Page 1

Nro 46 22.11.2012 • TORNIO / HAAPARANTA / KEMINMAA / KEMI / TERVOLA / YLITORNIO • Ilmoitukset 040 571 0776 Toimitus p. 050-411 0210 • www.kemitornio.fi

ToPV ei aio enää jäädä jumboksi Lapset jälleen säästökohteena

PE K-22 LA K-24

4

UUTISET

14

ILMIÖT & IHMISET

torniolaispoliisibändi Liput 7€ sis. narikan

LA 24.11 Kaamea rangaistus

URHEILU

KESKIVIIKKONA 28.11.

Pikkujoulut

PE 23.11 One More Night LA 24.11 DJ PLAYS ALL NIGHT LONG

käynti puutarhakadun puolelta

8

Ne perinteiset & suosituimmat

Liput 7€ sis. narikan

LAPIN PARHAAKSI COVERBÄNDIKSI TITULEERATTU

ITÄRANTA 4 • TORNIO

Olavi Brusila 90 vuotta

SOUL & FUNK LIVE CLUB

Pop & Jazz Konservatorio Lappian opiskelijat esiintyvät. Kaivattua live-musiikkia keskiviikkoiltoihin.

JOULUPÖYTÄ* + SHOW PARADISESSA + SISÄÄNPÄÄSY KOLMEEN RAVINTOLAAN alk 34€

Ilmainen sisäänpääsy ennen klo 24, jonka jälkeen 2,5€. KOKO TALO AUKI!

Joulupöytä katetaan JOKA PERJANTAI JA LAUANTAI KLO 19-21 MARRAS- & JOULUKUUN AJAN 22.12. saakka + itsenäisyyspäivää ennen keskIviikkona 5.12.

After Work

* PÖYTÄVARAUKSET

P E R JA N TA I S I N

Joka perjantai klo 16-19 kaikki ruuat -20% + muita tarjouksia

p. 0400-105 800

PIK KALKUJOUL OSO ENTE UIT R tchTEESSAI .fi

Ma - Ti 15 - 22 Ke 15 - 04 To 15 - 22 Pe 15 - 04 La 13 - 04 Su 13 - 22

Hallituskatu 15 • 040-1260200 • facebook.com/umpitunneli • umpitunneli.fi

Hierontapalvelut Hevostila Palovaarantie 125, 95530 TORNIO www.huminalehto.com Puh. 040 754 4846

Kärsitkö hiusten lähdöstä? Ongelmia hiuspohjassa?

Tule hiusanalyysiin Lauantaina 24/11 VARAA AIKA .

Norra Industrivägen 8 • +46 922-13452, +46 70-2332230

Honey!

I'm home.

Tulin takaisin kotikaupunkiini! Palvelen sinua joustavin ajoin ma-la.

Hiustenleikkaukset, kampaukset, värikäsittelyt, kiharakäsittelyt, teippipidennykset sekä kulmien ja ripsien kestovärjäykset

Kuljun parturi-kampaamo Hallituskatu 5, 95400 Tornio, 016 480088

N I G H T

C L U B

KE HAppY pARTY CLUB TO LATINO & RAp CLUB pE-LA DISCO CLUB SU CHILLOUT CLUB opIskeLIjaT aINa ILmaIseksI sIsääN! AVOINNA: MA-TI 22-02, KE-LA 22-04, SU 23-04 / SATAMAKATU 3 / p. 0400480432

Lounas klo 10.30-14

KAIKISTA pizzoista ja kebabeista 1€ alennus norm. hinnasta sis. salaatti, kahvi, vesi, 0,33l juoma

Ravintola Revontuli Kemintie 11, Tornio • puh. 044 339 59 49 Avoinna: MA-PE 10.30-21 LA 11-22 , SU 12-21


2 NRO 46 KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI

PUHEENVUORO MATTI HEIKKILÄ

Turvallisuus on osaamista myös koulussa Turvallisuus tulee olla kaikille perusoikeus. Yksilön vapaaajalla turvallisuuden mää­ rittely on epämääräisempää, mutta työpaikalla turvallisten työolosuhteiden luominen ja ylläpitäminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla. Työntekijän velvollisuutena on noudattaa työnantajan anta­ mia määräyksiä, mitkä liittyvät työn turvalliseen tekemiseen. Työnantajan tulee vastaavasti antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta erilaisista vaaratekiöistä ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Kaiken tämän lainsäätäjä on mää­ rittelyt työturvallisuuslaissa.

Yhteiskunnassa tapahtuvat nopeat muutokset aihe­ uttavat työyhteisöissä entistä enemmän epävarmuutta ja tur­ vattomuutta. Muutokset vaikuttavat ensisijaisesti työsuhteisiin ja työpaikoilla tehtäviin uusiin käytännön järjestelyihin. Miten tällöin käy turvallisuuden tunteen? Mikäli työntekijä ei koe kunnioitusta omia oikeuksiaan ja vapauksiaan kohtaan on seu­ rauksena masentuminen ja työtehon heikkeneminen. On hyvä muistaa, että mikäli henkilölle tarjoutuu vaikeissakin tilanteis­ sa aito mahdollisuus vaikuttaa omien työolosuhteiden turvalli­ suustoimiin, tukee se yhteisöllisyyttä ja pelottomuutta. Tällöin korostuvat työyhteisön arvot käytännön toimissa. Tarkasteltaessa turvallisuutta ensisijaisesti kiinteistö­

KOLUMNI VALDE AHO

Joulunviettoa lapsuudessani Pian alkaa olla pikkujoulujen aika. Entisaikaan ei vietetty pikkujouluja, vaan elettiin arkista hiljaiseloa talvisessa hämäryydessä. Lapsuuskodis­ sani ei ollut mitään erityisiä jouluvalmisteluja ennen jou­ lun saapumista. Jouluaaton­ aattona isäni tavallisesti haki pienen kuusen, jonka hän asetti tuvan pöydällä olevaan lautajalustaan. Pikkuruista kuusta kiersi lankaan pujotel­ tu eri maiden lippujen rivis­ tö. Lisäksi kuusen oksilla oli pumpulilunta ja itse tinapape­ rista leikeltyjä tähtiä ja kuun­ puolikkaita. Kuusen kynttilät olivat aitoja talikynttilöitä, jotka äitini sitoi oksiin villa­ langalla

Jouluruuat, ne par­ haimmat herkut olivat

nykyisen mittapuun mu­kaan varsin yksinkertaisia. Usein jouluna, kuten muulloin­ kin kuo­ riperunoiden päällä kiehuivat kesällä pyydyste­ tyt suolatut särjet ja ahvenen köriläät. Muistan tosin joi­

nakin jouluina meillä ol­leen lipeäkalaakin särkien ja ah­ venten tilalla. Lähes aina kui­ tenkin jouluateria huipentui vanhan perinteen mukaisesti herkulli­seen riisipuuroon.

Vaatimattomat. mut­ ta, hartaasti odotetut

Usein jouluna, kuten muul­ loinkin kuo­ riperunoiden päällä kiehui­ vat kesällä pyy­ dystetyt suola­ tut särjet

LUKIJAKUVA

joululahjat, teki­ vät juhlas­ ta ainakin yhtä jännittävän ja kiintoisan kuin nykyisin. Jouluaattoillan alkaessa hä­ märtyä, katosi isäni jonnekin naapu­ riin, tai minne lienee mennytkään. Niinpä toisi­ naan ajattelin, että miksikä­ hän isä aina hauskana het­ kenä häipyi teille tietämättö­ mille. Äidin kanssa istuimme viettäen jouluaattoiltaa hä­ märässä tuvassa. Tavallisesti muori hyräili jotain joululaulua ja minä it­ se olin kuin kuumilla hiilillä. Hienoinen jännitys kihelmöi sisimmässä, joten teki mie­ li välillä kurkistaa ulos oves­ ta, jolloin sieraimiin tulvahti raikkaan kirpeä pakkasilma ja ulkona taivasta valai­ sivat

LÄHETÄ VAPAA-AIHEINEN KUVA NETISSÄ www.kemitornio.fi

turvallisuuden näkökulmasta, antaa se joskus erikoisen käsityk­ sen työyhteisön turvallisuustoimista. Valitettavan useat työyh­ teisöt keskittyvät vain rakenteellisen turvallisuuden valvontaan tai etsivät tukea mitä erilaisimmista teknisistä turvajärjestelmis­ tä. Tämän näkökulman perusteella työyhteisöt nimeävät myös turvallisuushenkilöstönsä, joiden osaaminen keskittyy pääasi­ assa em. asioiden toteuttamiseen. Huomioidaanko tällöin koko henkilöstön käsitystä siitä, mistä turvallinen työpaikka muo­ dostuu?

lukemattomat tähdet. Entis­ aikaan tuntui että tähtiä oli taivaalla paljon runsaam­ min kuin nykyisin. Silloin eivät keinova­ lot himmentä­ neet heikkovaloisten tähtien loistetta, vaan aidot tuikkeet antoivat luontoon joulun sa­ tumaisen hohteen. Lapsuus­ aikanani eivät joulutähdet ik­ kunoissa hehkuneet, eivätkä keinovalot maisemia valais­ seet. Pienten tönöjen ikkunoi­ hin loihti pakkasvaari omana ilmaisena lahjanaan hopealle kimaltelevat jää­kukkaset. Luonto oli erityisen puh­ dasta verrattuna nykyhet­ keen jolloin erilaiset saasteet tekevät lähes päivittäin uusia aluevaltauksia. Talvisin ruoka­ vedestä oli usein pulaa, koska matalat kaivot kui­vuivat poh­ jaa myöten. Isompiin taloihin vesi haettiin hevosella joesta. Meillä vesi sulatettiin lumesta. Tornionjoen vesikin oli kris­ tallinkirkasta. Siinä solisi to­ dellakin tunturipurojen raik­ kaus, kuten eräässä mainok­ sessa sanottiin.

Lukijaa Kuv

On arvostettava asia, että turvallisuusvastaava tuntee rakennusmääräykset ja hallitsee kiinteistön tekniset järjestelmät mukaan lukien turvajärjestelmät. Näistä asioista on kuitenkin hyvin selkeät ohjeet ja määräykset sekä tarkka viranomaisval­ vonta. Mikäli turvallisuuden ylläpitäminen ja eteenkin sen ke­ hittäminen olisi pelkästään näistä asioista kiinni, niin se olisi hoidettu kuntoon jo ajat sitten. Samoin kuin voimakeinojen käytön korostaminen uhka- ja väkivaltatilanteiden ratkaisuissa. Onko turvallisuuden ylläpitäminen todella näin yksinkertaista? Sitä sopii kyllä epäillä? Voi olla jopa niin, että tällaiset toimen­ piteet lisäävät entisestään turvattomuuden tunnetta. Turvallisuuteen liittyvissä vastuutehtävissä vaaditaan laaja-alaista turvallisuusalan koulutusta. Työyhteisössä tehtä­ vä turvallisuustoimien suunnittelu ja kehittäminen edellyttävät julkaistujen tutkimuksien sekä uusien säädösten ja määräys­ ten oikeaa tulkintaa. Kokonaisvaltaisen turvallisuustyön mallei­ na voisivat olla oppilaitokset, joissa keskeisinä toimijoina ovat opettajat ja opiskelijat. Opetustyön tunteminen on kuitenkin perusedellytys, jotta oppilaitoksen turvallisuusvastaava olisi teh­ tävässään uskottava. Mikäli oppilaitoksessa ei arvosteta koulu­ tettua henkilöstöä, niin missä sitten – tässä koulutusta arvosta­ vassa yhteiskunnassa. Matti Heikkilä turvallisuusalan opettaja (yamk)

Hienosti ilmoitettiin Tornion Sattajärvellä metsästyksen käynnissä olemisesta. Kyltti oli Sihtuunantiellä mennessäni Sattajärven Erä ry:n hirvipeijaisiin 4.11.2012. Tällaisesta tiedottamisesta saavat muutkin seurat ja seurueet ottaa mallia. t. Riitta A. Pukari

ILMOITUSMATERIAALIT seuraavaan lehteen 3 päivää ennen ilmestymistä klo 12 mennessä. ilmoitukset@kemitornio.fi Valmiit painokelpoiset pdf- ja eps-tiedostot 2 päivää ennen ilmestymistä.

Eliaksenkatu 10, 95400 TORNIO • toimitus@kemitornio.fi • ilmoitukset@kemitornio.fi TOIMITUSJOHTAJA Johannes Jaakkola p. 040 571 0776 johannes.jaakkola@kemitornio.fi

ILMOITUKSET Johannes Jaakkola p. 040 571 0776 johannes.jaakkola@kemitornio.fi

ULKOASU/TAITTO Mainostoimisto Crea Oy p. 044 282 0588 • info@crea.fi

PÄÄTOIMITTAJA Anitta Kolehmainen p. p. 050-411 0210 toimitus@kemitornio.fi

ILMOITUKSET/TEEMAT Malla Sadinmaa p. 0400 394 274 malla.sadinmaa@kemitornio.fi

KUSTANTAJA Torniolainen Oy

TOIMITTAJA Matti Koskenranta p. 0400 694289

Juhamatti Konttaniemi p. 040-760 2752 juhamatti.konttaniemi@kemitornio.fi

PAINATUS Suomalainen Lehtipaino Oy

painavaa

LAATUA

p. 08 479 5211 HAAPARANNAN JAKELUONGELMISSA YHTEYS KÄRKIJAKELUUN 040-5234813

JAKELUONGELMISSA YHTEYS ITELLAAN P. 020-4529966


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

On Ihanan Joulun aika! Julkaisemme 5.12. Kemi-Tornio kaupunkilehden välissä Ihana Joulu –liitelehden. Lehden levikki on 36 000 kpl. Lehti jaetaan Tornio – Haaparanta – Kemi – Keminmaa – Ylitornio alueella Itellan jakamana jokaiseen kotiin ja yritykseen. Lisäksi lehti on saatavilla jakelupisteistämme koko joulukuun ajan.

lami-cell Kypär ä

174,-

Kilpailutakki

5970 Panta

25,-

Joululahjavihjeitä! Joululahjavihjei tä! Olemme täyttäneet myymälämme upeilla joululahjoilla niin ratsastajalle, hevoselle & koiralle.

Kysy pakettitarjousta (Ihana Joulu/Kemi-Tornio kaupunkilehti)

Ystävällisin terveisin Malla Sadinmaa, Torniolainen oy Puh. 0400 394 274 / malla.sadinmaa@kemitornio.fi

Ystävällisin terveisin Johannes Jaakkola, Torniolainen oy Puh. 040 571 0076 / johannes.jaakkola@kemitornio.fi

Paras joululahja! Ilahduta läheistäsi Hööksin lahjakortilla.

Haparanda “Rondellen” Kraftvägen 3 D 0922-120 50 · www.hooks.se Ma - pe 11-20, La 11-18, Su 11-18 (Suom.aika)

Kaikki talvitakit

ja jalkineet

-20% to-su

ovh hinnoista

Intersport Mäkimaa

Hallituskatu 8 TORNIO, puh. 0207 433 460 Avoinna ma-pe 9.30 -18, la 9.30-15 0207-alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat lankaliittymistä 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min. ja matkapuhelimista 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min. (sis. alv. 23%)

3

AVOINNA myös sunnuntaina 12-15

www.intersport.fi


4 UUTISET KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

UUTISET

Lapset jälleen säästökohteena Torniossa

Koulunkäynninohjaajien vähentäminen moninkertaistaisi laskun TORNIO

Koulunkäynninohjaajien vähentäminen taloudellisista syistä voi Torniossa viedä ojasta allikkoon. On nimittäin suuri vaara, että sosiaalipuolen kulut kasvavat. Esimerkiksi yhden lapsen hoitolaitosvuorokausi voi maksaa 500 euroa eli kuukaudessa 15 000 euroa. On myös todennäköistä, että opettajien sairauslomat lisääntyvät. Koulunkäynninohjaajien arvostus kouluissa on suurta, mutta koulujen ulkopuolella ohjaajien työn merkitystä ei useinkaan tajuta.

Tornion koululautakunta on säästövaatimus-

toimitus

@

kemitornio.fi

ten paineessa esittänyt, että määräaikaisia koulunkäynninohjaajia vähennetään vuoden alusta yhdellätoista. Tällä hetkellä ohjaajia on 74, joista vajaa puolet on vakinaisessa työsuhteessa. Kyse ei ole pienestä leikkauksesta, sillä ohjaajien määrä laskisi 15 %:lla.

Nykyisin lähes jokaisella luokalla on erityistukea tarvitsevia oppilaita – ensimmäisestä luokasta alkaen. Kyse ei ole vain oppimisvaikeuksista, vaan myös oppilaiden käyttäytymisestä ja heidän aiheuttamastaan häiriöstä. Käytöshäiriöt ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana räjähdysmäisesti. Jo ekaluokkalainen voi vaatia aikuisen vierelleen, jotta voi työskennellä ja antaa työrauhan muille. Ja se aikuinen on tietysti koulunkäynninohaaja. Vaikka ohjaaja voi olla luokassa yhden oppilaan takia, hänen tehtävänään on auttaa koko luokkaa. Tarvittaessa ohjaaja voi viedä oppilaan luokan ulkopuolelle ja jatkaa siellä työskentelyä. Yksikin oppilas voi laittaa ranttaliksi koko luokan elämän.

Lapset ovat siis muuttuneet. Ensimmäinen sana ei useinkaan mene perille, eikä toinenkaan, ja monesti ohjaaja tai opettaja joutuu korottamaan ääntään. ”Sinä et ole pomo täällä, sinä et määrää”,

ovat oppilaiden normaaleja kommentteja. Lapset ovat jo ekaluokalla voimakastahtoisia. Oppilaiden huutaminen on kouluissa lisääntynyt ja välillä meteli voi olla lähes käsittämätöntä. Lähes jokaisen välitunnin jälkeen joudutaan jotain riitatapausta ratkomaan. Lapset eivät ota nykyisin haasteita vastaan – yritetään vain mennä siitä, missä aita on matalin. Kaiken pitäisi olla helppoa ja kivaa. ”Minun ei tarvitse, jos en halua”, on yleinen lause eikä koulua pidetä tärkeänä. Monet lapset pitävät koko ajan pientä ääntä ja he ovat kuin pelihahmoja. Ja kun piirretään, paperille tulee usein vain peliukkoja. Tietokonepelit vaikuttavat lapsiin todella paljon ja tähänkin asiaan pitäisi kotona kiinnittää enemmän huomiota. Lasten kasvatusvastuu on siirtynyt entistä enemmän kouluille. Koti on monille lapsille mukavuusalue, lapset ovat vanhempien kavereita ja rajat jäävät asettamatta. Koulujen työajasta ja henkilökunnan energiasta menee

yhä enemmän kasvattamiseen, vaikka pääpaino pitäisi olla opettamisessa.

Nykyisin lähikouluihin tulevat kaikki oppilaat,

myös erityisen tuen tarvitsijat. Jos koulussa ei oppilaan kanssa pärjätä, on yhtenä vaihtoehtona hoitolaitos. Koulujen resurssien vähentäminen johtaa väistämättä sosiaalipuolen kulujen kasvamiseen. Koulunkäynninohjaajien työ painottuu alimpiin luokkiin. Jos heidän työpanosta vähennetään, näkyy se tulevaisuudessa ylempien luokkien ja myös ammattiopistojen toiminnassa. Jos ongelmiin ei pystytä varhain puuttumaan, ne voivat räjähtää myöhemmin käsiin. Peruskoulun opettajien työ on vaativaa ja raskasta. Nykyisin ei helppoa päivää olekaan – jokainen päivä on jonkinlaista kamppailua. Resurssien vähentäminen arkisesta työstä lisää työuupumuksen riskiä ja sitä kautta sairauslomia. Koulunkäynninohjaajien vähenemisestä seuraa opettajien väsymisen lisäksi rauhat-

tomammat luokat, huonommat oppimis- ja kasvatustulokset sekä yleisen kouluviihtyvyyden lasku. Koulunkäynninohjaajien palkoissa säästetään, mutta jälkilasku, joka todennäköisesti jää mittaamatta, on moninkertainen. Peruskoulujen alimmilla luokilla on paljon lapsia, joilla on joko psykologin tai lääkärin lausunto avustajan tarpeesta. Tällöin aikuisen tuki luokassa on lakisääteistä. Myös lain vaatimusten toteuttaminen voi joutua vaakalaudalle.

Koulunkäynninohjaajan työnkuva on todel-

la laaja. Luokkatyön lisäksi ohjaajat ovat mukana lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, läksyparkissa, koulukyyditysten valvonnassa, välituntitoiminnassa, ja he ovat tarvittaessa opettajan tuuraajia. Arkipäivä ei tänä päivänä sujuisi kouluissa ilman ohjaajia. MATTI KOSKENRANTA

(Juttua varten on haastateltu Tornion peruskoulujen henkilökuntaa)

TIEDOTTEET UUSITORNIOLAINEN KAUPUNKILEHTEEN OSOITTEESEEN: toimitus@kemitornio.fi

LYHYESTI UNICEF:ltä tunnustusta Suomen UNICEF on myöntänyt Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustusta kansainvälisen lapsen oikeuksien päivän yhteydessä (20.11.) vuodesta 2004 lähtien. Aiemmat saajat ovat: 2004 Elisabeth Rehn, 2005 Kaija Juurikkala, 2006 Jari Sinkkonen, 2007 Tuula Åkerlund, 2008 Icehearts ry, 2009 Kalle Justander, 2010 Myrsky -hanke, 2011 Ensi- ja turvakotien liitto.

Joulupöytä herkkusuille ja ruokaa rakastaville.

Esimakua löydät www.seskarowardshus.se Varaukset +46 922 202 44

Suomen UNICEFin suojelija, tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio ojentamassa tunnustuspalkintoa Mari Saariselle, yhdelle Perkkaanpuiston koulun neljästä koulunkäynninavustajasta. Ammattiryhmän puolesta kiitospuheen tilaisuudessa pitänyt Mari Saarinen kiinnitti huomiota koulunkäynninohjaajien ja -avustajien rooliin lasten luotettuina kuuntelijoina. KUVA: UNICEF / Hellman

Koulunkäyntiavustajille tunnustusta UNICEF kiittää koulunkäynninohjaajia ja -avustajia.Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus tärkeää työtä matalalla profiililla tekevälle ammattiryhmälle. Suomen UNICEFin jokavuotinen Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus myönnettiin maamme kaikille koulunkäynninohjaajille ja -avustajille.Tunnustuksen saajan julkisti tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio Perkkaanpuiston koululla Espoossa järjestetyssä juhlassa. Suomen UNICEFin suojelijana Haukio johti asiantuntijoista koostuvaa nimityskomiteaa, joka valitsi tunnustuksen saajan. Tämänvuotisen tunnustuksen teemana oli kouluhyvinvointi. Komitea perusteli valintaansa ammattiryhmän työn mer-

kittävyydellä. - Koulunkäynninohjaajat ja -avustajat ovat tukiaikuinen erilaiselle oppijalle. Omalla työpanoksellaan he tukevat tasavertaista oppimista ja edistävät yhdenvertaisuutta lasten välillä ja suhteessa aikuiseen. He tukevat paitsi oppimista, myös osallisuutta, sekä tasapainoista ja kaikille mukavaa koulupäivää. He ovat läsnä koko koulupäivässä työskennellen yleisopetuksessa, erityisluokissa, ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Kesäisin koulunkäynninohjaajia ja -avustajia on myös leikkipuistoissa ja leiritoiminnassa. Suomessa on noin 8 000 koulunkäynninohjaajaa ja -avustajaa. Tunnustuksen ottivat vastaan ko-

ko ammattiryhmän symbolisina edustajina Perkkaanpuiston koulun koulunkäynninohjaajat ja -avustajat Anna Kokko, Jorge Pachego, Natalija Rötsä ja Mari Saarinen. Tieto tunnustuksesta on lähetetty kaikkiin Suomen kouluihin. “On tärkeä kuunnella aidosti sekä lapsen huolia että ilon aiheita, keskustella näistä asioista ja toimia yhdessä ongelmien selvittämiseksi. Jokaisen lapsen ja nuoren on tunnettava olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa omalla asenteellamme. Meidän aikuisten kunnioittava suhtautuminen toisiimme opettaa myös lapsia kunnioittamaan ja hyväksymään toiset”, Mari Saarinen sanoi.


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

5


6 UUTISET KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

Toiminnallisessa harjoittelussa kehitetään koko kehoa

Hyvinvointikeskus BodyCenter laajentaa ei sovi, siihen katsotaan aina vaihtoehto, ja kaikki rajoitteet otetaan huomioon. Jos emme johonkin osaa vastata, meillä on fyioterapeutti, joka auttaa.

KEMI

Kemi Tornio –alueella kolmea toimipistettä pyörittävä Hyvinvointikeskus BodyCenter laajentaa jälleen toimintaansa. Kemissä sijaitsevaan toimipisteeseen, Valtakadun Kamppailukeskukseen, avataan Toiminnallinen sali. Nykyinen toiminta Kamppailukeskuksessa säilyy, eli siellä ovat toiminnallisen salin lisäksi edelleen tilat voimailulle, kehonrakennukseen, hyvinvointikuntoiluun sekä kamppailulajeille.

Toiminnallisen salin tuotenimeksi on synty-

nyt BodyCrossing Center. Risto Väänänen näkee tämän uuden lajin olevan hyvä vaihtoehto myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole kiinnostuneita kuntosalityyppisestä liikunnasta.

Toiminnallisessa harjoittelussa aletaan tehdä koko keholla työtä

- Tällaisia tiloja ei välttämättä ole koko Suomessa, iloitsee Kemin kuntosalitoiminnasta vastaava Risto Väänänen. - Kamppailukeskuksessa pystyy tekemään toiminnallisen harjoittelun, voi harrastaa kamppailulajeja, on voimannostoon tarvittavat puitteet sekä voimannoston apuvälineet. Lisäksi täällä pystytään tekemään peruskuntosaliharjoittelua.

Mitä tarkoittaa toimin-

nallinen harjoittelu? - Toiminnallista harjoittelua voidaan pitää nykyajan vastineena entisajan työlle, sitä mihin keho on alun perin suunniteltu, eli liikkumaan, metsästämään, keräämään ravintoa, kuvailee Risto Väänänen. Toiminnallisessa harjoittelussa ikään kuin palataan juurille, eli aletaan tehdä

LYHYESTI Scandic Steel rakentaa Pirkkiöön Scandic Steel Oy aikoo rakentaa Pirkkiöön halli- ja toimistotilaa yhteensä 475 m2. Tornion kaupunki vuokraa yritykselle noin 5000 m2:n tontin, jolle jää tilaa myös mahdollista laajentamista varten. Scandic Steel Oy on torniolainen metalliteollisuuden alihankintaan erikoistunut yritys, joka tarjoaa muun muassa hitsausta, metallintyöstöä ja kaivosremontointia. (MK)

” Nykyinen toiminta säilyy, mutta nyt kamppailijoille ja alueen joukkueurheilijoille, sekä erilaisesta harjoittelusta kiinnostuneille löytyy uudet tilat, missä saa harjoiteltua jatkossa myös toiminnallisesti”, kertoo Risto Väänänen. koko keholla työtä. Yleensä kuntosaliharjoittelussa kehitetään jotain lihasta, tai lihasryhmää, mutta toiminnallisessa harjoittelussa kehitetään koko kehoa. - Siinä tehdään tietyn kellomäärän ajan erilaisia liikesarjoja niin monta kertaa

kuin kyseisessä ajassa ehtii tehdä. Esimerkiksi pyöritetään rengasta, vedetään leukoja, soudetaan, vedetään kelkkaa. Näitä liikesarjoja voi tehdä yksin, tai ystävän, tai ryhmän kanssa.

Mihin vaikuttaa? Toi-

minnallinen harjoittelu kehittää fyysisen kunnon osa-alueita eli voimaa, kestävyyttä nopeutta ja ketteryyttä, liikkuvuutta ja varsinkin tasapainoa ja kehonhallintaa, koordinaatiota ja motoriikkaa.

- Jos tuntuu, että oma työ antaa kaikkea muuta tyydytystä, mutta ei sellaista fyysistä vastinetta mitä haluaisi, niin tässä voi ottaa puolen tunnin ajan mittaa itsestään. - Meillä kädestä pitäen ohjataan ja näytetään kaikki ensialkajalle. Jos jokin like

Hyvinvointikeskuksessa tullaan järjestämään perehdyttämiskursseja, joissa käydään läpi mitä kaikkea toiminnallinen harjoittelu (Body Crossing) sisältää. Lisäksi salilla tullaan järjestämään ohjattuja tunteja. Avajaiset toiminnalliseen harjoittelun tilaan järjestetään lauantaina 24.11 Kemissä osoitteessa Valtakatu 3 (Sampo -pankin takana), kello 12-18. Toiminnan vihkii käyttöön Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Hyvinvointikeskus BC täyttää ensi vuoden alussa täydet kympit. Synttäreistä tullaan myöhemmin ilmoittamaan lisää. ANITTA KOLEHMAINEN

Lehti luonut hysteriaa Outokummun päästöistä Tornion kaupunginhallitus pitää aiheettomina Outokummun tehtaiden ympäristöluvista tehtyjä valituksia. Valittajina on useita ruotsalaisia viranomaisia Haaparannan kaupunki mukaan luettuna. Valittajana on myös Haapa-

liittyen on varsin kattavaa ja monipuolista päinvastoin kuin valittajat ovat esittäneet. rannan luonnonsuojeluyhdistys. Tornion kaupunki ei ole nähnyt aiheelliseksi muutoksenhakua tehtaiden ympäristölupa-asiassa. Hallituksen mukaan paikallinen ympäristö- ja terveystutkimustieto Torniossa Outokummun päästöihin

Kaupunginhallituksen mukaan Pohjois-Ruotsin

valtalehti on runsaan vuoden aikana julkaissut noin 130 artikkelia Outokummun päästöjen mahdollisista terveysja ympäristöuhkista Ruotsin puolella. Esillä ovat olleet muun muassa keskenmenot, lasten epämuodostumat, syövät ja lapsettomuus.

” Esillä ovat

olleet muun muassa keskenmenot, lasten epämuodostumat, syövät ja lapsettomuus

Johtavat Suomen ja Ruotsin terveysviranomaiset, paikalliset ympä-

ristö- ja terveysviranomaiset, lääkärit sekä tutkimuslaitosten edustajat ovat todenneet, että kirjoittelu on ollut edesvastuutonta eikä perustu faktoihin. Näillä spekuloivilla artikkeleilla on saatu Ruotsissa osin jopa hysteerinen mieliala. (MK)


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

LYHYESTI

Tornion Akut laajentanut vuokraustoimintaan Jouni Matilainen tekee myös henkilöautojen ja

TORNIO

Tornion Akkujen toiminta on laajentunut pakettiautojen, pikkubussien ja peräkärryjen vuokraukseen. -Kun Shellin toiminta loppui, ostin sieltä peräkärryt ja autoja olen hankkinut kysynnän mukaan, kertoo yrittäjä Jouni Matilainen. Talossa on nyt seitsemän vuokra-autoa ja puolenkymmentä peräkärryä. -Tarjoamme autonvuokrauksessa vaihtoehdon. Meidän autot eivät ole uusia, mutta ne ovat hyviä ja huollettuja. Ja hinnat ovat edullisia, toteaa Matilainen. Normaali vuokrausaika on yhdestä päivästä viikkoon. Yritykset vuokraavat pitemmäksikin aikaa – aina puoleen vuoteen asti. -Olemme myös tarpeen mukaan räätälöineet autoja, jos kyse on pitemmästä vuokrauksesta. Yhtenä esimerkkinä Matilainen mainitsee paketti-

UUTISET 7

Olemme myös tarpeen mukaan räätälöineet autoja, jos kyse on pitemmästä vuokrauksesta, kertoo Jouni Matilainen auton, josta tehtiin lava-auto seitsemän hengen ohjaamolla.

Akut ovat Tornion Akkujen päätuote. Tällä het-

kellä talossa eletään niiden osalta vuoden hiljaisinta aikaa. -Odotamme pakkaisia. Se on meidän halvin myyntitykki, tuumii Jouni Matilainen. Yrittäjän mukaan nykyautoissa akut ovat lujilla. Sähköä liikkuu paljon ja lisä-

kuormaa tuovat polttoaineilla toimivat lisälämmittimet. Akuille ovat tuoneet uusia haasteita myös autot, jotka sammuvat esimerkiksi liikennevaloihin pysähdyttäessä. Varta on kehittänyt tällaisia autoja varten AGM-akun, jossa happo ei ole nestemäisenä. Tornion Akkujen akkuvalikoima on laaja, kellon pattereista aina teollisiin sovelluksiin asti. -Työkaluakkupuoli on

meillä kasvanut aika paljon. Vanhalle työkalun akulle voimme myös antaa uuden elämän, kertoo Matilainen. Suomen puolella Tornion Akut on 130 kilometrin säteellä ainoa akkujen erikoisliike. Ruotsissa täytyy mennä vielä kauemmas ennen kuin vastaavanlainen yritys löytyy. Asiakkaista noin kolmasosa tulee Ruotsista – ja sitä kauempaa mitä vahvempi kruunu on.

työkoneiden ilmastointilaitteiden huoltoja ja korjauksia. Sesonki on vapusta elokuuhun. Työkoneiden huollot ja korjaukset hoituvat paikan päällä, sillä Tornion Akuilla on pakettiautossa kattava kalusto. Isän perintönä Jounille on jäänyt syyläreiden korjaustaito. -Se on perinteinen kisälliammatti ja tinureita on Suomessa enää kourallinen. Syyläreiden materiaalit ovat muuttuneet, minkä vuoksi tinureita ei enää paljon tarvita. Tinattavia syyläreitä löytyy kuitenkin vielä esimerkiksi raskaista maansiirtokoneista.

Jouni Matilaisen isä perusti Tornion Akut vuonna 1979. Jouni tuli touhuun mukaan 1990-luvun puolivälissä ja yrittäjäksi hän ryhtyi vuonna 2004. Toiminnan laajentumisen myötä vaimo Reeta tuli yritykseen vuosi sitten. Teemu Muotka aloitti ensimmäisenä palkallisena työntekijänä kesällä. MATTI KOSKENRANTA

Avustusta Jopparin maksuun Tornion kaupunginhallitus päätti myöntää Tornion Elävä Kaupunkikeskusta ry:lle avustusta 4 100 euroa kaupunkijuna Jopparin valmistuskulujen ensimmäisen erän maksamiseen. Juna on tehty Ammattiopisto Lappiassa. Yhdistyksen toiminnan edellytyksenä on kaupungin vuosittainen tuki. Tuen tarpeeksi on arvioitu 35 000 euroa vuodessa. Vuoden 2013 avustuksesta kaupunki päättää käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuonna 2010 perustetussa yhdistyksessä on 42 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu sekä yrittäjiä, kiinteistön omistajia että yhdistyksiä. Hallituksessa kiinteistöjen omistajilla on kolme paikkaa, yrittäjillä kolme sekä kaupungilla ja elinkeinoyhtiö Team Botnialla yhdessä kolme. (MK)

Tornion Röyttän tehdasalueen ulkoisen pelastussuunnitelman väestön kuulemistilaisuus Lapin Pelastuslaitos valmistelee Tornion Röyttän tehdasalueen ulkoista pelastussuunnitelmaa yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma, joka on pelastuslain 379/2011 48§:n mukaan laadittava sisäasianministeriön antaman asetuksen 406/2011 mukaisesti kaikille niille tuotantolaitoksille, joilla on laajamittaista kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia sekä velvollisuus laatia turvallisuusselvitys. Samalla teollisuusalueella sijaitseville toiminnanharjoittajille voidaan laatia yhteinen ulkoinen pelastussuunnitelma. Torniossa turvallisuusselvitysvelvoitteellisia toiminnanharjoittajia ovat - Outokumpu Chrome Oy - Outokumpu Stainless Oy - Oy AGA Ab - Neste Oil Oy Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta järjestetään väestön kuulemistilaisuus keskiviikkona 28.11.2012 klo 13.00-15.00 Outokummun tehdasalueella osoitteessa Outokumpu Tornion tehtaat, Terästie, 95490 Tornio (koulutustila F). Kuulemistilaisuus järjestetään tehdasalueella. Tämän vuoksi tilaisuuteen tulee ilmoittautua ma 26.11. klo 15.00 mennessä numeroon (016) 4521.

Joulupukki vierailee molempina päivinä klo 14.

Joulumarkkinat Åströmin kartanossa Peräpohjolan Markkinoiden ohella pidetään jälleen myös Wanhanajan Joulumarkkinat Åströmin kartanossa osoitteessa Keskikatu 26. Tapahtuma järjestetään ensi viikonloppuna 24. 25.11, lauantaina ja sunnuntaina, klo 11-17. Markkinoille kerääntyy myyjiä rajan

molemmilta puolilta myymään jouluisia tuotteita. Joulumarkkinoilla riittää joulutunnelmaa ja yhdessäolon mukavaa meininkiä. Kello kahden aikaan nähdään vierailulla käyvä joulupukki, joka tulee viihdyttämään vierailijoita molempina päivinä. Paikan päällä myydään

muun muassa erilaisia käsitöitä, kuten mattoja, nyplättyjä liinoja, puutöitä, sekä huovutettuja töitä. Myöskään suuhunpantavasta ei ole joulumarkkinoilla pulaa. Myynnissä on suussa sulavia leivonnaisia ja leipätuotteita. HARJOITTELIJA MATTI PULJU

Kuulemistilaisuudessa väestöllä on mahdollisuus esitää pelastussuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä sekä pelastuslaitoksen että toiminnanharjoittajien edustajille. Heidän lisäkseen tilaisuuteen osallistuu Tornion kaupungin ympäristösuojelun edustaja. Pelastussuunnitelma on nähtävillä 28.11.-12.12.2012 Tornion paloasemalla osoitteessa Verkkotehtaankatu 6, 95420 Tornio. Pelastussuunnitelmasta voi jättää kirjallisen mielipiteen edellä mainitulla aikavälillä osoitteeseen Lapin Pelastuslaitos, riskienhallintapäällikkö Sanna Leiviskä, Verkkotehtaankatu 6, 95420 Tornio. Lisätietoja pelastussuunnitelmasta antaa riskienhallintapäällikkö Sanna Leiviskä p. 0400 393 810 / sanna.leiviska@lapinpelastuslaitos.fi Torniossa 19.11.2012 Harri Paldanius Pelastuspäällikkö


8 ILMIÖT JA IHMISET KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

ILMIÖT & IHMISET toimitus

@

kemitornio.fi

JUTTUVINKIT SÄHKÖPOSTI: toimitus@kemitornio.fi PUHELIN/TOIMITUS: 050 411 0210 PUHELIN/MYYNTI: 040 571 0776

LYHYESTI

Olavi Brusila 90 vuotta talvis TORNIO

Sodat käynyt, Rukajärven ja Aunuksen taisteluista selvinnyt ja elämäntyönsä Postissa palvellut Olavi Brusila seuraa vielä yhdeksänkymmenvuotiaanakin uutisia, lukee lehtiä ja kirjoja. Ikäihminen on ajassa mukana. - Inhimillisyys on hävinnyt kokonaan, Olavi tuumaa. Maailmalta takaisin Tornioon eläkepäivinään muuttanut Olavi kertoo, että on halunnut vaikuttaa täällä eri järjestötoimitehtävissä.

Yhdeksänkymmentä vuotta täyttävä Olavi Bru-

sila (s. 30.11. 1922) istahtaa vieläkin silloin tällöin naputtelemaan kirjoituskonettaan. Vanhalla kirjoituskoneellaan mies on kirjoittanut lukuisat tekstinsä ja lähestynyt kirjeillään milloin presidenttejä, milloin eduskunnan ihmisiä, tai muita päättäjiä. - Kekkonen on ainoa presidentti, joka vastasi minulle. Kekkonen kiitti kirjeestäni, iloitsee Olavi Brusila ja näyttää tärkeää tauluaan, johon presidentti Urho Kalevi Kekkosen kirje on ikuistettu.

Torniossa

Lähiruokamyymälä Liedakkalaan Keminmaan tekninen lautakunta myönsi Pohjanranta Oy:lle suunn ittelut ar ve r at k ai su n lähiruokamyymälän ja polttonesteen jakelupisteen rakentamiselle Liedakkalaan. Rakennukset tulevat nelostien ja NiemiNiemeläntien risteykseen. Lähiruokamyymälään tulee elintarvikkeiden myyntiä ja valmistusta sekä kahvio. Myymälä on yksikerroksinen ja sen kerrosala on 200 m2. (MK)

Lähetä vapaa -aiheinen kuva osoitteessa kemitornio.fi

Lukijaa Kuv

kiskojen

päältä talvisodan aikana öisistä postijunista uransa aloittanut Olavi Brusila osallistui Postin, puhelimen, lennättimen ja postipankin mittavaan kehityskaareen 48 vuoden aikana muun muassa Torniossa, Kemijärvellä, Kurikassa ja Kemissä. Olavi Brusila selaa muistojensa kirjaa. Valtavasti asioita nousee mieleen, sekin kuinka hän oli vuonna 1929 Tornion ”Seminaarin harjoituskoulussa” ja kuului niihin jotka olivat uudenuutukaisen koulun

Olavin kuva-arkistosta löytyy ihana vanha kuvakortti, kun liikennöitsijä ja kahdeksan hevosta kärryineen. Tuossa lautassa Olavi poikasena kulk ”Kirjoitin Kekkoselle siitä miten minusta oli upeaa, kun presidentti oli kutsuttu presidentti Kennedyn luo vierailulle ja siitä miten hienoa on, että hän aikoi sinne mennä.” ensimmäisiä oppilaita. Perhe asui tuolloin Torniossa ” aseman takana” ja sieltä matkattiin kouluun höyrylautalla. - Ainakin tuhat kertaa tuli koulumatkoja Tornionjoen yli höyrylautalla tehtyä vuosina 1929-1939. Silta valmis-

tui kesällä 1939 ja kaupunki myi höyrylautan Viipurin kaupungille. - Liikennöitsijät Pohjola ja Saaristo hoitivat liikennettä välillä Tornio-Röyttä-Kuusiluoto-Kemi.

Olavin sydäntä lähellä

on ollut Tornio ja Peräpohjola. Uintia, kalastusta ja melontaa harrastaneella Olavilla ovat kaikki alueen joet ja suistot tuttuja ja hyvin rakkaita. - Peräpohjola on sana, joka lämmittää minua, Olavi sanoo. Miehen hyllyt ja pöydät pursuavat kirjoja. Valtava on

se kirjamäärä, jonka mies on elämänsä aikana lukenut. Mielikirjallisuus on ollut historia ja tietokirjat.

Poikamiehenä elänyt

Olavi tuumaa, että tähän piti se perhe perustaa, mutta sitä ei koskaan tullut. Kauppakeskuksesta mies hakee kävellen sen ruuan mi-

Tajunnan laajentamista taiteen ympäröim - Taide on arvokkaampaa, kuin raha. Taiteen arvoa ei voi määritellä, koska ikinä ei tiedä taideteoksen arvokkuutta tulevaisuudessa, Aineen taidemuseon taidebasaaria järjestävä Anitta Tikkala ilmaisee. Aineen taidemuseo muuttuu hiljaisesta taidemuseosta tapahtumarikkaaksi taidebasaariksi viikonloppuna 24.-25.11. Suosiotaan vuosien ajan nostattanut kulttuuritapahtuma saa tänä vuonna vieraaksi jopa 70 taiteen ammattilaista ja harrastajaa. Taitelijoiden ennätyksellisen määrän lisäksi paikalle odotetaan myös ennätyksellinen määrä kävijöitä kokemaan taide-elämyksiä il-

Viime vuoden taidebasaarin avajaiset.

Helena Junttilan teokset viime vuoden


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

sodan syttymispäivänä

ILMIÖT JA IHMISET 9 Perjantaitanss it KERHOLLA

23.11. REILUT REISKAT SISÄÄNPÄÄSY 5€, SIS. ETEISPALVELUN

PIHVILOUNAS

12€

KEITTIÖ AVOINNA ARK. 11-18, LA-SU 12-18 TARVITTAESSA MUINA AIKOINA TILAUKSESTA

TO KARAOKE LA suljemme klo 18. Yksityistilaisuus PUUTARHAKATU 9. TORNIO PUH. 482 201

Keskikatu 14, Tornio, puh. 016 480 345. Avoinna ark. 10-17, la 10-14

Tositori auki

SUNNUNTAINA 11-15 Kirppikseltä kaikkea kivaa lahjaksi ja sisustukseen! Myös käsityöt ja leivonnaiset

Yläkerta 29€ Alakerta 19/6pv Tositori  lahjatori

ä Pohjola on pysähtynyt Nordbergin möljälle, Tornionjoki-nimisen höyrylautan viereen, höyrylautan johon mahtui 80 matkustajaa ki koulua. tä tarvitsee. - Sieltä saa maitoa ja mannapuuroa. Ja pienen palan lohta.

Ikäihmisen mielessä vilisevät sotavuodet ja

se, miten hän varjeltui loukkaantumisilta. Hänen läheltä kaatuivat monet nuoret, muun muassa kahdeksan nuorukaista ammuttiin peräkkäin hiih-

toladulle. Se on myös mielessä ikuisesti, kun Syvärinjoen lähettyvillä taisteluissa Olavi toimi kranaatinheittimessä tulenjohtajana ja kun siihen hänen ja toisen miehen jalkojen väliin sujahti kranaatti, se oli pysäyttävä hetki. Kolme ja puolikiloinen kranaatti jysähti siihen heidän jalkojen väliin hiekkamaahan, eikä räjähtänyt. - Me vain kaivettiin käsil-

lä se sieltä hiekasta esiin, eikä meitä lainkaan pelottanut, hymyilee mies. Toivotetaan Olavi Brusilalle siunattuja vuosia ja muistetaan samalla niitä kaikkia, jotka sotaan osallistuivat, kun lähestymme talvisodan syttymispäivää: 30.11.1939. - Äiti itki silloin, kun ensimmäinen ilmahälytys oli annettu Torniossa.

Postin eteen puistoon oli kaivettu sirpalesuoja. Lohdutin äitiä, että ei Torniota pommiteta, kun olemme niin lähellä Ruotsin rajaa. Mutta hautajaiskutsuja lähetettiin. Äitiä lohduttava Olavi täytti juuri sinä päivänä 17 ja edessä siinsi armeija ja sotatanner.

maisessa taiteen myynti- ja esittelytapahtumassa.

Ohjelmassa on luvassa taiteilijoiden tuote-

- Hienoa on, että taiteli-

ANITTA KOLEHMAINEN

mänä Taiteilijoita ja harrastajia on kutsuttu kirjeitse

tapahtumassa.

ja netin kautta Kemi-Tornio -alueen lisäksi myös Oulusta, Kilpisjärveltä, sekä Ruotsin puolelta. Seitsemänkymmenen taitelijan joukosta löytyy monenlaisten taiteenlajien edustajaa taidemaalareista keramiikan taitajiin, sekä koru- ja desing-taiteilijoista taidegrafiikan esittelijöihin ja kirjailijoihin. Aineen Taidemuseon taidebasaari on monitaiteellinen kulttuurikehto, jossa taiteenlajit kohtaavat toisensa.

esittelyiden lisäksi Tornion Balettikoulun esityksiä päivän mittaan perjantaina, ja lauantaina paikalla esiintyy lapsista koostuva musiikkikokoonpano The Stars. Molempina päivinä kuullaan ja nähdään myös Riverside Jazzin, Dystra Systrarin ja Kulttuurikorporaation esityksistä. Lapsille viihdykettä tarjoillaan muovailuvaha -työpajan ja elokuvaesitysten avuin. Elävän musiikin ja performanssitaiteen lisäksi kävijät pääsevät tapaamaan tuotteita esitteleviä taiteilijoita henkilökohtaisesti.

joilta voi ostaa aidon, käsin tehdyn tuotteen. Rahakin menee ilman välikäsiä suoraan taitelijalle, Anitta Tikkala kertoo.

Ensimmäinen taidebasaari järjestettiin taidemuseolla vuonna 1991, ja siitä lähtien tapahtuma on vuosittain kerännyt lisää huomiota. Tämän vuoden tapahtumaan odotetaan noin 2000-3000 kävijää. HARJOITTELIJA MATTI PULJU

Jouluista tunnelmaa koko taloon

Katso lukijoiden lähettemiä kuvia Kemi-Torniosta osoitteessa kemitornio.fi

Lukijaa Kuv


10 KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012 KEMITORNIO.ILMOITUKSET.COM Ilmoituksen jättäminen

MYYDÄÄN

SOITTAMALLA

Soita 0600 41 33 94 (pvm). Toimi ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 7e

Nissan Micra -88. Kats. syyskuussa. Hyvä. Hp. 390e P. 0449227428

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi7 (väli) KETO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä

  

Esimerkki

Rivi7 KETO Myydään Toyota Corolla XSi -98 Sedan siisti. Hp. 2300e

Lähetä viesti numeroon 173197. Ilmoituksen hinta 7€ Ilmoitukseen tulee automaattisesti lähettävän kännykän numero, jos haluat toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin loppuun. HUOM! Ilmoitusta ei voi jättää tekstiviestillä GoMobile-liittymästä.

 Nainen etsii sinua Vapaa, 40 ja risat, reipas ja kaunis sinkkunainen etsii vapaata, hellää, rehellistä, vapaata, yhden naisen miestä jakamaan arkea ulkoilun ym. kaiken kivan merkeissä tositark. Ei seikkailuja. (1070299)

kemitornio.ilmoitukset.com Netissä voit jättää myös kuvaja kehysilmoituksen. Maksutapa verkkopankki sekä luottokortti.

Etsin sinua vapaa romanimies, n. 48v, roteva, fiksu, naista arvostava. Kristilliset arvot plussaa. Olen viehättävä, hellä, luotettava, keski-ikäinen nainen. Ei seikkailijat. Tositark. Löydänkö sinut näin? (1070582)

Julkaiseminen

Nainen, 46v, hakee 33-48v, kaljua miestä. (1070291)

Seuraavan torstain lehteen ilmoitus on jätettävä maanantaina klo 14 mennessä. Ilmoitukset julkaistaan Kemi-Torniokaupunkilehdessä sekä kaikkien palvelussa mukana olevien lehtien ja TV-kanavien internet-palvelussa. Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa!

Etsin tummaa, 47-52/+183, työssäolevaa miestä, leskeä, reh., luot., huumorintaj., reipasta, rehtiä, tanssitait. Kaipaan rakkautta puhuvasta, pussaavasta kunnoll. parisuht. Tositark. Olen 47v nainen, pirstakka, iloinen, mukava. (1070270)

INTERNETISSÄ

CHAT

Chatseuraa heti 24h/vrk.

KOKEILE! Kirjoita: CHAT KETO Nroon 17 33 99 Hinta 1,20e/viesti

Olen 52v nainen ja etsin 45-60v miestä kaikkeen mukavaan yhdessäoloon. (1070209) Sykkiskö sydämet samaan tahtiin? Hakusessa on oikiasti kiva, hellä, rehellinen, vapaa mies. Ethän tupakoi eikä alko vie sua. Olen n. 50/165 nainen. (1070171) Sinä kiltti, vapaa, rehellinen, 55-60v, hellä mies. Tule ystäväksi ja halikaveriksi ihanalle, hellälle naiselle. (1070032) Nuorekas, 60v nainen etsii savutonta, tasokasta, 50-60v miestä matkailuun ym. kaveriksi. (1069215)

Osta, myy, vaihda, vuokraa tai löydä seuraa mahtavilta markkinoilta

Kiva, +50/XL nainen etsii elämänTäällä on vapaa naisihminen. Etsin 58-70v miesystävää. Joulu lähestyy. kumppania miel. Meri-Lapin alueelOdotan yhteydenottoasi. (1069137) ta suht. terveestä, ok miehestä. En polta, alkoa harvoin. Voit olla minua Tule jouluksi kotiin, mies Tornion. nuorempikin. (1066317) Sinua odottaa 55v, näpsäkkä nainen. (1068951) Sinä hellyydestä ja läheisyydestä pitävä, vapaa, +55v mies. Sinua etsii Nuorekas, positiivinen, 51v venäläi- hellä, naisellinen nainen. (1066198) nen nainen etsii vapaata miestä vakavaan suhteeseen. Alkoholi ei ole Positiivinen, avoin, pieni, hellä ja hertongelmasi. (1068630) tainen, 52v nainen etsii seuraa tositark. reippaasta, huumorintaj., uskolMies, joka olet 100% katseenkest., lisesta, virkeästä, n. 50v miehestä. Ei 48-53v. Viihdyt musiikkitapahtumis- seikkailijat, juopot eikä varatut. Vastaa, sa ja teattereissakin. Osaat arvostaa jos kiinnostaa. (1066091) myös tavallista arkeakin. Sinua etsii 50v prinsessa. (1068502) Nainen etsii järkevää, hellää, mukavaa, 58-65v kaveria. Ei juoppoja eiOlen 58v nainen. Etsin ymmärtäkä vakiovast. (1066061) väistä, tavallista, n. 60v, suomalaista miestä. Alkon kanssa ei saa liikaa  Mies etsii sinua läträtä. (1068282) Olen raitis/savuton mies. Sinä kiva, Koko maan n. 45-55v nainen, jos kaipaat mukakohtaamispaikka vaa juttu- ja viestiystävää, niin vasteksti-tv:ssä MTV3 & Sub s.830 taathan. (1069892) Nelonen, JimTV & Sinä mukava pohjoisen tyttö, ikäs n. Nelonen Sport s.550 50v. Viestiäs odottaa raitis ja savuton mies etelästä. (1068702) Syksy tuli, mutta kaveri puuttuu. Haen kivaa ystävää, ehkä jotain vakavaakin Sinä reipas, huumorintaj., 30-50v sinkjoskus. Olen yh-äiti, lapset asuu koto- kunainen. Lähde etelän lämpöön, Etiopiaan, 21.12.-28.12. kylmää pakoon. Kana. Ei seikkailijat. (1068242) veriseura uupuu. T. Liki viiskymppinen, Nainen, 48v, etsii vapaata, luotettavaa reipas miehenalku, vapaa. (1070592) ja työssäkäyvää, 50-60/+180 miestä Kemi-Haaparanta-alueelta. (1068013) Vapaa, iloinen, tasapainoinen, romantikko mies etsii sydämensä puoliskoa +30v, Sinä vapaa, +55v, hellä Leijona-mies. Si- sopusuht., vapaasta naisesta. (1070419) nua etsii hellä, ihana nainen. (1067697) Mies, 50v, hakee pirteää naisseuraa. Sinä alkoton ja savuton, luonnossa Tutustutaan. (1070238) viihtyvä, maaseudulta oleva mies Lapinläänistä, 58-61/n.175/L. Sinua etsii Sinua kaipaa keski-ikäinen mies Kainuusta. Harrastan kaikkea kivaa, raitis nainen. Tositark. (1067152) mitä mies ja nainen voivat yhdessä Etsin miestä kaikkeen mukavaan yh- tehdä, esim. marjastusta yms. Luondessäoloon. Aina kaksin mukavem- to on likellä. Paheitakin on, esim. tupi. Nimim. N. 57. (1066933) pakointi, ja joskus viinikin maistuu hyvässä seurassa. (1070236) Vapaa, luotettava herrasmies, 4755/+175, käytöstavat kohdallaan, alkoa Mummonmökki löytyi, rintava mummo kohtuudella ja sauhuta saa. Vastaustasi puuttuu. 67/176/92, savuton, terve herodottaa ok-näk., 48/160/58, vapaa, luo- rasmies muuttaa rannikolle. (1070163) tettava ja hemaiseva nainen. (1066409) Mies, 35/XXL, etsii naista tositark. Täällä sinkkutyttö etsii 016-alueelta va- (1070121) paata ja mukavaa, n. 50v miestä ystäväksi ja seuraksi arkeen ja juhlaankin. Olen 30v mies ja etsin naisseuraa tosiPienet paheet myös sallittu. (1066344) tark., huumoritaj. naista. (1070093)

Tääl 30v mies on vailla omaa kultaa Sinä kiva, 43-52v, vapaa nainen. naisesta. Olen rehellinen ja huumoria- 53v, luotettava mies kaipaa seuraasi kin löytyy. Olen omillani toimeentuleva. tositark. (1069495) Yhteyttä vaan reilusti. (1070062) Vapaa, 52/173 mies etsii vapaaLöytyskö naista 45-55v, kotona viihtyvälle, 52v miehelle, joka osaa hel- ta naisseuraa. Harrastelen liikuntaa, luontoa, lukemista, kulttuuri on lähelliä sinua, pitää hyvänä? (1070003) lä sydäntäni. Olen sosiaalinen erakko. Olen 32v, mukava, luotettava ja rau- Savutan. Ei mehiläisille. (1069462) hallinen mies. Etsin sinua maanviljelijänaista, n. 25-40v. Ota rohkeasti Eläkeläispoikamies, 54v, etsii tosiyhteyttä. (1069959) tark. 56-60v eläkeläisnaisesta elämänkumppania. (1069397) Sinä uskova, vapaa nainen ilman lemmikkejä. Sinua etsii 42v mies, Ilmoitukseen uskova, omillaan toimeentuleva, vapaa, raitis. (1069922) vastaaminen Tässä vielä vapaana ihan kunnollinen, 48v mies haluaa piristystä ja lämpöä tähän arjen harmauteen sinusta +40v, kiva, savuton yh-äiti/sinkkunainen. (1069853) Täällä n. 50v, luotettava mies hakee mukavaa viestikaveria ystäväksi mukavaan keskusteluun. (1069852)

Sinkkuja läheltä  

1

SOITTAMALLA

Soita 0700 - 514 100, näppäile 9 ja ilmoitusnumero. Kuulet ilmoituksen - halutessasi voit yhdistää puhelun ja voitte jutella heti - tai jättää viestin niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita KETO (väli) ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi. Lähetä viesti numeroon 173193. Numerosi pysyy salaisena.

Esimerkki

KETO 123456 Hei, luin ilmoituksesi ja kiinnostuin. Olen 35v. tumma...





kemitornio.

seuraajokaiselle.fi Sinä sopivasti naisellinen, hoikka nainen, n. 50v, olet valmis. Täs ois vajaa 50v, aika komea sinkkumies. (1069809) Missä olet, 20-40v, hoikka, kaunis nainen, joka tykkää läheisyydestä, mukavasta yhdessäolosta, erotiikasta pilke silmäkulmassa? Sinua kaipailee 44v, kiva pohjoisen mies. (1069779) Raitis, reipas, rehell., 52/180/79 mies etsii tositark. sopusuht., raitista, hyötyliikuntaa, luonnossa liikkumista harrastavaa, muutenkin ajan hermolla olevaa, syvällisiin ja pohdiskeleviin keskusteluihin kykenevää, 48-53v naista. (1069699) Täällä 56v mies Torniosta etsii luotettavaa naisseuraa. (1069612) Olen 47v mies. Etsin elämääni vakituista naista, joka jakaa ilot ja surut. Olen 016-alueelta. (1069591)

2 Ilmoituksen jättäminen SOITTAMALLA

Soita 0600 41 33 94 (paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus. Saat ilmoitusnumeron sekä salakoodin. Sinulle voidaan soittaa, lähettää tekstiviestejä tai jättää viesti vastaajaan.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita: KETO (väli) ILMO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse tekstissä sukupuolesi, millaista seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä viesti numeroon 173193. Numerosi pysyy salaisena. Esimerkki

KETO ILMO Olen 32v. nainen ja etsin huumorintaj. 32-38v miestä 016-alueelta.

Sinä hoikka, rauhallinen nainen. Sinua etsii 58v mies. (1069288) Oletko 42-46v, rehellinen, vapaa nainen? Viesti 46v miehelle. (1069277) Olen 54v, vatsakas bi-mies. Etsin huumorintaj., miel. nuorempaa kaveria ilman mittanauhaa kaikkeen kivaan. (1067650) Meri-Lapin alueella lihaksikasta/raamikasta btm-seuraa kokeneelle ja mukavalle, viisikymppiselle top-miehelle? Myös pohjoinen Oulun alue. (1070443) Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustanne. Prostituution ja vastaavien seksuaalipalveluiden markkinoiminen on rangaistava teko (rikoslaki 20:9.1), tällaisia ilmoituksia ei julkaista.

ilmoitus: 3 Oma vastaukset

SOITA 0700 - 514 100, näppäile 8. Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille. TEKSTAA Saamasi viestin alussa on vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 (väli) vastaustekstisi. Lähetä numeroon 173193. Esimerkki

V2 Kiitos vastauksesta! Olen huumorintaj., vaalea nainen.

ilmoitus: 4 Oma sulkeminen

SOITA 0600 41 33 94 (pvm), näppäile 2. TEKSTAA SULJE (väli) ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä viesti numeroon 173193. Puhelut numeroon 0700-514 100 1,21e /min +pvm, tekstiviestit nroon 173193 1,20e /kpl HUOM! Tekstiviestit EIVÄT toimi GoMobile-liittymästä.

Neuvonta Neuvonta joka päivä klo 9-21 numerossa 0400 808 654. Soita tai lähetä tekstiviesti. PL 118 OU

Taiga Cateringin ykköspaikka on VPK:n talo TORNIO

Taiga Catering -palvelun listoilla on menuvaihtoehtoja lappilaisesta poronkäristyksestä kiinalaiseen kana-valkosipulikastikkeeseen. Taiga Cateringin Meri-Lapin johtotähti on Tornion VPK:n rakennus, joka on saanut uuden, juhliin sopivan ilmeen. Tornion VPK:n rakennuksessa Länsirannalla on tapahtunut hurja muodonmuutos sitten viime näkemän. Tiloista on kuoriutunut Taiga Cateringin Meri-Lapin pisteen johtotähti. Aulan vaaleat seinät ja tummat, muhkeat nahkasohvat tuovat tilaan juhlallisen tyylin ja suuri sali jatkaa samaa tyyliä. - Juhlasalista löytyy suuri valkokangas, johon juhlissa voi heijastaa kuvia ja videoita, Myynninedistäjä Suvi Kärenlampi vinkkaa. Tilaa on käyty katsomassa ensi kesän häitä silmällä pitäen. Ensimmäiset juhlat uudistetussa tilassa järjestetään reilun viikon päästä.

Suvi Kärenlampi esittelee VPK:n talon uudistettua juhlasalia. VPK:n talo on uudistettu Taiga Cateringin käyttöön, mutta tilaa vuokrataan myös ilman pitopalvelua. Cateringin idea on lähtenyt Ylläkseltä, jossa erityisesti mökkipitopalveluihin oli kysyntää. Nyt toiminta alkaa kahdessa eri toimipisteessä, Tunturi-Lapissa ja Meri-Lapissa. Ylläksellä ruoka valmistuu Taiga-ravintolassa ja Meri-Lapissa Tornion kaupunginhotellin keittiössä. - Menuvaihtoehtoja on yli 20, josta jokaiselle löytyy var-

masti jotain. On coctail -ruokia ja perinteisiä vaihtoehtoja. Erikoinen vaihtoehto voisi olla Kiinan menu, Suvi kertoo. Meri-Lapin toimipisteessä vuokrattavia tiloja on kolme. Hallituskadun saunatilat on suosittu pikkujoulujen viettopaikka, johon mahtuu 25 henkilöä. Golfklubin tilat ovat mitoitettu 70 henkilölle ja VPK:n tiloihin mahtuu 180 juhlijaa. Näissä tiloissa ei ole anniskeluoikeuksia, joten asiakas voi tuoda juomansa juhliin

itse. Tulevaisuudessa edessä on avointen ovien päivän järjestäminen, jotta jokainen halukas pääsee tutustumaan raikkaaseen VPK:n tilaan. Nyt kun rakennus on sisältä täysin remontoitu, odottaa tulevaisuudessa myös ulkovuoren uudistus. - Muutaman vuoden aikana ulkovuori saa hehkun takaisin. SONJA KAKKO

Juhlakattaukset kuuluvat VPK:n talon uuteen ilmeeseen.


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

Jouluun kantelein - kahvikonsertti

KUNNAT ILMOITTAVAT

ma 26.11. klo 15.30 Åströmin kartano

ASEMAKAAVAN VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVÄNÄ

Riina Lantto Anna-Riitta Nikkanen Vapaa pääsy. Kulttuuritoimisto

Tervetuloa Tornion Sydänyhdistys ry

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS

Kauneimmat joulun sävelet -konsertti

Johanna RusanenKartano

Kuva: Heikki Tuuli

Meri-Lapin Kanteleensoiton edistämisrahasto

sopraano

Tornion kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 26 päivänä marraskuuta 2012 klo 18.00 kaupungintalon valtuustosalissa. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisön nähtävänä 5.12.2012 kaupunginkansliassa virka-aikana. Esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävinä myös kaupungin internetosoitteessa http://www.tornio.fi/ Paatoksenteko Matti Lankila Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

11

Kiviranta Asemakaavan muutos (Korpi - Kiviranta) koskee Tornion kaupungin 22. Kivirannan kaupunginosan korttelin 24 tontteja 5-8 ja korttelin 25 tontteja 5-6 sekä niihin liittyvää katualuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää alueen nykyinen historiallinen pihapiiri rakennuksineen yhtenäisenä ja toiminnallisena kokonaisuutena. Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 22.11. – 7.12.2012 internetissä osoitteessa: www. tornio.fi/kaavatori ja kaupungintalon 1. kerroksessa. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

Jouni Somero piano ke 5.12. klo 19 Alatornion kirkko Ohjelma 18 euroa, ennakkoon Tornion kirjasto, asiakaspalvelupiste Kompassi ja Kemin Musiikki

Tornion seurakunta

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti seuraava asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto on asetettu nähtäville

Torniossa 22.11.2012 TEKNISET PALVELUT Kaupunkirakenne

Tornion kulttuuritoimisto 050 597 1174

Kevyesti kaamoksessa Viihdetaiteilija Arja Havakka vietti 45-vuotistaiteilijajuhlaansa Keminmaan Eläkeliiton ”Iloa kaamokseen” hyväntekeväisyyskonsertissa Toista kertaa järjestetty Ilo kaamokseen-konsertti keräsi Laurilassa Wallenius-salin ääriään myöten täyteen kun alueen omat muusikot esiintyivät Havakan ohella kevyen musiikin hyväntekeväisyyskonsertissa. Eläkeliiton Keminmaan yhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Kaakkuriniemi oli yhdistyksensä puolesta tyytyväinen tapahtumaan. Kaak-

kuriniemen mukaan alueella on kyllä tarjolla klassisen musiikin konsertteja mutta kevyelle musiikille on ollut tarvetta. -Tämänlaatuiselle konsertille on ollut pitkään sosiaalinen tilaus ja se näkyi myös konsertin yleisömäärässä. -Lippuja myytiin nelisensataa. Ihmiset olivat todella kiinnostuneita ja se näkyi kun lisätuoleja piti kantaa saliin. Aktiivinen yhdistys tekee hyvää. -Konsertin tuotolla tulemme auttamaan muun muassa Lapin sydänlapsia ja keminmaalaisia musiikinharrastajia stipendien muodossa. Eläkeliiton Keminmaan yhdistys tekee myös palve-

Yöllinen ajokielto poistuu Torniossa Tornion keskustan yöllinen ajokielto poistuu. Ajokielto on ollut Hallituskadulla välillä Jääkärinkatu – Keskikatu, Jääkärinkadulla välillä Lukionkatu – Rauhankatu ja Eliaksenkadulla välillä Keskikatu – Jääkärinkatu klo 22-06 välisenä aikana. Päätös syntyi teknisten palvelujen lautakunnassa äänin 5-4. Asiaa käsiteltiin lautakunnassa, koska use-

at taloyhtiöt olivat esittäneet ajokieltoalueen laajentamista. Asiaa lautakunnalle esitellyt kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio olisi pitänyt ajokieltoalueen entisellään. Poliisi ei pitänyt ajokiellon laajentamista järkevänä, koska valvontaan ei ole osoitettavissa lisäresursseja. Voimassa olleen ajokiellon valvontakin on poliisin mukaan ollut haastavaa. (MK)

Keminmaan vapaa-aikapalvelut järjestää

Disney On Ice -perhematkan Helsingin Hartwall Areenalle pe 25.- su 27.1.2013 Arja Havakka sai 45-vuotis taiteilijajuhlansa kunniaksi päähänsä kukkaseppeleen. levaa vapaaehtoistyötä. -Käymme esimerkiksi Kallinrannan palvelukodilla ja terveyskeskuksessa kuin myös yksinäisten vanhusten kodeissa auttamassa. Meillä on kaksi lauluryhmää, Ämminkööri ja Pirkon Pojat, jotka myös käyvät laulamas-

sa eri paikoissa ja laitoksissa.

Hannele Keränen jatkaa ammattikorkeakoulun vararehtorina

Donkkins big night Torniossa

Yhtymähallitus on myöntänyt ammattikorkeakoulun vararehtori Markku Tarvaiselle virkavapaata vuodelle 2013. Yhtymähallitus nimitti vararehtorin sijaiseksi ajalle 1.1.31.12.2013 kaupan ja kulttuurin toimialan lehtori Hannele Keräsen.

Konsertissa esiintyivät juhlivan Havakan ohella myös Taiska, Susanna Kunnari, Ilkka Marttala, Men in Black, Akustiset-orkesteri ja ACE. MAARET MATTILA

Ilmainen Toimintailta 1-6-luokkalaisille Torniossa Suensaaren srk-Talolla la 24.11. klo 15-17. Illassa on Ramatunopetusta, draamaa, nukketeatteria, ja monia hauskoja toimipisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä napsoteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan kaikkien kesken palkintoja.

Matkan hinta alk. 240€/2hlöä (1 aikuinen + 1 lapsi yli 5v.) LISÄTIETOJA ja ILMOITTAUTUMISET / Anu Kopola p. 0407261274. Vielä muutama paikka vapaana!

REITTI TEATTERIMATKALLE

Lukijaa Kuv

Julkaisemme yhden kuvan /viikko

Kemiin 24.11.2012 klo 19.00 ”Diivat” esitykseen Jussilan bussi klo

17.30 Arpela 17.50 Kiviranta klo 18.00 Linja-autoasema n. klo 18.05 Uimahalli . . Kemi Paluu samaa reittiä. Tornion kulttuuritoimisto puh 050-597 1174

Lehti netissä

kemitornio.fi


12 KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

ALANSA OSAAJAT

ILMASTA LÄMPÖÄ

HAMMASLÄÄKÄRIT

ILMASTA LÄMPÖÄ

HAMMASLÄÄKÄREITÄ

Moninkertainen TM-testivoittaja Toshiba käyttää uusinta patentoitua kompressori- ja säätötekniikkaa

AINE ULLA Hallituskatu 16A 6, puh. 480 005

Vertailu



Toshiba ilmalämpöpumppu

• 040-5016598 • www.candeon.net • juha.kanto@candeon.net

ELÄINLÄÄKÄRI

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT TORNIO Kauppakatu 15, 3. krs. puh. 010 400 3450, www.oral.fi - Heikkinen Tuomo oikomishoidot EHL, HLT - Kantola Juha, suukirurgi EHL - Luosujärvi Hanne - Leino Ari, oikomishoidot EHL - Niska Kristiina - Peltola Matti, suukirurgian EHL - Piipponen Virpi - Still Merja, SHG - Tervahauta Elisa - Timonen Petra, parodontologi - Vierola Sakari

PARTURI-KAMPAAJAT

HOIVAPALVELUT www.hopeahoiva.com

Hoiva, hieronta, siivous ja kotisairaanhoitopalvelut

JATTA 0400 891 383 Parturi-Kampaaja

Tilaa palvelut kotiin

P. 040-8017 017

HEIDI 040 7570 542 Parturi-Kampaaja, kosmetologi

KAUNEUSHOITOLAT

Sairaan Hyvää Hoitoa

LÄNSIPOHJAN HAMMASHUOLTO Hallituskatu 14 A 12, puh. 481 921 - Mukka Leena MEÄN HAMMAS Satamakatu 5, katutaso puh. 050 373 8011, www.plusterveys.fi - Pelkonen Aleksi - Kumpula Yrjö

LOUNASPAIKAT

3x HIERONTA

+ lämpöhoito

Fysioterapia lääkärin lähetteellä

59€ 35€

HENNA 040 8388 503 Parturi-Kampaaja

Alk.

MYÖS ILMAN AJANVARAUSTA!

KauneusKamari Pink Lady Kiertävä Fysio

Puutarhakatu 6, Tornio

Puh. 0400 848 646 www.kiertavafysio.fi Putaankatu 11, Tornio

PESULAT

ELÄINLÄÄKÄRIT Outi Kuisma-Parwar ja Mahmood Parwar

Meiltä edullisesti kone- ja laakapesut matoille.

Fax. (016) 445 892 • euromedivet.oy@pp.inet.fi www.euromedivet.fi

Keminmaan Pesutupa Teollisuuskylänraitti 7, Keminmaa Puh. 016-271 245

tai 040 878 2242.

Järjestöt Yhdistykset Urheiluseurat Tiedotteet osoitteeseen: seuratoiminta@kemitornio.fi

Seuratoimintapalstalla ei julkaista kokouskutsuja, liiketoimintaa tai yhdistyksien varainhankintaa koskevia ilmoituksia. Ilmoituksen merkkimäärä max. 350 merkkiä.

Tornion Sydänyhdistys Kaikille avoin sydänkerho ma 26.11.2012 klo 15.30 Åströmin kartanossa. Ohjelmassa ” Jouluun kanteleinkahvikonsertti”, Riina Lantto ja Anna-Riitta Nikkanen Meri-Lapin Kanteleensoiton edistämisrahasto. Sydänyhdistys tarjoaa joulukahvit. Yhteistyössä Tornion kulttuuritoimisto ja Tornion Sydänyhdistys ry. Tornion MLL. Käsityökurssi pyörii maanantaisin vaihtuvin teemoin. Yhdistyksemme 90-vuotishulinat Kivirannan koululla la 17.11. Hulinoilla mm. kirppis ja Orffit-lastenkonsertti. Oletko kiinnostunut toimimaan lasten parhaaksi-tule mukaan toimintaamme! Lisätiedot ja ilmoittautumiset tornio.mll.fi

Meän Talo, Vapaudenkatu 19. Tornio. p. 040-1821773, 040 5025 584 www.tornio. fi/MeanTalo, mean.talo@ pp.inet.fi Tietokone yleisön käytettävissä, kopiokone yhdistysten käytettävissä. Bookcrossing-piste. Tapahtumat ajalla 26.11-2.12 Talo avoinna ma-pe klo 8-15, la klo 8-12. Aamuvirkut ma-la klo 8-10. MA: klo 10-11 ATKopetus, varaa aika, klo 11.30 Kuntopiiri, klo 17.30 MLL:n käsityökerho, klo 17.30 Kuvataideryhmä A. TI: klo 9-12 Ruokaryhmä, lounas kävijöille 2,50 €, klo 10-11 ATK-opetus, varaa aika, klo 12.30 Tietovisa, klo 15 Kipuryhmä, klo 18 MLL:n syyskokous. KE: klo 10 Yhdessäryhmä, klo 12 Kulttuuriryhmä, klo 18 Tornion Kalamiehet, klo 18 Diabetesyhd. painonhallintaryhmä. TO: klo 10.30 Käsityöpaja, klo 17.30 Kuvataideryhmä B. PE: klo 9-12 Ruokaryhmä, klo 12 Jälkiviisaat. LA: Talo avoinna klo 8-12, klo 10-16 Vapaaehtoismessut ja Joulumyyjäiset rajalla. Meri-Lapin Sotaorvot ja Kaatuneitten Omaiset. Vietämme perinteistä puurojuhlaa ti 4.12.2012 klo 13.00. Keminmaan seurakuntakeskuksessa. Osallistumme la 8.12.2012 klo 9.00 Kemissä kauppakeskus Coronan lähellä olevassa Tervahallissa joulumyyjäisiin talkoo- ja

lahjoitusperiaatteella.Tarkemmat tiedot molemmista tapahtumista Terttu puh. 0504948625. Tornion käsityötupa ry. Tule valmistamaan adventtiajan ovikranssi to 22.11. klo17.00. Materiaalimaksu. Sääntömääräinen syyskokous pidetään to 29.11. klo 17.30. Kahvia, glögiä, pipareita. Osoite Keskikatu 28, Aspiontalo. Tapion Tupa Avoinna maanantaista - perjantaihin 9.00-13.00. (Tapiolantie 1 (kellarissa), Kiviranta. Lounas kävijöille maanantaina ja keskiviikkona klo 11.00. Pannaripäivä torstaisin klo 11.00. Tornion A-kilta. Länsi-Pohjanmehiläisyhdistys ry järjestää koulutustilaisuuden Torniossa 24.11.12 klo 11-16 os. Hallituskatu 4, 95400 Tornio. Aiheita ovat: punkintorjunnan vaikeudet, vahvempi punkki vai heikompi mehiläinen, ison punkkimäärän vaikutukset yhdyskuntaan, punkinkeston geneettinen tausta, miten kestävät mehiläiset eroavat tavallisesta muutokset hoitotyössä. Luento on avoin kaikille kiinnostuneille ja maksuton. Ilmoittautuminen 0405447499 tai www.luonnonenergiaa@ gmail.com Aineen Taidemuseon ystävät ry kutsuu jäsenensä

pikkujoulubuffetin äärelle perjantaina 30.11.2012 klo 19-21 Aineen taidemuseolle. Ilmoittautumiset 23.11.2012 mennessä virpi.kanniainen@ tornio.fi tai 050-5971197 Arpela-päivien yhdistykset ja kyläläiset. Millainen Arpelan kylä on tulevaisuudessa. Haluatko olla osana kehittyvää kylää? Keskustelutilaisuus urheilukentän huoltotiloissa la 24.11.2012 klo 12.00. Tornion Eläkkeensaajat. Åströmille 27.11 klo 12.30 Lauleskellaan ym mukavaa. Ilmottauduthan myös Pikkujouluun, joka on 11.12 klo 15.00. Joko Åströmillä tai puh. 0407190124 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Kemissä Päivätoiminta Wilhelmiinassa Jussapäkinkatu 1:ssä muistisairaiden ryhmä 28.11. klo 13-15, Marjatta Uusitalo tulee tapamaan ryhmäläisiä, ilmoitt. ruokailun vuoksi p. 045 638 1612. Miesomaishoitajat Keminmaan kunnantalolla ke 28.11. klo 13-16, tervetuloa ryhmään. Tornion Päiväkeskus muutti!! Uusi osoitteemme on Putaankatu 1 B 2, 95420 Tornio. VKO 47 PÄIVÄKESKUS KIINNI MUUTON VUOKSI. VKO 48 toimintamme jatkuu normaalisti. Avoinna ma, ke ja to. Klo 8-13.Aamupala 8-10. Lounas

torstaisin klo 11.00.Puh. 040 126 78 20 TORNION Järjestötalo Kemintie 53, 95420 Tornio Äijien porinakerho ma-la klo 10 Työttömien ruokala avoinna ma-la klo 11.00-12.30 Tiffany - kurssit maanantaisin ja tiistaisin klo 16.30-20.30 Karaokekurssit to 22.11. klo 17-19 Erityisryhmä klo 13-15 Ikääntyneille Tanssikurssit ma 26.11. klo 18.00 Jive alkeet ja klo 20.00 Hidas valssi jatkokurssi Tornion seudun eläkeläiset. Teatterimatka Kemiin 3.12 klo 14 näytökseen Pyykkärit.Kaikki ilmoittautuneet maksu 26.11 kerhossa 20 euroa. Aikataulu seuraavalla viikolla lehdessä.Pikkujoulu Järjestötalolla 10.12 klo 13.Omavastuu 5 euroa.Ilmoittadu Irjalle puh.0407404842.Maksut tasarahana.Johtokunnan järjestäytymiskokous Ma.26.11 klo 10.Sen jälkeen kerho ja bingo. SenioriPiste: Pikkujoulut/ jouluruokailu to29.11 klo15 Laren baarissa Arpelassa. Ajoaikataulut Moisanen: klo13.15 Heikkurinsaari. Klo13.20 Kyläjoki (Alapihantie, Koskelantie, Rahkosenkauppa). Klo13.35 Laivaniementie. Noin klo13.45 Rakankuja/ työväentalo. Klo14 Vanha OP. Jussilan bussi: klo13.10 Vanha Pirkkiöntie. Klo13.15 Pirkkiöntie. Ajetaan päiväkodin ohi, Thurevikinkatu klo13.20.

Ajetaan Luotomäenkatua. Miukki klo13.40 Amarinkatu. Klo13.50 Länsiranta, Veteraanitalo, Meerin grilli klo13.55. Saarenpäänkatu M-market. Klo14 La-asema. Klo14.10 Kiviranta kauppa ja Keroputaan tiehaaran pysäkki, Vojakkala Utintie noin klo14.15. Väliltä kyytiin sovitusti. Tied. Irma 040-840 7752 Lautiosaaren Oky kylätalo Lautsikka Lautiosaarentie 42-44, Lautiosaari, avoinna ma-pe klo 9-13 Keminmaan Tarina- ja juttutupa lausikka keskiviikkoisin klo 13-15. Juttuja kyliltä ja toreilta: tarinan muistajat ja kertojat kuulolle kertomaan muisteluita toimeentulosta ja elämisestä eripuolilla Suomea. Omakotitalkkaripalvelu ottaa uusia asiakkaita: kotipalvelua ja -siivousta, Kysy puh. 040 5082644 tai 045 8800208. Kaikki kuulemaan ja käymään Lautsikaan: kotilounas ma-pe klo 11-13: edullinen ruoka sis: salaatit, juomat ja pullakahvit. Tervetuloa lautsikan lounaalle tai kahville. Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys avoinna taas normaalisti, ma ja ke klo 15.00-19.00, ti,to ja pe klo 9.00-13.00, Satamakatu 12, Tornio, puh. 040-577 9339. Joulusiivoukset lähestyvät, pesevä imuri helpottaa asiaa.


ALANSA OSAAJAT JÄTENEUVONTAA

KUKKAKAUPAT

ROSKAT EIVäT KUULU LUONTOON

Unohtuiko vierailukukat?

JÄTENEUVONTAA 0400 777 401

KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

KALASTUSTARVIKKEET

Kalastustarvikeliike

LOHI-ARMAS

Ei hätää, osta kukat itsepalvelusta! Valitse, pakkaa ja maksa lokeroon!

www.jakala.

Avoinna liikkeen sulkemisajan jälkeen klo 19 asti

Länsiranta 9, 95400 Tornio Käynti Rauhankadun puolelta • www.vtvieheet.fi (vaappujemme värikartat)

Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la-su suljettu

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous edullisesta ilmoitussarjasta alansa osaajiin

SIIVOUSPALVELUT

Malla Sadinmaa p. 0400 394 274

Johannes Jaakkola p. 040 571 0776

Eliaksenkatu 4, 95400 Tornio p.(016) 480 028

EROTIIKKALIIKE

13

PARTURI-KAMPAAMO

RAKENNUSPALVELUT

Siivouspalvelu Ämmi ja Ämpäri • koti- ja yrityssiivoukset • ikkunanpesut • muuttosiivoukset • hyödynnä kotitalousvähennys

Kauppakatu 15, Tornio,

puh. 016 480 255

Puh. 0400-709 328/Maila KUNTOUTUSPALVELUT

HIERONTA

HIERONTAA, URHEILUHIERONTAA MYÖS LASERHOITOA Koulutettu hieroja Taisto Halonen

• Fysioterapia • Laserhoidot • Hieronta • Inkotinenssihoidot • Pilates: yksityistunnit • Akupunktio

Ari Liisanantti, fysioterapeutti puh. 0400 589 101

Maarit Kuure, fysioterapeutti puh. 040 722 8527

TORNION VIHREÄT KESKIVIIKKONA KLO 18 ROBERT`SILLA. TERVETULOA! WWW.LOUNAISLAPINVIHREAT.FI

Joulu lähestyy...

Alkuperäinen ilmoitus virheellisellä päivämäärällä 15.11. lehdessä, oikea kokouspv. 26.11.

Lehti netissä

kemitornio.fi

Kantojärven

Nyt nurkat tyhjiksi! Noutopalvelumme hakee

sähkö- ja elektroniikkaromut

Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

ma 26.11.2012 klo 18 Kantojärven toimintakeskuksessa.

Muista lahjakortilla

Lahjakortit • Myös iltaisin

Länsiranta 9, puh. 040-734 5310

www.tornionkuntoutus.fi

Aidosti paikallinen

• Hieronta • Kalevalainen jäsenkorjaus

5€/ käynti

Tervetuloa! Johtokunta

www.haparandajuristhuset.se

25

(norm. 25€)

kaupunkialueelta (max. 5km) Tilaukset no:sta 0400 649 899 Voimassa 30.11. saakka.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Eliaksenkatu 16, TORNIO

25-vuotta alalla 1986 - 2011

Teollisuuskatu 8-10 TORNIO www.tyovoimalasaatio.fi

RAAMATTULUENNOT JATKUVAT

Sunnuntai 25.11. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus Alatornion kirkossa, Jarkko Kuusisto. klo 11.00 Messu Karungin kirkossa, Heikki Turunen. klo 12.00 Messu Tornion kirkossa, Raimo Kittilä. Koraalikuoro avustaa.

SIIONIN MATKALAULUILTA

Radiointi Jumalanpalvelukset radioidaan sunnuntaisin klo 10 Alatornion kirkosta Radio Pron kanavalla. Myös internetin välityksellä lähetystä on mahdollisuus kuunnella osoitteessa: www.radiopro.fi

Puh. 040-759 1925 Suomesta,  (+46) 922 12075 Ruotsista Stationsgatan 32, 953 32 Haaparanta juristhuset@hotmail.com

EkoTerminal

JUMALANPALVELUKSET

Sunnuntai 9.12. klo 10.00 Kirkkoherra, lääninrovasti Ari Juntusen läksiäismessu Alatornion kirkossa, toimittaa Ari Juntunen avustajineen. Kirkkokuorot avustavat. Messun jälkeen lähtöjuhla Parasniemen srk-talolla.

Juristi Peter Salenvall

Su 25.11. klo 18 Suensaaren srk-talon alasalissa. Illassa Korinttolaiskirjeen luento ja lyhyt rukouspalvelu kappelissa. Luennoitsijana Raimo Kittilä.

Su 25.11. klo 19 Parasniemen pappilassa. Lauluillat jatkuvat tammikuussa.


14 URHEILU KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

URHEILU toimitus

@

kemitornio.fi

JUTTUVINKIT

Igor Zolotarev jatkaa ToPV:n pelaajavalmentajana. Kuva: Teemu Kvist.

SÄHKÖPOSTI: toimitus@kemitornio.fi PUHELIN/TOIMITUS: 050 411 0210 PUHELIN/MYYNTI: 040 571 0776

Oletko joskus pelannut liikaa? Oletko läheinen? Tule ohjaamaan vertaisryhmää. pelirajaton.fi / 044 777 6790

VUOKRATAAN 9H PIKKU BUSSI 75€/vrk. tai pe - su 150€ 0400 905 935 Iso pakettiauto 49€/vrk Vapaat kilometrit.

ToPV ei aio enää jäädä jumboksi TORNIO

Tornion Palloveikot jäi viime kaudella Bandyliigassa viimeiseksi. Joukkueen manageri Markku Taramaa lupaa että tällä kaudella vastaavaa työtapaturmaa ei enää tapahdu. – Varmasti sijoitumme paremmin kuin viime kaudella. Pudotuspeleihin menemme varmasti, ja siitä eteenpäin kaikki on mahdollista.

ToPV:n menestysvuodet ovat takanapäin, ainakin toistaiseksi. Alueen ykkösjoukkue jääpallossa on HaaparantaTornio Bandy. – Meillä on HT Bandyn kanssa markkinointiyhteistyösopimus. Emme ole samojen sponsoreiden kimpussa. Tuolla joukkueella HT Bandyn pitäisi nousta Elitserieniin. Se nostaisi jääpallon tasoa koko alueella, Taramaa painottaa. ToPV:n yhteistyö HT Bandyn kanssa toi tulosta, kun pari kautta sitten alueella nähtiin kahden kauden ajan Elitserien –bandyä. Mutta torniolaiset joutuivat maksamaan siitä kovan hinnan.

– Yhteinen aika Elitserienissä oli meille taloudellinen opetus. Kun tiputtiin, vastuu jäi meille, Taramaa sanoo. ToPV on tällä kaudella sopiva sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Johannes Koivisto lähti HT Bandyyn, mutta ToPV saattaa saada vielä vahvistuksia Venäjän puolelta. – Joukkueen kokoaminen on kuitenkin ollut helppoa, mutta toki hyvän joukkueen kokoaminen vaatii mietintää. Emme ole silti väkisin lähteneet pelaajia ostamaan, Taramaa toteaa. Igor Zolotarev jatkaa ToPV:n pelaajavalmentajana. Hän saattaa saada vielä rinnalleen ToPV:n ja HT Ban-

ARENA POLARICA Historiallinen naisten 1. div. jääpalloavaus

HT-Bandy – Falu BS

dyn menestysvuosien tekijän, itse Mr. Bandyn, Jukka Ohtosen. – Olemme yrittäneet saa-

Meillä on nippu nuoria ja innokkaita pelaajia, joista tulee vielä kovia pelimiehiä

da ”Jullea” Igorille avuksi valmennukseen, ja jopa pelaamaan, Taramaa vahvistaa. Bandyliigan suosikkeina jatkavat Taramaan mukaan viime kauden mitalikolmikko Kampparit, HIFK ja Narukerä. – Igor on vetänyt meillä hyvän treenikauden. Meillä on nippu nuoria ja innokkaita pelaajia, joista tulee vie-

lä kovia pelimiehiä, Taramaa sanoo ja nostaa esille nimenä Jere Häyhän. Jääpallon asema on monien lajien puristuksessa pysynyt Taramaan mukaan Suomessa, ja myös Kemi-Tornio –alueella, vakaana. – Junioreiden määrä koko Suomessa on noussut, mutta meillä ja Oulussa laskenut. Jääpallolla on kuitenkin vahva asema myös tällä alueella. Meillä on junioripuolella yhteistyötä HSKT:n kanssa. Tornion puolelle Näränperän kentälle on haikailtu tekojäätä. Tekojääratahanke on nyt siirtynyt vuodella eteenpäin. Taramaa uskoo, että ToPV voi vielä palata huipulle taistelemaan Suomen mestaruudesta. – Mekin tarvitsemme seuraan lisää tekijöitä. Mutta muitakin lajeja on paljon, ja hyvä että jokainen pelaa jotakin. TAPANI JUUSOLA

ToPV 2012-13

lauantaina 24.11. klo 12 (S.a) Ilmainen sisäänpääsy

Allsvenskan miehet

HT-Bandy – Falu BS Otteluisäntä: lauantaina 24.11. klo 15 (S.a) Liput 9 e, alle 15 v. ilmaiseksi

Puffetti toimii! • hodarit, kahvit, mehut

3 Toni Vanha, 4 Kimmo Nurkkala, 5 Hannu Mokko, 6 Jaakko Lehto, 8 Jere Häyhä, 9 Juuso Häkkinen, 11 Jari Vaattovaara, 13 Samuli Jaako, 16 Tommi Nurkkala, 17 Tommi Haarakoski, 35 Erkki Koivuranta (mv), 51 Väinö Vierelä, 70 Matti-Jussi Liedes, 93 Ville Taramaa (mv), 94 Igor Zolotarev, Saku Koivumaa (mv), Anssi Mokko, Simon Pruikkonen, Tuomas Räisänen ja Matias Zolotarev. Pelaajavalmentaja: Igor Zolotarev. Manageri: Markku Taramaa. Joukkueenjohtaja: Petri Sailamaa. Huoltajat: Seppo Salo ja Pasi Lauri.

MAINOSTOIMISTO

Kotiottelut: 1.12. Veiterä, 2.12. JPS, 29.12. HIFK, 30.12. Akilles, 5.1. OLS, 19.1. Kampparit, 20.1. WP-35, 16.2. Botnia, 17.2. Narukerä.


KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

RISTIKKO

MAINA & PETE

15

Rakennusliiton osasto 209 ry

PIKKUJOULU Tornion Järjestötalolla ke 5.12.2012 klo 19.00 Jouluruokaa seisovasta juhlapöydästä, ohjelmaa, arvontaa ja tanssia! Illalliskortti 10 € / henkilö, lunastettava Järjestötalolta ma. 3.12. mennessä Tiedustelut 0400 809 740.

Hallitus

TYÖTTÖMIEN RUOKALA Tornion Järjestötalolla

Ma. Ti. Ke. To. Pe.

26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.

Liha-perunasoselaatikko Kanakeitto & sämpylä Possupaistia & perunat Lihamureke & perunat/muusi Lohikeitto & karjalanpiirakka

Aterian hinta 3€, alle kouluikäiset 1,50€

Tervetuloa!

TJY-PROJEKTITOIMINTA

TANSSIKURSSIT

Tornion Järjestötalolla

Maanantaina 26.11.2012 klo 18.00 Jive alkeet klo 20.00 Hidas valssi jatkokurssi Maanantaina 3.12.2012 klo 18.00 Bugg alkeet klo 20.00 Jive jatkokurssi Edullinen kertamaksu! Info: www.tanssiaalto.com TJY / DSL-Ok

Julkaisemme 5.12. Kemi-Tornio kaupunkilehden välissä Ihana Joulu –liitelehden. Lehden levikki on 36 000 kpl. Lehti jaetaan Tornio – Haaparanta – Kemi – Keminmaa – Ylitornio alueella Itellan jakamana jokaiseen kotiin ja yritykseen. Lisäksi lehti on saatavilla jakelupisteistämme koko joulukuun ajan. Kysy pakettitarjousta (Ihana Joulu/Kemi-Tornio kaupunkilehti)

RATKAISU

Ystävällisin terveisin Malla Sadinmaa, Torniolainen oy Puh. 0400 394 274 / malla.sadinmaa@kemitornio.fi

LINTULA MUSTA HEVONEN SAMULI

Julkaisemme yhden kuvan /viikko

Lukijaa

Johannes Jaakkola, Torniolainen oy Puh. 040 571 0076 / johannes.jaakkola@kemitornio.fi

Kuv

E-City B & B

TILAA JOULUPÖYTÄ

MUSTAPARRAN MAJATALOSSA 20 €/hlö

MUSTAPARTA ENSEMBLE

musiikkiesitys JUHLAASI vasta julkaistu

Lasten Mustaparta cd ORAFFA & KURRE

“Matka Käpysaarelle - Resan till Kotteön” myyntipisteet: E-City B&B, Mustaparran Aitta, Foto-Wille E-City Saarenpäänkatu 39, Tornio bb@ecity. | p.044 5090358 | www.ecity. |


16 ILMIÖT JA IHMISET KEMI-TORNIO KAUPUNKILEHTI Nro 46 22.11.2012

! a k k i a p a j h a L Aito BRADLEY SPORT tai - SPORT MID

179,00

• silmälasit • piilolasit • kellot • korut • hopeat • kastelahjat • palkinnot • korjaukset

AJANVARAUKSET SILMÄLÄÄKÄRILLE ja OPTIKOLLE KEMI puh. 016-221 814 • TORNIO puh. 016-481 242

PALVELEMME: MA-PE 9-17, LAUANTAINA 10-14

Tornion Halpa-Hallista

Rautakaupan alakerrassa: Varikonkatu 3, TORNIO

Talo täynnä hyviä tarjouksia! Teema - ajatonta kauneutta. Design Kaj Franck

Perhoskämmekkä 1-2 vanaa

Teema muki 0,30L Kaikki värit!

Tonttumekko + lakki 70-110

12

95

2 kpl

1600 á 9,20

HINTAI! POMM

Teema lautanen matala Ø26cm Tonttusetti

1595

www.HHnet.fi

4

95

Kaikki värit!

60-130

2 kpl

18

TORNIO

00 á 10,50

www.facebook.com/halpahalli

Ark.

8–20 8–18 La

p. 020-718 4080

kpl

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 46  
Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 46  

Kemi-Tornio Kaupunkilehti nro 46