Page 1

Energiamärgised kui indikaatorid Riina Tamm Ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist „Teadmistepõhine ehitus 2016“

03.05.2016


Teemad: 

  

Tehnilise Järelevalve Amet, meie ülesanded Energiamärgised ajas Energiamärgiste järelevalve Tähelepanekud ja mõtted


Tehnilise Järelevalve Amet • EPB direktiiv, Ehitusseadustik ja selle alamaktid ning TJA ohuprognoos. • TJA kontrollib hoone energiatõhususe, energiamärgiste ja energiaauditi suhtes kehtestatud nõuete täitmist. • Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib juhuvalikut kasutades statistiliselt olulise protsendi ulatuses aasta jooksul antud energiamärgiste nõuetele vastavust.


Energiatõhususe ja energiamärgiste nõuded: • Miinimumnõuded uutele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele • Olemasolevate hoonete energiamärgiste nõuded • Energiamärgist väljastavate isikute pädevus, sh. välisriigi kutsetunnistuste tunnustamine • Energiamärgise info kuvamine kinnisvarakuulutustes • Energiamärgiste esitlemine riigi- ja KOV valduses olevates hoonetes ning muudes avalikes hoonetes


Energiamärgiste arv ajas Kokku 14985 aktualiseeritud märgist (kuni aprill 2016)

Kokku 19701 märgist St. 3995 märgist on ilma hooneta 2013 – 336 märgist 2014 – 1101 märgist 2015 – 2558 märgist Kuni aprill 2016 – 708 märgist


Energiaklasside jaotus Kokku 196 1423 2878 970 521 445 185 181 6799 1967tk 2133tk 2134tk

565tk


Energiamärgised vs. ehitusload ETA märgis 2015 (1325 tk)

1% 0%

1%

1%

0%

1% 1% 2% 2% 1% 13%

Ehitusload 2015 (5936 tk) 2% 2% 2%

0% 0%

5%

1%

2% 2% 1% 1% 0%

11% 39%

13% 23%

73%

Üksikelamud Korterelamud Ridaelamud, kaksikelamud Büroohooned+ teenindus Kaubandus Lasteaiad-koolid-ülikoolid-teadus Suvila, aiamaja, abihoone, kiosk Ühiselamud-lastekodud Kultuurihooned Hotellid-Spad-Majutus-vangla Tööstushooned Hooldekodud-terviseasutusesd Transport Erihooned (katlamajad, kirikud jms)

Üksikelamud Suvila, aiamaja, abihoone, kiosk Korterelamud Tööstushooned Büroohooned+ teenindus Lasteaiad-koolid-ülikoolid-teadus Transport Erihooned (katlamajad, kirikud jms) Kaubandus Hotellid-Spad-Majutus-vangla Ridaelamud, kaksikelamud Kultuurihooned Hooldekodud-terviseasutusesd Ühiselamud-lastekodud


Energiamärgised vs. ehitusload vs. kasutusload 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kõik ETA märgised

624

717

810

1572

2771

3883

1004

Ehitisega seotud ETA märgised

624

717

810

1236

1670

1325

296

Ehitusload

5613

5467 5545

5385

5445

5963

1036

Kasutusload

6012

6130 7142

7544

7013

6644

1286

Erinevuse põhjused: -

Ajaline nihe

-

Ehitamine miljööväärtuslikel aladel

-

Suvilad, tööstushooned jms.

-

Rekonstrueerimine vs. oluline rekonstrueerimine

-

Palju on hoonega sidumata märgiseid

-

KOV-id ei pane tähele energiamärgise nõuet


Energiamärgiste järelevalve Üldine kontroll: -

Kas riigi ja KOV valduses oleval hoonel on energiamärgis olemas?

-

Kas kinnisvarakuulutustes kuvatakse energiamärgist?

Märgiste kontroll: - Pädevuse kontroll - Määrustest tulenevad väärtused (nt. õhulekke arv, kaalumistegurid) - Lähteandmete ja projekti väärtuste võrdlus (nt. U-arv) - ETA märgistel ekspertiis - KEK märgistel läbiarvutus


Järelevalve tähelepanekud • Teadlikkuse suurendamine • KEK märgistel hooletusvead • ETA märgis koostatud eelprojekti tasemel, täiendavaid projekte ei koostata (eriti väikearendused) • KOV-ide suutlikus


Mõtted • Kõikidele hoonetele energiamärgise kohustus • Energiamärgise kontrollarvutus enne kasutusloa menetlust • Isikute pädevuse kitsendamine ja laiendamine • KOV-ide teadlikkuse tõstmine • EHR-i arendamine • Energiamärgised saaksid allkirjastatud


Aitäh! Riina Tamm Riina.Tamm@tja.ee 667 2180

Profile for ÜHINENUD EKSPERDID

Finestum - Energiamärgised, kui indikaatorid  

Ilma erialase hariduseta ametnik Riina Tamm annab energianõu :)

Finestum - Energiamärgised, kui indikaatorid  

Ilma erialase hariduseta ametnik Riina Tamm annab energianõu :)