Kemi-Tornio kaupunkilehti nro 10 04032020

Page 1

VIIKKO

10

4.3.2020 KAUPUNKILEHTI T O R N I O - H A A PA R A N TA - K E M I - K E M I N M A A - K U I VA N I E M I - S I M O - T E RV O L A - Y L I T O R N I O

3

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

3

Veden valtakunta - isä ja poika myös Kukkolankoskella

Hyvinvointi, somepuheet ja kunnantalo puhuttivat

v

SDP TORNION MARKKINOILLA

lehti Jäikö atta? saam na An ta! utet pala

4

18500 KPL

AJANKOHTAISTA

Lapin Kullan ”isästä” elokuva T O R N I O N P I P O L ÄT K Ä T U R N A U S

14.3.2020

pe–la 6.–7.3.

Tervetuloa keskustelemaan päivänpolttavista. Lauantaina soppatykistä perinteistä hernekeittoa. Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

Tornion sosialidemokraattinen Työväenyhdistys

su 29.3.2020 klo 18 kerhotiloissa Kauppakatu 17.

TORNION PIPOLÄTKÄ TURNAUS 14.3.2020 klo 10-16 tervetuloa katsomaan! Ilmoittautuminen 10.3 mennessä osoitteeseen juha.silvander@gmail.com Maksu 190€ / joukkue. Yleisölle ilmainen!

TORNION PERINTEISET

MARKKINAT 5.-7.3.2020

Keskusta

Tornion markkinoilla

pe 6.-la 7.3. PAIKKAMYYNTI Antti Kaarlela +358 400 667 706, antti.kaarlela@tornio.fi

Kä ve lyk at u

Lä ns ira nt a

Tervetuloa kahvittelemaan ja keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista asioista!

RA J KA GR ALL UP ÄN A P PA SE Å KE N SK US

Keskustan Tornion kunnallisjärjestö

• Puhelimella: 040-596 0166 • Sähköpostilla: info@suorajakelu.fi • Netissä: www.jakelupalaute.fi


2

4.3.2020 TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO

TOIMITTAJALTA KAUPUNKILEHTI

ILMOITUKSET

Johannes Jaakkola

040 571 0776

ilmoitukset@kemitornio.fi

Leila Hollanti

0400 394 274 ilmoitukset@kemitornio.fi

TOIMITUS

toimitus@kemitornio.fi 050 411 0210

KUSTANTAJA Torniolainen Oy Vesaisenkatu 1, 95400 TORNIO ilmoitukset@kemitornio.fi

ULKOASU/TAITTO tuotanto@crea.fi p. 044 282 0588

toimitus@kemitornio.fi

Sukututkimus ja testit herättävät menneet polvet ja etnisyydet eloon MAARET MATTILA

Sukututkimus eli genealogia on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta, jota voidaan tehdä kahdella eri tavalla joko esipolvitutkimuksella tai jälkipolvitutkimuksella. Esipolvitutkimuksessa selvitetään yhden henkilön esivanhempia nykyisyydestä menneisyyteen. Jälkipolvitutkimus on varsinainen suvun tutkimusta. Siinä tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan kantapari, jonka jälkeläisiä selvitetään kohti nykypäivää. Aikaisemmin säätyläissukujen tutkimuksessa jälkipolvitutkimus rajattiin ainoastaan miespuolisiin jälkeläisiin mutta

1970-luvulta lähtien voimakkaasti kasvanut talonpoikaissukujen tutkimus on ulottanut jälkipolvitutkimuksen myös tyttäriin. Internet on muuttanut sukututkimusta valtavasti. Ennen tätä pidettiin yleisesti eläkeläisten harrastuksena, koska he olivat sitä ryhmää, jolla oli aikaa istua arkistossa, ei toki enää näinä päivinä. Muun muassa Suomen sukututkimusseuran HisKi-tietokanta on mukava tapa surffailla ja tutkia syntyneiden, kastettujen vihittyjen ja kuolleiden tietoja paikkakunnittain. Sukututkimus on kehittynyt paljon siitä, miten minä aloitin omien suku-

jeni tutkimisen. Oma tutkimukseni lähti isä- ja äitilinjaa suoraan alaspäin. Se oli mielenkiintoista ja yllättävää oppia tuntemaan vuokratilallinen ja lautamies ja Kemijärveltä tullut esiäiti. Sotilastorppari tai belgialaissyntyinen brännmestare ja uskomattoman hieno sukunimi Silvferkula aikojen ja polvien takaa. Siinä samalla vanhemmat sukulaistädit, vielä elossa ollessaan, heräsivät muistelemaan entisten heimon ihmisten elämää ja herättivät pelkät nimet eloon, varsinkin erään kova-äänisen Holo-Kaisan ja Suomen Sodan aikaisen Hurja-Heikin. Tarinat ovat kulkeneet suvun muistois-

sa ja jatkaneet polvi polvelta elämää. Olen saanut tallennettua isänpuolen pohjalaisperimääni ja myös pohjoista ulottuvuutta äitini sukujen kautta. Lisähyvää sukututkimukseen tuo DNA-testi, jossa pumpulipuikkoa poskessa pyöräyttämällä saadaan tuhansia lähi-tai etäsukulaisia. Tutkimusfirmoja on useita, pääosin amerikkalaisia laboratorioita. Olen testin teetettyäni saanut monia osumia Suomesta ja pohjoismaista. Äitini sukua on mennyt aikoinaan Norjaan ja sieltä on etäserkkuja tullut ihan tutuksi asti. Geneettiset testit eli DNA-testit ovat suuntaa antavia ja kaukaisemmat

osumat eivät välttämättä kerro totuutta sukulaisuudesta. Silti mukavia yllätyksiä saattaa tulla, kuten minun norjalaiset sukulaiseni. Hauskinta tässä muutaman kympin testissä oli geneettisen alkuperäni tutkimustulos. En olekaan täysin suomalainen, vain 76 prosenttisesti sekä osa skandinaavia ja balttia, jonnekin hamaan menneisyyteen kuuluu myös yhdellä prosentilla inuiitti-etnisyys. Sain tuloksen ja menin peilin eteen, en ole tummaihoinen, enkä vinosilmäinen, hiuksenikaan eivät ole karkeat, enkä himoitse valaanlihaa. Silti se on siellä jossain vereni syvyyksissä, eskimo.

AJANKOHTAISTA toimitus@kemitornio.fi

Meri-Lapin teollisuusmatkailua kehitetään Lapin ammattikorkeakoulun johdolla LAPIN AMK

Perämeren pohjukan teollinen historia on vakuuttava. Samalla se on myös osa matkailullisesti arvokkainta maakuntaa, Lappia. Teollisuusmatkailua kehitetään nyt Lapin ammattikorkeakoulun johdolla. Alueella on hyvät edellytykset teollisuusmatkailun huippukohteeksi. Teollisuusmatkailun tuotteistamista on tehty seudulla jonkin verran jo viiden vuoden ajan, mutta nyt on syytä odottaa kehitysloikkaa, kun teemaa kehitetään strukturoidusti osana ammattikorkea-

MAANKUULUA SAVUSAUNAPALVIA, LIHAISAT MAKKARAT JA LIHAHYYTELÖÄ

TORNION MARKKINAT

TO-LA 5.-7.3. Maalaiskinkku 15,80 €/kg

Palvihepo 19,90 €/kg

Makkarakassi 10 € Herkkukassi 20 €

050-3075439

FINGERPORI

koulun matkailualan sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lapin matkailua halutaan kaiken kaikkiaan monipuolistaa. Teollisuusmatkailun näkökulman mukaan ottaminen matkailubisnekseen laajentaa Meri-Lapin alueen kokonaistaloutta ja tuo ennen kaikkea uutta sisältöä ympärivuotiseen matkailubrändiin. Onnistuminen edellyttää yritysten ja muiden toimijoiden verkostoitumista yli toimialojen. Kehittämistyön mahdollistaa Lapin liiton EAKRrahoittama Teollisuusmat-

kailun konseptointihanke. Hankkeen ensimmäinen kick-off-työpaja järjestettiin Kemissä helmikuussa. Työpajaan osallistui 26 paikallista toimijaa. Matkailuyrittäjien lisäksi mukana oli henkilöitä muun muassa alueen historiallisista museoista, perinne- ja matkailuyhdistyksistä ja kehitysyhtiöistä. Työpajassa määriteltiin alueen teollisuuden toimintaympäristöt, teollisuusosaamisen nykytila ja tulevaisuuden painopisteet sekä kartoitettiin teollisuusmatkailussa kehitettäviä teemoja. Teemojen ja kohteiden valinnassa halutaan painot-

taa alueen identiteettiä, historiaa, tarinoita ja alueen teollisuuden erikoisosaamista. Työpajan fasilitoivat T:mi Oili Ruokamo sekä Nuotio Digital Oy. Työpajan tuloksissa nousi esille useita teemoja, joista vahvimmin kulttuuriperintö, kiertotalous ja elintarviketeollisuus. Työpajan fasilitoijat koostavat tuloksista raportin, jonka pohjalta hankkeen toimenpiteitä lähdetään viemään eteenpäin Lapin korkeakoulujen asiantuntijatyönä sekä uusilla työpajoilla valittujen teemojen eteenpäin jalostamiseksi. Teollisuusmatkailun kon-

septointihankkeessa tuotetaan Meri-Lapin alueelle teollisuusmatkailun konsepteja yhdessä alueen matkailuyritysten, teollisuuden ja sidosryhmien kanssa. Kehittämistyön tuloksena yritykset saavat työkaluja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneinaan Digipolis Oy, Lapin yliopisto ja Kemin kaupunki. Hankebudjetti on 346 069 euroa, josta on Lapin liiton myöntämää EAKRrahoitusta 276 853 euroa.


TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO 4.3.2020

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

toimitus@kemitornio.fi

3

facebook.com/kemitornio

Hyvinvointi, somepuheet ja kunnantalo puhuttivat kuntalaiskahveilla Juttu ja kuvat MAARET MATTILA Keminmaa

Mitä on kuntalaisten hyvinvointi ja miten sitä voi parantaa? Siinä oli johtoajatuksia Keminmaan kunnan järjestämillä kuntalaiskahveilla. Vs. sivistystoimenjohtaja Hannele Matinlassi alusti tapahtumaa ja johdatteli kuntalaisia ja päättäjiä kertomaan, minkälaisessa kunnassa oikeasti halutaan asua ja miten kotikuntaa voidaan kehittää yhdessä. − Yhteistyö kuntalaisten kanssa on merkittävä asia. Hyvinvoivassa kunnassa asukkaat ovat aktiivisia ja kunnan toiminta uudistumiskykyistä. Kunnassa

Vs. sivistystoimenjohtaja Hannele Matinlassi oli kannustava herättelijä kuntalaiskahveilla.

valmistellaan hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.

vän huomioimisen tärkeydestä ja totesi, että mediajulkisuus on lähtenyt väärille raiteille.

Vähäinen mutta aktiivinen

taloa ja sen korjauskustannuksia. Asiaan käytettiin useita puheenvuoroja ja mahdollinen remontti ja viranhaltijoiden fyysinen työpaikka herättää vahvoja mielipiteitä kuntalaisissa. Hannu Roivainen puhui ylikunnallisesta yhteistyöstä ja sen tiivistämisestä ja Jarmo Saariniemi energiansäästöistä ja öljynkäytön vähentämisestä kunnan omistamissa kiinteistöissä. Siihen kunnanjohtaja Mauri Posio kertoi säästötoteutuksesta, jossa kunnan omistama Kanervatien rivitalo on siirtymässä kaukolämpöön.

yleisö otti kantaa ja muun muassa Seija Palosaari kehotti puheenvuorossaan päättäjiä käyttämään päätöksenteon pohjana hyvinvointikertomusta. Palosaari myös kysyi Keminmaan kantaa sosiaaliseen luototukseen, jota on perätty aiemminkin mutta on torpattu päätöksenteossa. Perusturvajohtaja Katja Raatikainen kertoi kunnan sosiaalipalveluista ja totesi, että sosiaalinen luototus ei ole käytössä. Ilkka Suhonen puhui yhteen hiileen puhaltamisesta ja Keminmaassa olevan hy-

Jukka Lahdenperän puheenvuoro koski kunnan-

− Energiatehokkuutta haetaan enemmänkin ja tietoa on luvassa tämän vuoden aikana lisää. Tavoitteena on vähentää öljyn ja kivihiilen käyttöä. Loppuillasta sosiaalisen median puheet herättivät

keskusteluja ja toivottiin, että viestintää kehitettäisiin. Seija Palosaari kiteytti asian. −Jos oikeaa infoa ei saada, muodostetaan mielipide itse. Lupeissa on, että kunnan oman verkkosivun, kunnan virallisen Facebook-sivun ja Twitterin kautta niin sanottua oikeaa tietoa lisätään ja informaatiota parannetaan.

Veden valtakunta - isä ja poika myös Kukkolankoskella

Petteri Saarion ohjaama Veden valtakunta -dokumenttisarja on startannut Yle TV1:ssä ja Areenassa. Kiinnostusta MeriLapissa on herättänyt erityisesti sarjan toinen jakso, kalastuksesta kertova Veden viljaa. Jaksossa vierailtiin Kukkolankos-

kella lohen ja siian lippousta seuraamassa ja talvella herkutellaan madekeitolla. Petteri Saarion uusin dokumenttisarja sukeltaa Veden valtakuntaan, jonka ihmeellistä luontoa hän tutkii yhdessä 24-vuotiaan poikansa Antin kanssa. Isä ja poika kulkevat histori-

aa pursuavien vesireittien varsilla, kurkistavat pinnan alle eväkkäiden maailmaan ja lähtevät karaistuneiden kalastajien matkaan. He pohtivat veden merkitystä ja sen lumoavia olomuotoja, perehtyvät veden kiehtoviin myytteihin ja elpyvät veden parantavasta voimasta. Mittavan uransa varrella

Petteri Saario on viihtynyt vetten äärillä myös aiemmissa dokumenttisarjoissaan. Saaristoista kertovat Veden saartamat, Järviemme, Jokiemme ja Itämeren helmet ovat olleet katsojamenestyksiä. Aiempien sarjojen tapaan myös Veden valtakunnassa on ainutlaatuisia kuvia huikeasta suomalaisesta

vesiluonnosta, jota palkitut tekijät ovat kuvanneet kaikkina vuodenaikoina veden pinnan päältä, alta ja ilmasta. Suomi on vetten valtakunta, ja olemme itsekin suurimmaksi osaksi vettä. Kulttuurimme ja koko elämäntapamme kumpuavat vedestä ja vesiluonnosta. Olemme niille jokseenkin

kaikesta velkaa. Kuusiosaisesta Veden valtakunnasta on nähty Yle TV1:ssä jo useita jaksoja. Jaksot esitetään sunnuntaisin klo 18.15. Sarja on julkaistu kokonaisuudessaan Yle Areenassa ja on siellä katsottavissa toistaiseksi.


4

4.3.2020 TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO

Tornio 400 -juhlavuoden valmistelut etenevät Tornio

Tornion kaupunki on saanut Lapin liitolta rahoituksen reilu kaksi vuotta kestävälle tapahtumien kehittämishankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 311 882 euroa, johon saadaan 80 prosenttia Euroopan aluekehitysrahastolta ja valtiolta. 20 prosentin omarahoitusosuudesta vastaa Tornion kaupunki.

Torniolla on vahva halu kehittää alueen matkailua. Tapahtumien kehittämishankkeen käynnistyminen on yksi toimenpide siihen suuntaan. Tapahtumien avulla voidaan tutkitusti tukea ympärivuotisen matkailun kehittämistä, matkailijamäärien kasvua sekä matkailijoiden viipymän pidentymistä. Käynnistyvässä hankkeessa pyritään rakentamaan yhteistyötä ja vuoropuhelua julkisen sektorin, matkailuelinkeinon ja kolmannen sektorin välille;

Juhlavuosi tulee olemaan hyvä testausvuosi Tornion kaupungin matkailun ja tapahtumatuotannon uudistamiselle

tavoitteena matkailun tukeminen ja sen aluetaloudellisten vaikutusten lisääminen tapahtumien kehittämisen avulla.

Tornio, Lapin vanhin kaupunki täyttää ensi vuonna 400 vuotta. Juhlavuosi tulee olemaan hyvä testausvuosi Tornion kaupungin matkailun ja tapahtumatuotannon uudistamiselle ja yhteistyömallien testaamiselle. Tarve tapahtumatuotannon kehittämiseen ja tuotteistamiseen yhteistyössä yritysten kanssa on tullut esille myös Tornion Masterplan- hankkeen aikana. Juhlavuoden aikana pilotoidaan ja testataan uu-

sia tapahtumia ja tapah-

tumasisältöjä. Hankkeessa muun muassa luodaan uusi monitaiteinen tapahtuma, jossa hyödynnetään kulttuuria ja historiaa monialaisesti. Tapahtuma pilotoidaan ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2021 ja se on Kustaa II Aadolfin eli Tornion perustajan päivä. Tapahtumasta on tarkoitus luoda vuosittainen ja se tulee lisäämään alueen vetovoimaa pimeään ja hiljaiseen ajankohtaan. Hankkeen aikana myös kehitetään olemassa olevia kesätapahtumia sekä uu-

den vuoden tapahtumaa. Lisäksi toteutetaan Tornion historiaan ja tarinoihin perustuvia hahmoja, joita testataan useassa tapahtumassa. Samalla saadaan kokemusta ja tietoa siitä, miten ja mitkä hahmot soveltuisivat jatkokehiteltäviksi matkailun ohjelmapalvelutuotteiksi. Tapahtumien kehittämishanke on käynnisty-

nyt 2.3.2020 ja päättyy 31.3.2022. Hankketta vetää hankekoordinaattori.

Lapin Kullan ”isästä” elokuva Tornio

Lapin Kulta-oluen kehittäjänä tunnetun Leo Andelinin (83) elämäntarinasta on tekeillä Panimomestari-dokumenttielokuva. Elokuvan on määrä valmistua vielä tämän kesän lopulla. Panimomestari on Torniossa asuvan elokuvaohjaaja Antti Haasen käsialaa. Haase on ohjannut useita Lappiin sijoittuvia

palkittuja dokumenttielokuvia, muun muassa. kansallishirviö Lordista kertova Monsterimies (2014) ja Lapin sähköistämisestä kertova Valontuojat (2017). − Hämmästyin kun kuulin Kun kuulin ensimmäisen kerran kotikaupungissani asuvan Leo Andelinin tarinan ja, että siitä ei ole kerrottu missään laajemmin. Minun oli suorastaan pakko saattaa tämä huikea tarina dokumenttielokuvaksi. Panimomesttari on taianomainen comeback-

tarina Leo Andelinista, joka vuonna 1963 kehitti Suomen kansainvälisesti tunnetuimman elintarvikkeen, Lapin Kulta-oluen. Elokuva kertoo, miten syrjäisen Tornion työläisperheen Leo-pojasta kasvaa oluen herrasmies, joka intohimoisesti varjelee pohjoisen maaperästä syntynyttä ”olutkukkaa”. Andelinin vuosikymmenien elämäntyö tuhoutuu vuonna 2010, kun olutjätti Heineken lakkauttaa Lapin perinteikkään panimon. Apuun rientää nuori torni-

olainen paluumuuttaja Kaj Kostiander, jolle vanha olutvelho siirtää ammattisalaisuutensa. Seuraa ennätyksiä rikkova joukkorahoituskampanja ja alkuperäisen oluthiivan metsästys, kuten oikeassa sadussa, lopussa seisoo kultainen kiitos. Koskettavan kaunis elokuva näyttää kuinka pienet ihmiset kaukana valtakeskuksista voivat pärjätä globaalien markkinavoimien myllerryksessä kekseliäisyydellä, sinnikkyydellä ja aitoudella. − Elokuva-aiheen

”oluthaasteen” vuoksi en voinut hakea elokuvalle perinteistä elokuva-alan rahoitusta. Olen hyvin kiitollinen lukuisille tukisäätiöille, Tornion kaupungille ja torniolaisille yrittäjille, jotka ovat mahdollistaneet elokuvan tekemisen kengännauhabudjetilla. Minulla on ollut täysin vapaat kädet tehdä juuri sellainen itsenäinen elokuvateos Leon elämäntarinasta kuin haluan. Elokuvan työryhmä koostuu lappilaisista elokuva-alan ammattilaisista, jotka lähtivät aivan erityi-

sellä palolla mukaan elokuvatyöhön. Panimomestarin sadunomainen tarinankerronta etenee Leo Andelinin muistojen matkana jo osin tuhoutuneelle Lapin Kullan tehdasalueella Torniossa, omakohtaista kerrontaa elävöitetään rikkaalla valokuva- ja filmimateriaalilla perinteikkään panimon vaiheista vuosikymmenten saatossa. Elokuvan kesto tulee olemaan noin 30 minuuttia. Elokuvan ensimmäisistä ennakkonäytöksistä tiedotetaan kesällä 2020


TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO 4.3.2020

AJANKOHTAISTA

5

NOPEAT

Tornion kaupunki avaa verkkokaupan Tornion kaupunki avaa maaliskuun aikana verkkokaupan. Verkkokauppaan tulee vaiheittain saataville erilaisia palveluja. Verkkokaupassa voi esimerkiksi varata ja mak-

saa venepaikkoja, erilaisia liikuntapalveluja, kuten muun muassa uimakoulut ja liikuntakerhot. Verkkokaupassa voi ilmoittautua nuorisotoimen leireille, kerhoihin ja

tapahtumiin sekä maksaa kansalaisopiston kursseja ja uimahallin sarjalippuja. Suunnitteilla on, että myös erilaisia lupamaksuja ja tilavuokria voisi tulevaisuudessa maksaa

verkkokaupassa. Verkkokaupan avaamisen myötä asiointi helpottuu, eikä maksaminen ole enää sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan. Sarjalippuja Tornion uima-

Vuosi sitten aloittanut Keminmaan työllisyysyksikkö on käynnistynyt tuloksellisesti hyvin. Työllisyyskoordinaattori Tarja Luukas kertoo, että toiminnasta on kerrottu ja myös jalkauduttu työpaikoille kunnan alueella.

– Keminmaassa toimii kunnan projektina työllisyysyksikkö, jonka toiminta perustuu monitahoiseen yhteistyöhön kuntalaisten hyväksi. Työllisyysyksikkö tarjoaa henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tukea keminmaalaisille työnhakijoille ja työantajille työllistämisen edistämiseksi esimerkiksi työkokeilulla, palkkatuella, opinnollistamisella tai räätälöidyillä

oppisopimusopinnoilla. – Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisten tutkintojen opetussuunnitelmien tavoitteiden konkretisointia vertaamalla niitä käytännön työtehtäviin. Työvaltaisessa ympäristössä kertyvää osaamista havainnoidaan ja tunnistetaan. Oppilaitoslaitos voi tunnistaa osoitettua osaamista esimerkiksi näyttöjen kautta, jolloin osaaminen hyväksytään suoritetuksi

na on kehittää verkkokauppaa ja laajentaa sen valikoimaa jatkossa palveluista myös erilaisiin fyysisiin tuotteisiin, esimerkiksi museoiden tuotteisiin ja Tornio-tuotteisiin.

Huomio Tornionjoen kalaston ja vesistön tilaan

Työllisyysyksikkö toiminut Keminmaassa vuoden Keminmaa

halli-kylpylään voi ladata suoraan omaan rannekkeeseen verkossa sen jälkeen, kun on ensin käynyt aktivoimassa rannekekohtaisen PIN-koodin uimahallin kassalla. Tavoittee-

tutkinnon osaksi tai jopa kokonaiseksi tutkinnoksi. Lähtökohtana on aina, että työnhakija ja työllistäjä, molemmat osapuolet hyötyvät. – Työllisyysyksikössä toivomme, että keminmaalaiset ottavat rohkeasti yhteyttä työllistämiseen liittyvissä asioissa oli kyse sitten lisäkäsistä, osaamisen vahvistamisesta tai palkkatuesta.

Tornionjoen kalastoon ja vesistön tilaan paneudutaan kalastusasiantuntijan Luken erikoistukija Atso Romakkaniemen asiantuntemuksella Aineen Taidemuseon auditoriossa 11.3.2020 klo 17.00 alkaen. Tornionjoessa eli Väylässä elää 24 kalalajia, nahkiainen ja pikkunahkiainen, joille puhtaat vedet ovat elinehto. Torniolaisten Lions Clubien tämänvuotisiin ympäristöaktiviteetteihin kuuluu huomion kiinnittäminen Tornionjoen kalaston ja vesistön tilaan. ”MeänVäylä” tempauksen tarkoitus on kiinnittää laajemmin huomio siihen, millaisissa vesissä väylän kalat uivat ja lisääntyvät. Samalla tahdotaan tähdentää, miten voimme omalla toiminnallamme parantaa väylän tilaa ja sen kalaston elinolosuhteita. Miten me jokainen voimme huolehtia veden, rantojen ja joen puhtaudesta.

Rajapostia Tornionlaakson museossa Tornionlaakson museossa on avautunt uusi näyttely Transit – rajapostia, joka kertoo rajoja rikkovasta yhteistyöstä Suomen ja Ruotsin välillä ensimmäisen maailmansodan pyörteissä vuosina 1914–1918. Tornio ja Haaparanta olivat keskeisiä kaupunkeja viestinnän ja liikenteen kauttakulkuliikenteessä Manner-Euroopan ja Venäjän välillä ensimmäisen

maailmansodan puhjettua. Vaikeista olosuhteista huolimatta molempien maiden postilaitosten henkilökunnan ja virkamiesten sitoutuneisuus työhönsä mahdollisti ihmisten välisen yhteydenpidon ja ihmisten liikkumisen maiden rajan yli. Rajasta muodostui ihmisten, tavaroiden ja valuutan kauttakulku- ja vaihtopaikka. Aikaa lei-

masivat paitsi lähimmäisenrakkaus ja auttamisenhalu, myös kiskonta, salakuljetus, bisnes- ja rikastumismahdollisuudet. Pääosaan näyttelyssä nousevat postilaitosten henkilökunta ja virkamiehet sekä kaupunkilaiset. Kriisiajan tarinoista ja arjen kertomuksista voi löytää sensuuria, pakolaisia, sotainvalideja, postinkulkua sekä maailman aino-

Näyttely on rakennettu kartan päälle, jonka päälle levittyy peli.

an posti-ilmaradan. Näyttely on rakennettu kartan päälle, jonka päälle levittyy peli. Peli joh-

dattaa ensimmäisen maailmansodan aikaisiin jännittäviin tapahtumiin rajan molemmilla puolilla. Peliin on mahdollista tutustua joko itsenäisesti tai rooliopastuksella. Opastetut kierrokset on varattava etukäteen. Näyttely pohjautuu Ruotsin Postimuseon tuottamaan Transit-näyttelyyn, joka oli esillä Tukholmassa vuoden 2018.

Suomen Postimuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo laajensivat näyttelysisältöä avaamaan tarkemmin ensimmäisen maailmansodan tapahtumia Torniossa myös Suomen näkökulmasta. Näyttely oli esillä Postimuseossa Tampereella vuoden 2019. Näyttely on esillä 16.8.2020 asti.


SEURATOIMINTA

6

SEURATOIMINTA Avoin kohtaamispaikka Meän Talo, Vapaudenkatu 19, Tornio. p. 040-1821773, 040 5025 584 https://www.meäntalo. fi, mean.talo@pp.inet.fi. Tietokone yleisön käytettävissä, kopiokone yhdistysten käytettävissä. Bookcrossing-piste. Tapahtumat ajalla 9.3. - 15.3.2020. Talo avoinna ma-to klo 8-15, pe 8-14, la klo 8-12. Aamuvirkut ma-la klo 8-10, ma-pe maksuton tietokoneen ja tabletin yksilöopetus, varaa aika. MA: klo 12-14 Lankamaakarit, klo 13-15 Touri miehille - hanke - Tule pohtimaan muiden miesten kanssa ”Elämä miehenä” teemaa TI: klo 9-12.30 Ruokailuryhmä – lounas kävijöille, klo 12.15 Bingo, klo 15 Lauluryhmä Duuri Keskikartanossa, klo 13 Mikrokerho näkövammaisille, klo 15 Näkövammaisten kerho, klo 16 Voin hyvin – ryhmä KE: klo 9 Puutyöpiiri, klo 11-12.30 Kosmos-työpaja Aineen taidemuseossa – ilmoittautumiset Meän Talolle, klo 11 Kirjastoauto pysähtyy Meän Talolla TO: klo 12.30 Puhutaan englantia, klo 1213 Ruista ranteeseen Putaan

urheiluhallilla, klo 12.30 Bingo Keskikartanossa, klo 17.30 Al-Anon vertaisryhmä PE: klo 9-12.30 Ruokailuryhmä – lounas kävijöille, klo 12-13 Äijäklubi LA: Klo 8-12 Vapaaehtoiset pitävät taloa avoinna. SKP:n Tornion osasto ja DSL:n opintokeskus. SKP:n teltta on mukana Tornion markkinoilla torstaista 5.3. lauantaihin 7.3. Tervetuloa ostoksille ja jutustelemaan. Teltalla voi myös täyttää kannattajakortin SKP:n saamiseksi takaisin puoluerekisteriin. TORNION REUMA RY Kerho kokontuu torstaina 5.3 klo 17 Åströmillä. Retkiasiaa; suunnitelemme kevätretkeä ja lisäksi yhteislaulua. Tervetuloa! ”Paaval on puol talvia, kynttel on kevättä”. Kemin klubitalolla yhteistyössä Yhdessä ry ja LPSHP:n psykiatrian pkl Mielen väripalettiryhmä. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 29.4.–17.6.20 klo 14–15.30 klubitalolla. Ryhmään valitaan 8 luovista menetelmistä ja kuvallisesta

ilmiasusta kiinnostunutta ryhmäläistä. Ilmoittautumiset ohjaajille 9.4. mennessä, Suvi Hiltula p. 0400362104/ klubitalo tai Satu Torvinen p. 0408412154/ psykiatrian pkl. Ryhmään tulijat haastatellaan. Tervetuloa mukaan! Tornion eläkkeensaajat ry : Tiistaikerho 10.3. Klo 12.30 alkaen. Os. kauppakatu 17. Aloitamme porinakerholla. Klo 13. Hallintotieteiden maisteri Tarja Kyllönen vieraana. Aiheena: edunvalvonta- asiat Tervetuloa kuulolle! Seniori Piste SENIORI-

PISTE , KIERTÄVÄ KOHTAAMISPAIKKA Kylästä kylään-kiertue viikolla 11: MA 9.3. klo 12.00 Sattajärvi, kylätalo, Sihtuunantie 795. TI 10.3. klo 12.00 Kaakamo, kylätalo, Laivaniementie 805. Senioripisteen toiminta on avointa kaikille senioreille, tervetuloa! Yhteystiedot: Anu 040-840 7752, anu.senioripiste@ gmail.com/ Mia 0400270 945, mia.senioripiste@ gmail.com

Torniotupa–Senioreiden olohuone (Torikatu 10). Avoinna mato klo 11-16, pe klo 11-15. Ohjelmat 5.3.-12.3. TORNIOTUPA: TO 5.3. Peli-

KEMITORNIO.MAINOSTAJA.COM Täällä vapaa nainen. Sinä yli 50v mies, kunnollinen, vapaa, löydänkö sinusta kumppanin? Viestiä. Tornio-Kemi-alueelta. (1215162)

Rivi-jajakehysilmoituksen kehysRivijättäminen

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita Rivi7 (väli) KETO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ vuokraatko/ lahjoitatko, tuote, lyhyt kuvaus ja hinta. Max. 160 merkkiä Esimerkki

Rivi7 KETO Myydään Toyota Corolla XSi -98 Sedan siisti. Hp. 2300e

Lähetä viesti numeroon 17197. Ilmoituksen hinta 7e Ilmoitukseen tulee automaattisesti lähettävän kännykän numero, jos haluat toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin loppuun.

< Nainen etsii sinua Etsin tätä kautta Kemi-Tornio-alueelta hellua itselleni. Olet n.55/+175. Ongelmasi eivät ulotu taivaaseen. Niin ja olet mies. Laita viesti minulle. (1215778) Sinä läheisyyttä ja hellyyttä kaipaava, vapaa, +50v, rehellinen mies. Vastaa hellälle, ihanalle naiselle. (1215756)

ryhmä klo 13-14.30.PE 6.3. Naistenpäivä-kahvit klo 1213 ja Seniorineuvontaa klo 13-15. KE 11.3. Liikuntatuokio 11-11.30 ja Hunteeraus-piiri klo 14-15-15.15. HOPEAHOVI KERHOTILA: PE 6.3. Tuolijumppaa musiikin tahdissa klo 1314. KE 11.3. YHDESSÄlaulupiiri klo 13-14. KARUNGIN KOTITUPA: TI 10.3. Seniorikahvila klo 1314.30 vieraana Seniortekaiheena mm. monipuoliset turvallisuus- ja hälytysjärjestelmät. KAAKAMON SENIORIKAHVILA: KE 11.3. Makkaranpaistoa urheilukentän laavulla klo 1314.30 (omat eväät mukaan). ARPELAN KYLÄTALO: TO 12.3. Porinaa ja puuhaa klo 13-14.30. SEURAT HAAPARANNAN RUKOUSHUONEELLA Sun. 8/3 klo 17 (S.a), Timo Orre. Tervetuloa! Fridsförbund. Fabriksgatan 22

Tornion Rintamaveteraanit ry

Vapaa ja kunnollinen, yli 40v mies. Tuletko ystäväksi vapaalle, kunnolRoin alueelta Tornioon asti etsii kes- liselle, keski-ikäiselle naiselle? Torki-ikäinen, kunnollinen nainen rehel- nio-, Kemi-alue. (1214867) listä miestä tositark. (1215739) Täällä olisi 27v romaninainen, etVapaa ja huumorintaj., +65v nainen sin tositark. romanimiestä kaiken kietsii samanhenk., vapaata ja rehtiä van merkeissä. Etsin uudenvuoden miestä. Olisi kiva hiihdellä valkoisilla seuraa, tositark. elämänkumppania. Täällä odottaa kaunis romaninainen keväthangilla yhdessä. (1215640) Pohjanmaalta. (1214825) Sinä 46-56v, vapaa, reilu, asiallinen, huumorintaj., hyvät tavat omaava ja Sinä tunneälyä omaava, hellä, suuteleelämän arvot kohdillaan oleva mies. va, +55v, vapaa mies. Vastaa hellälle, samanlaiselle naiselle. (1214803) Sinua etsii ystäväksi tai mahd. elämänkumppaniksi 53v, vapaa, kiOlen vapaa nainen, etsin ystävää siva, nuorekas nainen. Lapinlääni-Ou- nusta 66-73v, vapaa mies, luotettalu-alueelta. (1215636) va, savuton. Horoskoopissa mieluiten Kala, Rapu tai Härkä. Jos kiinLiikunnallinen, nuorekas, iloinen, nostuit, viestitä. (1214795) koulutettu, eläkkeellä oleva nainen

Finska FILADELFIA Haparanda Torggatan 29 ke 4/3 klo18 Rukousilta, alustaa Saara ja Raineri Hedman, su 8/3 klo14 Hyvän sanoman tilaisuus. Tervetuloa. TORNION VAPAASEURAKUNTA, Saarenpäänkatu 20, ke 4.3. klo 18 rukoussoluissa rukoillaan Israelin puolesta: Kokkokangas, Mukkatie 14, ja Vapaakirkko, la 7.3. klo 12

PÖLYPUSSIT ym. Kaikkiin merkkeihin Tornion markkinoilla To-La

Työttömille ja eläkeläisille maksuton

TIETOKONEKOULU

Tule oppimaan tietotekniikan alkeet tai saamaan lisäoppia tietokoneen käytössä.

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.

Lisätietoja p. 040 682 5666 / Alexei

Tornion Järjestötalolla aloitamme tiistaina 10.3. klo 10:00 Työtä & Turvaa ry / DSL-OK

Tervetuloa!

Osta, myy, vaihda, vuokraa tai löydä seuraa mahtavilta markkinoilta

< Mies etsii sinua

Työssäkäyvä, 53v mies Oulusta etsii naista tositark. Ikä 45-55v. Ota yhteyttä ja tutustu. (1215773) Sinä nuorimies, kaipaat naisellista lämpöä ja hellyyttä. Sinuun haluaisi tutustua keski-ikäinen transnainen. Ilmoitus vain nuorille. (1215764)

Mies, 47v, etsii ulkomaalaista naiOlen 61v leskimies Oulusta, ollut systävää, tumma, thai, viro, venäläi- leskenä n. 2,5v, harrastuksiini kuunen, miksei kotimainenki. (1215647) luu pyöräily lähinnä kesällä ja kuntosali talvisin. Tupakoin jonkin verran Olen liikuntaa harrastava mies Itä-Suomesta. Oletko sporttinen, ja alkoa kohtuudella. Olen vielä työ+50v lady, etsitkö hiihtokaveria jut- elämässä. (1215402) tukaveria, kenties samanhenk. ystävää. Kerro itsestäsi. (1215642) Etsin kivaa, hoikahkoa/normaalivart. naista vaikka pitemmäksikin ajaksi. Mies, 61v, etsii samanikäistä naisysItse olen 70/176/73 mies, asun Outävää 08-alueelta. (1215623) lun kupeessa pienessä okt:ssa. Ois Haen tositark. +50v naista. Menetkö kiva yhdessä lämmittää pihasauna 66v miehen kaa mökille? Olen lapja istua grillikodassa makkaraa paisseton, Kalat, toiveet. (1215618) taen. Mulla as.aut. (1215365) Olen 72v, terve, hyvätapainen, savuton Tuletko kaveriksi, maaseudusta ja poika Oulun seudulta. Vain samantapainen tyttöystävä puuttuu. (1215560) koneista kiinnostunut mies Ylivieskan Hyvin toimeentuleva herrasmiesseni- Rysky-konepäiville? Seuraasi kaipaiori hakee kivan naisen seuraa. Viihdy- lee nuorekas transrouva. (1215775) täänhän maalla mökilläkin. (1215537)

Roista lähtöisin oleva, 56v mies palailee kotikonnuileen. Arkiseen aherrukseen ja juhlahumuun olisi yhdelle naiselle puhuvaa ja pussaavaa miesseuraa. En ole täydellinen, joten ei Hakusessa olisi 35-65v, kaunista, INTERNETISSÄ sinunkaan tarvi olla. (1215740) hoikkaa kaveriseuraa. Olen yksinäikemitornio.mainostaja.com Nainen, 68-74v, tule ystäväksi, ka- nen, 52v, tumma, kaikin puolin ok Netissä voit jättää myös kuvaveriksi, saat minulta kunnioitusta, ”nuorimies”. Eihän tiedä, vaikka löyja kehysilmoituksen. Maksutapa rakkautta, auttamista. Minun elätäisin sinut täältä, en ruukaa käydä verkkopankki sekä luottokortti. mänarvot hyvät, asun okt:ssa, nuo- kippoloissa, ku en käytä alkoa. Ota rekas, 73+ leski, luonnossa liikkuva, rohkeasti yhteyttä. (1215521) Julkaiseminen harrastan kesäasunnolla kauniin järOlen 59v, omillaan toimeentuleva, ven maisemissa. (1215736) Seuraavan keskiviikon lehteen työelämässä oleva, huumorintaj., Nuorekas, 60+ oululaismies hailmoitus on jätettävä sunnuntaina luonnosta pitävä mies Oulusta. Etsin kee naista monenlaiseen mukavaan naista, 55-68v. (1215500) klo 14 mennessä. yhdessäoloon. Harrastan liikunIlmoitukset julkaistaan Kemi-TornioTäällä on ihan rohki, mukava mies taa, matkailua ym. Rohkeasti vaan kaupunkilehdessä sekä kaikkien Tornion alueelta vailla naisellista etsii luotettavaa elämänkumppania Yli 55v, kunnollinen nainen etsii tosi- vastaamaan, niin katsottas, tulisko palvelussa mukana olevien lehtien naisseuraa. Molemmin puolin ikään mukavaan yhdessä olemiseen ja te- tark. miesystävää vapaasta miehes- meistä jotain. (1215704) ja TV-kanavien internet-palvelussa. piittaamatta, miltä sinusta itsestä tuntä Kittilästä. (1214787) Ilmoituksesi näkyy koko Suomessa! kemiseen. Asun yksin (leski). Ota Sinä Kainuun tai Lapin nainen. 63v tuu ja rohkenet tutustua. Plussaa on, rohkeasti yhteyttä. (1215625) miehenpuoli Pohjanmaalta etsii ysjos osaat nauraa itsellesi. (1215488) Raitis, yli viisikymppinen nainen toitävää. Motskarin kyytiin pitäis tohtia Vapaa eläkeläisnainen etsii vapaata voo vapaata miesystävää tositark. tulla ja kalastelukaveriksi. (1215692) Mies, 61v, haluaa tutustua XXL-kok., miesystävää tositark. Tornio, Haapa- Oulusta pohjoiseen päin. (1214778) miel. povekkaaseen, huumorintaj. rannan alueelta. (1215619) Mies, 47v, kattelee ulkomaalaista, Kunnollinen, 60v nainen etsii vapaasnaiseen tosimielellä. (1215478) Suomessa asuvaa naista. (1215676) Olen 66v nainen ja etsin miestä Ou- ta, kunnollisesta miehestä ystävää toTäällä olis 64v mies vapaana, etsin Ennustuspalvelua, tulkitsen lunläänistä. Olen eronnut kauan sit- sitark. Roin alueelta. (1214777) Kevät lähestyy, tuuu mun ystäväkmuoria. (1215462) ten. Olen tosi yksinäinen. Jos sinäsi mukava nainen. Olen 53/180/80, korteista tulevia vuosien kokemukSinä läheisyyttä kaipaava, vapaa, kin oot, niin ota yhteyttä. (1215376) +50v, hellä mies. Vastaa ihanalle, miehekäs, hellä mies, puhun ja ha- Sinä 63-70v, yksinäinen nainen. Sua sella. Soita Leenalle. P. 0505642393 laan, lumilautailu, kuvataiteet, kesäi- kaipaa 67v, pitkä, savuton mies, yktunteelliselle naiselle. (1214744) Sinä ihana, +55v, vapaa, hellä mies. sin vaellus, rullaluistelu, vetouistelu. sin ei kiva. (1215441) Tykkäät halata ja suukotella. Vastaa sa- Sinä tanssitait., 60-70v, alkoton Tehdään yhdessä. Napapiirin pohmanlaiselle, hellälle naiselle. (1215240) mies. Sinua huhuilee 67v, tanssista, joispuoli olis alue. (1215666) Haen naista, olen kuuskymppinen mies, urheilullinen, nuorehko, hoikka. Haluailiikunnasta ja koirista pitävä nainen Mies, 55-62v, vapaa, luotettava, onOlen komeahko, siisti romanimies, sin antaa sinulle hellyyttä ja ystävyyttä 016-alueelta. (1214720) gelmaton. Asiasi kunnossa, mutta vapaa. Sinä romaninainen, vapaa, ja saada sitä myös itse. (1215437) kaipaat kumppania elämääsi. Tääl- Sinä vanhempi mieshenkilö, yli kuu- haluat tositark. miehen. Olen mies, Haluaisin tavata naisen. Olen kuusvaikka kuvan kanssa lä 59v, vapaa, hoikka, nuorekas nai- sikymmentä, joka haluat tositark. joka osaa arvostaa naista ja otan nen, joka ei vielä ole menettänyt toi- kuusikymppisen naisen kanssa yh- kaikissa asioissa huomioon oman kymppinen, urheileva mies ja haluaikemitornio.mainostaja.com voa löytää sinut, joka puutut elämäs- teiselämää. Vapaa olen, olethan si- kaverini. Jos olet rehellisin mielin, sin läheisyyttä ja hellyyttä ja myös antaa sitä sinullekin. (1215436) ota yhteyttä minuun. (1215663) näkin. Ei seikkailijat. (1214716) täni. Vastaa tositark. (1215193)

Jätä ilmoitus helposti netissä

leipäkirkko; lyhyt hartaus, yhteislauluja, voileipäkahvit ja ruuan jakoa sen mukaan, mitä kaupasta saadaan, su 8.3. klo 12 Gideonit vierailee, uhrilahja Gideonien raamattujakeluun, ke 11.3. klo 18 rukoussolut, su 15.3. klo 12 pastori ja rukouspalvelujohtaja Leena Turpeinen opettaa aiheesta: "Kylvämisen ja niittämisen laki raamatussa". www.tornio. svk.fi

KEVÄTKOKOUS TI 17.3.2020 KLO 13.00 SAARENVIREESSÄ

Elämään uutta suuntaa etsivä, yli viisikymppinen mies huhuilee keskusOlen vapaa nainen ja etsin tavallisteluhaluista/-tait. naisseuraa. Muuta, vapaata miestä. Olethan savuton, tan Tornioon, joten voisit olla sieltä n. 66-71v. En hetken huumaa, vaan suunnalta. Ei tarvi olla mallikansalaihyvää suhdetta. Kevät tekee tuloaan, nen, koht. paheet eivät haittaa. Olen tule sieki. (1215087) miehenmitt. (1215107) Mies, minuakin etsit, olet sieltä jänkhältä. Täällä etelän nainen, joka etsii tositark. juuri sinua laphalainen mies tai muualta. Minulla ajatuksissa, olisiko meillä yht. tulevaisuus. Sormukset jo ostettu, mutta käyttäjä hukassa. (1215029)

Tornion Helluntaiseurakunta, Keskikatu 21. To 5.3. klo 13 Torstaipiiri. Su 8.3. klo 16 Päivätilaisuus, Markku Vikajärvi, Markku Väliaho ym. Luleåsta. Ma 9.3. klo 17.30 Jippii-kuoron harjoitukset. Ti 10.3. klo 18 Jumalan kohtaamisen ilta. Ke 11.3. klo 18 Naisten kesken. www.tornionhelluntaiseurakunta.fi

1

Treffi-ilmoitukseen vastaaminen

SOITTAMALLA

Soita 0700 - 514 100 Kuulet ilmoituksen - halutessasi voit yhdistää puhelun ja voitte jutella heti - tai jättää viestin niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita KETO (väli) ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi. Lähetä viesti numeroon 17193. Numerosi pysyy salaisena. Esimerkki

KETO 123456 Hei, luin ilmoituksesi ja kiinnostuin. Olen 35v. tumma...

Olen 50v, lyhyt ja siisti btm-mies. Etsin tervettä, vanhempaa top-miestä tai paria Kemi-Oulu-alueelta, vaikka vakitapaamisiin. (1215769) Matkaseuraa kaipailee karavaanari transneito. Haluaisin olla tyttöystäväsi pikku reissuillamme. Mulla on reissuauto käytettävissä. (1215766) Miehekkäälle top-miehelle kyläpaikka nuorekkaan, 59v btm-miehen luona Meri-Lapissa. (1215703) Koko maan kohtaamispaikka teksti-tv:ssä

MTV3 s. 830 Sub s. 830

Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustanne.

treffi-ilmoitus: 3 Oma vastaukset SOITA 0700 - 514 100, Kuulet saamasi viestit (myös tekstiviestit) ja voit soittaa kaikille vastaajille. TEKSTAA Saamasi viestin alussa on vastaajanro esim. V2. Kirjoita: V2 (väli) vastaustekstisi. Lähetä numeroon 17193. Esimerkki

V2 Kiitos vastauksesta! Olen huumorintaj., vaalea nainen.

treffi-ilmoitus: 2 Treffi-ilmoituksen jättäminen 4 Oma sulkeminen SOITTAMALLA

Soita 09 8563 2904 (paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus.

TEKSTIVIESTILLÄ

Kirjoita KETO (väli) ILMO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse tekstissä sukupuolesi, millaista seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä viesti numeroon 17193. Numerosi pysyy salaisena. Esimerkki

KETO ILMO Olen 32v. nainen ja etsin huumorintaj. 32-38v miestä 016-alueelta.

SOITA 09 8563 2904 (pvm) näppäile 2. TEKSTAA SULJE (väli) ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä viesti numeroon 17193.

Neuvonta Neuvonta joka päivä klo 10-18 numerossa 0400 808 654. e-mail: neuvonta@movika.fi Puhelut numeroon 0700-514 100 1,53e /min +pvm, tekstiviestit nroon 17193 1,50e /kpl


4.3.2020 TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO

PALVELUHAKEMISTO

7

ALANSA OSAAJAT HAMMASLÄÄKÄRI

ASIANAJAJIA

NUOHOOJA

ASIANAJOTOIMISTO

PARTURI-KAMPAAMOT Oikeustieteen lisensiaatti Varatuomari Asianajaja Lukiokatu 10, 95400 Tornio +358 40 580 6721 www.kycy.eu miikka.kunnari@kycy.eu

AKKULIIKE

Jääkärinkatu 12B Tornio 016-430101

Pyydä tarjous alansa osaajat ilmoituksesta: ilmoitukset@ kemitornio.fi

Vuoden 2017 hankkeesta alkanut ikäihmisten neuvontapuhelintoiminta oli alun perin viiden merilappilaisen kunnan yhteinen. Viimeisen vuoden aikana yhdessä olivat enää Kemi ja Tornio. Tämän vuoden alusta myös Kemi on jäänyt yhteisestä palvelusta pois ja jatkaa toimintaa omassa palvelunumerossaan. Ikäihminen tai hänen läheisensä saa tietoa ja apua soittamalla arkisin neuvontanumeroon. Palvelun avulla annetaan tietoa tai ohjataan tarvittaessa eteenpäin. Apua saa arjen asioihin sekä tietoa muun muassa yksityisten sekä kuntien tuki- ja hoivapalveluista. Vanhuspalveluneuvoja

Anne-Maarit Mörsärin mukaan torniolaiset ikäihmiset ja heidän läheisensä ovat olleet tyytyväisiä palveluun. – Puheluita tulee kymmenkunta päivittäin. Eniten kysytään siivouspalveluita ja ateriapalveluita. – Tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin esimerkiksi asuinkunnan asiakasohjaukseen tai palveluntarpeen arviointiin, jolloin palveluneuvoja voi tulla myös kotiin kertomaan palveluista ja niiden kriteereistä. – Lisäksi neuvontakäynnillä voidaan yhteistyössä asiakkaan ja/tai tämän läheisen kanssa aktivoida myös yksityisten ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluja. Kemissä kotihoidon palvelujohtaja Riitta Nahkiaisoja sanoo, että kahden kaupungin yhteistä palvelua ei

Arctio osayleiskaavan muutos Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.2.2020 § 17 kokouksessaan Tornion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavamuutoksen (Arctio). Pidämme osayleiskaavan yleisesti nähtävillä Tornion kaupungin verkkosivuilla ja Tornion kaupungintalon ala-aulassa 4.3.-3.4.2020 välisen ajan. TORNION KAUPUNGINVALTUUSTO

kannattanut jatkaa, koska asiakkaat eivät ohjautuneet yhteiseen numeroon ja oma palvelu oli kuitenkin rinnalla jo olemassa, jonne osataan soittaa. Palveluohjaaja Marjo Kurtti listaa, että puhelin soi päivittäin tiuhaan ja asiakkaiden neuvontatarpeet ovat samanlaisia kuin Tor-

MARKKINAVUOROPUHELUtilaisuuteen keskiviikkona 11.3.2020 klo 14.00 Jätekeskus Jäkälään.

Senioreiden neuvontapuhelimesta saa apua Juttu MAARET MATTILA Tornio/Kemi

Perämeren Jätehuolto Oy kutsuu jätehuollossa toimivat kuljetusyritykset

niossa ja päivittäispalveluiden lisäksi neuvoja kysytään muun muassa palveluasumisesta. Palvelunumero Torniossa on 016-4691555 kello 8.00– 11.30 ja Kemissä palvelunumero on 016-259 552 kello 9.00–12.00. Yhteyden saa myös virtu.fi kautta.

Asemakaavan muutos vireille ja valmisteluaineisto nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Tornion kaupunki on käynnistänyt seuraavan asemakaavan muutoksen laatimisen ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti asettanut nähtäville kyseisen asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston: Torppi Asemakaavan muutos (Muuntamokatu 5) koskee 15.Torpin kaupunginosan korttelia 19 sekä sitä ympäröiviä katualueita ja pohjoispuolen yleistä pysäköintialuetta. Kaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa taloudellisesti kannattavan liikerakennuksen ja sen autopaikoitusalueiden rakentamisen kyseiseen kortteliin. Asemakaavan muutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 4.3.2020 alkaen internetissä osoitteessa: www.tornio.fi/kaavatori ja kaupungintalon 1. kerroksessa 4.-18.3.2020. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Tornion kaupunki Tekniset palvelut/Kaavoitus ja mittaus

Perämeren Jätehuolto Oy on käynnistämässä kunnan vastuulla olevaa Kemin kaupungin jätteen keräys- ja kuljetuspalvelun hankintakilpailutusta. Tilaisuudessa esitellään hankkeen keskeisin sisältö ja vähimmäisvaatimukset, joita yrityksillä on mahdollisuus kommentoida. Lisätietoja: tuija.ahrikkala@pmjh.fi

TORNION KANSALAISOPISTO

Ilmoi�audu ne�ssä www.opistopalvelut.fi/tornio puhelimitse 040 770 5972 tai opiston toimistossa. Katso opinto-ohjelmasta kurssien tarkemmat �edot ja muut alkavat kurssit sekä kurssialennukset. TIETOTEKNIIKKA Digi�ääkö Digi? Digitupa ajanvarauksella Kansalaisopiston, tunnit sopimuksen mukaan Tiki�ääkö Digi?-kurssit ovat Opetushallituksen rahoi�amia ja osallistujille maksu�omia. Lisä�etoja ja ajanvaraukset: arja.jaako@tornio.fi, puh 040 669 4848 Digitupa kirjastolla keskiviikkoisin klo 14-15 Ei ajanvarausta! TANSSI Paritanssi - Salsa ja Cha cha, alkeisjatko Seminaarin koulun liikuntasali Ke 18.3.-1.4 klo 19.15-21.00 Kurssimaksu 15€ Soveltuu tanssijoille joilla on jo hieman kokemusta salsasta ja cha cha:sta. Viim ilm 11.3.2020 MUU KOULUTUS Hygieniapassi B Tornion yhteislyseon lukio Ma 30.3. klo 17.30-21.00. Kurssimaksu 45€ Kurssilla suoritetaan hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Hinta sisältää opetuksen, mallites�t, tes�n hygieniapassin ja -todistuksen. Materiaali (10€) maksetaan ope�ajalle käteisenä. Henkilöllisyystodistus mukaan. KÄDENTAIDOT Huovutus B Kurssimaksu 33€ Pe-su 3.4.-5.4.2020 Pe klo 18.00-21.15, la-su klo 10-16.45 Kurssilla valmistetaan monipuolises� tuo�eita villasta. Voit valmistaa esim. asusteita, sisustusteks�ilejä, jne. Materiaaleja voit ostaa ope�ajalta. Kurssi sopii sekä aloi�elijoille e�ä kauemmin huovutusta harrastaneille.

Opiston toimisto sulje�u 2.3. - 6.3.2020 TERVETULOA MUKAAN AKTIIVISEEN JOUKKOOMME! Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio. Puh 040 770 5972 Toimisto avoinna maanantai-torstai klo 9-16 kansalaisopisto@tornio.fi, www.tornio.fi/kansalaisopisto Kurssit ovat opistotalossa ellei toisin mainita


8

4.3.2020 TORNIO - HAAPARANTA - KEMI - KEMINMAA - KUIVANIEMI - SIMO - TERVOLA - YLITORNIO

KATSO KAIKKI HUIPPUEDUT: vianor.fi/kampanjat/varastontyhjennys

Tarjoukset voimassa: talvirenkaat 13.1.-31.3.2020 ja huolto 13.1.-2.2.2020. Asennus sisältyy hintaan.

Valiontie 1,94450 Keminmaa

020 762 4250 | vianor@porho.fi | Avoinna ma-pe 8- 17 Puhelun hinta 0,0835 €/puh + 0,1699 €/min (alv. 24 %)

vianor.fi

ti h e l Jäikö atta? saam na An ta! t e t u a pal

• Puhelimella: 040-596 0166 • Sähköpostilla: info@suorajakelu.fi • Netissä: www.jakelupalaute.fi/ kemi-torniokaupunkilehti