Page 1

Expert in filters Expert en filtres

Filter-Technics bvba Adres. Tel Fax Gsm Tax Iban Swift E-mail Www

Adrian Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium +32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84 2200 9885 5059 BIC GEBA BE BB info@filter-technics.be www.filter-technics.be


Inhoudstafel

Expert in filters Inhoudstafel

Pag

Over Filter-Technics Onze sterke punten Onze klanten Preventief onderhoud en filters

Hydraulische filters

10

Overzicht Technische informatie hydraulische filters Filterelementen Hydraulische filterhuizen Hydraulische filtergroepen Tankbeluchtingsfilters Olieanalyses

Vloeistoffilters

23

Vloeistoffilters – groffilters Zakkenfilters kaarsenfilters Metaalgaasfilters Filtergroepen Bandfilters Filters voor Waterbehandeling

Luchtfilters

33

Technische informatie luchtfilters Stoffilters in naaldvilt Voorbeelden Geplisseerde stoffilters Voorbeelden Oliemistfilters Hoog efficiĂŤnte oliemistfilters

Filters voor motoren en compressoren Persluchtfilters Filters voor compressoren Filters voor motoren Brandstoffiltratie

43


Table des matières

Expert en filtres - Table des matières

Pag

À propos de Filter-Technics Nos points forts Nos clients L'entretien préventif et les filtres

Filtres hydrauliques

10

Vue d’ensemble Information technique filtres hydrauliques Eléments filtrants Filtres hydrauliques complet Groupes de filtration hydrauliques Reniflards d'air Analyses d'huile

Filtres pour liquides

23

Filtres pour liquides - préfiltres Filtres à poches Filtres à cartouches Filtres à tamis métallique Unités de filtration Filtres à bande Filtres pour le traitement d'eau

Filtres à air

33

Information Technique filtres à air Filtres à air classique Filtres à poussières en tissu Exemples Filtres à poussières plissés Filtres à brouillard d'huile

Filtres pour moteurs et compresseurs Filtres à air comprimé Filtres pour moteurs Filtration de combustible

43


Over Filter-Technics

Over Filter-Technics Filter-Technics is dé specialist voor alle industriële filters. Sinds 1992 helpen en ondersteunen wij onze klanten met het op punt te stellen van hun totale filtratie noden. Wij zijn een one-stop supplier voor al uw filtratieproducten. Het volledige service- en logistiekconcept dat FilterTechnics aanbiedt aan zijn klanten heeft grote voordelen: Total Filtration Management reduceert de totale kosten (total cost of ownership), vereenvoudigt het inkoopproces, en zorgt ervoor dat uw filtratie- en zuiveringsinstallaties optimaal onderhouden worden en up to date zijn voor wat betreft techniek en regelgeving. Onze kernwoorden zijn beschermen, verbeteren, verlengen. De uitgebreide know-how op gebied van filtertechnieken passen we toe, op de filterprocessen binnen uw bedrijf. We bespreken, analyseren en optimaliseren daar waar nodig. De daarmee gekoppelde kwaliteitsverbeteringen, zorgen voor een hoger rendement en optimalere werking van uw installaties en processen. Of het nu gaat om: luchtfiltratie, vloeistoffiltratie, persluchtfilters, hydrauliekfilters, waterfilters, oliefilters, brandstoffilters, Hepa filters, aktief koolfilters, paneelfilters, kaarsen filters, zakkenfilters, of andere Filter-Technics is in deze materie uw gespecialiseerde partner. De filtreersystemen, vervangingsonderdelen en accessoires die wij leveren, zijn kwalitatieve producten. In de loop der jaren hebben wij een zeer uitgebreid gamma van industriële filters opgebouwd, producten die hun degelijkheid elke dag opnieuw in de praktijk bewijzen. Wij zijn de officiële partners voor AAF, Amazon, Altair, Baldwin, Deltrian, Donaldson, Eaton, Fleetguard, Filtrec, Internormen, Losma, Mann, Parker, Plenty, R+B,.... Hebt u problemen met filtratie in het algemeen of heeft u een zeer specifieke vraag of toepassing? Zoekt u deskundig advies? Aarzel dan niet ons te contacteren. Onze specialisten zoeken samen met u en geheel vrijblijvend naar de meest geschikte en voordeligste oplossing voor uw probleem. Kosteloos deskundig advies... dat is het begin van onze service... Het Filter-Technics team


À propos de Filter-Technics

À propos de Filter-Technics Filter-Technics est un des sociétés Européens sur le marchés des filtres industriels. Depuis 20 ans, notre objectif a toujours été d' aider et de supporter nos clients avec la totalité de leurs besoins en filtration.. Nous sommes un fournisseur unique pour tous vos produits de filtration. Le service complet et le concept de logistique offert par Filter-Technics à ses clients a des grands avantages: la gestion totale de Filtration réduit le coût total (coût total de possession), simplifie le processus d'achat et assure que vos installations de filtration et de purification sont entretenus optimale et à jour en matière de technologie et de règlements. Nos mots clés sont protéger, améliorer, étendre. Nous appliquons notre vaste savoir-faire dans le domaine des techniques de filtration, sur les processus de filtration dans votre entreprise. Nous discutons, analysons et optimalisons lorsque c'est nécessaire. Liée à une amélioration de la qualité, vous êtes assure d' une rentabilité plus élevé et une amélioration du fonctionnement de vos installations et processus. Que ce soit de la filtration à air, filtration des fluides, filtres à air comprimé, filtres hydraulique, filtres à eau, filtres à huile, filtres à carburant, filtres Hepa, filtres à charbon actif, panneaux filtrantes, filtres à cartouches, filtres de poches ou autres Filter-Technics est, dans cette matière, votre partenaire spécialisé. Les systèmes de filtration, les pièces de rechange et les accessoires que nous offrons, sont des produits qualitatives. Au fil des ans, nous avons construit une très vaste gamme de filtres industriels, des produits qui prouvent leur solidité dans la pratique chaque jour à nouveau. Nous sommes les partenaires officiels de l'AAF, Amazon, Altair, Baldwin, Deltrian, Donaldson, Eaton, Fleetguard, Filtrec, Internormen, Losma, Mann, Parker, Plenty et autres. Avez-vous des problèmes avec la filtration en général, ou vous avez une question ou une application très précise? Vous cherchez des conseils experts? N'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes recherchent avec vous la solution la plus appropriée et le plus avantageux pour votre problème. Conseils d'experts... C'est que le début de notre service... L'équipe de Filter-Technics


Onze sterke punten Nos points forts

Money Time Quality

Studie Etude

Consultancy Consultation

Oplossingen Solutions

Logistiek & verpakking Logistique & emballage

Productie Production

Montage & installatie Montage & installation

Metingen ter plaatse Prise de mesures

Analyse

Onze sterke punten - nos points forts

Filter-Technics bvba Belgium Filter-Technik Slovakia s.r.o. Filter-Technics CZ s.r.o. Filter-Technics Russia l.l.c. Filter-Technik Nederland bv Filter-Technics Romania s.r.o. Filter-Technics Croatia s.r.o.

Antwerpen Zilina Telc St-Petersburg Valkenswaard Constansa KorÄ?ula

Onze Vestigingen - nos locations

+32 32540567 +421 415650278 +420 567215426 +7 8123632959 +32 32540567 +40 724734842 +385 915666929

www.filter-technics.be www.filtertechnik.sk www.filter-technics.cz www.filter-technics.ru www.filter-technics.be www.filter-technics.ro www.filter-technics.hr


Onze klanten Nos clients

Metaalindustrie - Industrie métallurgie

Kunststofindustrie - Industrie plastique

Automotieve - Automotive

ATLAS-COPCO DAF WATTEEUW

RECTICEL INERGY PLASCOBEL TI AUTOMOTIVE

FORD GM NISSAN TOYOTA KIA VW

Off High way

Compresseurs & Turbines

Siderurgie

PSA SARENS BARLOW VD DORPE

GE GRAMM AXIMA COMPAIR

ARCELOR INDUSTEEL US-STEEL

Electriciteit - Electricté

Drukkerijen - Imprimeries

Petrochemie - Industrie pétrochimique

ELECTRABEL ALSTHOM SPE ENEL

ROULARTA ROSSEL MODERNA

BAYER BASF FINA SOLVAY BP INEOS

Onze klanten - nos clients


Preventief onderhoud en filters L’entretien préventif et les filtres

Machine

Filters

Referentie

Machine A

hydrauliek: drukfilter Hydrauliek: beluchting Smering: opschroeffilter Koeling: waterfilter

ST1485 Pi126mic ST2840 ENF4050

Pers 1

hydrauliek: drukfilter Hydrauliek: beluchting

Pi3215 Pi126mic

Klimatisatie

filterkader Eu3

985x182

Colorman 1

Smering: aandrijving Smering: drukeenheid hydrauliek: retoufilter hydrauliek: By-pass filter filterdoek EU4 blauw/wit

TXW-CC25 TXW3-CC25 H030R25W BEH100 330x230

Handling 5x

retourfilter op oliebak

H060R10N

Inventarisatie Wij bieden u vrijblijvend een overzichtelijke filterstudie aan, waarbij alle machines worden ontleed inzake specificaties van filters.We controleren tegelijkertijd ook de randapparatuur zoals b.v. de indicatoren en beluchtingsfilters.

Inventaire Nous vous proposons une de filtration sur Inventarisatie étude place. Les machines Inventaire sont répertoriées et revues en fonction des besoins spécifiques de filtration. En même temps nous faisons un contrôle d'appareillage périphérique.

Analyse Analyse We analyseren de olie, het water of de lucht. Met deze informatie kunnen we de goede werking van de installaties nakijken.

Extra filtratie Indien na analyse blijkt dat de bestaande filtratie niet voldoende is, kan er een extra filtratie uitgevoerd worden. Dit kan in de vorm van een bypass filter die gemonteerd wordt op de machine of een autonome mobiele unit met een eigen pomp.

Analyse Une analyse d’huile, de l’eau ou de l’air nous permet de vérifier l'éfficacité de l’installation.

Extra Filtratie

Filtration supplémentaire Quand on a constaté lors d'une analyse préalable que le filtre existant n'est pas suffisant, on a toujours la possibilité de monter un ou plusieurs filtres en dérivation.


Preventief onderhoud en filters L’entretien préventif et les filtres

Selectie Meer dan 3000 vervangingselemente n hebben we beschikbaar om machines te voorzien van de juiste filter.

Capaciteit v/h media in mg/cm² capacité du média en mg/cm²

Selectie Sélection

Sélection Plus de 3000 cartouches différentes ne sont qu'une partie de nos vastes resources.

Papier

25µ Glasvezel- fibres de verre 16µ Glasvezel

Glasvezel Fibres de verre

10µ Glasvezel 6µ Glasvezel 3µ Glasvezel 25µ Papier 10µ Papier 25µ Metaal

0 mg/cm²

4

6

8

10

12

14

16

18

Informatie De informatie bekomen uit de studies wordt verwerkt in tabellen.

Informatie Information

Selectie Sélection

Inventarisatie Inventaire

Information Les informations qui sont obtenues par l’étude sont reportées dans des tableaux.

Analyse


Filter-Technics bvba Adres. Tel Fax Gsm Tax Iban Swift E-mail Www

Adrian Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium +32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84 2200 9885 5059 BIC GEBA BE BB info@filter-technics.be www.filter-technics.be


Hydraulische filters Filtres hydrauliques

Hydraulische filters Overzicht Technische informatie hydraulische filters Filterelementen Hydraulische filterhuizen Hydraulische filtergroepen Tankbeluchtingsfilters Olieanalyses Filtres hydrauliques Vue d’ensemble Information technique filtres hydrauliques ElÊments filtrants Filtres hydrauliques complet Groupes de filtration hydrauliques Reniflards d'air Analyses d'huile


Hydraulische filters overzicht Filtres hydrauliques vue d'ensemble

Gebruikers Utilisateurs Deeltjestellers Compteur de particules

Hydraulische filterhuizen Filtres hydraulique Filterelementen Eléments Filtrant

By-pass filters Filtres en dérivation

Spoelgroepen Groupes de filtration

Silicagel tankbeluchtingfilters Réniflards d’air à silicagel

Tankbeluchtingsfilters Réniflard d’air

Aanzuigfilters en accessoires Filtres d’aspiration et accessoires Olieanalyses Analyses d’huile By-pass filters Filtres en dérivation

ISO vloeistof reinheidsklassifcaties - Classification fluide ISO


Technische infomatie hydraulische filters

Information Technique filtres hydrauliques

Capaciteit v/h media in mg/cm² Capacité du média en mg/cm²

Metaalgaas Toile métallique

25µ Glasvezel- fibres de verre 16µ Glasvezel 10µ Glasvezel 6µ Glasvezel 3µ Glasvezel

Papier

25µ Papier 10µ Papier 25µ Metaal

0 mg/cm²

4

6

8

10

12

14

16

18

Glasvezel Fibres de verre

Structuur hydraulische filters - structure des filtres hydrauliques

ß

Aantal Deeltjes Nin van X µm voor de filter

= X Aantal Deeltjes Nout van X µm na de filter

100

99.5 Separation rate (%)

ß ratio

75

BETA RATIO 1 75 100 200 1000 EFFICIENTIE 0,0% 98,6% 99,0% 99,5% 99,9%

instortingsdruk van het element pression de l'effondrement instoringsdruk volgens ISO2941

einde drukverschil

100 % 80%

netto drukverschil 2,5% begin drukverschil

5% 10%

25

200 0

1

2

5

10

20

50 100 200

ßx(c) value

20%

elementvervuiling encrassement

Pressure loss at the hydraulic filter (bar)

Efficiëntie van filters - efficacité de filtres

50

hoeveelheid vuil -quantité de ACFTD en g

Drukverschil in functie van vervuiling La pression différentielle en fonction de la pollution


Olieanalyses Analyses d’huile

Membraananalyses - Analyse membranes 1 Div. = 10µm

ISO 14/12/9 = NAS 3

ISO 16/14/11 = NAS 5

ISO 18/16/13 = NAS 7

Membraanhouder Support membranes ISO 20/18/15 = NAS 9

ISO 22/20/17 = NAS 11

ISO 22/21/18 = NAS 12

ISO vloeistofreinheidsclassificaties - Classification fluide ISO


Olieanalyses Analyses d’huile

Inline deeltjestellers - Compteurs de particules en ligne ISO 4406 22/21/18 22/20/17 21/19/16 20/18/15 19/17/14 18/16/13 17/15/12 16/14/11 15/13/10 14/12/9

Offline deeltjestellers Compteurs de particules Offline In industrial hydraulics, particle counts are coded according to ISO 4406:1999. Now that ACFTD test dust has been replaced by ISO MTD, particle sizes also have a new definition Particle size ACFTD-particle size ISO 4402-1991

d = 16.9 µm

Area = 176.7 µm2 16.9 µm

ISO MTD-particle size ISO 1171:1999

d = 15 µm Area = 176.7 µm 2

Target contamination Suggested maximum class to ISO 4406: 1999 particle level 4 μm(c) 6 μm(c) 14 μm(c) 4 μm(c) 6 μm(c) 14 μm(c) 15 13 9 16,000 4,000 250 17 15 11 64,000 16,000 1,000 18 16 13 130,000 32,000 4,000 20 18 14 500,000 130,000 8,000 21 19 15 1,000,000 250,000 16,000 23 21 17 4,000,000 1,000,000 64,000

= 16.9 µm Longest dimension

Particle size = 15 µm Diameter of a circle of equal area

NAS 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Measured particle sizes calibrated with ACFTD NIST ISO 4402

ISO 11171

<1.0 µ 1µ 3µ 4.3 µ 10 µ 12 µ 15.5 µ 20 µ 25 µ

4 µ(c) 4.2 µ(c) 5.1 µ(c) 6 µ(c) 9.8 µ(c) 11.3 µ(c) 14 µ(c) 17.5 µ(c) 21.2 µ(c)

Nr of particles 4, 6 & 14µ per 100ml more than - up to 22 21 20 19 18 17 16 15 14

2.000.000 1.000.000 500.000 250.000 130.000 64.000 32.000 16.000 8.000

- 4.000.000 - 2.000.000 - 1.000.000 - 500.000 - 250.000 - 130.000 - 64.000 - 32.000 - 16.000

13 12 11 10 9 8

4.000 2.000 1.000 500 250 130

- 8.000 - 4.000 - 2.000 - 1.000 - 500 - 250

Resultaat - Resultat oude - ancien ß3 ≥ 200 = ß5.1(c) ≥ 1000 nouveau

Sensitivity &Type of system Supercritical Silt-sensitive control systems with very high reliability Critical High performance servo and high pressure systems Very important quality reliable systems. proportional valves Important machinery mobile systems. Medium pressure Low pressure heavy industrial systems Gear pumps cylinders Main protection Low pressure systems with large clearances

ISO vloeistofreinheidsclassificaties - Classification fluide ISO


Filterelementen Eléments filtrants

Hoge drukfilters Filtres haute pression

Lage drukfilters Filtres basse pression

Deeltjestellers Gebruiker Hoge druk pump Compteur de particules Utilisateur pompe haute pression

voedingspomp pompe d’alimentation

Tankbeluchtingsfilters Réniflard d’air

By-pass filters Filtres en dérivation

Retourfilters Filtres de retour

Spoelgroepen Groupes de filtration

Aanzuigfilters Filtres d’aspiration

Compleet gamma - Gamme complète ➃ ➂ ➀ Pressure dirt side ➁ Pressure clean side

Bypass valve closed

Bypass valve open

➂ Position of the magnets with a clean element ➃ Position of the magnets with a dirty element

Reverse flow valve

Functioneel diagram van een differentieel indicator en een bypass valve Schéma fonctionnel d'un indicateur de différentiel et une valve de dérivation 16


Filterelementen ElĂŠments filtrants

Vervangpatronen - Filtres de rechange

Lage drukfilters - Filtres basse pression

Coreless elementen - ElĂŠments

Aanzuigfilters en accessoires - Filtres dâ&#x20AC;&#x2122;aspiration et accessoires


Hydraulische filterhuizen Filtres hydrauliques

Compleet gamma - Gamme complète

Hoge drukfilters - Filtres haute pression

Lage drukfilters - Filtres basse pression

Retour- en aanzuigfilters - Filtres de retour et dâ&#x20AC;&#x2122;aspiration


Hydraulische filtershuizen Filtres hydrauliques

Compleet gamma - Gamme complète

Accesoires


Hydraulische filtergroepen Groupes de filtration hydrauliques

Spoelgroepen - Groupes de filtration

Voor Na

Spoelgroepen - Groupes de filtration

By-pass filters - Filtres en dĂŠrivation

Avant Après


Tankbeluchtingsfilters Réniflards d’air

55

Ø 6 mm

73 mm Tankbeluchtingsfilters - Réniflards d’air

Silicagel tankbeluchtingfilters - Réniflards d’air à silicagel

Tankbeluchtingfilters - Réniflards d’air

Tankbeluchtingfilters - Réniflards d’air


Filter-Technics bvba Adres. Tel Fax Gsm Tax Iban Swift E-mail Www

Adrian Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium +32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84 2200 9885 5059 BIC GEBA BE BB info@filter-technics.be www.filter-technics.be


Vloeistoffilters Filtres pour liquides

Vloeistoffilters Vloeistoffilters – groffilters Zakkenfilters kaarsenfilters Metaalgaasfilters Filtergroepen Bandfilters Filters voor Waterbehandeling Filtres pour liquides Filtres pour liquides - préfiltres Filtres à poches Filtres à cartouches Filtres à tamis métallique Unités de filtration Filtres à bande Filtres pour le traitement d'eau


Vloeistoffilters - groffilters Filtres pour liquides - préfiltres

Korffilters - Filtres panier

Duplex filters - Filtres duplex

Metaalgaas filters - Filtres à tamis métallique

Magnetische filters - Filtres magnétiques


Vloeistoffilters - groffilters Filtres pour liquides - préfiltres

Automatische terugspoelfilters - Filtres à contre courant automatiques

Schraapfilters met spleetbuis - Filtres à racleur avec profil filtrant

Centrifugaalfilters Séparateurs Centrifuge Automatische terugspoelfilters Filtres à contre courant automatiques

Trommelfilter Filtre à tombour


Zakkenfilters Filtres Ă poches

Verschllende uitvoeringen - DiffĂŠrentes versions

Duplex filters - Filtres Duplex

Magneten & ballon - Aimant et ballon

Zakkenfilters - Filtres pour peinture


Kaarsenfilters Filtres à cartouches

Filterhuizen - Filtres

open (gasket DOE) element Ø 64

2x 222 O-ring flat end cap element Ø 64

1x222 O-ring flat end cap element Ø 64

2x 226 O-ring locating spigot element Ø 70

2x 222 O-ring flat end cap element Ø 70

2x 222 O-ring CUNO adapter AMETEK adapter locating spigot element Ø 64 element Ø 64 mm element Ø 70

Flow Rate l/min per 10" cartridge

27

Max. Flow Rate per 10" cartridge Water flowing with ΔP = 1,5 bar/ 10"cartridge 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0,5 1 3 5 10 25 50 75 100 150 Filter fineness (µm)

Kaarsen in verschllende uitvoeringen - Cartouches en différentes versions 5 µm 10 µm

100

20 µm 50 µm 100 µm 150 µm 200 µm

ΔP clean (mbar)

140 120 80 60 40

350 µm 500 µm

20

1000 µm

0 0.5 1.0

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

4.5 5.0

Debiet - Débit per 10" in m³/h

Enkelvoudige filterhuizen - Filtres simples

PP kunststof filterhuizen - Filtres en plastiques PP


Metaalgaasfilters Filtres à tamis métalliques

Metaalgaas rond of geplisseerd en geperforeerd metaal Tamis métallique rond ou plissé et métal perforé

Mesh Microns Inches

Filters op maat - Filtres personnalisés

Verffilters- Filtres à peinture

5 10 12 14 16 20 25 30 40 50 62 80 100 120 150 200 250 325

4000 µ 2000 µ 1680 µ 1410 µ 1000 µ 800 µ 630 µ 500 µ 400 µ 315 µ 250 µ 200 µ 140 µ 118 µ 100 µ 75 µ 63 µ 42 µ

0.1570 0.0787 0.0661 0.0555 0.0469 0.0331 0.0280 0.0232 0.0165 0.0117 0.0098 0.0070 0.0059 0.0049 0.0041 0.0029 0.0024 0.0017

Extrusie filters

Plain Mesh

Reps Mesh

Verschillende soorten metaalgaas - Sortes de tamis

w d d Ao = 70%

w d d Ao = 45%

Open Area Ao


Filtergroepen Groupes de filtration

Filter units op maat - UnitĂŠs de filtration sur mesure

Filter units op maat - UnitĂŠs de filtration sur mesure

1226 mm

1563 mm

DN 100 PN16

DN 50 PN10

DN 100 PN16


Bandfilters Filtres à bande

Bandfilters - Filtres à bande Volume of particles for different operations Grinding Turning Fine Grinding

Honing Lapping

Particle Size µ 0

10µ

16µ 20µ 25µ 40µ50µ 100µ

Media

Bandfilters - Filtres à bande

Magnetische bandfilters - Filtres magnétiques

Olie skimmer d’huile


Filters voor Waterbehandeling Filtres pour le traitement d’eau

Reject

Retentate Circulation loop

Feed

Filtrate

Membraamfilters - Filtres à membranes

Ultrafiltratie - Ultrafiltration

Eindeloze bandfilters - Filtres à bande sans fin

Impregnation

Persfilter doeken - Filtres pour filtre à presse coagulant added

impurities

Aktieve kool - Charbon actif

coagulant forms precipitate, trapping

precipitate and trapped impurities settle to the bottom

precipitate

settlement

Coagulatie - Coagulation


Filter-Technics bvba Adres. Tel Fax Gsm Tax Iban Swift E-mail Www

Adrian Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium +32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84 2200 9885 5059 BIC GEBA BE BB info@filter-technics.be www.filter-technics.be


Luchtfilters Filtres à air

Luchtfilters Technische informatie luchtfilters Stoffilters in naaldvilt Voorbeelden Geplisseerde stoffilters Voorbeelden Oliemistfilters Hoog efficiënte oliemistfilters Filtres à air Information Technique filtres à air Filtres à air classique Filtres à poussières en tissu Exemples Filtres à poussières plissés Filtres à brouillard d'huile


Technische infomatie Luchtfilters

Information Technique filtres à air

Inhaleerbaarheid van partikels Particules inhaler 20 m³ per dag / 20 m³ par jour

7µ en groter

4,7 - 7µ pharynx 3,3-4,7µ primair bronchus keel - gorge 2,1-3,3 µ secundair bronchus 1,1-2,1 µ terminal bronchus 0,6-1,1µ alveolen longblaasjes

NOK

OK

Classifica on EN 779 for standard filters Filter Gravimetric Am (%) Dust-Spot Em (%) classifica on efficiency efficiency G-1 Am < 65 G-2 65 <= Am < 80 G-3 80 <= Am < 90 G-4 90 < Am F-5 40 <= Em < 60 F-6 60 <= Em < 80 F-7 80 <= Em < 90 F-8 90 <= Em < 95 F-9 95 < Em

Hepa and Ulpa filters Integral* efficiency for MPPS

EN 1882

Type according to DIN DIN BS 24183 24184 3928

>= 85% >= 95% >= 99,5% >= 99,95% >= 99,995% >= 99,9995% >= 99,99995% >= 99,999995%

H-10 H-11 H-12 H-13 H-14 U-15 U-16 U-17

EU-10 EU-11 EU-12 EU-13 EU-14 EU-15 EU-16 EU-17

Q R S -

CleanRoom specs per EN ISO 14644-1 deeltjes per m³ Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,1 µm 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000

0,2 µm 2 24 237 2.370 23.700 237.000

0,3µm

0,5 µm

1,0 µm

5,0 µm

10 102 1.020 10.200 102.000

4 35 352 3.520 35.200 352.000 3.520.000 35.200.000

8 83 832 8.320 83.200 832.000 8.320.000

29 293 2.930 29.300 293.000

Classificaties - Classifications Dispersie condities/ Conditions de dispertion

EU-10 EU-11 EU-12 EU-13 EU-14 -

min. captatiesnelheid Vitesse de captage

Emissies zonder initiële snelheid - Émission sans vitesse initiale ex. : evaportie / évaporation

0.25 – 05 m/s

Emissies met lichte snelheid - Émission avec faible vitesse ex. : laswerk / soudage

0.5 – 1.0 m/s

Emissies uit actieve zones / Émission en zone agitée ex. : vullen van vaten / remplissage fûts

1.0 – 2.5 m/s

Emissies met hoge luchtsnelheid - Émission avec mouvement rapides ex. : slijpen / meulage

2.5 – 10 m/s

Minimale luchtsnelheden voor captatie deeltjes in luchtstromen Valeurs minimales des vitesses d'air pour le captage de particules dans des flux d'air


Luchtfilters Filtres à air

Filter media - Media filtrant

Paneelfilter - Filtres à panneau en cadre carton

Zakkenfilters - Filtres à poches

Hepafilters - Filtres hepa

Ridgid pocket - poches rigides

Aktieve kool Filters - Charbon actif


Stoffilters uit naaldvilt Filtres à poussières en tissu

Stoffilters in naaldvilt - Filtres poussières en tissu

Filtermouwen - Manches filtrantes

Korven e.a. Accesoires - Paniers e.a. Accessoires Acid Alkali Hydrolysis Oxidation Solvents Temperature Polypropylene

PTFE

H Acrylic

Mappenfilters - Filtres à chemises

PET

Polyimide

M Aramid

Water- en olieafstotend filtermedia - Media répulsif d’eau et d’huile

PPS


Stoffilters uit naaldvilt Filtres à poussières en tissu


Geplisseerde stoffilters Filtres à poussières plissés

Geplisseerde stoffilters - Filtres à poussières plissés

Voorbeelden - Examples

Montage mogelijkheden - possibilités de montage

Filterpanelen - Panneaux filtrants


Geplisseerde stoffilters Filtres à poussières plissés

ØE ØC ØB ØA F


Oliemistfilters Filtres à brouillard d’huile

Particle of approx 0,3µ on human hair 20µ

Centrifugale oliemistfilters - Filtres à brouillard d’ huile haute efficacité

Aerosols monitor Pm10 in mg/m³

Filterkasten - Unité de filtration

Voorbeelden - Exemples

99.97% efficient op 0.3µ


Hoog efficiënte oliemistfilters Filtres à brouillard d’huile à haute efficacité

HEPA filter with 99.97% efficiency Centrifugal fan, posi oned between the filters for low sound emission Filter stage 2 Self-draining filter Filter stage 1 Self-draining filter Inlet duct Return oil tank with drained liquid

Hoog efficiënte oliemistfilters - Filtres à brouillard d’huile à haute efficacité Centrifugal fan, positioned between the filters for low sound emission HEPA filter H13 99.97% Filter stage 1 Self-draining Inlet duct Return oil pipe

A-mist 10 Compact Unit

2940 2421

738

781 2155

A-mist 20 en 80 T

Digitale DP meting - Mesure DP Digitale

Voorbeelden - Exemples

1153


Filter-Technics bvba Adres. Tel Fax Gsm Tax Iban Swift E-mail Www

Adrian Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium +32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84 2200 9885 5059 BIC GEBA BE BB info@filter-technics.be www.filter-technics.be


Filters voor motoren en compressoren Filtres pour moteurs et compresseurs

Filters voor motoren en compressoren Persluchtfilters Filters voor compressoren Filters voor motoren Brandstoffiltratie Filtres pour moteurs et compresseurs Filtres Ă air comprimĂŠ


Persluchtfilters Filtres à air comprimé

Persluchtfilters - Filtres à air comprimé

Compleet gamma - Gamme complète

Annual savings in Euro when using filters with lower pressure drop Example : 1.100 m³/h flow at 200 mbar less pressure loss = 1.514 € savings per year with 8000 operating hours/year and energy price of 0.08 €/kWh 3.000 €

2.500 €

Drogers - Sésheurs

300 mbar less pressure loss

2.000 €

1.500 €

200 mbar less pressure loss

1.000 €

100 mbar less pressure loss

500 €

0 10

100

200

300

400

500

600

700

800

Compressed air Volulme flow in m³/h

Metingen - mesurages

Energie - énergie

900

1000 1100 1200


Filters voor compressoren Filtres pour compresseurs

Compleet gamma - Gamme complète

Vervangpatronen - Filtres de rechange

Air Oil separatoren - SĂŠparateurs air huile

Compleet filter - Filtres complets

Aktieve kool - charbon actif

Filters voor stofzuigers - Filtres pour aspirateurs


Filters voor motoren Filtres pour moteurs

Compleet gamma - Gamme complète

Alle merken - Toutes les marques

Filter kits op maat - Kit de filtres sur mesure


Filters voor motoren Filtres pour moteurs

Cabine air filtratie Filtre à air pour cabines

Oliefilters - filtres à huile

Brandstoffilters filtres à gazoil

Hydraulische filters Filtres hydrauliques Compleet gamma - Gamme complète

Luchtfilters - Filtres à air

Koelwaterfilters filtres à eau de refroidissement

Vulgroepen Groupes de remplissage


Brandstoffiltratie Filtration de combustible

ISO 13/10/5 Zuivere brandstof nodig voor EURO 5 & 6 motoren Combustible propre pour moteur EURO 5 & 6

Ball seat CR injector

Lower seat valve 50x

100µ

Injectie - Injection

Common Rail injection - 2800 bar 2µ sealing

Amount of dirt per 379 l fuel to achieve the ISO cleanlesslevels shown

Now

1/1000th

ISO 13/10/5

ISO 22/21/18 7570 mg

ISO 16/14/11 75,7 mg

BOSCH Common rail Fuel Requirements

ISO 13/9/4 7,57 mg


Brandstoffiltratie Filtration de combustible

Bulk Fuel filters

PROTECT Droge perslucht verwijderd water uit de brandstoffen Tankbeluchtingfilter verhinderd vervuiling om via ventilatie binnen te komen

ON BOARD FILTERS 10µ Geïnstalleerd in aanzuig pomp Captatie vervuiling tijdens gebruik Zorgt voor gevraagde brandstof Cleanless ISO 13/10/5 ook tijdens werking

CLEAN 12µ Captatie van alle vervuiling voor de tank Waterabsorptiefilters mogelijk

POLISH 4µ Captatie van alle vervuiling voor gebruik Zorgt voor gevraagde brandstof Cleanless ISO 13/10/5 Filters hebben een lange levensduur door de prefiltratie

Filter Concept = Protect Clean Polish


Conversie tabellen Tableau de conversion Viscositeit in functie van de temperatuur Viscosité en function de la température 1000

Viscosity in cSt ou mm²/s

500

200

IS

O Temperatuur 10 150 °F = (°C x 9/5)+32° 68 00 0 °C = (°F - 32) x 5/9 100 4 0 Vermogen - Puissance 32 60 kW = HP x 0,736 (metric) 2 0 HP = kW x 1,36 (metric) 15 20 50 10 0 HP (SAE) = kW x 1,341 kW = HP (SAE) x 0,746 68 0 4 Debiet - Débit 32 6 1 l/min = 0,0353 cfm 20 2 1 m³/min = 35,3140 cfm 15 2 1 m³/h = 0,5886 cfm 10 1 UK Gal/min = 0,1605 cfm 10 1 cfm = 0,472x10-3 m³/s 1 cfm = 1,699 m³/h 1 m³/s = 3 600 m³/h 5 1 m³/h = 0,278x10-3 m³/s Afstand - Distance 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 m = 1000 mm = 39,38 inch = 3,281 ft Temperatuur in Temperature en °C 1 inch = 25,4 mm = 0,0254 m = 0,08333 ft 1 ft = 304,8 mm = 0,3048 m = 12 ft Oppervlakte Surface BSP Draad Filtage DIN ISO 228 1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,8 ft2 BSPM mannelijk BSPF vrouwelijk 1 in2 = 6,45 cm2 Buitendraad Binnendraad Voorbeeld Diameter in mm Diameter in mm Example 1 cm2 = 0,155 in2 Volume 1/4" 13,16 11,50 1 m³ = 1000 l = 35,31 ft³ = 61024 inch³ 3/8" 16,66 15,00 1 ft³ = 28,32 l = 0,02832 m³ = 1728 inch³ 1/2" 20,96 18,70 1 l = 0,2642 US Gal = 0,2201 UK Gal 3/4" 26,44 24,20 1 US Gal. = 3,785 l = 231 inch³ 7/8" 30,20 27,90 1 UK Gal. = 4,546l = 277 inch³ 1" 33,25 30,30 Gewicht – poids 1 1/8" 37,90 35,00 1 kg = 2,205 lb = 35,27 Oz Ø24,20 1 1/4" 41,91 39,00 1 lb = 0,4536 kg =16 Oz 1 3/8" 44,33 41,40 3/4" 1 Oz = 0,02835 kg =0,0625 lb 1 1/2" 47,81 44,90 Duk - Préssion 1 3/4" 53,75 50,80 1 mm H2O= 98 Pa = 0,098 mbar = 0,03936 inchH2O 2" 59,62 56,70 1 bar = 100 kPa = 14,5 psi = 401,5 inch H2O 2 1/4" 65,71 62,80 10 mbar = 1 kPa = 0,145 psi = 4,015 inch H2O 2 3/8" 69,00 66,70 10 psi = 68,95 kPa = 0,6895 bar = 27,7 inchH2O 3/4" 2 1/2" 75,19 72,30 1 IN. H2O = 0,2491 kPa = 2,491 mbar = 0,03613 psi Ø 26,44 2 3/4" 81,54 78,60 Snelheid - Vitesse 3" 87,84 85,00 1 m/s = 3,6 km/h 3 1/4" 93,98 91,10 1 km/h = 0,278 m/s 3 1/2" 100,33 97,40 1 ft/mm = 0,00508 m/s 3 3/4" 106,68 103,80 1 m/s = 196,85 ft/mm 4" 113,03 110,10 4 1/2" 125,73 122,80 5" 138,43 135,50


NOTES


Filter-Technics bvba A. Van Roeyenstraat 28 2070 Zwijndrecht, Belgium info@filter-technics.be www.filter-technics.be Tel Fax Gsm Tax Iban Swift

+32 3 254 05 67 +32 3 254 04 95 +32 495 577 636 BE 0448.510.578 BE84220098855059 BIC GEBA BE BB

Filter-Technik Slovakia s.r.o. Peter Demian, Manager Internátna 18 SK-010 08 Zilina, Slovakia Tel +421 415650278 Fax +421 41565.0279 Mob +421 915048.757 info@filtertechnik.sk www.filtertechnik.sk

Filter-Technics CZ s.r.o. Ing. Vladimir Kurz, Manager Znojemskà 80 CZ-586 01 Jihlava, Ceská republika Tel +420 567 215 426 Fax +420 567 215 428 Gsm +420 720 551 996 info@filter-technics.cz www.filter-technics.cz Filter-Technics Russia thru

Deltrian Filters L.L.C. Kirill Korostilenko, Manager 46 Moskovskoe Shosse, bld 2, off. 230 RU-196158 Saint-petersburg, Russia Tel +7 812 363 2959 Fax +7 812 363 2958 Mob1 +7 911 921 0235 Mob2 +7 901 301 9111 K.korostilenko@deltrian.com www.filter-technics.ru

Filter-TechnicsNederland bv Valkenswaard, Nederland Tel +31 40 2070531 Fax: +32 3 2540495 info@filter-technics.nl www.filter-technics.nl

Filter-Technics Romania s.r.o. Blondiaux Christophe, Manager Constansa, Romania Mob +40 724 734 842 info@filter-technics.ro www.filter-technics.ro

Headquarters

Filtertechnics brochure nl fr high res 2014  

luchtfiltratie, vloeistoffiltratie, persluchtfilters, hydrauliekfilters, waterfilters, oliefilters, brandstoffilters, Hepafilters, aktiefkoo...

Filtertechnics brochure nl fr high res 2014  

luchtfiltratie, vloeistoffiltratie, persluchtfilters, hydrauliekfilters, waterfilters, oliefilters, brandstoffilters, Hepafilters, aktiefkoo...