijoittaa kaatopaikalla.

n I vastaa ä, S K E S I e ILMA jätteit Otamm uta, puutarha ä, it a, pu ia jätte ja. s i l l metalli a r a u , va ikkarom ksun. pahvia i n o r t k tema ja ele sähkö- tä perimme jä tees Sekajät

Jätekeskus Jäkälä, p. 0400 181 456

Ekoasema Esa ja pojat p. 0400-867 680

Ekoterminal ottaa jälleen vastaan kylmälaitteita ja kuvaputkinäyttöjä

Jätekeskus Jäkälä, Vilmilän ja Ylitornion ekoasemat ovat poikkeuksellisesti avoinna la 29.9. sekä la 6.10. klo 9.00 - 14. 00

Ylitornion ekoasema p. 0400 399 257


3

Jätteiden lajittelu kodeissa EKOPISTEISIIN Veloituksetta

EKOASEMALLE TAI JÄKÄLÄÄN Älä polta jätteitä kotona Veloituksetta

PAPERI

METALLIROMU

- Sanoma- ja aikakausilehdet - Mainokset ja esitteet - Kirjekuoret - Kirjat ilman kansia - Kirjoitus, piirustus- ja kopiopaperit

- Tyhjät maalipurkit ja tynnyrit - Tiskialtaat, polkupyörät - Puukiukaat, ruohonleikkurit - Suuret metalliesineet ja kappaleet

KARTONKI - Kartonkiset maito-, mehu- ja jogurttitölkit - Muro- ja keksipaketit - Paperipussit, käärepaperit - Talous- ja wc-paperihylsyt - Aaltopahvipakkaukset - Munakennot

PIENMETALLI - Huuhdellut säilyke- ja juomatölkit - Alumiinivuoat ja -foliot, tuikkukuoret - Metallikannet ja -korkit - Tyhjät metallipurkit, pienet metalliesineet - Metalliset astiat ja ruuanlaittovälineet - Metalliset pienet työkalut

LASI - Lasipullot- ja purkit - Lasiastiat

Älä jätä muovipusseja ekopisteelle jätteitä tuodessasi! KOTIKIINTEISTÖLLÄ Maksullinen POLTETTAVA JÄTE (=SEKAJÄTE) (kiinteistön jäteastiaan, jätteenkuljettaja tyhjentää)

Normaalissa asumisessa syntyvä jäte: - Muovipussit- ja pakkaukset esim. pesuainepullot, margariinirasiat - Styroxpakkaukset - Likaiset tai märät kartongit, pahvit ja paperit - Vaipat ja muut hygieniatuotteet - Siivousjätteet, kuten pölynimurin pussit - Rikkinäiset vaatteet ja kengät - CD-levyt, videot ja kasetit - Ruokajäte ja kasvien osat, ellei kiinteisöllä ole kompostia tai biojätteen erilliskeräystä

KAATOPAIKKAJÄTE

(kiinteistön haltija toimittaa ekoasemalle tai Jäkälään)

- Suuret sekalaiset jätteet, kuten rikkinäiset huonekalut - Rikkoutuneet peilit, ikkuna- ja hyllylasi - Hehkulamput - PVC-muovi, esim. sadeasut, kerniliinat, mapit, muovitaskut, puhallettavat lelut ja patjat, keinonahka, rakentamisessa käytetyt muovit, johdot, letkut ja putket - Keramiikka ja posliini, esim wc-pöntöt

AJANKOHTAISTA

PUU- JA LEVYJÄTE - Puhdas puu - Pintakäsitelty puu - Pakkauslavat - Puukuitulevyt: haltex, laminaatit, parketit, vanerit, lastulevyt jne.

PUUTARHAJÄTE - Risut, oksat - Kasvinosat, ruohonleikkuujäte

PAHVI - Ruskea pahvi, aaltopahvi, voimapaperi - Ruskeat paperikassit

VAARALLISET JÄTTEET - Maalit, lakat, liuottimet, liimat - Emäksiset puhdistusaineet, hapot - Ajoneuvojen nesteet, jäteöljyt - Kyllästeaineet - Kasvinsuojelu ja -torjunta-aineet - Painekyllästetty puu - Loisteputket, energiansäästölamput

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU - Kylmälaitteet - Televisiot ja ATK-romu - Pienet kodinkoneet - Kaikki sähköllä tai paristoilla toimivat laitteet

Tuodessasi jätteitä peräkärryllä Jäkälään kiinnitä huomiota kuorman peittämiseen ja sitomiseen. Erityistä huolellisuutta vaativat kevyiden jätteiden, kuten styroxien ja muovien sitominen.

Muovien polttaminen kotiuuneissa ja avopolttona on kielletty, koska kotioloissa muovin täydelliseen palamiseen tarvittavia olosuhteita, kuten riittävän korkeaa lämpötilaa, ei saavuteta. Muovin poltossa syntyy haitallisia päästöjä ja nokea enemmän kuin puun poltossa. Lisäksi palaessaan muovit vahingoittavat uunia. Muoveista PVC sisältää klooria, jonka palaessa muodostuu syövyttävää suolahappoa sekä pieniä määriä erittäin myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja. Myös lähes kaikissa ruuantähteissä on suolaa, joka sisältää klooria. PUUN POLTTAMINEN SALLITTUA Perämeren alueen jätehuoltomääräysten mukaan taajama-alueella saa polttaa kes-

kuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa vain risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa ja kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta. Paperia ja pahvia saa polttaa vähäisiä määriä mm. sytykkeenä. Jätteiden avopoltto on kielletty. Taajama-alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa vähäisiä määriä kuivia risuja, oksia tai puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa naapureille eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä. Muovijäte tulee laittaa sekajäteastiaan ja käsitellyn puujätteen sekä puutarhajätteen voi toimittaa veloituksetta jätekeskus Jäkälään tai ekoasemille.

Jätehuoltomääräykset päivitetään Perämeren jätelautakunta on aloittanut jätehuoltomääräysten päivittämisen. Jätehuoltomääräykset päivitetään uuden jätelain mukaisiksi ja niissä huomioidaan myös Perämeren alueen jätteiden toimittaminen polttoon

ensi vuodesta lähtien. Jätehuoltomääräysten alustava luonnos on nähtävänä Perämeren jätelautakunnan nettisivuilla. Jätehuoltomääräysten luonnoksesta tullaan pyytämään lausuntoja ja kannanottoja myöhemmin syksyllä.

Komposti M U LTA Viherrakentamiseen ja puutarhan koristekasveille

Henkilöauton peräkärry 12 € Kuorma-autoon lastattuna 3 12,12 €/m suuret erät, pyydä tarjous

tuija.ahrikkala@pmjh.fi tai helge.tuisku@pmjh.fi

eElintarvik to usviras turvallisu väksymä y h n a r i v E

p. 0400 181 456 Kalkkimaantie 614, Tornio www.jakala.fi


4 Â

www.jakala.fi

Kemin Ajotilaus

ZZZNWNNHPLĂ&#x20AC;

60 vuotta kuljetustoimintaa

Ratkaisuja mittojen mukaan.

Jätekuljetukset Jätehuoltoa Kemissä, Keminmaalla, Tervolassa, Torniossa ja Simossa

Pyydä Tarjous! Â

Vaihtolavat Remontti- ja purkujätteet hoituvat kätevästi vaihtolavapalvelumme avulla.

Tarjoamme alueesi teollisuudelle jäte- ja ympäristÜnhuollon kokonaisratkaisuja, jotka on mitoitettu yrityksesi tarpeiden mukaan.

Â

Jäteastioiden myynti

Jäteastiat, koot 80 - 600 litraa

Â

Valajankatu 1, 94600 Kemi 020 710 9490

KTK

Länsirajan Jätehuolto

Soita ja kysy lisää! puh. 010 7551 640 www.ekokem.fi

Likakaivojen tyhjennykset Ylitorniolla Tilaa p. 0400-392 923 Vaihtolavat ja kuljetukset Sekajätteiden kuljetus

  Esa ja Pojat

Länsirajan Jätehuolto Ylitornio

Osmo Kuure p. 0400-392 923

Molok Oy:n ilmoitus 80 mm x 45 mm Vihreä CMYK 94-0-100-0

 

Uusiokatu 5 (Vilmilä) Kemi 0400 867 680  

Avoinna:  ma - pe 7-18  lauantaisin suljettu

YmpäristÜnhuollon asiantuntija palveluksessasi

Molok Oy Juhani Aine 010 3429 614 / 0400 693 268 juhani.aine@molok.com www.molok.com

Jäte neuvonta

L&T:ltä monipuoliset ympäristÜnhuollon palvelut: t t t t

Jätehuolto ja kierrätyspalvelut Viemärihuollon palvelut Vaihtolavapalvelut YmpäristÜtuotteet

Soita 010 636 6090 tai lue lisää www.lassila-tikanoja.fi Puhelun hinta kiinteästä lankaverkosta 8,28 snt / puhelu + 5,95 snt / min, matkapuhelimesta 8,28 snt / puhelu + 17,04 snt / min (sis. alv 23 %).

0400 777 401 www.jakala.fi


@:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

I6>9:CtNII:ANI

@Zh~^hZaa~`^^g^aa~

 !

#

 "  

$

>AB>yI?6>=B>H:I &*

Avajaistarjous! Kestolakkauksen ottajalle parafiinihoito puoleen hintaan

yhteensä 57,50â&#x201A;Ź (norm. 75â&#x201A;Ź) Tarjous voimassa 21.9. asti!

Mirja Wähä Heinonen Satamakatu 6, 95400 Tornio Puh. (016) 431 242 Ti-Pe 9-17, La 9-14

IV^iZ^a^_V H^c^``V AVeeZiZa~^hZc c~niiZan Idgc^dc `jkViV^" YZhZjgVc\VaaZg^VhhV_Vi`VV`Zh~~#C~niiZancc^b^`^cĂ&#x2021;@Zh~" `^^g^aa~Ă&#x2021;hZc_dhVcdd# AVeeZiZa~^cZced]i^^c~niiZanch~[^adhd[^VV# "@Zh~`^^g^aa~ dc aZ^``^b^Za^cZc XdX`iV^a ^]b^hZc ajdcidhj]" iZZhiV!gV_Vaa^hjjYZhiV_VkVaaVhiV#C~niiZanhh~dcZh^aa~bVV" aVj`h^V! `jYZab^V! kVad`jk^V _V ^chiVaaVVi^d^iV! _d^hhV daZc ed]i^cjiVh^d^iVbnÂ&#x17D;hijaZkV^hjjYZcc~`Â&#x17D;`jabVhiV# Ajdccdc bdc^bjdid^hjjh _V hZc h~^anb^cZc dkVi b^cjaaZ i~g`Z^i~#@jc`^kZiej]`ZVkVihViZZc_~a`ZZc`j``VVc!V_Vi" iZaZc!eZhin_~`^k^~kV^`^k^eZhin_~4 IV^iZ^a^_VVaaZ`^g_d^iiVVdaZkVchV`V]YZcbVV^abVcaVeh^# " :ci^hZc _V cn`n^hZc! kVa^ciV dc ]ZaeedV# K^ZgVhiVc iVkV" gViV^kVhiV# Ajdccdc hjeZgbVg`Zi^hiV aÂ&#x17D;ninn adejiidbVhi^ jjiiV^]bZiZai~k~~#C~niiZancinÂ&#x17D;hi~b^cZcdc`^ciVeV]ij" cjin]YZhh~ajdccdc`VchhV#Id^kdc!Zii~<VaaZg^VhhV`~k^_~ aÂ&#x17D;ni~^h^h^Zai~`Zh~`^^g^c_V"]nbn^a^h^#IV^cVjgV^h^#6^cV`^c h^h~~ce~^c#BB

Kynsistudio Heidi PalmgrĂŠn Satamakatu 6, 95400 Tornio Parturi-kampaamo solarium Milli P. 044 217 8585. Ma-Pe 9-17, la sop. mukaan

>abd^ijh

En]~i_VEV]Vi 6iaVh`diVcng^ii~_~i BZgk^_V=ZaZcV AVaa^#

Haaparannalla laitetaan Atlasnikama paikalleen 6^cZZc iV^YZbjhZdaaV dc bZcdhhV eZgjhc~niiZan En]~i _V EV]Vi# @dabZhiV c~niiZanhVa^hiV aÂ&#x17D;nink~i ajdccdcjh`d! Zc`Za^i_VGVVbVijc`Zgidbj`hZi#EV]VcejdaZaaV^ab^ijaZZ hZ^ihZb~c `jdaZbVchnci^~# BdcZcaV^cZc en]~ _V eV]V dc iVkd^iiVcjic~niiZanc/i^Zh^i`Â&#x17D;!Zii~e^]aV_VdchjdbVaV^hZc `VchVceZg^ciZZc en]~ ejj4 En]~i _V EV]Vi "eZgjhc~niiZan dcVkd^ccViVbb^`jjc+#e~^k~~cVhi^#

<VgYZc d[DWa^k^dc

Onko sinulla päänsärkyä, migreeniä, niskahartiavaivoja, huimausta, univaikeuksia, tinnitusta, suolistovaivoja, alaselkätuntemuksia, issiasvaivoja, ryhti- ja asento-ongelmia, kiputiloja, jotka johtavat jalkoihin saakka? Näitä kaikkia vaivoja ja paljon muuta oli haaparantalaisella Mervi Lallilla viime kevääseen saakka Sairauksista oli kärsitty 34 vuotta ja lääkäri oli antanut ymmärtää, että vika on Mervin omassa päässä, eli kuten tapana on sanoa, siellä korvien välissä. Mervi Lalli luki sattumalta viime keväänä erään lehtiartikkelin, missä puhuttiin samoista vaivoista ja artikkelissa kerrottiin, että apu oli lÜytynyt, kun päässä oleva atlasnikama oli laitettu yhdellä käynnillä paikalleen. Mervi tilasi heti ajan kyseiseen hoitopaikkaan, joka oli Tukholmassa. - Todellakin sain takaisin elämäni, kun he laittoivat atlasnikamani paikalleen. Mie lähin sieltä pois suorassa kävellen. Hymyssä suin ja aivanko olisin taihvassa, kun kaikki vaivat loppuivat, kuvailee iloisena Mervi Lalli. Mervi Lalli kertoo vielä, että hän kulki kaikki hierojat, kiropraktigot, lääkärit, yms. kaikki mahdolliset paikat apua hakemassa, kunnes lääkäri epäili hänellä olevan päässä vikaa. - Se oli oikeassa, siellähän se on atlasnikama, pään takana, eli korvien välissä, hän hymyilee. Nyt Mervi Lalli ja hänen tytär Helena Lalli ovat aukaisseet Haaparannalle samanlaisen paikan, Atlaskotan -yrityksen, jossa laitetaan atlasnikamia paikoilleen. Mervi Lallin atlasnikama lähti pois paikoiltaan, kun hän oli 18-vuotiaana autokolarissa. Helena Lalli kertoo, että nikama voi hyvin herkästi lähteä pois paikaltaan, kun pää jostain syystä retkahtaa edetakaisin, vaikka pyÜrällä kaatuessa, liukastuessa, urheillessa, jne. - Atlasnikama on kaularangan ylin nikama, jossa on reiät keskellä ja sen läpi menevät isot verisuonet ja isot hermot ja jos ne ovat siellä jotenkin litistyneenä, niin se aiheuttaa kaikenlaisia vaivoja. - Yleensä asiakkaalla on niskahartiavaivoja, päänsärkyä, purentavikoja, migreeniä, tai vaikka huimausta, Helena Lalli kuvailee. Käsittely Atlaskotanilla Haaparannalla kestää noin 60 minuuttia. Asiakkaan kehon liikkuvuus ja painot kuvataan ennen ja jälkeen käsittelyn. Käsittely sisältää hieronnan, lämmityksen ja atlasnikaman tasapinotuksen. Kontrolli on parin kuukauden kuluttua. Yrittäjät ovat hankkineet koulutuksen atlasnikaman paikalleen laittamiseen Tukholmassa.

6^cZZc iV^YZbjhZdaaV c~]i~k^aa~ dc eZgjhc~niiZanc a^h~`h^ kjdYZc_VooiV^iZ^a^_V=VccVD^cdhZciV^YZiiV#IZd`hZieZgjh" ijkVi iV^iZ^a^_Vc dbVVc Za~b~~c# A:9"kVad^hiV _V iZ^e^hi~ `ddhijkV iV^YZiZdh GZ^ii^ c~nii~~ i^Zc aVehjjYZc`dY^hiV eVg]VVc `VkZg^c ajd# <VgYZc d[ DWa^k^dc "iZdh dc hVVcji c~niiZani^aVc i~niZZc hVbZii^eZg]dh^V! _d^iV `VihZaZbVaaV kd^ ijcc^hiVV Zg^ eZg]dhaV_^i# =VccV D^cdhZc c~niiZan dc Zh^aa~'(#.Vhi^

Ruotsissa atlasnikamakäsittely otettiin käyttÜÜn vuonna 2008. Haaparannalle on nyt perustettu Ruotsin neljäs yritys. Kyseinen oppi on tullut Sveitsistä. Suomessa ei ole vastaavaa, mutta Haaparannalla saa suomenkielistä palvelua, sillä yrittäjät ovat kaksikielisiä. Atlaskotan sijaitsee Haaparannan Gallerian alakerrassa, osoitteessa Storgatan 82. Lisätietoja +46 7303 72605 tai 040 570 9554 ANITTA KOLEHMAINEN


&+ >AB>yI?6>=B>H:I @:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

A~]Zh*%%]Zc`^aŽc^ad^cZciVchh^`djaj

IVchh^`djajHiV\Zcdee^aVhhV^`jcc^VcaZ^`V" iVejcV^hZcVkV_V^hcVj]Vc# TORNIO

IVchh^`djajHiV\Zc hnnh`Vjh^dcenŽg~]" i~cni`~nci^^cjjh^h" hVi^ad^hhV@Zb^ci^Za" a~#6kV_V^h^hhVeZg" _VciV^cV&,#-#g^^ii^ dee^aV^YZcZh^ii~b^~ bZcZk^~iVchhZ_V_V id`^ejcV^hZccVj]Vc aZ^``Vjh`jjaj^Vh^" VVc#

H~~hjdh^iVchh^`djajHiV\ZcjjYZci^aVcVkV_V^he~^k~~#Ja`dcVc~]i^^c HiV\Zcdee^aV^YZcZh^inh#

Tanssikoulu Stagen uusissa tiloissa käy vilinä, kun avajaisten kenraaliharjoituksia vedetään viimeisen kerran läpi. Harjoitusten loputtua oppilaat rientävät odottamaan virallisia avajaisia aurinkoiseen kesäilmaan, jossa jo muu väki odottaa. Kemintien katuosuus täyttyy ihmisistä. Iltapäiväviiden tienoilla Tanssikoulu Stagen toimitusjohtaja Leea Hamari pitää puheen. - Moni on sanonut, että kun Stagen oven aukaisee,

sieltä huokuu yhteishenki, kaveruus ja lämpö. Sen tuovat oppilaat, heidän vanhemmat ja opettajat. Toivottavasti sama henki välittyy uuteen tilaan. Otetaan kaikki se sama energia ja puhalletaan se astuessamme uuteen tilaan, Leea kertoo ja punainen nauha leikkaantuu oppilaan toimesta.

6kV_V^hk~`^h^^ginnjj" h^^c tiloihin ja taidokkaat

Ç

Bdc^dchVcd" cji!Zii~`jc HiV\ZcdkZc Vj`V^hZZ!h^Zai~ ]jd`jjn]iZ^h" ]Zc`^!`VkZ" gjjh_Va~beŽ

tanssiesitykset valtaavat suuren, valoisan salin.

=^iI]Z7ZVi"ed_ViaVkVaaVVkV_V^h^hhV - Meillä on lähes 3-kertaiset tilat verrattuna vanhaan. Nyt meillä on kaksi suurta salia, joissa pyörivät päivittäin kaksi tuntia päällekkäin, Leea kertoo. Toukokuussa aloitettu remontti on muuttanut liiketilan aivan toisenlaiseksi, niin että se sopii tanssikoululle. Nyt on hyvä aloittaa syksyn tunnit. Jotkin ryhmät ovat jo täynnä, mutta mukaan mahtuu ja ehtii vielä. - Tällä hetkellä ilmoittautuneita oppilaita on lähes

500. Oppilaamme ovat 3 ikävuodesta 60 -vuotiaisiin, joten tanssitarjontaa on HappyFeet -tunneista kuntotanssiin. Pojat ja miehet ovat löytäneet meidät neljän toimintavuoden aikana, Leea iloitsee.

K^^h^ deZiiV_VV a~]iZZ

innolla kohti syksyä. Syksyn täyttävät niin tunnit kuin syksyn tiiviskurssit, kuten itsepuolustus, Fit&Fun kuntotanssi 50+ ja akrobatia. =6G?D>II:A>?6HDC?6@6@@D

t ny s yö m io

rn To ! on

KOHTEEN ESITTELY Su 26.8.2012 klo 13.00- 14.00. Kyllikki Lampinen Tornion Opkk. Varasto-ja pienteollisuustilaa Nyt myös Tornioon KOY Tornion TalliOsake Häklinkatu 4, Tornio

30

14369

19230

33600

34

16285

21794

38080

38

18201

24358

42560

40

19159

25640

44800

142

68015

91024

159040

OPKK Tornio Kyllikki Lampinen Toimitusjohtaja, LKV, MMM Tornion OP-Kiinteistökeskus OY LKV Hallituskatu 14 95400 Tornio puh. 040 747 4444


@:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&'

>AB>yI?6>=B>H:I &,

LIPUT: Ĺ­/PSNBBMJMJQQVĆ&#x201E; Ĺ­FOOBLLPPOĆ&#x201E; $BGF$IJMMPVUJTUB Ĺ­7*1-*116Ć&#x201E;

*MMBONVTJTPJOOJTUB WBTUBB.VMUJ$MJNFY

TJTWJQSVPLBJMV Q´ZU¢QBJLLBLMP

-JT¢UJFUPBJMMBTUB 1FUSJ7BMJLBJOFO QFUSJWBMJLBJOFO!IPUNBJMDPN

HUOM! KATSO

6.950

OPEL VECTRA 1.8 gl farmari -05

AUDI A3 2.0 TDi Sportback 178 tkm -05 CITRĂ&#x2013;EN C5 1.8 Farm. 212 tkm -04 FIAT 500 1.2 Panorama 66 tkm -07 FIAT Punto 1.2 City 108 tkm -04 FORD FIESTA 1.4 TDCi 5-ov HB 146 tkm. -09 CHRYSLER Sebring Limited 183 tkm -05 MB C320 CDi 185 tkm, 214 hv -08 MB C220 CDi 185 tkm, 176 hv -08 MB ML 320 251 tkm -01 MB E320 CDi Farm. 340 tkm -03 MB 230 E Farm. Autom. 235 tkm -94 MB C200 CDi Sedan Autom. 235 tkm -02 Nissan Primera 5-ov, Sportback autom. AC, 191 tkm -04 TOYOTA Celica 1.8 gsi 16V 230tkm -95 OPEL MERIVA 1.8i 182 tkm -04 OPEL Vectra 1.8 GL Farm. 188 tkm -05 OPEL Vectra 1.8 GTS HB 175 tkm -03 OPEL Omega 2.6 GLS 220 tkm -02

13.800 4.800 10.900 3.950 9.900 6.800 32.800 24.600 12.800 13.850 3.400 9.850 6.990 3.990 4.800 6.950 6.950 4.950

SAAB 9-5 2.0 Turbo Farm., Autom. 260 tkm SAAB 9000 CD 340 tkm SAAB 9000 2.3 16V Turbo SUBARU Impreza 4WD turbo look, 170 tkm, AC VOLVO V70 d5 185 hv. â&#x20AC;&#x153;R-Designâ&#x20AC;? 220 tkm

.BSLLV1JSJOFO NBSLLVQJSJOFO!HNBJMDPN

-01 -94 -96

5.800 1.400 2.600

-03

8.950

-08

21.900

PAKETTIAUTOT YM.: IVECO 35S11 k-auto, hyvä -03 4.800 VW Transporter 1.9 tdi pitkä 229 tkm -05 10.900 FORD Transit 300M 2.2 TDCi 177 tkm -07 15.800 MB Sprinter 316 CDi 160 hv, B-kortilla ajettava 2-hevosen kulj.auto, 236 tkm -05 24.800 TOYOTA Hiace 2.5 TD 4d4 228 tkm -03 7.950 RENAULT Trafic 2.0 TDi 6-v -07 9.800 ARCTIC CAT F8 SNO PRO, 4 tkm -09 4.990 KUBOTA 7700 HST 4WD kiint. traktori, varust. -90 9.900

1&4BMPNP3FHHBF TIPXUJNFBSJLBO MJQVUĆ&#x201E;TJTO

,¢WFMZLBUVŭ7BMUBLBUVŭ,FNJ

A~]Zi~ kVeVV"V^]Z^cZc `jkVdhd^iiZZhhV `Zb^idgc^d#[^

Lukijaa Kuv

Aidosti SYYSASUT paikallinen MIEHILLE s1VWVU JSUPUBLJU OFVMFFU s)PVTVU GBSLVU MBLJU s1BJEBU TPMNJPU UQBJEBU

TOJO-AUTOSTA VAIHTOAUTOT OIKEAAN HINTAAN! TOYOTA BENSAT:

Avensis 2.0 Sol aj. 51 tkm -09 Avensis 1.8 Sol aj. 45 tkm -09 Avensis 1.6 Terra AC aj. 45 tkm -09 Avensis 1.6 Terra WG aj. 96 tkm -08 Avensis 1.8 Sol aj. 90 tkm -05 Avensis WG aj. 149 tkm -05 Avensis 1.8 Sol Sedan aj. 139 tkm -05 Avensis 1.6 WG aj. 149 tkm -05 Avensis 2.4 Aut. Webasto aj. 178 tkm -05 Avensis 1.8 aj. 145 tkm -04 Avensis 1.6 Terra WG -02 Avensis 1.8 WG, AC -02 Avensis 1.8 Wagon siisti -98 Camry 2.2i -97 Corolla 1.6 aj. 60 tkm -08 Corolla 1.4 WG aj. 70 tkm -07 Corolla 1.6 Sol Plus -07 Corolla 1.4 aj. 108 tkm -05 Corolla 1.6 WG -04 Urban Cruiser 1.3 aj. 71 tkm -09 Yaris 1.33 Sol 5-ov. aj. 5 tkm -12

TOYOTA DIESELIT:

Avensis 2.0 D4D WG navi aj. 87 tkm -08 Avensis 2.0 D-4D aj. 113 tkm -09 Avensis 2.0 D4D ajettu vain 47 tkm -09 Avensis 2.0 D4D aj. 130 tkm -08 Avensis 2.2 D4D 150 hv WG 158 tkm-05 Auris 2.2 D Cat 177 hv aj. 66 tkm -09 Corolla 2.0 D4D SOl aj. 28 tkm -09 Corolla 2.0 D-4D aj. 34 tkm -10 Corolla 2.0 D4D Sol WG aj. 106 tkm -05 Corolla 1.4 D4D Sol WG -06 Yaris 1.4 D4D Sol aj. 33 tkm -09 Yaris 1.4 Sol aj. 39 tkm -09

TOYOTA MAASTURITPAKETTIAUTOT: Hiace 2.5 D4D aj. 42 tkm Hiace 2.5 D4D 4 WD 117 hv aj. 159 tkm alv Hiace 2.5 D4D aj. 92 tkm Hiace D4D pitkä aj. 79 tkm, alv Hiace 2.5 D4D Alv. lyhyt, aj. 51 tkm Hiace 2.5 D4D 4WD aj. 215 tkm

27.800 24.900 22.900 17.900 15.800 14.900 14.900 14.800 13.900 11.900 6.900 6.800 2.900 6.900 17.800 14.900 14.900 11.700 10.900 16.700 18.500 24.900 24.800 22.800 17.800 16.800 23.900 23.900 25.800 15.800 8.900 17.900 17.900

-09 25.800 -07 -08 -08 -07 -06

22.900 21.900 20.900 19.900 17.900

Hiace 2.5 D4D aj. 376 tkm Hiace 2.5 D4D lyhyt aj. 163 tkm Hiace 2.5 D4D pitkä aj. 285 tkm Hilux 2.5 D AC, kate, aj. 270 tkm Land Cruiser 3.0 D aj. 197 tkm RAV 2.2 D AC, alut, aj. 82 tkm RAV 2WD 1.8 aj. 113 tkm Rav 2.0 4WD automaatti aj. 52 tkm

-04 -02 -99 -03 -06 -07 -05 -06

MUUT MERKIT BENSAT:

BMW 316 i aj. 180 tkm -99 Honda 700 Deauville M-pyĂśrä 30 tkm-06 Hyundai Santa Fe 4WD Autom. hieno -02 Kia Cerato 1.6 4-ov -05 Mazda 6 2.0 Classic aj. 180 tkm -05 Nissan Primera 1.6 Fantasy 118 tkm -03 Peugeot 307 XR aj. 97 tkm -05 Seat 2.0 FSi Sport 5-ov., aj. 113 tkm -06 Skoda Fabia 1.4 STW -01 Volvo S40 2.0 -97 VW 1.6 FSi Touran aj. 80 tkm -04 Yamaha FJR 1300 ABS aj. 15 tkm â&#x20AC;&#x153;kovat varusteetâ&#x20AC;? -08

MUUT MERKIT DIESELIT:

BMW 320i Autom. Wagon 125 tkm -06 Honda CR-V CDTi aj. 130 tkm -06 Mazda 6 2.0 D Eleg. Sedan aj. 109 tkm-08 MB E 200 CDi uusi malli -03 MB E 200 Cdi aj. 295 tkm -02 Opel Astra 1.7 CDTi Wag.aj. 150 tkm -05 Passat 1.9 TD Luxline 1.9 TDi 94 tkm -08 VW Golf 1.9 TDi Variant -08 VW Jetta 1.9 TDi PwD aj. 92 tkm -08

13.900 10.200 6.900 17.900 39.800 25.900 17.800 21.500 7.900 9.800 8.900 6.900 8.900 8.900 7.900 11.900 2.500 3.800 10.800

T NY-BBEVLLBJUBDPMMFHFQVTFSPJUB - myĂśs isoille miehille

s)ZWĂ&#x192;QBJUBWBMJLPJNBKBVVTJBTBBQVV QĂ&#x192;JWJUUĂ&#x192;JO.ZĂ&#x201C;TJTPKBLPLPKB s8SBOHMFSGBSLLVKB Tervetuloa!

"WPJOOB"SLs-BVBOUBJTJOĹŠ

15.500 20.900 24.900 19.300 17.900 9.800 11.500 17.900 10.900 15.800

TILA-AUTOT:

</,233,/$67$, /8.,216825,77$187

Corolla Verso 2.2 D4D 7hlĂś -07 17.900 Fiat Ducato 2.5 TD Granduca asuntoa -98 17.400 Previa 2.4 GL A -97 7.900

2SLDPPDWWLLQ/DSSLDVVDYXRGHVVD 7HNHPlOOlRVDDMDNVL

MUUT MERKIT PAKETTIAUTOT:

<NVLWWlLVLlRSLVNHOXSDLNNRMDYDSDLQDHULDORLOOD

Ford Transit MB Vito 108 CDi AC Mitsubishi L200 D avolava 4WD Mitsubishi L 200 2.5 TD aj. 165 tkm Peugeot Expert 1.6 HDi aj. 60 tkm Peugeot 206 XR 1.4 HDi aj. 157 tkm

-01 -02 -89 -00 -07 -04

6.700 9.300 3.200 13.800 16.700 4.900

Â&#x2021;NXOWWXXULDUWHVDDQLMDPXVLLNNLWHNQRORJLD Â&#x2021;OXRQWRHOlLQWHQKRLWDMDMDPDDVHXWX\ULWWlMl Â&#x2021;SDOYHOXPDWNDLOXUDYLQWRODMDOLLNHWDORXV Â&#x2021;WHNQLLNNDDXWRNRQHMDPHWDOOLUDNHQQXVMDVlKN| 6RLWDSLDQRSLQWRWRLPLVWR.DDULQD6DQDNVHQDKR SXK ZZZODSSLDILDR


&- @:B>"IDGC>D@6JEJC@>A:=I>Cgd(('(#-#'%&' WWW.BODYCENTER.FI

KEHYSALE JATKUU VIELÄ KOKO ELOKUUN

-60 KAIKKI

%

Syksyyn

Osa jopa -80%

EDULLINEN

ALOITUS

Upea valikoima merkkikehyksiä ja aurinkolaseja nyt -20–60 %. Poimi parhaat päältä! Kun tuot samalla vanhat lasisi meille, autat meitä kierrättämään hyvää näköä Peruun.

YHTEISTYÖSSÄ

KUUKAUSI

Sis. kuntosalin, aloitusohjauksen ja ryhmäliikuntatunnit.

29

Hox! Samalla kortilla Kemi-Tornion toimipisteet.

Luotettava INBODY kehonkoostumusmittaus

29€

...ja tiedät mitä kroppa sisältää....... Tarjous voimassa 15.9. asti

TORNIOSSA: Öömanni, Torikatu 21, puh. 010 396 8001 KEMISSÄ: Valtakatu 3 ja Asemakatu 9, puh. 010 396 8003

KEMITORNIO.ILMOITUKSET.COM Ilmoituksen jättäminen SOITTAMALLA

Soita 0600 41 33 94 (pvm). Toimi ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 7e

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi7 (väli) KETO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä Esimerkki

Rivi7 KETO Myydään Toyota Corolla XSi -98 Sedan siisti. Hp. 2300e

Lähetä viesti numeroon 173197. Ilmoituksen hinta 7 Ilmoitukseen tulee automaattisesti lähettävän kännykän numero, jos haluat toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin loppuun. HUOM! Ilmoitusta ei voi jättää tekstiviestillä GoMobile-liittymästä.

INTERNETISSÄ

kemitornio.ilmoitukset.com Netissä voit jättää myös kuvaja kehysilmoituksen. Maksutapa verkkopankki sekä luottokortti.

Julkaiseminen Seuraavan torstain lehteen ilmoitus on jätettävä maanantaina klo 14 mennessä. Ilmoitukset julkaistaan Kemi-Torniokaupunkilehdessä sekä kaikkien palvelussa mukana olevien lehtien ja TV-kanavien internet-palvelussa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

CHAT

Chatseuraa heti 24h/vrk.

KOKEILE! Kirjoita: CHAT KETO Nroon 17 33 99 Hinta 1,20e/viesti

Osta, myy, vaihda, vuokraa tai löydä seuraa mahtavilta markkinoilta

Olen 65v, vapaa nainen. Etsin luotettavaa lenkkeily- ym. hauskaa elämän sisältöjen seuraa Meri-Lapin alueelta. Ethän tupakoi etkä vieraile Alkossa ainakaan kovin usein, olet yhden naisen mies. (1059473)

Mies, 60-68v. Onko kadun valoisat ja varjoisat puolet tuttuja? Onko elämä opettanut ymmärtämään muutakin kuin kiiltokuvakuoren, mammonan keräilyn? Olen 62/160/68 nainen. Jos mahd. kalastukseen, olen valmis, myös marjastus jne. (1059098)

Löydänkö sinut täältä? Olen 59/160, vaalia, sopusuht. nainen, työssä mukana. Olet 58-60v, savuton, raitis, työssä mukana oleva mies. Yhteinen Tietäjä-näkijä Matti, p. 070084410, sävel, odotan viestiä. (1059441) Chi, PL 918 00191 Hki. 2,19e/min+pvm. Sinä vapaa, luotettava maaseudun mies. Ks. myös www.bedette.fi. Jos kaipaat ystävää tai elämänkumppania, vastaustasi odottaa luotettava, uskollinen, ok-näk. nainen, 48/158/56. Alkoa kohtuudella ja sauhuta saa. Onhan elämänarvosi kohdallaan. (1059438)

Ujo, 24v, rehellinen, yhden miehen nainen etsii tositark. seuraa 24-35v miehestä. (1059031)

MYYDÄÄN Okt Kaakamossa, 98m2, iso autotalli ja tontti. Hp. 104000e P. 0452370191

Tumma kaunotar Torniosta etsii 5559v, vapaata miestä. (1060743) Löytyisikö mukavaa, kunnollista miestä, luonnossa viihtyvää, ystäväksi leskelle 50-luvulta? Ota yhteyttä. (1060201) Fibrokipujen kanssa elävä, 52v luonto, macro- ja taidevalokuvaajanainen etsii huumorintaj., eläinrakasta (vuorollaan) assariakin. Kairassakin viihtyvää ystävää Torniojokilaaksosta, Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. (1060112) Suht. terve, tasapainoinen, mukava, 50+ nainen etsii itseään nuorempaa, yli 170cm, normaalivart. miesystävää vakisuhteeseen. Eihän sinulla ole alko- ym. ongelmia, et polta, elät normaalia elämää. Miel. Meri-Lappi ja sen ymp. (1059500)

Koko maan kohtaamispaikka teksti-tv:ssä MTV3 & Sub s.830 Nelonen, JimTV & Nelonen Sport s.550

Sinä vapaa, kiltti, +55v mies, joka osaat puhua ja pussata. Vastaa kivalle, helläl- Savuton, vapaa, sporttinen, 36v le naiselle. Ei seksihörhöt. (1058852) mies etsii kaltaistaan naista MeriLapin ja 08-alueelta. (1060961) Sinä vapaa, raitis, fiksu, huumorintaj., 56-59/+172 mies. Saisko luvan tans- Olen 60v, rehellinen ja huumorintaj. simaan, ulkoilemaan ja syksyn pime- mies. Etsin 58-63v, rehellistä ja reinevien iltojen seuraksi? (1058793) pasta naista. (1060960)

Syksy lähestyy, nainen haluaa oman < Nainen etsii sinua Etsin ajokortin omistavaa, raitista mies- kullan, jonka kanssa olla kesän viime Olen 45v nainen. Etsin seuraa eteläisel- tä, 58-61v, marjastamisesta pitävää ja hetket ja ehkä loppuelämän. Sinä 3055v nainen, ota yhteyttä. (1059720) tä/läntiseltä 016-alueelta. Olet vapaa. luonnossa viihtyvää. (1059368) Olen vapaa. Ei seikkailla. (1058825) < Mies etsii sinua Löytyiskö 45-48v, nuorekasta, tumKnista 21/167/54 nainen hakemasmahiuksista, normaalivart., huumosa kivaa, reipasta miestä tutustumisen rintaj., rentoa, suht. raitista miestä? Sinä kiva, huumorista pitävä nainen, tunnetko joskus olos yksinäiseksi ja merkeissä. Olethan 18-60v. (1061266) Täällä huhuilee +50v, hoikka, pieni, että ois kiva jutella ja textailla? Olen reipas yh-äiti. Pidät ulkoilusta, mök- 016-alueelta mukava herra. (1060916) Etsin rehellistä, savutonta, 65-70v miestä iltojeni iloksi. Olen 67v. Seik- keilystä, yhdessä asioiden tekemiOlen 60v, raitis, solakka mies. Etsin sestä. Ota yht. (1059341) kailijat älkööt vastatko. (1060886) mukavaa naista juttu- ja viestiystäväksi. (1059663) Löytyykö vapaata, rehellistä, suomalaista, +55v, kilttiä miestä ystäväksi hellälle, naiselliselle naiselle? Ei seksihörhöt. (1060745)

Väliin juopohkokin, tupakoiva, lievästi ylipainoinen, 50v mies etsii naisystävää. Ihmisyys ja tunteet tärkeimmät. Vastaa, jos uskallat. Hymy sulle kuiten kun luit tämän. (1061006)

Sinä kunnollinen, tupakoimaton, alko ei ongelma, muodokas, 53-57v, vapaa nainen, joka etsit kunnollista, luotettavaa, yhden naisen miestä, joka ei juo eikä tupakoi. Olen 64/178/82, et säikähdä ikäeroa. Olen hoikka, ok-näk. mies. (1061205)

Nuorekas, savuton, 55/180 mies etsii vakiseuraa 50-59v, kivasta naisesta. (1060933) Missä olet, sinä vapaa, fiksu, rehellinen, 38-50/XL-XXL, ihana, tumma tai vaalea nainen? Olen vapaa, 39/184/XL leijonamies Suomussalmelta. Asun maalla. (1060919) Olen 48v mies maalta. N. 50v naista kaipailen, tanssi, yhesolo, kaikki. (1060819) Olen mies, 55v, raitis, etsin maalla viihtyvää naista. Koko maa. (1060782) Yrittäjämies, 46v, 016-alueelta etsii sinua, 40-60v naista, matkailuseuraksi ja muuhun kaikkeen yhteiseen kivaan. (1060770)

Nainen, jos pidät rauhallisemmasta elämäntyylistä eikä tarvitse olla aina menossa, niin täällä samanlainen, kemitornio. Olen n. 32v mies ja etsin tositark. si- 47v, raitis, yksin maaseudulla asuva nua, luotettavaa, jopa vähän villiäkin mies. (1060722) seuraajokaiselle.fi ja mukaansa tempaavaa, n. 25-35v Charmantti, kaikin puolin ok-kunt. mies KOKEILE ILMAISEKSI! naista. (1061151) etsii naisseuraa. Olen sopusuht., harrasVapaa, 57v, knilainen onnen kerjäläinen tukset luonto, musiikki, tanssi. Olen raiTumma, muodokas nainen etsii -60v miestä Kemi-Tornio-alueelta. (1059321) hakee solakkaa naisseuraa. (1061118) tis, kuntoileva ja ruoanlaitto myös mieleeni. Olen 63/184 ja tämä avoin valtakirKaunis nainen Haaparannalta etsii - Mies, 46/187/97, etsii kivaa naista. ja kaikenikäisille naisille. (1060720) Kainuu. (1061052) 60v miestä. (1059317) Etsin naista tositark., olen 60v poiSielun ja sydämen silmin elämän kamies, kunnollinen, mukava, kotoOlen tosi povekas, pitkähiuksinen ja taulua maalaava, nuorekas, +50v na viihtyvä, ok-näk. (1060640) hoikkavart. nainen, kesäloma-aika mi- mies etsii kauniin ajatuksin vaeltanulla, ammatti lähihoitaja kenties. Tyk- vaa fiksua, naisell., +60v naista aja- Alta 40v mies etsii sinua +20v naikään poimia marjoja, laittaa ruokaa, tustenvaihdon pysäkeille elon karnen. Vastaa heti, olen katseenkest. saunoa, en ryyppää liikaa. Tykkään talla ja ehkäpä yhteisiin, toisiamme hevosalan yrittäjä. Tarvitsen innokaskuunteleviin hetkiin. (1061019) ta kumppania hevosalalle. (1060619) kotielämästä hirveesti. (1059224)

Vapaa, 57v mies on vieläkin sitä mieltä, että nainen on sellanen pirun piironki, että avasipa minkä laatikon tahasa, ni aina on hankaluuksia tiiossa. Iän myötä on moni piironki ravistunu/turvonnu mahalipastoksi, luonne vain sama. (1060608) Olen 78/167/75, vapaa, nuorekas mies. Ihanaa ois löytää 65-75v oma kulta, joka veis vielä jalat alta multa. Myös 016-alue. (1060527)

1

Ilmoitukseen vastaaminen

SOITTAMALLA

Soita 0700 - 514 100, näppäile 9 ja ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen - halutessasi voit yhdistää puhelun ja voitte jutella heti - tai jättää viestin niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita KETO (väli) ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi. Lähetä viesti numeroon 173193. Numerosi pysyy salaisena.

Esimerkki

KETO 123456 Hei, luin ilmoituksesi ja kiinnostuin. Olen 35v. tumma...

2

Ilmoituksen jättäminen

SOITTAMALLA

Soita 0600 41 33 94 (paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus. Saat ilmoitusnumeron sekä salakoodin. Sinulle voidaan soittaa, lähettää tekstiviestejä tai jättää viesti vastaajaan.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita: KETO (väli) ILMO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse tekstissä sukupuolesi, millaista seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä viesti numeroon 173193. Numerosi pysyy salaisena. Esimerkki

KETO ILMO Olen 32v. nainen ja etsin huumorintaj. 32-38v miestä 016-alueelta.

Etsin marjastuksesta ja kalastuksesta pitävää, raitista naista kumppaniksi. Olen 60v ylittänyt mies. Ainoastaan tositark. (1060571) Täällä isovatsainen, +60v, eläkkeellä oleva sinkkumies etsii maajussia, joka touhuilee vielä navetalla ja tallissa. Jos kiinnostuit, otapa yhteyttä rohkeasti. (1060893) Etsin 50-60v miestä. (1060217) Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustanne. Prostituution ja vastaavien seksuaalipalveluiden markkinoiminen on rangaistava teko (rikoslaki 20:9.1), tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

ilmoitus: 3 Oma vastaukset

SOITA 0700 - 514 100, näppäile 8. Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille. TEKSTAA Saamasi viestin alussa on vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 (väli) vastaustekstisi. Lähetä numeroon 173193. Esimerkki

V2 Kiitos vastauksesta! Olen huumorintaj., vaalea nainen.

ilmoitus: 4 Oma sulkeminen

SOITA 0600 41 33 94 (pvm), näppäile 2. TEKSTAA SULJE (väli) ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä viesti numeroon 173193. Puhelut numeroon 0700-514 100 1,21e /min +pvm, tekstiviestit nroon 173193 1,20e /kpl HUOM! Tekstiviestit EIVÄT toimi GoMobile-liittymästä.

Neuvonta Neuvonta joka päivä klo 9-21 numerossa 0400 808 654. Soita tai lähetä tekstiviesti. PL 118 OU


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

19

Syksy laittaa liikkumaan KUNNAT TIEDOTTAVAT TORNIO

Syksy on tullut. Lomalaiset ovat palanneet töihin, koululaiset ovat löytäneet tiensä koulupenkille ja opiskelijat saapuvat kaupunkiin hiljalleen. Arki teke tuloaan ja uusia harrastuksia mietitään. Kuntosalien laitteet ja ryhmäliikuntatunnit täyttyvät innokkaista liikkujista, sillä syksy on toinen kuntosalien sesonkikausista. Kolmen Kemi-Tornio alueen kuntosalin ryhmäliikuntatuntien yhteenlaskettu summa on lähes 90 viikkotuntia, siinä palaa kalori jos toinenkin. Miten kuntosalit ovat varautautuneet syksyyn?

BC Hyvinvointikeskus sijaitsee sekä Torniossa että Kemissä. Torniossa palvelut ovat keskittyneet yhteen toimipisteeseen, kun taas Kemissä yrityksellä on kaksi toimipistettä, joihin lukeutuu urheiluja kamppailukeskus. Samalla kortilla pääsee kummankin paikkakunnan saleille ja jumpille. Syksyn lukujärjestykset ovat pyörähtäneet käyntiin tuoden mukanaan enemmän ryhmäliikuntatunteja. Kesätauolta lukujärjestykseen ovat palanneet soutu- ja spinningtunnit. Uutuutena on Kemissä alkava 30 minuutin keskivartalotreeni AB-Challenge. Ryhmäliikuntatunteja on Kemi-Torniossa yhteensä 30 viikossa. - Kesän jälkeen suosituimpiin tunteihin kuuluu rasvanpolttotunti ja kestosuosikki zumba tulee jäämään lukujärjestykseen, BC hyvinvointikeskuksen Pekka Erkinantti kertoo. Kuntosalipuoli on kasvanut tasaisesti ja syksyllä salille löytää tien sekä uudet että kesätauon pitäneet kunnonkohottajat. - Aloitusohjelman jälkeen on hyvä edetä kehittyneempään jatkokunto-ohjelmaan. Kuntokeskus Physio Phoenix Kemissä sijaitseva kuntokeskus Physio Phoenix on valmistautunut syksyyn satsaamalla uusiin jumppiin ja kuntosalin pintaremontilla. - Kuntokeskuksemme on ainoa Kemi-Tornio alueella, jonka jumppiin ei tarvitse tehdä varauksia etukäteen, kuntokeskusvastaava Janika Nousiainen kertoo. Ry h m ä l i i k u nt at u nt e j a on viikossa 18. Tällä viikolla alkanut uusi tanssiliikuntamuoto FolkJam liikuttaa kuntokeskuksessa neljä kertaa

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS Tornion kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 27 päivänä elokuuta 2012 klo 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa.

BC Hyvinvointikeskuksella syksyn lukujärjestys on tullut voimaan. BodyCombat -tunnilla riittää asennetta.

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisön nähtävänä 5.9.2012 kaupunginkansliassa virka-aikana. Esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävinä myös kaupungin internetosoitteessa http://www.tornio.fi/Paatoksenteko Matti Lankila Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

KEMINMAAN KUNTA Valtuusto

KEMINMAAN KUNTA Valtuuston kokous pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 27.8.2012 klo 18.00.

Liikuntakeskus HyväFiiliksen Pump-lihaskuntotunneille ovat löytäneet myös miehet.

Physio Phoenix on satsannut uusiin ryhmäliikuntatunteihin, joista FolkJam on odotetuin uutuus. viikkoon. Jammaajat tanssivat oman kuntotason mukaan suomalaiseen tanssikulttuuriin pohjautuvia liikkeitä. FolkJam on täysin suomalainen jumppa, sillä sen on kehittänyt Oulun seudun ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijat yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Yksi syksyn uutuuksista on karaokespinning - Karaoke on pitkäaikainen harrastukseni ja sen kun yhdistää jumppaan, on tiedossa menevä tunti, Janika iloitsee.

Karaokespinning-tunnilla ei ole pakko laulaa mukana, vaan voi vain nauttia musiikista. Muina uutuuksina tulee nyrkkeilyn ja aerobicin yhdistävä boxbic ja latinalais rytminen latinobic. Tankotanssi tulee jatkumaan ja ilmottautumiset tankotanssiin kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Syksyn ryhmäliikuntatuntien aikataulut voi katsella netistä. Liikuntakeskus

Hyvä-

Fiilis. Torniossa sijaitseva liikuntakeskus HyväFiilis on valmistautunut syksyyn huolella. Laajentunut kuntosali ja 40 ryhmäliikuntatuntia viikossa takaavat liikuntaan hurahtaneiden liikuntatarpeen. HyväFiiliksellä liikkuu koko perhe, sillä syksyllä starttaa lapsille suunnattuja kerhoja. Sporttikerho 5-6-vuotiaille ja 7-10-vuotiaille tutustuttaa lapset eri liikuntalajeihin pallopeleistä seinäkiipeilyyn, on myös tanssi- ja temppuvoimistelu 4-7 -vuotiaille. - Salilla näkyy perheitä enemmän kuin koskaan. Lastenhuone on kovassa käytössä, kun äidit menevät jumpille ja isät salille. Meillä on myös lastenhoitopalvelua syyskuun alusta lähtien mato iltaisin, HyväFiiliksen Arvi Kolehmainen kertoo. Myös miehet ovat löytäneet ryhmäliikuntatunnit, erityisesti suosittu BodyPump vetää miehet saliin. Tänä syksynä alkaa uusi HF’Runpower -tunti, joka kohentaa aerobista kuntoa juoksun, hyppyjen ja lihaskuntotreenien avulla. Lisäksi keskivartaloon keskittyvä SIXPACK -treeni tulee ohjelmistoon. - Pump- ja rasvanpolttotunnit ovat koko kesän olleet täynnä ja niihin kannattaa varata paikka hyvissä ajoin. Lisäsimme suosituimpia tunteja syksyn lukujärjestykseen, jotta jokainen halukas pääsee haluamalleen tunnille. Yhdeksän tienoilla alkavat aamutunnit ovat löytäneet suosionsa ja niitä lisätään vielä ohjelmistoon. HARJOITTELIJA SONJA KAKKO

Kokouksen esityslista 4/2012 on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla Internetissä 17.8.2012 lähtien. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnanvirastolla kolmantena kunnanviraston aukiolopäivänä kokouksen jälkeen. Pertti Sakaranaho valtuuston puheenjohtaja

Pohjan Tytöt ja Sissit ry Partion yhteisaloitus Partion yhteisaloitus Hannunkololla Kivirannalla Torstaina 23.8. klo 18.00 alkaen. Kaikki partiosta kiinnostuneet uudet ja vanhat mukaan. Lisätietoja puh 040 5790938

Aidosti paikallinen Iha Hyvää

Otetaan vastaan kodinirtainta, huonekaluja ym.

Tyhjennämme ja loppusiivoamme kuolinpesät, varastokomerot ym. Tule tutustumaan lähetyspuotiin ,BVQQBLBUV 5PSOJPr5FSWFUVMPB

Iha hyvää TARJOUSVIIKKO 27.8-01.9 Kaikki vaatteet puoleen hintaan. Tervetuloa ostoksille! P. 044 5853637 Kauppakatu 11, Tornio


20 KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

Yhdistykset JärjestÜt | Urheiluseurat Tiedotteet osoitteeseen: seuratoiminta@kemitornio.fi

Seuratoimintapalstalla ei julkaista kokouskutsuja, liiketoimintaa tai yhdistyksien varainhankintaa koskevia ilmoituksia. Pidätämme oikeuden käsitellä tekstiä harkintamme mukaan. Voimme myÜs jättää tekstin julkaisematta.

Meän Talo, Vapaudenkatu 19. Tornio. p. 040-1821773, 040 5025 584 www.tornio. fi/MeanTalo, mean.talo@ pp.inet.fi Tietokone yleisÜn käytettävissä, kopiokone yhdistysten käytettävissä. Bookcrossing-piste. Tapahtumat ajalla 27.8-2.9.8. Talo avoinna ma-pe klo 8-15, la klo 8-12. Aamuvirkut ma-la klo 8-10. MA: klo 11.30 Kuntopiiri. TI: klo 9-12 Ruokaryhmä, lounas kävijÜille 2,50 �, klo 12.30 Tietovisa. KE: Klo 11-13 Lättykestit, säävaraus. TO: klo 11 KäsityÜpaja. PE: klo 9-12 Ruokaryhmä, klo 12 Jälkiviisaat. LA: Talo avoinna klo 8-12. Vertaistukiryhmä aivovamman kokeneille Majakkatalossa 28.8 klo 16.00 Pohjoisrantakatu 5, 2 krs, Kemi. EsteetÜn kulku Keskuspuistokadun kautta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 24.8 mennessä: Mira Karhu, Majakka ry, puh.050 501 7717, mira.karhu@majakkatalo.fi. Tervetuloa! Tornion MLL. KäsityÜkurssi alkaa 3.9 vaihtuvin teemoin. 5.9 alkavalla ompelukurssilla vielä muutama paikka vapaana. Kirppis Hannulan koululla 8.9 klo:10-14. Haemme muskarivetäjää vauva- ja taaperomuskareihimme! Lisätiedot tornio.mll.fi tai 040 878 2242. Tornion Päiväkeskus, PirkkiÜnkatu 7 A 1, 95420 Tornio. Avoinna ma,ke ja to.Klo 8-13. Aamupala 8-10.Lounas torstaisin klo 11.00.Puh. 040 126 78 20. VKO 34 Päiväkeskus avoinna ma 20.8.2012 klo 8-13. Ke 22.8.2012 Päiväkeskus avoinna 10 - 13!!!To 23.8.2012 Päiväkeskus avoinna klo 8-13. VKO 35 Päiväkeskus avoinna ma 27.8.2012 klo 8-13. Päiväkeskus avoinna ke 29.8.2012 klo 8 -13. Päiväkeskus kiinni to 30.8.2012. Tornion Eläkkeensaajat LähtÜ Rajaniemeen 28.8 Linjaauto asema klo 6.45, Miukki 6.50 Kirsikka 6.55, Thurevikk 7.00, Hyvää matkaa. Matkamaksu 50e Länsipohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Torniossa Omaishoidettavien hoivaparkki tiistaina Huom. muuttunut päivä! 28.8. klo 10-14 Suensaaren palvelukeskuksessa, Keskikatu 36. Ilmoittautumiset viimeistään maananataina 27.8. puh 040 1647 933. Omaishoitajien keskusteluryhmä kokoontuu hoivaparkin aikana Suensaaren srk-talolla klo 12-14. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Miesomaishoitajien syyskauden tapaamiset alkavat

ALANSA OSAAJAT ILMASTA LĂ&#x201E;MPĂ&#x2013;Ă&#x201E;

PUUPELLETTIĂ&#x201E;

Helpotusta helteeseen

PUUPELLETTI 8mm

Testien ykkÜnen myÜs jäähdytyksessä

HyÜdynnä Toshiba -kesäkampanja

Vertailu

Â?Â?Â?Â?

Toshiba ilmalämpÜpumppu

keskiviikkona 29.8 klo 13-16, Keminmaan kunnanviraston takkahuone 3. kerros. Sauna lämmin. Tervetuloa kaikki Keminmaan, Kemin, Simon, Tervolan, Tornion ja Haaparannan miesomaishoitajat!

Tornion Sydänyhdistys Tanssii tätien-projektin tarjoama rivitanssi alkaa to 30.8 klo 17.30-18.20. Opettajana Helvi Seppänen. Syysretkelle Pajalaan viimeinen ilmoittautumispäivä 28.8 Kaarina 0445112451 ja Terttu 0405646140. SWENGIJENGI. Syksyn kausi starttaa su 26.8. omien ohjaajien luotsaamana klo 1618 foksin alkeita sekä 18-20 fuskua. Nyt tällä kertaa alkeet ilmaiseksi. www.swengijengi.net Lautiosaaren Omakotiyhdistys Kylätalo Lautsikka Lautiosaarentie 42-44, Lautiosaari, p. 045 2683 928 Nettikahvila, avoinna ma-pe 9-14, Kotilounas klo 11-13, lämmin ruoka, salaatti, juomat ja pullakahvit, myĂśs kotiin. Kylätalo palvelee: kahvila, kokoustila, Atk-internet, kerhoja, kirjoja, lehtiä ja asumisapua ikääntyville. p. 040 5082 644 Kivalojen Seutuopiston kylätalon opintoryhmät alkavat viikolla 37, ilm. kansliaan Keminmaan kylien tarinakerho ja yhteislauluillat alkavat syyskuussa kylätalolla. Kylätalo on varattavissa myĂśs iltaisin sekä lauantaisunnuntai p. 040 8475 600 lautiosaaren.omakotiyhdistys@pp.inet.fi. SenioriPiste: Kaikille eläkeläisille avoimia kerhoja:To23.8 Kiviranta klo13-15.30 (Jokipiha, Kivirannantie1). Ma27.8 Sattajärvi klo13-15.30 (kylätalo) ja Arpela klo13-15.30 (NS-talo). Ti28.8 Palovaara klo13-15.30 (Lassheikissä, Mustajärventie439). Ke29.8 Ă&#x201E;ijäklubi klo10-12 (Keskikatu 38). To30.8 PirkkiĂśn talolla klo1315.30. Ei jäsenmaksuja, kertakohtainen kahvimaksu. Tervetuloa uudetkin kävijät!

205â&#x201A;Ź /tonni +rahti Toimitus suusäkeissä tai irtotavarana 0440 280083 tai 0440 892285

Asemantie 11, VIHANTI Puh. 0440-892 285

t tXXXDBOEFPOOFUt KVIBLBOUP!DBOEFPOOFU

Katto-ongelmia? Korjaukset, pinnoitukset, maalaukset kaikille katemateriaaleille ja betonille yli 20 vuoden kokemuksella PINNOITE INKEROINEN

Puh. 040-5682 081 HIERONTA

Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuettu Toivon taikaa-teemaloma omaishoitajille 9.-14.12. Kuusamon Tropiikki. Lisätiedot ja hakemuslomakkeet toimistolta p. 040 1647 933 tai 0400 616 748. Hakemusten palautus viimeistään 7.9. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Osallistumme Maaseudulta Käsinmessuille Tervolan Louella la-su 25.-26.8.

KATTOPALVELUT

HIEROJA Heikki Juntunen Ojakatu 1 95420 Tornio p. 040-182 3531 - myÜs kotikäynnit -

HIERONTAA, URHEILUHIERONTAA MYĂ&#x2013;S LASERHOITOA Koulutettu hieroja Taisto Halonen /DKMDNRUWLWÂ&#x2021;0\|VLOWDLVLQ Länsiranta 9, puh. 040-734 5310

HIERONTA

SĂ&#x201E;HKĂ&#x2013;ASENNUKSET

\>Â&#x201A;%Â&#x152;(,".%,"->,(""+(.,G>(>..$,%'-"$,$$ \>Â&#x201A;%Â&#x152;,..$--".I%Â&#x201A;2--Â&#x152;Â&#x152;'--'>)$"$$>%'-"$,$$ \>&(Â&#x201A;&)Â&#x152;).&)).">&22-$>(>.'-'

Meiltä myÜs

lahjakortit.

Klassista hierontaa Jääkärinkatu 22 (4H -talo), Tornio

sahkoasennusj.ylimainen@pp.inet.fi

www.sahkoasennusylimainen.fi

040-5364490

Koulutettu hieroja Päivi Tervaniemi 040 514 9290

Koulutettu hieroja Elena Kaukonen 045 896 7887

IHA:n avustuskuorma kohti Bulgariaa TORNIO

Torniosta lähti viime torstaina kuorma kohti Bulgariaa ja Sredecin kaupunkia. Lastina oli muun muassa vaatteita, kenkiä, laukkuja ja leluja. Asialla on Israelin Humanitäärinen AvustustyÜ ry. (IHA), jolla on IHA Lähetyspuoti Torniossa. Nimestään huolimatta yhdistyksen avustukset menevät eri puolille maailmaa. Toiminnanjohtaja Esa Suojalan mukaan kohteina on Bulgarian ja Israelin lisäksi ollut muun muassa Venäjä, Latvia, Viro ja useat Afrikan maat. Sredecin kaupungissa avustukset menevät romaneille, joista osa vielä asuu maakuopissa. Viime talvi oli seudulla tosi ankara kovien pakkasten, lumen ja kovien tuulten vuoksi. -Tavarat on vastaanottamassa tuttavapariskunta, joka on jo pitkään tehnyt tÜitä romanien parissa. Tavarat jaetaan lapsille, vanhuksille

IHA:n toiminnanjohtaja Esa Suojala pakkaa kuormaa, joka on lähdÜssä Bulgariaan. ja kaikille tarvitseville. Siellä ei ole vaatteita, ei ruokaa eikä oikeastaan mitää, kertoo Suojala romanien lohduttomasta tilanteesta. Tavaralasti puretaan ja jaetaan poliisien läsnäollessa, sillä ryÜstÜn vaara on suuri. Esa Suojala kiittää kaikkia tavaroita lahjoittaneita ihmisiä, sillä ilman heidän apu-

aan avustustyÜ ei olisi mahdollista. IHA ry:llä on lähetyspuoti myÜs Kemijärvellä ja Heinolassa. Suurin osa Tornioon lahjoitetuista tavaroista käsitellään ja lajitellaan Kemijärvellä, missä yhdistyksellä on käytÜssä noin 1000 m2:n tilat ja runsaasti vapaaehtoisväkeä.

Lähetyspuoti ottaa vastaan myÜs huonekaluja ja tyhjentää kuolinpesiä. MyÜs muutot ja kaattopaikkakuormien vienti on mahdollista. Lähetyspuodeissa myydään vanhaa, hyvälaatuista ja valikoitua tavaraa. MATTI KOSKENRANTA


ALANSA OSAAJAT KAIVOJENTYHJENNYKSET

JĂ&#x201E;TENEUVONTAA

ROSKAT EIVäT KUULU LUONTOON

JĂ&#x201E;TENEUVONTAA 0400 777 401 ZZZMDNDODĂ&#x20AC;

Pieni vuosihuolto

ä9HUHQVRNHUL ä.ROHVWHUROLĂ&#x;K\YÂŚĂ NROHVWHUROLVXKGHOXNX ä+HPRJORELLQL ä9HUHQSDLQH ä0XLVWLWHVWL MRVWDUSHHQ

ä0RQLSXROLQHQ WHUYH\VQHXYRQWD

60â&#x201A;Ź

a!

Varaa aik

PUH. 040 75 100 86

Yhtä terveyttä on helpompi hoitaa kuin kymmentä sairautta

(OLDNVHQNDWX NUV7RUQLR SXK ZZZODOOXNNDÄ&#x2020;

r RAKENNAMME UUTTA JA KORJAAMME VANHAA r KAIKKI RAKENNUSTYĂ&#x2013;T r MYĂ&#x2013;S keittiĂśt, saunat, kylpyhuoneet ym 30 v. KOKEMUKSELLA Puh. 044-7001 580

Tilaa ilmainen arviointi.

Avoinna MA-KE, PE 8-16, TO 8-14

Jouko Kantomaa

Terve! a o l u t

RAKENNUSPALVELUT

www.rajapesu.fi

VARATUOMARI

21

TERVEYSPALVELUT

KAIVOJENTYHJENNYKSET

PESULAT

LAKIASIAINTOIMISTO

KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

EROTIIKKALIIKE

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous edullisesta ilmoitussarjasta alansa osaajiin

Hallituskatu 12 B 25 (3 krs.) 95400 Tornio Puh. 0400 - 652 483

Johannes Jaakkola p. 040 571 0776,

LAKIASIAINTOIMISTO

Aidosti paikallinen Tornion Vihreät keskiviikkoisin Rajalla Roberts Cafessa klo 19. Tervetuloa! WWW.LOUNAISLAPINVIHREAT.FI

Sakokaivot. ARPELAN ja lähi ympäristÜ kylien sakokaivotyhjennykset.

^^^OHWHYHUKHQ\YPZ[O\ZL[ZL

P. 0400 509 519

VERENLUOVUTUS

7RUQLRVVD keskiviikkona 29.8. klo 14â&#x20AC;&#x201C;18, seurakuntatalo, Kirkkokatu 13. Tervetuloa!OJENNA KĂ&#x201E;TESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta

a j i k Lu Kuva

säännĂśllisesti 2â&#x20AC;&#x201C;3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen hen-­ kilĂśtodistus mukaan. ZZZYHULSDOYHOXĂ&#x;sZZZVRYLQNROXRYXWWDMDNVLĂ&#x;

Monipuolinen Intialainen buffet ark. 11.00-17.00

99 7

Voit myÜs varata pÜydän tai ottaa ruuan mukaan. puh. 045 3419330 AVOINNA Ma-pe 10.30-21, la 11-20, su 11-19

Huom! Sisäänkäynti klo 20 jälkeen Raxin ja Subwayn välisestä ulko-ovesta Victoriantorilta.

LĂ&#x201E;HETĂ&#x201E; KUVASI OSOITTEESSA:

kemitornio.fi

Normaali PIZZAT

5

7\O :\VTLZ[H 9\V[ZPZ[H :[H[PVUZNH[HU /HHWHYHU[H Q\YPZ[O\ZL['OV[THPSJVT

EKOTERMINALIN TOIMINTA LAAJENEE JA MONIPUOLISTUU Ekoterminalin Sorttipiha ottaa vastaan 3.9.2012 alkaen laajasti lähes kaiken kierrätyskelpoisen tavaran. MyĂśs aukioloaika muuttuu. Sorttipiha on avoinna maanantaista perjantaihin klo 08.00â&#x20AC;&#x201C;17.00. Uusimuotoisen toiminnan avajaispäivää vietämme kahvitarjoilun merkeissä maanantaina 3.9.2012 klo 8.00 alkaen. Jaamme tietoa toimintaperiaatteestamme ja mukana kierrätystietoutta jakamassa ovat myĂśs Jätekeskus Jäkälä sekä Esa ja Pojat. Tervetuloa tutustumaan!

50

5PSJLBUV 5PSOJPt1VI

]\V[[HHSHSSH 

1\YPZ[P 7L[LY:HSLU]HSS

Tornion TyÜvoimalasäätiÜ/Ekoterminal Teollisuuskatu 8-10 95420 Tornio

Marios

Puh. 040 760 0918 (Antti) 0400 398 796 (Heli) 0400 398 792 (Sorttipiha)


22 URHEILU KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

URHEILU ToTa ja KemPa ovat vääntäneet tämänkin kauden Nelosessa. Kuva: Teemu Kvist.

toimitus

@

kemitornio.fi

JUTTUVINKIT SĂ&#x201E;HKĂ&#x2013;POSTI: toimitus@kemitornio.fi PUHELIN/TOIMITUS: 050 411 0210 PUHELIN/MYYNTI: 040 571 0776

VUOKRATAAN 9H, PIKKU BUSSI 75â&#x201A;Ź/vrk. tai pe - su 150â&#x201A;Ź 0400 905 935

Iso pakettiauto 49â&#x201A;Ź/vrk Vapaat kilometrit.

LEHTI NETISTĂ&#x201E;

www.kemitornio.fi

KemPa ja ToTa ponnistavat pohjalta Keminmaan Pallo aloitti kauden hyvin Lapin Nelosessa, mutta nousumahdollisuudet Kolmoseen kuihtuivat kesän edetessä. Tornion Tarmon kausi on puolestaan ollut vaikea alusta lähtien. Nelonen on Lapin läänissä pelattavista jalkapallosarjoista alin, mutta myĂśs sieltä on hinku ylemmäksi. KemPa on aina tunnettu hyvänä kasvattajaseurana. Tällä hetkellä keminmaalaisilla on juniorijoukkueet ikäluokissa 99-06. Edustusjoukkue on kuitenkin viettänyt viime vuodet Nelosessa. Kaudella 2007 joukkue kävi kokeilemassa Kolmosessa. â&#x20AC;&#x201C; Taloudellisia resursseja

meillä on pelata Kolmosessa, koska ne eivät paljoa eroa Nelosen tasosta, mutta pelaajaresurssit Kemi-Tornio â&#x20AC;&#x201C;alueella on vaikeampi kysymys, KemPan edustusjoukkueen valmentaja Ville Paakkari sanoo. â&#x20AC;&#x201C; Suomessa sarjatasojen välinen ero on julma. Porras on paljon korkeampi kuin monissa muissa maissa, hän jatkaa. MyĂśs ToTa yritti Kolmosessa pari kautta sitten, mutta nopea paluu Neloseen oli edessä. Taso ei yksinkertaisesti riittänyt. â&#x20AC;&#x201C; Ehkä nykytilanteessa Kemi-Tornio â&#x20AC;&#x201C;alueella on yksi joukkue liikaa. Kaikki elävät kädestä suuhun, Paakkari näkee. Paakkari kuitenkin viittaa lähinnä Nelosen joukkuemäärään. Nyt KemPan ja ToTan lisäksi alueelta mukana sarjassa on jumbojoukkue FC Kemi Akatemia.

ToTa aikoo satsata ensi kauteen enemmän. Tällä kaudella joukkue ei ole päässyt pelaamaan yhtäkään ottelua samalla avauskokoonpanolla. â&#x20AC;&#x201C; Viisi pelaaja lähti viime kaudesta, kuusi uutta tuli. Se on iso muutos. Meillä on kausi mennyt alakanttiin. Mutta hyvällä asenteella porukka on kuitenkin pelannut, ToTan valmentaja Jari Nitovuori kertoo. ToTan viime kauden maalitykki Jorma Kangas siirtyi

Nelonen Lappi sarjataulukko: FC LYNX A

11 8

2

1

44

17 26

Kolarin Kontio KemPa FC Muurola 2 KiPS SoPa PaPa ToTa FC Kemi Akatemia

11 14 12 13 10 11 10 12

1 2 1 3 1 1 2 3

2 6 6 6 5 6 5 7

40 23 21 24 15 21 16 18

18 27 28 39 16 26 21 30

www.tp47.com

Pohjan Stadionilla

Tornio

HIUSONGELMIA? Kokkola

Liput 6â&#x201A;Ź | Opiskelijat/eläkeläiset 5â&#x201A;Ź | Alle 7v. Lapset ilmaiseksi

TAPANI JUUSOLA

NELOSEN OTTELU

LAUANTAINA 25.8.2012 KLO 16.30

GBK

25 20 16 15 13 13 11 9

Länsirannalla

TULE KANNUSTAMAAN TP-47 KOTIVOITTOON

TP-47

8 6 5 4 4 4 3 2

MyĂśs KemPa aikoo satsata ensi kauteen. Seura hakee edustusjoukkueelle uutta valmentajaa. Ville Paakkari pitää itseään vain â&#x20AC;?hätäapuvalmentajanaâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; Tämän kauden alussa peli näytti hyvältä. Pyrimme jatkossa siihen että pystyisimme vaatimaan pelaajilta enemmän, hän sanoo. â&#x20AC;&#x201C; Jonkun on tälläkin tasolla vedettävä tätä hommaa. Jos on hyvä valmentaja, niin sille voi vaikka maksaakin vähän, Nitovuori heittää. Nitovuori heittää ilmaan ajatuksen myĂśs esimerkiksi ToTan ja KemPan yhteistyĂśstä. Mutta kertoo samalla myĂśs hyvän syyn sille miksi pelata jalkapalloa Nelosen tasolla, tai vaikka ikämiehissä. â&#x20AC;&#x201C; Tämä on kaverijalkapalloa. On mukavaa olla yhdessä. Mutta silti tavoitteena on parantaa pelaamista.

LA 25.8. KLO 13.00

KOHTI HUIPPUA

vs

täksi kaudeksi Tornion Pallo -47:ään. Tällä hetkellä hän pelaa lainasopimuksella IFK Kalixissa. Sen sijaan ToTan entinen kapteeni Arto Haanpää purki sopimuksen TP47:n kanssa ja on palaamassa takaisin Tarmoon. â&#x20AC;&#x201C; Tarkoitus olisi että ensi vuonna satsattaisiin enemmän. Ja se satsaus tarkoittaa sarjavoittoa. Nyt on vähän pelailtu, pidetty välivuotta, Nitovuori toteaa.

HiustenlähtÜ? Pälvikaljuus? Kaljuuntuminen? Hiuspohjan häiriÜtilat? Atopia? Psoriasis?

VS Kips Kittilä VAPAA PĂ&#x201E;Ă&#x201E;SY

Tule ja kannusta

Ne on hoidettavissa oikeanlaisilla hoidoilla ja hoitotuotteilla!

Hiustutkija Katja HärkĂśnen tekee lyhytanalyyseja 20â&#x201A;Ź pe 24.8. klo 12 - 19 selä la 25.8. klo 9 - 15

TOTA kotivoittoon Puffetti paikalla!

1BJLLB5PSOJPO,BVQVOHJOIPUFMMJr"KBOWBSBVT #&.&35&3"1*"&4*55&-:r)*64"15&&,,*56055&&5

OTTELUISĂ&#x201E;NTINĂ&#x201E;

Tornio


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

RISTIKKO

23

MAINA & PETE

TANSSIKURSSIT Tornion Järjestötalolla

Maanantaina 27.8.2012 klo 18.00 Fusku alkeet klo 20.00 Foksin jatkokurssi Edullinen kertamaksu! Info: www.tanssiaalto.com TJY / DSL-Ok

TYÖTTÖMIEN RUOKALA Tornion Järjestötalolla

To. Pe. La. Ma. Ti. Ke. To. Pe.

23.08. 24.08. 25.08. 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08.

Metsästäjän leike & perunat Hernekeitto & pannari Hirvikäristys laatikko Kototekoiset lihapullat Porsaan leike & perunat Kaalikääryleet Lohikeitto & karjalan piirakka Spaghetti & jauhelihakastike

Aterian hinta 3€, alle kouluikäiset 1,50€

Tervetuloa!

TJY-PROJEKTITOIMINTA

KINESIOTAPING -KURSSI 21.9. Basic 22.9. Jatko Kouluttaja Iiwo Wegelius Ilmoittautumiset: 044-5450189 info@fysiotek.se

FYSIOGYM aloittaa taas toimintansa 01.09. alkaen. Myös ryhmäliikuntaa! Pilates-ryhmät alkaen vkolla 35!

/päivä

N. Industrivägen 8, Haaparanta, Puh. 044 545 0189, e-mail: info@fysiotek.se

TIFFANY - LASITYÖT SYKSYN KURSSIT ALKAVAT Opi valmistamaan kauniita koriste- ja

RATKAISU

MUSTA HEVONEN

220€

N. Industrivägen 8, Haaparanta, Puh. +46-922-13452, e-mail: fysiotek@telia.com

-menetelmän avulla. Uudet kurssit alkavat!

Tornion Järjestötalolla SAMULI LINTULA

Maanantaisin klo 16.30 - 20.30 / ryhmä I Tiistaisin klo 16.30 - 20.30 / ryhmä II Ryhmissä sekä alkeis, että jatko-opetusta. Ohjaajana Marjo Hyöppinen. Kurssimaksut alkeet 85 €, sis. ensimmäisen työn materiaalin, jatkokurssi 75 €. Ilmoittutuminen kurssipaikalla tai puh. 0400 681 173

TJY / DSL-OK

Aidosti paikallinen


32 KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 33 23.8.2012

TUTUSTUMISKUUKAUSI-FITNESS (sis.k-sali,aerobic, IP-sauna/solarium/ hierontatuoli)

KOVIN SYYSTARJOUS

Kuntosali / aerobic / fitness

Vain

29â&#x201A;Ź 15â&#x201A;Ź

KAUPAN PĂ&#x201E;Ă&#x201E;LLE yksilĂśllinen kuntoohjelma + kehonkoostumusmittaus!

/1.kk

HOX! K-sali, aerobic, tankotanssi, hierontatuoli/ IP-sauna/solarium SISĂ&#x201E;LTYVĂ&#x201E;T FITNESS-korttiin! Yo.tarjous vähint.5kk sopimus - hinnat alk.27â&#x201A;Ź/kk!

Uusi tanssiliikuntamuoto FolkJam alkaa Kemissä Kuntokeskus Physio Phoenixissa 20.8. alkaen! Vain meillä Physio Phoenixissa.

 $-$19$5$8.6(7

237,.2//( 6,/0b/bb.b5,//(MD,2 SXK .(0,SXKÂ&#x2021;7251

(GXOOLVHWMDODDGXNNDDW 6,/0b/$6,3$.(7,7

UUSI AEROBIC & TANSSI + TANKOTANSSI 20.8 alkaen -> UUTUUKSIA - folkjam, latinobic, boxbic, karaokespinning, zumba, pump, powerstick+fitball, kahvakuula, tankotanssi ym.

Xtravaganzapainonpudotus nyt VAIN 10.nopeimmalle

-50%

NHK\VOLQVVLW

\NVL WHKRW PRQL WHKRW

Ä&#x201E; Ä&#x201E;

1RSHDWRLPLWXV YDOPLVWXV6XRPHVVD

0LHVWHQWLWDDQLQHQUDQQHNHOORVDILLULODVL

Ä&#x201E;

Hanki tiukka syyskunto & voita!

XTRAVAGANZAN INTENSIIVINEN 4kk KIMPPAPAINONPUDOTUS alkaa Tavoitteena päästä TIUKIMPAAN SYYSKUNTOON 4kk:ssa & kilpailla samalla parin kanssa KIMPPAVOITOSTA! Tule yksin tai yhdessä - ystävän, kumppanin tai vaikkapa tyÜkaverin kanssa kisaamaan kovimmasta syyskunnosta. Kriteereinä suhteellisesti suurin kg-pudotus, rasva%, lihasmassa% ja ympärysmitat! Voittajapari saa ILMAISEN treeni-kk:n, lahjakortit kasvo-/jalkahoitoon sekä illalliskortin ravintolaan!

Â&#x2021;VLOPlODVLWÂ&#x2021;SLLORODVLWÂ&#x2021;NHOORWÂ&#x2021;NRUXWÂ&#x2021;KRSHDWÂ&#x2021;NDVWHODKMDWÂ&#x2021;SDONLQQRWÂ&#x2021;NRUMDXNVHW

6 & 12

3$/9(/(00(0$3(/$8$17$,1$

Avoinna ma-ti klo 15-21, ke-to 16-21, pe 14-20, la ei päiv., su 16-20. Puh.050-3091481 - ajanvaraukset ym.sopimuksen mukaan. Lapintie 11-13, 94100 Kemi. Avainkortilla treenaat joka päivä 5-22.

Kemi-Tornio Kaupunkilehti 33_2012  

Kemi-Tornio Kaupunkilehti 33_2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you