Page 1

TURPROGRAM 2017

Turprogram 20171


TILLITSVALDE I INDRE SUNNFJORD TURLAG 2017 Hovudstyret 2017 Verv Namn

Adresse

Telefon priv. e-post

Leiar Nestl. Kass. Skrivar Medl. Vara Vara Vara

Angedalen, 6811 Førde Hogane 10 A, 6800 Førde Solbakken 6, 6809 Førde Haugveien 31, 5914 Isdalstø 6980 Askvoll Jovikhogen, 6847 Vassenden Straumen, 6980 Askvoll Furelia 3B, 6814 Førde

958 27 976 970 55 206 415 11 951 995 30 156 932 01 688 959 07 019 481 06 362 481 41 729

kjell.arne.hjelbrekke@enivest.net roy.raasholm.fauske@enivest.net ronnyiden@hotmail.com geir.andvik@hotmail.no arenn@online.no lydia.nesje@hotmail.com vigdis.kvamme@enivest.net jorvaage@online.no

Kjell Arne Hjellbrekke Roy Raasholm Fauske Ronny Iden Geir Andvik Anita Rennestraum Lydia Nesje Vigdis Flaten Kvamme Jorunn Vågen

Barnas Turlag Leiar Anne Grethe Lien Medl. Kristin Søvik Syltesæter Medl. Christine Nikøy Rogne Medl. Ronny Kjøde Medl. Steffen Ben Jonstad Medl. Heidi Vallestad Vara Torill Hukset DNT Ung Indre Sunnfjord Leiar Håvard Høyvik Medl. Bendik Haaland Schei Medl. Anders Nesse Medl. Ole Marius Johnsen Vara Andrè Bruland Gurvin

Byggefelt 2, 6982 Holmedal Viebakkane 29, 6812 Førde 6963 Dale i Sunnfjord Storetræv. 23, 6847 Vassenden Hornnesv. 39, 6809 Førde 6978 Viksdalen Klettalia 31, 6817 Naustdal

909 88 542 924 02 518 970 81 686 952 96 150 918 19 568 992 46 066 907 44 075

anneglien@yahoo.no kristin.syltesater@gmail.com C_nikoy@hotmail.com ronny@hendenelektro.no steffen.jonstad@gmail.com hei-val@online.no frivilligsentralen@naustdal.kommune.no

Solvang 13, 6800 Førde Sunde, 6819 Førde 6800 Førde Ullaland, 6817 Naustdal Brulandsvegen 160, 6813 Førde

948 24 020 904 74 486 905 10 104 477 16 057 992 88 822

havard.sandal.hoyvik@enivest.net bendik.haaland@hotmail.no andersnesse12@hotmail.com olemarius123@outlook.com andrebrugur@gmail.com

Seniorgruppa Leiar Sigrid Gjelsvik Medl. Edith Falkenstein Medl. Odd Skrede Medl. Anders Bergset Vara John Lien

Øyravegen 141, 6817 Naustdal Bøgardsvegen 67 A, 6814 Førde Storesteinen 10, 6800 Førde Grovene 11, 6810 Førde 6982 Holmedal

917 01 820 412 67 440 959 29 864 970 19 283 918 61 083

sigrid.gjelsvik@enivest.net edith.falkenstein@enivest.net odd.skrede@enivest.net a-viberg@online.no j.lien1950@gmail.com

Bre- og fjellsportgruppa Leiar Per-Tore Meier Medl. Asle Veien Medl. Frode Hatten Medl. Sigurd Årskaug Vara Jorunn Vågen Hyttestyret Leiar Kjell Kleiven Medl. Arnfinn Valaker Medl. Per-Tore Meier Medl. Terje Jan Nes Vara Mariann Svingen

Sunde, 6800 Førde Liavegen 39 c, 6800 Førde Einevegen 36, 6819 Førde 6978 Viksdalen Furelia 3B , 6800 Førde

415 05 600 970 55 203 926 69 403 913 88 622 481 41 729

per.tore.meier@gmail.com asle.veien@nrk.no frodehatten@gmail.com siguma@online.no jorvaage@online.no

Botnamyra 1, 6817 Naustdal Kyrkjevegen 23C, 6809 Førde Sunde, 6800 Førde Solbakken 21, 6800 Førde Botnamyra 1, 6817 Naustdal

992 42 772 977 64 853 415 05 600 415 30 517 951 91 858

kjell.kleiven@enivest.net arnfinn.valaker@motek.no per.tore.meier@gmail.com terjene@online.no mariann.svingen@vegvesen.no

Revisorar: Valnemnd:

Marit Nikø og Bjarte Erdal. Jorunn Liv Kleiven (leiar), Jan Roar Sekkelsten og Irene Befring.

Kontoradresse: Langebruvegen 9 Postadresse: Postboks 488, 6803 Førde Telefon: 57 72 06 14 Internett: www.isturlag.no

2

Konti til Indre Sunnfjord Turlag: Hovedkonto: 3705.08.38995 Hyttekonto: 3705.08.39223 Indre Sunnfjord turlag


SJEKK ALLTID FACEBOOK- OG NETTSIDA VÅR FØR TUR! Vêr, sjukdom eller andre praktiske grunnar kan føre til at ein tur vert avlyst eller flytta. Det kan og vere at turleiaren har anna viktig informasjon som kjem på kort varsel. Difor er det alltid lurt å sjekke nettsida vår, www.isturlag.no eller Facebook-sida vår kvelden før tur. Det er her vi publiserer viktige meldingar til turdeltakarane. Ved påmeldingsturar brukar vi og SMS i kontakt med deltakarane. På desse sidene publiserer vi elles nyheiter, turinformasjon, reportasjar og anna som du kan ha nytte og glede av. Ei oversikt over alle turane våre finn du i aktivitetskalenderen vår på www.isturlag.no. Kontingent til IST/DNT for 2017 Hovudmedlem Ungdom (19–26 år) Skuleungdom (13-18 år) Honnørmedlem (Over 67 år eller ufør)

kr 660,- kr 340,- kr 205,- kr 510,-

Husstandsmedlem til hoved/student/honnørmedlem kr 330,- Barnemedlem (0-12 år) kr 125,Familiemedlemskap kr 1180,- Framsida: Fossedalshengenipa, Vigdis Flaten Kvamme.

Turprogram 20173


Utvalde turar

I SPORA ETTER FRIARAR OG BUSKAP Lørdag 5. august: Oldeskaret. Smak på namnet. Det gir deg smaken av det vakraste Norge kan by på. Uforgløymelege utsyn til bre, spisse tindar og spegelblanke fjellvatn. Fossefall og ein brattlendt sti som fører deg inn i eit landskap folk frå heile verda søkjer. No kan du oppleve den gamle ferdselsvegen mellom Nordfjord og Sunnfjord – frå Oldedalen til Stardalen. Stien som i farne tider husa både friarar og bønder som drifta buskapen mellom dalføra, er i dag opprusta og sikra. Første delen er bratt, men etter kring 600

4

høgdemeter flatar det ut og resten av turen går i flott høgfjellsterreng. Oppstigninga byr på storslått utsyn over blant anna den vidgjetne Briksdalsbreen og fjella rundt. Vi går og gjennom den spektakulære fjellsprekken, Gløvre. I Oldeskaret, 1100 m.o.h. nyt vi nista i solhellinga mot vatnet. Ein tur for minneboka! Vi køyrer privatbilar til Høyset i Stardalen, der vi kjem nedatt utpå ettermiddagen. Herifrå vert det sett opp buss til Oldedalen.

Indre Sunnfjord turlag


Turprogram 20175


SOGNEFJORDEN Lørdag 10. juni. Du har kanskje køyrt på E39 langs Sognefjorden, mellom Lavik og Vadheim, og undra deg på korleis denne fjorden ser ut frå “oven”. Og det kan vi love deg, du vert ikkje skuffa. Storslagen utsikt over verdas lengste fjord. Slik kan denne turen beskrivast frå start til slutt. Her får du sett det meste frå hav til bre. Vi køyrer til Indre Torvund. Herifrå vert det sett opp fellestransport nokre kilometer 6

austover langs fjorden til Avsnes (aust for Norevik). Herifrå går vi opp til Fløyen (764 moh). Heile vegen opp kan du nyte utsikta, før vi kjem opp på turens første topp der turens kanskje mest spektakulære utsikt møter oss. Ikkje berre over Sognefjorden, men herifrå ser du og rett ned i Vadheimsfjorden og til bygda inst i fjorden. Litt artig er det også å tenkje på at trafikken på E39 køyrer gjennom dette fjellet Indre Sunnfjord turlag


PANORAMA 

nokre hundremeter under oss (Bogstunnelen). Deretter set vi kursen vestover med storslagen utsikt utover fjorden, mot havet og fjella i både ytre Sogn og Sunnfjord, med majestetiske Kvamshesten og Blegja i nord. Neste topp er Hatlelifjell (781 moh), før vi går vidare til Duken (støl). Vi avsluttar med Blåfjell (719 moh) før vi går nedatt til bilane på Indre Torvund.

Foto: Liv Janne Bell Jonstad.

Turen går i relativt lettgått terreng, men den er lang (7-8 timar) og krev at du har fjellforma inne. Det er mogeleg å avslutte turen kring halvveges ved å gå nedatt frå Duken til Norevik. Vil du verkeleg nyte storslått utsikt over Sognefjorden, er dette turen for deg. Påmelding til turleiar pga behov for fellestransport mellom Avsnes og Indre Torvund.

Turprogram 20177


TØR DU STÅ PÅ EIN FOT PÅ BLADET?

8

Indre Sunnfjord turlag


Set av helga 11.-13. august og bli med til Molladalen. Molladalen må berre opplevast. Mange har nok drøymt om å stå på toppen av Bladet. No har du sjansen til å verte med fjellsportgruppa til Sunnmøre. Vi inviterer til samling i eit heilt unikt område av Sunnmørsalpane. Planen er å reise opp fredag kveld med retur søndag ettermiddag. Overnatting i telt nede i dalen. Dette er ei sam-

ling der den enkelte brukar dagane som dei sjølve vil. Du kan klatre kjende, enkle ruter om du har kompetanse til det. Eller du kan kan prøve fiskelukka og slappe av ved vatnet med dei flotte fjella rundt deg. Vil du opp på fjella, er det fullt mogeleg utan å måtte klatre. Utfyllande informasjon på isturlag.no

Turprogram 20179


EI HELG I UKJENT TERRENG

10

Indre Sunnfjord turlag


Set av helga 19.-21. mai og bli med til Blåbrebu. Turlaget inviterer til samling, men deltakarane organiserer seg slik dei finn det for godt. Mogelegheitene er mange. Du kan ta ein skitur til Saga eller Ålfotbreen. Klatrekyndige kan bli med Kjetil Høydal og andre ein tur på Maritinden – ein spenstig og luftig topp med klatring grad 4+. Vi går opp Grøndalen frå Nordalsfjorden fredag ettermiddag/kveld. Alle tek med det dei sjølve treng av mat, drikke og utstyr. Det er påmelding på denne turen sidan hytta berre har 14 sengeplassar.

Turprogram 201711


TRADISJONSTUR TIL GROVABREEN

12

Indre Sunnfjord turlag


Det vert liksom ikkje heilt påske utan å gå den tradisjonsrike turen til Grovabreen. I år går turen 13. april, og den startar som alltid i Dvergsdalsdalen i Jølster. Med ski på beina går kursen oppover mot Stølsnova før vi endrar retning sørover mot Salseggja og brekanten. Etter ein litt bratt bakke opp brekanten går vi slakt innover mot brekulen. Dersom veret og deltakarane ønskjer det, tek vi turen inn til høgste punktet i Førde kommune, 1586 meter over havet.

Vi returnerer via Fagredalen med høve for flotte renn tilbake til utgangspunket. Dette er ein tur som gjev minner for livet. Dersom du ikkje har randoneeutstyr, men har lyst til å prøve, tek du kontakt med turlaget på førehand, slik at du kan få låne. (IST har ein del randoneeski for utlån. Ta kontakt med turleiar i god tid).

Turprogram 201713


I INDUSTRISAMFUNNET SINE FOTSPOR

14

Indre Sunnfjord turlag


Vi har i samarbeid med Balestrand og Høyanger Turlag organisert denne familieturen der vi skal følgje i fotspora til industripionerane i Høyanger. Turen går 27. august. Då industrireising og utnytting av vasskrafta starta i 1916 var tilgang til fjellet avgjerande, noko som også gav tilgang til rekreasjonsområde for befolkninga. Vi startar med å gå dei over 1200 trappetrinna opp fjellsida med utsikt mot Høyanger og fjorden. Det er lurt å ta med hanskar for denne delen. Deretter går vi på sommarstien som damvaktaren nytta opp til den største demninga i området, vidare over denne og opp til Bergefjell og den opne «Toppenhytta». Her er det fin utsikt over Sognefjorden. Tilbaketuren går via Fjellvegen ned att til Høyanger. Turprogram 201715


HYTTETUR I STØLSHEIMEN Stølsheimen. Smak på namnet...

16

Indre Sunnfjord turlag


Historie. Frodige lier som reiser seg steilt opp frå Sognefjorden i nord. Lier som glir over i eit kupert fjellandskap med talrike dalføre, botnar og blenkjande fjellvatn. Vi inviterer deg med på ein fire dagar lang hytte til hyttetur i dette vakre landskapet mellom Sognefjorden og Modalen/Eksingedalen i Hordaland. Vi køyrer bil til Nordeide, tek båten over Sognefjorden til Ortnevik. Første dagsetappe går til Norddalshytten. Neste dag går vi vidare til Solrenningen, eit gamalt og frodig stølsområde i hjarta av Stølsheimen. Tredje dag set vi kursen mot Åsedalen, før vi siste dagen går til Bjergane på Vikafjellet, der vi køyrer buss til Vik. Herifrå tek vi hurtigbåten tilbake til Nordeide.

Turen vekslar mellom høgfjellsterreng og meir frodig landskap. Dagsetappane er på fem til seks timar. Vi følgjer dei T-merka stiane mellom hyttene. Dei tre hyttene vi skal bu på er sjølvbetjente. Det betyr at vi i fellesskap lagar oss middag og frukost på denne turen. Hyttene er utstyrt med proviantlager, men brødmat og fersk mat må du sjølv ta med. Det same gjeld sovepose eller lakenpose. Hyttene er tilrettelagt for hund. Turen går 6. til 9. juli. Fordi hyttene har begrensa kapasitet, har vi sett ei grense på 15 deltakarar på turen. Påmelding innan 1. juli til turleiar.

Turprogram 201717


TURPROGRAM 2017 Dato

NB! Hugs alltid å sjekke isturlag.no og Facebooksida vår kvelden før tur!

Rute

Type tur

Kom deg ut-dagen Kom deg ut-dagen: Rivedal Kom deg ut-dagen: Instedalen skileikanlegg Kom deg ut-dagen Skitur i Årdalsdalen Lyktetur rundt Gjøset Instedalen skileikanlegg - Reinene

Skøyter Ski/aking Ski Ski/skøyter Ski Ski Ski

Topptur på ski “Karsten og Petra”-tur Ski/aking i Norddalen Blomlia Skisenter “Karsten og Petra”-tur Topptur: Øvrebø-Blåfjellet

Ski Fot Ski Slalom Fot Ski

Askdalen Seljefløytetur Seljevollen-Speningsvatnet

Orientering Fot

Flugestøylen Trilletur til Hunsrasta i samarbeid med helsestasjonen Fjelltur: Vardeheia Overnatting på Øyra Finn fram-dag i Instedalen skileikanlegg Fjelltur til Steinkorsen Friluftsdag Svidalsøyra Fjelltur - Bergsheia

Fot Fot Fot Padling/sykling m.m Fot/orientering Fot Diverse aktivitetar Fot

BARNAS TURLAG

FEBRUAR 05.02 05.02 05.02 05.02 05.02 10.02 Veke 8 MARS Mars 12.03 12.03 19.03 24.03 25.03 APRIL 23.04 30.04 MAI 01.05 09.05 14.05 19.05-20.5 21.05 21.05 21.05 28.05 JUNI 07.06 09.06 10.06-11.06 11.06 11.06 18.06 18.06 19-23.06 JULI 02.07 05.07 AUGUST 11-13.08 20.08 20.08 27.08 SEPTEMBER 02.09 03.09

18

Vanskegrad

Aktivitetsettermiddag med padling og fisking på Bekkjavatnet Fot Fiskekveld i Kjøsnesfjorden - kvelden før aurefiske-konk. Fisking Overnatting under open himmel Fot Klatretur Hornnesstølen Fot/klatring Aktivitetsdag Fot Klatretur Fot/Klatring Tur til Fagredalen Fot Friluftsskule Diverse aktivitetar Fjelltur til Skarsvatnet Festivaltur til Halbrendsstølen

Fot Fot

10-års jubileumstur til Galdhøpiggen Fjelltur til Fløyen på Sande Lundeskaret Stølsvandring og historieformidling

Fot Fot Fot Fot

Bretur Stardalen - Haugabreen Postvegtrimmen

Bre Fot Indre Sunnfjord turlag


Turane er merka med vanskegrad Turleiar/Påmelding til

Svært lett

Lett

Litt tung Telefon

Iren og Karina Elisabeth Skarstein 975 44 932 Åsmund Berthelsen. Sissel Strømmen (BT Florø) 901 80 067/932 37 073 Heidi Eriksrød 400 68 149 Hanne og Jill Kristin Syltesæter 924 02 518 Åsmund Berthelsen 932 37 073

Jorunn Kleiven 909 19 213 Annlaug Birkeland 997 06 055 Heidi Ringstad 959 28 305 Siss-May Edvardsen 952 90 114 Anne Grethe Lien Annlaug Birkeland

909 88 542 997 06 055

Tung/krevande Lag

Fjaler Askvoll Naustdal/Flora Fosseheimen Gaular Jølster Førde Naustdal Førde/DNT ung Naustdal/Førde Fjaler Askvoll Fjaler Naustdal Askvoll Naustdal

Ronny og Siri 952 96 150 Kristin Syltesæter 924 02 518 Anita Rennestraum 932 01 688 Åsmund Berthelsen 932 37 073 Jøran Laukeland, Vidar Fosse Ronny Kjøde 952 96 150 Heidi Eriksrød 400 18 075

Jølster Førde Fjaler Askvoll Naustdal Førde Jølster Fosseheimen Gaular

Sissel Flåm 992 64 780 Hanne Siss-May Edvardsen 952 90 114 Jarle Øygard 481 68 179 Per Magne Kjellfrid Støylen 992 67 656 Anne Grethe Lien 909 88 542

Førde Jølster Naustdal Førde Fjaler Jølster Førde Askvoll

Karsten og Linda Karlsen Sunde Kristin Syltesæter

971 62 393 924 02 518

Anne Grethe Lien/Anita Rennestraum 909 88 542/932 01 688 Karsten og Linda Karlsen Sunde 971 62 393 Hanne og Siri Laila Oppdal

Jorunn Kleiven 909 19 213

Fosseheimen Gaular Førde Askvoll Fosseheimen Gaular Jølster Fosseheimen Gaular Førde/Jølster Fjaler

Turprogram 201719


Dato

Rute

Type tur

03.09 03.09 03.09 03.09 13.09 16-17.09 17.09 30.09-01.10 OKTOBER 01.10 08.10 22.10 NOVEMBER November 02.11 12.11 19.11 DESEMBER 10.12 13.12 27.12

Kom deg ut-dagen: Hamnanova Kom deg ut dagen: Herlandsvatnet/Hovden Kom deg ut-dagen: Svovatnet eller Vonavatnet Kom deg ut dagen: Hunsrasta Fjelltur til Nordheia Overnattingstur Longevasshytta (Påmelding) Fjelltur til Blåfjell Overnattingstur Nipebu

Fot Fot/Padling Fot Fot Fot Fot Fot Fot

Vanskegrad

Fjelltur til Fjellsenden/Taket Tindefjellet Hilvang - Varahogjen

Fot Fot Fot

Klatring i klatrehallen på Vie Lommelykttur/Nattorient.: Kletten-krysset til Kletten Eventyrtur Reflekstur Askdalen/Prestemarka

Klatring Fot Fot Fot

Grauttur Nisse/turbotur frå grusbana til gapahuken Ski/aking på Tveit

Fot/ski/ake Fot Ski/ake

SKI-/FOT-/BRE-/KLATRE-/SYKKEL-/SENIOR-/UNGTURAR

04.02 Steinegga 11.02 Klungeren 19.02 Angedalen - Steinheia 24.02-26.02 ToppturCamp 25.02 Fauskevarden 26.02 Bolsetnipa 11.03-12.03 Skihelg i Sogndalsdalen 12.03 Nordheia 18.03 Monkeggi 26.03 Tortnegrøeggja April 09.04 Årdal - Nes 13.04 Grovabreen 16.04-17.04 Overnattingstur til Skåla 17.04 Venevasseggja 17.04 Botnavatnet m/friluftsgudsteneste 22.04 Bjørndalen rundt 23.04 Storfjellet 28.04-30.04 SurvivalCamp 30.04 Blegja Mai Rafting/gokart 01.05 7-fjellstur i Askvoll 06.05 Gravdalstind 07.05 Loftet 19.05-21.05 Maritinden 21.05 Øyane over

20

Ski Truger Ski Ski Truger Ski Ski Truger Ski Ski Leirdueskyting Ski Ski Ski Ski Fot/Ski Ski Ski Fot Ski Fot Fot Ski Ski Ski/klatring/fot Fot Indre Sunnfjord turlag


Turleiar/Påmelding til

Telefon

Hanne/Per Magne Lill Hege Olset 906 77 916 Siss-May Edvardsen 952 90 114 Kristin Syltesæter 924 02 518 Kristin Syltesæter 924 02 518 Ronny Kjøde og Kristin Syltesæter 952 96 150 Heidi Eriksrød 400 18 075 Siss-May Edvardsen 952 90 114

Lag

Jølster Askvoll Naustdal Førde Førde Jølster/Førde Fosseheimen Gaular Naustdal

Ronny Kjøde/Jill Årdal 952 96 150 Elisabeth Skarstein 975 44 932

Fjaler Jølster Askvoll

Jarle Øygard 481 68 179 Åsmund Berthelsen 932 37 073 Heidi Ringstad 959 28 304

Førde Naustdal Fjaler Askvoll

Kristin Syltesæter 924 02 518 Heidi 909 88 542 Ellen Marie og Alf Karstein

Kjell A. Hjellbrekke Roy Raasholm Fauske Kjell Arne Hjellbrekke Bendik Haaland Schei Roy Raasholm Fauske Knut Skurtveit Anders Nesse Roy Raasholm Fauske Dag Nestegjerde Per Tore Meier Anita Rennestraum Kjell A Hjellbrekke Asle Veien Andre Bruland Gurvin Atle Holsen Jan Roar Sekkelsten Per Tore Meier Ronny Iden Ole Marius Johnsen Erik Solheim Anne Grethe Lien John Lien Terje Jan Nes Terje Jan Nes Kjetil Høidal Jorunn Vågen

958 27 976 970 55 206 958 27 976 904 74 486 970 55 206 482 20 902 905 10 104 970 55 206 950 79 486 415 05 600 932 01 688 958 27 976 970 55 203 992 88 822 907 29 826 911 48 702 415 05 600 415 11 951 477 16 057 952 56 950 909 88 542 918 61 083 415 30 517 415 30 517 901 95 257 481 41 729

Førde Askvoll Askvoll

Alle Alle Alle UNGTUR Alle Alle UNGTUR Alle Alle Bre- og fjellsport UNG Askvoll Alle Alle UNGTUR Alle Alle Bre- og fjellsport Alle UNGTUR Alle UNG Askvoll Alle Bre- og fjellsport Bre- og fjellsport Bre- og fjellsport Alle

Turprogram 201721


Dato

Rute

25.05 Fauskevarden m/ friluftsgudsteneste 27.05 Ådneburen (Nordhordland) 28.05 Ortnevik-Sylvarnes Juni 03.06-04.06 “Ingen grenser”. Spes. tilrettelagt for funkjsonshemma 04.06 Alden 02.06-03.06 Nattskitur på Josten 05.06 Hjellestølen m/ friluftsgudsteneste 10.06-11.06 Klatrekurs - fjell 10.06 Høgeheia (v. Staveneset) 10.06 Sognefjorden panorama - Vadheimsfjorden-Torvund 16.06-18.06 Galdhøpiggen 17.06 7-fjellstur i Førde 23.06 Blåane - Gullgruva 24.06 Fossedalen 01.07 Via Ferrata 01.07 Taket 02.07 Offisiell opning Skålabu 06.07.-09.07 Stølsheimen 08.07 Hafstadfjellet - festivaltur 09.07 Snønipa 15.07 Fyglastøylen 16.07 Jarstadheia 22.07-23.07 Ruteflotdalen 23.07 Rundenova 29.07 Austanbotntind 30.07 Arnsteinsheia August/sep Rivedal - Nipebu - Rivedal 05.08 Oldeskaret 12.08 Lunde - Fjærland 12.08 Fossheimsstøylen 11.08-13.08 Samling i Molladalen 19.08-20.08 Tverrådalskyrkja 20.08 Rørvik - Blegja 26.08.-27.08 Opning av tilbygg på Longevasshytta 27.08. Bergefjell/Toppenhytta via trappene 26.08-27.08 Klatrehelg 02.09. Tjugatoten/Balestrand 02.09 Fossestien 03.09 Øyane over 09.09-10.09 Kajakkhelg 10.09 Høydalsnipa/Håsteinen 17.09 Munkesva 23.09 Leik i blåisen 23.09 Ryssdalshornet 01.10 Eikåsnipa m/friluftsgudsteneste 07.10 Terrengsykling Okt/nov Reflekstur 02.12 Hafstadkleiva m/friluftsgudsteneste 25.12 Hunsrasta v/Bekkjavatnet m/friluftsgudsteneste 31.12. Hafstadfjellet

22

Type tur

Vanskegrad

Fot Fot Fot Padling/klatring Fot Fot Ski Fot Klatring Fot Fot Fot Fot Fot Fot Klatring Fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot Klatring/fot Fot Klatring/fot Fot Fot Fot Fot Fot Fot/klatring Fot Fot Fot Fot Klatring Fot Fot Fot Kajakk Fot Fot Bre Fot Fot Sykkel Fot Fot Fot/ski Fot/ake/ski Indre Sunnfjord turlag


Turleiar/Påmelding til

Telefon

Lag

Alle Jan Roar Sekkelsten 911 48 702 Alle Geir Andvik 995 30 156 Alle Roy Raasholm Fauske 970 55 206 UNG Askvoll Anita Rennestraum 932 01 688 UNGTUR Håvard S. Høyvik 948 24 020 Alle Kjell Arne Hjellbrekke 958 27 976 Bre- og fjellsport Per Tore Meier 415 05 600 Alle Jan Roar Sekkelsten 911 48 702 Bre- og fjellsport Frode Hatten/Asle Veien 926 69 403 Senior John Lien 918 61 083 Alle Roy Raasholm Fauske 970 55 206 UNGTUR Håvard S. Høyvik 948 24 020 Alle Kjell Kleiven 992 42 772 Alle Kjell Arne Hjellbrekke 958 27 976 Senior John Lien 918 61 083 Bre- og fjellsport Asle Veien 970 55 203 Alle Heidi Ødemark 980 32 513 Alle Kjell Arne Hjellbrekke 958 27 976 Alle Roy Raasholm Fauske 970 55 206 Alle Geir Andvik 995 30 156 Bre- og fjellsport Gunnar Bjørklykke Senior Odd Skrede 959 29 864 Alle Heidi Ødemark 980 32 513 Bre- og fjellsport Terje Jan Nes 415 30 517 Alle Ronny Iden 415 11 951 Bre- og fjellsport Frode Hatten 926 69 403 Alle Heidi Ødemark 980 32 513 UNG Askvoll Anne Grethe Lien 909 88 542 Alle Vigdis Flaten Kvamme m/fleire 481 06 362 Bre- og fjellsport Kjell Kleiven 992 42 772 Senior Ludvig Birkeland 915 82 892 Bre- og fjellsport Frode Hatten 926 69 403 Bre- og fjellsport Terje Jan Nes 415 30 517 Alle Norleiv Erdal 958 79 987 Kjell Kleiven 992 42 772 Alle Alle Vigids Flaten Kvamme 481 06 362 UNGTUR Bendik Haaland Schei 904 74 486 Alle Dag Nestegjerde 950 79 486 Senior Anders Bergset 970 19 283 ALLE Lydia Nesje 959 07 019 UNGTUR Håvard S. Høyvik 948 24 020 Alle Roy Raasholm Fauske 970 55 206 Bre- og fjellsport Norleif Erdal/Hening Lefdal 958 79 987 UNGTUR Ole Marius Johnsen 477 16 057 Alle Lydia Nesje 959 07 019 Alle Jan Roar Sekkelsten 911 48 702 UNGTUR Anders Nesse 905 10 104 UNG Askvoll Anita Rennestraum 932 01 688 Alle Jan Roar Sekkelsten 911 48 702 Alle Jan Roar Sekkelsten 911 48 702 Alle Styret 958 27 976 Turprogram 201723


KORLEIS FINN DU HYTTENE VÅRE? Indre Sunnfjord Turlag har tre hytter; Nipebu og Longevasshytta som er sjølvbetjente og Massbu som er ubetjent. Alle tre hyttene er ulåste. Nipebu Ligg ved Langevatnet i Askvoll kommune, ca 500 moh. Dei tre mest brukte stiane til hytta er; • Køyr til Rivedal, der det er gode parkeringstilhøve (parker ved kraftverket). Gå anleggsvegen opp til inntaksdammen. Vidare inn Vagstaddalen, på nordsida av Atlevatnet og opp til Langevatnet. • Frå Førdefjordsida køyrer du til Markavatnet. Ta den nye anleggsvegen inn til enden. Der kan du parkere. Gå opp anleggsvegen til du kjem til eit kryss. Der tek du til høgre, for så å ta til venstre. Der står det skilt til Nipebu. Gå forbi Krokavatnet og opp på vestsida av Fossedalshengenipa, før du svingar vestover på sørsida av Langevatnet. • Frå Dale parkerer du ved brufestet på Ottersteinen på tillaga parkeringsplass. Gå den nye og merka stien til Fossevika. Deretter følgjer du merka sti til Nipebu. Longevasshytta Ligg aust i Naustdal kommune, mellom Inste Longevatnet og Vassvendevatnet, ca 800 moh. • Den vanlegaste og kortaste vegen til Longevasshytta er frå Årdalen i Jølster. Køyr til Erikstad og vidare innover bomvegen på høgre side av elva heilt til Legestøylen. Like før stølen er det ein parkeringsplass. Stien opp bakkane til Stegsvatnet og heilt til Longevasshytta er godt merka. Når du kjem til 24

hyttene ved enden av Stegsvatnet held du vestover og på venstre sida av Kupevatnet. Etterkvart får du Vassvendevatnet på venstre side og passerer ei kort bru før du ser hytta rett fram. • Frå Naustdal er ikkje stien så tydeleg. Denne ruta vert mest nytta på vinterstid. Køyr til inste garden, Nes i Naustdal. Ta vegen opp til høgre og parker på parkeringsplassen på høgre side. Herifrå er stien til Longevasshytta godt merka, men mindre tydeleg etterkvart. Bortsett frå Vonavatnet som vert passert på høgre sida, skal du halde til venstre for både Gotdalsvatnet, Ytre Langevatnet og Inste Langevatnet. Massbu Ligg på Øvre Laukelandsstølen i Gaular kommune, mellom Dalsfjorden og Førdefjorden, ca 400 moh. • Køyr skogsvegen (bomavgift) opp til Nedre Laukelandsstølen til parkeringsplassen ved brua over Storeelva. Derifrå er det merka sti opp til hytta. • Når du kjem frå Dale, parkerer du ved brufestet på Ottersteinen. Gå den nye og godt merka stien til Fossevika. Frå Fossevika vidare opp bakkane til Kleiva. Deretter langs Fossedalselva til rett forbi hytta Elraki på venstre side av vegen. Her er det sett opp skilt til Massbu. Vidare følgjer du den nye og godt merka stien til Brendeheiknappen i aust med flott utsikt til Dale. Deretter følgjer du raudmåla pålar ned lia mot aust. Her møter du skogsvegen på Laukeland. Denne følgjer du til Nedre Laukelandsstølen. Det står skilt i vegskiftet. Så går du nordover siste kilometeren til Massbu på merka sti. Indre Sunnfjord turlag


Bergen

Markavatnet

Nipebu

Massbu

Fløyen

Rivedal

Laukeland

Ottersteinen ©Kartverket / Designerkontoret

Dale

Bergen

Longevasshytta

Vona

Ytre Langevatnet

©Kartverket / Designerkontoret

Legestøylen

Årdal

Bergen Markavannet

Blægja Nipebu

Massbu

Fløyen

Laukeland Dale

©Kartverket / Designerkontoret

Ottersteinen

Foto: Gustav Skaar

Turprogram 201725


NOKO FOR EINKVAR SMAK BARNAS TURLAG: Vi har eit rikhaldig tilbod for born under 12 år. I Barnas Turlag er det viktigare å kose seg enn å gå langt. Vi tilbyr alt frå trilleturar med vogn for dei aller yngste til klatreturar og breturar som gjev dei eldste ungane utfordringar. Barnas Turlag har turar der matlaging ute er ein del av turen. Vi har også turar med lykt i mørkret, fisketurar, ski- og aketurar og mykje meir. Vi har grupper i Førde, Jølster, Gaular/Fosseheimen, Fjaler, Naustdal og Askvoll. Alle BT-gruppene har sine eigne Facebook-sider som du kan følgje. Der kan du lese meir om tilbodet i din kommune, og samstundes sjå bilete frå turane og aktivitetane. UNGDOMMANE: SurvivalCamp, toppturar, klatring, sykling, leirdueskyting, rafting og padling. Er du mellom 13 og 26 år og synest dette høyrest spennande ut? Sjekk ut Facebook-sidene til DNT ung Indre Sunnfjord og Barnas Turlag og Ung Askvoll. SENIORANE: Vi tilbyr seniorturar for dei som ønskjer å gå lettare turar i eit rolegare

26

tempo. Det skal ikkje vere noko fartspress, og matpause med termos og niste høyrer med på alle turane gjennom sommaren. Sjå turprogrammet i dette heftet og på nett. ONSDAGSTURANE: Dette er eit tilbod for alle i perioden mai til september. Turane går i Førde og omland. Turane er kveldsturar som går i høveleg tempo. Turtid ca tre-fire timar. Turoversikten kjem på nettsida vår utpå våren. Turane vert annonserte på nett og Facebook. POPULÆRT FOR ALLE: Også sommaren 2017 kan du registrere deg på ti utvalde toppar i Førde og omland og vere med i trekninga av fine premiar. TiTur vart ein stor suksess med over 200 registrerte deltakarar i fjor. Meir info kjem utpå våren på nettog Facebook-sidene våre. Vil du ha siste nytt? Lurer du på kva som skjer? Følg Indre Sunnfjord Turlag på Facebook og isturlag.no.

Indre Sunnfjord turlag


Turprogram 201727


PÅ TUR MED FØRDEFESTIVALEN IST er svært glade for å samarbeide med Førdefestivalen om å skape gode musikkog festivalopplevingar for born og vaksne ute i naturen. Temaet for Førdefestivalen 2017 er Klangen av Norden! så i år vil deler av festivalprogrammet presentere nordisk folkemusikk anno 2017. I tillegg kjem det sjølvsagt musikk og artistar frå heile resten av verda til Førde også i år: Mali, Argentina, Spania, Portugal, Cuba, Zimbabwe, Skottland, Elfenbeinskysten med meir. På Hafstadfjellet, 706 moh, inviterer vi til konsert med Bitori frå Kapp Verde. Musikken deira går under namnet funana, og fram til Kapp Verde fekk sjølvstende frå den portugisiske kolonimakta i 1975, var dette musikk som var forboden å spele på øyane. Den årlege konserten på den mest spektakulære festivalarenaen, er som vanleg laurdag på festivalen. Busstransport frå sentrum, til felles fottur frå Langeland. Eit par morgonar inviterer festivalen til «Morgonstund har gull i munn» i samarbeid med barnehagar rundt i Førde. I år vert det marokkanske songar og rytmar med Aissa Tobi. Ta med niste og sitjeunderlag, og nyt ein piknik i det fri! Konsertane er gratis.

HUGS! er medlemm T N D e ll A lpå festiva får rabatt ! pass

Heile programmet vert lansert 23. mars, og meir informasjon om artistar, tidspunkt og transport finn du på www.fordefestival.no – og på facebook. Billettar på TicketCo.no.

28

Indre Sunnfjord turlag


Ut på tur, aldri sur!

går av stabelen onsdag 5. juli, og igjen har vi valt Halbrendsstølen som mål for mat og kos og ein eksotisk konsert med Kouame Sereba frå Elfenbeins-kysten.

Turprogram 201729


PRAKTISKE OPPLYSNINGAR 2017 Påmelding På turar med påmelding, står tidsfrist og telefonnummer i annonsen i avisa Firda. Ved å kontakte turleiar vil du få praktiske opplysningar om turen. På dei fleste av turane våre er det oppmøte på Esso i Førde. Vi ber om at det i­kkje vert parkert bilar på stasjonsområdet. På enkelte turar møter turleiar opp på avgangsstaden og ikkje i Førde. Dette vert opplyst i annonsen, og då lyt turdeltakarane sjølve samordne transporten frå Førde, og ta seg fram til avgangsstaden. Turavgift Dei fleste turane til Bre- og Fjellportgruppa har turavgift. Også på ein del andre turar blir det kravd inn turavgift, til dømes når vi nyttar felles transport og på overnattingsturar. Når det vert nytta samkøyring i privatbilar oppmodar vi om at ein betaler for skyssen til sjåføren. IST får Vipps i løpet av våren. Forsikring/ansvar Vi gjer merksam på at deltaking på IST sine arrangement skjer på eige ansvar. IST står ikkje ansvarleg for økonomiske følgjer av moglege uhell/skader som måtte skje på arrangementa våre. Deltakarane bør ha privat reise- eller ­ulykkesforsikring. Utstyr spesielt for bre- og skiturar Breturar: Bruk same utstyr som for ein vintertur i fjellet. Vi nemner: vindtett jakke og bukse, regnklede, lue og vottar, genser og ullundertøy, gode fjellsko, termos og solbriller. Bre- og Fjellsportgruppa har ein del breutstyr til utleige. ­Opplysningar elles får ein ved påmelding. Skiturar: Snøspade er obligatorisk personleg ­utstyr på skiturar. I tillegg må alle som har, ta med søkestang og sendar/mottakar. Kontortid IST har kontorfellesskap med Sogn og Fjord­ane 30

Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum. Kontoret har utsal av kart, turbøker og diverse tur­ effektar. Her møter du dagleg leiar Astrid Kalstveit. Opningstider er måndag–fredag 09–15. www.isturlag.no Du finn meir informasjon om turlaget, hyttene og turane på www.isturlag.no Her blir det som hovudregel også lagt ut ­bilete og rapportar i etterkant av turane. Bilde og tekst kan sendast til isturlag@gmail.com Følg oss på Facebook Indre Sunnfjord Turlag har også eiga Facebookside der vi publiserer nyheiter, turinfo og anna som medlemmene kan ha nytte og glede av. Medlemsfordelar Som medlem i Indre Sunnfjord Turlag har du ei rekkje medlemsfordelar: - Rabatt på fjell- og skiutstyr på Din Sport - Rabatt på overnatting og fortrinnsrett til over 500 DNT-hytter - Rabatt på ei rekke private hytter og fjellstover over heile landet - Rabatt på fjellhytter til turistforeiningane i Sverige, Finland og Island - Rabatt på turutstyr, bøker og kart i DNTbutikkar - Rabatt på turavgift - Tilsendt flott turprogram frå IST - Tilsendt medlemsbladet Fjell og Vidde 6 gonger i året og DNT Årbok med mange fine turomtaler (gjeld hoved-, student/ungdomog honnørmedlem) - Rabatt på forsikringar hos Gjensidige Er du framleis i tvil? Bli med oss på tur for å ­oppleve endå fleire fordelar!

le med rlag har ein avta Indre Sunnfjord Tu opptil ev elshuset som gj Din Sport i Hand skort lem ed Hugs DNT-m 30% rabatt. NB.

Indre Sunnfjord turlag


Turprogram 201731


Følg Indre Sunnfjord Turlag pü facebook og instagram #indresunnfjordturlag

32

Indre Sunnfjord turlag

IST Turprogram 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you